04.01.2023 Views

Bladet 22

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

God Jul<br />

& Gott Nytt År<br />

<strong>Bladet</strong><br />

20<strong>22</strong><br />

NY VD FÖR KFAB<br />

SIDAN 2–3<br />

10 EL-SPARTIPS<br />

SIDAN 5<br />

GÅ PÅ BIO<br />

SIDAN 7


Det naturliga boendet i Kungsör<br />

Smått<br />

& Gott<br />

Lars Larenius:<br />

Ur askan i elden – första året som KFAB:s vd<br />

TESTA DIN<br />

BRANDVARNARE<br />

En brandvarnare kan rädda<br />

ditt och andras liv om<br />

det börjar brinna. Det är<br />

Kfab:s ansvar att se till att<br />

det finns brandvarnare i<br />

din bostad men du måste<br />

själv ansvara för att testa<br />

att den fungerar. Hör av<br />

dig till oss din brandvarnare<br />

inte fungerar. Saknar<br />

du brandvarnare måste<br />

du göra en felanmälan.<br />

VAD GÖRA OM<br />

DET BLIR STOPP<br />

I AVLOPPET?<br />

Om du får stopp i avloppet<br />

kan du först försöka<br />

ta bort det som sitter i<br />

vägen. Går det inte ska du<br />

kontakta oss och göra en<br />

felanmälan så fort som<br />

möjligt. Du är själv ansvarig<br />

för att ta bort hårrester<br />

och annat avfall från<br />

bottenventilen i badkar<br />

och handfat med jämna<br />

mellanrum.<br />

KFAB:s telefontider<br />

under jul- och nyårshelgen 20<strong>22</strong>–2023<br />

Fredag 23/12 KFAB håller öppet kl 7.30–12.00<br />

Måndag 26/12<br />

KFAB är stängt<br />

Torsdag 5/1 KFAB håller öppet kl. 7.30–12.00<br />

Fredag 6/1<br />

KFAB är stängt<br />

Lars Larenius tog över som vd i månadsskiftet februari–mars<br />

20<strong>22</strong>. Han har fått ta över under ett år som har varit dramatiskt<br />

i vår omvärld, med krig i Ukraina och efterföljande energikris.<br />

Här berättar han om sin första tid som ny vd.<br />

Hej!<br />

Lars Larenius heter jag och är ny<br />

vd för KFAB sedan 1 mars i år.<br />

Jag har arbetat på olika företag<br />

inom allmännyttan i mer än 30<br />

år varav 17 år som vd. Jag trivs<br />

uppenbarligen med att jobba inom<br />

denna värld. Det är roliga och<br />

stimulerande arbetsplatser, med<br />

ett väldigt viktigt samhällsuppdrag.<br />

Vi ska bidra till kommunens<br />

utveckling genom att bygga och<br />

förvalta välskötta och prisvärda<br />

bostäder som ni hyresgäster trivs<br />

i. Även om yrkesrollen är bekant är<br />

Kungsör en ny ort för mig att lära<br />

känna. Mitt första positiva intryck<br />

är närheten till naturen, ett aktivt<br />

näringsliv och bra pendlingsmöjligheter<br />

till en stor arbetsmarknadsregion.<br />

Jag tycker också om<br />

lugnet här och det vänliga samtalsklimatet.<br />

I fjol hade tidigare vd:n Mats<br />

Åkerlund ”Ytterligare ett ovanligt<br />

år” som rubrik för denna text. Han<br />

skrev om den pågående pandemin<br />

som successivt klingar av varvid<br />

livet kan återgå till ett mer normalt<br />

tillstånd. Samtidigt skrev han om<br />

dyrare el med mera som en följd<br />

När kontoret är stängt kan du vid akuta fel och störningar alltid vända dig<br />

till Securitas tel. 021-13 09 00.<br />

Felanmälan: Kontakta oss på tel. 415 04, via vår hemsida<br />

eller ”Mina sidor” på internet och i KFAB:s bostadsapp.<br />

av pandemin. Nu, ett år senare,<br />

känns tillvaron än mer tuff, men av<br />

helt andra skäl.<br />

Kriget i Ukraina är till att börja<br />

med en mänsklig tragedi för alla<br />

med koppling dit. Samtidigt spär<br />

kriget på de kostnadsökningar<br />

som vi redan hade, främst i form<br />

av dyrare el och övrig energi. De<br />

stigande energipriserna driver på<br />

inflationen, som i sin tur leder till<br />

dyrare räntor och så vidare. Det<br />

går att skriva långa pessimistiska<br />

texter om utvecklingen. Dessutom<br />

har vi den globala uppvärmningen<br />

att brottas med. Vi har därför<br />

inlett en intern kampanj för att<br />

minska vår energiförbrukning,<br />

framför allt beträffande värme och<br />

el. Det är bra både för plånboken<br />

och miljön.<br />

Just nu har vi en hög inflation som<br />

gör tillvaron tuff. Men nu kommer<br />

allt fler signaler på att toppen är<br />

nådd och att inflationen börjar<br />

minska.<br />

Det som är svårare att sia om är<br />

elpriset. Vi kan påverka priset<br />

väldigt mycket genom att spara på<br />

Vi önskar alla våra hyresgäster<br />

God Jul &<br />

Gott Nytt År!<br />

BLADET ETT MAGASIN FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS KUNGSÖRS FASTIGHETS AB UPPLAGA: 1.000 EX. TRYCK: AB SPARVEN&CO 20<strong>22</strong><br />

el. En nyligen publicerad forskningsrapport visar<br />

att en besparing om 10 % på förbrukningen sänker<br />

priset för all el med 50 %. Så därför vill jag verkligen<br />

uppmana er alla att hjälpa till att spara el. Här<br />

finns orsaken till mitt ganska irriterade brev som<br />

ni fick med hyresavin. Vi ser att många av våra<br />

hyresgäster på olika sätt olovligen tar vår el till sin<br />

privata konsumtion, i förråd, garage med mera.<br />

Det är ett beteende som behöver upphöra. Eftersom<br />

små förändringar i förbrukningen får stor<br />

påverkan på priset hoppas jag att vi alla hjälps åt<br />

att minska förbrukningen. Det finns en stor winwin<br />

situation för oss alla om vi hjälps åt här.<br />

Vi har även stora problem med sopsorteringen i<br />

våra områden. Vi märker bland annat att allt möjlig<br />

skräp slängs i behållaren för matavfall. Vår personal<br />

får sedan gå och plocka upp det som slängs<br />

felaktigt. Vi hinner inte kontrollera alla utrymmen<br />

innan tömning vilket gör att vi får straffavgifter<br />

från Vafab, helt i onödan. Vi vill tillhandahålla<br />

hushållsnära källsortering över allt men om problemen<br />

fortsätter kommer vi tvingas stänga eller<br />

flytta sopsorteringen från vissa platser.<br />

I november inviger vi vårt nya fyravåningshus på<br />

Karlavägen 8. Och i januari blir ombyggnaden av<br />

Annexet på Skolgatan 7-9 färdig. Totalt innehåller<br />

projekten 32 lägenheter i blandade lägenhetsstorlekar.<br />

När denna text skrivs finns fortfarande<br />

några lägenheter lediga för uthyrning. Gå in på vår<br />

Lars Larenius,<br />

vd för Kungsörs<br />

Fastighets AB.<br />

hemsida www.kfabkungsor.se om ni vill veta mer.<br />

Vi påbörjar inom kort årets hyresförhandlingar.<br />

Inflationen, höjda räntor och dyr el gör att vi behöver<br />

en större hyreshöjning i år jämfört med de<br />

senaste åren. Situationen är likadan i hela landet.<br />

Vi får se vart höjningen landar till slut men vi har<br />

inga andra intäkter än våra hyror så på något sätt<br />

behöver vi kompensera oss för alla kostnadsökningar.<br />

Trots min lite dystra beskrivning ovan vill jag se<br />

positivt på framtiden. Kriget kan vi nog inte göra<br />

mycket annat åt än att hoppas på en snar lösning,<br />

men vi har en omfattande hjälpverksamhet här i<br />

Kungsör att vara stolta över. Kungsörs Återvinning<br />

& Secondhand (en del av Centrumkyrkan) på<br />

Kungsgatan 42 skickar stora volymer av kläder,<br />

förnödenheter och inte minst leksaker till alla<br />

utsatta barn i Ukraina. Har ni leksaker eller andra<br />

prylar liggande hemma som ni inte använder vill<br />

jag verkligen uppmana er att skänka dessa till<br />

deras verksamhet för vidare transport till krigets<br />

utsatta.<br />

Avslutningsvis vill jag önska er alla en god jul och<br />

ett gott nytt år!<br />

Lars Larenius<br />

2 3


Det naturliga boendet i Kungsör<br />

Så här blev nybygget<br />

på Karlavägen 8<br />

Under 20<strong>22</strong> så har vi byggt ett flerfamiljshus med 23 lägenheter på Karlavägen<br />

8. Lägenheterna har en ljus och öppen planlösning. Här är några<br />

bilder från nyproduktionen.<br />

ALLMÄNNYTTANS<br />

10<br />

enklaste<br />

ENERGISPARTIPS<br />

ATT SPARA ENERGI ÄR BRA FÖR MILJÖN OCH ENKLARE ÄN VAD DU TROR. GENOM ATT SPARA ENERGI BIDRAR DU<br />

TILL ATT DÄMPA ENERGIPRISERNA OCH SÄNKA DINA KOSTNADER. HÄR FÖLJER TIO TIPS FÖR ETT ENERGISNÅLARE LIV.<br />

01. STÄNG ALLTID AV<br />

STRÖMBRYTAREN PÅ<br />

DINA ELPRYLAR<br />

Fem till femton procent av din<br />

hushållsel går till hemelektronik<br />

som står i stand-by. Koppla all<br />

din hemelektronik till ett grenuttag<br />

med strömbrytare, så kan du lätt<br />

stänga av alla saker när du inte<br />

behöver använda dem.<br />

02. SLÄCK ALLTID<br />

LYSET EFTER DIG NÄR<br />

DU LÄMNAR RUMMET<br />

Belysning står för en femtedel av<br />

hemmets energianvändning, så här<br />

finns det både pengar och energi<br />

att spara.<br />

03. BYT TILL<br />

LÅGENERGILAMPOR<br />

Glödlamporna är i princip ett minne<br />

blott, men det finns fortfarande en<br />

del halogenlampor som kan använda<br />

10 gånger mer energi jämfört med<br />

LED-alternativet. Minska energin<br />

med 90 % genom att gå över till<br />

LED där det finns halogen.<br />

07. ANVÄND TORKSKÅP<br />

& TORKTUMLARE<br />

MED MÅTTA<br />

Låt tvätten hängtorka om det inte<br />

är så bråttom! Det går åt nästan<br />

04. DUSCHA SNABBT lika mycket energi att torka ett<br />

& EFFEKTIVT<br />

par strumpor som att fylla hela<br />

torkskåpet. Anpassa torktiden så<br />

ISTÄLLET FÖR ATT<br />

att fläkten inte står på i onödan.<br />

BADA I BADKAR<br />

Ett torkskåp använder ungefär lika<br />

mycket energi som 570 LED-lampor!<br />

En dusch på fem minuter istället för<br />

en kvart kan minska årsförbrukningen<br />

för varmvattnet med hela 500 kilowatttimmar<br />

per person. Stäng därför av<br />

vattnet när du vill tvåla in dig. Och<br />

använd gärna en duschtimer för att<br />

hålla reda på tiden.<br />

05. VAR SPARSAM MED<br />

VATTNET VID DISK &<br />

TANDBORSTNING<br />

En kvarts disk under rinnande vatten<br />

kräver hela 75 liter. Använd istället<br />

balja eller diskpropp. Stäng även av<br />

vattnet när du borstar tänderna.<br />

Tipsa också hyresvärden om<br />

läckande kranar.<br />

06. VAR RÄDD OM<br />

VÄRMEN I LÄGENHETEN<br />

Ha inte stora möbler eller långa<br />

gardiner framför dina element, det<br />

hindrar värmen från att komma ut i<br />

rummet. Om du känner drag, kolla<br />

dina tätningslister runt fönster och<br />

dörrar. Är de trasiga, kontakta<br />

hyresvärden.<br />

08. TVÄTTA<br />

FULL MASKIN &<br />

ÖVERDOSERA INTE<br />

TVÄTTMEDEL<br />

Det går åt nästan lika mycket energi<br />

till att tvätta en enda tröja som att<br />

tvätta en full maskin. Tänk också<br />

på att inte överdosera tvättmedlet,<br />

utan läs på paketet hur mycket<br />

som behövs.<br />

Här hittar du fler energispartips<br />

ALLMÄNNYTTAN.SE<br />

4 5<br />

09. ANPASSA<br />

KASTRULLERNAS<br />

STORLEK TILL PLATTAN<br />

& ANVÄND LOCK<br />

VID KOKNING<br />

Använd kastruller och stekpannor<br />

med plana bottnar som passar till<br />

plattans storlek (repiga och buckliga<br />

bottnar drar mer energi). Använder<br />

du lock när du kokar vatten sparar<br />

du dessutom 30 % energi.<br />

10. STÄLL IN RÄTT<br />

TEMPERATUR PÅ KYL<br />

OCH FRYS<br />

För varje grad extra kyla du har ökar<br />

du energianvändningen med upp till<br />

10 %. I kylen rekommenderas +5 grader<br />

och i frysen -18 grader (går lätt att kolla<br />

genom att lägga in en termometer i<br />

mitten av kylen eller frysen.)<br />

LÄNK TILL FILM: energispartips.allmannyttan.se/film


Det naturliga boendet i Kungsör<br />

Smått<br />

& Gott<br />

HYRESGÄSTENS<br />

ANSVAR<br />

Du som hyresgäst ansvarar<br />

själv för att byta glödlampor,<br />

lysrör, glimtändare,<br />

ugnslampor och andra<br />

förbrukningsmaterial i<br />

din lägenhet.<br />

Hyr du även en parkeringsplats,<br />

har en balkong<br />

eller uteplats så ansvarar<br />

du själv för att skotta<br />

dessa ytor.<br />

Underhållsåtgärder<br />

20<strong>22</strong><br />

HÄGGEN 1<br />

Syrénvägen 1, 3, 5,<br />

Karlavägen 33, 37<br />

Föreningsgatan<br />

9, 11, 13,<br />

Kinnekullevägen 9<br />

Fönsterbyte, installation av närvarostyrd belysning<br />

samt utbyte av hiss. Installation av passersystem.<br />

För Dig som är<br />

hyresgäst hos KFAB!<br />

Biljetter köps på KFAB:s kontor och priset är<br />

80 kr/biljett<br />

Betalning via Swish eller debitering på hyresavin.<br />

HÖJT<br />

NYCKELPRIS<br />

Om du vill beställa fler<br />

nycklar, utöver de 3st<br />

du fick vid inflyttning,<br />

är priset nu 350 kr/st.<br />

För beställning kontakta<br />

felanmälan.<br />

FÖRVARA INGET I<br />

TRAPPHUSET<br />

För att vi ska kunna<br />

garantera fria utrymningsvägar<br />

vid exempelvis<br />

brand får du inte placera<br />

föremål i entré, trapphus,<br />

vinds- och källargångar.<br />

Dörrmattor och alla skor<br />

m.m. ska placeras innanför<br />

lägenhetsdörren, inte i<br />

trapphuset.<br />

LADDA INTE EL-<br />

CYKLAR OCH PER-<br />

MOBILER<br />

i cykelrummen.<br />

Har du en permobil eller<br />

en elcykel så behöver<br />

den laddas i ett separat<br />

utrymme på grund av risk<br />

för gnistbildning.<br />

FÖLJ OSS GÄRNA<br />

På Instagram,<br />

kungsorsfastighetsab,<br />

där får<br />

du veta vad som<br />

”ligger i röret”<br />

hos oss.<br />

Sopor – ett ökande<br />

problem vi behöver<br />

få bukt med!<br />

Vi vill påminna alla våra hyresgäster om hur viktigt det är att sortera<br />

sina sopor rätt. Särskilt viktigt är det att inte övrigt brännbart, som plast<br />

exempelvis, läggs i kärlet för kompost (matavfall).<br />

Det är även viktigt att tänka på att aldrig lägga den bruna papperspåsen<br />

för kompost i en plastpåse – då försvinner hela nyttan med sorteringen!<br />

Hur du sorterar dina sopor har stor betydelse för vår miljö. Tänk på att<br />

det är en viktig insats du själv kan göra med liten ansträngning.<br />

Sophanteringen tar mer och mer resurser från vår arbetsgrupp. Det<br />

största problemet är att hyresgäster slänger/ställer grovsopor i våra<br />

soprum och utanför våra sopstationer. Det tar oss tid att hantera detta,<br />

dessutom debiteras vi för felsorterade sopor. En avgift som du som<br />

privatperson slipper.<br />

Som hyresgäst har du ansvar för att slänga dina grovsopor på kommunens<br />

miljöstationer. (Öppettider se https://kungsor.se/boende-miljo-och-trafik/avfall-och-atervinning.html)<br />

Till grovsopor räknas till exempel:<br />

• Kyl- och frysskåp<br />

• Möbler<br />

• Bilbatterier<br />

• Tv-apparater<br />

• Stora kartonger<br />

• Dammsugare<br />

• Stora leksaker<br />

• Cyklar och pulkor<br />

KAPTENEN 21<br />

Kvarngatan 7,<br />

Runnavägen 24,25,<br />

Runnagränd 5, 6<br />

Målning sockel entré<br />

och miljöhus.<br />

RYTTAREN 7<br />

Hornsgatan 6, 10<br />

Två nya hissar installerade.<br />

Porttelefoner<br />

installerade.<br />

HÄGGEN 2<br />

Kinnekullevägen 7<br />

KAPLANEN 1<br />

Drottninggatan 20,<br />

Skolgatan 1<br />

Porttelefon installerad.<br />

Två nya hissar installerade.<br />

Mästerkatten 2: 25/12 kl.14,<br />

26/12 kl.14, 30/12 kl.17<br />

Avatar – The way of water:<br />

25/12, 1/1 kl.19.30<br />

I wanna dance with somebody:<br />

27/12, 30/12 kl. 19.30<br />

Håkan Bråkan:<br />

25/12, 26/12, 1/1 kl.17<br />

UFO Sweden:<br />

26/12, 28/12 kl.19.30<br />

Filmerna visas på<br />

BIOGRAFEN<br />

THOR MODÉEN TEATERN<br />

www.thormodeen.com<br />

6 7


De två först öppnade rätta lösningarna vinner var sitt presentkort värt 300 kr.<br />

Skicka in det lösta korsordet senast den 1 februari 20<strong>22</strong> till KFAB Box 15, 736 21 Kungsör.<br />

Namn............................................................................................................................................Tel...........................................<br />

Adress..........................................................................................................................................................................................<br />

Våra korsordsvinnare<br />

för 2021 var:<br />

Ingemar Björk<br />

och A-M Blomgren<br />

Det naturliga boendet<br />

i Kungsör

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!