18.02.2020 Views

Tekstil Teknik February 2020

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ISSN 2148-9254

ŞUBAT FEBRUARY 2020

Web_UI_2020.qxp_Tekstil&Teknik 27.01.20 14:39 Seite 1

www.tekstilteknik.com.tr

Gelecekteki

başarınız için hazır

AHEAD OF PROGRESS

Montex ramözleri

Sürekli en iyi finisaj sonuçları elde etmek

için önde gelen High Tech özellikleri.

Entegre kalite kontrolü,

Qualitex PLC kontrol sistemi ile her zaman görülür.

Ve Web-UI* ile de mobil cihazınızda.

Detaylı bilgi isteyin.

Size daha fazla bilgi vermekten memnuniyet duyarız.

Neotek Tekstil Mak. Tic. Ltd. Şti

Saray Mah. Küçüksu

Cad. No: 64A, D: 273

34768 / Ümraniye, İstanbul

Tel: +90 216 504 41 69

E-Mail: akilic@neotektekstil.com

*opsiyon

A. Monforts Textilmaschinen GmbH & Co. KG

Germany | A Member of SINOMACH Fong’s Group

www.monforts.com
REKLAM İNDEKSİ

ADVERTISEMENT

ARASTEKS (ARC)................................A.K

ASTEKS...................................................43

ATAÇ......................................................47

CANLAR MEKATRONİK..............Ö.K.İ – 1

EFFE........................................................23

EKOTEKS........................................... 29-77

ENEŞ TEKSTİL.......................................... 17

EPSON................................................... 21

ERKO...................................................... 11

FİLİZ MAKİNA........................................37

GROZ BECKERT.......................................9

ITM 2020............................................A.K.İ

ITMA ASIA..............................................55

İHLAS ARMUTLU....................................85

İHLAS KUZULUK.....................................87

İHLAS MATBAACILIK............................ 71

KIRAY MAKİNA.....................................27

MONFORTS.........................................Ö.K

PETNİZ ISI............................................... 41

PICANOL.................................................5

PİMMS...............................................14-15

SANKO...................................................49

SARDES..................................................25

SEÇEN İPLİK........................................... 51

SPGPrints...............................................33

ŞANAL PLASTİK............................... 58-59

TESPART................................................. 31

TÜRK BARTER.........................................79

TÜRKİYE HASTANESİ.............................. 67

TÜYAP (İPLİK FUARI)..............................63

VOLİ TURİZM..........................................95

www.tekstilteknik.com.tr


İMTİYAZ SAHİBİ

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ADINA

Publisher

H. Ferruh IŞIK

GENEL MÜDÜR (SORUMLU)

General Manager (Responsible)

Mehmet SÖZTUTAN

mehmet.soztutan@img.com.tr

YAZI İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ

News Editor

Ali ERDEM

ali.erdem@img.com.tr

YAYIN KURULU BAŞKANI

Editorial Board Chief

Prof. Dr. Cevza Candan

YAYIN KURULU

Editorial Board

Prof. Dr. Bülent Özipek

Prof. Dr. H. Rıfat Alpay

Prof. Dr. Yalçın Bozkurt

Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş

Prof. Dr. W. Oxenham

Prof. Dr. Emel Önder

Prof. Dr. Yusuf Ulcay

Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner

SÜREKLİ YAZARLAR

Permanent Columnists

Prof. Dr. İsmail KAYA

Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN

Ekrem Hayri PEKER

REKLAM DANIŞMANI

Advertisement Consultant

Mehmet TATLI

mehmet.tatli@img.com.tr

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

Foreign Relations Manager

Yusuf OKÇU

yusuf.okcu@img.com.tr

TEKNİK MÜDÜR

Technical Manager

Tayfun AYDIN

tayfun.aydin@img.com.tr

GRAFİK & TASARIM

Graphics & Design

Hakan SÖZTUTAN

hakan.soztutan@img.com.tr

ABONE VE DAĞITIM

S u b s cr i pt io n a n d C i rc ul at io n M an ag e r

İsmail ÖZÇELİK

ismail.ozcelik@img.com.tr

AD RES | He ad Of fi ce

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

İHLAS MEDIA CENTER

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11

Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93

www.tekstilteknik.com.tr

e-ma il: img@img.com.tr

BASKI | Printed By | İH LAS Ga ze te ci lik A.Ş.

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi

29 Ekim Caddesi No: 11 A/41

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY

Tel: +90 212 454 30 00

B Ö LG E T E MS İ LC İL İ KL ER İ

BURSA | Ömer Faruk GÖRÜN

Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81

KONYA | Me tin DE MİR

Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74

Advertising Representatives

KOREA | Jes Media Int. | Mr. Young Seoah Chinn

Tel: 8224813411 Fax: 8224813414

jesmedia@unitel.co.kr

BİLGİ / Information

Tekstil& Teknik Dergisi’nde yer alan makalelerdeki

fikirler yazarlarına aittir.

Yayınlanan ilanların sorumluluğu

ilan sahiplerine aittir.

Tekstil & Teknik is published monthly.

A dv e rt is em e n t s r e sp o ns ib il it ie s

pub lis hed in our ma ga zi ne per ta in to ad ver tisers.


4

Doğa ve çevreye saygı

Üzerinde yaşadığımız dünyanın bize sağlamış olduğu doğal kaynakların verimli bir

şekilde kullanılması, gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi için önem arz

etmektedir. Biz bu dünyanın doğal kaynaklarını ne kadar tasarruflu kullanırsak,

bizden sonraki nesiller de o kadar az kaynak sıkıntısı çekecek ve gelecek kuşaklar

da doğal kaynaklardan yararlanma olanağı bulacaktır. Tabii kaynakların sonsuz olmadığı,

dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu doğal kaynakların tükeneceği

akıldan çıkarılmamalıdır. İnsanların yaşam alanlarına zarar vermesi o yaşam alanını

paylaştığı tüm canlılara ama en çok da kendisine zarar vermektedir. Sağlıklı bir

yaşam ancak sağlıklı bir çevre ile mümkündür. Kalabalıklaşan dünyamız nedeniyle

her gün daha fazla tüketilen doğal kaynaklarımızı geri dönüşüm ile daha uzun süreli

kullanabiliriz. Tekrar değerlendirilebilen atıkları geri dönüştürerek doğal kaynaklarımızı

tüketmeden yeni ürünler elde edebiliriz. Geri dönüşüm, doğal kaynakların

kullanılmasını azaltarak ülkemizin gelişimine katkıda bulunur.

Ali ERDEM

Yazı İşleri Müdürü

News Editor

Gelecek için geri dönüşüm

Tekstil geri dönüşümü son dönemlerin en dikkat çeken başlıklarından biridir. Geri

dönüşüm sürecinde en önemli faktör, neredeyse tüm tekstil ürünlerinin geri dönüştürülebiliyor

olması. Her ne kadar tekstil üretiminde kullanılan malzemeler, diğer sektörlere

göre daha az zararlı olsa da çevreye ciddi anlamda zararları olmasının da önüne geçilemiyor.

Çevresel kirliliğin oluşmasında önemli derecede rol oynayan insan, gelişen

teknolojiler ve çevre bilinciyle geri dönüşüm sorunlarının çözümünde aktif rol oynamaktadır.

Herkes geri dönüşümü, bir hayat felsefesi olarak benimseye başladığı zaman

uygun çözümler geliştirilebilir. Görüldüğü gibi geri kazanım sektörü, sürdürülebilir

üretim ve kalkınmanın önemli bir ayağıdır ve mutlaka desteklenmesi gerekmektedir.

EDİTÖR

Respect for nature and

the environment

The efficient use of the natural resources provided by the world we live in is important

for future generations not to have any shortage of resources. The more efficient we

use the natural resources of this world, the fewer generations after us will suffer fewer

resources and the next generations will have the opportunity to benefit from natural

resources. It should not be forgotten that if natural resources are not endless and if not

used carefully, these natural resources will be exhausted one day. Damaging people’s

living spaces harms all living things that share that living space, but most of all. A

healthy life is possible only with a healthy environment. Due to our crowded world, we

can use our natural resources, which are consumed more and more every day, for

a longer period of time with recycling. By recycling wastes that can be recycled, we

can obtain new products without consuming our natural resources. Recycling contributes

to the development of our country by reducing the use of natural resources.

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

Recycling for the future

Textile recycling is one of the most remarkable headlines of recent times. The most

important factor in the recycling process is that almost all textile products can be

recycled. Although the materials used in textile production are less harmful than

other sectors, serious damage to the environment cannot be prevented. Playing an

important role in the formation of environmental pollution, people play an active

role in the solution of recycling problems with developing technologies and environmental

awareness. Appropriate solutions can be developed when everyone begins

to adopt recycling as a philosophy of life. As seen, the recovery sector is an important

pillar of sustainable production and development and must be supported.


Hıza olan

ihtiyaçları

kıstasımızdır

UYGULAMA

IÇIN BUNU

TARAYIN

Bu reklamı yeni uygulamamızla

tarayarak videoda

vizyonumuzu keşfedin.

www.picanol.be

Let’s grow together


6

PANORAMA

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ocak ayı geçici dış

ticaret verilerini Hatay’da açıkladı. Ocak ayında ihracat,

Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre yüzde 6,1 artışla

14 milyar 765 milyon dolar olarak rekor tazeledi. Son

12 aylık ihracat ise 181,6 milyar dolara ulaşıldı. İhracat

rekorunun 180,7 milyar dolar ile bir üst çıtaya taşındığı

2019 yılının ardından 2020 yılının içerde ve dışarda

önemli gelişmeler ile başladığına dikkat çeken TİM

Turkey Exporters Assembly (TIM) announced

the provisional foreign trade data

for January in Hatay. According to the

General Trade System (GTS), exports in

January renewed a record as 14 billion

765 million dollars, with an increase of 6.1

percent. The exports in the last 12 months

reached 181.6 billion dollars. Noting


PANORAMA 7

İhracat 2020 yılına da

rekorla başladı

Exports started 2020

with a record

Türkiye İhracatçılar Meclisi

(TİM), ocak ayı ihracat

rakamlarını açıkladı.

Türkiye’nin ihracatı 2020

yılı ocak ayında yüzde 6,1

artışla 14 milyar 765 milyon

dolar oldu.

Turkey Exporters Assembly

(TIM) announced export

figures for January. Turkey’s

exports became 14 billion

765 million dollars by

increasing by 6.1 percent in

January 2020.

that after 2019, when the export record

moved to the upper level with 180.7

billion dollars, 2020 started with important

domestically and abroad developments,

TIM President Ismail Gulle said:

“While a positive environment is formed

in the global markets with the signing of

the 1st phase agreement in the trade

Başkanı İsmail Gülle şunları söyledi: “ABD – Çin arasındaki

ticaret savaşlarında 1. faz anlaşmanın imzalanması

ile küresel piyasalarda pozitif bir ortam oluşurken,

Brexit’te de sürecin iyice belirginleşmesi Avrupa pazarı

başta olmak üzere yatırım ve taleplerde bir hareketlilik

oluşuturdu. Türkiye ekonomisinin 2019’un 3. çeyreğinden

itibaren pozitif büyüme trendine girmesinin ve

ekonominin çarklarının hızlanması ise ithalat rakamla-

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020


8

PANORAMA

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

rına yansımış görünüyor. İthalat hacmi, Türkiye ekonomisindeki

hareketlenmeye bağlı olarak, geçen yılın

ocak ayına göre yüzde 19 artarak 19,2 milyar dolar

olarak gerçekleşti. Bununla birlikte ihracattaki rekor artışların

da etkisiyle, ihracatın ithalatı karşılama oranı da

ocak ayında yüzde 76,8 ile yüksek bir oranda gerçekleşti.

İhracatçılarımızın dinamizmi, doğru rota tespitleri

ve stratejik kararları, hükümetimizin destekleri ile 2020

yılında da küresel arenadaki pozisyonumuzu daha iyi

noktalara taşıyor, taşımaya da devam edecek.”

İHRACATÇI İLE İTHALATÇI SAYISI ARASINDAKİ FARK 10

BİNE YÜKSELDİ

İhracat ailesinin hız kesmeksizin büyümeye devam ettiğini

söyleyen Gülle, “2019 yılında ihracat ailemiz 90 bin

617 firmaya ulaştı. Baktığımızda, ithalat yapan firma

sayısı ile neredeyse 10 bin firmalık bir fark yakalamış

durumdayız” şeklinde konuştu. Faizlerdeki gerilemenin

ihracatın finansmana erişiminde olumlu koşulların

oluştuğu bir sürece işaret ettiğini belirten Gülle şunları

kaydetti: “2016 yılından bu yana ilk defa 2 yıllık tahvil

faizlerimizin 9,96 ile tek haneye gerilediğini görüyoruz.

wars between the USA and China, that

the process has become more evident

in Brexit has made a movement in investments

and demands, especially in the

European market. That Turkey’s economy

entered the positive growth trend

from 3rd quarter of 2918 and that the

wheels of economy accelerated seems

have reflected in the export figures.

Import volume, depending on the movement

in Turkey’s economy, became

19.2 billion dollars, with an increase of 19

percent compared to January last year.

Beside this, due to the record increases

in exports, the ratio of exports to imports

was realized at a high rate with 76.8

percent in January. With the dynamism

of our exporters, the correct route

determinations and strategic decisions,

the support of our government will take

our position in the global arena to better

points in 2020 and will continue”.


Hem kökleri merkezinin bulunduğu bölgede çok sağlam hem de bütün dünyada

kendini evinde hissediyor. Groz-Beckert’i farklı yapan özellik bu. Endüstriyel makine

iğnelerinin, hassas makine parçalarının ve sistemlerin dünyada lider üreticisi olarak,

ürünlerimizin ve servislerimizin kalite ve hassasiyet standartlarını mümkün olan en

yüksek seviyede tutuyoruz. Yaklaşık 9.000 çalışanımız ve örme, dokuma, keçe, tafting,

tarak ve dikiş alanlarında kullanılan yaklaşık 70.000 adet ürün çeşidimiz ile tekstil

endüstrisine en ideal desteği sunuyoruz. Ve 1852’den beri bu şekilde sizi hedeflerinize

ulaştırıyoruz.

Ücretsiz myGrozBeckert Uygulaması

Groz Beckert Turkey Tekstil Makine Parç.Tic.Ltd.Şti.

Gen.Ali Rıza Gürcan Cad.

Alparslan İş Merkezi No: 29 / 1-2-3

34169, Merter, İstanbul, Türkiye

T: 0212-9246868 | F: 0212-9246869

info.turkey@groz-beckert.com www.groz-beckert.com


10

PANORAMA

Bu süreç piyasa faizlerine de yansıyarak yatırım ortamının

daha da iyileşmesini sağlayacaktır. Bizler de bu

süreçte ihracata, yeni pazarlara ve ürün geliştirmeye

odaklanarak, yeni stratejiler ile ihracatçılarımızı potansiyel

anlamda en doğru pazarlara yönlendireceğiz.

Avantajlı olduğumuz ürün ve ürün gruplarıyla ilgili en

hızlı, en doğru ve en derin bilgiyi aktararak, KOBİ’lerimizi

ve ihracatçılarımızı kısa vadede çok daha başarılı

noktalara ulaştırmaya gayret ediyoruz.”

OCAK’TA 1499 FİRMA İHRACAT AİLESİNE KATILDI

Ocak ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen TİM

Başkanı şunları söyledi: “Ocak ayında ihracat ailemize

1499 firmamız daha katıldı. İhracata yeni başlayan bu

firmalarımız, ocak ayında 80,4 milyon dolarlık ihracat

gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, ocakta

toplam 38 bin 165 firmamız ihracat gerçekleştirdi.”

AB’NİN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 50’YE YÜKSELDİ

Ocak ayında ihracatçılar, ülkemizin bayrağını 214 ülke

ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Bu ülkelerin

132’ine ihracat artarken 100 ülkede artış yüzde 10’un,

38 ülkede ise yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti. En çok

ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1,4 milyar dolar ile

Almanya, 889 milyon dolar ile İtalya ve 870 milyon dolar

ile Birleşik Krallık oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı

yüzde 49,2 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,1

olarak gerçekleşti. En büyük pazarımız olan Avrupa

Birliği’nin ihracatımızdaki payı ocakta yüzde 50 oldu.

THE DIFFERENCE BETWEEN NUMBERS OF

EXPORTERS AND IMPORTERS INCREASED

10 THOUSANDS

Saying that the export family continues

to grow without slowing down, Gülle

said “Our export family reached 90

thousand 617 companies in 2019. Actually,

we have reached a difference of

almost 10 thousand companies with the

number of importing companies”.

Stating that the decline in interests

points to a process in which positive

conditions occur in the finance access

to export, Gülle said: “For the first time

since 2016, we see that 2-year bond

interest rates fell to one digit with 9.96.

This process will also be reflected in the

market interests and will improve the investment

climate much. We, in this process,

will focus our exporters on the most

potentially correct markets with new

strategies, concentrating on exports,

new markets and product development.

By transferring the fastest, the

most correct and deepest information

about the products and product groups

that we are advantageous to, we try to

reach our SMEs and exporters to more

successful points in the short term”.

1499 FIRMS JOINED THE EXPORT FAMILY

IN JANUARY

Stating the details of the January

export, TIM President said: “In January,

1499 companies joined our export

family. These companies, which have

just started exporting, realized an export

of 80.4 million dollars in January. As for

firm base, 38 thousand 165 companies

totally made exports in January”.

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

EU’S SHARE IN EXPORTS RISE TO 50

PERCENT

In January, exporters managed to wave

the flag of our country in 214 countries

and regions. While exports to 132 of these

countries increased, the increase in

100 countries was over 10 percent and

in 38 countries it was over 50 percent.

The top 3 most exported countries were

Germany with 1.4 billion dollars, Italy

with 889 million dollars and the United

Kingdom with 870 million dollars. While

the share of the top 10 countries in

exports was 49.2 percent, this share in

the top 20 countries was 67.1 percent.

The share of the European Union which

is our largest market in our export became

50 percent in January.12

PANORAMA

Kimya sektörünün

Ocak ayı ihracatı 1,7 milyar dolar

Chemical industry’s

January exports 1.7 billion dollars

Kimya sektörünün Ocak ayı ihracat rakamlarını

değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve

Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim

Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektörümüz

2019 yılında ihracatta tarihi bir rekor kırarak

büyük bir başarıya imza attı. Geçen yılı 20,6

milyar dolarlık ihracatla, otomotiv sektöründen

Adil Pelister, Chairman of the Board of Istanbul

Chemicals and Products Exporters Association

(İKMİB), evaluating the export figures of

the chemical industry in January, said “Our

chemical industry achieved a great success

by breaking a historic record in exports in

2019. It completed last year with exports of

2019 yılını ihracatta rekorla tamamlayan

kimya sektörünün ihracat performansı

yükselmeye devam ediyor. İstanbul

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri

İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre,

2020 yılı Ocak ayında kimya sektörü

ihracatı 2019 yılı Ocak ayına göre

yüzde 10,6 artışla 1,7 milyar dolar olarak

gerçekleşti. Tüm sektörler arasında en fazla

ülkeye ihracat yapan sektör olarak da öne

çıkan kimya sektörü, Ocak ayında 199 ülke

ve bölgeye yaptığı ihracatla birinci oldu.

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

The export performance of the chemical

industry, which completed 2019 with a record

in exports, continues to increase. According

to the data of the Istanbul Chemicals and

Products Exporters Association (İKMİB), the

exports of the chemical industry in January

2020 increased by 10.6 percent compared to

January 2019 and reached 1.7 billion dollars.

The chemical industry, which stands out as

the sector that exports to the most countries

among all sectors, came first in January with

exports to 199 countries and regions.


PANORAMA 13

20.6 billion dollars as a second sector

after automotive sector. Our industry’s

strategic importance continues to grow

day by day. We are working very hard

as we are aware of our contribution to

Turkey’s economy. This year, as IKMIB we

will be with our exporters with our new

projects and activities. In this context,

we will realize our Chemistry Technology

Center, International Chemistry

Olympics, Chemistry Summit projects.

Besides, we will continue to support

our exporters with sector trade mission,

7 purchases delegation, workshops,

R & D Project Market event, awards

ceremony, Turkey Promotion Group

(TTG) project activities, exhibition visits,

6 URGE delegation organizations with

different education, cooperation”.

He said “We will continue to work in

union with all of our industry players to

exceed our 22.5 billion dollars chemical

industry export target, which is our target

for 2020. We have 4 years without selection.

We focus on production and exports

to spend these years in the most efficient

way on behalf of the chemical industry.

We continue our efforts without slowing

down to ensure the continuation of the

added value provided by our chemistry

sector to our country, to accurately

explain the strategic importance of chemistry

and to increase the share of the

Turkish chemical industry from world trade”.

Italy was the most exported country

in January. In January the other top ten

countries after Italy were the Netherlands,

Germany, Iraq, Belgium, Greece,

Egypt, Lebanon, the USA and Spain.

“Mineral fuels, mineral oils and

products” were mostly exported in the

chemical sub-sectors.

In January, the export of mineral fuels,

mineral oils and products in the sub-sectors

took the first place in chemical

exports with 555 million 343 thousand

282 dollars. Plastics and their products

are in the second place with exports

of 484 million 815 thousand 832 dollars,

while inorganic chemicals exports are in

third place with 132 million 242 thousand

402 dollars. Other sectors in the top

ten following inorganic chemicals are;

‘Rubber, rubber goods’, ‘essential oils,

cosmetics and soap’, ‘pharmaceutical

products’, ‘paint, varnish, ink and preparations’,

‘organic chemicals’, ‘various

chemicals’ and ‘washing preparations’.

sonra en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olarak

tamamladı. Sektörümüzün stratejik önemi her geçen

gün artmaya devam ediyor. Kimya sektörü olarak

Türkiye’nin ekonomisine yaptığımız katkının bilincinde

olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl da hedeflerimize

ulaşmak için İKMİB olarak yeni projelerimizle ve faaliyetlerimizle

ihracatçılarımızın yanında olmaya devam

edeceğiz. Bu kapsamda, Kimya Teknoloji Merkezi, Uluslararası

Kimya Olimpiyatları, Kimya Zirvesi projelerimizi

hayata geçireceğiz. Bununla birlikte gerçekleştirmeyi

planladığımız 17 milli katılım organizasyonu, 1 sektörel

ticaret heyeti, 7 alım heyeti, çalıştaylar, Ar-Ge Proje

Pazarı etkinliği, ödül töreni, Türkiye Tanıtım Grubu (TTG)

proje faaliyetleri, fuar ziyaretleri, 6 URGE heyeti organizasyonları

ile farklı eğitim, iş birlikleri ve projelerimizle

ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz...

2020 yılı hedefimiz olan 22,5 milyar dolarlık kimya

sektörü ihracat hedefimizi aşmak için tüm sektör

oyuncularımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmayı

sürdüreceğiz. Önümüzde seçimsiz 4 yılımız var. Bu

yılları kimya sektörü adına en verimli şekilde geçirmek

için üretime ve ihracata odaklanıyoruz. Kimya sektörümüzün

ülkemize sağladığı katma değerin artarak

devamını sağlamak, kimyanın stratejik önemini doğru

bir şekilde anlatmak ve Türk kimya sektörünün dünya

ticaretinden aldığı payı yükseltmek için çalışmalarımıza

hız kesmeden devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

İtalya, Ocak ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu.

Ocak ayında İtalya’yı takip eden ilk onda yer alan

diğer ülkeler ise Hollanda, Almanya, Irak, Belçika,

Yunanistan, Mısır, Lübnan, ABD ve İspanya oldu.

Kimya alt sektörlerinde en çok “mineral yakıtlar,

mineral yağlar ve ürünler” ihracatı gerçekleştirildi

Ocak ayında alt sektörlerde mineral yakıtlar, mineral

yağlar ve ürünler ihracatı, 555 milyon 343 bin 282 dolarla

kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 484 milyon

815 bin 832 dolarlık ihracatla plastikler ve mamulleri

yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 132 milyon

242 bin 402 dolarla üçüncü sırada yer aldı. Anorganik

kimyasalları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise;

‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve

sabun’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘boya, vernik, mürekkep ve

müstahzarları’, ‘organik kimyasallar’, ‘muhtelif kimyasal

maddeler’ ve ‘yıkama müstahzarları’ oldu.

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020
16

PANORAMA

Tekstilciler Çukurova’da

bir araya geldi

Bölgenin ilk ve tek Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı, TÜYAP Adana Çukurova

Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bölgesel

anlamda sektörün en önemli pazarlama etkinliği olan Fuar, TÜYAP

Adana Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçileriyle buluştu.

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

İlklerin Fuarı, TÜYAP Adana Çukurova Tekstil ve Hazır

Giyim Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Ekonominin

lokomotif sektörlerinden biri olan tekstilin rakamsal

verileri de Adana’daki potansiyeli gözler önüne

seriyor. Son 10 yılda hazır giyim ihracatındaki payını

yüzde 3 bandında tutmayı başaran Türk Hazır Giyim

Sektörü’nde 35 bin üzerinde firma faaliyet gösteriyor

ve yaklaşık 17 bin kişiye istihdam sağlanıyor. 2018 yılını

17,4 milyar dolar ihracat değeri ile kapatan sektör,

yılda ortalama 17 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyor.

Çukurova Bölgesi de tekstil sektöründe yurt içi ve

yurt dışında önemli bir konumda yer alıyor. Potansiyeli

Fuar ile daha ileriye taşımayı hedefleyen sektör

temsilcileri, fuar için yeni kreasyonlarını da görücüye

çıkıyor. Yeni trendler ve tasarımların sergileneceği

Fuar’ı Türkiye ve Dünya’dan çok sayıda satın alma

yöneticileri ziyaret ediyor. Türkiye’nin en büyük tekstil

ve hazır giyim firmaları ile temasa geçen TÜYAP Adana

Ekibi, üretici ve satıcıyı bir araya getirerek bölge

ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.


EN ÇOK İHRACAT TEKSTİL SEKTÖRÜ’NDE

Türkiye İhracatçılar Merkezi verilerine göre;

Adana’da en çok ihracat yapan sektör Tekstil

ve Hammaddeleri olurken konfeksiyon ve hazır

giyim sektörü de 5. sırada yer alıyor. Bölge için

önemli bir ekonomik güç olan Tekstil ve Hazır

Giyim Sektörü, bu gücü Fuar ile daha ileriye

taşımayı amaçlıyor. 2020 yılında ilk kez açılan

Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı; sektörün tüm

profesyonellerini katılımcılarıyla buluşturmayı

hedefliyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre;Türkiye’de

imalat sanayi içerisinde ciro payı %3,6

olan Adana Tekstil Sektörü, Hazır Giyim sektöründe

de Türkiye’de %1,2’lik bir paya sahip.

2017 yılında 305 bin dolar olan ihracat performansına

sahip olan Adana Tekstil Sektörü, 2018

yılında 346 bin dolara çıkarılarak %17,22’lik bir

ihracat performansı bulunuyor. Tekstil ve Hazır

Giyim Fuarı’na başta Almanya, Irak, Filistin,

Lübnan, Hollanda, Ürdün, Umman olmak üzere

22 ülkeden 250 kişilik ticari alım heyeti geliyor.

B2B görüşmelerin yapılacağı Fuar’da firmalar

talep ettikleri firmalar ile özel olarak görüşme

alanlarında iş bağlantıları sağlıyor.


18

PANORAMA

Makine ihracatçıları 2020’de de

başarılarını sürdürüyor

Machinery exporters continue

their success in 2020

Makine İhracatçıları Birliği, sektörün

marka değerinin yükselmesi, teknoloji

geliştirme kapasitesinin artması,

finansmana erişiminin kolaylaşması ve

nitelikli iş gücü istihdamının büyümesi

için gerekli gördüklerini bir yol haritasıyla

açıkladı. Yatırım ölçeklerinin büyütülmesi

ve verimlilik artışına odaklanan sektör,

bu hedeflere ulaşmada kayıt dışıyla

mücadele ile piyasa denetim ve

gözetimini öncelikleri arasına koydu.

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

Dış ticaret açığını 2019 yılında 5 milyar dolar

düşürmeyi başaran makine sektöründe,

ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,8

ile rekor seviyeye ulaştı. Ocak ayını 1,4 milyar

dolar ihracatla kapatan sektör, Serbest Bölge-

The Machinery Exporters Union explained

those they find necessary with a route

map for the increase of the brand value

of the sector, the increase of technology

development capacity, easier access

to finance and the growth of qualified

labor force employment. The sector,

which focuses on increasing investment

scales and increasing productivity, put

the fight against informal economy and

market control and surveillance among its

priorities in achieving these targets.

In the machinery sector, which managed to

reduce the foreign trade deficit by 5 billion dollars

in 2019, the ratio of exports to imports reached

a record level with 75.8 percent. The sector,

which closed January with an export volume


PANORAMA 19

of 1.4 billion dollars, increased its exports to 1.5

billion dollars with the transactions from Free

Zones and its export for the last 12 months as

of the end of January 2020 to 19 billion dollars.

The increase in the sector’s value surpassed

the increase in quantity after 2019 it had to

lower the price and the average unit price per

kilogram of machines increased to 5.7 dollars

per kilogram. Stating that year of 2019 is a

major bend in the high-tech transformation

and the machinery industry is taken place in

lerden gerçekleşen işlemlerle birlikte ihracatını

1,5 milyar dolara, Ocak 2020 sonu itibariyle son

12 aylık ihracatını ise 19 milyar dolara taşıdı.

Sektörün değer artışı, fiyat düşürmek zorunda

kaldığı 2019’dan sonra miktar artışını yeniden

geride bıraktı ve makinelerin kilogram başına

ortalama birim fiyatı 5,7 dolara yükseldi. 2019

yılının Türkiye’nin ileri teknolojili dönüşümünde

önemli bir viraj olduğunu ve kamunun hemen

bütün strateji planlarında odak sektör olarak

makine sanayiine yer vermesinin kendilerine

önemli bir sorumluluk yüklediğini vurgulayan

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu

Karavelioğlu şunları ifade etti: “Bu planların

başarıya ulaşmasını ülkemizin teknolojik bağımsızlığı

bakımından gerek şart gördüğümüz için,

süratle atmak zorunda olduğumuz adımları

Dış Pazar Strateji Raporumuz kapsamında ele

aldık. Potansiyelin yüksek olduğu ülkeler için

örnek ürün grupları üzerinden derinleştirdiğimiz

bu çalışmayla, küresel pazar payımızı hızlı

artıracak strateji önerileri geliştirdik. Bakanlıklarımızın,

11. Kalkınma Planı doğrultusunda eş

zamanlı hazırlayıp uygulamaya soktuğu stratejilerin

başarıya ulaşması için, sektörümüzün acil

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020


20

PANORAMA

olanlardan başlayarak tüm ihtiyaçlarına yanıt

vereceğine yürekten inanıyoruz.”

“KAYIT DIŞI İLE MÜCADELEDE DE PİLOT SEKTÖR

OLMAK İSTİYORUZ”

Stratejik önerilerini ölçek, finansman, teknoloji

geliştirme, markalaşma ve doğrudan yabancı

yatırımlar olmak üzere 5 eksende somutlaştırdıklarını

belirten Karavelioğlu şunları söyledi:

“En öncelikli meselemiz firmalarımızın ölçeğini

büyütmektir. Yatırımın ve iş hacminin teknoekonomik

büyüklüğü, verimliliğin, katma değerin,

markalaşmanın ve sürdürülebilir rekabetçiliğin

önşartıdır. Kayıtdışı istihdam ve satış

hangi sektörde olursa olsun yatırım ve faaliyet

ortamını bozarak, iç ve dış sermaye çekmeyi

zorlaştıran ana etkendir. Burada hem devlete

hem de sektörel derneklerimize görev düşüyor.

Kayıt dışıyla mücadelede de pilot sektör

olmaya hazırız.”

İhracatın ve ihracatçının finansmanının çok

önemli olduğunu, bu konunun çözülmesinin ölçek

büyütücü bir etkisi olacağını belirten Karavelioğlu

şöyle konuştu: “Yüzde 26 ile dünyada

ihracata en çok destek veren kredi kuruluşları

arasında yer alan Eximbank’ın imkanlarından

sektörümüzün gereklerine uygun biçimde yararlanmalıyız.

Tüketim mallarına uygun kısa vaalmost

all strategic plans of the public sector as

a focused sector and this encumbered them,

Machine Exporters Association President Kutlu

Karavelioğlu said “As we deemed necessary

for the success of these plans in terms of the

technological independence of our country,

we discussed the steps we have to take quickly

within the scope of our Foreign Market Strategy

Report. With this study, which we have deepened

through sample product groups for count-

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020


Excellence

in digital

textile printing

Created by Epson alongside F.lli Robustelli and For.Tex,

Total Solution is the integrated digital textile printing system.

Harnessing expertise across technology, inks and engineering,

the Monna Lisa Evo Tre series meets the demands of the

industrial market - through quality, productivity and flexibility.

www.monnalisadtp.eu


22

PANORAMA

deli finansman modelleri yerine rakip ülkelerde

olduğu gibi, hedef pazarlarda alıcı kredileri de

dahil orta-uzun vadeli programlar geliştirmeliyiz.

Kredilerin teminatlandırılması konusunda

da sektörel bir açılıma ihtiyaç var.”

“ÖLÇEK BÜYÜTMEK İÇİN İTHALATI ÖZENDİRİCİ

UYGULAMALARDAN VAZ GEÇMELİYİZ”

Karavelioğlu, Türkiye’de en fazla Ar-Ge merkezine

sahip sektörün makine imalat sanayii

olduğunu ve bu sebeple haksız rekabetten en

çok korunması gereken faaliyet alanı olduğunu

belirterek “Türkiye’nin en rekabetçi sektörü olarak

niş alanlarda derinleşmek kabiliyetimiz var.

Ancak unutulmamalı ki yüksek teknolojili makineler

referansla satılır ve iş bitirme belgeleri özel

maksatlı makina imalatında sertifikasyon mahiyeti

taşır. Ülkemizdeki endüstriyel tesislerden referans

kazanabilmemiz için yerlileşme çabaları

artmalıdır. Korumacı tedbirlerin küreselleştiği bir

dönemde kamu yatırımlarını lehimize çevirmeli,

teşvik mevzuatı içinde ithalatı özendiren uygulamalardan

kaçınmalıyız” dedi.

“MAKİNE VE TEKNOLOJİ ÜRETEN ÜLKELER SAYGI

VE İTİBAR GÖRÜR”

Makine ticaretinde alıcı ve imalatçı arasında

bir doku uyuşması olması gerektiğine dikkat

ries with high potential, we have developed

strategy suggestions that will rapidly increase

our global market share. We firmly believe

that our sector will respond to all needs of our

sector, starting with the urgent ones, in order to

achieve success in the strategies that our ministries

prepare and implement simultaneously

in line with the 11th Development Plan”.

“WE WANT TO BE PILOT SECTOR IN THE FIGHT

WITH THE UNRECORDED”

Stating that they embody their strategic suggestions

on 5 axes including scale, finance, technology

development, branding and foreign

direct investments, Karavelioğlu said “

“Our top priority is to develop the scale of

our companies. The techno-economic size of

investment and business volume are prerequisite

for efficiency, added value, branding and

sustainable competitiveness. Unregistered

employment and sales are the main factor

that makes it difficult to attract domestic and

foreign capital by disrupting the investment

and operating environment regardless of its

sector. Here, both the state and our sectoral

associations have a duty. We are ready to be

a pilot sector in the fight against informality”.

Stating that the export and financing of the

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020


DISCOVER ITS Differences

FARKLARINI KEŞFEDİN

www.stentermachine.com

www.stenterframe.com

www.rammaKınesı.com

FOR THOSE WHO PREFER THE BEST

EN İYİYİ TERCİH EDENLER İÇİN

GOOD TO BEST

We have gathered all essential specifications that a stenter machine must have, on It. 20 years

of knowledge, experienced personnel, user friendly solutions and efficient working conditions

come together and new trend is set.

İYİDEN MÜKEMMELE

Bir ram makinesinde olması gerektiğini düşündüğümüz her şeyi O’nda topladık. 20 yıllık

tecrübe, deneyimli kadro, kullanıcı dostu çözümler, verimli çalışma koşulları bir araya geldi

ve yeni trend 3. nesil makinede toplandı.

+90 212 886 5533

+90 212 671 8520

info@effeendustri.com

www.effeendustri.com

rammakinesi.com

stentermachine.com

info@ stenterframe.com


24

PANORAMA

çeken Karavelioğlu, “Ülkelerin ve ürünlerin marka

değeri özellikle yatırım mallarında birbiriyle

çok ilişkilidir. Makine üreten ülkelerin temsilcileri

her daim daha fazla saygı ve itibar görüyor.

Türkiye üretim teknolojileri geliştiren ve ihraç

eden ülke vizyonunda ısrarcı olmalı” dedi.

Verimlilik kavramının makinelerin performansında

önemli bir kriter haline geldiğini ve daha az

enerji harcayarak daha çok iş yapmanın temel

bir ölçüt olduğuna dikkat çeken Karavelioğlu

şöyle konuştu: “Çevre sorunlarına ve iklim değişikliğine

endüstriyel stratejilerde yer vermeyen

ülkelerin dış ticaretten alacağı pay sınırlanacak.

Ana pazarımız AB planlı bir geçiş süreci

sonunda, kötü gidişe kayıtsız kalan ülkelerin

mallarını ithal etmeyecek. On yılı aşkın bir süreçte

ürünlerinin büyük kısmını AB direktiflerine

uygun hale getirmiş bir sektörün temsilcileri olarak

biz bu yaklaşımı insanlığın temel değerlerine

uygun buluyoruz ve bu olguyu zamanında

önlemler alarak yönetmek üzere kamuoyunda

bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz.”

exporters are very important and resolving this

issue will have a scaling up effect, Karavelioğlu

said “We should take advantage of the

opportunities of Eximbank, which is among the

most supportive credit institutions in the world,

with 26 percent. Instead of short-term financing

models suitable for consumer goods, we

should develop medium-long-term programs,

including buyer loans in target markets, as in

competing countries. There is a need for a sector

opening up in terms of securing loans”.

“WE MUST GIVE UP APPLICATIONS

ENCOURAGING IMPORT TO INCREASE SCALE”

Karavelioğlu, stating that the sector with the

most R&D centers is the machinery manufacturing

industry and is therefore the field of activity

that should be protected most from unfair

competition, said “As the most competitive

sector of Turkey, we have the capabilities in niche

areas. However, it should not be forgotten

that high technology machines are sold with

reference and work completion documents

are certified in special purpose machine

manufacturing. In order to gain reference from

the industrial facilities in our country, localization

efforts should be increased. In a period

when protectionist measures are becoming

global, we should turn public investments in

our favor and avoid practices that encourage

imports within the incentive legislation”.

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

“COUNTRIES THAT MAKE MACHINERY AND

TECHNOLOGY ARE RESPECTED AND REGARDED”

Pointing out that there should be a texture

match between the buyer and the manufacturer

in the machine trade, Karavelioğlu said

“The brand value of countries and products is

particularly related to investment goods. Representatives

of machinery producing countries

are always getting more respect and dignity.

Turkey should insist on developing production

technologies and vision-exporting countries”.

Standing out that the concept of efficiency

has become an important criterion in the

performance of the machines and it is a basic

criterion to do more by consuming less energy,

Karavelioğlu said: “The share of countries that

do not include environmental problems and

climate change in industrial strategies will

be limited. Our main market will not import

the goods of countries that are indifferent to

the bad trend after an EU planned transition

period. As representatives of a sector that has

adapted most of its products to EU directives

over a decade, we find this approach in line

with the core values of humanity and aim to

raise public awareness to manage this phenomenon

by taking timely measures”.26

PANORAMA

Aksa Akrilik,

çevre uygulamalarıyla örnek oldu

Dünyanın en büyük kurumsal çevre raporlama platformu olan CDP’nin,

2019 yılı Türkiye sonuçlarına göre Aksa Akrilik, “İklim Değişikliği”

derecelendirmesinde ikinci kez B- seviyesinde değerlendirilirken, “Su

Programı” derecelendirmesini ise B seviyesine yükseltti. Böylelikle,

Aksa Akrilik, “İklim Değişikliği” ve “Su Yönetimi”nde küresel ölçek

ortalamasının üstünde derecelendirildi.

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

Sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde

verimliliğe odaklı yaklaşımlar geliştiren

Aksa Akrilik, iş yapış biçimlerinde bu

bakış açısıyla hareket ederek, tüm

çalışmalarında sınırlı kaynakları etkin

şekilde kullanmaya özen gösteriyor.

Şirket, faaliyetlerinde çevrenin korunmasında

öncü olma ve ekonomik

gelişimi devamlı kılma noktasından

hareket eden Aksa Akrilik, sürdürülebilirlik adına

yaptığı girişimleri sonucunda CDP’nin (Carbon

Disclosure Project-Karbon Saydamlık Projesi)

“İklim Değişikliği” derecelendirmesinde ikinci kez

B- seviyesinde değerlendirilirken , “Su Programı”

derecelendirmesinde ise notunu B seviyesine yükseltti.

Aksa Akrilik, CDP programı kapsamında;

sera gazı emisyonları, iklim

değişikliği, stratejileri ve sürdürülebilir

su kullanımı ile ilgili verilerini gönüllük

esasına dayanarak CDP 2019 iklim

değişikliği ve su programı soru listesine

uygun olarak paylaştı. CDP, şirketleri,

kapsamlı ve bağımsız bir metodoloji

kullanarak, beyanın kapsayıcılığı,

farkındalık seviyesi, çevresel risklerin yönetimi ve

çevre ile ilgili hedeflerin belirlenmiş olması gibi

çevresel konularda liderlikle ilgili iyi uygulama

örnekleri çerçevesinde, A ile D- arasında notlandırıyor.

Yeterli bilgi sağlamayan veya raporlama

yapmayan şirketler ise F olarak notlandırılıyor.28

Türkiye’de dijital baskı pazarı

Doksanlı yıllarda gelişen ink-jet teknolojisi kendini teksti sektörüne kabul ettirmiştir.

Gelişen teknolojiler makine fiyatlarını düşürmüş, kafalarının ömrünü uzatmıştır. İnk-jet

teknolojisi klasik baskıya göre sağladığı avantajlar pazardaki payını sürekli arttırmıştır.

-Kısa metrajlar -Daha net ve kaliteli baskı -Baskı kolaylığı,

Dijital baskının yaygınlaşmasını hızlandırmıştır. Artan üretim kapasiteleriyle dijital baskı

sistemlerinin kullanımı konvansiyonel baskı yöntemlerine oranla tüm dünyada hızla

yayılmaya başlamıştır. Bu gelişimin en önemli sebebi, dijital baskı yöntemi ile milyonlarca

renk içeren fotoğraf kalitesindeki çok çeşitli desenlerin aynı netlikte tekstil

mamulü üzerine basılabilmesi, müşteri isteklerine hızlı yanıt verme olanağı sağlaması

ve konvansiyonel metotlara göre çok daha ekonomik olmasıdır.

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

Ekrem Hayri Peker

Kimya Mühendisi

Tekstil Araştırmaları

Derneği Başkanı

Kimya Mühendisi

ekrempeker@gmail.com

GÖRÜŞ

Dijital baskının dağılımı:

Pigment % 10 - Reaktif % 28 - Asit % 2 - Dispers transfer % 52 - Dispers Direkt % %8

Dijital baskı, Hızlı üretim prosesi, sınırsız renk kapasitesi Desen tasarımı, ön hazırlık,

numune baskı ve baskı prosesinin tamamlanmasına kadar geçen sürede konvansiyonel

metotlara göre önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar. Dijital baskı alanında

gelişen teknolojiyle birlikte baskı süresi gün geçtikçe daha da kısalmaktadır. Dijital

baskıda üretim hızı son yıllarda saate 10 metre kare basıdan bugün 700 metre

karelere kadar gelişmiştir. Düşük yatırım, yüksek tasarruf Dijital baskıda şablon, kalıp

ve boya mutfağı gibi maliyetler yoktur. Dijital baskı yöntemi ile tekrarlana bilirliği

çok yüksek, baskı malzemelerinin kalitesi ile paralel olarak uzun ömürlü ve dayanıklı

baskılar elde edilmektedir. Klasik baskı tekniklerine göre %30 daha az su ve %45

daha az elektrik kullanılmaktadır. Ayrıca temizlik işlemlerinde kullanılan su miktarı

klasik baskının %3 ü kadardır. Rotasyon baskıda bir şablonun temizlenmesi için 700

litre suya ihtiyaç vardır ki, bu da 10 renkli bir rotasyon baskıda 7 ton boşa tüketilen

su anlamına gelir. Ayrıca dijital baskı sisteminde kumaş yüzeyine aktarılacak boya

miktarı önceden hesaplandığı için klasik baskıda ortaya çıkan boya ve atık baskı

patı kayıpları önlenmiştir. Dijital baskı tekniği, CAD sisteminde üretilen sayısal desen

bilgilerini kullanarak çok ince düzeler yardımı ile baskı mürekkebinin online olarak

kumaşa püskürtülmesi esasına dayanır. Dijital baskı sistemi; baskı kafası, gövde, kumaş

besleme sistemi ve kartuş gövdesinden oluşur. Baskı kafası, dijital baskı sisteminin

en önemli parçasıdır. Dijital baskı makinelerinde thermal, piezo ve kontinü kafa

teknolojilerinden genellikle Piezo baskı kafası teknolojisi kullanılmaktadır. Piezo baskı

kafaları uzun ömürlüdür. Dijital baskıda boyarmadde penetrasyonunu artırmak,

haslık özelliklerini geliştirmek ve renk verimi yüksek, parlak baskılar elde etmek için

tekstil mamulünün baskıya hazırlanması gerekmektedir. Bu amaçla baskı işleminden

önce kumaş ön işlemle temizlenir ve hidrofil hale getirilir. Baskı aşamasına

geçildiğinde ise; yüksek çözünürlükte olan görselin birebir basılmasında, kullanılan

dijital baskı makinesinin yanı sıra baskı patının ve boyaların seçimi oldukça önemlidir.

Günümüzde asit, reaktif, dispers ve pigment boyalarla çok çeşitli tekstil mamulleri

üzerine baskı yapılabilmektedir. Selülozik kumaşların reaktif ink- jet baskıcılığında

iki aşamalı olarak işlem gerçekleştirilir. Ön işlem olarak kıvamlaştırıcı ve kimyasalları

içeren çözelti kumaşa uygulanır, ardından sadece boyarmaddeyi içeren mürekkeple

baskı yapılır. Dispers ink jet boyaları, transfer ve direk ink-jet baskı sistemleri

için ikiye ayrılmaktadır. Dijital transfer baskıda, tasarlanan desen özel transfer kağıdına

dijital baskı makinesinde basılır. Transfer kâğıdına baskı yapılan desen ardından

bir ısı presi (210 °C 30 sn) ile polyester esaslı yüzeye aktarılır. Bu şekilde transfer

işlemi gerçekleştirilmiş olur. Ön işlem ve durulama işlemine gerek yoktur.

Dijital direkt baskıda, ön işlemli kumaş üzerine direkt olarak dijital baskı makinelerinde

baskı yapılır. Bu metot sayesinde transfer kâğıdı ortadan kaldırılmış olur. Bu

sayede transfer kâğıdına baskı yapılırken oluşan kâğıda kafa sürtmeleri gibi sıkıntı-


lar ortadan kalkmış olur. Ayrıca yıkama işlemine

gerek yoktur. Pigment boyalar pamuk ve

pamuk / polyester kumaş baskılarda kullanılır.

Pigment boyaların en önemli özelliği, kumaşta

ön işlem ya da son işlem gerektirmemesidir.

Türkiye’de dijital baskı yaygınlaşıyor Günümüzde

dijital baskının sunduğu kısa üretim süreleri,

desende çeşitlilik, azalan stok ve stok riskleri

gibi avantajlarla Pazar taleplerinin getirdiği

kaçınılmaz bir strateji olarak konvansiyonel

baskı pazarı üreticileri de dijital baskı çözümlerine

odaklanmış durumdadır. Özellikle modadaki

hızlı hareket ve sezonların ikiden dörde

çıkması, varyant boylarının kısalması üreticiler

için dijital baskıyı kaçınılmaz. Üretim maliyetlerini

düşürmek amacıyla dijital baskı teknolojisindeki

ve kimyasal maddelerdeki ar-ge

çalışmalarına devam edilmektedir. Türkiye, bu

alandaki son yatırımlar, dijital baskı kalitesinin

ve yüksek kapasiteli dijital baskı sistemlerinin

kullanımının artmasıyla global hazır giyim markalarının

önemli bir tedarikçisi haline gelmiştir.

Pazarda sadece yabancı boya markaları satılmıyor.

Çok sayıda yerli üretici de dijital baskı

makineleri için boya üretmektedir. Bu alanda

kıyasıya bir rekabet vardır.

SONUÇ

-Dijital baskı teknolojisi hızla gelişiyor.

-Her geçen gün makinelerin hızı atıyor.

-Kafa problemleri azalıyor.

-Piyasada çok sayıda makine ve boya markası

var.

-Ülkemizdeki makine sayısı hızla artıyor.

-Makine fiyatları düşüyor, Uzak Doğu’dan

(Ucuz olduğu için Çin, Taivan ve G.Kore) makine

ithali arttı.

-Dikilmiş giysilere baskı yapan makine sayısı

hızla artıyor.

-Boya fiyatları düşüyor.

-Boya çeşitleri artıyor ve yeni markalar piyasaya

giriyor.

Pazara girecek firmalara önerim:

Kafalar pahalı, kafa ömürleri boyaya bağlı

olarak uzuyor veya kısalıyor. Boyaların renk

derinliği çok önemli. Boya değiştirmesi için,

kullanacağı yeni boya:

-Kafaya zarar vermeyecek,

-Akışkan olacak,

-Renk derinliği yüksek olacak, iyi renk verecek.

Fiyat bundan sonra geliyor.

-Çin malı makinelerde istenilen renk verimi elde

edilirse getirilecek boya piyasa da çok tutulur.


30

PANORAMA

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

Lenzing Grubu, nonwoven endüstrisinde

çevreye duyarlı modal elyafların üretimini

iyileştiren Eco Pure teknolojisinin piyasaya

sürüldüğünü açıkladı. Eco Pure teknolojili

TENCEL Modal elyaflar, sektördeki mevcut

modal elyaflar arasında çevreye en duyarlı

Lenzing,

sürdürülebilirlik

taahhüdünü

güçlendiriyor

Lenzing,

strengthening

sustainability

commitment

Lenzing Group announced the introduction of Eco

Pure technology which enhances the production

of environmentally responsible modal fibers for the

textile industry. TENCEL Modal fibers with Eco Pure

technology are considered as the most environmentally

responsible option among existing modal32

PANORAMA

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

seçenek olarak görülüyor. Tamamen klorsuz

ağartma yapılan hamur ve elyaflar, temiz

modal elyaf üretiminde sektöre yeni bir

standart getiriyor. Genellikle hassas bir

ağartma prosesinin kullanıldığı bu elyaflardan

yapılan tekstil ürünleri, geleneksel

yöntemlerle ağartılan TENCEL Modal

elyaflarından daha yumuşak olduğundan

iç çamaşırları, ev giysileri, yatak takımları vb.

için çok daha uygun. Eco Pure teknolojisi,

yaşam döngüsü boyunca yüksek çevre

standartlarını karşılayan ürün ve hizmetlere

verilen EU Ecolabel çevresel mükemmellik

etiketinin kurallarına göre çevreye duyarlı

bir üretim süreciyle öne çıkıyor.

Eco Pure teknolojili TENCEL Modal

elyaflar sadece Avusturya’da, Orta ve

Doğu Avrupa’da sürdürülebilirlik gözetilen

ormanlardan gelen kayın ağacından

üretiliyor. Lenzing’in Tekstil Birimi Global İş

Yönetimi Başkan Yardımcısı Florian Heubrandner,

“Selülozik elyaf teknolojilerinde

süregelen inovasyonlar ve çevreye duyarlı

üretim süreçleri, tekstil değer zincirinde

daha sürdürülebilir elyaf alternatifleri

doğurdu. Bu süreç, şirketlere ve markalara

ürün kalitesini ve sürdürülebilir uygulamaları

artırma konusunda yeni imkânlar ve

perspektifler sunuyor. TENCEL Modal

elyaflar için Eco Pure teknolojisinin tanıtımı,

marka ve tüketicilere de büyük konfor ve

daha sorumlu çevre seçenekleri sunuyor.

DNA’mızda var olan sürdürülebilirlik ilkesi ile

müşterilerimizin ihtiyaç ve tercihlerine hitap

eden yüksek kaliteli elyaflar geliştirmek ve

üretmek için müşteri geri bildirimlerini gözden

geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda giysi üretiminde sürdürülebilirlik

ve şeffaflığa odaklanan markalar,

tedarik zincirlerini daha iyi anlamak için

bilinçli tercihlerde bulundular. Bu açıdan

bakıldığında Eco Pure teknolojili TENCEL

Modal elyaflar, özel bir tanımlama teknolojisi

sayesinde tespit edilebiliyor ve böylelikle

çevre dostu elyafların tekstil üretim sürecinin

tüm aşamalarında tespiti mümkün hale

geliyor. Heubrandner sözlerine şu şekilde

devam etti: “TENCELTM markasının sürdürülebilir

bir tedarik zincirinin olması, artık sadece

etik üretim açısından değil, fiili elyaf

üretim sürecinde de çok önemli hale geldi.

2020 yılında ana hedeflerimizden biri ve

temel iş stratejimiz, sektöre yüksek sürdürülebilirlik

ve konfor standartları getiren elyafların

üretimi için çalışmaya devam etmek

olacak. Tekstil endüstrisinin ve tüketicilerin

sürdürülebilirliğe karşı artan ilgisini görmek

umut verici. Sürdürülebilir elyaflara olan bu

ilginin devam edeceğine inanıyoruz.”

fibers in the industry. Total chlorine-free bleaching in

pulp and fiber delivers the industry’s new standard

of clean modal fiber production. With the gentle

bleaching process, textiles made predominantly of

such fibers tend to be softer than conventionally bleached

TENCEL Modal fibers, and are very suitable

for undergarments, loungewear, bedding and more.

The Eco Pure technology features an eco-responsible

production process guided by the EU Ecolabel , a

label of environmental excellence that is awarded

to products and services that meet high environmental

standards throughout their life-cycle .

TENCEL Modal fibers with Eco Pure technology are

produced exclusively in Austria mainly from beech

wood sourced from sustainably managed forests

across Central and Eastern Europe.

“The ongoing innovation in cellulosic fiber technologies

and eco-responsible production processes

has witnessed more sustainable fiber alternatives

across the textile value chain. This has provided

businesses and brands with new opportunities

and perspectives to enhance product quality and

improve sustainable practices. The introduction of

Eco Pure technology for TENCEL Modal fibers is

providing brands and consumers with great comfort

and more responsible environmental options. With

sustainability in our DNA, we will continue to review

customers’ feedback to develop and produce

high-quality fibers that suits their needs and preferences.”

said Florian Heubrandner, Vice President of

Global Business Management Textiles of Lenzing.

Over the few past years, brands have made conscious

decisions to better understand their supply

chain with a core focus on sustainability and transparency

in clothing production. In light of this, the

TENCEL Modal fibers with Eco Pure technology are

identifiable through a special identification technology,

making the eco-fibers identifiable throughout

all stages of the textile manufacturing process.

“For the TENCELTM brand, ensuring a sustainable

supply chain has become very important, with a

focus not only on ethical production, but also the

actual fiber production process. In 2020, one of our

main goals and a core business strategy will be to

continue production of high-quality fibers that strive

to set higher standards for industry sustainability and

comfort. It is encouraging to see that the industry

and consumers are paying more attention to sustainability.

We believe that the popularity of sustainable

fibers will continue to grow,” added Heubrandner.

Please note that LENZING fibers are certified

with the EU Ecolabel Standard for textile products.

Single use end products are NOT included in

this Standard. Single use end products made of

LENZING fibers can only be labelled or marketed

as EU Ecolabel certified if they are certified as

compliant with applicable standards, such as the

EU Ecolabel Standard for PCPs and AHPs.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm


Beyond limitations.

Sınırların Ötesindeki Tek Geçişli Dijital Baskı Makinesi

SPGPrints ® , PİKE ® dijital baskı makinası ile kalite, kesintisiz çalışma ve

tüm desenleri yapabilme anlamında yeni standardları belirlemektedir.

PİKE , problem yaşanan tam dolu, çok ince detay içeren, geometrik

desenler ve derin renkleri basabilmesi ile dijital baskı dünyasını

yeniden şekillendirmektedir. Archer baskı barı ve PİKE dijital baskı

boyaları kombinasyonu ile başka bir dijital baskı

baskı makinasının yakalamayacaği desen

kalitesini elde etme imkanı vardır.

| Hızlı sevkiyat

PİKE mümkün olan en yüksek net verimliliğe sahip dijital baskı

makinasıdır.

| Güvenirlilik

Garantili baskı kalitesi ve üretim kapasitesi sunar.

| Desen çeşitliliği

PİKE, dijital baskı makinesinin esnekliğine ve rotasyon baskı

makinesinin verimliliğine sahiptir.

SPGPrints Baskı Sistemleri Tic. Ltd Sti.

19 Mayis Mah. Atatürk Cad.

Turaboglu Sok. Sitki Bey

Plaza No: 2/1 K:5 D:18

34736 Kadiköy Istanbul

Turkey

T +90 216 464 83 53

F +90 216 464 83 57

E info.turkey@spgprints.com

I www.spgprints.com/turkey


34

PANORAMA

Sürdürebilirlik -

Zorlukların

üstesinden

gelmek için

yenilik yapmak

Sustainability -

innovating

to meet

the challenges

Swiss Textile Machinery üyeleri, terbiye endüstrisinin

çevresel ayak izini nasıl en aza indirebiliyor.

How Swiss Textile Machinery members can minimize

the environmental footprint of the finishing industry.

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

Antik çağlardan beri, insanlar hem

kişisel görünüşümüzü hem de içinde

yaşadığımız dünyayı geliştirmek için

renkten yararlanmaktadır. Yüzyıllar

boyunca gelişen büyük bir global

renklendirme endüstrisi ile boyalı ve

baskılı tekstiller bunun en iyi örneğidir.

Ancak, birçok terbiye işleminin

gerektirdiği büyük miktarda su ve

enerji tüketimi ve bazı kimyasallardaki

toksisite çevrecilere ve daha

geniş bir kamuoyuna giderek ciddi

bir endişe oluşturdu. Öte yandan,

bu endişelere cevap vermek, İsviçre

Tekstil Makineleri Birliği’ndeki eko-sorumlu

şirketler arasında yeniliğin

katalizörü olmuştur.

YEŞİL TEKNOLOJİ KOT KUMAŞ BOYAMA

İmalattaki yıkama süreçleri, çözücüler

ve boyalar, danışmanlık şirketi

McKinsey tarafından hazırlanan

“2020’de Modanın Durumu” raporuna

göre endüstriyel su kirliliğinin

beşte birini oluşturuyor. Bu, tekstil

markalarının yanı sıra politikacılara

yönelik acil eylem çağrılarına sebep

olan bir delildir. Fakat, İsviçre terbiye

makineleri şirketlerinin böyle bir

uyandırma çağrısına ihtiyacı yok:

yıllardır, birçoğu, aktif bir gereklilik

Since antiquity, humans have been exploiting color to

enhance both our personal appearance and the world

we live in. Dyed and printed textiles are a prime example,

with a huge global coloration industry developing

over the centuries. However, the massive consumption of

water and energy required by many finishing processes,

as well as the toxicity of some chemicals, has increasingly

caused grave concern to environmentalists and the

wider public. Conversely, responding to these worries has

been the catalyst for innovation among eco-responsible

companies in the Swiss Textile Machinery Association.

Green-tech denim dyeing

Washing processes, solvents and dyes in manufacturing

account for one-fifth of industrial water pollution, according

to the `State of Fashion 2020´ report by consulting firm Mc-

Kinsey. This is the kind of evidence which sparks urgent calls

to action addressed to politicians – as well as textile brands.

But the Swiss finishing machinery companies need no

such wake-up call: for years, many of them have been

actively developing and launching innovations with environmental

friendliness as a prime requisite. An example is

research into dyeing process which work without hazardous

chemicals. At ITMA 2019, green technology denim

dyeing became a reality with Smart-Indigo, a Swiss innovation

by Sedo Engineering, introduced at the show. The

underlying breakthrough was the ability to industrialize the

electrochemical process for reducing indigo, using only

electricity. The dyestuff is produced by an electrochemical

process, consuming considerably fewer resources

than existing methods. The method uses only indigo pig-


PANORAMA 35

EKOLOJİK KAZANÇ- ÇELİŞKİ YOK

Günümüz terbiye endüstrisi, imalathanelerin kârlı

bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamanın yanı

sıra ekolojik gereksinimleri de karşılayan makineler

talep eder. Santex Rimar Grubu’nun Santex

markası altında ESC’nin (Enerji Tasarrufu Haznesi)

geliştirilmesinin arkasındaki motivasyon buydu.

ESC, Santashrink kurutucudan çıkan egzoz havasını

yeniden kullanarak aynı ısıtma enerjisinden

üretim kapasitesini %15 ila 17 oranında artırıyor.

Düşük enerji kullanımında maksimum performans,

düşük fire, yumuşak tuşe ve yüzey parlaklığı Sanments,

caustic soda, water and electricity.

In a fully-automated system, clean dyestuff

is produced, metered and fed directly to the

dyebath. Smart-Indigo is the most sustainable

way to dye denim for jeans.

Ecological profitability – no contradiction

The finishing industry today demands

machinery which meets ecological requirements

at the same time as enabling mills to

operate profitably. That was the motivation

behind the development of ESC (Energy-Saving

Chamber) under the Santex brand of

Santex Rimar Group. By re-using exhaust air

from the Santashrink dryer, ESC increases

production capacity by 15 to 17% from the

same amount of heating energy. Maximum

performance at low energy use, for low

residual shrinkage, soft hand feel and surface

luster is the goal of Santex machines.

The specialized open-width fabric surface

treatment systems always offer energy-saving

options for sustainable production and

low CO2 values – along with the promise of

a return on investment in 1.5 years.

Two approaches to water savings

At Jakob Muller, top-quality technical parameters

go hand-in-hand with the necessity

for environmentally-friendly production

olarak, çevre dostu olan yenilikleri aktif bir şekilde

geliştirmekte ve lanse etmekteler. Bir örnek,

tehlikeli kimyasallar olmaksızın çalışan bir boyama

sürecinin geliştirilmesidir. Yeşil teknoloji kot kumaş

boyama, ITMA 2019 fuarında Sedo Engineering

tarafından tanıtılan bir İsviçre yeniliği Smart-Indigo

ile gerçek oldu. Çığır açan bu buluşun altında

yatan indigoyu azaltmak için elektrokimyasal

işlemi sadece elektrik kullanarak sanayileştirme

becerisiydi. Boyarmadde, mevcut yöntemlerden

önemli ölçüde daha az kaynak tüketen bir elektrokimyasal

işlemle üretiliyor. Yöntem sadece indigo

boyaları, kostik soda, su ve elektrik kullanmaktadır.

Tam otomatik bir sistemde, temiz boya üretilir,

ölçülür ve doğrudan boya banyosuna beslenir.

Smart-Indigo , kot pantolonlar için kumaş boyamanın

en sürdürülebilir yoludur.

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020


36

PANORAMA

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

tex makinelerinin hedefidir. Özelleştirilmiş açık-en

kumaş yüzey işleme sistemleri, sürdürülebilir üretim

ve düşük CO2 değerleri için her zaman enerji

tasarrufu seçenekleri sunmanın yanında 1,5 yılda

yatırım getirisi vaat etmektedir.

SU TASARRUFUNA İKİ YAKLAŞIM

Jakob Muller’de en kaliteli teknik parametreler, yenilikçi

çabalarında çevre dostu üretim gerekliliği ile

beraber yol alır. Mesela, yeni yıkama modülü, daha

az enerji ve su tüketimi ile geliştirilmiş yıkama sonuçları

sayesinde ürün ve çevre ihtiyaçlarını karşılar.

Herhangi bir boyama işleminin mümkün olduğunca

geri dönüştürülmüş su kullanması şirket için önemlidir.

Jakob Muller AG Frick, Global Satış ve Pazarlama

Başkanı Christian Lerch “Su boyamada

en kritik kaynaktır. Gelişmiş ve daha az gelişmiş

pazarlar, yenilikçi tedarikçilere daha önce kapatılmış

pazarlarda yeni fırsatlar sunan bu zorlukla

yüzleşmek zorunda kalıyor” diyor.

Açık-en terbiye ekipman uzmanı Benninger, yıkama

sürecindeki kirlilik seviyelerini ölçerek en son

gelişmelerinden birinde önemli bir çevre sorununu

ele alıyor. Bir sensör, kirletici seviyesini otomatik

olarak ölçer, böylece yıkama bölmesine sadece

gerekli miktarda su verilir, böylece hem suyun

hem de enerjinin minimum kullanımını ve yıkama

sonucunun yüksek tekrarlanabilirliğini sağlanır. Bu,

Benninger’in ısı, atık su ve kimyasal sızıntı için geri

kazanım süreçleri sunan kaynak tasarrufu teknolojisine

yatırım yapma taahhüdünün bir parçasıdır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TESTİ

Laboratuar ve test cihazları ile özelleştirilmiş üretim

makineleri üreten Mathis, boyama ve kaplama

sektörlerinde güçlü bir uzmanlığa sahip. Şirket, spor

ve eğlence gibi uygulamalarda hem performans

hem de dayanıklılık ile ilgili kalite güvencesinin

önemini kavramıştır. Aynı derecede hayati önemde

olan müşteri memnuniyetinde anahtar bir unsur

olarak ürün sürdürülebilirliğinin etkili bir şekilde test

edilmesidir. Tekstil boyama ve terbiye, kimyasalların

en yoğun olarak kullanıldığı endüstrilerden biridirbu

İsviçre makine üreticileri tarafından kabul edilen

bir gerçek. Benninger Group CEO’su Beat Meienberger’in

dediği gibi: “Kaynak yönetimine büyük

yatırım yaptık ve üretmiş olduğumuz ekipman bu

sektörü daha sürdürülebilir hale getirmek için değerli

özellikler sunmaktadır. Çözümler, karmaşık teknolojilere

dayalı olarak özelleştirilir ve uzun yaşam

süresi boyunca yüksek kalite gösterir. Sürdürülebilirliği

hedeflemek sadece sahte bağlılıktan daha

fazlası olabilir- ancak bunun bir bedeli vardır”.

Sürdürülebilir terbiye işlemleri gezegeni kurtarmanın

tek yoludur. Şirketler, İsviçre Tekstil Makineleri Birliği

üyelerinin yenilikçi çözümleriyle sürdürülebilirliği

gerçeğe dönüştürebilir. Su ve enerji tüketimini en

aza indiren ve tehlikeli çözücülerin zorluğunu aşan

gelişmelerle İsviçre teknolojisi değişime hazırdır.

in its innovative efforts. For example, its

new washing module fulfils product and

environmental needs, thanks to improved

washing-off results with less energy and

water consumption. It is important to the

company that any dyeing processes use

recycled water wherever possible. “Water is

the most critical resource in dyeing. Advanced

as well as less-developed markets are

forced to face this challenge, which offers

innovative suppliers new opportunities in

markets that were previously closed,” says

Christian Lerch, Head of Global Sales and

Marketing, Jakob Muller AG Frick. Open-width

finishing equipment specialist Benninger

tackles another important environmental

issue in one of its latest developments by

measuring pollution levels in the washing

process. A sensor automatically gauges the

level of pollutant, so that only the required

amount of water is fed into the wash chamber,

ensuring minimum use of both water

and energy, and high reproducibility of the

washing result. This is part of Benninger’s

commitment to investing in resource-saving

technology, offering recovery processes for

heat, waste water and chemical leaching.

Testing for sustainability

Producing laboratory and testing instruments,

as well as customized production machinery,

Mathis has a strong basis of expertise in the

dyeing and coating sectors. The company

understands the importance of quality

assurance related to both performance and

durability in applications such as sport and

leisure. And equally vital is the role of effective

testing of product sustainability, as a

key element in customer satisfaction. Textile

dyeing and finishing is one of the most chemically-intensive

industries – a fact acknowledged

by Swiss machinery manufacturers.

As Benninger Group CEO Beat Meienberger

says: “We have invested a great deal in

resource management and our equipment

offers valuable features to make this industry

more sustainable. Solutions are customized,

based on sophisticated technologies and

showing high quality for a long lifespan. Targeting

sustainability can be more than just lip

service – but it has its price.”

Sustainable finishing processes are the only

way to save the planet. Companies can

make sustainability real with innovative solutions

from members of the Swiss Textile Machinery

Association. With developments which

minimize water and energy consumption

and tackle the challenge of hazardous solvents,

Swiss technology is ready for change.38

PANORAMA

Ev tekstilinde

yarım asırlık mükemmeliyet

Half a century of excellence

in home textiles

Gerek Endüstri 4.0’nin, gerekse de daha sürdürülebilir imalat

metotlarına yönelik ihtiyaç bilincinin temeli 1971 yılına kadar gider.

The origins of both Industry 4.0 and an awareness of the need for

more sustainable manufacturing methods can arguably be traced

back to the year 1971.

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

İlk mikroişlemci Intel tarafından yapıldığı

ve ayrıca ilk ve belki de şu anda en

tanınmış çevre kampanyacısı Greenpeace

kurulduğu yıl 1971’di.Bu itibarla, o yıl

ile bugünün otomatize edilmiş tekstil üretim

makine konseptleri arasında, daha

fazla kaynak tasarruf edilen proseslerin

geliştirilmesi noktasında sıkı teşviklerin

yönlendirilmesi sağlaması açısından

açık bir bağ bulunmaktadır. Örnek olarak

A. Monforts Textilmaschinen GmbH

& Co. KG tarafından piyasaya çıkarılan

It was in 1971 that the first microprocessor was introduced

by Intel, and also that the first and perhaps

now most well-known environmental campaigner,

Greenpeace, was founded. As such, a direct line

can be charted from that year to today’s automated

textile manufacturing machinery concepts,

as well as the drive to develop more increasingly

resource-efficient processes. All of the recent innovations

which have been introduced to the market

by A. Monforts Textilmaschinen GmbH & Co. KG,

for example, are being powered by the possibilities

of Industry 4.0 and developed in response to the


PANORAMA 39

son yeniliklerin tamamı, Endüstri 4.0’ın

imkanlarıyla güçlendirilmekte ve piyasanın

daha fazla sürdürülebilir üretim

talebine karşılık olarak geliştirilmektedir.

Bunlar, tüm Monforts makineleri için,

şirketin Akıllı Destek ve Akıllı Kontrol

uygulamalarını kullanarak, herhangi

bir konumdan kapsamlı teknik makine

verilerine erişmeyi mümkün hale getiren

gelişmiş sensör teknolojilerine sahip yeni

‘dijital eşleştirme’ özelliğini içermektedir.

İlaveten, dijital eşleştirme sistemi,

mesela dönüştürücüler veya dişliler gibi

aşınabilecek parçalar hakkında detaylı

bilgiler sağlamaktadır. Bu son gelişmeler

özellikle Avrupa’daki Monforts müşterileri

tarafından çok olumlu karşılandı.

50. YILDÖNÜMÜ

Ev tekstili pazarının önde gelen ticaret

fuarı Heimtextil’in ilki Ocak 1971’de

Frankfurt’ta da düzenlendi ve Monforts

müşterileri Bierbaum Group ve Konrad

Hornschuch AG, en başından beri her

yıll fuara katılan Alman şirketleri arasında

yer almaktadır. Borken merkezli

Bierbaum Group, meşhur Irisette yatak

takımları markasının arkasındaki şirkettir

ve 2020’de kendi kuruluşunun 125.

yıldönümünü kutlamaktadır. Bierbaum

Group, Heimtextil’de ayrıca Alman

hükümetinin sürdürülebilir üretim için

yeni Grüner Knopf tekstil onay mührünü

taşıyan ürünleri de tanıttı. Araç iç

mekanlarında olduğu gibi ev yüzeyleri

için sentetik derilerde uzman olan Weissbach’tan

Konrad Hornschuch AG, 2016

yılından bu yana 44 milyar avroluk otomotiv

devi Continental AG’nin bir üyesi.

Her iki şirketin temsilcileri, 7 Ocak’ta,

bu sene 50’nci yıldönümünü kutlayan

Heimtextil fuarı sırasında düzenlenen

özel bir kutlama ile plaketlerini aldılar.

market demand for more sustainable production.

They include the new ‘digital twinning’ capability

introduced in 2019 for all Monforts machines, with

advanced sensor technologies which make it possible

to access comprehensive technical machine

data from any location using the company’s Smart

Support and Smart Check apps. In addition, the

digital twin system provides information on individual

wear parts, such as, for example, converters

or gears. These latest developments have been

very favourably received by Monforts customers,

especially in Europe.

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020


40

PANORAMA

Analist IFH Cologne’a göre, 2019’da 9,6

milyar avro civarına ulaşan satışları ile

ev tekstili pazarı Almanya’da çok güçlü

bir duruma ulaştı.

KÜRESEL BÜYÜME

1971’deki ilk Heimtextil fuarı önemli bir

başarıydı ve 26 ülkeden 679 katılımcıyı

çekmişti. Bununla birlikte, bu yılın fuarı 66

ülkeden toplam 2.952 katılımcıyı çekti ve

sadece ev tekstili endüstrisinin büyümesini

değil, aynı zamanda son yarım

yüzyılda gerçekleşen küreselleşmeyi de

yansıttı. Monforts üretmiş olduğu gelişmiş

terbiye teknolojilerine yönelik dünya

çapında müşterilere sahip, ve bunların

arasında Heimtextil 2020’de özellikle iyi

temsil edilen Hindistan ve Pakistan’dan

müşterilerde bulunuyor. Görkemli İngiliz

evlerinin bahçelerinin botanik çalışmalarından

ilham alan Welspun India’nın

ünlü Christy England markası’nın 2020

koleksiyonu, bu yılki fuarda Hintli firmaların

öne çıkanları arasında yer alıyor.

Bu arada Welspun havluları, tescilli

bir eğirme yöntemi ile üretilen şirkete

ait HygroCotton ürününün her yıka-

50th anniversary

The very first Heimtextil – the leading trade fair for

the home textiles market – was also held in Frankfurt

in January 1971 and Monforts customers Bierbaum

Group and Konrad Hornschuch AG are amongst

the German companies who were there from the

very start and have attended every annual show

since. Bierbaum Group, based in Borken, is the

company behind the well-known Irisette bedding

brand and is celebrating its own 125th anniversary

in 2020. It has also introduced products bearing the

German government’s new Grüner Knopf textile

seal of approval for sustainable production. As a

specialist in synthetic leathers for home surfaces,

as well as vehicle interiors, Konrad Hornschuch AG,

of Weissbach, has been a member of the 44 billion

Euro automotive giant Continental AG since 2016.

Representatives from both companies received

memorial trophies at a special presentation held on

January 7th during the 50th anniversary Heimtextil

show. The home textiles market remains very strong

in Germany, with sales amounting to some 9.6 billion

Euro in 2019, according to analyst IFH Cologne.

Global growth

The first Heimtextil in 1971 was a significant success,

attracting 679 exhibitors from 26 countries. This ye-

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 202042

PANORAMA

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

madan sonra daha yumuşak, daha kabarık

ve daha emici olmalarını sağlayan boşluklu

iplik teknolojisinden yararlanır. Aynı derecede

çığır açan yeni bir teknoloji, Hindistan’ın

dikey olarak yapılandırılmış en büyük ev tekstili

üreticilerinden biri olan ve iki yıl önce yeni

keten bölümü için beş komple Monforts terbiye

hattı kuran Trident Group tarafından tanıtıldı.

Enine kesitlerinde gözenekler içeren Trident’in

patentli Air Rich iplikleri bu sayede hızlı kuruma

yanında yüksek nefes alabilirlik ve emicilik

sağlamaktadır. Pakistanlı Monforts ev tekstili

müşterileri, ileri teknolojiye yapılan yatırımlar

sonucunda süreçlerinin ve ürünlerinin kaynak

verimliliği üzerine durdular ve fuar sırasında

‘Sürdürülebilir Pakistan’ girişimini açıkladılar.

Alman Uluslararası İşbirliği Derneği (GIZ) tarafından

desteklenen girişim, Pakistanlı üreticilerinin

küresel algılarını ve yeniliklerini şekillendirmeyi

amaçlıyor. Şimdiye kadar, yirmi üretici bu

küresel platformda sunum yapabilmek amacıyla

özenle seçildi ve önümüzdeki Heimtextil

fuarlarında Pakistan tekstil endüstrisini yeniden

markalamaya yardımcı olacaklar. Heimtextil’in

organizatörü Messe Frankfurt da Birleşmiş

Millekler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini

desteklemek için Birleşmiş Milletler Ortaklık Ofisi

ile yeni bir işbirliğini duyurdu.

İSTİKRAR

1971’den bu yana pek çok şey değişti ve ev iç

mekanları kesinlikle ağırlıklı olarak turuncu ve

kahverengi değil- ve belki de bir daha böyle olmayacak.

Ancak, Avrupa’da ortaya çıkmış ve

ardından dünyaya yayılmış tekstil teknolojilerini,

süreçlerini ve ürünlerini sürekli olarak geliştirmek

için bir istikrar var olduğu açıktır. Ve 2020’deki

gerek mikroişlemcilerin gerekse de sürdürülebilirliğin

önemi ancak 1971’de tahmin edilebilirdi.

ar’s show, however, attracted a total of 2,952

exhibitors from 66 countries, reflecting not

only the growth of the home textiles industry,

but also the globalisation which has taken

place over the last half century. Monforts

now has customers for its advanced finishing

technologies around the world, with home

textile customers from India and Pakistan being

particularly well represented at Heimtextil

2020. Among stand outs from Indian companies

at this year’s show was the 2020 collection

of Welspun India’s famous Christy England

brand, inspired by botanical studies of the

gardens of British stately homes. Welspun

towels meanwhile benefit from the company’s

HygroCotton hollow core yarn technology,

produced by a proprietary spinning

method which ensures they become softer,

fluffier and more absorbent after every wash.

An equally ground-breaking new technology

is being introduced by Trident Group, which

is one of India’s largest vertically-integrated

home textiles manufacturers and two years

ago installed five complete Monforts finishing

ranges for its new linen department.

Trident’s patented Air Rich yarns feature

pores throughout their cross sections for high

breathability and absorbency, as well as rapid

drying. Monforts home textile customers

from Pakistan stressed the resource efficiency

of their processes and products as a result

of investments in advanced technology, and

during the show the ‘Sustainable Pakistan’

initiative was announced. Supported by GIZ,

the German Society for International Cooperation,

the initiative aims to reshape global

perceptions of Pakistan’s manufacturers and

their innovations. So far, twenty producers

have been carefully chosen to be presented

on this global platform and will help rebrand

Pakistan’s textile industry at the Heimtextil

exhibitions going forward. Heimtextil’s organiser

Messe Frankfurt also announced its own

new alliance with the United Nations Office

for Partnerships, in order to support the UN’s

Sustainable Development Goals.

Constancy

Many things have changed since 1971 and

home interiors are certainly no longer predominantly

orange and brown – and perhaps unlikely

to ever become so again. It’s clear, however,

that there has been a constancy in the push

to consistently improve textile technologies,

processes and products that may have originated

in Europe, but have subsequently spread

around the world. And the significance of both

microprocessors and sustainability in 2020 could

only have been guessed at back in 1971.44

PANORAMA

My Wires - Tarak garnitürlerini

yönetmenin akıllı yolu

My Wires - The smart way to

manage card clothings

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

Truetzschler için “dijital dönüşüm” sadece dillere

pelesenk olan moda bir kelime değil. Truetzschler,

akıllı makinelerden, dijital fabrika izleme ve servis

tekliflerine kadar, tüm süreçleri daha kolay ve

daha verimli hale getiren bir dizi çözüm geliştirdi.

Bir örnek, garnitür yönetimi ile ilgili tüm görevleri dijital

olarak yönetmeyi kolaylaştıran yeni uygulama

My Wires. Barselona’daki ITMA 2019’da tanıtıldıktan

sonraki ilk haftalarda, 22 ülkeden 400’den fazla kullanıcı

uygulamayı aktif olarak kullanmaya başladı.

GÜNLERİ SAYMAYIN, DAKİKALAR İÇİNDE

DİJİTALLEŞTİRİN

Kazıma tellerindeki aşınmayı izlemeye geldiğinde,

birçok üretici hala kalem ve kağıda güvenmektedir.

Çalışanlar, her bir tarak makinesinin iki işlem arası

kaç gün çalıştığını her gün elle not ederler. Bu izleme

yöntemi kesin değildir, çok fazla çalışma demektir ve

hiç kimse gerçek zamanlı olarak hesap edemez.

At Truetzschler, digital transformation is not

only a buzzword. From intelligent machinery

to digital mill monitoring and service

offers, Truetzschler has developed a range

of solutions that make processes easier and

more efficient. One case in point is the new

app My Wires, which facilitates to manage

all tasks related to clothing management

digitally. Within the first weeks after the introduction

at ITMA 2019 in Barcelona, more

than 400 users from 22 countries started to

use the application actively.

Stop counting days and digitize in minutes

When it comes to track the wearing of their

carding wires, many mills still rely on pen

and paper. Employees manually note down

every day how many days each carding

machine has run between services. This


PANORAMA 45

tracking method is imprecise, means a lot of

work and no one can access it in real time.

How does it work?

My Wires tracks the wearing automatically

and according to the customers’ needs.

For all cards and wires, independent of

manufacturers. By scanning new wires,

an automatic tracking will start. Users can

opt for push notifications to remind them

of important upcoming events, like when

a wire must be replaced. Now it is possible

to plan the maintenance for the next

month and generate order lists.

Need a starting point for superb quality?

Over the years Truetzschler has developed

its know how on the interaction between

cards and their clothings. My Wires has the

maintenance recommendations of the

premium partner Truetzschler Card Clothing

already included. In case customers

worked out their personal best results, they

can set the recommendations to their specific

needs. Push Notifications will notify

them of any upcoming services.

Benefits of your Truetzschler account

The owners of a free My Identity account

(https://myidentity.truetzschler.com/) can

now combine their benefits. Initially, My

Identity users could access the web shop

and access the spare parts list of their machinery

as they were commissioned. With

My Wires, they can use the same login and

don’t have to remember another password.

Even better, all their projects, cards and wires

are available as Easy Setup in My Wires,

allowing them to digitize their complete

wire management process in a few minutes.

Easy ordering

If the customer needs to plan the upcoming

orders of the next month or year, My

Wires will provide him with an exportable

schedule already listing the correct article

numbers*. This allows a better overview and

a faster internal purchasing process.

Cloud-based solution

The digital offers are cloud-based and extremely

secure. Truetzschler relies exclusively

on the highest security standards.

NASIL ÇALIŞIYOR?

My wires programı, üreticiden ayrı olarak müşterilerin

ihtiyaçlarına göre tüm garnitür ve kazıma telleri

için aşınmayı otomatik olarak izler. Yeni kabloları

tarayarak otomatik bir izleme başlatır. Kullanıcılar,

bir telin değiştirilmesi gibi, yapılması gereken

önemli işlemleri kendilerine hatırlatan uyarıları

almayı seçebilirler. Şu an artık bir sonraki ay için

bakım ve sipariş planları mümkün hale gelmiştir.

SÜPER KALİTE İÇİN BİR BAŞLANGIÇ NOKTASI MI

GEREKLİ?

Truetzschler, taraklar ve garnitürleri arasındaki etkileşim

konusundaki bilgisini yıllar boyunca geliştirdi.

Zaten My Wires programı değerli ortak Truetzschler

Card Clothing’in önemli bakım önerilerini de

içeriyor. Müşterilerin en iyi sonuçlara ulaşırlarsa,

elde ettikleri bu sonuçlara yönelik önerilerini özel

ihtiyaçlarına göre ayarlayabilirler. Anlık Bildirimler

Düğmesi takip eden işlem herhangi bir işlem için

kendilerini uyaracaktır.

TRUETZSCHLER HESABINIZIN FAYDALARI

Ücretsiz My Identity hesabının sahipleri (https://

myidentity.truetzschler.com/) artık avantajlarını

katlayabilirler. My Identity kullanıcıları başlangıç

olarak web mağazasına erişebilir ve kendilerinde

kurulu olan makinelerinin yedek parça listesine

ulaşabilirler. My Wires programı ile aynı giriş bilgilerini

kullanabilirler ve başka bir şifreyi hatırlamak

zorunda kalmazlar. Daha da iyisi, kendilerine tüm

tel yönetim işlemlerini birkaç dakikada dijitalleştirmelerine

imkan sağlayan Easy Setup in My Wires

tüm projelerine, taraklarına ve tellerine tek bir

erişim noktasında ulaşma fırsatı sunuyor.

KOLAY SIRALAMA

Müşterinin gelecek ayın veya yılın yaklaşan siparişlerini

planlaması gerekiyorsa My Wires, ona doğru

ürün numaralarını listeleyen aktarılabilir bir zaman

çizelgesi sağlayacaktır. Bu, daha iyi bir genel bakış

ve daha hızlı bir dahili satın alma süreci sağlar.

BULUT TABANLI ÇÖZÜM

Dijital teklifler bulut tabanlıdır ve son derece

güvenlidir. Truetzschler sadece en yüksek güvenlik

standartlarını kullanmaktadır.

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020


46

PANORAMA

Oerlikon Manmade Fibers

Afrika pazarında iz bırakıyor

Oerlikon Manmade Fibers

makes its mark on the African market

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

Oerlikon Manmade Fibers katılacak

olduğu, 5 ve 8 Mart 2020 tarihleri

arasında Kahire’de düzenlenecek

olan Egy Stitch & Tex 2020 Fuarı’nda

tamamen Afrika pazarının ihtiyaçlarına

odaklanacak. Oerlikon

Barmag ve Oerlikon Neumag uzmanları,

Oerlikon’un temsilcisi ATAG

Export & Import standında suni

elyaf sistemleri için dünya pazar

liderinin kapsamlı ürün ve hizmet

portföyünü de sergileyecekler.

Oerlikon Manmade Fibers segmenti

ticaret fuarında iki temel teknolojide

yoğunlaşacak: Yeni nesil Oerlikon

Barmag eAFK Evo tekstüre makineleri

ilk kez Afrika pazarında tanıtılacak.

eAFK Evo tekstüre makineleri

sürekli yüksek ürün kalitesi ile daha

yüksek hızlar ve üretkenlik ile birlikte

düşük enerji tüketimi ve karşılaşthe

Oerlikon Manmade Fibers segment will be presenting

itself at the Egy Stitch & Tex 2020 – being held in Cairo

between March 5 and 8, 2020 – with a clear focus on the

needs of the African market. The Oerlikon Barmag and

Oerlikon Neumag experts will also be showcasing the

comprehensive product and service portfolio of the world

market leader for manmade fiber systems at the stand

of Oerlikon’s representative ATAG Export & Import.

The spotlight of the Oerlikon Manmade Fibers segment’s

trade fair attendance will be on two core technologies:

the new generation of Oerlikon Barmag eAFK Evo texturing

machines is to be unveiled within the African market

for the very first time. It promises higher speeds and productivity

with consistently high product quality, along with

lower energy consumption and simpler operation vis-à-vis

comparable market solutions. In particular, the numerous

value-added features include two that convince

with cutting-edge technology: the optimized, innovative

EvoHeater and the EvoCooler, a completely newly-developed

active cooling unit. The second technology focus

offers new opportunities for the Egyptian market and the48

PANORAMA

tırılabilir piyasa çözümlerine göre

daha basit çalışmayı garanti eder.

Özellikle, katma değerli sayısız özellik

arasında en son teknoloji ile ikna

eden iki özellik bulunuyor: Optimize

edilmiş yenilikçi EvoHeater ve tamamen

yeni geliştirilen aktif soğutma

ünitesi olan EvoCooler.

İkinci teknoloji odağı özellikle Mısır

pazarı ve Orta Doğu pazarları için

yeni fırsatlar sunuyor: Oerlikon Neumag’ın

BCF S8 tek renkli ve üç renkli

sistemi ile segment yeni halı ipliği

üretimine yönelik amiral gemisini tanıtacak.

Üstün eğirme hızları, 700’e

kadar tekil iplikler, 2.5 dpf’ye kadar

daha ince titreler - yeni sistemin performans

verileri ve teknolojik inceliği,

geçtiğimiz yıl boyunca çok sayıda

ticaret fuarında ve tanıtım gezisinde

büyük bir etki oluşturdu. Üç rengin

temel bileşeni, daha esnek ve daha

eşit renk ayrımı için patent bekleyen

yeni Color Pop Compacting

ünitesidir (CPC-T). CPC-T ile, her

renk için ayrı ayrı kontrol edilebilen

hava basınçları, renkleri vurgulayan

ve böylece 200.000’den fazla farklı

tonu mümkün kılan ön karışımı sağlıyor.

Poliamid 6’dan bugüne kadar

güçlü renklerle ayrılmış veya renk

vurgulu BCF ipliklerinin üretimi çok

zor olsa bile gelecekte CPC-T sistemi

sayesinde bu mümkün olacaktır.

Yeni tasarımın bir sonucu olarak,

CPC-T düşük iplik gerilimi olan işlemler

için de uygundur.

Middle Eastern markets in particular: with Oerlikon Neumag’s

BCF S8 monocolor and tricolor system, the segment

will be unveiling its new carpet yarn production flagship.

Superlative spinning speeds, up to 700 individual filaments,

finer titers of up to 2.5 dpf – the performance data

and technological finesse of the new system have already

made a huge impression at numerous trade fairs and

roadshows over the past year. The tricolor’s core component

is the new, patent-pending Color Pop Compacting

unit (CPC-T) for even more flexible and more even color

separation. With the CPC-T, individually-controllable air

pressures for each color provide pre-tangling, which

accentuates the colors and hence makes more than

200,000 different shades possible. Whereas it has been

very difficult to manufacture strongly color-separated or

color-accentuated BCF yarns from polyamide 6 to date,

this will in future be possible thanks to the CPC-T system. As

a result of the new design, the CPC-T is now also suitable

for processes with low yarn tensions.

Expanded product offering for manufacturing carpet yarns

Know-how covering all relevant technologies deployed

in manmade fiber spinning plants enables Oerlikon – as

the world’s only manufacturer – to expand its range

of products and services for making carpet yarns. The

POY- and texturing-based system concept is designed

for a carpet and home textiles segment that demands

particularly soft and bulky polyester yarns with BCF-like

properties. Here, the aim is to produce yarns with titers of

max. 1300dtex and typically more than 1,000 filaments,

with typical products including, for example, 1300dtex

f1152, 660dtex f1152 and 990dtex f768. The machine concept

comprises the well-known WINGS HD POY winder,

along with the eAFK Big-V texturing machine.

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

HALI İPLİĞİ ÜRETİMİ İÇİN

GENİŞLETİLMİŞ ÜRÜN TEKLİFİ

Suni elyaf iplik işletmelerinde kullanılan

tüm ilgili teknolojileri kapsayan

teknik bilgi, dünyanın tek üreticisi

Oerlikon’un halı ipliği yapmak için

ürün ve hizmet yelpazesini genişletmesine

imkan sağlar. POY ve

tekstüre dayalı sistem konsepti, BCF

benzeri özellikli özellikle yumuşak

ve hacimli polyester iplik gerektiren

halı ve ev tekstili bölümü için tasarlanmıştır.

Burada amaç, maksimum

1300 dtex ve tipik olarak 1.000’den

fazla iplik, mesela 1300dtex f1152,

660dtex f1152 ve 990dtex f768 gibi

tipik ürünlerle üretim yapmak. Makine

konsepti, eAFK Big-V tekstüre

makinesiyle beraber iyi bilinen WIN-

GS HD POY sarıcıdan oluşur.50

PANORAMA

OKI ve Mimaki Engineering,

Özel uluslararası satış

anlaşması imzaladı

OKI and Mimaki Engineering

conclude exclusive

international sales agreement

6 Ocak 2020’de Mimaki Engineering Co., Ltd. ve

OKI Group’un baskı makineleri şirketi OKI Data

Corporation, OKI Data’nın geniş format inkjet

baskı makinelerinin pazara sunulması için özel

bir uluslararası satış anlaşması imzaladılar. Bu

anlaşma çerçevesinde iki şirket, Mart 2019’da

açıklanan Japonya’daki satış ittifakını yurtdışı

satışlarını da kapsayacak şekilde genişletecek.

Bu anlaşma uyarınca, 1 Nisan 2020’den itibaren

Mimaki Engineering, OKI Data’nın geniş format

inkjet baskı makinelerini, boya ve diğer sarf

malzemelerini ve yedek parçalarını Mimaki

Engineering’in güçlü uluslararası satış ağı üzerinden

yurtdışı pazarlarına sunacak. Bu uluslararası

işbirliğinin kapsadığı ürünler arasında

OKI Data’nın yüksek hızda, yüksek yoğunlukta

On January 6, 2020, Mimaki Engineering Co.,

Ltd. and OKI Data Corporation, the OKI Group’s

printer company, concluded an exclusive

international sales agreement for the distribution

of OKI Data’s wide format inkjet printers.

Under the terms of this agreement, the two

companies will expand their sales alliance in

Japan, announced in March 2019, to encompass

overseas sales. Under this agreement,

from April 1, 2020, Mimaki Engineering will sell

OKI Data’s wide format inkjet printers, ink and

other supplies, and maintenance parts in

overseas markets through Mimaki Engineering’s

robust international sales network. The products

covered by this international alliance include

OKI Data’s two wide format inkjet printers

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020


capable of high-speed, high-density

printing - the ColorPainter H3-104s and

the ColorPainter M-64s - as well as ink

and other supplies for these models and

for other OKI Data’s wide format inkjet

printers previously sold by OKI Data.

Mimaki Engineering will initiate sales and

maintenance of these products on April

1. Mimaki Engineering develops, manufactures,

sells, and maintains commercial

inkjet printers, cutting plotters, and the

ink and software used with such products.

Backed by an international dealer

network in some 150 countries, Mimaki

Engineering delivers not just products,

but a comprehensive environment for

delivering peace of mind to customers

who use the products, advocating

community-based sales activities as

a keyword. OKI Data concluded this

agreement based on its high regard

for Mimaki Engineering’s technological

capabilities and sales and maintenance

performance in the wide format

inkjet printer business and OKI Data’s

judgment that the alliance will make it

possible both to continue serving existing

customers reliably and to propose

solutions to even more customers.

baskı yapabilen iki geniş formatlı inkjet

baskı makinesi (ColorPainter H3-104s

ve ColorPainter M-64s) ve bu modeller

için boyayla diğer sarf malzemeler ve

daha önce OKI Data tarafından satılan

OKI Data’nın diğer geniş format inkjet

baskı makineleri bulunmaktadır. Mimaki

Engineering, bu ürünlerin satış ve bakımına

1 Nisan’da başlayacak. Mimaki

Engineering, profesyonel inkjet baskı

makineleri, kesim plotter’ları ve bu tür

ürünlerle kullanılan boya ve yazılımları

geliştirmekte, üretmekte, satmakta ve

bakımını yapmaktadır. Yaklaşık 150 ülkede

uluslararası bir bayi ağı ile desteklenen

Mimaki Engineering, sadece ürünleri

değil, toplum kökenli satış etkinliklerini

kılavuz kelime olarak kendine temel alıp,

ürünleri kullanan müşterilere iç rahatlığı

sağlamak adına kapsamlı bir çevre

sunmaktadır. OKI Data bu anlaşmayı,

Mimaki Engineering’in geniş format

inkjet baskı makinesi işindeki teknolojik

yeteneklerine ve satış ve bakım performansına

olan tam güveni nedeniyle

gerçekleştirdi. OKI Data’nın hem mevcut

müşterilerine güvenilir bir şekilde hizmet

verilmeye devam etmesi hem de daha

fazla müşteriye çözüm sunmaya olan

inancı ile bu anlaşma imzalandı.


52

PANORAMA

Üniversite - sanayi işbirliği

gerçeğe dönüştü

Çalışmalarıyla sanayiye katkı yapan Ege Üniversitesi, geliştirdiği

‘Kumaş Dalama Ölçüm Cihazı’nın fikri hakları, düzenlenen protokolle

PRO-SER firmasına devredildi.

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın

göreve geldiği günden bu yana üzerinde titizlikle

durduğu üniversite sanayi işbirliği konusunda, Egeli

bilim insanları önemli bir projeye imza attı. EÜ TEKA-

UM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Gamze Süpüren

Mengüç ve ekibi tarafından TÜBİTAK 1001 projesi

kapsamında geliştirilen, ciltteki sinir uçlarını etkileyerek

batma hissi oluşturan kumaşların yüzeylerindeki

tüylerin batma kuvvetini ölçen cihazın fikri

haklarını, Pro-Ser firmasını devretmesi kapsamında

protokol imza töreni düzenlendi. Törene EÜ Rektörü

Prof. Dr. Necdet Budak, rektör yardımcıları, Doç.

Dr. Gamze Süpüren Mengüç, firmanın sahipleri

Cengiz Yılmaztürk ve Dr. Seven Yılmaztürk katıldı.

“PROJELER RAFLARDA KALMAMALI”

Türkiye’de her yıl Türkiye Bilimsel ve Teknolojik

Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli onlarca proje

geliştirildiğine ancak birçoğunun raflarda kaldığına

dikkat çeken Rektör Budak, bunun önüne geçmek

için ciddi adımlar attıklarını söyledi. Doç. Dr. Gamze

Süpüren Mengüç’ü, bilimsel bilgiyi, sanayicinin

ihtiyaçlarına sunma konusunda sergilediği başarı

nedeniyle tebrik eden Rektör Budak, “PRO-SER LTD.

ŞTİ ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğiyle, ideallerimize

giden yolda önemli bir adım daha attık. Üniversitelerin,

ülkelerin ve toplumların gelişmişlik düzeylerinde

güçlü bir etkiye sahip olduğunu sık sık vurguluyoruz.

Her adımımızı, bilime, ülkemize ve milletimize faydalı

olma motivasyonuyla atıyoruz. Nitelikli akademisyenlerimiz;

halkımızın, bölgemizin, ülkemizin ihtiyaçlarının

karşılanmasında güçlü ve pozitif bir etki yaratabilmek

adına canla başla çalışıyor. Bu açıdan, Ege

Üniversitesi olarak; akademik birimlerimizle ülkemizde

pek çok alanda önemli bir eksiği kapattığımıza

inanıyorum. Gelişim; içinde bulunduğumuz çağın

koşullarının bilincinde olmak, gelişmeleri yakından

takip etmek ve çağa yön veren unsurların bir parçası

olmaktan geçiyor. Çağımıza yön veren dinamizm,

hayatlarımızın her alanında köklü değişimlere yol


PANORAMA 53

açmaya devam ediyor. Bilim ise, yaşanan bu değişim

rüzgârına adapte olmanın yegâne anahtarıdır.

Geliştirdiği cihazla, değerli hocamız, üniversitemizin

bu anahtarı sıkı sıkıya tuttuğunu bizlere bir kez daha

göstermiş oldu. Sanayinin ihtiyaçlarının karşılanmasında

sahip olduğumuz rolü sürekli geliştiriyor

olmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyuyoruz. İmzaladığımız

bu sözleşmenin tüm paydaşlar için verimli

sonuçlar doğurmasını diliyorum” diye konuştu.

OBJEKTİF ÖLÇÜMÜ SAĞLAYAN ÇALIŞMA

Bazı kumaşlardaki batma hissinin, kumaşın kalitesiyle

ilgili olmadığını dile getiren EÜ Emel Akın Meslek

Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mengüç, bazı

kumaşların insan cildindeki sinir uçlarını etkileyerek

batma hissi oluşturduğunu söyledi. Doç. Dr.

Mengüç, “Bu batma hissi lüks lif içeren kumaşlarda

da sentetik lif içerenlerde de olabiliyor. Bir tekstil

ürününü çok pahalıya bile alsanız, kumaş sizde

kaşındırma hissi oluşturuyorsa giyinemiyorsunuz. Bu

çok önemli bir sorun. Bununla ilgili yapılan ölçümler

şu ana kadar hep sübjektif olarak gerçekleştirildi.

Bu ölçümün objektif olarak gerçekleştirilmesini sağlayan

cihazımızda, kumaş yüzeyinde bulunan ve

batma hissine sebep olan liflerin oluşturduğu batma

kuvvetinin çok hassas bir yöntemle ölçümü üzerine

çalıştık. Firmanın da bu sürece önemli katkıları

oldu. Batma kuvveti sinir uçlarına etki edebilecek

düzeyde mi değil mi diye çalışma yaptık. Sonuçları

karşılaştırabileceğimiz bir başka yöntem olmadığı

için kumaşın dalayıp dalamadığını tespit etmek

amacıyla 70 farklı kumaşı 40 kişiye sorarak onlardan

dalama hissine yönelik 1 ile 5 arasında değer

vermelerini istedik. Sonra bu 70 kumaşı geliştirdiğimiz

3 farklı cihazda binlerce test yaparak inceledik,

yönteme yönelik bir başlık ve ölçüm optimizasyonu

sağladık. Tırnak adını verdiğimiz parçalarla bu kuvveti

ölçmeyi başardık. Sübjektif bir verinin objektif

olarak ölçülmesiyle ilgili yapılan en başarılı korelasyon

çalışmalarından birisini gerçekleştirdik” dedi.

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020


54

PANORAMA

Cihazın geliştirilmesine yönelik bir TÜBİTAK Projesi

önerilmesi aşamasından itibaren; projenin yazımı,

yürütülmesi, patent başvuru süreci ve lisanslanması

aşamalarında EBİLTEM-TTO´dan önemli destek

aldıklarını ifade eden Doç. Dr. Mengüç, projenin

gerçek bir ekip çalışması olduğunun altını çizdi.

EGE ÜNİVERSİTESİNE TEŞEKKÜR

İstanbul merkezli Pro-Ser´in 180´den fazla tekstil

kalite kontrol test cihazı üreten bir firma olduğunu

söyleyen Cengiz Yılmaztürk, her aşamada destek

gördükleri Ege Üniversitesine teşekkür etti. Yılmaztürk,

“İlk etapta piyasa araştırması yaptık ve

tekstil sektöründeki sanayicilere böyle bir cihazın

işlerine yarayıp yaramayacağını sorduk. Büyük ilgi

duydular. Yetişkinler bir şekilde dalamayı hissedebiliyor,

ancak çocuklar hissedemiyor ve çok ciddi

sorunlara yol açıyor. İşte bu cihaz, dalamayı engelleyecek.

İlk önce Türkiye pazarına sunacağımız

cihazımızın, Türkiye´deki makinecilerin buluştuğu

fuarlarda tanıtımını yapacağız. Ardından da Avrupa´daki

fuarlarda cihazımızı dünyaya tanıtacağız”

diye konuştu. Cihazın Türk tekstil sektörü açısından

önemli bir inovasyon niteliği taşıdığını ve sektörün

uluslararası alandaki rekabet gücünü artırması

anlamında önemli katkılar sağlama potansiyeli

taşıdığına dikkat çeken Yılmaztürk, “Gerek proje

aşamasında gerekse lisans devir sürecinde her

zaman yanımızda olan Ege Üniversitesi yönetimine

ve akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 202056

PANORAMA

Sani Konukoğlu anıldı

SANKO Holding kurucusu ve

Gaziantep Sanayi Odası’nın

(GSO) Kurucu Başkanı Sani

Konukoğlu, vefatının 26’ncı

yılında Gaziantep Asri

Mezarlık’taki kabri başında

dualarla anıldı.

Anma programına SANKO Holding Onursal Başkanı

Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı

Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil

Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih, Sami,

Cengiz, Ertuğrul ve Yiğitcan Konukoğlu, Sanko

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan

Ünverdi ile Meclis Eski Başkanı Mustafa Topçuoğlu,

Konukoğlu ailesi, sanayiciler, sivil toplum kuruluşları

temsilcileri, SANKO çalışanları ve emeklileri katıldı.

Okunan duaların ardından, Sani Konukoğlu’nun

mezarına karanfiller bırakıldı. Aile adına konuşan

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu,

programa katılanlara teşekkür etti.

Sani Konukoğlu’nun isminden esinlenilerek “SAN-

KO Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’’ye dönüştürüldü.

Sonraki yıllarda bilinçli ve istikrarlı adımlarla

yatırımlara devam edilerek alanında çok yüksek

kapasite ve kaliteye ulaşıldı. Bugün 14.000’i aşkın

kişinin çalıştığı SANKO Holding, tekstil, enerji,

inşaat, ambalaj, iş ve tarım makineleri, sağlık,

eğitim, AVM, bilişim, finans ve gayrimenkul sektörlerinde

faaliyet gösteriyor.

SANKO’nun bugün geldiği nokta, Sani Konukoğlu

ve O’nun izinden yürüyen sonraki kuşakların bilinçli,

planlı ve sabırlı çalışması ile mücadelesinin sonucudur.

Bu anlayışla SANKO ve Türk ekonomisine,

SANİ KONUKOĞLU

Gaziantep’te 1929 yılında doğdu. İlkokulu bitirdikten

sonra 1943 yılında ailesinin okuması yönünde

ısrarlarına rağmen dokumacılığa başlayarak iş

hayatına atıldı. İlk işe başlayışı kendisinin kullandığı

tek tezgahla oldu. İstanbul’da 1947 yılında 24 gözlü

yerli bobin makinesi yaptırarak Gaziantep’e bu

kapasitede ilk bobin makinesi getirdi.

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

Mevcut dokumalarının kalitesini yükseltmek için

1951 yılında Halep’ten aldığı apre makinesini

bir mağaraya kurarak çalışmaya başladı. İki yıl

sonra ise Bursa’daki tornacılara 4 mekikli ekose

gömleklik dokuyan Avrupa dokuma tezgahlarının

benzer modelini yaptırıp Gaziantep’e

getirdi. Böylece Gaziantep’te el tezgahlarını

motorlu tezgaha dönüştürmede öncülük yaptı.

Bursa’da 1965 yılında havlu tezgahı imal ettirip,

bu tezgahlar üzerine atılacak jakar makinelerini

Gaziantep’teki tornacılara yaptırıp havlu imalatına

başladı. Konukoğlu, 1962’de hidrofil pamuk

tesisi, 1963 yılında 1500 iğ kapasiteli pamuk ipliği

tesisi kurdu. Konukoğlu, 1966 yılında “Hilal Kollektif

Şirketi’’ni kurdu. 25.000 iğlik iplik tesisi projesi

hazırlatan Konukoğlu, 23 Şubat 1972’de inşaatına

başlanan tesisin 20.000 iğlik bölümünü 1974

yılında devreye aldı. Firmanın unvanı 1977 yılında


PANORAMA 57

alanlarında örnek ve öncü şirketler kazandırıldı.

Firmasının adı ile 1988 yılında kurulan Sankospor’un

yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Sani Konukoğlu,

diğer sanayicilerle birlikte 15 Ağustos

1989’da Gaziantep Sanayi Odası’nı kurdu. Sanayi

Odası’nın ilk yönetim kurulu başkanlığına getirilen

Sani Konukoğlu, SANKO’nun sosyal hizmetlerini

organize etmek amacıyla 11 Ekim 1989’da Sani

Konukoğlu Vakfı’nın kurulmasını sağladı.

Ilımlı, mütevazı, ileri görüş sahibi, sosyal, yenilikleri

çabuk kabul eden, danışan, çevresindekilere

yardım yapmayı görev sayan, doğayı seven, ancak

öne çıkmaktan hoşlanmayan yapıya sahip

olan Sani Konukoğlu, geçirdiği kalp rahatsızlığı

sonucu 16 Ocak 1994’te vefat etti.

Merhum Sani Konukoğlu, sağlığında yaptığı sosyal

hizmetler nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun 27 Ekim

1997 tarih ve 30 numaralı kararı ile “Devlet Üstün

Hizmet Madalyası ve Beratı’’na layık görüldü. Madalya

ve Berat, 27 Ekim 1997’de Cumhurbaşkanı

Süleyman Demirel tarafından Çankaya Köşkü’nde

yapılan törenle, SANKO Holding Yönetim Kurulu

Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na teslim edildi.

SANKO HOLDİNG

SANKO Holding’in temeli beş kuşak önce, 1904

yılında büyük dede Sani Bey’in 7 dokuma tezgahı

ile atıldı. 1926’da dede Zekeriye Konukoğlu’nun

geliştirdiği işi, 1943 yılında baba Sani Konukoğlu

devraldı ve mütevazı aile işletmesini vizyonu ve

çalışmalarıyla büyük işletmeler haline getirdi.

Sani Konukoğlu’nun “İşin hilesi dürüstlüktür” ilkesini

benimseyen SANKO, kurucusunun ileri görüşü

ve koyduğu hedeflerle dünya çapında ürün ve

servisler sunan şirketler topluluğu olarak büyümesini

sürdürmektedir. Ticari ilişkide oldukları

kişilerin, çalışanlarının ve toplumun mutluluğunu

ön planda tutan ve toplum çıkarına olmayan

faaliyette bulunmamaya azami özen gösteren

SANKO, daima temel ve gerekli alanlara yatırım

yaparak, kaliteli ürün ve servis sunma çabasındadır.

Her zaman son teknolojiyle çalışan SANKO,

kaliteyi en üst düzeyde sağlamak için, teknolojiye,

yenilemeye ve çalışanlarına yatırımlarını

aksatmamaktadır. Sayısı her gün artan büyük bir

aile olan SANKO, yeni iş sahaları açarak istihdamı

daha da artırmayı amaçlamaktadır.

SANKO’yu bu noktalara, çalışanlar ve ticari ilişkide

bulunulan kişilerin ‘’ailenin temel direkleri’’

olarak görülmesi anlayışı getirmiştir. Çalışanlar ve

ticari ilişkide bulunulan kişilerin mutluluğu ve refahı;

bulundukları yerin asıl yerleri olduğunu asla

düşünmeyen SANKO yönetiminin vazgeçilmez

ilkesidir. Tüm şirketlerinde üst kalitede ürün ve hizmet

sunmayı amaçlayan SANKO, dünyanın her

köşesine ulaşabilme gücündedir. SANKO, dünya

standartlarındaki şirketleriyle, büyük miktarlarda

ve sürekli ihracat yaparak, ülkemize önemli ölçüde

döviz kazandırmaktadır.

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020


58

PANORAMA

Dijital baskı

teknolojilerindeki

son trendler

SIGN İstanbul’da

sergilenecek

Dünya dijital baskı pazarından daha fazla pay almak isteyen firmalar,

alanında Avrasya’nın en büyük buluşması SIGN İstanbul 2020’yi bekliyor.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yatırım ve birim

maliyeti düşen, buna karşılık hızı, kalitesi ve çeşitliliği

artan dijital baskı sektörü, Tarsus Turkey tarafından

17-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası

Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri

Fuarı SIGN İstanbul 2020’de buluşacak. Dijitalleşen

baskıdaki tüm yeniliklerin bir arada sergileneceği

fuar, 22’inci kez Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleşecek.

Dijital baskı alanında Türkiye’nin lider firmaları

ve dünyanın en önemli markaları, yeni teknolojile-


PANORAMA 59

rini baskı profesyonelleriyle buluşturmak için Uluslararası

SIGN İstanbul 2020’yi bekliyor. Teknolojik

gelişmelerle birlikte geleneksel baskı uygulamalarının

yavaş yavaş yerini dijitale bıraktığını söyleyen

Tarsus Turkey Fuar Direktörü Ulaş Kılıç, açıklamasında

“Türkiye’deki dijital baskı teknolojileri pazarı

200 milyon doları aştı. Dünya dijital baskı pazarının

büyüklüğü ise milyarlarca doları buluyor. 22.’sini

düzenleyeceğimiz SIGN İstanbul katılımcılarının

neredeyse yarıdan fazlasını dijital baskı sektörünün

temsilcileri oluşturuyor. Gelişen teknolojiyle birlikte,

daha hızlı, daha akıllı, daha ekonomik ve daha

kaliteli dijital baskı uygulamaları, kullanıcıların da

güvenini kazanmış durumda. Dolayısıyla sektör,

her geçen yıl istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Dijital

baskı dünyasındaki bu gelişmeler, sektörünün

Avrasya’daki en büyük buluşma adresi SIGN İstanbul’da

da kendini gösteriyor. Bu yılki buluşmada

ziyaretçilerimiz, dijital baskıya dair tüm yenilikleri

bir arada görebilecekler” dedi.

DİJİTAL BASKIDAKİ TÜM YENİLİKLER TEK ADRESTE

Dijital baskı makine ve malzemeleriyle ilgili tüm yeniliklerin

görücüye çıkacağı SIGN İstanbul 2020’nin

standlarında ayrıca tekstil baskı teknolojileri,

transfer baskı ve serigrafi makineleri, lazer makineleri,

CNC Router & Frezeler, reklam malzemeleri,

boyalar, LED sistemleri, endüstriyel reklam ürünleri,

3 boyutlu baskı sistemleri, promosyon ürünleri ile

görsel iletişim ve sergileme ürünleri sergilenecek.


60

PANORAMA

NF KİMYA

ihracat odaklı

büyümeye

devam ediyor

NF KİMYA

continues to

grow with

an export focus

2009 Yılında tekstil yardımcı kimyasalları

üretimi yapmak amacıyla Denizli’de

kurulan NF Kimya 10. Yılını geride

bırakırken, yapılan yatırımlar ve Ar-Ge

çalışmalarıyla dünya firması olma yolunda

büyük bir başarı grafiği yakaladı.

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

Tekstil Kimyasalları üretiminde dünya lideri

firmalarda görev almış, konusunda uzman

personel yapısı ile 2009 yılında Denizli’de

kurulan NF KİMYA, yapmış olduğu başarılı

çalışmalar neticesinde bugün Türkiye’nin en

önemli Tekstil Kimyasalları ve boyar maddeleri

üreticilerinden birisi haline gelmiştir.

Kuruluşunda öncelikli hedefi bölge firmalarının

ihtiyacı olan ürünlerin üretimini ve satışını

gerçekleştirmek olan firma kısa sürede Türkiye’nin

her kentine ve bölgesine hizmet verir

hale gelmiştir. Müşterilerinin duyduğu güvenle

her gecen gün pazar payını artıran firma 2017

yılında kapasite artırımına giderek Denizli Organize

Sanayi Bölgesinde toplam 9500 m2 alanda

hizmet vermeye başlamıştır. Aylık ortalama 1200

ton kapasiteye sahip üretim gerçekleştiren NF

KİMYA, hedeflerini daha da büyüterek İhracat

çalışmalarına başlamış, Özbekistan, Mısır,

Azerbaycan, Bangladeş ve Pakistan gibi birçok

ülkeye ihracat yapmaktadır. Firmanın gelişimi

ve gelecek hedefleri ile ilgili NF KİMYA Firması

Yönetim Kurulu Başkanı Naif Atlas ve Genel Müdür

Cevat Akçil, Tekstil & Teknik dergisine sami-

NF Kimya, founded with expert personnel,

served in world leader in the production textile

chemicals, in 2009 in Denizli, became one of

the most important producers of the textile

chemicals and dyes today in Turkey as a result

of the successful studies that have been done.

The company, whose essential target is to carry

out the production and sale of products that

the companies need in the region, has become

serving in all cities and regions of Turkey in

a short time. Increasing its market share day

by day with the confidence of its customers,

the company increased its capacity in 2017

and started to serve in a total area of 9500 m2

in Denizli Organized Industrial Zone. NF KİMYA,

which has an average monthly production

capacity of 1200 tons, has expanded its targets

and started export activities and exports

to many countries such as Uzbekistan, Egypt,

Azerbaijan, Bangladesh and Pakistan. NF KİM-

YA Firm’s Chairman Naif Atlas and General Manager

Cevat Akçil made sincere statements

to Tekstil & Teknik magazine regarding the development

and future goals of the company.


PANORAMA 61

Founded in Denizli in 2009 to produce

textile auxiliary chemicals, NF Kimya

has left its 10th year behind, and has

achieved a great success in becoming

a global company with the investments

and R&D studies.

Naif ATLAS, Chairman of the Board of Directors

of NF KİMYA, at his statement, said “Our firms

is a company where the partners have known

each other for many years and have worked in

the world leader companies in the marketing

of Textile Auxiliary Chemicals and Dyestuffs,

and is a firm, founded with friendships. While

this friendship has been going on for more

than 10 years, the friendships and sincerity of

our company partners have been reflected

to all employees, which has accelerated the

growth and development of my company”.

OUR ESTABLISHMENT PHILOSOPHY WAS TO MAKE

A WORLD BRAND IN TEXTILE CHEMICALS

Naif ATLAS, who sincerely answered our question

about the establishment of NF KİMYA Company

and what its establishment purposes are

said “As I mentioned before, we are a business

that has been founded by those who are very

good friends with each other in the past and

established with an expert management team.

Our establishment purpose was to make a world

brand in Textile Auxiliaries Production. Since

mi açıklamalarda bulundu. NF KİMYA Yönetim

Kurulu Başkanı Naif ATLAS yapmış olduğu açıklamada;

Firmamız birbirini uzun yıllardır tanıyan,

Tekstil Yardımcı Kimyasalları ve Boyarmaddeleri

pazarlamasında dünya lideri firmalarda görev

almış aslında birbiri ile arkadaşlıktan öte giden

dostluklarla kurulan bir işletmedir. Bu dostluk

10 yılı aşkın süredir devam ederken, biz firma

ortaklarının dostlukları ve samimiyetleri tüm

çalışanlara da yansımış, bu durum da firmamın

büyümesini ve gelişimi hızlandırmıştır’’ dedi.

KURULUŞ FELSEFEMİZ TEKSTİL KİMYASALLARINDA

DÜNYA MARKASI OLUŞTURMAKTI

NF KİMYA Firmasının Kuruluşunu ve Kuruluş

Amaçları nelerdir sorumuza samimi bir şekilde

cevap veren Naif ATLAS ‘’ Az önce de belirttiğim

gibi geçmişte birbiri ile çok iyi dost olmuş,

konusunda uzman bir yönetim kadrosuyla

kurulmuş bir işletmeyiz. Kuruluş amacımız Tekstil

Yardımcı Kimyasalları üretiminde bir dünya

markası yaratmaktı. Böyle bir amaca ulaşmak

için uzun bir sürecin bizi beklediğini bildiğimiz

için öncelikli hedefimiz Denizli, İzmir, Manisa’nın

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020


62

PANORAMA

da içerisine yer aldığı Ege Bölgesinde faaliyet

gösteren Tekstil İşletmelerine kaliteli Ürünlerle

en kısa sürede hizmet verebilmekti. Sektörde ki

deneyimlerimizle müşterilerimizin beklentilerini

bildiğimiz için çalışmalarımızı o doğrultuda sürdürdük.

Müşterilerimizin duymuş olduğu memnuniyet

ve güvenle kısa sürede ülkemizin dört

bir yanında faaliyet gösteren Tekstil Üreticilerine

hizmet vermeye başladık. Onlardan gelen

talepler neticesinde Ar-ge çalışmalarına ağırlık

vererek ürün gruplarını genişlettik. Kahramanmaraş’tan,

Tekirdağ’a, Adana’dan Bursa’ya

Tekstil Üretiminin olduğu hemen hemen her

kentte müşterilerimize stoklu çalışma içerisine

girdik. 2013 Yılında üretimini yapmış olduğumuz

Optik Beyazlatıcıların kapasitesini artırdık ve

yeni Ar-ge laboratuvarları ve yeni makinelerle

aylık 250 ton’a çıkarttık’’ dedi.

BEKLENTİLERİMİZİN ÜZERİNDE GELİŞME VE

BÜYÜME SÜRECİ YAŞADIK

‘’Aslında hedef dağıtım ağını Ege Bölgesi olarak

belirlemiştik diyerek açıklamalarını sürdüren

Naif ATLAS; ‘’yalnız firma ortakları olarak bizlerin

tecrübeleri birleşince beklentilerimizin ürerinde

bir gelişme ve büyüme sürecine girdik. Bu durumda

kısa sürede bizi Türkiye’nin her yerinde

dağıtım ağına sahip bir firma haline getirdi.

Şimdi NF KİMYA, Türkiye’nin her yerine hızlı bir

şekilde ürün teslimatı yapabilir konumdadır. Bu

we know that a long process is waiting for us to

achieve such a goal, our primary goal was to

provide services to Textile Enterprises operating

in the Aegean Region, where Denizli, Izmir and

Manisa are located, with high quality products.

Since we know the expectations of our customers

with our experience in the sector, we continued

our work in that direction. We started to

serve Textile Manufacturers operating all over

our country in a short time with the satisfaction

and confidence of our customers. As a result

of requests from them, we have expanded our

product groups by focusing on R&D studies. We

have engaged in stocked work for our customers

in almost every city where there is Textile

Production from Kahramanmaraş, Tekirdağ,

Adana to Bursa. We increased the capacity

of the Optical Whiteners we produced in 2013

and increased to 250 tons per month with new

R&D laboratories and new machines”.

WE EXPERIENCED MUCH DEVELOPMENT AND

INCREASE PROCESS

Continuing his speech, Naif ATLAS as “In fact, we

have determined the target distribution network

as the Aegean Region ‘’, said “When our experiences

as only firm partners united, we have

entered a process of development and growth

in our expectations. In this case, in a short time

this brought us into a company with a distribu-

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 202064

PANORAMA

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

da müşterilerimizin üretimlerinde bir aksama

yaşanmasının önüne geçtiği için müşteri memnuniyetini

artırmakta” olduğunu söyledi.

GELEN TALEPLER SÜREKLİLİK ARZEDEN

YATIRIMLARA SEVKETTİ

Yapmış oldukları yatırımlarla ilgili açıklamalarını

sürdüren Naif ATLAS ise; Tekstil Yardımcı

Kimyasalları ve Optik Beyazlatıcıların üretiminde

müşterilerimizden gelen talepler işletmeyi

süreklilik arzeden bir büyüme sürecine itmiştir.

İhracatında artış göstermesi öncelikli hedefimizin

fabrika inşaatının bitirilmesi ve makine

parkurunun ilave alımlarla artırılması yönünden

olmuştur. 2017 yılında da yeni fabrika

binamız bitirerek aylık 1200 ton ’un üzerinde

bir üretim gerçekleştirmekteyiz’’ dedi.

Firma Genel Müdürü Cevat Akçil ise yapmış

olduğu açıklamada; Naif Beyi’in de belirttiği

gibi NF KİMYA firması hedefleri büyük olan ve

bu hedeflerine ulaşmak için üst yönetimden alt

kadrolarına kadar sistematik bir çalışma içerisindedir.

Firmamız; Ar-Ge ve Ur-Ge yatırımlarını

sürekli hale getiren, Avrupa Standartlarında,

çevreci, yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojilere

uygun üretim gerçekleştirmektedir’’ dedi.

Cevat Akçil; Firma olarak geniş bir ürün grubuyla

tekstil sektörüne hizmet vermekteyiz. Tekstil

Boyahanelerinin ihtiyacı olan Ön İşlem Kimyasallarından

Boya ve Apre Yardımcı Kimyasallarına

kadar üretimlerimiz mevcuttur. 2013 Yılında

tion network all over Turkey. Now NF KİMYA is a

firm that quickly makes product delivery to the

locations all over Turkey. This increases customer

satisfaction, as it prevents customers from experiencing

a disruption in their production”.

DEMANDS GUIDED TO CONTINUOUS INVESTMENTS

Naif ATLAS, declaring the investments they did,

said “The demands of our customers in the production

of Textile Auxiliaries and Optical Brighteners

pushed the business to a continuous growth

process. The increase in exports has been our

primary goal in terms of finishing the factory

construction and increasing the machinery

park with additional purchases. In 2017, we have

completed our new factory building and realize

a production of over 1200 tons per month”.

Company General Manager Cevat Akçil, at

his statement said ”As stated by Naif Bey, NF

KİMYA Company is in a systematic work with

high targets and from top management to

lower staff to reach these goals. Our company

carries out production in accordance with

European Standards, environmentally friendly,

innovative and sustainable technologies that

make R&D and Pr-D investments continuous”.

Cevat Akçil said “As a company, we serve the

textile industry with a wide range of products.

We have productions ranging from Pretreatment

Chemicals to Dye and Finishing Auxiliaries

that Textile Dyehouses need. We have ex-


PANORAMA 65

ceeded 250 tons per month in the production

of Optical Whiteners, which we started in 2013”.

WE LIVE IN A TEXTILE COUNTRY FROM EAST TO WEST

Mentioning the condition of textile sector in

Denizli and Turkey, Cevat Akçil said ‘’Everyone

said the clichéd sentence “Turkey is a textile

country”. It is cliché but true. When we look at it

today, we live in a country that produces textile

and ready-to-wear garments in almost every

corner from east to west and has succeeded

in exporting most of its production. While a big

part of Turkey’s export is textile export, anywhere

in the world people are using products that

are the signature of the Turkish Industrialists.

Again, many of the biggest brands in the world

are produced in this geography. Many things

have been changed in our country in the last

20 years. In particular, the development of

technology has prompted businesses to invest,

while the number of modern facilities in our

country has increased significantly. With this

increase, we started to offer our own brands to

the consumers”. Akçil continued “I would like

to touch on the branding issue. As a country,

we have invested heavily in branding in recent

years. Both Exporters’ Associations and Associations

and companies are in serious work individually.

Within next 10 years, I think new brands

will be added to existing brand of Turkey and

we will export brands. To give a small example,

Denizli produces the best and highest quality

towels and bathrobes in the world. It exports

nearly 70% of its production. In recent years,

NGOs in our city have been doing good things

for the promotion of Denizli towel. We try to promote

the ‘TURKISH FLOWERS’ brand to the world

with many activities such as sponsorships, advertisements,

fashion shows and design competitions.

This is very useful for the promotion

of both the city and our country. There is also

başlamış olduğumuz Optik Beyazlatıcı üretiminde

aylık 250 ton ’un üzerine çıktık’’ dedi.

DOĞUSUNDAN BATISINA TEKSTİLCİ BİR ÜLKEDE

YAŞIYORUZ

Denizli’de ve Türkiye’de tekstil sektörünün durumuna

değinen Cevat Akçil, ‘’Herkesin söylediği

artık klişeleşmiş ‘’Türkiye Tekstil ülkesidir’’ diye bir

cümle var. Klişe ama gerçek. Bugün baktığımız

zaman doğusundan batısına kadar hemen hemen

her köşesinde tekstil ve hazır giyim üretimi

yapan ve üretiminin büyük bir kısmını ihraç etme

başarısı yakalamış bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye

ihracatının büyük bir kısmını tekstil ihracatı oluştururken,

dünyanın hemen hemen her noktasında

Türk Sanayicisinin imzası olan ürünleri insanlar

kullanıyor. Yine dünyanın en büyük markalarının

birçoğu bu coğrafyada üretiliyor. Son 20 yılda

ülkemizde çok şey değişti. Özellikle teknolojinin

gelişimi işletmeleri yatırıma sevk ederken,

ülkemizde ki modern tesislerin sayısında ciddi

artış oldu. Bu artışla birlikte kendi markalarımızı

da tüketicinin beğenisine sunmaya başladık’’

diye açıklamalarını sürdüren Akçil,’’ Markalaşma

konusuna biraz değinmek istiyorum. Ülke olarak

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020


66

PANORAMA

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

markalaşmaya son yıllarda ciddi yatırım yaptık.

Hem İhracatçı Birlikleri ve Dernekler hem de

firmalar bireysel olarak ciddi çalışmaların içerisinde.

Önümüzde ki 10 yılda Türkiye’nin mevcut

markalarının içerisine yenilerinin ekleneceğini ve

marka ihraç edeceğimizi düşünüyorum. Buna

küçük bir örnek verecek olursak Denizli dünyanın

en iyi ve en kaliteli Havlu ve Bornozunu üretmekte.

Üretiminin de %70’e yakın kısmını ihraç

ediyor. Son yıllarda kentimizde yer alan STK’lar

Denizli havlusunun tanıtımı için güzel şeyler

yapıyorlar. Sponsorluklar, reklamlar, defileler, tasarım

yarışmaları gibi birçok etkinlikle ‘’TURKISH

FLOWERS’’ Markasını tüm dünyaya tanıtılmaya

çalışılıyor. Bu hem kentin hem de ülkemizin

tanıtımı için oldukça faydalı. Yine TURQUALITY

çalışması var. Baktığımız zaman hak kazanan

firma sayısında ciddi artış var’ ’dedi. Cevat

Akçil, NF Kimya olarak az önce Naif Bey’in de

söylediği gibi kendi alanında Dünya Markası bir

firma oluşturmak amacıyla kurulmuş bir işletmeyiz.

Üretimden pazarlamaya kadar tüm süreçte

hedeflerimiz doğrultusunda planlama içerisinde

yer aldık. Şimdi müşterilerimizden aldığımız

destekle NF Kimya’yı bir dünya firması haline

getirmek için büyük çaba sarferdiyoruz.

2015’DEN SONRA İHRACAT ODAKLI

ÇALIŞMALARIMIZ ARTTI

“Her şeyi belli bir zaman dilimine yaydık. Özellikle

2015 yılından sonra ihracatı artırmak için

tanıtım çalışmalarına ve fuar katılımlarına ağırlık

vermeye başladık’’ Hemen ihracat yapalım

ve dünyaya açılalım diye bir yol izlemedik.

Talepleri en kısa sürede nasıl karşılarız bunun

cevaplarını aradık. Firma kendisini hazır hale

getirdikten sonra da ihracata ağırlık vermeye

başladık. 2015 yılından itibaren de Yurt içi ve

yurt dışı fuarlara stantlı katılım sağladık. En son

İspanya’da düzenlenen ITMA Fuarında yer aldık.

2020 yılında ise Bangladeş, Çin, Özbekistan,

Mısır ve Türkiye’de düzenlenen ITM Fuarlarında

stantlı olarak yer alacağız. Sektörel yayınlarda

ilanlarımız mevcut. Ayrıca birçok organizasyonun

sponsorları arasında yer alarak marka

bilinirliğini ön plana çıkartmaya çalışıyoruz.”

TURQUALITY study. When we look, there is a serious

increase in the number of companies that

qualify”. Cevat Akçil said “As Naif Bey has just

said, we as NF Kimya are a business established

to make a World Brand company in its field. We

took part in the planning in line with our goals

in the entire process from production to marketing.

Now, with the support we receive from

our customers, we are making great efforts to

make NF Kimya a global company”.

OUR EXPORT-ORIENTED WORKS INCREASED

AFTER 2015

“We spread everything over a certain period of

time. Especially after 2015, we started to focus

on promotional activities and fair participation

to increase exports. We did not follow a way to

export and open up to the world. We sought

the answers of question how we meet the demands

as soon as possible. We searched for the

answers. After the company made itself ready,

we started to focus on exports. Since 2015, we

have participated in stands at domestic and

international fairs. We last took part in ITMA Fair

held in Spain. In 2020, Bangladesh, China, Uzbekistan,

Egypt and Turkey will take part in the fair

organized by ITM as with stand. We have ads in

sector publications. In addition, we are trying

to bring brand awareness to the fore by being

among the sponsors of many organizations”.68

PANORAMA

Geç kirlenme özelliğine sahip

yeni nesil cer manşonlarının

kullanım faydaları

The benefits by new generation

draw frame cots with

late contamination feature

Mesut Yüksel

Tekstil Mühendisi

Ar-Ge ve Teknik

Destek Mühendisi

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

İplik işletmelerinde hazırlık hatları, iplik üretiminin ilerleyen

aşamalarındaki ve nihai üründeki kaliteyi belirlemede

önemli rol oynamaktadır. Hazırlık hattındaki cer ve penye

makinelerinin iplikhane içinde önemli bir rolü bulunmaktadır.

Bu bölümde oluşabilecek olası olumsuz hatalar ipliğe

ve dolayısıyla örme/dokuma kumaşa yansımaktadır. Cer ve

penye makinelerinde çekim sisteminde yer alan manşonlar,

çekim işleminin gerçekleşmesinde önemli bir görev üstlenmektedir.

Asteks Ar-Ge çalışmalarında, elyaf kontrolünün

arttırılması ve özellikle yöre pamukları çalışmada sıklıkla

karşılaşılan kirlenme problemlerine nasıl katkı sunulabile-

In spinning mills, the back preparation

processes play an

important role in determining the

quality in the later stages of yarn

production and of the final product.

Drawing frames and combing

machines take an important

place in the entire spinning

line. Imperfection defects that

may occur in these preparation

processes are transferred into the

yarn and consequently into the

fabric knitted/woven. The cots in

the drafting system of drawing frame

and combing machines play

an important role in the realization

of the drafting process. Asteks

R&D mainly concentrates on how

to increase fibre control and how

can this contribute to the contamination

problems frequently


PANORAMA 69

encountered especially with the

local cotton spinning. Considering

the following tasks of drawing

frames, the most of the process is

performed by the drafting system.

* Straighten the fibres and make

them parallel to the sliver axis.

* Eliminate irregularities in the

short-medium-long range of

carding sliver.

* To maintain better regularity in

the sliver. Correcting and paralleling

the hooked structure at

the ends of the fibre. (In the first

passage, the rear end of the fibre

is corrected and in the second

passage, the other end of the

fibre is corrected.)

* To set the right sliver weight in

accordance with the production

plan and feed them into cans in

spiral form through coiler.

* In addition, if desired, it is used in

blending fibres of different colours

or type. (Pes/Cotton - Extra colour)

Drafting cots made of rubber in

the drafting system also have important

tasks. Increasing machine

production speeds and increasing

fibre diversity in recent years have

led us to produce more innovative

and functional products. First

of all, our work is directed to new

generation raw materials, components

and production technologies

that are to set solution

to the problem with frequent

contamination on drafting cots at

especially processing local cotton

and to set durability in the recent

running tendency with increased

speed and pressure. Our HG-650

drawing frame cots is a 65 shore

cots developed through intensive

R&D and successful results in field

studies. Contamination and honey-dew

encountered in the local

cotton cause the lapping problem

of the fibres on to cots. For this

reason, the machines are caused

to stop and the cots are needed

to clean, frequently. Our performance-oriented

HG-650 cots has

a 50% less cleaning requirement

and thus longer cleaning interval

(provided by later contamination)

than competitors. This means less

ceği araştırılmaktadır. Aşağıda yer alan Cer makinelerinin

görevleri incelendiğinde, yapılan işlemin büyük kısmının

çekim sisteminde gerçekleştiği görülmektedir.

* Lifleri düzeltmek ve şerit eksenine paralel hale getirmek.

* Tarak şeridindeki kısa-orta-uzun aralığındaki düzensizliği

gidermek.

* Daha düzgün şerit elde etmek. Lifin uçlarındaki çengelli

yapıyı düzelterek paralelleştirmek. (Birinci pasajda lifin arka

ucu, ikinci pasajda lifin diğer arka ucu düzeltilir.)

* İstenilen numara cer şeritleri elde etmek ve koyler tertibatı

ile kovalara helezonik şekilde istiflemek.

* Bunun yanında istenirse farklı renk ya da cins lifleri

harmanlamak, karıştırmak içinde kullanılmaktadır. (Pes/

Pamuk – Ekstra renk)

Çekim sisteminin içinde yer alan kauçuktan üretilmiş cer

manşonlarına da önemli görevler düşmektedir. Son yıllarda

artan makine çalışma hızları, elyaf çeşitliliğinin artması

bizleri bu konuda daha yenilikçi ve fonksiyonel ürünlerin

üretilmesine yönlendirmiştir. Öncelikle çalışmalarımız artan

hızlara ve baskılara karşı dayanımlı, yöre pamuğu kullanımında

da sıklıkla karşılaşılan cer manşonlarının sık kirlenme

problemlerinin çözümüne ışık tutacak yeni nesil hammadde

ve üretim teknolojisini içeren ürünlere yönelmiştir. HG-650

cer manşonumuz bu kapsamda yoğun Ar-Ge çalışmaları ile

geliştirilen ve saha çalışmalarında başarılı sonuçlar alınan

65 shore cer manşonumuzdur. Yöre elyaflarında görülen

kirlilik ve şekerlenme elyafların manşonlarda sarma sorununu

yaratmaktadır. Bu nedenle makinelerin durdurulup sık

sık manşonların temizlenmesi gerekmektedir. Performans

odaklı HG-650 manşonumuz, rakiplerine göre %50 daha fazla

temiz kalma süresine (geç kirlenme) sahip olmaktadır. Bu

ise makinelerde daha az durma, daha az temizlik ihtiyacı,

daha fazla verimlilik ve daha fazla kazanç anlamına gelmektedir.

ITMA 2019 fuarından sonra pazara sunulmuş olup

çok hızlı olumlu geri dönüşler alınmaktadır.

SAHA ÇALIŞMASI: MARİTEKS

Mariteks firmasıyla yapılan 2.Pasaj Cer ve Penye çıkış manşonlarının

Ar-Ge çalışmasını inceleyecek olursak;

Ar-Ge çalışmasında 26x38x160mm HG-650 verilen 2.Pasaj

Cer Manşonları diğer marka (siyah renk) manşonla karşılaştırılmış

ve aşağıdaki olumlu sonuçlar alınmıştır;

Diğer marka kirlenmeden dolayı vardiyada 1 kez temizleme

yapılırken, Asteks HG-650 2-3 vardiyada bir temizleme

yapılmıştır. Rektefiye yönüyle değerlendirildiğinde, siyah

manşon 30 günde taşlama yapılırken, HG-650 60 günde

taşlama yapılmıştır. Bant Uster düzgünsüzlük değerlerinde

de olumlu sonuçlar alınmıştır.

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020


70

PANORAMA

downtime on machines, less maintenance,

more efficiency and thus

consequently more profit. It was

introduced to the market after the

ITMA 2019 and positive feedback

was received, very quickly.

HG-650 Penye Makinesi Çıkış Manşonu 30x45x200 yapılan

çalışmalarda sarmadan rahat bir çalışmanın yanında diğer

marka ile karşılaştırma yapıldığında Uster yönünden de

olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

Field Study: Mariteks

If we examine the R&D study of the

Finisher drawing frames cots and

Front drafting cots on combing

machines, made with the company

Mariteks; In the R&D study,

26x38x160mm HG-650 given as

Finisher Drawing Frames Cots were

compared with other brand (black

colour) cots and the following

positive results were obtained;

Asteks HG-650 has been cleaned

once in 2-3 shifts while the other

brand has been cleaned once

per shift. In terms of grinding, the

black cots was grinded in 30 days,

while the HG-650 was grinded in

60 days. Sliver Uster unevenness

values were also positive.

HG-650, Combing Machine Front

Drafting Cots in 30x45x200mm,

in addition to a comfortable

work without lapping compared

with other brands, positive results

were recorded in terms of Uster

quality data.

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

-Kalite değerleri bakımından daha iyi sonuçlar,

-Rektifiye ömrü daha uzun,

-Kirlenme oranı daha azdır.

Sonuç olarak; Farklı elyaf çeşitlerinde ve işletme şartlarında

yapılan Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda aşağıda yer alan

ürün tiplerinde son derece başarılı sonuçlar alınmıştır. İşletmelerde

yapılan Ar-Ge çalışmalarında Asteks’in yeni nesil

hammadde ve üretim teknolojisi ile geliştirdiği yeni cer manşonları

ve işletmenin kullandığı mevcut ürünlerle karşılaştırılması

yapılmıştır. Asteks Ar-Ge çalışmalarının sonucu olan

yeni nesil cer manşonları ile yukarıda bahsedilen değerler ve

alınan sonuçlar doğrultusunda işletme içi verimlilik, kalite ve

tasarrufta son derece olumlu iyileşmeler sağlanmaktadır.

- Better results in terms of quality

values,

- Longer grinding life,

- Less contamination rate.

As a result; in line with the R&D studies

carried out with different fibre

types and at different operating

conditions, the type of cots listed

in the table below have been highly

successful. In the R&D studies

carried out in the enterprises, new

draw frame cots developed by Asteks

with new generation components

and production technology

and were compared with the existing

products used by the enterprise.

As a result of Asteks R&D studies,

new generation draw frame cots

provide positive improvements in

productivity, quality and saving

in line with the values mentioned

above and the results obtained.


“İşi profesyonellerine bırakın”

WEB OFSET DÜZ OFSET CİLT AMBALAJ

‘nin matbaası

“İhlas Matbaacılık güvencesiyle”

Termal Kalıp

Yüksek tirajlı baskılara uygun, geniş

gelişim töleransına sahip, net ve kaliteli

baskı sağlayan özel bir kalıptır.

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)

80.000 – 100.000 (UV Mürekkep)

Detaylar İçin:

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel.: + 90 212 454 31 95 • www.afarkplates.com

Konvansiyonel Kalıp (Ctcp-LX)

UV-CTP kalıp kullanan üst düzey müşteriler

için geliştirilmiştir. Yüksek hassasiyete sahip,

yüksek tirajlı baskılara uygun,

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)

50.000 – 100.000 (UV Mürekkep)

Merkez Mahalasi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel.: + 90 212 454 30 00 www.ihlasmatbaacilik.com

Detaylar İçin:


72

PANORAMA

Erkek couture’de yeni nefes

“Qu&Co New York”

Modaya dair kısa kısa…

Imaj hiçbirseydir, önemli olan sahiciliktir, bu zamanın ruhundaki

en zengin yoksunluk bende varım diyebilmenin kapitalist etkisi olan; hazırcılıktı…”

Ece Cagdas , Moda Editoru & Erkek Couture Tasarımcısı.

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

Özel dikim denilince akla hemen o Paris St.Germain

caddesinin butik, en genci 70 lerinde olan işinin ehli zanaatkar

terziler geliyordu aklıma… Champs Elysees de

gördüğümüz o gösterişli dükkanların gizli kahramanlarıydılar…

Italya’yı; Paris kadar sık sektörel fuarlarında

bulunmadığım için alışveriş ve tutku dışında iş etiklerini

çok bilmesemde Valentino’nun ürün müdürüyle

olan diyaloğumu mutlaka sizlere anlatacağım .. New

York’ta okurken fazlasıyla italyanların olduğu bir sınıfım

vardı tek olma arzuları ve işlerine verdikleri titizlik başka

bir ülke vatandaşında gerçekten görmedim diyebilirim.

2010 yılında henüz öğrenciyken başladım çalışmaya.

Mesleğimi kısmen besleyen ama işleyişi öğrenciliğim,

D.Kaprol stajım bana çok şey katmıştı. New York’a üniversite

okumaya gittiğimde 2012 yılıydı ve iş teklifi alıp

kalacağımıysa hiç ummuyordum :).

New York’ta başlayan genç kurumsal hayatından Istanbul’a

uzanan butik bir erkek özel dikim markası “Qu&Co

New York“un kurucusu ve tasarımcı Ece Çağdaş, Konfeksiyon

& Teknik dergimize samimi açıklamalarda bulundu.

Ece Cagdas

Moda Editoru & Erkek Couture Tasarımcısı


PANORAMA 73

Akılda kalan bir öğrenci, iş hayatında erken

gelen kurumsallık ve akademik kariyer için yeni

bir yola doğru sıfırdan yol almak… Her zaman bir

arayış ve günün sonunda yarın için tutulan bir not

defteri.. Gercekten mesleğinize aşıksınız…

Ece Cagdas : “Gercek aşkı bulana kadar kumaşlarla

müşterilerle ve hocalarımla mutlu bir fildişi

kulem var diyebilirim. Sevgi ve aşk çok boyutludur

bir kumaşla bir insanı aynı duygu yüküyle sevebilirim,

yolun sonunda kumaştan giysi çıkarırsınız

ama aşk öyle midir… Çoğu zaman tıpkı divandaki

gibi, sevmek adına sevmektir tam olarak yapılan…

Evet, başarılı ve konuşulan bir öğrenciydim ama

merakım ve enerjim tekdüzelige ve kurumsal hayata

pek uygun değildi. Beni asla sabah 8 aksam

7 bir masaya oturtamazlardı. Eğer ki önüme bir

kitap koymadılarsa :) New York bu konuda fazlasıyla

plaza kurumsallarıyla dolu hayallerini bekleten

sonsuz tasarımcıyla doluydu… Ekonomik olarak

biraz daha güçlenip New York’ta kendi işimi kurma

hayaliyle Qu&Co New York Ozel Erkek Dikim markama

gelen istek ve siparişler üzerine başladım…”

Markanın İstanbul’da konumlanma süreci ve sonrası…

Ece Çagdas : “Ne zaman ki üniversite hayatımı tamamlamak

icin New York’a gittim aslında dünyanın

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020


74

PANORAMA

Fashion institute of Technology’de

öğrencilik yıllarımın son senesinde

başıma gelen ve içsel yolculuğumda

kendimi keşfettiğim ufak bir Ny anısı…

Ece Cagdas : FIT’de Valentino’nun üretim

müdürlüğünü 30 yıl yapmış bir hocadan ders

alırken ilk defa başaramama hissi gelmişti

üstüme. Ne yapsam söktüren bir hocam vardı

asla unutmuyorum. Ne zamanki odasına gidip

nedenini sordum, Ece çok yeteneklisin basarılısın

ancak sabırsızsın meslekte sabır nefistir dedi

…Italyan aksanıyla bunu anlamam fazlaca

zamanımı almisti :) Herkesle aynı yaptığım işlerin

sökülmesi meğer sabır üzerine kurulu ufak

bir oyunmuş :) Italyanların tasarım ve sanattaki

başarısı tesadüf değildi… Thomasso hocamın

bu hayat dersiyle bir kez daha anlamıştım … Bu

zaafımın üstüne New York’taki kurumsal iş teklifini

henüz son senemde kabul ettim ve sabrı o 3

yıl boyunca kurumsal hayatta iyice öğrendim :)

Ekibimin en genci 62 yaşındaydı:)…

yaşamın ne denli hızlı aktığını ve Türkiye’nin neden

markalaşamadığını anlamam çok uzun sürmedi. İğnenin

ipliğe geçirilmesini dahi bekleyemeyecek hızda

yaşayan bir şehir düşünün… Dakikalık randevu

veren bir iş hayatında buldum sonrasında kendimi…

Downtown’da bir plazada koleksiyonumu sunmak

üzere randevu aldım, ürün müdürünün verdigi randevu

saati tam olarak 12.13 tu . Inanabiliyor musunuz,

asistanı 12:20 de baska bir toplantısı oldugunu

söylemişti… Herhalde dakikaların fonemini New

York’ta anlatan en kısa hali bu sayılardı… Bu kadar

kapitalist bir düzende yaratıcılık ve üretme arzum

yerini satış ve tüketime bırakmıştı biranda. Calvin

Klein’in Sponsor olduğu sergide bitirme projemin

seçilmesi New York’ta kalmam icin bir fırsat olmuştu.

2 yılı aşkın kurumsal bir şirkette örme sektöründe çalıştıktan

sonra üretimin devamında işi öğrenmek ve

New York’a geri dönmek üzere Istanbul’a gelmistim.

Şimdi 1 yıla yaklaşan süreyle buradayım ve işimi büyütmek

adına yeni projelere başladım. 2010 yılından

itibaren yaşadığım New York-Istanbul hayatımda iş

hayatım dahil çok fazla tecrübem oldu. Son 3 yılın

aynı şirkette kalmanın körelteceğini hissediyordum.

Bazen risk almak gerekir ve ben o riski aldım. Iste

Qu&Co New York Erkek Ozel Dikim Markası’nın hikayesi

tam da böyle başlamıştı…”

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020


PANORAMA 75

Qu&Co New York’u hangi sosyal platformlardan

takip edebiliriz?

Ece Cagdas :” Instagramda varız. “ quandcony

“ Ancak kişiye özel çalıştığımız için ürünlerimizi

internet sitemizden inceleyebilirsiniz. http://

www.qucony.us Randevu talebinde bulunmak

isterlerse ;qucony@gmail.com Benim

bu noktada başlattığım butik bir couture evi

anlayışım var, tasarımcı ve ölçü alan kişi olarak

müşterilerimle birebir ilgileniyorum. Çoğunlukla

bir mağazaya ya da trafiğe girecek zamanı

olmayan iş insanlarına hizmet veriyoruz. Bu

nedenle birebir müşterime gidiyoruz ve yerinde

hizmet alıyorlar bizden. Sunum, ölçü prova dahil

çagırıp zamanlarını almıyoruz:)”

Ne tarz kumaşlar ağırlıkta, müşterilerin

çoğunlukla talepleri ve beklentileri erkek

dikiminde ne doğrultuda seyrediyor?

Ece Cagdas : ”Müşteriler çoğunlukla kurumsal özel

dikim cebi dahi olmayan basic ürünlere yaklaşıyor,

sektörde hazır giyim gömlekleri erkek müşterileri

fazla tatmin etmiyor. Markalar içinde toplamış

mağazaları gezdiğinizde özel dikimin ne kadar

farklı bir alanda hizmet verdiğini daha iyi anlarsınız,

bu noktada sempati duyup sipariş vermek

gerekiyor:) Bir süredir saf kaşmir ve alpaca yünü

paltoları üzerine güzel dönüşler alıyoruz. Bir tık fiyat

olarak başta soğuk gelebiliyor mağazada duran

bir global markayı almak “etiket“ tabiki çekici

geliyor ancak özel dikimi bilen müşteriler kumaşı

kıyaslayan bir gurup var ki giydikçe teşekkür maili

ve çiçekler gönderiyorlar ofise…”

Çalışma prensibiniz nasıl, birebir hizmet vermeyi

biraz acabilir misiniz?

Ece Cagdas: “Daha önce fazla karşılaştıgım bir

politika değil ancak zamanı çok hızlı yaşayan

insanlara gidip tasarımcı olarak ölçü ve sunumu

kendim yapıyorum. Osmanbey’de ufak bir atölye

ile işbirliği halindeyiz. Kumaşlarım tamamen saf

icerikli kaliteler, alpaca yünü, kaşmir, organik ipeği,

keteni, yün, ipekli keten kaliteleri doğaya geri dönüşen

tüm kaliteler bizde mevcut diyebilirim…

Bu işe yeni başlayacak olanlar için eklemek

istediğiniz birsey var mı?

Ece Cagdas:” Ben bu işe her gün yeniden başlama

heyecanı taşıyorum… Yeni başlamak isteyenler

eğitim ya da okullar bir bitiş değil serüvenin kendisidir.

Etiklerinizden ödün vermeyin, kendinizin farkında

olun ama bu egoya dönmemeli diye düşünüyorum.

Herkes gibi benim de bir hikayem var. Umarım

birilerine ilham olacak güzel işler yapmaya devam

ederim ve hayalim olan akademisyenliğe adım atarım:)

Sizi büyüten ve geliştiren vardığınız yerler değil,

başınıza o süreçte gelenler oluyor. Bu noktada başınıza

gelen her neyse sizi beslemek adına geliyor.

Inanmaktan ve mücadeleden asla vazgeçmeyin.

Bir Şaman öğretisi der ki; bütün bunlar neden benim

başıma geliyor, cevabı basit… Ders siz öğrenene kadar

devam eder… Hangi meslek dalından olduğunuzun

çok da bir önemi yok. Dersi verirken yürüdüğünüz

yollara minnet duyun ve teşekkür edin…

Kumaşlarınızın belirli bir politikası var mı asla

kullanmam dediğiniz, etiğiniz denebilecek

kırmızı noktalar…

Ece Cagdas : “Kurmuş olduğum erkek özel

dikim markamla şimdi Istanbul merkezli, kumaşlarım

Londra, Milano ne New York’un kurumsal

firmalarından birebir siparişle getirtiyorum. “Albini“,

“Loro Piana“, “Eleganza Maschio“, “Lanificio

Del Casentino”. Siparişe göre çalışıyorum.

Türkiye’de çalıştığım önemli organik üreticiler

de var. Gömlek kalitelerimde “Söktaş” gibi… Tabiki

asla ve asla canlıların hayatına mal olacak

hiçbir kumaş içeriğini kullanmıyorum. Tek teknik

kırpmadır. Ve Alpaca yünlerinde hayvanlar

kesinlikle bundan zarar görmez.

Erkek özel dikim markası, birebir ölçü ve sunum

hizmeti üstüne ömür boyu garanti bu gercek mi?

Ece Cagdas: “Kesinlikle. Çünkü ürün değil hizmet

satıyoruz ve ben yaptığım işi ürün değil hizmet olarak

görenlerdenim. Bazen dolabınızda 50 tane ceketiniz

olur ama hep aynı ceketi giymek isterseniz,

biz ise hep aynı giydiğiniz ceketi yapan olmak…

Dolayısıyla bunun bedeli “ömür boyu garanti“ ile

sabitlememek müşterimize haksızlık olur…

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020


76

PANORAMA

Roland DG, FESPA 2020’de

yeni dijital fırsatları ortaya çıkaracak

Roland DG to reveal new digital

opportunities at fespa 2020

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

Roland DG dijital baskıyı bir üst seviyeye taşıyacak

ve Madrid’deki FESPA Global Baskı Fuarı’ndaki

Tabela & Grafik, Tekstil & Dekor, Perakende

& Kişiselleştirme alanındaki lider konumunu yeniden

teyit edecek. Roland DG, fuarda en son

yeniliklerini ve yerleşik çözümlerini sergileyecek.

YENİ VE ÖDÜLLÜ YENİLİKLER

Roland etkinlik için duyurular ve Madrid’de

FESPA’nın ilk tanıtılanı olacak ürünlerle yelpazesindeki

yeni tanıtımları sergileyecek. Bunlar

arasında ödüllü ve değer dolu TrueVIS SG2

bas/kes, çok yönlü güçlü IU1000F geniş format

UV flatbed yazıcı ve modern VersaUV LEC2-

300 UV bas/kes cihazı bulunmaktadır. VersaUV

LEF2-300 UV-LED flatbed yazıcı da, Roland’ın

Roland DG will take digital printing to the next

level and reaffirm its leading position in Sign

& Graphics, Textile & Décor, Retail & Personalisation

at FESPA Global Print Expo in Madrid.

The buzzing booth will showcase Roland’s very

latest innovations and established solutions.

New and award-winning innovations

Roland will showcase brand new introductions

to its range, with announcements in the runup

to the event, plus products which will have

their FESPA début in Madrid. These include the

award-winning and value-packed TrueVIS SG2

printer/cutter, the powerful all-round performer

IU-1000F large-format UV flatbed printer, and

the streamlined VersaUV LEC2-300 UV printer/


cutter. The VersaUV LEF2-300 UV-LED

flatbed printer will also be in action,

alongside Roland’s innovative LV series

laser engraver. The multi-award-winning

TrueVIS VG2 printer/cutters and stunning

RF-640 8 colour printer will be wowing

the crowds. For show-goers who are

looking to get into digital textile print, or

to increase their production capability,

the Texart RT-640M, an intelligent multi-function

dye-sublimation printer, will be

put through its paces. Plus, the Roland

Personalisation zone will be packed with

exciting hardware and software solutions

to help you seize the incredible profit-making

potential of product personalisation.

Discover new digital opportunities

“For FESPA 2020 our theme is ‘Discover

New Digital Opportunities’ with a booth

packed with diverse and innovative

solutions,” comments Stephen Davis,

Marketing Director EMEA, Roland DG.

“We’ll be sharing some exciting product

news between now and the show -

come and see us and find out first-hand

what’s possible with our flexible, reliable

and creative technology.”

yenilikçi LV serisi lazer gravür makinesinin

yanı sıra faaliyette olacak. Çok ödüllü

TrueVIS VG2 bas/kes ve çarpıcı RF-640

8 renkli yazıcı kalabalığı hayran bırakacak.

Dijital tekstil baskı işine girmek

isteyen veya üretim kapasitelerini artırmak

isteyen ziyaretçiler için akıllı, çok

fonksiyonlu bir süblimasyon yazıcısı olan

Texart RT-640M sınava tabi tutulacak.

Ayrıca, Roland Kişiselleştirme alanı, ürün

kişiselleştirmenin inanılmaz kâr getirme

potansiyelini yakalamanıza yardımcı

olacak heyecan verici donanım ve

yazılım çözümleriyle doludur.

YENİ DİJİTAL FIRSATLARI KEŞFEDİN

Roland DG EMEA Pazarlama Direktörü

Stephen Davis, “FESPA 2020 için temamız,

çeşitli ve yenilikçi çözümlerle dolu

bir stantla ‘Yeni Dijital Fırsatları Keşfet’.

Şu an ve fuar boyunca heyecan verici

ürün haberleri paylaşacağız – gelin, bizi

görün ve esnek, güvenilir ve yaratıcı

teknolojimizle nelerin mümkün olduğunu

ilk ağızdan öğrenin” dedi.


78

PANORAMA

Türk Barter

alternatif finans

ve ticaret ile

piyasaları

destekliyor

Türk Barter ile ilgili bilgi verdi ve kuruluşundan bu yana geçen süreci anlattı.

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

Alternatif ticaret ve finansal modeli olan Barter

Sistemi bugün Türkiye iş dünyasına Türk Barter

tarafından kazandırılmış önemli bir sektördür. Türk

Barter Ağustos 2001 tarihinde Barter Sistemi’nin

Türkiye’de uygulanmasına öncülük etmiş ve Barter

deneyimlerini birleştiren bir grup girişimci profesyonel

iş adamı tarafından kurulmuştur. Girişimcileri

ve çalışanlarının aynı çatı altında bütünleştiği aile

yapısı, teknolojik altyapı desteği ve çağdaş yönetim

sistemi, Türk Barter’ın bugünkü güçlü yapısını

oluşturmaktadır. Türk Barter kurulduğu yıllardan bu

yana ciddi anlamda değişiklikler ve hep yükselen

grafikler çizmiştir. Barter Sistemi’nin ülke ekonomisine

kazandırılmasında ve ticari bir model olarak

algılanmasında çok önemli görevler almış ve

yerine getirmiştir. Barter sektöründe dünyada sayılı

firmaların arasına girmeyi başarmıştır. Türk Barter,

Türkiye’de ilk Barter şirketi olarak devletin Barter

modellemesindeki uğraşlarına tecrübelerini aktarmıştır.

Bu kapsamda hemen hemen her yıl, üst düzey

ilişkiler ile gerek başbakan gerek devlet bakanı

ve gerekse müsteşarlıklar seviyesinde Barter’la ilgili

kanun taslakları, yönetmelik ve tebliğler hazırlanarak

sunulmuştur. Her geçen gün büyüyen Barter

Ortak Pazarı’yla şuanda üyelerine hizmet vermeye

devam etmektedir. Türk Barter Genel Müdürü Mehmet

Sırrı Şimşek, Türk Barter’ın yapısı ve kuruluşundan

bu yana geçen süreci bizlerle paylaştı.

Barter Nedir? Sistem nasıl işliyor?

“İhtiyaç duyulan mal veya hizmetin, satılan mal

veya hizmet karşılığında satın alınmasına Barter

denir. Barter birebir mal değiş tokuş işlemi değil,

birkaç istasyonlu bir takas işlemidir. Bir şirket Barter

Sistemi’yle çalışmaya karar verdiği zaman bu ilgili

brokerler tarafından yapılacak toplantılarla belirleniyor.

Bu toplantılarda şirketin öncelikle bir projesi

hazırlanıyor. Ve bu projede şirketin stok yapısı,

atıl kapasitesi, nakit durumu, kredi durumu analiz

edilerek şirketin sisteme dâhil edilmesi sağlanıyor.

Barter şirketi sistemden talep edilen mal veya hizmetleri

veren şirketleri, talebi olan firmayla bir araya

getiriyor. Üye olması için de birtakım formaliteleri

tamamlaması gerekiyor. Şirketin faaliyette olması,

şirketin arzlarının reel olması, fiyatlarının reel olması

ve Türk Barter’in yapmış olduğu inceleme sonucunda

şirketin Barter sektöründe faaliyeti bulunacak bir

firma olması gerekiyor. Üyeliği uygun bulunduğunda

Barter üyelik bedelini ödeyip istenilen evrakları

da tamamlayarak üye firmalarımız arasına katılabiliyor.

Üye olan firma, sisteme mal/hizmet arz ederek;

ihtiyaçlarını Barter Ortak Pazarı’nda bulunan üye

firmaların satışa sundukları mal veya hizmetlerden

karşılayabilmektedir. Barter Sistemi’nin en önemli

araçları arz ve talep bilgileridir. Üye, Barter Sistemi’nde

çalışabilmesinin yegâne göstergesi olan

arz bilgisini sisteme kaydetmek ile ya da bildirmek

ile yükümlüdür. Her üyenin arz ve talep formu

bulunmaktadır. Arz Bildirim Formu sistem üyelerinin

pazara sunmak istedikleri mal veya hizmetlerin

nitelik ve özelliklerini belirttikleri matbu formdur.

Üyenin sisteme arz etmek istediği ürünün miktar,

fiyat vs. özelliklerini gösterir belgedir. Arz edilen mal

veya hizmet, web sitesi, e-mail, call center ve dergi

gibi yayın araçları ile diğer üyelere duyurulur. Ürünü

talep eden üyeler, brokere bilgi verir. Broker her iki

üyeyi bir araya getirerek görüşmelerini sağlar. Arz

bilgileri kadar sistemin sağlıklı büyümesine katkısı

olan talep bilgilerinin duyurusu da önemlidir. Talep

duyurusu Barter şirketlerinde üyeler arası değil

daha çok brokerler arası işletilmektedir. Bu kapsamda

broker bir talebi karşılamaya yönelik gayretleri

oluştuğunda üyenin memnuniyeti ve başka bir

üyenin de satışa dönük faaliyetini gerçekleştirmiş

olmaktadır. Teknik olarak talep duyuruları da mail

ile etkili ve hızlı olarak yapılabilmektedir.”

Barter Sistemi’nin Avantajları nelerdir?

“Barter’la çalışmanın firmalar için birçok avantajı

bulunmaktadır. Firmalar ihtiyaçlarını Barter Ortak

Pazarı’ndan karşılayacakları için nakitleri kasalarında

kalır ve Barter, bu anlamda nakit tasarrufu80

PANORAMA

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

sağlar. Barter Sistemi’nin önemli avantajlarından

biri de firmaların halen sürdürdükleri pazarlama

faaliyetlerindeki hedef piyasanın üzerine bir ek

olarak gelmesidir. Özellikle girişimcilerin başlangıç

yıllarında Barter Ortak Pazarı oldukça ciddi bir satış

potansiyeli sunmaktadır. Öz sermayenin ve nakit

akış dengelerinin çok iyi kontrol edilmesi gereken

dönemde Barter Sistemi, çok iyi bir geçiş süreci

sağlar. Türk Barter Ortak Pazarı ağırlıklı KOBİ’lerden

oluşmaktadır. Bu yönü ile dinamik bir Pazar içinde

her sektörden faaliyet gösteren firmalar ile işbirliği

imkânı bulunmaktadır. Barter Sistemi kullanılırken

alım yapabileceğiniz geniş bir pazarın olması

nedeniyle, dar bir alanda satın alma mecburiyeti

kalkar. Firmalar satın alma faaliyetlerinde daima

teklif süreci yaşar. Bu süreçte firma yetkilileri nakit

teklifler yanında Barter Ortak Pazarındaki üyelerden

de teklif alırlar. Satış yaparak alacak bakiyesine

sahip olan üye alım yapmak istediği mal

veya hizmeti Barter ile alım yapabilir. Barter Ortak

Pazarı’nda firmalar bir birleri ile çalışarak yeni

vizyonlara doğru adım atabilmektedir. Normal

faaliyetlerini sürdüren bir firma Barter Sistemi’nin

getirdiği geniş açılımı sayesinde farklı ve kârlı yeni

girişimlere zemin oluşturabilmektedir. Üye böyle bir

çalışma ortamında hem işlerini genişletip büyütebilmekte

hem de karını artırabilmektedir. Türk Barter,

üye firmalara alternatif ticaret ve finans modeli

olan Barter’ı kullanmalarını önerirken başlangıçta

atıl olan iş gücünü ve kapasitenin zorlanarak %5

ila 10 arasında bir fazla üretim yapılmasını talep

eder. Bu ürünler Barter Sistemi’ne arz edilir. Talep

karşılığında satışları gerçekleştiğinde kâr oranında

artış gerçekleşir. Elde edilen alacak ile nakit harcayarak

alınması düşünülen bir ürün Barter Ortak

Pazarı’ndan temin edildiğinde de atıl olan kapasitenin

tam olarak değerlendirilmesi yapılmış olur.

Bahsedilen atıl kapasitenin işletilmesi neticesinde

satışlar havuzuna bir de Barter modelini ekleyen

firmanın satışlarının arttığından bahsetmek mümkündür.

Üye firmaların Barter Sistemi’ni ek satışlar

olarak kullanması dışındaki uygulamaları nakit akış

dengesine müdahaleyi gerektirebilir. Bu duruma

düşmeden planlı ve koordineli hareket ederek

üyenin Barter modeline yaklaşımını alternatif olarak

algılaması sağlanır.”

Sektöre sunduğunuz hizmetler hakkında bilgi

verir misiniz?

“Türk Barter üyelerine verdiği hizmet çeşitliliği

açısından her zaman en kapsamlı teknolojik

imkânları sunan şirket olmuştur. Bizler, toplum ve

müşteri odaklılık, kaynaklara saygı ve verimlilik,

toplam kalite, değişim ve paylaşım değerlerini

Turk Barter’ın temel değerleri olarak kabul ediyor

ve bu değerler aracılığı ile Barter’ın Türk ekonomisine

güç katmasını amaçlıyoruz. Hizmetlerimizi bu

amaçlar doğrultusunda gerçekleştirmekteyiz. Öncelikle

üye firmalar para ödemeden tüm ihtiyaçlarını

bu sistemden karşılayabiliyorlar. Firmalara,

sisteme üye diğer firmalarla tanışıp yeni pazarlara

açılma, satış artırma, stok eritme, nakit tasarrufu

vb. destekleri sağlıyoruz. Bu hizmetlerimizle birlikte

borç yapılandırma, alacak tahsili hizmeti de veriyoruz.

Firmaların satamadığı malları güvenilir bir

şekilde yeniden pazarlıyoruz. Alım gücü olmayan

firmalara da Barter Destek Kredisi hizmeti vermekteyiz.

Barter Sistemi’nin Türkiye’de benimsenmesini

ve yaygın şekilde kullanılmasını misyon edindik.

Bu amaçla “Barter Eğitimleri” vererek gençlere

de yol gösteriyoruz. Barter Sistemi’nin kamu

finansmanında kullanımı üzerine çeşitli projeler

geliştirerek, ilgili makamlara sunduk. Güçlü bir Türkiye’nin,

ekonomik anlamda bağımsız Türkiye’den

geçtiğine inanmaktayız. Bugün gelinen noktada

üyeler web ortamından tüm sistemi takip edebilmektedir.

Bankacılığın internet şubesi mantığında

işletilen BarterBank uygulaması da yine Türk Barter

tarafından yürütülmektedir.”

Barter kredisi hakkında bilgi verir misiniz?

“Barter Kredisi; sisteme kayıt olmuş ancak alacak

bakiyesi olmayan üyelere verilen mal ve/

veya ürün kredisi olarak tanımlanabilir. Firmalar

sisteme bir teminat sunarak Destek Kredisinden

yaralandıkları takdirde, kredi tutarı kadar sistem

içerinde mal/hizmet alımı yapabilmektedir.

Buradaki amacımız sisteme dâhil olan üyenin

ihtiyacını nakit ödemeden faizsiz destek kredisi

kapsamında karşılayabilmesidir.”

Yurt dışındaki Barter sistemi ile Türkiye deki Barter

sistemini değerlendirir misiniz?

“Dünyada Barter Sistemi’ne bakacak olursak; ABD,

1950-60’lı yıllarda sistemli bir yapıya dönüştürdüğü

Barter Sistemi modellemesinde en kapsamlı

uygulama alanı ve en çok Barter Şirketine sahip

ülkedir. Ancak buna rağmen en yaygın kullanıldığı

sektörler hizmet ağırlıklıdır. Turizm, sağlık, medya,

eğitim, danışmanlık gibi sektörlerde Barter Sistemi

uygulamaları Amerika ve Avrupa Barter şirketlerinde

oldukça yaygın işleme sahiptir. Ülkemiz ise

ekonomik koşulları bakımından Barter Sistemi’nin

uygulanması açısından sürekli rağbet gören bir

durumdadır. Barter şirketlerinin kurulmasından

önce ya da Barter şirketleri olduğu halde inşaat

ve medya sektöründe birebir Barter yani takas

yöntemi oldukça yaygın kullanılmaktadır. İnşaat taahhüt

firmaları ülkemizde inişli çıkışlı bir sinüs eğrisi

çizdiği sektöründe inşaatların tamamlanmasına

yönelik faaliyetlerinde örneğin daire karşılığı mutfak

dolaplarını, asansörlerini, parke döşemelerini

yaptırabiliyorlar. Burada verilebilecek örnek çoktur.

İnşaat malzemelerinin tamamı bu yöntem ile daire

karşılığı temin edilebilmektedir. Medya şirketlerine

firmalar ürünlerine karşılık reklam hizmeti satın

alması teklif etmektedirler. Bu yöntem ile özellikle

bilişim sektörü reklamlarını satın almaktadır. Ülkemiz

koşullarında yürütülen Barter Sistemi’ne bakıldığında

İnşaat sektörü sistemin lokomotifi konumundadır.

Medya ikinci sırada yer alırken üçüncü ve diğer

sıralamalar dönemsel olarak değişmekle birlikte

turizm, tekstil, sağlık ve sigorta sektörü ülkemizde

yüksek işlem hacmine sahip olmaktadır.”82

PANORAMA

Pamuk Pazarı Esasları ve

Fiyatlara Genel Bakış

Cotton Market Fundamentals &

Price Outlook

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

SON FİYAT HAREKETLERİ

Referans fiyatların çoğu geçtiğimiz ayda düştü.

• Mart vadeli NY kontratları 71’den 68 cent/

lb’ye indi. Açık pozisyonlar Mart’tan çıkıp

Mayıs kontratlarına kaymakta. Mayıs kontratlarının

değerleri de düşerek Mart vadeli

olanların sadece bir cent altındaki seviyelerde

işlem gördü. 2020/21 hasadında dair

beklentileri yansıtan Aralık kontratının fiyatları

hem Mart hem de Mayıs değerlerinin biraz

üzerinde işlem gördü ve şu anda 70 cent/

lb’nin biraz altında bulunuyor.

• A Endeks 79’dan 77 cent/lb’ye geriledi.

• Uluslararası birimlerde Çin Pamuk Endeksi

(CC Endeks 3128B) 91’den 87 cent/lb’ye düştü.

Yerel birimlerde fiyatlar 13.800’den 13.400

RMB/ton’a gevşedi. Geçtiğimiz ayda RMB dolar

karşısında biraz değer kaybederek 6,93’ten

6,98 RMB/USD seviyesine geldi.

• Hindistan pamuk fiyatları (Shankar-6 kalitesi)

73’ten 71 cent/lb’ye indi. Yerel birimlerde

değerler 40.500’den 39.400 INR/candy’ye

geriledi. Hint rupee’si 71 INR/USD yakınlarında

dengedeydi.

• Pakistan fiyatları uluslararası birimlerde 71

cent/lb civarında yatay seyretti. Yerel birimlerde

değerler 9.000 PKR/maund seviyelerine

tutundu. Pakistan rupee’si de dengedeydi ve

155 PKR/USD yakınlarında işlem gördü.

ARZ, TALEP VE TİCARET

Son ABD Tarım Bakanlığı Raporu 2019/20 dünya

üretim tahmininde artışa (+850.000 balya

ile 121,3 milyona) ve 2019/20 dünya işletme

kullanım tahmininde düşüşe yer verdi (-1,2

milyon balya ile 119,0 milyona). Geçen hasat

yılı üretimine yapılan revizyon (+454.000 ile

118,603 milyona) 2019/20 başlangıç stoklarını

yukarı çekti. Bir araya gelince, başlangıç

RECENT PRICE MOVEMENT

Most benchmark prices decreased over the

past month.

• The nearby March NY futures contract fell

from 71 to 68 cents/lb. Open interest is migrating

out of March and into the May contract.

Values for May futures also decreased and

commonly traded at levels

a little less than one cent higher than March

futures. Prices for the December contract,

which are a reflection of expectations after

the 2020/21 harvest, traded slightly higher than

values for both March and

May and are currently just below 70 cents/lb.

• The A Index declined from 79 to 77 cents/lb.

• In international terms, the China Cotton Index

(CC Index 3128B) decreased from 91 to 87

cents/lb. In domestic terms, prices eased from

13,800 to 13,400 RMB/ton. The RMB weakened

slightly against the dollar over the past month,

from 6.93 to 6.98 RMB/USD.

• Indian cotton prices (Shankar-6 quality) slipped

from 73 to 71 cents/lb. In domestic terms,

values fell from 40,500 to 39,400 INR/candy. The

Indian rupee was stable near 71 INR/USD.

• Pakistani prices were stable near 71 cents/lb

in international terms. In domestic terms, values

held close to 9,000 PKR/maund. The Pakistani

rupee was also steady, consistently trading

near 155 PKR/USD.

SUPPLY, DEMAND & TRADE

The latest USDA report featured an increase

to the forecast for World production in

2019/20 (+850,000 bales to 121.3 million) and

a decrease to the forecast for 2019/20 world

mill-use (-1.2 million bales to 119.0 million). An

upward revision to last crop year’s production

(+454,000 to 118,603 million), lifted the estimate


PANORAMA 83

for 2019/20 beginning stocks. In combination,

the increase in beginning stocks, the increase

in production, and the decrease in consumption

resulted in a 2.5 million bale increase to

the projection for 2019/20 ending stocks (82.1

million bales). This figüre is slightly above levels

maintained since 2016/17 (between 80.0 and

stoklarına yapılan artış, üretim artışı ve tüketimdeki

düşüşün toplam etkisi 2019/20 kapanış

stokları projeksiyonuna 2,5 milyon balyalık

artış (82,1 milyona) şeklinde yansıdı. Bu rakam

2016/17’den beri korunan seviyenin (80,0 ile

80,8 milyon arasında) biraz üstünde bulunuyor.

Üretim rakamlarına yapılan ülke bazlı en büyük

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020


84

PANORAMA

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

değişiklikler arasında Pakistan (+500.000 balya

ile 6,6 milyona), Brezilya (+200.000 ile 12,7 milyona)

ve Tanzanya (+100.00 ile 500.000’e) için

yapılanlar yer aldı.

İşletme kullanımında en büyük değişiklikler Çin

(-1,0 milyon balya ile 37,5 milyona), Vietnam

(-300.000 ile 6,8 milyona), Pakistan (+200.000

ile 10,8 milyona) ve Türkiye (+100.000 ile 7,2

milyona) için yapıldı. Global ticaret tahmini

285.000 balya azaltılarak 43,5 milyona geriledi.

İthalat bazında en büyük değişiklikler Vietnam

(-300.000 balya ile 6,8 milyona), Pakistan

(-100.000 ile 4,2 milyona), Güney Kore (-100.000

ile 600.000’e), Hindistan (+100.000 ile 2,3 milyona)

ve Malezya (+250.000 ile 1,0 milyona) içindi.

İhracat bazında dikkate değer revizyonlar

Hindistan (-200.000 ile 3,6 milyona), Malezya

(-100.000 ile 450.000’e) ve Brezilya (+100.000 ile

8,9 milyona) için yapıldı.

FIYATLARA BAKIŞ

2020 takvim yılı halihazırda hem pamuk piyasasını

hem de global makro ekonomik ortamı

etkileyen gelişmelerle dolu bir şekilde başladı.

Ticari gerilim 2019 sonlarında dengelenmeye

başladı. Bir aydan kısa bir süre önce ABD ve

Çin Birinci Aşama anlaşması imzalayarak daha

büyük bir anlaşmaya giden adımları somutlaştırmış

oldu. Ticari anlaşmazlıkların alevlenmeden

uzaklaşmaya devam etme beklentisi son

küresel tahminler açısından önemli bir varsayım

olurken 2020’de global büyümenin iyileşmesine

yol açmış oldu. Ocak ayında açıklanan

rakamlara göre, Uluslararası Para Fonu (IMF)

dünya GSMH büyümesinin 2019’daki %2,9’dan

2020’de %3,3’e hızlanacağını öngördü. Global

ekonomik büyüme, pamuk tüketimindeki büyüme

ile yakından bağlantılı olduğundan bu

tahmin işletme tüketiminde de artış önermekte.

Ne var ki, bu rakamlar korona virüs salgınından

önce hesaplanmıştı. Epideminin ne kadar sürebileceği

konusunda bilinmeyenler çoğunlukta.

Endişeler yakın zamanda azalır ise, geciktirilen

siparişlerin tamamlanmaya çalışılması ve Çinli

tüketicilerin bastırılmış harcamaları serbest

bırakması ile talepte ani bir yükseliş görülebilir.

Salgın devam ederse geciken siparişler

iptal edilebilir ve Çinli tüketiciler normalde

yapacakları satın alımları erteleyebilir. Ticari

anlaşmazlıklardan kaynaklanan ve bilançonun

80.8 million bales). The largest country-level

revisions to production figures included those

for Pakistan (+500,000 bales to 6.6 million),

Brazil (+200,000 to 12.7 million), and Tanzania

(+100,00 to 500,000). For mill-use, the largest

updates were for China (-1.0 million bales to

37.5 million), Vietnam (-300,000 to 6.8 million),

Pakistan (+200,000 to 10.8 million), and Turkey

(+100,000 to 7.2 million). The global trade forecast

was lowered 285,000 bales to 43.5 million.

In terms of imports, the biggest changes were

for Vietnam (-300,000 bales to 6.8 million),

Pakistan (-100,000 to 4.2 million), South Korea

(-100,000 to 600,000), India (+100,000 to 2.3

million), and Malaysia (+250,000 to 1.0 million).

For exports, notable revisions were for India

(-200,000 to 3.6 million), Malaysia (-100,000 to

450,000), and Brazil (+100,000 to 8.9 million).

PRICE OUTLOOK

The 2020 calendar year has already been full

of developments affecting both the cotton

market and the global macroeconomic environment.

Trade tensions began to stabilize

in late 2019. A little less than one month ago,

the U.S. and China signed the Phase One

deal solidifying some progress towards a

possible greater agreement. The expectation

that the trade dispute will continue to trend

away from escalation was an important

assumption in recent global economic forecasts

that call for improved global growth in

2020. In figures released in late January, the

International Monetary Fund (IMF) predicted

world GDP growth would accelerate from

2.9% in 2019 to 3.3% in 2020. Global economic

growth is closely associated with cotton consumption

growth, and the forecast suggested

an acceleration in mill-use. However, those

figures were developed before the coronavirus

outbreak. Much remains unknown about

how long the epidemic might last. If concerns

soon fade, there could be a surge in demand

as delayed orders are pushed to fulfillment

and Chinese consumers release pent up

spending. If the outbreak lingers, delayed

orders may be canceled and purchases

Chinese consumers could forego purchases

they would have made. The epidemic adds

to existing uncertainty on the demand side of86

PANORAMA

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

talep tarafına var olan belirsizliklere salgın da

ilave getirmekte. Birinci Aşama anlaşma Çin’in

ABD pamuğu alımlarını artıracağını önermekte.

Anlaşma imzalandıktan sonraki ilk tam haftanın

ihracat satış verilerine göre Çin alımlarında

patlama oldu (Şubat 2018’den beri 23 Ocak

ile biten haftada ABD’nin Çin’e satışları ilk

defa 100.000 balyayı aştı). Ancak, takip eden

haftada ABD’nin Çin’e satışları ciddi ölçüde zayıfladı.

Çin alımlarında artışın olup olmayacağı

veya ne zaman olacağı hala bilinmiyor. Tedarik

zincirinin devamında, ABD’nin Çin’de üretilmiş

hazır giyim ve ev tekstili ürün kategorilerinin çoğunda

yapılan ithalatlara uyguladığı gümrük

vergi cezalarını 14 Şubat’ta yarı yarıya indirmesi

(15’ten 7,5 yüzde puana) planlanmış durumda.

Bu tarifeler Eylül ayından beri yürürlükte idi. O

zamandan beri yayınlanan ticaret verilerine

göre, rekabet eden ülkelerin Çin’den olan sevkiyatlarda

yaşanan düşüşü telafi edemedikleri

ve net kaybın talepte oluştuğu ortaya çıktı.

ABD’nin pamuk yoğun konfeksiyon ithalatları

bir önceki yıla göre Eylül-Aralık arasında %9

düştü (Çin’den olan düşüş ise %28 oldu, veriler

metre kare eşdeğeri bazında). Önümüzdeki ay

tarifelerde yapılacak azaltmalar perakende siparişlerindeki

düşüşleri azaltabilir, ancak, sevkiyatlarda

önceki yıla göre büyümeye ani dönüş

beklemek iyimserlik olabilir. Bununla beraber

arz tarafında da sorular bulunmakta. Yılın bu

zamanında süregelen belirsizlik gelecek hasat

yılı için yapılacak ekimden kaynaklanmaktadır.

Pamuk fiyatlarının Ağustos ve Eylül’de

ulaşılan düşük seviyelerden yükselişe geçmesi

(NY vadeli işlemler 60 cent/lb civarında işlem

görürken şu anda 70 cent/lb yakınlarında

bulunuyor) ekim alanlarında keskin düşüşlerin

önüne geçti, ancak, ABD ve global ekim alanlarında

yine de küçük daralmalar beklenebilir.

Ulusal Pamuk Konseyi (NCC), 15 Şubat’ta gerçekleşecek

yıllık toplantılarında ABD’li çiftçilerin

ekim niyetleri anketinin sonuçlarını açıklayacak.

ABD Tarım Bakanlığıö 21 Şubat’ta

gerçekleştireceği Görünüm Forum’unda ilk

global üretim, işletme kullanımı ve ticaret

rakamlarını açıklayacak. Bu erken tahminler

manzaraya biraz netlik kazandıracak olsa da,

dünya çapında yaşanan son gelişmelerin

hızı, etkili olabilecek olayların ne kadar çabuk

ortaya çıkabileceğini vurgulamakta.

the balance sheet stemming from the trade

dispute. The Phase One deal suggests China

will ramp up its purchases of U.S. cotton. In

the first full week of export sales data after

the signing of the deal, there was a burst of

purchases from China (over 100,000 bales

of U.S. sales to China for the first time since

February 2018 in week ending January 23rd).

However, in the week that followed, U.S. sales

to China were significantly weaker. It remains

unknown when and if a surge in Chinese

purchases might occur. Downstream in the

supply chain, the U.S. is scheduled to halve

tariff penalties (from 15 to 7.5 percentage

points) applied to imports of most categories

of Chinese-made apparel and home textiles

on February 14th. These tariffs have been in

effect since September. In trade data published

since then, it has become clear that

competing countries have not been able to

offset the decreases from China, and there

has been a net loss in demand. U.S. cotton-dominant

apparel imports were down 9%

year-over-year in September-December from

all sourcing locations (the decline from China

was 28%, data in terms of square-meter equivalence).

The reduction in tariffs next month

may reduce the declines in retailer orders,

but it may be optimistic to expect a sudden

return to year-over-year growth in shipments.

There are also questions from the supply

side. A perennial source of uncertainty this

time of year relates to planting for the next

crop year. The rise in cotton prices from the

lows reached in August and September (NY

futures traded below 60 cents/lb and are

currently near 70 cents/lb) has diminished

the probability of a sharp reduction in acreage,

but a slight reduction in U.S. and global

plantings could still be expected. The National

Cotton Council will release the results of

its survey of U.S. growers’ planting intentions

at their annual meeting on February 15th.

The USDA will release preliminary figures for

global production, mill-use, and trade at

their Outlook Forum on February 21st. These

early estimates will provide some clarity for

the outlook, but the rapidity of recent developments

around the world highlight how

quickly influential events can emerge.88 MAKALE

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

Kumaşların

oluşturduğu

dalama

(kaşındırma)

hissinin

objektif olarak

ölçümünü

sağlayan yeni

bir test cihazı

A new

instrument

for objective

measurement

of the Fabric

evoked prickle

Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ

Ege Üniversitesi

Emel Akın Meslek Yüksekokulu

Bornova - İzmir / Türkiye

Nilgün ÖZDİL

Ege Üniversitesi

Tekstil Mühendisliği Bölümü

Bornova - İzmir / Türkiye

ÖZET

Kumaşların insan cildinde oluşturduğu kaşındırma

hissi (kumaş dalaması), genel bir ifade

ile “kumaşların duyusal özelliği” içerisinde

incelenen bir kumaş tutum parametresidir.

Son yıllarda, çevresel koşullar (artan stres ,cilt

hassasiyeti vb) ve tekstil ürünlerine yönelik beklentilerin

değişmesi nedeniyle giysilerin duyusal

konforu giderek daha da önem kazanan bir

konu haline gelmiştir. Daha yüksek giysi konforu

sağlayan tekstil ürünlerinin bu özelliğinin tespit

edilebilmesi, tüketicilerin bu nitelikli ürünleri

tercih etme eğilimlerine de etki etmektedir.

Günümüzde konfor özelliği iyileştirilmiş tekstil

ürünlerinin performanslarının ölçümüne yönelik

olarak çeşitli cihaz ve yöntemler bulunmakla

birlikte, gerek tüketici ve üreticiler gerekse

bilimsel alanda hala yeni ölçüm sistemlerine

yönelik büyük bir arayış söz konusudur.

Günümüze kadar yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde,

kumaşların insan cildinde oluşturduğu

kaşındırma özelliğinin daha çok subjektif

olarak incelendiği görülmektedir. Ancak subjektif

değerlendirmelerde elde edilen sonucun,

değerlendirmeyi yapan kişinin özelliklerine göre

(yaşı, cinsiyeti vb. parametreler) değişkenlik

göstermesi sebebiyle, bu özelliğin objektif olarak

ölçümünün önemli bir ihtiyaç olduğu göze

çarpmaktadır. Bu makalede, kumaşların dalama

özelliği, bu özelliğe sebep olan faktörler ve

kumaşların dalama özelliğinin objektif olarak ölçümünü

sağlamak üzere geliştirilen yeni ölçüm

cihaz hakkında kısa bilgi verilmektedir.

Keywords: Kumaş kaşındırması, kumaş dalaması,

cilt iritasyonu, test cihazı

ABSTRACT

The prickle sensation (fabric itching) created

by the fabrics on the human skin is a fabric

handle parameter which is generally examined

within the “sensory feature of the fabrics”.

Nowadays, due to the change in environmental

conditions (increased stress, skin sensitivity

etc.) and requirements from textile products,

sensorial comfort has become an increasingly

important subject. It is important to determine

comfort properties of textile products and it

affects the tendency of consumers to prefer

these high quality products. Today, although

there are various devices and methods to

determine the performance of textile products

with improved comfort characteristics, there

is still a great need for new measurement

systems, both in the consumers, manufacturers


MAKALE

89

and in the scientific field. When the literature

reviewed, it can be seen that fabric evoked

prickle is mostly examined subjectively. However,

since the results obtained in subjective

evaluations vary according to the parameters

such as age and gender of the jury members,

there is an important need to measure this

feature objectively. Brief information about the

prickle properties of fabrics, the reasons of it

and the new developed instrument to provide

an objective measurement system for fabric

evoked prickle is given in this article.

Keywords: Fabric prickle, fabric itching, skin

irritation, testing device

1.INTRODUCTION

The term of clothing comfort can be defined

as the pleasant state including physiological,

psychological and physical harmony between

a human body and its environment (Utkun,

2014; Sweeney and Branson, 1990; Li, 2001;

Liao, 2011, Mert et al.,2014) and can be classified

into four broad categories: thermal, body

movement, aesthetic and sensorial (tactile)

comfort. (Marmaralı ve Oğlakcıoğlu, 2013).

Barker (2002) pointed out that sensorial comfort

is determined by many feelings such as

softness, smoothness, wetness and fabric prickle

(Barker, 2002; Kaplan, 2009; Dündar, 2008).

Sensorial comfort is related with the neural sensations

when a fabric or garment comes into

contact with human skin. In order to provide

high sensorial comfort property, the garment

that comes into contact with the skin should

have a structure and flexibility that would

create a pleasant touch feeling, it should not

cause itching and allergies. (Marmaralı ve Oğlakcıoğlu,

2013). Meanwhile, clothing design

and fabric structure have great importance

(Yılmaz, S., 2008; Yıldırım, 2013).

One of the most important parameters affecting

fabric structure is the fiber type. Although fiber

properties are highly effective on prickle, it is stated

that the fabric prickle is not related with the

type of fibers used in the production of the garment.

In other words, it does not matter whether

the material used is natural fibers such as wool,

mohair etc. or chemical fibers such as acrylic.

Any natural or chemical fiber can generate

prickliness feeling when appropriate conditions

occur (Safley, 2010, Mengüç et al.2015).

As the previous studies reviewed, it was determined

that there are various studies related

to the prickle properties of clothes containing

animal fibers or various synthetic fibers. It is observed

that, most of the studies are especially

GİRİŞ

Bir kişinin kendisini giysinin içinde ve o andaki

çevresel şartlarda, fizyolojik, psikolojik ve

fiziksel açılardan dengede, nötr ve memnun

hissetmesi şeklinde tanımlanan “Giysi konforu”

(Utkun, 2014; Sweeney ve Branson, 1990; Li,

2001; Liao, 2011) ısıl konfor, duyusal konfor, psikolojik

konfor ve vücut hareketi konforu olmak

üzere dört ana başlık altında incelenmektedir

(Marmaralı ve Oğlakcıoğlu, 2013).

Barker (2002) tarafından duyusal konforun yumuşaklık,

pürüzsüzlük, ıslaklık ve kaşındırma gibi

birçok his tarafından belirlendiği belirtilmiştir

(Barker, 2002; Kaplan, 2009; Dündar, 2008).

Genel bir tanımla duyusal konfor, insan cildi

ile tekstil malzemesinin teması sonucu ortaya

çıkan duyguların memnun edici olması ile ilgili

bir durumdur. Yüksek duyusal konfor özelliğinin

sağlanabilmesi için ciltle temas eden giysinin, hoş

bir dokunma hissi yaratacak bir yapı ve esnekliğe

sahip olması, kaşıntı ve alerjiye neden olmaması

gerekmektedir (Marmaralı ve Oğlakcıoğlu,2013).

Bu noktada giysi tasarımı ve kumaş yapısı büyük

önem taşımaktadır (Yılmaz, S., 2008; Yıldırım, 2013)

Kumaş yapısı içerisinde ele alınması gereken

en önemli özelliklerden birisi de kumaşı oluşturan

liflerdir. Her ne kadar lif özellikleri kumaşların

dalama özelliği üzerinde oldukça etkili olsa da,

bu özelliğin giysinin üretiminde kullanılan elyaf

türü ile ilişkili olmadığı belirtilmektedir. Başka

bir ifadeyle, kullanılan materyalin yün, tiftik

gibi doğal ya da akrilik gibi kimyasal liflerden

üretilip üretilmemesinin bir önemi olmamaktadır.

Herhangi bir doğal veya kimyasal lif, uygun

koşullar oluştuğunda dalama hissi oluşturabilmektedir

(Safley, 2010, Mengüç et al.2015).

Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde

hayvansal lif ya da çeşitli sentetik lif içeren

giysilerin dalama özelliklerine ilişkin çeşitli araştırmaların

bulunduğu görülmektedir. Bunların

büyük bölümünün özellikle hayvansal lif içeren

kumaşların özelliklerinin incelenmesi üzerine

yapılmış olduğu görülmektedir.

Lif özelliklerine yönelik gerçekleştirilen araştırmalardan

elde edilen sonuçlara göre, liflerin

eğilme davranışının, kumaşların dalama

özeliğini etkilemektedir. Yüzeyden çıkan lif uçlarının

eğilme yükünün azalması ile kumaşların

dalama özelliğinin de azalacağı, lif çapı ve yüzeyden

çıkan lif uçlarının uzunluğunun eğilme

kuvvetini etkileyen en önemli faktörler olduğu

ifade edilmektedir (He and Wang, 2002; Garnsworthy

et al., 1988; Mayfield, 1987, Süpüren

Mengüç, 2012,Özdil ve Süpüren, 2012).

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020


90 MAKALE

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

He ve Wang (2002), düzensiz ya da üniform

olmayan liflerde eğilme-burulma davranışını

inceledikleri çalışmalarında, lif çapındaki

varyasyonların üniform olmayan liflerin eğilme

davranışlarını önemli derece etkilediğini ortaya

koymuşlardır. Varyasyon arttığında, kritik

eğilme yükünün azaldığı, efektif uzunluk ve

ortalama çap değerlerinin bu değeri etkileyen

önemli faktörler olduğu tespit edilmiştir.

Naylor (2003)’a göre, verilen bir kumaş türü için,

kumaşın birim alanına düşen kaba elyaf uçlarının

sayısı kumaşın sağladığı cilt konforunun

bir göstergesini oluşturmaktadır. Böylece, kritik

çaptan daha geniş çapa sahip tüm lif uçları

kumaşın sağladığı cilt konforunun belirlenmesinde

eşit rol oynamaktadır. Lif uzunluğunun,

kumaşın birim alanına düşen elyaf ucu sayısını

etkilemesi açısından, cilt konforu üzerinde

sadece küçük bir etkisi bulunmaktadır.

Boos et al. (2001), Akdeniz ikliminde yetiştirilen koyunların

farklı mevsimlerde hasat edilmesiyle elde

edilen yün liflerinden üretilen örme kumaşların

dalama özelliği ve tutum özelliklerini incelemişlerdir.

Çalışmalarında, lif ucu çap değeri ile kumaşların

dalama özelliği arasında önemli bir korelasyonun

bulunduğu; kumaşların tutum özelliklerinin

belirlenmesinde ise ortalama lif çapı değerinin

daha baskın rol oynadığı ifade edilmiştir.

2. KUMAŞ KAYNAKLI DALAMA HİSSİNİN OLUŞUMU

Dalama, kumaş ile cildin birbirleriyle teması sonucu

ortaya çıkmaktadır. Araştırmalar, insanlar

tarafından algılanan dalamanın, cilt yüzeyine

etkiyen mekanik uyarılardan kaynaklandığını

ortaya koymaktadır. Bu uyarılar, kumaş yüzeyinden

çıkan ve eğilmeksizin en az 100 mgf

büyüklüğündeki kuvveti taşıyabilen ve böylelikle

cilt yüzeyindeki acı reseptörlerini etkileyebilen lif

uçlarından kaynaklanmaktadır (Ao et al., 2007;

CSIRO, 1988; Naylor et al., 1992). Eğer kumaş

yüzeyindeki dirençli lif uçlarının yoğunluğu belirli

bir dereceye ulaşırsa dalama sorunu ortaya

çıkmaktadır. Ancak yine de, dalama özelliği

gösteren kumaşların cilt yüzeyinde dalama etkisi

oluşturabilmesi için cilt ile kumaşın 5 cm2’den

daha yüksek bir temas alanının olması gerekmektedir.

Böylelikle sinir uçları uyarılarak dalama

etkisi oluşturabilmektedir. Bu noktada lif uçlarının

kumaş yüzeyindeki dağılımları, lif uçlarının

eğilme davranışları, uzunlukları ve incelikleri, cilt

ile kumaşın etkileşimi büyük önem taşımaktadır.

Şekil 1’de, “d” ve “e” ile gösterilen lif uçları ciltteki

sinir uçlarını uyarmakta ve dalama etkisi oluşturmaktadır.

Ancak “a” ile gösterilen lif ucu bu uyarıyı

yapamamaktadır. Bunun sebebi, lif ucunun

uzunluğunun, temas aralığına eşit ya da az olmasıdır.

Lif ucunun uzunluğu, temas aralığından

on the investigation of the properties of fabrics

containing animal fibers.

According to the results obtained from the researches

on fiber properties, it was determined that

the bending behavior of the fibers affects the

fabric prickle. It is stated that with the reduction

of the bending load of the protruding fiber ends,

the prickle property of the fabrics decreases. In

addition to this, the fiber diameter and the length

of the fiber ends coming out of the surface are

declared as the most important factors affecting

the bending force. (He and Wang, 2002;

Garnsworthy et al., 1988; Mayfield, 1987, Süpüren

Mengüç, 2012, Özdil and Süpüren, 2012).

He and Wang (2002) studied the flexural buckling

behavior of irregular or non-uniform fibers and

found that increasing level of irregularity decrease

the critical buckling load of fibers. As the level

of variation increases, the critical buckling load

decreases. The effective length and the average

diameter within the effective length of a non-uniform

fiber are the significant factors that influence

the critical buckling load of the fiber.

According to Naylor (2003), for a given fabric

type, the absolute number of coarse fiber ends

per unit area of fabric is an indicator of the skin

comfort provided by the fabric. Therefore, all

fiber ends that have larger diameter than the

critical diameter play an equal role in determining

fabric skin comfort. Fiber length has only

a small effect on skin comfort, as it affects the

number of fiber ends per unit area of the fabric.

Boos et al. (2001) searched the handle and

prickle properties of knitted fabrics produced

from wool fibers obtained from the sheep

grown in the Mediterranean climate in different

seasons. A good correlation was observed

between skin comfort and the mean diameter

of the fiber ends and it was stated that the

average fiber diameter value played a more

dominant role in determining the handle characteristics

of the fabrics.

2.GENERATION OF PRICKLE CAUSED BY FABRIC

Fabric prickle occurs when the skin is in touch

with fabric. Researches reveals that the prickle

perceived by humans is caused by mechanical

impulses affecting the skin surface. These

stimulis are caused by fiber ends that come

out of the fabric surface and can carry at

least 100 mgf force without bending and thus

affect the pain receptors on the skin surface

(Ao et al., 2007; CSIRO, 1988; Naylor et al., 1992).

If the density of the high-load fiber ends on

the fabric surface reaches a certain degree,


MAKALE

91

Özel bazı duyusal uyarıcılara (ışık, ses, titreşim

vb.) karşı hassasiyet değişimlerinin belirlenmeprickle

problem arises. However, to feel fabric

prickle there should be a contact area of more

than 5 cm2 between the skin and the fabric.

Thus, nerve endings can be stimulated and

fabric evoked prickle starts. At this point, the

distribution of fiber ends on the fabric surface,

bending behaviors, lengths and fineness of

fiber ends, the interaction of the skin and the

fabric are of great importance. In Figure 1, the

fiber ends indicated with “d” and “e” dent the

skin, namely, they cause prickle. However, the

fiber indicated by “a” can not dent the skin

enough because the length of the fiber end

is equal to or less than the contact interspace.

When the length of the fiber end is slightly

longer than the contact interspace (condition

of the fiber b), no prickle occurs because the

fiber does not generate enough stimulation in

the skin. In some fibers, even if the fiber length is

sufficient and remarkably longer than the contact

interspace, prickle cannot occur. In this

case (the condition of the fiber c), due to the

high bending deformations of the fibers (due

to the softness of the fibers), it does not create

sufficient denting on the skin surface, and no

prickle effect occurs (Ao et al., 2007). (Figure 1)

Fabric prickle occurs when the fiber ends on

the fabric surface dent the skin to the extent

that they activate the pain receptors. Different

sensory receptors in the skin are responsible for

the various sensations that are perceived as a

result of the interaction of the skin and fabric.

These receptors are classed as touch, thermal,

and pain. The sensations perceived from clothes

worn next to the skin depend on how fabrics interact

with these sensory receptors. The surface

characteristics of fabrics have significant effect

on these responses. Some fabrics contain surface

stimuli causing the skin irritation or prickle.

Prickle results due to the high-load supporting

fiber ends on the fabric surface denting

the skin sufficient enough to activate pain

receptors. The receptors that are responsible

for fabric prickle are very close to the surface

of the skin. The response of these receptors is

a low level prickle sensation rather than pain

sensation. Skin reactions caused by prickly

fabrics can appear within one hour or after

several hours of skin contact.

In determining the sensitivity changes to some

special sensory stimuli (light, sound, vibration,

etc.), the lowest threshold value of the stimulus

is measured for each person to perceive that

feeling. For this purpose, studies conducted on

a group of 28 male and 27 female people with

ages ranging from 20 to 60 years revealed that

Şekil 1. Farklı uzunluklardaki lif uçlarının cilt üzerindeki

hareketleri (Ao et al., 2007;Süpüren Mengüç,2012, Özdil

ve Süpüren, 2012).

Figure 1. Actions of fiber ends with different lengths

on skin (Ao et al., 2007;Süpüren Mengüç,2012, Özdil ve

Süpüren, 2012).

biraz daha uzun olduğunda (b lifindeki durum),

lif ciltte yeterince uyarı oluşturamadığında dalama

oluşmamaktadır. Lif ucunun uzunluğunun,

dikkate değer derecede uzun olduğu durumda

(c lifindeki durum), liflerin eğilme deformasyonlarının

yüksek olması sayesinde cilt yüzeyinde

yeterli basıncı oluşturamamakta, dalama etkisi

oluşmamaktadır (Ao et al., 2007). (Şekil 1)

Kumaş dalaması, kumaş yüzeyindeki lif uçlarının

acı reseptörlerini harekete geçirecek ölçüde

cilde bastırması sonucunda oluşmaktadır. Ciltte

yer alan farklı duyu reseptörleri, cilt ve kumaş

etkileşimi sonucunda çeşitli hislerin algılanmasını

sağlamaktadırlar. Bu reseptörler, dokunma,

ısıl ve acı olarak sınıflandırılabilmektedir.

Cilde temas eden giysilerin kişide oluşturduğu

hisler, kumaşın bu duyu reseptörleri (alıcıları)

ile etkileşimine bağlı olarak değişmektedir.

Kumaşların yüzey özellikleri, bu hisler üzerinde

önemli bir etkiye sahip olmaktadır. Bazı kumaşlar,

cilt rahatsızlığına ya da dalamaya sebep

olan yüzey uyarıcıları içermektedir.

Dalama, kumaş yüzeyindeki yüksek yük taşıyan

lif uçlarının cilt yüzeyine, acı reseptörlerini harekete

geçirecek ölçüde bastırması sonucunda

oluşmaktadır. Kumaş kaynaklı olarak oluşan

dalama hissinin algılanmasını sağlayan duyu

alıcıları, cilt yüzeyine oldukça yakın bulunmaktadırlar.

Bu alıcıların yanıtları, acıdan ziyade,

düşük seviyeli dalama hissi şeklindedir. Kumaşların

dalaması nedeniyle oluşan deri reaksiyonları

giysinin cilde temasından bir saat ya da

birkaç saat sonra görülebilmektedir.

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020


92 MAKALE

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

sinde, her bir kişinin o hissi algılaması için uyarıcının

alacağı en düşük eşik değeri ölçülmektedir.

Bu amaçla 28 erkek ve 27 kadından oluşan

ve yaşları 20-60 arasında değişen bir grup

denek üzerinde yapılan araştırmalarda, erkeklerin

kadınlara göre daha az hassas olduğu ve

yaştaki artış ile dalama hassasiyetinin düştüğü

tespit edilmiştir (Safley, 2010).

Yünlü kumaşların dalama özellikleri kumaş

yapısı içerisindeki liflerin inceliklerinden etkilenmektedir.

Lifler kalınlaştıkça, dalama olasılığı

da artmaktadır. Lif uzunluğu da aynı zamanda,

kumaşın birim alanındaki lif ucu sayısını etkilemesi

açısından dalama özelliği üzerinde etkili

olmaktadır (Woolmark Company, 2020).

Eğer kumaşın % 5’i, 30 mikronu aşan lif çapına

sahip liflerden oluşuyor ise, kumaş cildi dalamakta

ve kaşındırma hissi oluşmaya başlamaktadır

(Bishop, 1996; Özçelik Kayseri vd., 2012).

Safley (2010), çapı 22 mikronu aşan lifler içeren

kumaşlarda dalama faktörünün ortaya çıktığını

ifade etmiştir (Safley, 2010).

3. KUMAŞ DALAMASININ ÖLÇÜMÜ İÇİN

GELİŞTİRİLEN YENİ ÖLÇÜM SİSTEMİ

Literatürde, kumaşların sebep olduğu kaşındırma

hissinin objektif olarak ölçümü üzerine yapılmış

çalışmalar ve alınmış patentler bulunmakla

birlikte, geliştirilen ve ticari olarak yaygınlaşma

imkanı bulan bir cihaz bulunmamaktadır. Bu

nedenle bu önemli eksikliği gidererek giysi konforuna

yeni bir yaklaşım kazandıracak bir ölçüm

sistemi üzerinde çalışmalar yapılmıştır.

Kumaş dalamasının sebeplerinin analiz edilmesi

ve bu subjektif özelliğin objektif olarak ölçümü

üzerine yapılmış olan çalışmaların incelenmesinin

ardından, mevcut sistemlerden farklı olarak

çalışan yeni bir cihaz tasarımına gidilmiştir.

Geliştirilen yeni sistemde, kumaş yüzeyinde

dalamaya sebep olan sert, kısa ve kalın liflerin

oluşturduğu batma kuvvetinin özel ölçüm başlıkları

yardımıyla tespit edilmesi sağlanmaktadır.

Hazırlanan bu başlıklar üzerine yerleştirilen

özel tırnaklar sert liflerle temas ettiğinde yüksek

bir sürtünme kuvveti meydana gelmektedir. Yumuşak

lif uçları bu etkiyi oluşturamamaktadır.

Geliştirilen cihazda dairesel bir hareket ile ölçüm

yapılmaktadır. Ancak bu ölçüm sırasında yapılan

harekette ölçüm başlığı hiçbir şekilde kumaş

üzerine bir baskı uygulamayıp yalnızca başlık

üzerindeki tırnakların liflerin arasına indirilmesi ve

tırnakların hareket ettirilmesiyle kumaş üzerinde

yer alan ve dalamaya sebep olan liflerin

oluşturacağı batma kuvvetinin ölçümü sağlanmen

are less sensitive than women and sensitivity

decreases with increasing age (Safley, 2010).

The prickle properties of woolen fabrics are affected

by the fineness of the fibers in the fabric

structure. As the fibers thicken, the probability

of fabric evoked prickle increases. Fiber length

also affects the prickle in terms of affecting

the number of fiber ends in the unit area of the

fabric. (Woolmark Company, 2020).

If 5% of the fabric consists of fibers with a fiber

diameter exceeding 30 microns, the fabric prickles

and itchy sensation begins to occur (Bishop,

1996; Özçelik Kayseri et al., 2012). Safley

(2010) states that the prickle factor appears in

fabrics containing fibers having mean diameter

value over 22 microns (Safley, 2010).

3. NEW MEASUREMENT SYSTEM DEVELOPED FOR

THE MEASUREMENT OF FABRIC PRICKLE

In the literature, although there are studies and

patents on objective measurement of itching

sensation caused by fabrics, there is not a device

commercially widespread. Studies have

been carried out on objective measurement

system that contributes a new approach to

garment comfort to overcome this important

deficiency by Mengüç and Özdil.

After analyzing the reasons of fabric prickle

and investigating the studies on the objective

measurement of this subjective fabric property,

a new device was developed that works

according to a different and original principle.

In the new developed system, stiff, short and

thick fibers that cause prickle on fabric surface

can be detected with the help of special measurement

sensors (heads). When the special

designed nails placed on these measurement

heads come into contact with stiff fiber ends,

a high friction force occurs. Soft fiber ends

cannot produce this effect.

The developed device uses a circular motion

measurement. During the measurement,

the measurement head does not apply any

pressure on the fabric, only by lowering the

measurement head, the nails penetrate in the

hairs of the fabric. In this situation, during the

movement of the head, prickle force caused

by the fiber ends can be detected. Therefore,

regardless of the thickness of the fabric to be

measured, measurements can be conducted.

The instrument operates with a special sample

holder, so that it is possible to test all fabric

types in different thicknesses and weights from

very thin fabrics such as shirt fabrics to very


MAKALE

93

Şekil 2. Kumaş Dalama

Ölçüm Cihazı ve

Numune Tutucusu

Figure 2. Fabric Prickle Tester and its sample holder

thick products like coat fabrics and diapers. It

is also possible to test both woven, knitted and

nonwoven fabrics by the instrument. (Figure 2)

The nails on the measurement head are very thin,

contact only with the hairs on the surface of the

fabric. These nails generate vibration, due to the

bending rigidity of the fibers during the movement.

Therefore, a very sensitive measurement

can be made. The position of the nails during their

penetration in the hairs can be controlled by a

special system. In addition, the position of the nails

can be displayed and recorded during the test.

Besides the measurement accuracy, another

advantage of this instrument is to work with very

small test samples providing cost element. The

samples that have potential for fabric evoked

prickle are mostly wool and special animal

fibers which are expensive materials. Therefore,

manufacturers or consumers working with these

materials do not prefer to work with large samples

and spend too much sample during the test.

Considering this expectation in the market, in

the developed device, test is conducted with

fabric samples having an area of 50 cm2.

A special protection system is used to protect the

load measurement area against physical impacts

on the device. In addition, a special sample

holder placement system is used to increase the

protection of this area against physical impacts

that may arise during sample placement.

Since the measuring head used in the device is

fixed to the upper area of the device before the

test, its weight is negligible. Therefore, more precise

measurement of the force fluctuation caused

by the prickly fiber ends becomes possible.

A databank was created by examining the

signals obtained from the measurements using

fabrics made from different types of fibers. For

this purpose, 70 different types of fabrics were

used in this experiment. The fabrics were evaluated

by 40 jury members subjectively for their

prickle properties. The determined subjective

maktadır. Bu nedenle ölçülecek tekstil yüzeyinin

kalınlığı ne olursa olsun ölçüm yapılabilmektedir.

Cihazda özel bir numune tutucu ile çalışılmakta

ve bu tasarım vasıtasıyla oldukça ince

gömleklik kumaşlardan, kaban kumaşına ve

bebek bezlerine kadar geniş bir yelpazede

farklı kalınlık ve gramajlardaki kumaş tiplerinin

test edilmesi mümkün hale getirilmiştir.

Cihazda dokuma, örme ve dokusuz yüzey

yapısındaki tüm kumaş tiplerinde çalışmak

mümkündür. (Şekil 2)

Cihazdaki ölçüm başlığı üzerine yerleştirilecek

ve yüzeyden çıkan liflerle temas ederek onların

eğilme rijitliğine göre titreşim oluşturacak

tırnaklar oldukça ince olup, kumaşın tamamıyla

değil, yalnızca yüzeyindeki liflerle temas etmektedir.

Dolayısıyla ölçüm oldukça hassas yapılabilmektedir.

Bu esnada tırnakların liflerin arasına

dalma pozisyonu özel bir sistem yardımıyla

kontrol edilebilmektedir. Ayrıca, testin başlangıcında

ve test süresince tırnakların pozisyonu

görüntülenebilmekte ve kaydedilebilmektedir.

Cihazın yüksek ölçüm hassasiyetinin yanı sıra,

küçük deney alanı ve küçük deney numunesiyle

çalışmaya imkan sağlama avantajı bulunmaktadır.

Cihazın potansiyel kullanım alanlarından

biri olan yün ve özel hayvansal lif içeren

ürünlerin pahalı malzemeler olması sebebiyle,

bu malzemelerle çalışan üretici ya da tüketicilerin

testler için büyük numunelerle çalışmak istememeleri

sebebiyle bu özel tasarıma gidilmiştir.

Piyasadaki bu beklentiyi de göz önüne alarak

geliştirilen cihazda 50 cm2 alana sahip kumaş

numuneleriyle test gerçekleştirilmektedir.

Cihazda yük ölçüm bölgesinin fiziksel darbelere

karşı korunabilmesi için özel bir koruma

sistemi kullanılmıştır. Ayrıca, yine bu bölgenin

numunenin yerleştirilmesi sırasında ortaya

çıkabilecek fiziksel darbelere karşı korunmasını

arttırabilmek için özel numune tutucu yerleştirme

sistemi kullanılmaktadır.

Cihazda kullanılan ölçüm başlığı, test öncesinde

cihazın üst bölgesine bir mıknatıslı yatak

kullanılarak sabitlendiğinden ağırlığının bir

önemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, dalamayı

sağlayacak lif uçlarının oluşturacağı kuvvet

dalgalanmasının daha hassas ölçümü mümkün

hale gelmektedir.

Cihazın geliştirilmesi sürecinde, farklı lif tiplerini

içeren kumaşlar kullanılarak yapılan ölçümlerden

elde edilen sinyaller incelenerek bir veri

bankasının oluşması sağlanmıştır. Bu kapsamda

70 farklı tip kumaş kullanılarak 40 jüri üyesi

tarafından bu kumaşların subjektif olarak

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020


94 MAKALE

dalama derecelerinin değerlendirilmeleri sağlanmıştır.

Elde edilen sonuçlar, geliştirilen cihazdan

elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

Dokuma ve örme kumaşlar için geliştirilen farklı

başlıklardan elde edilen sonuçlar genel olarak

değerlendirildiğinde, oldukça yüksek korelasyon

katsayısının bulunması, cihazın subjektif bir

kumaş tutum özelliğinin objektif olarak ölçülebilmesini

sağlayan yeni bir ölçüm yöntemi

olarak önerilmesini mümkün kılmıştır.

TEŞEKKÜR

Bu proje TUBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik

Araştırma Kurumu) tarafından 116M300 numaralı

TUBİTAK 1001 Projesi kapsamında desteklenmiştir.

Desteği ile bu cihazın geliştirilmesine

olanak sağlayan TÜBİTAK’a teşekkürlerimizi

sunarız. Proje çıktısı cihaza ilişkin patent başvurusu

2019 yılı başında gerçekleştirilmiş ve buluşa

ilişkin fikri hakların kullanımı yapılan protokol

kapsamında Aralık 2019 itibarıyla PRO-SER Ltd.

Şti. firmasına devredilmiştir.

prickle degrees were compared with the results

obtained from the developed device. When the

results obtained from the different heads developed

for woven and knitted fabrics are evaluated

in general, it is concluded that the correlation

between objective and subjective results is

so high that new developed instrument can be

suggested as a very sensitive objective evaluation

method for the industrial applications.

ACKNOWLEDGEMENT

This project was supported by the Scientific

and Technological Research Council of Turkey

(TÜBİTAK), Grant No: 116M300-1001 Project.

We would like to thank TÜBİTAK for the support,

which enabled the development of this

device. The patent application for the device

developed by this project was filed at the

beginning of 2019. Intellectual property rights

related to the invention were transferred to the

“PRO-SER Ltd. Company in December 2019

within the scope of the protocol.

TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2020

KAYNAKLAR | LITERATURE

1. Ao, L., Tang, W., Yang, Y. and Yu, C., 2007, The analyzing and simulating of the ınteraction between skin and fabric, Proceedings

of the Sixth International Conference on Machine Learning and Cybernetics, Hong Kong, 19-22 August.

2. Barker, R. L., 2002, From Fabric Hand to Thermal Comfort: The Evolving Role of Objective Measurements in Explaining Human

Comfort Response to Textiles. International Journal of Clothing Science and Technology, 14, 3/4, 181-200.

3. Bishop, D.P.,1996, Fabric: Sensory and Mechanical Properties, The Textile Institute, Textile Progress, UK, Volume: 6, No:3,

4. Boos, A.G. De, Naylor, G.R., Slota, I.J. and Stanton, J., 2001, The Effect of the Diameter Characteristics of the Fibre Ends on the

Skin Comfort and Handle of Knitted Wool Fabrics, International Wool Textile Organisation, Technology & Standards Committee

Commercial Technology Forum, Nice Meeting, November 2001, Report No: CTF 01.

5. CSIRO Division of Wool Technology, 1988, Prickle and its Prevention, Textile Asia, 19(5):95-99.

6. Dündar, E., Çeşitli Selülozik İpliklerden Üretilen Örme Kumaşların Performanslarının Karşılaştırılması, İstanbul Teknik Üniversitesi,

Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart 2008 , https://polen.itu.edu.tr/bitstream/11527/4583/1/8410.pdf

7. Garnsworthy, R. K., Gully, R. L.. Kandiah, R. P., Kennis, P., Mayfield, R. J., and Westerman, R. A., 1988, Understanding the Causes of

Prickle and Itch from the Skin Contact of Fabrics, Austr. Textiles, 8(4):26-29.

8. Mayfield, R.J., 1987, Preventing Prickle, Textile Horiz., 7(11):35-36.

9. He, W. and Wang, X., 2002, Mechanical Behavior of Irregular Fibers: Part III: flexural Buckling Behavior, Textile Research Journal,72:573-578.

10. Kaplan, S., 2009, Kumaşların Mekanik Özelliklerinden Ve Geçirgenlik Özelliklerinden Yararlanılarak Giysi Konforunun Tahminlenmesi,

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat.

11. Li Y., 2001, The Science of Clothing Comfort. Textile Institute Publications, Textile Progress, 31(1/2), Manchester, UK.

12. Liao X, Hu J, Li Y, Li Q, Wu X. 2011, A Review on Fabric Smoothness-Roughness Sensation Studies”. Journal of Fiber Bioengineering

& Informatics, 4 (2), 105-114.

13. Marmaralı, A., Oğlakcıoğlu, N., 2013, Giysilerde Isıl Konfor, 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 17-20 Nisan/İzmir, 1957-1963.

14. Mert, E., Oğlakçıoğlu, N., Bal, Ş., Marmaralı, A., 2014, Effects of Calendering and Milling Processes On Clothing Comfort Properties

of Suit Fabrics, Tekstil ve Konfeksiyon 24(2), pp.212-218

15. Mengüç, G.S., Özdil, N., Hes, L., 2015, Prickle and Handle Properties of Fabrics Produced from Specialty Animal Fibers, Textile

Research Journal, Vol. 85(20) 2155–2167

16. Naylor, G.R.S., Veitch, C.J. and Mayfield, R.J., 1992, Fabric-evoked prickle, Textile Research Journal, 62(8):487-493.

17. Naylor, G., 2003, A Measured Approach Aids Wool Comfort, Farming Ahead, No. 143 December, pp. 50-51.

18. Özçelik Kayseri, G., Özdil, N., Süpüren Mengüç, G., 2012, Chapter: 9, Sensorial Comfort Of Textile Materials, Woven Fabrics, Prof.

Han-Yong Jeon (Ed.), ISBN: 978-953-51-0607-4,pp:235-266.

19. Özdil, N., Süpüren, G., 2012, Bazı Özel Hayvansal Liflerden Elde Edilen İpliklerden Üretilen Kumaşların Özellikleri Üzerine Bir Araştırma,

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 09-MÜH-064

20. Safley, M. “The Wool Industry Faces a Prickly Question: Are People Allergic to Wool?” http://www.merrill.org/alabamaalpacas/

library/WoolIndustry.pdf (Erişim Tarihi: 06 Şubat 2010), https://www.woolfestival.com/articles/are-people-allergic-to-wool.htm

(Erişim Tarihi: 09 Şubat 2020)

21. Süpüren Mengüç, 2012, Bazı Özel Hayvansal Liflerden Elde Edilen İpliklerden Üretilen Kumaşların Özellikleri Üzerine Bir Araştırma,

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi), Bornova-İzmir

22. Sweeney, MM, Branson, DH. “Sensorial Comfort, Part I: A Psychophysical Method for Assessing Moisture Sensation in Clothing”.

Textile Research Journal, 60(7), 371-377, 1990.

23. Utkun, E., 2014, Giyim Konforunun Tahminlenmesinde Yapay Sinir Ağları Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Bir Literatür Araştırması,

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(7), 272-280, doi: 10.5505/pajes.2014.29491

24. Yıldırım, N., 2013, Yıkama İşleminin Farklı Tipte Denim Kumaşların Fiziksel ve Termofizyolojik Konfor Özellikleri Üzerine Etkilerinin

İncelenmesi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Kayseri

25. Yılmaz, S., 2008, Üç Boyutlu Örme Kumaşlar. Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.

26. Woolmark Company, www.wool.com (Erişim Tarihi: 09.02.2020)SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU

Name / İsim : ........................................................................................................................................................................................... Surname / Soyadı : .........................................................................................................................................................................

Company / Firma : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mailing adress / Posta Adresi : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel : ......................................................................................................................................................................................................................... Fax : ........................................................................................................................................................................................................................

Vergi dairesi : ....................................................................................................................................................................................... Vergi no : .......................................................................................................................................................................................................

Business Type / Faaliyet Alanınız : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subscription starts in / Abone Başlangıç : .................. / 20 .................. Subscription ends in / Abone Bitiş : .................. / 20 ..................

One year EURO 100

Yıllık abone ücreti ( Türkiye için ) 240 TL.

PAYMENT FORM ÖDEME ŞEKLİ

Check is enclosed / Çek ektedir.

Payment was transferred to your bank account. The receipt is enclosed.

Ödeme banka hesabınıza yatırılmıştır. Makbuz ektedir.

Debit my credit card / Kredi kartımı borçlandırınız.

Credit card no / Kredi kartı no :

Security number / Güvenlik numarası :

Name of the card holder

Kart sahibinin adı-soyadı

: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Expiry date / Geçerlilik süresi : .................... / .................... / ....................

Type of the card / Kartın cinsi : Visa Master / Eurocard

Date / Tarih : .................... / .................... / .................... Stamp & Signature / İmza : .................................................................................................................................................................................................................

YURTİÇİ BANKA

HESAP NUMARALARIMIZ ( TL )

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

GARANTİ BANKASI

GÜNEŞLİ ŞUBESİ

ŞUBE KODU: 295

HESAP NO: 6293152

IBAN NO:

TR02 0006 2000 2950 0006 2931 52

BANK ACCOUNT NO ( EURO )

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TURKIYE GARANTI BANKASI

GÜNEŞLİ BRANCH

Bank account: 9073622

Swift code: TG BATRIS XXX

Branch code: 295

IBAN NO:

TR74 0006 2000 2950 0009 0736 22

BANK ACCOUNT NO ( USD )

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TURKIYE GARANTI BANKASI

GÜNEŞLİ BRANCH

Bank account: 9073623

Swift code: TG BATRIS XXX

Branch code: 295

IBAN NO:

TR47 0006 2000 2950 0009 0736 23

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11 Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93 web: www.tekstilteknik.com.tr e-mail: img@img.com.trPerfect bonding

Mükemmel yapışma

with KIWOTEX ® adhesives for printing-blankets

KIWOTEX ® serisi baskı blanketi tutkalları

© Durst Phototechnik AG

Permanent

adhesives

Permanent

yapıştırıcılar

Thermoplastic

adhesives

Termoplastik

yapıştırıcılar

Adhesives for

digital textile

printing

Dijital tekstil

baskı için

yapıştırıcılar

Direct contact / Doğrudan iletişim

Burç Ulusoy

Regional Sales Manager

+90 532 367 59 19

ALBERT ROSE CHEMICALS ∙ Division of Kissel + Wolf GmbH ∙ In den Ziegelwiesen 6 ∙ 69168 Wiesloch ∙ Germany

Phone +49 6222 578-0 ∙ Fax +49 6222 578-100 ∙ info@kiwo.de

Stripper

(adhesive remover)

Sökücü

(yapışkan silici)

www.albert-rose-chemicals.eu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!