28.06.2021 Views

Blå Bandet nr 3 juni-september 2021

Nationell tidning utgiven av Blå Bandet, Sveriges Blåbandsförbund. Artiklar om alkohol, narkotika och sociala frågor. Ledare, krönikor, debatt & insändare. Medlems- och organisationsinformation.

Nationell tidning utgiven av Blå Bandet, Sveriges Blåbandsförbund.
Artiklar om alkohol, narkotika och sociala frågor.
Ledare, krönikor, debatt & insändare.
Medlems- och organisationsinformation.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

N:R 3 JUNI - SEPTEMBER <strong>2021</strong> ÅRGÅNG 139<br />

Nykter sommar - för barnens skull!


N:R 3 JUNI-SEPTEMBER <strong>2021</strong> ÅRGÅNG 139<br />

NYHETER & AKTUELLT<br />

3 Anmälan alkoholreklam<br />

4 Nykter sommar - för barnen<br />

10 Barn har rätt att få berätta<br />

21-23 Rikskonferens<br />

24-25 Ny verksamhetsstrateg<br />

SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM<br />

11 Ledarhelg<br />

12 Minecraft<br />

12 Värvare sökes<br />

12 Vad tycker du om tidningen?<br />

INTERVJUER & REPORTAGE<br />

6-9 75-årsjubileum för fjällgården<br />

KULTUR<br />

14-16 Kurs- & lägergården Vreten<br />

28-29 Recension: En röd bok om livet<br />

LEDARE, DEBATT, KRÖNIKA<br />

29 Insändare: Nils-Åke Sandström<br />

30 Krönika: Owe Ranebäck<br />

31 Debatt: Willhelm Sundman<br />

32-33 Krönika: Fred Nyberg<br />

35 Ledare: Per-Olof Svensson<br />

FAMILJ<br />

26-27 Eva Renström 80 år<br />

FOTO: ADOBE STOCK<br />

INFORMATION OM TIDNINGENS REDAKTION OCH UTGIVARE PÅ SIDAN 35<br />

FRÅGOR OM<br />

MEDLEMSKAP,<br />

ADRESSER:<br />

T.om. 25 år: Tjarls Metzmaa<br />

26 år och äldre: Per-Olof Svensson<br />

FÖRBUNDSKANSLI<br />

BLÅ BANDET, FÖRBUNDET<br />

Dag Hammarskjölds väg 14<br />

115 27 STOCKHOLM<br />

08 - 667 62 52<br />

kansliet@blabandet.se, www.blabandet.se<br />

Bankgiro: 5520-1321 OBS! Plusgiro avslutat<br />

Swish: 1231808120<br />

PERSONAL<br />

PER-OLOF SVENSSON<br />

Organisationssekreterare & chefredaktör<br />

070-5682320 per-olof.svensson@blabandet.se<br />

CHATARINA FORSBERG<br />

Projektledare ”Jag ser”<br />

070-9543031 chatarina.forsberg@blabandet.se<br />

VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE<br />

ULRIKA NORDSTRÖM<br />

ulrika.nordstrom@blabandet.se<br />

070-6237433<br />

FÖRBUNDSKANSLI<br />

SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM<br />

Box 12825, 11297 STOCKHOLM<br />

Besök: Gammelgårdsvägen 38<br />

kansliet@sbu.nu<br />

www.sverigesblabandsungdom.se<br />

Plusgiro: 21276-1 Bankgiro: 437-3015<br />

Swish: 123-4495362<br />

PERSONAL<br />

TJARLS METZMAA<br />

Verksamhetschef<br />

070-4015917 tjarls.metzmaa@sbu.nu<br />

ARSEMA KUGELBERG<br />

073-6143897 (kontorstid)<br />

arsema.kugelberg@sbu.nu<br />

FÖRBUNDSORDFÖRANDE<br />

CAROLINE ZAKARIASSON<br />

caroline.zakariasson@sbu.nu<br />

Medlemskampanj <strong>2021</strong><br />

Gratis att bli medlem under året<br />

Välkomstgåvor:<br />

Vattenflaska & boken<br />

Lyssna på barnen<br />

Medlemsansökan:<br />

www.blabandet.se<br />

Nykterhet behöver du aldrig ångra!


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 3-<strong>2021</strong><br />

3<br />

ANMÄLAN ALKOHOLREKLAM<br />

Kommun stoppade alkoholpositiv annons efter<br />

anmälan av distriktsordförande i <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong><br />

Ann-Marie Lindgren, ordförande<br />

i Västerbottens <strong>Blå</strong>bandsdistrikt,<br />

reagerade starkt på en annons av<br />

Kristianstads kommun i tidningen<br />

Land. I texten anges positiva omdömen<br />

kring spritmärket Absolut och<br />

reklam för restaurangen Absolut<br />

Home. Anmälan har gjorts till Konsumentverket.<br />

Annonsens utformning är som en<br />

artikel men i överkanten märkt med<br />

”Detta är en annons från Kristianstads<br />

kommun.” Med rubriken ”Mekka för<br />

matälskare” och i ingress med bland<br />

annat texten ”lär dig blanda drinkar hos<br />

Absolut Home i Åhus.”<br />

I textens inledning beskrivs möjligheten<br />

till upplevelser på en annan<br />

restaurang för att därefter beskriva<br />

hur Absolut Vodka spred sig som en<br />

löpeld över världen under 1970-talet<br />

och nu är ett av de mest sålda spritmärkena.<br />

Vidare beskrivs hur gäster<br />

på restaurangen Absolut Home kan<br />

få lära sig blanda ”Absoluts egen signaturdrink,<br />

en härlig rosaskimrande<br />

Cosmopolitan.”<br />

- Som prenumerant på tidningen<br />

Land störs jag av alkoholreklamen<br />

även om den innehåller varningstext<br />

men denna annons från kommunen<br />

innehåller ingen varningstext, säger<br />

Ann-Marie Lindgren och fortsätter:<br />

- Samtidigt vet jag att en redan dyr<br />

prenumeration skulle vara betydligt<br />

dyrare utan alkoholreklamen.<br />

REKLAM FÖR ALKOHOLMÄRKE<br />

Men när det gäller annonsen med<br />

reklamtext, anser Ann-Marie att det<br />

inte är rimligt att en kommun betalar<br />

för att göra reklam, där det så tydligt<br />

framgår ett specifikt varumärke för<br />

alkohol som Absolut. Därför har<br />

hon valt att göra en anmälan till<br />

Konsumentverket mot Kristianstads<br />

kommun för felaktig marknadsföring<br />

med följande beskrivning:<br />

Ann-Marie Lindgren, ordförande Västerbottens <strong>Blå</strong>bandsdistrikt, har reagerat och<br />

anmält en kommuns annonsering med positiva omdömen för spritmärket Absolut.<br />

”Kristianstads kommun gör reklam<br />

för alkohol, specifikt Absolut. En kommun<br />

ska inte göra reklam för alkohol.<br />

Skattemedel ska inte användas så. Även<br />

om Absolut Home har betalat hela eller<br />

en del av annonsen, är det inte korrekt<br />

att kommunen använder ”alkoholsponsring”<br />

i annonsering.”<br />

ANMÄLAN<br />

Anmälan gjordes 23 april till Konsumentverket<br />

men något svar har inte<br />

kommit vid tidningen <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s<br />

utgivning. Däremot har Ann-Marie<br />

fått kännedom om att kommunen<br />

stoppat fortsatt annonsering i denna<br />

utformning efter att de fått information<br />

från en nyhetssajt att anmälan<br />

gjorts.<br />

TEXT: Per-Olof Svensson<br />

FOTO: Jenny Hakeberg<br />

Har du sett liknande annonser<br />

tidigare med alkoholpositivt<br />

innehåll som kan uppfattas som<br />

artikel även om det märks med<br />

att det är ”annons”?<br />

- Inte så tydligt som i detta fall.<br />

Ann-Marie berättar vidare att hon<br />

även fått digitalt brev från Land med<br />

liknande innehåll från Kristianstads<br />

kommun som i ännu mer text beskriver<br />

Absolut vodka i positiva ord.<br />

Det är inte ovanligt att annonser<br />

utformas så att det kan uppfattas som<br />

redaktionell text för olika varor och<br />

tjänster. Dessa ska då märkas med att<br />

det är ”annons” men kan missas av<br />

läsaren som istället kan tro att det är<br />

en journalistiskt utformad text istället<br />

för reklam.<br />

När det gäller varumärkesannonser<br />

i tidningar för vin finns tydliga<br />

regler att det viss andel av annonsen<br />

ska ha varningstext. För sprit får<br />

annonsering inte göras i svenska<br />

tidningar.


64<br />

BLÅ BANDET NR: 3-<strong>2021</strong> 6-2020<br />

SOMMARKAMPANJ<br />

Välj nykter sommar - för barnens skull!<br />

Även årets sommar blir för många annorlunda i spåren av<br />

coronapandemin. Vi befarar att det kan innebära att fler väljer<br />

att låta alkoholen få större utrymme.<br />

Vi önskar att det inte blir så för barnens skull. Att föräldrar<br />

samt mor- och farföräldrar förstår att det är viktigt att vara<br />

nykter, så att man på ett tryggt sätt har förmåga att ansvara för<br />

barn och barnbarn.<br />

Ibland tror vuxna att det inte gör något att dricka alkohol<br />

men redan vid måttlig konsumtion, märker barnen hur de vuxnas<br />

beteenden förändras.<br />

Storlek 24,5 x 24,5 cm<br />

«Jag fick den precis innan jag sa förlåt till mamma.»<br />

«Jaså, så bra att du sa förlåt! Kan du gissa vad den tråden heter?»<br />

«Ja, jag vet! Den heter skuld.»<br />

«Rätt,» säger giraffen och ler mjukt mot Alex.<br />

«Vi får den känslan när vi behöver rätta till något som blivit fel. Både skam<br />

och skuld hjälper till att skapa harmoni och balans mellan människor. Precis<br />

som moln, som skapar vattenbalans i naturen.»<br />

«Ja, det ville jag ha! Harmoni, att allt skulle bli lugnt och fint och bra igen.<br />

Pappa och mamma sa bara att det var bra att jag sa förlåt. Men jag ville höra<br />

något annat,» säger Alex sorgset.<br />

«Vad ville du höra?»<br />

«Att de fortfarande tycker om mig, men det sa de inte. Mamma åkte bort<br />

den helgen och besökte mormor. Pappa arbetade nästan hela helgen. Jag var<br />

tvungen att vara med min farbror och faster. Det var väldigt, väldigt...»<br />

Det kommer små tårar i Alex ögon.<br />

«Väldigt vad, Alex?» frågar giraffen när Alex tar tag i den lila tråden och<br />

fortsätter sticka.<br />

Vid Tre Sjöars väg i vacker Bergslagsbygd<br />

finner du utmed Fåsjöns strand Vreten<br />

Turistöppet 5 juli - 15 augusti <strong>2021</strong> kl. 10.00-18.00<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s kurs- och lägergård, Öskevik, Nora<br />

Bad, fiske, båtuthyrning, camping, rum, stor loppmarknad på logen<br />

Utställare öppet alla dagar kl. 10.00-18.00<br />

5-14 juli Ingegerd Alfredson, Lillån, Örebro<br />

Linnekläder med broderi, textila bilder och smycken<br />

15-21 juli Anita Lindgren, Lindesberg<br />

Akvarell<br />

22-28 juli Kurt H. Lind, Gyttorp<br />

Foto<br />

20<br />

0587-330178<br />

www.vreten.org<br />

Detta skapar osäkerhet och oro. Även hos dem som uppfattar<br />

sig som ”normalkonsumenter” påverkar det barnen.<br />

Vi vet att många tycker att det är naturligt att dricka alkohol<br />

i sociala sammanhang. När barn och unga finns med i är det ändå<br />

säkrast att vuxna avstår.<br />

Trygghet för barn behöver vara det man väljer i första hand!<br />

BLÅ BANDET, SVERIGES BLÅBANDSFÖRBUND<br />

Annonsen på nästa sida är utformad av<br />

Svenska Dagbladets annonsavdelning uifrån vårt material<br />

och kommer att publiceras i deras temabilaga 24 <strong>juni</strong>.<br />

Beställ nya barnboken!<br />

Fjärilar i magen<br />

Innehåller en spännande berättelse med vad olika<br />

känslor heter, hur det kan kännas och vad de kan<br />

göra med oss.<br />

Björnen Alex har ont i magen och har gömt sig. En vuxen<br />

på skolan, en giraff, ser Alex och tar sig tid att lyssna och<br />

på ett lite annorlunda sätt nystar han i och pratar om olika<br />

känslor och varför det knutit sig magen.<br />

Boken kostar 50 kr (+ frakt) och beställs från<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s kansli. (se sidan 2) Rabatt vid flera ex.<br />

29 juli - 4 augusti Agneta Carlsson, Lillkyrka<br />

Lappteknik<br />

5-12 augusti Katalin Hamori, Lindesberg<br />

Olja, akvarell, akryl<br />

Hela sommaren Ingvar Bilock, Gällersta<br />

Måleri, natur och djur


Nykter Nykter sommar sommar<br />

– för barnens skull!<br />

– för barnens skull!<br />

Nykter sommar<br />

Nykter<br />

för barnens<br />

sommar<br />

Nykter sommar skull!<br />

för barnens skull!<br />

– för barnens skull!<br />

Därför kan du bli en betydelsefull vuxen!<br />

Därför kan du bli en betydelsefull vuxen!<br />

Minst 320.000* barn i Sverige påverkas<br />

negativt av att föräldrar dricker för<br />

”Jag ser”, har fem enkla råd:<br />

mycket alkohol.<br />

1) Ta din magkänsla på allvar!<br />

Minst 320.000* barn i Sverige påverkas<br />

negativt av att föräldrar dricker för<br />

”Jag ser”, har fem enkla råd:<br />

Om du känner oro för ett barn är det viktigt att du agerar. Det är så lätt att utgå från att<br />

Dessa barn är ofta bra på att visa upp en någon annan säkert gör något. Så är det oftast inte.<br />

mycket fasad alkohol. som döljer hur de mår. De anpassar<br />

sig till omgivningen och talar inte Om Att du bli känner sedd och oro bekräftad för ett barn av en är vuxen det viktigt betyder att mycket du agerar. för alla Det barn är så men lätt ännu att utgå mer för från att<br />

1) 2) Ta Visa din magkänsla att du ser barnet på allvar! genom det du säger och att du tar dig tid.<br />

Dessa om barn hur är det ofta står bra till på hemma. att visa Utsatta upp barn en någon barn annan som får säkert för lite gör uppmärksamhet något. Så det hemma. oftast inte.<br />

fasad finns som i döljer alla samhällsklasser, hur de mår. De i städer, anpassar<br />

sig landet till omgivningen och i alla typer och av talar familjer. inte Att Låt bli barnet sedd och vara bekräftad hemma hos av dig en vuxen stund betyder efter skolan, mycket eller för bjud alla med barn på men din ännu egen mer för<br />

på 2) 3) Visa Visa att att du du ser barnet barnen – genom det handling. du säger och att du tar dig tid.<br />

om hur det står till hemma. Utsatta barn barn familjs som utflykter. får för lite Erbjud uppmärksamhet läxhjälp, middag hemma. eller fika efter skolan.<br />

finns Det i alla är samhällsklasser, lätt att vi pratar över i städer, huvudet på på 3) 4) Visa Om att din du magkänsla ser barnen förstärks – genom – Sök handling. hjälp!<br />

landet de och barn i alla som typer vi är extra av familjer. oroliga för, med Låt Om barnet du är vara osäker hemma på vad hos som dig är rätt en stund att göra efter i den skolan, speciella eller situationen bjud med kan på det din vara egen<br />

bekanta, grannar och arbetskamrater. familjs bra att utflykter. kontakta Erbjud och rådfråga läxhjälp, lärare, middag skolsköterskan eller fika efter eller socialtjänsten.<br />

skolan.<br />

Det är<br />

Barn<br />

lätt<br />

behöver<br />

att vi pratar<br />

en vuxen<br />

över<br />

som<br />

huvudet<br />

sätter<br />

på<br />

sig<br />

4)<br />

5)<br />

Om<br />

Vet<br />

din<br />

att<br />

magkänsla<br />

du gör skillnad!<br />

förstärks – Sök hjälp!<br />

på deras nivå, ser dem i ögonen och Du kommer kanske aldrig få reda på om det har blivit bra eller ej för barnet. Oavsett<br />

de barn som vi är extra oroliga för, med Om du är osäker på vad som är rätt att göra i den speciella situationen kan det vara<br />

visar omsorg om dem. De barn som hur det gått, behöver alla barn bra relationer till vuxna och du betyder troligen mer<br />

bekanta, grannar och arbetskamrater. bra att kontakta och rådfråga lärare, skolsköterskan eller socialtjänsten.<br />

klarar sig bäst trots föräldrarnas omständigheter,<br />

än du själv tror.<br />

Barn behöver en vuxen<br />

gör det<br />

som<br />

för<br />

sätter<br />

att de blivit<br />

sig 5) Vet att du gör skillnad!<br />

på deras sedda nivå, av en ser vuxen dem person i ögonen i sin och närmiljö. Du ”Jag kommer ser” är kanske ett arbete aldrig för få att reda uppmärksamma på om det har barn blivit som bra växer eller upp ej i för social barnet. utsatthet Oavsett<br />

visar Det omsorg innebär om att dem. också De något barn som litet du gör hur som det drivs gått, av behöver <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> alla i barn samverkan bra relationer med LP-verksamheten.<br />

till vuxna och du betyder troligen mer<br />

klarar för sig ett bäst barn trots i din föräldrarnas närmiljö, kan omständigheter,<br />

betydelse gör för det barnets för att liv och de blivit framtid. och uppmärksamma barn i krångliga familjer.<br />

ha stor än Stöd du själv oss gärna tror. med medlemskap och bidrag för att fortsätta vårt arbete för att se<br />

sedda av en vuxen person Därför i sin närmiljö. kan ”Jag du ser” bli är ett en arbete betydelsefull för att uppmärksamma barn vuxen!<br />

som växer upp i social utsatthet<br />

Det innebär att också något litet du gör som drivs av <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> i samverkan med LP-verksamheten.<br />

för ett www.jagser.se barn i din närmiljö, www.blabandet.se Därför kan ha stor www.lp-verksamheten.se kan Stöd du oss bli gärna en med medlemskap betydelsefull och bidrag för att vuxen!<br />

fortsätta vårt arbete för att se<br />

betydelse <strong>Blå</strong> Minst <strong>Bandet</strong> för 320.000* barnets Bankgiro barn liv Därför<br />

5520-1321; och i Sverige framtid. Swish påverkas<br />

negativt<br />

123<br />

kan<br />

180 81 och du<br />

20 ”Jag uppmärksamma ser”, bli har en fem enkla barn betydelsefull råd: i krångliga familjer. vuxen!<br />

*320.000 barn<br />

av<br />

enligt<br />

att<br />

forskningsrapport<br />

föräldrar dricker<br />

från<br />

för<br />

CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.<br />

mycket Minst 320.000* alkohol. barn i Sverige påverkas<br />

1) ”Jag Ta din ser”, magkänsla har fem enkla på allvar! råd:<br />

www.jagser.se Minst<br />

negativt<br />

320.000*<br />

av att<br />

www.blabandet.se barn<br />

föräldrar<br />

i Sverige<br />

dricker<br />

www.lp-verksamheten.se<br />

påverkas<br />

negativt Bankgiro barn alkohol. är av ofta 5520-1321; att bra föräldrar på Swish att dricker visa 123 upp 180 för en 81 20någon 1) Ta din annan magkänsla säkert gör på allvar! något. Så är det oftast inte.<br />

för Om ”Jag du ser”, känner har oro fem för enkla ett barn råd: är det viktigt att du agerar. Det är så lätt att utgå från att<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> Dessa mycket<br />

*320.000 fasad mycket barn som alkohol. enligt döljer forskningsrapport hur de mår. De anpassar<br />

Dessa sig barn till omgivningen är ofta bra på och att talar visa inte upp en någon<br />

Om<br />

från CAN, Centralförbundet 1) 2) Ta Visa du<br />

din<br />

känner att magkänsla du ser oro<br />

för barnet för ett barn<br />

alkohol- på allvar! genom är det<br />

och narkotikaupplysning.<br />

viktigt du säger att du och agerar. att du Det tar är dig så tid. lätt att utgå från att<br />

Om Att bli du<br />

annan sedd känner och säkert<br />

oro bekräftad för<br />

gör<br />

ett<br />

något.<br />

barn av en Så<br />

är vuxen det<br />

är det<br />

viktigt betyder oftast<br />

att<br />

inte.<br />

du mycket agerar. för Det alla är barn så lätt men att ännu utgå mer från för att<br />

fasad som döljer hur de mår. De anpas- 2) Visa att du ser barnet genom det du säger och att du tar dig tid.


6<br />

BLÅ BANDET NR: 3-<strong>2021</strong> 6-2020<br />

SÄLSÄTERN I SÄLEN<br />

75-årsjubileum för fjällgården<br />

Pionjärerna på 1940-talet som realiserade fjällgården i Sälen kunde inte<br />

drömma om utvecklingen och hur det idag ser ut. Från ett hus har anläggningen<br />

idag nio i varierande storlekar med totalt 123 bäddar. Dessutom<br />

finns i hela fjällområdet ett omfattande liftsystem och mängder med hus<br />

och lägenheter. Med egen busshållplats, längdskidspår in på knuten, gångavstånd<br />

till slalomliftar och nära till vandringar på fjällen, har Sälsäterns<br />

fjällgård en strategisk placering.<br />

TEXT & FOTO:<br />

Per-Olof Svensson<br />

Det var vid Sveriges <strong>Blå</strong>bandsungdoms<br />

årsmöte 1939 som det beslutades<br />

att köpa en tomt i Transtrandsfjällen<br />

för att uppföra en fjällstuga. <strong>Blå</strong>bandsungdomens<br />

Fjällstugeförening<br />

(BUFF) bildades 15 januari 1940 och<br />

är ännu idag huvudman för dagens<br />

anläggning. Pengar samlades in och<br />

ett monteringsfärdigt hus skänktes<br />

1944 som gåva av byggmästare Olof<br />

Wästlund i Karlstad.<br />

Under sommaren 1945 inleddes<br />

bl.a. grävnings- och ledningsarbeten.<br />

Grunden anlades och huset restes under<br />

hösten och var inflyttningsklart<br />

i februari 1946. <strong>Blå</strong>bandsungdomen<br />

höll riksmöte i Malung samma år och<br />

på midsommaraftonen reste man till<br />

den röda fjällstugan som invigdes<br />

med över tusen gäster. Direkt efter<br />

invigningen började den sociala<br />

verksamheten.<br />

Man tog emot 25 barn som hade<br />

astmabesvär. Barnen fick vara på<br />

koloni i sex veckor. Invigningsåret<br />

påbörjades även något som kalllades<br />

”husmoderssemester”. Det<br />

var mödrar med många barn och<br />

svag ekonomi som fick möjlighet<br />

till rekreation. Dessa verksamheter<br />

fortsatte till 1972.<br />

Mer mark köptes efter beslut 1948<br />

och året därpå inköptes det som<br />

nu kallas Persbo och Fäbodstugan.<br />

1950 köptes ytterligare mark där annexbyggnaderna<br />

senare uppfördes.<br />

1965 inköptes mer mark med planer<br />

att bygga ytterligare en fjällgård. Av<br />

ekonomiska skäl blev det istället två<br />

mindre byggnader som kallas för<br />

”Annexen”. Vid ytterligare markköp<br />

ingick en timrad byggnadsstomme<br />

som blev Siljansnässtugan.<br />

Sälsätern med många rum och nya duschrum, passar extra bra för grupper.<br />

Den lilla enkla ”Myrstugan” fanns<br />

också sedan tidigare. I skriften som<br />

gavs ut inför 50-årsjubileumet 1996<br />

beskrivs den så här:<br />

”Många har föredragit stugan<br />

för självhushåll, trots besvärlig väg<br />

dit, utedass, torvtak och trångt och<br />

besvärligt”.<br />

I samma skrift beskrivs att vid<br />

årsmötet 1974 presenterades planer<br />

på omfattande om- och tillbyggnad<br />

av fjällgården och nybyggnad av sex<br />

småstugor. Samtidigt konstaterades<br />

att årsmötet bara några år tidigare<br />

diskuterat avveckling av hela fjällgården<br />

”eftersom verksamheten där<br />

tog så stora resurser från det vanliga<br />

blåbandsarbetet”. Planerna rann ut i<br />

”snön”, istället genomfördes en omfattande<br />

renovering och ombyggnad<br />

av fjällgården 1983-84.


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 3-<strong>2021</strong><br />

7<br />

Den största och minsta stugan, Siljansnässtugan och Myrstugan.<br />

Intill den röda fjällgården finns det<br />

bruna huset Sälsätern. Fram till 1992<br />

hade det en annan ägare men kunde<br />

då köpas in av BUFF. Det gav nya<br />

möjligheter att ta emot större grupper.<br />

Dessutom blev anläggningen en<br />

”helhet” då huset Sälsätern tidigare<br />

legat mitt i BUFF:s olika fastigheter.<br />

Vid årsmötet 2001 beslutades att<br />

gården skulle marknadsföras under<br />

namnet Sälsäterns Fjällgård men<br />

att behålla <strong>Blå</strong>bandsungdomens<br />

Fjällstugeförening (BUFF) som det<br />

juridiska namnet.<br />

För att på sikt kunna minska utgifterna<br />

för uppvärmning av anläggningen<br />

installerades bergvärme i<br />

Sälsätern och i Fjällgården 2002-2003.<br />

Övriga hus är fortfarande uppvärmda<br />

med direktverkande el, alternativ<br />

har diskuterats.<br />

2011 och 2012 utfördes bland annat<br />

renoveringar med nytt tak och<br />

snörasskydd på ett annex. Det byttes<br />

dörrar i Fjällgården, Sälsätern och<br />

Fäbodstugan. Nya golv samt viss<br />

upprustning av köket gjordes i Siljansnässtugan.<br />

I samband med byte<br />

av dörrar i Fjällgården så erhölls bidrag<br />

från Skadeförebyggande fonden<br />

via Våra Gårdar.<br />

Upprustningen av Sälsätern påbörjades<br />

2014 då elinstallationen<br />

var gammal. Ny el installerades och<br />

samtidigt rustades sovrummens väggar<br />

samt tak och några rum fick även<br />

nya golv. 2016 Renoverades taket på<br />

Säterstugan och 2017 renoverades<br />

toaletten med dusch. 2017 byggdes<br />

en handikappanpassad toalett på<br />

entréplanet i Sälsätern.<br />

Samtidigt utfördes stambyte från<br />

övervåningen, där man även byggde<br />

två toaletter med duschar. 2018 dränerades<br />

det runt Sälsätern och stambyte<br />

i källaren. Det tidigare garaget<br />

byggdes om till omklädningsrum<br />

med nya duschar och bastu.<br />

Ny entré skapades där den gamla<br />

bastun hade varit. Denna ombyggnad<br />

blev mycket uppskattad av gäster.<br />

Nytt pentry blev klart sommaren<br />

2020 med möjlighet till matlagning<br />

och tvätt för gäster.<br />

Det har även gjorts en ny nödutgång<br />

från matsalen via en nybyggd<br />

terrass, som även kan användas<br />

som ingång för att slippa trappen<br />

vid huvudentrén. Nödutgången på<br />

övervåningen har också förbättrats.<br />

Detta har gjorts etappvis 2019-2020.<br />

Fjällgårdens huvudbyggnad som invigdes för 75 år sedan.


68<br />

BLÅ BANDET NR: 3-<strong>2021</strong> 6-2020<br />

2018 och 2020 har Fjällgården och<br />

bodarna runt den målats, en sida<br />

återstår som ska färdigställas under<br />

<strong>2021</strong>. I samband med detta arbete<br />

sågs även panelen över och byttes<br />

vid behov. Energiförbrukningen har<br />

sänkts genom LED-belysning som<br />

tänds och släcks automatiskt genom<br />

rörelsesensorer.<br />

Säterstugan och Annex 2, Annex 1 ligger nedanför till vänster utanför bild.<br />

Vintertid finns personal på plats<br />

och vid de mest intensiva veckorna<br />

med sport- och påsklov samt Vasalopp<br />

förstärks det av medlemmar<br />

som hjälper till. Sommartid finns<br />

värdfamiljer som tar emot gäster.<br />

Under alla år har också medlemmars<br />

insatser med underhåll och renoveringar<br />

varit en förutsättning för att<br />

kunna driva anläggningen.<br />

Genom åren har det bedrivits<br />

många olika verksamheter för Sveriges<br />

<strong>Blå</strong>bandsungdom och <strong>Blå</strong>bandsförbundet.<br />

Som tidigare nämnts,<br />

koloniverksamhet och rekreationsveckor,<br />

på senare år tillsammans<br />

med Hela Människan för familjer<br />

med tidigare missbruksproblem.<br />

Många kurser har arrangerats, t.ex.<br />

ungdomsförbundets ungdomsle-<br />

Princess Hall<br />

Varmt välkomna till vårt sommarcafé.<br />

Njut av god fika och lugnet i trädgården<br />

vid a<strong>nr</strong>ika Engelska Kyrkan<br />

Dag Hammarskjölds Väg 14, Stockholm<br />

www.princesshall.se<br />

Vi följer FHMs rekommendationer


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 3-<strong>2021</strong><br />

9<br />

Fäbodstugan och Persbo.<br />

Matsalar i Fjällgården och Sälsätern.<br />

darutbildning ”Sälen 1:an” samt<br />

ledarkurs i samverkan med Östforaanstalten<br />

som var behandlingshem<br />

för alkoholmissbrukare. Valborgsfirande<br />

och påskvecka var andra<br />

populära arrangemang fram till nutidens<br />

vandringsveckor som ofta varit<br />

fulltecknade innan inbjudan gått ut.<br />

Nya myndighetskrav har genom<br />

åren inneburit många ekonomiska investeringar.<br />

Brandlarm, hiss och ökade<br />

krav på kök och diskutrymmen för<br />

att nämna några. Givetvis viktigt och<br />

bra för säkerhet och arbetsmiljö. För<br />

en i förhållandevis liten anläggning<br />

innebär det dock stora kostnader i<br />

förhållande till omsättningen. Det<br />

ökar också kraven på de som är med<br />

i den ideella styrelsen att känna till<br />

lagar och föreskrifter.<br />

Engagemang innebär samtidigt<br />

att man får möjlighet att vara en del<br />

i fjällgårdens utveckling och även få<br />

nya kunskaper som även kan vara<br />

till nytta i andra sammanhang. Från<br />

pionjärerna som hade en vision om<br />

en fjällstuga som invigdes 1946 till<br />

dagens fjällanläggning som firar 75<br />

år, har många var delaktiga. Både<br />

de som varit ordföranden och ledamöter<br />

i styrelsen, till alla andra som<br />

med ideella insatser bidragit till den<br />

helnyktra anläggningen mitt i Sälens<br />

fjällvärld.<br />

PER-OLOF SVENSSON<br />

SÖK PROJEKTMEDEL<br />

Stiftelsen Ansvar för Framtiden öppnar en ny ansökningsperiod:<br />

1 <strong>juni</strong> till 31 augusti <strong>2021</strong>.<br />

Er organisation eller förening kan söka projektmedel för främjande av<br />

en helnykter livsstil, gärna med i<strong>nr</strong>iktning mot barn och ungdomar.<br />

Läs mer om ansökan och<br />

stiftelsen på vår hemsida:<br />

www.ansvarforframtiden.se<br />

Källor:<br />

Tidigare egen artikel, jubileumshäfte<br />

50 år samt underlag från Leif Karlsson.


FOTO: HÅKAN KARLSSON<br />

10<br />

JAG SER - FÖRELÄSNING<br />

Barn har rätt att få berätta<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>, LP-verksamheten och<br />

studieförbundet NBV har genomfört<br />

ett webbinarium i samband<br />

med Folknykterhetens vecka. Temat<br />

var: Barns rätt att berätta - om barn<br />

i utsatthet, med föreläsare Anna-<br />

Carin Magnusson, som är specialistsjuksköterska<br />

för barn i utsatthet<br />

och trauma.<br />

Det blev en mycket intressant föreläsning<br />

om vad som är skillnad på våra<br />

skyldigheter och rättigheter och hur<br />

vi bäst skyddar barnen.<br />

Vi uppmuntras och utmanas till vuxenansvar,<br />

eftersom barns rättigheter<br />

faktiskt kommer först. Hon nämnde<br />

många exempel från sitt mångåriga<br />

yrkesliv. Hur ska man då prata med<br />

barn som far illa? Enligt Anna-Carin<br />

så bör man göra följande:<br />

- Ta initiativ till samtal men tvinga<br />

inte barnet att berätta. Du bör utgå<br />

från ert sammanhang och visa respekt<br />

för barnet och inte oroa. Viktigt<br />

är också att ta ansvar för att du och<br />

barnet förstår varandra.<br />

Likaså är det betydelsefullt att<br />

ge barnet många chanser till samtal.<br />

Du bör inte tänka att ”jag har missat<br />

tillfället” utan ”jag behöver skapa fler<br />

tillfällen.” En bra regel är även att<br />

det är lugnt samt att barn har ingen<br />

skyldighet att berätta.<br />

Anna-Carin Magnusson informerade pedagogiskt<br />

och intressant om barn i utsatthet<br />

och barns rätt att berätta. (skärmbild)<br />

BLÅ BANDET NR: 3-<strong>2021</strong><br />

Vad ska man då göra? Anna-Carin<br />

poängterade då att man bör beskriva<br />

varför det är bra att berätta för en<br />

vuxen.<br />

- Säg att du och barnet kan prata<br />

igen även om barnet inte berättar och<br />

att du kommer att fråga igen.<br />

Viktigt är också att ge tips på andra<br />

personer eller ställen att berätta<br />

på, exempelvis hos morfar, en kompis<br />

föräldrar, polisen, skolsköterskan<br />

etc. HÅKAN KARLSSON<br />

Följande tre sidor<br />

är producerade av:<br />

SÄLSÄTERNS<br />

FJÄLLGÅRD<br />

Vandrarhem som erbjuder boende<br />

i rum och stugor i Sälenfjällen<br />

Gångavstånd till Säl-, Mellan- & Storfjällen<br />

Många fina cykelleder i omgivningarna<br />

Möjlighet till självhushåll<br />

Livsmedelsbutiker, bageri, restauranger m.m. finns i närområdet<br />

Daglig anslutning med buss från Borlänge<br />

Alkoholfri miljö, medlemmar i nykterhetsorganisation får rabatt!<br />

Stora möjligheter för grupper och läger!<br />

Välkomna!<br />

Sälsäterns Fjällgård i Sälen<br />

www.fjallgarden.nu info@fjallgarden.nu Tel. 0280-21018


BLÅ BANDET NR: 3-<strong>2021</strong> SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM Redaktör: Tjarls Metzmaa Redigering: Ebba Wågman 11<br />

Ledarhelg<br />

Den 17-19 <strong>september</strong> <strong>2021</strong> smäller det! Då kör vi gemensam<br />

ledarutbildning på Tollare Folkhögskola och det kostar ingenting<br />

för medlemmar! Vi gör det inte själva heller, utan det kommer vara<br />

deltagare från SBU, Ungdomens Nykterhetsförbund, Frisksportens<br />

ungdomsförbund och Unga Drogförebyggare!<br />

Anmälan och mer<br />

information finns på<br />

http://bit.ly/Ledarläger21<br />

SISTA ANMÄLAN 8 AUGUSTI!<br />

Vi hoppas att det finns många som är<br />

taggade på att lära sig mer om ledarskap<br />

tillsammans med andra ledare<br />

från andra förbund. Tillsammans ska vi<br />

skapa en stark nykterhetsrörelse över<br />

organisationsgränserna!<br />

På fredagen från 17.00 är deltagare välkomna<br />

till Tollare Folkhögskola och efter<br />

den gemensamma middagen drar vi<br />

igång programmet vid 20.00 med fokus<br />

på att lära känna varandra och ha kul.<br />

På lördagen kommer vi att lära oss mer<br />

om alkohol, droger och engagemang.<br />

Både i föreläsningar och i praktiskt arbete.<br />

En stor del av dagen kommer<br />

också att fokusera på erfarenhetsutbyte<br />

mellan deltagare, så att vi lär oss av<br />

varandra. En möjlighet att dela med sig<br />

av sina bästa tips och sina misstag och<br />

lärdomar. Slutligen på kvällen kommer<br />

det vara fokus på att lära sig debattera<br />

innan det blir fri hopp och lek.<br />

Söndagen fortsätter sedan med debattövningar<br />

och kunskap om alkohol<br />

och droger innan vi avrundar och far<br />

hem med nyvunnen kraft för att kämpa<br />

för en nyktrare värld.<br />

Detta är alltså den ultimata helgen för<br />

den som vill ta nästa steg i sitt engagemang<br />

för att sprida nykterhet och utveckla<br />

verksamheten hemma i föreningen.<br />

Dessutom kommer alla deltagare att<br />

få träffa och lära känna många människor<br />

som kan vara närvarande i att fortsätta<br />

utvecklas! Totalt kommer det vara<br />

40 deltagare, 10 från varje organisation,<br />

som får denna möjlighet. I och med att<br />

våra platser är väldigt begränsade så<br />

gäller det att ansöka snarast!<br />

Tack vare bidraget från Stiftelsen Konung<br />

Gustaf V:s 90-årsfond så är alltså<br />

allt helt gratis! Du får resa, mat, boende<br />

och allt utan att det kostar någonting!<br />

Text: Tjarls Metzmaa<br />

Bilder: Sveriges <strong>Blå</strong>bandsungdom


12 SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM Redaktör: Tjarls Metzmaa Redigering: Ebba Wågman BLÅ BANDET NR: 3-<strong>2021</strong><br />

Minecraft<br />

Under våren har vi som du säkert märkt genomfört mängder av digitala<br />

event med allt från föreläsningar och studiecirklar till spelkvällar. För allt<br />

detta har också Discord blivit den samlingsplats där medlemmar kan ta<br />

del av det senaste från förbundet och hänga med andra medlemmar.<br />

Om du hoppat på ännu är det bara skriva in https://discord.gg/6zxPYrX i<br />

din webbläsare så kommer du direkt in i gemenskapen!<br />

För att få något mer beständigt som går<br />

att göra tillsammans har vi öppnat en<br />

Minecraftserver! Under ett par söndagar<br />

har vi kört träffar med ledare där vi<br />

byggt PVP och parkourbanor och haft<br />

mycket skoj. Däremellan har medlemmar<br />

och kansliet varit inne och byggt på<br />

kvällar och helger, men ännu finns det<br />

mycket kvar att utforska och bygga!<br />

Servern kommer vara öppen hela sommaren,<br />

även om vi tar paus från de ledarledda<br />

träffarna. Så ryck tag i en kompis<br />

som också har Minecraft Java edition<br />

och bygg något häftigt! Om du känner<br />

att du inte vet var du ska börja eller vad<br />

du ska göra kan du alltid hjälpa till med<br />

att bygga upp eller i<strong>nr</strong>eda kansliet! Det<br />

är i dagsläget format som en upp och<br />

nervänd pyramid med stora möjligheter<br />

till att bli ännu större.<br />

I Minecraft är det nästan bara fantasin<br />

som sätter gränserna, och du är inbjuden!<br />

För att ansluta är det bara lägga till<br />

SBU.serv.nu i din serverlista och hoppa<br />

rakt in.<br />

Text: Tjarls Metzmaa<br />

Bilder: Sveriges <strong>Blå</strong>bandsungdom


BLÅ BANDET NR: 3-<strong>2021</strong> SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM 13<br />

Värvare sökes<br />

Vi på Sveriges <strong>Blå</strong>bandsungdom (SBU) letar efter<br />

dig som söker extrajobb. Som medlemsvärvare blir<br />

du ansvarig för att inspirera fler unga att ta ställning<br />

för nykterhet. Vår vision är en nykter värld där alla<br />

människor är lika mycket värda.<br />

Arbetsuppgifter<br />

Göra besök på skolor och fritidsgårdar för att rekrytera medlemmar<br />

i åldern 13-25 år. Under besöken kan du antingen ha<br />

ett bord uppställt och rekrytera förbipasserande eller ordna<br />

någon aktivitet eller föreläsning för att inspirera fler att gå<br />

med. Arbetet är tänkt att utföras i par, så du kommer att få<br />

en partner som du utför arbetet tillsammans med. Arbetet<br />

kommer genomföras i Umeå, Trollhättan och Göteborg och<br />

du kommer att ingå i rekryteringsteamet där ni kan få stöd av<br />

varandra och av en handledare som hjälper till med besöksbokning<br />

och liknande.<br />

Vi letar efter dig som:<br />

• tycker det är kul att prata med och för andra människor<br />

• är på väg ut eller är ny i arbetslivet<br />

• har kunskap om föreningslivet<br />

• tycker att nykterhet är en viktig fråga<br />

• tycker om att arbeta utifrån uppställda mål<br />

Är du intresserad?<br />

Bild: Sveriges <strong>Blå</strong>bandsungdom<br />

Skicka in en text eller video på varför du skulle passa som<br />

medlemsvärvare och dina kontaktuppgifter till kansliet@sbu.nu.<br />

Vi skulle gärna vilja att du besvara följande:<br />

Berätta vem du är<br />

Varför skulle du passa som medlemsvärvare?<br />

Vad är din erfarenhet av ideella föreningslivet?<br />

Vad känns kul med uppdraget?<br />

Hur gör du för att skapa kontakt med nya människor?<br />

Har du någon kompis som du tror skulle passa som din partner?<br />

Hur fungerar planen ca 2 timmar per vecka för dig?<br />

Mer information finns också på sverigesblabandsungdom.se<br />

Vad tycker du om tidningen?<br />

Vi vill veta vad du som läser SBUs<br />

tre sidor i <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> tycker!<br />

Under våren har förbundsstyrelsen diskuterat<br />

vår framtid i <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> och om<br />

det är den bästa kanalen för att nå våra<br />

medlemmar eller att informera vuxna i<br />

rörelsen om vad som händer. Den nuvarande<br />

bedömningen är att vi troligtvis<br />

skulle kunna använda pengarna på ett<br />

annat sätt och nå ut bättre. Alltså att det<br />

framöver inte skulle finnas tre SBU-sidor.<br />

Nu vill vi däremot ge den tanken möjligheten<br />

till motstånd! Är det så att du<br />

springer ut till brevlådan och sliter upp<br />

tidningen för att komma till SBUs sidor<br />

och läsa dem ord för ord flera gånger så<br />

att du kan somna gott? Eller är det så<br />

att du tycker det är ett trevligt inslag?<br />

Är det främst här snarare än hemsidan,<br />

instagram, facebook och discord som<br />

du håller koll på vad som händer i SBU?<br />

Oavsett vad du har för åsikt eller tankar<br />

så vill vi höra dem!<br />

Alla dina tankar kan skickas till kansliet@sbu.nu<br />

och de kommer då bli en del<br />

av det fortsatta utvärderingsarbetet.<br />

Text: Tjarls Metzmaa


14<br />

BLÅ BANDET NR: 3-<strong>2021</strong><br />

KURS & LÄGERGÅRD VRETEN<br />

Naturskönt vid Fåsjöns strand<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s kurs- och lägergård Vreten ligger knappt en mil norr om<br />

Nora. Vackert belägen intill Fåsjön och inbjuder till rekreation med bad,<br />

fiske och camping. I sommar arrangeras stor loppmarknad på logen och<br />

utställningar. Även denna sommar sätter coronapandemin stopp för den<br />

populära kakfrossan.<br />

TEXT & FOTO:<br />

Per-Olof Svensson<br />

Det kommer ändå att vara öppet<br />

under sommaren med möjlighet att<br />

bo på campingen eller i rum, hyra<br />

båt, köpa fiskekort samt att besöka<br />

inbjudna utställare som visar och<br />

säljer målningar, hantverk och foto.<br />

För att under sex veckor hålla öppet<br />

varje dag turas medlemmar om med<br />

bemanningen. Utan ideella insatser<br />

är det inte möjligt att driva gården.<br />

GEMENSKAP<br />

Det är inte bara under sommarens<br />

öppethållande det behövs ideella<br />

krafter. Vid tidningens besök är det<br />

arbetsdag och många medlemmar<br />

är på plats för att hjälpa till med<br />

underhåll. Flytbryggor renoveras,<br />

mängder med föremål till loppmarknaden<br />

plockas fram och ställs i<br />

ordning. Samtidigt är det ett tillfälle<br />

för gemenskap. Inte minst för tidningsredaktören<br />

som fick tillfälle att<br />

träffa många bekanta, några där det<br />

var flera tiotals år sedan senast.<br />

Utöver de sex sommarveckor<br />

som det är öppet med bemanning,<br />

är gården öppen året runt för kurser,<br />

konferenser och läger. Av inte helt<br />

okänd anledning har den verksamheten<br />

förstås blivit begränsad men<br />

när pandemin gått över finns nog ett<br />

uppdämt behov för olika föreningar<br />

att åter träffas.<br />

Utöver huvudbyggnaden med<br />

matsal, kök och flerbäddsrum, finns<br />

annex med tvåbäddsrum, ett hus<br />

med samlingssal, loge och flygelbyggnad<br />

med bl.a. en fungerande<br />

bakugn som eldas med ved. Till gården<br />

hör även jordbruks- och skogsmark.<br />

Campingen ligger perfekt vid<br />

sjön med bad och båtar som kan<br />

hyras. Huvudbyggnaden uppfördes<br />

på 1830-talet och flygelbyggnaden<br />

och delar av ladugården är troligen


3-2019 BLÅ BANDET NR: 3-<strong>2021</strong><br />

15<br />

Vreten är väl värt ett besök, både för en dag och för att stanna en tid. Bad, fiske,<br />

promenader och möjlighet till camping vid Fåsjön är perfekt för årets semester<br />

med rekreation och avkoppling för hela familjen.<br />

Per-Olof Svensson<br />

ännu äldre. Per Erik Persson brukade<br />

och bodde på gården tillsammans<br />

med hushållsföreståndarinnan Anna<br />

Karlsson. Per Erik var medlem i intilliggande<br />

Öskeviks <strong>Blå</strong>bandsförening.<br />

Med ålderns rätt kände Per Erik att<br />

krafterna började tryta och önskade<br />

att gården skulle komma i idealitetens<br />

tjänst. <strong>Blå</strong>bandsungdomens rikssommarmöte<br />

hölls 1942 i Lindesberg<br />

och i samband med detta kom försäljning<br />

upp för första gången.<br />

Örebro SBU-distrikt övertog gården<br />

i april 1943 och förvaltningen<br />

sköttes av en byggnadsstyrelse och<br />

en vicevärd. I avtalet ingick att i de<br />

lägenheter som fanns i huvudbyggnaden,<br />

skulle Per Erik och Anna samt<br />

övriga hyresgäster få bo kvar.<br />

Att starta barnkoloni var målet<br />

och därför påbörjades planering att<br />

uppföra en ny byggnad för detta.<br />

Först gavs godkänt från Socialstyrelsen<br />

1947 men på grund av krisåren<br />

efter krigsslutet blev det byggförbud.<br />

Att starta denna verksamhet i huvudbyggnaden<br />

gick inte på grund av<br />

att lägenheterna var upptagna. 1951<br />

dog Anna och Per Erik fick svårare<br />

att klara sig själv så han flyttade till<br />

släktingar samma år. När sedan kort<br />

därefter de sista hyresgästerna flyttat<br />

ut blev det möjligt att planera för<br />

barnkoloni och den första hölls för 12<br />

pojkar år 1957.<br />

Det blev inledningen på många<br />

år av verksamhet för barn och ungdomar.<br />

På senare tid sportlovsläger<br />

och sommarläger samt många ledarutbildningar,<br />

inte minst arrangerade<br />

av Sveriges <strong>Blå</strong>bandsungdom<br />

på 1960-1980 talen. Vidare har det<br />

arrangerats studiecirklar och olika<br />

<strong>Blå</strong>bandsarrangemang. Även andra<br />

föreningar, församlingar och skolor<br />

har hyrt in sig på Vreten.<br />

MÅNGA BESÖKARE<br />

1973 hölls den första auktionen för<br />

att få inkomster. Den utvecklades<br />

till att under flera år få rykte om sig<br />

att hålla hög kvalité som lockade<br />

många besökare. 2005 ersattes den<br />

med loppmarknad där det brukar<br />

vara kö inför öppningsdagen.<br />

Bilder:<br />

• Vretens huvudbyggnad<br />

och flygelbyggnad.<br />

• Ingvar Nordin och Alf Frohm<br />

reparerar en brygga.<br />

• Storloppisen förbereds.<br />

• Lekvänliga konstverk av Axel Nordell.


16<br />

KURS & LÄGERGÅRD VRETEN<br />

Kakfrossan med 20-25 olika sorter<br />

lockar vanligtvis mängder med gäster<br />

en lördag i juli.<br />

I huvudbyggnaden finns fyra rum<br />

för övernattning, ett med åtta bäddar,<br />

två med fyra bäddar vardera samt<br />

ett rum med två bäddar. Genom<br />

att vinna ett anbud på en så kallad<br />

”AMS-barack” fick man fler rum för<br />

uthyrning som var klart 1977. Här<br />

finns tolv tvåbäddsrum. Vid tidningens<br />

besök var rum uthyrda till<br />

personer som arbetade i närheten.<br />

Samlingssalen var klar 1981. Nu blev<br />

det ännu bättre förutsättningar att ha<br />

arrangemang året runt.<br />

För att underhålla och klara driften<br />

behövs, som tidigare nämnts,<br />

medlemmar som gör betydande<br />

ideella insatser. Reparationer, målning<br />

och underhåll behöver göras<br />

kontinuerligt. Stora ekonomiska<br />

investeringar har behövt göras, bl.a.<br />

fick man ett föreläggande från brandmyndigheten<br />

2015 som krävde installation<br />

av brandlarm för att få fortsätta<br />

uthyrning av lokaler. Kostnaden blev<br />

130.000 kr. Utöver inkomster från<br />

arrangemang och uthyrning ger<br />

jordbruksarrende intäkter.<br />

Genom åren har det målats, lagats<br />

och bytts ut köks- och sanitetsutrustning,<br />

TV, gräsklippare och andra saker<br />

som slits med åren. Som kuriosa<br />

kan nämnas att mynttelefon togs bort<br />

1994 och 2020 avslutades även den<br />

fasta telefonen. Det har tillförts sand<br />

och jord, grävts för dränering och<br />

BLÅ BANDET NR: 3-<strong>2021</strong><br />

jordvärme installerades 2006. Ägandeformen<br />

har varierat genom åren,<br />

fast alltid med SBU och <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong><br />

som ägare, till att nu ägas av Örebro<br />

läns <strong>Blå</strong>bands- och SBU-distrikt. Driften<br />

sköts av Vreten-kommittén. Den<br />

består i dagsläget av Inger Carlsson,<br />

Roland Thorstensson, Conny Boman,<br />

Jenny Lundvall, Anette Larsson,<br />

Ingvar Nordin, Alf Frohm och Ulla<br />

Gisleskog.<br />

I den egna reklamen ges denna beskrivning:<br />

”Vid Tre Sjöars väg i vacker<br />

Bergslagsbygd finner du utmed Fåsjöns<br />

strand Vreten.”<br />

Utöver sommarens utställare finns<br />

året runt konstutställning utomhus<br />

med flera verk av Axel Nordell (1914-<br />

1997). Sonen och <strong>Blå</strong>bandsmedlemmen<br />

Lars-Axel Nordell fick förfrågan<br />

från Vreten om gården kunde få låna<br />

några av de utomhusskulpturer som<br />

Lars-Axel ärvt. Axel Nordell var<br />

internationellt verksam konstnär<br />

och det som är extra speciellt med<br />

skulpturerna på Vreten är att de är<br />

lekvänliga.<br />

Vreten är väl värt ett besök, både<br />

för en dag och för att stanna en tid.<br />

Bad, fiske, promenader och möjlighet<br />

till camping vid sjön är perfekt för<br />

årets semester med rekreation och<br />

avkoppling för hela familjen.<br />

PER-OLOF SVENSSON<br />

Bilder:<br />

• Hus med möteslokal och utställningar.<br />

• Annex med rumslogi.<br />

• Samlingsalen, fikar gör Barbro Jonasson,<br />

Ingvar & Birgit Andersson samt Agneta &<br />

Ingvar Karlsson.<br />

• Vy över det som under sommaren är<br />

camping vid Fåsjön.


BLÅ BANDETS<br />

TÄVLINGSBILAGA SOMMAREN <strong>2021</strong><br />

Välj att lösa alla eller några, varje del har sin egen<br />

utlottning av vinster. Alla svar kan skickas in i samma kuvert.<br />

Kopiering av sidorna tillåten så fler kan delta.<br />

> Finn sju fel Skicka senast 10 <strong>september</strong> <strong>2021</strong> till:<br />

> Korsord Tidningen <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong><br />

> Krypto Dag Hammarskjölds väg 14<br />

> Bildtävling 115 27 Stockholm<br />

NAMN OCH ADRESS: _______________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________<br />

Flera olika vinster lottas ut bland rätta svar. Storlek vid ev. klädesvinst (s-xxl): ________________<br />

FINN SJU FEL<br />

Ringa in de sju<br />

detaljer som<br />

saknas på den<br />

nedre bilden.<br />

Illustration:<br />

Lilian Perers<br />

Originalet är från<br />

barnkorsordet i<br />

jultidningen<br />

Norrsken<br />

2020


<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s korsord<br />

Korsord och krypto är specialgjorda för tidningen <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> av ”Korsords


<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s krypto<br />

3 26 3 12 20 23 20 21 15 3 23 24 4 2 13<br />

5 12 20 5 5 25 12 26 15 5 23 3 15 24 24<br />

8 8 15 13 3 6 21 3 4 13 7 12<br />

20 3 5 25 10 19 4 21 7 4 12<br />

23 15 4<br />

14<br />

J<br />

6<br />

U<br />

11<br />

B<br />

20<br />

I<br />

4<br />

L<br />

25<br />

E<br />

6<br />

U<br />

13 7 20 4 3<br />

M<br />

20 5 17 20 13 7 25 15 25 5 5 13 24 21 25<br />

17 3 15 3 13 25 5 20 8 4 24 24 5 15<br />

12 12 3 19 5 3 13 5 8 25 12 4 6<br />

4 11 24 17<br />

12 17 24 25 1<br />

17 17 15 20 13<br />

5 20 17 24 21 25<br />

19 24 12 7 25 17<br />

3 12 7 3 15 3<br />

5 14 3 21 3 15<br />

6 15 25 21<br />

24 19 20 21 7 12 2 19 24 12 15 25 12 7<br />

4 3 15 20 19 25 5 19 24 15 3 17 12 3<br />

5 21 15 3 12 3 19 3 17 2 15 12 25 4 5<br />

12 5 3 17 24 15 15 4 3 8 17 3 23 20 12<br />

4 3 8 13 12 17 4 4 3 26 2 15 3<br />

20 5 4 20 5 12 17 4 3 3 15<br />

8 26 3 13 20 4 14 25 25 19 24 5 24 13 20 25<br />

17 15 25 23 3 7 3 5 5 24 15 15 20 21 20 17<br />

kungen” med ledord och bilder från redaktionen. Foto: Per-Olof Svensson


Jag vill at<br />

pratar med<br />

Inte om m<br />

Vilka sidor finns detta på? A: __ B: __ C: __ D: __ E: __ F: __ G: __ H: __ I: __ J: __ K: __ L: __<br />

A B C D<br />

På lördagen kommer vi att lära oss mer<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s bildtävling<br />

om alkohol, droger och engagemang.<br />

Både i föreläsningar och i praktiskt arbete.<br />

En stor del av dagen kommer<br />

också att fokusera på erfarenhetsutbyte<br />

mellan deltagare, så att vi lär oss av<br />

den som vill t<br />

gemang för at<br />

veckla verksam<br />

en. Dessutom<br />

få träffa och l<br />

iskor som kan<br />

E F G H<br />

DET ÄR NÅGOT<br />

SOM INTE STÄMMER,<br />

JAG SER ALDRIG<br />

HENNES<br />

FÖRÄLDRAR.<br />

JA, IGÅR SÅG JAG<br />

HENNE SENT UTE<br />

PÅ KVÄLLEN.<br />

Nu pratar de<br />

om mig igen...<br />

I<br />

MEDLEMSANMÄLAN Jag ställer mig bakom ett av dessa medlemslöften,<br />

vilket som väljs registreras inte. ”Jag lovar att inte använda alkohol och andra droger,<br />

samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde”,<br />

eller: ”Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger,<br />

samt att på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk”.<br />

JUBILEUMSINSAMLING BUFF 75 år<br />

Sälsäter-huset behöver en ansiktsupplyftning på<br />

utsidan inom de närmaste åren!.<br />

Hjälp oss att göra det möjligt med ett bidrag,<br />

Swisha <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>, till Dag 1233516879 Hammarskjölds eller väg 14, via 11527 bankgiro Stockholm. 156-4731<br />

Sälsäterns fjällgård<br />

J<br />

Förbundskansli: www.blabandet.se<br />

BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm<br />

Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund är ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnat i samband<br />

med din medlemsansökan. Genom denna medlemsanmälan godkänner du vår hantering enligt<br />

GDPR, Dataskyddsförordningen. Vill du veta mer om vad detta innebär, se www.datainspektionen,<br />

www.blabandet.se eller kontakta oss skriftligt: kansliet@blabandet.se eller brevpost:<br />

MEDLEMSANMÄLAN MEDLEMSANSÖKAN Jag ställer mig bakom ett av dessa medlemslöften,<br />

vilket som väljs registreras inte. ”Jag lovar att inte använda alkohol och andra droger,<br />

samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde”,<br />

eller: ”Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger,<br />

samt att på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk”.<br />

Förbundskansli: www.blabandet.se<br />

BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm<br />

Förbundskansli: www.blabandet.se<br />

BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm<br />

Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund är ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnat i samband<br />

med din medlemsansökan. Genom denna medlemsanmälan godkänner du vår hantering enligt<br />

GDPR, Dataskyddsförordningen. Vill du veta mer om vad detta innebär, se www.datainspektionen,<br />

www.blabandet.se eller kontakta oss skriftligt: kansliet@blabandet.se eller brevpost:<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>, Dag Hammarskjölds väg 14, 11527 Stockholm.<br />

Medlemsansökan kan även göras på www.blabandet.se<br />

K<br />

TIPS TILL DIG SOM ÄR OROLIG FÖR ETT BARN:<br />

L<br />

www.jagser.se<br />

Medlemska<br />

Gratis att bl<br />

Välkomstgåvo<br />

Vattenflaska<br />

Lyssna på bar<br />

Bildtävling: Per-Olof Svensson<br />

Medlemsansö<br />

www.blaband<br />

Högtidseller<br />

minnesgåva<br />

Nykterhet behöver du aldr<br />

Uppvakta genom att ge ett<br />

bidrag till <strong>Blå</strong>bandsgåvan,<br />

vi skickar gratulationskort<br />

med namn på gåvogivare.<br />

Hedra genom<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s minnesfond.<br />

Vi skickar omslag med<br />

önskad minnestext.<br />

Beställ av<br />

organisationssekreterare<br />

Per-Olof Svensson<br />

per-olof.svensson@blabandet.se<br />

070-5682320<br />

bankgiro 5520-1321<br />

swish 123 180 81 20


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 3-<strong>2021</strong><br />

21<br />

RIKSKONFERENS I SÄLEN<br />

Jubileumsfirande och årsmöten<br />

Är det verkligen möjligt att äntligen kunna träffas och ha möten tillsammans<br />

i samma lokal? Planering pågår och om det inte blir något oväntat<br />

bakslag med coronapandemin, blir det möjligt på Sälsäterns fjällgård i<br />

Sälen 3-5 <strong>september</strong>. Fjällgårdens 75-årsjubileum firas och årsmöten hålls<br />

för <strong>Blå</strong>bandsförbundet, Folkhögskoleföreningen och BUFF, <strong>Blå</strong>bandsungdomens<br />

Fjällstugeförening.<br />

För samtliga årsmöten kommer det<br />

även att erbjudas deltagande digitalt.<br />

För att denna kombination ska<br />

bli möjlig, kommer det att krävas<br />

föranmälan i god tid, framförallt till<br />

förbundets årsmöte. Även för planering<br />

av arrangemang och boende är<br />

det en extra utmaning, även fast det<br />

är på egen anläggning. Arrangörerna,<br />

BUFF och förbundet, vill därför få tidig<br />

intresseanmälan, gärna till 10 juli<br />

och slutlig anmälan senast 10 augusti.<br />

Veckoslutet kommer att fyllas<br />

med program och årsmöten. Därför<br />

erbjuds möjligheter att både komma<br />

tidigare och stanna längre, för att<br />

hinna ta del av omgivningarna i fjällen<br />

och runt fjällgården. Eftersom de<br />

flesta har lång resväg tror arrangörerna<br />

att det inte kommer tillfälliga<br />

besökare under del av veckoslutet.<br />

Därför finns endast paketpriser med<br />

ankomst fredag eller lördag. Uppstår<br />

ändå önskemål om att delta under<br />

kortare tid, kan det ordnas. Fredagskvällen<br />

inleds med kvällsmat och<br />

därefter ”Gammeluvarnas” träff. Det<br />

är en lekfull ”förening” som med humor<br />

genomför ett ”årsmöte”. Deras<br />

viktigaste beslutet som ska klubbas<br />

är till vilket ändamål man vill ge ett<br />

ekonomiskt bidrag.<br />

Under lördagsförmiddagen hålls<br />

BUFF:s årsmöte och sedan startar<br />

förbundets årsmöte. Senare under eftermiddagen<br />

genomförs Folkhögskoleföreningens<br />

årsmöte som officiellt<br />

heter medlemsmöte. Under kvällen<br />

jubileumsfest med middag och utdelning<br />

av förbundets utmärkelser.<br />

Under söndagens förmiddag<br />

fortsätter och avslutas förbundets<br />

årsmöte. Det kommer givetvis att<br />

finnas fikapauser, något som kanske<br />

PROGRAM RIKSKONFERENS MED BUFF:s JUBILEUM OCH ÅRSMÖTEN<br />

Fredag 3 <strong>september</strong><br />

Från 15.00 Incheckning.<br />

Från 18.00 Kvällsmat finns större delen av kvällen för den som kommer senare.<br />

20.00 Gammeluvarnas årsmöte med samvaro.<br />

Lördag 4 <strong>september</strong><br />

7.30 - Frukost. “Tankar för dagen”.<br />

9.00-10.30 <strong>Blå</strong>bandsungdomens fjällstugeförenings årsmöte.<br />

Förmiddagsfika med dopp och hopp.<br />

11.00-12.00 Förbundsårsmötet öppnas.<br />

12.00 - Lunch.<br />

13.30 - Förbundsårsmötet fortsätter.<br />

Eftermiddagsfika, mingel och upp och hoppa.<br />

Förbundsårsmötet fortsätter.<br />

16.30-18.00 Folkhögskoleföreningens medlemsmöte (årsmöte).<br />

19.00 Middag med jubileumsfest BUFF 75 år, utdelning förbundets utmärkelser.<br />

22.30 Kvällsandakt.<br />

Söndag 5 <strong>september</strong><br />

7.30 Frukost. “Tankar för dagen”.<br />

9.00 Förbundsårsmötet fortsätter.<br />

Förmiddagsfika med dopp och hopp.<br />

Förbundsårsmötet fortsätter och avslutas.<br />

Rikskonferensen och jubileumshelgen avslutas.<br />

12.30 - Lunch.<br />

Hemresa för de som måste, övriga får gärna stanna längre och njuta mer av fjälluften.<br />

För de som inte deltar i årsmöten är fjällgården hela tiden öppen. Möjligheter<br />

finns till promenader, utflykter samt vandringar i fjällen. Jubileumsfrågesport<br />

samt ”Hälsans och upplevelsens stig” hela helgen. Reservation för ändringar.<br />

har saknats extra mycket under pandemitiden.<br />

Under hela helgen finns<br />

jubileumsfrågesport samt ”Hälsans<br />

och upplevelsens stig”. För de som<br />

inte deltar i årsmöten är fjällgården<br />

hela tiden öppen. Möjligheter finns<br />

till promenader, utflykter och vandringar<br />

i fjällen.<br />

Till ny ordförande för <strong>Blå</strong>bandsförbundet<br />

föreslås Ann-Marie Lindgren,<br />

Umeå. Till nya ledamöter<br />

föreslås Maja Tarmoussi, Spånga;<br />

Camilla Karlsson, Kumla samt Niclas<br />

Lidström, Skövde. Omval föreslås för<br />

Curt Arne Gisleskog, Herrljunga; Sunita<br />

Zetterling, Rävlanda samt Hans<br />

Berbres, Edsbyn. Valberedningarna<br />

för BUFF samt Folkhögskoleföreningen<br />

hade inte möjlighet att presentera<br />

förslag till styrelser vid tiden för<br />

tidningens produktion.<br />

En motion har inkommit till förbundsårsmötet<br />

före denna tidnings<br />

tryckning. Det är Stockholms-Västerort<br />

som yrkar på att överprövning<br />

görs på förbundsstyrelsens beslut<br />

att utesluta en medlem och att uteslutningen<br />

upphävs. Motionstiden<br />

går ut 5 juli.<br />

För att kunna förbereda möjlighet<br />

för både årsmötesnärvaro på plats<br />

och digitalt måste ombudsanmälan<br />

vara inkommen senast 10 augusti.<br />

Från förbundsstyrelsen kommer<br />

bl.a. förslag på en del ändringar<br />

för medlemsavgifter. Den ordinarie<br />

föreslås oförändrad till 250 kr. Nytt<br />

förslag är att medlemmar 90 år och<br />

äldre befrias från medlemsavgift, den<br />

har tidigare varit 50 kr.<br />

Vidare att även de som flyttas<br />

från SBU:s medlemsregister det år<br />

de fyller 26 år också befrias från<br />

medlemsavgift.<br />

Nytt förslag är också att nya medlemmar<br />

inte betalar avgift under det<br />

första innevarande året.<br />

Vidare att ta beslut om den mångåriga<br />

praxis som funnits att medlemskap<br />

som ingås i oktober-december<br />

även gäller följande år.<br />

PER-OLOF SVENSSON


22<br />

BLÅ BANDET NR: 3-<strong>2021</strong><br />

Valberedningens förslag till <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s förbundsstyrelse<br />

I samband med rikskonferensen i Sälen äger tre årsmöten<br />

rum. Till <strong>Blå</strong>bandsförbundets årsmöte har valberedningen<br />

ett färdigt förslag med bl.a nyval på Ann-<br />

Marie Lindgren till ordförande. Tre nya ledamöter<br />

föreslås samt omval för tre av nuvarande ledamöter.<br />

Tidningens redaktion har frågat valberdningarna för<br />

<strong>Blå</strong>bandsrörelsens Folkhögskoleförening samt <strong>Blå</strong>bandsungdomens<br />

Fjällstugeförening. Där finns inte<br />

färdiga förslag vid produktion av denna tidning.<br />

REDAKTIONENS ENKÄTFRÅGOR TILL FÖRESLAGNA<br />

1) Familj<br />

2) Yrke/sysselsättning/pensionär<br />

3) <strong>Blå</strong>bandsförening<br />

4) Hur och varför blev du medlem?<br />

5) Eventuellt nuvarande och tidigare uppdrag i <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong><br />

6) Eventuella nuvarande och tidigare uppdrag i andra<br />

föreningar/organisationer<br />

7) Beskriv med fem ord vad du särskilt vill bidra med i<br />

förbundsstyrelsen<br />

ANN-MARIE LINDGREN<br />

Umeå, 56 år, nyval.<br />

1) Gift med Lars,<br />

mamma till vuxna<br />

sönerna Erik och<br />

Markus.<br />

2) Koordinator<br />

(chefsstöd),<br />

Fastighetsenheten<br />

i Region<br />

Västerbotten.<br />

3) Umeå.<br />

4) Tack vare mina föräldrar, vill<br />

visa andra att nykterhet behöver<br />

man aldrig ångra.<br />

5) Distriktsordförande i Västerbottens<br />

<strong>Blå</strong>bandsdistrikt (kommer<br />

att lämna uppdraget om jag<br />

blir vald som förbundsordförande),<br />

har varit ledamot i SBU:s<br />

förbundsstyrelse, ordförande i<br />

Västerbottens SBU-distrikt, olika<br />

uppdrag i SBU-avdelning, SBUdistrikt<br />

och <strong>Blå</strong>bandsföreningar.<br />

6) Är ordförande i NBV Norr;<br />

ledamot i fastighetsföreningen<br />

Roma; sekreterare i Samforma<br />

– idéburna organisationer i<br />

Norr- och Västerbotten; vice<br />

ordförande i Västerbottens läns<br />

nykterhetsförbund; ledamot i<br />

Länssamrådsgruppen ANTDS i<br />

Västerbotten; ledamot i regio<strong>nr</strong>ådet<br />

för Bris Nord; ordförande<br />

för Koloniträdgårdsförbundets<br />

region Västerbotten; ägarombud<br />

inom Coop Nord m.fl. uppdrag.<br />

(flera av uppdragen kommer jag<br />

att lämna om jag blir vald som<br />

förbundsordförande).<br />

7) Engagemang, tydlighet, utveckling,<br />

positivt samarbete.<br />

HANS BERBRES<br />

Edsbyn, 49 år, omval.<br />

1) Fru och två<br />

barn.<br />

2) Fastighetsskötare.<br />

3) Ingen, nerlagd<br />

på min ort.<br />

4) Jag blev<br />

värvad på en<br />

konferens. Vi människor skulle<br />

ha det bättre utan droger, därför<br />

är jag med i <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>. För<br />

att arbeta på att människor ska<br />

avstå droger.<br />

5) Ledamot i förbundsstyrelsen<br />

sedan 2019.<br />

6) I styrelse för två kristna/drogfria<br />

konferensgårdar.<br />

7) Kunna bidra i praktiska utmaningar.<br />

SUNITA ZETTERLING<br />

Rävlanda, 47 år, omval.<br />

1) Barnen Julia<br />

21 år och Filip<br />

18 år.<br />

2) Grafisk designer,<br />

vårdbiträde<br />

och studerande.<br />

3) Alternativ kultur<br />

Upplands Väsby,<br />

moderförening Västra Harg.<br />

4) Jag är uppvuxen med <strong>Blå</strong><br />

<strong>Bandet</strong> då mina föräldrar,<br />

Sigvard och Yvonne Petersson,<br />

var mycket aktiva på 1970-80<br />

talen. På 1990-talet var jag den<br />

i familjen som var mest aktiv,<br />

bl.a. genom att vara styrelseledamot<br />

i SBU och jag var med<br />

på varenda UNG-läger och<br />

värningsevent. 1996/97 gick jag<br />

Informationslinjen på Helliden.<br />

5) 2019 blev jag ledamot i FS<br />

och ordförande i Stockholmsblåbandisternas<br />

Barnkoloniförening.<br />

6) Inga.<br />

7) Framtidstänk, hälsomedvetenhet,<br />

gemenskap, kunskap,<br />

opinionsbildning.<br />

NICLAS LIDSTRÖM<br />

Skövde, 42 år, nyval.<br />

1) Fru och tre<br />

barn.<br />

2) Verksamhetsutvecklare<br />

på<br />

Studieförbundet<br />

Vuxenskolan<br />

Skaraborg.<br />

3) Käpplunda-<br />

Skövde <strong>Blå</strong>bandsförening.<br />

4) Jag var med i barnverksamheten<br />

<strong>Blå</strong> Ringen i Tibro där min<br />

farmor var ledare. Blev löftesmedlem<br />

1989.<br />

5) Nuvarande uppdrag som<br />

ordförande i Käpplunda-Skövde<br />

<strong>Blå</strong>bandsförening. Har varit<br />

förbundsordförande i Sveriges<br />

<strong>Blå</strong>bandsungdom.<br />

6) Inga.<br />

7) Vilja, mod, strategi, handlingskraft,<br />

verksamhetssatsning.<br />

MAJA TARMOUSSI<br />

Spånga, 49 år, nyval.<br />

1) Fyra barn.<br />

2) Barnskötare.<br />

3) Spånga.<br />

4) Det är min<br />

syster som har<br />

fått mig att bli<br />

medlem, jag<br />

brukar gå med<br />

henne och se deras aktiviteter<br />

som de ordnar.<br />

5) För nuvarande har jag inga<br />

uppdrag i <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>.<br />

6) Idag så är jag facklig aktiv.<br />

Jag är arbetsombud och<br />

skyddsombud på min arbetsplats.<br />

7) Stöd för utsatta, samarbete,<br />

utveckling.<br />

CURT ARNE GISLESKOG<br />

Herrljunga, 71 år, omval.<br />

1) Hustru och två<br />

barn med egna<br />

familjer.<br />

2) Pensionär med<br />

stort föreningsengagemang.<br />

3) Örebro.<br />

4) Stort engagemang<br />

inom nykterhetsrörelsen.<br />

Nyfiken på <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s stora<br />

engagemang i den enskilda<br />

människan med särskild i<strong>nr</strong>iktning<br />

på barnen. Har funnits ett<br />

stort intresse och engagemang<br />

inom min släkt.<br />

5) Ledamot i Förbundsstyrelsen<br />

sedan 2017, varit ledamot<br />

i avdelningen i Örebro tills jag<br />

flyttade i år.<br />

6) Nuvarande uppdrag har jag<br />

inom Tempel Riddare Orden där<br />

jag finns med i Stortempelmästarrådet<br />

för Sverige och Finland<br />

samt i Mästarrådet i Templet i<br />

Örebro. Ledamot i NBV Mitt.<br />

Nyss lämnade uppdrag är ordförande<br />

i MHF region Bergslagen<br />

samt ledamot i avdelningen<br />

Kumla-Hallsberg. Har tidigare<br />

suttit i MHF förbundsstyrelse.<br />

När jag flyttade från Örebro<br />

lämnade jag även ett långvarigt<br />

uppdrag i Örebro läns nykterhetsförbund.<br />

7) Galna utvecklingsbara idéer<br />

med verklighetsförankring.<br />

CAMILLA KARLSSON<br />

Kumla, 56 år, nyval.<br />

1) Tre vuxna barn<br />

och ett barnbarn.<br />

2) Registrator<br />

inom Tekniska<br />

förvaltningen,<br />

Örebro kommun.<br />

3) Hörsta.<br />

4) Jag är i grunden<br />

en föreningsmänniska och<br />

ville vara mer än stödmedlem,<br />

vilket jag var den första tiden<br />

i Hörsta. Jag blev medlem för<br />

att få träffa och umgås med<br />

likasinnade som delar samma<br />

värderingar samt för den sociala<br />

biten.<br />

5) Jag är ganska nybliven<br />

medlem i Hörsta och har ännu<br />

inte haft så många uppdrag,<br />

men jag jobbade på Vreten förra<br />

sommaren och har även spelat<br />

på en trivselkväll i höstas.<br />

6) Förutom att jag brinner för<br />

nykterhetsfrågorna är musik<br />

mitt stora fritidsintresse. Jag<br />

spelar basklarinett i Hallsberg-<br />

Örebro-Kumla Orkesterförening<br />

(HÖK), en symfoniorkester där<br />

jag även är styrelsemedlem. Jag<br />

spelar ”vanlig” klarinett i Kumla<br />

spelmän. Det har varit uppehåll<br />

pga. Corona förstås, som med<br />

det mesta, men i vanliga fall<br />

blir det uppträdanden i kyrkor,<br />

församlingshem, hembygdsgårdar<br />

och på äldreboenden. Det<br />

är väldigt berikande att glädja<br />

andra människor!<br />

7) Energi, lagspelare, ordning,<br />

respekt, måli<strong>nr</strong>iktad.<br />

Bilder är beskurna från original.<br />

Foto: Jenny Hakberg Lindgren);<br />

Ulla Gisleskog (Gisleskog);<br />

Per-Olof Svensson (Lidström)<br />

samt privat.


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 3-<strong>2021</strong><br />

23<br />

Rikskonferens 3-5 sept. <strong>2021</strong> Sälsäterns fjällgård, Sälen<br />

BUFF 75-årsjubileum. Årsmöten: Förbundet, Helliden, BUFF<br />

ANMÄLAN – en blankett för boende i samma rum<br />

NAMN PERSON 1 – Ansvarig för anmälan och betalning, faktura skickas, i första hand via e-post.<br />

Namn:<br />

E-post:<br />

Brevpost:<br />

______________________________________________ Tfn: _____________________<br />

________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________<br />

NAMN PERSON 2:<br />

NAMN PERSON 3:<br />

NAMN PERSON 4:<br />

______________________________________________<br />

______________________________________________<br />

______________________________________________<br />

EVENTUELL ANNAN FAKTURADRESS (Förening, distrikt)<br />

E-post:<br />

Brevpost:<br />

________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________<br />

PAKET BOENDE OCH SERVERING Kryssa:<br />

Boende natt mot lördag och söndag, all servering 1.300 kr/person: <br />

Endast natt mot söndag, servering lördag och söndag 1.000 kr/person: <br />

Faktureras ”person 1” eller angiven förening/distrikt.<br />

Det är möjligt att komma tidigare och stanna kvar längre, kontakta arrangören!<br />

Om någon avser att delta under en mindre del än ovanstående paket, kontakta arrangören!<br />

MEDDELANDE t.ex. specialkost eller andra önskemål<br />

___________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________<br />

SKICKA IN ANMÄLAN senast 10 augusti <strong>2021</strong> till rikskonferens<strong>2021</strong>@blabandet.se<br />

Brevpost: Bo Carlsson, Tranvägen 7, 641 93 Katrineholm<br />

OBS! Anmäl dig gärna så tidigt som möjligt för vår planering, gärna före 10 juli.<br />

Du kan avboka hur sent som helst, vi återbetalar allt utom middag och lunch som beställts från den<br />

restaurang som anlitats. Avbokning senast 12 augusti full återbetalning samt om arrangemanget inte kan<br />

genomföras.<br />

UPPLYSNINGAR / ARRANGÖRER<br />

BUFF (<strong>Blå</strong>bandsungdomens Fjällstugeförening) och <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> (Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund)<br />

rikskonferens<strong>2021</strong>@blabandet.se<br />

Arrangörsgrupp: Gemensam e-post: rikskonferens<strong>2021</strong>@blabandet.se<br />

Elisabet Andersson 070-6555900<br />

Annika R Bergman 070-8716459<br />

Per-Olof Svensson 070-5682320<br />

Bo Carlsson<br />

Anmälnings & ekonomiadministration<br />

Blankett finns även att hämta på www.blabandet.se


24<br />

BLÅ BANDET NR: 3-<strong>2021</strong><br />

FOTO: PER-OLOF SVENSSON<br />

Johan Sjöö har anställts som ny verksamhetsstrateg för <strong>Blå</strong>bandsförbundet.<br />

Serien nedan är en del av det material som finns i arbetet<br />

JA, IGÅR SÅG JAG<br />

med ”Jag ser”. Det är lätt att vi pratar HENNE över SENT huvudet UTE på de<br />

PÅ KVÄLLEN.<br />

barn som vi är extra oroliga för.<br />

DET ÄR NÅGOT<br />

SOM INTE STÄMMER,<br />

JAG SER ALDRIG<br />

HENNES<br />

FÖRÄLDRAR.<br />

DET ÄR NÅGOT<br />

SOM INTE STÄMMER,<br />

JAG SER ALDRIG<br />

HENNES<br />

FÖRÄLDRAR.<br />

JA, IGÅR SÅG JAG<br />

HENNE SENT UTE<br />

PÅ KVÄLLEN.<br />

TIPS TILL DIG SOM ÄR OROLIG FÖR ETT BARN:<br />

w<br />

TIPS TILL DIG SOM ÄR OROLIG FÖR ETT BARN:<br />

w


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 3-<strong>2021</strong><br />

25<br />

NY REKRYTERING TILL BLÅBANDSFÖRBUNDET<br />

Inspiratör och eldsjäl blir verksamhetsstrateg<br />

Johan Sjöö är 60 år och bor i Håga<br />

by utanför Uppsala. Han har jobbat<br />

med socialt arbete i drygt 28 år<br />

och kommer närmast från en tjänst<br />

som teamledare och samordnare<br />

för Heby kommuns beroendemottagning.<br />

Efter sommaren börjar<br />

Johan arbeta som <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s nya<br />

verksamhetsstrateg.<br />

Genom åren har Johan främst arbetat<br />

inom socialtjänsten men även som<br />

egen företagare där han startat upp<br />

sociala verksamheter, bl.a. Grinden i<br />

Gävle. Johan beskriver sig som inspiratör<br />

för människor som på något sätt<br />

farit illa av olika beroendesjukdomar.<br />

- Jag ser mig själv som en stor<br />

eldsjäl inom dessa områden.<br />

Han har också arbetat med anhörigstöd<br />

och förebyggande insatser<br />

för barn och ungdomar. Johan trivs<br />

bra på sitt nuvarande arbete. När<br />

han såg tjänsten som <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s<br />

verksamhetstrateg kände han att<br />

detta kunde vara något nytt att arbeta<br />

förebyggande med.<br />

- Nu känner jag en vilja att gå ur<br />

gruppterapirummet och inspirera<br />

andra att arbeta med prevention, det<br />

finns mycket att göra.<br />

Johan är gift och har två vuxna<br />

barn. Har tidigare inte haft kontakt<br />

med <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> och nu nybliven<br />

medlem. Han har haft verksamhet<br />

tillsammans med studieförbundet<br />

NBV.<br />

Hur kändes det att få<br />

erbjudande om anställning?<br />

- Väldigt inspirerande och roligt, det<br />

blev jag glad för.<br />

Av alla dina erfarenheter, välj ut<br />

några som du tror kan komma till<br />

användning i arbetet som verksamhetsstrateg?<br />

- Hela mitt förebyggande arbete med<br />

barn, tonåringar och föräldragrupper.<br />

Jag har gedigen erfarenhet av<br />

alkohol- och drogproblematik. Jag är<br />

flexibel, det sitter inte fast, har lätt att<br />

hitta lösningar.<br />

Tjänsten som <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s nya<br />

verksamhetsstrateg börjar den 1<br />

<strong>september</strong> och redan 3-5 <strong>september</strong><br />

deltar han i rikskonferensen i Sälen.<br />

PER-OLOF SVENSSON<br />

Nu pratar de<br />

om mig igen...<br />

Det finns också en helt ny barnbok: ”Fjärilar i magen” som<br />

handlar om känslor. Framsidan intill är kraftigt förminkad.<br />

Storlek 24,5 x 24,5 cm. Se annons sidan 4!<br />

Nu pratar de<br />

om mig igen...<br />

Jag vill att ni<br />

pratar med mig.<br />

Inte om mig!<br />

ww.jagser.se<br />

Jag vill att ni<br />

pratar med mig.<br />

Inte om mig!<br />

ww.jagser.se


26<br />

BLÅ BANDET NR: 3-<strong>2021</strong><br />

FÖDELSEDAG EVA RENSTRÖM<br />

”Jag har alltid tyckt om att hjälpa människor”<br />

Eva Renström fyller 80 år den 27 juli. Hon bor i Närsbo, 14 km sydost om<br />

Alingsås. Eva är en person med varmt hjärta för medmänniskor, inte minst<br />

för de som har eller har haft alkoholproblem. I <strong>Blå</strong>bandsföreningen tycker<br />

hon att det har varit viktigt att även inbjuda dem till de olika arrangemang<br />

som genomförts.<br />

TEXT & FOTO:<br />

Per-Olof Svensson<br />

När Eva kontaktades med förfrågan<br />

om födelsedagsintervju var hon först<br />

tveksam. Hon menade att det finns<br />

inget att berätta, men över telefon<br />

så hör jag ändå att det kan finnas en<br />

öppning och till slut är vi överens.<br />

Vi träffades senare hemma hos Eva<br />

i hennes uterum med coronasäkert<br />

avstånd.<br />

Vår älskade<br />

Vera Eriksson<br />

Född 18/5 1933<br />

Död 11/3 <strong>2021</strong><br />

har stilla somnat in och lämnat oss<br />

i stor sorg och saknad<br />

Annika och Lars<br />

Valter, Karin<br />

Kerstin och Stefan<br />

Mårten, Jakob<br />

Gunnel och Johan<br />

Astrid, Gustav<br />

Släkt och vänner<br />

När jag når de mörka vattnen,<br />

över dem skall färdas ut, räds jag ej.<br />

På andra sidan finns en värld<br />

av sång och ljus.<br />

Där skall lovsång, där skall lovsång<br />

stiga stark som havets brus. Ps. 298<br />

Den 6 augusti kl. 13.00 samlas vi,<br />

om pandemirestriktioner tillåter,<br />

till urnnedsättning på Tavelsjö kyrkogård.<br />

Därefter minnesstund i församlingsgården.<br />

Anmälan till<br />

kerstineriksson66@gmail.com<br />

Tänk gärna på<br />

Västerbottens <strong>Blå</strong>bandsdistrikts<br />

minnesfond<br />

bankgiro 5321-3047 plusgiro 70519-4<br />

Som så ofta tidigare när jag gör<br />

personintervjuer så blir det en blandning<br />

av intervju och samtal. Allt som<br />

sägs kan inte komma med i artikel,<br />

utifrån att det kan vara för personligt<br />

och med hänsyn till integritet till andra<br />

människor. Det innebär också att<br />

jag får möten med medlemmar som<br />

har mycket erfarenhet och som också<br />

betyder mycket för andra människor.<br />

Inte minst denna dag då det har<br />

varit en föreningsaktivitet hemma<br />

hos Eva ute i trädgården. Det märks<br />

att det finns ett stort behov att åter få<br />

träffas nu när coronapandemin börjar<br />

lätta. Eva blev lite motvilligt medlem<br />

1975 i Alingsås <strong>Blå</strong>bandsförening,<br />

där hon är ordförande sedan många<br />

år. Motvilligt för att hon tyckte att<br />

föreningens verksamhet behövde<br />

utvecklas och nå fler. Mer om detta<br />

längre fram i artikeln.<br />

Eva föddes i Bäckefors, Dalsland,<br />

och kom som tvååring till fosterföräldrarna<br />

Annie och Erik Olausson<br />

som bodde på en gård i Närsbo,<br />

Västergötland. Där bor förövrigt<br />

numera en av Evas döttrar och intill<br />

finns huset där Eva bor.<br />

Den åttaåriga folkskolan fördelades<br />

till Lygnared och Nolby. Närheten<br />

till Borås, som på den tiden var<br />

Sveriges ”textilhuvudstad”, gav möjlighet<br />

till hemarbete med sömnad och<br />

Eva kombinerade som hembiträde i<br />

Alingsås.<br />

Därefter gick Eva ett år på Fristads<br />

folkhögskola, norr om Borås. Utöver<br />

de vanliga ämnena så var i<strong>nr</strong>iktningen<br />

hemslöjd och hantverk. En<br />

kortare tid flyttade hon till sin biologiska<br />

pappa i Bäckefors, därefter till<br />

Uddevalla där hon som hembiträde<br />

bland annat tog hand om barn.<br />

Därefter tillbaka till fosterföräldrarnas<br />

gård och träffade sedan sin<br />

blivande make.<br />

Tillsammans fick de två döttrar<br />

och en son och nu finns fyra barnbarn<br />

och två barnbarnsbarn. Under<br />

småbarnstiden arbetade Eva mycket<br />

kväll och natt som servitris och vårdbiträde<br />

för äldre på servicehus. Tack<br />

vara fosterföräldrarna gick det bra,<br />

då familjen fick hjälp med barnen.<br />

- Jag har alltid tyckt om att hjälpa<br />

människor, berättar Eva och fortsätter:<br />

- Det har också varit många alkoholister<br />

som jag har försökt hjälpa.<br />

Med inlevelse berättar Eva om hur<br />

hon på en kräftskiva fick gå därifrån<br />

med två personer för att det serverades<br />

öl och det klarade de inte av.<br />

- Det var totalt värdelöst!<br />

UPPRÖRD<br />

Under intervjun blir det ett fint samtal<br />

kring att ingen väljer att bli missbrukare<br />

och att det kan vara så lite<br />

som gör att någon som kunnat låta<br />

bli alkohol under en tid,<br />

kan drabbas av återfall.<br />

Eva visar en flaska som<br />

upprör henne som hon<br />

hittade i en livsmedelsbutik.<br />

Det är en alkoholfri<br />

dryck (0,5 %) men<br />

utformningen kan associeras<br />

med ett känt<br />

spritmärke. Detta var<br />

en nyhet för mig som<br />

gör intervjun och det är<br />

intressant att dessa personliga<br />

möten också ger ny kunskap.<br />

Varifrån kommer ditt engagemang?<br />

- Det ligger i mig, svarar Eva och<br />

berättar om hur hon som elvaåring<br />

på ett tåg fick en kvinnas livshistoria<br />

som innehöll svårigheter. Redan då<br />

som ung är det tydligt att människor<br />

kände förtroende för Eva och det har<br />

fortsatt genom livet.


BLÅ BANDET NR: 3-<strong>2021</strong><br />

27<br />

EVA RENSTRÖM<br />

Aktuell: Fyller 80 år 28 juli. Familj: Två döttrar, en son, fyra barnbarn, två barnbarnsbarn. Bor: Hus i Närsbo, 14 km sydost<br />

om Alingsås. Gör: Pensionär. Engagemang: <strong>Blå</strong>bandsföreningen och personligt engagemang. Favoritmat: Äter allt.<br />

Favoritfärg: <strong>Blå</strong>. TV-serier eller motsvarande: Vetenskapens värld. Böcker: Har läst mycket, gärna engelska böcker översatt till svenska.<br />

Det här gör mig riktigt glad: Ser humor i det mesta. Ord om alkohol: Hemskt. Ord om mig själv: Glad, nyfiken, engagerad, humoristisk.<br />

- Det finns personer som har sagt<br />

till mig att jag borde ha blivit psykolog,<br />

berättar Eva.<br />

Även om det inte blev psykologutbildning<br />

utan istället mycket arbete<br />

på serviceboenden, så har Evas personliga<br />

egenskaper kommit många<br />

människor till del, yrkesmässigt men<br />

också i ideella sammanhang och som<br />

medmänniska.<br />

1966 byggdes huset i Närsbo intill<br />

gården där Eva växte upp. 1971 blev<br />

det skilsmässa från maken. Närsbo<br />

är ett litet samhälle och huset och<br />

gården gränsar mot skogen. Eva trivs<br />

bra även om tankarna ibland finns på<br />

att flytta till lägenhet. Närheten till<br />

dotter i gården intill är en trygghet.<br />

Trots att Eva sagt att hon aldrig<br />

skulle bli medlem i <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> blev<br />

hon det 1975. Det var Alvar Heimer<br />

som till slut sa till henne ”nu ska du<br />

gå med och inte vela längre.” Senare<br />

kom nästa uppmaning. ”Nu ska du bli<br />

ordförande.” Under Evas ledning utvecklades<br />

och utökades verksamheten,<br />

det var viktigt att den var öppen<br />

även för de som inte var medlemmar.<br />

BRA STÖD<br />

Eva framhåller att hon har haft bra<br />

hjälp och stöd och framhåller särskilt<br />

Alice Johansson, Elver Jonsson och<br />

Åke Lång.<br />

- Det har varit väldigt roligt även<br />

om det varit mycket arbete, vi har sett<br />

hur verksamhet har kunnat blomstra.<br />

Under de mest aktiva åren hyrdes<br />

lokaler för arrangemang flera gånger<br />

i månaden i Alingsås. Teater, sång<br />

och musik lockade och Eva avslöjar<br />

att ibland var det fler människor än<br />

som egentligen skulle rymmas i lokalen.<br />

Studiecirklar har hållits, bl.a.<br />

i hantverk som att måla porslin och<br />

korgar samt bundit kransar. Många<br />

resor har föreningen också anordnat.<br />

Någon resa du minns särskilt?<br />

- Det får bli den första till Kuggaviksgården<br />

i Åsa. Bussen var fullsatt och<br />

vid gården skulle vi äta gemensam<br />

middag. Resenärerna hade gått åt<br />

olika håll på egna små utflykter,<br />

jösses vilken spridning det var. Eva<br />

berättar vidare att hon vill ha ordning<br />

och reda så till kommande resor blev<br />

tydligare ”uppstyrning.”<br />

Föreningen hade verksamhet fram<br />

till utbrottet av coronapandemin och<br />

man hoppas kunna återstarta en del.<br />

Träffen i Evas trädgård denna dag<br />

är ett exempel på detta. <strong>Blå</strong>bandsföreningen<br />

har också under många år<br />

medverkat med bistånd till Litauen.<br />

Man har skänkt kläder, cyklar, spisar<br />

och pengar.<br />

Transporter har skett genom en<br />

kontakt som kunnat fylla en långtradare.<br />

Eva har själv varit på plats<br />

i Litauen åtta gånger så hon har sett<br />

att biståndet verkligen kommer fram<br />

dit där det behövts. Evas omsorg om<br />

medmänniskor har därmed gett avtryck<br />

både lokalt och internationellt.


28<br />

BLÅ BANDET NR: 3-<strong>2021</strong><br />

BOKRECENSION<br />

En röd bok om livet<br />

Kjell E. Johansson<br />

Utgiven av Margaretha Lööf Johansson <strong>2021</strong><br />

Kjell E Johanssons liv hade två ansikten: det ena var den Säpo-övervakade<br />

revolutionären, det andra den framgångsrike debattören, politikern och<br />

byrådirektören inom Socialstyrelsen och chefen för Stockholms stads<br />

brottförebyggande centrum. Nu har hans dotter Margaretha Lööf Johansson<br />

givit ut ett manus som hennes far hade färdigt när han avled 2007. Boken<br />

är Kjell E. Johanssons memoarer från ett liv i folkrörelserna tjänst.<br />

Även om det inte är helt rättvist att<br />

kalla Kjell E. Johansson revolutionär,<br />

inte i alla fall i våldsam mening, blev<br />

han faktiskt Säpo-övervakad till och<br />

med när han var ledamot av Stockholms<br />

stadsfullmäktige på 1960-talet.<br />

Anledningen var hans vänsterengagemang.<br />

Kjell E. Johansson gick<br />

med 1948 som 15-åring i Sveriges<br />

Kommunistiska parti, numera Vänsterpartiet,<br />

och höll till sin död fast<br />

vid detta partimedlemskap.<br />

ENGAGEMANG<br />

Hans andra stora engagemang var<br />

nykterhetsrörelsen. Som 16-åring<br />

gick han 1949 med i IOGT och förblev<br />

även denna rörelse trogen till sin död.<br />

Detta engagemang föranledde dock<br />

ingen statlig övervakning. Kjell E. Johansson<br />

fick ihop de bägge rörelserna<br />

i ett personligt credo:<br />

”Ett särskilt ansvar bör ligga på arbetarrörelsens<br />

partier och de fackliga<br />

organisationerna. Alla socialister måste<br />

betänka att alkoholen ennehårdast och<br />

snabbast drabbar fattiga, underprivilegierade<br />

och utsatta. Alkoholen utgör en<br />

del av förtrycket. Den försvårar social och<br />

politisk frigörelse och är ett hinder i den<br />

feministiska kampen.”<br />

LEDSTJÄRNOR<br />

Socialism och nykterhet var hans<br />

ledstjärnor genom livet. Det hindrade<br />

inte Kjell E. Johansson från att<br />

samarbeta såväl med nykterister som<br />

icke-nykterister och med politiker av<br />

alla kulörer i konkreta sakfrågor. Han<br />

var också till en del partikamraters<br />

förtrytelse ganska sovjetkritisk även<br />

före 1964 när C. H. Hermansson<br />

blev partiledare och förvandlade<br />

det svenska kommunistpartiet till<br />

Vänsterpartiet Kommunisterna, nu<br />

bara Vänsterpartiet.<br />

Kjell E. Johansson föddes 1933 i<br />

Deje, Värmland. Hans mor dog av<br />

TBC när han var i ettårsåldern. Henne<br />

har han inget minne av. Fadern, skomakare,<br />

flottare och fabriksarbetare,<br />

spelade amatörteater i nykterhetslogen.<br />

Fadern sjöng visor av Dan<br />

Andersson och Gustaf Fröding. Han<br />

var kommunist i varje fall fram till<br />

Moskva-processerna på 1930-talet då<br />

flera kommunister avrättades.<br />

FATTIGDOM<br />

Fadern tvingades av fattigdom lämna<br />

bort lille Kjell till barnhem. Så småningom<br />

träffade han en tretton år<br />

yngre kvinna med en son, Sten. De<br />

gifte sig. Kjell kunde komma hem.<br />

Fadern och hans fru fick fyra barn.<br />

Det gick bra med både Kjell, Sten och<br />

de andra barnen, men som vuxen tog<br />

alkoholen Stens liv.<br />

De här biografiska notiserna<br />

räcker mer än väl för att både förklara<br />

Kjell E. Johanssons socialistiska och<br />

nykterhetsengagemang i vuxenåldern.<br />

MYLLER AV PERSONER<br />

I boken uppträder ett myller av både<br />

kända och mindre kända personer<br />

ur Kjell E. Johanssons växlingsrika<br />

liv. En del namn kanske mest är av<br />

intresse för personer som kände Johansson.<br />

Men boken innehåller också<br />

dråpliga episoder.<br />

Kjell E. Johansson sökte till frivillig<br />

befälsutbildning. Han blev utan<br />

förklaring stoppad. Så småningom<br />

blev han i stället pacifist och satt<br />

en månad på Asptuna-anstalten<br />

för totalvägran. Då ansökte han om<br />

permission för att tala på nykterhetsfolkets<br />

dag. Begäran avslogs. Han anhöll<br />

då om att få snickra en talarstol.<br />

Då ledningen undrade, förklarade<br />

han att han skulle tala från anstaltens<br />

område. Åhörare skulle bussas från<br />

Stockholm för att stå utanför området<br />

och lyssna. Permission beviljades.<br />

När folkskolan var slut sökte Kjell<br />

E. Johansson upp arbetsförmedlingen.<br />

Han ville bli journalist. En<br />

klok arbetsförmedlare rådde honom<br />

att börja som typgraflärling och den<br />

vägen ta sig in i tidningsbranschen.<br />

TIDNING<br />

Vägen framåt blev alltså den utpräglade<br />

högertidningen Nya Wermlands-Tidningen<br />

i Karlstad. Där blev<br />

han som 17-åring invald i fackets<br />

styrelse, även om en äldre socialdemokrat<br />

överklagade valet till Svenska<br />

Typografförbundet som avslog klagomålet.<br />

UNGDOMSGÅRD<br />

1955 flyttade den 22-årige Kjell E. Johansson<br />

till Linköping och blev ungdomsgårdsföreståndare.<br />

Där grep<br />

han en bråkig besökare i håret och<br />

slängde honom utför yttertrappan,<br />

något som i dag hade skapat stort<br />

rabalder. Då noterades det knappt.<br />

Till Johanssons stora prestationer<br />

där hör att han fick dit Tommy Steel.<br />

1958 kom Kjell E. Johansson till<br />

Stockholm och började arbeta på en<br />

så kallad hemgård för ungdomar, en<br />

skapelse av Natanael Beskow, som<br />

tyvärr avlidit 1953. Via brevkurser<br />

lyckades han ta sig in på Socialinstitutet,<br />

senare Socialhögskolan, och<br />

blev socionom vid 30 års ålder 1963.<br />

POLITIK<br />

Samtidigt gjorde Kjell E. Johansson<br />

politisk karriär. Han var 1964-67<br />

ordförande för det kommunistiska<br />

ungdomsförbundet Demokratisk<br />

Ungdom. 1967 efterträddes han av


BLÅ BANDET NR: 3-<strong>2021</strong><br />

29<br />

INSÄNDARE<br />

Harmlös alkoholvarning<br />

F.d. Justitieråd i Högsta domstolen<br />

Göran Lambertz har skämt ut sig<br />

och han försvarar sig med att när<br />

han druckit alkohol blir han kladdig.<br />

Varför står det inte i varningstexterna<br />

vid tidningarnas alkoholreklam<br />

något om:<br />

”Att man kan bli kladdig och bete<br />

sig så olämpligt, att man kanske<br />

hamnar i arresten några veckor<br />

misstänkt för våldtäkt.”<br />

Alkoholreklam var förbjuden sedan<br />

1970, men efter ett EU direktiv<br />

2003 blev den tillåten med vissa inskränkningar,<br />

bland annat ska det<br />

finnas varningstexter. Jag vet inte<br />

om det finns bestämmelser om innehållet<br />

men de varningstexter som nu<br />

används är så harmlösa och banala<br />

att det knappast är någon som läser<br />

dem. Tittade i veckans tidningar och<br />

läste bland annat:<br />

• Att börja dricka i tidig ålder ökar<br />

risken för alkoholproblem.<br />

• Alkohol kan skada din hälsa.<br />

• Alkohol är beroendeframkallande.<br />

• Alkohol i samband med arbete<br />

ökar risken för olyckor.<br />

Men inget om hur familjen och<br />

framtiden kan påverkas. Tänk om<br />

det exempelvis stod:<br />

• Jag vågar inte bjuda hem mina<br />

kompisar eftersom jag inte vet<br />

om pappa är full och skämmer<br />

ut sig igen.<br />

• Körde onykter och förlorade<br />

både jobbet och körkortet.<br />

• Pappa blir så larvig när han är<br />

full. Känd politiker skämde ut<br />

sig när han var onykter på en<br />

fest.<br />

Jag tror inte att det har någon annan<br />

effekt än att tidningarna får in annonsintäkter.<br />

Jag minns när jag själv<br />

var ung på femtiotalet. Då fanns det<br />

ofta en affisch uppklistrad i danslokaler.<br />

Den föreställde ett par söta<br />

flickor med en pratbubbla där det<br />

stod:<br />

”Jag brukar nobba killar som<br />

luktar sprit.”<br />

Detta var nog det allra mest avskräckande<br />

som jag då kunde tänka<br />

mig. Det var Nykterhetsorganisationen<br />

SSUH som satt upp affischen.<br />

Jag tycker att <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>, eventuellt<br />

med någon annan nykterhetsorganisation,<br />

ska utlysa en tävling, om vem<br />

som skriver den bästa varningstexten<br />

och att de tio vinnande förslagen<br />

placerades slumpvis bland alkoholannonserna.<br />

Det skulle säkert väcka<br />

intresse och vara positivt för vårt<br />

nykterhetsarbete.<br />

NILS-ÅKE SANDSTRÖM<br />

Tavelsjö<br />

Redaktionen informerar:<br />

De rutor med varningstext som måste finnas<br />

i tidningsannonser för alkohol, finns i<br />

elva olika varianter. Dessa är fastställda i<br />

alkohollagen och annonsörer måsta välja<br />

bland dessa. Vid återkommande annonsering<br />

ska olika varianter användas.<br />

• Alkohol kan skada din hälsa.<br />

• Alkohol är beroendeframkallande.<br />

• Alkohol kan orsaka nerv- och hjärnskador.<br />

• Alkohol kan orsaka skador på lever och<br />

bukspottskörtel.<br />

• Alkohol kan orsaka hjärnblödning och cancer.<br />

• Varannan förare som omkommer i singelolyckor<br />

i trafiken är alkoholpåverkad.<br />

• Hälften av alla som drunknar har alkohol i<br />

blodet.<br />

• Alkohol i samband med arbete ökar risken<br />

för olyckor.<br />

• Alkoholkonsumtion under graviditeten kan<br />

skada barnet.<br />

• Barn som får alkohol hemma dricker sig<br />

berusade oftare än andra barn.<br />

• Att börja dricka i tidig ålder ökar risken för<br />

alkoholproblem.<br />

Kolumnist i flera nykterhetstidningar, däribland <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>.<br />

Han nämner särskilt det goda samarbetet med redaktören Per-Olof Svensson.<br />

Anders Carlberg, som senare blev socialdemokrat<br />

och startade Fryshuset.<br />

Kjell E. Johansson hann även med att<br />

bli ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse,<br />

1966 ledamot av Stockholms<br />

stadsfullmäktige.<br />

Där var Kjell E. Johansson vice<br />

gruppledare. En gång skapade han<br />

en koalition mot alkoholtillstånd<br />

med folkpartisten och blåbandisten<br />

Hugo Brolin. 1995 valdes han in EUparlamentet<br />

som suppleant. I slutet<br />

av sitt liv ledamot av Mörbylånga<br />

kommunfullmäktige på Öland.<br />

Nykterhetslinjen vek han aldrig<br />

från. Även här var karriären rak.<br />

Förbundsordförande för IOGT-NTO<br />

och Frisksportarförbundet.<br />

Kolumnist i flera nykterhetstidningar,<br />

däribland <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>. Han<br />

nämner särskilt det goda samarbetet<br />

med redaktören Per-Olof Svensson.<br />

Även den byråkratiska karriären<br />

gick uppåt: 1965 chef för Stockholms<br />

stads byrå för alkohol- och narkotikaupplysning,<br />

1970 byrådirektör på<br />

socialstyrelsen, även om säkerhetsansvariga<br />

försökte stoppa den tidigare<br />

revolutionären Kjell E. Johansson.<br />

1972 ledamot av tobaksutredningen.<br />

Senare återvände han till Stockholms<br />

stad. Hans sista tjänst var chef för<br />

stadens brottsförebyggande enhet.<br />

Till sist bör nämnas hans litterära<br />

intressen. En diktsamling fick enligt<br />

honom själv en (1) beställning, så<br />

poet blev han inte. Däremot har han<br />

skrivit någon roman om sin barndom<br />

samt författat helt eller delvis nära<br />

100 fackböcker.<br />

Nyttigt är att Kjell E. Johansson<br />

påminner om att nykterhetsrörelsens<br />

tidigare aktualiserat både prosa och<br />

poesi på sina samlingar. Det finns<br />

en rik skönlitterär flora av sociala<br />

skildringar. Kjell E. Johansson nämner<br />

också sina samtal med författare,<br />

bland andra den socialt intresserade<br />

poeten Anders Johansson på Öland.<br />

ERIK LINDBERG


30 BLÅ BANDET NR: 3-<strong>2021</strong><br />

KRÖNIKA: Owe Ranebäck<br />

ANTDS-strategin är vag och defensiv<br />

Äntligen har nu regeringen kommit med en försenad proposition på en<br />

ny ANDTS-strategi för <strong>2021</strong>–2025. Efter att den gamla strategin löpte ut<br />

förra året är det naturligtvis välkommet att en ny äntligen skulle kunna<br />

komma på plats. Särskilt i tider när allt fler röster höjs för legalisering och<br />

för avskaffande av Systembolagets detaljhandelsmonopol.<br />

Redan när regeringen lade den nya<br />

strategin på riksdagens bord kommenterade<br />

vi den i nyhetsbrev <strong>nr</strong>. 6<br />

och lyfte fram att den brister på flera<br />

punkter. Det enda nya är att strategin<br />

numera även innefattar spel och<br />

nikotinprodukter, men inom alkoholoch<br />

narkotikaområdet är den tyvärr<br />

lika tandlös som den förra.<br />

Visst är det bra att målet om ett<br />

narkotikafritt samhälle ligger fast<br />

och att sambandet mellan cancer<br />

och alkohol kopplas samman och<br />

understryks. Men verktygen som<br />

behövs för att komma till bukt med<br />

problemen med ANDTS lyser tyvärr<br />

med sin frånvaro.<br />

KONKRETA INSATSER SAKNAS<br />

Menar man allvar med att nå ett<br />

narkotikafritt samhälle och minskade<br />

medicinska och sociala skador av<br />

alkohol är det avgörande med konkreta<br />

insatser och strategin har i detta<br />

avseende mycket övrigt att önska.<br />

För det första är budgeten halverad<br />

jämfört med 2008. Pengar är<br />

naturligtvis inte allt, men det underlättar<br />

och skickar även signaler om<br />

hur stor vikt som läggs på strategin.<br />

Dessutom är totalkonsumtionsmodellen<br />

övergiven.<br />

Strategins övergripande mål är<br />

numera i stället att minska alkoholens<br />

skadeverkningar. Det innebär<br />

inte bara en passiv strategi, utan för<br />

också med sig ett förhållningssätt till<br />

alkohol som varken kommer leda<br />

till minskad konsumtion eller färre<br />

missbrukare.<br />

Inte heller innehåller strategin<br />

några tydliga prioriteringar för hur<br />

målen ska uppnås. Strategin har vaga<br />

skrivningar och slår inte fast att de<br />

föreslagna insatserna faktiskt ska<br />

genomföras.<br />

Förslagen för att komma till bukt<br />

med missbruk/ANDTS-frågor är<br />

inte svåra att hitta. <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> har<br />

tillsammans med ytterligare 27 organisationer<br />

inom det civila samhället<br />

tagit fram och ställt sig bakom en<br />

skuggstrategi som överlämnades till<br />

socialdepartementet i maj 2020. Den<br />

är det hög tid för regeringen att ta<br />

del av!<br />

I det senaste nyhetsbrevet, <strong>nr</strong> 8,<br />

presenterade vi socialutskottets yttrande.<br />

Utskottet föreslår att riksdagen<br />

ska avslå regeringens förslag. Det<br />

är mycket intressant att socialutskottet<br />

i mångt och mycket har samma<br />

analys som vi.<br />

Owe Ranebäck är redaktör för <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s<br />

nyhetsbrev som ges ut i samverkan med<br />

SLAN, Sveriges Landsråd i alkohol- och<br />

narkotikafrågor. Det innehåller en sammanfattning<br />

av nyheter och ges ut 20-25<br />

gånger per år via e-post samt publicering<br />

på hemsida och sociala medier.<br />

Owe har tidigare varit redaktör, ledarskribent<br />

och ansvarig utgivare för tidningen<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>.<br />

Socialutskottet välkomnar tilläggen<br />

om spel och nikotinprodukter<br />

men anser att strategin har stora<br />

brister. Utskottet pekar på allt för<br />

vaga formuleringar och efterlyser<br />

prioriteringar och större tydlighet om<br />

vilka insatser som ska vidareutvecklas<br />

och genomföras och vilka som ska<br />

ha ansvaret för och styra insatserna.<br />

Det är lätt att hålla med om socialutskottets<br />

kritik.<br />

En vag och defensiv strategi är<br />

inte mycket värd, varken för regeringen<br />

eller för alla dem som riskerar<br />

att komma i kontakt med alkoholen<br />

och narkotikans skadeverkningar.<br />

Det är hög tid att ta behovet av en ny<br />

och offensiv strategi på allvar. Gör<br />

om och gör rätt! Det är det minsta vi<br />

kan begära av vår regering!<br />

OWE RANEBÄCK<br />

Fotnot:<br />

Krönikan skrevs innan riksdagen<br />

beslutade att inte anta regeringens<br />

förslag till ny ANDTS-strategi.<br />

Nyhetsbrev 8 innehöll sammanfattning<br />

och länkar till 14 nyheter.<br />

Nyhetsbrevet är gratis och beställs på:<br />

nyhetsbrev@blabandet.se<br />

FOTO: PER-OLOF SVENSSON/ ARKIV


BLÅ BANDET NR: 3-<strong>2021</strong><br />

31<br />

DEBATT<br />

Var är de frisinnade nykterhetsvännerna?<br />

När man läser om Sveriges demokratiska historia från början av 1900-talet<br />

och framåt ser man en tydlig bild av hur nykterhetsrörelsen var en del av<br />

den politiska kärnan. De första regeringarna bestod av flertalet statsråd som<br />

var nykterister och hade en bakgrund inom folkrörelserna. Nu får man leta<br />

med ljus och lykta för att ens hitta en politiker i ett kommunfullmäktige<br />

som har en nykter livsstil. Jag ställer mig ofta frågan varför?<br />

Under alla mina år som aktiv i Liberalerna<br />

har jag läst tidningen <strong>Blå</strong><br />

<strong>Bandet</strong> som skickats till partikansliet<br />

med både förundran och intresse.<br />

Nykterhetsrörelsen var aldrig en<br />

del av mitt liv när jag växte upp och<br />

i ärlighetens namn var knappt någon<br />

folkrörelse en del av min uppväxt. I<br />

den aspekten är jag säkert inte unik.<br />

Många av oss som växte upp på<br />

80-, 90-talet hade inte föräldrar som<br />

var engagerade i civilsamhället. Det<br />

fanns så klart föräldrar som var en<br />

del av idrottsklubben och bostadsrättsföreningen,<br />

men sällan varken<br />

politiska partier eller ideella verksamheter.<br />

ALTERNATIV VERKLIGHET<br />

Det känns därför ibland som att<br />

öppna ett fönster in till en alternativ<br />

verklighet när man läser om stora<br />

kursgårdar och a<strong>nr</strong>ika byggnader<br />

som ägs och drivs av ideella krafter<br />

vars engagemang bygger på en gemensam<br />

tanke som att utveckla samhället<br />

i den riktning som de tror på.<br />

Men tyvärr har denna sensationsartade<br />

sentimentalitet snart blivit<br />

den enda erfarenheten många har av<br />

de stora folkrörelserna. Ska nykterhetsrörelsen<br />

och civilsamhället åter<br />

igen vinna den respekt och vördnad<br />

i samhället som den en gång hade<br />

måste en förändring till.<br />

Jag är inte absolutist och tänker<br />

inte låtsas som det, men strävan för<br />

ett nyktert samhälle sker i små steg.<br />

Det är ingen som kan förneka hur<br />

mycket ont alkoholen skapar, även<br />

om många vill hävda att den också<br />

för med sig gott är det nog på totalen<br />

en minusaffär för samhället.<br />

Trots detta tror jag på en minimerande<br />

policy och ett medborgerligt<br />

ansvar för att minska alkoholens<br />

”Det är ingen som kan förneka hur<br />

mycket ont alkoholen skapar, även om<br />

många vill hävda att den också för med<br />

sig gott”<br />

Willhelm Sundman<br />

skador i samhället. Ingen avstår alkohol<br />

på en fest för att de känner till<br />

en nykterist, däremot tänker nog de<br />

flesta en gång till om det befinner sig<br />

nykterister på en fest.<br />

Vi är sociala varelser och om vi vill<br />

sätta nya normer i samhället måste vi<br />

umgås med de som inte redan delar<br />

vår uppfattning.<br />

Sen den Svenska folkomröstningen<br />

om rusdrycksförbud för över<br />

hundra år sedan intog nykterhetsrörelsen<br />

en ställning där man kämpade<br />

för att utrota alkoholens destruktiva<br />

krafter genom upplysning och utbildning.<br />

VAR ÄR NYKTERISTERNA?<br />

Som jag förstår det är detta fortfarande<br />

inställningen som är rådande.<br />

Det fanns då nykterister i de flesta<br />

partier och många valde att engagera<br />

sig bland de frisinnade liberalerna.<br />

Idag undrar jag vart dessa frisinnade<br />

nykterhetsvänner tog vägen,<br />

vart ni än är välkomnar jag er åter.<br />

Politiska partier behöver bli dynamiska<br />

växthus av idéer och tankar,<br />

inte marknadsföringsmaskiner. För<br />

det behövs ni, ni som nu håller tanken<br />

”Under alla mina år som aktiv i<br />

Liberalerna har jag läst tidningen <strong>Blå</strong><br />

<strong>Bandet</strong> som skickats till partikansliet<br />

med både förundran och intresse”<br />

Willhelm Sundman<br />

om ett nyktrare samhälle varmt om<br />

hjärtat. Om nykterhetsrörelsen åter<br />

igen ska få ett starkt inflytande måste<br />

nykterhetsmänniskor bli en del av de<br />

organisationer som har inflytande<br />

och kan påverka.<br />

Samtal och samförstånd behövs<br />

mer än lobbying och propaganda. Så<br />

nästa gång du får en stund över, se<br />

om du kanske ska gå med i ett politiskt<br />

parti och driva frågorna om ett<br />

nyktrare Sverige i samtal med andra<br />

som inte delar din uppfattning istället<br />

för att bara umgås med de som redan<br />

tycker som du.<br />

Den nyktra frisinnade traditionens<br />

flamma brinner idag på sparlåga,<br />

men det är lättare att ge mer<br />

bränsle till det som redan brinner än<br />

att tända en ny eld.<br />

WILLHELM SUNDMAN<br />

Liberalerna i Region Örebro län<br />

Ge ditt stöd till<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s<br />

satsningar!<br />

Bg: 5520-1321<br />

Swish 123 180 81 20<br />

FOTO: PRIVAT


32 BLÅ BANDET NR: 3-<strong>2021</strong><br />

Tydligt samband mellan våld i nära<br />

relationer och bruk av droger<br />

Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat att våld i nära relationer utgör ett allvarligt<br />

hot mot de utsattas hälsa och säkerhet. WHO påpekar att offer, till största del<br />

kvinnor och barn, behöver mer skydd och uppger att mer än var tredje kvinna i världen<br />

har utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld och att mäns våld mot kvinnor är en<br />

vanligare väg till ohälsa än trafikolyckor och malaria tillsammans.<br />

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT<br />

I Sverige har mäns våld mot kvinnor<br />

och inte minst våld mot intim partner<br />

uppmärksammats på många håll och<br />

inte minst när det gäller den nyligen<br />

aktualiserade brutalitet som tidigare<br />

under våren rapporterats leda fram<br />

till flera dödsfall.<br />

Det har av Brå rapporterats att<br />

under 2020 inträffade 17 fall av<br />

dödligt våld där offer och förövare<br />

hade en parrelation. Under samma<br />

år uppgavs att för anmälda misshandelsbrott<br />

mot vuxna kvinnor var det<br />

vanligast att brottet begicks av en för<br />

offret bekant person.<br />

Enligt Brå hade förövaren haft en<br />

parrelation med offret i drygt hälften<br />

av samtliga fall av dödligt våld mot<br />

kvinnor under 2020.<br />

Från myndighetshåll ses sexuella<br />

övergrepp och trakasserier som ett<br />

allvarligt folkhälsoproblem. Utförda<br />

studier visar dessutom att alkohol<br />

och narkotika finns med i ett stort<br />

antal av dessa våldsbrott. Att det<br />

finns ett kausalt samband mellan<br />

utövande av våld mot sin närstående<br />

partner och användning av droger är<br />

vetenskapligt bekräftat.<br />

GÄSTKRÖNIKA Fred Nyberg<br />

Professor e.m. och verksam som seniorprofessor vid U-FOLD,<br />

Uppsala universitet, fd medlem i referensrådet vid<br />

Nationellt Centrum för Kvinnofrid<br />

Åtskilliga studier har visat att män<br />

med substansberoende löper en klart<br />

högre risk att utöva våld mot sin närstående<br />

partner. Det finns uppgifter<br />

på att upp mot 80 procent av våld<br />

i nära relationer är associerat med<br />

missbruk av droger.<br />

Här har alltså alkoholen haft en<br />

central roll men senare års forskning<br />

har dokumenterat att narkotikaklassade<br />

substanser tar en allt större plats<br />

i våldsutövandet. Häribland heroin,<br />

kokain och amfetamin men också<br />

cannabis.<br />

En studie nyligen utförd av amerikanska<br />

forskare visade att en stor<br />

andel av de som begått våld mot intim<br />

partner frekvent använt cannabis<br />

i större kvantiteter och detta bekräftat<br />

genom positiva svar vid urintester.<br />

Ju större mängd och användningsfrekvens<br />

av drogen som förövarna<br />

hade, desto grövre var graden av<br />

såväl psykologiskt som fysiskt våld.<br />

CANNABIS & PARTNERVÅLD<br />

Andra studier har visat att samband<br />

mellan användning av cannabis och<br />

partnervåld kvarstår även om man<br />

räknar bort bidrag från alkoholkonsumtion<br />

och en antisocial personlighetsstörning.<br />

Metamfetamin i formen Crystal<br />

Ice är en annan drog som i flera länder<br />

sammankopplas med våld mot<br />

närstående. Den är centralstimulerande,<br />

starkt beroendeframkallande<br />

och kan trigga fram ett kraftigt våldsbeteende<br />

hos användaren.<br />

Det Australienska kriminologi institutet<br />

(AIC) beskrev i en nyligen publicerad<br />

rapport att interner som var<br />

beroende av metamfetamin visade<br />

en signifikant högre benägenhet att


BLÅ BANDET NR: 3-<strong>2021</strong><br />

33<br />

FOTO: ADOBE STOCK<br />

Bilden är arrangerad<br />

Här bör dagens unga politiker med ambitionen<br />

att släppa narkotikan fri definitivt ta sig ännu en tankeställare<br />

Fred Nyberg, professor e.m. Uppsala universitet<br />

föröva våld mot närstående partner<br />

än de interner som använde drogen<br />

utan att vara beroende. Samma<br />

mönster noterades för interner som<br />

var beroende av cannabis.<br />

En färsk rapport från Canada visade<br />

att daglig användning av cannabis<br />

förekom i mycket högre grad hos<br />

män som visat högre våldsbenägenhet<br />

i jämförelse med män med lägre<br />

frekvent användning av drogen.<br />

Daglig användning av cannabis<br />

visades kunna förknippas bland<br />

annat med lägre utbildning, lägre<br />

inkomst och användning av andra<br />

droger. I Sverige rapporterades det<br />

om ett utbrett våld mot kvinnor i<br />

Stockholms brukarmiljö. Studier vid<br />

innerstans krogar visade att många<br />

av de kvinnor som utsatts för övergrepp<br />

är utan bostad och lider av<br />

psykisk ohälsa. Orsaker för våldet i<br />

denna miljö förklarades genom mäns<br />

missbruk av droger, kriminalitet,<br />

psykiska ohälsa, oavslutade studier<br />

och arbetslöshet.<br />

BEKRÄFTAR STARKT SAMBAND<br />

Alla dessa studier och även ett stort<br />

antal fler bekräftar att inte bara alkohol<br />

utan att flera av dagens vanligaste<br />

och mest använda narkotiska<br />

substanser kan ha ett starkt samband<br />

med det under senaste månaden<br />

uppmärksammade dödsbringande<br />

våldet mot kvinnor.<br />

Att mot denna bakgrund eftersträva<br />

en avkriminalisering och<br />

legalisering av innehav och bruk av<br />

narkotika ter sig mer bakåtsträvande<br />

än framsynt. Även om den beroende<br />

brukaren får fördel av att undgå rättsliga<br />

följder för sitt bruk så kan det<br />

för kvinnliga partners vara mycket<br />

riskfullt i vissa fall fatalt med ovan<br />

nämnda våldsframkallande droger<br />

i fickan eller inne i hjärnan hos en<br />

närstående man.<br />

Här bör dagens unga politiker<br />

med ambitionen att släppa narkotikan<br />

fri definitivt ta sig ännu en<br />

tankeställare och det är uppenbart<br />

att den politiska ambitionen att sätta<br />

stopp för våld mot kvinnor även<br />

måste inkludera en vetenskapligt<br />

förankrad och framsynt narkotikapolitik.


34 BLÅ BANDET NR: 3-<strong>2021</strong><br />

<strong>Blå</strong>bandsförbundets<br />

valberedning<br />

Önskar få förslag till valberedning<br />

inför årsmötet 2023.<br />

Kontakt:<br />

pa.rytter@gmail.com<br />

073 - 545 51 80<br />

KALLELSE TILL<br />

BLÅBANDSFÖRBUNDETS<br />

ÅRSMÖTE<br />

4-5 SEPTEMBER <strong>2021</strong><br />

SÄLSÄTERNS FJÄLLGÅRD<br />

I samband med rikskonferens<br />

och fjällgården 75-årsjubileum.<br />

Reservation för ev. pandemirestriktioner<br />

från myndigheter.<br />

Årsmötet öppnas lördag 4/9<br />

kl. 11.00. För planerade tider se<br />

program. Reservation för<br />

ändringar som beslutas av<br />

årsmötespresidiet.<br />

Motioner till förbundsårsmötet<br />

ska ha inkommit senast 5 juli<br />

OBS!<br />

Föranmälan ombud på blankett<br />

senast 10 augusti<br />

För dig som inte kommer att<br />

kunna delta fysiskt på årsmötet<br />

så kan du delta digitalt.<br />

Meddelas på ombudsblankett<br />

Vi skickar ut digitalt länk och<br />

instruktioner via e-post.<br />

kansliet@blabandet.se<br />

Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund<br />

Dag Hammarskjölds väg 14<br />

115 27 Stockholm<br />

Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbunds<br />

styrelse<br />

Sommaren med <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> Västra Sverige<br />

Våra bussutflykter vänder sig<br />

första hand till dig 7-25 år. Blir du<br />

medlem får du bra rabatt på priset!<br />

Ta gärna med en kompis!<br />

Kontakt: vastrasverige@blabandet.se tel: 0708-716459<br />

<strong>Blå</strong>bandsungdomens<br />

Fjällstugeförening, BUFF<br />

Kallar medlemmar och övriga intresserade till<br />

ÅRSMÖTE<br />

LÖRDAG 4 SEPTEMBER <strong>2021</strong> KL 9.30<br />

Sälsäterns fjällgård<br />

Medlemmar är Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund och Sveriges <strong>Blå</strong>bandsungdom,<br />

samt <strong>Blå</strong>bandsdistrikt, SBU-distrikt, <strong>Blå</strong>bandsföreningar och SBU-avdelningar.<br />

Rösträtt på BUFF:s årsmöte: Sex ombud vardera för Sv. <strong>Blå</strong>bandsförbund och<br />

Sv. <strong>Blå</strong>bandsungdom samt ett ombud för varje distrikt och förening/avdelning.<br />

Ombudsfullmakt uppvisas vid årsmötets upprop av röstberättigade.<br />

Årsmötets dagordning upprättas enligt BUFF:s stadgar.<br />

För dig som inte kommer att kunna delta fysiskt på årsmötet så kan du delta<br />

digitalt. Anmäl dig till info@fjallgarden.nu<br />

Vi skickar ut en digital länk och instruktioner via e-post.<br />

Välkomna! Styrelsen<br />

Kallelse till<br />

<strong>Blå</strong>bandsrörelsens<br />

folkhögskoleförenings föreningsmöte<br />

på Sälsäterns fjällgård i Sälen<br />

Lördag 4 <strong>september</strong> <strong>2021</strong> kl. 16.30<br />

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer<br />

Kaj Hallgrenpriset att delas ut till en förtjänt folkbildare.<br />

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 16 augusti.<br />

För dig som inte kommer att kunna delta fysiskt på årsmötet<br />

så kan du delta digitalt. Anmäl dig till Hellidens folkhögskolas<br />

expedition senast 25/8 samt om du vill ha möteshandlingarna i<br />

förväg, 0502-178 00 helliden@helliden.se


BLÅ BANDET NR: 3-<strong>2021</strong><br />

35<br />

FOTO: JOSEFINA SVENSSON<br />

LEDARE<br />

STRATEGI UTAN STRATEGI<br />

FICK BAKLÄXA AV RIKSDAGEN<br />

Regeringens förslag till ny ANDTS-strategi (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel om pengar) för de<br />

kommande fem åren, röstades ned av riksdagen. Det är ett kraftigt underbetyg till ett förslag som har<br />

varit under bearbetning under flera år.<br />

För över ett år sedan arrangerade<br />

Socialdepartemnet fyra så kallade<br />

hearings där <strong>Blå</strong>bandsförbundet tillsammans<br />

med flera andra organisationer<br />

och myndigheter deltog. Där<br />

gavs synpunkter på det påbörjade<br />

arbetet, som redan då ansågs innehålla<br />

för lite konkreta förslag.<br />

Magnus Jonsson, regeringens<br />

ANDTS-samordnare som har ansvarat<br />

för arbetet med strategin, säger<br />

till Drugnews:<br />

”Vi har försökt vara lyhörda i strategiarbetet,<br />

men får efter riksdagens<br />

avslag se över förslagen och återkomma<br />

igen.”<br />

Hur det står till med lyhördheten<br />

kan ändå ifrågasättas. Var syftet<br />

med de arrangerade hearingarna att<br />

ta in synpunkter eller var det ett spel<br />

för gallerierna för att kunna säga att<br />

man har haft överläggningar?<br />

TIDNINGEN BLÅ BANDET<br />

ISSN 0345-1577 Utgivare: Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund<br />

www.blabandet.se redaktionen@blabandet.se<br />

Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm<br />

Tfn: 08 - 667 62 52 Bg: 5520-1321<br />

När det gäller lyhördhet så uppstår<br />

även frågan om det i arbetet<br />

togs någon som helst notis om de<br />

förslag som lämnades i ”Skuggstrategin?”<br />

<strong>Blå</strong>bandsförbundet, tillsammans<br />

med 27 andra organisationer,<br />

presenterade för över ett år sedan<br />

många konkreta förslag.<br />

Om denna hade använts som<br />

inspiration kunde det ha blivit ett<br />

regeringsförslag som riksdagen<br />

kunde ha godkänt. Istället blir den<br />

redan försenade ANTDS-strategin<br />

ännu senare utan tidsplan när nytt<br />

förslag kan komma till riksdagen.<br />

Anledningen till att en majoritet<br />

i riksdagen inte beslutade att anta<br />

regeringens förslag är att den anses<br />

vara för otydlig. I riksdagsdebatten<br />

sa Pia Steensland (KD) bland annat:<br />

”Vi kan inte acceptera en dålig strategi<br />

bara för att vi ska ha en. Det behövs<br />

en tydlig strategi och tydligare ledarskap.<br />

Lyssna på experterna, gör om och<br />

gör rätt.”<br />

LEDARE n:r 3-<strong>2021</strong><br />

Per-Olof Svensson<br />

chefredaktör<br />

Trycksak<br />

3041 0051<br />

PER-OLOF SVENSSON Chefredaktör & ansvarig utgivare samt redigering<br />

070 - 568 23 20 per-olof.svensson@blabandet.se<br />

TJARLS METZMAA Barn- & ungdomsredaktör EBBA WÅGMAN<br />

070-4015917 tjarls.metzmaa@sbu.nu redigering ungdomssidor<br />

Steensland är också ordförande<br />

för SLAN, Sveriges Landsråd i alkohol-<br />

och narkotikafrågor.<br />

Utöver uppmaningen (tillkännagivandet)<br />

till regeringen om att<br />

omgående återkomma med en reviderad<br />

strategi, efterlyser riksdagen<br />

ytterligare några saker kopplade<br />

till strategin och tillkännagav även<br />

dessa för regeringen:<br />

• Regeringen bör ge i uppdrag åt<br />

Socialstyrelsen att genomföra kartläggningar<br />

om missbruk i syfte att<br />

förbättra beroendevården.<br />

• I strategins övergripande mål bör<br />

hänsyn tas till att olika nikotin- och<br />

tobaksprodukter kan orsaka olika<br />

stora skadeverkningar.<br />

• Socialstyrelsen bör få i uppdrag<br />

att klargöra de gradskillnader av<br />

ANDT-produkters skadeverkningar<br />

som är vetenskapligt påvisade -<br />

bland annat för att ha som underlag<br />

vid lagstiftning inom området.<br />

• För att förvalta, kvalitetssäkra<br />

och vidareutveckla framgångsrika<br />

ANDTS-förebyggande metoder bör<br />

det enligt utskottet i<strong>nr</strong>ättas ett nationellt<br />

kompetenscentrum för prevention.<br />

Innan nytt förslag presenteras av<br />

regeringen rekommenderas att ta<br />

del av vår gemensamma ”skuggstrategi!”<br />

ANNONS-MANUSSTOPP ( prel. utg. dag)<br />

Nr 4: 10/9 (1/10) Nr 5: 22/10 (12/11) Nr 6: 26/11 (17/12)<br />

ANNONSER: Kontakta chefredaktören. PRENUMERATION:<br />

Kontakta redaktionen. Medlemshushåll ett ex. fritt. MATERIAL: Alla<br />

är välkomna att sända in bidrag. Redaktionen förbehåller sig dock<br />

rätten att redigera eller avstå publicering. Publicering sker utan arvode<br />

om ingen annan överenskommelse gjorts. Artiklar och bilder lagras<br />

digitalt och kan publiceras på Internet. Tidningens åsikt redovisas på<br />

ledarplats, i övrigt ansvarar respektive artikelförfattare för innehållet.<br />

BILD & ANNONSLÄMNING: Owe Kontakta Ranebäck chefredaktören kommer i vid fortsättningen<br />

att nyfiket läsa kommande<br />

frågor.<br />

TRYCK: Wikströms tryckeri, Uppsala<br />

ledare i tidningen <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>.


POSTTIDNING B<br />

TIDNINGEN BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 STOCKHOLM www.blabandet.se Pris: 35 kr<br />

TIDNINGEN BLÅ BANDET - NUMMER 3: JUNI - SEPTEMBER <strong>2021</strong> ÅRGÅNG 139 - Första numret utkom 1883<br />

IOGT-NTO skapade stor uppmärksamhet i sociala medier med en serie illustrationer skapade av Max Gustafson kring vad som kan<br />

bli resultatet om den så kallade ”gårdsförsäljningen av alkohol” blir verklighet. Tidningen <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> har fått tillstånd att publicera.<br />

Detta är illustration <strong>nr</strong> 2, den första publicerades i förra numret av denna tidning.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!