09.01.2018 Views

DECOR – Ocak/Şubat 2018 Sayısı

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

JANUARY<br />

FEBRUARY<br />

<strong>2018</strong><br />

ISSN 2147-3609


4 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


5 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Yeni bir yıl, yeni bir heyecan…<br />

Herkesin heyecanla beklediği <strong>2018</strong> sonunda geldi. Belli ki son yıllarda daralan sektör, tabiri<br />

caizse acısını <strong>2018</strong>’den çıkartacak. Tabii ki her sene olduğu gibi bu yıl da Domotex Hannover<br />

ile fuarlara start veriyoruz. Umuyorum ki hem fuara katılan markalar hem de ziyaretçiler için<br />

faydalı bir Domotex geride bırakırız. Sadece Domotex değil, Masion&Objet Paris’te de sizlerle<br />

olacağız. Toplamak gerekirse bu <strong>Ocak</strong> ayında Frankfurt, Hannover, Köln ve Paris arasında<br />

mekik dokuyacağız. Herkese umut ettiği gibi bir yıl ve fuar sezonu diliyorum.<br />

Enes Karadayı<br />

Hereke’ne sağlık…<br />

Bu yılın bir yeniliği de Decor Dergisi’nden… Yaptığımız bunca yayında halının çok emeği var.<br />

Peki, biz halıya ne kadar değer veriyoruz? <strong>Ocak</strong> ayında dünyaca meşhur “Hereke” ile başlayacağım<br />

yeni yazı dizisine her sayıda Türk halı kültürünü dünyaya altın harflerle yazan değerlerimizi<br />

anlatarak devam edeceğim. Bir sayıda Ayşe teyzenin zorluklarla büyüttüğü bebesini, bir<br />

diğerinde nişanlısını askere gönderen Fatma’nın yaşadığı özlemi nasıl halıya düğüm düğüm<br />

işlediğine şahit olacağız belki de. Türk halıları üzerinde okuyabileceğimiz farklı hikayelerin yer<br />

alacağı bu diziyi kaçırmamanız temennisi ile…<br />

A new year, a new excitement...<br />

Long awaited <strong>2018</strong> has finally arrived. It seems that the sector, which was fairly narrowed in<br />

recent years, will take its revenge from <strong>2018</strong>. Naturally we are starting the new event rally<br />

with Domotex Hannover as we do every year. I hope we can experience a lucrative fair from<br />

the standpoints of both exhibiting brands and visitors. Not only at Domotex, we will be together<br />

with the sector reps at Maison&Object Paris as well. In other words, we will be shuttling<br />

between Frankfurt, Hannover, Cologne and Paris this January.<br />

We have a new effort for this year. The carpet has contributed to us throughout our publishing<br />

life but how much value do we add to the carpet? I am starting with world famous “Hereke”<br />

with this issue and I will continue to talk about our values which tells our culture with capital<br />

letters to the world. In one issue I will talk about how Aunt Ayşe reflected missing her child<br />

as motifs to the carpet and in another issue I will make you feel the reflection of Fatma over<br />

the carpet about her missing feelings for her fiancée at the military service. I will offer many<br />

different stories that we can read on Turkish carpets.<br />

ENES KARADAYI<br />

enes.karadayi@img.com.tr<br />

6 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


İçindekiler / Index<br />

9<br />

Hereke;<br />

Saraylara Layık<br />

94<br />

CIFF, the flagship furniture<br />

trade fair of exceptional quality<br />

26<br />

Dometex Türkiye<br />

için geri sayım<br />

100<br />

IMM cologne to display<br />

new trends in interior decoration<br />

36<br />

New products<br />

at DOMOTEX asia <strong>2018</strong><br />

120<br />

DU&KA’dan<br />

doğal materyaller<br />

54<br />

Heimtextil <strong>2018</strong><br />

has more interest<br />

130<br />

Ercan Uyan:<br />

“Kar zamanı değil, arz zamanı”<br />

Furkan YALDIZ<br />

furkan.yaldiz@img.com.tr<br />

7 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Hereke; saraylara layık<br />

TBMM Milli Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası’nda 15 kişinin 18 milyon<br />

816 bin 480 düğüm atarak 9 ayda tamamladığı 52,27 metrekarelik kırmızı zeminli yayla<br />

çiçeği desenli Hereke halısı, tezgahtan indi.<br />

Halı, Türk kültürünün en önemli temsilcilerinden…<br />

Bunların başında da kuşkusuz Hereke<br />

geliyor. Dolmabahçe Sarayı‘nın tefrişinde<br />

kullanılacak 52 metrelik bu halı, sarayın yıllanmış<br />

duvarlarıyla birlikte özüne dönecek. Peki,<br />

Hereke’yi ne kadar tanıyoruz? Nedir özelliği?<br />

İsterseniz baştan başlayalım…<br />

Hereke Fabrika-i Hümâyûnu<br />

1843 yılında kurulan Hereke Fabrikası, 1845’de<br />

yeni yapılmakta olan sarayların döşemelik ve<br />

perdelik ihtiyacını karşılamak üzere Hereke<br />

Fabrika-i Hümâyûnu adıyla üretime geçmişti.<br />

Osmanlı İmparatorluğu’nun o tarihe kadar<br />

ipekli dokuma alanında kurduğu en kapsamlı<br />

fabrika olan Hereke Fabrikası için Fransa’dan<br />

jakar tezgâhları ve tasarımcılar getirilerek<br />

üretim başlatılmıştı.<br />

Geleneksel Osmanlı halıcılığında bir dönüm<br />

noktası sayılabilecek 1891 yılında, Hereke Fabrika-i<br />

Hümâyûnu, kuruluşundan yaklaşık yarım<br />

asır sonra, yüz adet yeni tezgâhla halı üretimine<br />

başladı. Sultan II. Abdülhamid’in (1876-<br />

1909) himayesinde, Sivas, Ladik ve Manisa’dan<br />

getirilen ustalarla başlanan bu üretimde,<br />

ustalara önce saray tarafından verilen desen<br />

örnekleri dokutturulmuş ve bu desenler daha<br />

sonra geliştirilerek özgün bir Hereke üslubu<br />

oluşturulmaya çalışıldı. Böylece, saraylar için<br />

ipekli döşemelik ve perdelik üreten Hereke<br />

Fabrikası’na halı dokuma birimleri eklenmiş<br />

ve dünyaca tanınan Hereke halıcılığının temelleri<br />

atılmıştı. O dönemde Dolmabahçe Sarayı<br />

içinde de Hereke Dokumahânesi adıyla bilinen<br />

ve fabrikaya bağlı olarak çalışan bir dokuma<br />

atölyesi bulunduğu bilinmektedir.<br />

Dolmabahçe için ilk Hereke değil<br />

Aslında Dolmabahçe Sarayı’nın Hereke halısı<br />

var. Yaklaşık 124 metrekareyi bulan ölçüsü<br />

ile Dolmabahçe Sarayı’nın en büyük halısı<br />

olma özelliğini taşır. Madalyonlu ve kabartma<br />

desenli halı tamamen Avrupa tarzında dokunmuştur.<br />

Oval madalyon, istiridye motifleri, S<br />

ve C kıvrımlarıyla, aynı rengin farklı tonlarının<br />

kullanımıyla elde edilmiş resimsel tasarımı ile<br />

halı Hereke’nin Batı’dan aldığı desenleri en iyi<br />

yansıttığı uygulamasıdır. Bazı bölümlerinde<br />

havların yüksek kesilmesiyle motifler kabartma<br />

olarak verilmiştir. II. Abdülhamid’in emri<br />

ile Hereke’de bunlara benzer kabartma, belgelerde<br />

geçen adı ile kadife halılar dokunmuştur.<br />

Bir köşesinde “Hereke sene 1318” yazılıdır.<br />

Yün Hereke Halı<br />

Milli Saraylar Koleksiyonu’nun en dikkat çekici<br />

eserleri arasında Yıldız Şale1 numaralı Tören<br />

Salonu’nda yer alan, ölçü ve tasarımı ile eşsiz<br />

Hereke halısının şeması saray ressamı Emil<br />

Meinz tarafından 1898 tarihinde yapılmıştır.<br />

Halının tasarımı tören salonunun tavan ve<br />

duvar resimleri ile birlikte çizilmiştir. Halının<br />

merkezinde elips madalyon ile birlikte toplam<br />

üç madalyonu, salonun avizelerinin izdüşümlerine<br />

denk düşürerek tasarlanmıştır. Eserin<br />

bir diğer özelliği ise gerek Yıldız Şale Tören<br />

Salonu gerekse Dolmabahçe Sarayı’nda yer<br />

alan bazı oda ve salonlarda olduğu gibi tüm zemini<br />

kaplayacak şekilde dokunmuş olmasıdır.<br />

Halının orta zemini tek parça, yan bordürler<br />

ve kule çıkmalarına denk gelen bölümleri ek<br />

olarak yapılmıştır. Ek yerleri kaliteli bir işçilik<br />

yapılarak belirsizce yerleştirilmiş ve desen<br />

bütünlüğü sağlanmıştır. Hereke Fabrikası’nın<br />

üsluplaşmış Hereke saray halıları desen ve<br />

renk özelliğindedir. Krem renkli zemin, kırmızı<br />

zeminli köşe dolguları, madalyon ve köşelerde<br />

yer alan iri rumi kıvrımları Hereke saray halılarında<br />

klasikleşmiş unsurlar olarak görülmektedir.<br />

Halının madalyonları, rozetler ve köşe<br />

dolgularında daha ziyade rumi motifleri kullanılmıştır.<br />

Oval madalyonun dört yanında rozetler yer alır.<br />

8 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Madalyonda iri rumi kıvrımların arasında natüralist serpme<br />

çiçek motifleri yer alır. Ortadaki geniş bordür krem zemin<br />

üzerine hatayi ve Çin bulutu motiflerinden oluşmaktadır.<br />

Hatayiler bir krem ve mavi zeminli atlamalı olarak devam<br />

etmekte, araları ve kenarları Çin bulutlarıyla işlenmiş geniş<br />

rumiden oluşmaktadır. Geniş bordürün iki yanında yer alan<br />

ince bordürler kendi içinde bölümlere ayrılır. Dış bordürün<br />

ortasındaki geniş bordür rozet ve gül motiflerinden oluşur.<br />

Saraylarımıza layık halı kültürümüzün en nadide eserlerinden<br />

olan Hereke halısının ne kadar ince ve titiz bir çalışma<br />

ile yapıldığına şaşırmamak elde değil. Halı şuan evlerde dekoratif<br />

bir ürün olma yolunda ilerlerken, en önemli eserlerimizin<br />

değişmez parçaları olmuş tarih sayfalarında. Halıdaki<br />

deseni, tavandaki avizeye denk gelecek şekilde dokuyan ve<br />

özenen sanatçılara saygı ile…<br />

9 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Hereke; deserving palaces!<br />

The exclusive carpet of 52.27 square meters woven at TGNA National Palaces Hereke<br />

Carpet and Silk Fabric Factory where 15 people tied 18 million 816 thousand 480 knots<br />

has been released from the loom.<br />

Carpet is one of the most important<br />

representatives of the Turkish<br />

culture. The 52 square meter<br />

carpet to be used at the furnishing<br />

of the Dolmabahce Palace will<br />

be back to the basic with ancient<br />

walls of the palace.<br />

Okay, how familiar<br />

are we with Hereke?<br />

What is special with<br />

it? Let’s start from<br />

the beginning…<br />

History<br />

Hereke carpets<br />

reflecting mostly the<br />

style characteristics<br />

of the period constitute<br />

an important<br />

part of the National<br />

Palaces Collection.<br />

But as the constructions<br />

of the palaces,<br />

pavilions and the<br />

summer palaces<br />

date long ago from<br />

1891 when the Hereke<br />

Factory begun<br />

the production of the<br />

carpets, considering<br />

the trade based on the political<br />

relations of the period and in the<br />

light of the objects found in the<br />

depots of the National Palaces<br />

and as to the evaluation during<br />

the formation period of the depots,<br />

it appears that the first carpet<br />

examples in the decoration of the<br />

palaces, pavilions and the summer<br />

palaces are made of English,<br />

Uşak and Gordes carpets. Before<br />

the beginning of the carpet production<br />

by the factory, the fact<br />

that many carpets were bought<br />

from various places and countries<br />

for the palaces, can be followed<br />

from the archives documents as<br />

regards the dates and the types.<br />

Among them European carpets<br />

named as “Frenk” (mostly French<br />

carpets), English carpets, Gördes<br />

carpets and Uşak carpets stand<br />

for the mostly bought types. Apart<br />

them, in the collection, you can<br />

find among local carpets Sivas,<br />

Demirci, Kayseri, Avanos, Kırşehir,<br />

Kula carpet and prayer rugs.<br />

Besides, Feshane Factory in<br />

Defterdar ensured carpets to the<br />

palaces.<br />

In the collection among the carpets<br />

with an eastern origin, Iran,<br />

Hamedan, Khorasan, Siraz, Tabriz,<br />

Keşan, Samarkand carpets<br />

are also found. Especially,<br />

the examples<br />

of Samarkand carpets<br />

with a rare color and<br />

size are found today<br />

in Yıldız Chalet, Dolmabahçe<br />

Palace and<br />

Beylerbeyi Palace.<br />

Tebriz carpets, Şiraz<br />

prayer rugs, Keşan<br />

carpet and prayer rugs<br />

among these kind of<br />

carpets, continue to<br />

exist as the eastern<br />

representative of the<br />

“Last Ottoman Palaces<br />

and Pavilions” that<br />

gather the eastern and<br />

Western civilizations.<br />

Among the carpets of<br />

European origin of the<br />

collection, for instance<br />

French Aubusson,<br />

Savonnerie carpets and English,<br />

Brussels Greece (1 example) carpets<br />

are found.<br />

The collection that was formed<br />

through buying, the production of<br />

Hereke Factory and presents, was<br />

transported by the carriage of the<br />

objects between the palaces and<br />

the pavilions and finally gained its<br />

actual appearance.<br />

10 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Hereke Carpet<br />

Among the most popular art<br />

works in the National Palaces<br />

Collection, the scheme of the<br />

Hereke carpet unique by its measure<br />

and conception is made by<br />

Emil Meinz, the palace painter,<br />

in 1898 and it is situated in Yıldız<br />

Şale number 1 Ceremony Hall.<br />

The conception of the carpet is<br />

made together by the pictures of<br />

the roof and of the wall decorating<br />

the ceremony hall. In the center<br />

of the carpet, together with the<br />

ellipse locket and in total three<br />

lockets are conceived by taking<br />

into account the projections of<br />

the hall’s chandeliers. Another<br />

feature of the art work is that both<br />

in Yıldız Şale Ceremony Hall and<br />

in some of the rooms and halls of<br />

Dolmabahçe Palace, it is weaved<br />

as to cover all over the ground.<br />

The middle section of the carpet<br />

is made of one part, the side bordure<br />

and the emerging tower are<br />

made as supplement. The supplement<br />

parts are situated skillfully<br />

with a qualified handwork<br />

and the wholeness of the pattern<br />

is ensured. The Hereke Palace<br />

carpets, the stylized production<br />

of the Hereke Factory, are designed<br />

in unique pattern and color.<br />

Cream-colored ground, corner<br />

stuffs with red ground, large curls<br />

in rumi style found on lockets<br />

and on the corners are seen as<br />

the classical elements in Hereke<br />

palace carpets.<br />

As long as the lockets, emblems<br />

and the filling of the corners are<br />

concerned, rumi style is used.<br />

On four sides of the oval locket<br />

emblems are situated. Among<br />

the large curls in rumi style on<br />

the locket we can see scattered<br />

flower motifs in naturalist style.<br />

The large bordure ın the middle is<br />

made of hatayi and Chinese cloud<br />

motifs on a cream ground. Hatay<br />

is continue alternately with cream<br />

and blue ground, the distance<br />

and the sides is made of a large<br />

rumi style ornated with Chinese<br />

clouds. The fine bordures situated<br />

on both sides of the large bordure<br />

are separated into sections. The<br />

large bordure in the middle of the<br />

outside bordure is made of emblem<br />

and rose motifs.<br />

Woolen Hereke Carpet<br />

With approximately 124 m² it<br />

bears the characteristic to be the<br />

biggest carpet in Dolmabahçe Palace.<br />

This carpet with locket and<br />

in relief motifs is weaved completely<br />

in European style. The carpet<br />

with the oval locket, oyster motifs,<br />

with its S an C curlings, with its<br />

design reflecting a painting by<br />

the use of different tones of the<br />

same color, is the best application<br />

where the Western patterns are<br />

reflected. In some sections by the<br />

cutting high of naps, the motifs<br />

are given as in relief. In Dolmabahçe<br />

Palace, the first examples<br />

of European style carpets in relief<br />

are English and French carpets.<br />

Later, with the orders of Abdülhamid<br />

II in Hereke carpets in relief<br />

that look like them, velvet carpets<br />

as named in the documents are<br />

weaved. In a corner, “Hereke year<br />

13181 is inscribed.<br />

It is not possible not to be surprised<br />

how strictly and carefully a<br />

Hereke carpet, one of the most<br />

distinguished artworks of our carpet<br />

culture is made. As a decorative<br />

item for homes carpet is one<br />

of the inevitable elements found<br />

in history pages. With respect to<br />

the artists who weave the motifs<br />

of the carpet in harmony with the<br />

chandelier on the ceiling.<br />

11 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


DOMOTEX <strong>2018</strong> yeni etkinlikler<br />

ve özelliklerle açılıyor<br />

Bu yıl otuzuncu defa kapılarını açacak etkinlik öncesi fuardaki yerleşimler ve salonlar<br />

yeniden düzenlendi. Katılımcı firmalardan gelen yoğun istek üzerine fuarın açılış kapanış<br />

tarihleri de değişti. Domotex <strong>2018</strong> bu yıl 12 <strong>Ocak</strong> Cuma günü başlayıp, 15 <strong>Ocak</strong><br />

Pazartesi kapanıyor.<br />

Halı ve yer kaplama malzemeleri alanında dünya<br />

lideri olarak bilinin Domotex fuarı bu yıl otuzuncu<br />

organizasyonuna bir dizi yenilikler ve değişikliklerle<br />

giriyor. Ziyaretçilerin firmalara, pazar trendlerine<br />

ve sergilenen ürünlere daha etkin ulaşabilmelerini<br />

sağlamak amacıyla fuardaki sergi alanları ve<br />

yapılarında fark edilir düzenlemeler yapıldı. Bu yıl<br />

fuarda ana tema olarak seçilen, “Unique Youniverse”<br />

aynı zamanda halı ve yer kaplamaları alanındaki<br />

bireyselleşme mega trendini her açıdan ziyaretçi ve<br />

katılımcılara hissettirmeyi amaçlıyor. Ziyaretçiler<br />

bu temayı özellikle 9 numaralı salondaki sergiler,<br />

sanatçılar ve genç tasarımcıların çalışmaları yoluyla<br />

yoğun olarak hissedecekler. Domotex’ten sorumlu<br />

direktör Dr. Andreas Gruchow’un ifadesiyle, “bu yılki<br />

etkinlikle ziyaretçiler, trendler, yenilikler ve yeni<br />

yaşam tarzları dünyasına derinden dalma fırsatı<br />

bulacaklar. Bu yıl fuara katılımcı sayısında beklentilerin<br />

ve geçen dönemin üstünde bir artış yaşıyoruz.<br />

Bu husus, Domotex’in halı ve yer kaplamaları<br />

sektörleri için global bir pazaryeri olma ve trend<br />

belirleyici gücü açısından önemini kanıtlıyor. Alman<br />

katılımcılar dışında, kapsadıkları sergileme alanları<br />

itibariyle Türkiye, Hindistan, Belçika, Çin, Hollanda,<br />

İran, İtalya, Mısır ve ABD önde gelen isimler arasında<br />

yer alıyor.”<br />

Özel sergi alanı<br />

Fuardaki hallerden birinde, “Framing Trends” başlıklı<br />

özel bir sergi alanında öncü firmalar, endüstriye<br />

yeni giren firmalar, tasarımcı ve sanatçılar, genç yetenekler,<br />

yeni ürünlerini, yeniliklerini özel sunum ve<br />

temalarla izleyicileriyle paylaşacaklar. Fuar süresince,<br />

değişik başlıklar altında, dikkate değer ürün,<br />

Fuarda bu yıl yeni bir anlayışla düzenlenen sergileme<br />

alanlarında ziyaretçilere sunulan ürün grupları<br />

arasında dünyanın dört bucağından el dokuma<br />

halılar, dünyanın en ünlü tasarımcılarının elinden<br />

çıkmış makina halıları, dayanıklı yer örtüleri, lamine<br />

ve tasarım ürünü yer kaplamaları, parkeler, ahşap<br />

zemin malzemeleri, son model uygulama ve montaj<br />

teknolojileri dikkatleri çekiyor.<br />

12 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


sunum, firma ve uygulamaların yarıştığı ödül programları<br />

ve ödül dağıtım etkinlikleri de yer alacak.<br />

Bu yılki Domotex’de ilklerden biri de fuarın açılış ve<br />

kapanış günlerindeki anlamlı değişme olacak. Katılımcı<br />

firmalardan gelen yoğun istek üzerine fuarın<br />

açılış kapanış tarihleri bu yıldan itibaren değişti.<br />

Yıllardır Pazartesi <strong>–</strong> Cuma arası hafta içi günlerde<br />

düzenlenen Domotex fuarı bu yıl 12 <strong>Ocak</strong> Cuma<br />

günü başlayıp, 15 <strong>Ocak</strong> Pazartesi kapanıyor.<br />

13 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


DOMOTEX <strong>2018</strong> to open with an array of<br />

new highlights and features<br />

The 30th edition of the world’s leading tradeshow for<br />

carpets and floor coverings will be a very strong and<br />

innovative show, sporting an extensive lineup of new<br />

features. The show has a new exhibition layout and<br />

hall restructuring that will make it a lot easier for<br />

visitors to survey the market and connect with the<br />

exhibitors and trends that matter to them. The show<br />

will also have a strong overarching focus on the megatrend<br />

of individualization, as reflected in the keynote<br />

theme of “UNIQUE YOUNIVERSE”. This theme will find<br />

concentrated expression in Hall 9, which will house an<br />

inspiring world of creatively staged display zones by<br />

exhibitors, artists and budding young designers. “The<br />

upcoming show will immerse its visitors in a totally<br />

new and captivating world of trends, innovations and<br />

lifestyle,” commented Dr. Andreas Gruchow, the director<br />

in charge of DOMOTEX at Deutsche Messe, Hannover.<br />

“Exhibitors and visitors alike can look forward<br />

to a wealth of concrete ideas that will help them grow<br />

their business and keep up with the trends and innovations<br />

that are shaping the future of their industry,”<br />

he added.<br />

Exhibitor registrations trending much higher than<br />

expected<br />

The enhanced DOMOTEX format has been well received<br />

by the carpet and floor coverings industry <strong>–</strong> as can<br />

be seen from the high level of exhibitor registrations.<br />

“We are well up on the number of exhibitors confirmed<br />

at the same time in the build-up to the previous<br />

year. We’re also significantly above expectation on<br />

booked display space,” Gruchow said. “This further<br />

underscores DOMOTEX’s importance as a global<br />

marketplace and setter of trends for the carpet and<br />

floor coverings industry. At this rate, we are on track<br />

for around 1,400 exhibitors from over 60 nations,” he<br />

added. Apart from Germany, the show’s biggest exhibiting<br />

nations in terms of display space are Turkey,<br />

India, Belgium, China, the Netherlands, Iran, Italy,<br />

Egypt and the USA.<br />

New hall restructuring boosts market<br />

transparency<br />

The new hall restructuring physically clusters allied<br />

product groups, making it much easier for visitors<br />

from all professional backgrounds <strong>–</strong> whether wholesale<br />

or retail, architecture, interior design, the skilled<br />

trades, or furniture or furnishing retail <strong>–</strong> to find their<br />

way around and survey the market. Getting down to<br />

specifics, halls 2 to 4 now house the biggest offering<br />

of hand-made carpets and rugs seen anywhere in<br />

the world. Halls 5 through 7 are home to a unique<br />

selection of machine-made carpets and rugs. Hall 8<br />

is the gateway to the latest carpet creations from the<br />

world’s most innovative designers and labels. The<br />

displays of resilient floor coverings, design flooring /<br />

LVT and laminate flooring are concentrated in halls 11<br />

and 12. And halls 12 and 13 house the show’s displays<br />

of parquet and wood flooring. Hall 13 also houses<br />

displays of the latest flooring application and installation<br />

technnology. The convenience factor will be<br />

further enhanced by the venue’s excellent integration<br />

into the local public transport system and by the new<br />

MY DOMOTEX Shuttle, which will transport visitors<br />

and exhibitors quickly and directly to wherever they<br />

want to go on the exhibition grounds.<br />

“UNIQUE YOUNIVERSE” <strong>–</strong> wall-to-wall<br />

individualization<br />

With its keynote theme of “UNIQUE YOUNIVERSE”,<br />

DOMOTEX <strong>2018</strong> is focusing on the individualization<br />

megatrend and its effects on the flooring industry. In<br />

today’s globalized and digitized world, consumers are<br />

increasingly looking for ways to express their individuality.<br />

Consequently, the products and services they<br />

use to shape their lives <strong>–</strong> including their home lives <strong>–</strong><br />

are becoming more and personalized and tailored to<br />

their needs and preferences. “DOMOTEX is picking up<br />

on this trend, because if other products can be tailored<br />

to lifestyle preferences, then the same should also<br />

be true of floor coverings,” explained Gruchow.<br />

Immersive showcase of creative ideas<br />

Hall 9 is the new jewel in the crown of DOMOTEX. It<br />

is the home of the “Framing Trends” special display<br />

area, a richly diverse and immersive showcase in<br />

which established companies, industry newcomers<br />

and artists will engage with the keynote theme in an<br />

array of creatively staged displays. “Framing Trends”<br />

comprises four distinct zones, where visitors will be<br />

able to experience and interact with all kinds of outof-the-box<br />

ideas and designs. In the “Flooring Spaces”<br />

zone, companies from the floor coverings industry will<br />

stage extraordinary product showcases that play with<br />

and reflect on the individualization trend. Next-door,<br />

14 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


exhibitors will partner with interior designers to craft<br />

inspiring spaces and lifestyle realms in the “Living<br />

Spaces” zone. Then there’s the “NuThinkers” zone,<br />

where students and young designers will redefine<br />

interior design with a dazzling array of unconventional<br />

ideas and product prototypes. And finally, the “Art &<br />

Interaction” zone will present the keynote theme of<br />

“UNIQUE UNIVERSE” in a sensory feast of exhibits<br />

from the worlds of art and design, paired with interactive<br />

multimedia displays. To ensure that “Framing<br />

Trends” delivers a consistently high-quality visitor<br />

experience, the organizers have appointed a panel of<br />

experts under the leadership of Peter Ippolito, of Büro<br />

Ippolito Fleitz Group (Stuttgart, Germany), who will<br />

determine which of the ideas and designs submitted<br />

are worthy of going on display.<br />

As its name suggests, the “NuThinkers” zone is for<br />

alternative thinkers who can envisage a world beyond<br />

the main stream. The exciting new ideas on display<br />

there will include a new kind of floor heating system<br />

inspired by reptilian thermoregulation, a self-driving<br />

robotic painter that can create personalized floors,<br />

and a virtual reality software that uses body movement<br />

to create individualized spaces in real-time.<br />

When it comes to exploring the keynote theme, the<br />

sky is <strong>–</strong> literally <strong>–</strong> the limit in the “Art & Interaction”<br />

zone. “Meanwhile in the YOU-niverse”, for instance, is<br />

an installation in which visitors can open a window to<br />

catch their own little glimpse of infinity <strong>–</strong> in the form of<br />

a live feed of outer space from NASA.<br />

The “Endless Uniqueness” installation offers a similarly<br />

interactive perspective on the keynote theme.<br />

For this, 50 creatives, including Germany’s ten best<br />

interior designers, were each asked build their own<br />

personal interpretation of the “UNIQUE YOUNIVERSE”<br />

keynote theme in the form of their favorite items and<br />

flooring staged inside an open mirror box. The boxes<br />

are arrayed opposite a giant mirror kaleidoscope that<br />

reflects the boxes and the visitors walking among<br />

them. As they walk through this mirror installation,<br />

visitors can change and rearrange the materials in<br />

the boxes, thereby creating their own unique design<br />

universe.<br />

Captivating supporting program in Hall 9<br />

To add to the inspiration on offer, the upcoming show<br />

will feature a captivating program of speaking events <strong>–</strong><br />

the DOMOTEX Talks <strong>–</strong> inspired by the “UNIQUE YOU-<br />

NIVERSE” keynote theme. The speaker lineup includes<br />

industry experts, founders of amazing startups and<br />

trailblazing next-generation designers. Held on the<br />

“Framing Trends” stage in Hall 9, each day’s Talks<br />

will comprise three speed presentations followed by a<br />

moderated discussion panel. The Talks will explore a<br />

range of highly topical and innovative projects and ideas<br />

from architecture and design. They will be grouped<br />

into three main theme areas: “Modular design: individual<br />

versus mass-produced?”, “New one-off originals:<br />

handmade versus digital?” and “Retail interactive:<br />

virtual versus real?” The Talks are aimed primarily at<br />

architects, interior and product designers, but are also<br />

of interest to forward-thinking exhibitors and visitors.<br />

There will also be daily Guided Tours of the show, led<br />

by big-name architects and designers. For visitors,<br />

the tours are a great way to gain deeper insights into<br />

the keynote theme and the products on display and,<br />

of course, to make contact with key exhibitors. In the<br />

center of the “Framing Trends” area, visitors and exhibitors<br />

will find lounge-style meeting areas and a café<br />

<strong>–</strong> the ideal settings for relaxed, informal dialogue.<br />

The Carpet Design Awards are another Hall 9 highlight.<br />

The internationally coveted award honors the<br />

world’s best new designer carpets in eight categories.<br />

The 24 carpets shortlisted for the award will be on<br />

display in Hall 9 for the duration of DOMOTEX. Hall 9<br />

will also have a key focus on the exciting promise of<br />

virtual reality as an interior design tool. Virtual reality<br />

is set to transform the way we shop for floor coverings<br />

and furnishings and how we connect with one another<br />

and perceive the world. On the subject of virtual<br />

reality, it is worth noting that DOMOTEX’s organizer,<br />

Deutsche Messe, has developed the “hackvention<br />

event series” <strong>–</strong> a new international series of events in<br />

which, among much else, companies from the skilled<br />

trades, commerce and industry can use virtual and<br />

augmented reality to develop concepts and prototypes<br />

for individualized products. DOMOTEX exhibitors also<br />

benefit from this opportunity. First results will be presented<br />

at DOMOTEX <strong>2018</strong>.<br />

New show days<br />

Starting in <strong>2018</strong>, DOMOTEX is moving from its traditional<br />

Saturday-to-Tuesday format to a new Friday-to-Monday<br />

format. This means DOMOTEX <strong>2018</strong><br />

will open on Friday 12 January and remain open until<br />

Monday 15 January. The change comes in response to<br />

calls from many exhibitors to switch the official DO-<br />

MOTEX opening day to Friday.<br />

15 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Yasin Kaplan Halı Türkiye’nin<br />

en parlak 100 firması arasında<br />

Modernizasyon ve yenileme çalışmalarına hızla devam eden Yasin Kaplan Halı, son<br />

yıllarda daha hızlı gelişen sektörün, bu sürecine kendini adapte ediyor.<br />

1983 yılında girdiği<br />

halı sektöründe<br />

devraldıkları mirası<br />

günümüzün<br />

modern çizgileri<br />

ile birleştiren<br />

Yasin Kaplan Halı,<br />

teknoloji ve satış<br />

stratejileri anlamında<br />

da marka<br />

olma yolunda ilerliyor.<br />

Türkiye’nin en<br />

Mustafa Kaplan<br />

parlak 100 firması<br />

arasında olduklarını<br />

belirten Yönetim<br />

Kurulu Üyesi Mustafa Kaplan, dünyanın birçok<br />

noktası ile kaliteyi buluşturduklarını söyledi. Marka<br />

olarak Ar-Ge departmanlarını güçlendirdiklerini de<br />

ifade eden Kaplan, yeni yapılanma çalışmaları ile<br />

hızlı gelişen değişim sürecine kendilerini hazırladıklarını<br />

söyledi.<br />

Teknoloji le birlikte ne gibi değişimler oldu?<br />

Önceleri tekstil yer döşemeleri arasında yer alan<br />

ve daha çok ihtiyaca bağlı olarak zemin kaplaması<br />

olarak kullanırken, şimdilerde iç dekorasyonun<br />

bir parçası olarak kullanılmaktadır. Bu da halının<br />

kullanım amacına bağlı olarak tüketim ömrünü<br />

kısaltmıştır. Bu anlamda makine halısı pazarının<br />

büyüdüğü ve yaygınlaştığı söylenebilir. Tabi böyle<br />

bir gelişme kendisiyle beraber yenilenme süresini<br />

kısaltmış ve makine halısında modanın ve trendlerin<br />

daha çabuk değişmesine yol açmıştır.<br />

Bu kısa zaman aralığına tüketiciler nasıl uyum<br />

sağlıyor?<br />

Günümüzde internetin her yerde her alanda ulaşılabilir<br />

olması ve güvenli alışveriş imkanı sağlaması<br />

“mağazaları” her an ulaşılabilir ve günün her<br />

saatinde sipariş verilebilir hale getirmiştir. Sanal<br />

medyanın tanıtım ve promosyon amacıyla kullanılması<br />

ile görsel sunum zenginliği ortaya çıktı. Bu da<br />

ürünlerin daha iyi ve sağlıklı tanıtılmasına neden<br />

olmuştur. Buna bağlı olarak tüm ürünlerde olduğu<br />

gibi internet üzerinden satış alanında makine halısı<br />

da kayda değer bir yer bulabilmiştir.<br />

Bu kadar hızlı sirkülasyon sizi nasıl etkiliyor?<br />

Böyle bir açılım üreticiler için hızlı bir yenilenmeyi<br />

ve inovasyonu değerli ve birincil öncelik haline<br />

getirdi. Artık makine halısı üreticileri renk ve desen<br />

trendlerini, ev tekstili sektöründeki gelişmeleri<br />

daha yakından takip eder hale geldiler. Ürün ömrünün<br />

kısalmasına da neden olan bu gelişmeler<br />

aslında üretimleri daha riskli hale getirdi. Firmalar<br />

daha esnek ve değişlere daha çabuk reaksiyon verecek<br />

bir forma gelmek zorunda kaldılar. Bu noktada<br />

stratejik, inovasyon ve Ar-Ge’ye dayalı yatırım ve<br />

üretimlerin piyasaya hakim pozisyona gelebileceklerini<br />

söyleyebiliriz.<br />

Marka olarak bu anlamda ne gibi yatırımlar<br />

yaptınız?<br />

Yasin Kaplan Halı firması olarak biz de bunların<br />

bilinci ile yatırımlarımızı ve satış kanallarımızı buna<br />

yönlendirmeye gayret ediyoruz. Ar-Ge departmanlarımızı<br />

güçlendirerek ve yeni yapılanma çalışmaları<br />

yanında üretim bandında yapılan modernizasyon ile<br />

hızlı gelişen bu sürece kendimizi hazırlıyoruz. Türkiye’nin<br />

En Parlak 100 Firması arasında yer almak<br />

bizi bu anlamda motive eden güzel bir gelişme oldu.<br />

Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenecek<br />

Domotex <strong>2018</strong> fuarında önceki yıllara göre çok<br />

daha geniş bir alanda ve çok daha yeni ve geniş bir<br />

ürün yelpazesi ile çıkmayı planlıyoruz. Bu vesileyle<br />

de konuyla ilgili tarafları standımıza ziyarete davet<br />

ediyoruz.<br />

16 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


17 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


DİKKAT!<br />

Görünmüyor olması var<br />

olmadığı anlamına gelmez.<br />

18 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


İnsanların genel kanısına göre<br />

halılar her türlü kir, alerjen ve<br />

bakterileri barındırmaktadır.<br />

Astım veya alerji rahatsızlıkları olan<br />

kişiler için her zaman tozludur. Sert<br />

yüzeyli zeminlerin her zaman iyi<br />

olduğu düşünülür ama gerçekten<br />

iyi midir? Sert yüzeylerin üzerindeki<br />

toz, polenler ve diğer partiküller<br />

sürekli olarak havaya karışırlar. Buna<br />

karşın halılar her türlü partikülü<br />

hapseden pasif hava filtreleri görevi<br />

görürler. Bu durumda hangisi<br />

daha iyidir? Biraz daha detaylı bilgi<br />

verelim: Modern üretim teknikleri<br />

aynı zamanda ses yalıtımı, izolasyon<br />

direnci, yumuşaklık, serinletme<br />

etkisi gibi özellikleri ile halıları<br />

donatmaktadır. Sihirli gibi değil mi?<br />

Halılarda yeni bir çağ hepimizin<br />

sağlığı için ayaklarımızın altına<br />

seriliyor.<br />

Boyteks halılarda kullanılmak üzere<br />

Probiyotik Teknolojiyi geliştirmiştir.<br />

Zararlı organizmalara karşı etkin<br />

bir koruma sağlar. Bu teknoloji<br />

“Proaktif” olarak adlandırılmaktadır.<br />

Boyteks Proaktif Halı’nın sağladığı<br />

avantajlar ise şöyledir:<br />

• Sıradan anti-bakteriyel yöntemlerin<br />

aksine, oldukça doğal bir<br />

uygulamadır.<br />

• Zararlı bakteri, mantar ve toz<br />

akarları gelişimini etkin bir şekilde<br />

önleyerek doğal koruma sağlar.<br />

• Toz akarlarının alerjik etkilerinin<br />

minimize edilmesine yardımcı olur.<br />

• Bakterilerin neden olduğu<br />

istenmeyen kokuların azaltılmasına<br />

yardımcı olur.<br />

• İnsan sağlığı için tamamen<br />

zararsızdır.<br />

2005 yılında, DAAB (Alman Alerji<br />

ve Astım Derneği) tarafından<br />

gerçekleştirilen bir çalışmadan elde<br />

edilen sonuç ve bulgular Alman<br />

ALLERGIE Konkret Dergisinde<br />

yayımlanmıştır. Sözü geçen<br />

çalışmanın yer aldığı makalede<br />

halıların hava kalitesini iyileştirdiği<br />

olgusuna vurgu yapılmıştır:<br />

“Çalışmanın en önemli sonucu<br />

oldukça açık: çıplak zemine sahip<br />

bir odada havadan gelen çok küçük<br />

partiküllerin havalanma riski oldukça<br />

fazla iken halılar bu riski minimize<br />

etmektedir.”<br />

Birçok kişi halıların toz, kepek, saç,<br />

vb. alerjen maddeleri tuttuğunu<br />

bilmektedir. Aslında bu durum halılar<br />

açısından bir dezavantaj olmaktan<br />

çok özellikle bu tür alerjenlere karşı<br />

hassas kişiler için oldukça büyük bir<br />

avantajdır.<br />

Sert ahşap veya vinil zemin kaplama<br />

gibi sert yüzeylerin üzerindeki<br />

aynı alerjenler rahatlıkla etrafta<br />

gezinebilmektedir. Açık bir pencere<br />

veya hatta insanların etrafta yürümesi<br />

ile birlikte meydana gelen hava akımı<br />

sayesinde zemin üzerinde bulunan<br />

toz, saçlar ve diğer her türlü madde<br />

kolaylıkla havaya karışmakta ve ev<br />

halkı tarafından solunmaktadır.<br />

Bunun aksine halılar alerjenleri tutar,<br />

hapseder ve havaya iletilmelerini<br />

ve bunun sonucunda solunmalarını<br />

önler. Bu sayede, halı ile kaplı<br />

zeminler bulunan alanlar aslında halı<br />

bulunmayan alanlara göre daha iyi bir<br />

hava kalitesi sağlar.<br />

19 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


CAUTION!<br />

Being invisible doesn’t mean it<br />

doesn’t exist.<br />

20 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


People consider as carpets<br />

contain all kind of stains,<br />

allergens and bacteria and they<br />

are always dirty and bad for people<br />

with asthma or allergies. Hard<br />

surfaced floors are better solution<br />

or are they? Dust, pollens and other<br />

particles on hard surfaces are<br />

constantly moving into the air. While<br />

carpets work like passive air filters<br />

that can trap all kind of particles.<br />

Which is better, dirty carpets or<br />

airborned particullers? Modern<br />

production techniques also enhance<br />

carpets with noise reduction,<br />

insulation, stain resistance, softness,<br />

cooling effect. Isn’t that magic? A new<br />

era of carpets is laying the ground for<br />

the health of all of us.<br />

Boyteks set out to develop probiotic<br />

technology for use in carpets. It is<br />

completely natural and effective<br />

protection against hazardous<br />

organisms. This technology called as<br />

“Proactive”.<br />

Boyteks Proactive Carpet Advantages<br />

• Unlike ordinary antibacterial<br />

methods, it is a completely natural<br />

application.<br />

• Provides natural protection by<br />

effectively preventing the growth of<br />

hazardous bacteria, fungi and dust<br />

mites.<br />

• Helps to minimize the allergic<br />

effects of dust mites.<br />

• Helps reduce the incidence of<br />

unwanted odors caused by bacterias.<br />

• Entirely harmless for human<br />

health.<br />

In 2005, results of a study conducted<br />

by the DAAB (German Allergy and<br />

Asthma Society) were published in<br />

the German Magazine ALLERGIE<br />

Konkret. The article outlined the<br />

specifics of the study, and highlighted<br />

the message that carpet actually<br />

improves air quality:<br />

“The core result of the study is,<br />

however, clear: In a room with a bare<br />

floor, the risk of more airborne fine<br />

particulate rises, while the use of<br />

carpeting minimizes this risk.”<br />

Most people understand that carpet<br />

holds allergens such as dust, dander,<br />

hair, etc. But instead of being a<br />

drawback to carpet, that is actually a<br />

huge advantage, especially to those<br />

who are sensitive to such allergens.<br />

The same allergens on a hard surface<br />

floor, such as hardwood or vinyl<br />

flooring, are free to move around.<br />

As the air stirs, caused by a breeze<br />

through an open window or even just<br />

people walking around, the dust,<br />

hair, and everything else on the floor<br />

gets blown up into the air, where they<br />

are then breathed in by those in the<br />

home.<br />

By contrast with carpet holds onto<br />

the allergens and does not release<br />

them into the air, thereby trapping<br />

them where they cannot be inhaled.<br />

Thus, the air quality in carpeted areas<br />

is actually better than that of noncarpeted<br />

areas.<br />

21 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Sektörün takım elbiseli genç<br />

oyuncusu; Atlantik Halı<br />

Yeni yapılanma sürecini tamamlayan Atlantik Halı, yenilenen yüzü ile <strong>2018</strong> yılında<br />

tüketicinin karşısında olacak.<br />

Huseyin Kaplan<br />

2015 yılında Kayseri’den halının<br />

başkenti Gaziantep’e taşınan<br />

Atlantik Halı, <strong>2018</strong> yılına yeni<br />

yapılanması ile giriyor. Logo ve<br />

tecrübeli genç kadrosu ile markayı<br />

daha üst sıralara taşıma hedefinde<br />

olduklarını belirten Atlantik<br />

Halı Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin<br />

Kaplan, çalışanları ile gerçek<br />

bir aile olduklarını, bunun da yaptıkları<br />

işlere olumlu yansımalarını<br />

gördüklerini söyledi. Hali hazırda<br />

7 kıta, 50 ülkede bulunduklarını<br />

da sözlerine ekleyen Kaplan, marka<br />

bünyesinde klasik desenlerin<br />

yanı sıra, modern desenlerin de<br />

üretimini yaptıklarını ve Atlantik<br />

Halı’nın tüm dünyada adından söz<br />

ettireceğini ifade etti.<br />

Öncelikle Atlantik Halı’nın Gaziantep’e<br />

taşınması ve yeni yapılan<br />

üretim tesisleri hakkında bilgi<br />

verir misiniz?<br />

Atlantik Halı 1987 yılından 2015<br />

yılına kadar Kayseri’de üretim yapıyordu.<br />

2015 yılında Gaziantep‘e<br />

taşındı. Bu taşınma esnasında<br />

tüm üretim tesisinin modernizasyonu<br />

gerçekleştirildi ve yeni<br />

dokuma tezgahları eklendi. Konfeksiyon<br />

sürecinde teknolojinin<br />

gerisinde kalan makineler parkur<br />

dışında bırakıldı. Son teknoloji<br />

tam bilgisayar destekli makineler<br />

alınarak üretimin bu sürecine<br />

dahil edildi. Yeni tesis tamamen<br />

baştan inşa edildi ve gerek yangın,<br />

sel vb. afetlere karşı, gerekse<br />

siber güvenlik noktasında son<br />

teknoloji güvenlik sistemleri ile<br />

donatıldı. Sonuçta işimiz sanat<br />

dedik ve idari personellerimizin<br />

hayallerini dört duvar arasına<br />

almamak, üretim kaslarını zayıflatmamak<br />

için ferah iç mekanıyla,<br />

bahçesi ve kamelyaları ile modern<br />

bir idari bina inşa ettik.<br />

Üretim personellerimiz için en<br />

başta iş güvenliği olmak üzere<br />

yemekhane vb. ortak kullanım<br />

alanlarının hijyeni ve kişisel alanlarındaki<br />

rahatlıklarına kadar her<br />

ayrıntı gözetildi. Personellerimize<br />

Atlantik ailesinin üyesi olmanın<br />

ayrıcalıklarını tesisimizde de hissettirmek<br />

istedik. Tüm bu projelerde<br />

ülkemizce tanınmış iç ve dış<br />

mimarlar ile birlikte çalıştık.<br />

Böylelikle Atlantik Halı 45.000<br />

metrekare kapalı ve 5.000 metrekare<br />

açık olmak üzere toplamda<br />

50.000 metrekarelik çok daha<br />

modern ve yeni bir üretim tesisine<br />

sahip oldu.<br />

22 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong><br />

Atlantik Halı şu anda tüm ürünlerini<br />

tasarım aşamasından başlayarak,<br />

iplik üretimi, dokuma,<br />

konfeksiyon, son işlemler ve<br />

lojistik dahil olmak üzere üretim<br />

ve sonrası süreçlerinin tamamını<br />

bu tesisten çözüyor ve yönetiyor.<br />

Tüm dünyaya da buradan hizmet<br />

veriyoruz.


Atlantik Halı sektöre ne zamandan<br />

beri hizmet veriyor? Atlantik<br />

markasını kısaca özetler misiniz?<br />

Atlantik halı olarak yüksek kaliteli<br />

makine halısı üretiminde Türkiye’nin<br />

önde gelen tesislerinden<br />

birine sahibiz. 1987 yılından bu<br />

güne 7 kıta, 50 ülkede ülkemizi<br />

başarıyla temsil eden Atlantik<br />

Halı, sektörün ilk uluslararası<br />

ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi<br />

belgesine sahip kuruluşudur.<br />

2013 yılında sektörün en güçlü<br />

markalarını içinde barındıran grup<br />

şirketlerimiz arasına dahil olan<br />

marka, 2015 yılına kadar Kayseri’de<br />

üretime devam etti.<br />

Bu sayede sektördeki bilgi ve birikimimiz<br />

Atlantik Halı’ya yeni bir<br />

enerji kazandırmış ve tecrübesine<br />

dinamikliği de eklemiştir. Atlantik<br />

Halı, işinin ehli yöneticilerimiz<br />

kontrolünde, alanlarında uzman<br />

teknik personellerimiz tarafından<br />

yeniden ele alınarak yeni bir vizyona<br />

büründürüldü.<br />

Bu markayı grup şirketinize kattıktan<br />

sonra ne gibi<br />

değişimler yaptınız?<br />

Yaş ortalaması 33 olan tecrübeli<br />

genç Atlantik ailesinin dinamik<br />

yapısının ilk yansıması logomuzun<br />

değişimi ile oldu. Halının ata mirası<br />

olduğunu unutmayan ve bu işi<br />

gelecek nesillere teslim edilecek<br />

bir emanet olarak benimsemiş,<br />

geleneklerine bağlı, olgun ve bir<br />

o kadar da modern ve yenilikçi<br />

olan Atlantik Halı’yı yeni logosu ile<br />

hissettirmek istedik.<br />

Logodaki renkler ile olgunluğunu<br />

ve ağır duruşunu, yeni yazı karakteri<br />

ile de genç ve dinamikliğini<br />

yansıttık. Ben Atlantik’e takım<br />

elbiseli genç diyorum.<br />

2. dokunuş ürün gamına yapıldı.<br />

Ürün çeşitliliği arttırıldı, desenler<br />

ve renkler modernleştirildi.<br />

Atlantik’in güçlü olduğu ve tüm<br />

dünyada adından söz ettirdiği<br />

geleneksel yün ürünlerinin modernizasyonu<br />

yapıldı. Aslında yün,<br />

sağlık ve dayanıklılık demektir.<br />

Kendi doğal yapısından dolayı<br />

dışarıdan hiçbir katkı maddesine<br />

ihtiyaç duymadan işleyebiliyoruz.<br />

Dolayısı ile tamamen organik bir<br />

ürüne temas ediyor vücudunuz.<br />

Yine kendinden helezonik bir yapıya<br />

sahip olduğundan, reciliansı<br />

yüksektir.<br />

Yani üzerine uygulanan kuvveti<br />

emiyor ve kırılma vs. gözlenmiyor.<br />

Ben yünü bu noktada çok seviyorum<br />

ve bu geleneksel ürünü<br />

yaşatmak istiyorum. Tüketicilere<br />

de bunu tecrübe ettirmeyi amaçlıyoruz.<br />

Bu amaçla da yün ürünlerimizi<br />

lacivert, bordo gibi koyu renk ve<br />

klasik desenlerinin yanı sıra modern<br />

renk desenlerde ekleyerek<br />

genç tüketicilerin de beğenisine<br />

sunduk.<br />

Sizi diğer markalardan ayıran<br />

özelliğiniz ne desek?<br />

Atlantik ailesi olarak basılmamış<br />

çimenlerde gezinmeyi kendimize<br />

düstur edindik. Zamanın gerisinde<br />

kalındığında gerilemeye, zamana<br />

ayak uydurmaya çalıştığınızda da<br />

yerinizde saymaya başlıyorsunuz.<br />

Fakat zamanın ilerisinde hareket<br />

etmeyi başarabilirseniz hep ilklere<br />

imza atıp, hep yenilikler ile anılırsınız.<br />

Çok şükür bu noktada da<br />

patent başvurularında da bölgede<br />

önde gelen firmalardan biriyiz.<br />

Atlantik ailesi olarak tüm bu çalışmalarımızın<br />

ülkemizle birlikte<br />

tüm dünyada olumlu reaksiyon<br />

alması ve ülkemizi temsil yeteneklerimizin<br />

haklı gururunu yaşıyoruz.<br />

Bunun da temelinde disiplinli<br />

olmak kadar mütevazi olmak<br />

ve eleştirilere açık olmak var. O<br />

zaman gerçek bir aile oluyorsunuz<br />

ve bunun bereketi işlerinize<br />

yansıyor.<br />

Atlantik ailesinin bu enerjisi ile<br />

adımızdan uzun yıllar söz<br />

ettireceğiz.<br />

23 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


A young and smart player in the<br />

carpet sector: Atlantik Hali<br />

Completed its restructuring process Atlantik Hali will be on the market with its renewed<br />

face in <strong>2018</strong><br />

Moved from Kayseri to Gaziantep,<br />

the capital of carpet industry in<br />

2015, the company renewed its<br />

logo, young and talented staff and<br />

raised the bar for the year <strong>2018</strong>.<br />

Member of the board, Huseyin<br />

Kaplan informed us about their<br />

business and export activities<br />

existing in 50 countries on all<br />

continents.<br />

Would you first give us information<br />

about the move of your<br />

company to Gaziantep and about<br />

the new facility you had?<br />

We had been producing in Kayseri<br />

since 1987 and moved the facility<br />

to Gaziantep in 2015. Meanwhile,<br />

the production plant was updated<br />

and new looms and latest technology<br />

computer aided machinery<br />

were added. Some machines in<br />

apparel sections that were outdated<br />

were replaced with the new<br />

ones. The building was built from<br />

starch and equipped with several<br />

technological systems for better<br />

protection against, fire, flood, and<br />

other disasters.<br />

A new administrative building was<br />

designed to motivate our staff<br />

to help them feel in peace and<br />

pleasure for their imaginations to<br />

produce new designs and products<br />

having vast spaces, gardens<br />

and green plants, including their<br />

hygiene in dining hall and common<br />

places.<br />

24 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong><br />

Now we have a factory that has 45<br />

thousand sqm covered space and<br />

5 thousand sqm open air section.<br />

All stages of production starting<br />

from design step, yarn milling,<br />

looming, finishing and logistics<br />

operations are managed and carried<br />

out in our fully integrated factory.<br />

We serve to the world from<br />

this facility.<br />

How long has Atlantik Hali been<br />

serving to the industry? Would<br />

you brief us about your Atlantik<br />

brand?<br />

We have one of the major carpet<br />

manufacturing facilities in Turkey<br />

certified by ISO 9001 Quality Assurance<br />

System. Atlantik Hali has<br />

been active in the carpet sector<br />

since 1987 and became one of the<br />

powerful brands by the year 2015.<br />

It is now managed by a professional<br />

team and expert technical<br />

personnel, as part of group of<br />

companies.<br />

What kinds of changes have you<br />

made after joining the brand into<br />

the group?<br />

The first sign of change was seen<br />

on our new logo reflecting the<br />

dynamic structure and younger<br />

managerial team that are 33 years<br />

old on average. Our new logo<br />

aims to produce a sentiment of<br />

a mature, modern, and innovative,<br />

respecting traditions and has


the responsibility to carry out the<br />

heritage they got from their forefathers.<br />

On the other hand, the<br />

color, the fonts of the logo reflect<br />

a young and dynamic brand perception.<br />

So, I call the Atlantik, the<br />

brand in smart suit.<br />

The second touch was on the product<br />

range of the company. New<br />

products were added; patterns<br />

and colors have been modernized.<br />

Traditional woolen products that<br />

have a reputation in the world<br />

markets were also updated.<br />

Actually, wool means health and<br />

long life. It can be processed into<br />

useful products through simple<br />

and natural ways. Your skin touches<br />

to fully organic products.<br />

Since it has a spiral structure, its<br />

resilience is high, and reduces the<br />

pressure applied. A love wool so<br />

much and want to enliven more<br />

this traditional product. We want<br />

our customers experience the<br />

real comfort of our products.<br />

Meanwhile, we offer our customers<br />

the products made of<br />

modern colors in addition to the<br />

classical forms and colors such<br />

as dark blue, bordeoux, etc.<br />

What is the distinguishing point<br />

in your brand from others?<br />

It is our policy to walk on pristine<br />

grasses as Atlantik family. We do<br />

not want to stay back to the developments<br />

in time. We want to run<br />

faster the era, running for being<br />

first in the market.<br />

We are one of the companies that<br />

have more patents than others in<br />

the region. We are proud to represent<br />

our county in export markets<br />

successfully.<br />

Because we are disciplined, modest<br />

and open to criticisms. Then you<br />

become a real family. We will be<br />

talked about more in the years<br />

ahead with the high level of energy<br />

of Atlantik family.<br />

25 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Domotex Turkey için<br />

geri sayım başladı!<br />

Türkiye’nin lider halı ve zemin kaplamaları fuarı DOMOTEX Turkey, makine halısı<br />

üretiminin merkezi olan Gaziantep’te kapılarını 5. kez açmaya hazırlanıyor. Sektörün<br />

büyük randevusu 24-27 Nisan <strong>2018</strong> tarihlerinde.<br />

Gaziantep Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu Halı<br />

İhracatçıları Birliği ile Gaziantep Halıcılar ve Dokumacılar<br />

Odası tarafından desteklenen DOMOTEX<br />

Turkey sektörün öncü firmalarının katılımları ile<br />

Türkiye’nin makine halısı üretimi ve ihracatındaki<br />

gücünü bir kez daha gözler önüne sermeye hazırlanıyor.<br />

24-27 Nisan <strong>2018</strong> tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu<br />

Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek sektörün<br />

lider fuarı olan DOMOTEX Turkey <strong>2018</strong>’e katılmak<br />

için acele edin.<br />

Halı ve zemin kaplama sektörünün önde gelen<br />

firmalarının katılımıyla, fuarda en güncel ürün ve<br />

tasarımlar DOMOTEX markası altında sergileniyor.<br />

Ziyaretçiler, yün, ipek, kaşmir, bambu lifi ve polyester<br />

gibi farklı malzemelerden üretilmiş binlerce<br />

modern veya klasik halı tasarımlarını da görme<br />

fırsatı yakalıyor.<br />

Makine halılarının yanı sıra; el-dokuma halıları,<br />

kilim, tekstil yer döşemeleri, elastik yer döşemeleri,<br />

laminant, ahşap ve parkeler de fuar boyunca sergileniyor.<br />

26 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


27 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Counting down starts for<br />

Domotex Turkey!<br />

DOMOTEX Turkey <strong>–</strong> the country´s leading trade fair for carpets and floor coverings<br />

will open its doors for the 5th time at the center of the Turkish machine-made carpets<br />

production, Gaziantep! Important rendezvous of the sector is at 24-27 April <strong>2018</strong><br />

Supported by Gaziantep Chamber of Commerce,<br />

The Southeastern Anatolia Carpet Exporters’ Association<br />

and Gaziantep Carpets and Weavers’ Chamber,<br />

DOMOTEX Turkey is preparing to show Turkey’s<br />

power in production and export of machine-made<br />

carpets with the participation of the leading companies<br />

of the sector.<br />

Hurry to join DOMOTEX Turkey <strong>2018</strong>, the industry’s<br />

leading trade fair to be held in Middle East Exhibition<br />

Center between 24-27 April <strong>2018</strong>.<br />

By the participation of the prominent companies of<br />

the carpet and flooring industry, the latest products<br />

and diversified designs are showcased under the<br />

DOMOTEX brand. The visitors find the opportunity to<br />

see thousands of modern or traditional carpet designs<br />

made of different materials such as wool, silk,<br />

cashmere, bamboo fibers, and polyester.<br />

Besides machine-made carpets, the other product<br />

groups in the flooring industry such as rugs and<br />

hand-made carpets, mats and resilient floorings,<br />

laminate, wood and parquet are presented in the<br />

show as well.<br />

28 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


29 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Ahenk Halı, frize halı alanında<br />

rakip tanımıyor<br />

Halıyla tanışması 2011 yılına<br />

dayanan firma, 2013 yılında<br />

Ahenk markası adı altında halı<br />

üretimine başladı. İki elektrik<br />

mühendisinin kurduğu Ahenk<br />

Halı, kurulduğu yıldan beri gerileyen<br />

halı piyasasına rağmen<br />

yukarı yönde ivme yakalayarak,<br />

bugün dünyanın tüm coğrafyalarıyla<br />

temas kuruyor. Marka,<br />

yöresel ve müşteri odaklı tasarımlarıyla<br />

kendini kısa sürede<br />

kanıtladı.<br />

“Ana gayemiz, çok şey yapmaya<br />

çalışıp, hepsini yarım<br />

yapmaktansa, bir şey yapıp en<br />

iyisini yapmaktır” diyen Ahenk<br />

Halı Firma Yetkilisi Ali Ünal, bu<br />

maksatla frize halıda uzmanlaşıp,<br />

gerek renk gerek kalitede<br />

bakımından bu alanda söz<br />

sahibi olarak, müşterilerin her<br />

çeşit ihtiyaçları ve beklentilerini<br />

karşılayabilmeyi hedeflediklerini<br />

belirtti.<br />

Frize halıda uzman!<br />

Kullandığı hammaddeyi ithal<br />

eden Ahenk Halı, yıllık yaklaşık<br />

olarak 2.000.000 m2 halı kapasitesiyle<br />

frize halı üretiyor.<br />

Bu alanda uzman olan marka,<br />

müşterilerin tüm isteklerine<br />

hızlı cevap veriyor.<br />

Lüks, orta ve ekonomik segmentte<br />

frize halı üretimiyle<br />

Ahenk Halı, bunun tamamını<br />

ihraç ederek uluslararası arenada<br />

aktif aktörlerden olmayı<br />

hedefliyor.<br />

Ülkenin gelişmesine önem<br />

verdiklerini ifade eden Ali Ünal,<br />

“Firmamızın ana hedefi, ülkemizin<br />

gelişmesinde belki de en<br />

çok ihtiyaç duyduğu sanayi ve<br />

ihracat kalemlerinde daha çok<br />

katma değer sağlayabilecek<br />

adımlar atmaktır” diyor.<br />

Avrupa ülkeleri başta olmak<br />

üzere Amerika, Avustralya,<br />

Asya ve Afrika kıtasında halıları<br />

bulunan ve beğenilen Ahenk<br />

halı, özellikle Amerika kıtasına<br />

uygun üretimiyle bu coğrafyaya<br />

daha fazla hizmet vererek<br />

tanınmayı amaçlıyor.<br />

30 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Tasarımlar o dönemin tarzını<br />

yansıtıyor<br />

Marka, halıyı ihtiyacın dışında,<br />

ev ve işyeri dekorasyonunun en<br />

belirleyici öğelerden biri olarak<br />

görerek hareket ediyor.<br />

İlaveten yapılan tasarımlar<br />

daima müşteri odaklı ve o dönemin<br />

tarzına uygun olmasıyla<br />

dikkat çekiyor.<br />

Bu maksatla takip eden değil,<br />

takip edilen firma olma düşüncesiyle,<br />

başarılı yolunda basamakları<br />

hızla tırmanıyor.<br />

Doğru ürünü doğru şekilde<br />

müşteriye ulaştırmak<br />

gerekir.<br />

Bu nedenle marka ve tanıtım<br />

noktasına önem verdiklerini<br />

söyleyen Ali Ünal, sözlerini<br />

şöyle noktaladı; “2017 yılını<br />

daha büyük kitlelere ulaşmada<br />

sıçrama yılı olarak görüyoruz.<br />

Gerek Almanya gerek Gaziantep<br />

fuarları bizi bu hedefe<br />

ulaştırmada gayet başarılı<br />

olmuştur.”<br />

31 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Ahenk Carpet unrivaled in the<br />

The company started to<br />

produce carpets under the<br />

name of Ahenk brand in<br />

2013.<br />

Ahenk Carpet, founded by<br />

two electrical engineers,<br />

is in contact with all the<br />

geographies of the world<br />

today, captures momentum<br />

in the upward direction<br />

since its foundation despite<br />

the declining carpet market.<br />

The brand proved itself<br />

in a short time with local<br />

and customer oriented<br />

designs.<br />

Ali Unal, a company official<br />

of Ahenk Carpet, said, “Our<br />

main aim is to do one best,<br />

instead of doing a lot of<br />

things in not enough good<br />

way.” They aimed to meet<br />

the expectations.<br />

shagpile carpet field<br />

Expert in shagpile carpet!<br />

Importing raw materials,<br />

Ahenk Carpet produces the<br />

annual capacity of approximately<br />

2,000,000 m 2 of<br />

shagpile carpet. The brand,<br />

which is an expert in the<br />

field, responds quickly to all<br />

requests of customers.<br />

With the production of shagpile<br />

carpets in the luxury,<br />

medium and economic segments,<br />

Ahenk Carpet aims<br />

to be one of the active actors<br />

in the international arena by<br />

exporting the whole of it.<br />

“Our company’s main goal is<br />

to take steps that can provide<br />

more added value in the<br />

development of our country,<br />

perhaps in the most needed<br />

industry and export items”<br />

said Ali Unal.<br />

32 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Popular mainly in Europe,<br />

America, Australia, Asia and<br />

Africa, Ahenk Carpet aims to<br />

be recognized by giving more<br />

service to this geographical<br />

area with its production<br />

especially suitable for the<br />

American continent.<br />

The designs reflect the style<br />

of that period<br />

The brand acts by seeing the<br />

carpet as one of the most<br />

decisive elements of home<br />

and office decorations.<br />

In addition, the designs are<br />

always customer-focused<br />

and attract attention with its<br />

style.<br />

For this purpose, not following<br />

but being followed the<br />

company strives to be successful,<br />

the steps are climbing<br />

rapidly for that.<br />

It is necessary to deliver the<br />

right product to the customer<br />

in the right way.<br />

Pointing out that they attach<br />

more importance for brand<br />

and promotion subjects, Ali<br />

Unal said, “We see the year<br />

2017 as a leap year in reaching<br />

larger masses. Both<br />

Germany and Gaziantep fairs<br />

have been successful in reaching<br />

this goal.”<br />

33 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Domotex/Asya <strong>2018</strong>’de<br />

yeni ürünler ve özel etkinlikler<br />

Domotex Asya Çin Zemin Fuarı yirminci yılını popüler InnovAction Zemin Kaplamaları<br />

kampanyası, Materi ve Codex adlı eğitim konferanslarıyla kutluyor.<br />

InnovAction, zemin malzemeleri endüstrisinin<br />

gelecekteki manzarasını bugünden göstermeyi<br />

amaçlayan bir etkinlik. Bu etkinliğin mimarı<br />

Kostas Chatzigiannis, insan beyninin her gün<br />

karşılaştığı çevre içinde öne çıkan yapı ve görüntülere<br />

dikkatini yoğunlaştırdığını söylüyor.<br />

Bu anlayıştan yola çıkılan etkinlikte dikkat çelici<br />

yapılar inşa ediliyor. Fuara katılan firmalar yeni<br />

konseptlerinin tutundurulmasına destek olmak<br />

için bu düzenlemeler ilgi gösteriyor.<br />

Domotex Asya Çin Yer Zeminleri fuarı, Şanghaydaki<br />

Huangpu nehrinin iki yakasına bakıldığında<br />

görünen, çok katlı alışveriş merkezlerinden,<br />

açık hava pavyonlarından ve lüks apartmanlardan<br />

oluşan manzarayı inşa eden mimari uzmanlığın<br />

en iyi örneklerinin yaşandığı bir lokasyonda<br />

düzenleniyor.<br />

Yeni Pavyonlar, Yeni Ürünler<br />

“InnovAction mimarı Kostas Chatzigiannis,<br />

“InnovAction, geleceğinin yer döşemelerinin<br />

bir enstantane resmidir ve maksadımız bunun<br />

önemini vurgulamaktır” diyor ve ekliyor “İnsan<br />

beyni doğal olarak her gün etrafımızdaki resim<br />

ve yapılara odaklanır. Bunu aklımızda tutarak<br />

yeni adetler, yenilikler yapıyoruz zira katılımcılar<br />

yeni konseptlerinin tanıtımını güçlendirmek<br />

için desteğimizi bekliyorlar.”<br />

Etkinlik üç alanda gerçekleşiyor. Bu alanların<br />

her biri belli bir ürün grubuna odaklı. Halılar,<br />

Ahşaplar ve Esnek zeminler bunların başlıcaları.<br />

Ziyaretçiler ve katılımcılar, kendi favori malzemelerini<br />

oylama imkanı bulacaklar.<br />

Sürekli yenilikler, ilgi çekecek, daha dayanıklı,<br />

daha esnek, daha geçirgensiz çözümlerin her<br />

gün hayata girdiği bir dünyaya hizmet eden fuarda<br />

Materia bütün bu yenilikleri bir anda görebilme<br />

fırsatı sunuyor.<br />

34 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


2017 yılındaki fuara dört binden fazla ziyaretçi<br />

düzenlenin eğitim konferanslarına katılarak<br />

uzman mimarlar, üreticiler ve uzmanlarla<br />

görüşme fırsatı bulmuşlardı.<br />

Fuar ve etkinlikler hakkında daha fazla bilgi<br />

için fuarın web adresine müracaat edilebilir:<br />

www.domotexasiachinafloor.com<br />

35 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


New products and special events<br />

at DOMOTEX asia <strong>2018</strong><br />

To commemorate the 20th Anniversary of the event, show organizers re-introduce the<br />

widely popular InnovAction Flooring Campaign, Materia, and cadex educational conferences.<br />

New Pavilions, New Products<br />

“InnovAction is a snapshot of the flooring industry’s<br />

future, and our goal is to highlight the<br />

importance of this”, said InnovAction architect<br />

Kostas Chatzigiannis. “The human brain is<br />

naturally wired to fix attention on images and<br />

structures that stand out from everyday surroundings.<br />

With this idea in mind, we are building<br />

these custom areas because exhibitors<br />

are counting on our support to strengthen the<br />

promotion of their new concepts”, concluded<br />

Chatzigiannis.<br />

The InnovAction Flooring Campaign and high-profile<br />

displays are located in 3 locations<br />

throughout the exhibition with the purpose of<br />

unveiling future market leading products in<br />

CARPET, WOOD, and RESILIENT flooring. InnovAction<br />

exhibitors are automatically enrolled in<br />

the Top-10 Best Products Competition during<br />

the show. While onsite, 55,000+ fair attendees<br />

have the opportunity to visit each showcase and<br />

cast a vote for their favorite InnovAction products.<br />

Floor Covering Weekly Magazine (FCW), a<br />

leading international industry publication since<br />

1952, is the main sponsor of the showcase and<br />

will formally announce the winners of the Top-<br />

10 New Product Competition.<br />

The Essential Ingredients<br />

The flooring industry is never in a static state<br />

due to constant innovation and the creative<br />

combination of raw materials that make surfaces<br />

more environmentally-friendly, water/<br />

fire-proof, flexible, and durable. Materia is the<br />

one-stop shop to see and even touch the materials<br />

that make up the “DNA” of the finished<br />

goods used in our office buildings and homes.<br />

Materia at DOMOTEX asia/CHINAFLOOR offers<br />

an abundant preview of metals, ceramics, plastics,<br />

woods, and more, all varying in texture,<br />

structure, resistance, weight, and acoustics.<br />

Architects @ cadex<br />

Looking on either side of the Huangpu River in<br />

Shanghai, it is clear that demand for architectural<br />

expertise in the city has increased for projects<br />

ranging from multi-level shopping malls,<br />

outdoor pavilions, and luxury apartments. Flooring<br />

project leaders in Asia have come to notice<br />

and respect the power international architects<br />

and designers bring to a variety of construction<br />

ventures.<br />

DOMOTEX asia/CHINAFLOOR and cadex create<br />

a 2-day platform geared toward providing global<br />

architects and flooring experts a meeting place<br />

to exchange ideas and best practices. In 2017,<br />

over 4,000 people attended the educational<br />

conferences to update themselves on current<br />

events and discover ways to collaborate on future<br />

projects in the Asian-Pacific Region.<br />

For more information about the show visit www.<br />

domotexasiachinafloor.com<br />

36 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


DOM OTEX asi a/CHINAFLOOR<br />

Your key to new opportunities<br />

All types of machine-made and hand-made<br />

carpets,rugs,mats,carpet raw materials and<br />

carpet production technologies exhibited at the<br />

-<br />

20-22 March <strong>2018</strong> 20th Edition<br />

Shanghai - China<br />

domotexasiachin a r.com<br />

!<br />

Visitor<br />

Registration<br />

is Open Now !<br />

37 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Rengin Lideri artık Türkiye’de<br />

2001 yılında Hindistan’da kurulan ve geliştirdiği renk referans sistemleri ile renge yön<br />

veren ARS Colors artık Türkiye’de.<br />

seçiminde yaratıcı ve yapıcı olarak<br />

yol gösterir. Standart bir renk<br />

onayı, kanıtı ortaya koyar” dedi.<br />

Türkiye’de iş ortağı olarak kendisine<br />

halı sektöründe önemli projelere<br />

imza atan Tasarım Akademisi’ni<br />

seçen ARS Colors, Türkiye<br />

pazarına oldukça önem veriyor.<br />

Tasarım Akademisi kurucusu ve<br />

ARS Türkiye temsilcisi Ali Hayta<br />

“ARS Colors, Shangai, Dubai,<br />

Nepal ve Londra’dan sonra Türkiye’de<br />

de yapılanma kararı aldı.<br />

Bu yapılanmanın merkezi İstanbul<br />

değil, Gaziantep oldu. Bu tercihte<br />

Tasarım Akademisi’nin Gaziantep<br />

merkezli olmasının payı büyük.<br />

Biz, ARS Colors’ı halı sektöründen<br />

başlayarak yapılandıracağız ve<br />

sonra diğer sektörlere geçeceğiz”<br />

dedi.<br />

Renklerde hatalar minimize<br />

ediliyor<br />

Renk Referans Sitemleri işi renk<br />

olanlar için vazgeçilmez sistemlerdir.<br />

Bu sistemlerin çıkış noktası;<br />

yün ve pamukta boyanmış<br />

ipliğin eşleştirilmesindeki hataları<br />

ortadan kaldırmak. Referans<br />

sistemi kullananların sayısının<br />

her geçen artış gösterdiğini belirten<br />

Ali Hayta: “Neden renk referans<br />

sistemi kullanmalıyız? Bu<br />

soruya verilebilecek en iyi cevap;<br />

insandan kaynaklanan hataları<br />

minimize etmek içindir. Gözümüz<br />

rengi ileri teknoloji ile üretilmiş<br />

tüm cihazlardan çok daha hassas<br />

olarak görüyor, fakat kayıt altına<br />

alamaz.<br />

Bir renge tasarım aşamasında<br />

karar verdiğimizi varsayalım. Bu<br />

renk açık pembe olsun, bu rengi<br />

sipariş aşamasında üretici firmaya<br />

nasıl tarif edeceğiz hayal<br />

edelim, açık pembe, çok kırmızıya<br />

kaçmasın, içerisinde biraz mavi<br />

olsun, sofistike gözüksün vb.<br />

Bu şekilde bir iletişim günümüz<br />

şartlarında son derece zor. Referans<br />

sistemleri kullanıcılara; renk<br />

6.551 adet renk mevcut<br />

Renk skalasının genişliğine de<br />

değinen Hayta: “Yün, pamuk ve<br />

viscose gibi farklı ürün grupları<br />

ile üreticilere hizmet vermeye<br />

çalışan ARS Colors bünyesinde;<br />

yün 3200 ton, viskon 2020 ton ve<br />

pamukta 1331 ton olmak üzere<br />

toplam 6551 tonlu bir renk kitaplığı<br />

var. Bu kadar geniş bir renk<br />

kitaplığını başka hiçbir firmada<br />

bulmak mümkün değil. Ürün<br />

çeşitliliği fazla olması, bugün ARS<br />

Color’un tercih edilmesinin en büyük<br />

nedenlerinden birisidir.” dedi.<br />

50’den fazla ülkede ürün satıyor<br />

ARS Colors’un global pazardaki<br />

yerine de değinen Ali HAYTA,<br />

“ARS Colors Hindistandan Amerkiya,<br />

Dubai’den İngiltere’ye kadar<br />

50’den fazla ülkede var olan bir<br />

marka. Halı, Tekstil ve ev eşyaları<br />

sektörlende renge yön veriyor.<br />

ARS Colors, Shangai, Dubai,<br />

Nepal ve Londra’dan sonra Türkiye’de<br />

de ofis açtı. ARS Colors zaten<br />

Türk halı sektörünün kısmen<br />

tanıdığı bir marka. Biz, bu denli<br />

geniş bir ürün grubuna sahip bir<br />

markayı Türkiye de yapılandırırken<br />

ilk olarak Halı sektöründe yün<br />

ve viscose ile ilerlemeyi istedik.<br />

Önümüzdeki dönemlerde Tekstil<br />

ve ev eşyaları sektörlerinde de<br />

üreticiler ile buluşturmayı hedefliyoruz.”<br />

dedi.<br />

38 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Müşteriye özel renk üretiliyor<br />

Özel renk üretimlerine de değinen Ali Hayta söylerine<br />

şu şekilde son verdi: “Standart renk çantalarının<br />

yanı sıra müşterilerinin istekleri doğrultusunda<br />

müşterilere özel renk çalışmaları da yapan ARS<br />

Color, bu bağlamda dünyanın en büyük üreticilerine<br />

hizmet sağlıyor.<br />

Bunun önemli bir hizmet olduğunu belirten Ali Hayta<br />

“ Müşterilerimiz istediği renkleri seçerek kendilerine<br />

özel renk çantaları oluşturabilirler. Bu kutular<br />

üzerine firma logosunu ve firmalarıyla ile ilgili<br />

bilgileri ekleyebilirler. Kutu içerisindeki renklerin<br />

sayılarına ve nasıl yerleştirileceğine kadar kendileri<br />

karar verebilirler”<br />

39 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


The Leader in Color is now in Turkey<br />

ARS Colors, a company that was established in India in 2001 and guides color with the<br />

color reference systems it has developed, is now in Turkey.<br />

ARS Colors, which has chosen<br />

as its partner in Turkey Tasarım<br />

Akademisi a company that has<br />

important achievements in the<br />

carpet sector, places great importance<br />

on the Turkish market. Tasarım<br />

Akademisi founder and ARS<br />

Turkey representative Ali Hayta<br />

said “ARS Colors has decided<br />

after Shangai, Dubai, Nepal and<br />

London to establish a presence in<br />

Turkey. The headquarters is not in<br />

Istanbul but in Gaziantep. The Tasarım<br />

Akademisi being centered<br />

in Gaziantep was influential in its<br />

establishment here. We are going<br />

to build ARS Colors on the carpet<br />

sector first and then we will move<br />

on to other sectors”.<br />

Errors in color are minimized<br />

Color Reference Systems are<br />

a must have for anyone whose<br />

work is colors. These systems are<br />

critical in eliminating the errors<br />

in matching dyed thread from<br />

wool and cotton. Ali Hayta, who<br />

pointed out that the number of<br />

people using reference systems<br />

was growing every day, said: “Why<br />

should we use color reference<br />

systems? The best answer to this<br />

question is to minimize human<br />

error. Our eyes see colors more<br />

sensitively than any device produced<br />

with advanced technology<br />

but cannot record them. Let’s say<br />

we decide on a color in the design<br />

stage. Say the color is light pink.<br />

Now let’s imagine how we are<br />

going to describe this color to the<br />

producer at the ordering stage <strong>–</strong><br />

light pink, not too red, a little blue<br />

in it, make it look sophisticated,<br />

etc. This kind of communication<br />

is very difficult in our present day.<br />

Reference systems guide users<br />

in color selection creatively and<br />

constructively. A standard color<br />

confirmation creates proof”.<br />

There are 6,551 colors<br />

Emphasizing how wide the color<br />

scale is Hayta said: “ARS Colors,<br />

which strives to serve producers<br />

with different product groups like<br />

wool, cotton and viscose has a<br />

library of 3200 tones in wool, 2020<br />

tones in viscose and 1331 tones<br />

in cotton. It is not possible to find<br />

any other company with such an<br />

expansive library. The wide range<br />

of products is what makes ARS<br />

Color so in demand today.”<br />

Products sold in over 50<br />

countries<br />

Ali Hayta, who explained the position<br />

of ARS Colors in the global<br />

market said “ARS Colors is a<br />

brand that is present in over 50<br />

different countries from India to<br />

America, from Dubai to England.<br />

The company guides color in the<br />

carpet, textile and home accessories<br />

sectors. ARS Colors has<br />

now opened an office in Turkey<br />

after Shangai, Dubai, Nepal and<br />

London. ARS Colors is already a<br />

brand that is familiar to the Turkish<br />

carpet sector. While building<br />

up a brand with such a wide product<br />

range in Turkey we first wanted<br />

to move forward in the carpet<br />

sector with wool and viscose. We<br />

aim to move on to the textile and<br />

homes accessories sectors in the<br />

future”.<br />

Customized colors are produced<br />

for customers<br />

Ali Hayta also spoke about customized<br />

color production as follows:<br />

“ARS Color which works with<br />

standard colors as well as customized<br />

colors in line with customer<br />

demands, provides services<br />

to some of the largest producers<br />

in the world in this context”. Pointing<br />

out what an important service<br />

this is Ali Hayta continued, “ Our<br />

customers can select the colors<br />

they want to create customized<br />

color bags. They can add the company<br />

logo and information about<br />

their company on these boxes.<br />

They can decide themselves the<br />

number of colors in the box and<br />

how they are going to place them”<br />

40 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


41 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Seroni Domotex Hannover’de<br />

boy gösterecek<br />

Tüm müşterilerimizi günlük<br />

olarak buraya davet etmekte ve<br />

yaptığımız tüm trendleri kendilerine<br />

sunmaktayız. Fabrikamız<br />

gerekli olan tüm makine ekipmanına<br />

sahip olmakla beraber<br />

kendi bünyemizde profesyonel<br />

dizaynırlarımızın hazırlamış<br />

olduğu koleksiyonlarımızı, konfeksiyon,<br />

paketleme ve sevkiyat<br />

depolarındaki hızlı işlem akışı ile<br />

müşterilerimize ulaştırmaktayız.<br />

Yeni yatırım planlarınız var mı?<br />

Üretim fabrikaları yatırım yapmak<br />

zorundadır. Taşkın Halı, ilk<br />

kurulduğu günden bu yana hep<br />

krizlerde büyümeyi alışkanlık<br />

haline getirmiştir.<br />

Bu süreçte öncelikle varlığını<br />

korumak, akabinde ise oluşan<br />

pazar boşluklarını doldurma<br />

adına temel nitelikte adımlar<br />

atmaktadır. Üretimde ve pazarlamada<br />

yapılan revizyonlar ve yeni<br />

yatırımlarımız da bunu desteklemektedir.<br />

Yeni endüstriyel baskı<br />

tesisimizi 3 ay içerisinde faaliyete<br />

geçireceğiz.<br />

40 yıllık firma tecrübesiyle<br />

dekoratif halı<br />

sektörüne öncülük eden<br />

Taşkın Halı Yönetim<br />

Kurulu Başkanı Şevket<br />

Taşkın ile dekoratif halıların<br />

sektördeki yerini<br />

ve firmanın hedeflerini<br />

konuştuk.<br />

Bize biraz kendinizden ve fabrikanızdan<br />

bahseder misiniz?<br />

1978 yılından beri sektörde<br />

üretici kimliğimizle faaliyetlerimize<br />

devam etmekteyiz. 2017 yılı<br />

itibari ile 7000 m2 kapalı ve 3000<br />

m2 açık alana sahip bir tesis<br />

içerisinde, yıllık 3 milyon metrekare<br />

yeni makine parkurumuz<br />

ile üretimimiz tüm hızıyla devam<br />

ediyor. Aynı bina içerisinde bir<br />

showroom’a sahibiz.<br />

3. bir baskı ünitemiz yılbaşı<br />

itibari ile devreye girmiştir.<br />

Hangi marka ile faaliyet gösteriyorsunuz?<br />

Ürün gamınızda<br />

neler yer alıyor?<br />

“SERONİ” adında tek bir markamız<br />

var. Hem yerel hem de<br />

uluslararası pazarlarda kalitesini<br />

kanıtlamış bir marka. Kaliteli<br />

polyester iplikten dokunmuş parlak,<br />

mat ve fantazi shaggy tarzı<br />

42 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


pek çok ürün gamımız mevcut.<br />

Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda<br />

alternatif üretimler<br />

de yapmaktayız.<br />

Kaliteniz ve müşteri memnuniyet<br />

politikanız hakkında bilgi<br />

verebilir misiniz?<br />

Bu konu hakkında pek çok şey<br />

söylenebilir fakat kısaca özetlemek<br />

gerekirse “Müşterilerimiz<br />

bizim tercümanımızdır”. Biz<br />

“Kalite olmadan üretim olmaz”<br />

anlayışı ile yola çıktık ve halen<br />

bu anlayış ile yolumuza devam<br />

ediyoruz. Merdiven altı tabir<br />

ettiğimiz üreticilerle ürünlerimizin<br />

hiçbir şekilde mukayese dahi<br />

edilemez.<br />

Firmanız <strong>Ocak</strong> <strong>2018</strong> de Almanya’nın<br />

Hannover şehrinde düzenlenecek<br />

olan DOMOTEX fuarında<br />

yeni ürünleri ile boy gösterecek.<br />

Müşterilerinize sunacağınız<br />

ürünlerin diğer rakip ürünlerden<br />

ayıran özelliği ne<br />

olacaktır?<br />

Türkiye’deki üreticilere rakip<br />

gözüyle bakmıyoruz, onlar sektörden<br />

meslektaşlarımız. Rakiplerimiz<br />

Çin, Hindistan vs. Ürünlerimizin<br />

özelliği tabii ki öncelikle<br />

KALİTE’miz. Hem yerel hem de<br />

uluslararası pazarlarda kalitemizi<br />

kanıtlamış bir firmayız. Kesinlikle<br />

kaliteden taviz vermiyoruz.<br />

Tabi bunun yanında modern bir<br />

çizgimizin olması ve müşteri<br />

istek ve ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde<br />

cevap verebilmemiz.<br />

Ayrıca pek çok ürün yelpazesinde<br />

yapmış olduğumuz sürdürülebilir<br />

yenilikler bizi diğer firmalardan<br />

ayıran özelliğimiz olmaktadır.<br />

Bu sektörde başarının sırrı<br />

sizce nedir?<br />

Biz bu sırrı öncelikle güven sonra<br />

tasarım ve inovasyon olarak görüyoruz.<br />

Günümüzde üretmekten<br />

ziyade tasarım, renk ve teknik<br />

özellikler de sizi kaliteli kılıyor.<br />

Hedefimiz hep daha kaliteli ve<br />

farklıyı yakalamak olduğu için<br />

ürün çeşitliliğimiz, tasarım gücümüz<br />

ve hızlı hareket edebilen<br />

Ar&Ge miz sayesinde üst segment<br />

kaymaz taban halı ve paspas<br />

sektöründe dünyanın önemli<br />

firmaları arasına girmeyi başardık.<br />

Bu gerçekten gurur verici..<br />

Tasarım ve Ar&Ge ekibinizden<br />

bahseder misiniz?<br />

Sektörümüzün geleceği Ar&Ge,<br />

inovasyon ve tasarıma verdiği<br />

önem oranında şekillenecektir.<br />

Uluslararası pazarlarda yer<br />

almak isteyen firmaların rekabet<br />

ortamına ayak uydurabilmeleri<br />

için sürekli yeni ve özgün tasarımlar<br />

oluşturmaları gerekmektedir.<br />

Ar&Ge ekibimiz müşteri odaklı<br />

tasarım yaptığı gibi ülke bazlı<br />

ürünler de geliştiriyor.<br />

Bazı firmaların desenlerimizi<br />

kopya etmesi bizim doğru yolda<br />

ilerlediğimizi gösteriyor ve<br />

bu bize motivasyon olarak geri<br />

dönüyor.<br />

43 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Seroni will appear at Domotex Hannover<br />

We talked about the position of decorative carpets in the sector and the goals of the<br />

company with Şevket Taşkın, the Board of Directors Chairman of Taşkın Halı, a leading<br />

company in the sector with 40 years of experience.<br />

Would you tell us a little about yourself and your<br />

factory?<br />

We have been operating as a producer since 1978. As<br />

of 2017 we have been producing at full speed in a facility<br />

with 7000 m2 indoor and 3000 m2 outdoor space<br />

and a new machine park of 3 million square meters<br />

annually. We have a showroom in the same building.<br />

We invite all our customers here on a daily basis and<br />

present all the trends we make to them. Our factory<br />

has all the necessary mechanical equipment and we<br />

supply the collections prepared our own professional<br />

designers with the expedient process flow of our ready-garment,<br />

packaging and dispatch warehouses.<br />

Do you have plans for new investments?<br />

Production factories have to make new investments.<br />

Taşkın Halı has made it a habit to grow during crises<br />

since the day it was established. During this process<br />

the company takes basic steps first to maintain<br />

its existence then to fill the gaps in the market. The<br />

revisions made in production and marketing and our<br />

new investments support this. We will start operating<br />

our new industrial printing facility within 3 months.<br />

Our 3rd printing unit was commissioned as of the New<br />

Year.<br />

What brand are you operating under? What is in your<br />

product range?<br />

We have a brand called “SERONİ”. This brand has<br />

proven its quality both in the domestic and international<br />

markets. We have a wide range of products that<br />

shiny, matt, exotic and shaggy style woven from quality<br />

polyester thread. We do alternative productions in<br />

line with customer demand.<br />

Could you tell us about your quality and customer<br />

satisfaction policy?<br />

Many things could be said on this subject but to<br />

summarize, “Our customers are our translators”. We<br />

set out with the approach that “Production cannot be<br />

without quality” and we are still continuing on this<br />

path with the same approach. Our products cannot be<br />

compared in any way with the products made by under<br />

the counter producers.<br />

Your company will be making an appearance at the<br />

DOMOTEX fair taking place in Hannover, Germany in<br />

January <strong>2018</strong>.<br />

What will distinguish the products you are going to<br />

present to your customers from the rivals?<br />

We do not see the producers in Turkey as rivals, they<br />

are colleagues in the sector. Our rivals are China,<br />

India, etc. Our distinction is of course our QUALITY.<br />

We are a company that has proven our quality both<br />

in the domestic and international markets. We never<br />

compromise on quality. In addition to this our modern<br />

line and our ability to respond quickly to customer<br />

requests and demands make out stand out. Plus the<br />

sustainable innovations we have brought to many of<br />

our product lines make us distinctive from other companies.<br />

What do you think is the secret to success in this<br />

sector?<br />

We see this secret as being trust and then design and<br />

innovation. In our present day design, color and technical<br />

features more than production make you good<br />

quality. Since our goal is always to produce better<br />

quality and achieve distinction, we have succeeded in<br />

becoming one of the world’s important companies in<br />

the upper segment non slip carpets and mats sector<br />

thanks to our product variety, design strength and fast<br />

moving R&D. This is a great source of pride..<br />

Would you tell us about your Design and R&D Team?<br />

The future of our sector will be shaped by the importance<br />

our sector places on R&D, innovation and<br />

design. Companies have to constantly create new and<br />

unique designs to keep up with the competition if they<br />

want to be included in international markets. Our R&D<br />

team not only does customer oriented designing but<br />

also develops country based products.<br />

The fact that some companies are copying our work<br />

shows we are advancing on the right path and this<br />

motivates us.<br />

44 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


45 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Stäubli DOMOTEX <strong>2018</strong>’de<br />

Esnek ve daima müşterinin yanında<br />

Zemin kaplama dünyası, bu yıl yeni salon düzeniyle Domotex’de en<br />

güncel inovasyonlarını, tasarımlarını ve teknolojilerini sunuyor. Stäubli,<br />

Schönherr halı sistemi markasıyla birlikte bu yıl yine müşterilerine<br />

yakın ancak yeni bir bir stantta. İlgilenen herkesi Salon 6, Stant H28’i<br />

ziyaret etmeye bekliyoruz.<br />

ALPHA halı dokuma makineleriyle Stäubli,<br />

emsalsiz esnekliği ile tüm dünyada biliniyor.<br />

Bukle veya düz dokunmuş, düşük veya<br />

yüksek havlı, geleneksel pazarlara yönelik<br />

yüksek sıklıklı halılar ve yüzey deseni<br />

efektli ultra modern tek renkli halılara<br />

yönelik ALPHA 500 serisi dokuma sistemlerinde<br />

her türlü dokuma projesine uygun<br />

model bulunur ve bu sistemler fabrikalara<br />

her türden uygulamanın üstesinden gelecek<br />

esnekliği sunar.<br />

Düşük havlı uygulamalara yönelik trendleri<br />

belirleyen teknoloji<br />

Düşük havlı uygulamalar popüler eskitilmiş<br />

görünümlü halılardan düşük hav ve yüksek<br />

sıklığı bir arada gerektiren taşımacılık<br />

sektörüne yönelik duvardan duvara hafif<br />

halılardan, seccade gibi geleneksel ürünlere<br />

kadar birçok formda olabilir. Bunların<br />

her biri spesifik ihtiyaçlara yönelik knowhow<br />

ve dokuma teknolojisi gerektirir. Geniş<br />

ALPHA halı dokuma sistemleri yelpazesinde<br />

bu uygulamaların her biri ve sayısız<br />

diğer uygulamalar için mükemmel şekilde<br />

uyarlanmış çözümler bulunur.<br />

Mükemmel bir halı yüzeyi sağlamaya<br />

yönelik kayış kılavuzlu kesme aparatı veya<br />

mükemmel hizalanmış 2 mm mini bukleler<br />

oluşturmaya yönelik özel aygıt veya ultra<br />

esnek ve hassas ağızlık oluşturma makineleri<br />

gibi kilit bileşenlerin tümünde, şirketin,<br />

çekici ve rekabetçi bir halı yelpazesi yaratmak<br />

ve pazarın gelecekteki taleplerine<br />

hızla yanıt vermek için ideal pozisyonlarını<br />

korumak isteyen dokumacılara sunduğu<br />

Stäubli know-how’ı kullanılır.<br />

Fabrikanın ihtiyaçlarına yanıt veren son<br />

derece esnek ve duyarlı iş ortağı<br />

Makine ne kadar iyi olursa olsun potansiyelini<br />

tam olarak kullanmak için bu makineyi<br />

kusursuz bir şekilde çalıştırmak gerekir.<br />

İşte bu yüzden müşteri desteği Stäubli’de<br />

asıl önceliktir. Danışman ortak olarak<br />

şirket, fabrikanın ihtiyaçlarını belirlenen<br />

hedefleri karşılayacak etkin maliyeti ve<br />

en uygun makineleri seçerek müşteri ile<br />

analiz eder. ALPHA serisi tıpkı diğerleri<br />

gibi her türden fabrika için akıllı çözümlere<br />

yönelik ideal zemini oluşturur.<br />

Stäubli uzmanları, ilk planlamadan ekipmanın<br />

nihai teslimine kadar tüm süreçte<br />

yardımcı olmak için oradadır.<br />

Makinenin kurulum, testler ve ince ayarını<br />

denetledikten sonra Stäubli, operatörleri ve<br />

üretim planlama personelini eğiterek (CSS<br />

yazılımı) fabrikanın bu yüksek performanslı<br />

ekipmandan maksimum faydayı almasını<br />

mümkün kılar. Eğitim programları fabrikanın<br />

istek ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilir<br />

ve fabrikada veya Bayreuth, Almanya’daki<br />

Stäubli eğitim merkezinde yürütülür.<br />

İşinin ehli servis teknisyenleri (Çin, İran,<br />

Türkiye ve ABD’de sürekli konumlanmış<br />

bulunan) Stäubli’nin tüm dünyaya sunulan<br />

kapsamlı servis teklifini tamamlar.<br />

46 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


47 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Stäubli at Domotex <strong>2018</strong> <strong>–</strong><br />

Flexible and always close to the customer<br />

The world of floor coverings is showing its latest innovations, designs, and technologies<br />

at Domotex, this year with a new hall layout. Stäubli, along with its brand<br />

Schönherr carpet systems, has a new booth location, one that is still close to its customers.<br />

All interested persons are invited to visit Stäubli in Hall 6 at Booth H28.<br />

With its ALPHA carpet weaving machines, Stäubli<br />

is renowned worldwide for unsurpassed flexibility.<br />

Whether for weaving loop or flat carpeting, low or<br />

high pile, high-density rugs for traditional markets,<br />

or ultra-modern uni-coloured rugs with surface<br />

design effects, the ALPHA 500 series of weaving<br />

systems includes the ideal model for any carpet weaving<br />

project <strong>–</strong> while also giving mills the flexibility<br />

to handle all sorts of future applications.<br />

Trend-setting technology for any low-pile<br />

application<br />

Low-pile applications take various forms, from<br />

trendy used-look rugs to lightweight wall-to-wall<br />

carpeting for the transportation sector or light<br />

carpets, which require a combination of low pile and<br />

high density. Each of these requires know-how and<br />

weaving technology suited to specific needs. The<br />

broad range of ALPHA carpet weaving systems includes<br />

perfectly adapted solutions for each of these<br />

applications as well as uncounted others. The key<br />

components, such as the cutting device guided by<br />

a belt to ensure perfectly plane carpet surfaces, or<br />

a special device for forming perfectly aligned 2mm<br />

mini-loops, or the ultra-flexible and precise shed<br />

formation machines, all incorporate Stäubli knowhow,<br />

which the company offers to weavers aiming<br />

to create an attractive and competitive carpet range<br />

and remain ideally poised to swiftly respond to future<br />

market demands.<br />

That’s why customer support is a top priority at<br />

Stäubli. As a consultancy partner, the company<br />

analyses the mill’s needs with the customer to choose<br />

the best machines and solutions to cost-effectively<br />

meet the stated goals.<br />

The ALPHA range is as comprehensive as any,<br />

forming the ideal basis for intelligent solutions for<br />

any mill. Stäubli’s experts are there to assist <strong>–</strong> from<br />

initial planning all the way through to final handover<br />

of the equipment. And after overseeing installation,<br />

testing, and fine tuning of the machinery, Stäubli<br />

trains the operators and production planning staff<br />

(using CSS software) so that the mill is sure to derive<br />

the fullest benefit from the high-performance<br />

equipment.<br />

Training programmes are tailored to the mill’s<br />

wishes and needs and conducted in the mill or at<br />

Stäubli’s training centre in Bayreuth, Germany.<br />

Highly competent service technicians (permanently<br />

stationed in China, Iran, Turkey, and the USA)<br />

complete Stäubli’s comprehensive service offer,<br />

which is delivered worldwide.<br />

Highly flexible and responsive partner answering<br />

the mill’s needs<br />

No matter how good a machine is, its full potential<br />

can be realised only through perfect operation.<br />

48 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


49 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


50 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


51 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Ev ve kontrat tekstil dekorasyonunda<br />

dünyanın en önemli platformu<br />

Heimtextil <strong>2018</strong> açılıyor<br />

Türkiye 250 katılımcısıyla yine en büyük milli katılımcılardan birisini gerçekleştiriyor.<br />

9 <strong>–</strong> 12 <strong>Ocak</strong> <strong>2018</strong> tarihleri arasında Frankfurt’ta düzenlenecek<br />

Heimtextil fuarı bu yıl uyku ürünleri için<br />

9 salon ayırdı. Yatak satıcıları, toptancıları, çevrimiçi<br />

perakendeciler, butik operatörler, hotel endüstrisinden<br />

satına lmacılar ve işletmeciler fuarda ihtiyaç<br />

duyacakları ürünlerden geniş bir seçim imkanına<br />

sahip olacaklar. Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen<br />

yaklaşık 1.500 üretici firma yatak, banyo, masa<br />

segmentlerinde yeni koleksiyonlarını tanıtacaklar.<br />

Organizatör firma Messe Frankfurt’ direktörü Meike<br />

Kern, bu yılki fuarın yataklar, uyku ürünleri,<br />

yataklar, banyo tekstilleri ve mutfak tekstilleri alanında<br />

dünyanın en geniş organizasyonu olacağını<br />

ifade ediyor.<br />

Fuarın 8.0 salonu fuarın temasına uygun ürünleri<br />

üreten önde gelen firmalar tarafından tamamen<br />

rezerve edildi. Fuarda ürünlerini teşhir etmek için<br />

Almanya, İspanya, Japonya ve Belçika’nın başlıca<br />

firmaları fuardaki yerlerini aldılar. Türkiye’den de<br />

birçok firmanın yer aldığı 8.0 uyku ürünleri konusunda<br />

makineden yatağa geniş bir ürün yelpazesi<br />

sunuyor.<br />

52 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


53 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Heimtextil <strong>2018</strong> has more interest<br />

in sleep products<br />

Halls 8 to 11 including the Galleria has been allocated to bed linen, bedding, mattresses,<br />

bathroom textiles, and table and kitchen linen.<br />

The upcoming Heimtextil (9-12 January <strong>2018</strong>) in<br />

Frankfurt am Main will sparkle with a wide range<br />

of finished products. In Halls 8 to 11, bed dealers,<br />

wholesalers and online retailers, boutique operators<br />

as well as buyers and housekeepers from<br />

the hotel industry will find a wide selection of ready-made<br />

products. ‘Almost 1,500 international<br />

manufacturers will present their new collections<br />

from the bed, bath and table segments on nine hall<br />

levels. This means that Heimtextil now offers the<br />

world’s largest selection of bed linen and bedding,<br />

mattresses, bathroom textiles and table and kitchen<br />

linen’, says Meike Kern, Director Heimtextil/Messe<br />

Frankfurt.<br />

Hall 8.0, which is completely booked out, has become<br />

the central contact point for the bedding<br />

industry. Numerous market-leading companies<br />

such as Irisette, Billerbeck and Frankenstolz (all<br />

Germany) will be present. Mascioni (Italy) and Dún<br />

or Fior (Iceland) are new to the fair. Numerous<br />

international suppliers of bathroom textiles and<br />

accessories will also be presenting their wares. In<br />

Rössle & Wanner (Germany), Heimtextil also welcomes<br />

a renowned supplier of premium mattresses<br />

and a market leader in the field of manually and<br />

motor-driven adjustable slatted frames. Rössle &<br />

Wanner will exhibit its Röwa brand products in Galleria<br />

1. Growth is also evident in the table segment.<br />

In hall 9.0, Towa (Japan) and Aramis (Spain) are<br />

among the highlights with non-textile table coverings<br />

as well as Textil Vidal Rius (Spain) and Mistral<br />

Home (Belgium) with table linen.<br />

The Asian premium area for household textiles can<br />

be found in hall 10.2. Yunus Textile Mills (Pakistan)<br />

and Synergy Lifestyles (India) are also returning.<br />

Synergy Lifestyles is known for its “Bandit Queen”<br />

home collection that company owner Sunita<br />

Namjoshi developed together with designer Valérie<br />

Barkowski. New at Heimtextil is Vini Exports (India),<br />

which will also present its new bedding and table<br />

linen collection in hall 10.2.<br />

Home collections by international fashion labels<br />

such as Joop Living or Marc O’ Polo and Esprit<br />

(licensee Van Es Home, Netherlands) can be seen<br />

in hall 11.0. In addition, premium providers will also<br />

be presenting their new products in a lifestyle-oriented<br />

environment. The companies will present<br />

their contemporary and modern as well as classic<br />

and elegant approaches in hall 11.1. Among those<br />

represented with collections of the highest quality<br />

are Schlossberg (Switzerland), Collection Stiegler<br />

and Curt Bauer (both Germany), Kas International<br />

(Australia), Martinelli Ginetto (Italy), Sorema (Portugal)<br />

and Welspun (Great Britain).<br />

54 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


55 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Merinostan 50 milyon<br />

Euro’nun üzerinde yeni yatırım<br />

Dünyanın en büyük halı fabrikası olan Merinos yeni yılda<br />

yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor.<br />

Halı sektörü denilince akla gelen<br />

ilk markalardan biri olan Merinos,<br />

iç piyasa ve yurtdışında büyümeye<br />

devam ediyor. <strong>2018</strong> yılında 50 milyon<br />

Euro’nun üzerinde bir yatırım<br />

yaparak üretimi arttıracak olan<br />

markanın hedefi, yüzde 20 ila 30<br />

arasında büyüme rakamına ulaşmak.<br />

Üretimlerinin % 70’e yakınının<br />

yurtdışı pazarlarına gittiğini<br />

belirten Merinos Halı Pazarlama<br />

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Bakar,<br />

5 kıtada 78 ülkeye ihracat yaptıklarının<br />

altını çizdi.<br />

Öncelikle yeni bir yatırım planınız<br />

var. Bu konuda bilgi verir misiniz?<br />

<strong>2018</strong>- 2019 yılında Gaziantep’teki<br />

fabrikamıza 50 Milyon Euro üzerinde<br />

ilave 40 tezgahlık yatırım<br />

yapılacaktır. Ayrıca Rusya’daki<br />

fabrikamızda 15 adet üretim yapan<br />

tezgahımız var. 2019 yılı sonu<br />

itibariyle sektörde toplamda 160<br />

tezgahla hizmet veriyor olacağız.<br />

Çerkezköy’de de duvardan duvara<br />

ve parça halı üretimimiz bulunuyor.<br />

Çerkezköy’deki fabrikamıza (Dinarsu)<br />

duvardan duvara halı üretimine<br />

ilave olarak parça halı dokuma tezgahı<br />

satın alımı gerçekleştirdik. İki<br />

adetle başlamış olduğumuz yatırım<br />

gelişmelere göre artarak devam<br />

edecektir. Parça halı dokuma<br />

tezgahlarında ekru olarak dokunan<br />

halılara baskı teknolojisi ile farklı<br />

uygulamalar yapılarak ürünlerimiz<br />

tüketici beğenisine sunulmaktadır.<br />

Baskılı halılarla pazarda akrilik halılara<br />

uygulamakta zorlanılan renk<br />

gruplarını daha küçük metrajlarda<br />

çalışarak tüketicilerin bulmakta<br />

zorlandığı renklerde halıları üretebiliyoruz.<br />

Dünya çok hızlı değişiyor,<br />

bununla birlikte tüketici alışkanlıkları<br />

da farklılık göstermeye başladı.<br />

Bu nedenle üretim kabiliyetimizi<br />

yukarılara çekmek için böyle bir<br />

strateji geliştirdik. Fuarda sergilediğimiz<br />

ürünlere baktığınızda her<br />

yeni renk grubu için yaklaşık 40<br />

<strong>–</strong> 50 ton iplik hazırlanması gerekmektedir.<br />

Seri üretim ve sürekli<br />

üretimin sağlanması için 40 <strong>–</strong> 50<br />

ton iplikte tezgah arkasında hazır<br />

olması gerekiyor. Tüketimi az<br />

olan renk gruplarından kaçınmak<br />

zorunda kalınıyor, bu riski baskı<br />

teknolojisi ile ortadan kaldırmayı<br />

ve Pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz.<br />

Bu alt yapıyı hazırlamadan<br />

rekabet avantajlarını oluşturma<br />

şansınız yok. Ar-Ge ekiplerimiz<br />

renk gruplarını oluştururken bütün<br />

riskleri değerlendirerek planlarımızı<br />

yapmaktadır.<br />

Bu yatırım ile birlikte <strong>2018</strong> yılı için<br />

büyüme hedefleriniz nelerdir?<br />

Bunun için belirlediğiniz alternatif<br />

bir pazar var mı?<br />

Her sene grup olarak yaklaşık<br />

olarak yüzde 20 ila 30 arasında bir<br />

büyüme öngörüyoruz. <strong>2018</strong> yılında<br />

da hedefimiz bu yönde olacaktır.<br />

2017 yılı içerisinde halı sektöründe<br />

bir büyüme olmadı. <strong>2018</strong> yılında da<br />

bunun çok değişeceğini sanmıyoruz.<br />

56 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


57 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Fakat büyümenin olmaması bizim<br />

de büyümeyeceğimiz anlamına<br />

gelmiyor. Hedeflerimizi ona göre<br />

belirliyoruz ve iç piyasaya yönelik<br />

planlarımızı da buna göre<br />

şekillendiriyoruz. Saha analizleri<br />

yapıyoruz, yeni ürünlerimizle yola<br />

devam ediyoruz. Sektörde büyüme<br />

olmasa da yapacağımız yeniliklerle<br />

ve satış stratejilerimizle<br />

biz <strong>2018</strong> de de büyümeye devam<br />

edeceğiz.<br />

Başarılı bir ihracat ağınız var?<br />

Üretimin ne kadarı ihracata gidiyor?<br />

Markanın ihracat profilini<br />

nasıl değerlendirirsiniz?<br />

Bu planlamaları yaparken bütün<br />

üretimimizi sadece iç piyasa<br />

olarak kurgulamıyoruz. Ülkedeki<br />

tüm gelişmeleri yakından takip<br />

ediyoruz ve ön görüler doğrultusunda<br />

planlamalarımızı yapıyoruz.<br />

Üretimimizin büyük bir çoğunluğunu<br />

yurtdışına satıyoruz. Sadece<br />

yurtiçinde değil, yurtdışında<br />

da pazar arayışlarımız var. 2017<br />

yılında halı pazarı bir büyüme<br />

kaydetmedi ve aynı noktada kaldı<br />

diyebiliriz. Yüzde 30’luk bir büyüme<br />

öngördük. Bu doğrultuda da<br />

hedeflerimize yürüyoruz. Tezgah<br />

planlamalarına baktığımızda %<br />

70’e yakını yurtdışı pazarlarına<br />

gidiyor. Yurtdışıdaki çok mağazalı<br />

firmalarla çalışıyoruz. Dünyada<br />

hemen hemen ihracat yapmadığımız<br />

çok az ülke kalmıştır. 5 kıtada<br />

78 ülkeye ihracatımız var. Bu<br />

pazarları sürekli takip eden ekip<br />

arkadaşlarımız var. Almanya’da<br />

kendimize ait olan 16.000 metrekarelik<br />

alanda ürünlerin dağıtımını<br />

yaptığımız Medipa şirketimiz<br />

ve depolarımız bulunuyor. Avrupa<br />

ülkelerine dağıtımı bu yapı üzerinden<br />

yapıyoruz. Avrupa dışındaki<br />

bölgelerde dağıtım yapan distribütörlerimiz<br />

var.<br />

Bu kadar farklı bölgeye hitap<br />

ediyorsunuz. Gittiğiniz her<br />

bölgede halı kültürü farklılık<br />

gösteriyor. Bu konuda nasıl bir<br />

çözümleme sunuyorsunuz?<br />

Her ülkenin kendi renk grupları<br />

ve kendi kaliteleri var. Her bölge<br />

için sorumluluk verdiğimiz distribütörlerimiz,<br />

gerek ekip arkadaşlarımız<br />

gerek Ar-Ge ekibimizle<br />

sürekli ürün geliştiriyoruz. Her<br />

bölge kendi bölgesinde satışını<br />

yapabileceği ürünü tüketici alışkanlıklarına<br />

göre belirliyor ve ona<br />

göre siparişlerini oluşturup satın<br />

alımını gerçekleştiriyor.<br />

Ar-Ge çalışmalarına distribütörleriniz<br />

de mi katılıyor?<br />

Distribütörlerimiz ticaretin kazası<br />

olmayacağını bilen, üstün iş<br />

ahlakına sahip, dürüst çalışmayı<br />

ilke edinmiş bölgelerine hakim,<br />

bölge insanlarını yakından tanıyan<br />

ve bulunduğu bölgenin en güçlü<br />

ve saygın firmalarıdır. Merkezden<br />

ne kadar Ar-Ge çalışmaları<br />

yapılsa da bölgelerindeki tüketici<br />

davranışlarını ve tercihlerini bilen<br />

kişilerin tecrübelerini de dahil<br />

etmemiz gerektiğini düşünerek<br />

ekip çalışmaları yapıyoruz. Bu<br />

yaklaşımda başarımızın temelini<br />

oluşturuyor.<br />

Peki, ne tarz halılar üretiyorsunuz?<br />

Bu seneki halı trendleri<br />

neler?<br />

Yurtdışındaki firmalara genellikle<br />

polipropilen ve polyester bazlı<br />

ürünler sevk ediliyor. Türkiye’de<br />

polipropilen ve polyester bazlı<br />

ürünler henüz yurt dışı tüketim<br />

seviyesine gelmedi iç pazarda<br />

ağırlıklı olarak Akrilik ürünler<br />

tüketilmektedir. Yurt dışında<br />

polipropilen ve polyester bazlı<br />

ürünler hav tozuması yapmadığından,<br />

sağlık açısından ve ekonomik<br />

ürün yapısından dolayı tercih<br />

edilmektedir. Akrilik ürünler<br />

genellikle yurtdışında pek tercih<br />

edilmiyor. Polipropilen ve polyester<br />

ürünler anti bakteriyel, antistatik,<br />

anti alerjik, alev almazlık,<br />

tozumaz özellikleri ve ekonomik<br />

fiyatları nedeniyle talep görüyor.<br />

Akrilik Halı, Ortadoğu ve yurt<br />

58 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


dışında yaşayan Türk, ve Ortadoğu<br />

ülke insanları dışında pek talep<br />

görmüyor. Bu nedenle Akrilik<br />

Halının satışı ağ ırlıklı olarak<br />

yurtiçine ve Ortadoğu ülkelerine<br />

yapılıyor. Yurtdışındaki satışlarımızın<br />

%95’i polipropilen ve polyester<br />

bazlı ürünlerden oluşuyor.<br />

Her bölge için renk ve desen çok<br />

önemli. Mobilya üretimide gerçekleştirdiğimiz<br />

için dünyadaki<br />

trendleri yakından takip ediyoruz.<br />

Yenilikleri hızlıca halıya entegre<br />

ederek sektör ile buluşturuyoruz.<br />

Halının yanı sıra İzmir Torbalı da<br />

mobilya, Çerkezköyde duvardan<br />

duvara halı, Alaplı’da triko ipliği,<br />

Gaziantep’te akrilik ve polipropilen<br />

iplik, Uşakta battaniye ve<br />

battaniye kumaşı olarak üretimlerimiz<br />

var.<br />

Peki, Türk insanı nasıl halılardan<br />

hoşlanıyor? Son zamanlarda<br />

tüketicilerin talepleri nasıl?<br />

Türk insanımız yoğun olarak<br />

Akrilik ürünleri tercih ediyor.<br />

Günümüzde tüketici alışkanlıkları<br />

çok değişti. Yeni çıkan bir ürünün<br />

ortalama yaşam süresi 6 ayı<br />

geçmiyor. Artık ürünler çok çabuk<br />

yenilenmek zorunda kalıyor. Bu<br />

ürün tüketiminin genellikle gençler<br />

tarafından yapıldığını görüyoruz.<br />

Gençlerin tercihleri geçmişte<br />

olduğu gibi çok kalabalık ve karışık<br />

desenlere değil, daha sade,<br />

modern ve geometrik desenlerden<br />

oluşmakta. Kataloglarımıza<br />

bakıldığında, pembeden maviye,<br />

yeşilden sarıya renge renk tona<br />

ton soft renkte halıların yer aldığı<br />

görülecektir. Ar-ge çalışmalarımızla<br />

A, B, C, D Sosyo Ekonomik<br />

Statü olmak üzere her tüketici<br />

grubuna hitap edecek ürün<br />

grupları oluşturuyoruz. Tüketici<br />

tercihlerinde geçmişe göre çok<br />

farklılıklar var. Geçmişte tüketici<br />

eğilimi üründen maksimum fayda<br />

sağlamaya yönelikti, satın alınan<br />

ürünlerin10-15 sene kullanması<br />

öngörülüyordu. Günümüzde gençler<br />

aynı düşüncede değil. Halının<br />

kullanıldığı mekana uyumlu olmasına<br />

ve dekoratif bir katkı yapmasına<br />

daha çok önem veriyorlar.<br />

Bu nedenle ürünleri tasarlarken<br />

görselliğin ve renk uyumlarının<br />

ön planda olması gerekiyor. Evin<br />

dekorasyonu ile uyum içerisinde<br />

olan, güncel renkleri ve motifleri<br />

desende barındıran sade görünümlü<br />

ve ekonomik fiyatlı ürünler<br />

tüketici tercihlerinde öne çıkıyor.<br />

Tüm gelişmeleri yakından takip<br />

ederek ve uygulayarak desen ve<br />

renk gruplarını oluşturmak zorundasınız<br />

aksi takdirde başarılı<br />

olma şansınız çok zor. Kataloglarımızda<br />

18-19 kalite ile tüketicilerin<br />

karşısına çıkıyoruz. Amaç<br />

mağazaya gelen her sosyo ekonomik<br />

statüye sahip tüketici grubuna<br />

ürün sunabilmek ve tercihlerin<br />

markalarımıza yönelmesini sağlamaktır.<br />

Yaptığımız araştırmalara<br />

göre satılan halıların 10’da 65’i<br />

bizim markalarımızın halılarından<br />

oluşuyor bu oranı 10’ 7 ye çıkarmayı<br />

hedefliyoruz. Bu konuda iddialıyız.<br />

Merinos, Padişah, Dinarsu<br />

ve Efsane olarak dört marka ile<br />

sektörde hizmet veriyoruz.<br />

Bu markaların birbirlerinden<br />

farkları nedir?<br />

Merinos markasıyla A, B ve C, Padişah<br />

markasıyla C ve D, Dinarsu<br />

markasıyla B ve C, Efsane markasıyla<br />

da C ve D sınıfındaki tüketici<br />

gruplarına koleksiyonlar ve fiyatlar<br />

oluşturarak ürünlerimizi bu<br />

tüketicilerle buluşturuyoruz. Tüm<br />

tüketicileri yakalayabilmek adına<br />

farklı markalarla hizmet üretiyoruz.<br />

Türkiye’de halı sektöründe<br />

hizmet veren çok fazla perakendeci<br />

mağaza var. Farklı markalarla<br />

mağazalarda daha fazla ürünle<br />

yer alabilme şansı oluyor. Böylece<br />

sahadaki hâkimiyetimizi arttırıyoruz.<br />

Daha fazla perakende noktayla<br />

aynı marka ile değil, farklı<br />

markalarla perakendecilerin<br />

gereksiz rekabet içerisinde olarak<br />

para kazanamama risklerini de<br />

azaltmış oluyoruz.<br />

59 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Merinos launches a series of new<br />

investments over 50 million euros<br />

Merinos, having world’s largest carpet factory, continues to grow with new investments<br />

in the New Year.<br />

Ömer Bakar<br />

Merinos, one of the most leading<br />

brands to come to mind when<br />

it comes to the carpet sector,<br />

continues to grow in the domestic<br />

market and abroad. The<br />

target of the brand is to increase<br />

its production volume by making<br />

an investment of over 50 million<br />

Euros in <strong>2018</strong>, thereby reaching<br />

the growth rate of 20-30 percent.<br />

Ömer Bakar, Member of the<br />

Board, Merinos Carpet Marketing<br />

underlined that the Company<br />

exports to 78 countries in 5<br />

continents, indicating that 70%<br />

of the production volume goes to<br />

foreign markets.<br />

The interview follows:<br />

You have a new and far reaching<br />

investment plan. Could you give<br />

us information about this process?<br />

In <strong>2018</strong>-2019, our factory in Gaziantep<br />

will make investment on an<br />

additional 40 looms totaling over<br />

50 million euros. We also have 15<br />

production units in our factory in<br />

Russia. As of the end of 2019, we<br />

will be serving with a total of 160<br />

looms in the sector.<br />

We also have wall to wall carpets<br />

production unit in Çerkezköy.<br />

In addition to the production of<br />

wall carpets in our factory located<br />

in Çerkezköy (Dinarsu), we<br />

have purchased a special carpet<br />

weaving loom. The investment we<br />

have started with two looms will<br />

continue to increase, depending<br />

on the demand from the market.<br />

Our products are presented to<br />

consumers with different applications<br />

by using printing technology.<br />

The world is changing very<br />

fast, and consumer habits have<br />

begun to vary. For this reason,<br />

we have developed such a strategy<br />

to upgrade our production<br />

capability. When you look at the<br />

products we exhibit at the Fairs,<br />

about 40 - 50 tons of yarn is<br />

needed to prepare for each new<br />

color group. 40 to 50 tons of yarn<br />

must be ready behind the loom<br />

for mass production. We have<br />

to avoid color groups with low<br />

consumption; we aim to remove<br />

this risk by increasing our market<br />

share. You do not have a chance<br />

to produce competitive advantages<br />

without preparing the necessary<br />

changes. Our R&D teams<br />

are making plans by evaluating<br />

all risks while producing variety<br />

of color groups.<br />

Based on new investments, what<br />

are your growth targets for<br />

<strong>2018</strong>? Do you have an alternative<br />

market for that?<br />

We predict a growth of approximately<br />

20-30 percent as a group<br />

in <strong>2018</strong>. There was no growth in<br />

the carpet sector in 2017. We do<br />

not think that will change much<br />

in <strong>2018</strong> either. The fact that the<br />

sector does not grow up does<br />

not mean that we will not grow.<br />

We set our targets in line with<br />

the changing conditions, and we<br />

shape our plans for the domestic<br />

market accordingly. We conduct<br />

market research, we continue<br />

with our new products. We we<br />

will continue to grow in <strong>2018</strong> with<br />

our innovation and sale strategies.<br />

Do you have a successful export<br />

network? How much of your<br />

production is exported? How do<br />

you evaluate the brand’s export<br />

profile?<br />

While doing these plans, we do<br />

not organize all of our production<br />

as only domestic market.<br />

We follow closely all the developments<br />

in the country and we<br />

determine our strategy. We sell a<br />

large majority of our production<br />

abroad. We predicted an annual<br />

growth of 30 percent. In this<br />

direction, we are walking towards<br />

our targets. We work with very<br />

big companies abroad. There are<br />

very few countries in the<br />

60 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


world where we do not export. We<br />

export to 78 countries in 5 continents.<br />

We have teams who follow<br />

these markets all the time. Our<br />

company Medipa operates in Germany<br />

to distribute our products.<br />

We are distributing to European<br />

countries through our network of<br />

marketing. We have also distributors<br />

who distribute in areas outside<br />

Europe.<br />

You appeal to so many different<br />

regions. Carpet culture in every<br />

region you go is different. What<br />

kind of analysis do you offer in<br />

this regard?<br />

Each country has its own color<br />

groups and its own qualities. Our<br />

distributors who assume responsibility<br />

for each region. Our R&D<br />

teams constantly develop products.<br />

Each region determines the<br />

product that it can sell in its own<br />

region according to the consumer<br />

habits.<br />

Do your distributors also participate<br />

in R&D work?<br />

Our distributors are the most<br />

powerful and respected companies<br />

in the region, who know the<br />

region’s people well. This approach<br />

is the basis of our success. Our<br />

distributors cooperate with our<br />

R&D department in this regard.<br />

Well, what kind of carpets are<br />

you producing? What are these<br />

trendy carpets?<br />

Polypropylene and polyester<br />

based products are usually shipped<br />

abroad. The volume of polypropylene<br />

and polyester based<br />

products consumed in Turkey are<br />

below to overseas consumption<br />

of our products. Polypropylene<br />

and polyester based products<br />

are preferred abroad because of<br />

their healthy structure since they<br />

do not make pile powder. Acrylic<br />

products are generally not preferred<br />

abroad. Polypropylene and<br />

polyester products are demanded<br />

because of antibacterial, antistatic,<br />

anti-allergic, anti-flammability,<br />

dust-free properties. The sale<br />

of acrylic carpet is predominantly<br />

directed to the domestic market<br />

and Middle East countries. 95% of<br />

our sales abroad consist of polypropylene<br />

and polyester based<br />

products. The color and pattern<br />

are very important for each region.<br />

We are closely following<br />

trends in the world as we have<br />

embarked on furniture production<br />

as well. We integrate innovations<br />

into the carpet quickly and bring<br />

them to the sector. We also produce<br />

furniture in Izmir Torbali,<br />

wall carpet in Çerkezköy, knitwear<br />

in Alaplı, acrylic and polypropylene<br />

yarn in Gaziantep, blankets in<br />

Uşak and blanket fabrics.<br />

Could you give information on<br />

the preferences of Turkish people<br />

as for the carpet varieties?<br />

Turkish people prefer acrylic<br />

products. Today, consumer habits<br />

have changed a lot. The average<br />

lifetime of a new product does<br />

not exceed 6 months. Now the<br />

products have to be renewed<br />

very quickly. These products are<br />

usually preferred by young people.<br />

The preferences of young<br />

people are not mixed as they were<br />

in the past, but they are made up<br />

of simpler, modern and geometric<br />

patterns. With our<br />

R&D activities, we are producing<br />

product groups that will appeal to<br />

every consumer group including<br />

A, B, C, D socio economic status.<br />

Consumer preferences vary a lot<br />

compared to the past. In the past,<br />

the consumers aimed at maximizing<br />

the benefit from the product,<br />

and it was predicted that the purchased<br />

products would be used<br />

for 10-15 years. Today, young people<br />

do not have the same approach.<br />

They attach more importance<br />

to the harmony of the place.<br />

For this reason, when designing<br />

products, visual and color harmonies<br />

must be given priority.<br />

They should be in harmony with<br />

the home decoration. You have to<br />

follow all the developments closely<br />

and apply them to produce<br />

pattern and color groups. In our<br />

catalogs, we are facing consumers<br />

with 18-19 different quality<br />

segments. The aim is to be able<br />

to offer products to the consumer<br />

group with every socio-economic<br />

status coming to the store and to<br />

ensure that preferences are directed<br />

towards our brands. According<br />

to our research, 65% of the<br />

carpets sold in domestic market<br />

are made of carpets of our brands<br />

and we aim to increase this share<br />

to 70%. With Merinos, Sultan,<br />

Dinarsu and Efsane, we serve in<br />

the sector with four brands<br />

What are the differences between<br />

these brands?<br />

We offer our products to consumers<br />

by producing different<br />

collections and prices for consumer<br />

groups A, B and C with the<br />

Merinos brand, C and D with the<br />

brand of the Sultan, B and C with<br />

the Dinarsu brand and C and D<br />

brands with the Efsane brand. We<br />

produce services with different<br />

brands in order to serve all consumers.<br />

With different brands,<br />

there is a chance to get more products<br />

in stores. So we increase,<br />

our market share in the field. We<br />

are reducing the risk of not being<br />

able to earn money due to unnecessary<br />

competition of retailers<br />

with different brands.<br />

61 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


“Filback Halı Tabanı Kumaşı”<br />

halının kalitesini arttırıyor<br />

Abdioğulları tarafından üretilen “Filback Halı Tabanı Kumaşı” duvardan duvara halı<br />

üreticileri için sunduğu avantajlar ile dikkat çekiyor.<br />

Salih Sütçü<br />

Temelleri 1963 yılında Abdi Sütcü<br />

tarafından atılan Abdioğulları<br />

Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş’nin<br />

6 tesisinde yaklaşık 1100 işçi istihdam<br />

ediyor. Firmanın Yönetim<br />

Kurulu Üyesi olan Salih Sütcü,<br />

aynı zamanda Adana Sanayi Odası<br />

Yönetim Kurulu Üyesi’dir.<br />

Firmanın ürün gamında, birçok<br />

endüstriyel ve tarımsal ambalaj<br />

malzemeleri yer alıyor. Ürünleri<br />

arasında PP ve PE’den imal<br />

edilen un, yem, kömür, çimento,<br />

alçı, kireç çuvalları gibi ürünlerin<br />

yanı sıra sebze ve meyvelerde<br />

kullanılan torbalar da var. Firma<br />

son olarak 5 yıl önce kurduğu 6.<br />

fabrikası ile “FİLBACK” markası<br />

“Halı Tabanı” üretmeye de başladı.<br />

Kumaşta 5.40 metreye kadar<br />

üretim mümkün<br />

FİLBACK’in tüfte halı üreticileri<br />

için önemli bir ürün olduğunu<br />

vurgulayan Sütcü, taban kumaşının;<br />

halının kalitesine, dokuma<br />

deseni, mukavemeti ve boyutsal<br />

kararlılığı ile doğrudan etki ettiğini<br />

belirtti. Salih Sütcü, kullandıkları<br />

teknolojilerin 2.12 metre, 3.86<br />

metre, 4.18 metre gibi standart<br />

enlerin yanında 5.40 metreye<br />

kadar enlerde kumaş üretimini<br />

mümkün kıldığını ifade etti.<br />

FİLBACK ile kullanıcılar avantajlı!<br />

Sütcü, FİLBACK doğru rulo uzunluğu,<br />

güçlü kenarı ile kullanıcıya<br />

temel avantajlar sunuyor. Tufting<br />

sırasında iğne saptırmayı önlemek<br />

için tek ve çift fibrilizasyon<br />

alternatifi de sağlıyor. Optimal<br />

rulo uzunluğu ve rulo çapı ile<br />

nakliyede de tüketiciye üstünlük<br />

kazandırıyor” dedi.<br />

Halı tabanında fuarın gözdesi,<br />

FİLBACK<br />

Almanya’nın Hannover kentinde<br />

<strong>Ocak</strong> ayında düzenlenen ve dünya<br />

halı sektörünün en gözde fuarları<br />

arasında yer alan “Uluslararası<br />

Domotex Halı ve Zemin Kaplamaları<br />

Fuarı’na dördüncü kez katılan<br />

Abdioğulları A.Ş. 4 yıl önce<br />

üretime başladığı “FİLBACK”<br />

markasıyla, ürettiği halı tabanı<br />

kumaşı, temsilcilerinin büyük<br />

ilgisini çekti.<br />

Dünyanın çeşitli ülkelerinden<br />

yüzlerce sektör temsilcisinin yanı<br />

sıra Türkiye’den de 100’ün üzerinde<br />

firmanın katıldığı fuar, alıcı<br />

ve satıcı halı firmalarını bir araya<br />

getirdi. Domotex Halı Fuarı’nda<br />

üçüncü kez stant açan Abdioğulları;<br />

duvardan duvara halıların,<br />

banyo tekstili ürünlerinin ve suni<br />

çim halıların üreticilerinin önemli<br />

bir girdisi olan FİLBACK halı<br />

tabanı kumaşını sergiledi.<br />

Yeni yıl ile ihracat çalışmaları<br />

hızlanıyor<br />

Yurt içi ve dışındaki mevcut müşterilerinin<br />

yanı sıra farklı ülkelerden<br />

gelen yeni müşterilerine<br />

tanıtım yapan Abdioğulları, fuardaki<br />

görüşmeleri ile yeni pazarlara<br />

göz kırptı.<br />

Salih Sütcü, verimlilik ve üretim<br />

olarak halı tabanı kumaşında<br />

Avrupa’nın en son teknolojisini<br />

kullandıklarını belirtti. Sütcü, 5 yıl<br />

önce yaptıkları yatırımlarla piyasaya<br />

sürdükleri ürünün iç ve dış<br />

62 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


piyasada müşterilerinin beğenisini<br />

toplayan Filback’ın bu yıl ihracat<br />

çalışmalarını daha da hızlandıracaklarını<br />

ifade etti.<br />

Abdioğulları başarıdan başarıya<br />

koşuyor<br />

İstanbul Sanayi Odası’nca (İSO)<br />

her yıl açıklanan Türkiye’nin 500<br />

Büyük Sanayi Kuruluşları listesindeki<br />

yerini 462.sıradan 448.sıraya<br />

taşıdı.<br />

Abdioğulları Plastik ve Ambalaj<br />

Sanayi A.Ş’ye bağlı Filpa Ambalaj<br />

ve Dış Ticaret A.Ş, başta Avrupa<br />

ülkeleri başta olmak üzere 4<br />

kıtada yer alan 40 ülkeye gerçekleştirdiği<br />

ihracatıyla, geçtiğimiz<br />

günlerde açıklanan Türkiye İhracatçılar<br />

Meclisi’nin (TİM) Türkiye’nin<br />

en başarılı ilk 1000 ihracatçı<br />

firması listesinde, ilk 500’deki<br />

yerini 397. Sıradan 375. sıraya<br />

yükseltmiştir.<br />

Ekonomist Dergisi’nin her yıl Türkiye<br />

Ekonomi Bankası işbirliği ile<br />

gerçekleştirdiği “Anadolu’nun En<br />

Büyük 500 Şirketi” araştırmasında,<br />

130. Sırada yer alıyor.<br />

CRIF ve Dun & Bradstreet ve Fortune<br />

Türkiye Dergisi işbirliği ile<br />

belirlenen “Fortuna 500” listesinde<br />

de 368. sırada yer alıyor.<br />

Türkiye Ekonomi Politikaları<br />

Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından<br />

hazırlanan Türkiye’nin en hızlı<br />

büyüyen 100 şirketi listesinde de<br />

yer alıyor.<br />

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu<br />

ve Londra Borsası<br />

işbirliği ile hazırlanan Türkiye’nin<br />

“En Parlak” 100 şirketi arasında<br />

yer alıyor.<br />

63 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


“Filback Carpet Backing”<br />

fabric increases the quality of carpet<br />

“Filback Carpet Backing” Fabric by Abdioğulları draws attention with the advantages<br />

it presents to wall-to-wall carpet manufacturers.<br />

Approximately 1100 workers are<br />

employed in 6 facilities of Abdioğulları<br />

Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.<br />

which got its foundations laid by<br />

Abdi Sütçü in the year of 1963. Salih<br />

Sütçü is one of the board member<br />

of the Company, as well as Adana<br />

Chamber of Industry.<br />

Many industrial and agricultural packaging<br />

materials are in the product<br />

range of the company. Aside from<br />

the products such as flour, feed,<br />

coal, cement, plaster and lime sacks<br />

that are produced from PP and PE,<br />

also vegetable and fruit bags are<br />

among the products of the company.<br />

Lastly, the company has started to<br />

produce “Carpet Backing” under<br />

“FİLBACK” brand at its 6th factory<br />

which was established 5 years ago.<br />

Up to 5.40 meter-width production<br />

for the fabric is possible<br />

Sütçü has emphasized that FİLBACK<br />

is a very important product for tufted<br />

carpet manufacturers and stated<br />

that backing fabric directly affects<br />

the quality of carpet with its weaving<br />

design, endurance and dimensional<br />

stability. Salih Sütçü stated that the<br />

technology which they use makes<br />

fabric production up to 5.40 meter-width<br />

possible aside from the<br />

standard widths like 2.12 meter,<br />

3.86 meter and 4.18 meter.<br />

Users are in advantage with<br />

FİLBACK!<br />

Sütçü said that “FİLBACK presents<br />

basic advantages with its accurate<br />

roll length and strong edges. It also<br />

provides single and double fibrillation<br />

alternative for preventing needle<br />

deviation during the process of tufting.<br />

It grants superiority to the consumers<br />

also in transportation with its optimal<br />

roll length and roll diameter.”<br />

64 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong><br />

FILBACK is the favorite in the field<br />

of carpet backing<br />

The carpet backing fabric that Abdioğulları<br />

A.Ş. has started producing<br />

4 years ago with “FİLBACK” brand<br />

has attracted considerable attention<br />

from the representatives in one of<br />

the most popular exhibitions of the<br />

global carpet sector “Domotex International<br />

Carpet and Flooring Exhibition”<br />

at which they have participated<br />

for the fourth time in January in<br />

Hannover, Germany.<br />

Aside from the hundreds of sector<br />

representatives from various<br />

countries, the exhibition has also<br />

received more than 100 participant<br />

companies from Turkey and brought<br />

buyer and seller carpet companies<br />

together.<br />

Abdioğulları has opened a booth for<br />

the third time in Domotex Carpet<br />

Exhibition and presented FİLBACK<br />

carpet backing which is an important<br />

semi raw material for wall to<br />

wall carpet, bathroom textile product<br />

and artificial grass carpet manufacturers.<br />

Exportation processes are<br />

accelerating with the New Year<br />

Aside from the current customers<br />

in abroad and domestic markets,<br />

Abdioğulları has advertised to its<br />

new customers coming from different<br />

countries and gave green light<br />

to new markets with its meetings at<br />

the fair.<br />

Salih Sütçü stated that they are<br />

using the latest European technology<br />

for productivity in the production<br />

for the carpet backing. Sütçü<br />

said that this year they will increase<br />

the production of FİLBACK that has<br />

won the recognition of customers in<br />

domestic and foreign markets which<br />

they have launched to the market<br />

with the investments they have done<br />

5 years ago.<br />

Abdioğulları achieves numerous<br />

successes<br />

Abdioğulları has carried its place<br />

from 462th to 448nd in the List of<br />

500 Biggest Industrial Establishments<br />

of Turkey which is being<br />

announced every year by Istanbul<br />

Chamber of Industry.<br />

With its exportations to 40 countries<br />

(mainly European countries) in<br />

4 continents, Filpa Ambalaj ve Dış<br />

Ticaret A.Ş., which is associated with<br />

Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi<br />

A.Ş., has carried its place from<br />

397th to 375th with its exportation<br />

in the list of Top 1000 Successful<br />

Exporters of Turkey which has been<br />

announced recently by Turkish<br />

Exporters Assembly.<br />

Abdioğulları placed 130th in the “The<br />

Biggest 500 Companies of Anatolia”<br />

research conducted every year with<br />

the collaboration of Ekonomist Magazine<br />

and Turkish Economy Bank.<br />

Abdioğulları placed 368th in the<br />

list of “Fortuna 500” prepared with<br />

the collaboration of CRIF and Dun<br />

& Bradstreet and Fortune Turkey<br />

Magazine.<br />

Abdioğulları is among 100 companies<br />

in TEPAV’s (The Economic Policy<br />

Research Foundation of Turkey)<br />

Fastest Growing Companies list.<br />

Abdioğulları is among 100 companies<br />

in the list of “Elite” prepared<br />

with the collaboration of Turkish Enterprise<br />

and Business Confederation<br />

and London Stack Exchange.


65 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Hint Halıları dünya<br />

zeminlerini süslüyor<br />

Hindistan’ın el yapımı halı dokuma<br />

mirası, özenle hazırlanmış<br />

tasarımları, ince zarafetleri ve<br />

olağanüstü canlı renkleri ile insan<br />

dokunuşunun ön plana çıktığı<br />

bir zanaatkarlık olarak dünya<br />

genelinde takdir edilmektedir.<br />

Hindistan, gönülleri fetheden bir<br />

işçilikle, gerek değer, gerekse de<br />

hacim bakımından el yapımı halılıların<br />

dünyadaki en büyük üreticisi<br />

ve ihracatçısı olarak kendisini<br />

kabul ettirmiştir. Hindistan’da<br />

üretilen halıların %85-90’a yakın<br />

bir bölümü ihraç edilmektedir<br />

ve Hindistan yaklaşık 4.5 milyar<br />

dolarlık küresel el yapımı halı<br />

ve zemin kaplamaları pazarında<br />

yaklaşık %32’lik bir paya sahiptir.<br />

Bu ev içi küçük ölçekli üretim sanayi<br />

son yıllarda önemli ilerlemeler<br />

kaydetmiş olup, 2016-2017<br />

halı ihracatı 1491.22 milyon ABD<br />

doları olarak gerçekleşmiştir.<br />

Oldukça emek yoğun olan sektör<br />

kırsal bölgelerde iki milyonun<br />

üzerinde çalışana istihdam sağlamaktadır<br />

ve ülkenin en önemli<br />

döviz kaynaklarından biri olarak<br />

öne çıkmaktadır. Hindistan gelişmiş<br />

altyapı, kalite ve teknolojinin<br />

desteği ile tekstil ihracatında<br />

küresel bir sıçrama gerçekleştirmeyi<br />

başarmıştır.<br />

Hindistan başlıca ABD, Almanya,<br />

Kanada, İngiltere, Avustralya,<br />

Güney Afrika, Fransa, İtalya ve<br />

Brezilya olmak üzere 70’den fazla<br />

ülkeye el yapımı halı ihracatı gerçekleştirmekte<br />

olup, son yıllarda<br />

bu ülkelerin arasına Çin’i de dahil<br />

etmiştir.<br />

Hint El Yapımı Halı Endüstrisi<br />

yoğun bir şekilde beceri gelişimine<br />

odaklanmakta ve büyük<br />

pazarlama girişimlerini yürütmektedir.<br />

Halı Endüstrisi Jayapura,<br />

Bhadohi ve Mirzapur’da halı<br />

dokuma eğitimi merkezleri açmış<br />

ve özellikle kadın zanaatkarların<br />

eğitiminde önemli rol üstlenmiştir.<br />

El Yapımı Halı Endüstrisi ayrıca,<br />

ufak ve orta ölçekli üretici/<br />

ihracatçılara ürünlerini denizaşırı<br />

alıcılarla buluşturmak amacıyla<br />

çeşitli yerel ve uluslararası pazarlama<br />

girişimlerini üstlenmektedir.<br />

Yılda iki kez, birincisi Yeni<br />

Delhi, ikincisi Varanasi’de alıcı ve<br />

satıcıları buluşturan India Carpet<br />

Expo’yu düzenleyen, Üreticilerin<br />

Hindistan ve Hindistan dışında<br />

sektörel fuar ve sergilere katılımına<br />

aracılık eden, halı ihracatçılarına<br />

ihracat teşviki, pazarlama<br />

ve girişimcilik eğitimlerine yönelik<br />

seminer ve atölye çalışmaları<br />

düzenleyen Carpet Export Promotion<br />

Council bu girişimlerden<br />

birisidir.<br />

Hindistan hükumetinin destekleriyle,<br />

kültürel mirasın devamlılığını<br />

sağlamak ve Hint el yapımı<br />

halı zanaatkarlarının dokumadaki<br />

hünerlerini denizaşırı el yapımı<br />

halı alıcılarına sergilemek<br />

amacıyla CEPC tarafından düzenlenen<br />

India Carpet Expo’nun<br />

34’cüsü (Hindistan Halı Fuarı)<br />

Sampurnanand Sanskrit Üniversitesi<br />

kampüsünde 10-13 Ekim<br />

2017 tarihleri arasında düzenlendi.<br />

Fuar, 10 Ekim 2017’de Tekstilden<br />

Sorumlu Devlet Bakanı Shri<br />

66 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


67 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Ajay Tamta tarafından, Majhawan,<br />

Mirzapur milletvekili Sushmita<br />

Maurya, Hindistan Hükümeti’nin<br />

El Sanatlarından sorumlu Gelişim<br />

Komitesi Üyesi Shri Shantmanu,<br />

Tekstilden Sorumlu Devlet Bakanı<br />

Basın Sözcüsü Nidhi Mani Tripathi,<br />

CEPC Yönetim Kurulu Başkanı<br />

Mahavir Pratap Sharma ve CEPC<br />

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı<br />

Siddh Nath Singh ve diğer kurulu<br />

üyeleri, medya ve katılımcıların<br />

huzurunda açıldı.<br />

Tekstilden Sorumlu Devlet Bakanı<br />

Shri Ajay Tamta açılış konuşmasında<br />

hükümetin El Yapımı Halı<br />

Endüstrisi’ne yönelik proaktif bir<br />

yaklaşımı benimsediğini ve Mal<br />

ve Hizmet Vergisi rejimine tabi<br />

olan ihracatçılarının endişelerini<br />

dikkate aldıklarını bildirdi. Parça<br />

başı işlere (Taşeron) yönelik<br />

mal ve hizmet vergisi oranının<br />

%18’ten %5’e düşürüldüğünü<br />

müjdelerken, Shri Ajay Tamta<br />

Tekstil Bakanlığı’nın kaygıların<br />

giderilmesine yönelik perspektifini<br />

şekillendiren diğer tedbirlere<br />

de dikkat çekti. Halı Endüstrisinde<br />

Mal ve Hizmet Vergisi rejimine<br />

tabi olan küçük ölçekli üreticiler<br />

ve zanaatkarların iyileştirilmesine<br />

yönelik çabalar için halı endüstrisine<br />

hükümetin tam desteğinin<br />

teminatını verdi.<br />

CEPC Yönetim Kurulu Başkanı<br />

Mahavir Pratap Sharma, bu fuarın<br />

sektöre sürekli bir boyut ve irtifa<br />

kazandırdığını ve girişimcileri<br />

değişen trendlerden haberdar<br />

ettiğini ve mal ve hizmet vergisi<br />

döneminde yeni iş uygulamalarına<br />

uyum sağlamaya yardımcı<br />

olduğunu vurguladı. “Bu tip fuar<br />

bir taraftan ihracatçılar arasında<br />

koordinasyonu artırırken, öte yandan<br />

dünya pazar gereksinimlerini<br />

analiz etmektedir.” diyen Mahavir<br />

Pratap Sharma bu fuardaki ana<br />

odak odasının yeni ülkeler olduğuna<br />

ve bunun etkisinin de bu<br />

fuarda görüldüğüne dikkat çekti.<br />

Sharma, “Bu fuar, sanayi için yeni<br />

pazar fırsatlarının açılmasına ve<br />

küçük ve Orta Ölçekli hint halı<br />

ihracatçılarının ürünlerini yurt dışı<br />

ülkelerde tanıtmalarına yardımcı<br />

olmaktadır. Bu devam eden süreç<br />

,“Hint Malı” markasının denizaşırı<br />

ülkelerde, daha geniş bir ölçekte<br />

akıllarda kalmasını sağlanmasına<br />

aracılık etmektedir,” dedi. Sharma,<br />

ayrıca India Carpet Expo’nun<br />

uluslararası halı alıcıları, alım<br />

evleri ve acentelerin, mimarların<br />

ve Hint halı üreticileri ve ihracatçıların<br />

tanışıp, uzun dönemli iş<br />

ilişkileri kurmaları için ideal bir<br />

platform olduğunu vurguladı.<br />

Mevcut resesyon trendinde dünya<br />

genelinden 317 uluslararası alıcının<br />

India Carpet Expo’daki mevcudiyetinin<br />

fuarının önemini ve<br />

uluslararası pazarda Hint ürünlerine<br />

olan talebi ortaya koyduğuna<br />

değinen Sharma, ayrıca bu<br />

etkinliğin bir taraftan ürünlerini<br />

uluslararası fuarlarda sergilemek<br />

için mali imkanı olmayan orta ve<br />

küçük ölçekli ihracatçılar için gerekli<br />

olduğunu ve kaliteli ürünleri<br />

zamanında üretme ve sağlamada<br />

Hindistan’ın kapasitesini göstermede<br />

etkili olduğunu ifade etti.<br />

Exports of Handmade Carpets and other Floor Coverings<br />

Yıllara Göre Hindistan’ın El Yapımı Halı ve Diğer Zemin Kaplamaları İhracatı<br />

68 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Indian carpets adorns the world floors<br />

India’s heritage of handmade<br />

carpet weaving has been recognized<br />

worldwide for its elaborate<br />

designs, subtle elegance, and<br />

exquisite vibrant colours craftsmanship<br />

with a human touch.<br />

India has established itself as<br />

world’s largest producer and<br />

exporter of handmade carpets in<br />

terms of value and voluame with<br />

a heart winning workmanship.<br />

Around 85-90 per cent of carpets<br />

manufactured in India are being<br />

exported and India accounts to<br />

around 32% share in the global<br />

market of handmade carpets and<br />

other floor coverings of approximately<br />

US$ 4.50 billion.<br />

This cottage industry has made<br />

significant strides in the recent<br />

years and export of carpets in<br />

2016-17 was US$1491.22 million.<br />

The industry is highly labour intensive<br />

and provides employment<br />

to over two Million workers in the<br />

rural area and is an important<br />

source of foreign exchange earnings<br />

for the country. India takes<br />

a global leap in its textile exports<br />

with the strong base of improved<br />

infrastructure, quality and technology.<br />

India is exporting to more than<br />

70 countries in the world, mainly<br />

to USA, Germany, Canada, U.K.,<br />

Australia, South Africa, France,<br />

Italy, Brazil etc. In the recent years<br />

India has also started exporting<br />

to China.<br />

Indian Handmade Carpet Industry<br />

is concentrating strongly on Skill<br />

Development and has undertaking<br />

big Marketing initiatives.<br />

Carpet Industry has initiated and<br />

opened Carpet Weaving Training<br />

Centers in Jayapura, Bhadohi<br />

& Mirzapur, imparted training<br />

to artisans especially women.<br />

Handmade Carpet Industry undertakes<br />

various domestic and<br />

international marketing initiatives<br />

for helping small and medium<br />

manufacturers / exporters for<br />

showcasing their products to the<br />

overseas buyers. Not only organizing<br />

India Carpet Expo under<br />

Reversed Buyer Seller Meet twice<br />

a year one at New Delhi and<br />

other at Varanasi and organizing<br />

participation in specialized fairs/<br />

exhibitions in India and abroad,<br />

but also organizing Seminars/<br />

Workshops to Educate Carpet<br />

Exporters on export promotion,<br />

marketing, training to entrepreneurs,<br />

credit risk and undertaking<br />

Market Study for exploring<br />

new markets and enhancing<br />

share of Handmade Carpets and<br />

other floor coverings in existing<br />

markets as well, Carpet Export<br />

Promotion Council is one of the<br />

remarkable and leading initiatives,<br />

whose efforts are undeniable<br />

in the booming exports of the<br />

Indian Handmade Carpets and<br />

floor coverings.<br />

Carpet Export Promotion Council<br />

under the aegis of Govt. of<br />

India organized the 34th Edition<br />

of India Carpet Expo from<br />

10th to 13th October, 2017 in the<br />

Sampurnanand Sanskrit University<br />

Ground with an aim to<br />

promote the Cultural Heritage<br />

and showcase the weaving skills<br />

of Indian hand-knotted carpet<br />

artisans amongst the overseas<br />

hand-knotted carpet buyers. This<br />

Expo was inaugurated on 10th<br />

October, 2017 by the Hon’ble<br />

Minister of State for Textiles Shri<br />

69 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Ajay Tamta in the gracious presence<br />

of Smt. Sushmita Maurya,<br />

MLA, Majhawan, Distt. Mirzapur,<br />

Shri Shantmanu, IAS, Development<br />

Commissioner (Handicrafts),<br />

Ms. Nidhi Mani Tripathi,<br />

IAS, PS to Hon’ble Minister of<br />

State for Textiles, Mr. Mahavir<br />

Pratap Sharma, Chairman, CEPC,<br />

Mr. Siddh Nath Singh, 1st Vice-Chairman,<br />

CEPC, along with Members<br />

of the Committee of Administration,<br />

Media & Participants.<br />

Shri Ajay Tamta, Hon’ble Minister<br />

of State for Textiles said that the<br />

government is proactive regarding<br />

the Handmade Carpet Industry<br />

and the government is considering<br />

the concerns of the exporters<br />

in the GST regime. He hailed the<br />

decision of GST rate reduction<br />

from 18 to 5% on the job works<br />

and other measures that gave<br />

direction to the perspective of<br />

the Textiles ministry being more<br />

accommodative to the concerns.<br />

Shri Ajay Tamta assured that<br />

support to the carpet industry<br />

for their efforts for the betterment<br />

of small Manufacturers and<br />

artisans” in the GST regime and<br />

understood the concerns of the<br />

industry.<br />

Mr. Mahavir Pratap Sharma,<br />

Chairman, CEPC pointed out that<br />

this fair gives new heights to the<br />

industry and update the changing<br />

trends to the entrepreneurs and<br />

adjusting to the business practices<br />

in GST era. Mahavir Pratap<br />

Sharma, said, “Such type of expo<br />

on the one hand increases the<br />

coordination between the fellow<br />

exporters and on the other hand<br />

to analyze the world market requirements,”<br />

and also informed that<br />

the main focus on this Expo was<br />

new countries and its effect was<br />

seen in this Expo.<br />

“This expo will lead to opening<br />

up of new market opportunity for<br />

the industry and shall help small<br />

and Medium Indian carpet exporters<br />

in promoting their products<br />

to overseas countries. Eventually,<br />

this ongoing process, on a<br />

broader scale, is instrumental in<br />

projecting ”Make in India Brand”<br />

in overseas markets” said Sharma.<br />

Sharma further emphasized<br />

that India Carpet Expo is an ideal<br />

platform for international carpet<br />

buyers, buying houses, buying<br />

agents, architects and Indian carpet<br />

manufacturers & exporters<br />

to meet and establish long-term<br />

business relationship.<br />

Sharma also mentioned that in<br />

the current recessionary trend the<br />

presence of 317 Overseas Buyers<br />

from all over the world in India<br />

Carpet Expo establish the status<br />

of India Carpet Expo and demand<br />

of Indian Products in International<br />

Market and expressed that<br />

this event will be beneficial to<br />

the medium and small exporters<br />

who can’t afford to display their<br />

products in overseas Exhibitions<br />

on the one hand and on the other<br />

hand show the capability of India<br />

in producing and supplying quality<br />

products in time.<br />

70 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


71 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Gökkuşağı halı el halısına değer katıyor<br />

İpliğinden, boya ve dokuması ile beraber kültürel klasik anadolu halı ve kilimlerinin<br />

yüzde yüz yerli malzeme ile üretimini yapan Gökkuşağı Halı, tarihsel el halı ve kilimlerini<br />

de meraklıları ile buluşturuyor.<br />

Gökkuşağı Halı marka serüvenine ne zaman başladı?<br />

Markanın yakın tarihi ve faaliyetlerini sizden<br />

dinleyebilir miyiz?<br />

Gökkuşağı Halı 1994 yılından beri hizmet hayatını<br />

sürdürüyor. Üretimimiz Türkiye’de gerçekleştiriyor,<br />

üretimimizde yün,boya malzemesi ve dokuma<br />

işlemlerinin tamamı yüzde yüz Türk malı hammadde<br />

ile öne çıkıyoruz. Eskiye dayalı bir sistem, döngü<br />

var. Eskiden kullanılan kök boya ve teknikleri ile<br />

aslına uygun malzeme yaptırmaya çalışıyoruz.bir<br />

diğer faaliyetimiz ise eski halı ve kilimleri piyasadan<br />

tedarik edip, tamir ve bakımlarını yaptırıp tekrar<br />

pazara sunuyoruz.<br />

Bedri Yokuş<br />

Günümüzde el halısını anlamak için bazı önemli<br />

bilgilere sahip olmak gerekir.Geçmişin kültürünü<br />

ilmeklerinde ve motiflerinde taşıyan el halılarına<br />

sahip çıkan ve onları parlatan Gökkuşağı Halı, bu<br />

kültürel mirasın korumasında önemli aktörler<br />

arasında yer alıyor.<br />

Bu mirası korumakla da kalmıyor, halen bu özellikleri<br />

taşıyan üretim malzemesi ve dokuma tezgahlarında<br />

üretim yapıyor ve bunu yüzde yüz yerli hammadde<br />

kullanarak gerçekleştiriyor.<br />

Gökkuşağı firma sahibi Bedri Yokuş ile Türk kültüründe<br />

önemli bir yere sahip olan el halı ve kilimlerinin<br />

ve bu alandaki markanın faaliyetlerini konuştuğumuz<br />

keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.<br />

Bünyenizde sıfırdan üretim gerçekleştiriyor<br />

musunuz?<br />

Tabii ki önceden söylediğim gibi uzmanlık alanımız<br />

üretim.Yıllardır üretim içinde olan bir firmayız.<br />

Bunun verdiği tecrübe ile her geçen gün halının<br />

üretimini daha da kalitesini arttırarak kendi tesislerimizde<br />

yapmaya çalışıyoruz.<br />

Üretim tesisi nerede konumlanmaktadır?<br />

Bu işe ilk adım attığımızda üretim tesisimiz Konya,<br />

Aksaray bölgesindeydi. Sonrasında ise o bölgede<br />

dokuma talebi azalınca üretimimizi Manisaya taşıdık.Şu<br />

anda Manisa ve İzmir bölgesinde üretimimizi<br />

gerçekleştiriyoruz.<br />

Bu tesiste ne kadarlık bir kapasitede hizmet sunuyorsunuz?<br />

Halılar ne kadarlık bir süreçte<br />

dokunuyor?<br />

El halısı mevsime bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.<br />

Dokuma mevsimi şuandan itibaren 5 aya inmiş<br />

durumda. Eskiden ise dokuma 6-7 ayda yapılırdı.<br />

Bundaki düşüşün ana sebebi, dokumacılar yazın<br />

genellikle bağ bahçe işleri ile meşgul oluyor. Hasat<br />

nedeniyle kendi işleri ile de ilgilenmeleri gerekiyor,<br />

haliyle dokumaya zaman kalmıyor. Ekipman noktasında<br />

ise sıkıntı yok, 150-170 adet tezgahımız mevcut.<br />

Bu da 150-200 arasında dokuyucu demektir.<br />

72 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Eski halıları tedarik ettiğinizden de bahsetmiştiniz.<br />

Bu noktada nasıl bir süreç var? Elinize genellikle<br />

ne tarz halılar geçiyor?<br />

Halı ve Kilimler gezgindir.Dünyanın hemen her<br />

bölgesinde ihtiyaçtan dolayı üretilmiştir.Bu işin<br />

önemli noktası işin ehli olmak, halıyı iyi bilmekte<br />

ve tanımakta yatıyor. Aldığınız her halı ve kilim ilgi<br />

görmeyebilir.Çünkü her halının özelliklerinden<br />

dolayı bir ismi vardır, bunu da boyasından,dokumasından,modelinden,malzemesinden<br />

ve insanların<br />

yaşantısından alır ve bir kültür oluşur.Böylece halıyı<br />

bilen birisi takribi olarak yaşını ve yöresini bilebilir.<br />

Tabii ki günümüzde yapılan yozlaşma dahil değildir.<br />

Yani yeni modern üretimler bu özellikleri göstermeyebilir.Bu<br />

noktada bir halı ve kilimi isimlendirmek ve<br />

değerlendirmek için bilgi ve tecrübe gerekir.Siz öncelikle<br />

bunu bilmeli ve özümsemelisiniz, ancak öyle<br />

halıyı doğru hedef kitleye satabilirsiniz. Bu bilgi ve<br />

tecrübe, halının içinde yoğrulup, bu işin biraz tozunu<br />

yutmaktan geçer. Bugün eski bir halı gördüğümde<br />

onun nereden geldiğini, hangi kültürü taşıdığını ve<br />

kaç yaşında olduğunu genellikle söyleyebilirim. Bu<br />

bir Anadolu Halısı, Kafkas ya da İran halısı olabilir,<br />

bunu ancak işin ehli biri anlayabilir. Bunun analizi<br />

yapılırken kullanılan malzeme, model, boya ve desen<br />

gibi kriterler referans oluyor. Dediğim gibi bu işin<br />

sırrı halının dilini anlamak, 37 sene içinde öğrendiklerizin<br />

dışında daha çok bilgiye ihtiyacımız var,<br />

El halısına yönelik en fazla rağbet hangi ülkelerde<br />

var?<br />

El halısında bizim asıl pazarımız Amerika. Avrupa<br />

son yıllarda azaldı, diğer hitap ettiğimiz pazarlar<br />

arasında Japonya ve birazda Avustralya yer alıyor.<br />

Türkiye’de kaç çeşit eski halı var?<br />

Halı gezen bir nesne olduğu için, İran, Amerika,<br />

Avrupa, Çin, Hindistan, Pakistan, Afganistan, Azerbaycan,<br />

Özbekistan, Türkmenistan ve Afrika ülkeleri<br />

gibi birçok farklı ülkeden el halısı ve kilim elimize<br />

geçebiliyor. Daha öncesinde böyle halılar vardı ve<br />

sattık. Daha öncede belirttiğim gibi nereden geldiğini,<br />

hangi kültürün izlerini taşıdığını bilmek gerekir.<br />

Ülke olarak baktığımızda el halısında en bilinen<br />

pazar İran fakat son dönemlerde daha ucuz olması<br />

nedeniyle Hindistan,Pakistan, Afganistan ve özellikle<br />

Çin’de el halısı piyasasında yerini aldı. Oralarda dokunan<br />

halı ve kilimler gerek kullanılan hammadde<br />

gerek kalite olarak ucuz bir işçilik ile birlikte makine<br />

halısı görünümü veriyor.<br />

Ürettiğiniz ve tamiratlarını yaptığınız halılar, gerçekten<br />

Türk kültürünü ve çok eski zamanlardaki yaşanmışlıkları<br />

anlatan bir ürün.<br />

Peki, biraz maziye gitsek, halı sektöründe bulunduğunuz<br />

zamandan bu yana karşılaştığınız ilginç<br />

hikayeler var mı?<br />

Tabii ki bu zaman zarfına çok hikaye sığmıştır.En<br />

aklımda kalanı ve üzüldüğüm ise bir gün bir esnafın<br />

sırf elindeki halının değerini bilmeden sadece bir çift<br />

Hereke halısı satabilmek için Selçuklu döneminden<br />

kalma fragman bir halıyı turiste hediye etmesiydi.<br />

Tabii ki bununla beraber halının tarihçesini bilmeden<br />

satan tüccarlar yüzünden bugün dünya üzerinde<br />

değeri bilinmeyen çok fazla diğer eserler gibi Türk<br />

halısı ve kilimide var.Halı bizim en önemli miraslarımızdan<br />

birisi,bunları gelecek nesillere ulaştırmak ve<br />

korumak en büyük vazifemiz olmalıdır.<br />

Halıları yurtdışına ihraç ediyor musunuz?<br />

Genellikle halıların yüzde 80-90’ınını yurtdışına ihraç<br />

ediyoruz. İhracat yaparken genellikle sipariş üzerine<br />

çalışıyoruz. Amerika, Avrupa ve Japonya ihracat<br />

yaptığımız başlıca pazarlarımızdır.<br />

73 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Siz bu konuda ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? Türk<br />

imajını dünyaya doğru tanıtmak ve Türk halısını iyi<br />

anlatmak için sizce neler yapılması<br />

gerekiyor?<br />

Geleneksel el halısı mirasına sahip çıkmak adına<br />

çok emek verdik. Aynı kalitede kilimler ve halılar<br />

üretmeye çalıştık. Bu husustaki mücadelemiz halen<br />

devam ediyor. Fakat buna değinmekte de fayda var;<br />

son dönemlerde gelişen teknoloji ve dekorasyondaki<br />

yeniliklere entegre olarak halı ve kilimle aslında<br />

çokta özdeşmeyen ürünler yapıldı. Yeni nesil halılar<br />

birkaç yıl kullanıldıktan sonra bir kenara atılıyor,<br />

sonrasında hiçbir değeri yok. Oysaki kültürel mirasımız<br />

el halıları yıllandıkça değerleniyor, dönüşümlü<br />

kullanılabiliyor.<br />

özellikle dokuyucu bulma konusunda zorlanıyoruz.<br />

Temiz kullanıldığında değerlenen bu halılar bizim<br />

gibi bu işe gönül vermiş halı tutkunları tarafından<br />

meraklılarına satılıyor.<br />

Yabancılar, en çok Anadolu’da kullanılmış eski<br />

halılara rağbet gösteriyor, kendi ülkemizde maalesef<br />

böyle bir kültür yok. Bizim öncelikli amacımız,<br />

kök boyaya dayalı, tamamen katma değeri olan ve<br />

Anadolu’da çıkan ürünler ortaya koymak. Bu konuda<br />

74 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Gökkuşağı Halı adds value to<br />

hand-made carpets<br />

Producing one hundred percent domestic products from the thread to the raw materials<br />

Gökkuşağı Halı also provides enthusiasts with vintage hand-made carpets.<br />

To understand hand-made carpets that still maintain<br />

their value in our present day you have to understand<br />

its soul. Gökkuşağı Halı, a company that<br />

preserves carpets carrying the culture of the past<br />

in its knots and motifs and makes them shine is<br />

among the important actors that protect our cultural<br />

heritage. Not only does the company preserve<br />

this heritage but still produces at looms with one<br />

hundred percent raw materials. We conducted a<br />

pleasant interview in which we spoke to Gökkuşağı<br />

owner Bedri Yokuş about the carpets that hold an<br />

important place in Turkish history and the activities<br />

of their brand in this field.<br />

When did the Gökkuşağı Halı brand start out on<br />

this adventure? Can we hear about the brand’s<br />

recent history and activities?<br />

Gökkuşağı Halı has been serving since 1996. Our<br />

production is in Turkey, we are also distinctive in<br />

that we use only one hundred percent domestic raw<br />

materials in production. There is a system, a cycle<br />

that goes way back. In the old days a material called<br />

root dye was used. Also old Anatolian carpets are<br />

procured from the market and after they have been<br />

repaired and maintained they are presented back to<br />

the market.<br />

Do you produce entirely from scratch?<br />

Our specialty is production. We are a company that<br />

has been in production for years. The production<br />

and labor for the carpet takes place in our facilities<br />

with the experience we have gained from this process.<br />

Where is the production facility located?<br />

When we first entered this field our facility was in<br />

the Konya, Aksaray region. Later due to the lack of<br />

qualified weavers in the area we moved production<br />

to Manisa. Presently our production still continues<br />

in the Manisa and Izmir region.<br />

What capacity of services to you provide at this<br />

facility? What period of time are the carpets woven<br />

in?<br />

Hand-made carpets vary according to the season.<br />

Currently the weaving season has gone down to 5<br />

months. In the old days the weaving would be done<br />

in 6-7 months. The main reason why this went down<br />

is weavers generally do farming work in the summer.<br />

They have to set aside time for their own work<br />

so there is no time left for weaving carpets. There is<br />

no shortage of equipment, we have 150-170 looms.<br />

This means 150-200 weavers.<br />

You had said that you supply old carpets too. What<br />

kind of process is involved in that? What kind of<br />

carpets usually come into your possession?<br />

The secret to this work is to be an expert, to know<br />

carpets well. Every kilim you get may not sell. Every<br />

carpet has a story, a soul according to the place and<br />

the culture it comes from. You must know this and<br />

embrace this first that is the only way you can sell a<br />

carpet to a target audience. This knowledge and experience<br />

comes a little from being closely involved<br />

with carpets an eating a little of their dust. Today<br />

when I see an old kilim I can tell you where it came<br />

from, what kind of culture it carries and how old it<br />

is. This could be an Anatolian carpet, a Caucasus or<br />

Iranian carpet and only an expert can identify this.<br />

When analyzing carpets criteria like the material,<br />

model, dye and pattern are references. As I said<br />

the secret to this is understanding the language of<br />

carpets, we have figure out the language of carpets<br />

in 37 years.<br />

Let’s go back in time for a bit, do have some interesting<br />

stories from all the time you have been<br />

involved with carpets?<br />

Many stories have come to pass in this long time.<br />

The one that stayed in my mind the most and sad-<br />

75 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


dened me most was a merchant one day selling a<br />

Seljuk carpet to a tourist just to make money without<br />

even knowing the value of it. There are many<br />

Turkish carpets and kilims in the world for which the<br />

value is not known because of merchants who didn’t<br />

know the value of the carpet in their possession.<br />

Carpets are our most important cultural heritage<br />

and we should protect them with this knowledge.<br />

Do you export carpets abroad?<br />

We generally export 80-90 percent of the carpets<br />

abroad. When exporting we work by order. America,<br />

Europe and Japan are our main export markets.<br />

Which countries have the most demand for<br />

hand-made carpets?<br />

Our main market for hand-made carpets is America.<br />

Europe has decreased in recent years, among other<br />

countries we serve are Japan and a little in Australia.<br />

How many kinds of old carpets are there in Turkey?<br />

Since carpets are a traveling object, hand-made<br />

carpets from many different countries like America,<br />

China, Malaysia and Africa can come into our possession.<br />

There were carpets like this before and we<br />

sold them. As I said before you need to know where<br />

they came from and what culture they have traces<br />

of. As a country the most well known market is Iran<br />

but recently the lower prices have also made Pakistan,<br />

Afghanistan and China enter the hand-made<br />

carpet market as well. The carpets and kilims that<br />

are woven there have the appearance of cheap labor<br />

and machine made carpets in terms of the quality<br />

and raw materials used.<br />

The carpets you produce and repair are really products<br />

that convey the Turkish culture and life experiences.<br />

What challenges do you have concerning this?<br />

What do you think needs to be done to introduce<br />

the Turkish image and carpets well to the world?<br />

We have put a lot of effort into keeping the traditional<br />

hand-made carpet heritage alive. We have tried<br />

to produce the same quality kilims and carpets. Our<br />

struggle to do this continues. But it is important<br />

to point out that many products have been made<br />

recently in integration with the innovations in developing<br />

technology and decoration that are not in<br />

keeping with carpets and kilims. The new generation<br />

carpets are thrown aside after being used a few years<br />

and have no value after that. But the carpets that<br />

are our cultural heritage gain value as they age and<br />

can be used in rotation. When they are used with<br />

care these carpets are sold by people like us who<br />

are devoted to this work to enthusiasts.<br />

The used old carpets from Anatolia are in demand<br />

the most with foreigners, we do not have this culture<br />

here unfortunately. Our main purpose is to create<br />

products based on root dye completed with added<br />

value that come from Anatolia. We are having difficulties<br />

finding workmanship and workers for this.<br />

76 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


77 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Mekana anlam katan dokunuş<br />

Avrupa’daki ilk 10 handtuft fabrikasından biri olarak adından söz ettiren Yıldızlux, bir<br />

dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor.<br />

konusunda en eski ve en deneyimli<br />

kişiler olmak bizim için onur<br />

verici.<br />

Eda Anjel<br />

Mükemmel halıyı bulmak ve<br />

yaşam alanlarını kişiselleştirmek<br />

için 1985 yılından bu yana faaliyet<br />

gösteren Yıldızlux, özgün tasarımların<br />

yanı sıra işlevsellik ve konfor<br />

anlamında da çıtayı yükseltiyor.<br />

Handtuft tekniğinin Türkiye’deki<br />

en eski temsilcisi olan, aynı zamanda<br />

Yıldızlux’ün ikinci kuşak<br />

temsilcilerinden Eda Anjel ile bu<br />

tekniğin ülkemize gelişi ve dünyadaki<br />

yansımalarını konuştuk.<br />

Üretimde kullanılan yünün hem<br />

sağlık hem de konfor anlamında<br />

çok önemli olduğunun altını çizen<br />

Anjel, hammadde tedariğinde<br />

yünlerin yıkanması ve kalitesi<br />

konusunda açık ara önde olan<br />

Yeni Zelanda’yı tercih ettiklerini<br />

açıkladı.<br />

Yıldızlux markasını daha yakından<br />

tanıyabilir miyiz?<br />

Yıldızlux markasının temellerini<br />

1985 yılında attık. Markanın kurucusu<br />

olan babam Uğur Fıratlı,<br />

eskiden çalıştığı Gümüşsuyu<br />

Ece Fıratlı<br />

markası sayesinde halıyla tanışmış.<br />

Markanın tasarım tarafını ise<br />

sanatçı kimliğiyle annem üsteleniyor.<br />

Bugün halen bir aile şirketi<br />

olarak varlığımızı sürdürüyoruz.<br />

İlk zamanlar köylerde kültürel desenlerle<br />

yapılan halılar haricinde<br />

şehirlerde satışı kolay olabilecek<br />

makine halıları tasarlanırken, biz<br />

yaptığımız bir hotel projesi ile Türkiye’ye<br />

farklı bir teknik getirdik.<br />

Annem işin içine girdikten sonra<br />

babam fabrikayı küçülttü ve İstanbul’a<br />

getirdi. Annemin tamamen<br />

sanatçı ruhuyla tasarlayıp dokuduğu<br />

halılar, teker teker alınıp satılmaya<br />

başlıyor. Sektörün tekrar<br />

hareketlenmesiyle tekrar birlikte<br />

büyüyüp şirket haline geliyoruz.<br />

Ortaokul döneminde okul sonrası<br />

atölyemize annemin yanına gelip<br />

elimize makaslarla halıları oymak,<br />

rutin ve keyifli oyunumuzdu.<br />

Şuan yönetimde İtalya’da tasarım<br />

eğitimi alan kardeşim Ece Fıratlı<br />

ve ben varız. Türkiye’de handtuft<br />

Bu tekniğin çıkış yeri neresidir?<br />

Türkiye’ye getirdiğiniz teknik<br />

tam olarak nedir?<br />

Babam gençlik yıllarında bu<br />

tekniği Almanya’dan getiriyor<br />

ve ardından Bolu’da büyük bir<br />

fabrika kuruyor. Handtuft olarak<br />

adlandırılan bu dokuma sistemi<br />

Avrupa’da doğan modern el halısı.<br />

Aynı zamanda bu teknik, el dokumalarını<br />

daha hızlı yapmak için<br />

tasarlanmış bir sistem. İstenen<br />

her renk ve ebatta yapılabiliyor.<br />

Türkiye’de ilk kez böyle bir şey<br />

yaptığımız için bunu tanıtmak<br />

zaman aldı. Uzun süre Türkiye’de<br />

handtuft yapan tek şirkettik.<br />

Sonra yavaş yavaş bu alana giren<br />

firmalar oldu ve teknik daha çok<br />

bilinirlik kazandı. Bu bizi mutlu<br />

eden bir gelişmeydi. Çünkü tek biz<br />

varken imkanları tanıtmak kolay<br />

değildi. Sonrasında sektöre yeni<br />

katılan firmalar baktı ki bu iş biraz<br />

da delilik. Çünkü çok ince detayları<br />

var ve müşteriyi anlayıp istediğini<br />

verebilmek zor. Mesela müşterinin<br />

odasında kullandığı desenler<br />

ve renkleri görüp tam renk tonuna<br />

göre iplik seçiliyor ve 2 metrelik<br />

bir halı oluşturuluyor. Bu normalde<br />

seri üretim yapan halıcıların<br />

hoşuna giden bir sistem değildir.<br />

Tamamen müşterilerimizin zevkine<br />

hitap edecek deseni tasarlayıp<br />

dokuyoruz. Malzemelerimizin<br />

hepsini Yeni Zelanda’dan tedarik<br />

ediyor ve doğal malzeme kullanı-<br />

78 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


yoruz. Ürünlerimizin farklı, kaliteli<br />

ve en önemlisi el işi olmasına<br />

özen gösteriyoruz. Bu çizgimizi<br />

bozmadan ilerlemek niyetindeyiz.<br />

Bu üretim için nasıl bir tesise<br />

sahipsiniz?<br />

Üretimimizi Tarabya’da gerçekleştiriyoruz.<br />

15 kişilik bir üretim<br />

ekibimiz var. Hiçbir zaman işin<br />

kolayına kaçan veya kar marjını<br />

artırmak için kaliteden ödün<br />

veren bir firma olmadığımızdan<br />

tanıtım yapma ihtiyacımız dahi<br />

yok. İstanbul’daki iyi mimarların<br />

hepsi ile çalışma imkanı bulmuş<br />

olmanın gururunu taşıyoruz. Ne<br />

ala ki sektörde Yıldızlux sorulduğunda<br />

kalite ve iyi servis ile takdir<br />

toplamaktayız. Aynı zamanda<br />

markamıza yurtdışından da çok<br />

fazla talep var. Piyasa araştırması<br />

yapıp numune yaptırdıklarında<br />

ürünümüzün farkını net bir şekilde<br />

görebiliyorlar.<br />

Hammaddede neden Yeni Zelanda<br />

yününü tercih ediyorsunuz?<br />

Kullandığınız yünlerin diğerlerinden<br />

farkı ne?<br />

Yeni Zelanda’da yünlerin yıkanması<br />

konusunda endüstri çok iyi<br />

yerleşmiş durumda. İşlerini çok<br />

ciddiye alıyorlar ve profesyoneller.<br />

Koyunyünü kullanıyoruz ve bildiğiniz<br />

gibi bunun standartları var.<br />

Maalesef Türkiye’de ve Avrupa’da<br />

bizim kullandığımız kalitede olmuyor.<br />

Sunduğumuz ürünler hav<br />

çıkarmaz çünkü elyafı uzundur,<br />

sırt kılından ve kalitelidir. Aldığımız<br />

hammaddeler bize gelmeden<br />

önce o kadar temiz yıkanıyor ki<br />

ipte herhangi bir yağlanma, koku<br />

olmuyor ve düzgün renk alıyor.<br />

Yağlı olduğu zaman havada ki<br />

isten bile leke oluşabiliyor. Bu<br />

anlamda tedarikçilerimizden çok<br />

memnunuz.<br />

79 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Renkler de aynı şekilde talebiniz<br />

doğrultusunda mı oluşuyor?<br />

Bizim bu zamana kadar oluşmuş<br />

çok iyi bir renk kartelamız var. Endüstriyel<br />

bir iplikçi kadar çok değil.<br />

Ama zamanla ihtiyaçları doğru<br />

tespit ederek oluşturduğumuz renk<br />

kartelamızın içinde 200 adet renk<br />

vardır. Siparişin belli bir miktarın<br />

üstüne çıkması sebebi ile istenilen<br />

her renk de boyanabilir.<br />

Halıların tasarımı nasıl yapılıyor?<br />

Bilgisayar ortamında mı? Elde<br />

çizerek mi?<br />

Her iki şekilde de çiziyoruz. Açıkçası<br />

tasarım aşamasında deseni büyütüp<br />

küçültmek anlamında bilgisayarın<br />

avantajı var ama bu işin asıl kafası<br />

insan. O sebeple daha çok elde çizim<br />

yapılıyor. Müşteri buraya geldiğinde<br />

bazen ne istediğini anlamak<br />

çok kolay olmuyor. Biz evlere de<br />

gidiyoruz. Müşterimizin kendi evinin<br />

ışığında renklere bakıyoruz ve tasarımları<br />

belirliyoruz. Müşterilerimizin<br />

evini ziyaret ettiğimiz esnada evin<br />

ihtiyacını ve müşterimizin zevkinin<br />

detaylarını daha kolay ve hızlı anlıyoruz.<br />

O zaman burada bir halı mühendisliği<br />

var diyebilir miyiz?<br />

Evet diyebiliriz. Müşteri bize ne istediğini<br />

anlatıyor fakat evine gidince<br />

isteğinin aslında bambaşka bir şey<br />

olduğunu görüyoruz. Eve gidip bakmak<br />

en doğru rengin bulunmasına<br />

vesile oluyor. 1 halıdan fazlaysa eve<br />

kesin bakıyoruz çünkü onların mutluluğu<br />

bizim için çok önemli. Yaptığımız<br />

aslında minik bir mimarlık<br />

gibi çünkü o eve bir şeyler katarak<br />

dönüyoruz. Tasarım ekibi toplanıyor<br />

ve çalışma yapıyorlar, müşteriyle<br />

bizzat görüştüğüm için çalışmalar<br />

önce benden geçiyor. Sonra çalışmamızı<br />

sunuyoruz, genelde beğeniyorlar<br />

ama değişiklik isterlerse de<br />

düzenleniyor.<br />

Yurtdışında yaptığınız projeler var<br />

mı?<br />

Ortadoğu’dan bazı devlet büyüklerinin<br />

evlerini, camileri ve kral evi<br />

dedikleri mekanları yaptık. Avrupa<br />

da ve İngiltere de bazı önemli mimarlıklarla<br />

süregelen bir çalışma<br />

mevcut. Dünya da her gecen gün<br />

handtuft tekniği daha geçerli hale<br />

geliyor. Bu sektörün en eskilerinden<br />

olmak bizi bir adım önde kılıyor.<br />

Bu ara oldukça sık karşılaştığımız<br />

en az 2000 metrekarelik Ortadoğu<br />

projeleri için teklif verirken müşterilerimize<br />

imalat süreçlerini ve fiyatı<br />

belirleyen ayrıntıları da anlatıyoruz.<br />

Çünkü bazı yeni doğmuş firmaların<br />

kendilerinin bile deneyimlemeden<br />

ve emin olmadan yanlış fiyatlarla<br />

ortaya çıktıklarını görüyoruz.<br />

Bunca senedir bu sektörün içerisindesiniz.<br />

Tüketicilerinizin alışkanlıklarında<br />

ne gibi değişiklikler<br />

oldu? Elle dokuma yapıyorsunuz<br />

ama teknolojide günden günde<br />

gelişiyor. Bu gelişimin size katkısı<br />

oldu mu?<br />

İşin ilginç tarafı teknoloji handtuft<br />

a çok fazla hizmet etmiyor. Evet,<br />

gelişme tabi ki var; ama Autotuft<br />

tarafında. Autotuft makinaları,<br />

Handtuft tabancaları elde dokuduğumuz<br />

sistemin otomatik makinalar<br />

sayesinde dokunmasını sağlıyor.<br />

Autotuft imalatçılarının hedefi yüksek<br />

miktarda seri üretim yapmak.<br />

Otomatikman bu sefer de kalite düşüyor<br />

ve bizim sunduğumuz ürünle<br />

arasında büyük faklar ortaya çıkıyor.<br />

Onlar sürümden, biz ise müşteriden<br />

kazanıyoruz.<br />

80 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


81 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


The touch that adds meaning to a space<br />

Yıldızlux, a company that is being talked about as one of the first 10 hand tuft factories<br />

in Europe, is rapidly moving forward on the path to becoming a world brand.<br />

A company that has been operating<br />

since 1985 to find excellent<br />

carpets and personalize living<br />

spaces, Yıldızlux is raising the<br />

bar on unique designs as well<br />

as comfort and functionality. We<br />

talked to Eda Anjel, the second<br />

generation representative of<br />

Yıldızlux which is the oldest representative<br />

of the hand tuft technique<br />

in Turkey, about the arrival<br />

of this technique in our country<br />

and its reflections on the world.<br />

Anjel, who underlined the importance<br />

of wool used in production<br />

both in terms of health and comfort,<br />

explained that they preferred<br />

wool from New Zealand, a country<br />

that is ahead by a long shot in<br />

terms of washing wool and the<br />

wool’s quality for raw material<br />

supply.<br />

Can we get to know the Yıldızlux<br />

brand a little better?<br />

We established the Yıldızlux brand<br />

in 1985. My father Uğur Fıratlı,<br />

who was the founder of the<br />

brand, first got acquainted with<br />

carpets through the Gümüşsuyu<br />

brand that he used to work for.<br />

My mother undertook the design<br />

aspect of the brand with her<br />

artistic character. We still operate<br />

as a family company today. In the<br />

beginning we started designing<br />

machine made carpets that could<br />

sell easily in the city in addition<br />

to the carpets with cultural designs<br />

in the villages but with a<br />

hotel project that we did we developed<br />

a whole new technique<br />

for Turkey. Once my mother got<br />

involved with the work my father<br />

downsized the factory and moved<br />

it to Istanbul. The carpets that<br />

my mother wove entirely with her<br />

artistic spirit started being bought<br />

and sold over and over. When the<br />

sector started getting active again<br />

we grew and became a company.<br />

When I was in middle school and<br />

my mother came to work we<br />

would grab scissors after school,<br />

go join her and play by doing<br />

the cutting. Currently my sister<br />

Ece Fıratlı, who received design<br />

training in Italy, and I are on the<br />

management of the company. We<br />

are the most experienced, knowledgeable<br />

person in Turkey about<br />

hand tuft and this is a source of<br />

pride for us.<br />

Where did this technique come<br />

from? What exactly is the Technique<br />

you brought to Turkey?<br />

My father brought this technique<br />

from Germany in his youth and<br />

then established a large factory in<br />

Bolu. This weaving system called<br />

hand tuft is a type of modern<br />

handmade carpet that came from<br />

Europe. It is a system that was<br />

designed to make handmade carpets<br />

faster. They can be made in<br />

any color and size. Since we were<br />

doing this for the first time in<br />

Turkey it took us some time to introduce<br />

it. For a long time we were<br />

the only company in Turkey that<br />

did hand tufting. Then later other<br />

companies started entering this<br />

field and the technique became<br />

better known. This development<br />

pleased us because it was difficult<br />

to explain when it was just us. The<br />

companies that joined this sector<br />

later took a look and considered<br />

it a bit insane because there are<br />

very intricate details and it is difficult<br />

to understand the customer<br />

and give them what they want. For<br />

example the patterns and colors<br />

that are used in the customer’s<br />

room are looked at and the thread<br />

is selected according to the tone<br />

to produce a 2 meter carpet. This<br />

is not something that mass produced<br />

carpet producers like. We<br />

find the pattern that will appeal<br />

to our customer’s enjoyment and<br />

weave it. We produce all our materials<br />

from New Zealand and we<br />

use natural materials.<br />

There are some companies that<br />

do auto tuft under the guise of<br />

hand tuft. They are doing this to<br />

create a larger product for less<br />

cost in order to increase profit<br />

margins. We have never gotten<br />

into that because we wanted to<br />

keep pleasing everyone and not<br />

get too far from art. We are careful<br />

to make sure our products are<br />

different and more importantly<br />

handmade. We intend to continue<br />

this way without spoiling our style.<br />

What kind of facility do you have<br />

for this production?<br />

We do our production in Tarabya.<br />

We have a production team of 15<br />

people. Since we are a company<br />

that never takes the easy way or<br />

compromises on quality to incre-<br />

82 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


ase profit margins we don’t even<br />

need to promote ourselves. You<br />

can find our invoices at every good<br />

architect in Istanbul. When you<br />

ask about Yıldızlux they will tell<br />

you the best carpets come from<br />

us.<br />

Why do you prefer New Zealand<br />

for wool? How is the wool you<br />

use different from others?<br />

The industry is very well settled<br />

for washing wool in New Zealand.<br />

They take their work seriously and<br />

are very professional.<br />

If you use sheep’s wool there are<br />

standards to this as you know.<br />

Unfortunately the wool in Turkey<br />

and Europe is not in the quality we<br />

use. The products we present do<br />

not have pile because the fibers<br />

are long, they are from the back<br />

and they are good quality. The raw<br />

materials we get are washed so<br />

cleaned before they reach us that<br />

there is no oiliness or smell and<br />

the wool takes color well. When<br />

it is oily the wool can get stained<br />

just from air so we are very satisfied<br />

with our supplier.<br />

Are the colors also created in<br />

line with your demands?<br />

We have such a good color chart<br />

that has been created up to now.<br />

Not as much as an industrial<br />

thread producer but it does not<br />

matter because they have around<br />

4 similar to one of our colors<br />

although none of them are useful<br />

plus they do not have the colors<br />

that are actually needed. It is<br />

important to determine the needs<br />

over time. This is why we have<br />

created our own chart by trial and<br />

error. There is a lot of demand<br />

from abroad. When they investigate<br />

the market and get sample<br />

made they can see the distinction<br />

of our product very clearly. Know<br />

how has been our greatest advantage<br />

up to now.<br />

How are the carpets designed?<br />

In computer setting? By hand?<br />

We draw designs using both methods.<br />

There are advantages to the<br />

computer in terms of making the<br />

design smaller or larger but the<br />

real intelligence behind this work<br />

is people, so we do drawings by<br />

hand mostly. When the customer<br />

comes here they sometimes cannot<br />

explain what they want. We go<br />

to their home, look at the color<br />

and lights that have been used<br />

and determine what their colors<br />

are. When we look at their home<br />

we usually see what the customer<br />

wants anyway.<br />

So we could call this a kind of<br />

carpet engineering right?<br />

Yes we could. The customer tells<br />

us what they want but when we go<br />

to their home we sometimes see<br />

that what they want is something<br />

completely different. Going to the<br />

home to see helps find the most<br />

suitable color. If it is more than<br />

1 carpet we definitely look at the<br />

home because it is very important<br />

for us to make them happy. What<br />

we are doing is actually just like<br />

small scale architecture because<br />

we add something to that home.<br />

The design team meets and works<br />

together. Since I am the one in<br />

touch with the customer all the<br />

work goes through me first. Then<br />

we present our work and they<br />

generally like it but if they want<br />

changes this is arranged.<br />

Do you have projects outside of<br />

the country?<br />

We provided services to several<br />

kings in the Middle East. Mostly<br />

we worked with higher government<br />

officials. Now we are getting<br />

demands for larger areas<br />

like mosques and spaces called<br />

king homes. But right now they<br />

are experiencing some confusion<br />

because there are products on<br />

the market for 100 dollars and<br />

products for 300 dollars. They do<br />

not really understand the price<br />

difference yet. After they make a<br />

few mistakes they will come back<br />

to us and say we were right, this<br />

has happened before.<br />

You have been in the sector for<br />

so many years. What changes<br />

have there been in consumer<br />

habits? You do hand weaving but<br />

the technology changes day by<br />

day. Has this development helped<br />

you?<br />

Interestingly enough technology<br />

does not really serve hand tuft<br />

very much. Yes there is some<br />

development but the auto tuft<br />

side is developing. In other words<br />

they are doing everything we<br />

do by hand with machines. Their<br />

objective is to produce in large<br />

amounts and make a profit. As<br />

a result the quality goes down<br />

and this is where out distinction<br />

stands out. They make profit from<br />

mass production, we make profit<br />

from customers.<br />

83 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Geçmişin izleri bugünün kıymeti<br />

Atıl durumdaki halıları toplayıp çeşitli işlemlerden geçiren Fatih Halı’nın ürünlerinin<br />

kıymeti geçmişinden geliyor.<br />

El tezgahlarında dokunan unutulmaya<br />

yüz tutmuş halıları zamanla<br />

barıştıran bir trend olan Patchwork,<br />

birçok alanda ilham kaynağı<br />

oldu. Bu trendi takip ederek<br />

Anadolu’daki partner firmaları<br />

aracılığıyla eski halıları toplayan<br />

ve çeşitli işlemlerden geçirerek<br />

fuarlarda binlerce kişinin beğenisine<br />

sunan Fatih Halı’nın hikayesini<br />

ve sektör yorumlarını firma<br />

sorumlusu Muzaffer Akçay’dan<br />

dinledik. El halısının Türkiye için<br />

büyük bir değer olduğunu vurgulayan<br />

Akçay, şuan sektörün<br />

sekteye uğradığını, bu durumdan<br />

ancak inovasyon ve devlet desteğiyle<br />

çıkılabileceğini belirtti.<br />

Fatih Halı’nın kuruluş hikayesi<br />

nedir?<br />

Fatih Halı 1991 yılında İstanbul<br />

Çembertaş’ta faaliyete başladı.<br />

Mehmet Mustafa Akçay tarafından<br />

kurulan marka, gelişerek<br />

ve çoğalarak yaklaşık 26 yıldır<br />

doğduğu topraklarda büyüyor.<br />

Yakalanan bu ivmede ve sektörde<br />

güçlü bir konuma gelinmesinde<br />

fuarların olumlu yönde katkısı<br />

oldu. Özellikle uzun yıllardır katılım<br />

gösterdiğimiz yurtdışı fuarlarında<br />

iyi bir müşteri portföyü<br />

yakaladık, müşterilerin istekleri<br />

doğrultusunda üretim yaparak en<br />

iyi şekilde hizmet veriyoruz.<br />

Avrupa ve Çin gibi bölgelerde<br />

el halısında düşüş yaşanırken,<br />

Amerika’da yükseliş var. Amerika’daki<br />

sektörde yer edinmemiz<br />

gerekiyor, bununla ilgili olarak ön<br />

pazar araştırması gerçekleştiriyoruz.<br />

El halısı çok değerli, makine<br />

halısının da en büyük ilham<br />

kaynağı konumunda. Dolayısıyla<br />

sektörün en önemli lokomotifi<br />

olan el halısı zaman zaman<br />

sıkıntılı süreçlerden geçse de<br />

değeri hiçbir zaman kaybolmayacak.<br />

Fakat içinde bulunduğumuz<br />

ortamda el halısı üretmek eskisi<br />

kadar kolay değil, Hindistan ve<br />

Çin gerçeği yanında işçiliğin daha<br />

yüksek olması zorluyor. Almanya<br />

ve uluslararası tüm fuarlarda kalite<br />

ve inovasyon anlamında öne<br />

çıksak da fiyat anlamında rekabet<br />

edemiyoruz.<br />

El halısında yaşanan inovasyonlar<br />

ve sektörün gelişimini nasıl<br />

yorumluyorsunuz?<br />

Bence son 6-7 yılın en büyük<br />

inovasyonu Isparta halılarının<br />

işlenerek modern halıya dönüştürülmesi<br />

oldu. Bu yenilik dünyayı<br />

etkiledi. Yıllardır kullanılmış,<br />

yıpranarak yırtılmış, atıl duruma<br />

gelmiş halıları Türk halıcıları traş<br />

edip boyayıp vintage hale getirerek<br />

müthiş bir inovasyon yaptı.<br />

Bu modeller dünyada müthiş bir<br />

ilgi uyandırdı ve hatta makina halıcıları<br />

bugün bu modelleri takip<br />

ediyor.<br />

Uşak halılarının modernize edilişi<br />

de keza önemlidir. Bugün Uşak<br />

halıları bir nevi Borak halılarına<br />

benzer. Bu Türk halıcılarının<br />

fikriydi ve şuan Amerika’da çok<br />

yoğun satıyor. Konya tülü halıları<br />

da mobilya dekorasyonuna uyum<br />

sağlayacak şekilde modernize<br />

edildi. Bunlar el halısının gelişimindeki<br />

en önemli olaylar, bundan<br />

sonra da gelişmeye devam<br />

edecektir. Geçen gün Antepli iyi<br />

bir halıcı abimiz geldi müthiş<br />

fotoğraflar çekiyor, bunları el halısını<br />

da uygulayacaklar. El halısı<br />

inovasyona çok açık bir sektör ve<br />

makine halıları için de bir ilham<br />

kaynağı.<br />

Bahsettiğiniz takip durumu sizi<br />

rahatsız ediyor mu?<br />

Aksine hoşumuza gidiyor çünkü<br />

biz onlardan çok öndeyiz. Onlar<br />

bizim ürünümüzü yapmaya çalışırken<br />

biz başka ürünlere geçmiş<br />

84 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


oluyoruz. Fakat şu da bir gerçek<br />

Türkiye’de el halısı sektörü şuanda<br />

sıkıntı yaşıyor. Bu anlamda<br />

devletin ve halıcılar birliğinin<br />

desteğiyle ortak projeler üretilmesi<br />

ve yeni fikirlere açık olunması<br />

lazım. Sektör olarak sıkıntılı<br />

bir süreçteyiz, Çin ve Hindistan<br />

rekabet şartlarını ciddi anlamda<br />

zorluyor.<br />

Halının maliyetinin %90’ı işçilik<br />

geriye kalan %10’u ise yün parasıdır.<br />

Anadolu’daki birçok üretim<br />

yeri kapandı. Adıyaman’da<br />

Erzurum’da Malatya’da el halısı<br />

üretimi yapan yerlerin hepsi kapandı.<br />

Ege bölgesindeki ihracatçı<br />

firmaların da birçoğu kapattı ama<br />

bazı bölgelerde üretim devam<br />

ediyor. Bu anlamda halk eğitim<br />

merkezleri ve meslek edindirme<br />

kurslarıyla işbirliği halinde üretim<br />

yapılabilir.<br />

Böyle bir organizasyon olursa<br />

kimlerin rol alması gerekir?<br />

Hocalar halk merkezlerinde<br />

eğitim verecek, iş garantisi de<br />

verilecek. Hammadde sağlanacak<br />

ve eğitim adı altında üretim yapılacak.<br />

Bu şekilde sektörde kalkınma<br />

sağlanabilir. Ayrıca el halısının<br />

üretimine katkı sağlayacağını<br />

düşündüğüm farklı bir olay daha<br />

var. Bugün sınır kamplarında bir<br />

sürü Suriyeli var. Oralara tezgah<br />

kurularak üretim yapılması hem<br />

insanlara hem de sektöre katkı<br />

sağlar.<br />

Ne tarz ürünleriniz var? Bir<br />

halıyı ne kadar zamanda dokuyorsunuz?<br />

Biz daha çok atıl ürünleri toplayarak<br />

işliyoruz. Anadolu’da beraber<br />

çalıştığımız partner firmalar var.<br />

Partner firmalarımız atıl halıları<br />

belli bir sürede tedarik ediyorlar.<br />

Sonrasında alıyor ve Anadolu’nun<br />

belli yerlerinde çalıştığımız yıkamalara<br />

sevk ediyoruz. Orada yıkanıyor,<br />

traş ediliyor ve boyanıyor.<br />

Akabinde 3 ay güneşte kalıyor.<br />

Bağcılar’daki depomuza geldikten<br />

sonra da kesim dizayn ve dikim<br />

işlemleri yapılıyor. En son sistemde<br />

stoklama işlemi yapılıyor ve<br />

fuarlara gidiyor. Üretim kapasitesini<br />

talebe göre çoğaltıp azaltabiliyoruz.<br />

Bunun dışında tülü dediğimiz özel<br />

imalatlarımız var. Uşak yöresinde<br />

dokunan bu modelde yurtdışındaki<br />

fuarlarda rekabet şansımız<br />

çok düşük, bu sebeple üretimi<br />

azalttık. Hatta durma noktasında<br />

olduğumuzu söyleyebilirim. Ama<br />

Ispartalılarda özellikle vintage ve<br />

patchwork anlamında atıl malı<br />

olduğu için maliyeti düşürerek<br />

rekabet şansı yakaladık. Hindistan’da<br />

eski halı yok fakat bizim<br />

Isparta şansımız vardı, dolayısıyla<br />

bu anlamda satışlarımız başarılıydı.<br />

Peki, bu bir gün bitecek doğru<br />

mu?<br />

Isparta bitmedi; ama moda 8-10<br />

senede bitti. Şimdi yeni ürünler<br />

bulmak zorundayız. Kesinlikle bu<br />

aşamada yeni Ar-Ge çalışmaları<br />

yapılması lazım. Bireysel olarak<br />

herkes uğraş içerisinde belki<br />

toplu bir şeyler yapılabilir. Bu<br />

anlamda hep dönüp dolaşıyoruz,<br />

devlet ufak teşvikler veriyor ama<br />

bu yeterli değil. Türkiye’de halıcılık<br />

çok zor ve bu mesleğin kaybolmaması<br />

adına belirli destekler<br />

(olmalı.bekliyoruz.<br />

Halıda moda sürekli değişiyor. Eskiden<br />

klasik anlamda halı da dolar<br />

gibi yatırım aracıymış. Halıya yatırım<br />

yapılıyor ve zaman geçtikçe<br />

değerleniyormuş. Bu kültür artık<br />

kalmadı. Dünyada el halısına müthiş<br />

ilgi vardı ama son 8-10 yıldır<br />

halı artık sadece renk oldu. Kimse<br />

artık kalite, yün ve işçiliğe bakmıyor.<br />

Bu anlamda dünyada söz<br />

sahibi olmak için inovasyon yapmak<br />

gerekiyor. Kalitenin ötesinde<br />

yeni modeller ve farklı desenler<br />

keşfetmek gerekiyor.<br />

Türkiye’de el halısı sektöründeki<br />

sıkıntıları çözmek adına bir şeyler<br />

yapılmalı. Üretimin daha çok desteklenmesi<br />

gerektiğini düşünüyorum.<br />

Türkiye’nin ikinci halı ticaret<br />

merkezi olabileceğine inanıyorum.<br />

Müşterilerimizin yorumları ve<br />

sektörel gözlemlerimize dayanarak<br />

yurtdışında Türk halısına karşı<br />

bir güven olduğunu düşünüyoruz.<br />

Özetle İstanbul için uluslararası<br />

bir fuar şart. Antep’te yapılan<br />

fuara bir itirazım yok fakat İstanbul’da<br />

daha merkezi ve güçlü bir<br />

fuar düzenlenebilir. Halı Türkler<br />

için müthiş bir değer bunu korumak<br />

ve ilerletmek anlamında<br />

daha çok çabalanabilir.<br />

85 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


The traces of the past, valued today<br />

The products produced by Fatih Halı through several processes to collect and<br />

repurpose old disposed of carpets get their value from the past.<br />

Patchwork, a trend that reconciles<br />

old forgotten hand-made<br />

carpets with time, is giving inspiration<br />

to many different fields.<br />

We listened to the story and<br />

sector views of Muzaffer Akça, a<br />

company official from Fatih Halı,<br />

a company that has followed this<br />

trend by collecting old carpets<br />

through partner companies in<br />

Anatolia and subject them to<br />

various processes after which the<br />

end products are displayed for<br />

all to admire at trade fairs. Akça,<br />

who emphasized how valuable<br />

hand-made carpets are for<br />

Turkey, said the sector had some<br />

setbacks recently which could be<br />

overcome with innovation and the<br />

support of the government.<br />

What is the story of Fatih Halı’s<br />

Establishment?<br />

Fatih Halı began operating in<br />

1991, in Istanbul Çembertaş. The<br />

brand that was established by<br />

Mehmet Mustafa Akçay developed<br />

and increased while it grew<br />

for 26 on the land where it was<br />

first born. Fairs definitely had a<br />

positive impact on speed of the<br />

company’s growth and its rising<br />

to a powerful position in the<br />

sector. We have achieved a good<br />

customer portfolio, especially in<br />

the international fairs we have<br />

been participating in for many years,<br />

and by producing in line with<br />

customer demands we provide<br />

the best service.<br />

While there has been a drop in<br />

86 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong><br />

hand-made carpets throughout<br />

Europe and China, these carpets<br />

are on the rise in America. We<br />

need to take part in the American<br />

market so we are doing<br />

some preliminary research in<br />

this market. Hand-made carpets<br />

are very valuable and also<br />

an inspiration to machine woven<br />

carpets. This is why despite having<br />

some challenges from time<br />

to time hand-made carpets, the<br />

most important locomotive of the<br />

sector, will never lose its value.<br />

Unfortunately it is no longer<br />

so easy to produce hand-made<br />

carpets in our present day. The<br />

high labor costs compared to<br />

India and China are a factor. Even<br />

though we stand out for innovation<br />

and quality in all the fairs that<br />

take place in Germany and other<br />

international fairs, we cannot<br />

compete with the prices.<br />

How would you interpret the<br />

innovations in hand weaving and<br />

the development of the sector?<br />

I think the biggest innovation in<br />

the past 6-7 years is the processing<br />

of Isparta carpets to transform<br />

them into modern carpets.<br />

This innovation has impressed<br />

the world. Turkish carpet producers<br />

are taking old worn out<br />

carpets ready to be thrown out<br />

and shaving and dying them to<br />

achieve a vintage state making<br />

them an amazing innovation.<br />

These models have attracted<br />

great attention throughout the<br />

world and even machine weave<br />

carpet producers are now following<br />

these models.<br />

Likewise, the modernization of<br />

Uşak carpets is very significant.<br />

Today the Uşak carpets resemble<br />

a type of Borak carpets. This idea<br />

came from<br />

Turkish carpet<br />

producers and<br />

is now a best<br />

seller in America.<br />

Konya<br />

tulle carpets<br />

have been<br />

modernized to<br />

adapt to furniture<br />

decoration.<br />

These<br />

developments,<br />

which are very<br />

significant for<br />

the hand-made<br />

carpet<br />

sector, will continue to advance.<br />

Just the other day a gentleman<br />

who is a good carpet producer<br />

from Antep came and took amazing<br />

photographs, they will apply<br />

these to hand-made carpets too.<br />

The hand-made carpet sector is<br />

very open to innovation and provides<br />

inspiration to machine woven<br />

carpets.<br />

Does this following bother you<br />

at all?<br />

On the contrary, we like it because<br />

we are ahead of them.<br />

While they are trying to make our


product we are already onto something<br />

else. But it is also a fact<br />

that the carpet sector in Turkey is<br />

having difficulties. Joint projects<br />

need to be undertaken and we<br />

need to be open to new ideas with<br />

the support of the government<br />

and carpet producer associations.<br />

We are in a challenging time as a<br />

sector, China and India are really<br />

challenging the conditions of<br />

competition.<br />

90% of the cost for making carpets<br />

is labor, the remaining 10%<br />

is wool. Many production places in<br />

Anatolia have shut down. All of the<br />

hand-made<br />

carpet producers<br />

in Adıyaman,<br />

Erzurum<br />

and Malatya<br />

have shut<br />

down. Most<br />

of the exporters<br />

in the<br />

Aegean region<br />

have closed<br />

as well but<br />

production is<br />

continuing in<br />

some regions.<br />

Production<br />

could continue<br />

in collaboration with public<br />

education centers and vocational<br />

training centers.<br />

Who should take a role in this if<br />

such an organization exists?<br />

Teachers would provide training<br />

in the public education centers<br />

and there would be guaranteed<br />

work. Raw materials would be<br />

provided and production would<br />

be done as training. This may<br />

help achieve development. There<br />

is also another idea I have for<br />

contributing to carpet production.<br />

Currently there are many Syrians<br />

at our border camps. Setting up<br />

weaving stations for them could<br />

help contribute to the sector and<br />

to the people.<br />

What styles of products do you<br />

have? How long does it take you<br />

to weave a carpet?<br />

We mostly collect disposed of<br />

products and process them.<br />

We have partner companies in<br />

Anatolia that we work with. Our<br />

partner companies supply the<br />

carpets within a certain time.<br />

Then we collect them and send<br />

them to washing centers we work<br />

with in certain places throughout<br />

Anatolia. There they are washed,<br />

shaved and dyed. Following this<br />

they are left in the sun to dry for<br />

3 days. After arriving at our warehouse<br />

in Bağcılar the cutting,<br />

design and sewing work is done.<br />

Finally the stocking work is done<br />

on the system and then we participate<br />

in fairs. We can increase or<br />

decrease the production capacity<br />

according to demand.<br />

We also have special productions<br />

called tulle. The chance for us<br />

to compete with this model produced<br />

in the Uşak region is very<br />

low in international fairs so we<br />

have cut back production. In fact<br />

I could say we are at the point of<br />

stopping production all together.<br />

But since there is a significant<br />

amount of vintage and patchwork<br />

disposed of in Isparta we can cut<br />

costs and increase our competitive<br />

edge. There were no old<br />

carpets in India but we had this<br />

change with Isparta so our sales<br />

were successful.<br />

So this will end someday, right?<br />

Isparta did not run out; but the<br />

style went out in 8-10 years. Now<br />

we have to find new products. We<br />

definitely need R&D work at this<br />

stage. People are struggling on an<br />

individual level, maybe more can<br />

be accomplished as a group. We<br />

are always debating this because<br />

the government offers a few tiny<br />

incentives but it is not enough.<br />

Carpet production is very hard in<br />

Turkey and we expect there to be<br />

certain kinds of support to prevent<br />

this profession from disappearing.<br />

The fashion is always changing in<br />

carpets. In the old days carpets<br />

used to be an investment tool<br />

like the dollar is now. Investment<br />

would be made in carpets and<br />

they would gain value over time.<br />

This culture no longer exists. In<br />

the world there used to be tremendous<br />

interest in hand-made<br />

carpets but in the last 8-10 years<br />

carpets have become just color.<br />

Nobody notices quality, wool and<br />

labor anymore. In this sense you<br />

need to innovate in order to have<br />

a say in the world. New models<br />

and different patterns have to be<br />

explored in addition to quality.<br />

Something needs to be done<br />

to solve the problems in the<br />

hand-made carpet sector in Turkey.<br />

I think production should be<br />

given more support. I think Turkey<br />

could be the second carpet trade<br />

center in the world. We believe,<br />

based on the feedback from our<br />

customers and our observations<br />

of the sector, there is trust n Turkish<br />

carpets.<br />

To summarize there has to be an<br />

international fair for Istanbul. I<br />

have no objections to the fair in<br />

Antep but a more centralized and<br />

more powerful fair could be organized<br />

in Istanbul. Carpets are an<br />

outstanding value for Turks, more<br />

effort should be put into maintaining<br />

this and taking it forward.<br />

87 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Yıllanmış halılar Patternhouse<br />

ile evlerinize geliyor<br />

Patterhouse, 10 ila 90 yıllık eski Anadolu ve diğer medeniyetlerin halılarını internet<br />

üzerinden evlerinize ulaştırıyor.<br />

İşte o kategoriler:<br />

Vintage Anadolu Halıları: Hereke, Konya, Kayseri Halıları ve Elazığ Cezaevi halıları.<br />

Vintage Eğin Halıları: Doğu Anadolu’nun Kemaliye ilçesinden özgün el dokuması yün halılar.<br />

Vintage Buhara Halıları: Premium kalitede ve 5 ayrı boyutta. Small to Large, m² de 1.000.000 a yakın düğüm<br />

vardır ve bu sık dokuma tekniğiyle ipek hissi verir.<br />

İpek Hereke Halıları: Minyatür 100% İpek halılardır, m² de 1.000.000 a yakın düğüm vardır.<br />

Şirvan Halıları & Yollukları: Geometrik madalyon tasarımı ve Kazak Motifleri ile bilinir.<br />

Kilim & Yolluklar: 100% İpek ve 100% Yün seçenekleri mevcuttur.<br />

Yörük Halıları & Yollukları: 100% yün seçenekleriyle mevcuttur.<br />

Minyatür Yörük Halıları: 100% yün seçenekleriyle mevcuttur.<br />

www.patternhouseistanbul.com adresinden Patterhouse’nin tüm ürünlerine ulaşabilirsiniz.<br />

88 88 <strong>DECOR</strong> •• January November - February - Deceber <strong>2018</strong>2017


89 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Aged carpets come to your house<br />

by Patternhouse<br />

Patternhouse brings the carpets of 10 to 90 year old Anatolian and other civilizations to<br />

your homes through the internet.<br />

Rugs categories;<br />

Vintage Anatolian Rugs: Vintage, hand woven rugs from the Turkish provinces of Hereke, Konya, Kayseri<br />

and Elazig. Persian and Caucasian influences with local master craftsmanship.<br />

Vintage Egin Rugs: Unique mid-century rugs from the famed Eastern Anatolian province of Egin (Kemaliye).<br />

Fine Bukhara Rugs: Super-thin, premium rugs with the characteristic deep-red field and repeated “Gül”<br />

motifs of Bukhara, Uzbekistan.<br />

Silk Hereke Rugs: Premium quality miniature silk rugs, hand-woven by the famed craftsmen of Hereke.<br />

Shirvan Rugs & Runners: Woven on unique looms in Shirvan. Featuring geometric medallion designs and<br />

traditional Kazak motifs.<br />

Kilims & Runners: Hand-woven with pure, fine silk & natural dyes.<br />

Yoruk Rugs & Runners: Yoruks are a Turkish ethnic group, some of whom are nomadic, primarily inhabiting<br />

the mountains of Anatolia. Hand-woven with pure wool on cotton with natural dyes.<br />

Miniature Yoruk Rugs: Small, 100% wool, decorative rugs used in a myriad of settings by Yoruks.<br />

You may find detailed information/photos of our collection from this website<br />

www.patternhouseistanbul.com<br />

90 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


91 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Dünya mobilya sektöründe olağanüstü<br />

kalitenin bayraktarı CIFF ticaret fuarı<br />

Çin’in Guangzhou (Kanton) şehrinde yapılacak olan China International Furniture Fair<br />

(CIFF), mobilya, ev tekstili ve iç dekor konusunda muhteşem bir performans sergiliyor.<br />

Bu yıl 18-21 Mart tarihlerinde 41. defa düzenlenecek.<br />

Çin Uluslararası Mobilya Fuarı,<br />

CIFF ilk defa 1988 yılında kapılarını<br />

ziyaretçilere açmıştı. Aradan<br />

geçen 40 yıllık süre içinde fuar<br />

gelen talepleri karşılamak için<br />

yirmi yıl kadar sonra, yılda iki kere<br />

düzenlenmeye başlamıştı.<br />

Bu yıl 41inci buluşmalar için<br />

hazırlanan fuar, dünyanın en<br />

büyük mobilya pazarının sunduğu<br />

potansiyeli yakından görmeleri<br />

ve değerlendirmeleri için üretici<br />

firmaları ve müşterilerini şimdiden<br />

heyecanlandırıyor.<br />

Yılda iki kez yapılan CIFF, her yıl<br />

Mart ayında Guangzhou’da, Eylül<br />

ayında ise Şangay’da düzenleniyor.<br />

1998 yılında kurulan China<br />

International Furniture Fair (CIFF)<br />

tam 40 defa büyük bir başarıyla<br />

gerçekleştirildi. Her yıl Guangzhou’da<br />

yapılan ilkbahar edisyonu<br />

3900’dan fazla markayı teşhir<br />

ediyor ve mobilya sanayiine çok<br />

büyük değer üretiyor.<br />

750 bin metrekare alanı kaplayan<br />

CIFF (Guangzhou), sektörün alt<br />

ve üst segmentlerini bünyesinde<br />

barındırıyor ve ev mobilyası, ev<br />

dekoru, ev tekstili, dış mekan mobilyası,<br />

ofis mobilyası, kontrat mobilyalar,<br />

otel mobilyası ve mobilya<br />

makine ve ham maddeleri sunan<br />

92 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong><br />

dünyanın önde gelen markalarının<br />

en son ürünlerini sergiliyor.<br />

CIFF’in geçen yılın Mart ayında<br />

Guangzhou’da düzenlenen 40’ncı<br />

etkinliğine bütün dünyadan 192<br />

bine yakın ziyaretçi dört bine yakın<br />

sayıda da firma katılmıştı. Bu<br />

rakamlar, 2016 yılındaki performansa<br />

kıyasla % 13’lük bir artışa<br />

da işaret ediyordu.<br />

Fuarın Eylül 2017 de Şanghay’da<br />

düzenlenen ve 20inci defa kapılarını<br />

açan ikinci bölümüne rakor<br />

düzeyde 2000 firma ve yaklaşık 92<br />

bin profesyonel ziyaretçi katılmıştı.<br />

Rakamlar bir yana, fuarın asıl hoş<br />

yanı, fuar idaresinin sıradan bir<br />

fuar deneyiminin ötesine geçmek<br />

için gösterdiği isteklilik ve bu<br />

yolda giriştiği işbirliği geliştirme<br />

çabalarında kendini gösterdi.<br />

CIFF, her zamankinden daha<br />

güçlü bir şekilde, katılımcıları için<br />

yeni iş fırsatları bulup geliştirme<br />

konusunda sürekli arayış içinde<br />

olmasıyla da öne çıkıyor.<br />

CIFF’in 2017 versiyonunda ziyaretçiler<br />

fuar idaresi ile Amerikan<br />

Mobilya Tasarımcıları Derneğinin<br />

işbirliği ile geliştirdikleri “Asya<br />

Pasifik Zirve Ödülleri”nin büyük


aşarısına şahit oldular. Binden<br />

fazla aday parça arasında seçilen<br />

30 özel tasarımlı ürün, “altın<br />

anahtar” ödülünü almayı başararak,<br />

dünya çapında ünlerine ün<br />

katmışlardı.<br />

Bu ödül dışında ayrıca, CIFF ve<br />

Tmall Deko Modası, Büro yaşamı<br />

temalı pavyon, global bahçe<br />

yaşam tarzı festivali, Çİn dekorasyon<br />

ve tasarım konferansı,<br />

ticari eşleşmeler gibi uygulama ve<br />

faaliyetlerle birlikte fuara katılan<br />

firma ve ziyaretçiler mobilya sektöründeki<br />

trendleri yakından yorumlamak<br />

ve hem kendileri hem<br />

de ziyaretçiler için büyük yararlar<br />

sağlamak imkanını bulmuşlardı.<br />

Dünya mobilya endüstrisi şu<br />

sıralar 18 ila 21 ve 28 ila 31 Mart<br />

<strong>2018</strong>’deki Çin Uluslararası Mobilya<br />

Fuarının 41nci yılı aktivitelerine<br />

odaklanmış durumda. Guangzhou<br />

daki fuar bu yıl 750 bin ayak<br />

karelik bir alanda 4000 firmayı ve<br />

190.000’den fazla ziyaretçiyi ağırlamaya<br />

hazırlanıyor. Bu yıl fuarda,<br />

firmalar ürünlerini “daha iyi bir<br />

hayat ve daha iyi bir iş” temaları<br />

altında sergileyecekler.<br />

Fuarda ürünleriyle yer alacak<br />

firmalar ve yoğunlaştıkları alanlar<br />

arasında öne çıkan seğmenler<br />

arasında, çağdaş ve klasik eve<br />

mobilyaları, mobilya aksesuarları,<br />

açıkhava mobilyaları, tatil mobilyaları,<br />

ofis mobilyaları, otel mobilyaları,<br />

metal mobilyalar, ortak<br />

alanlar için mobilyalar, mobilya<br />

endüstrisi makina ve malzemeleri<br />

yer alıyor.<br />

Bu geniş kapsamıyla, CIFF mobilya<br />

endüstrisini topluca ve bir<br />

bütün halinde gözlemleme imkanı<br />

da sunuyor.<br />

Çin’deki mobilya fuarlarını lideri,<br />

mobilya sektörünün amiral gemisi<br />

rolüyle Çin Uluslararası Mobilya<br />

Fuarı dünya mobilya endüstrisi<br />

için temel ve tercih edilen güçlü<br />

bir ticari bir platform olarak istisnai<br />

kaliteler arayışındaki firmalar<br />

ve ziyaretçilerini bekliyor.<br />

93 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


CIFF, the flagship furniture trade<br />

fair of exceptional quality<br />

Organized in Guangzhou city of China, China International Furniture Fair (CIFF) realizes<br />

an excellent performance in the fields of furniture, home textiles and interior<br />

decoration.<br />

Founded in 1998, CIFF, the bi-annual<br />

furniture and furnishings<br />

event, has been held for 40 editions<br />

and is well received by the<br />

industry as a tangible business<br />

platform where you can check out<br />

the potential offered by the world’s<br />

largest furniture market.<br />

In previous CIFF Guangzhou concluded<br />

in March 2017, 3,992 exhibitors<br />

attracted 191,950 visitors<br />

from all over the world, 13.7%<br />

more than the 2016 edition; The<br />

September edition in Shanghai,<br />

marking the 20th anniversary,<br />

hosted 2,000 exhibitors from<br />

all over the world and received<br />

91,623 professional visitors, hitting<br />

a record high.<br />

Quite apart from the numbers, the<br />

truly pleasant aspect was the new<br />

collaboration initiatives that demonstrated<br />

the desire to provide<br />

much more than a simple exhibition.<br />

Today, more than ever, CIFF<br />

sees itself as a constantly developing<br />

reality, committed to looking<br />

for new business opportunities for<br />

its exhibitors.<br />

CIFF 2017 witnesses the great<br />

success of “Pinnacle Awards<br />

Asia-Pacific”, thanks to the collaboration<br />

between CIFF and<br />

American Society of Furniture<br />

Designers (ASFD); 30 exquisitely-designed<br />

works stood out<br />

94 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong><br />

from over one thousand pieces,<br />

successfully obtaining the “golden<br />

key” to exploit new opportunities<br />

to gain world recognition.<br />

Apart from the successful cooperation<br />

with ASFD, great events<br />

like The CIFF & Tmall Deco Fashion,<br />

Office Life Theme Pavilion,<br />

Global Garden Lifestyle Festival,<br />

China Decoration Design Conference,<br />

Trade Matching, also perfectly<br />

interpreted the trends in the<br />

sector and brought great benefits<br />

to visitors and exhibitors.<br />

The focus now moves on to the<br />

41th edition of CIFF, from 18 to<br />

21 and from 28 to 31, March <strong>2018</strong>.<br />

Themed with Better Life, Better<br />

Work, CIFF Guangzhou <strong>2018</strong> covers<br />

750,000 sqm with 4000 quality<br />

exhibitors on stage to present<br />

a fantastic feast for over 190,000<br />

visitors from all over the world.<br />

Bringing the incredible quantity<br />

of commodity sectors (furniture<br />

for modern and classic home,<br />

furnishing accessories, furnishing<br />

fabric, furniture for outdoors<br />

and leisure, office furniture, hotel<br />

furniture, metal furniture, furniture<br />

for public spaces, materials<br />

and machinery for the furniture<br />

industry), CIFF provides a full view<br />

of the furniture sector and of the<br />

industry as a whole.<br />

According to the latest data from<br />

the Ministry of Industry & Information<br />

Technology of China, the<br />

main business income of the<br />

furniture industry reached RMB<br />

674.23 billion in January-October<br />

2016, up 8% year on year; the<br />

total profit reached RMB 40.27<br />

billion, up 10.9% year on year. The<br />

furniture export delivery value<br />

reached RMB 143.67 billion, up<br />

4.4% year on year.<br />

Along with the slow recovery of<br />

the international market and the<br />

continuous breakthrough of China’s<br />

furniture manufacturers in<br />

products, China’s furniture export<br />

sees new growth.


95 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


IMM Köln <strong>2018</strong> iç dekorasyonda<br />

yeni trendleri sergileyecek<br />

Ürünlerin, projelerin, ve enerji, güvenlik, yaşam tarzı, kolaylık ve eğlence boyutlarındaki<br />

ürünlerin, projelerin, sistemlerin ve çözümlerin sergilendiği fuar 15-21 <strong>Ocak</strong><br />

<strong>2018</strong> tarihlerinde.<br />

Akıllı evler günümüzde nasıl işliyor? Akıllı evlerdeki<br />

uygulamalar, güvenlik, kolaylık, maliyetlerde<br />

tasarruf ve katma değer açılarından neler<br />

getiriyor? Hangi konularda ne gibi uygulamalar<br />

var? Bu uygulamalardan yararlanmak ne kadar<br />

kolay? Ne gibi ön şartlar gerekiyor? Kullanılan<br />

teknolojiler ne derecede gözler önünde? Kaça<br />

mal oluyor? Bu ve benzeri sorular, imm <strong>2018</strong><br />

fuarında cevaplarını buluyor. Ziyaretçiler bütün<br />

bu soruların cevaplarını fuardaki gerçek bir<br />

evde bulabilecekler, yaşayabilecekler ve keşfedebilecekler.<br />

Bu ünlü uluslararası dekorasyon<br />

fuarı birbirine bağlı şeyler üzerinden geliştirilen<br />

uygulamalı teknolojilerin insan hayatındaki<br />

yerine dair son durumunu sergilemekle kalmıyor<br />

aynı zamanda konutlardaki akıllı çözümlerin<br />

geleceğine dair öngörüleri de izlemeye imkan<br />

veriyor.<br />

Fuar organizatörü Kölnmesse, akıllı evleri geleceğin<br />

devrimi olarak görüyor. Bu gelişen alanın<br />

önemini vurgulamak için fuar idaresi imm Köln<br />

<strong>2018</strong> de üçüncü akıllı ev tesislerini sergiliyor.<br />

“Gelecekte evlerdeki sistemler ve cihazlar<br />

birbirleriyle daha sıkı iletişim içinde olacaklar.<br />

Teknolojik altyapıdaki gelişmeler sayesinde<br />

akıllı evlerdeki çözümler giderek daha fazla<br />

kişiselleştirilebilir ve mukimlerin ihtiyaçlarına<br />

göre düzenlenebilir hale gelecek.” Bu sözler,<br />

96 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


97 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Kölnmesse Başkanı ve CEO’su Gerald Böse’ye<br />

ait. Ürünlerin, projelerin, ve enerji, güvenlik,<br />

yaşam tarzı, kolaylık ve eğlence boyutlarındaki<br />

ürünlerin, projelerin, sistemlerin ve çözümlerin<br />

sergilendiği fuarın bu yılki temel sloganı, “Haydi<br />

akıllı olalım!”<br />

Pazar araştırmaları akıllı ev uygulamalarının<br />

kitlesel pazar boyutlarında yayılma aşamasının<br />

eşiğinde bulunulduğunu ortaya koyuyor. Üründen<br />

ürüne değişebilmekle beraber, bazılarında<br />

dinamik, bazılarında büyük dalgalar halinde olarak,<br />

pazarda yüzde on ila yüzde elle aralığında<br />

değişen oranlarda büyüme yaşanacağı öngörülüyor.<br />

Akıllı ev uygulamalarında sıklıkla görülen<br />

uygulamalar arasında, ısıtma, havalandırma,<br />

iklimlendirme, soğutma, iletişim ve güvenlik<br />

teknolojileri başı çekiyor.<br />

<strong>2018</strong> tarihlerinde gerçekleştirilecek imm Köln<br />

<strong>2018</strong> fuarında ziyaretçiler bu yıl üçüncü defa<br />

oluşturulacak akıllı evi bizzat ziyaret edip gerçek<br />

yaşamı deneyimleyebilirlerken, isterlerse sanal<br />

ortamda arttırılmış gerçeklik uygulamalarıyla<br />

letsbesmart.de platformunda üç boyutlu olarak<br />

gezinti yapabilecekler.<br />

Tüketiciler cephesinde ise, güvenlik ve enerji<br />

tasarrufu kavramları en fazla ilgi çeken konular<br />

arasında yer alıyor. Uzaktan telefon veya tabletlerle<br />

kontrol edilebilen, kullanıcı dostu, kullanıcının<br />

alışkanlıklarını öğrenen ve buna göre<br />

kendini ayarlayan cihazlar pazardaki hakimiyetlerini<br />

arttıracaklar gibi görünüyor. 14 ve 25 <strong>Ocak</strong><br />

98 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


99 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


IMM cologne to display new trends<br />

in interior decoration<br />

IMM cologne will showcase products, projects and real-time scenarios related to<br />

energy, security, lifestyle, convenience and entertainment, 15-21 January <strong>2018</strong><br />

What does a functioning smart home look like<br />

today? What does it offer in terms of security, convenience,<br />

cost savings and added value? What<br />

fields of application does it have? How easy are the<br />

applications to use, what are the prerequisites and<br />

above all: how visible is the technology? And: how<br />

much does it cost? Answers to these questions can<br />

be found at the Smart Home at imm cologne <strong>2018</strong>:<br />

in the form of a real house that is open for visitors<br />

to enter and explore. The forum for connected living<br />

at the international interiors show imm cologne not<br />

only examines the current state of the art in applied<br />

technologies for the home. It also looks ahead<br />

to future issues such as smart home solutions for<br />

accessible living.<br />

Koelnmesse is emphasizing the importance of this<br />

emerging field that has been heralded as a growth<br />

market by presenting the third Smart Home installation<br />

at imm cologne <strong>2018</strong>. “It will increasingly be<br />

a matter of course for different devices to be connected<br />

to, and communicate with, each other. The<br />

technological infrastructure is becoming more and<br />

more personally tailored to residents’ needs,” says<br />

Gerald Böse, President and Chief Executive Officer<br />

of Koelnmesse.<br />

There can be no connected home living unless the<br />

industry is connected<br />

Taking “Let’s be smart” as its slogan, imm cologne<br />

will showcase products, projects and real-time<br />

scenarios related to energy, security, lifestyle,<br />

convenience and entertainment. “The spectrum<br />

covered by the smart home is constantly expanding<br />

and becoming more and more complex. We will<br />

present the smart home’s current possibilities in a<br />

fully functional architect’s house alongside an architect’s<br />

smart office and a self-contained flat with a<br />

supportive environment provided by assisted living<br />

technologies, which allow the older generation to<br />

remain in their own homes until a very old age. But<br />

we’re also looking ahead to the future,” says Thomas<br />

Postert, Director at Koelnmesse.<br />

Almost anything seems possible today, but genuinely<br />

outstanding examples of the technology in<br />

action are still a rare thing <strong>–</strong> even among professionals.<br />

To change this, the industry needs concepts<br />

that demonstrate how different providers can communicate<br />

and collaborate with each other. “We’ve<br />

seen that the smart home can only work if all those<br />

involved in it work closely together. Communication<br />

isn’t just crucial between the smart products<br />

themselves <strong>–</strong> the whole industry needs to network<br />

and agree on common standards and customer<br />

needs. We provide the perfect forum for this at imm<br />

cologne <strong>2018</strong>.” In addition to the numerous example<br />

applications that visitors can touch and try out<br />

in the Smart Home installation, many consultants<br />

from the companies represented in the showcase<br />

will be on hand to answer questions from professionals<br />

and private individuals. The programme for<br />

the dedicated talks forum compiled by imm cologne<br />

is designed to stimulate a forward-looking and<br />

solutions-oriented debate, but also a critical discussion<br />

about the smart home’s opportunities and its<br />

stumbling blocks.<br />

New location in pure architects: the smart home<br />

installation is where architects and clients meet<br />

“Technologically oriented people who welcome the<br />

convenience and the idea of connecting media and<br />

home technology will quickly be enthralled by the<br />

concepts that we will present in the private Smart<br />

100 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


101 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Home installation,” says imm cologne Creative<br />

Director Dick Spierenburg. The <strong>2018</strong> edition of the<br />

fair will mark the third time that the Smart Home<br />

<strong>–</strong> Let’s be smart <strong>–</strong> will be constructed at imm cologne.<br />

It will be equipped with the latest developments<br />

from major companies and start-ups. New this time<br />

is its location in the Pure Architects segment (Hall<br />

4.2), which is celebrating its premiere in <strong>2018</strong>. The<br />

lifestyle-oriented showcase at the interiors show<br />

is closely modelled on the realities of home living<br />

today. Many partners and companies are collaborating<br />

on the installation, which ties in perfectly with<br />

the architecture-related ranges such as lighting and<br />

bathrooms that will be on show in the Pure Architects<br />

hall. Partners who have already confirmed their<br />

participation include Rehau, Häfele, Grohe, Biffar,<br />

Miele, Atomé and Nolte.<br />

On the threshold of the mass market<br />

Market researchers see the smart home as being on<br />

the threshold of penetrating the mass market. The<br />

market volume forecasts vary widely depending on<br />

the fields of application analysed. But there is agreement<br />

that dynamic and, in some cases surging,<br />

growth of between 10 and 50 per cent is to be expected,<br />

depending on the product area. The smart home<br />

generally refers to the intelligent networking of<br />

electrical appliances in the home including building<br />

services <strong>–</strong> heating, ventilation, air conditioning, cooling<br />

and sanitary installations <strong>–</strong> as well as communications<br />

and security technology. Consumers are<br />

currently most interested in security and energy-saving<br />

concepts. The smart home can be controlled<br />

in the residence itself via built-in interfaces or on<br />

the go via a smartphone or tablet for convenience.<br />

Self-learning devices <strong>–</strong> devices that adapt to their<br />

owners’ usage habits <strong>–</strong> will increasingly dominate<br />

the market.<br />

imm cologne provides an orientation for the analogue<br />

and the digital<br />

“With the ‘Let’s be smart’ seal of quality, we want to<br />

help users orient themselves in the growing range<br />

of smart home products,” says Thomas Postert. He<br />

adds that imm cologne will be open to the public at<br />

the weekend, when consumers are welcome to view<br />

the exhibits for themselves. To accompany the walkin<br />

Smart Home installation at the interiors show, in-<br />

102 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


103 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


terested companies and individuals can find further<br />

information on the letsbesmart.de platform. During<br />

imm cologne itself (14<strong>–</strong>25 January <strong>2018</strong>), there will<br />

be a tour of the latest three-dimensional Smart<br />

Home installation. The guided tour will be directly<br />

linked to relevant products and brands. The interiors<br />

show also cooperates closely with the Connected<br />

Living innovation centre, which provides its more<br />

than 60 members with a cross-industry network of<br />

partners.<br />

With the Smart Home installation, imm cologne is<br />

underlining its claim to represent the whole spectrum<br />

of interior design. Koelnmesse sees products<br />

for living in the digital world as an integral part of<br />

this. This not only includes applications such as automated<br />

security and climate control and enhanced<br />

comfort in the home: “Just as people are embedded<br />

in the social and political world through digital<br />

communication, home living itself is increasingly<br />

connected to the outside world,” predicts Dick Spierenburg.<br />

“The extent to which this happens will be<br />

a personal decision.” The Creative Director of imm<br />

cologne moves full circle as he outlines the trade<br />

fair’s future direction: “And for that reason, imm<br />

cologne will always show both sides of the coin: the<br />

analogue and the digital worlds of home living.”Koelnmesse<br />

<strong>–</strong> Global Competence in Furniture, Interiors<br />

and Design: Koelnmesse is the world’s top trade<br />

fair organiser for the areas of furnishing, living and<br />

lifestyle. At the trade fair hub of Cologne, the leading<br />

international fair imm cologne as well as the trade<br />

fair formats of LivingKitchen, ORGATEC, spoga+gafa,<br />

interzum and Kind + Jugend rank among the internationally<br />

renowned and established industry meeting<br />

places. These fairs comprehensively represent<br />

the upholstered and case furniture segment, the<br />

kitchen industry, the office furniture sector and outdoor<br />

living as well as the innovations of the furniture<br />

supply industry. Over the last few years, Koelnmesse<br />

has specifically added international fairs in the<br />

most important fast-expanding markets to its portfolio.<br />

These include the LivingKitchen China/CIKB in<br />

Shanghai, interzum guangzhou in Guangzhou and<br />

Pueri Expo in Sao Paulo. With ambista, the network<br />

of the interior decorating industry, Koelnmesse<br />

offers direct access to relevant products, contacts,<br />

competence and events.<br />

Discover interior ideas through imm cologne<br />

Cologne is the perfect place to start the new season:<br />

imm cologne provides crucial momentum for a<br />

successful <strong>2018</strong> with its unique combination of the<br />

latest trends, highly sought-after design and international<br />

business opportunities.<br />

Cologne is the only city where you can experience<br />

the global interior design market live in one place:<br />

Innovative furniture, visionary interior design concepts<br />

and the finest solutions for bathrooms, floorings<br />

and lighting await you.<br />

More than 1,200 exhibitors from around 50 countries<br />

will be in Cologne to present their new collections,<br />

market-ready products and concepts. The big<br />

names will be represented at the event as well as<br />

exciting newcomers and premium designers.<br />

You can also discover the state of the art in e-commerce<br />

at imm cologne with the new “smart” format<br />

TOUCH by IMM — an additional new format that<br />

focuses on the digital relationship between information<br />

and purchase. Successful speakers will present<br />

exclusive best practice cases from the online furniture<br />

trade at the 5th imm cologne Congress.<br />

Trendsetting designers and experts appearing in the<br />

event program will offer insights into the design of<br />

future living spaces and the latest developments in<br />

forms, materials and colors.<br />

104 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


105 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


106 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


107 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


12. HOMEDECO KAZAKISTAN FUARI<br />

HAZIRLIKLARI HIZLA SÜRÜYOR<br />

108 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Supported by Gaziantep Chamber of Commerce,<br />

The Southeastern Anatolia Carpet Exporters’ Association<br />

and Gaziantep Carpets and Weavers’ Chamber,<br />

DOMOTEX Turkey is preparing to show Turkey’s<br />

power in production and export of machine-made<br />

carpets with the participation of the leading companies<br />

of the sector.<br />

Hurry to join DOMOTEX Turkey <strong>2018</strong>, the industry’s<br />

leading trade fair to be held in Middle East Exhibition<br />

Center between 24-27 April <strong>2018</strong>.<br />

By the participation of the prominent companies of<br />

the carpet and flooring industry, the latest products<br />

and diversified designs are showcased under the<br />

DOMOTEX brand. The visitors find the opportunity to<br />

see thousands of modern or traditional carpet designs<br />

made of different materials such as wool, silk,<br />

cashmere, bamboo fibers, and polyester.<br />

Besides machine-made carpets, the other product<br />

groups in the flooring industry such as rugs and<br />

hand-made carpets, mats and resilient floorings,<br />

laminate, wood and parquet are presented in the<br />

show as well.<br />

109 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


12th Homedeco Kazakhstan Fair<br />

runs on its timetable<br />

Fast becoming an international brand in Kazakhstan,<br />

Homedeco, the International Home Textiles,<br />

Decorations and Glassware Fair, organized by Turkel<br />

Fairs Co. Inc., opens its doors for the 12th time<br />

on 26th to 29th of March <strong>2018</strong> in Atakent fair venue<br />

in Almaty.<br />

During the four days, the fair is expected to be<br />

visited by five thousand professional people from<br />

the related sectors where the products of the companies<br />

coming from Kazakhstan, China, Italy, Uzbekistan,<br />

Russia and India along with Turkey are to be<br />

exhibited.<br />

The fair targets only professional buyers who will<br />

be brought from Almaty, Chimkent, Atirau, Aktobe,<br />

Astana, Bishkek, Karaganda, Sucinsk, Kaskelen,<br />

Kostanay, Kizilordu, Moscow, Kiev, Pavlodar, Semey,<br />

and Taraz regions.<br />

110 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


111 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


İKİNCİ HOME<strong>DECOR</strong> & GİFTWARE<br />

KASIM <strong>2018</strong>’DE<br />

112 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Türkel Fuarcılık A.Ş. <strong>2018</strong> yılında 2.kez ev tekstili sektörünü Nijerya pazarında tekrar<br />

ağırlamaya devam edecek<br />

14-16 Kasım 2017 tarihlerinde Nijerya-Lagosta<br />

düzenlenen Homedecor & Giftware Fuarı, İngiltere-Londra<br />

merkezli dünyanın en büyük etkinlik<br />

organizatörlerinden olan Clarion Events ve Türkel<br />

Fuarcılık A.Ş işbirliği organizasyonu olarak düzenlendi.<br />

Homedecor & Giftware Fuarı; ev tekstili, dekorasyon,<br />

zücaciye, mobilya ve aydınlatma sektörlerini<br />

bir araya toplayıp, Nijerya pazarında yüzlerce ziyaretçi<br />

ve delege ile alıcı ve satıcıları buluşturdu.<br />

Türkiye, Nijerya, Güney Afrika, DENIM ( Defining<br />

The Nigerian İnterior Design Market) pavilyonları ve<br />

birçok uluslararası firmaların katılımı, fuarı destekleyici<br />

partnerler, sponsorlar ve 3 gün boyunca<br />

yapılan seminer programları ile Nijerya Homedecor<br />

& Giftware Fuarı tedarikçilerin birçok sektörde ürün<br />

temini yapmasını sağladı.<br />

Sektörün Afrika pazarına giriş anahtarı olan Nijerya<br />

ve Homedecor & Giftware Fuarı, 13-15 Kasım <strong>2018</strong><br />

tarihleri arasında The Landmark Exhibiton Centre’de<br />

tekrar kapılarını açmaya hazırlanıyor.<br />

113 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Turkel Fairs keeps hosting home textile<br />

sector in Nigeria for 2nd time<br />

Homedecor & Giftware Fair, organized jointly by<br />

Turkel Fuarcilik and Clarion Events, a London-based<br />

firm, one of the largest event organizations in<br />

the world, was held in Lagos, Nigeria from 14th to<br />

16th November 2017.<br />

Homedecor & Giftware Fair hosted the companies<br />

in home textiles, decorations, furniture and lighting<br />

companies in Nigerian market and convened hundreds<br />

of companies and visitors for more businesses.<br />

Special pavilions of Turkey, Nigeria, Soft Africa and<br />

DENIM, the Nigerian Interior Design Market, and<br />

exhibitions of several international fairs, their supporting<br />

partners, sponsors and the seminars held<br />

during the show, contributed to the trade talks of<br />

buyers and their suppliers resulting fruitful contracts.<br />

Nigeria, the gateway to enter African market, and<br />

the Homedecor & Giftware Fair are preparing for<br />

the next edition that will be held from 13th to 15th<br />

November <strong>2018</strong> on the Landmark Exhibition Centre.<br />

114 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Zarif parıltısıyla evinize ışıltılı<br />

katacak Fame halı koleksiyonu,<br />

yeni yılda evlerinizin en şık<br />

konuğu olacak.<br />

Işıltılı<br />

Lüks<br />

Duvardan duvara halılar ile evlere lüks bir görünüm<br />

katan Jab Anstoetz, yeni Fame halı koleksiyonu ile<br />

yeni yılda konforun ölçülerini belirlemeye geliyor.<br />

17 farklı modern renk çeşidi ile sizi kendisine aşık<br />

edecek Fame halı koleksiyonu, metrekareye düşen<br />

2,000 gram ağırlığı ile rahatlığı doruklarda yaşamanızı<br />

sağlayacak. Zarif parıltısıyla her odaya ışıltı katacak<br />

FAME koleksiyonundaki halılar, kadife dokusu ile<br />

de ayaklarınızda hoş bir his bırakacak.<br />

Yaşamınıza yıldızların zarafetini katın<br />

El işçiliği ile büyük bir ustalıkla yapılan ve aşınmalara<br />

karşı oldukça dayanıklı olan FAME halı koleksiyonu,<br />

yeni yılda evinize sofistike bir etki kazandıracak.<br />

116 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


The Fame carpet collection<br />

adding sparkle to your home<br />

with its elegant shine, will be the<br />

most stylish guest in your home<br />

in the New Year.<br />

Sparkling<br />

Luxury<br />

Adding a luxurious look to homes with wall to wall<br />

carpet Jab Anstoetz is coming to set the new scale<br />

for comfort in the New Year with its new Fame carpet<br />

collection. The Fame carpet collection, which will<br />

make you fall in love with 17 different modern color<br />

varieties, will take comfort to the limit with a 2,000<br />

gram per square meter weight. Carpets in the FAME<br />

collection that will add light to every room with their<br />

brilliance make your feet feel good with a velvety<br />

texture.<br />

Add the elegance of stars to your life<br />

With excellent workmanship and high resilience, the<br />

FAME carpet collection will add sophistication to<br />

your home in the New Year.<br />

117 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Vivense’den özel Robin&Merlin serisi<br />

İtalyan tasarımcı Emanuele Patton ve Vivense iş birliğiyle hayata geçen koleksiyon,<br />

evinizin en temel ihtiyaçlarına en makul çözümlerle yanıt verirken, tarzınızdan ödün<br />

vermemeniz için her türlü detayı odağında tutuyor.<br />

Modüler, hafif ve pratik tasarımlı; Robin Sofa Concept<br />

Robin Sofa Concept, modüler formülü sayesinde<br />

yaşam alanını verimli bir şekilde değerlendirme ve<br />

ihtiyaca göre yerleştirme imkanı sunuyor. Evinizde<br />

koltuk için ayıracağınız bölümün ebatları, Robin söz<br />

konusuysa önemli değil. Modüllerin 60 cm - 180 cm<br />

arasında değişen genişliği ile dilediğiniz yere ihtiyacınıza<br />

göre şekil verebilirsiniz. Parçaları istediğiniz<br />

gibi birleştirerek ister bir koltuk takımı isterseniz de<br />

dinlenme bölümü olan bir köşeye sahip olabilirsiniz.<br />

Yapacağınız kol seçimi için de sizi özgür bırakan<br />

Robin Sofa Concept ile köşe koltuğunuzun bir tarafını<br />

kolsuz bırakarak alandan kazanabilir ya da ekstra<br />

kol alarak, ihtiyacınız olduğunda tekli modülü şık bir<br />

berjere dönüştürebilirsiniz. Seçilen farklı renklerdeki<br />

çerçeve ve minderler ile modüleri tamamlayarak<br />

tasarıma boyut kazandırabilirsiniz.<br />

Yaşamla iç içe bir tasarım; Merlin Sofa Concept<br />

Şehirli evlerde sadeleşen deko-senaryolarda sakinlik,<br />

konfor ve uyumun önemi yükseliyor.<br />

Merlin Sofa Concept tam olarak bu mizansenler<br />

için tasarlanmış bir koleksiyon olarak öne çıkıyor.<br />

Hiçbir abartıya ve süslemeye ihtiyacı olmadan, yalın<br />

görünümünde gizli bir ışıltı taşıyor. Yumuşak hatlarını<br />

tamamlayan ahşap retro ayaklar ve fonksiyonel<br />

sehpa modülü ise tasarımın ayrıcalıklı yönlerini<br />

oluşturuyor. Modüler karakteri sayesinde, mekana<br />

ve ihtiyaçlarınıza göre şekil verebileceğiniz Merlin<br />

Sofa Concept tekli, üçlü, köşe modülü ve dinlenme<br />

koltuğu gibi parçalardan oluşuyor. Parçaları bağımsız<br />

seçerek bir koltuk takımı yaratabilir ya da birbirine<br />

ekleyerek köşe koltuk oluşturabilirsiniz. Döşeme<br />

renginde de kararı size bırakan Merlin Sofa Concept<br />

ile sakin, pastel tonlarından oluşan kartelasından<br />

dilediğinizi seçebilirsiniz. Kol yerine kullanılan kitaplığı<br />

ve hem ara modül hem de köşe olarak yerleştirilebilen<br />

sehpası ile kullanım özgürlüğü sunuyor.<br />

Kapaklı tasarımı ile de kumanda, dergi, koltuk şalı<br />

gibi eşyalar için gizli depolama alanı sağlıyor. Merlin<br />

Sofa Concept sadece sizi değil, en sevdiğiniz bitkiyi,<br />

keyif kahvenizi ve kitaplarınızı da kucaklıyor.<br />

118 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Robin&Merlin sofa concept by Vivense<br />

Italian designer Emanuele Patton and Vivense, the collection meets the primary needs<br />

of your home with the benefit of optimum cost and tasteful style.<br />

Modular, light-weight and functional: Robin Sofa<br />

Concept<br />

Robin Sofa Concept’s modular form enables the<br />

most efficient use of life space with the flexibility of<br />

arrangement. Robin does not care about the size<br />

of your room. You can decorate your home to your<br />

taste and need, using modules of varying sizes from<br />

60 cm to 180 cm combine your Robin to form a sofa<br />

set or a comforting sectional. You are free to choose<br />

your own arm style, or gain additional space by not<br />

using any arm at all. Or buy an extra arm to turn<br />

your single module into an elegant accent chair! Add<br />

dimension to your design by using a different frame<br />

and seating selection…<br />

In touch with life: Merlin Sofa Concept<br />

Serenity, comfort and harmony are the rising trends<br />

in the ever-minimalizing deco-scenarios of town<br />

houses. And Merlin Sofa Concept collection is designed<br />

to address such scenes.<br />

Purified of fuzz or frills, Merlin is highlighted with<br />

its subtle elegance.The exquisite design is enhanced<br />

with the wooden retro legs complementing the<br />

smooth lines and the functional coffee table module.<br />

The modularity of Merlin Sofa Concept enables full<br />

flexibility depending on the shape of the interior and<br />

the user’s needs, combining single, three-seater,<br />

corner and relax modules. Feel free to combine<br />

your own sofa set or piece them together to form a<br />

sectional! Choose among the cool, pastel hues of<br />

the fabric swatch in line with your taste. Replace<br />

the arm with the bookshelf or the coffee table module<br />

for enhanced user liberty. Contain your remote<br />

control, magazines or throw under the lid for convenience.<br />

After all, Merlin Sofa Concept is designed to<br />

embrace your favorite plant, cup of coffee and your<br />

books, too…<br />

119 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Duvardaki çevre dostu<br />

Türkiye’nin duvar kağıdı markası Du&Ka doğal materyalleri<br />

kullanarak ürettiği duvar kağıtlarını tüm Türkiye’de satışa sunuyor.<br />

Doğanın eşsiz mucizesi olan toprak, hava, su elementlerinin<br />

verdiği ilhamla, renkler ve dokular<br />

belirleniyor. Du&Ka duvar kağıtları doğal malzemeler<br />

kullanarak üretiliyor. Ürünler su bazlı olduğu<br />

için kolay silinebiliyor. Silivri’de bulunan fabrikada<br />

en üst kalitede üretilen duvar kağıtları, buradan yut<br />

dışında bir çok ülkeye de ihraç ediliyor.<br />

Du&Ka tasarımlarda sınırları zorluyor. Birbirinden<br />

farklı tasarım ve renk seçenekleriyle her zevke hitap<br />

edebiliyor. Gelişen dekorasyon trendleri ile birlikte,<br />

duvar kağıdında hayalleri süsleyen desen, ton ve<br />

ikonik unsurlar farklılık gösteriyor.<br />

Bu yıl duvar kağıdında yenilikçi çizgisiyle Freedom,<br />

Inception, Legend, Grace, Design Plus, Messina ve<br />

Novelty serileri ön plana çıkıyor. Du&Ka duvar kağıtları<br />

tüm Evdema Mağazalarında satışa sunuluyor.<br />

Evdema yetkili ekibi burada müşterilerine duvar<br />

kağıdını uygulama konusunda destekler de veriyor.<br />

Hangi mekana göre, hangi duvar kağıdını almanız<br />

gerektiği konusunda sizleri bilgilendiriyor.<br />

120 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


121 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


İşte meraklısı için bazı ipuçları:<br />

Kaliteli bir duvar kağıdı en az 10 yıl dayanır, ona göre planlama yaparsanız tasarruf edersiniz<br />

Büyük ve görkemli desenler için, tek duvar kullanabilirsiniz<br />

Renk tonu ve desenler, yaşam alanının amacına göre seçilmeli<br />

Antre ve koridor gibi dar ve çok kapılı alanlarda, daha sade desenler kullanılmalı<br />

Mağazada sizi yönlendirebilecek satış danışmanlarından destek almanızda fayda var<br />

Seçimi mutlaka kendi zevkinize göre yapın, siz duvarda ne görmek istiyorsanız onu alın<br />

Kaliteli ve sağlam duvar kağıdı, rahatça uygulanabilir ve uzun yıllar bakım gerektirmez<br />

Markayı iyi araştırın. Sertifikalar, teknik özellikleri ve garanti önemli<br />

Kaliteli markalar desen takibi sorunu çıkarmaz ve renk tonu problemi yaşamazsınız.<br />

122 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


123 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Environment friendly walls<br />

Du&Ka, a wallpaper brand, offers its wallpapers made of natural<br />

materials throughout the country.<br />

Colors and textures are decided by inspiring from<br />

earth, air and water. Products can be cleaned<br />

easily because they are water-based. Produced<br />

in Silivri factory, products are exported to several<br />

countries. The range of product portfolio addresses<br />

to all who seek different design and colors.<br />

With trendy products fill all the dreams of buyers<br />

with their patterns, tones, and iconic elements.<br />

Major series of products this year includes Freedom,<br />

Inception, Legend, Grace, Design Plus, Messina<br />

and Novelty. Du&Ka wallpapers are offered for<br />

sale at all Evdema stores.<br />

Tips for better wallpaper applications:<br />

. Plan for long term; a quality paper are durable up to ten years.<br />

. One-piece paper is good for larger patterns.<br />

. Colors and patterns should be determined to the objective of the space.<br />

. Simpler patterns are good for narrow passages and corridors.<br />

. It is good to get advice of the sales people.<br />

. Decide by yourself depending on your taste and preferences.<br />

. A quality and durable wallpaper can be applied easily and needs no care for years.<br />

. Search about the brand, certificates, specs and guarantees.<br />

. Quality brands are more secure for pattern arrange and color differences than others.<br />

124 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


125 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


“<strong>2018</strong>’de, Dünya mobilya sektörünün<br />

kalbi Italya’da üreterek pazarın<br />

yüzde 20’sini hedefleyeceğiz”<br />

The world of floor coverings is showing its latest innovations, designs, and technologies<br />

at Domotex, this year with a new hall layout. Stäubli, along with its brand<br />

Schönherr carpet systems, has a new booth location, one that is still close to its customers.<br />

All interested persons are invited to visit Stäubli in Hall 6 at Booth H28.<br />

Ağaç bazlı panel sektörünün<br />

lideri Kastamonu Entegre, gerçekleştirdiği<br />

yatırımlarla global<br />

pazardaki gücünü arttırıyor. 2017<br />

yılında İtalya’nın üçüncü büyük<br />

yonga levha üreticisi olan Gruppo<br />

Trombini’yi satın alan şirket, yapılacak<br />

modernizasyon ve bakım<br />

çalışmalarından sonra faaliyete<br />

geçirmeye hazırlanıyor.<br />

Gruppo Trombini, Pomposa’da<br />

bulunan yılda 480 bin m3, Frossasco’da<br />

bulunan yılda 320 bin<br />

m3 kapasiteli iki ayrı yonga levha<br />

tesisiyle, toplamda yıllık 800 bin<br />

m3 kapasiteye sahip yapısıyla öne<br />

çıkıyor. Kastamonu Entegre, 150<br />

milyon euro yatırımla, ilk aşamada<br />

<strong>2018</strong>’in ilk yarısında, Pomposa’daki<br />

tesiste, mobilya sektörüne<br />

yönelik ham ve melamin kaplı<br />

yonga levha üretecek.<br />

Haluk Yıldız<br />

Kastamonu Entegre’nin gerçekleştirdiği<br />

yatırımla, İtalya’da<br />

yüzde 20 pazar payı hedeflediklerini<br />

belirten Kastamonu Entegre<br />

CEO’su Haluk Yıldız, “Bu satın<br />

alma ile birlikte şirketimizin üretim<br />

haritasına İtalya’yı eklemenin<br />

gururunu yaşarken, mobilya sektörünün<br />

kalbinde, İtalya’da üretim<br />

yapacak olmanın heyecanı içinde<br />

olduğumuzu vurgulamak isterim.<br />

126 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Satın alınan tesislerin <strong>2018</strong> yılından itibaren<br />

devreye alınması ile birlikte orta vadede<br />

şirketimiz toplam 5.8 milyon m3/yıl üretim<br />

kapasitesiyle global pazardaki konumunu<br />

güçlendirecek.” dedi.<br />

2017 yılında gerçekleştirilen ikinci yatırımla<br />

Fransa’da Darbo şirketine ait yonga levha<br />

üretim hattını da satın aldıklarını hatırlatan<br />

Yıldız, “500 bin m3/yıl kapasiteli bu hattı Bulgaristan’daki<br />

mevcut yonga levha tesisimize<br />

taşıdık. Modernizasyon ve bakım çalışmalarından<br />

sonra 2019 yılında devreye alacağız”.<br />

dedi.<br />

Adana MDF Tesisi’nde devreye alınan yeni<br />

laminat parke hattı ile ilgili de bilgi veren<br />

Yıldız, “Üretim kapasitesini arttırmaya yönelik<br />

gerçekleştirdiği yatırımlarla öne çıkan<br />

şirketimiz, sektörde ilk kez seramik fayans<br />

ebatlarında parke üretimine<br />

başladı.<br />

Statik elektriklenmeyi önleyici, bakteri barındırmayan<br />

parke üretimi de bu hat ile mümkün<br />

olacak.” açıklamasında bulundu.<br />

“2017 yılında sektörümüz % 10’dan fazla<br />

bir büyüme gerçekleştirdi…”<br />

Sektörün 2017 yılında, hem ağaç bazlı panel<br />

endüstrisi ve hem de mobilya sektörü olarak<br />

güçlü bir ivme kazandığını belirten Yıldız,<br />

“Beklentiler, sektörün yeni yıla % 10’dan<br />

fazla bir büyüme ile girmesi yönünde. Mobilya<br />

sektöründe KDV indirimine gidilmesi,<br />

2016 yılında ertelenen taleplerin 2017 yılına<br />

kayması, Türkiye’de seçim döneminin biterek,<br />

yeniden istikrarın sağlanması, sektörün büyümesini<br />

tetikleyen unsurlar olarak öne çıktı.<br />

<strong>2018</strong> yılında ise bu ivmenin kısmen azalacağını<br />

öngörüyoruz.” dedi.<br />

127 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


“We aim to start production in Italy, the<br />

heart of the World furniture sector with<br />

the target of 20 % market share “<br />

Kastamonu Entegre, the leader of the wood based panel sector is increasing its strength<br />

through the investments realized in the the global market. The company, which<br />

acquired in year 2017 Gruppo Trombini, the third biggest particle board manufacturer<br />

of Italy, is getting ready to start the operations after the completion of the modernization<br />

and maintenance which will be executed.<br />

Haluk Yıldız<br />

Gruppo Trombini is remarked for<br />

the total annual capacity of 800<br />

thousand cubic meters of its two<br />

different particle board facilities,<br />

of which one is in Pomposa with<br />

an annual capacity of 480 thousand<br />

cubic meters and the other<br />

is in Frossasco with an annual<br />

capacity of 320 thousand cubic<br />

meters. In the first stage, during<br />

the first half of <strong>2018</strong>, Kastamonu<br />

Entegre, having made an investment<br />

of 150 million Euro, will<br />

produce at Pomposa factory raw<br />

and melamine coated particle<br />

boars for the furniture industry.<br />

Kastamonu Entegre’s CEO Haluk<br />

Yıldız, who mentioned that as a<br />

result of their actualized investment,<br />

their target for year <strong>2018</strong><br />

will be a market share 20% in<br />

Italy, said “ I would like to point<br />

out that, along with being proud<br />

of having included Italy in our<br />

production map through this<br />

acquisition, we are very excited<br />

that we will be producing in Italy.<br />

By putting in function the purchased<br />

facilities in year <strong>2018</strong>, our<br />

company will be able to reach a<br />

total production capacity of 5.8<br />

million cubic meters per year in<br />

the medium term, thus strengthening<br />

its position in the global<br />

market.”<br />

Yıldız, who reminded that their<br />

second investment in year 2017<br />

was the acquisition of the particle<br />

board production line of the<br />

company Darbo in France, said:<br />

“ We transferred this line with a<br />

capacity of 500 thousand cubic<br />

meter per year, to our facilities<br />

in Bulgaria. After completing its<br />

modernization and maintenance,<br />

we will put it in function in year<br />

2019.”<br />

Yıldız who gave information about<br />

their new laminate flooring line<br />

which was run- up at the Adana<br />

MDF Plant explained: “Our company<br />

which comes up front with<br />

its capacity increasing investments,<br />

has started to produce<br />

flooring of ceramic tile size for<br />

the first time in the sector. This<br />

line will give us the possibility to<br />

produce also antistatic, antibacterial<br />

flooring materials.”<br />

“In year 2017 our sector succeeded<br />

to achieve a growth rate<br />

higher than 10% …”<br />

Yıldız, who pointed out that in<br />

year 2017 both the wooden panel<br />

industry and the furniture sector<br />

gained remarkable speed, said<br />

. “The expectations point to a<br />

sector growth rate start figure of<br />

more than 10% in the new year.<br />

The VAT discount implemented in<br />

the furniture sector, the transfer<br />

of the postponed 2016 demands<br />

to year 2017, the end of the<br />

elections period in Turkey, the re<br />

achievement of the balance, are<br />

noted as the factors which triggered<br />

the sector growth. However,<br />

we foresee that this acceleration<br />

would slow down a bit in year<br />

<strong>2018</strong>.”<br />

128 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


129 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Decovita’dan yatırım üzerine yatırım<br />

2015 yılında 40 milyon Euro’luk bir yatırım ile ithalattan üretici firma konumuna geçen<br />

Decovita, <strong>2018</strong> yılında kapasitesini iki buçuk kat daha artıracak.<br />

Ercan Uyan<br />

İnşaat sektörünün en önemli aktörlerinden<br />

biri olan Makro İnşaat, 2014 yılından<br />

itibaren Türkiye’de ve uluslararası<br />

arenada gayrimenkul alanında birçok<br />

projeye imza attı. 3 milyon metrekare<br />

üzerinde bir üretim tesisine geçen marka,<br />

inşaat sektöründe çok sık kullandığı<br />

ürünlerden biri olan seramik alanında<br />

kaliteli ürün bulmak konusunda sıkıntı<br />

yaşayınca üretime yöneldi. 2015 yılında<br />

başladığı seramik üretimine kısa<br />

sürede binlerce ürün kazandıran marka,<br />

uluslararası arenada da Türkiye’nin bu<br />

alandaki yüzü olacak.<br />

Dünyanın birçok yerindeki eşsiz doğal<br />

taşları seramikle buluşturarak 3000’in<br />

üzerinde doku ve desen çeşidini mimariye<br />

taşıyan marka yeni yılda da yatırımlarına<br />

hız kesmeden devam edecek. Şu<br />

anda 1861 adet farklı ürün ortaya çıkarttıklarını<br />

söyleyen Decovita Seramik<br />

Kurucu Ortağı Ercan Uyan, bir mimarın<br />

Decovita’da istediği desen ve renkte<br />

ürün bulamama olasılığının olmadığını<br />

söyleyerek bu konudaki iddialarını belirtti.<br />

<strong>2018</strong> yılında üretimi iki buçuk kat<br />

daha arttıracaklarını sözlerine ekleyen<br />

Uyan, A’dan Z’ye Decovita markası ile<br />

alakalı her şeyi anlattı.<br />

Öncelikle sizi seramik üretimine yönelten<br />

faktörler nelerdi?<br />

Seramiğin kalitesini gösteren en önemli<br />

unsurlardan biri kalibrasyondur. Almış<br />

olduğumuz ürünler farklı partilerde,<br />

farklı üretimlerde ve farklı ölçüde<br />

gelebiliyordu. Bu tarz farklı ebatlama<br />

gerek işçiliği gerekse kaliteyi bozabiliyor.<br />

Çeşitlilik noktasında da çok fazla<br />

alternatif yoktu. Trend olan 20-25 ürüne<br />

ancak ulaşılabiliyordu. Türkiye’de seramik<br />

sektöründe çeşitlilik olarak firmalar<br />

yıllık 80 ila 100 çeşit ürün belirliyor. Bunun<br />

içerisinde zaman zaman mimarlık<br />

tarafında konsepte uygun ürün bulmak<br />

zor olabiliyordu. Herhangi bir dönemde<br />

yapmış olduğumuz konut projesinde<br />

ileride bir tamirat ve tadilat olması durumunda<br />

fabrikadan tekrar aynı ürünü<br />

bulmak konusunda zorlanabiliyorduk.<br />

Bulduğumuzda da ürünler arası tonlama<br />

farkı ortaya çıkıyordu. Bu durumda<br />

da müşteriden şikayet alıyorduk. Bunlar<br />

bizim başlıca seramik üretimine girmemize<br />

sebep olan unsurlar.<br />

Ercan Uyan “Kâr zamanı değil, arz<br />

zamanı”<br />

Krizin hissedildiği bir zamanda seramik<br />

için büyük bir yatırım yaptınız. Bir<br />

sanayici için bu ciddi bir karar. Bu kararı<br />

almanızda önemli bir sebep var mı?<br />

Türkiye ekonomisinin hafif daralmaya<br />

başladığı bir dönemde; biraz da milli<br />

duygularla hareket ederek, üretebiliyorsak<br />

üretelim düşüncesiyle böyle bir<br />

yolculuğa çıktık.<br />

Bu süreçte de, darbe teşebbüsünün olduğu<br />

zamanlarda da ekonomik anlamda<br />

hiçbir tereddüt ve sıkıntı yaşamadık.<br />

Ticarette karlılık her zaman önemli<br />

değildir.<br />

“Kâr zamanı değil, arz zamanı” diye bir<br />

terim var, bazı zamanlarda bu durum<br />

geçerlidir. Ülke ekonomisi için ne yapılması<br />

gerekiyorsa, gerekli fedakârlıkları<br />

yaparak üretime yöneldik.<br />

Peki, üretime başlamadan önce nasıl<br />

bir fizibilite çalışması yaptınız?<br />

Öncesinde seramiğin dünyadaki üretim<br />

konumu, kapasitesi, tüketimi gibi tüm<br />

detayları titizlikle araştırdık. Üretim<br />

kalitesi ve tekniğini en iyi şekilde nasıl<br />

yapabiliriz üzerinde kafa yorduk. Üretimin<br />

ve tasarımın merkezlerinden olan<br />

İtalya’da bir şirket ile görüştük. Bu<br />

şirket bizim seramik üretiminde kullanacağımız<br />

fırınları üretiyordu. Biz işin<br />

üretim tarafında kullanılacak bu fırınların<br />

katmanlarının nasıl olması gerektiği<br />

yönünde firmaya önemli yönlendirmeler<br />

yaptık.<br />

Kısacası nasıl bir şey istediğimizi anlattık.<br />

Yapılan her şeyde amaç mükemmeli<br />

yakalamaktı. Belirlenen standartları ve<br />

hayalimizdekini yakalamak konusunda<br />

çok emek verdik ve bugün hayalimizdeki<br />

gibi, standartlara uygun üretim<br />

yapıyoruz. İşin başlangıcından fabrikanın<br />

kurulumu ve sonrasına kadar tüm<br />

süreç profesyonellikle devam etti. Bu<br />

işte standartları yakalamak kolay değil.<br />

Çok ince bir işçilik ve titizlik gerektiriyor.<br />

Bizim bu titizliğimiz, hedeflerimizin üzerinde<br />

bir kalite yakalamamızı sağladı.<br />

Fabrikayı 2015 yılında açmamıza rağmen<br />

lansmanı bir yıl sonra yaptık. Çünkü<br />

biz ürettiğimiz ürünlerle herkesin<br />

karşısına çıkmak istedik. “Üreteceğiz”<br />

değil, “Ürettik” dedik. Bununla da yetinmedik<br />

ve 1861 desen ile işe başladık.<br />

Hiçbir rakibimizin kolay yakalayabileceği<br />

ve inanabileceği bir rakam değildi bu.<br />

Tüm bu desenlerin hepsini internet sayfamızda<br />

sergiledik ve “İstediğiniz ürünü<br />

beğenin, gönderelim” dedik.<br />

Böylece, çeşitliliğin az olduğu bir sektörde<br />

bu anlamda oldukça iddialı bir<br />

giriş yaptık.<br />

Ercan Uyan: “Bir mimarın Decovita’da<br />

istediği desen ve renkte ürün bulamama<br />

olasılığı yok.”<br />

130 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Dünyanın çeşitli bölgelerinden çıkan<br />

doğal taş madenlerinden üretim yapıyorsunuz.<br />

Bunu seçmenizdeki amaç<br />

neydi?<br />

Doğadaki güzelliklerin orijinal renklerini<br />

hiçbir ressam tuval üzerinde bire<br />

bir gösteremiyor. Bu nedenle tercihimiz<br />

doğal taşlardan yana oldu. Bu taşlardaki<br />

doğallık, geçişler ve desenlerin uyumu,<br />

insana farklı bir dinginlik ve his veriyor.<br />

Dünyanın birçok farklı yerinde birbirinden<br />

farklı ve eşsiz doğal taşlar var.<br />

Bunun üzerine özel araştırmalar yaptık.<br />

Dizayn laboratuvarlarımızda bununla<br />

ilgili çeşitlemeler yaptık. Doğal taşla<br />

da sınırlı kalmadık, ahşabı da işin içine<br />

kattık. Yine dünyanın farklı bölgelerinde<br />

birbirinden farklı ağaç türleri, renkleri<br />

var. Zengin bir ürün gamı oluşturduk,<br />

koleksiyonlarımızda mozaik desene ve<br />

metalik etkilere de yer verdik. Bir mimarın<br />

Decovita’da istediği desen ve renkte<br />

ürün bulamama olasılığı yok. Her desen<br />

ve dokunun farklı reçetesi var. Yani hepsi<br />

farklı pişirme teknikleri ile oluşturuluyor.<br />

Desen uyumu ve yüzeydeki yumuşaklık,<br />

girinti ve çıkıntıları da bu konuda oldukça<br />

önemlidir.<br />

İşin özü 1861 tane desen değil, 1861 tane<br />

ürün geliştirdik. Sıfır hata olsun istedik.<br />

Bu üretimde imkansız bir şeydir. Tedarik<br />

ettiğimiz fırın üreticisini yönlendirmemiz<br />

ve bununla ilgili hesaplamalar yapmamız<br />

sayesinde fabrikada sıfır hataya yakın<br />

ürünler üretiliyor. Biz müşterilerimize 1<br />

mm derz garantisi de veriyoruz. Buradaki<br />

amacımız kalibrasyondaki iddiamızı<br />

ortaya koymaktır.<br />

Üretimde dikkat ettiğiniz unsurlar<br />

nelerdir? Hedeflerinizden bahseder<br />

misiniz?<br />

Avrupa’da ihracattaki en büyük kozumuz<br />

desen çeşitliliği ve kalibrasyondur.<br />

Avrupa bu iki hususta da oldukça hassas<br />

davranır. Tüm ürünlerimiz niş pazarlar<br />

da olmak üzere dünyanın birçok yerinde<br />

hızla dikkat çekiyor. Türkiye’de seramik<br />

denildiğinde üretim kapasitesi oldukça<br />

fazladır. Ülkemiz yıllık 400 milyon<br />

metrekare üretim kapasitesine sahipken<br />

tüketim ise yılda yaklaşık olarak 250<br />

milyon civarındadır. Türkiye’de üretim<br />

kapasitesi ve tekniği bakımından<br />

teknolojiye çok ayak uydurulamadığını<br />

görüyoruz. Üretmiş olduğumuz porselen<br />

garantili seramik oldukça ilgi gören ve<br />

bu anlamda Türkiye’de çok fazla üretilmeyen<br />

bir üründür. Bu ürünle alakalı iç<br />

pazarda ciddi bir talep ile karşılaştık. 81<br />

vilayetin tamamında bayi yapılanmamızı<br />

oluşturduk. Zengin ürün portföyü olduğu<br />

için bayilerimiz müşterilerine istedikleri<br />

ürünleri kolaylıkla sunabiliyorlar. Ürünlerin<br />

kalitesine yönelik olumlu geri bildirimler<br />

aldıklarını duyuyoruz. Bu anlamda<br />

iç pazardaki hedeflerimize hızla ulaştık.<br />

Bizim asıl hedefimiz ise ihracat anlamında<br />

ülkemizde değer oluşturmaktır. Satış<br />

stratejimizi yüzde 50 iç pazar, yüzde 50<br />

ihracat olarak dengelemeyi planlıyoruz.<br />

Yurt dışı pazarında ciddi bir kalite kriteri<br />

var. Almanya’ya bir ürün satabilmeniz<br />

için onların belirlemiş olduğu kalite<br />

kriterlerini belgelemek zorundasınız.<br />

Bu anlamda bugüne kadar herhangi bir<br />

sorun yaşamadık. Hedeflerimize doğru<br />

hızla yürüyoruz. Şu anda yaşadığımız tek<br />

sıkıntı mevcut talebi karşılama noktasında.<br />

Peki, bu yatırımın üzerine başka bir<br />

yatırım daha yapacak mısınız?<br />

Cumhurbaşkanımızın zamanında yapmış<br />

olduğu istihdam çağrısına hem Makro<br />

İnşaat hem de Decovita olarak ilk kulak<br />

veren firmalardan biriyiz. Decovita olarak<br />

normalde hedeflediğimiz ikinci yatırım<br />

olan kapasite artırımını bu yıl itibariyle<br />

gündemimize aldık. Fabrika ile ilgili ilave<br />

ekipman bağlantılarımızın büyük bir<br />

kısmını anlaştık.<br />

<strong>2018</strong> yılının ikinci çeyreğinde fabrikanın<br />

kapasitesini iki buçuk katına çıkartmayı<br />

hedefliyoruz. Burada ciddi bir istihdam<br />

oluşturarak, şu anki taleplere ve planlanan<br />

ihracat rakamlarına ulaşacağız.<br />

Daha sonra oluşacak talebi karşılayabilmek<br />

adına da bu yatırımı yapıyoruz.<br />

Çünkü ülke olarak ekonomik yönden<br />

rahatlamaya başladık.<br />

Çok titiz ve düzenli bir üretim anlayışına<br />

sahip olduğunuzu söylediniz. Bu özelliğiniz<br />

ile başka firma ve markalar adına da<br />

üretim yapmayı düşünüyor musunuz?<br />

Milliyetçi ve vatansever duygularımızla<br />

fason üretime karşıyız. Birçok firmanın<br />

sıcak baktığı fason üretim teklifi bize geldiğinde<br />

bu sebeple reddettik. Dolayısıyla<br />

fason üretime hayır dedik ve dünyanın<br />

dört bir yanında ürünlerimizi kendimiz<br />

tanıtıyoruz. Bu anlamda önümüzdeki yıl<br />

itibarıyla uluslararası fuarlara da katılım<br />

sağlamaya başlayacağız. Decovita’nın<br />

dünyanın en seçkin firmaları arasında<br />

yer alması en büyük hedefimizdir.<br />

Bu kadar çeşit arasına yenileri girecek<br />

mi? Bununla alakalı yaptığınız çalışmalar<br />

var mı?<br />

Dünyada en fazla desen üreten markayız<br />

ve mevcutta 3 binin üzerinde ürüne<br />

sahibiz. Çok desen eklemek adına verimi<br />

düşürmek niyetinde değiliz, Ar-Ge ve<br />

Ür-Ge ekibimiz içerisinde özel mimari<br />

tasarım kadromuz var. Bu kadro dünyayı<br />

dolaşarak farklı motivasyonlarla desen<br />

geliştiriyor. Önümüzdeki yıl desen çeşitliliğine<br />

Türkiye’de ağırlık vermek istiyoruz.<br />

Mesela Urfa’daki bir mimar arkadaşımızla<br />

Urfa yöresindeki doğal taşlarla bir<br />

dış cephe kaplaması yapılabilir.<br />

Patenti tamamen ona ait olacak ve o<br />

mimara üründen pay da vereceğiz. Hem<br />

mimarlarımıza maddi destek olacağız<br />

hem de o taşın dünyada trend olması için<br />

çalışacağız. Çünkü doğal taşı ebatlamak<br />

ve dünya pazarına çıkacak miktarda<br />

üretmek çok zor. Decovita porselen ve<br />

seramik olarak biz dünyadaki bütün<br />

üreticilere kalibrasyon ve çeşitlilik olarak<br />

rakibiz.<br />

Seramikte en beyaz ve en siyahı yakalamak<br />

zordur. Seramik içerisindeki üretim<br />

tekniklerini bilenler bu iddialarımızı<br />

çok iyi anlar. Dünyada binlerce seramik<br />

fabrikası var. Beyazlık ölçümünde %95’in<br />

üzerinde bir beyazlık yakaladık ki, şimdiye<br />

kadar yakalanmış en yüksek beyazlık<br />

%88’di. Biz her ebatta seramik üretiyoruz.<br />

Fakat asıl derdimiz üretim tekniğimiz,<br />

kalitemiz ve renk çeşitliliğimizle<br />

tüketicinin aradığını sunmak. Ülkemize<br />

güveniyor ve yarınlarına inanıyoruz. Dünyanın<br />

en iyi markaları arasında yer almak<br />

adına da hızlı adımlarla ilerliyoruz.<br />

131 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


AGT’den Yeni Yılda<br />

Yeni Ürünler<br />

Dünyanın modasını sizlerle buluşturan, Türkiye’nin önde gelen mobilya bileşenleri markası<br />

AGT, yeni yılda yeni ürünleriyle yaşam alanlarına konuk olmaya devam edecek.<br />

Türkiye’nin önde gelen mobilya<br />

bileşenleri markası<br />

AGT, <strong>2018</strong>’e yepyeni ürünleriyle<br />

merhaba diyecek. AGT,<br />

doğadan ilham aldığı renkleriyle,<br />

leke tutmayan, kolay<br />

temizlenen parkeleriyle ve<br />

yeni panel renk seçenekleriyle<br />

önümüzdeki yıla damgasını<br />

vuracak.<br />

Özgün tasarımlarıyla modanın<br />

öncüsü AGT’nin yeni<br />

parke serilerinden Bella; 8<br />

mm kalınlığı, doğadan ilham<br />

alan renkleriyle yaşam alanlarınızdaki<br />

mutluluğa eşlik<br />

ediyor.<br />

Dar ve geniş ölçüleri bulunan<br />

Natura Slim & Large Serisi,<br />

gerçek ağaç hissi veren,<br />

senkronize yüzey dokusu, 8<br />

mm kalınlığı ile yaşam alanlarına<br />

doğanın huzurunu<br />

getiriyor.<br />

Natura Slim & Large Serilerinin<br />

parke tasarımlarının<br />

aynı olması sebebiyle birlikte<br />

de kullanılabiliyor. 14 mm<br />

kalınlığı ile fark yaratan Legno<br />

Lamine Serisi ise dünya<br />

ormanlarından izler taşıyor.<br />

AGT parkeler, patentli klik<br />

sistemi sayesinde çok kolay<br />

uygulanıyor, zamanla açılma<br />

yapmıyor ve zamandan tasarruf<br />

sağlıyor.<br />

132 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Aynı zamanda ısıya ve aşınmaya<br />

dayanıklı, üstün sızdırmazlık<br />

özelliği olan AGT<br />

Parkeler, uzun yıllar boyunca<br />

kullanım kolaylığı sağlıyor.<br />

Ahşabı teknoloji ve tasarımla<br />

buluşturan AGT yeni parkelerinin<br />

yanı sıra, panel kartelasına<br />

yeni eklediği; metalik<br />

renk ve dokular taş hissini<br />

veren uygulamalar ile yaşam<br />

alanlarınızın atmosferini<br />

değiştiriyor.<br />

Yüksek leke dayanımı sayesinde<br />

kolay temizlenebilen,<br />

üstün yüzey kalitesine sahip<br />

AGT Panel ile mekanlar artık<br />

daha ferah.<br />

AGT’nin yeni parke serileri<br />

ve panel renkleri <strong>2018</strong>’in ilk<br />

haftalarında satış noktalarında<br />

yerlerini alacak.<br />

133 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


Newest Products<br />

from AGT in <strong>2018</strong><br />

Introducing you to the latest trends in global furniture industry, Turkey’s leading<br />

furniture components brand AGT is to bring a charming elegance to your living spaces<br />

with its new products for the new year.<br />

Turkey’s leading furniture components<br />

brand AGT welcomes<br />

<strong>2018</strong> with brand new products.<br />

AGT is set to make its mark<br />

on <strong>2018</strong> with its stain-resistant<br />

and easy-to-clean flooring<br />

series with colors inspired by<br />

nature, and new panel color<br />

options.<br />

Always saying the last word<br />

in furniture fashion with its<br />

unique designs, AGT’s new<br />

flooring series Bella will complement<br />

your happy moments in<br />

your living spaces. The 8-mm<br />

thick Bella floorings are available<br />

in a rich variety of colors<br />

inspired by nature. Available in<br />

narrow and wide widths, Natura<br />

Slim and Large Series bring<br />

134 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong><br />

the peace of nature to your<br />

living spaces. The 8-mm thick<br />

Natura Slim and Large Series<br />

offer synchronized surface texture<br />

with the feel of real wood.<br />

Natura Slim and Large Series<br />

can be combined as they share<br />

the same design. Standing out<br />

with its 14-mm thickness, Legno<br />

Wood Flooring Series take<br />

inspiration from trees native to<br />

many parts of the world. AGT<br />

flooring can be easily installed<br />

thanks to its patented click<br />

system and saves money as it<br />

doesn’t wear out over time.<br />

Heat- and abrasion-resistant<br />

AGT flooring series offer ease<br />

of use for long years with superior<br />

quality.<br />

Bringing together the wood, technology,<br />

and design, AGT brings<br />

a new atmosphere to your<br />

living spaces with stone-like<br />

applications with metallic color<br />

and texture, new additions to<br />

its shade card. Highly resistant<br />

to stain and easy-to-clean, AGT<br />

Panels create spacious spaces<br />

with outstanding surface quality.<br />

AGT’s new hardwood flooring<br />

series and panel colors will be<br />

on sale throughout the dealers<br />

in the opening weeks of <strong>2018</strong>.


135 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


TETSIAD Türk ev tekstili<br />

sektörüne rehberlik ediyor<br />

Ali Aydın: “Türkiye halıdan yatak odası, banyo ve mutfak tekstillerine, dekoratif<br />

ürünlerden katma değerli ve akıllı kumaşlara kadar her alanda güçlü ve kaliteli.”<br />

Ali Sami Aydın<br />

Türk ev tekstili sektörünün tek<br />

temsilcisi, birleştiricisi ve en<br />

büyük yardımcısı olan Türk Ev<br />

Tekstili Sanayici ve İşadamları<br />

Derneği (TETSIAD) bir yandan<br />

sektörün bütün sorunlarıyla<br />

ilgilenirken bir yandan da yurt<br />

dışı pazarlarda rehberlik görevi<br />

yürütüyor.<br />

Derneğin başarı hikayesini<br />

Başkan Ali Sami Aydın’a sorduk.<br />

TETSİAD’ın ana görevi, ana<br />

misyonu nedir?<br />

TETSİAD bini aşkın üyesiyle,<br />

Türk Ev Tekstili sektörünün %<br />

97 üretim gücünü çatısı altında<br />

toplayan, önemli bir sivil<br />

toplum kuruluşu. Ülkemizin,<br />

sürdürülebilir rekabet gücüne<br />

sahip, üretim girdisinin % 75’i<br />

milli olan, teknik yeterlilik ve<br />

kapasite olarak tüm ihtiyaçlara<br />

cevap verebilen sektörlerinden<br />

biriyiz. Türk Ev Tekstili, 200’ün<br />

üzerinde ülkeye ihracat yapan<br />

güçlü bir sektör. Bu denli<br />

önemli bir sektörün tüm paydaşlarını<br />

birleştiren, tek çatı<br />

altında toplayan bir sivil toplum<br />

kuruluşunun başkanı olmak,<br />

beraberinde çok fazla yükümlülük<br />

getiriyor. Bizde, sorumluluk<br />

bilincimizle, üstlenmiş<br />

olduğumuz bu onurlu görevi<br />

başarmak için çalışmalarımıza<br />

devam ediyoruz. %95’ini imalatçıların<br />

oluşturduğu,<br />

136 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


137 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


1030 üyemiz ile birlikte sektörümüz<br />

için çalışmaya ve üretmeye<br />

devam ediyoruz.<br />

TETSİAD’ın fuarları dışında<br />

sektöre hizmetleri nelerdir?<br />

Tasarım, eğitim, ar-ge ve<br />

benzeri sektörün gelişmesine<br />

katkılarınız nelerdir?<br />

Türkiye’de 2017 Temmuz ayı<br />

itibariyle faaliyette olan 545 AR-<br />

GE merkezinin içinde 29 tekstil<br />

firması bulunuyor. Bu firmalardan<br />

11’i ev tekstili sektöründe<br />

faaliyet gösteren TETSİAD üyesi<br />

kurumlar. 53 tasarım merkezinin<br />

sektörlerine baktığımızda<br />

ise 6’sı ev tekstil sektöründen<br />

olan 17 tekstil firmasının yer<br />

aldığını görüyoruz. Bu çalışmaların<br />

oldukça sevindirici<br />

olduğu kanaatindeyiz. Sektörümüzde<br />

hızla sıradan mallardan<br />

uzaklaşıp, inovatif ve AR-GE’ye<br />

dayalı mal üretimine geçiş<br />

var. Örneğin, iplik karışımları<br />

farklılaştırılıyor. Dokumaya<br />

farklı teknikler getiriliyor. Ama<br />

daha önemlisi, akıllı tekstiller<br />

dediğimiz üretim tarzı önem<br />

kazanıyor. Örneğin antibakteriyal<br />

çarşaf, havlu. Kendi kendini<br />

temizleyen perde. Özel hastane<br />

çarşafları, Leke tutmayan<br />

döşemelik ve daha pek çok<br />

örnek verebiliriz.<br />

Derneğimiz kurulduğu günden<br />

bu yana sektörün gelişimine<br />

yönelik pek çok etkinlik gerçekleştirmektedir.<br />

Özellikle aile<br />

anayasası, kurumsallaşma gibi<br />

herkesi kapsayan konularda<br />

ve dış ticaretten fuarları etkin<br />

değerlendirmeye kadar pek çok<br />

özel konuda üyelerine yönelik<br />

eğitimler düzenlemektedir.<br />

Dünyanın en önemli ev tekstili<br />

etkinliklerinden biri olan<br />

EVTEKS’i fuar kuruluşu ile<br />

birlikte siz yapıyorsunuz. Bu<br />

fuarın daha da geliştirilmesi<br />

için planlarınız var mı?<br />

Dünyanın dördüncü büyük ev<br />

tekstili üreticisi olan Türkiye’de<br />

Derneğimiz tarafından CNR<br />

Holding işbirliği ile İstanbul’da<br />

üç kıtanın birleştiği lokasyonda<br />

düzenlenen EVTEKS, katılımcı<br />

firma ve markaların hem tasarım<br />

hem üretim kalitesi hem de<br />

üretim kapasitesi ile dünya çapında<br />

markalarla son tüketiciye<br />

ulaşan ziyaretçi ve alıcıların<br />

buluştuğu ve tasarım sunum<br />

yönü yüksek olan bir fuardır.<br />

138 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


SİSTEM 9<br />

DİJİTAL YAYIN VE BİLGİLENDİRME EKRANLARI İLE<br />

KURUMUNUZU GELECEĞE TAŞIYIN!<br />

Sistem 9’un profosyonel ekran çözümleriyle<br />

kurumunuza özel tv kanalına sahip olun, satışlarınızı artırın,<br />

kurumsal iletişiminizi güçlendirin.<br />

40.000+ ekran yönetimi<br />

18 ülkede hizmet<br />

PERAKENDE MAĞAZACILIK SEKTÖRÜNE ÖZEL ÇÖZÜMLERİMİZ<br />

KURUMSAL TV<br />

VIDEO WALL<br />

İNTERAKTİF UYGULAMALAR<br />

VİTRİN ÖNÜ DİJİTAL POSTER<br />

LED EKRAN<br />

Dijital Yayın ve Bilgilendirme Ekranları ile görsellerinizi tek merkezden güncelleyebilir,<br />

afiş veya postere dayalı matbaa ile operasyonel maliyetlerinizi ortadan kaldırabilir, satışlarınızı artırabilir<br />

ve kurumsal iletişiminizi en üst düzeye taşıyabilirsiniz.<br />

Sistem 9; donanım, yazılım, sistem kurulumu, içerik üretim ve yönetimi, satış sonrası<br />

7/24 teknik servis desteği ile anahtar teslim çözümlerinin arkasında, müşterilerinin yanında.<br />

info@sistem9.com www.sistem9.com 0212 691 64 00<br />

139 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


EVTEKS, 23 yıldır dünya ev<br />

tekstili sektöründe öncü, büyük<br />

kapasitesi ile ev tekstilinin<br />

tüm taraflarını, Mayıs ayında bir<br />

araya getirdi. Yeni bir düzenleme<br />

ile EVTEKS, nisan konumlaması<br />

ile <strong>2018</strong> yılından itibaren<br />

Nisan ayında gerçekleştirilmeye<br />

başlanacak.<br />

Home&Tex Fuarımız ise kaydettiği<br />

büyük başarıyla şimdiden<br />

dünyanın dördüncü büyük<br />

ev tekstili fuarı konumuna<br />

ulaşmıştır. Fuarlar sektörümüz<br />

açısından çok büyük önem<br />

taşımakta ve ihracat potansiyelimizin<br />

önemli bir kısmını oluşturmaktadır.<br />

Yaklaşık 5 milyar<br />

dolarlık dış ticaretin ve bir o<br />

kadar da iç piyasa hareketinin<br />

en önemli buluşma noktaları<br />

EVTEKS ve Home&Tex<br />

fuarlarıdır.<br />

Türkiye’nin 2023 için büyük<br />

hedefleri var. Bu hedefler<br />

doğrultusunda ev tekstilinin<br />

gidişatı nasıldır? İhracat hedefi<br />

nedir ve 2023’e bu kadar<br />

yaklaşmışken o hedefi hala<br />

gerçekçi buluyor musunuz?<br />

Rekabetin gün geçtikçe arttığı<br />

ev tekstili sektöründe evrensel<br />

bilgiyi anlık takip ederek, üretime<br />

adapte ettiğimiz teknolojik<br />

gelişmeler sayesinde sürekli<br />

birkaç adım önde olmayı kendimize<br />

düstur edindik. Bu amaçla<br />

katma değeri yüksek ürünlere<br />

yönelen Türk ev tekstili, dünyaya<br />

yüksek teknolojili ürünler ve<br />

akıllı ev tekstilleri sunabilmek<br />

için çaba sarf etmektedir.<br />

Hedefimiz, çalışmalarımızı<br />

sürdürülebilir kılmak ve dünyada<br />

ilk iki sıraya yerleşmektir.<br />

Koleksiyon üreten, tasarım ve<br />

üretimi aynı anda yapabilen tek<br />

ülke olarak; gün geçtikçe artan<br />

yatırımlarımız ile AR-GE, tasarım<br />

ve inovasyon odaklı büyümeyi<br />

hedefliyor, katma değerli<br />

ürünlerimizle ihracatımızı artırarak<br />

ülke ekonomisine katkı<br />

sağlamak için tüm gücümüzle<br />

çalışmaya, üretmeye devam<br />

ediyoruz.<br />

140 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


141 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


TETSIAD leads the way for<br />

Turkish home textile industry<br />

Ali Aydin: “Turkey is strong and competitive in all of home and contract textile products<br />

from carpets and rugs to bed, bath and kitchen textiles, from decorative items to<br />

value added smart and intelligent fabrics.”<br />

The only representative organization<br />

of the Turkish home<br />

textile industry TETSIAD, the<br />

Association of Turkish Home<br />

Textiles Industrialists, deals<br />

with the problems of the industry<br />

and acts a leader in foreign<br />

markets for its members.<br />

We asked about the success<br />

story of the association to Mr.<br />

Ali Sami Aydin, Chairman of the<br />

Board.<br />

What is the mission of<br />

TETSIAD?<br />

Having more than a thousand<br />

members, TETSIAD is a civic<br />

association who represents<br />

97% of Turkish home textile<br />

industry. Having a sustainable<br />

competition power by using<br />

domestic inputs by 75%, we<br />

are one of the industries that<br />

have the technical capabilities<br />

and capacities to answer all<br />

the needs. The Turkish home<br />

textiles industry is powerful<br />

enough to serve to more than<br />

200 countries with its exports.<br />

Being at the helm of this organization<br />

that convenes all<br />

stakeholders of the industry<br />

puts a great responsibility on<br />

our shoulders. We keep our<br />

efforts to be successful in this<br />

honorable job and assume all<br />

responsibilities. By watching<br />

the import and export activities<br />

in the country and in the world<br />

we publish several reports to<br />

inform our members. We have<br />

1030 members of whose 75%<br />

are manufacturers.<br />

What are other services that<br />

TETSIAD offers to the members<br />

besides fair organizations?<br />

What are your contributions<br />

in the fields of design,<br />

training, research and development,<br />

etc. in the development<br />

of the industry?<br />

Out of 545 R&D centers that<br />

are active as of July 2017 in<br />

Turkey 29 are textile firms. 11<br />

out of them are members of<br />

TETSIAD and active in home<br />

textiles business. Out of 53 design<br />

centers in the country 17<br />

are in the textile industry and 6<br />

of them are home textiles companies<br />

who are our members.<br />

All of these are promising; the<br />

industry has been getting away<br />

from commodities and moving<br />

towards more value added,<br />

innovative product categories.<br />

Mixtures of yarns are changing,<br />

looming techniques are developing,<br />

and most importantly,<br />

smart textiles such as antibacterial<br />

linens, towels, self<br />

cleaning draperies, special bed<br />

linens for hospitals, stain free<br />

fabrics for upholstery, and others<br />

are becoming widespread.<br />

You have also been organizing<br />

Evteks fair jointly CNR Holding.<br />

Evteks is one of the most<br />

important events on home<br />

textiles in the world. What are<br />

your plans for improving the<br />

fair?<br />

Turkey is the fourth largest<br />

producer of home textiles in<br />

the world. Evteks is organized<br />

in Istanbul, located on a<br />

central position among three<br />

continents, in cooperation with<br />

CNR Holding. It is a good opportunity<br />

for exhibitors, visitors<br />

and buyers to meet each other.<br />

The fair attracts consumers,<br />

designers, producers and<br />

brands in home textile indust-<br />

142 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


ies worldwide. Recently we<br />

reorganized the timing of the<br />

fair. Evteks will now be held in<br />

April <strong>2018</strong>. Evteks April aims to<br />

convene the worldwide players<br />

in home textiles and meet them<br />

with innovations that set the<br />

trends in home textiles fresh<br />

at the season representing the<br />

nature and to provide a fresh<br />

breath to the designers and<br />

producers of those brands who<br />

will use Turkish home textile<br />

products. Evteks 2017 was held<br />

on 160 thousand sqm space<br />

with 750 firms, 1000 brands,<br />

130 thousand visitors from 120<br />

countries, 11,835 personnel, 20<br />

seminars, 20 design presentations,<br />

exhibits, trend announcements,<br />

special meetings,<br />

networking sessions etc. and<br />

have had an impressive impact<br />

in the sector.<br />

Our organization, Home&Tex<br />

has become already the fourth<br />

largest home textiles in the<br />

world. Fairs are highly important<br />

for our industry and they<br />

account an important share in<br />

our exporting potential. Evteks<br />

and Home&Tex fairs are important<br />

meeting opportunities<br />

for both 5 billion dollars of<br />

foreign trade and the economic<br />

transaction in domestic market.<br />

Turkey has great targets for<br />

the year 2023, the centennial<br />

for the republic. How fares the<br />

home textile industry toward<br />

this target? How large is the<br />

targets for exports? Is this<br />

a realistic forecast, because<br />

deadline seems so near?<br />

In home textile industry where<br />

the competition is rising gradually,<br />

we assumed to be some<br />

steps ahead of the technologic<br />

development and their adaption<br />

to the production processes,<br />

and to follow up the global data<br />

and knowledge as our main<br />

principle. Aiming to value added<br />

products the Turkish home<br />

textile industry is working hard<br />

to develop and to offer smart<br />

home textiles to the world they<br />

produce by using the tools of<br />

high technologies. Our objective<br />

is to keep our efforts going<br />

and to get the second rank in<br />

the world. Turkey is the only<br />

country who is able to produce<br />

collections, designs and productions<br />

as a whole and aims to<br />

grow by following a design and<br />

innovation focused strategy and<br />

with growing investments.<br />

143 <strong>DECOR</strong> • January - February <strong>2018</strong>


SUBSCRIPTION FORM<br />

Firm :..............................................................................................................................................<br />

Name - Surname :..............................................................................................................................................<br />

Occupation :..............................................................................................................................................<br />

Address :..............................................................................................................................................<br />

.......................................................................................................................................................................................<br />

......................................................................................................................................................................................<br />

Tel :..............................................................................................................................................<br />

Fax :............................................................................................................................................<br />

60 E year / 6 issues) Euro has been transferred to your below bank account.<br />

Please debit 60 Euro to my credit card:<br />

VISA MASTER / EUROCARD<br />

Card No :............................................................................ Expiry Date:............... CV Code:............................................<br />

Bank account name / Hesap adı : İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

YURTİÇİ BANKA HESAP NUMARALARIMIZ (TL)<br />

GARANTİ BANKASI KUYUMCUKENT ŞUBESİ ŞUBE KODU: 301 HESAP NO: 6299783<br />

IBAN NO: TR90 0006 2000 3010 0006 2997 83<br />

BANK ACCOUNT NO<br />

TURKIYE GARANTI BANKASI Bank account: 9097457 (EURO)<br />

Swift code: TG BATRIS XXX KUYUMCUKENT BRANCH Branch code: 301<br />

IBAN NO: TR90 0006 2000 3010 0009 0974 57<br />

TURKIYE GARANTI BANKASI Bank account: 90297451 (USD)<br />

Swift code: TG BATRIS XXX KUYUMCUKENT BRANCH Branch code: 301<br />

IBAN NO: TR58 0006 2000 3010 0009 0974 51<br />

DATE :........../.............../...............<br />

SIGNATURE.................................................................................................................


SAYI FUAR ADI TARİH ŞEHİR ve ÜLKE ORGANİZATÖR<br />

OCAK<br />

ŞUBAT<br />

Domotex Hannover<br />

Heimtextil<br />

IMM Mobilya Fuarı<br />

IMOB<br />

12-15 <strong>Ocak</strong><br />

9-12 <strong>Ocak</strong><br />

15-21 <strong>Ocak</strong><br />

23-28 <strong>Ocak</strong><br />

Hannover - ALMANYA<br />

Frankfurt - ALMANYA<br />

Köln - ALMANYA<br />

İstanbul - TÜRKİYE<br />

HANNOVER MESSE<br />

MESSE FANKFURT<br />

KÖLN MESSE<br />

CNR<br />

MART<br />

NİSAN<br />

Domotex Asia Chinafloor<br />

Home Deco Kazakhstan<br />

CIFF-China Int. Furniture<br />

20-22 Mart<br />

20-26 Mart<br />

28-31 Mart<br />

Şangay - ÇİN<br />

Almatı - KAZAKİSTAN<br />

Guangzhou - ÇİN<br />

VNU<br />

TÜRKEL<br />

CHİNA FOREİGN TRD.<br />

CORP.<br />

MAYIS<br />

HAZİRAN<br />

Domotex Turkey<br />

Evteks<br />

24-27 Nisan<br />

24-28 Nisan<br />

Gaziantep - TÜRKİYE<br />

İstanbul - TÜRKİYE<br />

HANNOVER MESSE<br />

CNR<br />

TEMMUZ<br />

AĞUSTOS<br />

Int.Area Rug Market<br />

Intertextile Shanghai<br />

Temmuz<br />

Ağustos<br />

Atlanta - ABD<br />

Şangay - ÇİN<br />

AMERİCASMART<br />

MESSE FRANKFURT<br />

EYLÜL<br />

EKİM<br />

Maison&Objet<br />

MoOD (Decosit)<br />

Heimtextil Russia<br />

7-11 Eylül<br />

11-13 Eylül<br />

18-20 Eylül<br />

Brüksel - BELÇİKA<br />

Paris - FRANSA<br />

Moskova - RUSYA<br />

TEXTIRAMA<br />

SAFI<br />

MESSE FRANKFURT<br />

KASIM<br />

ARALIK<br />

Home&Tex<br />

Design Living Tendency<br />

Furniture Istanbul<br />

26 -29 Eylül<br />

Ekim<br />

6-11 Kasım<br />

İstanbul - TÜRKİYE<br />

Kiev-UKRAYNA<br />

İstanbul - TÜRKİYE<br />

CNR-TETSIAD<br />

TURKEL<br />

CNR

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!