27.02.2023 Views

WIR 02/2022 [PL]

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Magazyn dla Klientów Grupy Doppelmayr Wydanie 2/2<strong>02</strong>2 Rocznik 47 /Nr 216<br />

Novum w branży<br />

kolei linowych<br />

TRI-Line wyznacza nowe standardy<br />

Cable Liner<br />

do portu<br />

lotniczego Luton<br />

Z pociągu na lotnisko w trzy minuty<br />

Proekologiczne<br />

rozwiązanie<br />

w Bardon Hill<br />

RopeCon ® wspiera renaturyzację<br />

CLS Luton DART, London Luton (GBR)


2 Spis treści<br />

8<br />

TRI-Line: prekursorska, kompaktowa kolej<br />

Innowacyjny system kolei okrężnej zachwyca wieloma cechami oraz zdolnością przewozową<br />

- w ciągu godziny można przewieźć nawet 8 000 osób w każdym kierunku.<br />

19<br />

14<br />

W trzy minuty z dworca na lotnisko<br />

Luton DART przewiezie podróżnych z dworca kolejowego na londyńskie lotnisko<br />

Luton - szybko, wygodnie, w myśl zasad zrównoważonego rozwoju.<br />

Praca w ruchu ciągłym a ekologia<br />

Centrum logistyczne LTW w Offsetdruckerei<br />

Schwarzach ma nowy magazyn wysokiego<br />

składowania – wymagania ekologiczne okazały<br />

się najważniejsze.


Wstęp<br />

3<br />

12<br />

Tam, gdzie kierujemy nasz wzrok<br />

Clair z nowymi, wydajnymi funkcjami<br />

Obszerna aktualizacja programu do zarządzania<br />

ośrodkami turystycznymi - Resort Management Software<br />

clair - wprowadza nowe funkcje dotyczące przeglądów<br />

urządzeń kolei linowych.<br />

Kiedy patrzymy wstecz, widzimy to, co udało nam się osiągnąć. Spoglądamy<br />

z dumą na nasze sukcesy, a z ambicją na drzemiące potencjały i mierzymy się<br />

z wyzwaniami.<br />

Kiedy patrzymy w przód, widzimy ukryte cele i szanse, z których musimy skorzystać,<br />

oraz przyszłość, którą chcemy współtworzyć.<br />

Żyjemy chwilą obecną i kierujemy wzrok na rzeczy najistotniejsze. Gdyż to my<br />

teraz decydujemy, dokąd zmierza podróż – i przede wszystkim jak.<br />

Każdy indywidualny projekt dla każdego poszczególnego Klienta, który został<br />

zrealizowany indywidualnie przez osobę z naszego zespołu, jest wynikiem takich<br />

decyzji.<br />

Podejmujemy świadome decyzje, kierując się kreatywnością, odwagą i doświadczeniem,<br />

gdyż ponosimy odpowiedzialność za to, co robimy. Jako partnerzy i<br />

jako koledzy.<br />

28<br />

Aktualne wydanie magazynu przedstawia wszystkie działania w tym zakresie.<br />

Jesteśmy dumni z każdego indywidualnego projektu, który możemy przedstawiać<br />

naszym Czytelnikom. Nowe prace rozwojowe świadczą o potencjale kolei<br />

linowych jako przyszłościowego rozwiązania w zakresie mobilności, a silny<br />

zespół zwiększa jeszcze nasze możliwości.<br />

Jesteśmy przygotowani na to, co nastąpi - ramię w ramię z naszymi Klientami.<br />

Uetendorf z nowym centrum<br />

szkoleniowym<br />

Grupa Doppelmayr/Garaventa rozszerza ofertę<br />

szkoleń - zakres tematyczny obejmie koleje wahadłowe<br />

i linowo-terenowe.<br />

Thomas Pichler<br />

István Szalai<br />

Dyrektorzy Zarządzający Doppelmayr Holding SE


4 Liczby, dane, fakty<br />

Pracownicy jutra<br />

48 uczniów zrobiło latem tego roku pierwszy<br />

krok w kierunku pełnej perspektyw kariery w<br />

branży kolei linowych. Od 1. września 28<br />

młodych ludzi rozpoczęło naukę w firmie<br />

Doppelmayr w Wolfurcie – 24 chłopców i cztery<br />

dziewczyny. Fakt, ze Doppelmayr zaliczany<br />

jest do najbardziej popularnych firm, które<br />

kształcą uczniów w regionie, potwierdza także<br />

uzyskany ponownie certyfikat dla „najlepszego<br />

zakładu szkoleniowego“ Vorarlbergu. W zakładzie<br />

w Wolfurcie jest już obecnie łącznie 1<strong>02</strong><br />

uczniów kształcących się w pięciu zawodach.<br />

Naukę w firmie Garaventa rozpoczęło ośmiu<br />

nowych uczniów – w zawodzie konstruktor,<br />

mechatronik kolei linowej, polimechanik oraz<br />

handlowiec i technik-monter maszyn i urządzeń,<br />

podczas gdy w firmie Frey AG Stans i<br />

CWA wystartowało po trzech uczniów - wybierając<br />

dobrze rokującą przyszłość. Ponadto<br />

w lecie trzyletni okres kształcenia rozpoczęło<br />

czterech uczniów w Gassner Stahlbau i<br />

dwóch uczniów w Doppelmayr Italia.<br />

28 uczniów ogółem w Doppelmayr<br />

Seilbahnen GmbH, Wolfurt (AUT)<br />

• 10 budowa konstrukcji stalowych<br />

• 4 budowa maszyn<br />

• 6 obróbka skrawaniem<br />

• 2 mechatronika<br />

• 6 elektrotechnika<br />

8 nowych uczniów zawodu w firmie<br />

Garaventa AG, Goldau, Uetendorf (CHE)<br />

• 2 polimechaników<br />

• 1 pomocnik ślusarza<br />

• 1 mechatronik kolei linowych<br />

• 3 konstruktor<br />

• 1 handlowiec<br />

3 nowych uczniów zawodu w CWA<br />

Constructions SA/Corp., Olten (CHE)<br />

• 1 technik-monter maszyn i urządzeń<br />

• 1 logistyk<br />

• 1 konstruktor<br />

2 nowych uczniów zawodu w firmie<br />

Doppelmayr Italia Srl. Lana (ITA)<br />

• 1 mechanik budowy maszyn<br />

• 1 dział techniki<br />

4 nowych uczniów zawodu w Gassner<br />

Stahlbau GmbH, Bürs (AUT)<br />

• 3 budowa maszyn<br />

• 1 spawalnictwo<br />

3 nowych uczniów zawodu w firmie<br />

Frey AG Stans, Oberdorf (CHE)<br />

• 2 elektroników EFZ<br />

• 1 automatyk EFZ


Liczby, dane, fakty<br />

5<br />

Pozytywny bilans roku gospodarczego 2<strong>02</strong>1/22<br />

Doppelmayr Holding SE osiągnął w roku gospodarczym<br />

2<strong>02</strong>1/22 obroty rzędu 886 milionów<br />

Euro. W porównaniu z rokiem ubiegłym<br />

oznacza to wzrost o 16 procent. Rok 2<strong>02</strong>1/22<br />

wyróżnił się realizacją wielu dużych projektów<br />

kolei linowych i licznymi innowacjami. Klienci z<br />

całego świata inwestowali w rozszerzenie swoich<br />

ofert w zakresie mobilności – zarówno w regionach<br />

turystycznych jak i na obszarach miejskich.<br />

W sektorze intralogistyki ukończyliśmy z<br />

sukcesem ponad 60 indywidualnych projektów.<br />

Dobre prognozy na rok 2<strong>02</strong>2/23<br />

Doppelmayr Holding SE spogląda ufnie w<br />

przyszłość: Stan zamówień na rok 2<strong>02</strong>2/23<br />

jest bardzo zadowalający. Niezwykły wzrost inwestycji<br />

w branży kolei linowych obserwowany<br />

jest szczególnie w ośrodkach narciarskich<br />

Ameryki Północnej. Realizacja projektów kolei<br />

linowych przybiera również na sile w innych regionach<br />

świata. Pozytywnym znakiem zrównoważonego<br />

rozwoju mobilności miejskiej z użyciem<br />

kolei linowych jest na przykład niedawne<br />

zlecenie na następną linię kolei w Mexico City.<br />

Wgląd w ukończone projekty<br />

kolei linowych daje<br />

rocznik 2<strong>02</strong>2 r.<br />

Przeglądaj teraz<br />

Rok obrotowy<br />

w liczbach<br />

886<br />

mln Euro<br />

Obroty<br />

Pracownicy<br />

na świecie<br />

3.154<br />

z czego<br />

w Austrii: 1.481<br />

Uczniowie<br />

na świecie<br />

150<br />

z czego<br />

w Austrii: 106<br />

Liczby pracowników podane są jako<br />

ekwiwalent pełnego wymiaru zatrudnienia (FTE).<br />

14 milionów pasażerów w ciągu 10 lat<br />

(c) IFS<br />

W tym roku mija dekada od momentu, gdy w<br />

Londynie oddano do użytku miejską kolej linową<br />

pod nazwą Emirates Air Line - kamień milowy<br />

w rozwoju transportu pasażerskiego stolicy<br />

Wielkiej Brytanii. Kolej linowa połączyła Royal<br />

Victoria Dock z półwyspem Greenwich, gdzie<br />

znajduje się słynna O 2<br />

Arena. Otwarcie obiektu<br />

odbyło się dokładnie przed rozpoczęciem Letnich<br />

Igrzysk Olimpijskich w 2012 r. Teraz, po 10<br />

latach pracy, nadszedł czas na podsumowania.<br />

Firma Doppelmayr Cable Car, która pełni funkcję<br />

zarządcy, ocenia ten okres bardzo pozytywnie:<br />

14 milionów pasażerów skorzystało dotychczas<br />

z przejazdu koleją, podziwiając niesamowitą panoramę<br />

Londynu. Jubileusz kolei zbiegł się także<br />

ze zmianą jej nazwy. W październiku 2<strong>02</strong>2 r. kolej<br />

została przemianowana na „IFS Cloud Cable<br />

Car“, od nazwy nowego sponsora.<br />

Jubileusz w liczbach<br />

10 lat<br />

Okres eksploatacji<br />

14<br />

milionów<br />

Pasażerowie<br />

53.614<br />

Motogodziny<br />

99,8 %<br />

Dostępność<br />

28 czerwca<br />

2012<br />

Otwarcie


Jak oszczędzać energię<br />

w kolejach okrężnych?<br />

Wysokie ceny energii powodują powszechnie napiętą sytuację. Nasza 10-punktowa<br />

lista wskazówek pomoże obniżyć zużycie prądu w kolejach linowych, bez<br />

uszczerbku dla bezpiecznej i niezawodnej pracy. Cenne kilowatogodziny można<br />

zaoszczędzić za pomocą niewielkich optymalizacji w samych procesach roboczych<br />

oraz w systemach ogrzewania i wentylacji. Największy potencjał skrywa jednak<br />

prędkość przejazdu.<br />

PROCESY:<br />

Obciążenia szczytowe<br />

Rozpoczynając pracę, uruchamiać urządzenia<br />

stopniowo, aby uniknąć wysokich kosztów<br />

zapotrzebowania szczytowego.<br />

PRĘDKOŚĆ<br />

Największe oszczędności energii zapewnia<br />

zmniejszenie prędkości przejazdu. Przy<br />

zredukowaniu prędkości o 50 procent zużywa się<br />

dokładnie o połowę mniej energii.<br />

Uwaga: W zależności od typu kolei przewidziana jest także<br />

minimalna prędkość obrotowa napędu, aby nie uszkodzić przekładni.<br />

Przeglądy<br />

Zapewnić optymalny naciąg pasów klinowych<br />

i odpowiednie ciśnienie w oponach, aby<br />

ograniczyć poślizg i zminimalizować przez<br />

to konieczność ingerencji systemu w celu<br />

regulacji odległości i momentu obrotowego.<br />

Przenośnik<br />

W dniach, kiedy natężenie ruchu jest<br />

mniejsze i prędkość przejazdu została<br />

obniżona, można zrezygnować z<br />

używania przenośników. W tym celu<br />

należy przykryć je śniegiem.<br />

Czystość<br />

Utrzymywać w czystości żebra<br />

chłodzące silnika napędowego, aby<br />

ograniczyć pracę wentylatora.<br />

Przedstawione tutaj środki należy rozumieć jako propozycje. Muszą one zostać ocenione samodzielnie -<br />

w tle aktualnych i indywidualnych warunków występujących na miejscu, oraz lokalnych przepisów.


Bliższe informacje<br />

w kwestiach kolei<br />

linowych i energii można<br />

uzyskać w Dziale<br />

Obsługi Klienta firmy<br />

Doppelmayr.<br />

Wykres wydajności<br />

OGRZEWANIE & WENTYLACJA:<br />

Wentylacja instalacji niskoprądowej<br />

Korzystać z okien i drzwi wejściowych zamiast<br />

instalacji wentylacyjnych, aby wywietrzyć<br />

pomieszczenia. Trzeba jednak przestrzegać<br />

wszystkich ograniczeń dostępu.<br />

Porównanie dotyczące dostosowania prędkości przejazdu<br />

oraz dostosowania liczby pojazdów pokazuje, że prędkość ma<br />

znacznie większy wpływ na zużycie energii.<br />

MAKS. LICZBA POJAZDÓW / PEŁNE OBCIĄŻENIE<br />

50% POJAZDÓW / PEŁNE OBCIĄŻENIE<br />

Wentylacja<br />

MAKS. ZDOLNOŚĆ PRZEWOZOWA<br />

Otwierać okna uchylne i przesuwne w poszyciu<br />

budynków stacji, aby wykorzystać swobodną<br />

konwekcję. W ten sposób można uniknąć przedwczesnych<br />

włączeń wentylatora zewnętrznego.<br />

100<br />

90<br />

80<br />

Ogrzewanie siedzeń<br />

Na panelu HMI można zredukować<br />

moc grzewczą, o ile pozwalają na to<br />

warunki pogodowe i natężenie ruchu<br />

turystycznego.<br />

Ogrzewanie rynien dachu<br />

W suchych warunkach pogodowych<br />

można zrezygnować z ogrzewania<br />

rynien dachu.<br />

ZUŻYCIE ENERGII %<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

50 %<br />

ZDOLNOŚCI<br />

PRZEWOZOWEJ<br />

25 %<br />

ZDOLNOŚCI<br />

PRZEWOZOWEJ<br />

50 %<br />

ZDOLNOŚCI<br />

PRZEWOZOWEJ<br />

Ogrzewanie kanału przenośnika<br />

Ogrzewanie dostosować do potrzeb i<br />

warunków pogodowych.<br />

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100<br />

PRĘDKOŚĆ PRZEJAZDU %


8 TRI-Line


TRI-Line<br />

9<br />

TRI-Line wyznacza<br />

nowe standardy<br />

budowania nowoczesnych<br />

kolei linowych<br />

Doppelmayr obwieszcza nadejście nowej ery kolei linowych - TRI-Line.<br />

Innowacyjny system kolei okrężnej zachwyca całym szeregiem przyszłościowych<br />

zalet, które opierają się na atutach sprawdzonej kolei D-Line i wydajnego<br />

systemu 3S. TRI-Line oprócz kompaktowych stacji i pozostałych komponentów<br />

kolei posiada zdolność przewozową, która oscyluje w granicach<br />

8 000 osób na godzinę w każdym kierunku.<br />

To, co najlepsze z D-Line<br />

i Systemu 3-S<br />

Bezbarierowa<br />

Zcyfryzowana<br />

Autonomiczna<br />

8000 osób w ciągu godziny<br />

w każdym kierunku


10 TRI-Line<br />

Modułowa koncepcja siedzeń i<br />

umieszczenie drzwi po obu stronach<br />

kabiny zapewniają wystarczająco miejsca<br />

i komfortu, jak i zapewniają optymalny<br />

strumień pasażerów w obrębie stacji.<br />

W<br />

ydajny, kompaktowy i przyszłościowy<br />

– te i jeszcze wiele innych<br />

zalet ma system TRI-Line od Grupy<br />

Doppelmayr. Jako novum w branży kolei linowych<br />

jest idealnym produktem dla najróżniejszych<br />

obszarów zastosowania – w górach, w<br />

zimie i w lecie, ale jednak przede wszystkim<br />

w obszarze miejskim kolej TRI-Line wyznacza<br />

nowe standardy dla planów zagospodarowania<br />

przestrzennego i mobilności. Wysoka zdolność<br />

przewozowa i dostępność tworzą z niej<br />

wydajne uzupełnienie transportu publicznego.<br />

Tam, gdzie inne systemy dochodzą do granic<br />

możliwości, nowy system od firmy Doppelmayr<br />

pokazuje dobitnie swoje zalety.<br />

TRI-Line zastosowano sprawdzone komponenty<br />

kolei D-Line – w nowym systemie można<br />

więc zastosować z powodzeniem także napęd<br />

Doppelmayr Direct Drive. Następną istotną<br />

cechą jest duża odporność na wiatr. Gwarantują<br />

ją dwie liny nośne, które tworzą stabilny<br />

tor, jedna lina napędowa oraz stabilizatory.<br />

Trzy liny okazały się lepsze niż dwie. Ponadto<br />

w przypadku systemu TRI-Line, tak jak w<br />

kolei D-Line, zastosowano podpory okrągłe.<br />

Wiąże się to z zapotrzebowaniem na mniejszą<br />

powierzchnię i z określonymi korzyściami na<br />

etapie budowania, takimi jak możliwość przetransportowania<br />

części w powietrzu i krótki<br />

czas montażu.<br />

Najlepsza kombinacja<br />

„TRI-Line jest następną wersją systemu 3S,<br />

łączącą w sobie atuty kolei D-Line i kolei 3S“,<br />

mówi Peter Luger, Kierownik ds. Rozwoju TRI-<br />

-Line. Jej dizajn opiera się na dizajnie D-Line<br />

i charakteryzuje się kompaktowymi stacjami.<br />

W porównaniu z kolejami 3S stacje nie wymagają<br />

tyle miejsca, co skraca czas budowy. W<br />

Komfort i wydajność<br />

Kabina TRI-Line wpisuje się, pod względem<br />

kształtu i funkcji, płynnie w dizajn popularnych<br />

kabin OMEGA V i ATRIA. Modułowa koncepcja<br />

siedzeń przystosowana jest do wszystkich ob-<br />

Wszystkie informacje<br />

odnośnie TRI-Line znajdują<br />

sie w Insights-Specjal:


TRI-Line<br />

11<br />

Zalety nowego systemu w zarysie<br />

Wydajny:<br />

Kompaktowy:<br />

Bez barier:<br />

Cyfrowy:<br />

Przyszłościowy:<br />

Zdolność przewozowa do 8 000 osób na<br />

godzinę w każdym kierunku.<br />

Kolej TRI-Line powstała w oparciu o kolej<br />

D-Line – z kompaktowymi stacjami i<br />

komponentami.<br />

Obszar wejścia i wyjścia bez barier, kabiny<br />

z automatycznymi drzwiami po obu<br />

stronach, które dają całkowicie nowe<br />

możliwości kierowania ruchem pasażerskim.<br />

Kolej TRI-Line jest połączona siecią. Tutaj<br />

można zintegrować wszystkie funkcje<br />

kabin i bezpośrednio nimi sterować.<br />

Koncepcja AURO umożliwia autonomiczną<br />

pracę kolei.<br />

szarów zastosowania, gwarantując pasażerom<br />

wystarczająco dużo miejsca i komfortu - zimą i<br />

przez cały rok, w górach i w mieście. W kabinie<br />

można przewieźć maksymalnie 20 pasażerów,<br />

przy czym dwanaście osób może cieszyć się<br />

przejazdem, siedząc na osobnych siedzeniach.<br />

Ponadto są to w całości kabiny bez barier.<br />

Wejście i wyjście odbywa się z poziomu<br />

podłogi stacji, a automatyczne drzwi po obu<br />

stronach kabiny zapewniają optymalne kierowanie<br />

ruchem pasażerskim. Szczególną cechą<br />

jest wysoka zdolność przewozowa – w ciągu<br />

godziny można przewieźć do 8 000 osób w<br />

każdym kierunku. System TRI-Line umożliwia<br />

oczywiście także pracę autonomiczną według<br />

koncepcji AURO.<br />

Wózek jezdny jako „technical highlight“<br />

Zasadnicze prace rozwojowe systemu TRI-<br />

Line opierały się na całkowicie innowacyjnym<br />

założeniu konstrukcyjnym dotyczącym wózka.<br />

Zastosowano wprzęgło kolei D-Line, co przyniosło<br />

wiele korzyści: „Na tej podstawie mogliśmy<br />

stworzyć nieskomplikowany i prosty w<br />

konserwacji wózek. Poszczególne części są<br />

łatwe w obsłudze. Zaletą jest również łatwe<br />

prowadzenie liny na stacjach, co pozwoliło<br />

nam na zastosowanie kompaktowych stacji<br />

D-Line i ich komponentów. Z technicznego<br />

punktu widzenia wózek jest absolutną nowością“,<br />

podkreśla Peter Luger.<br />

Pierwsza kolej TRI-Line w Szwajcarii<br />

W szwajcarskim ośrodku Hoch-Ybrig powstaje<br />

pierwsza na świecie kolej typu TRI-Line. Zastąpi<br />

55-letnią kolej wahadłową. Hoch-Ybrig przyciąga<br />

zarówno latem jak i zimą licznych turystów z<br />

Zurychu i okolic, zapraszając na narty i do wędrówek.<br />

Region będący destynacją całoroczną<br />

oferuje gościom szerokie spektrum zajęć,<br />

przy czym kolej linowa i jej wysoka dostępność<br />

odgrywają tutaj główną rolę. „W systemie TRI-<br />

-Line odnaleźliśmy kolej linową, która spełnia<br />

wszystkie nasze wymagania – i to po rozsądnej<br />

cenie. Jednolinowa kolej okrężna byłaby<br />

wprawdzie wykonalna z technicznego punktu<br />

widzenia, ale trudna do wybudowania na tym<br />

szczególnym terenie, gdyż wiązałoby się to z<br />

różnymi wyzwaniami. Kolej 3S jako alternatywa<br />

przekraczała nasz budżet. System TRI-Line<br />

jest kompaktowy, a dzięki posiadanym zaletom<br />

kolei 3S poradzi sobie z wiatrem rządzącym na<br />

naszym terenie, co jest decydującym kryterium<br />

dla tej ważnej kolei dowożącej turystów. Dzięki<br />

nowym kabinom z wygodnymi siedzeniami i<br />

dużymi oknami możemy zapewnić pasażerom<br />

teraz także znacznie więcej komfortu“, opowiada<br />

Urs Keller, Dyrektor Hoch-Ybrig.<br />

TRI-Line jest następną, przełomową wersją<br />

naszego systemu 3S. Możemy utworzyć<br />

bardzo długie przęsła, co jest istotne przede<br />

wszystkim na wymagającym górskim terenie.<br />

W mieście pozostawimy minimalny ślad<br />

ekologiczny, gdyż potrzeba mniej miejsca<br />

dla podpór, a budynki stacji są bardzo<br />

kompaktowe. Ekstremalnie wysoka zdolność<br />

przewozowa do 8 000 osób na godzinę w<br />

każdym kierunku otwiera przed nami<br />

zupełnie nowe możliwości zastosowania i<br />

projekty. Ważne było dla nas także, żeby<br />

zwracać uwagę na koszty i za pomocą<br />

systemu kolei linowych z najwyższej półki<br />

umożliwić również realizację projektów z<br />

mniejszym budżetem.<br />

Thomas Pichler, Członek Zarządu Direktor<br />

Doppelmayr Holding SE


12 Technika i innowacja<br />

ułatwia planowanie i dokumentowanie obsługi<br />

i utrzymania ruchu. Klienci korzystający już z<br />

programu clair otrzymali jesienią 2<strong>02</strong>2 r. ofertę<br />

obszernej aktualizację z rozszerzeniem funkcji<br />

w zakresie utrzymania ruchu.<br />

Nowe, pomocne funkcje<br />

Clair został wyposażony w nowe funkcje przypominania<br />

we właściwym czasie o przypadających<br />

zadaniach – w zależności od cyklów<br />

serwisowania lub motogodzin. „Podczas prac<br />

rozwojowych zwracano uwagę na szczegóły<br />

praktyczne. W trakcie obliczania cyklów utrzyclair:<br />

Nowe<br />

wydajne funkcje<br />

w zakresie<br />

utrzymania ruchu<br />

Obszerna aktualizacja oprogramowania Resort Management<br />

Software clair wprowadza nowe funkcje ułatwiające utrzymanie<br />

kolei linowych w należytym stanie.<br />

Nowe funkcje umożliwiają jeszcze<br />

lepsze planowanie, dokumentowanie i<br />

kontrolę zadań w zakresie utrzymania<br />

ruchu. clair pomaga zapewnić<br />

dostępność urządzeń,<br />

zwiększyć bezpieczeństwo<br />

i utrzymać koszty pod<br />

kontrolą.<br />

Saša Maretić,<br />

clair Produkt Manager<br />

Eksploatacja i utrzymanie ruchu urządzeń<br />

technicznych w ośrodku turystycznym<br />

wiąże się zawsze z wieloma zadaniami.<br />

Ich monitorowanie podczas codziennych czynności<br />

jest wymagające, ale konieczne. Bezpieczna<br />

i wydajna praca jest przecież najwyższym<br />

priorytetem zarówno dla zarządcy jak i<br />

dla pasażerów. Aby móc łatwiej poradzić sobie<br />

z tym mnóstwem obowiązków, Doppelmayr<br />

stworzył Resort Management Software clair.<br />

Cyfrowe rozwiązanie do zarządzania ośrodkami<br />

turystycznymi daje wsparcie w monitorowaniu<br />

wszystkich zadań do wykonania oraz


Technika i innowacja<br />

13<br />

Funkcje oprogramowania<br />

(software features)<br />

IoT (Internet of Things): Sczytywanie<br />

danych z układu sterowania koleją<br />

Dashboards: Wizualizacja sczytanych<br />

danych za pomocą kilku kliknięć<br />

Elektroniczny dziennik pracy<br />

(dopuszczony urzędowo w Austrii)<br />

Oszczędny w czasie proces wdrażania<br />

pracowników przez łatwy import<br />

istniejących list zadań kontrolnych<br />

Wysoki poziom zabezpieczeń dzięki<br />

certyfikowanym rozwiązaniom chmurowym<br />

Czym jest clair?<br />

maniowych uwzględniono na przykład automatycznie<br />

sezonowe przerwy w pracy. Nową,<br />

obszerną funkcją jest poza tym możliwość<br />

konfiguracji indywidualnych raportów z utrzymania<br />

ruchu. Można stworzyć szybki raport sytuacyjny.<br />

Konfiguracja jest łatwa i elastyczna.<br />

Do wyboru są na przykład takie kryteria jak typ<br />

zadań, status, komponenty, użytkownicy lub<br />

grupy użytkowników.<br />

Obsługa przyjazna dla użytkownika<br />

W czasach częstej rotacji pracowników intuicyjna<br />

i łatwa do zrozumienia obsługa oprogramowania<br />

jest szczególnie ważna. Z tego<br />

względu podczas tworzenia programu clair<br />

szczególną uwagę zwrócono na przemyślaną<br />

koncepcję użytkowania. „Zadania można<br />

wybrać prosto i szybko i przyporządkować je<br />

właściwym pracownikom tylko kilkoma kliknięciami<br />

myszki“, mówi Saša Maretić, clair Produkt<br />

Manager.<br />

Za pomocą programu clair można zarządzać<br />

nie tylko urządzeniami kolei linowych,<br />

lecz także innymi obiektami infrastruktury jak<br />

np. armatkami śnieżnymi, budynkami i urządzeniami<br />

do przygotowywania stoków. clair<br />

wspiera w ten sposób zarządców kolei w<br />

utrzymaniu ruchu i eksploatacji wszystkich<br />

innych urządzeń technicznych w ośrodku<br />

– systemów dostępowych, urządzeń przeciwpożarowych,<br />

pojazdów itp. Użytkownicy<br />

mogą samodzielnie umieścić je w systemie<br />

oraz prowadzić, przydzielać, dokumentować<br />

i kontrolować wszystkie związane z tym<br />

zadania. clair umożliwia na przykład także<br />

prowadzenie elektronicznych dzienników<br />

pracy kolei. Dopuszczenie do zastosowania<br />

w tym celu zostało wydane oficjalnie przez<br />

najwyższy urząd ds. kolei linowych w Federalnym<br />

Ministerstwie BMK.


14 Wywiad<br />

Prawdziwy „game changer“<br />

na lotnisku Luton<br />

Z magazynem <strong>WIR</strong> rozmawiał Graham Olver, Chief Executive Officer Luton Rising<br />

pasażerów rocznie, lecz także z obsługą drugiego<br />

terminala. Już teraz jesteśmy piątym co<br />

do wielkości lotniskiem w Wielkiej Brytanii –<br />

przeżycia światowej klasy, jakie Luton DART<br />

oferuje pasażerom, sprawią, że nasze lotnisko<br />

będzie jeszcze bardziej atrakcyjne.<br />

<strong>WIR</strong>. Jaką rolę w projekcie odgrywał temat<br />

zrównoważonego rozwoju?<br />

Graham Olver: Nasze lotnisko, nasza<br />

wspólnota, nasza planeta. To zdanie najlepiej<br />

podsumowuje przedmiot działań i cele firmy<br />

Luton Rising. Luton DART będzie od samego<br />

początku efektywny pod względem emisji dzięki<br />

napędowi elektrycznemu. Podczas pracy będziemy<br />

mieć możliwość – z której chętnie skorzystamy<br />

– ograniczenia liczby przejazdów, o<br />

ile zmniejszy się zapotrzebowanie. W ten sposób<br />

ograniczymy emisje CO 2<br />

i zużycie energii.<br />

<strong>WIR</strong>. Doppelmayr Cable Car UK Limited będzie<br />

przez następnych pięć lat zarządzać koleją,<br />

z możliwością przedłużenia umowy o dalsze<br />

pięć lat. Jakie są zalety takiej współpracy?<br />

Graham Olver: Udana partnerska współpraca<br />

ma priorytetowe znaczenie dla firmy<br />

Luton Rising. Kiedy wybieramy firmę, z którą<br />

chcemy współpracować, zwracamy uwagę na<br />

coś więcej niż tylko aspekty finansowe. Chcemy<br />

znaleźć partnerów, którzy będą współtworzyć<br />

udaną przyszłość nie tylko naszego lotniska,<br />

lecz także naszego miasta i jego<br />

mieszkańców. Taka współpraca daje firmie<br />

Doppelmayr ciekawą możliwość dalszego<br />

budowania jej pozycji na rynku brytyjskim w<br />

Luton. Bardzo doceniamy to zaangażowanie.<br />

<strong>WIR</strong>. Jakie inne inwestycje firma Luton Rising<br />

zaplanowała na następne lata?<br />

<strong>WIR</strong>. Jakie znaczenie dla londyńskiego systemu<br />

transportowego ma Cable Liner?<br />

Graham Olver: Płynne połączenie, które<br />

tworzy Luton DART, umożliwia dotarcie pociągiem<br />

ze stacji London St. Pancras International<br />

do terminalu pasażerskiego Luton w ciągu 30<br />

minut. Luton DART to prawdziwy „game changer“<br />

dla wszystkich pasażerów, którzy w celu<br />

dotarcia na lotnisko lub w drodze powrotnej<br />

wybierają pociąg. Czas przejazdu wynosi tutaj<br />

tylko nieco ponad trzy minuty. Godne zauważenia<br />

jest także, że trasa Central London-London<br />

Luton stanie się najszybszym połączeniem kolejowym<br />

wśród wszystkich londyńskich lotnisk.<br />

<strong>WIR</strong>. Jakie oczekiwania ma Pan w kwestii<br />

zwiększenia atrakcyjności lotniska?<br />

Graham Olver: Luton DART został utworzony<br />

w tak elastyczny sposób, aby móc sobie<br />

poradzić nie tylko z ustawicznym rozwojem lotniska<br />

- aż do możliwości przyjęcia 18 milionów<br />

Graham Olver: Jest ich bardzo wiele. Wynika<br />

to z tego, że nasze przedsiębiorstwo jest<br />

czymś więcej niż tylko lotniskiem. Naszym<br />

obowiązkiem jest uwzględnianie w planach<br />

rozwoju ekonomicznego i tworzenie miejsc<br />

pracy. Chcemy zapewnić, aby tutejsi mieszkańcy<br />

zostali wyposażeni w środki umożliwiające<br />

im przyjęcie nowych wyzwań zawodowych.<br />

Obecnie inwestujemy sześć milionów<br />

funtów w stworzenie w Luton skills hub’u. Wysokie<br />

miejsce w naszej agendzie zajmuje również<br />

środowisko. Stworzyliśmy nowatorski plan<br />

ramowy „Green Controlled Growth“, który monitoruje<br />

na bieżąco takie czynniki jak hałas, jakość<br />

powietrza, emisje CO 2<br />

i powierzchnie nieprzepuszczalne<br />

oraz mierzy i ustala własne<br />

wartości graniczne i kryteria. Po raz pierwszy w<br />

historii Zjednoczonego Królestwa, tematy środowiskowe<br />

są stawiane na równi z korzyściami<br />

ekonomicznymi, jeśli chodzi o planowanie rozbudowy<br />

lotniska.<br />

<strong>WIR</strong>. Dziękujemy za rozmowę.


W niecałe trzy minuty<br />

z pociągu do samolotu<br />

Luton DART | Luton (GBR)<br />

Luton Rising<br />

2 080 m 2 720 osób/godz./dzień 2 pociągi z 4 wagonami 14 m/s 180 sek<br />

Luton DART przewiezie podróżnych z<br />

dworca kolejowego na londyńskie lotnisko<br />

Luton - szybko, płynnie, w myśl zrównoważonego<br />

rozwoju.<br />

Londyńskie lotnisko Luton stanęło przed wyzwaniem:<br />

Jak skłonić większą liczbę osób do<br />

rezygnacji z samochodu i sprawić, aby na samolot<br />

zaczęli dojeżdżać pociągiem? Ostatecznie<br />

to transport prywatny - pomimo wszystkich<br />

rzekomych wygód - jest bardziej szkodliwy dla<br />

środowiska, zwiększa natężenie ruchu i wydłuża<br />

czas podróży. To czyni go mniej wiarygodnym.<br />

Trzeba było więc znaleźć alternatywę,<br />

która jest na tyle atrakcyjna, aby zachęcić ludzi<br />

do „przesiadki“. Rozwiązanie: Cable Liner od<br />

firmy Doppelmayr Cable Car GmbH.<br />

Przejazd jako przeżycie<br />

Kolej CLS Luton DART potrzebuje nieco ponad<br />

trzech minut, aby pokonać trasę o długości<br />

dwóch kilometrów z dworca kolejowego Luton<br />

Airport Parkway do terminalu pasażerskiego.<br />

Luton DART będzie więc szybszą i bardziej<br />

niezawodną alternatywą dla dostępnych autobusów<br />

dowożących na lotnisko oraz znacznie<br />

ułatwi podróż osobom korzystającym z pociągów.<br />

Bezzałogowa kolej ma też tę zaletę w porównaniu<br />

z innymi środkami transportu, że jest<br />

efektywna energetycznie. Prawdziwym przeżyciem<br />

będzie również sam przejazd nowoczesnym<br />

tramwajem Cable Liner, a komfort<br />

zwiększą dodatkowo wygodne siedzenia i klimatyzacja.<br />

W godzinach szczytu tramwaj będzie<br />

kursować średnio co cztery minuty –<br />

oznacza to podróż bez korków i stresu.<br />

Skutki covidu i brexitu<br />

Doppelmayr przekonał właściciela lotniska,<br />

Luton Rising, swoim długoletnim doświadczeniem.<br />

Przedsiębiorstwo zrealizowało już z powodzeniem<br />

podobną inwestycję - pierwszy<br />

Cable Liner w Wielkiej Brytanii na lotnisku<br />

Birmingham. Budowa kolei w Luton wiązała się<br />

oczywiście z kilkoma dodatkowymi wyzwaniami.<br />

Plany pokrzyżowało najpierw opuszczenie<br />

przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej – znane<br />

szerzej jako „Brexit“, a później pojawiła się<br />

pandemia Covid-19. Pomimo tych przeszkód<br />

firmy Doppelmayr i VolkerFitzpatrick-Kier wybudowały<br />

jednak kolej CLS Luton DART na<br />

czas. Gotowa kolej została oddana Klientowi<br />

już w październiku 2<strong>02</strong>1 r. Oficjalny termin<br />

otwarcia zostanie podany po zakończeniu bieżących,<br />

urzędowych testów w zakresie funkcjonalności<br />

i bezpiecznego działania. Zarządzaniem<br />

i utrzymaniem kolei przez następnych<br />

pięć lat zajmie się Doppelmayr Cable Car UK<br />

Limited - z możliwością przedłużenia umowy o<br />

kolejne pięć lat.<br />

Ta inwestycja zwiększy atrakcyjność i możliwości<br />

dojazdu pociągiem na lotnisko oraz<br />

przyczyni się do odciążenia ulic. Ponadto<br />

jest potwierdzeniem naszego wotum zaufania<br />

dla lotniska Luton odnośnie<br />

jego potencjału rozwojowego<br />

w obszarze ekonomii i<br />

polityki zatrudnienia.<br />

Councillor Javeria Hussain,<br />

Chair of Luton Rising


16 Projekty międzynarodowe<br />

Pierwsza klimatyzowana kolej linowa<br />

Ameryki Południowej<br />

10-MGD Teleférico do Juazeiro | Juazeiro (BRA)<br />

Governo do Estado do Ceará<br />

1 979 m 221 m Faza początkowa: 1 000 osób/godz. | faza końcowa: 2 000 osób/godz. 5,0 m/s 5 min<br />

Faza początkowa: 26 | faza końcowa: 52 D-Line 03/2<strong>02</strong>2<br />

Brazylijskie miasto Juazeiro jest bogatsze o<br />

jeszcze jedną atrakcję: Nowa, klimatyzowana<br />

kolej typu D-Line od firmy Doppelmayr przewozi<br />

pielgrzymów w zaledwie siedem minut do<br />

popularnego miejsca kultu „Padre Cícero“.<br />

Pielgrzymom, aby ulżyć im w trudach – Wszystkie<br />

osoby, które chcą odwiedzić popularne<br />

miejsce kultu w Juazeiro do Norte w północno-<br />

-wschodniej Brazylii, mogą skorzystać z nowej<br />

kolei gondolowej od firmy Doppelmayr. Teleférico<br />

do Juazeiro będzie teraz wygodnie i w<br />

klimatyzowanych 10-osobowych kabinach<br />

przewozić pielgrzymów, którzy co roku przybywają<br />

licznie pod pomnik brazylijskiego księdza<br />

- ojca Cícero, świętego patrona miasta.<br />

Do 2 000 pasażerów na godzinę<br />

Nowa kolej gondolowa Teleférico do Juazeiro<br />

może w ciągu godziny przewieźć bezpośrednio<br />

na wzgórze maksymalnie 1 000 pasażerów.<br />

W późniejszej fazie rozbudowy będzie można<br />

zwiększyć zdolność przewozową do 2 000 osób.<br />

Kolej kursuje na trasie o długości 1 970 metrów,<br />

pokonując różnicę wysokości 220 metrów.<br />

Ważny wkład w rozwój turystyki<br />

W początkowej fazie, 26 klimatyzowanych<br />

10-osobowych kabin OMEGA V zapewni pasażerom<br />

komfortowy i bezpieczny przejazd przez<br />

cały rok. W późniejszej fazie rozbudowy będzie<br />

można zamówić 26 dodatkowych kabin. Ponadto<br />

są to pierwsze klimatyzowane kabiny<br />

napowietrznej kolei linowej na kontynencie południowoamerykańskim.<br />

Kolej ma również<br />

istotny wkład w rozwój turystyki regionu –<br />

przejazd gondolami zwiększa wielokrotnie<br />

atrakcyjność miejsca pielgrzymkowego. Dotychczas,<br />

na platformę z 27-metrowym pomnikiem<br />

ojca Cícero można było dotrzeć tylko pieszo<br />

lub autobusem wąską, krętą drogą – w<br />

tropikalnym klimacie z wysokimi temperatura-<br />

mi i wilgotnością powietrza sięgającą 60 procent.<br />

Pomimo tych trudów co roku udaje się w<br />

to miejsce tysiące pielgrzymów – zadaniem<br />

nowej kolei linowej jest umożliwienie pielgrzymki<br />

także tym osobom, które na przykład nie są<br />

w stanie przejść tej trasy pieszo.<br />

Nasz region ma do zaoferowania różnorodne<br />

bogactwo kulturowe. Dzięki nowoczesnej<br />

kolei, która została wyposażona w najnowocześniejszą<br />

technologię i jest bardzo<br />

komfortowa, będziemy mogli<br />

zachwycić naszym regionem<br />

z pewnością jeszcze większą<br />

liczbę turystów, również spoza<br />

Brazylii. Artur Bruno,<br />

Minister Środowiska<br />

© Diego David


Obszerna modernizacja historycznej<br />

kolei linowo-terenowej<br />

120-FUL Fløibanen, Norwegen | Bergen (NOR)<br />

Fløibanen AS<br />

847 m 3<strong>02</strong> m 1. 530 osób/godz. 7,0 m/s 5 04/2<strong>02</strong>2<br />

Fløibanen to gruntownie zmodernizowana<br />

kolej linowo-terenowa w norweskim Bergen,<br />

którą można wjechać na szczyt o wysokości<br />

320 metrów – i teraz ta znana kolej stała się<br />

bezbarierowa.<br />

Kolej linowo-terenowa Fløibanen jest jedną z<br />

najbardziej znanych atrakcji Bergen - drugiego<br />

co do wielkości miasta Norwegii. Kolej pracuje<br />

od 1918 r. i przeszła trzy generalne remonty -<br />

w 1954, 1974 i 20<strong>02</strong> r. Kolej, która cieszy się<br />

dużą popularnością zarówno wśród turystów<br />

jak i okolicznych mieszkańców, potrzebuje<br />

tylko siedmiu minut na przejazd ze stacji dolnej<br />

w centrum Bergen na szczyt Fløyen. A tam, na<br />

wysokości 320 m n.p.m. czeka już tylko zapierający<br />

dech w piersiach widok na miasto portowe,<br />

okoliczne fiordy i góry.<br />

Kolej bez barier<br />

Gruntowna modernizacja kolei trwała siedem<br />

miesięcy i została przeprowadzona przez specjalistów<br />

z firmy Garaventa. Dużą wagę przywiązywano<br />

do likwidacji barier. Wejścia utworzono<br />

w sposób umożliwiający komfortowy<br />

dostęp wszystkim pasażerom, także osobom<br />

na wózkach inwalidzkich i z wózkami dziecięcymi.<br />

W celu umożliwienia dotarcia na platformę<br />

widokową przy stacji górnej, bez konieczności<br />

korzystania ze schodów i wind, trasa<br />

kolei została wydłużona o pięć metrów.<br />

pokonanie trasy Bergen-Fløyen bez postojów<br />

potrzeba tylko 173 sekund. Wagony utrzymane<br />

są w norweskich barwach narodowych, tzn.<br />

w kolorze czerwonym i granatowym. Pasażerowie<br />

mogą podziwiać okolice Bergen już podczas<br />

przejazdu - przez szklany dach.<br />

Obszerna modernizacja<br />

Kolej linowa zatrzymuje się na trzech stacjach<br />

pośrednich między Bergen i szczytem Fløyen i<br />

jest popularna jako publiczny środek transportu<br />

także wśród osób dojeżdżających. W ostatnich<br />

latach kolej Fløibanen zyskała także na<br />

znaczeniu dzięki rozwijającej się turystyce rejsowej.<br />

Większa zdolność przewozowa - 120<br />

zamiast 100 pasażerów podczas jednego<br />

przejazdu - skraca czas oczekiwania. Odczuwalna<br />

jest także większa prędkość przejazdu -<br />

z sześciu do siedmiu metrów na sekundę. Na<br />

Jesteśmy bardzo zadowoleni z firmy<br />

Garaventa i z tego, że wykorzystaliśmy czas<br />

podczas pandemii na dokonanie tej przebudowy.<br />

I rzecz najważniejsza:<br />

Zmieściliśmy się w ustalonych<br />

ramach czasowych i<br />

kosztowych.<br />

Anita Nybø,<br />

CEO, Fløibanen AS


18 Projekty międzynarodowe<br />

Kolej gondolowa nad Soliną<br />

8-MGD Solina | Solina, Region Bieszczady (POL)<br />

Grupa PKL i PFR<br />

1 503 m 109 m 1 200 osób/godz. 6,0 m/s 25 gondoli (faza końcowa: 34 gondole) po 8 osób 07/2<strong>02</strong>2<br />

Zródło: PKL<br />

Od lipca 2<strong>02</strong>2 r. popularny region turystyczny<br />

wokół Jeziora Solińskiego jest bogatszy o<br />

nową atrakcję od Grupy PKL i PFR: Kolej gondolowa<br />

firmy Doppelmayr zabiera turystów<br />

w niezapomnianą podróż na górę Jawor.<br />

Jezioro Solińskie to zbiornik retencyjny położony<br />

w południowo-wschodniej Polsce, niedaleko<br />

Bieszczadzkiego Parku Narodowego,<br />

jednego z najbardziej popularnych terenów<br />

wypoczynkowych Polski. Oprócz podziwiania<br />

pięknej przyrody, można uprawiać tutaj windsurfing<br />

i inne sporty wodne. W okolicy znajdują<br />

się ponadto liczne szlaki piesze i rowerowe.<br />

Od czerwca 2<strong>02</strong>2 r. region jest także bogatszy<br />

o jeszcze jedną atrakcję turystyczną, której<br />

główny punt stanowi interesująca kolej<br />

gondolowa o długości 1,5 kilometra. Turyści<br />

mogą z niej skorzystać, żeby dotrzeć na górę<br />

Jawor gdzie mogą podziwiać fantastyczne widoki,<br />

poznawać przyrodę i legendy Bieszczadów.<br />

osobami odpowiedzialnymi na miejscu realizacji.<br />

Kolej posiada pięć podpór – jedna z nich<br />

ma prawie 72 metry i jest najwyższą podporą<br />

kolei linowej w Polsce. Kolej gondolowa będzie<br />

pracować przez cały rok ze zdolnością<br />

przewozową 1 200 osób na godzinę.<br />

Inwestycja w turystykę<br />

Podróż w 8-osobowej kolei gondolowej rozpoczyna<br />

się na stacji Plasza, na lewym brzegu<br />

jeziora w pobliżu zapory. Podczas pięciominutowego<br />

przejazdu na leżącą po przeciwnej<br />

stronie górę Jawor otwiera się przed pasażerami<br />

zapierający dech w piersiach widok na jezioro,<br />

zaporę i okoliczne wzgórza. Przy stacji<br />

górnej czeka na nich 50-metrowa wieża widokowa,<br />

kawiarnia i restauracja z regionalnymi<br />

specjałami. Atrakcją jest również park rozrywki<br />

„Tajemnicza Solina“.<br />

Najwyższa podpora kolei linowej w Polsce<br />

Doppelmayr zrealizował ten duży projekt<br />

wspólnie z Polskimi Kolejami Linowymi (PKL<br />

SA). Podczas prac budowlanych, które trwały<br />

10 miesięcy, zespoły firm Doppelmayr Polska i<br />

Doppelmayr Wolfurt współpracowały ściśle z<br />

Nowa kolej linowa w Solinie to innowacyjny<br />

projekt, który czyni to miejsce<br />

wyjątkowym i dostarcza<br />

wspaniałych przeżyć dla całej<br />

rodziny.<br />

mówi Patryk Białokozowicz,<br />

Członek Zarządu PKL


Niegdyś LTW – dziś LTW<br />

Klient: Drukarnia offsetowa Schwarzach –<br />

znany dostawca rozwiązań opakowaniowych<br />

dla międzynarodowego przemysłu dóbr konsumpcyjnych.<br />

Zadanie: Powiększenie centrum<br />

logistycznego LTW z 2011 r. dziesięć lat<br />

później o magazyn wysokiego składowania.<br />

Plany powiększenia zakładu Offsetdruckerei<br />

Schwarzach pojawiły się już w 2010 r. – zdolność<br />

produkcyjna miała zostać podwojona. Ale<br />

to nie było wszystko. Drukarnia w Schwarzach<br />

miała wysokie wymagania ekologiczne dotyczące<br />

nowego systemu.<br />

Praca w ruchu ciągłym a ekologia<br />

W trakcie realizacji projektu LTW wdrożyło<br />

różne działania w celu zredukowania śladu<br />

ekologicznego. Po pierwsze pojawiła się koncepcja<br />

wykorzystania energii geotermalnej do<br />

ogrzewania i chłodzenia kompleksu przemysłowego<br />

za pomocą sond na głębokości 8,7<br />

km. Po drugie dokonano świadomego wyboru<br />

drewna jako materiału budowlanego dla magazynu<br />

wysokiego składowania. Dumny wynik:<br />

880 ton redukcji CO 2<br />

. Kolejny plus: niezwykle<br />

krótki czas realizacji prac budowlanych - pięć<br />

miesięcy od udzielenia zlecenia. Ponadto już w<br />

tamtym czasie układnice potrafiły odzyskiwać<br />

energię. Energia, którą wyzwalał każdy ruch<br />

wózka w dół, była przekształcana w prąd i odprowadzana<br />

do sieci.<br />

Powiększenie centrum w trakcie bieżącej pracy<br />

Ponad 10 lat później, w 2<strong>02</strong>2 r. zakład stanął<br />

ponownie przed podobnym wyzwaniem: zakład<br />

w Schwarzach znowu pękał w szwach. W<br />

związku z tym zaplanowano drugi magazyn wysokiego<br />

składowania – tym razem ze stali.<br />

Trzy największe wyzwania? Po pierwsze: Wymagania<br />

dla magazynu były jeszcze bardziej<br />

złożone, gdyż trzeba składować wiele palet o<br />

najróżniejszych wymiarach – przy czym każdy<br />

rodzaj palety ma inne wymiary i również inne<br />

wymagania. Po drugie: kompleksowe połączenie<br />

siecią. Im obszerniejszy magazyn, tym więcej<br />

interfejsów trzeba stworzyć. Po trzecie:<br />

Wszystkie prace związane z powiększeniem<br />

magazynu odbywały się w trakcie bieżącej<br />

pracy. Wymagało to nie tylko superdokładnego<br />

planowania, lecz także perfekcyjnej współpracy<br />

pomiędzy producentem opakowań i LTW.<br />

Rozwiązanie<br />

W nowym magazynie wysokiego składowania<br />

jest miejsce na 5 900 dodatkowych palet,<br />

które są w nim umieszczane lub z niego wyjmowane<br />

przez dwie układnice. Dzięki rozszerzeniu<br />

funkcji zarządzania i kierowania magazynem<br />

wszystko jest teraz jeszcze bardziej<br />

zautomatyzowane. Już podczas przyjmowania<br />

towaru następuje prawidłowe rozpoznanie, o<br />

jaki rozmiar palety chodzi. Paleta jest wysyłana<br />

bezpośrednio we właściwym kierunku i w zależności<br />

od wymiarów umieszczana w nowym<br />

lub w starym magazynie.<br />

Brak płynnego przepływu to większe koszty<br />

energii. Teraz możemy sobie tę energię<br />

zaoszczędzić dzięki płynności, z jaką<br />

przepływ wszystkich materiałów i punkty<br />

styczne są realizowane już<br />

od momentu uruchomienia.<br />

Włączając w to oczywiście<br />

naszą energię osobistą.<br />

Johannes Knapp, CEO<br />

Offsetdruckerei Schwarzach<br />

Dane techniczne<br />

MAGAZYNÓW WYSOKIEGO<br />

SKŁADOWANIA Z 2011 R.<br />

System regałowy w konstrukcji silosowej<br />

(drewno)<br />

Temperatura w warunkach normalnych:<br />

od +5 do +35°C<br />

3 układnice w korytarzach<br />

miedzyregałowych<br />

ok. 10 500 miejsc paletowych<br />

maks. obciążenie 1 000 kg<br />

Nadrzędny system kierowania magazynem<br />

i interfejs do systemu ERP Klienta<br />

MAGAZYNÓW WYSOKIEGO<br />

SKŁADOWANIA Z 2<strong>02</strong>2 R.<br />

System regałowy w konstrukcji silosowej<br />

(stal)<br />

Temperatura w warunkach normalnych:<br />

od +5 do +35°C<br />

Dwie nowe układnice do jednego korytarza<br />

międzyregałowego<br />

ok. 5 900 miejsc paletowych<br />

maks. obciążenie 1 200 kg<br />

Rozszerzenie zarządzania i kierowania<br />

magazynem


Zdjęcie: Melanie Mauracher<br />

Górski plac zabaw „ekstraklasy“<br />

Park rozrywki w Andermatt, w kantonie Uri<br />

jest bogatszy o kolejną atrakcję: W Familienparadies<br />

Matti, na tle szwajcarskich gór powstał<br />

szczególny górski plac zabaw.<br />

Place zabaw sprawiają, że dziecięce serca biją<br />

szybciej. W szwajcarskim ośrodku narciarskim<br />

Andermatt-Sedrun powstał także taki szczególny,<br />

tematyczny plac zabaw. Najmłodsi<br />

mogą się tutaj huśtać, wspinać i ślizgać, skakać<br />

na trampolinie, dokonywać własnych odkryć<br />

i rozrabiać, na ile im sił starczy. W ten sposób<br />

poznają także świat szwajcarskich gór,<br />

gdyż dużą rolę odgrywa tutaj przyroda regionu<br />

Nätschen. Idealnym partnerem w tym projekcie<br />

okazała się firma Input Projektentwicklungs-<br />

-GmbH: Nadzorowała projekt od pierwszego<br />

pomysłu poprzez etapy tworzenia koncepcji,<br />

planowania i uzyskania oferty aż po realizację i<br />

przekazanie obiektu – i to w rekordowym czasie<br />

zaledwie czterech miesięcy.<br />

Inspiracją dla tego urozmaiconego górskiego<br />

placu zabaw były malownicze góry i przyroda<br />

regionu. Tematyka sportowa, ruch i przygody<br />

na świeżym powietrzu znalazły również swoje<br />

miejsce w koncepcji. Sprzęt do zabaw został<br />

starannie wybrany i dostosowany pod względem<br />

dizajnu do głównej tematyki. Dzieci mogą<br />

więc korzystać ze zjeżdżalni w kształcie olbrzymiego<br />

plecaka turystycznego, balansować w<br />

otoczeniu kozic oraz wspiąć się na gigantyczny<br />

but trekkingowy za pomocą specjalnych<br />

uchwytów wspinaczkowych. W formie zabawy<br />

testują swoją kondycję, tak potrzebną w górach.<br />

Pełne uroku sprzęty stały się szybko elementami<br />

przyciągającymi wzrok i popularnymi<br />

motywami zdjęć. Hitem i główną atrakcją okazała<br />

się ścianka wspinaczkowa, która pierwotnie<br />

miała być dodatkiem do placu zabaw.<br />

Ścianka z wyposażeniem asekuracyjnym posiada<br />

cztery trasy o różnych poziomach trudności<br />

- od łatwego aż po trudny.<br />

Przyroda to podstawa<br />

Wszystkie sprzęty i stanowiska są ze sobą powiązane<br />

tematycznie. Zastosowane materiały<br />

nawiązują również do głównej koncepcji: Prawie<br />

wszystkie konstrukcje zostały zbudowane<br />

z drewna – tam, gdzie było to tylko możliwe,<br />

zrezygnowano z tworzywa sztucznego i metalu.<br />

Plac zabaw wpisuje się więc pod względem<br />

optycznym perfekcyjnie w okoliczne góry i ma<br />

swój istotny wkład w takie kwestie jak zrównoważony<br />

rozwój.<br />

Miej odwagę zrobić coś nowego! Rozpromienione<br />

twarze naszych gości, którzy z<br />

ciekawością eksplorują Familienparadies<br />

Matti, są tego najlepszym potwierdzeniem.<br />

Ta koncepcja<br />

pasuje perfekcyjnie do nas i<br />

naszego regionu.<br />

Ignaz Zopp, Prezes SkiArena<br />

Andermatt-Sedrun<br />

Familienparadies Matti<br />

Położenie:<br />

Zleceniodawca:<br />

Otwarcie: lato 2<strong>02</strong>2<br />

Andermatt, Szwajcaria<br />

SkiArena<br />

Andermatt-Sedrun


Projekty międzynarodowe<br />

21<br />

Koleją linowo-terenową bezpośrednio nad morze<br />

20-FUL Four Seasons Hotel at Sharm El Sheikh | Sharm El Sheikh (EGY)<br />

Four Seasons Resort Sharm El Sheikh Egypt<br />

142 m 19 m 200 osób/godz. 1,3 m/s 1 <strong>02</strong>/2<strong>02</strong>2<br />

Four Seasons Resort w egipskim Sharm El<br />

Sheikh ma wiele do zaoferowania – również<br />

komfortowe rozwiązanie transportowe na terenie<br />

hotelu. Kolej linowo-terenowa zaprasza<br />

gości hotelowych do przyjemnej przejażdżki<br />

z hotelu na plażę lub do baru przy basenie.<br />

Słońce, plaża i morze: Egipskie centrum turystyczne<br />

Sharm El Sheikh ma wiele do zaoferowania.<br />

W Four Seasons Resort – jednym z największych<br />

ośrodków hotelowych regionu – goście<br />

mogą od teraz odpocząć w najlepszy możliwy<br />

sposób. Aby nie musieli się zbytnio trudzić podczas<br />

urlopu, to odległość 142m i różnicę wysokości<br />

19m z hotelu do plaży i do baru przy basenie<br />

mogą pokonać koleją linowo-terenową.<br />

Ośrodek, w ramach poszerzania swojego terenu,<br />

zdecydował się bowiem na jeszcze jedną<br />

kolej linowo-terenową – w starszej części obiektu<br />

hotelowego pracuje już jedna kolej tego typu.<br />

Wagony w stylu marynistycznym<br />

Nowa kolej nawiązuje optycznie do istniejącej<br />

już kolei linowo-terenowej. Pojazd przypomina<br />

łódź, aby odzwierciedlić miejscowy klimat nadmorskiego<br />

kurortu. Zwrócono dużą uwagę na<br />

szczegóły techniczne: Skrzynki elektryczne i<br />

układ hydrauliczny zostały uszczelnione, żeby<br />

piasek i morskie powietrze nie uszkodziły części,<br />

a duże zmiany w nachyleniu zniwelowano<br />

za pomocą poziomowania hydraulicznego. W<br />

celu zaproponowania pasażerom komfortowego<br />

przejazdu, pozycje siłowników są regulowane<br />

przez mechanizm kopiujący.<br />

Wyzwania podczas budowy<br />

Wyzwaniem podczas budowy kolei była zbyt<br />

mała ilość miejsca: Odległość między podłożem<br />

i pojazdem była dość niewielka, gdyż tor kolei<br />

Caddies krzyżuje się z trasą i niedopuszczalne<br />

są żadne nierówności. Ponadto stacje nie mogły<br />

zawierać żadnych miejsc, o które można byłoby<br />

się potknąć, a więc szczeliny w powierzchni<br />

podłogi musiały być możliwie jak najmniejsze, co<br />

z kolei miało wpływ na konstrukcję. W pojeździe<br />

trzeba było umieścić także wiele komponentów<br />

technicznych: hamulce chwytakowe wraz z<br />

układem hydraulicznym, mechanizm poziomowania<br />

hydraulicznego z długimi siłownikami, połączenie<br />

z liną napędową i kompletny układ sterowania.<br />

Ponadto kolej wyróżnia się także innymi<br />

cechami: Lina napędowa została ułożona pod<br />

podłogą, tak samo jak prądowa szyna zasilająca<br />

na całej trasie.


Górskie atrakcje zimą i latem<br />

8-CLD-B Hochzeiger 2.5 | Jerzens (Pitztal), Tyrol (AUT)<br />

Hochzeiger Bergbahnen Pitztal AG.<br />

1 296 m 501 m 3 200 osób/godz. 5,5 m/s 4,5 min<br />

Zima: 56 krzeseł po 8 osób; Lato: 17 krzeseł i 17 bagażników Bike Carrier 11/2<strong>02</strong>1<br />

znajduje się też system parkowania dla krzeseł.<br />

Garażowanie i wyprowadzanie pojazdów na<br />

trasę odbywa się szybko i efektywnie. Wybudowanie<br />

nowej stacji górnej bezpośrednio pod<br />

krzyżem na szczycie Hochzeiger umożliwiło<br />

również rozszerzenie oferty na stokach.<br />

Od sezonu zimowego 2<strong>02</strong>1/22 pracuje<br />

kolej krzesełkowa „Hochzeiger 2.5“, która<br />

przewozi pasażerów bezpiecznie na wysokość<br />

2 500 metrów.<br />

Dolina Pitztal w Tyrolu przyciąga w zimie i w<br />

lecie całe rzesze fanów sportów górskich.<br />

Oprócz możliwości uprawiania sportów zimowych<br />

jest też wiele atrakcji latem, takich jak<br />

szlaki wędrówkowe i wspinaczkowe, trasy do<br />

biegów przełajowych i zjazdów na rowerach<br />

górskich. Od listopada 2<strong>02</strong>1 r. działa tutaj też<br />

8-os. kolej krzesełkowa „Hochzeiger 2.5“,<br />

która zastąpiła czteroosobową kolej krzesełkową<br />

„Rotmoosbahn“ z 1989 r.<br />

Pierwsza kolej typu D-Line w Pitztal<br />

Podczas prac budowlanych, które trwały dwa<br />

lata, Doppelmayr wybudował dla Hochzeiger<br />

Bergbahnen pierwszą kolej typu D-Line. Supernowoczesna<br />

kolej krzesełkowa jest wyposażona<br />

w podgrzewane siedzenia, osłony przeciwwiatrowe<br />

i pałąki z funkcją blokady. Napęd<br />

Doppelmayr Direct Drive zapewnia cichą pracę.<br />

Trasa prowadzi w kierunku góry Hochzeiger,<br />

której kolej zawdzięcza swoją nazwę, a podczas<br />

przejazdu pasażerowie mogą przez cały<br />

czas obserwować krzyż na szczycie o wysokości<br />

2 560 metrów. Czas przejazdu wynosi cztery<br />

i pół minuty w zimie i siedem minut latem. Po<br />

dotarciu do stacji górnej, goście mogą spodziewać<br />

się fascynującego widoku na górski świat<br />

doliny Pitztal. Ze względu na wyeksponowane<br />

położenie, stacja górna została wyposażona<br />

w bramy przeciwwiatrowe. Bramami można<br />

sterować również ze stacji dolnej, na której<br />

Nowości w pracy latem<br />

Doppelmayr zaprojektował na życzenie Klienta<br />

specjalne bagażniki Bike Carrier do zastosowania<br />

latem, w których od sezonu letniego<br />

2<strong>02</strong>3 będzie można przewozić rowery górskie i<br />

pojazdy typu mountain carts. Teraz nie stoi już<br />

nic na przeszkodzie, aby fani sportów mogli<br />

szybko i komfortowo uprawiać tutaj downhill.<br />

Zimą ma pracować tutaj 56 krzeseł, a w lecie<br />

17 krzeseł i 17 bagażników Bike Carrier, które<br />

będą umieszczone na przemian.<br />

Funkcjonalność, komfort i bezpieczeństwo<br />

cechują Hochzeiger 2.5. Kolej przyczyni<br />

się do podniesienia atrakcyjności naszego<br />

ośrodka narciarskiego. Przede wszystkim<br />

dlatego, że dzięki tej kolei<br />

uwzględnione zostały<br />

szczególne potrzeby naszych<br />

pasażerów w lecie.<br />

Thomas Fleischhacker,<br />

Zarząd Hochzeiger<br />

Bergbahnen Pitztal AG


Projekty międzynarodowe<br />

23<br />

RopeCon ® wspiera<br />

renaturyzację wyrobisk<br />

RopeCon ® Bardon Hill | Coalville, Leicestershire (GBR)<br />

Aggregate Industries UK Ltd.<br />

Sekcja 1: 469 / 500 m -148 / -68 m 1 000 ton/h 3,3 m/s -380 / -150 kW 2<strong>02</strong>2<br />

Sekcja 2: 100 m 0 / 11 m 1 000 ton/h 2,6 m/s 5 / 50 kW 2<strong>02</strong>2<br />

W Bardon Hill powstało innowacyjne rozwiązanie,<br />

które zmniejsza znacznie emisję CO 2<br />

i obciążenie środowiska - system RopeCon ® .<br />

Bardon Hill Quarry to jeden z najstarszych,<br />

działających nieprzerwanie kamieniołomów w<br />

Zjednoczonym Królestwie. Położony jest w pobliżu<br />

miejscowości Leicester, w hrabstwie Leicestershire,<br />

i ważnym aspektem jego obecnej<br />

działalności jest renaturyzacja obszarów po<br />

eksploatacji odkrywkowej. Niewykorzystany<br />

materiał z miejsc czynnego wydobycia w<br />

nowej części kamieniołomu nawożony jest<br />

więc do starych wyrobisk w celu odtworzenia<br />

krajobrazu. W celu zagwarantowania wydajnego<br />

transportu, Doppelmayr stworzył dla Aggregate<br />

Industries UK Ltd. pierwszy system Rope-<br />

Con ® w Wielkiej Brytanii. System posłuży do<br />

przewożenia materiału zwałowego i w ciągu<br />

godziny będzie transportował do 1 000 ton.<br />

Transport i rozładunek - wszystko w jednym<br />

Dzięki sprawdzonemu systemowi RopeCon ® ,<br />

łączącemu technologię kolei linowej z konwencjonalnymi<br />

mechanizmami transportowymi,<br />

nad całym wyrobiskiem o długości 850 m rozciągnięto<br />

stalowe liny nośne, po których<br />

przesuwa się pas transportowy z materiałem.<br />

Następnie, bezpośrednio w przęśle liny materiał<br />

jest przekazywany na drugi, dodatkowy<br />

pas. Pas ten może pracować w obu kierunkach<br />

i dlatego umożliwia jednocześnie bezpieczny<br />

transport i rozładunek materiału w wybranym<br />

miejscu. System RopeCon ® daje<br />

ponadto możliwość dostosowania wysokości<br />

zrzutu do zmieniającego się poziomu napełnienia<br />

wyrobiska – w ten sposób ogranicza się<br />

powstawanie pyłu i hałasu podczas pracy oraz<br />

zwiększa bezpieczeństwo montażu.<br />

Rozwiązanie proekologiczne<br />

Osoby odpowiedzialne z ramienia firmy Aggregate<br />

Industries UK Ltd. chciały, aby renaturyzacja<br />

przebiegała w sposób możliwie jak najbardziej<br />

przyjazny dla środowiska i dlatego<br />

zdecydowały się na system RopeCon ® od<br />

firmy Doppelmayr. To rozwiązanie przyczynia<br />

się do zmniejszenia emisji CO 2<br />

i ma mniejszy<br />

wpływ na środowisko niż transport samochodami<br />

ciężarowymi lub innymi konwencjonalnymi<br />

systemami transportowymi zamontowanymi<br />

na podłożu. Ponadto energia generowana<br />

przez system RopeCon ® może zostać zastosowana<br />

do uruchomienia innych systemów<br />

transportowych na terenie zakładu.<br />

Bardon Hill Quarry jest naszym ważnym<br />

zakładem strategicznym. Naszym celem<br />

jest, aby renaturyzacja przebiegała<br />

w sposób możliwe najbardziej<br />

przyjazny dla środowiska, co<br />

udało się dzięki rozwiązaniu<br />

z firmy Doppelmayr.<br />

Shane Tompkin, Works<br />

Manager, Bardon Hill Quarry


24 Aktualności ze świata<br />

Nowa kolej wahadłowa dla ośrodka Vigiljoch<br />

joch, gdyż przewozi licznych turystów przez<br />

cały rok. W regionie jest kilka tras rowerowych,<br />

startowisk paralotniowych, budynków historycznych<br />

i stoków narciarskich.<br />

Budowa w miesiącach zimowych<br />

Największym wyzwaniem dla ekipy budowlanej<br />

jest napięty harmonogram: Rozbiórkę starej kolei<br />

zaplanowano na październik 2<strong>02</strong>2 r., a otwarcie<br />

nowego obiektu przewidziano już w czerwcu<br />

2<strong>02</strong>3 r. Oznacza to, że większa część prac na<br />

wysokości od 300 do 1 200 m n.p.m. odbędzie<br />

się w chłodnych miesiącach zimowych.<br />

We Włoszech powstaje autonomiczna kolej<br />

wahadłowa, która jeszcze efektywniej połączy<br />

ośrodek Vigiljoch z miastem Lana - prace<br />

przebiegają według napiętego harmonogramu.<br />

Kolej Vigiljochbahn w ośrodku narciarsko-rekreacyjnym<br />

Vigiljoch w Południowym Tyrolu<br />

pracuje niezawodnie od 1955 r. Teraz nadszedł<br />

czas na nową kolej wahadłową, która będzie<br />

odpowiadać najnowszych standardom technicznym.<br />

Z dwukrotnie większą wydajnością,<br />

lepszą odpornością na działanie wiatru i nowoczesnym<br />

wyposażeniem gondoli. Stacja dolna<br />

będzie w przyszłości bezobsługowa – a więc<br />

bez pracowników obsługi. Aby pozostać wiernym<br />

korzeniom, zostanie jednak zachowana<br />

stacja napędowa i przewojowa z 1912 r. Kolej<br />

linowa ma duże znaczenie dla regionu Vigil-<br />

Nową koleją gondolową na słoneczną<br />

stronę Chopoka<br />

W słowackim ośrodku narciarskim Jasná<br />

powstaje wydajna i odporna na wiatr 15-osobowa<br />

kolej gondolowa, która będzie kursować<br />

na trasie Biela Púť–Priehyba.<br />

Ośrodek narciarski Jasná zaufał sprawdzonej<br />

jakości: Grupa Doppelmayr wybuduje tutaj<br />

już trzecią wyprzęganą kolej gondolową z kabinami,<br />

które mieszczą każda po 15 osób.<br />

Klient przekonał się do tego typu kolei nie<br />

tylko ze względu na dużą ilość miejsca w kabinach,<br />

lecz przede wszystkim dzięki jej odporności<br />

na działanie wiatru. Okazało się to<br />

ważnym kryterium, gdyż na Chopoku – popularnej<br />

górze w samym sercu Słowacji – często<br />

wieje silny wiatr. Nowa kolej będzie dowozić<br />

pasażerów do kolei Funitel Priehyba–Chopok,<br />

która jako główna linia prowadzi na szczyt<br />

Chopok i dalej na słoneczną, południową<br />

stronę góry.<br />

Elastyczność prac budowlanych<br />

Dużym wyzwaniem podczas prac było wąskie<br />

okno czasowe. Realizacja inwestycji rozpoczęła<br />

się wprawdzie już jesienią 2<strong>02</strong>1 r., kiedy wybudowano<br />

fundamenty podpór i stacji górnej,<br />

ale prace budowlane na stacji dolnej mogły<br />

ruszyć dopiero od połowy marca 2<strong>02</strong>2 r. Przyczyną<br />

była długa i śnieżna zima oraz fakt, że<br />

plac budowy był w sezonie zimowym wykorzystywany<br />

jako parking dla turystów. Nowa kolej<br />

będzie mieć dwukondygnacyjny garaż na stacji<br />

dolnej. Wybudowanie stacji nad garażem wymagało<br />

jednak ścisłej współpracy między<br />

Grupą Doppelmayr, Klientem i odpowiedzialną<br />

firmą budowlaną. Wszyscy musieli wykazać się<br />

dużą elastycznością w realizacji prac montażowych,<br />

gdyż tylko w ten sposób można było<br />

precyzyjnie reagować na postępy budowlane<br />

na tak niewielkim obszarze. Ten wysiłek jednak<br />

się opłacił: Kolej będzie gotowa do pracy już w<br />

sezonie zimowym 2<strong>02</strong>2/23.


Aktualności ze świata<br />

25<br />

W samo zielone serce Santiago de Chile<br />

Przejazd nową koleją linową w Santiago<br />

de Chile będzie wyjątkowym przeżyciem dla<br />

turystów.<br />

W chilijskiej stolicy - Santiago de Chile - powstaje<br />

nowy obiekt turystyczny, który połączy<br />

Narodowy Ogród Zoologiczny przy stacji<br />

dolnej, nowy Eco Park Chile Nativo przy stacji<br />

pośredniej i szczyt wzniesienia na podmiejskim<br />

terenie rekreacyjnym - Parque Metropolitano.<br />

W ten sposób turyści będą mogli wygodnie i<br />

w myśl zasad zrównoważonego rozwoju dotrzeć<br />

do trzech stacji kolei linowej z licznymi<br />

atrakcjami, wśród których znajdzie się fantastyczny<br />

świat zwierząt w zoo, trasy rowerowe<br />

i wędrówkowe w parku krajobrazowym oraz<br />

możliwość zorganizowania pikniku i niesamowity<br />

widok na stolicę. Kolej linowa stanie się<br />

więc furtką do nowych możliwości w zakresie<br />

rekreacji i wypoczynku oraz sportu i rozrywki.<br />

Kilometrowy przejazd<br />

Nowa kolej linowa będzie składać się z 24<br />

kabin, które mogą pomieścić po osiem osób,<br />

i zostanie wyposażona w stojaki do transportu<br />

rowerów (Bike Racks) – dodatkowy plus dla<br />

komfortu kolarzy zjazdowych. Przejazd w kolei<br />

gondolowej na trasie o długości niecałego kilometra,<br />

z zapierającą dech w piersiach panoramą<br />

aż po majestatyczne Andy w oddali, będzie<br />

dla pasażerów wyjątkowym przeżyciem. Ta<br />

kolej jest już drugim projektem realizowanym<br />

przez firmę Doppelmayr w Santiago de Chile<br />

– wcześniej powstała leżąca nieopodal kolej<br />

Teleférico Bicentenario. Otwarcie zaplanowano<br />

na koniec 2<strong>02</strong>3 r.<br />

© Consorcio Teleférico Pío Nono ICAFAL-DMS<br />

Trzy koleje linowe dla Myler Mountain<br />

Resort w Armenii<br />

W Armenii powstaje nowy, wielofunkcyjny<br />

ośrodek narciarski Myler Mountain Resort -<br />

Doppelmayr wybuduje w ramach tego przyszłościowego<br />

projektu trzy koleje typu D-Line.<br />

We wsi Jeghipatrusz, położonej na północ<br />

od armeńskiej stolicy Erywań, powstaje nowy<br />

ośrodek narciarski. Tigran Hautyunyan wpadł<br />

na ten pomysł już w 1997 r. Młodzieńcze marzenia<br />

pomysłodawcy projektu „Myler Mountain<br />

Resort“ zmieniły się z czasem w jasny cel:<br />

utworzenie w Armenii ośrodka narciarskiego,<br />

który będzie odpowiadał standardom międzynarodowym.<br />

Region, na którym powstanie<br />

ośrodek, kryje w sobie bowiem niesamowity<br />

potencjał - ze względu na położenie geograficzne<br />

jak i na warunki klimatyczne. Plan generalny<br />

przewiduje w „Myler Mountain Resort“ różne<br />

prace rozwojowe aż do 2035 r., które w perspektywie<br />

długoterminowej staną się magnesem<br />

przyciągającym licznych fanów sportów<br />

górskich z kraju i z zagranicy.<br />

Trzy koleje od Grupy Doppelmayr<br />

W pierwszej fazie projektu zainwestuje się<br />

przede wszystkim w rozbudowę infrastruktury.<br />

Wykonawcą urządzeń kolei linowych został<br />

wybrany Doppelmayr. Powstaną trzy koleje<br />

typu D-Line: 6-os. kolej krzesełkowa z osłonami<br />

przeciwwiatrowymi i dwie 10-os. koleje<br />

gondolowe. Plan generalny przewiduje całoroczną<br />

ofertę dla gości. Koleje linowe będą<br />

więc pracować przez cały rok. Otwarcie zaplanowano<br />

na listopad 2<strong>02</strong>3 r.


Grupy Doppelmayr<br />

27<br />

Serdecznie<br />

witamy firmę<br />

Carvatech!<br />

Carvatech - producent kabin i karoserii do pojazdów<br />

i kolei linowych - jest od października 2<strong>02</strong>2 r. częścią<br />

Grupy Doppelmayr.<br />

Doppelmayr wita w swoich szeregach<br />

przedsiębiorstwo Carvatech i jego pracowników.<br />

Producent kabin i karoserii<br />

z Górnej Austrii nie jest jednak nieznaną firmą:<br />

Doppelmayr i Carvatech współpracują od lat<br />

w ramach projektów dla licznych kolei wahadłowych,<br />

linowo-terenowych i jednolinowych<br />

okrężnych. Teraz przedsiębiorstwa połączyły<br />

swoje siły jeszcze mocniej, z myślą o przyszłości.<br />

„W ramach poszukiwań następnych<br />

właścicieli, najważniejszą kwestią było dla nas<br />

oddanie firmy Carvatech w dobre ręce. W ręce,<br />

które byłyby zapowiedzią stabilności i sukcesu.<br />

Jesteśmy głęboko przekonani, że to się nam<br />

udało“, mówią z entuzjazmem dotychczasowi<br />

właściciele firmy Carvatech, Robert Vockenhuber<br />

i Reinhard Aschauer.<br />

od lewej: Robert Vockenhuber<br />

(Wspólnik Zarządzający, Carvatech),<br />

Michael Köb<br />

(CFO, Doppelmayr Seilbahnen GmbH),<br />

Reinhard Aschauer<br />

(Wspólnik Zarządzający, Carvatech)<br />

und Thomas Pichler<br />

(Dyrektor Zarządzający, Doppelmayr Holding SE).<br />

Kompetencje w budowaniu pojazdów<br />

Carvatech pozostanie odrębną marką. „Z firmami<br />

Carvatech i CWA pod jednym dachem<br />

wzmocnimy od zaraz wiodące kompetencje naszej<br />

Grupy w budowaniu pojazdów i karoserii na<br />

rynku światowym. Jesteśmy przekonani, że to<br />

połączenie zapewni nowe impulsy i wartościowe<br />

synergie dla naszego biznesu“, wyjaśnia motywy<br />

działań Thomas Pichler, Dyrektor Zarządzający<br />

Doppelmayr Holding SE, wyrażając zadowolenie<br />

z możliwości dalszej współpracy.


Uetendorf z nowym<br />

centrum szkoleniowym<br />

Grupa Doppelmayr poszerza ofertę szkoleniową dla pracowników kolei linowych o<br />

Ropeway Training Center w miejscowości Uetendorf. Zakres tematyczny obejmie<br />

koleje wahadłowe i linowo-terenowe.<br />

Nowy Ropeway Training Center daje<br />

naszym Klientom możliwość skorzystania<br />

z wartościowych szkoleń w zakresie kolei<br />

specjalnych, które łączą przekazywanie<br />

wiedzy teoretycznej z ich<br />

praktycznym zastosowaniem<br />

w prawdziwych częściach<br />

kolei.<br />

Heinz Kieliger,<br />

Kierownik Obsługi Klienta<br />

firmy Garaventa<br />

Dobrze przeszkoleni pracownicy są kluczem<br />

do sukcesu dla zarządców kolei<br />

linowych. Cały potencjał kolei można<br />

wykorzystać przede wszystkim wtedy, kiedy<br />

pracownicy znają wszystkie niuanse i szczegóły.<br />

Kompetentna obsługa zmniejsza koszty<br />

działalności operacyjnej. W związku z tym<br />

Grupa Doppelmayr/Garaventa wspiera swoich<br />

Klientów w organizacji szkoleń pracowniczych.<br />

Grupa zdecydowała się - po otwarciu<br />

pierwszego centrum szkoleniowego Ropeway<br />

Training Center w miejscowości Dornbirn w<br />

2<strong>02</strong>0 r. – poszerzyć teraz swoją ofertę o koleje<br />

wahadłowe i linowo-terenowe: Od maja 2<strong>02</strong>2<br />

r. nowe centrum szkoleniowe mieści się w oddziale<br />

firmy Garavanta w szwajcarskiej miejscowości<br />

Uetendorf.<br />

Teoria i praktyka<br />

Szkolenia koncentrują się głównie na kolejach<br />

specjalnych. Zakres tematyczny nowych dwudniowych<br />

kursów obejmuje koleje wahadłowe i<br />

linowo-terenowe. Doświadczeni inżynierowie i<br />

technicy, pracownicy obsługi klienta, dyrektorzy<br />

i eksperci zewnętrzni przybliżają uczestnikom<br />

treści kursu, łącząc elementy teorii i praktyki.<br />

Szkolenia skierowane są do pracowników<br />

obsługi i utrzymania ruchu oraz do kierowników<br />

technicznych. Treści szkoleniowe obejmują informacje<br />

podstawowe, funkcje, aspekty mniejszego<br />

zużycia, wskazówki dotyczące przeglądów<br />

oraz doświadczenia z różnymi systemami.<br />

Szkolenia i wszystko, co się z nimi wiąże<br />

Osoba rezerwująca szkolenie w Ropeway


Obsługa klienta<br />

29<br />

Training Center otrzymuje nie tylko propozycję<br />

edukacyjną na wysokim poziomie. Zespół<br />

Działu Obsługi Klienta firmy Garaventa troszczy<br />

się o wszystko, co wiąże się ze szkoleniem:<br />

Towarzyszy kursantom i roztacza nad<br />

nimi opiekę oraz zapewnia właściwą organizację<br />

– od przyjazdu poprzez zakwaterowanie<br />

i wyżywienie aż po materiały szkoleniowe.<br />

Dzięki tak obszernemu pakietowi kursanci<br />

mogą skupić się w całości na treściach szkoleniowych.<br />

Uczestnicy kursów mieszkają w<br />

hotelu w pobliżu oddziału firmy. Wieczorny<br />

program ramowy pozwala im rozluźnić się<br />

nieco po całym dniu szkolenia, a także daje<br />

możliwość porozmawiania z referentami i innymi<br />

kursantami oraz podzielenia się własnymi<br />

doświadczeniami.<br />

Uetendorf lub każde inne miejsce na świecie<br />

Udział w szkoleniach w miejscowości Uetedorf<br />

ma też inne zalety: Kursanci mogą lepiej poznać<br />

zespół firmy Garaventa - obsługę klienta<br />

i osoby do kontaktu - oraz podzielić się swoimi<br />

doświadczeniami z wieloma specjalistami<br />

- serwisantami, konstruktorami i inżynierami.<br />

Możliwe są również wizyty w warsztatach i<br />

zakładach produkcyjnych. Dla wszystkich, którzy<br />

nie mogą wybrać się do Szwajcarii, Grupa<br />

Doppelmayr/Garaventa przewidziała również<br />

możliwość przeprowadzenia szkoleń bezpośrednio<br />

na miejscu u Klienta, na jego własnej<br />

kolei.<br />

WIĘCEJ INFORMACJI<br />

i aktualny program<br />

SZKOLEŃ POD:<br />

service.doppelmayr.com


30 Ciekawostki<br />

Ku pamięci: Inge Doppelmayr<br />

* 6 października 1936 – † 2 listopada 2<strong>02</strong>2<br />

Inge Doppelmayr była serdeczną i otwartą osobą,<br />

która wpłynęła na kształt firmy Doppelmayr i jej<br />

wizerunek jako przedsiębiorstwa, w którym panuje<br />

gościnna atmosfera. Inge działała na rzecz<br />

firmy od lat 70-tych ubiegłego wieku aż do<br />

ostatnich dni - z pełnym zaangażowaniem w<br />

sprawy społeczne, życzliwością i pozytywnym<br />

nastawieniem. W ramach swojej działalności<br />

założyła pensjonat i przez wiele lat opiekowała<br />

się nim oraz sprawiała, że tętnił życiem. Dzięki<br />

temu każdy klient i gość, który odwiedzał<br />

Wolfurt, zawsze mógł poczuć się tutaj dobrze.<br />

Inge Doppelmayr jako szefowa seniorka pełniła<br />

również funkcje reprezentacyjne podczas<br />

licznych podróży zagranicznych, uroczystości<br />

otwarcia kolei linowych i wizyt klientów. Jej niepowtarzalny<br />

humor i szczera życzliwość były<br />

bardzo lubiane i cenione.<br />

Inge aż do samego końca utrzymywała kontakt<br />

z czynnymi i emerytowanymi pracownikami<br />

firmy Doppelmayr. Przywiązywała zawsze<br />

wagę do tego, aby uczestniczyć w różnych<br />

uroczystościach firmowych i jubileuszach, reprezentując<br />

rodzinę Doppelmayr.<br />

Będzie nam Jej brakowało. Na zawsze pozostanie<br />

w naszej pamięci.<br />

Kontynuacja partnerskiej<br />

współpracy z<br />

narciarzem alpejskim<br />

Marco Odermattem<br />

Firma Garaventa towarzyszy Marcowi Odermattowi<br />

na jego drodze do niewiarygodnych<br />

sukcesów już od czterech lat. Teraz szwajcarski<br />

narciarz alpejski, zwycięzca w klasyfikacji<br />

generalnej Pucharu Świata i mistrz olimpijski<br />

może liczyć na dalsze wsparcie – Garaventa<br />

podjęła decyzję o przedłużeniu współpracy<br />

aż do końca sezonu zimowego 2<strong>02</strong>5/26. Przy<br />

tej okazji Marco Odermatt opowiedział nam<br />

o swojej pasji do nart i fascynacji sportami<br />

zimowymi.<br />

<strong>WIR</strong>. Marco, gratulujemy Ci serdecznie<br />

wszystkich sukcesów! Jakie cele wyznaczyłeś<br />

sobie na następny sezon?<br />

Marco: Po zwycięstwie w klasyfikacji generalnej<br />

Pucharu Świata i triumfie w slalomie<br />

gigancie chciałbym oczywiście powtórzyć te<br />

sukcesy. Ale na taki sukces musiałoby się złożyć<br />

ponownie wiele czynników. Przykład mojego<br />

poprzednika Alexisa Pinturaulta pokazuje,<br />

że jest to trudne. Potrzeba byłoby znów perfekcyjnego<br />

sezonu bez kontuzji.<br />

<strong>WIR</strong>. Czy pasją narciarską zaraziłeś się już<br />

jako młody chłopak?<br />

Marco: Tak, narciarstwo zafascynowało<br />

mnie już pierwszego dnia na stoku, kiedy<br />

miałem dwa lata. Mój tata zabrał mnie do Klewenalp<br />

i postawił po raz pierwszy na nartach.<br />

Jazda na nartach sprawiała mi ogromną przyjemność<br />

od samego początku.<br />

<strong>WIR</strong>. Jaki był najpiękniejszy moment<br />

w Twojej dotychczasowej karierze narciarskiej?<br />

Marco: Najbardziej emocjonującym przeżyciem<br />

był moment, kiedy stałem na podium<br />

w Adelboden. Super było zaśpiewać hymn<br />

przed 20 000 szwajcarskich fanów i cieszyć<br />

się tą chwilą. To było niezapomniane.<br />

<strong>WIR</strong>. A teraz dwa nieco inne pytania: Jakie<br />

cechy cenisz szczególnie w innych ludziach?<br />

Marco: Szczerość, duże zaangażowanie i<br />

radość życia.<br />

<strong>WIR</strong>. A może chciałbyś mieć jakiś talent,<br />

którego nie posiadasz?<br />

Marco: Nie gram niestety na żadnym instrumencie.<br />

Uważam, że to jest fantastyczne,<br />

kiedy muzycy za pomocą kilku dźwięków są<br />

w stanie poruszyć ludzkie serca, przynieść<br />

radość lub podnieść na duchu. Muzyka jest<br />

także ważnym elementem mojego życia.<br />

Więcej informacji<br />

o Marco Odermacie można<br />

znaleźć w jego materiale<br />

wideo „passion in motion“:


Ciekawostki<br />

31<br />

Gruntowne kształcenie<br />

pracowników jutra<br />

Szkoła zawodowa w Hallein i Doppelmayr<br />

zacieśniają współpracę, wprowadzając kilka<br />

nowości technicznych i określając te działania<br />

jako: „Cyfryzację w obszarze kształcenia“.<br />

W miesiącach letnich eksperci z firmy<br />

Doppelmayr dokonali wspólnie z zespołem<br />

Landesberufsschule Hallein aktualizacji oprogramowania<br />

kolei szkolno-treningowej dla tutejszych<br />

uczniów. Kolej jest ważnym elementem<br />

kształcenia kierowników zakładów i uczniów w<br />

zawodzie technik kolei linowych i technik elektryk.<br />

Aktualizacja ulepsza ofertę szkoleniową i<br />

zwiększa atrakcyjność nauki. Z inwestycji czerpią<br />

korzyści nie tylko uczniowie, lecz w dalszej<br />

kolejności także zarządcy kolei i goście.<br />

Cyfryzacja w centrum uwagi<br />

Szczególny nacisk położono w Hallein na cyfryzację<br />

i dlatego kolej szkolno-treningowa została<br />

wyposażona w najnowocześniejsze funkcje,<br />

jakie na chwilę obecną ma do zaoferowania<br />

Grupa Doppelmayr. Nowe wyposażenie obejmuje<br />

Doppelmayr Connect, RPD Nexo, zdalną<br />

obsługę trasy i stacji oraz tablet z najnowszym<br />

oprogramowaniem Resort Management Software<br />

clair. Aby móc w optymalny sposób korzystać<br />

z tego wyposażenia, w całej hali dostępna jest<br />

sieć WLAN. Zmodernizowana kolej szkolno-treningowa<br />

umożliwia nauczenie się wydajnych<br />

metod pracy w postępowaniu z koleją linową –<br />

niezależnie, czy chodzi o zastosowanie programu<br />

clair wraz z cyfrowym dziennikiem pracy czy<br />

o codzienne kontrole za pomocą tabletu.<br />

Współpraca z centrum szkoleniowym<br />

Nauczycielom szkoły zawodowej przypada kluczowa<br />

rola wykształcenia pracowników kolei linowej<br />

z dobrymi perspektywami na przyszłość.<br />

Doppelmayr oferuje w związku z tym wszystkim<br />

nauczycielom szkolenia w Ropeway Training<br />

Center w miejscowości Dornbirn. Specjaliści od<br />

obsługi kolei - w myśl zasady „train-the-trainer“<br />

- zapoznają tutaj nauczycieli z najnowszymi<br />

komponentami i oczywiście z układem sterowania<br />

Doppelmayr Connect. Specjalne szkolenia<br />

z zakresu konserwacji i przeglądów w centrum<br />

szkoleniowym oraz na miejscu wspólnie<br />

z uczniami uzupełniają ofertę kształcenia firmy<br />

Doppelmayr.<br />

Wsparcie za pomocą nowego wyposażenia<br />

Doppelmayr wspiera szkołę zawodową w<br />

Hallein, udostępniając jej narzędzia, materiały z<br />

instrukcji obsługi i konserwacji oraz szkolenia<br />

dla Klientów. W ścisłej współpracy identyfikowane<br />

są ponadto wspólne przyszłościowe<br />

tematy i trendy – takie jak na przykład autonomiczna<br />

kolej linowa (AURO) lub transport<br />

rowerów. A propos rowerów: Doppelmayr wyposażył<br />

szkołę zawodową także w Sports Tow<br />

– system do transportu sprzętu sportowego<br />

wyciągami orczykowymi.<br />

Dziękujemy wszystkim Partnerom za wsparcie<br />

i zorientowaną na rozwiązania realizację<br />

wspólnego projektu.<br />

Legenda<br />

Długość po stoku<br />

Różnica wysokości<br />

Przepustowość<br />

Prędkość przejazdu<br />

Czas przejazdu<br />

Impressum<br />

Media, redaktor i wydawca: Doppelmayr Seilbahnen GmbH,<br />

skr. pocztowa 20, Konrad-Doppelmayr-Straße 1, 6922 Wolfurt,<br />

Austria, dm@doppelmayr.com, doppelmayr.com; Tekst i<br />

redakcja: ikp Vorarlberg GmbH, ikp.at, Doppelmayr; Grafika<br />

i skład: KONZETT BRENNDÖRFER, agenturkb.com; Zdjęcia:<br />

Doppelmayr; Druk: Thurnher, Rankweil; Linie programowe<br />

wg § 25 ustawy o mediach: Aktualne informacje dla Klientów,<br />

Partnerów i Pracowników Grupy Doppelmayr; Magazyn<br />

ukazuje się dwa razy w roku. Przedruk tylko z podaniem<br />

źródła, po uzyskaniu wyraźnego pisemnego pozwolenia;<br />

Stan: Listopad 2<strong>02</strong>2; Aby struktura naszego czasopisma była<br />

jeszcze bardziej czytelna rezygnujemy, w miarę możliwości,<br />

ze stosowania sformułowań wskazujących na konkretną<br />

płeć; skład i błędy w druku zastrzeżone, obowiązują Ogólne<br />

Warunki Handlowe (OWH).<br />

doppelmayr.com<br />

Stacje<br />

Przepustowość<br />

Moc silnika<br />

D-Line<br />

Otwarcie<br />

Pojazdy


#nolimits<br />

O LIMITS<br />

APPRENTICESHIP AT DOPPELMAYR<br />

lehre.doppelmayr.com<br />

POL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!