26.11.2012 Views

Katalog aukce 2006 - Občanské sdružení - Máme otevřeno?

Katalog aukce 2006 - Občanské sdružení - Máme otevřeno?

Katalog aukce 2006 - Občanské sdružení - Máme otevřeno?

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KAREL

Jiří

* 10. 9. 1952 ve Vrchlabí

Studia:

1968–1971 Sklářské učiliště Crystalex, Nový Bor

1971–1975 SUPŠ, Kamenický Šenov (malování,

leptání a pískování skla, prof. Karel

Rybáček a Josef Kochrda)

Samostatné výstavy:

1991 – 20th Anniversary Show, Gallery „L“,

Hamburk, SRN

1994 – Gallery Art du Verre, Luxemburg

1996 – Gallery Broft, Eindhoven, Nizozemsko

2003 – Galerie Pyramida, Praha

Nejsympatičtější zvíře:

Libereckou zoo jsem k letošnímu roku navštívil

85krát! Sympatie chovám ke všem zvířatům.

Zabíjí pouze pro přežití, když mají hlad.

Samozřejmě nejroztomilejší jsou vždy jejich

mlá�ata!

18. Jiří Karel

Rádio, 1998

tavená broušená plastika, signováno, 21×18,5×5 cm

vyvolávací cena 13 500 Kč

Sdružení věnoval autor.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!