10.07.2018 Views

april 2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

АПРИЛ 2018. ГОД.

Датум

Активности

1 -9. 4.

2018. Пролећни распуст

11. 4.

2018.

12. 4.

2018.

Одржан је угледни час из Музичке уметности са темом „Националне школе у

романтизму“.

Одржане седнице одељењских већа и наставничко веће поводом другог

класификационог периода шк. 2017/2018. год.

Проценат позитивног успеха ученика

Просечан број изостанака ученика

13. 4.

2018.

У организацији Савеза за школски спорт Града Ниша одигране су 4 утакмице првог

кола првенства средњих школа у малом фудбалу. Утакмица Угоститељска школа-

Машинска школа завршена је резултатом 2:5.

Одиграно је и друго коло првенства у малом фудбалу. Екипа Машинске школе је

изгубила од екипе Електротехничке школе Никола Тесла резултатом 2:3.

У Дому војске је одржан Сајам образовања „Моја каријера- мој избор“.

Представници Тима за каријерно вођење и ученици завршних разреда упознали су

заинтересоване посетиоце сајма о образовним профилима које школујемо.

17.4.

2018.

Одржана је седница Савета родитеља са дневним редом:

1. Усвајање записника са четврте седнице Савета родитеља Машинске

школе у Нишу одржане 13. 3. 2018. године,

2. Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају другог

класификационог периода шк. 2017/2018. године,

3. Предлагање чланова Школског одбора из реда родитеља,

4. Разматрање услова за рад Школе, услова за одрастање и учење,

безбедност и заштиту ученика.


25.4.

2018.

У склопу пројектних активности у циљу подршке ученицима из осетљивих група

одржана је инфо-сесија за ученике и ученице ромске националности који

завршавају основну школу и њихове родитеље. На инфо-сесији су представљени

профили које Школа нуди, са посебним нагласком на профил које је подржао ГИЗ

(бравар-заваривач). Поред предности које нуди школовање по моделу са

елементима дуалног образовања, учесницима је објашњена генерално важност

наставка школовања и завршавања средње школе за боље позиционирање на

тржишту рада и уопште за спречавање даље социјалне искључености.


26. 4.

2018.

Пројекат “Реформа средњег стручног образовања” и ове године, 26. априла,

обележава међународни Дан девојчица. Циљ манифестације је стварање

могућности да се девојчице упознају са професијама у којима жене нису довољно

заступљене.

Маргарита Тодоровић, педагог и Вујаклија Љиљана, наставница организовале су

посету Војној пошти 1097. Ученице су се упознале са сегментима и

специфичностима професионалне војне службе. Обратиле су им се Јелена Поповић,

артиљеријски поручник, Јелена Јовановић, старији водник Војне полиције и

Љиљана Митић, професионални војник. После разговора ученице су обишле

Спомен собу Војне команде..


У оквиру исте акције наставница Драгана Ненић, дипломирани машински инжењер

са 3 ученице Школе посетиле су компанију КОПЕКС где их је примила Марија

Шумадинац, дипломирани инжењер грађевинарства, искусни радник ове

компаније. Она им је представила компанију и повела у обилазак производних

погона.


26. 4.

2018.

Ученици првог разреда образовног профила Индустријски механичар посетили су

фирму JohnsonEletric и упознали се са њеним производним процесима. Посета

представља почетак процеса селекције ученика за реализацију практичне наставе у

наредној школској години. Ученике је водио наставник стручних предмета Новица

Перић.

На МФ у Нишу одржан је 4. семинар напредних технологија „Савремене CNC

машине- избор, коришћење и програмирање“. Семинару је присуство Антић Игор,

наставник стручних предмета.

После обуке “Менаџмент управљања квалитетом“ ГИЗ је организовао студијску

посету Немачкој од 25. до 28. априла 2018. год. Посета је организована у сарадњи

са Привредном комором Немачке у Београду. Весна Ристић, директор и Мирјана

Мишић, организатор практичне наставе са директорима и наставницима из Гуче,

Крагујевца, Суботице, Сремске Митровице и Обреновца обишле су Привредну

комору у Ротлингену, школски центар у Балингену и компанију Паул Хорн у


25- 28.4.

2018.

Тибингену. Групи је представљен систем дуалног образовања у Немачкој.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!