12.04.2021 Views

Hillsider 97

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Geçtiği yerde değil,<br />

akıllarda iz bırakır!<br />

İskandinav tarzı yalın tasarımıyla akıllarda iz bırakan,<br />

Plug-in Hybrid motoruyla karbon ayak izini azaltan<br />

XC90 Recharge, Hillside’da.<br />

XC90 Recharge<br />

Service by Volvo | Volvo Car Garanti | Volvo Car Finance | Volvo Car Kasko | Volvo Car Prime | / VolvoCarTurkey | volvocars.com.tr | Volvo Car Türkiye İletişim Merkezi 444 48 58


aawi_ad_


TV & Sound<br />

Philips Fidelio B<strong>97</strong>.<br />

Heyecanı hissedin.<br />

• 7.1.2 kanal 500W (888 W maks)<br />

• Ayrılabilir hoparlörler ve kablosuz subwoofer<br />

• Dolby Atmos ve Dolby Surround ile heyacanın dozunu arttırın<br />

• IMAX Enhanced sertifikası<br />

• Sürükleyici ve nabzı hızlandıran ses deneyimi<br />

www.philips.com.tr


C<br />

M<br />

Y<br />

CM<br />

MY<br />

CY<br />

CMY<br />

K<br />

VISIT VAKKORAMACAFE.COM<br />

TO CHECK OUT OUR NEW TO-GO ITEMS!


Ramize Erer<br />

Bayan Yanı | 13


C<br />

M<br />

Y<br />

CM<br />

MY<br />

Minoa <strong>Hillsider</strong> ilan.pdf 1 23.10.2020 11:47<br />

CY<br />

CMY<br />

K


ONLINE ALIŞVERİŞ<br />

www.underarmour.com.tr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!