Views
10 months ago

Book 97

BIBLIJSKI TEČAJ SVJETLO

BIBLIJSKI TEČAJ SVJETLO NA MOME PUTU Biblijski tečaj 36 C TEKSTOVI ZA RAZMATRANJE I MOLITVU 109. OBEĆANI DUH: U Starom zavjetu: 32,15 dok se na nas ne izlije duh iz visina. Tad će pustinja postat‘ voćnjak, a voćnjak se u šumu pretvorit‘. 43,3 Jer na žednu ću zemlju vodu izliti i po tlu sušnome U Novom zavjetu: 15,26 A kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca - Duh Istine koji od Oca izlazi - on će svjedočiti za mene. potoke. Izlit ću duh svoj na tvoje potomstvo i blagoslov na tvoja pokoljenja. Iz 32,15; 44,3. 3,1 “Poslije ovoga izlit ću Duha svoga na svako tijelo, i proricat će vaši sinovi i kće- 16,7 No kažem vam istinu: bolje je za vas da ja odem: jer ako ne odem, Branitelj neće doći k vama; ako pak odem, poslat ću ga k vama. 14,16 I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Braniri, vaši će starci sanjati sne, a vaši mladići gledati viđenja. 2 Čak ću i na sluge i sluškinje izliti Duha svojeg u dane one. 3 Pokazat ću znamenja na nebu i zemlji, krv i oganj i stupove dima.“ Joel 3,1-2. telja da bude s vama zauvijek: 17 Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Iv 15,26; 16,7; 14,16-17 110. PRIMLJENI DUH 19 I uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: „Mir vama!“ 20 To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. 21 Isus im stoga ponovno reče: „Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.“ 22 To rekavši, dahne u njih i kaže im: „Primite Duha Svetoga. 23 Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.“ Iv 20,19-23 60 www.book.hr | Book

BIBLIJSKI TEČAJ 111. ČUDO PEDESETNICE 2,1 Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. 2 I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne si- lan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. 3 I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. 4 Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. Dj 2,1-4 112. NAŠ ŽIVOT U DUHU 8,14 Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji. 15 Ta ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem kličemo: „Abba! Oče!“ 16 Sam Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja; 17 ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo 26 Tako i Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. Rim 8,14-17 i 26 SVJETLO NA MOME PUTU Biblijski tečaj 36 D UPITNIK 1. U čemu se sastoji treći znak koji je apostole uvjerio u Gospodnje uskrsnuće? (36A) ............................................................................................................................................................................ 2. Na koji nas odlomak iz Knjige Postanka sjeća Isusov čin kad je dahnuo na Apostole u Iv 20,22? Koje značenje ima taj Isusov čin? (36A) ■ ........................................................................................................................................................................... ■ ........................................................................................................................................................................... Book | Siječanj 2018. 61

Book 96
Ranjeno svjetlo
Tko to kaže da anđeli čuvari ne postoje?
Krv Kristova