14.10.2021 Views

Framgång i Tyskland 21/22

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

20<strong>21</strong><br />

<strong>Framgång</strong><br />

i <strong>Tyskland</strong><br />

Svenska<br />

Handelskammaren<br />

i Förbundsrepubliken<br />

<strong>Tyskland</strong><br />

<strong>Tyskland</strong>:<br />

Klara, färdiga, expandera!<br />

Stora affärschanser:<br />

Samarbete med tyska företag<br />

Expandera till <strong>Tyskland</strong>:<br />

Använd er av nätverket!<br />

Tysk-svensk expertis:<br />

Kammarens rådgivare


INNEHÅLL<br />

VÄLKOMMEN TILL TYSKLAND<br />

3<br />

4<br />

Välkommen till <strong>Tyskland</strong><br />

Best Practice: Kry och Parkster<br />

Vi är er språngbräda in på den<br />

tyska marknaden<br />

6<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

18<br />

20<br />

<strong>22</strong><br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

Regiongrupperna<br />

Styrelsen<br />

Kansliet i Hamburg<br />

Kammarens evenemang<br />

Junior Chamber Club<br />

Bilateral expertis och rådgivning<br />

Svenska Företagspriset i <strong>Tyskland</strong><br />

Tysk-svenska innovationspartnerskapet<br />

Business Climate Survey 20<strong>21</strong><br />

Access Germany<br />

Så tycker medlemmarna<br />

Ambassadören har ordet<br />

Team Sweden<br />

Utgivare och chefredaktion:<br />

Schwedische Handelskammer in der<br />

Bundesrepublik Deutschland e.V.<br />

Redaktör: Helen Hoffmann<br />

Medverkande: Anna-Louisa Lobergh,<br />

Cajsa Tapper, Carl Bergnell<br />

Sachsenstraße 6<br />

D-20097 Hamburg<br />

Tfn. +49 (0)40-655 87 40<br />

E-Mail: info@schwedenkammer.de<br />

Ansvarig utgivare:<br />

Thomas Ryberg, president<br />

Foton:<br />

3: Kungahuset.se/Erika Gerdemark,<br />

20: imagebank.sweden.se, Scania,<br />

Bilder från kammarens evenemang:<br />

Torben Geek, Marc Oliver Schulz<br />

Annonskoordination och produktion:<br />

Nordis – Agentur für Kommunikation<br />

Werdener Straße 28<br />

D-45<strong>21</strong>9 Essen<br />

Tfn. +49 (0)2054-938 54 0<br />

E-Mail: schwedenkammer@nordis.biz<br />

www.nordis.biz<br />

6<br />

20<br />

18<br />

Det senaste året har inneburit stora utmaningar för<br />

både den svenska och den tyska ekonomin. Vikten<br />

av att ha en stark handelspartner vid sin sida<br />

har varit avgörande för många branscher, inte minst har<br />

samarbetet mellan Sverige och vår största handelspartner<br />

<strong>Tyskland</strong> spelat en betydande roll för många företag. Europas<br />

folkrikaste land utgör en enorm marknad för svenska exportföretag.<br />

Tyskarna är köpstarka och Sverige har ett utmärkt<br />

rykte i <strong>Tyskland</strong>. Med en central placering i Europa har landet länge varit starten på en<br />

internationell expansion för många företag. Med en mycket hög utbildnings- och forskningsnivå<br />

samt flest patent i världen skapas nya innovationer som gynnar även svenska<br />

bolag som etablerar sig i landet. Nya partnerskap formas och underleverantörsindustrin<br />

till världskända tyska företag ger oanat stora affärsmöjligheter för svenska företag.<br />

Har ni gått i tankar om att satsa på <strong>Tyskland</strong>, men har byråkrati, språksvårigheter och<br />

kulturella skillnader stoppat er? Använd er av oss som redan finns i <strong>Tyskland</strong>. Svenska<br />

Handelskammaren grundades 1959 av svenska bolag som hade etablerat sig för att stötta<br />

dem som ville följa efter. I över sex decennier har Svenska Handelskammaren verkat<br />

för att underlätta affärer i <strong>Tyskland</strong>. Med oss har ni en svensk partner i landet som ger<br />

er tillgång till den kunskap ni behöver. Under det senaste året har Svenska Handelskammaren<br />

i <strong>Tyskland</strong> därför även utvecklat <strong>Tyskland</strong>sportalen, en kunskapsbank full<br />

med nyttig information, länktips och vägledning inför er etablering. Besök den gärna:<br />

tysklandsportal.de<br />

Så som alla svenska handelskammare är vi en förening och arbetar för våra medlemmar.<br />

Våra medlemmar bildar ett mångfaldigt nätverk där ditt företag kommer att ha mycket<br />

nytta. Vad ni än behöver för en företagsetablering eller utveckling kan vi hjälpa er med<br />

det. Gör det lätt för er – satsa på <strong>Tyskland</strong> med Svenska Handelskammaren vid er sida.<br />

Välkommna till <strong>Tyskland</strong>!<br />

Thomas Ryberg<br />

President och Styrelseordförande för Svenska Handelskammaren i <strong>Tyskland</strong><br />

Sustaining members<br />

Sustaining members är Svenska<br />

Handelskammarens strategiska och<br />

riktningsvisande partners samt kammarens<br />

huvudsponsorer. För stora<br />

svenska företag är det en unik chans<br />

att synas över hela <strong>Tyskland</strong> med<br />

hjälp av kammaren och många ser det<br />

som plikt att stödja svenskt näringsliv<br />

utomlands. Sustaining members<br />

bidrar med nya idéer och tar initiativ<br />

för att stärka kammaren.<br />

H.K.H. Kronprinsessan<br />

Victoria av Sverige<br />

Sedan 2015 är Kronprinsessan Victoria<br />

Svenska Handelskammarens beskyddarinna.<br />

Kammarens betydelse och<br />

det aktiva främjandet av de tysk-svenska<br />

näringslivsrelationerna understryks därmed<br />

ännu starkare. Kronprinsessan har vid olika<br />

tillfällen besökt svenska företag i <strong>Tyskland</strong><br />

och även delat ut Svenska Företagspriset i<br />

<strong>Tyskland</strong> flera gånger.<br />

2 | <strong>Framgång</strong> i <strong>Tyskland</strong> <strong>Framgång</strong> i <strong>Tyskland</strong> | 3


BEST PRACTICE: KRY<br />

BEST PRACTICE: PARKSTER<br />

Sverige är den<br />

perfekta<br />

grogrunden för<br />

nyskapande idéer<br />

Daniel Schneider,<br />

General Manager <strong>Tyskland</strong><br />

När tog Kry beslutet att expandera till<br />

den tyska marknaden, och hur snabbt<br />

var det möjligt?<br />

Kry grundades i Sverige 2014 och har sedan<br />

dess vuxit till en global vårdgivare. Kry kombinerar<br />

digitaliseringsmöjligheter med medicinsk<br />

expertis för att kunna erbjuda patienter den<br />

bästa möjliga vården när och var de än behöver det. På<br />

så sätt har Kry sedan slutet av 2019 även erbjudit tyska patienter<br />

tillgänglig sjukvård på högsta medicinska nivå. Teamet startade<br />

förberedelserna inför lanseringen i <strong>Tyskland</strong> i början av 2019.<br />

Idag är Kry även verksam i Frankrike, Norge, Danmark och Storbritannien,<br />

och med över tre miljoner genomförda videokonsultationer<br />

är Kry idag ledande digitala vårdgivaren i Europa.<br />

Vilka var de största utmaningarna?<br />

Digitala lösningar har förändrat vårt vardagsliv inom många områden<br />

de senaste åren men sjukvårdssystemet har däremot inte<br />

anpassat sig lika snabbt. Till exempel var videokonsultationer<br />

fram tills nyligen i stort sett okända för många patienter och läkare<br />

i <strong>Tyskland</strong>. Här har coronapandemin gjort att många patienter<br />

upptäckt möjligheterna och fördelarna med digitala vårdbesök.<br />

Digitaliseringen inom sjukvården i <strong>Tyskland</strong> är fortfarande i en<br />

uppstartsfas, eftersom centrala element ännu inte har reglerats –<br />

till exempel e-recept och förskrivning via hälsoappar. Pandemin<br />

har bevisat att snabba och flexibla lösningar även kan hittas här,<br />

till exempel har begränsningar för fakturering inom medicinska<br />

onlinetjänster lättats på för sjukförsäkringsläkare. Men det finns<br />

fortfarande mycket som kan förbättras för att möjliggöra en problemfri<br />

användning av digitala vårdtjänster i <strong>Tyskland</strong>.<br />

Det sägs ibland att <strong>Tyskland</strong> ligger efter Sverige när det gäller<br />

digitalisering. Stämmer detta?<br />

I Sverige har Krys videokonsultationer snabbt etablerat sig som<br />

en viktig del av vården och fört med sig stora fördelar för pa-<br />

tienter. Det är inte förvånande att Kry har sina rötter i Sverige,<br />

där digitaliseringen blivit mer avancerad inom många områden,<br />

inklusive hälso- och sjukvården. I <strong>Tyskland</strong> är potentialen för<br />

e-hälsa ännu stor och vi som digital vårdgivare har möjlighet att<br />

aktivt hjälpa till att forma denna sektor här tillsammans med olika<br />

partners.<br />

Utifrån din erfarenhet, skulle du rekommendera andra<br />

svenska företag att satsa på den tyska marknaden?<br />

Absolut! Vi lyckades övertyga marknaden med en idé som ger<br />

patienter ett verkligt mervärde. Och det finns säkert många andra<br />

företag i Sverige som har nya spännande idéer. Sveriges första<br />

plats i EU-kommissionens innovationsindex (European Innovation<br />

Scoreboard 2020) visar att Sverige ligger några steg före<br />

<strong>Tyskland</strong> när det gäller digitalisering och innovativa affärsidéer.<br />

Därför är Sverige den perfekta grogrunden för nyskapande idéer<br />

vars potential erkänns och främjas i ett tidigt skede – och som<br />

säkert kan övertyga även i <strong>Tyskland</strong>.<br />

Vilka är dina tips<br />

för den tyska<br />

marknaden?<br />

Ni har varit aktiva på den tyska marknaden i fyra år. Är ni<br />

nöjda med detta?<br />

Ja, väldigt! Genom utvecklingen av digital parkering i Sverige var<br />

vi helt klart några år före den tyska marknaden och kunde utnyttja<br />

denna fördelen för att etablera oss här vid rätt tidpunkt. Vi började<br />

med mindre kommuner och presenterade oss där som den<br />

exklusiva leverantören. För tillfället är vi redan närvarande i över<br />

250 kommuner – från turistsamhällen till den livliga storstaden.<br />

Vi fortsätter att växa i en mycket sund takt.<br />

En nyckel till att lyckas på marknaden är rätt säljstrategi. Hur<br />

ser den ut?<br />

För oss har det alltid varit viktigt att vinna lokala beslutsfattares<br />

förtroende. Först och främst, i förberedande telefonsamtal känner<br />

vi av hur stort det grundläggande intresset är för ämnet digital<br />

parkering. I nästa steg går vi in i personliga samtal med beslutsfattare<br />

från stadsförvaltningen. Speciellt i den inledande fasen hade<br />

detta tillvägagångssättet fördelen att vi effektivt kunde använda<br />

vår försäljningskapacitet, som vid tidpunkten var mycket begränsad.<br />

Som dörröppnare har vi också kunnat falla tillbaka på, för att<br />

säga det rent ut, en ”Sverigebonus”. Tyska stadsförvaltningar är<br />

Med Parkster har du alltid<br />

p-automaten med dig<br />

Med Parkster parkerar du där du vill. Du förlänger och avslutar din<br />

parkering som du behöver. Du betalar samma taxa som i automaten<br />

– utan att gå dit. Inga extra svårigheter och inga extra kostnader.<br />

Företagskonto<br />

Behörighetsparkering<br />

Receptionstjänst<br />

Abbonemangbiljetter<br />

Gästkort<br />

Digital p-skiva<br />

I tjänsten-service<br />

Anpassad övervakning<br />

Parkster GmbH | Lyonel-Feininger-Straße 28 | 80807 München | www.parkster.de<br />

Mer information på:<br />

www.parkster.se<br />

Michael Scharf,<br />

Global CMO<br />

definitivt medvetna om att Sverige<br />

är en av pionjärerna när det gäller digitalisering.<br />

Detta skapar en bra grund för att<br />

bygga förtroende.<br />

Hur är det med marknadsföring - talar<br />

den tyska marknaden ett annat språk än<br />

det svenska?<br />

I slutet av dagen handlar det om att visa användaren<br />

att appen är enkel att använda, sparar tid och<br />

onödiga extra parkeringskostnader. Detta gäller lika mycket för<br />

Sverige som för <strong>Tyskland</strong>.<br />

Nu kommer ett stort ”men” – och här finner vi oss återigen i<br />

ämnet digitalisering: I Sverige är digitala lösningar en del av vardagen.<br />

I <strong>Tyskland</strong> pågår förändringen mot digitalisering fortfarande.<br />

Det betyder att marknadsföringen måste föra in tyskarna<br />

i en annan tidsålder och minska deras rädsla för kontakt med det<br />

digitala. Detta är det enda sättet att lyckas införa digital parkering<br />

i landet.<br />

Vad mer kan andra som vill ta det steget nu lära sig av dig?<br />

Förbered dig noga, men var inte rädd! De som närmar sig utmaningen<br />

med entusiasm och nyfikenhet kommer att lära sig mycket<br />

snabbt och kommer säkert att bli framgångsrika. Dessutom: nätverk!<br />

Det är oerhört viktigt att snabbt upprätta många personliga<br />

kontakter. För övrigt är detta en av anledningarna till att vi<br />

värderar Svenska Handelskammaren så högt och är en engagerad<br />

medlem i den. Detta är en riktigt bra (och mycket trevlig) ”kontaktmaskin”.<br />

4 | <strong>Framgång</strong> i <strong>Tyskland</strong>


VI FINNS I HELA TYSKLAND<br />

TYSKLANDS<br />

MÅNGFALD SPEGLAS<br />

I KAMMARENS<br />

REGIONGRUPPER<br />

Nordtyskland<br />

Närmast Sverige<br />

De två största hansestäderna Hamburg och Bremen präglas av<br />

sjöbaserad verksamhet och luftfart, men mediebranschen, digitala<br />

företag och klimatsmarta energiproducenter står sig också starka.<br />

Flera stora datorspelsföretag, inflytelserika tidningar och vindkraftparker<br />

finns i Nordtysklands „huvudstad“. Regionens tredje största<br />

stad, Hannover, är en av världens viktigaste platser för mässor,<br />

som t. ex. den välkända Hannovermässan. I Hannovers grannstad<br />

Wolfsburg bygger världens största biltillverkare sina Volkswagen.<br />

Bransch och industri<br />

bestämmer var man börjar<br />

sin <strong>Tyskland</strong>setablering<br />

Rhein-Ruhr<br />

Där näringslivet är starkast<br />

I förbundslandet Nordrhein-Westfalen bor drygt 18 miljoner<br />

människor, nästan dubbelt så många som i Sverige. Här produceras<br />

omkring 20 procent av hela <strong>Tyskland</strong>s BNP av bl. a. industriföretagen,<br />

som alltid har varit väldigt viktiga för regionen. Av de 50 företag<br />

med högst omsättning i hela <strong>Tyskland</strong>, har 20 sitt huvudkontor här i<br />

Rhein-Ruhr-området. Även utländska företag trivs i förbundslandet:<br />

Ingen annanstans i <strong>Tyskland</strong> investeras det så mycket som här. <strong>Tyskland</strong>s<br />

bästa ingenjörer utbildas på RWTH-universitetet i Aachen. I<br />

förbundslandets huvudstad Düsseldorf finns <strong>Tyskland</strong>s tredje största<br />

flygplats, och Duisburg har världens största inlandshamn.<br />

Rhein-Main<br />

Här trivs kosmopoliterna<br />

Frankfurt är känt som internationellt finanscenter med 200<br />

banker från mer än 50 länder. Här ligger även Europeiska<br />

Centralbankens huvudkontor. Som en av de viktigaste<br />

mässplatserna är staden en träffpunkt mitt i Europa. Flygplatsen<br />

Frankfurt gör förbundslandet Hessen till ett logistik-<br />

och persontransportnav.<br />

Berlin<br />

Växer så det knakar<br />

I <strong>Tyskland</strong>s moderna huvudstad skapas fler<br />

jobb varje år och speciellt det digitala näringslivet<br />

har under senare år sett en tillväxt på<br />

10 000 nya arbetsplatser. Europas största stad<br />

drar internationella talanger till sig och har<br />

drygt 800 000 utlandsfödda invånare. Totalt<br />

bor 3,7 miljoner människor i staden som är<br />

känd för sin startup-kultur med 500 nya techstart-ups<br />

årligen. Närheten till beslutsfattare i<br />

och omkring <strong>Tyskland</strong>s politiska och ekonomiska<br />

centrum är en magnet för framförallt<br />

nya och innovativa företag.<br />

Östtyskland<br />

Härifrån nås hela världen<br />

Här ligger industrialiseringens vagga: Regionen har ett<br />

centralt läge i Europa, ett östligt mellanläge i <strong>Tyskland</strong><br />

med gränser till Polen och Tjeckien. Leipzigs flygplats<br />

är det största flygnavet i världen för DHL:s fraktverksamhet.<br />

„Silicon Saxony“ är idag Europas viktigaste<br />

kluster för producenter av mikroelektronik. I Jena<br />

uppfanns den optiska industrin och här finns spetskompetens<br />

inom medicin- och bioteknologi. Dessutom ger<br />

underleverantörsindustrin för biltillverkarna Volkswagen,<br />

Porsche och BMW stora affärsmöjligheter.<br />

Sveriges näringslivscentrum är Stockholm. I Frankrike<br />

kretsar allt kring metropolen Paris. I Storbritannien är<br />

London det självklara valet. Men många blir förvånade<br />

när de hör att Berlin inte är <strong>Tyskland</strong>s centrum. <strong>Tyskland</strong><br />

är en federal stat med 16 delstater, de så kallade Bundesländerna.<br />

Från Nordsjön till Alperna har varje delstat sin unika prägel<br />

och erbjuder flerfaldiga affärsmöjligheter. Beroende på vilken industri<br />

och bransch man kommer ifrån väljer man var <strong>Tyskland</strong>setableringen<br />

ska börja: Frankfurt am Main, Hamburg, München,<br />

Stuttgart, Düsseldorf – eller givetvis huvudstaden Berlin. Svenska<br />

Handelskammaren hjälper dig att navigera genom <strong>Tyskland</strong>.<br />

För att spegla den federala strukturen har Handelskammaren<br />

bildat regiongrupper, som tillsammans skapar en viktig plattform<br />

för utbyte och fördjupande av affärskontakter mellan Sverige och<br />

<strong>Tyskland</strong>. Regiongrupperna finns i områdena Berlin, Östtyskland,<br />

Nordtyskland, Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Baden-Württemberg<br />

och Bayern. Där arbetar representanter från olika medlemsföretag<br />

ideellt med att kunna erbjuda medlemmarna ett intressant<br />

utbud av events och aktiviteter. Regiongrupperna planerar och genomför<br />

dessa självständigt med den egna regionens resurser och<br />

kontakter som utgångspunkt. Svenska Handelskammaren stödjer<br />

detta arbete administrativt, vilket möjliggör nätverkande över de<br />

regionala gränserna.<br />

Baden-Württemberg<br />

Europas innovationsregion nr. 1<br />

Flera stora kända företagsnamn återfinns här i<br />

sydvästra <strong>Tyskland</strong>, men även berömda medelstora<br />

företag, s.k. ”Mittelstand”-företag,<br />

är särskilt viktiga för regionen. Här uppfanns<br />

bilen en gång i tiden och än idag dominerar<br />

fordonsindustrin, med många underleverantörer<br />

som samarbetar med de olika koncernerna.<br />

Mer än 100 ”Hidden Champions“,<br />

medelstora företag som är globalt marknadsledande,<br />

har sina huvudkontor i Baden-Württemberg.<br />

På ingen annan plats söks så många<br />

patent (i förhållandet till befolkningen) som<br />

här.<br />

Bayern<br />

Här frodas avancerad högteknologi<br />

I <strong>Tyskland</strong>s största förbundsland Bayern finns mer än 11 500 techföretag.<br />

40 procent av alla tyska IT-företag har sitt huvudkontor i Bayern,<br />

och de skapar dagligen nya innovationer. Världskända universitet som<br />

LMU och tekniska universitetet TU i München bidrar med forskning<br />

och kunskap om digitalisering. Men även traditionella branscher som<br />

bilindustrin står sig starka i Bayern: BMW, Audi och MAN med underleverantörer<br />

ansvarar för 32 procent av Bayerns BNP. Andra aktuella<br />

branscher i förbundslandet är byggbranschen, elektroteknik, förnybar<br />

energi och informationsteknologi. Mässorna i München och Nürnberg<br />

lockar besökare från hela världen. Bayerns invånare är dessutom ideala<br />

kunder: Eftersom Bayerns BNP överstiger <strong>22</strong> av 27 EU-länder, är köpkraften<br />

enorm.<br />

6 | <strong>Framgång</strong> i <strong>Tyskland</strong> <strong>Framgång</strong> i <strong>Tyskland</strong> | 7


VI HAR KONTAKTERNA<br />

VI JOBBAR FÖR DET SVENSKA NÄRINGSLIVET<br />

Korta vägar, gemensamma beslut:<br />

Styrelsen är kammarens ledningsorgan<br />

23 ledamöter från olika håll – från stora och globalt kända svenska<br />

företag, framgångsrika entreprenörer, handelsfrämjande organisationer<br />

– arbetar ideellt för det svenska näringslivet i <strong>Tyskland</strong>.<br />

Presidenten är samtidigt styrelseordförande och utgör tillsammans<br />

med de två vicepresidenterna Svenska Handelskammarens<br />

verkställande styrelse. Detta presidium som utses av styrelsen<br />

ansvarar för det löpande beslutsfattandet.<br />

17<br />

Vi jobbar för dig<br />

Det dagliga arbetet inom Svenska Handelskammaren styrs<br />

från kansliet av sex anställda som har gedigen erfarenhet av<br />

tysk-svenskt näringslivsutbyte. Kansliet i Hamburg hjälper<br />

medlemmar och intressenter med förfrågningar, planerar kammarens<br />

stora nationella events, koordinerar medlemstidningen<br />

Schweden aktuell och ger stöd åt de ideellt verksamma. Kansliet<br />

är din första kontakt om du vill veta mer om kammaren och din<br />

ingångsport till nätverket. Vi pratar svenska och tyska – hör av dig<br />

till oss:<br />

Jobba som trainee i <strong>Tyskland</strong><br />

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom lämnar ett<br />

stipendium till Svenska Handelskammaren i <strong>Tyskland</strong><br />

riktad till dig som vill skaffa praktiska erfarenheter inom<br />

tysk affärskultur. Under ett år får stipendiaten möjlighet att<br />

arbeta på kammarens kansli i Hamburg. Läs mer och sök<br />

stipendiet på www.schwedenkammer.de.<br />

10<br />

18<br />

<strong>22</strong><br />

20<br />

11<br />

8<br />

23<br />

6<br />

14<br />

5<br />

7<br />

19<br />

H ele n H off m an n<br />

C ha rlotte Ro ggen buck<br />

Helen Hoffmann – Country Manager<br />

Ansvarig för kammarens övergripande<br />

verksamhet och medlemmarnas behov.<br />

hoffmann@schwedenkammer.de<br />

Charlotte Roggenbuck – Projektledare<br />

Nationella evenemang och aktuella projekt.<br />

roggenbuck@schwedenkammer.de<br />

Intresserad av att bli medlem?<br />

Är ni ett svenskt företag som är intresserade av den tyska<br />

marknaden? Vi på Svenska Handelskammaren i <strong>Tyskland</strong><br />

hjälper er gärna med er etablering. Våra medlemsskap<br />

riktar sig såväl till företag som till privatpersoner. Kontakta<br />

oss gärna direkt på info@schwedenkammer.de för mer<br />

information.<br />

16<br />

1<br />

<strong>21</strong><br />

Cajsa Tapper – Juniorprojektledare<br />

Regiongrupper och aktuella projekt.<br />

tapper@schwedenkammer.de<br />

9<br />

2<br />

1. Marie-Sophie von Bibra<br />

Readly AB<br />

2. Manfred Buhl<br />

Securitas Holding GmbH<br />

3. Thomas Burkhardt<br />

SKF GmbH<br />

4. Henning Dierks<br />

Sandvik Holding GmbH<br />

5. Brigitte Ellerbeck<br />

btu beraterpartner Holding AG<br />

6. Wilfried Große-Berg<br />

INFOKontor GmbH<br />

12<br />

13<br />

7. Hans Jannö<br />

Aros Tooling GmbH<br />

8. Anna Jasper-Martens<br />

Vattenfall Europe Windkraft<br />

GmbH<br />

9. Ewa Johansson<br />

Winningtemp AB<br />

10. Nils John<br />

VisitSweden GmbH<br />

11. Detlef Jöhnk<br />

SEB AB Frankfurt Branch<br />

12. Stephan Karl<br />

Tetra Pak GmbH & Co. KG<br />

4<br />

13. Elin Krepper Keim<br />

Parkster GmbH<br />

14. Anna Liberg<br />

Business Sweden<br />

15. Thomas Mengelkoch<br />

Volvo Car Germany GmbH<br />

16. Michael Mette<br />

IKEA Deutschland GmbH<br />

& Co. KG<br />

17. Markus Ochsner<br />

ABB AG<br />

18. Dr. Sven I. Oksaar<br />

ALP Rechtsanwälte<br />

15<br />

19. Olaf Reus<br />

Ericsson GmbH<br />

20. Thomas Ryberg<br />

RYBERG-CONSULTING<br />

<strong>21</strong>. Klaus Schalk<br />

Kinnarps GmbH<br />

<strong>22</strong>. Dr. Klaus Werner<br />

Werner, Luger & Partner<br />

Rechtsanwälte Advokater<br />

23. Dr. Maria Wolleh<br />

kallan Rechtsanwaltsgesellschaft<br />

mbH<br />

3<br />

C ajsa T a pper<br />

A n na- L ouisa L obergh<br />

A n ne Son nenth eil<br />

C arl B erg nell<br />

Anna-Louisa Lobergh – Assistent<br />

Administration och medlemstidningar<br />

(Schweden aktuell och <strong>Framgång</strong> i <strong>Tyskland</strong>).<br />

lobergh@schwedenkammer.de<br />

Anne Sonnentheil – Assistent<br />

Administration och medlemsfrågor.<br />

sonnentheil@schwedenkammer.de<br />

Carl Bergnell – Trainee<br />

Sociala medier, Junior Chamber Club och<br />

kommunikation.<br />

bergnell@schwedenkammer.de<br />

ETT KONTOR SOM ÄR<br />

GJORT FÖR ATT HÅLLA<br />

LÄNGE ÄR ETT KONTOR<br />

SOM KAN FORTSÄTTA<br />

FÖRÄNDRAS.<br />

LÄS OCH LADDA<br />

NED DETTA<br />

WHITE PAPER HÄR:<br />

8 | <strong>Framgång</strong> i <strong>Tyskland</strong> <strong>Framgång</strong> i <strong>Tyskland</strong> | 9


VI SES<br />

VI ÄR UNGA<br />

ETT LEVANDE NÄTVERK<br />

Årsupptakt med Impulsdag<br />

Ett nätverk lever av personliga möten. Det är därför Svenska<br />

Handelskammaren skapar tillfällen att ses på riktigt, att träffas<br />

och lära känna andra medlemmar. Fyra stora evenemang<br />

per år anordnas av Handelskammaren och erbjuder en kontaktyta<br />

för medlemmar, intressenter och institutioner. Evenemangen<br />

förflyttas mellan olika platser i <strong>Tyskland</strong> – på så<br />

sätt finns det alltid chansen att ett event äger rum nära dig.<br />

PLATSEN FÖR YOUNG<br />

PROFESSIONALS<br />

SEDAN 20 ÅR<br />

Årets första träffpunkt är traditionsenligt Handelskammaren årsupptakt<br />

i slutet av januari. En paneldebatt följs av mingelbuffé. Dagen<br />

efter samlas medlemmarna till den s.k. Impulsdagen, ett forum där<br />

styrelsen tillsammans med medlemmarna utvärderar det gångna året<br />

och utvecklar nya idéer för det kommande.<br />

Årsupptakten äger rum i januari<br />

Årsstämma med Framtidsdag<br />

och Business Dinner<br />

Försommaren börjar med Handelskammarens årsstämma. I anslutning<br />

till denna bjuds det in till „Framtidsdagen“ där företag belyser olika<br />

ämnen som utgår ifrån Handelskammarens årstema, såsom „Hållbarhet“<br />

2020 och „Co-Lab“ 2019. På kvällen äger Business Dinner rum, som<br />

ger tillfälle för nätverkande och bjuder på uppskattade och<br />

aktuella talare.<br />

Årsstämman, Framtidsdagen och Business Dinner hålls i maj/juni<br />

Svenska Företagspriset<br />

Höjdpunkten i den tysk-svenska näringslivskalendern inträffar i<br />

november med utdelningen av det Svenska Företagspriset i samarbete<br />

med Business Sweden och Sveriges Ambassad. En glittrande<br />

galakväll hedrar vinnarna som tar emot priset på stora scenen. Gästerna<br />

kommer från det tysk-svenska näringslivet och politiken, och<br />

emellanåt har vi även äran att ta emot en kunglighet. Innan galan<br />

anordnas ett fullspäckat dagsprogram med föredrag och workshops i<br />

samarbete med framstående partners.<br />

Företagspriset delas ut i november<br />

Digitala Events<br />

Handelskammaren erbjuder även digitala events. Den månatliga<br />

Kammarfikan för medlemmar har blivit en succé, särskilt i pandemitider.<br />

Webinarer, rundabordssamtal och virtuella nätverksträffar<br />

fulländar kammarens evenemangserbjudanden.<br />

Junior Chamber Club (JCC) är den naturliga mötesplatsen<br />

för unga svenskar och andra personer under<br />

40 år med Sverigeintresse. Nätverket firar under 20<strong>21</strong><br />

sitt 20 års-jubileum och representeras av komittéer i de<br />

fem största tyska städerna. JCC utgörs av ett dynamiskt<br />

kontaktnät, där unga yrkesverksamma finner utbyte<br />

med likasinnade och har möjlighet att delta på alla stora<br />

evenemang och mingla med erfarna företagsledare. Genom<br />

medlemskapet i JCC är de även en del av Svenska<br />

Handelskammaren och har således rösträtt på kammarens<br />

årsstämma. En representant i kammarens styrelse<br />

förträder JCC, vilket ytterligare anknyter JCC:arna till<br />

de svenska näringstopparna i Handelskammaren.<br />

”Jag engagerar mig för Junior Chamber Club eftersom<br />

det är en fin möjlighet att utvidga sitt tysk-svenska nätverk<br />

och lära känna nya människor.”<br />

Emma Almehed, JCC-Komitté Hamburg<br />

Mentorskapsprogram med framstående<br />

experter och företagsledare<br />

Medlemmar i JCC har dessutom möjlighet att söka till<br />

Svenska Handelskammarens mentorskapsprogram som<br />

erbjuder Young Professionals en enastående chans att<br />

komma i kontakt med det svenska näringslivets företagsledare<br />

och sakkunniga i <strong>Tyskland</strong>. Under ett ettårigt<br />

program drar JCC:arna fördel av en fördjupad och<br />

personlig kontakt till en erfaren mentor. Mentorskapsprogrammet<br />

erbjuder mentees chansen att lära sig från<br />

de bästa, att ge karriären en riktning, att vidareutveckla<br />

kompetens och färdigheter för att bli framgångsrik inom<br />

den förändrade yrkesvärlden och att utvidga sitt nätverk<br />

genom exklusiva kontakter. ”Nätverket inom nätverket”<br />

sammanbinder erfarenhet och framtid. Med drygt 200<br />

medlemmar i Junior Chamber Club blickar det svenska<br />

näringslivet mot en ljus framtid i <strong>Tyskland</strong>.<br />

”Till att börja gjorde Svenska Handelskammaren<br />

ett väldigt bra jobb med att matcha oss. Redan under<br />

vårt första möte upptäckte vi att vi hade mycket<br />

gemensamt, vilket gjorde våra samtal avspända och<br />

avslappnade. Hittills har våra samtal berört olika<br />

intressanta ämnen, allt från utveckling i yrkeslivet<br />

till hur man klarar av att kombinera att vara en<br />

karriärsdriven kvinna, samtidigt som man är mamma<br />

och fru.”<br />

Britta Mohr-Rothe, IKEA (Mentor) och Jenny Dam (Mentee)<br />

”Hållbarhet och miljöfrågor. Detta förde oss samman<br />

i matchningsprocessen. Att vi båda intresserar oss för<br />

förändringsprocesser och nytänkande ledde till att vi<br />

redan under första mötet kunde genomföra en första<br />

lägesanalys. Genom mentorskapsprogrammet har vi<br />

fått möjlighet till att på lika villkor utbyta erfarenheter,<br />

bekanta oss med nya perspektiv och därigenom vidareutveckla<br />

oss själva såväl på ett professionellt som på ett<br />

personligt plan.”<br />

Eric Knies, AFRY (Mentor) och Pascalina Hiller (Mentee)<br />

10 | Fråmgang i <strong>Tyskland</strong><br />

<strong>Framgång</strong> Fråmgang i <strong>Tyskland</strong> | 11


VI ÄR EXPERTER<br />

TYSK-SVENSK EXPERTIS:<br />

KAMMARENS RÅDGIVARE<br />

VI VÄGLEDER DIG<br />

five years.<br />

hej future.<br />

Beslutet att expandera till <strong>Tyskland</strong> har fattats – nu gäller det<br />

att göra rätt. Etableringen ska gå så friktionsfritt som möjligt<br />

för att få en lyckad start på den tyska marknaden. Ett<br />

bra nätverk hjälper företagen att undvika fallgropar och Svenska<br />

Handelskammaren erbjuder just detta genom sina medlemmar<br />

och framför allt sina rådgivare. Med värdefull expertis och<br />

mångårig bilateral erfarenhet erbjuder kammarens rådgivare ett<br />

självklart stöd och kvalificerat bollplank för alla frågor kring företagsledning,<br />

etablering och utveckling. Rådgivargruppen tillhandahåller<br />

interkulturell kompetens inom följande områden:<br />

• Skatt & Revision<br />

• Juridik<br />

• Personal & Consulting<br />

• Kommunikation<br />

• Finans<br />

Rådgivarna är fast förankrade i kammaren: Alla rådgivare är<br />

medlemmar, de pratar både svenska och tyska och genom en<br />

granskande ansökningsprocess uppfyller rådgivarna Svenska Handelskammarens<br />

kvalitetskrav. Välj rätt partner för att lättare lyckas<br />

i <strong>Tyskland</strong>.<br />

Dr. Christina Griebeler / kallan<br />

Rechtsanwältin & Advokat<br />

Fungerar digitala signaturer<br />

i <strong>Tyskland</strong>?<br />

Svaret är ja, det fungerar också i <strong>Tyskland</strong> att underteckna<br />

avtal eller utfärda andra dokument digitalt. Enligt<br />

tysk rätt kan avtal även ingås muntligen om inte lagen<br />

föreskriver någon särskild form, såsom t.ex. skriftform<br />

för konsumentlåneavtal och rättegångsfullmakter eller notarisering<br />

för fastighetsköp och för vissa ärenden rörande ett tyskt<br />

GmbH. Då inte alla e-signaturer lever upp till lagkraven i alla<br />

lägen bör du veta vilken e-signaturtyp som bör användas i en viss<br />

situation. Inom EU och EES gäller eIDAS-förordningen som<br />

gör det möjligt att inga underskrifter kan nekas juridisk giltighet<br />

bara för att de har elektronisk form, och som delar upp e-signaturer<br />

i tre olika säkerhetsnivåer:<br />

1. Enkla elektroniska signaturer är kopplade till dokumentet<br />

(t.ex. en skannad underskrift som kopieras i ett dokument) men<br />

ger inget skydd mot manipulation och har därför liten praktisk<br />

betydelse.<br />

2. Avancerade elektroniska signaturer (AES) är unikt knutna<br />

till undertecknaren och undertecknaren ska kunna identifieras<br />

genom den. Signaturen måste skapas med hjälp av en enhet för<br />

skapande av signaturer som undertecknaren har under sin egen<br />

kontroll och signaturen måste vara kopplad till det relevanta<br />

dokumentet på ett sådant sätt att varje senare ändring av uppgifterna<br />

kan upptäckas.<br />

3. Kvalificerade elektroniska signaturer (KES) uppfyller samtliga<br />

krav för AES och kräver dessutom att undertecknaren<br />

använder ett certifikatbaserat digitalt ID som utfärdats av en<br />

kvalificerad leverantör av betrodda tjänster i EU med en kvalificerad<br />

signaturskapande enhet, som t.ex. en app som skapar ett<br />

engångslösenord.<br />

KES är den enda e-signaturen som har samma juridiska värde<br />

som en handskriven underskrift, dvs. bara den kan användas när<br />

lagen kräver skriftform. Av bevis – eller dokumentationsskäl kan<br />

KES också rekommenderas i andra lägen. Observera även att det<br />

finns vissa avtalstyper där den elektroniska formen uttryckligen<br />

utesluts, t.ex. ett borgensåtagande kräver handskriven underskrift.<br />

Om du undrar huruvida du kan använda en e-signatur i<br />

en viss situation, hör gärna av dig till oss på kallan!<br />

Din bro till<br />

den tyska<br />

marknaden<br />

Sedan 2016<br />

kallan är en tysk advokatbyrå<br />

som specialiserat sig på svenskttyskt<br />

affärsliv. Många jurister<br />

i vårt team talar både tyska och<br />

svenska. Vi har över 30 års internationell<br />

erfarenhet samt behörighet<br />

att arbeta som advokater<br />

i <strong>Tyskland</strong>, och en av oss<br />

även i Sverige.<br />

kallan-legal.de<br />

12 | <strong>Framgång</strong> i <strong>Tyskland</strong> <strong>Framgång</strong> i <strong>Tyskland</strong> | 13


VI VÄGLEDER DIG<br />

Margret Dotter M.A. M.A.<br />

m.dotter@inter-cultural-training.eu<br />

www.inter-cultural-training.eu<br />

ALLT I SIKTE.<br />

VAR DU ÄN ÄR.<br />

ARNECKE SIBETH DABELSTEIN<br />

Den tyska affärsjuridiska advokatbyrån med många år<br />

erfarenhet i Sverige och Skandinavien.<br />

• 160 advokater<br />

• 6 kontor: Hamburg, Berlin, Frankfurt, München, Dresden, Leer<br />

• Rådgivning i nationella och internationella affärsfrågor<br />

• Aktivt nätverk inom det svensk-tyska näringslivet<br />

• Flytande svenska och modersmålstalare<br />

• Svensk advokatlicens<br />

asd-law.com<br />

Dr. Christina Riedel<br />

ARNECKE SIBETH DABELSTEIN<br />

Transparensregistret: Betydligt<br />

utökade rapporteringsskyldigheter<br />

Sedan 2017 måste det avslöjas i Transparensregistret vem som<br />

står bakom ett företag med säte i <strong>Tyskland</strong>. Som verkliga ägare<br />

räknas fysiska personer som direkt innehar mer än 25 % eller<br />

indirekt mer än 50 % av aktierna, kontrollerar motsvarande<br />

rösträtt eller utövar jämförbar kontroll genom röst-, trust- eller<br />

poolavtal eller vetorätt. Om det inte finns någon „faktiskt“ verklig<br />

ägare betraktas de juridiska företrädarna som ”fiktiva” verkliga<br />

ägare och måste också rapporteras. Rapporteringsskyldigheten<br />

hade tidigare undantagits om uppgifterna kunde hämtas från<br />

andra allmänt tillgängliga tyska register (s.k. rapporteringsfiktion).<br />

För de ofta förekommande tyska GmbH gällde rapporteringsskyldigheten<br />

t. ex. inte om aktieägarna var fysiska personer<br />

och en aktieägarförteckning hade deponerats i handelsregistret.<br />

Faktiskt fanns det alltså ingen rapporteringsskyldighet för många<br />

ekonomiska aktörer. Detta stöd har nu upphört. I och med lagen<br />

om transparensregistret och finansiell information (Transparenzregister-<br />

und Finanzinformationsgesetz, TraFinG), som trädde<br />

i kraft den 1 augusti 20<strong>21</strong>, kommer alla privaträttsliga juridiska<br />

personer, registrerade partnerskap, vissa truster eller förvaltare<br />

av stiftelser utan rättslig kapacitet att vara skyldiga att identifiera<br />

sina verkliga ägare, aktivt anmäla dem till transparenssregistret<br />

och uppdatera detta vid behov, oavsett om informationen också<br />

kan erhållas från andra offentliga register. Detsamma gäller utländska<br />

föreningar med fast driftsställe i <strong>Tyskland</strong> och företag<br />

med säte utomlands om de åtar sig att förvärva äganderätt till en<br />

tysk fastighet eller aktier i ett motsvarande fastighetsbolag, såvida<br />

inte de nödvändiga uppgifterna redan har lämnats in till ett register<br />

i en EU-medlemsstat. För företag som tidigare har omfattats<br />

av rapporteringsfiktionen finns det övergångsperioder som kan<br />

pågå fram till den 31 december 20<strong>22</strong>, beroende på typ av företag.<br />

Företag som aldrig hade omfattats av rapporteringsfiktionen och<br />

nygrundade företag måste däremot registreras omedelbart. Vid<br />

otillräckliga eller uteblivna registreringar kan böter på ett betydande<br />

belopp utdömas.<br />

Företagen bör snarast kontrollera om det finns en rapporteringsskyldighet,<br />

om en rapport har gjorts till transparensregistret och<br />

informationen är fortfarande korrekt. ARNECKE SIBETH<br />

DABELSTEIN-teamet ger dig gärna råd!<br />

OPTIMERA DIN HANTERING AV DEN TYSKA AFFÄRSKULTUREN<br />

Acceptera inte a> dina svensk-tyska projekt drar ut på Iden eller går över budget på grund av ohanterade<br />

kulturskillnader! Interkulturell träning är bland de enklaste och mest kostnadseffekIva sä>en a> skapa en<br />

tydlig konkurrensfördel och a> förbä>ra förutsä>ningarna för planenlig projektleverans - utan kulturella<br />

missförstånd. Välkommen a> informera dig om tysk affärskultur och dess olikheter i kommunikaIon, ledarskap<br />

och affärsprocesser.<br />

TYCKER DU DET ÄR SVÅRT ATT<br />

§ komma -ll rä5a med den<br />

direkta tyska ledars-len och<br />

dess utpräglade hierarkiska<br />

organisa-onsstruktur?<br />

§ hantera bristen på laganda<br />

och konsenssökande?<br />

§ samarbetet i di5 tysk-svenska<br />

team inte fungerar som det<br />

borde?<br />

§ förstå den tyska beslutsprocessen,<br />

konflikthanteringen<br />

och projektledningen?<br />

SKULLE DU ÄNTLIGEN VILJA<br />

§ få igång en kommunika-on<br />

med dina tyska kollegor som<br />

fungerar utan ständiga<br />

kulturella missförstånd?<br />

§ spara en mängd resurser<br />

genom a5 slippa lägga -d på<br />

a5 lösa kulturella spänningar<br />

och motsä5ningar?<br />

§ förstå logiken och strategin<br />

bakom dina tyska kollegors<br />

annorlunda sä5 a5 agera,<br />

deras värdegrunder och<br />

annorlunda ledarskap?<br />

HÄR ÄR LÖSNINGEN<br />

§ Viking Communica-on<br />

seminarier säkerställer di5<br />

företags interkulturella<br />

kompetens. Sedan 1996.<br />

§ Jag ger dig de verktyg du<br />

behöver för a5 smidigt och<br />

framgångsrikt kommunicera<br />

med dina kollegor i <strong>Tyskland</strong>.<br />

§ Du kommer även a5 upptäcka<br />

vilken enorm styrka som<br />

frigörs när man slår ihop<br />

spetskompetensen i de båda<br />

företagskulturerna.<br />

Trots den poli-ska, ekonomiska och kulturella närheten skiljer sig den tyska affärskulturen förvånansvärt mycket<br />

från den svenska. Många fallgropar lurar på vägen! Om du inte känner -ll vilka kommunika-onsregler som gäller i<br />

tyska företag är du ute på tunn is, vilket kan leda -ll personalkonflikter, dålig prestanda, -dsförluster, ökade<br />

kostnader och -ll och med missade affärsmöjligheter. Jag visar hur du kan undvika dessa risker.<br />

Både Sverige och <strong>Tyskland</strong> räknas -ll OECD:s mest framgångsrika länder. Men VÄGEN -ll framgång är helt olika i<br />

de båda länderna. Och det är just det som är så fascinerande: Om man sammanför de olika framgångsrecepten<br />

så medför det inte bara en enorm utvecklingspoten-al för båda företagen. På samma gång sparar man även en<br />

mängd resurser<br />

Några av mina nöjda kunder:


Vi är svensktalande<br />

revisorer i <strong>Tyskland</strong>.<br />

Vårt specialområde<br />

är att rådgiva svenska<br />

klienter.<br />

Johansson Steuerberatung<br />

Oberer Haldenweg 9/2<br />

73760 Ostfildern<br />

Telefon: +49 711 451 457 90<br />

www.johansson-steuerberatung.com<br />

REVISORER<br />

SKATTERÅDGIVARE<br />

Vi är er partner för skattelösningar<br />

ur svensk-tyskt perspektiv<br />

btu beraterpartner är tyska revisorer<br />

och skatterådgivare som sedan 40 år<br />

hjälper internationella företag att<br />

etablera sig i <strong>Tyskland</strong>. Vi erbjuder<br />

allt från klassisk skatterådgivning<br />

till skatteplanering och konsultation<br />

inom tysk och internationell redovisning<br />

och gränsöverskridande frågor.<br />

Vi talar tyska, svenska och engelska.<br />

www.btu-beraterpartner.com<br />

ABB AG | Academic Work Germany GmbH | Addleshaw Goddard (Germany) LLP | AFRY Deutschland GmbH<br />

| Aino Health Germany GmbH | Akelius GmbH | Alektum GmbH | ALP Rechtsanwälte | ARNECKE SIBETH<br />

DABELSTEIN | Aros Tooling GmbH | AstraZeneca GmbH | Atlas Copco Holding GmbH | Atos Medical GmbH<br />

| Autohaus Koch GmbH | AutoNova GmbH | Axelent GmbH | Baker McKenzie | BALCO | Barilla Deutschland<br />

GmbH | Baumgartner & Co. Business Consultants GmbH | BDO Mälardalen AB | Benders Deutschland<br />

GmbH | Billerudkorsnäs Germany GmbH | Blåkläder Deutschland GmbH | BookBeat GmbH | Bruns Products<br />

| btu beraterpartner Holding AG | BUFAB Germany GmbH | Business Region Borås | Business Sweden<br />

| Carl Bennet AB | Catella Project Management GmbH | CCM Kanelbullen & Nordic Catering | Cloetta<br />

Deutschland GmbH | CMS Hasche Sigle | Conrad Jacobson Paper GmbH | CTEK Smart Chargers GmbH |<br />

Cure Media | Danske Bank A/S | Deltax Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH | DEROSSI Invest<br />

GmbH | Deutsch-Schwedische Handelskammer | Direct Link Worldwide GmbH | DLA Piper UK LLP |<br />

DMS Digital Medical Supply Germany GmbH | Duni GmbH | EF Education (Deutschland) GmbH | EHREN-<br />

BERG SØRENSEN Kommunikation GmbH | Eksjöhus AB | Electrolux Hausgeräte GmbH | Ericsson GmbH |<br />

Ernst & Young GmbH | Ernst Klett AG | Euroflorist Deutschland GmbH | FCG Risk & Compliance GmbH |<br />

Fieldfisher Plog Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB | Finanzierung Select | Flokk GmbH | Fontin &<br />

Company GmbH | FORTSCHRITT GmbH | Fumex GmbH | Getinge Deutschland GmbH | Görler und Partner |<br />

Green Wind Energy GmbH | Greiner, Herrmann & König | Habia Cable GmbH | Handelsbanken | Hästens<br />

Betten / SchwedenBett Frankfurt GmbH | HELDISCH GmbH | Hemsö GmbH | Hennes & Mauritz B.V. & Co.<br />

KG | Heuking Kühn Lüer Wojtek | HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | Hissmekano AB | Hoesch &<br />

Partner GmbH | HOLMEN GmbH | Husqvarna Group / GARDENA GmbH | Icomera Germany GmbH | If Schadenversicherung<br />

AG | Ikano Bank AB (publ), Zweigniederlassung<br />

Deutschland | IKEA Deutschland Våra medlemmar GmbH & Co. KG | INFOkontor<br />

GmbH | Inrego Global | interpars Ltd. | Intrum Deutschland GmbH |<br />

Invest in Skåne AB | IPscreener | IS - Internationella Skolorna Düsseldorf | Jämtland-Härjedalen Turism<br />

JHT | Johan Wallgren Unternehmensberatung | JONAS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | kallan Rechtsanwaltsgesellschaft<br />

mbH | kermarok | Kinnarps GmbH | Klarna GmbH | Klippan Yllefabrik AB | Kongamek<br />

GmbH | Kristina Johansson | Landesbank Hessen-Thüringen | LAVAKO AB | Legalpartner.berlin | Lingolinx<br />

Le Roy & Larsson GbR | Linklaters LLP | LIQUIND 24/7 GmbH | Livsdal Sverige AB (publ.) | LKAB Minerals<br />

GmbH | LUTHER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | Mackmyra Swedish Whisky GmbH | Mannheimer Swartling<br />

| MCF Corporate Finance GmbH | Mercuri Urval GmbH | MOREgroup GmbH | Morgardshammar AB |<br />

Munters Beteiligungs GmbH | Mynewsdesk GmbH | Nederman Holding AB | Nextory AB | Nordic Ambiente<br />

Agentur | Nordic Minds GmbH | Nordic Volt Germany GmbH | Nordis Agentur für Kommunikation | Parkster<br />

GmbH | Picadeli Deutschland GmbH | Polestar Automotive Germany GmbH | Poolia Deutschland GmbH |<br />

Powercell Sweden AB | QleanAir Scandinavia GmbH | Readly AB | Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Frisch | Rusta<br />

Retail GmbH | RVR Rechtsanwälte | RYBERG-CONSULTING | Saab Deutschland GmbH | Sagawe & Klages<br />

Rechtsanwälte PartGmbB | Sandvik Holding GmbH | SAS Scandinavian Airlines System | SCA Logistics<br />

GmbH | scaenvice GbR | Scandic Hotels Deutschland GmbH | Scania Deutschland GmbH | SCHUFA Holding<br />

AG | Scienta Omicron GmbH | Scrive AB | SEB AB FRANKFURT BRANCH | SECO TOOLS GmbH | Securitas<br />

Holding GmbH | Shearman & Sterling LLP | SKF GmbH | SKF Lubrication Systems Germany GmbH | Smart<br />

Eyes International AB | Smart@Solutions GmbH | Södra Cell GmbH | Sonntag & Partner | Stena Line GmbH<br />

& Co.KG | Stenströms Skjortfabrik AB | StoryBox GmbH | STS Sprachreisen GmbH | SVEA Ekonomi AB |<br />

SveTys | Swecon Baumaschinen GmbH | Swedstyle AB | SX Group GmbH | Tacton Systems AB | Tallink Silja<br />

GmbH | Telenor Connexion | Telia Carrier Germany GmbH | TePe D-A-CH GmbH | Tetra Pak GmbH | That´s<br />

Retail GmbH | Trioplast Landskrona AB | Trottorp GmbH - onfos | TWS Partners AG | UHY Deutschland AG |<br />

Urban Science International GmbH | Vässla AB | Vattenfall Europe AG | Viking Communication | VisitSweden<br />

GmbH | Volck Wirtschaftsprüfer, Steuerberater | Volvo Car Germany GmbH | Volvo Group Trucks<br />

Central Europe GmbH | Volvo-Centrum Rhein-Ruhr GmbH | von Redwitz Consult - Diversity Management |<br />

VP Bank (Luxembourg) SA | Werner, Luger & Partner | Winningtemp AB | Wistrand Advokatbyrå | WR<br />

Legal Rechtsanwälte<br />

Vill du också bli en del av det svenska nätverket i <strong>Tyskland</strong>?<br />

Bli medlem på schwedenkammer.de


VI HAR VINNARNA<br />

SVENSKA FÖRETAGSPRISET:<br />

HÖJDPUNKTEN UNDER<br />

DET TYSK-SVENSKA<br />

NÄRINGSLIVSÅRET<br />

Vilket svenskt företag är mest framgångsrikt på den tyska<br />

marknaden? Svaret på frågan besvaras varje år i november<br />

under Svenska Företagsprisets galakväll.<br />

Svenska Handelskammaren, Sveriges Ambassad<br />

och Business Sweden delar ut Företagspriset<br />

för att hedra företag som framgångsrikt<br />

har etablerat sig på den tyska<br />

marknaden. Priset speglar olika företagsstrukturer<br />

genom sina tre kategorier: stora företag, mellanstora<br />

företag och årets newcomer på den tyska<br />

marknaden. Nytt för 20<strong>21</strong> är även priset för tyska<br />

investeringar i Sverige. Svenska Företagspriset<br />

delades för första gången ut 2003 och har sedan<br />

dess kommit att bli kammarårets höjdpunkt. Det<br />

är det svenska etablissemangets främsta galakväll,<br />

på Sveriges största utlandsmarknad, och lockar<br />

alla inom det svenska näringslivet i <strong>Tyskland</strong> till<br />

varierande städer. De svenska företag som under<br />

året lyckats särskilt bra på den tyska marknaden får<br />

ta emot Svenska Företagspriset i <strong>Tyskland</strong> under<br />

denna kväll. Vinnarföretagen får presentera sig och<br />

sin verksamhet på en minimässa, beslutsfattare får<br />

möjlighet att komma i kontakt med varandra och<br />

gamla bekanta träffas igen i denna arena för nätverkande.<br />

Huvudtalare under årens lopp har bl. a. varit<br />

Claudia Olsson (WEF, 2017), Annika Falkengren<br />

(SEB, 2016) och Peter Agnefjäll (IKEA, 2015). Det<br />

är ett tillfälle att mingla med näringslivstoppar,<br />

höra föredrag om aktuella ämnen inom svensk-tysk<br />

handel och skapa viktiga kontakter – Svenska Företagspriset<br />

är en utmärkt möjlighet att bekanta sig<br />

med Svenska Handelskammaren, även för de som<br />

inte är medlemmar än.<br />

Under 2020 ställdes galakvällen in på grund av<br />

coronapandemin. Prisutdelningen 20<strong>21</strong> hålls den<br />

18:e november i Hamburg. Anmäl dig på<br />

schwedenkammer.de<br />

18 | <strong>Framgång</strong> i <strong>Tyskland</strong> <strong>Framgång</strong> i <strong>Tyskland</strong> | 19


VI ÄR PARTNERS<br />

SVERIGE OCH TYSKLAND:<br />

PARTNER FÖR FRAMTIDEN<br />

Sverige och <strong>Tyskland</strong> hör till världens mest innovativa länder för teknisk utveckling.<br />

Länderna har på regeringschefsnivå ingått ett innovationspartnerskap inom några utvalda<br />

områden. Men hur samarbetet ut, och genom vilka projekt bedrivs det? <strong>Framgång</strong><br />

i <strong>Tyskland</strong> rapporterar om de olika innovationsområdena.<br />

E-hälsa<br />

Artificiell intelligens<br />

<strong>Tyskland</strong> och Sverige bedriver ett kunskapsutbyte om e-hälsa, vilket inkluderar<br />

teknisk infrastruktur för elektronisk receptutskrivning samt telemedicinska<br />

lösningar såsom ”fjärrvård” och medicinsk utbildning. Samarbetet inkluderar<br />

också områdena big data och AI samt uppstartsbolag och företagande inom<br />

digital hälsa. Samarbetet koordineras av e-hälsomyndigheten.<br />

År 2018 presenterade både den tyska och den svenska regeringen omfattande<br />

strategier för utveckling av artificiell intelligens (AI), som sedan har<br />

omsatts till flera åtgärder. Båda länder kommer att samarbeta med initiativ<br />

som främjar uppbyggnaden av ett starkt europeiskt AI-ekosystem, till exempel<br />

Applied AI Initiative / UnternehmerTUM i <strong>Tyskland</strong> och RISE AI i Sverige.<br />

SMF samarbete och innovation<br />

Partnerskapet möjliggör FoU-projekt i samarbete mellan SMF i Sverige och<br />

<strong>Tyskland</strong>. Samarbete mellan klusternätverk inom områden som är framstående<br />

i båda länder är också en del av partnerskapet. Svenska aktörer<br />

är Vinnova och Tillväxtverket. 15 samarbetsprojekt mellan svenska och<br />

tyska SMF har beviljats finansiering inom ramen för de tre utlysningar som<br />

Vinnova och AiF har haft.<br />

Testbäddar<br />

Inom samarbetet ligger fokus på gemensamma testbäddar som främjar omvandlingen<br />

till Industri 4.0 och Smart Industri, samt ett bättre nyttjande av<br />

testbäddsstrukturer. Ett exempel på detta är testbädden ”Powertrain Manufacturing<br />

for Heavy Vehicles Application Lab”, som är ett samarbete mellan<br />

KTH, Fraunhofer Institut och RISE. Sverige och <strong>Tyskland</strong> arbetar också tillsammans<br />

för en europeisk strategi för test- och demoanläggningar.<br />

Electric Road Systems (ERS)<br />

Inom ramen för partnerskapet genomförs ett gemensamt forsknings- och<br />

innovationsprojekt om elvägar, där olika aspekter av elvägar belyses såsom<br />

affärsmodeller, policy aktiviteter och påverkan på miljö och energisystem.<br />

Projektet koordineras i Sverige av Trafikverket med medverkan av Chalmers,<br />

KTH, VTI, RISE och Transportstyrelsen. Även industripartner finns med<br />

i plattformen.<br />

Batterier<br />

Sverige och <strong>Tyskland</strong> kommer att utveckla samarbetet inom områden<br />

som nästa generations batteriforskning, utveckling, testning och<br />

demonstration, hållbar produktion och återvinning av batterier samt<br />

stödjande batteriekosystem. Insatserna är kopplade till arbetet inom<br />

EU: Europeiska batterialliansen och IPCEI-projektet EuBatIn där Northvolt<br />

deltar, samt det europeiska forskningsprojektet Battery 2030+.<br />

Case: MEAB Metallextraktion AB och Chalmers Tekniska Högskola AB tillsammans<br />

med RWTH Aachen och ACCUREC Recycling-Deutschland<br />

”NÄRA NOLL AVFALL MED HYDROMETALLURGI FÖR<br />

LI-JON-BATTERIER” – MULTI-ELEMENT-ÅTERVINNING FÖR<br />

MAXIMAL MILJÖVINST<br />

Liberoprojeketet syftar till en robust, flexibel och i det närmaste<br />

avfallsfri process för återvinning av flera komponenter<br />

från Li-jon-batterier. På detta sätt bidrar projektet<br />

till lösningen av resursprobematiken kring den ständigt<br />

växande batterimarknaden. De första konceptbevisen är redan<br />

gjorda av RWTH Aachen och Chalmers. Det här projektet syftar<br />

till att stärka samarbetet mellan svenska och tyska företag för att<br />

ta akademisk forskning till industriell skala. Konceptet har flera<br />

innovativa pelare som stöder den ekonomiska effektiviteten och<br />

ökar utsikterna för en framgångsrik miljövänlig process. Den föreslagna<br />

processen möjliggör återvinning av batterikomponenter,<br />

såsom litium, grafit och elektrolyten, som för närvarande förloras<br />

i de flesta av de befintliga industrianläggningarna. Detta leder till<br />

den ökade återvinningseffektivitet som krävs relaterat till politiska<br />

mål för hållbarhetsutveckling och pågående diskussioner om<br />

att förbättra återvinning av batterier. De viktigaste innovationerna<br />

i detta förslag jämfört med nuvarande tekniker är vakuumavlägsnandet<br />

av elektrolyten, separation av grafit från laklösningar<br />

och återvinning av strategiska metaller från batterikomponenter.<br />

Förutom processutveckling syftar detta projekt till att utforma en<br />

modulär pilotanläggning med hög robusthet och flexibilitet. Det<br />

modulära konstruktionskonceptet som grundar sig på en containerbaserad<br />

lösning, möjliggör enkelt utbyte och/eller expansion<br />

av komponenter. Den föreslagna processen är resursbesparande<br />

och återvinningseffektiviteten ger intressanta konkurrensfördelar<br />

och internationella utvecklingsmöjligheter för MEAB att stärka<br />

sin ställning på marknaden för batterieråtervinning och utrustning.<br />

www.schwedenkammer.de<br />

20 | <strong>Framgång</strong> i <strong>Tyskland</strong> <strong>Framgång</strong> i <strong>Tyskland</strong> | <strong>21</strong>


1<br />

BUSINESS CLIMATE SURVEY 20<strong>21</strong>:<br />

SÅ SER SVENSKA FÖRETAG<br />

PÅ DEN TYSKA MARKNADEN<br />

FAST TRACK TILL TYSKLAND:<br />

HÄR ÄR PROGRAMMET SOM<br />

SÄKRAR EN LYCKAD ETABLERING<br />

Storlek, ort och mångfald: Detta anser svenska företag<br />

vara faktorerna bakom deras framgång på den tyska<br />

marknaden, vilket är ett av resultaten från Business<br />

Climate Survey 20<strong>21</strong>.<br />

Svenska Handelskammaren, Business Sweden och Sveriges<br />

ambassad i Berlin genomförde gemensamt som Team Sweden<br />

undersökningen under mars och april 20<strong>21</strong> där svenska dotterbolag<br />

i <strong>Tyskland</strong> tillfrågades. Resultatet gav relevanta och<br />

värdefulla insikter.<br />

Mer än 1500 svenska företag är verksamma och framgångsrika<br />

i <strong>Tyskland</strong>. De företag som tillfrågades är främst aktiva inom<br />

branscherna industri, tjänster och konsumentvaror. Lite mer<br />

än hälften kunde se tillbaka på ett lönsamt 2020 trots coronapandemin.<br />

”Närheten till det digitala för svenskar och svenska<br />

företag var till stor fördel under pandemin”, uttryckte en av<br />

deltagarna i undersökningen.<br />

Fördelarna med den tyska marknaden ligger i dess storlek,<br />

bruttonationalprodukten, huvudkontorets plats och industrins<br />

diversitet. Utmaningarna för svenska företag tycks vara tysk<br />

byråkrati, låg grad av digitalisering, hög dataskyddsstandard<br />

och avancerad arbetsrätt. Rapporten kan laddas ned här:<br />

https://www.schwedenkammer.de/bcs<br />

1,500<br />

Business Climate<br />

Neutral - Good<br />

Investments<br />

44%<br />

of respondents plan<br />

to increase their<br />

investments<br />

Advantages of the market<br />

Size, GDP, Location,<br />

diverse market<br />

Swedish companies<br />

active in Germany<br />

Profitability<br />

59%<br />

of respondents<br />

enjoyed a<br />

profitable 2020<br />

Turn-over<br />

71%<br />

of respondents expect<br />

their industry’s turnover<br />

to increase in 20<strong>21</strong><br />

Disadvantages of the market<br />

Bureaucracy, low degree of<br />

digitalisation, high data<br />

protection standards and<br />

burdening labour law<br />

Möjligheterna är många för svenska bolag med intresse<br />

för <strong>Tyskland</strong> men tröskeln för en etablering<br />

kan vara hög. Stora skillnader i byråkrati och<br />

kultur kan göra expansionsresan utmanande. För<br />

att minska hindren lanserar Svenska Handelskammaren i<br />

<strong>Tyskland</strong> tillsammans med Startup Sweden under hösten ett<br />

acceleratorsprogram för svenska scaleups med sikte på den<br />

tyska marknaden.<br />

Startup Sweden<br />

lanserades som en<br />

del av Tillväxtverket<br />

2016. Programmet<br />

arbetar med<br />

entreprenörscentrerat<br />

stöd i form<br />

av nätverk, kunskap<br />

och verktyg, för<br />

att främja svenska<br />

techbolag från tidigt stadie till nationell och internationell expansion.<br />

Acceleratorsprogrammen, som tidigare erbjudits i bland<br />

annat Storbritannien och USA, genomförs för första gången i<br />

<strong>Tyskland</strong> under hösten 20<strong>21</strong>, här tillsammans med Svenska Handelskammaren<br />

som partner.<br />

- Vi vet att det finns ett starkt intresse från svenska bolag att etablera<br />

sig i <strong>Tyskland</strong> men att skillnaderna i såväl det administrativa<br />

som det rättsliga kan göra det till en utmanande etablering.<br />

Just därför ser vi ett behov av ett program som sänker ribban och<br />

gör den tyska lanseringen mer effektiv för svenska bolag, berättar<br />

Ronja Koepke, projektledare för Access Germany på Startup<br />

Sweden.<br />

Acceleratorsprogrammet genomförs utan kostnad för de medverkande<br />

bolagen och presenteras i faser, där den inledande fasen<br />

erbjuder en övergripande introduktion till den tyska marknaden.<br />

På schemat inkluderas teman så som partnerskap och finansiering,<br />

nätverk och försäljning, med tysk kultur som den genomgående<br />

utgångspunkten.<br />

- Med programmet erbjuder vi bolagen en strategi för att snabbt<br />

etablera sig på den tyska marknaden. Oavsett om vi pratar om<br />

HR-frågor eller finans kommer det genomsyras av hur dessa<br />

aspekter fungerar här, på plats. Hur säljer man sina produkter i<br />

<strong>Tyskland</strong>? Vilken del av <strong>Tyskland</strong> är mest relevant för ett Fin-<br />

Tech kontra EdTech-bolag? Dessa är några av frågorna som den<br />

första fasen kommer ge svar på, kommenterar Charlotte Roggenbuck,<br />

Projektledare på Svenska Handelskammaren i Hamburg.<br />

De senare faserna erbjuder individualiserade möten där respektive<br />

bolag får en möjlighet att önska vilken typ av partner de vill träffa.<br />

Tidiga möten med exempelvis ankarkunder möjliggör en mer effektiv<br />

väg in på den nya marknaden och med företag som Siemens,<br />

Volkswagen och Bosch finns här flertalet globala aktörer som kan<br />

öppna dörrar för svenska startupbolag på tillväxtresa.<br />

Access Germany genomförs första gången under sommaren och<br />

hösten 20<strong>21</strong>. Nio svenska bolag medverkar: Ekkono Solutions,<br />

Gigapay, Imagimob, Learnster, Neonode, Näktergal, Seliro,<br />

TrusTrace och Vilja. Förutom Svenska Handelskammaren och<br />

Startup Sweden medverkar också Germany Trade & Invest som<br />

partner för programmet.<br />

”Vilja is fast growing and we are looking to<br />

expand into Germany. The #AccessGERMANY<br />

program was very professionally prepared and<br />

executed - not only did we gain key insights<br />

into the German market, but we also built<br />

an invaluable network. This makes us much<br />

better prepared to take the next step.<br />

Thank you!”<br />

Madeleine Af Ugglas, CMO, Vilja Solutions<br />

”These five days really put business generation<br />

at the forefront. Tools, tips and new contacts<br />

to maximize success in the huge and attractive<br />

German market, danke sehr und grüeßi!”<br />

Jonas Waern, Vice President Sales EMEA, Neonode<br />

<strong>22</strong> | <strong>Framgång</strong> i <strong>Tyskland</strong> BUSINESS SWEDEN<br />

<strong>Framgång</strong> i <strong>Tyskland</strong> | 23


VI ÄR KAMMAREN<br />

Därför är vi med<br />

i Svenska Handelskammaren<br />

i <strong>Tyskland</strong><br />

Svenska Handelskammaren är en<br />

levande plattform för svenska<br />

företag i <strong>Tyskland</strong>. Som medlem<br />

får du tillgång till en internationell<br />

mötesplats med fokus på<br />

tysk-svenska affärskontakter<br />

och näringslivexpertis.<br />

Vilka medlemsförmåner<br />

våra medlemmar drar nytta<br />

av berättar de själva i<br />

<strong>Framgång</strong> i <strong>Tyskland</strong>:<br />

Sylvia Eberl, Mynewsdesk Germany<br />

“Mynewsdesk grundades i Stockholm 2003 och<br />

är en pionjär inom digital PR och mediebevakning.<br />

Som PR- och marknadsföringsexperter ger<br />

vi våra partners inom Svenska Handelskammaren<br />

råd om hur de kan effektivisera sin kommunikation<br />

samtidigt som vi själva drar nytta av<br />

kammarmedlemmarnas mångsidiga kompetenser.<br />

På detta sätt skapas en samverkan och långvariga<br />

partnerskap, som bidrar till att etablera<br />

märket ‘Made in Sweden’ inom den tyskspråkiga<br />

världen. Innovationskraften hos Svenska Handelskammaren<br />

verkar som en katalysator för en<br />

hållbar framtid i <strong>Tyskland</strong>.“<br />

Presentation<br />

Event<br />

Kommunikation<br />

Marketing<br />

Member<br />

2Member<br />

Klaus Schalk, Kinnarps Deutschland<br />

“Vi på Kinnarps Deutschland är en del av<br />

den svenska koncernen Kinnarps AB. Vi har<br />

varit sustaining member i Svenska Handelskammaren<br />

i flera år. Vi ser vårt medlemsskap<br />

som nödvändigt och oumbärligt. För oss<br />

som svenskt företag är detta nätverk till stor<br />

nytta inom en mängd olika områden. Till vårt<br />

stora nöje fick Kinnarps Deutschland ta emot<br />

Svenska Företagspriset år 2017. Att få belönas<br />

med detta pris var en stor ära för oss.“<br />

Frank Ladd, Nextory<br />

“Vi är ett svenskgrundat företag med målsättningen<br />

att göra världens böcker mer tillgängliga<br />

för fler människor. Vår vision är att öka läsandet<br />

för att berika folks liv med sköna berättelser. Vi<br />

tror att ett medlemskap i Svenska Handelskammaren<br />

i <strong>Tyskland</strong> ger oss en god möjlighet att<br />

komma i kontakt med kammarens medlemmar,<br />

vilka förhoppningsvis ser fördelarna med ett<br />

samarbete. Vi vill utbyta erfarenheter och höra<br />

om andras expansion i <strong>Tyskland</strong>. Därutöver är vi<br />

väldigt intresserade av och öppna för att arbeta<br />

tillsammans med kammarens andra medlemmar<br />

för att på så sätt skapa en win-win-situation.“<br />

Henning Dierks, Sandvik Financial Services<br />

”Som tyskt dotterbolag till ett ledande svenskt<br />

högteknologiföretag hör det till vår självbild att<br />

engagera oss i Svenska Handelskammaren. Och<br />

detta gör vi både som sustaining member och<br />

genom en representant i kammarens styrelse.<br />

Vi tror att mångfald är berikande och vi vill ta<br />

med oss vår långa erfarenhet för att stötta unga<br />

svenska företag vid deras inträde på den tyska<br />

marknaden. Främjandet av unga yrkesverksamma<br />

med svenska rötter är också viktigt för oss och vi<br />

hoppas kunna bidra till att ytterligare öka svenska<br />

direktinvesteringar i <strong>Tyskland</strong>.”<br />

Jörn Grage, SCA Logistics GmbH<br />

“Medlemskapet i Svenska Handelskammaren<br />

i <strong>Tyskland</strong> erbjuder SCA Logistics GmbH i<br />

Kiel en möjlighet att använda och knyta an till<br />

ett stort nätverk av svenska företag i <strong>Tyskland</strong>.<br />

Under ett föredrag för Kammarens andra medlemmar<br />

om temat hållbarhet under hösten 2020<br />

kunde vi presentera vår hållbarhetsfilosofi. Denna<br />

är ett ledande industriellt ekonomiskt system, vilket<br />

ligger i samklang med naturen och som drivs<br />

framåt av skogens kraft. Därutöver spelar våra<br />

kärnvärderingar, Respekt, Prestation och Ansvar,<br />

samt våra produkter en viktig roll. Som Europas<br />

största privata skogsägare och internationellt<br />

logistikföretag ser vi oss som representanter för<br />

det svensk-tyska företagandet. Genom vårt arbete<br />

transporterar vi dagligen en bit av Sverige och ett<br />

stycke svensk levnadskänsla till <strong>Tyskland</strong>.“<br />

Per Thöresson<br />

Sveriges ambassadör i <strong>Tyskland</strong><br />

Bli en del av vårt<br />

nätverk!<br />

Kommer en svensk medborgare till ett nytt land så<br />

söker den sig ofta till andra utlandssvenskar för<br />

att få information och goda råd. Så är det även för<br />

svenska företag. När ett företag beslutar sig för<br />

att ta steget in på en ny marknad gynnas satsningen alltid<br />

av att ha ett bra nätverk. Det senaste året har inneburit<br />

en utmaning, inte minst för det tysk-svenska näringslivet.<br />

Vikten av starkt samarbete och nära kontakter har visat sig<br />

vara av särskilt stor betydelse. I <strong>Tyskland</strong> finns ett sådant<br />

starkt nätverk: Team Sweden. Där ingår bl a Svenska Handelskammaren,<br />

Business Sweden och Sveriges ambassad i<br />

Berlin. Vi samarbetar nära för att främja svensk export i<br />

<strong>Tyskland</strong>. Företagens behov och önskemål förmedlas av<br />

Svenska Handelskammaren, regeringsstrategier förs vidare<br />

via ambassaden och Business Sweden värnar om de bilaterala<br />

kontakterna, även med tyska företag. Vi arrangerar<br />

gemensamt större återkommande evenemang såsom det<br />

årliga Svenska Företagspriset i <strong>Tyskland</strong>, som vi har delat<br />

ut sedan 2003.<br />

Sverige är känt världen över för sin förmåga att samarbeta,<br />

vilket också är en av anledningarna till att vi trots<br />

vår ringa storlek kan vara så framgångsrika. För företag<br />

som kommer till <strong>Tyskland</strong> är Svenska Handelskammaren<br />

den naturliga plattformen för nya samarbeten. Här träffas<br />

ledarna för det svenska näringslivet i <strong>Tyskland</strong>, här samarbetar<br />

företagen på ett enkelt och effektivt sätt. Svenska<br />

företag i <strong>Tyskland</strong> har mycket gemensamt och delar ofta<br />

samma utmaningar. Medlemsföretagen i Handelskammaren<br />

eftersträvar alla att lösa dessa och samtidigt skapa en<br />

ännu bättre grogrund för svensk tillväxt på exportmarknaden<br />

<strong>Tyskland</strong>.<br />

Sverige må vara ett litet land, men gemensamt skapar vi<br />

stora värden i näringslivet – anslut dig till Svenska Handelskammaren<br />

i <strong>Tyskland</strong> och bli del av vårt nätverk. Tillsammans<br />

utgör vi teamet för Sverige och nätverket för svenska<br />

intressen.<br />

24 | <strong>Framgång</strong> i <strong>Tyskland</strong>


VI ÄR SVERIGE<br />

STARKARE GENOM SAMARBETE<br />

Klara, färdiga?<br />

Expandera!<br />

SWEDISH CHAMBERS INTERNATIONAL<br />

Ta steget in på den tyska marknaden nu! Vi på Svenska<br />

Handelskammaren i <strong>Tyskland</strong> ser fram emot att träffa dig<br />

och står vid din sida med hjälp och råd. Varmt välkommen!<br />

Du hittar mer information på tysklandsportalen.de<br />

Som medlem av Swedish Chambers International är Svenska<br />

Handelskammaren nära sammanlänkat med det svenska näringslivet<br />

även utanför <strong>Tyskland</strong>s gränser. Världen över har närmare<br />

40 svenska utlandskammare slutit sig samman inom SCI för att<br />

utveckla den internationella handeln. Genom aktivt utbyte och<br />

gemensamma virtuella event för medlemmar arbetar SCI för ett<br />

TEAM SWEDEN<br />

En djungel av myndigheter, verk och bolag<br />

– så verkade exportstödet ofta för intresserade<br />

företag. Svenska regeringen<br />

skapade därför Team Sweden, ett paraply<br />

för Sveriges alla organisationer som idag<br />

arbetar med exportfrämjande insatser för<br />

svenska företag.<br />

Syftet med Team Sweden är att göra det<br />

enkelt och tydligt för företag som vill ut på<br />

exportmarknaden. I <strong>Tyskland</strong> samordnas<br />

exportstödet av ambassaden i Berlin inom<br />

Team Sweden där Svenska Handelskammaren<br />

ingår. Regelbundna möten och<br />

effektiva samarbeten med våra partners<br />

inom Team Sweden gör att vi kan skapa<br />

bättre förutsättningar för svenska företag<br />

att våga ta steget och etablera sig på den<br />

tyska marknaden.<br />

starkare svenskt globalt näringsliv. Oavsett var man är i världen<br />

eller vilken marknad man vill etablera sig på, står systerkammare<br />

till Svenska Handelskammaren i <strong>Tyskland</strong> vid din sida hela vägen<br />

från Kina till New York. Genom vårt engagemang i SCI har våra<br />

medlemmar möjlighet till kontaktutbyte i hela världen.<br />

Välkommen till Hamburg: lysande<br />

möjligheter för innovativa idéer!<br />

Företagsetablering?<br />

Expansion?<br />

Affärslokaler?<br />

Startup?<br />

Hamburg Invest är er partner!<br />

hamburg-invest.com<br />

Hamburg Invest<br />

ole.christiansen@hamburg-invest.com<br />

www.mediaserver.hamburg.de / Geheimtipp Hamburg<br />

26 | <strong>Framgång</strong> i <strong>Tyskland</strong><br />

AZ_FIT_quer_Elphi_02.indd 1 13.08.20 19:43


... makes companies better!<br />

Find the best!<br />

Keep the best!<br />

Make the good better!<br />

Gestaltung: www.ronald-wissler.de<br />

Ryberg-Consulting<br />

hjälper er att hitta rätt i <strong>Tyskland</strong>.<br />

Recruitment<br />

of Management & Specialists<br />

Germany: +49 (0)6131–240 651 0<br />

Sweden: +46 (0)31–417 43 0<br />

Team & Management<br />

Development<br />

info.de@ryberg-consulting.com<br />

info.se@ryberg-consulting.com<br />

www.ryberg-consulting.com<br />

RYBERG-CONSULTING<br />

RYBERG-CONSULTING<br />

Germany<br />

Sweden<br />

Taunusstraße 67 Västergatan 20<br />

DE-55118 Mainz<br />

SE-41313 Göteborg<br />

Tel: +49 (0)6131–240 651 0 Tel: +46 (0)31–417 43 0<br />

info.de@ryberg-consulting.com info.se@ryberg-consulting.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!