Views
3 years ago

Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej

Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej

Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii

Oświadczenie kierującego pracą Oświadczam, że praca dyplomowa magisterska studenta Pawła Piszcza pt. „Nowa metoda syntezy eterów azatiokoronowych zawierających układ 5,5’-bi-1,2,4-triazyny i 2,2’-bipirydyny” została przygotowana pod moim kierunkiem, stwierdzam, że spełnia ona warunki przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego magistra. 31.05.2006 r. Prof. Andrzej Rykowski podpis kierującego pracą Oświadczenie autora pracy Świadomy odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa magisterska pt. „Nowa metoda syntezy eterów azatiokoronowych zawierających układ 5,5’-bi-1,2,4-triazyny i 2,2’-bipirydyny” została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 04.02.2004 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami). Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w szkole wyższej. Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną. 31.05.2006 r. Paweł Piszcz podpis autora pracy

Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
Polskie Towarzystwo Nauk o Rozdzielaniu - Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
POLITECHNIKA POZNAŃSKA - Zakład Chemii Fizycznej ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Instrukcja obsługi - Zakład Chemii Fizycznej. Politechnika ...
Chemia analityczna II sem. - Katedra i Zakład Chemii ...
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...