E80578_matematyka_karty_cwiczen_czesc2

MediaWSiP

Autorzy: Aniela Chankowska, Kamila Łyczek

Współpraca: Michał Lisicki, Małgorzata Skura (Matematyka w działaniu), Agnieszka Bartczak, Anna Garstka,

Anna Macioszek, Ewa Zabrzewska (Ćwiczymy z Noni)

W kartach matematycznych wykorzystano fragmenty publikacji autorstwa: Jolanty Bonar, Elżbiety Burakowskiej,

Mirosława Dąbrowskiego, Anny Dereń, Łucji Dydyńskiej, Stanisława Dylaka, Agnieszki Łysakowskiej, Doroty Pąchalskiej,

Anny Pregler, Wiesławy Ryngwelskiej, Krzysztofa J. Szmidta, Elżbiety Tąpały, Elżbiety Torbickiej.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany

do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do edukacji wczesnoszkolnej, na podstawie opinii

rzeczoznawców:

mgr Agnieszki Agaty Borkowskiej, dr hab. Ewy Skrzetuskiej, mgr Ewy Zajdel.

Etap edukacyjny: I

Typ szkoły: szkoła podstawowa.

Rok dopuszczenia: 2012.

Numer ewidencyjny w wykazie: 492/1/2012.

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Warszawa 2019

Wydanie I (2019)

ISBN 978-83-02-18174-0 (część 2.)

ISBN 978-83-02-18175-7 (całość)

– zadania trudniejsze

– zadania nietypowe

– wycinanka

– nalepki

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Agnieszka Więckowska (redaktor koordynator),

Teresa Nowak (redaktor merytoryczny)

Konsultacje merytoryczne: prof. Jadwiga Hanisz, Anna Jasiocha

Redakcja językowa: Anna Kapuścińska, Jolanta Kucharska

Redakcja techniczna: Danuta Hutkowska

Projekt I strony okładki: Joanna Plakiewicz

Projekt graficzny: Joanna Plakiewicz

Opracowanie graficzne: Ewa Marszał-Demianiuk

Fotoedycja: Natalia Marszałek

Skład i łamanie: Recontra Studio Graficzne

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna

00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96

KRS: 0000595068

Tel.: 22 576 25 00

Infolinia: 801 220 555

www.wsip.pl

Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz

udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj

ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty.

Szanujmy cudzą własność i prawo.

Więcej na www.legalnakultura.pl

Polska Izba Książki

More magazines by this user
Similar magazines