28.06.2021 Views

Blå Bandet nr 3 juni-september 2021

Nationell tidning utgiven av Blå Bandet, Sveriges Blåbandsförbund. Artiklar om alkohol, narkotika och sociala frågor. Ledare, krönikor, debatt & insändare. Medlems- och organisationsinformation.

Nationell tidning utgiven av Blå Bandet, Sveriges Blåbandsförbund.
Artiklar om alkohol, narkotika och sociala frågor.
Ledare, krönikor, debatt & insändare.
Medlems- och organisationsinformation.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

N:R 3 JUNI - SEPTEMBER 2021 ÅRGÅNG 139

Nykter sommar - för barnens skull!


N:R 3 JUNI-SEPTEMBER 2021 ÅRGÅNG 139

NYHETER & AKTUELLT

3 Anmälan alkoholreklam

4 Nykter sommar - för barnen

10 Barn har rätt att få berätta

21-23 Rikskonferens

24-25 Ny verksamhetsstrateg

SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM

11 Ledarhelg

12 Minecraft

12 Värvare sökes

12 Vad tycker du om tidningen?

INTERVJUER & REPORTAGE

6-9 75-årsjubileum för fjällgården

KULTUR

14-16 Kurs- & lägergården Vreten

28-29 Recension: En röd bok om livet

LEDARE, DEBATT, KRÖNIKA

29 Insändare: Nils-Åke Sandström

30 Krönika: Owe Ranebäck

31 Debatt: Willhelm Sundman

32-33 Krönika: Fred Nyberg

35 Ledare: Per-Olof Svensson

FAMILJ

26-27 Eva Renström 80 år

FOTO: ADOBE STOCK

INFORMATION OM TIDNINGENS REDAKTION OCH UTGIVARE PÅ SIDAN 35

FRÅGOR OM

MEDLEMSKAP,

ADRESSER:

T.om. 25 år: Tjarls Metzmaa

26 år och äldre: Per-Olof Svensson

FÖRBUNDSKANSLI

BLÅ BANDET, FÖRBUNDET

Dag Hammarskjölds väg 14

115 27 STOCKHOLM

08 - 667 62 52

kansliet@blabandet.se, www.blabandet.se

Bankgiro: 5520-1321 OBS! Plusgiro avslutat

Swish: 1231808120

PERSONAL

PER-OLOF SVENSSON

Organisationssekreterare & chefredaktör

070-5682320 per-olof.svensson@blabandet.se

CHATARINA FORSBERG

Projektledare ”Jag ser”

070-9543031 chatarina.forsberg@blabandet.se

VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE

ULRIKA NORDSTRÖM

ulrika.nordstrom@blabandet.se

070-6237433

FÖRBUNDSKANSLI

SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM

Box 12825, 11297 STOCKHOLM

Besök: Gammelgårdsvägen 38

kansliet@sbu.nu

www.sverigesblabandsungdom.se

Plusgiro: 21276-1 Bankgiro: 437-3015

Swish: 123-4495362

PERSONAL

TJARLS METZMAA

Verksamhetschef

070-4015917 tjarls.metzmaa@sbu.nu

ARSEMA KUGELBERG

073-6143897 (kontorstid)

arsema.kugelberg@sbu.nu

FÖRBUNDSORDFÖRANDE

CAROLINE ZAKARIASSON

caroline.zakariasson@sbu.nu

Medlemskampanj 2021

Gratis att bli medlem under året

Välkomstgåvor:

Vattenflaska & boken

Lyssna på barnen

Medlemsansökan:

www.blabandet.se

Nykterhet behöver du aldrig ångra!


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 3-2021

3

ANMÄLAN ALKOHOLREKLAM

Kommun stoppade alkoholpositiv annons efter

anmälan av distriktsordförande i Blå Bandet

Ann-Marie Lindgren, ordförande

i Västerbottens Blåbandsdistrikt,

reagerade starkt på en annons av

Kristianstads kommun i tidningen

Land. I texten anges positiva omdömen

kring spritmärket Absolut och

reklam för restaurangen Absolut

Home. Anmälan har gjorts till Konsumentverket.

Annonsens utformning är som en

artikel men i överkanten märkt med

”Detta är en annons från Kristianstads

kommun.” Med rubriken ”Mekka för

matälskare” och i ingress med bland

annat texten ”lär dig blanda drinkar hos

Absolut Home i Åhus.”

I textens inledning beskrivs möjligheten

till upplevelser på en annan

restaurang för att därefter beskriva

hur Absolut Vodka spred sig som en

löpeld över världen under 1970-talet

och nu är ett av de mest sålda spritmärkena.

Vidare beskrivs hur gäster

på restaurangen Absolut Home kan

få lära sig blanda ”Absoluts egen signaturdrink,

en härlig rosaskimrande

Cosmopolitan.”

- Som prenumerant på tidningen

Land störs jag av alkoholreklamen

även om den innehåller varningstext

men denna annons från kommunen

innehåller ingen varningstext, säger

Ann-Marie Lindgren och fortsätter:

- Samtidigt vet jag att en redan dyr

prenumeration skulle vara betydligt

dyrare utan alkoholreklamen.

REKLAM FÖR ALKOHOLMÄRKE

Men när det gäller annonsen med

reklamtext, anser Ann-Marie att det

inte är rimligt att en kommun betalar

för att göra reklam, där det så tydligt

framgår ett specifikt varumärke för

alkohol som Absolut. Därför har

hon valt att göra en anmälan till

Konsumentverket mot Kristianstads

kommun för felaktig marknadsföring

med följande beskrivning:

Ann-Marie Lindgren, ordförande Västerbottens Blåbandsdistrikt, har reagerat och

anmält en kommuns annonsering med positiva omdömen för spritmärket Absolut.

”Kristianstads kommun gör reklam

för alkohol, specifikt Absolut. En kommun

ska inte göra reklam för alkohol.

Skattemedel ska inte användas så. Även

om Absolut Home har betalat hela eller

en del av annonsen, är det inte korrekt

att kommunen använder ”alkoholsponsring”

i annonsering.”

ANMÄLAN

Anmälan gjordes 23 april till Konsumentverket

men något svar har inte

kommit vid tidningen Blå Bandets

utgivning. Däremot har Ann-Marie

fått kännedom om att kommunen

stoppat fortsatt annonsering i denna

utformning efter att de fått information

från en nyhetssajt att anmälan

gjorts.

TEXT: Per-Olof Svensson

FOTO: Jenny Hakeberg

Har du sett liknande annonser

tidigare med alkoholpositivt

innehåll som kan uppfattas som

artikel även om det märks med

att det är ”annons”?

- Inte så tydligt som i detta fall.

Ann-Marie berättar vidare att hon

även fått digitalt brev från Land med

liknande innehåll från Kristianstads

kommun som i ännu mer text beskriver

Absolut vodka i positiva ord.

Det är inte ovanligt att annonser

utformas så att det kan uppfattas som

redaktionell text för olika varor och

tjänster. Dessa ska då märkas med att

det är ”annons” men kan missas av

läsaren som istället kan tro att det är

en journalistiskt utformad text istället

för reklam.

När det gäller varumärkesannonser

i tidningar för vin finns tydliga

regler att det viss andel av annonsen

ska ha varningstext. För sprit får

annonsering inte göras i svenska

tidningar.


64

BLÅ BANDET NR: 3-2021 6-2020

SOMMARKAMPANJ

Välj nykter sommar - för barnens skull!

Även årets sommar blir för många annorlunda i spåren av

coronapandemin. Vi befarar att det kan innebära att fler väljer

att låta alkoholen få större utrymme.

Vi önskar att det inte blir så för barnens skull. Att föräldrar

samt mor- och farföräldrar förstår att det är viktigt att vara

nykter, så att man på ett tryggt sätt har förmåga att ansvara för

barn och barnbarn.

Ibland tror vuxna att det inte gör något att dricka alkohol

men redan vid måttlig konsumtion, märker barnen hur de vuxnas

beteenden förändras.

Storlek 24,5 x 24,5 cm

«Jag fick den precis innan jag sa förlåt till mamma.»

«Jaså, så bra att du sa förlåt! Kan du gissa vad den tråden heter?»

«Ja, jag vet! Den heter skuld.»

«Rätt,» säger giraffen och ler mjukt mot Alex.

«Vi får den känslan när vi behöver rätta till något som blivit fel. Både skam

och skuld hjälper till att skapa harmoni och balans mellan människor. Precis

som moln, som skapar vattenbalans i naturen.»

«Ja, det ville jag ha! Harmoni, att allt skulle bli lugnt och fint och bra igen.

Pappa och mamma sa bara att det var bra att jag sa förlåt. Men jag ville höra

något annat,» säger Alex sorgset.

«Vad ville du höra?»

«Att de fortfarande tycker om mig, men det sa de inte. Mamma åkte bort

den helgen och besökte mormor. Pappa arbetade nästan hela helgen. Jag var

tvungen att vara med min farbror och faster. Det var väldigt, väldigt...»

Det kommer små tårar i Alex ögon.

«Väldigt vad, Alex?» frågar giraffen när Alex tar tag i den lila tråden och

fortsätter sticka.

Vid Tre Sjöars väg i vacker Bergslagsbygd

finner du utmed Fåsjöns strand Vreten

Turistöppet 5 juli - 15 augusti 2021 kl. 10.00-18.00

Blå Bandets kurs- och lägergård, Öskevik, Nora

Bad, fiske, båtuthyrning, camping, rum, stor loppmarknad på logen

Utställare öppet alla dagar kl. 10.00-18.00

5-14 juli Ingegerd Alfredson, Lillån, Örebro

Linnekläder med broderi, textila bilder och smycken

15-21 juli Anita Lindgren, Lindesberg

Akvarell

22-28 juli Kurt H. Lind, Gyttorp

Foto

20

0587-330178

www.vreten.org

Detta skapar osäkerhet och oro. Även hos dem som uppfattar

sig som ”normalkonsumenter” påverkar det barnen.

Vi vet att många tycker att det är naturligt att dricka alkohol

i sociala sammanhang. När barn och unga finns med i är det ändå

säkrast att vuxna avstår.

Trygghet för barn behöver vara det man väljer i första hand!

BLÅ BANDET, SVERIGES BLÅBANDSFÖRBUND

Annonsen på nästa sida är utformad av

Svenska Dagbladets annonsavdelning uifrån vårt material

och kommer att publiceras i deras temabilaga 24 juni.

Beställ nya barnboken!

Fjärilar i magen

Innehåller en spännande berättelse med vad olika

känslor heter, hur det kan kännas och vad de kan

göra med oss.

Björnen Alex har ont i magen och har gömt sig. En vuxen

på skolan, en giraff, ser Alex och tar sig tid att lyssna och

på ett lite annorlunda sätt nystar han i och pratar om olika

känslor och varför det knutit sig magen.

Boken kostar 50 kr (+ frakt) och beställs från

Blå Bandets kansli. (se sidan 2) Rabatt vid flera ex.

29 juli - 4 augusti Agneta Carlsson, Lillkyrka

Lappteknik

5-12 augusti Katalin Hamori, Lindesberg

Olja, akvarell, akryl

Hela sommaren Ingvar Bilock, Gällersta

Måleri, natur och djur


Nykter Nykter sommar sommar

– för barnens skull!

– för barnens skull!

Nykter sommar

Nykter

för barnens

sommar

Nykter sommar skull!

för barnens skull!

– för barnens skull!

Därför kan du bli en betydelsefull vuxen!

Därför kan du bli en betydelsefull vuxen!

Minst 320.000* barn i Sverige påverkas

negativt av att föräldrar dricker för

”Jag ser”, har fem enkla råd:

mycket alkohol.

1) Ta din magkänsla på allvar!

Minst 320.000* barn i Sverige påverkas

negativt av att föräldrar dricker för

”Jag ser”, har fem enkla råd:

Om du känner oro för ett barn är det viktigt att du agerar. Det är så lätt att utgå från att

Dessa barn är ofta bra på att visa upp en någon annan säkert gör något. Så är det oftast inte.

mycket fasad alkohol. som döljer hur de mår. De anpassar

sig till omgivningen och talar inte Om Att du bli känner sedd och oro bekräftad för ett barn av en är vuxen det viktigt betyder att mycket du agerar. för alla Det barn är så men lätt ännu att utgå mer för från att

1) 2) Ta Visa din magkänsla att du ser barnet på allvar! genom det du säger och att du tar dig tid.

Dessa om barn hur är det ofta står bra till på hemma. att visa Utsatta upp barn en någon barn annan som får säkert för lite gör uppmärksamhet något. Så det hemma. oftast inte.

fasad finns som i döljer alla samhällsklasser, hur de mår. De i städer, anpassar

sig landet till omgivningen och i alla typer och av talar familjer. inte Att Låt bli barnet sedd och vara bekräftad hemma hos av dig en vuxen stund betyder efter skolan, mycket eller för bjud alla med barn på men din ännu egen mer för

på 2) 3) Visa Visa att att du du ser barnet barnen – genom det handling. du säger och att du tar dig tid.

om hur det står till hemma. Utsatta barn barn familjs som utflykter. får för lite Erbjud uppmärksamhet läxhjälp, middag hemma. eller fika efter skolan.

finns Det i alla är samhällsklasser, lätt att vi pratar över i städer, huvudet på på 3) 4) Visa Om att din du magkänsla ser barnen förstärks – genom – Sök handling. hjälp!

landet de och barn i alla som typer vi är extra av familjer. oroliga för, med Låt Om barnet du är vara osäker hemma på vad hos som dig är rätt en stund att göra efter i den skolan, speciella eller situationen bjud med kan på det din vara egen

bekanta, grannar och arbetskamrater. familjs bra att utflykter. kontakta Erbjud och rådfråga läxhjälp, lärare, middag skolsköterskan eller fika efter eller socialtjänsten.

skolan.

Det är

Barn

lätt

behöver

att vi pratar

en vuxen

över

som

huvudet

sätter


sig

4)

5)

Om

Vet

din

att

magkänsla

du gör skillnad!

förstärks – Sök hjälp!

på deras nivå, ser dem i ögonen och Du kommer kanske aldrig få reda på om det har blivit bra eller ej för barnet. Oavsett

de barn som vi är extra oroliga för, med Om du är osäker på vad som är rätt att göra i den speciella situationen kan det vara

visar omsorg om dem. De barn som hur det gått, behöver alla barn bra relationer till vuxna och du betyder troligen mer

bekanta, grannar och arbetskamrater. bra att kontakta och rådfråga lärare, skolsköterskan eller socialtjänsten.

klarar sig bäst trots föräldrarnas omständigheter,

än du själv tror.

Barn behöver en vuxen

gör det

som

för

sätter

att de blivit

sig 5) Vet att du gör skillnad!

på deras sedda nivå, av en ser vuxen dem person i ögonen i sin och närmiljö. Du ”Jag kommer ser” är kanske ett arbete aldrig för få att reda uppmärksamma på om det har barn blivit som bra växer eller upp ej i för social barnet. utsatthet Oavsett

visar Det omsorg innebär om att dem. också De något barn som litet du gör hur som det drivs gått, av behöver Blå Bandet alla i barn samverkan bra relationer med LP-verksamheten.

till vuxna och du betyder troligen mer

klarar för sig ett bäst barn trots i din föräldrarnas närmiljö, kan omständigheter,

betydelse gör för det barnets för att liv och de blivit framtid. och uppmärksamma barn i krångliga familjer.

ha stor än Stöd du själv oss gärna tror. med medlemskap och bidrag för att fortsätta vårt arbete för att se

sedda av en vuxen person Därför i sin närmiljö. kan ”Jag du ser” bli är ett en arbete betydelsefull för att uppmärksamma barn vuxen!

som växer upp i social utsatthet

Det innebär att också något litet du gör som drivs av Blå Bandet i samverkan med LP-verksamheten.

för ett www.jagser.se barn i din närmiljö, www.blabandet.se Därför kan ha stor www.lp-verksamheten.se kan Stöd du oss bli gärna en med medlemskap betydelsefull och bidrag för att vuxen!

fortsätta vårt arbete för att se

betydelse Blå Minst Bandet för 320.000* barnets Bankgiro barn liv Därför

5520-1321; och i Sverige framtid. Swish påverkas

negativt

123

kan

180 81 och du

20 ”Jag uppmärksamma ser”, bli har en fem enkla barn betydelsefull råd: i krångliga familjer. vuxen!

*320.000 barn

av

enligt

att

forskningsrapport

föräldrar dricker

från

för

CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

mycket Minst 320.000* alkohol. barn i Sverige påverkas

1) ”Jag Ta din ser”, magkänsla har fem enkla på allvar! råd:

www.jagser.se Minst

negativt

320.000*

av att

www.blabandet.se barn

föräldrar

i Sverige

dricker

www.lp-verksamheten.se

påverkas

negativt Bankgiro barn alkohol. är av ofta 5520-1321; att bra föräldrar på Swish att dricker visa 123 upp 180 för en 81 20någon 1) Ta din annan magkänsla säkert gör på allvar! något. Så är det oftast inte.

för Om ”Jag du ser”, känner har oro fem för enkla ett barn råd: är det viktigt att du agerar. Det är så lätt att utgå från att

Blå Bandet Dessa mycket

*320.000 fasad mycket barn som alkohol. enligt döljer forskningsrapport hur de mår. De anpassar

Dessa sig barn till omgivningen är ofta bra på och att talar visa inte upp en någon

Om

från CAN, Centralförbundet 1) 2) Ta Visa du

din

känner att magkänsla du ser oro

för barnet för ett barn

alkohol- på allvar! genom är det

och narkotikaupplysning.

viktigt du säger att du och agerar. att du Det tar är dig så tid. lätt att utgå från att

Om Att bli du

annan sedd känner och säkert

oro bekräftad för

gör

ett

något.

barn av en Så

är vuxen det

är det

viktigt betyder oftast

att

inte.

du mycket agerar. för Det alla är barn så lätt men att ännu utgå mer från för att

fasad som döljer hur de mår. De anpas- 2) Visa att du ser barnet genom det du säger och att du tar dig tid.


6

BLÅ BANDET NR: 3-2021 6-2020

SÄLSÄTERN I SÄLEN

75-årsjubileum för fjällgården

Pionjärerna på 1940-talet som realiserade fjällgården i Sälen kunde inte

drömma om utvecklingen och hur det idag ser ut. Från ett hus har anläggningen

idag nio i varierande storlekar med totalt 123 bäddar. Dessutom

finns i hela fjällområdet ett omfattande liftsystem och mängder med hus

och lägenheter. Med egen busshållplats, längdskidspår in på knuten, gångavstånd

till slalomliftar och nära till vandringar på fjällen, har Sälsäterns

fjällgård en strategisk placering.

TEXT & FOTO:

Per-Olof Svensson

Det var vid Sveriges Blåbandsungdoms

årsmöte 1939 som det beslutades

att köpa en tomt i Transtrandsfjällen

för att uppföra en fjällstuga. Blåbandsungdomens

Fjällstugeförening

(BUFF) bildades 15 januari 1940 och

är ännu idag huvudman för dagens

anläggning. Pengar samlades in och

ett monteringsfärdigt hus skänktes

1944 som gåva av byggmästare Olof

Wästlund i Karlstad.

Under sommaren 1945 inleddes

bl.a. grävnings- och ledningsarbeten.

Grunden anlades och huset restes under

hösten och var inflyttningsklart

i februari 1946. Blåbandsungdomen

höll riksmöte i Malung samma år och

på midsommaraftonen reste man till

den röda fjällstugan som invigdes

med över tusen gäster. Direkt efter

invigningen började den sociala

verksamheten.

Man tog emot 25 barn som hade

astmabesvär. Barnen fick vara på

koloni i sex veckor. Invigningsåret

påbörjades även något som kalllades

”husmoderssemester”. Det

var mödrar med många barn och

svag ekonomi som fick möjlighet

till rekreation. Dessa verksamheter

fortsatte till 1972.

Mer mark köptes efter beslut 1948

och året därpå inköptes det som

nu kallas Persbo och Fäbodstugan.

1950 köptes ytterligare mark där annexbyggnaderna

senare uppfördes.

1965 inköptes mer mark med planer

att bygga ytterligare en fjällgård. Av

ekonomiska skäl blev det istället två

mindre byggnader som kallas för

”Annexen”. Vid ytterligare markköp

ingick en timrad byggnadsstomme

som blev Siljansnässtugan.

Sälsätern med många rum och nya duschrum, passar extra bra för grupper.

Den lilla enkla ”Myrstugan” fanns

också sedan tidigare. I skriften som

gavs ut inför 50-årsjubileumet 1996

beskrivs den så här:

”Många har föredragit stugan

för självhushåll, trots besvärlig väg

dit, utedass, torvtak och trångt och

besvärligt”.

I samma skrift beskrivs att vid

årsmötet 1974 presenterades planer

på omfattande om- och tillbyggnad

av fjällgården och nybyggnad av sex

småstugor. Samtidigt konstaterades

att årsmötet bara några år tidigare

diskuterat avveckling av hela fjällgården

”eftersom verksamheten där

tog så stora resurser från det vanliga

blåbandsarbetet”. Planerna rann ut i

”snön”, istället genomfördes en omfattande

renovering och ombyggnad

av fjällgården 1983-84.


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 3-2021

7

Den största och minsta stugan, Siljansnässtugan och Myrstugan.

Intill den röda fjällgården finns det

bruna huset Sälsätern. Fram till 1992

hade det en annan ägare men kunde

då köpas in av BUFF. Det gav nya

möjligheter att ta emot större grupper.

Dessutom blev anläggningen en

”helhet” då huset Sälsätern tidigare

legat mitt i BUFF:s olika fastigheter.

Vid årsmötet 2001 beslutades att

gården skulle marknadsföras under

namnet Sälsäterns Fjällgård men

att behålla Blåbandsungdomens

Fjällstugeförening (BUFF) som det

juridiska namnet.

För att på sikt kunna minska utgifterna

för uppvärmning av anläggningen

installerades bergvärme i

Sälsätern och i Fjällgården 2002-2003.

Övriga hus är fortfarande uppvärmda

med direktverkande el, alternativ

har diskuterats.

2011 och 2012 utfördes bland annat

renoveringar med nytt tak och

snörasskydd på ett annex. Det byttes

dörrar i Fjällgården, Sälsätern och

Fäbodstugan. Nya golv samt viss

upprustning av köket gjordes i Siljansnässtugan.

I samband med byte

av dörrar i Fjällgården så erhölls bidrag

från Skadeförebyggande fonden

via Våra Gårdar.

Upprustningen av Sälsätern påbörjades

2014 då elinstallationen

var gammal. Ny el installerades och

samtidigt rustades sovrummens väggar

samt tak och några rum fick även

nya golv. 2016 Renoverades taket på

Säterstugan och 2017 renoverades

toaletten med dusch. 2017 byggdes

en handikappanpassad toalett på

entréplanet i Sälsätern.

Samtidigt utfördes stambyte från

övervåningen, där man även byggde

två toaletter med duschar. 2018 dränerades

det runt Sälsätern och stambyte

i källaren. Det tidigare garaget

byggdes om till omklädningsrum

med nya duschar och bastu.

Ny entré skapades där den gamla

bastun hade varit. Denna ombyggnad

blev mycket uppskattad av gäster.

Nytt pentry blev klart sommaren

2020 med möjlighet till matlagning

och tvätt för gäster.

Det har även gjorts en ny nödutgång

från matsalen via en nybyggd

terrass, som även kan användas

som ingång för att slippa trappen

vid huvudentrén. Nödutgången på

övervåningen har också förbättrats.

Detta har gjorts etappvis 2019-2020.

Fjällgårdens huvudbyggnad som invigdes för 75 år sedan.


68

BLÅ BANDET NR: 3-2021 6-2020

2018 och 2020 har Fjällgården och

bodarna runt den målats, en sida

återstår som ska färdigställas under

2021. I samband med detta arbete

sågs även panelen över och byttes

vid behov. Energiförbrukningen har

sänkts genom LED-belysning som

tänds och släcks automatiskt genom

rörelsesensorer.

Säterstugan och Annex 2, Annex 1 ligger nedanför till vänster utanför bild.

Vintertid finns personal på plats

och vid de mest intensiva veckorna

med sport- och påsklov samt Vasalopp

förstärks det av medlemmar

som hjälper till. Sommartid finns

värdfamiljer som tar emot gäster.

Under alla år har också medlemmars

insatser med underhåll och renoveringar

varit en förutsättning för att

kunna driva anläggningen.

Genom åren har det bedrivits

många olika verksamheter för Sveriges

Blåbandsungdom och Blåbandsförbundet.

Som tidigare nämnts,

koloniverksamhet och rekreationsveckor,

på senare år tillsammans

med Hela Människan för familjer

med tidigare missbruksproblem.

Många kurser har arrangerats, t.ex.

ungdomsförbundets ungdomsle-

Princess Hall

Varmt välkomna till vårt sommarcafé.

Njut av god fika och lugnet i trädgården

vid anrika Engelska Kyrkan

Dag Hammarskjölds Väg 14, Stockholm

www.princesshall.se

Vi följer FHMs rekommendationer


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 3-2021

9

Fäbodstugan och Persbo.

Matsalar i Fjällgården och Sälsätern.

darutbildning ”Sälen 1:an” samt

ledarkurs i samverkan med Östforaanstalten

som var behandlingshem

för alkoholmissbrukare. Valborgsfirande

och påskvecka var andra

populära arrangemang fram till nutidens

vandringsveckor som ofta varit

fulltecknade innan inbjudan gått ut.

Nya myndighetskrav har genom

åren inneburit många ekonomiska investeringar.

Brandlarm, hiss och ökade

krav på kök och diskutrymmen för

att nämna några. Givetvis viktigt och

bra för säkerhet och arbetsmiljö. För

en i förhållandevis liten anläggning

innebär det dock stora kostnader i

förhållande till omsättningen. Det

ökar också kraven på de som är med

i den ideella styrelsen att känna till

lagar och föreskrifter.

Engagemang innebär samtidigt

att man får möjlighet att vara en del

i fjällgårdens utveckling och även få

nya kunskaper som även kan vara

till nytta i andra sammanhang. Från

pionjärerna som hade en vision om

en fjällstuga som invigdes 1946 till

dagens fjällanläggning som firar 75

år, har många var delaktiga. Både

de som varit ordföranden och ledamöter

i styrelsen, till alla andra som

med ideella insatser bidragit till den

helnyktra anläggningen mitt i Sälens

fjällvärld.

PER-OLOF SVENSSON

SÖK PROJEKTMEDEL

Stiftelsen Ansvar för Framtiden öppnar en ny ansökningsperiod:

1 juni till 31 augusti 2021.

Er organisation eller förening kan söka projektmedel för främjande av

en helnykter livsstil, gärna med inriktning mot barn och ungdomar.

Läs mer om ansökan och

stiftelsen på vår hemsida:

www.ansvarforframtiden.se

Källor:

Tidigare egen artikel, jubileumshäfte

50 år samt underlag från Leif Karlsson.


FOTO: HÅKAN KARLSSON

10

JAG SER - FÖRELÄSNING

Barn har rätt att få berätta

Blå Bandet, LP-verksamheten och

studieförbundet NBV har genomfört

ett webbinarium i samband

med Folknykterhetens vecka. Temat

var: Barns rätt att berätta - om barn

i utsatthet, med föreläsare Anna-

Carin Magnusson, som är specialistsjuksköterska

för barn i utsatthet

och trauma.

Det blev en mycket intressant föreläsning

om vad som är skillnad på våra

skyldigheter och rättigheter och hur

vi bäst skyddar barnen.

Vi uppmuntras och utmanas till vuxenansvar,

eftersom barns rättigheter

faktiskt kommer först. Hon nämnde

många exempel från sitt mångåriga

yrkesliv. Hur ska man då prata med

barn som far illa? Enligt Anna-Carin

så bör man göra följande:

- Ta initiativ till samtal men tvinga

inte barnet att berätta. Du bör utgå

från ert sammanhang och visa respekt

för barnet och inte oroa. Viktigt

är också att ta ansvar för att du och

barnet förstår varandra.

Likaså är det betydelsefullt att

ge barnet många chanser till samtal.

Du bör inte tänka att ”jag har missat

tillfället” utan ”jag behöver skapa fler

tillfällen.” En bra regel är även att

det är lugnt samt att barn har ingen

skyldighet att berätta.

Anna-Carin Magnusson informerade pedagogiskt

och intressant om barn i utsatthet

och barns rätt att berätta. (skärmbild)

BLÅ BANDET NR: 3-2021

Vad ska man då göra? Anna-Carin

poängterade då att man bör beskriva

varför det är bra att berätta för en

vuxen.

- Säg att du och barnet kan prata

igen även om barnet inte berättar och

att du kommer att fråga igen.

Viktigt är också att ge tips på andra

personer eller ställen att berätta

på, exempelvis hos morfar, en kompis

föräldrar, polisen, skolsköterskan

etc. HÅKAN KARLSSON

Följande tre sidor

är producerade av:

SÄLSÄTERNS

FJÄLLGÅRD

Vandrarhem som erbjuder boende

i rum och stugor i Sälenfjällen

Gångavstånd till Säl-, Mellan- & Storfjällen

Många fina cykelleder i omgivningarna

Möjlighet till självhushåll

Livsmedelsbutiker, bageri, restauranger m.m. finns i närområdet

Daglig anslutning med buss från Borlänge

Alkoholfri miljö, medlemmar i nykterhetsorganisation får rabatt!

Stora möjligheter för grupper och läger!

Välkomna!

Sälsäterns Fjällgård i Sälen

www.fjallgarden.nu info@fjallgarden.nu Tel. 0280-21018


BLÅ BANDET NR: 3-2021 SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM Redaktör: Tjarls Metzmaa Redigering: Ebba Wågman 11

Ledarhelg

Den 17-19 september 2021 smäller det! Då kör vi gemensam

ledarutbildning på Tollare Folkhögskola och det kostar ingenting

för medlemmar! Vi gör det inte själva heller, utan det kommer vara

deltagare från SBU, Ungdomens Nykterhetsförbund, Frisksportens

ungdomsförbund och Unga Drogförebyggare!

Anmälan och mer

information finns på

http://bit.ly/Ledarläger21

SISTA ANMÄLAN 8 AUGUSTI!

Vi hoppas att det finns många som är

taggade på att lära sig mer om ledarskap

tillsammans med andra ledare

från andra förbund. Tillsammans ska vi

skapa en stark nykterhetsrörelse över

organisationsgränserna!

På fredagen från 17.00 är deltagare välkomna

till Tollare Folkhögskola och efter

den gemensamma middagen drar vi

igång programmet vid 20.00 med fokus

på att lära känna varandra och ha kul.

På lördagen kommer vi att lära oss mer

om alkohol, droger och engagemang.

Både i föreläsningar och i praktiskt arbete.

En stor del av dagen kommer

också att fokusera på erfarenhetsutbyte

mellan deltagare, så att vi lär oss av

varandra. En möjlighet att dela med sig

av sina bästa tips och sina misstag och

lärdomar. Slutligen på kvällen kommer

det vara fokus på att lära sig debattera

innan det blir fri hopp och lek.

Söndagen fortsätter sedan med debattövningar

och kunskap om alkohol

och droger innan vi avrundar och far

hem med nyvunnen kraft för att kämpa

för en nyktrare värld.

Detta är alltså den ultimata helgen för

den som vill ta nästa steg i sitt engagemang

för att sprida nykterhet och utveckla

verksamheten hemma i föreningen.

Dessutom kommer alla deltagare att

få träffa och lära känna många människor

som kan vara närvarande i att fortsätta

utvecklas! Totalt kommer det vara

40 deltagare, 10 från varje organisation,

som får denna möjlighet. I och med att

våra platser är väldigt begränsade så

gäller det att ansöka snarast!

Tack vare bidraget från Stiftelsen Konung

Gustaf V:s 90-årsfond så är alltså

allt helt gratis! Du får resa, mat, boende

och allt utan att det kostar någonting!

Text: Tjarls Metzmaa

Bilder: Sveriges Blåbandsungdom


12 SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM Redaktör: Tjarls Metzmaa Redigering: Ebba Wågman BLÅ BANDET NR: 3-2021

Minecraft

Under våren har vi som du säkert märkt genomfört mängder av digitala

event med allt från föreläsningar och studiecirklar till spelkvällar. För allt

detta har också Discord blivit den samlingsplats där medlemmar kan ta

del av det senaste från förbundet och hänga med andra medlemmar.

Om du hoppat på ännu är det bara skriva in https://discord.gg/6zxPYrX i

din webbläsare så kommer du direkt in i gemenskapen!

För att få något mer beständigt som går

att göra tillsammans har vi öppnat en

Minecraftserver! Under ett par söndagar

har vi kört träffar med ledare där vi

byggt PVP och parkourbanor och haft

mycket skoj. Däremellan har medlemmar

och kansliet varit inne och byggt på

kvällar och helger, men ännu finns det

mycket kvar att utforska och bygga!

Servern kommer vara öppen hela sommaren,

även om vi tar paus från de ledarledda

träffarna. Så ryck tag i en kompis

som också har Minecraft Java edition

och bygg något häftigt! Om du känner

att du inte vet var du ska börja eller vad

du ska göra kan du alltid hjälpa till med

att bygga upp eller inreda kansliet! Det

är i dagsläget format som en upp och

nervänd pyramid med stora möjligheter

till att bli ännu större.

I Minecraft är det nästan bara fantasin

som sätter gränserna, och du är inbjuden!

För att ansluta är det bara lägga till

SBU.serv.nu i din serverlista och hoppa

rakt in.

Text: Tjarls Metzmaa

Bilder: Sveriges Blåbandsungdom


BLÅ BANDET NR: 3-2021 SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM 13

Värvare sökes

Vi på Sveriges Blåbandsungdom (SBU) letar efter

dig som söker extrajobb. Som medlemsvärvare blir

du ansvarig för att inspirera fler unga att ta ställning

för nykterhet. Vår vision är en nykter värld där alla

människor är lika mycket värda.

Arbetsuppgifter

Göra besök på skolor och fritidsgårdar för att rekrytera medlemmar

i åldern 13-25 år. Under besöken kan du antingen ha

ett bord uppställt och rekrytera förbipasserande eller ordna

någon aktivitet eller föreläsning för att inspirera fler att gå

med. Arbetet är tänkt att utföras i par, så du kommer att få

en partner som du utför arbetet tillsammans med. Arbetet

kommer genomföras i Umeå, Trollhättan och Göteborg och

du kommer att ingå i rekryteringsteamet där ni kan få stöd av

varandra och av en handledare som hjälper till med besöksbokning

och liknande.

Vi letar efter dig som:

• tycker det är kul att prata med och för andra människor

• är på väg ut eller är ny i arbetslivet

• har kunskap om föreningslivet

• tycker att nykterhet är en viktig fråga

• tycker om att arbeta utifrån uppställda mål

Är du intresserad?

Bild: Sveriges Blåbandsungdom

Skicka in en text eller video på varför du skulle passa som

medlemsvärvare och dina kontaktuppgifter till kansliet@sbu.nu.

Vi skulle gärna vilja att du besvara följande:

Berätta vem du är

Varför skulle du passa som medlemsvärvare?

Vad är din erfarenhet av ideella föreningslivet?

Vad känns kul med uppdraget?

Hur gör du för att skapa kontakt med nya människor?

Har du någon kompis som du tror skulle passa som din partner?

Hur fungerar planen ca 2 timmar per vecka för dig?

Mer information finns också på sverigesblabandsungdom.se

Vad tycker du om tidningen?

Vi vill veta vad du som läser SBUs

tre sidor i Blå Bandet tycker!

Under våren har förbundsstyrelsen diskuterat

vår framtid i Blå Bandet och om

det är den bästa kanalen för att nå våra

medlemmar eller att informera vuxna i

rörelsen om vad som händer. Den nuvarande

bedömningen är att vi troligtvis

skulle kunna använda pengarna på ett

annat sätt och nå ut bättre. Alltså att det

framöver inte skulle finnas tre SBU-sidor.

Nu vill vi däremot ge den tanken möjligheten

till motstånd! Är det så att du

springer ut till brevlådan och sliter upp

tidningen för att komma till SBUs sidor

och läsa dem ord för ord flera gånger så

att du kan somna gott? Eller är det så

att du tycker det är ett trevligt inslag?

Är det främst här snarare än hemsidan,

instagram, facebook och discord som

du håller koll på vad som händer i SBU?

Oavsett vad du har för åsikt eller tankar

så vill vi höra dem!

Alla dina tankar kan skickas till kansliet@sbu.nu

och de kommer då bli en del

av det fortsatta utvärderingsarbetet.

Text: Tjarls Metzmaa


14

BLÅ BANDET NR: 3-2021

KURS & LÄGERGÅRD VRETEN

Naturskönt vid Fåsjöns strand

Blå Bandets kurs- och lägergård Vreten ligger knappt en mil norr om

Nora. Vackert belägen intill Fåsjön och inbjuder till rekreation med bad,

fiske och camping. I sommar arrangeras stor loppmarknad på logen och

utställningar. Även denna sommar sätter coronapandemin stopp för den

populära kakfrossan.

TEXT & FOTO:

Per-Olof Svensson

Det kommer ändå att vara öppet

under sommaren med möjlighet att

bo på campingen eller i rum, hyra

båt, köpa fiskekort samt att besöka

inbjudna utställare som visar och

säljer målningar, hantverk och foto.

För att under sex veckor hålla öppet

varje dag turas medlemmar om med

bemanningen. Utan ideella insatser

är det inte möjligt att driva gården.

GEMENSKAP

Det är inte bara under sommarens

öppethållande det behövs ideella

krafter. Vid tidningens besök är det

arbetsdag och många medlemmar

är på plats för att hjälpa till med

underhåll. Flytbryggor renoveras,

mängder med föremål till loppmarknaden

plockas fram och ställs i

ordning. Samtidigt är det ett tillfälle

för gemenskap. Inte minst för tidningsredaktören

som fick tillfälle att

träffa många bekanta, några där det

var flera tiotals år sedan senast.

Utöver de sex sommarveckor

som det är öppet med bemanning,

är gården öppen året runt för kurser,

konferenser och läger. Av inte helt

okänd anledning har den verksamheten

förstås blivit begränsad men

när pandemin gått över finns nog ett

uppdämt behov för olika föreningar

att åter träffas.

Utöver huvudbyggnaden med

matsal, kök och flerbäddsrum, finns

annex med tvåbäddsrum, ett hus

med samlingssal, loge och flygelbyggnad

med bl.a. en fungerande

bakugn som eldas med ved. Till gården

hör även jordbruks- och skogsmark.

Campingen ligger perfekt vid

sjön med bad och båtar som kan

hyras. Huvudbyggnaden uppfördes

på 1830-talet och flygelbyggnaden

och delar av ladugården är troligen


3-2019 BLÅ BANDET NR: 3-2021

15

Vreten är väl värt ett besök, både för en dag och för att stanna en tid. Bad, fiske,

promenader och möjlighet till camping vid Fåsjön är perfekt för årets semester

med rekreation och avkoppling för hela familjen.

Per-Olof Svensson

ännu äldre. Per Erik Persson brukade

och bodde på gården tillsammans

med hushållsföreståndarinnan Anna

Karlsson. Per Erik var medlem i intilliggande

Öskeviks Blåbandsförening.

Med ålderns rätt kände Per Erik att

krafterna började tryta och önskade

att gården skulle komma i idealitetens

tjänst. Blåbandsungdomens rikssommarmöte

hölls 1942 i Lindesberg

och i samband med detta kom försäljning

upp för första gången.

Örebro SBU-distrikt övertog gården

i april 1943 och förvaltningen

sköttes av en byggnadsstyrelse och

en vicevärd. I avtalet ingick att i de

lägenheter som fanns i huvudbyggnaden,

skulle Per Erik och Anna samt

övriga hyresgäster få bo kvar.

Att starta barnkoloni var målet

och därför påbörjades planering att

uppföra en ny byggnad för detta.

Först gavs godkänt från Socialstyrelsen

1947 men på grund av krisåren

efter krigsslutet blev det byggförbud.

Att starta denna verksamhet i huvudbyggnaden

gick inte på grund av

att lägenheterna var upptagna. 1951

dog Anna och Per Erik fick svårare

att klara sig själv så han flyttade till

släktingar samma år. När sedan kort

därefter de sista hyresgästerna flyttat

ut blev det möjligt att planera för

barnkoloni och den första hölls för 12

pojkar år 1957.

Det blev inledningen på många

år av verksamhet för barn och ungdomar.

På senare tid sportlovsläger

och sommarläger samt många ledarutbildningar,

inte minst arrangerade

av Sveriges Blåbandsungdom

på 1960-1980 talen. Vidare har det

arrangerats studiecirklar och olika

Blåbandsarrangemang. Även andra

föreningar, församlingar och skolor

har hyrt in sig på Vreten.

MÅNGA BESÖKARE

1973 hölls den första auktionen för

att få inkomster. Den utvecklades

till att under flera år få rykte om sig

att hålla hög kvalité som lockade

många besökare. 2005 ersattes den

med loppmarknad där det brukar

vara kö inför öppningsdagen.

Bilder:

• Vretens huvudbyggnad

och flygelbyggnad.

• Ingvar Nordin och Alf Frohm

reparerar en brygga.

• Storloppisen förbereds.

• Lekvänliga konstverk av Axel Nordell.


16

KURS & LÄGERGÅRD VRETEN

Kakfrossan med 20-25 olika sorter

lockar vanligtvis mängder med gäster

en lördag i juli.

I huvudbyggnaden finns fyra rum

för övernattning, ett med åtta bäddar,

två med fyra bäddar vardera samt

ett rum med två bäddar. Genom

att vinna ett anbud på en så kallad

”AMS-barack” fick man fler rum för

uthyrning som var klart 1977. Här

finns tolv tvåbäddsrum. Vid tidningens

besök var rum uthyrda till

personer som arbetade i närheten.

Samlingssalen var klar 1981. Nu blev

det ännu bättre förutsättningar att ha

arrangemang året runt.

För att underhålla och klara driften

behövs, som tidigare nämnts,

medlemmar som gör betydande

ideella insatser. Reparationer, målning

och underhåll behöver göras

kontinuerligt. Stora ekonomiska

investeringar har behövt göras, bl.a.

fick man ett föreläggande från brandmyndigheten

2015 som krävde installation

av brandlarm för att få fortsätta

uthyrning av lokaler. Kostnaden blev

130.000 kr. Utöver inkomster från

arrangemang och uthyrning ger

jordbruksarrende intäkter.

Genom åren har det målats, lagats

och bytts ut köks- och sanitetsutrustning,

TV, gräsklippare och andra saker

som slits med åren. Som kuriosa

kan nämnas att mynttelefon togs bort

1994 och 2020 avslutades även den

fasta telefonen. Det har tillförts sand

och jord, grävts för dränering och

BLÅ BANDET NR: 3-2021

jordvärme installerades 2006. Ägandeformen

har varierat genom åren,

fast alltid med SBU och Blå Bandet

som ägare, till att nu ägas av Örebro

läns Blåbands- och SBU-distrikt. Driften

sköts av Vreten-kommittén. Den

består i dagsläget av Inger Carlsson,

Roland Thorstensson, Conny Boman,

Jenny Lundvall, Anette Larsson,

Ingvar Nordin, Alf Frohm och Ulla

Gisleskog.

I den egna reklamen ges denna beskrivning:

”Vid Tre Sjöars väg i vacker

Bergslagsbygd finner du utmed Fåsjöns

strand Vreten.”

Utöver sommarens utställare finns

året runt konstutställning utomhus

med flera verk av Axel Nordell (1914-

1997). Sonen och Blåbandsmedlemmen

Lars-Axel Nordell fick förfrågan

från Vreten om gården kunde få låna

några av de utomhusskulpturer som

Lars-Axel ärvt. Axel Nordell var

internationellt verksam konstnär

och det som är extra speciellt med

skulpturerna på Vreten är att de är

lekvänliga.

Vreten är väl värt ett besök, både

för en dag och för att stanna en tid.

Bad, fiske, promenader och möjlighet

till camping vid sjön är perfekt för

årets semester med rekreation och

avkoppling för hela familjen.

PER-OLOF SVENSSON

Bilder:

• Hus med möteslokal och utställningar.

• Annex med rumslogi.

• Samlingsalen, fikar gör Barbro Jonasson,

Ingvar & Birgit Andersson samt Agneta &

Ingvar Karlsson.

• Vy över det som under sommaren är

camping vid Fåsjön.


BLÅ BANDETS

TÄVLINGSBILAGA SOMMAREN 2021

Välj att lösa alla eller några, varje del har sin egen

utlottning av vinster. Alla svar kan skickas in i samma kuvert.

Kopiering av sidorna tillåten så fler kan delta.

> Finn sju fel Skicka senast 10 september 2021 till:

> Korsord Tidningen Blå Bandet

> Krypto Dag Hammarskjölds väg 14

> Bildtävling 115 27 Stockholm

NAMN OCH ADRESS: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Flera olika vinster lottas ut bland rätta svar. Storlek vid ev. klädesvinst (s-xxl): ________________

FINN SJU FEL

Ringa in de sju

detaljer som

saknas på den

nedre bilden.

Illustration:

Lilian Perers

Originalet är från

barnkorsordet i

jultidningen

Norrsken

2020


Blå Bandets korsord

Korsord och krypto är specialgjorda för tidningen Blå Bandet av ”Korsords


Blå Bandets krypto

3 26 3 12 20 23 20 21 15 3 23 24 4 2 13

5 12 20 5 5 25 12 26 15 5 23 3 15 24 24

8 8 15 13 3 6 21 3 4 13 7 12

20 3 5 25 10 19 4 21 7 4 12

23 15 4

14

J

6

U

11

B

20

I

4

L

25

E

6

U

13 7 20 4 3

M

20 5 17 20 13 7 25 15 25 5 5 13 24 21 25

17 3 15 3 13 25 5 20 8 4 24 24 5 15

12 12 3 19 5 3 13 5 8 25 12 4 6

4 11 24 17

12 17 24 25 1

17 17 15 20 13

5 20 17 24 21 25

19 24 12 7 25 17

3 12 7 3 15 3

5 14 3 21 3 15

6 15 25 21

24 19 20 21 7 12 2 19 24 12 15 25 12 7

4 3 15 20 19 25 5 19 24 15 3 17 12 3

5 21 15 3 12 3 19 3 17 2 15 12 25 4 5

12 5 3 17 24 15 15 4 3 8 17 3 23 20 12

4 3 8 13 12 17 4 4 3 26 2 15 3

20 5 4 20 5 12 17 4 3 3 15

8 26 3 13 20 4 14 25 25 19 24 5 24 13 20 25

17 15 25 23 3 7 3 5 5 24 15 15 20 21 20 17

kungen” med ledord och bilder från redaktionen. Foto: Per-Olof Svensson


Jag vill at

pratar med

Inte om m

Vilka sidor finns detta på? A: __ B: __ C: __ D: __ E: __ F: __ G: __ H: __ I: __ J: __ K: __ L: __

A B C D

På lördagen kommer vi att lära oss mer

Blå Bandets bildtävling

om alkohol, droger och engagemang.

Både i föreläsningar och i praktiskt arbete.

En stor del av dagen kommer

också att fokusera på erfarenhetsutbyte

mellan deltagare, så att vi lär oss av

den som vill t

gemang för at

veckla verksam

en. Dessutom

få träffa och l

iskor som kan

E F G H

DET ÄR NÅGOT

SOM INTE STÄMMER,

JAG SER ALDRIG

HENNES

FÖRÄLDRAR.

JA, IGÅR SÅG JAG

HENNE SENT UTE

PÅ KVÄLLEN.

Nu pratar de

om mig igen...

I

MEDLEMSANMÄLAN Jag ställer mig bakom ett av dessa medlemslöften,

vilket som väljs registreras inte. ”Jag lovar att inte använda alkohol och andra droger,

samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde”,

eller: ”Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger,

samt att på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk”.

JUBILEUMSINSAMLING BUFF 75 år

Sälsäter-huset behöver en ansiktsupplyftning på

utsidan inom de närmaste åren!.

Hjälp oss att göra det möjligt med ett bidrag,

Swisha Blå Bandet, till Dag 1233516879 Hammarskjölds eller väg 14, via 11527 bankgiro Stockholm. 156-4731

Sälsäterns fjällgård

J

Förbundskansli: www.blabandet.se

BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm

Sveriges Blåbandsförbund är ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnat i samband

med din medlemsansökan. Genom denna medlemsanmälan godkänner du vår hantering enligt

GDPR, Dataskyddsförordningen. Vill du veta mer om vad detta innebär, se www.datainspektionen,

www.blabandet.se eller kontakta oss skriftligt: kansliet@blabandet.se eller brevpost:

MEDLEMSANMÄLAN MEDLEMSANSÖKAN Jag ställer mig bakom ett av dessa medlemslöften,

vilket som väljs registreras inte. ”Jag lovar att inte använda alkohol och andra droger,

samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde”,

eller: ”Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger,

samt att på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk”.

Förbundskansli: www.blabandet.se

BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm

Förbundskansli: www.blabandet.se

BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm

Sveriges Blåbandsförbund är ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnat i samband

med din medlemsansökan. Genom denna medlemsanmälan godkänner du vår hantering enligt

GDPR, Dataskyddsförordningen. Vill du veta mer om vad detta innebär, se www.datainspektionen,

www.blabandet.se eller kontakta oss skriftligt: kansliet@blabandet.se eller brevpost:

Blå Bandet, Dag Hammarskjölds väg 14, 11527 Stockholm.

Medlemsansökan kan även göras på www.blabandet.se

K

TIPS TILL DIG SOM ÄR OROLIG FÖR ETT BARN:

L

www.jagser.se

Medlemska

Gratis att bl

Välkomstgåvo

Vattenflaska

Lyssna på bar

Bildtävling: Per-Olof Svensson

Medlemsansö

www.blaband

Högtidseller

minnesgåva

Nykterhet behöver du aldr

Uppvakta genom att ge ett

bidrag till Blåbandsgåvan,

vi skickar gratulationskort

med namn på gåvogivare.

Hedra genom

Blå Bandets minnesfond.

Vi skickar omslag med

önskad minnestext.

Beställ av

organisationssekreterare

Per-Olof Svensson

per-olof.svensson@blabandet.se

070-5682320

bankgiro 5520-1321

swish 123 180 81 20


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 3-2021

21

RIKSKONFERENS I SÄLEN

Jubileumsfirande och årsmöten

Är det verkligen möjligt att äntligen kunna träffas och ha möten tillsammans

i samma lokal? Planering pågår och om det inte blir något oväntat

bakslag med coronapandemin, blir det möjligt på Sälsäterns fjällgård i

Sälen 3-5 september. Fjällgårdens 75-årsjubileum firas och årsmöten hålls

för Blåbandsförbundet, Folkhögskoleföreningen och BUFF, Blåbandsungdomens

Fjällstugeförening.

För samtliga årsmöten kommer det

även att erbjudas deltagande digitalt.

För att denna kombination ska

bli möjlig, kommer det att krävas

föranmälan i god tid, framförallt till

förbundets årsmöte. Även för planering

av arrangemang och boende är

det en extra utmaning, även fast det

är på egen anläggning. Arrangörerna,

BUFF och förbundet, vill därför få tidig

intresseanmälan, gärna till 10 juli

och slutlig anmälan senast 10 augusti.

Veckoslutet kommer att fyllas

med program och årsmöten. Därför

erbjuds möjligheter att både komma

tidigare och stanna längre, för att

hinna ta del av omgivningarna i fjällen

och runt fjällgården. Eftersom de

flesta har lång resväg tror arrangörerna

att det inte kommer tillfälliga

besökare under del av veckoslutet.

Därför finns endast paketpriser med

ankomst fredag eller lördag. Uppstår

ändå önskemål om att delta under

kortare tid, kan det ordnas. Fredagskvällen

inleds med kvällsmat och

därefter ”Gammeluvarnas” träff. Det

är en lekfull ”förening” som med humor

genomför ett ”årsmöte”. Deras

viktigaste beslutet som ska klubbas

är till vilket ändamål man vill ge ett

ekonomiskt bidrag.

Under lördagsförmiddagen hålls

BUFF:s årsmöte och sedan startar

förbundets årsmöte. Senare under eftermiddagen

genomförs Folkhögskoleföreningens

årsmöte som officiellt

heter medlemsmöte. Under kvällen

jubileumsfest med middag och utdelning

av förbundets utmärkelser.

Under söndagens förmiddag

fortsätter och avslutas förbundets

årsmöte. Det kommer givetvis att

finnas fikapauser, något som kanske

PROGRAM RIKSKONFERENS MED BUFF:s JUBILEUM OCH ÅRSMÖTEN

Fredag 3 september

Från 15.00 Incheckning.

Från 18.00 Kvällsmat finns större delen av kvällen för den som kommer senare.

20.00 Gammeluvarnas årsmöte med samvaro.

Lördag 4 september

7.30 - Frukost. “Tankar för dagen”.

9.00-10.30 Blåbandsungdomens fjällstugeförenings årsmöte.

Förmiddagsfika med dopp och hopp.

11.00-12.00 Förbundsårsmötet öppnas.

12.00 - Lunch.

13.30 - Förbundsårsmötet fortsätter.

Eftermiddagsfika, mingel och upp och hoppa.

Förbundsårsmötet fortsätter.

16.30-18.00 Folkhögskoleföreningens medlemsmöte (årsmöte).

19.00 Middag med jubileumsfest BUFF 75 år, utdelning förbundets utmärkelser.

22.30 Kvällsandakt.

Söndag 5 september

7.30 Frukost. “Tankar för dagen”.

9.00 Förbundsårsmötet fortsätter.

Förmiddagsfika med dopp och hopp.

Förbundsårsmötet fortsätter och avslutas.

Rikskonferensen och jubileumshelgen avslutas.

12.30 - Lunch.

Hemresa för de som måste, övriga får gärna stanna längre och njuta mer av fjälluften.

För de som inte deltar i årsmöten är fjällgården hela tiden öppen. Möjligheter

finns till promenader, utflykter samt vandringar i fjällen. Jubileumsfrågesport

samt ”Hälsans och upplevelsens stig” hela helgen. Reservation för ändringar.

har saknats extra mycket under pandemitiden.

Under hela helgen finns

jubileumsfrågesport samt ”Hälsans

och upplevelsens stig”. För de som

inte deltar i årsmöten är fjällgården

hela tiden öppen. Möjligheter finns

till promenader, utflykter och vandringar

i fjällen.

Till ny ordförande för Blåbandsförbundet

föreslås Ann-Marie Lindgren,

Umeå. Till nya ledamöter

föreslås Maja Tarmoussi, Spånga;

Camilla Karlsson, Kumla samt Niclas

Lidström, Skövde. Omval föreslås för

Curt Arne Gisleskog, Herrljunga; Sunita

Zetterling, Rävlanda samt Hans

Berbres, Edsbyn. Valberedningarna

för BUFF samt Folkhögskoleföreningen

hade inte möjlighet att presentera

förslag till styrelser vid tiden för

tidningens produktion.

En motion har inkommit till förbundsårsmötet

före denna tidnings

tryckning. Det är Stockholms-Västerort

som yrkar på att överprövning

görs på förbundsstyrelsens beslut

att utesluta en medlem och att uteslutningen

upphävs. Motionstiden

går ut 5 juli.

För att kunna förbereda möjlighet

för både årsmötesnärvaro på plats

och digitalt måste ombudsanmälan

vara inkommen senast 10 augusti.

Från förbundsstyrelsen kommer

bl.a. förslag på en del ändringar

för medlemsavgifter. Den ordinarie

föreslås oförändrad till 250 kr. Nytt

förslag är att medlemmar 90 år och

äldre befrias från medlemsavgift, den

har tidigare varit 50 kr.

Vidare att även de som flyttas

från SBU:s medlemsregister det år

de fyller 26 år också befrias från

medlemsavgift.

Nytt förslag är också att nya medlemmar

inte betalar avgift under det

första innevarande året.

Vidare att ta beslut om den mångåriga

praxis som funnits att medlemskap

som ingås i oktober-december

även gäller följande år.

PER-OLOF SVENSSON


22

BLÅ BANDET NR: 3-2021

Valberedningens förslag till Blå Bandets förbundsstyrelse

I samband med rikskonferensen i Sälen äger tre årsmöten

rum. Till Blåbandsförbundets årsmöte har valberedningen

ett färdigt förslag med bl.a nyval på Ann-

Marie Lindgren till ordförande. Tre nya ledamöter

föreslås samt omval för tre av nuvarande ledamöter.

Tidningens redaktion har frågat valberdningarna för

Blåbandsrörelsens Folkhögskoleförening samt Blåbandsungdomens

Fjällstugeförening. Där finns inte

färdiga förslag vid produktion av denna tidning.

REDAKTIONENS ENKÄTFRÅGOR TILL FÖRESLAGNA

1) Familj

2) Yrke/sysselsättning/pensionär

3) Blåbandsförening

4) Hur och varför blev du medlem?

5) Eventuellt nuvarande och tidigare uppdrag i Blå Bandet

6) Eventuella nuvarande och tidigare uppdrag i andra

föreningar/organisationer

7) Beskriv med fem ord vad du särskilt vill bidra med i

förbundsstyrelsen

ANN-MARIE LINDGREN

Umeå, 56 år, nyval.

1) Gift med Lars,

mamma till vuxna

sönerna Erik och

Markus.

2) Koordinator

(chefsstöd),

Fastighetsenheten

i Region

Västerbotten.

3) Umeå.

4) Tack vare mina föräldrar, vill

visa andra att nykterhet behöver

man aldrig ångra.

5) Distriktsordförande i Västerbottens

Blåbandsdistrikt (kommer

att lämna uppdraget om jag

blir vald som förbundsordförande),

har varit ledamot i SBU:s

förbundsstyrelse, ordförande i

Västerbottens SBU-distrikt, olika

uppdrag i SBU-avdelning, SBUdistrikt

och Blåbandsföreningar.

6) Är ordförande i NBV Norr;

ledamot i fastighetsföreningen

Roma; sekreterare i Samforma

– idéburna organisationer i

Norr- och Västerbotten; vice

ordförande i Västerbottens läns

nykterhetsförbund; ledamot i

Länssamrådsgruppen ANTDS i

Västerbotten; ledamot i regionrådet

för Bris Nord; ordförande

för Koloniträdgårdsförbundets

region Västerbotten; ägarombud

inom Coop Nord m.fl. uppdrag.

(flera av uppdragen kommer jag

att lämna om jag blir vald som

förbundsordförande).

7) Engagemang, tydlighet, utveckling,

positivt samarbete.

HANS BERBRES

Edsbyn, 49 år, omval.

1) Fru och två

barn.

2) Fastighetsskötare.

3) Ingen, nerlagd

på min ort.

4) Jag blev

värvad på en

konferens. Vi människor skulle

ha det bättre utan droger, därför

är jag med i Blå Bandet. För

att arbeta på att människor ska

avstå droger.

5) Ledamot i förbundsstyrelsen

sedan 2019.

6) I styrelse för två kristna/drogfria

konferensgårdar.

7) Kunna bidra i praktiska utmaningar.

SUNITA ZETTERLING

Rävlanda, 47 år, omval.

1) Barnen Julia

21 år och Filip

18 år.

2) Grafisk designer,

vårdbiträde

och studerande.

3) Alternativ kultur

Upplands Väsby,

moderförening Västra Harg.

4) Jag är uppvuxen med Blå

Bandet då mina föräldrar,

Sigvard och Yvonne Petersson,

var mycket aktiva på 1970-80

talen. På 1990-talet var jag den

i familjen som var mest aktiv,

bl.a. genom att vara styrelseledamot

i SBU och jag var med

på varenda UNG-läger och

värningsevent. 1996/97 gick jag

Informationslinjen på Helliden.

5) 2019 blev jag ledamot i FS

och ordförande i Stockholmsblåbandisternas

Barnkoloniförening.

6) Inga.

7) Framtidstänk, hälsomedvetenhet,

gemenskap, kunskap,

opinionsbildning.

NICLAS LIDSTRÖM

Skövde, 42 år, nyval.

1) Fru och tre

barn.

2) Verksamhetsutvecklare


Studieförbundet

Vuxenskolan

Skaraborg.

3) Käpplunda-

Skövde Blåbandsförening.

4) Jag var med i barnverksamheten

Blå Ringen i Tibro där min

farmor var ledare. Blev löftesmedlem

1989.

5) Nuvarande uppdrag som

ordförande i Käpplunda-Skövde

Blåbandsförening. Har varit

förbundsordförande i Sveriges

Blåbandsungdom.

6) Inga.

7) Vilja, mod, strategi, handlingskraft,

verksamhetssatsning.

MAJA TARMOUSSI

Spånga, 49 år, nyval.

1) Fyra barn.

2) Barnskötare.

3) Spånga.

4) Det är min

syster som har

fått mig att bli

medlem, jag

brukar gå med

henne och se deras aktiviteter

som de ordnar.

5) För nuvarande har jag inga

uppdrag i Blå Bandet.

6) Idag så är jag facklig aktiv.

Jag är arbetsombud och

skyddsombud på min arbetsplats.

7) Stöd för utsatta, samarbete,

utveckling.

CURT ARNE GISLESKOG

Herrljunga, 71 år, omval.

1) Hustru och två

barn med egna

familjer.

2) Pensionär med

stort föreningsengagemang.

3) Örebro.

4) Stort engagemang

inom nykterhetsrörelsen.

Nyfiken på Blå Bandets stora

engagemang i den enskilda

människan med särskild inriktning

på barnen. Har funnits ett

stort intresse och engagemang

inom min släkt.

5) Ledamot i Förbundsstyrelsen

sedan 2017, varit ledamot

i avdelningen i Örebro tills jag

flyttade i år.

6) Nuvarande uppdrag har jag

inom Tempel Riddare Orden där

jag finns med i Stortempelmästarrådet

för Sverige och Finland

samt i Mästarrådet i Templet i

Örebro. Ledamot i NBV Mitt.

Nyss lämnade uppdrag är ordförande

i MHF region Bergslagen

samt ledamot i avdelningen

Kumla-Hallsberg. Har tidigare

suttit i MHF förbundsstyrelse.

När jag flyttade från Örebro

lämnade jag även ett långvarigt

uppdrag i Örebro läns nykterhetsförbund.

7) Galna utvecklingsbara idéer

med verklighetsförankring.

CAMILLA KARLSSON

Kumla, 56 år, nyval.

1) Tre vuxna barn

och ett barnbarn.

2) Registrator

inom Tekniska

förvaltningen,

Örebro kommun.

3) Hörsta.

4) Jag är i grunden

en föreningsmänniska och

ville vara mer än stödmedlem,

vilket jag var den första tiden

i Hörsta. Jag blev medlem för

att få träffa och umgås med

likasinnade som delar samma

värderingar samt för den sociala

biten.

5) Jag är ganska nybliven

medlem i Hörsta och har ännu

inte haft så många uppdrag,

men jag jobbade på Vreten förra

sommaren och har även spelat

på en trivselkväll i höstas.

6) Förutom att jag brinner för

nykterhetsfrågorna är musik

mitt stora fritidsintresse. Jag

spelar basklarinett i Hallsberg-

Örebro-Kumla Orkesterförening

(HÖK), en symfoniorkester där

jag även är styrelsemedlem. Jag

spelar ”vanlig” klarinett i Kumla

spelmän. Det har varit uppehåll

pga. Corona förstås, som med

det mesta, men i vanliga fall

blir det uppträdanden i kyrkor,

församlingshem, hembygdsgårdar

och på äldreboenden. Det

är väldigt berikande att glädja

andra människor!

7) Energi, lagspelare, ordning,

respekt, målinriktad.

Bilder är beskurna från original.

Foto: Jenny Hakberg Lindgren);

Ulla Gisleskog (Gisleskog);

Per-Olof Svensson (Lidström)

samt privat.


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 3-2021

23

Rikskonferens 3-5 sept. 2021 Sälsäterns fjällgård, Sälen

BUFF 75-årsjubileum. Årsmöten: Förbundet, Helliden, BUFF

ANMÄLAN – en blankett för boende i samma rum

NAMN PERSON 1 – Ansvarig för anmälan och betalning, faktura skickas, i första hand via e-post.

Namn:

E-post:

Brevpost:

______________________________________________ Tfn: _____________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

NAMN PERSON 2:

NAMN PERSON 3:

NAMN PERSON 4:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

EVENTUELL ANNAN FAKTURADRESS (Förening, distrikt)

E-post:

Brevpost:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

PAKET BOENDE OCH SERVERING Kryssa:

Boende natt mot lördag och söndag, all servering 1.300 kr/person:

Endast natt mot söndag, servering lördag och söndag 1.000 kr/person:

Faktureras ”person 1” eller angiven förening/distrikt.

Det är möjligt att komma tidigare och stanna kvar längre, kontakta arrangören!

Om någon avser att delta under en mindre del än ovanstående paket, kontakta arrangören!

MEDDELANDE t.ex. specialkost eller andra önskemål

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

SKICKA IN ANMÄLAN senast 10 augusti 2021 till rikskonferens2021@blabandet.se

Brevpost: Bo Carlsson, Tranvägen 7, 641 93 Katrineholm

OBS! Anmäl dig gärna så tidigt som möjligt för vår planering, gärna före 10 juli.

Du kan avboka hur sent som helst, vi återbetalar allt utom middag och lunch som beställts från den

restaurang som anlitats. Avbokning senast 12 augusti full återbetalning samt om arrangemanget inte kan

genomföras.

UPPLYSNINGAR / ARRANGÖRER

BUFF (Blåbandsungdomens Fjällstugeförening) och Blå Bandet (Sveriges Blåbandsförbund)

rikskonferens2021@blabandet.se

Arrangörsgrupp: Gemensam e-post: rikskonferens2021@blabandet.se

Elisabet Andersson 070-6555900

Annika R Bergman 070-8716459

Per-Olof Svensson 070-5682320

Bo Carlsson

Anmälnings & ekonomiadministration

Blankett finns även att hämta på www.blabandet.se


24

BLÅ BANDET NR: 3-2021

FOTO: PER-OLOF SVENSSON

Johan Sjöö har anställts som ny verksamhetsstrateg för Blåbandsförbundet.

Serien nedan är en del av det material som finns i arbetet

JA, IGÅR SÅG JAG

med ”Jag ser”. Det är lätt att vi pratar HENNE över SENT huvudet UTE på de

PÅ KVÄLLEN.

barn som vi är extra oroliga för.

DET ÄR NÅGOT

SOM INTE STÄMMER,

JAG SER ALDRIG

HENNES

FÖRÄLDRAR.

DET ÄR NÅGOT

SOM INTE STÄMMER,

JAG SER ALDRIG

HENNES

FÖRÄLDRAR.

JA, IGÅR SÅG JAG

HENNE SENT UTE

PÅ KVÄLLEN.

TIPS TILL DIG SOM ÄR OROLIG FÖR ETT BARN:

w

TIPS TILL DIG SOM ÄR OROLIG FÖR ETT BARN:

w


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 3-2021

25

NY REKRYTERING TILL BLÅBANDSFÖRBUNDET

Inspiratör och eldsjäl blir verksamhetsstrateg

Johan Sjöö är 60 år och bor i Håga

by utanför Uppsala. Han har jobbat

med socialt arbete i drygt 28 år

och kommer närmast från en tjänst

som teamledare och samordnare

för Heby kommuns beroendemottagning.

Efter sommaren börjar

Johan arbeta som Blå Bandets nya

verksamhetsstrateg.

Genom åren har Johan främst arbetat

inom socialtjänsten men även som

egen företagare där han startat upp

sociala verksamheter, bl.a. Grinden i

Gävle. Johan beskriver sig som inspiratör

för människor som på något sätt

farit illa av olika beroendesjukdomar.

- Jag ser mig själv som en stor

eldsjäl inom dessa områden.

Han har också arbetat med anhörigstöd

och förebyggande insatser

för barn och ungdomar. Johan trivs

bra på sitt nuvarande arbete. När

han såg tjänsten som Blå Bandets

verksamhetstrateg kände han att

detta kunde vara något nytt att arbeta

förebyggande med.

- Nu känner jag en vilja att gå ur

gruppterapirummet och inspirera

andra att arbeta med prevention, det

finns mycket att göra.

Johan är gift och har två vuxna

barn. Har tidigare inte haft kontakt

med Blå Bandet och nu nybliven

medlem. Han har haft verksamhet

tillsammans med studieförbundet

NBV.

Hur kändes det att få

erbjudande om anställning?

- Väldigt inspirerande och roligt, det

blev jag glad för.

Av alla dina erfarenheter, välj ut

några som du tror kan komma till

användning i arbetet som verksamhetsstrateg?

- Hela mitt förebyggande arbete med

barn, tonåringar och föräldragrupper.

Jag har gedigen erfarenhet av

alkohol- och drogproblematik. Jag är

flexibel, det sitter inte fast, har lätt att

hitta lösningar.

Tjänsten som Blå Bandets nya

verksamhetsstrateg börjar den 1

september och redan 3-5 september

deltar han i rikskonferensen i Sälen.

PER-OLOF SVENSSON

Nu pratar de

om mig igen...

Det finns också en helt ny barnbok: ”Fjärilar i magen” som

handlar om känslor. Framsidan intill är kraftigt förminkad.

Storlek 24,5 x 24,5 cm. Se annons sidan 4!

Nu pratar de

om mig igen...

Jag vill att ni

pratar med mig.

Inte om mig!

ww.jagser.se

Jag vill att ni

pratar med mig.

Inte om mig!

ww.jagser.se


26

BLÅ BANDET NR: 3-2021

FÖDELSEDAG EVA RENSTRÖM

”Jag har alltid tyckt om att hjälpa människor”

Eva Renström fyller 80 år den 27 juli. Hon bor i Närsbo, 14 km sydost om

Alingsås. Eva är en person med varmt hjärta för medmänniskor, inte minst

för de som har eller har haft alkoholproblem. I Blåbandsföreningen tycker

hon att det har varit viktigt att även inbjuda dem till de olika arrangemang

som genomförts.

TEXT & FOTO:

Per-Olof Svensson

När Eva kontaktades med förfrågan

om födelsedagsintervju var hon först

tveksam. Hon menade att det finns

inget att berätta, men över telefon

så hör jag ändå att det kan finnas en

öppning och till slut är vi överens.

Vi träffades senare hemma hos Eva

i hennes uterum med coronasäkert

avstånd.

Vår älskade

Vera Eriksson

Född 18/5 1933

Död 11/3 2021

har stilla somnat in och lämnat oss

i stor sorg och saknad

Annika och Lars

Valter, Karin

Kerstin och Stefan

Mårten, Jakob

Gunnel och Johan

Astrid, Gustav

Släkt och vänner

När jag når de mörka vattnen,

över dem skall färdas ut, räds jag ej.

På andra sidan finns en värld

av sång och ljus.

Där skall lovsång, där skall lovsång

stiga stark som havets brus. Ps. 298

Den 6 augusti kl. 13.00 samlas vi,

om pandemirestriktioner tillåter,

till urnnedsättning på Tavelsjö kyrkogård.

Därefter minnesstund i församlingsgården.

Anmälan till

kerstineriksson66@gmail.com

Tänk gärna på

Västerbottens Blåbandsdistrikts

minnesfond

bankgiro 5321-3047 plusgiro 70519-4

Som så ofta tidigare när jag gör

personintervjuer så blir det en blandning

av intervju och samtal. Allt som

sägs kan inte komma med i artikel,

utifrån att det kan vara för personligt

och med hänsyn till integritet till andra

människor. Det innebär också att

jag får möten med medlemmar som

har mycket erfarenhet och som också

betyder mycket för andra människor.

Inte minst denna dag då det har

varit en föreningsaktivitet hemma

hos Eva ute i trädgården. Det märks

att det finns ett stort behov att åter få

träffas nu när coronapandemin börjar

lätta. Eva blev lite motvilligt medlem

1975 i Alingsås Blåbandsförening,

där hon är ordförande sedan många

år. Motvilligt för att hon tyckte att

föreningens verksamhet behövde

utvecklas och nå fler. Mer om detta

längre fram i artikeln.

Eva föddes i Bäckefors, Dalsland,

och kom som tvååring till fosterföräldrarna

Annie och Erik Olausson

som bodde på en gård i Närsbo,

Västergötland. Där bor förövrigt

numera en av Evas döttrar och intill

finns huset där Eva bor.

Den åttaåriga folkskolan fördelades

till Lygnared och Nolby. Närheten

till Borås, som på den tiden var

Sveriges ”textilhuvudstad”, gav möjlighet

till hemarbete med sömnad och

Eva kombinerade som hembiträde i

Alingsås.

Därefter gick Eva ett år på Fristads

folkhögskola, norr om Borås. Utöver

de vanliga ämnena så var inriktningen

hemslöjd och hantverk. En

kortare tid flyttade hon till sin biologiska

pappa i Bäckefors, därefter till

Uddevalla där hon som hembiträde

bland annat tog hand om barn.

Därefter tillbaka till fosterföräldrarnas

gård och träffade sedan sin

blivande make.

Tillsammans fick de två döttrar

och en son och nu finns fyra barnbarn

och två barnbarnsbarn. Under

småbarnstiden arbetade Eva mycket

kväll och natt som servitris och vårdbiträde

för äldre på servicehus. Tack

vara fosterföräldrarna gick det bra,

då familjen fick hjälp med barnen.

- Jag har alltid tyckt om att hjälpa

människor, berättar Eva och fortsätter:

- Det har också varit många alkoholister

som jag har försökt hjälpa.

Med inlevelse berättar Eva om hur

hon på en kräftskiva fick gå därifrån

med två personer för att det serverades

öl och det klarade de inte av.

- Det var totalt värdelöst!

UPPRÖRD

Under intervjun blir det ett fint samtal

kring att ingen väljer att bli missbrukare

och att det kan vara så lite

som gör att någon som kunnat låta

bli alkohol under en tid,

kan drabbas av återfall.

Eva visar en flaska som

upprör henne som hon

hittade i en livsmedelsbutik.

Det är en alkoholfri

dryck (0,5 %) men

utformningen kan associeras

med ett känt

spritmärke. Detta var

en nyhet för mig som

gör intervjun och det är

intressant att dessa personliga

möten också ger ny kunskap.

Varifrån kommer ditt engagemang?

- Det ligger i mig, svarar Eva och

berättar om hur hon som elvaåring

på ett tåg fick en kvinnas livshistoria

som innehöll svårigheter. Redan då

som ung är det tydligt att människor

kände förtroende för Eva och det har

fortsatt genom livet.


BLÅ BANDET NR: 3-2021

27

EVA RENSTRÖM

Aktuell: Fyller 80 år 28 juli. Familj: Två döttrar, en son, fyra barnbarn, två barnbarnsbarn. Bor: Hus i Närsbo, 14 km sydost

om Alingsås. Gör: Pensionär. Engagemang: Blåbandsföreningen och personligt engagemang. Favoritmat: Äter allt.

Favoritfärg: Blå. TV-serier eller motsvarande: Vetenskapens värld. Böcker: Har läst mycket, gärna engelska böcker översatt till svenska.

Det här gör mig riktigt glad: Ser humor i det mesta. Ord om alkohol: Hemskt. Ord om mig själv: Glad, nyfiken, engagerad, humoristisk.

- Det finns personer som har sagt

till mig att jag borde ha blivit psykolog,

berättar Eva.

Även om det inte blev psykologutbildning

utan istället mycket arbete

på serviceboenden, så har Evas personliga

egenskaper kommit många

människor till del, yrkesmässigt men

också i ideella sammanhang och som

medmänniska.

1966 byggdes huset i Närsbo intill

gården där Eva växte upp. 1971 blev

det skilsmässa från maken. Närsbo

är ett litet samhälle och huset och

gården gränsar mot skogen. Eva trivs

bra även om tankarna ibland finns på

att flytta till lägenhet. Närheten till

dotter i gården intill är en trygghet.

Trots att Eva sagt att hon aldrig

skulle bli medlem i Blå Bandet blev

hon det 1975. Det var Alvar Heimer

som till slut sa till henne ”nu ska du

gå med och inte vela längre.” Senare

kom nästa uppmaning. ”Nu ska du bli

ordförande.” Under Evas ledning utvecklades

och utökades verksamheten,

det var viktigt att den var öppen

även för de som inte var medlemmar.

BRA STÖD

Eva framhåller att hon har haft bra

hjälp och stöd och framhåller särskilt

Alice Johansson, Elver Jonsson och

Åke Lång.

- Det har varit väldigt roligt även

om det varit mycket arbete, vi har sett

hur verksamhet har kunnat blomstra.

Under de mest aktiva åren hyrdes

lokaler för arrangemang flera gånger

i månaden i Alingsås. Teater, sång

och musik lockade och Eva avslöjar

att ibland var det fler människor än

som egentligen skulle rymmas i lokalen.

Studiecirklar har hållits, bl.a.

i hantverk som att måla porslin och

korgar samt bundit kransar. Många

resor har föreningen också anordnat.

Någon resa du minns särskilt?

- Det får bli den första till Kuggaviksgården

i Åsa. Bussen var fullsatt och

vid gården skulle vi äta gemensam

middag. Resenärerna hade gått åt

olika håll på egna små utflykter,

jösses vilken spridning det var. Eva

berättar vidare att hon vill ha ordning

och reda så till kommande resor blev

tydligare ”uppstyrning.”

Föreningen hade verksamhet fram

till utbrottet av coronapandemin och

man hoppas kunna återstarta en del.

Träffen i Evas trädgård denna dag

är ett exempel på detta. Blåbandsföreningen

har också under många år

medverkat med bistånd till Litauen.

Man har skänkt kläder, cyklar, spisar

och pengar.

Transporter har skett genom en

kontakt som kunnat fylla en långtradare.

Eva har själv varit på plats

i Litauen åtta gånger så hon har sett

att biståndet verkligen kommer fram

dit där det behövts. Evas omsorg om

medmänniskor har därmed gett avtryck

både lokalt och internationellt.


28

BLÅ BANDET NR: 3-2021

BOKRECENSION

En röd bok om livet

Kjell E. Johansson

Utgiven av Margaretha Lööf Johansson 2021

Kjell E Johanssons liv hade två ansikten: det ena var den Säpo-övervakade

revolutionären, det andra den framgångsrike debattören, politikern och

byrådirektören inom Socialstyrelsen och chefen för Stockholms stads

brottförebyggande centrum. Nu har hans dotter Margaretha Lööf Johansson

givit ut ett manus som hennes far hade färdigt när han avled 2007. Boken

är Kjell E. Johanssons memoarer från ett liv i folkrörelserna tjänst.

Även om det inte är helt rättvist att

kalla Kjell E. Johansson revolutionär,

inte i alla fall i våldsam mening, blev

han faktiskt Säpo-övervakad till och

med när han var ledamot av Stockholms

stadsfullmäktige på 1960-talet.

Anledningen var hans vänsterengagemang.

Kjell E. Johansson gick

med 1948 som 15-åring i Sveriges

Kommunistiska parti, numera Vänsterpartiet,

och höll till sin död fast

vid detta partimedlemskap.

ENGAGEMANG

Hans andra stora engagemang var

nykterhetsrörelsen. Som 16-åring

gick han 1949 med i IOGT och förblev

även denna rörelse trogen till sin död.

Detta engagemang föranledde dock

ingen statlig övervakning. Kjell E. Johansson

fick ihop de bägge rörelserna

i ett personligt credo:

”Ett särskilt ansvar bör ligga på arbetarrörelsens

partier och de fackliga

organisationerna. Alla socialister måste

betänka att alkoholen ennehårdast och

snabbast drabbar fattiga, underprivilegierade

och utsatta. Alkoholen utgör en

del av förtrycket. Den försvårar social och

politisk frigörelse och är ett hinder i den

feministiska kampen.”

LEDSTJÄRNOR

Socialism och nykterhet var hans

ledstjärnor genom livet. Det hindrade

inte Kjell E. Johansson från att

samarbeta såväl med nykterister som

icke-nykterister och med politiker av

alla kulörer i konkreta sakfrågor. Han

var också till en del partikamraters

förtrytelse ganska sovjetkritisk även

före 1964 när C. H. Hermansson

blev partiledare och förvandlade

det svenska kommunistpartiet till

Vänsterpartiet Kommunisterna, nu

bara Vänsterpartiet.

Kjell E. Johansson föddes 1933 i

Deje, Värmland. Hans mor dog av

TBC när han var i ettårsåldern. Henne

har han inget minne av. Fadern, skomakare,

flottare och fabriksarbetare,

spelade amatörteater i nykterhetslogen.

Fadern sjöng visor av Dan

Andersson och Gustaf Fröding. Han

var kommunist i varje fall fram till

Moskva-processerna på 1930-talet då

flera kommunister avrättades.

FATTIGDOM

Fadern tvingades av fattigdom lämna

bort lille Kjell till barnhem. Så småningom

träffade han en tretton år

yngre kvinna med en son, Sten. De

gifte sig. Kjell kunde komma hem.

Fadern och hans fru fick fyra barn.

Det gick bra med både Kjell, Sten och

de andra barnen, men som vuxen tog

alkoholen Stens liv.

De här biografiska notiserna

räcker mer än väl för att både förklara

Kjell E. Johanssons socialistiska och

nykterhetsengagemang i vuxenåldern.

MYLLER AV PERSONER

I boken uppträder ett myller av både

kända och mindre kända personer

ur Kjell E. Johanssons växlingsrika

liv. En del namn kanske mest är av

intresse för personer som kände Johansson.

Men boken innehåller också

dråpliga episoder.

Kjell E. Johansson sökte till frivillig

befälsutbildning. Han blev utan

förklaring stoppad. Så småningom

blev han i stället pacifist och satt

en månad på Asptuna-anstalten

för totalvägran. Då ansökte han om

permission för att tala på nykterhetsfolkets

dag. Begäran avslogs. Han anhöll

då om att få snickra en talarstol.

Då ledningen undrade, förklarade

han att han skulle tala från anstaltens

område. Åhörare skulle bussas från

Stockholm för att stå utanför området

och lyssna. Permission beviljades.

När folkskolan var slut sökte Kjell

E. Johansson upp arbetsförmedlingen.

Han ville bli journalist. En

klok arbetsförmedlare rådde honom

att börja som typgraflärling och den

vägen ta sig in i tidningsbranschen.

TIDNING

Vägen framåt blev alltså den utpräglade

högertidningen Nya Wermlands-Tidningen

i Karlstad. Där blev

han som 17-åring invald i fackets

styrelse, även om en äldre socialdemokrat

överklagade valet till Svenska

Typografförbundet som avslog klagomålet.

UNGDOMSGÅRD

1955 flyttade den 22-årige Kjell E. Johansson

till Linköping och blev ungdomsgårdsföreståndare.

Där grep

han en bråkig besökare i håret och

slängde honom utför yttertrappan,

något som i dag hade skapat stort

rabalder. Då noterades det knappt.

Till Johanssons stora prestationer

där hör att han fick dit Tommy Steel.

1958 kom Kjell E. Johansson till

Stockholm och började arbeta på en

så kallad hemgård för ungdomar, en

skapelse av Natanael Beskow, som

tyvärr avlidit 1953. Via brevkurser

lyckades han ta sig in på Socialinstitutet,

senare Socialhögskolan, och

blev socionom vid 30 års ålder 1963.

POLITIK

Samtidigt gjorde Kjell E. Johansson

politisk karriär. Han var 1964-67

ordförande för det kommunistiska

ungdomsförbundet Demokratisk

Ungdom. 1967 efterträddes han av


BLÅ BANDET NR: 3-2021

29

INSÄNDARE

Harmlös alkoholvarning

F.d. Justitieråd i Högsta domstolen

Göran Lambertz har skämt ut sig

och han försvarar sig med att när

han druckit alkohol blir han kladdig.

Varför står det inte i varningstexterna

vid tidningarnas alkoholreklam

något om:

”Att man kan bli kladdig och bete

sig så olämpligt, att man kanske

hamnar i arresten några veckor

misstänkt för våldtäkt.”

Alkoholreklam var förbjuden sedan

1970, men efter ett EU direktiv

2003 blev den tillåten med vissa inskränkningar,

bland annat ska det

finnas varningstexter. Jag vet inte

om det finns bestämmelser om innehållet

men de varningstexter som nu

används är så harmlösa och banala

att det knappast är någon som läser

dem. Tittade i veckans tidningar och

läste bland annat:

• Att börja dricka i tidig ålder ökar

risken för alkoholproblem.

• Alkohol kan skada din hälsa.

• Alkohol är beroendeframkallande.

• Alkohol i samband med arbete

ökar risken för olyckor.

Men inget om hur familjen och

framtiden kan påverkas. Tänk om

det exempelvis stod:

• Jag vågar inte bjuda hem mina

kompisar eftersom jag inte vet

om pappa är full och skämmer

ut sig igen.

• Körde onykter och förlorade

både jobbet och körkortet.

• Pappa blir så larvig när han är

full. Känd politiker skämde ut

sig när han var onykter på en

fest.

Jag tror inte att det har någon annan

effekt än att tidningarna får in annonsintäkter.

Jag minns när jag själv

var ung på femtiotalet. Då fanns det

ofta en affisch uppklistrad i danslokaler.

Den föreställde ett par söta

flickor med en pratbubbla där det

stod:

”Jag brukar nobba killar som

luktar sprit.”

Detta var nog det allra mest avskräckande

som jag då kunde tänka

mig. Det var Nykterhetsorganisationen

SSUH som satt upp affischen.

Jag tycker att Blå Bandet, eventuellt

med någon annan nykterhetsorganisation,

ska utlysa en tävling, om vem

som skriver den bästa varningstexten

och att de tio vinnande förslagen

placerades slumpvis bland alkoholannonserna.

Det skulle säkert väcka

intresse och vara positivt för vårt

nykterhetsarbete.

NILS-ÅKE SANDSTRÖM

Tavelsjö

Redaktionen informerar:

De rutor med varningstext som måste finnas

i tidningsannonser för alkohol, finns i

elva olika varianter. Dessa är fastställda i

alkohollagen och annonsörer måsta välja

bland dessa. Vid återkommande annonsering

ska olika varianter användas.

• Alkohol kan skada din hälsa.

• Alkohol är beroendeframkallande.

• Alkohol kan orsaka nerv- och hjärnskador.

• Alkohol kan orsaka skador på lever och

bukspottskörtel.

• Alkohol kan orsaka hjärnblödning och cancer.

• Varannan förare som omkommer i singelolyckor

i trafiken är alkoholpåverkad.

• Hälften av alla som drunknar har alkohol i

blodet.

• Alkohol i samband med arbete ökar risken

för olyckor.

• Alkoholkonsumtion under graviditeten kan

skada barnet.

• Barn som får alkohol hemma dricker sig

berusade oftare än andra barn.

• Att börja dricka i tidig ålder ökar risken för

alkoholproblem.

Kolumnist i flera nykterhetstidningar, däribland Blå Bandet.

Han nämner särskilt det goda samarbetet med redaktören Per-Olof Svensson.

Anders Carlberg, som senare blev socialdemokrat

och startade Fryshuset.

Kjell E. Johansson hann även med att

bli ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse,

1966 ledamot av Stockholms

stadsfullmäktige.

Där var Kjell E. Johansson vice

gruppledare. En gång skapade han

en koalition mot alkoholtillstånd

med folkpartisten och blåbandisten

Hugo Brolin. 1995 valdes han in EUparlamentet

som suppleant. I slutet

av sitt liv ledamot av Mörbylånga

kommunfullmäktige på Öland.

Nykterhetslinjen vek han aldrig

från. Även här var karriären rak.

Förbundsordförande för IOGT-NTO

och Frisksportarförbundet.

Kolumnist i flera nykterhetstidningar,

däribland Blå Bandet. Han

nämner särskilt det goda samarbetet

med redaktören Per-Olof Svensson.

Även den byråkratiska karriären

gick uppåt: 1965 chef för Stockholms

stads byrå för alkohol- och narkotikaupplysning,

1970 byrådirektör på

socialstyrelsen, även om säkerhetsansvariga

försökte stoppa den tidigare

revolutionären Kjell E. Johansson.

1972 ledamot av tobaksutredningen.

Senare återvände han till Stockholms

stad. Hans sista tjänst var chef för

stadens brottsförebyggande enhet.

Till sist bör nämnas hans litterära

intressen. En diktsamling fick enligt

honom själv en (1) beställning, så

poet blev han inte. Däremot har han

skrivit någon roman om sin barndom

samt författat helt eller delvis nära

100 fackböcker.

Nyttigt är att Kjell E. Johansson

påminner om att nykterhetsrörelsens

tidigare aktualiserat både prosa och

poesi på sina samlingar. Det finns

en rik skönlitterär flora av sociala

skildringar. Kjell E. Johansson nämner

också sina samtal med författare,

bland andra den socialt intresserade

poeten Anders Johansson på Öland.

ERIK LINDBERG


30 BLÅ BANDET NR: 3-2021

KRÖNIKA: Owe Ranebäck

ANTDS-strategin är vag och defensiv

Äntligen har nu regeringen kommit med en försenad proposition på en

ny ANDTS-strategi för 2021–2025. Efter att den gamla strategin löpte ut

förra året är det naturligtvis välkommet att en ny äntligen skulle kunna

komma på plats. Särskilt i tider när allt fler röster höjs för legalisering och

för avskaffande av Systembolagets detaljhandelsmonopol.

Redan när regeringen lade den nya

strategin på riksdagens bord kommenterade

vi den i nyhetsbrev nr. 6

och lyfte fram att den brister på flera

punkter. Det enda nya är att strategin

numera även innefattar spel och

nikotinprodukter, men inom alkoholoch

narkotikaområdet är den tyvärr

lika tandlös som den förra.

Visst är det bra att målet om ett

narkotikafritt samhälle ligger fast

och att sambandet mellan cancer

och alkohol kopplas samman och

understryks. Men verktygen som

behövs för att komma till bukt med

problemen med ANDTS lyser tyvärr

med sin frånvaro.

KONKRETA INSATSER SAKNAS

Menar man allvar med att nå ett

narkotikafritt samhälle och minskade

medicinska och sociala skador av

alkohol är det avgörande med konkreta

insatser och strategin har i detta

avseende mycket övrigt att önska.

För det första är budgeten halverad

jämfört med 2008. Pengar är

naturligtvis inte allt, men det underlättar

och skickar även signaler om

hur stor vikt som läggs på strategin.

Dessutom är totalkonsumtionsmodellen

övergiven.

Strategins övergripande mål är

numera i stället att minska alkoholens

skadeverkningar. Det innebär

inte bara en passiv strategi, utan för

också med sig ett förhållningssätt till

alkohol som varken kommer leda

till minskad konsumtion eller färre

missbrukare.

Inte heller innehåller strategin

några tydliga prioriteringar för hur

målen ska uppnås. Strategin har vaga

skrivningar och slår inte fast att de

föreslagna insatserna faktiskt ska

genomföras.

Förslagen för att komma till bukt

med missbruk/ANDTS-frågor är

inte svåra att hitta. Blå Bandet har

tillsammans med ytterligare 27 organisationer

inom det civila samhället

tagit fram och ställt sig bakom en

skuggstrategi som överlämnades till

socialdepartementet i maj 2020. Den

är det hög tid för regeringen att ta

del av!

I det senaste nyhetsbrevet, nr 8,

presenterade vi socialutskottets yttrande.

Utskottet föreslår att riksdagen

ska avslå regeringens förslag. Det

är mycket intressant att socialutskottet

i mångt och mycket har samma

analys som vi.

Owe Ranebäck är redaktör för Blå Bandets

nyhetsbrev som ges ut i samverkan med

SLAN, Sveriges Landsråd i alkohol- och

narkotikafrågor. Det innehåller en sammanfattning

av nyheter och ges ut 20-25

gånger per år via e-post samt publicering

på hemsida och sociala medier.

Owe har tidigare varit redaktör, ledarskribent

och ansvarig utgivare för tidningen

Blå Bandet.

Socialutskottet välkomnar tilläggen

om spel och nikotinprodukter

men anser att strategin har stora

brister. Utskottet pekar på allt för

vaga formuleringar och efterlyser

prioriteringar och större tydlighet om

vilka insatser som ska vidareutvecklas

och genomföras och vilka som ska

ha ansvaret för och styra insatserna.

Det är lätt att hålla med om socialutskottets

kritik.

En vag och defensiv strategi är

inte mycket värd, varken för regeringen

eller för alla dem som riskerar

att komma i kontakt med alkoholen

och narkotikans skadeverkningar.

Det är hög tid att ta behovet av en ny

och offensiv strategi på allvar. Gör

om och gör rätt! Det är det minsta vi

kan begära av vår regering!

OWE RANEBÄCK

Fotnot:

Krönikan skrevs innan riksdagen

beslutade att inte anta regeringens

förslag till ny ANDTS-strategi.

Nyhetsbrev 8 innehöll sammanfattning

och länkar till 14 nyheter.

Nyhetsbrevet är gratis och beställs på:

nyhetsbrev@blabandet.se

FOTO: PER-OLOF SVENSSON/ ARKIV


BLÅ BANDET NR: 3-2021

31

DEBATT

Var är de frisinnade nykterhetsvännerna?

När man läser om Sveriges demokratiska historia från början av 1900-talet

och framåt ser man en tydlig bild av hur nykterhetsrörelsen var en del av

den politiska kärnan. De första regeringarna bestod av flertalet statsråd som

var nykterister och hade en bakgrund inom folkrörelserna. Nu får man leta

med ljus och lykta för att ens hitta en politiker i ett kommunfullmäktige

som har en nykter livsstil. Jag ställer mig ofta frågan varför?

Under alla mina år som aktiv i Liberalerna

har jag läst tidningen Blå

Bandet som skickats till partikansliet

med både förundran och intresse.

Nykterhetsrörelsen var aldrig en

del av mitt liv när jag växte upp och

i ärlighetens namn var knappt någon

folkrörelse en del av min uppväxt. I

den aspekten är jag säkert inte unik.

Många av oss som växte upp på

80-, 90-talet hade inte föräldrar som

var engagerade i civilsamhället. Det

fanns så klart föräldrar som var en

del av idrottsklubben och bostadsrättsföreningen,

men sällan varken

politiska partier eller ideella verksamheter.

ALTERNATIV VERKLIGHET

Det känns därför ibland som att

öppna ett fönster in till en alternativ

verklighet när man läser om stora

kursgårdar och anrika byggnader

som ägs och drivs av ideella krafter

vars engagemang bygger på en gemensam

tanke som att utveckla samhället

i den riktning som de tror på.

Men tyvärr har denna sensationsartade

sentimentalitet snart blivit

den enda erfarenheten många har av

de stora folkrörelserna. Ska nykterhetsrörelsen

och civilsamhället åter

igen vinna den respekt och vördnad

i samhället som den en gång hade

måste en förändring till.

Jag är inte absolutist och tänker

inte låtsas som det, men strävan för

ett nyktert samhälle sker i små steg.

Det är ingen som kan förneka hur

mycket ont alkoholen skapar, även

om många vill hävda att den också

för med sig gott är det nog på totalen

en minusaffär för samhället.

Trots detta tror jag på en minimerande

policy och ett medborgerligt

ansvar för att minska alkoholens

”Det är ingen som kan förneka hur

mycket ont alkoholen skapar, även om

många vill hävda att den också för med

sig gott”

Willhelm Sundman

skador i samhället. Ingen avstår alkohol

på en fest för att de känner till

en nykterist, däremot tänker nog de

flesta en gång till om det befinner sig

nykterister på en fest.

Vi är sociala varelser och om vi vill

sätta nya normer i samhället måste vi

umgås med de som inte redan delar

vår uppfattning.

Sen den Svenska folkomröstningen

om rusdrycksförbud för över

hundra år sedan intog nykterhetsrörelsen

en ställning där man kämpade

för att utrota alkoholens destruktiva

krafter genom upplysning och utbildning.

VAR ÄR NYKTERISTERNA?

Som jag förstår det är detta fortfarande

inställningen som är rådande.

Det fanns då nykterister i de flesta

partier och många valde att engagera

sig bland de frisinnade liberalerna.

Idag undrar jag vart dessa frisinnade

nykterhetsvänner tog vägen,

vart ni än är välkomnar jag er åter.

Politiska partier behöver bli dynamiska

växthus av idéer och tankar,

inte marknadsföringsmaskiner. För

det behövs ni, ni som nu håller tanken

”Under alla mina år som aktiv i

Liberalerna har jag läst tidningen Blå

Bandet som skickats till partikansliet

med både förundran och intresse”

Willhelm Sundman

om ett nyktrare samhälle varmt om

hjärtat. Om nykterhetsrörelsen åter

igen ska få ett starkt inflytande måste

nykterhetsmänniskor bli en del av de

organisationer som har inflytande

och kan påverka.

Samtal och samförstånd behövs

mer än lobbying och propaganda. Så

nästa gång du får en stund över, se

om du kanske ska gå med i ett politiskt

parti och driva frågorna om ett

nyktrare Sverige i samtal med andra

som inte delar din uppfattning istället

för att bara umgås med de som redan

tycker som du.

Den nyktra frisinnade traditionens

flamma brinner idag på sparlåga,

men det är lättare att ge mer

bränsle till det som redan brinner än

att tända en ny eld.

WILLHELM SUNDMAN

Liberalerna i Region Örebro län

Ge ditt stöd till

Blå Bandets

satsningar!

Bg: 5520-1321

Swish 123 180 81 20

FOTO: PRIVAT


32 BLÅ BANDET NR: 3-2021

Tydligt samband mellan våld i nära

relationer och bruk av droger

Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat att våld i nära relationer utgör ett allvarligt

hot mot de utsattas hälsa och säkerhet. WHO påpekar att offer, till största del

kvinnor och barn, behöver mer skydd och uppger att mer än var tredje kvinna i världen

har utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld och att mäns våld mot kvinnor är en

vanligare väg till ohälsa än trafikolyckor och malaria tillsammans.

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

I Sverige har mäns våld mot kvinnor

och inte minst våld mot intim partner

uppmärksammats på många håll och

inte minst när det gäller den nyligen

aktualiserade brutalitet som tidigare

under våren rapporterats leda fram

till flera dödsfall.

Det har av Brå rapporterats att

under 2020 inträffade 17 fall av

dödligt våld där offer och förövare

hade en parrelation. Under samma

år uppgavs att för anmälda misshandelsbrott

mot vuxna kvinnor var det

vanligast att brottet begicks av en för

offret bekant person.

Enligt Brå hade förövaren haft en

parrelation med offret i drygt hälften

av samtliga fall av dödligt våld mot

kvinnor under 2020.

Från myndighetshåll ses sexuella

övergrepp och trakasserier som ett

allvarligt folkhälsoproblem. Utförda

studier visar dessutom att alkohol

och narkotika finns med i ett stort

antal av dessa våldsbrott. Att det

finns ett kausalt samband mellan

utövande av våld mot sin närstående

partner och användning av droger är

vetenskapligt bekräftat.

GÄSTKRÖNIKA Fred Nyberg

Professor e.m. och verksam som seniorprofessor vid U-FOLD,

Uppsala universitet, fd medlem i referensrådet vid

Nationellt Centrum för Kvinnofrid

Åtskilliga studier har visat att män

med substansberoende löper en klart

högre risk att utöva våld mot sin närstående

partner. Det finns uppgifter

på att upp mot 80 procent av våld

i nära relationer är associerat med

missbruk av droger.

Här har alltså alkoholen haft en

central roll men senare års forskning

har dokumenterat att narkotikaklassade

substanser tar en allt större plats

i våldsutövandet. Häribland heroin,

kokain och amfetamin men också

cannabis.

En studie nyligen utförd av amerikanska

forskare visade att en stor

andel av de som begått våld mot intim

partner frekvent använt cannabis

i större kvantiteter och detta bekräftat

genom positiva svar vid urintester.

Ju större mängd och användningsfrekvens

av drogen som förövarna

hade, desto grövre var graden av

såväl psykologiskt som fysiskt våld.

CANNABIS & PARTNERVÅLD

Andra studier har visat att samband

mellan användning av cannabis och

partnervåld kvarstår även om man

räknar bort bidrag från alkoholkonsumtion

och en antisocial personlighetsstörning.

Metamfetamin i formen Crystal

Ice är en annan drog som i flera länder

sammankopplas med våld mot

närstående. Den är centralstimulerande,

starkt beroendeframkallande

och kan trigga fram ett kraftigt våldsbeteende

hos användaren.

Det Australienska kriminologi institutet

(AIC) beskrev i en nyligen publicerad

rapport att interner som var

beroende av metamfetamin visade

en signifikant högre benägenhet att


BLÅ BANDET NR: 3-2021

33

FOTO: ADOBE STOCK

Bilden är arrangerad

Här bör dagens unga politiker med ambitionen

att släppa narkotikan fri definitivt ta sig ännu en tankeställare

Fred Nyberg, professor e.m. Uppsala universitet

föröva våld mot närstående partner

än de interner som använde drogen

utan att vara beroende. Samma

mönster noterades för interner som

var beroende av cannabis.

En färsk rapport från Canada visade

att daglig användning av cannabis

förekom i mycket högre grad hos

män som visat högre våldsbenägenhet

i jämförelse med män med lägre

frekvent användning av drogen.

Daglig användning av cannabis

visades kunna förknippas bland

annat med lägre utbildning, lägre

inkomst och användning av andra

droger. I Sverige rapporterades det

om ett utbrett våld mot kvinnor i

Stockholms brukarmiljö. Studier vid

innerstans krogar visade att många

av de kvinnor som utsatts för övergrepp

är utan bostad och lider av

psykisk ohälsa. Orsaker för våldet i

denna miljö förklarades genom mäns

missbruk av droger, kriminalitet,

psykiska ohälsa, oavslutade studier

och arbetslöshet.

BEKRÄFTAR STARKT SAMBAND

Alla dessa studier och även ett stort

antal fler bekräftar att inte bara alkohol

utan att flera av dagens vanligaste

och mest använda narkotiska

substanser kan ha ett starkt samband

med det under senaste månaden

uppmärksammade dödsbringande

våldet mot kvinnor.

Att mot denna bakgrund eftersträva

en avkriminalisering och

legalisering av innehav och bruk av

narkotika ter sig mer bakåtsträvande

än framsynt. Även om den beroende

brukaren får fördel av att undgå rättsliga

följder för sitt bruk så kan det

för kvinnliga partners vara mycket

riskfullt i vissa fall fatalt med ovan

nämnda våldsframkallande droger

i fickan eller inne i hjärnan hos en

närstående man.

Här bör dagens unga politiker

med ambitionen att släppa narkotikan

fri definitivt ta sig ännu en

tankeställare och det är uppenbart

att den politiska ambitionen att sätta

stopp för våld mot kvinnor även

måste inkludera en vetenskapligt

förankrad och framsynt narkotikapolitik.


34 BLÅ BANDET NR: 3-2021

Blåbandsförbundets

valberedning

Önskar få förslag till valberedning

inför årsmötet 2023.

Kontakt:

pa.rytter@gmail.com

073 - 545 51 80

KALLELSE TILL

BLÅBANDSFÖRBUNDETS

ÅRSMÖTE

4-5 SEPTEMBER 2021

SÄLSÄTERNS FJÄLLGÅRD

I samband med rikskonferens

och fjällgården 75-årsjubileum.

Reservation för ev. pandemirestriktioner

från myndigheter.

Årsmötet öppnas lördag 4/9

kl. 11.00. För planerade tider se

program. Reservation för

ändringar som beslutas av

årsmötespresidiet.

Motioner till förbundsårsmötet

ska ha inkommit senast 5 juli

OBS!

Föranmälan ombud på blankett

senast 10 augusti

För dig som inte kommer att

kunna delta fysiskt på årsmötet

så kan du delta digitalt.

Meddelas på ombudsblankett

Vi skickar ut digitalt länk och

instruktioner via e-post.

kansliet@blabandet.se

Sveriges Blåbandsförbund

Dag Hammarskjölds väg 14

115 27 Stockholm

Sveriges Blåbandsförbunds

styrelse

Sommaren med Blå Bandet Västra Sverige

Våra bussutflykter vänder sig

första hand till dig 7-25 år. Blir du

medlem får du bra rabatt på priset!

Ta gärna med en kompis!

Kontakt: vastrasverige@blabandet.se tel: 0708-716459

Blåbandsungdomens

Fjällstugeförening, BUFF

Kallar medlemmar och övriga intresserade till

ÅRSMÖTE

LÖRDAG 4 SEPTEMBER 2021 KL 9.30

Sälsäterns fjällgård

Medlemmar är Sveriges Blåbandsförbund och Sveriges Blåbandsungdom,

samt Blåbandsdistrikt, SBU-distrikt, Blåbandsföreningar och SBU-avdelningar.

Rösträtt på BUFF:s årsmöte: Sex ombud vardera för Sv. Blåbandsförbund och

Sv. Blåbandsungdom samt ett ombud för varje distrikt och förening/avdelning.

Ombudsfullmakt uppvisas vid årsmötets upprop av röstberättigade.

Årsmötets dagordning upprättas enligt BUFF:s stadgar.

För dig som inte kommer att kunna delta fysiskt på årsmötet så kan du delta

digitalt. Anmäl dig till info@fjallgarden.nu

Vi skickar ut en digital länk och instruktioner via e-post.

Välkomna! Styrelsen

Kallelse till

Blåbandsrörelsens

folkhögskoleförenings föreningsmöte

på Sälsäterns fjällgård i Sälen

Lördag 4 september 2021 kl. 16.30

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer

Kaj Hallgrenpriset att delas ut till en förtjänt folkbildare.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 16 augusti.

För dig som inte kommer att kunna delta fysiskt på årsmötet

så kan du delta digitalt. Anmäl dig till Hellidens folkhögskolas

expedition senast 25/8 samt om du vill ha möteshandlingarna i

förväg, 0502-178 00 helliden@helliden.se


BLÅ BANDET NR: 3-2021

35

FOTO: JOSEFINA SVENSSON

LEDARE

STRATEGI UTAN STRATEGI

FICK BAKLÄXA AV RIKSDAGEN

Regeringens förslag till ny ANDTS-strategi (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel om pengar) för de

kommande fem åren, röstades ned av riksdagen. Det är ett kraftigt underbetyg till ett förslag som har

varit under bearbetning under flera år.

För över ett år sedan arrangerade

Socialdepartemnet fyra så kallade

hearings där Blåbandsförbundet tillsammans

med flera andra organisationer

och myndigheter deltog. Där

gavs synpunkter på det påbörjade

arbetet, som redan då ansågs innehålla

för lite konkreta förslag.

Magnus Jonsson, regeringens

ANDTS-samordnare som har ansvarat

för arbetet med strategin, säger

till Drugnews:

”Vi har försökt vara lyhörda i strategiarbetet,

men får efter riksdagens

avslag se över förslagen och återkomma

igen.”

Hur det står till med lyhördheten

kan ändå ifrågasättas. Var syftet

med de arrangerade hearingarna att

ta in synpunkter eller var det ett spel

för gallerierna för att kunna säga att

man har haft överläggningar?

TIDNINGEN BLÅ BANDET

ISSN 0345-1577 Utgivare: Sveriges Blåbandsförbund

www.blabandet.se redaktionen@blabandet.se

Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm

Tfn: 08 - 667 62 52 Bg: 5520-1321

När det gäller lyhördhet så uppstår

även frågan om det i arbetet

togs någon som helst notis om de

förslag som lämnades i ”Skuggstrategin?”

Blåbandsförbundet, tillsammans

med 27 andra organisationer,

presenterade för över ett år sedan

många konkreta förslag.

Om denna hade använts som

inspiration kunde det ha blivit ett

regeringsförslag som riksdagen

kunde ha godkänt. Istället blir den

redan försenade ANTDS-strategin

ännu senare utan tidsplan när nytt

förslag kan komma till riksdagen.

Anledningen till att en majoritet

i riksdagen inte beslutade att anta

regeringens förslag är att den anses

vara för otydlig. I riksdagsdebatten

sa Pia Steensland (KD) bland annat:

”Vi kan inte acceptera en dålig strategi

bara för att vi ska ha en. Det behövs

en tydlig strategi och tydligare ledarskap.

Lyssna på experterna, gör om och

gör rätt.”

LEDARE n:r 3-2021

Per-Olof Svensson

chefredaktör

Trycksak

3041 0051

PER-OLOF SVENSSON Chefredaktör & ansvarig utgivare samt redigering

070 - 568 23 20 per-olof.svensson@blabandet.se

TJARLS METZMAA Barn- & ungdomsredaktör EBBA WÅGMAN

070-4015917 tjarls.metzmaa@sbu.nu redigering ungdomssidor

Steensland är också ordförande

för SLAN, Sveriges Landsråd i alkohol-

och narkotikafrågor.

Utöver uppmaningen (tillkännagivandet)

till regeringen om att

omgående återkomma med en reviderad

strategi, efterlyser riksdagen

ytterligare några saker kopplade

till strategin och tillkännagav även

dessa för regeringen:

• Regeringen bör ge i uppdrag åt

Socialstyrelsen att genomföra kartläggningar

om missbruk i syfte att

förbättra beroendevården.

• I strategins övergripande mål bör

hänsyn tas till att olika nikotin- och

tobaksprodukter kan orsaka olika

stora skadeverkningar.

• Socialstyrelsen bör få i uppdrag

att klargöra de gradskillnader av

ANDT-produkters skadeverkningar

som är vetenskapligt påvisade -

bland annat för att ha som underlag

vid lagstiftning inom området.

• För att förvalta, kvalitetssäkra

och vidareutveckla framgångsrika

ANDTS-förebyggande metoder bör

det enligt utskottet inrättas ett nationellt

kompetenscentrum för prevention.

Innan nytt förslag presenteras av

regeringen rekommenderas att ta

del av vår gemensamma ”skuggstrategi!”

ANNONS-MANUSSTOPP ( prel. utg. dag)

Nr 4: 10/9 (1/10) Nr 5: 22/10 (12/11) Nr 6: 26/11 (17/12)

ANNONSER: Kontakta chefredaktören. PRENUMERATION:

Kontakta redaktionen. Medlemshushåll ett ex. fritt. MATERIAL: Alla

är välkomna att sända in bidrag. Redaktionen förbehåller sig dock

rätten att redigera eller avstå publicering. Publicering sker utan arvode

om ingen annan överenskommelse gjorts. Artiklar och bilder lagras

digitalt och kan publiceras på Internet. Tidningens åsikt redovisas på

ledarplats, i övrigt ansvarar respektive artikelförfattare för innehållet.

BILD & ANNONSLÄMNING: Owe Kontakta Ranebäck chefredaktören kommer i vid fortsättningen

att nyfiket läsa kommande

frågor.

TRYCK: Wikströms tryckeri, Uppsala

ledare i tidningen Blå Bandet.


POSTTIDNING B

TIDNINGEN BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 STOCKHOLM www.blabandet.se Pris: 35 kr

TIDNINGEN BLÅ BANDET - NUMMER 3: JUNI - SEPTEMBER 2021 ÅRGÅNG 139 - Första numret utkom 1883

IOGT-NTO skapade stor uppmärksamhet i sociala medier med en serie illustrationer skapade av Max Gustafson kring vad som kan

bli resultatet om den så kallade ”gårdsförsäljningen av alkohol” blir verklighet. Tidningen Blå Bandet har fått tillstånd att publicera.

Detta är illustration nr 2, den första publicerades i förra numret av denna tidning.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!