Views
2 months ago

Fizyka. Zakres rozszerzony

Podręcznik Fizyka jest rzetelnym źródłem wiedzy. Zawiera wszystkie treści, których znajomość obowiązuje na maturze z fizyki. Został przygotowany przez zespół doświadczonych autorów – praktyków w nauczaniu fizyki.

Informatyka 1
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości