05.09.2023 Views

Biologia bez tajemnic podręcznik v2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Podręcznik<br />

Szkoła podstawowa


prof. zw. dr hab. Danuty Cichy<br />

r bity azurdr hab. nizi ioaczu.<br />

<br />

<br />

<br />

ur widncyny w wyazi <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

arbara utwiowa<br />

aroina tachowia <br />

ata arnowa aorzata zcznia<br />

prof. dr hab. ouaw ioiri<br />

bita ichaa aorzata awa<br />

wizonrzyttu.p<br />

niza rzytaa<br />

ar uzta<br />

abrya yobrani<br />

aorzata in radiuz rab<br />

ataia arza<br />

aci Duata<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

www.wip.p<br />

Druarnia oza


24 I. HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU. SKÓRA


I<br />

Hierarchiczna budowa organizmu. Skóra<br />

Hierarchiczna budowa organizmu<br />

<br />

tkanka<br />

<br />

<br />

<br />

organizm<br />

<br />

POZIOM W HIERARCHICZNEJ<br />

BUDOWIE ORGANIZMU<br />

<br />

<br />

<br />

podstawowa jednostka<br />

<br />

<br />

Tkanka<br />

<br />

<br />

tkanka kostna<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Organizm<br />

<br />

<br />

<br />

I<br />

25


-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

26 I. HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU. SKÓRA


-<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

Tkanka<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

I<br />

27


PF<br />

1. P F<br />

2. P F<br />

3. P F<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

a) <br />

<br />

b) <br />

<br />

<br />

<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

28 I. HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU. SKÓRA


II<br />

<br />

<br />

to<br />

<br />

Szkielet


1.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

30


-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Szkielet<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1<br />

31


A to ciekawe!<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

32


Budowa<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

;<br />

<br />

<br />

1. <br />

2. <br />

3. <br />

4. <br />

<br />

5. <br />

1<br />

33


VI<br />

Wydalanie<br />

Wydalanie<br />

<br />

<br />

woda mocznik <br />

skóra<br />

nerki<br />

<br />

skóra<br />

nerki<br />

<br />

<br />

1. nerki<br />

2. moczowody<br />

<br />

<br />

<br />

1<br />

1<br />

<br />

<br />

<br />

moczowy<br />

2<br />

2<br />

4. cewka<br />

moczowa<br />

<br />

mocz<br />

3<br />

usuwa mocz<br />

<br />

<br />

4<br />

170 VI.


VI<br />

171


Zadanie<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

172 VI.


VII<br />

<br />

NERWOWY<br />

<br />

Mózg<br />

<br />

O czym<br />

to


1.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

KOMÓRKA NERWOWA <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

174


1<br />

2<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

A to ciekawe!<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1<br />

175


-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

176


1<br />

177


Komórka nerwowa Funkcje <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1. <br />

2. <br />

3. <br />

4. <br />

178


2.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

179


ównowaga<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Przywraca stan równowagi.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1. <br />

2. <br />

3. <br />

4. <br />

2. <br />

301


XI<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

302 XI. HOMEOSTAZA


ich wykrywanie<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Przywracanie stanu równowagi w organizmie<br />

Bodziec<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

XI<br />

303

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!