26.11.2012 Views

Katalog aukce 2006 - Občanské sdružení - Máme otevřeno?

Katalog aukce 2006 - Občanské sdružení - Máme otevřeno?

Katalog aukce 2006 - Občanské sdružení - Máme otevřeno?

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KAREL

Jiří

* 10. 9. 1952 ve Vrchlabí

Studia:

1968–1971 Sklářské učiliště Crystalex, Nový Bor

1971–1975 SUPŠ, Kamenický Šenov (malování,

leptání a pískování skla, prof. Karel

Rybáček a Josef Kochrda)

Samostatné výstavy:

1991 – 20th Anniversary Show, Gallery „L“,

Hamburk, SRN

1994 – Gallery Art du Verre, Luxemburg

1996 – Gallery Broft, Eindhoven, Nizozemsko

2003 – Galerie Pyramida, Praha

Nejsympatičtější zvíře:

Libereckou zoo jsem k letošnímu roku navštívil

85krát! Sympatie chovám ke všem zvířatům.

Zabíjí pouze pro přežití, když mají hlad.

Samozřejmě nejroztomilejší jsou vždy jejich

mlá�ata!

18. Jiří Karel

Rádio, 1998

tavená broušená plastika, signováno, 21×18,5×5 cm

vyvolávací cena 13 500 Kč

Sdružení věnoval autor.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!