Views
6 months ago

016-Kimyasal_Risk_Etmenleri (1)

KİMYASAL RİSK

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ 3) İşçinin yaptığı işten alınarak tehlikeli kimyasal maddeye maruziyet riskinin olmadığı başka bir işte çalıştırılması da dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınmasında, işyeri hekimi veya diğer uzman kişilerin veya Bakanlık yetkililerinin önerilerine uyulacak, 4) Benzer şekilde maruz kalan başka işçiler de varsa, sağlık durumları kontrol edilecek ve bunlar sürekli sağlık gözetimi altında tutulacaktır.

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ • EK – II BİYOLOJİK SINIR DEĞERLER VE SAĞLIK GÖZETİMİ ÖNLEMLERİ Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri • Biyolojik izleme, absorbsiyon spektrometri veya eşdeğer sonucu veren bir başka metod kullanılarak, kanda kurşun seviyesinin (PbB) ölçümünü de kapsayacaktır. • Bağlayıcı biyolojik sınır değer: 70 μg Pb/100 ml kan.

boletin-016 - Comite Olimpico Guatemalteco