Views
3 years ago

Nyski Festiwal Nauki - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Nyski Festiwal Nauki - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

NFN w Instytutach

NFN w Instytutach Instytut Pielêgniarstwa Instytut Pielęgniarstwa, reprezentowany przez mgr Annę Krzaczek, mgr Dariusza Klonowskiego i mgr Lucynę Krakowską oraz grupę studentów I roku studiów stacjonarnych, przedstawił prezentację wraz z konkursem. Prezentacja dotyczyła różnych ran ciała, sposobu ich zaopatrywania oraz sposobu postępowania w krwotokach i oparzeniach różnego stopnia. Prezentację rozpoczynał pokaz slajdów dotyczący oparzeń, ich stopni, rodzaju i sposobu udzielania pierwszej pomocy w oparzeniach. Następnie studenci, dzięki dostępnym pomocom naukowym (symulacja różnych ran: oparzeniowa, miażdżona, cięta), zaprezentowali jak fachowo, zgodnie z przyjętymi najnowszymi standardami należy postępować z potencjalnym poszkodowanym pacjentem. Pokaz kończył konkurs Wzorcowy opatrunek, który polegał na wyłonieniu wśród uczestniczących w prezentacji uczniów gimnazjum, a potem liceum, zwycięzcy prawidłowego zakładania dużego opatrunku na kończynie dolnej. Opatrunek musiał być założony zgodnie z wymogami desmurgii. Nagrodą w konkursie była książka Anny Chrząszczewskiej pt. „Bandażowanie”. Zainteresowanie problematyką pierwszej pomocy w razie zranień, oparzeń i krwotoków było spore. Młodzież z zaciekawieniem śledziła poczynania studentów, zadawała sporo pytań, głównie dotyczących sposobu zakładania opatrunków, chętnie brała udział w konkursie. mgr Lucyna Krakowska Młodzież podczas prezentacji ran Plan III NFN w Instytucie Pielęgniarstwa Prezentacja różnych ran - symulacja ran: ° rana oparzeniowa, rana cięta, rana miażdżona, złamanie otwarte, krwotok z nosa ° Prezentacja sposobów zaopatrywania ran ° Prezentacja postępowania w krwotokach, oparzeniach ° Ćwiczenia z zakresu zakładania podstawowych opatrunków, konkurs „Wzorcowy opatrunek” - prezentacja / konkurs - mgr D. Klonowski, mgr A. Krzaczek, mgr L. Krakowska, studenci I roku Promocja zdrowego odżywiania ° Planowanie zdrowej diety w poszczególnych grupach wiekowych, obliczanie prawidłowej masy ciała. ° Nauka pomiaru ciśnienia tętniczego - ćwiczenia ° Punkt pomiaru ciśnienia tętniczego - prezentacja / ćwiczenia praktyczne - mgr B. Białkowska, mgr M. Osińska, studenci II roku Profilaktyka nowotworów piersi - prezentacja Ćwiczenia z zakresu samobadania piersi - ćwiczenia na fantomie - mgr B. Czerny, studenci III roku Podczas prezentacji o ranach korzystano z profesjonalnych imitacji ran Nauka pomiaru ciśnienia krwi - 14 -

NFN w Instytutach Instytut Zdrowia Publicznego W Instytucie Zdrowia Publicznego w ramach Nyskiego Festiwalu Nauki w dniu 20.09.2007r. odbył się konkurs z zakresu wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy (część testowa i część praktyczna), w którym uczestniczyło 17. uczniów szkół średnich. Następnie odbył się pokaz ratowania poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym zorganizowany przez studentów ratownictwa medycznego, który to pokaz obejrzało kilkadziesiąt osób. Na pokazie tym byli również: Burmistrz Nysy - Pani Jolanta Barska, przedstawiciel Kuratorium Oświaty - Pan Marek Łaba oraz przedstawiciel opolskiego PZMOT-u - Pan Marek Pańka. Po pokazie odbył się wykład pt. Ratownik medyczny - zawód przyszłości zaprezentowany przez lek. med. Wojciecha Rębisza. Po wykładzie zostały ogłoszone wyniki konkursu i rozdane nagrody. Najwyższą liczbę punktów w konkursie zdobyli: 1. Zofia Ilnicka - Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie 2. Paweł Dudzic - LO „ Carolinum” w Nysie 3. Mateusz Jarek - Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie 4. Damian Stalski - Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie 5. Karolina Sosnowska - Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie 6. Monika Juszczyk - Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie. Pokaz ratowania poszkodowanych w wypadku samochodowym W dniu 21. 09.07r. odbyły się zawody pływackie na krytym basenie oraz pokaz ratownictwa wodnego i medycznego. mgr Olga Wierzchowiec Plan III NFN w Instytucie Zdrowia Publicznego Zdrowie publiczne i rola tej dziedziny w dzisiejszej służbie zdrowia. Przedstawienie sylwetki absolwenta i możliwości pracy po kierunku Zdrowie Publiczne - wykład - mgr O. Wierzchowiec Konkurs z zakresu wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy - mgr O. Wierzchowiec, studenci I roku Pokaz ratowania poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym - studenci I i II roku, Koło COR Ratownik medyczny - zawód przyszłości - wykład - lek. med. W. Rębisz Komisja konkursowa w składzie: S. Wąsowicz, M. Oparski i K. Rychlak Część praktyczna zawodów - 15 -

listopad 2009 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
1. Nauki artystyczne - Instytut Jazzu - Państwowa Wyższa Szkoła ...
Ekologiczna dziczyzna z jeleniowatych - Państwowa Wyższa Szkoła ...
festiwal - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Od Redakcji - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Twoja uczelnia - Dolnośląska Szkoła Wyższa
Studia - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bohater w reklamie prasowej - raport badawczy - Wyższa Szkoła ...
Informator 2011 - Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
Założenia polityki państwa w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego
Idea wolonatriatu w aspekcie historycznym - Wyższa Szkoła ...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Ks. Prof. dr hab ...
Informator 2013 - Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
Boże Narodzenie 2012 w WSH… - Wyższa Szkoła Humanitas
Polska prezydencja w RUE - próba bilansu - Wyższa Szkoła ...
Dorobek naukowy - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
pobierz (.pdf) - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ALINA BRYLL - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Wzorzec artykułu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Pobierz plik (.pdf) - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Regulamin Projektu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
regulamin studiów - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
opisy przedmiotów - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Biuletyn nr 7.pdf - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
§1 §2 §3 §4 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE ...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie
Tekst do pobrania.pdf - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ...
opisy przedmiotów xi 09 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ...