Views
7 months ago

ata122_03_ders

23.2.2017 c. Yüksek

23.2.2017 c. Yüksek Öğretimdeki Gelişmeler ve Darülfünun (Üniversite) Reformu Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra 15. yüzyılda kurulan "Fatih Medreseleri" Batı tarzında üniversitelere eşdeğer olarak, 1900'de Darülfünun adıyla faaliyetine devam etti. Darülfünun, 1919 yılında yeniden yapılandırılarak Hukuk, Tıp, Edebiyat ve Fen fakültelerinden oluşan, bilimsel özerkliğe sahip bir üniversite haline geldi, 1924 yılında da tüzel kişiliği tanındı. Cumhuriyet yönetimi, batıl inanç ve yoldan sapma kuvvetlerine karşı devrim fikirlerinin mücadele aracı olarak gördüğü Darülfünun'a büyük önem vermekteydi. c. Yüksek Öğretimdeki Gelişmeler ve Darülfünun (Üniversite) Reformu 1933 yılında Darülfünun, devrimlere karşı olumsuz tutum takındığı, ciddi ve topluma yararlı bilimsel çalışmalar yapılmadığı, öğretim üyeleri arasında bilimsel işbirliği yerine çekişme olduğu, öğrenciler araştırmaya yönlendirilmediği gibi gerekçelerle İsviçreli Prof. Albert Malche'nin hazırladığı bir rapordan sonra 2252 sayılı kanunla kaldırıldı. Eğitim Bakanlığı "İstanbul Üniversitesi"ni kurmakla görevlendirildi. Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak 1933 yılında kurulan İstanbul Üniversitesi'nde özerklik kaldırıldı, Darülfünun hocaları geniş ölçüde üniversite dışında bırakıldı, Batıda okuyup gelen öğretim görevlileri doktora şartı aranmaksızındoçentolarakatandılar. 14

23.2.2017 c. Yüksek Öğretimdeki Gelişmeler ve Darülfünun (Üniversite) Reformu Nazi baskısından kaçan Alman ve Orta Avrupalı bilim adamlarına da üniversitenin kapıları açılarak bu bilim adamlarından üniversitenin yeniden yapılanmasında yararlanıldı.İstanbul'da üniversite reformu yapılırken, Ankara'da 1925 yılında Hukuk Mektebi, 1930 yılında Ziraat Enstitüsü kurulmuştu. Gazi Mustafa Kemal, uygar ve mutlu bir toplumda üniversitelere pek çok görevler düştüğünü söyleyerek, üniversite sayısının artırılması gereğine dikkat çekmişti. 1935'te Ankara'da adını Atatürk'ün verdiği DilveTarihCoğrafya Fakültesi açıldı. 1943yılında Fen Fakültesi, 1945 yılında Tıp Fakültesi ve 1949 yılında da İlahiyat Fakültesi kuruldu. c. Yüksek Öğretimdeki Gelişmeler ve Darülfünun (Üniversite) Reformu Atatürk 1937'de ülkedeki üniversiteleşme hareketinin yönünü şöyle belirlemişti: "Memleketişimdilik üç büyük kültür bölgesi halinde düşünüp Batı bölgesi için İstanbul bölgesinde başlamış olan düzeltme programını daha radikal bir şekilde uygulayarak, Cumhuriyet'e modern bir kurum kazandırmak, merkez bölgesi için Ankara Üniversitesini az zamanda kurmak lazımdır. Doğu bölgesi için Van Gölü sahillerinin en güzel bir yerinde her şubeden okulları ve üniversitesi ile modern bir kültür şehri yaratmak yolunda şimdiden faaliyete geçilmelidir." 15

Kapitalizm kapitalizmə bənzəməz - Azərbaycan Milli Kitabxanası
2002-2016
ECONOMY
Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri
نوروز - انسان‌شناسی و فرهنگ
Xəbərlər 2010-N1 - İqtisadiyyat İnstitutu