21.05.2024 Views

Tekstil Teknik May 2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ISSN 2148-9254<br />

MAYIS MAY <strong>2024</strong><br />

www.tekstilteknik.com.tr


İMTİYAZ SAHİBİ<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ADINA<br />

Publisher<br />

H. Ferruh IŞIK<br />

GENEL MÜDÜR (SORUMLU)<br />

General Manager (Responsible)<br />

Mehmet SÖZTUTAN<br />

mehmet.soztutan@img.com.tr<br />

YAZI İŞLERİ DANIŞMANI<br />

Advisory Editor<br />

Ali ERDEM<br />

ali.erdem@img.com.tr<br />

YAYIN KURULU BAŞKANI<br />

Editorial Board Chief<br />

Prof. Dr. Cevza Candan<br />

YAYIN KURULU<br />

Editorial Board<br />

Prof. Dr. Bülent Özipek<br />

Prof. Dr. H. Rıfat Alpay<br />

Prof. Dr. Yalçın Bozkurt<br />

Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş<br />

Prof. Dr. W. Oxenham<br />

Prof. Dr. Emel Önder<br />

Prof. Dr. Yusuf Ulcay<br />

Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN<br />

Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner<br />

REKLAM DANIŞMANI<br />

Advertisement Consultant<br />

Mehmet TATLI<br />

mehmet.tatli@img.com.tr<br />

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ<br />

Foreign Relations Manager<br />

Yusuf OKÇU<br />

yusuf.okcu@img.com.tr<br />

TEKNİK MÜDÜR<br />

Technical Manager<br />

Tayfun AYDIN<br />

tayfun.aydin@img.com.tr<br />

DANIŞMAN GRAFİK & TASARIM<br />

Advisory Graphics & Design<br />

Hakan SÖZTUTAN<br />

hakan.soztutan@img.com.tr<br />

DİJİTAL VARLIKLAR MÜDÜRÜ<br />

Digital Assets Manager<br />

Emre YENER<br />

emre.yener@img.com.tr<br />

ABONE VE DAĞITIM<br />

S u b s cr i pt io n a n d C i rc ul at io n<br />

Ma na ger<br />

İsmail ÖZÇELİK<br />

ismail.ozcelik@img.com.tr<br />

AD RES | He ad Of fi ce<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

İHLAS MEDIA CENTER<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11<br />

Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197<br />

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93<br />

BASKI | Printed By | İH LAS Ga ze te ci lik A.Ş.<br />

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi<br />

29 Ekim Caddesi No: 11 A/41<br />

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 454 30 00<br />

B Ö LG E T E MS İ LC İL İ KL ER İ<br />

BURSA | Ömer Faruk GÖRÜN<br />

Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81<br />

KONYA | Me tin DE MİR<br />

Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74<br />

Advertising Representatives<br />

KOREA | Jes Media Int.<br />

Mr. Young Seoah Chinn<br />

Tel: 8224813411 Fax: 8224813414<br />

jesmedia@unitel.co.kr<br />

BİLGİ / Information<br />

<strong>Tekstil</strong>& <strong>Teknik</strong> Dergisi’nde yer alan<br />

makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir.<br />

Yayınlanan ilanların sorumluluğu<br />

ilan sahiplerine aittir.<br />

<strong>Tekstil</strong> & <strong>Teknik</strong> is published monthly.<br />

Ad ver ti se ments res pon si bi li ti es pub lis hed<br />

in our ma ga zi ne per ta in to ad ver tisers.<br />

www.tekstilteknik.com.tr<br />

img@img.com.tr<br />

tekstilteknikdergisi<br />

tekstilveteknik<br />

tekstilteknikdergisi<br />

<strong>Tekstil</strong> <strong>Teknik</strong>


Jakar makineleri ile<br />

yaratıcılığınızı sergileyin<br />

Sonsuz seçeneğe sahip Jakarlı kumaşlar için Stäubli Jakar<br />

makineleriyle yaratıcılığınızı özgür bırakın. Basit düz dokumalardan<br />

karmaşık desenli ipek kumaşlara, benzersiz şeritlerden büyük halılara<br />

kadar geniş olanaklarla hayal gücünüzün peşinden gidin.Dünya<br />

çapında yüzlerce dokuma fabrikası optimum esneklik, sağlamlık ve<br />

maksimum verimlilik için Stäubli Jakar makinelerinin çeşitliliğine,<br />

kalitesine ve hassas işçiliğine güveniyor.<br />

Salon 8, Stand No 803<br />

www.staubli.com


4<br />

Küresel yatırımcıların tercihi ITM <strong>2024</strong><br />

Sektörünün ihtiyaç duyduğu ürünleri üreten ve bu ürünlerin ticaretini yapan tedarikçileri<br />

bir araya getirerek, ticari bağlantılar kurulmasına aracılık etmeyi amaçlayan<br />

fuarlar, yapılacak ikili iş görüşmeleriyle sektörün ihracatına büyük katkı sağlamaktadır.<br />

<strong>Tekstil</strong> sektörünü yakından ilgilendiren ITM <strong>2024</strong> Uluslararası <strong>Tekstil</strong> Makineleri<br />

Fuarı 04-08 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek. <strong>Tekstil</strong> makine ve<br />

teknolojilerinde dünya markası olan firmaların geliştirdikleri en son ürünleri tanıtacağı<br />

ITM <strong>2024</strong> Fuarı, gerek katılımcıların çeşitliliği gerek ziyaretçi profili gerekse de<br />

oluşturduğu iş hacmiyle benzersiz bir deneyime ev sahipliği yapacak. Dokumadan<br />

örmeye, iplikten dijital baskıya, terbiyeden denime tekstilin her alanından yeniliklerin<br />

sergileneceği ITM <strong>2024</strong> Fuarı’nı ziyaret edenler; sürdürülebilir bir gelecek için inovatif,<br />

doğayı koruyan, dijitalleşmede öncü teknolojileri keşfedecek. Sektör profesyonellerinin<br />

buluşma noktası olan ITM <strong>2024</strong> Fuarı, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı firmaların birçok<br />

iş bağlantısı ve yeni teknolojilerini sergileme fırsatı sunacak. Fuara katılacak olan<br />

firmalar, dünya tekstil sektörünün öncüleriyle iş birliği yapma imkânı yakalayacak.<br />

Ali ERDEM<br />

Yazı İşleri Müdürü<br />

News Editor<br />

EDİTÖR<br />

Techtextile<br />

Almanya’da gerçekleşen Techtextil’de yenilikçi yapay zekâ teknolojilerinden tasarım<br />

sistemlerine ve görselleştirme araçlarına, yüksek verimli kesim ve son teknoloji<br />

dikiş makinelerine kadar tekstil ve konfeksiyon işlemeye yönelik çok çeşitli son teknoloji<br />

makineler, süreçler ve hizmetler sergilendi. Techtextil, 12 uygulama alanında<br />

yüksek teknolojili tekstillerin tüm yelpazesini sergileyen dünyadaki tek platformdur.<br />

Virüs bariyerli tıbbi tekstiller, inşaat sektöründe ses yalıtımı için elyaf yapılar veya<br />

otomotiv endüstrisi için teknik nonwovenlar gibi <strong>2024</strong>’te yenilikçi dünya ilklerini de<br />

içeriyordu. Katılımcılar, dünyanın önde gelen fuarında, kesim ve üretimden dijital<br />

tekstil baskısına, iklimlendirme ve terbiyeden tekstil lojistiği ve tekstil geri dönüşümüne<br />

varıncaya kadar, tüm tekstil işleme teknolojilerini sergilediler.<br />

The choice of global investors is ITM <strong>2024</strong><br />

Fairs, which aim to mediate the establishment of commercial connections by bringing<br />

together suppliers who produce the products the sector needs and trade these<br />

products, contribute greatly to the exports of the sector through bilateral business<br />

meetings. ITM <strong>2024</strong> International Textile Machinery Fair, which is closely related to the<br />

textile sector, will be held in Istanbul between 04 and 08 June. ITM <strong>2024</strong> Fair, where<br />

companies that are world brands in textile machinery and technologies will introduce<br />

the latest products developed, will host a unique experience with the diversity of<br />

participants, visitor profile and business volume it makes. Those who visit the ITM <strong>2024</strong><br />

Fair, where innovations from all areas of textiles, from weaving to knitting, from yarn<br />

to digital printing, from finishing to denim, will be exhibited, will discover innovative,<br />

nature-protecting, pioneering technologies in digitalization for a sustainable future.<br />

ITM <strong>2024</strong> Fair, which is the meeting point of sector professionals, will give opportunity<br />

for both domestic and foreign companies to make many business connections and<br />

exhibit their new technologies. The companies that will participate in the fair will<br />

have the opportunity to cooperate with the pioneers of the world textile sector.<br />

Techtextile<br />

At Techtextil, which was held in Germany, a wide range of cutting-edge machines,<br />

processes and services for textile and garment processing, from innovative artificial<br />

intelligence technologies to design systems and visualization tools, to high-efficiency<br />

cutting and state-of-the-art sewing machines were exhibited. Techtextil is the only<br />

platform in the world that exhibits all range of the high-tech textiles in 12 application<br />

areas. It also included innovative world firsts in <strong>2024</strong>, such as medical textiles with virus<br />

barriers, fiber structures for sound insulation in the construction sector or technical<br />

nonwovens for the automotive industry. At the world’s leading fair, exhibitors exhibited<br />

all textile processing technologies, from cutting and production to digital textile<br />

printing, from conditioning and finishing to textile logistics and textile recycling.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


Circular Economy?<br />

Energy Efficiency?<br />

New Materials?<br />

Digitalization?<br />

Traceability?<br />

Recycling?<br />

We would like to give you our answers to your<br />

questions at ITM <strong>2024</strong>, Istanbul, Turkey<br />

Hall 7, Booth 706<br />

The manmade fiber industry is<br />

facing major challenges.<br />

With our sustainable innovations,<br />

you are already setting the course<br />

for your successful future.<br />

We accompany you on this path with<br />

all our know-how and our worldwide<br />

sales and service network.<br />

For further information visit us at<br />

https://www.oerlikon.com/polymer-processing/en/


6<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

Teknolojilerini sürekli geliştiren ve Ar-Ge yatırımlarına önem veren Türk<br />

tekstil makine sektörünün önümüzdeki süreçte daha başarılı işlere imza<br />

atacağını vurgulayan Adil Nalbant, ITM <strong>2024</strong>’ü sektörün son teknolojilerinin<br />

en iyi şekilde sergilenebildiği önemli bir etkinlik olarak gördüklerini söyledi.<br />

Adil Nalbant, emphasizing that the Turkish textile machinery sector,<br />

which constantly improves its technologies and attaches importance<br />

to R&D investments, will achieve more successful work in the next<br />

period, said that they see ITM <strong>2024</strong> as an important event where the<br />

latest technologies of the sector can be exhibited in the best way.<br />

TEMSAD üyeleri, küresel<br />

yatırımcılarla ITM’de buluşuyor<br />

TEMSAD members meet with<br />

global investors at ITM<br />

Türk tekstil makine imalatçılarını bünyesinde<br />

bulunduran <strong>Tekstil</strong> Makine ve Aksesuar<br />

Sanayicileri Derneği (TEMSAD) Yönetim Kurulu<br />

Başkanı Adil Nalbant, İstanbul’da düzenle-<br />

Adil Nalbant, Chairman of the Board of Directors<br />

of the Textile Machinery and Accessories<br />

Industrialists Association (TEMSAD), which includes<br />

Turkish textile machinery manufacturers,<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

7<br />

answered our questions about the ITM <strong>2024</strong> Fair<br />

to be held in Istanbul and the sector.<br />

Can you evaluate the year 2023 in terms of our<br />

country and the sector?<br />

“As you know, the year 2023 has been a<br />

year of difficulties for the whole world and<br />

our country. Effects such as the earthquake<br />

disaster in our country, wars in different parts<br />

of the world, and global economic contraction<br />

negatively influenced our textile machinery<br />

sector, like other sectors. That our textile<br />

industry was especially greatly affected by this<br />

process, the textile, which is one of the largest<br />

sectors of our country’s industry in terms of<br />

production, employment and exports, was<br />

damaged, and the domestic investments were<br />

slowdown had a negative impact on textile<br />

machinery sales. Factors such as exchange<br />

rate pressure, high production costs, decreased<br />

purchases in target markets, and increased<br />

market diversity, especially for Europe<br />

and America’s purchases of textiles and raw<br />

materials after the pandemic, which negatively<br />

affected the global competition of the<br />

Turkish textile sector, caused the textile sector<br />

to go through difficult times. For these reasons,<br />

although domestic textile machinery sales<br />

and imports are decreasing, our sector companies<br />

aim to increase their effectiveness in<br />

our target markets by focusing on exports. The<br />

shrinkage of the textile sector in target markets<br />

also negatively affected our textile machinery<br />

exports. As you know, we closed the year<br />

2022 with exports of $ 919 million. In 2023, our<br />

exports reached 830 million dollars with a 10%<br />

decrease. Our country’s share in world textile<br />

machinery exports, which average $31 billion<br />

annually, is 3%. Furthermore, our country<br />

ranks 8th among the top 10 textile machinery<br />

exporting countries. Imports were at a record<br />

level of $2.45 billion in 2022. In 2023, imports<br />

decreased by 20% and reached $1.95 billion.<br />

Our country’s share in world textile machinery<br />

imports, which averages $31 billion annually, is<br />

7.5%. Besides, our country is 4th among the top<br />

10 textile machinery importer countries.<br />

EXPORT MARKETS OF TURKISH TEXTILE<br />

MACHINERY MANUFACTURERS<br />

“75% of our textile machinery exports consist<br />

of textile dyeing, washing, sizing and finishing<br />

machines. More than 60% of sales, including<br />

machinery and spare parts, are made up of<br />

foreign sales. The countries to which our textile<br />

necek olan ITM <strong>2024</strong> Fuarı ve sektörle ilgili<br />

sorularımızı cevaplandırdı.<br />

Ülkemiz ve sektör açısından 2023 yılını<br />

değerlendirebilir misiniz?<br />

“2023 yılı malumunuz tüm dünya ve ülkemiz<br />

adına zorluklarla geçen bir yıl oldu. Ülkemizde<br />

yaşanan deprem felaketi, dünyanın farklı<br />

noktalarında gerçekleşen savaşlar, global<br />

ekonomik daralma gibi etkiler diğer sektörler<br />

gibi tekstil makine sektörümüzü de olumsuz<br />

etkiledi. Özellikle tekstil sanayimizin bu süreçten<br />

oldukça fazla etkilenmesi; ülkemiz sanayisinin<br />

üretim, istihdam ve ihracat alanlarındaki<br />

en büyük sektörlerinden olan tekstilin yara<br />

alması, yurtiçi yatırımların yavaşlaması, tekstil<br />

makine satışlarına negatif yansıdı. Türk tekstil<br />

sektörünün global rekabetini olumsuz etkileyen;<br />

kur baskısı, yüksek üretim maliyetleri, hedef<br />

pazarlardaki alımların azalması ve pandemi<br />

sonrası özellikle Avrupa ve Amerika’nın<br />

tekstil ve hammaddeleri alımları için pazar<br />

çeşitliliğini arttırması gibi faktörler, tekstil<br />

sektörünün zor zamanlar geçirmesine sebep<br />

olmuştur. Bu sebeplerle yurtiçi tekstil makine<br />

satışları ve ithalatı azalmakla birlikte, sektör<br />

firmalarımız ihracata yoğunlaşarak hedef pazarlarımızda<br />

etkinliklerini arttırmayı hedeflemiştir.<br />

<strong>Tekstil</strong> sektörünün hedef pazarlarda da<br />

daralma yaşaması tekstil makine ihracatımızı<br />

da olumsuz etkilemiştir. Malumunuz 2022 yılını<br />

919 milyon $ ihracat ile kapatmıştık. 2023’ te<br />

ise %10’luk düşüş ile ihracatımız 830 milyon $<br />

olarak gerçekleşmiştir. Ortalama yıllık 31 milyar<br />

$ seviyelerinde gerçekleşen dünya tekstil<br />

makine ihracatından ülkemizin aldığı pay<br />

%3’tür. Ayrıca tekstil makine ihracatçısı ilk 10<br />

ülke içerisinde ülkemiz 8. sırada yer almaktadır.<br />

İthalat ise 2022 yılında 2,45 milyar $ ile<br />

rekor seviyede gerçekleşmişti. 2023’ te %20’lik<br />

düşüş ile ithalat 1,95 milyar $ olarak gerçekleşmiştir.<br />

Ortalama yıllık 31 milyar $ seviyelerinde<br />

gerçekleşen dünya tekstil makine ithalatından<br />

ülkemizin aldığı pay %7,5‘tir. Ayrıca<br />

tekstil makine ithalatçısı ilk 10 ülke içerisinde<br />

ülkemiz 4. sırada yer almaktadır.<br />

TÜRK TEKSTİL MAKİNE ÜRETİCİLERİNİN<br />

İHRACAT PAZARLARI<br />

“<strong>Tekstil</strong> makine ihracatımızın %75’ ini tekstil<br />

boyama, yıkama, apreleme, finisaj makineleri<br />

oluşturmaktadır. Makine ve yedek parçalarla<br />

birlikte satışların yaklaşık %60’ tan fazlasını<br />

yurtdışı satışlar oluşturmaktadır. <strong>Tekstil</strong> makine<br />

sektörümüzün 2022 yılında en fazla ihracat<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


8<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

gerçekleştirdiği ülkeler sırasıyla; Özbekistan,<br />

Bangladeş, Pakistan, Mısır, Hindistan, İran,<br />

Rusya ve Brezilya’dır. 2022’ de Bangladeş’ e<br />

ihracatımız %46, Hindistan’ a %42, Brezilya’ ya<br />

ise %100’ün üzerinde artmıştı. 2023 yılının açıklanan<br />

11 aylık dönemindeki ihracatlarımıza<br />

baktığımızda ise ana pazarlarımızda Bangladeş<br />

ve Pakistan’a ihracatımızın bir önceki yıla<br />

göre azaldığı, Özbekistan, Hindistan ve İran’a<br />

ihracatımızın benzer seviyelerde kaldığı ve<br />

özellikle Rusya, Mısır ve Güney Amerika ülkelerine<br />

ihracatlarımızın ise arttığını ifade edebiliriz.<br />

<strong>Tekstil</strong> makine ihracatımızda genel bir düşüş<br />

olsa da, farklı pazarlardaki fırsatları değerlendirmek<br />

anlamında firmalarımızın yoğun gayret<br />

sarf ettiğini de bu sonuçlardan görebilmekteyiz.<br />

Özellikle Rusya, Mısır, Portekiz ve Güney<br />

Amerika ülkelerinin ihracatta pazar çeşitliliğimize<br />

katkı sunacağını düşünmekteyiz.”<br />

TEMSAD ÜYESİ FİRMALAR MEVCUT KRİZLERDEN<br />

NASIL ETKİLENİYOR?<br />

“Global problemlerin yanı sıra ülkemizin de<br />

kendi özelinde yaşadığı problemler, haliyle<br />

tekstil makine üreticilerimize de olumsuz yansımaktadır.<br />

Üretim maliyetleri, kalifiye eleman<br />

bulamamak, finansmana erişim problemleri<br />

gibi birçok problem sektörümüzü etkilemektedir.<br />

Diğer taraftan ülkemiz tekstil sektörünün<br />

yaşadığı sıkıntılar çerçevesinde; üretim<br />

kapasitelerinin, yeni yatırımların ve modernizasyonların<br />

azalması da yurtiçi tekstil makine<br />

satışlarını olumsuz etkilemiştir. Yatırım teşvik<br />

listelerine baktığımızda bir önceki yıla göre<br />

tekstil sektöründeki yatırımların bu yıl %40’tan<br />

fazla azaldığını görüyoruz. <strong>Tekstil</strong> ürünlerinde<br />

fiyatların rakip ülkelere göre daha pahalı kalması,<br />

global alıcıların maliyetleri önceleyerek<br />

taleplerini farklı bölgelere kaydırması gibi<br />

mevcut faktörler etkili olmuştur. Yurtiçini etkileyen<br />

bu faktörlerin yanı sıra yurtdışı pazarlarımızda<br />

çeşitliliği sağlamak ve yeni pazarlara<br />

açılmak sektörümüz için önemli bir konudur.<br />

Mısır’ın yeni yatırımlar yapması, Hindistan’ın<br />

da benzer şekilde kapasitelerini arttırma<br />

çabaları, Rusya, Portekiz, Polonya ve Güney<br />

Amerika gibi farklı pazarların da ihracatımızda<br />

çeşitliliği sağlayabileceğimiz ülkeler<br />

olması sektörümüz için önemlidir. Pandemiden<br />

sonra değişen şartlara ayak uydurarak,<br />

firmalarımızın mevcut ana pazarlarındaki gücünü<br />

arttırmakla birlikte, yeni pazarlarda da<br />

fırsatları değerlendirerek ihracatta başarılar<br />

elde edeceğine inanıyoruz. Ayrıca firmalarımızın<br />

Ar-Ge yatırımlarına her geçen gün<br />

machinery sector exports the most in 2022 are<br />

respectively Uzbekistan, Bangladesh, Pakistan,<br />

Egypt, India, Iran, Russia and Brazil. In 2022, our<br />

exports to Bangladesh increased by 46%, to<br />

India by 42%, and to Brazil by over 100%. Considering<br />

our exports in the announced 11-month<br />

period of 2023, we can say that our exports to<br />

Bangladesh and Pakistan in our main markets<br />

decreased compared to the previous year, our<br />

exports to Uzbekistan, India and Iran remained<br />

at similar levels, and our exports especially to<br />

Russia, Egypt and South American countries increased.<br />

Although there is a general decrease in<br />

our textile machinery exports, we can see from<br />

these results that our companies are making<br />

intense efforts to evaluate opportunities in different<br />

markets. We think that especially Russia,<br />

Egypt, Portugal and South American countries<br />

will contribute to our market diversity in exports.<br />

HOW ARE TEMSAD MEMBER COMPANIES<br />

AFFECTED BY THE CURRENT CRISIS?<br />

“In addition to global problems, the problems<br />

our country experienced specific to itself<br />

naturally reflect negatively on our textile machinery<br />

manufacturers. Many problems such<br />

as production costs, inability to find qualified<br />

personnel, and access to finance problems affect<br />

our sector. On the other hand, within the<br />

framework of the problems our country’s textile<br />

sector experienced, that production capacities,<br />

new investments and modernizations are<br />

decreased also negatively affected domestic<br />

textile machinery sales. Considering the investment<br />

incentive lists, we see that investments<br />

in the textile sector decreased by more than<br />

40% this year compared to the previous year.<br />

Existing factors such as that the prices of textile<br />

products remained more expensive than competing<br />

countries and global buyers prioritized<br />

costs and shifted their demands to different<br />

regions have been effective. In addition to<br />

these factors affecting the domestic market,<br />

it is an essential issue for our sector to ensure<br />

diversity in our foreign markets and open up to<br />

new markets. It is important for our sector that<br />

Egypt makes new investments, India’s similar<br />

efforts to increase its capacity, and different<br />

markets such as Russia, Portugal, Poland and<br />

South America are countries where we can<br />

diversify our exports. We believe that by keeping<br />

up with the changing conditions after<br />

the pandemic, our companies will achieve<br />

success in exports by increasing their power<br />

in their current main markets and by taking<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


GELIN VE BIZI<br />

ZIYARET EDIN<br />

SALON 7<br />

STAND 714B’DE<br />

360Q<br />

FiberQ is part of<br />

Uster 360Q<br />

Hammadde yönetiminin en iyisi<br />

Uster FiberQ, minimum harman maliyetiyle<br />

maksimum kalite tutarlılığı sağlar<br />

www.uster.com/fiberq


10<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

daha fazla önem verdiğini görmek de bizleri<br />

mutlu ediyor. Mevcutta 22 üyemizin Ar-Ge<br />

merkezi bulunmakta olup, bu sayının daha<br />

da artacağını düşünüyoruz. Tüm zorluklara<br />

rağmen firmalarımız teknolojilerini geliştirmeye,<br />

farklılıklar oluşturmaya devam ediyor.”<br />

ITM FUARI KONUSUNDA NELER<br />

SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?<br />

“ITM Fuarları, tekstil makine teknolojileri alanındaki<br />

dünyada sayılı fuarlardan bir tanesi<br />

olmayı başarmıştır. ITM, ülkemizin konumu<br />

itibariyle yurtdışından potansiyel müşterilerin<br />

daha rahat ziyaret edebildiği ve yurtiçi tekstil<br />

yatırımcılarının önemsediği bir buluşma noktası<br />

olmuştur. <strong>Tekstil</strong>in dünyadaki en önemli<br />

lokasyonlarından birisi olan ülkemiz, tekstil<br />

makineleri alanında da büyük yol alan ve almaya<br />

devam eden sektörümüzün işbirliği ile<br />

ITM’ e ev sahipliği yapmaktadır. ITM’i sektörün<br />

son teknolojilerinin en iyi şekilde sergilenebildiği<br />

önemli bir etkinlik olarak görüyoruz. 2022<br />

yılında oldukça başarılı geçen fuarın <strong>2024</strong><br />

yılında da talebi karşılayacağına ve başarılı<br />

sonuçlanacağına inanıyoruz.”<br />

<strong>2024</strong> YILI BEKLENTİLER VE<br />

ÖNGÖRÜLERİNİZ NELERDİR?<br />

“<strong>2024</strong> yılının en az ilk yarısının da 2023 yılına<br />

benzer şekilde devam edeceğini düşünüyoruz.<br />

Global yavaşlama ve ülkemizdeki<br />

makro ekonomik problemlerin nihayete<br />

ermesinin zaman alacağı aşikar. Malumunuz<br />

tekstil sektöründeki hareketi, global alıcıların<br />

tercihleri ve yönelimleri belirliyor. Yine bu<br />

kapsamda tekstil sektörümüz için yeşil dönüşüm,<br />

sürdürülebilirlik konuları ana gündem<br />

maddelerinden birisi olacaktır. Ayrıca bazı<br />

spesifik gelişmelerin de tekstil coğrafyalarındaki<br />

hareketliliği etkilemesi beklenmektedir.<br />

Bunlarda bir tanesi, Hindistan’ın AB ülkeleri<br />

ile serbest ticaret anlaşması mutabakatına<br />

varması. Yani tekstil ürünlerinin Hindistan ile<br />

AB arasında serbest ticaret anlaşması kapsamında<br />

ticaretinin yapılması, ülkemiz tekstil<br />

sanayisini de ister istemez etkileyecektir. Tüm<br />

bu şartlara rağmen, tekstil ve tekstil makine<br />

sektörlerimizde yılların getirdiği birikimle elde<br />

edilen tecrübe ve şartlara ayak uydurma,<br />

ayakta kalma konusundaki güçlü yapımız,<br />

önümüzdeki süreç için daha umutlu olmamızı<br />

gerektirmektedir. <strong>Tekstil</strong> makine üreticilerimizin<br />

rekabet gücünü arttırdığı ve farklılıklar<br />

oluşturarak sektörümüzü daha güçlü kıldığı<br />

bir dönem yaşayacağımızı ümit ediyorum.”<br />

advantage of opportunities in new markets.<br />

Furthermore, we are happy to see that our<br />

companies attach more importance to R&D<br />

investments every day. Currently, 22 of our<br />

members have R&D centers, and we think this<br />

number will increase further. Despite all the<br />

difficulties, our companies continue to develop<br />

their technologies and make differences.”<br />

WHAT WOULD YOU LIKE TO SAY ABOUT ITM FAIR?<br />

“ITM Fairs have managed to become one of the<br />

few fairs in the world in the field of textile machinery<br />

technologies. Due to the location of our<br />

country, ITM has become a meeting point where<br />

potential customers from abroad can visit more<br />

easily and which is important for domestic textile<br />

investors. Our country, one of the most important<br />

locations of textile in the world, hosts ITM with the<br />

cooperation of our sector, which has made great<br />

progress in the field of textile machinery and<br />

continues to do so. We see ITM as an important<br />

event where the latest technologies of the sector<br />

can be exhibited in the best way. We believe<br />

that the fair, which was very successful in 2022,<br />

will meet the demand and have a successful<br />

conclusion in <strong>2024</strong> as well.”<br />

WHAT ARE YOUR EXPECTATIONS AND<br />

FORECASTS FOR <strong>2024</strong>?<br />

“We think that at least the first half of <strong>2024</strong> will<br />

continue similar to 2023. It is obvious that it will<br />

take time for the global slowdown and the<br />

macroeconomic problems in our country to<br />

end. As you know, the movement in the textile<br />

sector is determined by the preferences and<br />

tendencies of global buyers. Again, in this<br />

context, green transformation and sustainability<br />

issues will be one of the main agenda items<br />

for our textile sector. In addition, some specific<br />

developments are expected to affect the mobility<br />

in textile geographies. One of these is that<br />

India reached a free trade agreement with EU<br />

countries. That’s to say, that the trading of textile<br />

products within the scope of the free trade<br />

agreement between India and the EU is done<br />

will inevitably affect our country’s textile sector.<br />

Despite all these conditions, the experience<br />

gained over the years in our textile and textile<br />

machinery sectors and our strong structure in<br />

keeping up with the conditions and surviving<br />

require us to be more hopeful for the coming<br />

period. I hope that we will experience a period<br />

in which our textile machinery manufacturers<br />

increase their competitiveness and make our<br />

sector stronger by making differences.”<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


Make the Difference<br />

G 38 – Ring iplikçilikte<br />

maksimum verimlilik<br />

G 38 ring iplik makinasının 28.000 devir/dakikaya varan iğ devirleri ve minimum<br />

enerji tüketimi maksimum kârlılık ile sonuçlanır. Optimize edilmiş kops nakli ile %25<br />

daha hızlı takım çıkartma, üretim süresini artırır. Standart ve özel ipliklerin yanı<br />

sıra kompakt iplikler de kolaylıkla üretilebilir. Ekleme robotu ROBOspin, minimum<br />

personelle yüksek performans sağlar.<br />

https://l.ead.me/berTUC<br />

ITM İstanbul’da bizi ziyaret edin.<br />

Haziran 4 – 8, <strong>2024</strong><br />

Salon 7, stant 702<br />

www.rieter.com


12<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

Rekabetin fiyat değil, kalite üzerinden yapıldığına inanarak<br />

36 yıldır kaliteden ödün vermeden yoluna devam eden Beneks,<br />

sektörde yenilikçi ve sürdürülebilir olmayı hedefliyor.<br />

Beneks, which has continued its path without compromising<br />

on quality for 36 years by believing that competition is based on quality,<br />

not price, aims to be innovative and sustainable in the sector.<br />

Beneks yenilikçi ve<br />

kaliteli ürünleriyle ITM’de<br />

Beneks is at ITM with its innovative<br />

and quality products<br />

1988 yılında kurulan Beneks, tekstil sektöründe<br />

uzun yıllardır hizmet veriyor. Kumaş boyahanelerinde<br />

kullanılan kumaş hazırlama ve finishing<br />

makineleri konusunda uzmanlaşan Beneks, 1998<br />

yılında ürün yelpazesine kumaş boyama makinelerini<br />

de ekleyerek, kumaş boyahanelerine bu<br />

alanda da hizmet vermeye başlamıştır. 36 yıldır<br />

kaliteden ödün vermeden yolumuza devam<br />

Beneks that was founded in 1988 has been<br />

serving in the textile sector for many years.<br />

Beneks, which specializes in fabric preparation<br />

and finishing machines, which were used in<br />

fabric dye-houses, added fabric dyeing machines<br />

to its product range in 1998 and started<br />

to provide services to fabric dye-houses in this<br />

field. Beneks Founder Hüseyin Birben, who said<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

13<br />

ediyoruz diyen Beneks Kurucusu Hüseyin Birben,<br />

ITM <strong>2024</strong> Fuarı ile ilgili sorularımızı cevaplandırdı.<br />

ITM Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürünlerinizden<br />

ve özelliklerinden bahseder misiniz?<br />

“EcoCompact model kumaş boyama makinemiz,<br />

düşük su ve enerji tüketimine sahip olup<br />

kullanıcısına daha kısa proses süresi sunar.<br />

Fular ve Kurutma Makinemiz, kullanıcısının<br />

işletmesindeki finishing hattını hızlandırarak<br />

işletmede kapasite artışını sağlayan Beneks<br />

patentli, inovatif bir üründür.<br />

Halat Açma Makinemiz, kuruluşumuzdan itibaren<br />

ürettiğimiz Beneks klasiklerinden biri olup<br />

sınıfının en hızlı makinesi olma özelliğini taşır.<br />

Spreyleme Makinemiz, bu fuarda ilk defa<br />

sergileyeceğimiz inovatif bir üründür. Zaman ve<br />

en önemlisi kimyasal tasarrufu sağlar. Temassız<br />

hassas püskürtme teknolojisi, sıfır kimyasal atık<br />

ve büyük ölçüde en aza indirilmiş tutarlı yüksek<br />

kaliteli terbiye sağlamak için tasarlanmıştır.<br />

Diğer yenilikçi ürünümüz vakum ünitesi ise<br />

kumaşın üzerindeki su ile birlikte kalan elyafın<br />

temizliği sağlar.”<br />

that we have been continuing our way without<br />

compromising on quality for 36 years, answered<br />

our questions about the ITM <strong>2024</strong> Fair.<br />

Can you mention the products and their<br />

features that you will exhibit at ITM Fair?<br />

“Our EcoCompact model fabric dyeing machine<br />

has low water and energy consumption<br />

and offers its users a shorter process time.<br />

Our Scarf and Drying Machine is a Beneks<br />

patented, innovative product that increases<br />

Fuardan beklentileriniz nelerdir?<br />

“ITM <strong>2024</strong> fuarından beklentilerimiz; hedef kitlemize<br />

daha kolay ulaşmak, mevcut müşterilerle<br />

ilişkileri güçlendirmek, yeni ürün ve hizmetleri<br />

tanıtmak, marka bilinirliğini artırmak ve potansiyel<br />

iş ortaklarıyla bağlantı kurmaktır. Her<br />

fuar başlı başına yeni müşterilere ulaşmak ve<br />

mevcut pazarlarda güçlenmek için bir fırsattır.<br />

Beneks olarak hedefimiz, ihracattaki payımızı<br />

artırmak ve ülkemize döviz girdisi sağlayarak bir<br />

katma değere dönüştürmektir.”<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


14<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

the capacity of the user by accelerating the<br />

finishing line in their business.<br />

Our Rope Opening Machine is one of the Beneks<br />

classics that we have produced since its establishment<br />

and is the fastest machine in its class.<br />

<strong>2024</strong> yılı hedefleriniz hakkında<br />

neler söylemek istersiniz?<br />

“<strong>2024</strong> yılı için öncelikli hedefimiz, yurtdışındaki<br />

pazar payımızı ve Beneks marka varlığımızı<br />

arttırmaktır. Bu hedef doğrultusunda, müşteri<br />

portfoyümüzü genişletmek ve rekabet gücümüzü<br />

arttırmak için stratejik adımlar atmaya<br />

kararlıyız. Ürünlerimizin kalitesini ve inovasyonu<br />

ön plana çıkararak müşteri memnuniyetini her<br />

zaman en üst seviyede tutmayı hedefliyoruz.<br />

Ek olarak, Ar-Ge ve inovatif ürünleri ön plana<br />

çıkararak sektördeki lider konumumuzu güçlendirmeyi<br />

ve sektöre yön veren bir marka olmayı<br />

amaçlıyoruz. Her sektörde olduğu gibi tekstil<br />

makineleri üretiminde sürdürülebilirlik ve çevre<br />

dostu uygulamalar konusundaki çabalarımızı<br />

da artırarak gelecek nesillere daha yaşanabilir<br />

bir dünya bırakma sorumluluğumuzu yerine<br />

getirmeyi amaçlıyoruz.”<br />

Aktarmak istediğiniz herhangi bir mesaj<br />

varsa ekleyiniz.<br />

“Beneks olarak ITM<strong>2024</strong> fuarına katılarak sizlerle<br />

ve tekstil sektörüne emek verenlerle buluşmanın<br />

heyecanını yaşıyoruz. Yenilikçi ve kaliteli ürünlerimizi<br />

tanıtmak, sektördeki gelişmeleri paylaşmak<br />

ve işbirlikleri oluşturmak için buradayız. Müşteri<br />

memnuniyetini ve kaliteyi ön planda tutarak, sürekli<br />

gelişen teknolojiyle entegre edilmiş ürünlerimizle<br />

sektörde yenilikçi ve sürdürülebilir olmayı<br />

hedefliyoruz. ITM2026’da buluşmak üzere…”<br />

Our Spraying Machine is an innovative product<br />

that we will exhibit for the first time at this fair.<br />

It saves time and most importantly chemicals.<br />

Non-contact precision spray technology is designed<br />

to ensure consistent high quality finishing<br />

with zero chemical waste and greatly minimized.<br />

Our other innovative product, the vacuum<br />

unit, cleans the remaining fiber along with the<br />

water on the fabric.<br />

What are your expectations from the fair?<br />

“Our expectations from ITM <strong>2024</strong> fair; is to<br />

reach our target audience more easily,<br />

strengthen relationships with existing customers,<br />

introduce new products and services,<br />

increase brand awareness and connect with<br />

potential business partners. Each fair is an opportunity<br />

in itself to reach new customers and<br />

strengthen existing markets. As Beneks, our<br />

target is to increase our share in exports and<br />

turn it into added value by providing foreign<br />

currency inflow to our country.”<br />

What would you like to say about<br />

your goals for <strong>2024</strong>?<br />

“Our primary goal for <strong>2024</strong> is to increase our<br />

market share abroad and our Beneks brand<br />

presence. In line with this goal, we are determined<br />

to take strategic steps to expand our<br />

customer portfolio and increase our competitiveness.<br />

We always aim to keep customer<br />

satisfaction at the highest level by highlighting<br />

the quality and innovation of our products.<br />

In addition, we aim to strengthen our leading<br />

position in the sector and become a leading<br />

brand in the sector by highlighting R&D and<br />

innovative products. As in every sector, we aim<br />

to fulfill our responsibility to leave a more livable<br />

world to future generations by increasing our efforts<br />

on sustainability and environmentally friendly<br />

practices in textile machinery production.<br />

If you have any message to convey, add.<br />

“As Beneks, we are excited to meet you and<br />

those who work in the textile sector by attending<br />

the ITM<strong>2024</strong> fair. We are here to introduce<br />

our innovative and high-quality products,<br />

share developments in the sector and make<br />

collaborations. We aim to be innovative and<br />

sustainable in the sector with our products integrated<br />

with constantly developing technology<br />

by prioritizing customer satisfaction and<br />

quality. See you at ITM2026…”<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


16<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

Delta <strong>Tekstil</strong> Makina, kumaş kesim<br />

ve dikim makineleri ile ITM’de<br />

Delta <strong>Tekstil</strong> Makina is<br />

at ITM with its fabric cutting and<br />

sewing machines<br />

1990’dan bu yana kumaş kesim ve dikim makinaları imalatı alanında<br />

faaliyet gösteren Delta <strong>Tekstil</strong> Makina, tekstil sektörüne teknik<br />

ve nitelikli ara ürünler sağlıyor ve endüstriyel çözümler sunuyor. Ülkemizin<br />

alanında tanınmış birçok tekstil firmaları ile iyi ticari ilişkiler<br />

içerisinde olan firma, müşteri isteklerini ürün kalitesini ön planda<br />

tutmayı prensip kabul ederek faaliyetini sürdürüyor. Kumaş kesim<br />

dikim makinası, tanpon baskı, çift kafa dikim ve en boy kesim<br />

makinalarını ITM <strong>2024</strong> Fuarı’nda sergileyeceklerini belirten Delta<br />

<strong>Tekstil</strong> Makine Genel Müdürü Harun Dinç, yurt içi ticari ilişkilerin<br />

yanında yurtdışı ticari ilişkilere de büyük önem verdiklerini söyledi.<br />

Orta Doğu, Orta Asya ve Avrupa ülkeleri ile yoğun ticari ilişkiler<br />

içerisinde olduklarını vurgulayan Dinç, katıldıkları uluslararası fuarlar<br />

aracıyla kurumsal yapılarını güçlendirmek, yurtdışı ticari ilişkileri<br />

sağlam bir zemine oturtabilmek için çalıştıklarını dile getirdi.<br />

Delta <strong>Tekstil</strong> Makina, which<br />

has been operating in<br />

the field of fabric cutting<br />

and sewing machines<br />

manufacturing since 1990,<br />

provides technical and<br />

qualified intermediate<br />

products and presents<br />

industrial solutions to<br />

the textile sector. The<br />

company, having good<br />

commercial relations with<br />

many well-known textile<br />

companies in our country,<br />

continues its activities<br />

by accepting customer<br />

demands and product<br />

quality as a principle. Delta<br />

<strong>Tekstil</strong> Makina General<br />

Manager Harun Dinç, stating<br />

that they will exhibit<br />

fabric cutting and sewing<br />

machines, pad printing,<br />

double head sewing and<br />

length cutting machines<br />

at the ITM <strong>2024</strong> Fair, said<br />

that they attach great importance<br />

to international<br />

commercial relations as<br />

well as domestic commercial<br />

relations. Dinç,<br />

emphasizing that they<br />

have intense commercial<br />

relations with the Middle<br />

East, Central Asian and<br />

European countries, stated<br />

that they are working to<br />

strengthen their corporate<br />

structures and establish foreign<br />

commercial relations<br />

on a solid basis through<br />

the international fairs they<br />

participate in.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


Fark yaratın<br />

Hava jetli (Air Jet) iplikçilik portföyü<br />

Accotex manşonlar ve apronlar maksimum dayanıklılık ve stabilite sunar.<br />

Bunlar, günümüzün hava jetli eğirme sistemlerinde yüksek proses hızları ile<br />

birlikte yüksek elyaf verimliliği için vazgeçilmez unsurlardır.<br />

ITM İstanbul’da bizi ziyaret edin.<br />

Haziran 4 – 8, <strong>2024</strong><br />

Salon 7, stant 702<br />

www.accotex.com


18<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

Endüstriyel serigrafi, dijital baskı makinaları ve tekstil ekipmanları alanlarında<br />

faaliyet gösteren İz Mümessillik, ITM <strong>2024</strong> Fuarı’nda MHM markasının<br />

hybrit ve dijital baskı bölümü olan oval baskı makinasını ve bilgisayardan<br />

kalıba lazerli LUSHER marka kalıp desen makinesini sergileyecek.<br />

Iz Mümessillik, which operates in the fields of industrial screen printing, digital<br />

printing machines and textile equipment, will exhibit the oval printing machine,<br />

which is the hybrid and digital printing division of the MHM brand, and the<br />

LUSHER brand pattern machine with computer-to-plate laser at the ITM <strong>2024</strong> Fair.<br />

İz Mümessillik ITM Fuarı’nda<br />

dijital baskı makinelerini sergileyecek<br />

İz Mümessillik will exhibit<br />

its digital printing machines at ITM Fair<br />

İz Mümessillik San. ve Tic. Ltd. Şti. 1989 yılında<br />

tekstil sektöründe makina ithalat, eğitim ve servis<br />

hizmeti vermek amacıyla kuruldu. <strong>Tekstil</strong> sektöründe<br />

öncü gelen yabancı şirketlerin Türkiye ve<br />

civar ülkelerde mümessilliğini yaparak endüstri-<br />

İz Mümessillik, Inc, was established in 1989<br />

to provide machinery import, training and<br />

service in the textile sector. It operates in<br />

the fields of industrial screen printing, digital<br />

printing machines and textile equipment by<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

19<br />

representing leading foreign companies in the<br />

textile sector in Turkey and surrounding countries.<br />

Eftal Pekiz, Founder of İz Mümessillik, answered<br />

our questions about the ITM Fair.<br />

Can you mention the products and their features<br />

that you will exhibit at ITM Fair?<br />

“We will exhibit the Oval Printing machine, which is<br />

the hybrid and digital printing division of the Austrian<br />

MHM Brand and also the LUSHER brand plate<br />

pattern machine with computer-to-plate laser.”<br />

What are your expectations from the fair?<br />

“Our expectation from the fair is to be able to<br />

introduce our products to many people and show<br />

new technologies.”<br />

What would you like to say about your goals and<br />

work for <strong>2024</strong>?<br />

“We expect a much more efficient and innovative<br />

market to emerge in <strong>2024</strong>.”<br />

yel serigrafi, dijital baskı makinaları ve tekstil<br />

ekipmanları alanlarında faaliyet göstermektedir.<br />

İz Mümessillik Kurucusu Eftal Pekiz, ITM<br />

Fuarı ile ilgili sorularımızı cevaplandırdı.<br />

ITM Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürünlerinizden<br />

ve özelliklerinden bahseder misiniz?<br />

“Avusturya MHM Markasının hybrit ve<br />

dijital baskı bölümü olan Oval Baskı makinasını<br />

aynı zamanda bilgisayardan kalıba<br />

lazerli LUSHER marka kalıp desen makinesini<br />

sergileyeceğiz.”<br />

Fuardan beklentileriniz nelerdir?<br />

“Fuardan beklentimiz ürünlerimizi oldukça<br />

çok kişiye tanıtabilmek, yeni teknolojileri<br />

gösterebilmek.”<br />

<strong>2024</strong> yılı hedefleriniz ve çalışmalarınız<br />

hakkında neler söylemek istersiniz?<br />

“<strong>2024</strong> yılında çok daha verimli, yenilikçi bir<br />

piyasa oluşmasını bekliyoruz.”<br />

Süreçlerinizi<br />

dijitalleştirin!<br />

I N D U S T R Y<br />

4.0<br />

Bizi ziyaret edin.<br />

ITM Istanbul<br />

Hall 12 ·Stant 1208B<br />

1949–<strong>2024</strong><br />

FASCINATING TEXTILE MACHINERY<br />

www.brueckner-textile.com


20<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

Asteks gelişmiş<br />

entegre rektefiye<br />

çözümlerini<br />

ITM <strong>2024</strong>’te<br />

sergileyecek<br />

Asteks to exhibit<br />

its advanced<br />

integrated cots<br />

grinding solutions<br />

at ITM <strong>2024</strong><br />

İplik üreticilerinin kalite ve verimliliğini doğrudan etkileyen apron,<br />

manşon ve çok fonksiyonlu rektefiye çözümleri sunan Asteks,<br />

ITM <strong>2024</strong> fuarında otomasyon ve entegrasyon odaklı,<br />

yenilikleri ve zengin ürün portföyüyle dikkatleri üzerine çekecek.<br />

Offering aprons, cots and multifunctional cots grinding solutions<br />

that directly affect the quality and productivity of yarn manufacturers,<br />

Asteks will attract attention at the ITM <strong>2024</strong> with its automation and<br />

integration-oriented innovations and rich product portfolio.<br />

Gelişmiş rektefiye ve otomasyon çözümlerinin<br />

önde gelen üreticisi Asteks, 4-8 Haziran<br />

tarihleri arasında TÜYAP’ta düzenlenecek<br />

uluslararası tekstil fuarı ITM <strong>2024</strong>’te yenilikçi<br />

ürünlerini yerel ve küresel tekstil sektörüyle<br />

paylaşacak. 7. Salon’daki 705B numaralı<br />

Asteks standı dünyanın farklı bölgelerinden<br />

gelen tekstil profesyonellerine hem zengin<br />

ürün portföyünü hem de küresel pazara<br />

erişim gücünü gösterecek. Fuar ziyaretçileri<br />

Asteks standında çok fonksiyonlu 401-SF&M<br />

rektefiye makinesi ile UV-305 Manşon Yüzeyi<br />

İşleme Makinesini birbirleriyle entegre çalışa-<br />

Asteks, the leading manufacturer of advanced<br />

grinding and automation solutions, will share its<br />

innovative products with the local and global<br />

textile industry at the international textile exhibition<br />

ITM <strong>2024</strong> to be held in TÜYAP on June, 4-8.<br />

Asteks, at the booth 705B in Hall 7, will display<br />

both its rich product portfolio and its strength to<br />

access the global market and to textile professionals<br />

from different parts of the world. Visitors<br />

will be able to see the multifunctional 401-SF&M<br />

cots grinding machine and the UV-305 Cots’<br />

Surface Treatment Machine working integrated<br />

each other maintaining continuous process<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

21<br />

401-SF&M rektefiye makinesi ve UV-305<br />

işleme makinesi entegre olarak sunulacak<br />

Asteks’in yeni nesil 401-SF&M manşon rektefiye<br />

makinesi pazara sunulduğundan bu yana<br />

gördüğü ilgi ile amiral gemisi konumunu güçlendirdi.<br />

‘Tek makine konseptinde iki makine’<br />

sloganıyla pazarda büyük bir beğeni kazanan<br />

model, benzersiz özellikleriyle fark yaratıyor.<br />

Makinede bulunan iki bağımsız taşlama ünifrom<br />

grinding to UV treatment at the Asteks<br />

booth. Stating that R&D-oriented product development<br />

and a successful supply chain were<br />

effective in Asteks’ rapid growth process in<br />

the global market, Asteks Marketing and Sales<br />

Manager Sabri İlknur noted that this strategic<br />

growth also reflects the power of the Turkish<br />

textile industry. İlknur said; “Our products, which<br />

show the power of Turkish engineering, are very<br />

competitive in terms of price-performance balance<br />

as well as quality and longevity criteria.<br />

For this reason, we make a great contribution<br />

to the export power of the Turkish textile industry<br />

with both our aprons and cots products<br />

and our cots grinding machines. We attribute<br />

great importance to ITM <strong>2024</strong> to showcase<br />

our best spinning and automation solutions. In<br />

addition to exhibiting our cots grinding machinery<br />

and solutions at our two-storey booth, we<br />

will also have rest/meeting areas where we can<br />

easily meet with our visitors. As the only company<br />

that provides end-to-end solutions with<br />

our cots grinding machinery, as well as aprons<br />

and cots products, we will be happy to see all<br />

textile manufacturers at our booth.”<br />

Cots Grinding Machine the 401-SF&M and<br />

UV Treatment Machine the UV-305<br />

will be offered in integration<br />

Asteks’ new generation 401-SF&M cots grinding<br />

machine has strengthened its flagship position<br />

with the interest it has received since it was<br />

introduced to the market. The model, which<br />

has gained great popularity in the market<br />

with the slogan ‘two machines built-in one’,<br />

rak taşlamadan UV işlemeye kadar kesintisiz<br />

bir süreç sağladığını görebilecekler.<br />

Asteks’in küresel pazardaki hızlı büyüme sürecinde<br />

AR-GE odaklı ürün geliştirmenin ve başarılı<br />

tedarik zincirinin etkili olduğunu söyleyen Asteks<br />

Pazarlama ve Satış Müdürü Sabri İlknur, bu<br />

stratejik büyümenin Türk tekstil endüstrisinin de<br />

gücünü yansıttığını belirtti. İlknur; “Türk mühendisliğinin<br />

gücünü gösteren ürünlerimiz hem<br />

fiyat-performans dengesi olarak hem de kalite<br />

ve uzun ömürlülük kriterlerinde oldukça rekabetçidir.<br />

Bu nedenle gerek apron ve manşon çeşitlerimiz<br />

gerekse de rektefiye makinelerimizle Türk<br />

tekstil endüstrisinin ihracat gücüne de büyük<br />

bir katkı sağlıyoruz. En iyi eğirme ve otomasyon<br />

çözümlerimizi göstermek için ITM <strong>2024</strong> fuarına<br />

büyük önem veriyoruz. İki katlı standımızda<br />

rektefiye makine ve çözümlerimizi sergilemenin<br />

yanı sıra, ziyaretçilerimizle de rahatça görüşebileceğimiz<br />

dinlenme/görüşme alanlarımız<br />

olacak. Apron ve manşon çeşitlerinin yanı sıra,<br />

rektefiye makinelerimiz ile uçtan uca çözüm<br />

sağlayan tek firma olarak tüm tekstilcileri standımızda<br />

görmekten mutluluk duyacağız” dedi.<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


24<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

tesinden biri otomatik hareket halinde ring iplik ve fitil makinelerinin<br />

kısa manşonlarını, diğer ünite de cer ve penye<br />

makinelerinin uzun manşonlarını eşzamanlı olarak işliyor.<br />

Rektefiye sürecine daha fazla otomasyon ve verimlilik sağlayan<br />

bu makine, Asteks’in tekstil işletmelerine sunduğu son<br />

yenilikle cazibesini daha da artırdı. Akıllı Besleme Sistemi<br />

sayesinde, tek tek dizmeye gerek kalmadan manşonlar<br />

otomatik olarak işleme alınıyor. Ayrıca dış çap üzerinden<br />

otomatik çıkarma sistemi sayesinde taşlanacak manşonların<br />

ölçümleri lazer sistemi ile otomatik olarak gerçekleştiriliyor,<br />

böylece operasyonlarda işçilikten tasarruf sağlanıyor.<br />

Yüksek kapasiteli ve tam otomatik çalışan 401-SF&M<br />

rektefiye makinesi, iplikçilere en iyi verimlilik, daha yüksek<br />

üretkenlik ve daha iyi standart işlemi garanti ediyor.<br />

“Yeni UV-305 ile entegre bir rektefiye dairesi<br />

büyük fırsatlar sunar”<br />

Rektefiye dairelerinin olmazsa olmazları arasında yer alan<br />

Asteks rektefiye makineleri şimdi yeni UV-305 Manşon Yüzeyi<br />

İşleme Makinesi ile entegre edilebiliyor. İlk kez geçen yıl<br />

ITMA Milano fuarında duyurulan UV-305 Manşon Yüzeyi<br />

İşleme Makinesi işletmelerin bakım maliyetlerini düşürürken,<br />

iplik kalitesini artırmaya katkı sağlıyor. İplikhanelerdeki rektefiye<br />

dairelerinin otomasyon ve entegrasyonuna odaklanan<br />

Asteks, fuarda bunu 401-SF&M ve UV-305’i entegre çalıştırarak<br />

gözler önüne serecek. Cer ve penye manşonlarının ömrünü<br />

ve iplik kalitesini ciddi oranda artıran bu yeni çözüm,<br />

yüksek iğ kapasitesine sahip işletmeler için tasarlandı. 4000<br />

Watt Ultraviole (UV) ışınlama ile manşon yüzeyini işleyen<br />

makine, yüksek performans ve otomasyon kabiliyeti ile<br />

Asteks’in rektefiye makineleri ile tam entegre olarak çalışabiliyor.<br />

401-SF&M rektefiye makinesinde taşlama işleminden<br />

çıkan manşonlar, entegrasyon sayesinde, hiçbir operatör<br />

müdahalesine gerek kalmadan UV-305’te ışınlanma işlemine<br />

geçerek, sonrasında direkt kullanıma hazır hale geliyor.<br />

makes a difference with its unique<br />

features. While, one of the two<br />

independent grinding units on the<br />

machine processes the short cots<br />

for ring spinning and roving frames<br />

in automatic motion and the other<br />

unit processes long cots for draw<br />

frames and combing machines, at<br />

the same time, simultaneously. This<br />

machine provides more automation<br />

and efficiency to the cots<br />

grinding process and has further<br />

increased its appeal with the latest<br />

innovation offered by Asteks to<br />

textile businesses. Thanks to the<br />

Smart Feeding System, the cots are<br />

processed automatically without<br />

the need to line them up one by<br />

one. In addition, by the auto-rejection<br />

system over outer diameter,<br />

the measurements of the cots for<br />

grinding are carried out automatically<br />

with the laser system, thus saving<br />

labour in the operations. The<br />

high-capacity and fully automatic<br />

401-SF&M cots grinding machine<br />

guarantees spinners the best<br />

efficiency, higher productivity and<br />

better standard operation.<br />

“An integrated cots grinding<br />

department with the new<br />

UV-305 offers great opportunities”<br />

This new solution significantly increases<br />

the life of the cots for draw<br />

frame and combing machines and<br />

yarn quality and is designed for<br />

enterprises with high spindle capacity.<br />

The machine, which processes<br />

the cots surface with 4000-Watt<br />

Ultraviolet (UV) irradiation, can<br />

work fully integrated with Asteks’<br />

cots grinding machines due to its<br />

high performance and automation<br />

capability. Thanks to the integration,<br />

the cots that come out of grinding<br />

process on the 401-SF&M cots<br />

grinding machine are irradiated in<br />

UV-305 without the need for any<br />

operator attendance, and then<br />

become ready for direct use.<br />

Pointing out that the UV-305 Cots’<br />

Surface UV Treatment Machine has<br />

several advantages, Sabri İlknur<br />

said; “Improving the surface of the<br />

cots with UV after cots grinding on<br />

short staple fibre spinning machines<br />

processing synthetic and blen-<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

25<br />

ded fibres provides many benefits.<br />

First of all, the risk of fibre lapping<br />

on the cots is reduced. The startup<br />

becomes easier and better<br />

efficient after doffing on spinning<br />

machines, and this saves labour<br />

and prevents losses in productivity.<br />

Since the cots surface is improved<br />

by UV, less fibre is carried to the<br />

upper flock roller, which cleans the<br />

cot in the spinning machine. This<br />

also means reducing raw material<br />

loss. UV-305, which provides<br />

perfect operation as an optional<br />

integration into 401 series cots grinding<br />

machines, can also be used<br />

independently. The transformation<br />

of cots grinding departments into<br />

a fully integrated structure will<br />

provide better efficiency and thus<br />

higher profitability that yarn manufacturers<br />

need more than ever<br />

in recent tougher operational circumstances.<br />

This ultimately leads<br />

to increased competitiveness. This<br />

is exactly what we do as Asteks.”<br />

Innovative aprons-cots solutions<br />

will be featured at the Asteks booth<br />

ITM visitors will also be able to see<br />

aprons and cots products at the<br />

Asteks booth, which attract great<br />

attention in the market with their<br />

quality and durability as well as price-performance<br />

balance. GESA/<br />

OPS-performance perforated<br />

aprons designed for compact spinning<br />

systems, the best-selling NT-<br />

86/S aprons, the Apron reinforced<br />

by Carbon , the CTA, designed for<br />

higher wear resistance offering<br />

better performance in tougher<br />

fancy spinning conditions like core<br />

yarn and synthetic fibre blend yarn<br />

production, S/TE-682 texturing system<br />

aprons, new generation late<br />

fouling Draw Frame cots with this<br />

feature and many other innovative<br />

products will be displayed throughout<br />

the exhibition. Sabri İlknur<br />

said that they are looking forward<br />

to the ITM <strong>2024</strong> to discuss new investments<br />

and developments with<br />

the textile industry and added that<br />

the exhibition will not only contribute<br />

to the competitive and sustainable<br />

power of the textile industry,<br />

but also will have a serious impact<br />

on a global scale.<br />

UV-305 Manşon Yüzeyi İşleme Makinesi’nin birçok avantajı<br />

olduğuna dikkat çeken Sabri İlknur şunları söyledi;<br />

“Sentetik ve karışım elyaf işleyen kısa elyaf iplik makinelerinde<br />

manşon taşlama sonrasında apron yüzeyinin UV ile<br />

iyileştirilmesi birçok kazanım sağlıyor. Öncelikle manşon<br />

üzerine elyaf sarma riski azaltılmış oluyor. İplik makinelerinde<br />

takım değiştirme sonrasında ilk çalıştırma daha<br />

kolay ve daha verimli hale geliyor ve bu işçilikten kazanç<br />

sağlarken, verimlilik kaybının önüne geçiyor. Manşon<br />

yüzeyi UV ile iyileştirildiği için, iplik makinesinde manşonu<br />

temizleyen üst keçe silindirine daha az elyaf taşınıyor. Bu<br />

ham madde kaybının da azaltılması anlamına geliyor.<br />

Opsiyonel olarak 401 serisi rektefiye makinelerine entegre<br />

olarak mükemmel bir şekilde çalışma olanağı sağlayan<br />

UV-305, ayrıca bağımsız olarak da kullanılabiliyor. Rektefiye<br />

dairelerinin tam entegre yapıya dönüşmesi, iplik<br />

üreticilerinin son zamanlardaki zorlu operasyonel koşullarda<br />

her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu daha iyi<br />

verimlilik ve dolayısıyla daha yüksek karlılık sağlayacaktır.<br />

Bu ise nihayetinde rekabet gücünün artmasına yol açar.<br />

Asteks olarak yaptığımız da tam olarak budur.”<br />

İnovatif apron- manşon çözümleri<br />

Asteks standında yer alacak<br />

ITM ziyaretçileri Asteks standında ayrıca kalite ve dayanıklılığının<br />

yanı sıra fiyat performans dengesi ile de pazarda<br />

büyük ilgi gören apron ve manşon çeşitlerini de görebilecek.<br />

Kompakt eğirme sistemleri için tasarlanmış GESA/<br />

OPS-performans delikli apronları, en çok satan apron<br />

tipi olan NT-86/S apronları, daha yüksek aşınma direnci<br />

için tasarlanan ve core iplik ve sentetik elyaf karışımı iplik<br />

üretimi gibi daha zorlu fantezi eğirme koşullarında daha<br />

iyi performans sunan karbon takviyeli Apron CTA, S/TE-682<br />

tekstüre sistem apronları, yeni nesil geç kirlenme özelliğine<br />

sahip cer manşonları ve daha birçok yenilikçi ürün fuar<br />

boyunca sergilenecek. <strong>Tekstil</strong> endüstrisi ile yeni yatırımlar<br />

ve gelişmeler konusunda görüşmek için ITM <strong>2024</strong> fuarını sabırsızlıkla<br />

beklediklerini söyleyen Sabri İlknur, fuarın sadece<br />

tekstil endüstrisinin rekabetçi ve sürdürülebilir gücüne katkı<br />

sağlamayacağını aynı zamanda, küresel çapta ciddi bir<br />

etkiye sahip olacağını da sözlerine ekledi.<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


28<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

MatTex, sürdürülebilirliği ve<br />

susuz üretimi destekliyor<br />

MatTex supports sustainability<br />

and waterless production<br />

Susuz üretimi destekleyen<br />

teknolojileri ile sürdürülebilir<br />

tekstil sektörüne hizmet<br />

veren MatTex, ITM Fuarı’nda<br />

Kornit Presto Max S ile Twine<br />

markasının TS 1800 modelini<br />

sergileyecek.<br />

MatTex, serving the<br />

sustainable textile sector with<br />

its technologies that support<br />

waterless production, will<br />

exhibit Kornit Presto Max S<br />

and the TS 1800 model of the<br />

Twine brand at the ITM Fair.<br />

Matset Matbaa Makini ve Malzemeleri,<br />

Inc, is one of the oldest and most established<br />

companies in the Turkish printing<br />

sector. Our company was established in<br />

1974. Our customer portfolio consists of<br />

printing houses, companies providing film<br />

output services, newspapers, label - packaging<br />

companies, plate makers, digital<br />

printing centers and wholesalers. MatTex<br />

Sales Manager İlke Ülcan, who stated<br />

that they have been serving with the<br />

brands they represent in the textile sector<br />

under the name of MatTex for three years,<br />

answered our questions about ITM.<br />

Matset Matbaa Makine ve Malzemeleri San. Tic.<br />

A.Ş., Türk basım sektörünün en eski ve en köklü<br />

kuruluşlarından biridir. Firmamız, 1974 yılında kurulmuştur.<br />

Müşteri portföyümüzü matbaalar, film çıkış<br />

hizmeti veren firmalar, gazeteler, etiket – ambalaj<br />

Can you mention the products and their<br />

features that you will exhibit at ITM Fair?<br />

“At the ITM Fair, we will exhibit the Kornit<br />

Presto Max S, which can print on colored<br />

fabric with unrivaled white ink technology<br />

and offer a real three-dimensional<br />

printing experience, and the TS 1800 mo-<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


del of our new partner Twine brand. We<br />

believe that the TS 1800 Waterless Digital<br />

Yarn Dyeing System will attract the attention<br />

of all our manufacturers in the sector.<br />

Both products we represent support sustainability<br />

and waterless production.”<br />

What are your expectations from the fair?<br />

“It is to bring our visitors together with<br />

our class-leading products and to<br />

introduce our technology in detail.”<br />

What would you like to say about your<br />

goals and work for <strong>2024</strong>?<br />

“In line with our targets for <strong>2024</strong>, we plan<br />

to introduce the Kornit Max S printing<br />

machine and Twine TS 1800 digital yarn<br />

dyeing systems in our product portfolio<br />

to all interested parties in the sector. We<br />

aim to reduce environmental impact by<br />

contributing to the sustainable textile<br />

industry with our technologies that support<br />

waterless production.”<br />

firmaları, klişeciler, dijital baskı merkezleri ve<br />

toptancılar oluşturmaktadır. Üç yıldır MatTex<br />

adı ile tekstil sektöründe de temsilciliğini aldıkları<br />

markalar ile hizmet verdiklerini belirten<br />

MatTex Satış Müdürü İlke Ülcan, ITM ile ilgili<br />

sorularımızı cevaplandırdı.<br />

ITM Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürünlerinizden<br />

ve özelliklerinden bahseder misiniz?<br />

“ITM Fuarında rakipsiz beyaz boya teknolojisi<br />

ile renkli kumaşa baskı yapabilen ve gerçek<br />

üç boyutlu baskı deneyimi sunan Kornit Presto<br />

Max S ile yeni partnerimiz Twine markasının TS<br />

1800 modelini sergileyeceğiz. TS 1800 Susuz<br />

Dijital İplik Boyama Sistemi’nin sektördeki tüm<br />

üreticilerimizin ilgisini çekeceğine inanıyoruz.<br />

Temsilciliğini yaptığımız iki ürün de sürdürülebilirliği<br />

ve susuz üretimi desteklemektedir.”<br />

Fuardan beklentileriniz nelerdir?<br />

“Sınıflarında lider olan ürünlerimizle ziyaretçilerimizi<br />

bir araya getirebilmek, teknolojimizi<br />

detaylı bir şekilde tanıtabilmek.”<br />

<strong>2024</strong> yılı hedefleriniz ve çalışmalarınız akkında<br />

neler söylemek istersiniz?<br />

“<strong>2024</strong> yılı hedeflerimiz doğrultusunda, ürün<br />

portföyümüzdeki Kornit Max S baskı makinesi<br />

ve Twine TS 1800 dijital iplik boyama sistemlerini<br />

sektör dahilindeki tüm ilgililere tanıtmayı planlıyoruz.<br />

Susuz üretimi destekleyen teknolojilerimiz<br />

ile sürdürülebilir tekstil sektörüne katkıda bulunarak<br />

çevresel etkiyi azaltmayı amaçlıyoruz.”


30<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

Karya Dijital yenilikçi<br />

çözümlerini ITM’de sunacak<br />

Karya Dijital will present<br />

its innovative solutions at ITM<br />

Müşteri memnuniyetinin her<br />

zaman öncelikleri olduğunu<br />

belirten Karya Dijital İş<br />

Geliştirme Müdürü Berkay<br />

Alper, müşterilerine yenilikçi<br />

ve yüksek kaliteli çözümler<br />

sunarak onların iş süreçlerini<br />

optimize etmelerine yardımcı<br />

olmayı misyon olarak kabul<br />

ettiklerini söyledi.<br />

Karya Dijital Business<br />

Development Manager Berkay<br />

Alper, stating that customer<br />

satisfaction is always their<br />

priority, said that they provide<br />

innovative and high-quality<br />

solutions to their customers and<br />

consider as their mission to<br />

help their customers optimize<br />

their business processes.<br />

<strong>Tekstil</strong> dijital baskı sektöründe faaliyet gösteren Karya<br />

Dijital dijital baskı’nın kullanıldığı her uygulamaya azar<br />

azar odaklanmak yerine, tamamen tekstile odaklanıp,<br />

uzmanlaşmayı tercih ediyor. Sadece Türkiye’de değil,<br />

Avrupa, Afrika ve Orta Asya ülkelerindeki rakipleriyle<br />

kıyasla hacim anlamında lider pozisyonda bulunuyor.<br />

Ürün tedariğine basit bir ithalat yaklaşımı olarak<br />

görmediklerini vurgulayan Karya Dijital İş Geliştirme<br />

Müdürü Berkay Alper, tedarikçileri ile Ar&Ge işbirliği<br />

yaparak, sürecin tamamında yer aldıklarını ve ayrıca<br />

Çin’de kendi yatırımlarının olduğunu söyledi. Yetkin<br />

teknik kadrosu ve üstün performans gösteren ürünlerinin<br />

piyasada tanındığına vurgu yapan Alper, ITM <strong>2024</strong><br />

Fuarı ile ilgili sorularımızı cevaplandırdı.<br />

Karya Dijital, operating in the textile<br />

digital printing sector, prefers to focus<br />

entirely on textiles and specialize<br />

instead of focusing on each application<br />

where digital printing is used. It is<br />

in a leading position in terms of volume<br />

compared to its competitors not<br />

only in Turkey but also in European,<br />

African and Central Asian countries.<br />

Karya Dijital Business Development<br />

Manager Berkay Alper, emphasizing<br />

that they do not see a simple<br />

import approach to product supply,<br />

said that they are involved in the<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


<strong>Tekstil</strong> Dünyasının Buluşma Noktası<br />

Groz-Beckert, örme, dokuma, keçe, tafting, tarak ve dikiş uygulamaları için endüstriyel makine<br />

iğneleri, hassas parçaları, sistem ve servislerinin dünyadaki lider üreticisi ve tedarikçisidir.<br />

Küresel bir aile şirketi olarak şu anda, 2.200’ü Almanya-Albstadt’taki merkezimizde olmak üzere,<br />

yaklaşık 9.200 kişiyi istihdam ediyoruz.<br />

Çalışanlarımız ve müşterilerimiz ile her zaman uzun vadeli ortaklıklar ve açık bir iletişim sürdürmeye<br />

çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, ancak birlikte çalışırsak ilerleyebiliriz.<br />

Customer Portal<br />

Groz Beckert Turkey <strong>Tekstil</strong> Makine Parç.Tic.Ltd.Şti.<br />

Gen.Ali Rıza Gürcan Cad.<br />

Alparslan İş Merkezi No: 29 / 1-2-3<br />

34169, Merter, İstanbul, Türkiye<br />

T: 0212-9246868 | F: 0212-9246869<br />

info.turkey@groz-beckert.com www.groz-beckert.com<br />

ITM, Istanbul<br />

04.06.<strong>2024</strong> - 08.06.<strong>2024</strong><br />

Hall 3, Booth 304B<br />

groz-beckert.com


32<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

entire process by collaborating with<br />

their suppliers in R&D and that they<br />

also have their own investments in<br />

China. Alper Alper, touching on that<br />

its competent technical staff and<br />

superior performance products are<br />

recognized in the market, answered<br />

our questions about the ITM <strong>2024</strong> Fair.<br />

ITM Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürünlerinizden ve<br />

özelliklerinden bahseder misiniz?<br />

“ITM Fuarı’nda sergileyeceğimiz ürünler arasında öne<br />

çıkanlar arasında G20 süblimasyon baskı makinesi ve B8<br />

pigment direkt baskı makinesi yer almaktadır. G20, artık<br />

markamızda özdeşleşen, en hızlı ve stabil baskı yapabilen,<br />

kağıt baskı ürün ailemizin en yeni üyesidir. ürün gamımızda<br />

bundan daha hızlı G30 (30 adet baskı kafalı, 1200<br />

m2/saat) model de bulunmaktadır. B8 ise, direkt baskı<br />

makine serimizin, en küçüğü olup, piyasada sıkça sorulan,<br />

pamuğa, su atığı olmaksızın baskı uygulamaları için ideal<br />

ebattır. 8 kafalı olan bu modelimize ek olarak, 16,32,48,72<br />

kafalı model seçeneklerimiz de bulunmaktadır.”<br />

Fuardan beklentileriniz nelerdir?<br />

“Fuardan beklentilerimiz, sektördeki yenilikleri takip etmek,<br />

mevcut ve potansiyel müşterilerle etkileşimde bulunmak<br />

ve işbirliği fırsatlarını değerlendirmektir. Ayrıca, markamızın<br />

görünürlüğünü artırmak ve sektördeki liderliğimizi pekiştirmek<br />

için fuardan maksimum verim almayı hedefliyoruz.”<br />

<strong>2024</strong> yılı hedefleriniz ve çalışmalarınız hakkında neler<br />

söylemek istersiniz?<br />

“<strong>2024</strong> yılında, yerel pazarda lider konumumuzu korumak<br />

ve ihracat pazarındaki payımızı artırmak gibi hedeflerimiz<br />

bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Ar-Ge faaliyetlerimizi<br />

genişleterek ve müşteri memnuniyetini artırarak daha da<br />

büyümeyi hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için kadro<br />

artışı ve yeni yatırımlar planlıyoruz. Son olarak, değerli<br />

müşterilerimize teşekkür ederiz; onların katkıları olmadan<br />

bu başarıyı elde etmek mümkün olmazdı. Gelecekteki<br />

işbirliklerini dört gözle bekliyoruz ve müşteri memnuniyetinin<br />

her zaman önceliğimiz olduğunu belirtmek isteriz.”<br />

Can you mention the products<br />

and their features that you<br />

will exhibit at ITM Fair?<br />

“Among the products we will exhibit<br />

at the ITM Fair, the highlights include<br />

the G20 sublimation printing machine<br />

and the B8 pigment direct printing<br />

machine. G20 is the newest member<br />

of our paper printing product family,<br />

which is now identified with our<br />

brand and can print the fastest and<br />

most stable. There is also a faster G30<br />

(30 print heads, 1200 m2/hour) model<br />

in our product range. B8 is the smallest<br />

of our direct printing machine<br />

series and is the ideal size for printing<br />

applications on cotton without water<br />

waste, which is a frequently sought in<br />

the market. In addition to this model<br />

with 8 heads, we also have model<br />

options with 16, 32, 48 and 72 heads.”<br />

What are your expectations<br />

from the fair?<br />

“Our expectations from the fair<br />

are to follow the innovations in the<br />

sector, interact with existing and potential<br />

customers and evaluate cooperation<br />

opportunities. In addition,<br />

we aim to get maximum efficiency<br />

from the fair to increase the visibility<br />

of our brand and reinforce our<br />

leadership in the sector.”<br />

What would you like to say about<br />

your goals and work for <strong>2024</strong>?<br />

“In <strong>2024</strong>, we have goals to maintain<br />

our leading position in the local<br />

market and increase our share in the<br />

export market. Beside this, we aim to<br />

grow further by expanding our R&D<br />

activities and increasing customer<br />

satisfaction. In order to achieve<br />

these goals, we are planning staff<br />

increases and new investments.<br />

Finally, we would like to thank our<br />

valued customers; it was impossible<br />

to achieve this success without<br />

their contributions. We are looking<br />

forward to future collaborations and<br />

would like to point out that customer<br />

satisfaction is always our priority.”<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


34<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

Yenilikçi teknolojilerin temsilcisi<br />

Tekspart ITM <strong>2024</strong>’de<br />

Tekspart, the representative<br />

of innovative technologies, at ITM <strong>2024</strong><br />

Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan ekonomik zorluklara rağmen<br />

örme sektörünün faaliyetlerine önemli bir kapasitede devam ettiğini<br />

belirten Tekspart Genel Müdürü Alpaslan Demir, <strong>2024</strong> pazar payını<br />

arttırarak ölçülü bir büyümeyi hedeflediklerini söyledi.<br />

Tekspart General Manager Alpaslan Demir, stating that the knitting sector<br />

continues its activities at a significant capacity despite the economic<br />

difficulties experienced in our country and all over the world, said that<br />

they aim for a measured growth by increasing their market share in <strong>2024</strong>.<br />

Tekspart, örme sektörü için geliştirilmiş, yenilikçi<br />

teknoloji markalarını Türkiye’de temsil eden bir<br />

mümessillik ve distribütörlük firmasıdır. Örgü makineleri<br />

için iğne ve platinler, örgü makine yağları,<br />

triko makineleri, yuvarlak örgü makineleri, raşel<br />

Tekspart is an agency and distributorship company<br />

that represents innovative technology<br />

brands developed for the knitting sector in<br />

Turkey. It has been operating since 2009 in the<br />

sale of needles and sinkers, knitting machine<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

35<br />

makineleri, akıllı üretim ve takip sistemleri<br />

ile yedek parçalar satışı konusunda 2009<br />

yılından bu yana faaliyet göstermektedir.<br />

oils, knitwear machines, circular knitting machines,<br />

raschel machines, smart production and tracking<br />

systems and spare parts for knitting machines.<br />

Can you mention the products and their features<br />

that you will exhibit at ITM Fair?<br />

“We have many brands and products that have<br />

proven their quality in the Turkish knitting sector, and<br />

beside them, our TOKYO needles and sinkers are a<br />

strong brand that has managed to be one of the<br />

first choices of manufacturers, and our TAI-FUNG<br />

branded sinkers of Taiwan origin and SCHICK-BIN<br />

branded sinkers of Brazilian origin are among the<br />

products that will be on our stand. We will be exhibiting<br />

our LONGXING knitwear knitting machines,<br />

OPEK scarf and beret knitting machines and TOKIO<br />

circular knitting machines, of which we have been<br />

distributors for many years, in working condition.<br />

Apart from these, we will be exhibiting the smart<br />

production and tracking systems of our JOULA<br />

brand, which develops very special and technological<br />

products for the knitting sector, and apart from<br />

our main stand for the products of this brand, we will<br />

have a separate stand where we can make more<br />

effective presentations and where our technical<br />

staff will be available to answer questions instantly.<br />

Finally, our TEKS APLUS knitting machine oils are the<br />

products that will take their place in our stand.”<br />

What are your expectations from the fair?<br />

“We can say that the ITM Fair is a comprehensive<br />

event that meets our general expectations. Our<br />

primary expectations are to be able to make new<br />

contacts at this fair, to convey the newest products<br />

and latest developments of our brands to our visitors,<br />

and to establish dialogues where we can address<br />

sector issues and problems and produce solutions.”<br />

What would you like to say about your goals and<br />

work for <strong>2024</strong>? If you have any message you want<br />

to convey, add it.<br />

“Despite the economic difficulties experienced in<br />

our country and all over the world, the knitting sector<br />

continues its activities at a significant capacity<br />

and this encourages us to make new investments<br />

and agreements. As Tekspart, we aim for measured<br />

growth by increasing the market share of our consumables,<br />

spare parts and machinery sales in <strong>2024</strong>.<br />

For this reason, we do not neglect to be cautious as<br />

much as we act bravely, and we especially try to<br />

expand our work and operations abroad.”<br />

ITM Fuarı’nda sergileyeceğiniz<br />

ürünlerinizden ve özelliklerinden<br />

bahseder misiniz?<br />

“Türkiye örme sektöründe kalitesini ispatlamış<br />

birçok markamız ve ürünümüz bulunmaktadır,<br />

bunların başında TOKYO iğne ve<br />

platinlerimiz üreticilerin ilk tercihlerinden biri<br />

olmayı başarmış güçlü bir markamızdır, Taiwan<br />

menşeili TAI-FUNG ve Brezilya menşeili<br />

SCHICK-BIN markalı platinlerimiz de standımızda<br />

yer alacak ürünlerimizdendir. Uzun<br />

yıllardır distribütörü olduğumuz LONGXING<br />

triko örgü makinelerimiz, OPEK atkı ve bere<br />

örgü makinelerimiz ve TOKIO yuvarlak örgü<br />

makinelerimizi de çalışır durumda sergiliyor<br />

olacağız, bunların dışında örme sektörü<br />

için çok özel ve teknolojik ürünler geliştiren<br />

JOULA markamızın akıllı üretim ve takip sistemlerini<br />

sergiliyor olacağız ve bu markamızın<br />

ürünleri için ana standımız dışında daha<br />

etkili sunumlar yapabileceğimiz ve soruları<br />

anında cevaplayabilecek teknik personelimizin<br />

hazır bulunduğu ayrı bir standımız<br />

daha olacak, son olarak da TEKS APLUS<br />

örme makine yağlarımız standımıza yerini<br />

alacak ürünlerimizdir.”<br />

Fuardan beklentileriniz nelerdir?<br />

“ITM Fuarı’nın genel beklentilerimizi<br />

karşılayan kapsamlı bir etkinlik olduğunu<br />

söyleyebiliriz. Bu fuarda yeni temaslar<br />

oluşturabilmek ve markalarımızın en yeni<br />

ürünlerini ve son gelişmelerini ziyaretçilerimize<br />

aktarabilmek, söktörel konuları ve<br />

sorunları ele alabileceğimiz ve çözümler<br />

üretebileceğimiz dialoglar kurabilmek<br />

öncelikli beklentilerimizdendir.”<br />

<strong>2024</strong> yılı hedefleriniz ve çalışmalarınız<br />

hakkında neler söylemek istersiniz?<br />

Aktarmak istediğiniz herhangi bir<br />

mesajınız varsa ekleyiniz.<br />

“Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan<br />

ekonomik zorluklara rağmen örme sektörü<br />

faaliyetlerine önemli bir kapasitede devam<br />

etmektedir ve bu durum bizleri yeni<br />

yatırımlar ve anlaşmalar yapmaya teşvik<br />

ediyor. Tekspart olarak <strong>2024</strong> yılı içinde<br />

sarf malzemeleri, yedek parça ve makine<br />

satışlarımızın pazar payını arttırarak<br />

ölçülü bir büyümeyi hedefliyoruz. Bunun<br />

için cesur davrandığımız kadar temkinli<br />

olmayı da ihmal etmiyoruz, özellikle yurt<br />

dışı çalışmalarımızı ve operasyonlarımızı<br />

da büyütme gayretindeyiz.”<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


Visit Us<br />

EcoCompact<br />

HT Fabric Dyeing Machine<br />

TUYAP Fair and Congress Center<br />

LESS<br />

CONSUMPTION<br />

MORE<br />

CAPACITY<br />

TURKIYE<br />

Rope Opener<br />

& Slitter Machine<br />

Predryer Machine<br />

Before Stenter<br />

Balloon Squeezing<br />

Machine<br />

WEBSITE<br />

CATALOG


38<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

Redman Dörtaral:<br />

“Türkiyenin ilk ve tek şardon -<br />

fırça teli ve her türlü esnek tel üreticisi”<br />

Redman Dörtaral:<br />

“Turkey’s first and only producer<br />

of raising - brush wire<br />

and all kinds of flexible wires”<br />

Redman Dörtaral,<br />

90 senelik lider marka<br />

“Redman” ın Türkiye’de<br />

üretiminin 20. yılını kutluyor.<br />

We are proud and happy to celebrate the 20th<br />

anniversary of Redman Dörtaral, a brand established<br />

in 1933 in America and continuing its<br />

production in Turkey since 2004, while maintaining<br />

its leadership position in the industry for 90<br />

years with the support of our valued customers.<br />

Redman Dörtaral<br />

celebrates the 20th<br />

anniversary of the production<br />

of the 90-year-old leading<br />

brand “Redman” in Turkey.<br />

1933 de Amerika’da kurulan, 2004 itibariyle<br />

üretimini Türkiye’de devam ettiren ve 90 senedir<br />

sektöründe lider konumunu koruyan “Redman”<br />

markasının, Türk menşeili olmasının 20. yılını siz<br />

değerli müşterilerimizin desteği ile kutlamaktan<br />

gurur ve mutluluk duyuyoruz. Redman Dörtaral,<br />

her türlü makine tipinde farklı şardon efektleri<br />

için gerekli en uygun teli bulabileceğiniz geniş<br />

bir ürün yelpazesine sahiptir. Ayrıca, üretim<br />

hattındaki yüksek esneklik ve verimlilik “kişiye<br />

özel” üretim yapılmasına olanak sağlamaktadır.<br />

Redman, öncelikle şardon telleri olmak üzere,<br />

temizleme fırça telleri, tarak bant telleri, deri fırça<br />

telleri, kumaş sevk telleri ürünleri ile hem makine<br />

üreticileri hem de son kullanıcılar tarafından tercih<br />

edilen bir tedarikçi konumundadır. Gelişmiş<br />

üretim kabiliyeti ve yüksek müşteri memnuniyeti<br />

odaklı servisi ile şardon, fırça ve diğer tüm<br />

esnek tekstil telleri ihtiyaçlarında, dünyanın farklı<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


YENİLİK:<br />

DNA’MIZDA<br />

VAR<br />

swisstextilemachinery.ch<br />

Redman Dörtaral products include a<br />

wide variety of raising fillets, brushing/<br />

combing fillets, cleaning brushes, and<br />

auxiliary fillets for different types of<br />

raising machines and effects. Moreover,<br />

high flexibility and efficiency in the<br />

production line enables “tailor made”<br />

production for any kind of fillets needed.<br />

Redman is a preferred supplier by both<br />

machine manufacturers and end users<br />

with its products, primarily raising wires,<br />

cleaning brushes, card clothing wires,<br />

fabric conveying wires. With its advanced<br />

production capability and high<br />

customer satisfaction-oriented service,<br />

Redman Dörtaral has always been the<br />

trusted ally every step of the way for its<br />

customers in different countries all over<br />

the world in their needs for raising, brushing<br />

and other flexible textile wires. The<br />

significance of selecting the right fillet in<br />

the finishing process of raising is crucial.<br />

A well-chosen fillet not only increase<br />

the quality of the end product but also<br />

supporting the production process by<br />

reducing the number of passes required.<br />

The structure of the raising fillet, such<br />

as the angle, type of grinding and the<br />

application of extra-hardened points<br />

ensure the optimal results in the finishing<br />

process. Besides all these it is necessary<br />

to defining machine type, fabric structure<br />

and the configuration of rollers (pile/<br />

counter) play another crucial role in the<br />

required quantity and type of fillets.<br />

ülkelerindeki müşterilerinin her zaman en<br />

yakın çözüm ortağı olmuştur. Şardonlama<br />

işleminde doğru şardon telini seçmek<br />

kritiktir. İyi seçilmiş bir şardon teli yalnızca<br />

son ürünün kalitesini arttırmakla kalmaz,<br />

aynı zamanda gereken pasaj sayısını<br />

azaltarak üretim sürecini destekler. Tellerin<br />

açıları, bileme türü, ekstra sertleştirilmiş uç<br />

uygulanması gibi şardon telini oluşturan<br />

işlemler istenen efekte önemli rol oynar<br />

ve en iyi sonuçların alınamsını sağlar. Tüm<br />

bunların yanı sıra makine tipinin, kumaş<br />

yapısının ve silindirlerin konfigürasyonunun<br />

(tarama/koparma) tanımlanması da<br />

gerekli şardon tel miktarını ve tipini belirlemede<br />

önemli bir rol oynamaktadır.<br />

Vevey, İsviçre, 1819: François-Louis Cailler, bugün çok iyi<br />

bildiğimiz, çikolatanın tablet şeklini icat etmiştir. Onun bu<br />

basit düşüncesi, dünya çapında çikolatayı ulaşılabilir ve<br />

uygun fiyatlı hale getirmiştir. Günümüzde, yılda bir milyar<br />

İsviçre yapımı çikolata barı üretilmektedir.<br />

İsviçre’de icat edilmiştir. Aynı yenilikçi<br />

ruhun günümüzde tekstilin ilerlemesine güç verdiği yer.


40<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

Nit Örme, yenilikleri ile ITM <strong>2024</strong>’de<br />

Nit Örme is at ITM <strong>2024</strong><br />

with its innovations<br />

Sadece Türkiye’de değil dünyada bilinen markalardan biri olan<br />

Nit Örme’nin ana hedefi kaliteli malı ucuza üreterek kullanıcıların<br />

maliyetlerini düşürmek ve orijinal parça kalitesinde hizmet vermektir.<br />

The main goal of Nit Örme, one of the well-known brands not only in<br />

Turkey but also in the world, is to reduce the costs of users and to provide<br />

service with original part quality by producing quality goods cheaply.<br />

Yeni iş birlikleri ile triko sektöründeki gücünü<br />

ve ürün çeşitliliğini her geçen gün arttırarak<br />

devam eden Nit Örme, ITM <strong>2024</strong> Fuarı’nda düz<br />

örme makine üreticisi BEWORTH, yaka makinesi<br />

üreticisi SINOTEX ve Çin’in en büyük sensör<br />

üreticilerinden biri olan SODRON firmalarının<br />

ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak.<br />

Nit Örme, continuing to increase its power and<br />

product diversity in the knitwear sector day by<br />

day with new collaborations, will present the<br />

products of flat knitting machine manufacturer<br />

BEWORTH, collar machine manufacturer SINOTEX<br />

and SODRON, one of China’s largest sensor<br />

manufacturers, to the visitors at the ITM <strong>2024</strong> Fair.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

41<br />

Nit Örme, founded in Bayrampaşa in 1995 by<br />

Electrical and Electronics engineer İrfan Yolcular,<br />

consists of R&D center, technical service, electronic<br />

card repair, cable manufacturing, pattern<br />

design department, rubber injection department<br />

and machining departments. It produces spare<br />

parts for textile machines in these departments<br />

on the production line with its professional staff.<br />

More than 8,000 products can be produced with<br />

the CNC vertical machining centers, wire erosion<br />

machines, CNC rapid hole drilling machines and<br />

rubber injection machines within the company.<br />

Currently, it can produce 80% of the spare parts of<br />

flat knitting machines. It continues to increase the<br />

spare parts production quality of the sector. Nit<br />

Örme’s first abroad structuring is that Nit Bangladesh<br />

Ltd. opened company in Dhaka, the capital<br />

of Bangladesh, in 2019. In this way, it has approximately<br />

tripled its market share in Bangladesh. With<br />

its new collaborations, it has added the sales of<br />

flat knitting machines, collar machines and sensors<br />

to its product portfolio, in addition to spare parts<br />

production. In addition, Nit Örme Company tries<br />

to train hundreds of students every year as experienced<br />

personnel in the sector with the MESEM<br />

program and free applied pattern design trainings<br />

that it started in 2022. One of the main goals of the<br />

company is to be a training center, more than a<br />

production facility, and to provide the necessary<br />

training and practice opportunities to its staff and<br />

students. Nit Örme Founder İrfan Yolcular answered<br />

our questions about new developments and the<br />

product portfolio they will exhibit at ITM <strong>2024</strong> Fair.<br />

Do you mention the products and their features<br />

that you will exhibit at ITM Fair?<br />

“Nit Örme Company continues to add innovations<br />

to the knitwear sector with the products it produces<br />

in its R&D, innovation and design center. Furthermore,<br />

in 2022, they became the Turkish representative<br />

of BEWORTH, a flat knitting machine manufacturer<br />

with its advanced technology and economical<br />

prices, which brings a new breath to knitwear. As of<br />

<strong>2024</strong>, a representation agreement has been signed<br />

Elektrik Elektronik mühendisi İrfan Yolcular<br />

tarafından 1995 yılında Bayrampaşa’da<br />

kurulan Nit Örme, Ar-Ge merkezi, teknik<br />

servis, elektronik kart tamiri, kablo imalatı,<br />

desen tasarım bölümü, kauçuk enjeksiyon<br />

bölümü ve talaşlı imalat bölümlerinden<br />

oluşmaktadır. Üretim bandında bulunan<br />

bu bölümlerde tekstil makinalarının yedek<br />

parça üretimini profesyonel kadrosu ile<br />

gerçekleştirmektedir. Firma bünyesinde<br />

bulunan CNC dik işleme merkezleri, Tel<br />

erezyon tezgâhları, CNC hızlı delik delme<br />

tezgâhı ve Kauçuk enjeksiyon makinesi<br />

ile birlikte 8.000’den fazla ürün üretilebilmektedir.<br />

Şu anda düz örme makinelerinin<br />

yedek parçalarının % 80’lik kısmını üretebilmektedir.<br />

Sektörün yedek parça üretim kalitesini<br />

arttırarak devam ettirmektedir. Nit<br />

Örme ilk yurtdışı yapılanması Nit Bangladeş<br />

Ltd. firmasını 2019 yılında Bangladeş’in<br />

başkenti olan Dakka şehrinde açmıştır.<br />

Bu sayede Bangladeş’teki pazar payını<br />

da yaklaşık üç katına çıkarmış bulunmaktadır.<br />

Yeni iş birlikleri ile birlikte yedek<br />

parça üretimi dışında düz örme makinesi,<br />

yaka makinesi ve sensör satışını da ürün<br />

portföyüne eklemiştir. Bunun yanı sıra Nit<br />

Örme firması 2022 yılında başlamış olduğu<br />

MESEM programı ve ücretsiz uygulamalı<br />

desen tasarım eğitimleri ile her yıl yüzlerce<br />

öğrenciyi sektörde deneyimli personeller<br />

olarak yetiştirmeye çalışmaktadır. Bir<br />

üretim tesisinden fazlası olarak bir eğitim<br />

yuvası olmak, personellerine ve öğrencilerine<br />

gerekli eğitimleri ve uygulama imkanlarını<br />

sunmak şirketin ana hedeflerinden<br />

biridir. Nit Örme Kurucusu İrfan Yolcular,<br />

yeni gelişmeler ve ITM <strong>2024</strong> Fuarı’nda<br />

sergileyecekleri ürün portföyü hakkında<br />

sorularımızı cevaplandırdı.<br />

ITM Fuarı’nda sergileyeceğiniz<br />

ürünlerinizden ve özelliklerinden<br />

bahseder misiniz?<br />

“Nit Örme Firması Ar- Ge, inovasyon ve<br />

tasarım merkezinde ürettiği ürünler ile<br />

triko sektörüne yenilikler katmaya devam<br />

etmektedir. Ayrıca 2022 yılında trikoya<br />

yeni bir soluk katan gelişmiş teknolojisi<br />

ve ekonomik fiyatları ile düz örme makine<br />

üreticisi BEWORTH firmasının Türkiye<br />

mümessilliğini almışlardır. <strong>2024</strong> yılı itibariyle<br />

de Çin’de bulunan yaka makinesi üreticisi<br />

SINOTEX ve Sensör teknolojisine ürün çeşitliliği<br />

ve üretim potansiyeli ile yön veren<br />

Çin’in en büyük sensör üreticilerinden biri<br />

olan SODRON firmasıyla mümessillik anlaşması<br />

yapılmıştır. SODRON, küresel pazar<br />

için demiryolu taşımacılığı, pV, akıllı lojistik,<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


44<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

otomotiv, tekstil, takım tezgâhı, mühendislik<br />

makineleri ve diğer otomasyon kontrol<br />

alanlarında yaygın kullanım için müşteri<br />

ihtiyaçlarını karşılamak üzere endüstriyel<br />

algılama ve kontrol ürünleri üretmektedir.<br />

Yeni iş birlikleri ile triko sektöründeki<br />

gücünü ve ürün çeşitliliğini her geçen gün<br />

arttırarak devam etmektedir. Triko sektöründe<br />

gelişen teknolojiye ayak uyduran<br />

kaliteli ürünler ve hizmetleri ile ITM fuarında<br />

misafirlerini beklemektedir.”<br />

Fuardan beklentileriniz nelerdir?<br />

“Ar- Ge, inovasyon ve tasarım merkezimizde<br />

geliştirmiş olduğu ürünlerin ve iş birlikleri ile<br />

Türkiye’de satışını yaptığı ürünlerin tanıtımı<br />

yapmayı ve daha çok firmaya ulaşım sağlamayı<br />

hedeflemektedir. Yeni iş birlikleri ile<br />

triko sektöründe sadece yedek parça üretimi<br />

ve satışı yapmadığını aynı zamanda düz<br />

örme makinesi, yaka makinesi ve triko makinelerinde<br />

kullanılan sensörlerin de tanıtımını<br />

yapmayı planlamaktadır. Ayrıca müşteriler<br />

ve diğer firmalar ile görüşerek sektördeki<br />

eksiklikleri gidermeyi hedeflemektedir.”<br />

with SINOTEX, a collar machine manufacturer in<br />

China, and SODRON, one of the largest sensor<br />

manufacturers in China, which directs sensor technology<br />

with its product diversity and production<br />

potential. SODRON manufactures industrial sensing<br />

and control products to meet customer needs for<br />

widespread use in rail transportation, pV, intelligent<br />

logistics, automotive, textile, machine tool, engineering<br />

machinery and other automation control<br />

fields for the global market. It continues to increase<br />

its power and product diversity in the knitwear sector<br />

day by day with new collaborations. It waits for<br />

its guests at the ITM fair with its quality products and<br />

services that keep up with the developing technology<br />

in the knitwear industry.”<br />

What are your expectations from the fair?<br />

“It aims to promote the products developed in<br />

our R&D, innovation and design center and the<br />

products it sells in Turkey through collaborations and<br />

to provide access to more companies. With its new<br />

collaborations, it plans to not only produce and sell<br />

spare parts in the knitwear sector, but also introduce<br />

sensors used in flat knitting machines, collar<br />

machines and knitwear machines. Besides, it aims<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

45<br />

to eliminate deficiencies in the sector by meeting<br />

with customers and other companies.”<br />

What would you like to say about your<br />

goals and work for <strong>2024</strong>?<br />

“With its strong and professional staff, it<br />

aims to grow by increasing the support it offers<br />

to its customers and its R&D studies that<br />

shape technology. In addition, they have<br />

conveyed their knowledge and experience<br />

to thousands of people through free practical<br />

trainings they have provided for many<br />

years with the understanding of ‘Education<br />

within Production, Production within Education’.<br />

As a result of the free training he provided<br />

in the pattern design and electronic<br />

card repair departments, the qualified personnel<br />

they trained are currently working<br />

in many companies. Within the scope of<br />

University-Industry cooperation, internship<br />

opportunities are provided to students coming<br />

from engineering faculties of universities.<br />

In the ITU Rover Team’s University Rover<br />

Challenge competition, all the mechanical<br />

parts they designed were produced on the<br />

company’s production line, and they were<br />

among the Evren Sponsors. It provides job<br />

opportunities to students enrolled in the<br />

MESEM program in various departments of<br />

the company, in line with their abilities. The<br />

goal of Nit Örme Company for this year is to<br />

continue developing the training policies<br />

they have made a vision and to increase<br />

their product diversity. If this investment, especially<br />

made in the textile sector, is applied<br />

to companies working in other fields, a<br />

qualified workforce will be obtained.”<br />

<strong>2024</strong> yılı hedefleriniz ve çalışmalarınız hakkında<br />

neler söylemek istersiniz?<br />

“Güçlü ve profesyonel kadrosu ile birlikte müşterilerine<br />

sunmuş olduğu desteği ve teknolojiye yön<br />

veren Ar -Ge çalışmalarını arttırarak büyümeyi<br />

hedeflemektedir. Bununla birlikte uzun yıllardır<br />

“Üretim İçinde Eğitim, Eğitim İçinde Üretim” anlayışıyla<br />

yapmış olduğu ücretsiz uygulamalı eğitimlerle,<br />

binlerce kişiye bilgi ve tecrübelerini aktarmışlardır.<br />

Desen tasarımı ve elektronik kart tamiri bölümlerinde<br />

verdiği ücretsiz eğitimler sonucunda şu anda<br />

birçok firmada yetiştirmiş olduğu nitelikli personeller<br />

çalışmaktadır. Üniversite- Sanayi iş birliği<br />

kapsamında üniversitelerin mühendislik fakültelerinden<br />

gelen öğrencilere staj imkânı sağlanmaktadır.<br />

İTÜ Rover Takımının University Rover Challange<br />

yarışmasında, tasarladıkları tüm mekanik aksamları<br />

firmanın üretim bandında üretilerek, Evren Sponsorları<br />

arasında yer almışlardır. MESEM programına<br />

kayıt olmuş öğrencilere yetenekleri doğrultusunda<br />

firmanın çeşitli bölümlerinde öğrencilere iş imkânı<br />

sağlamaktadır. Bu yıl için Nit Örme firmasının hedefi<br />

vizyon haline getirmiş oldukları eğitim politikalarını<br />

geliştirerek devam etmek ve ürün çeşitliliğini<br />

arttırmaktır. Özellikle tekstil sektöründe yapmış oldukları<br />

bu yatırımı diğer alanlarda çalışan firmalarda<br />

uygularsa nitelikli iş gücünü elde edilmiş olur.”<br />

VISIT US<br />

AT ITM<br />

HALL 8<br />

STAND 804A<br />

Your World. Our technologies.<br />

www.mueller-frick.com


46<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

Ateks’ten tufting<br />

üreticileri için yerli üretim<br />

Domestic production<br />

for tufting<br />

manufacturers by Ateks<br />

Uzun yıllar Tufting parçaları konusunda çalışma sağlayan Ateks,<br />

sektörün tecrübeli markası olarak yeni ürünleri bünyesine eklemeye<br />

devam ediyor. Sektöre her geçen gün yeni ürünler kazandıran<br />

firma, ürün kalitesi ve tecrübeleri ile üretime devam ediyor.<br />

Özellikle tufting halı üretiminde kullanılan tekli kanca ve bıçak<br />

konusunda uzmanlaşan Ateks, müşterilerinin talep ettiği makine,<br />

iğne ve platin parçalarını ürettirip müşterilerine sunuyor.<br />

Tekli kanca ve bıçaklar<br />

Duvardan duvara halı üretimde kullanılan tekli kanca ve bıçakların<br />

kullanım ömrü artık daha uzun. Çünkü Ateks markası adı<br />

altında geliştirilen bileme makinası ile, hem kancaları hem de<br />

bıçaklar tekrardan bileniyor ve kullanım ömrü uzatılıyor.<br />

Duratex Tufting bıçakları<br />

Tufting üretiminde kullanılan farklı inceliklerde ve açılardaki bıçaklar,<br />

Ateks markası altında yüksek teknolojili tesislerde ürettiriliyor.<br />

Hassas Tamir tabancaları<br />

Firma aynı zamanda, Tufting makinalarında üretilen halıların<br />

üretimi sırasında oluşan hataları tamir etmek için tamir tabancaları<br />

ve iğnelerini üretiyor. Tüm hav boylarına göre farklı tamir<br />

tabancası üreten Ateks, farklı tufting halılara göre tamir tabancası<br />

tedarik edebilme tecrübesine sahip.<br />

Modül tarak, tekli tarak<br />

Tufting makinalarında kullanılan tekli modül ve özel tasarlanmış<br />

tarakları ürettiren Ateks, bu konuda da istenilen özelliklerdeki tarak<br />

üretebilme yeteneğini kendi know-how’ı içerisinde barındırıyor.<br />

Ateks, which has been working<br />

on tufting parts for many<br />

years, continues to add new<br />

products to its structure as an<br />

experienced brand in the sector.<br />

The company, which brings<br />

new products to the sector<br />

every day, continues production<br />

with its product quality<br />

and experience. Ateks, which<br />

specializes in single hooks<br />

and knives used especially<br />

in tufting carpet production,<br />

produces the machine, needle<br />

and sinker parts demanded<br />

by its customers and offers<br />

them to its customers.<br />

Single hooks and knives<br />

Single hooks and blades used<br />

in wall-to-wall carpet production<br />

now have a longer<br />

service life. Because with the<br />

sharpening machine developed<br />

under the Ateks brand,<br />

both hooks and blades are<br />

re-sharpened and their service<br />

life is extended.<br />

Duratex Tufting knives<br />

Blades of different thinnesses<br />

and angles used in tufting<br />

production are manufactured<br />

in high-tech facilities under<br />

the Ateks brand.<br />

Precision Repair guns<br />

The company also manufactures<br />

repair guns and needles<br />

to repair defects that occur<br />

during the production of<br />

carpets produced in tufting<br />

machines. Producing different<br />

repair guns for all pile lengths,<br />

Ateks has the experience to<br />

supply repair guns for different<br />

tufting carpets.<br />

Module comb, single comb<br />

Ateks, which manufactures<br />

single module and specially<br />

designed combs used in tufting<br />

machines, has the ability<br />

to produce combs with the<br />

desired specifications within<br />

its know-how.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


SÜRDÜRÜLEBILIR<br />

GÜVENILIR<br />

ÜRETIM<br />

Mimaki Çekirdek Teknolojileri ile<br />

donatılan Mimaki’nin ilk DTF baskı<br />

makinesi TxF150-75, geleneksel<br />

baskı yöntemlerinin ve mevcut<br />

birçok zayıf dijital çözümün<br />

sorunlarını aşarak en zorlu grafik<br />

detayların bile başarıyla<br />

üretilmesine olanak sağlıyor.<br />

Çevre dostu boyaları ile çevreye<br />

duyarlı bir baskı sürecini ve<br />

sürdürülebilir üretimi mümkün<br />

kılıyor.


48<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

Vatek Çevre Teknolojileri ITM <strong>2024</strong>’de<br />

Vatek Çevre Teknolojileri at ITM <strong>2024</strong><br />

<strong>Tekstil</strong> atık suyu arıtma ve geri kazandırma sistemleri proje, dizayn, üretim<br />

ve satışını yapan Vatek Çevre Teknolojileri, doğaya karşı sorumluluklarının<br />

bilincinde olarak daha fazla atıksuyu geri kazandırmak istiyor.<br />

Vatek Çevre Teknolojileri, which designs, manufactures and sells<br />

textile wastewater treatment and recycling systems, wants to recycle<br />

more wastewater, being aware of its responsibilities towards nature.<br />

Vatek Çevre Teknolojileri 2006 yılında kurulan<br />

Türkiye/İstanbul merkezli bir firmadır. Su &<br />

Atıksu Arıtma, Atıksu Geri Kazanım Sistemleri<br />

proje, dizayn, üretim ve satışını yapıyor.<br />

İngiltere, Brezilya, Tanzanya, Romanya, Mısır,<br />

Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak olmak<br />

üzere 65’ten fazla ülkede hizmet veriyor.<br />

Vatek Çevre Teknolojileri Satış Müdürü Esra<br />

Çevik ITM ile ilgili sorularımızı cevaplandırdı.<br />

ITM Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürünlerinizden<br />

ve özelliklerinden bahseder misiniz?<br />

“Firmamız <strong>Tekstil</strong> Atık suyu Arıtma ve Geri<br />

Kazandırma Sistemleri proje, dizayn, üretim ve<br />

satışını yapmaktadır. <strong>Tekstil</strong> sektörü su kullanımı<br />

en fazla olan sektörlerin başında geliyor.<br />

Günümüzde tekstil firmaları ürünlerinin sürdürülebilir<br />

olmasına önem veriyor. Sistemlerimizle<br />

Vatek Environmental Technologies is a Türkiye/<br />

Istanbul based company founded in 2006. We<br />

project, design, produce and sell Water & Wastewater<br />

Treatment and Wastewater Recycling<br />

Systems. We provide services in more than 65<br />

countries, including England, Brazil, Tanzania, Romania,<br />

Egypt, Bangladesh, United Arab Emirates<br />

and Iraq. Vatek Çevre Teknolojileri Sales Manager<br />

Esra Çevik answered our questions about ITM.<br />

Can you mention the products and their features<br />

that you will exhibit at ITM Fair?<br />

“Our company carries out projects, designs, production<br />

and sales of Textile Wastewater Treatment<br />

and Recycling Systems. Textile Industry is one of<br />

the sectors with the highest water usage. Nowadays,<br />

textile companies attach importance to the<br />

sustainability of their products. With our systems,<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

49<br />

we produce textile wastewater from dyehouses<br />

and washing processes in special designs to suit<br />

customer needs. Our tailor-made, specially designed<br />

Textile Wastewater Recycling Systems bring<br />

the wastewater from the processes to water of the<br />

desired quality, and we also separate the microplastic<br />

wastes in the water from the water.”<br />

SIGNATURE<br />

OPENING A NEW CHAPTER<br />

IN FABRIC COLORATION<br />

boyahanelerden ve yıkama proseslerinden<br />

çıkan tekstil atıksularını müşteri ihtiyacına<br />

uygun özel dizayn üretiyoruz. Terzi usulü özel<br />

dizayn <strong>Tekstil</strong> Atıksu Geri Kazanım Sistemlerimiz<br />

proseslerden çıkan atıksuları istenilen kalitede<br />

suya getiriyor, ayrıca suların içerisinde bulunan<br />

mikroplastik atıkları sudan ayrıştıyoruz.”<br />

INNOVATION FOR SUSTAINABLE DYEING<br />

What are your expectations from the fair?<br />

Fuardan beklentileriniz nelerdir?<br />

“Our expectation from the ITM exhibition is to<br />

“ITM fuarından beklentimiz sürdürülebilirliğe<br />

meet companies that care about sustainability<br />

önem veren ve tekstilde inovatif yaklaşımlı<br />

and have an innovative approach in textile. DISRUPTIVE We AND firmalarla SEAMLESS<br />

tanışmaktır. Suyun sürdürülebilirliği<br />

hakkında yardımcı olmak, firmaları<br />

want to help and raise awareness of companies<br />

about water sustainability.”<br />

bilinçlendirmek istiyoruz.”<br />

Signature‘s ultra-low liquor ratio has<br />

What would you like to say about your goals multiple cost and environmental <strong>2024</strong> yılı hedefleriniz benefits. ve çalışmalarınız<br />

and work for <strong>2024</strong>?<br />

Next to the major reduction hakkında of neler total söylemek dissolved<br />

solids, the tremendously reduced<br />

istersiniz?<br />

“Water scarcity is at the doorstep and many<br />

“Su kıtlığı kapıda ve devamında gelecek<br />

environmental problems will follow. As Vatek<br />

Environmental Technologies, we want consumption to of dyes, Çevre chemicals Teknolojileri and olarak doğaya karşı so-<br />

birçok çevresel sorunlar gelecektir. Vatek<br />

recycle more wastewater, being aware energy of our is a guarantee rumluluğumuz for sustainable bilincinde olarak daha fazla<br />

responsibility towards nature. We would like to<br />

atıksuyu geri kazandırmak istiyoruz. Değerli<br />

success.<br />

see you among us on this journey that we walk<br />

paydaşlarımızla yürüdüğümüz bu yolculukta<br />

sizleri de aramızda görmek with our valuable stakeholders.”<br />

isteriz.”<br />

VISIT US AT ITM Hall MA | Booth-No. MA005B<br />

SIGNATURE<br />

INNOVATION FOR SUSTAINABLE DYEING<br />

OPENING A NEW CHAPTER<br />

IN FABRIC COLORATION<br />

DISRUPTIVE AND SEAMLESS<br />

Signature‘s ultra-low liquor ratio has<br />

multiple cost and environmental benefits.<br />

Next to the major reduction of total dissolved<br />

solids, the tremendously reduced<br />

consumption of dyes, chemicals and<br />

energy is a guarantee for sustainable<br />

success.<br />

VISIT US AT ITM Hall MA | Booth-No. MA005B


50<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

TACHYON çevreci ürünlerle ITM’de<br />

TACHYON is at ITM with<br />

environmentally friendly products<br />

Küresel ortaklarıyla birlikte tekstil endüstrisine yönelik akıllı<br />

makineler tasarlayıp üreterek varlığını sürdürmeyi hedefleyen<br />

TACHYON, dünyanın en az su ve enerji tüketen makinası PLUVIA’yı<br />

üreterek sürdürülebilir çevreye katkıda bulunuyor.<br />

TACHYON, aiming to keep its existence by designing and producing<br />

smart machines for the textile industry together with its global partners,<br />

contributes to the sustainable environment by producing PLUVIA, the<br />

machine that consumes the least water and energy in the world.<br />

Daha az enerji ve su tüketen verimli makineler üretmeyi<br />

hedefleyen 4 mühendis tarafından 2013 yılında TACH-<br />

YON’u kurarak şelale anlamına gelen PLUVIA markasını<br />

piyasaya sundular. <strong>Tekstil</strong> terbiye makineleri konusunda<br />

Ar-Ge firması olarak çalışmalara başladıklarını ve<br />

4 engineers, aiming to produce<br />

efficient machines that consume less<br />

energy and water, founded TACHYON<br />

in 2013 and launched the PLUVIA<br />

brand, which means waterfall, to the<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

51<br />

market. Tachyon Board Member Zafer<br />

Serttaş, emphasizing that they started<br />

working as an R&D company on textile<br />

finishing machines and that they have<br />

so far managed to produce textile<br />

finishing machines with the least water<br />

and energy consumption values, said<br />

that they have undertaken the mission<br />

of having social and environmental<br />

goals beyond sustainable growth<br />

through energy efficiency.<br />

Serttaş, stating that they has contributed<br />

to a sustainable environment<br />

by producing ‘simple, smart and<br />

efficient’ machines with the intense<br />

work it started in 2013, with PLUVIA,<br />

the world’s least energy and water<br />

consuming machine, answered our<br />

questions about the ITM <strong>2024</strong> Fair.<br />

Can you give information about the<br />

products you will exhibit at the fair?<br />

“Energy and water consumption is<br />

a global problem that has the most<br />

negative impact on the environment<br />

in addition to being the biggest cost<br />

problem in textile factories. The machines<br />

we produce are particularly<br />

successful in reducing environmental<br />

impacts, such as pre-washing,<br />

washing raw fabrics or washing<br />

and degreasing all kinds of fabrics.<br />

There will also be a very successful<br />

product at the fair, with which we<br />

achieved the highest values both in<br />

the customers’ own measurements<br />

and in the measurements we made<br />

independently. We will exhibit at the<br />

fair a machine that will meet the basic<br />

needs of all customers in knitting<br />

and weaving and should be in every<br />

business currently.”<br />

bugüne kadar en az su ve enerji tüketimi değerlerine<br />

sahip tekstil terbiye makineleri üretmeyi başardıklarını<br />

vurgulayan Tachyon Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Serttaş,<br />

enerji verimliliği yoluyla sürdürülebilir büyümenin ötesinde<br />

sosyal ve çevresel hedeflere sahip olması gerektiği<br />

misyonunu da üstlendiklerini söyledi.<br />

Dünyanın en az enerji ve su tüketen makinesi” PLUVIA,<br />

2013 yılında başlattığı yoğun çalışmalarla ‘basit, akıllı<br />

ve verimli’ makineler üreterek sürdürülebilir bir çevreye<br />

katkıda bulunduklarını dile getiren Serttaş, ITM <strong>2024</strong> Fuarı<br />

ile ilgili sorularımızı cevaplandırdı.<br />

Fuarda sergileyeceğiniz ürünler hakkında bilgi verir misiniz?<br />

“<strong>Tekstil</strong> fabrikalarında enerji ve su tüketimi en büyük maliyet<br />

sorunu olmasının yanı sıra çevreye en olumsuz etkisi<br />

olan küresel bir sorundur. Üretmiş olduğumuz makineler<br />

özellikle çevresel etkilerin azaltılmasında ön yıkama, ham<br />

kumaşlarının yıkanmasında veya her türlü kumaş çeşitlerinin<br />

yıkanmasında ve yağlarından sökülmesinde oldukça<br />

başarılı. Gerek müşterilerin kendi ölçümlerini, gerekse<br />

bizim bağımsızca yaptırdığımız ölçümlerde zirvedeki değerleri<br />

elde ettiğimiz çok başarılı bir ürünümüz de fuarda<br />

olacak. Şu anda örgü ve dokumada bütün müşterilerin<br />

temel ihtiyaçlarını karşılayacak, her işletmede de olması<br />

gereken bir makineyi de fuarda sergileyeceğiz. “<br />

Fuardan beklentileriniz nedir? Nasıl bir fuar bekliyorsunuz?<br />

“Tabii ki gönlümüz çok heyecanlı, hareketli bir fuar<br />

geçirmeyi umuyor. Ancak globale baktığımız zaman,<br />

tekstil pazarında son bir senedir maalesef bir düşüş var.<br />

Gittiğimiz her bölgede bunu görüyoruz. Dünyanın genel<br />

ekonomik meselelerinden en büyük payı alan belki de<br />

tekstildir. İnsanlar tekstille alakalı tüketimini biraz sınırladı<br />

gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu da makine üreticilerine kadar<br />

tabi ki sirayet etti. Çünkü tekstil sektörün yatırım iştahı<br />

azaldı. Ama maalesef ki geneldeki, yurt dışındaki tekstil<br />

pazarlarından çok daha fazla etkilenen yer Türkiye. Türkiye’deki<br />

tekstilcilerimizin, yani müşterilerimizin işleri aslında<br />

azaldı. Son dönemlerde üretimde bir yükseliş trendi var.<br />

Bu hepimiz için mutluluk verici. Ama bir önceki fuara göre<br />

değerlendirdiğimiz zaman genel heyecan daha düşük.”<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


52<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

<strong>2024</strong> hedefleriniz ve beklentiniz nelerdir?<br />

<strong>2024</strong>’un ilk yarısını tamamlamak üzereyiz. <strong>2024</strong> yılı için<br />

genelde hedefleri bir miktar küçülttüğümüzü görüyoruz.<br />

Daha mütevazi hedefler koyduk ve bu yıl biraz daha<br />

temkinli ilerleriz gibi geliyor. Fuar sonrasında, beklentimiz<br />

durağan sürecin sona ereceği yönünde. Ne kadar<br />

hareket olur bilemiyorum. Bir anda çok ilerlenmez diye<br />

düşünüyorum. Ama Haziran ayı ve sonrasında işler<br />

daha iyi olacaktır. Yukarı doğru bir ivme bekliyorum. Yukarı<br />

yönlü olacaktır ivme ama keskin, çok hızlı bir ivme<br />

değil. Gelişmeleri hep beraber göreceğiz. Firma olarak<br />

biz yine Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğümüz üretimlerimiz<br />

devam edecek. Biz onlara odaklanmış durumdayız.<br />

Gelecek için şunu diyebiliriz. Firma olarak biz her<br />

sene yurt dışı pazarımızı arttırdık. Şimdi odaklandığımız<br />

konulardan bir tanesi global yapılanma, global pazarlama<br />

ve yeni tekstil pazarlarına giriş. Yeni ürünlerimizle<br />

beraber <strong>2024</strong> ve sonrası daha fazla pazarda söz sahibi<br />

olup, ihracat hacmini daha da yukarı çıkarmak. Yani<br />

ana hedefimiz de bu olarak geçildi.”<br />

What are your expectations from<br />

the fair? What kind of fair are you<br />

expecting?<br />

“Of course, we hope to have a very<br />

exciting and lively fair. However, considering<br />

globally, unfortunately there<br />

has been a decline in the textile<br />

market for the last year. We see this<br />

in every region we go to. Perhaps it<br />

is textile that has the biggest share in<br />

the world’s general economic issues.<br />

It seems that the people have limited<br />

their textile-related consumption<br />

a little. Therefore, of course, this has<br />

spread to machine manufacturers. IT<br />

is because the investment appetite<br />

of the textile sector has decreased.<br />

But unfortunately, Turkey is generally<br />

the place that is much more affected<br />

than the textile markets abroad.<br />

The business of our textile manufacturers,<br />

that is, our customers, in Turkey<br />

has actually decreased. There has<br />

been an upward trend in production<br />

recently. This is pleasing for all of us.<br />

But when we evaluate it compared<br />

to the previous fair, the general excitement<br />

is lower.”<br />

What are your goals and<br />

expectations for <strong>2024</strong>?<br />

We are about to complete the first<br />

half of <strong>2024</strong>. We see that we have<br />

generally reduced the targets slightly<br />

for <strong>2024</strong>. We have set more modest<br />

goals and it seems like we will proceed<br />

a little more cautiously this year.<br />

After the fair, our expectation is that<br />

the stagnant process will end. I don’t<br />

know how much movement there<br />

will be. I don’t think much progress<br />

will occur at once. But things will get<br />

better in June and beyond. I expect<br />

upward momentum. The momentum<br />

will be upward, but not a sharp, very<br />

fast acceleration. We will see the developments<br />

together. As a company,<br />

we continue our R&D studies and<br />

our production will continue. We are<br />

focused on them. We can say this for<br />

the future. As a company, we increased<br />

our foreign market every year.<br />

One of the issues we focus on now is<br />

global structuring, global marketing<br />

and entering new textile markets.<br />

With our new products, we want to<br />

have a say in more markets in <strong>2024</strong><br />

and beyond and increase the export<br />

volume even further. So, this was<br />

stated as our main goal.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


optical defect detection<br />

by <strong>May</strong>er & Cie.<br />

competence from Germany since 1905<br />

Türkiye Mümessili:<br />

<strong>May</strong>er Mümessillik <strong>Tekstil</strong> Tic. Ltd. Sti.<br />

Oruc Reis Mah. Giyimkent Sitesi 11.<br />

Sok. No. 68<br />

34235 Esenler-Istanbul, Turkey<br />

phone +90 212 5601328<br />

www.mayertr.com<br />

Türkiye Mümessili:<br />

<strong>May</strong>er Mümessillik <strong>Tekstil</strong> Tic. Ltd. Sti.<br />

Oruc Reis Mah. Giyimkent Sitesi 11.<br />

Sok. No. 68<br />

34235 Esenler-Istanbul, Turkey<br />

phone +90 212 5601328<br />

www.mayertr.com<br />

4-8<br />

JUNE <strong>2024</strong><br />

www.itmexhibition.com<br />

Visit us<br />

Hall: 07<br />

Stand: 713<br />

Tüyap Fair and Congress Center<br />

www.mayercie.com


54<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

Stäubli ITM <strong>2024</strong>’te -<br />

Verimliliği hızlı ve kaliteli işlemlerle<br />

yeniden tanımlıyor<br />

Stäubli at ITM <strong>2024</strong> - Redefining efficiency:<br />

with speed and quality processing<br />

Stäubli is presenting an overview of its<br />

latest high-end technologies, machinery,<br />

and solutions that offer the textile<br />

industry more and greater benefits.<br />

Customers will discover a novelty dedicated<br />

to style changes in the weaving<br />

preparation department: SAFIR PRO S67,<br />

the new speed generation for the automatic<br />

drawing in of colored warps.<br />

Quality and high-speed processing<br />

of warps in the weaving preparation<br />

Stäubli en yeni ve üst düzey teknolojilerini, makinelerini<br />

ve tekstil sektörüne büyük fayda sağlayan çözümlerinin<br />

genel bir özetini sunuyor. Standını ziyaret eden<br />

müşterilerimiz dokuma hazırlığında desen değişikliği<br />

için bir yenilik keşfedecekler: SAFIR PRO S67, renkli çözgülerin<br />

otomatik taharlanması için yeni ve hızlı nesil.<br />

Dokuma hazırlığında çözgülerin<br />

kaliteli ve yüksek hızla işlenmesi<br />

YENİ SAFIR PRO S67 çözgü makinesi –<br />

hızlı ve hassas işlemler!<br />

Alanında bilinen SAFIR otomatik tahar makineleri iş<br />

akışını kısaltmayı mümkün kılarak maliyet tasarrufu ve<br />

NEW SAFIR PRO S67 drawing in machine –<br />

speed and precision!<br />

The renowned SAFIR automatic<br />

drawing-in machines make it possible<br />

to shorten workflows, resulting in cost<br />

savings and expanding the variety of<br />

application possibilities. Equipped with<br />

state-of the art Stäubli technology, the<br />

so-called Active Warp Control (AWC),<br />

the SAFIR drawing-in machines feature<br />

capabilities such as colour recognition<br />

or yarn repeat management. Even<br />

warps with multiple colours and without<br />

a 1:1 lease can be drawn in, with no error<br />

or loss of productivity. The final result<br />

is a perfectly drawn-in weaving harness<br />

ready for the downstream weaving<br />

process. Visitors to ITM <strong>2024</strong> can witness<br />

for themselves the impressive speed<br />

and efficiency of automatic drawing in<br />

with the SAFIR PRO S67 model, dedicated<br />

to the needs of cotton fabric mills<br />

whose main applications are colored<br />

warps for shirting or other.<br />

Stäubli is showing the speed live<br />

at the booth.<br />

TIEPRO warp-tying machine – operator<br />

friendly and efficient<br />

Another crucial process in many weaving<br />

mills is warp tying. Stäubli is presen-<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


Sürdürülebilir baskı için parlak renkler<br />

■ Esneklik, göz alıcı desenler ve hızlı üretime alma<br />

■ 16 veya 32 baskı kafalı iki versiyon<br />

■ Sofistike desenler de canlı renklerin sürekli alınması için kumaş beslemeden çıkışa kadar kullanılan<br />

doğru komponentler<br />

■ Mükemmel fiyat üretim oranı<br />

Pigment boyalar<br />

■ Yüksek ışık haslıklı, kuvvetli ve parlak renk eldesi<br />

■ Geniş renk yelpazesi ile mükemmel çalışabilirlik<br />

■ Buharlama ve yıkamanın elimine edilmesi ile.<br />

Jasmine makinemizin<br />

pigment baskı<br />

performasını izlemek<br />

için 4. Salon 406<br />

no’lu standımıza<br />

bekliyoruz.<br />

Visit Jasmine<br />

SPGPRINTS.COM


56<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

uygulama olanaklarının çeşitliliğinin artırılmasını sağlıyor.<br />

Stäubli’nin en son teknolojilerinden Aktif Çözgü Kontrolü’ne<br />

sahip olan SAFIR tahar makinesi, renk tanıma ve iplik tekrarı<br />

yönetimi gibi özelliklere sahiptir. Çok renkli ve 1:1 çaprazlı<br />

olmayan çözgüler bile hata ya da üretim kaybı olmadan<br />

taharlanabilir. Nihai sonuç mükemmel şekilde taharlanmış,<br />

dokuma işlemine hazır bir dokuma takımıdır. ITM <strong>2024</strong> misafirleri,<br />

ana uygulamaları renkli gömleklik veya diğer renkli<br />

çözgüler olan pamuklu kumaş üreticilerinin ihtiyaçlarına<br />

özel geliştirilen SAFIR PRO S67’nin etkileyici hızı ve otomatik<br />

taharlamadaki verimliliğini deneyimleyebilecekler.<br />

TIEPRO çözgü düğümleme makinesi –<br />

operatör dostu ve verimli<br />

Dokuma fabrikalarındaki bir başka kritik uygulamaysa çözgü<br />

düğümlemedir. Stäubli TIEPRO çözgü düğümleme makinesini<br />

TPF3B-10 çözgü düğümleme sehpasıyla sergiliyor.<br />

Bu makine, düğümlenecek çözgünün kolayca başlatılmasını<br />

ve işlenmesini destekleyen benzersiz özellikler sunar. Ekran<br />

operatörleri yönlendirdiği için yeni personel makinenin<br />

nasıl çalıştırılacağını kolayca öğrenebilir. TIEPRO düğümleme<br />

makinesinin avantajlarından biri de, çift düğüm tespit<br />

edilirse makinenin özel “otomatik geri çalışma fonksiyonu”<br />

düğümleme işlemini otomatik olarak geriye alıp iplik<br />

ayırma adımını tekrarlar. Bu işlem iplik kesilmeden önce<br />

gerçekleşir. Makine yağ banyosu gerektirmemesi sayesinde<br />

fabrikada yüksek kullanılabilirlik sağlar.<br />

Enerji tasarrufu sağlayan Jakarlı dokuma çözümleri<br />

SX PRO Jakar makinesi, zorlu pazar taleplerini karşılıyor<br />

Stäubli SX PRO, pazarın yüksek güç verimliliği ve düşük<br />

enerji tüketimi taleplerini karşılıyor. Kanıtlanmış Stäubli<br />

Jakar teknolojisinin yanı sıra enerji tüketimini azaltmak<br />

için çeşitli yenilikler içermektedir: MX PRO modülünün<br />

düşük sürtünmeli tasarımı, makinenin kendisine tamamen<br />

entegre edilmiş güç kaynağı ve optimize edilmiş sıcaklık<br />

izleme özelliğine sahip yeni bir havalandırma sistemi.<br />

2688 çengelle donatılmış SX PRO, havlu, giysilik kumaşlar,<br />

duvar halıları ve döşemelik kumaşların üretildiği Türkiye<br />

pazarına mükemmel şekilde uyum sağlıyor.<br />

Stäubli standı ziyaretçileri yeni SX PRO Jakar makinesini<br />

bir Stäubli dizimi ile birlikte inceleyebilirler.<br />

Yüksek hızlı çerçeveli dokuma için ağızlık oluşumu<br />

Rotatif armür, Stäubli tarafından yıllar önce icat edilmiş,<br />

ve hala geliştirilmeye devam edilen devrim niteliğinde bir<br />

makinedir. Üçüncü nesil elektronik rotatif armürler S3000<br />

/ S3200 elektronik rotatif armür ailesi evrimsel bir tasarımting<br />

the TIEPRO warp tying machine<br />

together with TPF3B-10 warp tying<br />

frame. This machine offers unique features<br />

supporting easy start up and<br />

processing of the warp to be tied.<br />

New staff can easily learn how to run<br />

the machine as the screen guides<br />

the operator. A standalone advantage<br />

of the TIEPRO tying machine is<br />

that if a double end is detected, the<br />

machine with its exclusive auto-reverse<br />

function automatically reverses<br />

and redoes that yarn separation<br />

step. This process takes place before<br />

the yarn is cut. The machine does<br />

not require an oil bath and maintains<br />

high availability in the mill.<br />

Being demonstrated at the booth.<br />

Energy saving Jacquard<br />

weaving solutions<br />

SX PRO Jacquard machine answers<br />

challenging market demands<br />

The Stäubli SX PRO responds to<br />

market demands for higher power<br />

efficiency and lower energy consumption.<br />

It incorporates all of the<br />

proven Stäubli Jacquard technology<br />

as well as several innovations to<br />

reduce energy consumption: low-friction<br />

design of the MX PRO module,<br />

power supply fully integrated into the<br />

machine itself, and a new ventilation<br />

system with optimized temperature<br />

monitoring. Equipped with up to<br />

2,688 hooks, the SX PRO is perfectly<br />

adapted to the needs of the Turkish<br />

market, where terry cloth, apparel<br />

fabrics, tapestries, and upholstery<br />

fabrics are produced.<br />

Visitors to the Stäubli booth can observe<br />

the new SX PRO Jacquard machine<br />

in combination with a Stäubli<br />

harness at a demonstration stand.<br />

Shed formation for high speed<br />

frame weaving<br />

The rotary dobby is a revolutionary<br />

machine invented by Stäubli many<br />

decades ago, and Stäubli has been<br />

continuously developing it further.<br />

The third generation of electronic<br />

rotary dobbies, the S3000 / S3200<br />

electronic rotary dobby family, is an<br />

evolutionary design. It incorporates<br />

the unique Stäubli locking system,<br />

which provides enhanced security<br />

for the selection of the heald frames,<br />

allowing higher running speeds and<br />

superior reliability. This latest generation<br />

of electronic rotary dobbies offers<br />

astounding benefits to weavers.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


58<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

dır. Daha yüksek çalışma hızlarına ve üstün güvenilirliğe<br />

olanak tanıyan, gücü çerçevelerinin seçimi için gelişmiş<br />

güvenlik sağlayan benzersiz Stäubli kilitleme sistemine<br />

sahiptir. Son nesil elektrik rotatif armürler dokumacılara<br />

olağanüstü fayda sunmaktadır.<br />

Geçen sene dokumacılar yeni S3280 elektronik rotatif<br />

armür konseptini Milano’da keşfedebilmişti, bu sene ITM<br />

misafirleri aynı yeniliği İstanbul’da keşfedebilecekler. Bu<br />

armür, ultra yüksek hızlı çalışma, minimum titreşim ve son<br />

derece güvenilir performans sunması için tasarlandı. Yeni<br />

e32/33 G alt hareket grubu ile birleştirilen S3280, maksimum<br />

üretkenlik isteyen çerçeveli dokuma fabrikaları için<br />

olmazsa olmazdır. Ayrıca bu armür, doğal kaynakları<br />

en iyi şekilde kullanan çevre dostu çözümler sunarak<br />

Stäubli’nin sürdürülebilirliğe olan bağlılığını da temsil etmektedir.<br />

S3000/S3200 serisindeki Stäubli rotatif armürler<br />

%93 oranında metalden oluşmaktadır. Geriye kalan %7’yi<br />

elektronik bileşenler, kablolar ve plastikler oluşturmaktadır.<br />

Bu sonuç, bu makinelerin geri dönüştürülebilirliğinin<br />

ürün ailesine bağlı olarak en az %96 ila %99 arasında<br />

değiştiği anlamına gelmektedir.<br />

Az bakım gerektiren Stäubli alt hareket grupları<br />

Alt hareket grubu, çerçeveli dokuma kurulumunda çok<br />

sayıda yük ve kuvvetin üstesinden gelen hayati bir bağlantıdır.<br />

Stäubli, alt pozisyonlu armürler için e32/33 adaptasyonunu<br />

ve üst pozisyonlu armürler için ise de82/83<br />

adaptasyonunu sunuyor. Yalıtımlı ve patentli rulmanlara<br />

sahip bu alt hareket grubu bakım ihtiyacını azaltır ve<br />

genel kurulumun performansını artırır. e3*F alt hareket<br />

grubunun geri dönüşüm potansiyeli %99’un üzerindedir.<br />

Çok yönlü bir halı yelpazesi için halı dokuma sistemleri<br />

2023 yılında Milano’da düzenlenen ITMA Fuarı’nda<br />

Stäubli ALPHA 580 UNIVERSAL halı dokuma makinesinin<br />

lansmanını gerçekleştirdi. O zamandan beri bu dokuma<br />

sistemi, pek çok farklı halı çeşidinde daha fazla üretkenlik<br />

ve esneklik sağlaması için önde gelen halı fabrikalarında<br />

kullanılmaya başlandı. NOEMI elektronik mimarisine sahip<br />

LX2494 Jakar makinesi donanımıyla birlikte, operasyonel<br />

stabiliteyi mümkün kılıyor.<br />

ALPHA 580 UNIVERSAL ile dokunan son halı örneklerini<br />

standımızda inceleyebilirsiniz.<br />

Partner stantlarında Stäubli<br />

Jakar makineleri, armürler ve eksantrik makineleri ile uygulamalarda<br />

Stäubli ürünlerinin daha fazla örneği ITM <strong>2024</strong> sırasında<br />

Stäubli partnerlerinin çeşitli stantlarında görülebilir.<br />

Last year weavers could discover the<br />

brand new S3280 electronic rotary<br />

dobby concept in Milan, now visitors<br />

to ITM can discover it in Istanbul.<br />

This dobby is designed for ultra-high-speed<br />

operation, a minimum<br />

of vibration, and extremely reliable<br />

performance. Coupled with the new<br />

e32/33 G transmission, the S3280 is a<br />

must-have solution for frame-weaving<br />

mills that demand the utmost in<br />

productivity. In addition, this dobby<br />

is representative for Stäubli’s commitment<br />

to sustainability, providing<br />

eco-friendlier solutions that make<br />

optimum use of natural resources.<br />

Stäubli rotary dobbies in the S3000/<br />

S3200 series are composed of more<br />

than 93% metal. The remaining 7%<br />

comprises electronic components,<br />

plastics, cables, etc. This means<br />

the recyclability of these machines<br />

ranges from at least 96% to over 99%,<br />

depending on the range family.<br />

Stäubli unique low maintenance<br />

transmissions<br />

The transmission is a vital link in<br />

the frame-weaving installation,<br />

handling a great many loads and<br />

forces. Stäubli offers the e32/33 for<br />

low-mounted and the de82/83 for<br />

top-mounted dobbies. With sealed<br />

and patterned bearings, these<br />

transmissions reduce the need for<br />

maintenance and enhance the performance<br />

of the overall installation.<br />

The recycling potential of the e3*F<br />

transmission is over 99%.<br />

Carpet-weaving systems<br />

for a versatile carpet offer<br />

On ITMA 2023 in Milan Stäubli launched<br />

the ALPHA 580 UNIVERSAL<br />

carpet weaving machine. Since,<br />

this weaving system has been<br />

integrated in several leading carpet<br />

factories where it provides increased<br />

productivity and flexibility for<br />

handling a wide range of carpet<br />

varieties. Equipped with the LX2494<br />

Jacquard machine, featuring the<br />

NOEMI electronic architecture, it is a<br />

synonym of operational stability.<br />

Latest carpet samples woven<br />

on the ALPHA 580 UNIVERSAL<br />

can be seen at the booth.<br />

Stäubli at partner booths<br />

More examples of Stäubli products,<br />

in applications with Jacquard machines,<br />

dobbies, and cam motions<br />

can be seen during ITM <strong>2024</strong> at various<br />

booths of Stäubli partners.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


60<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

Retaş Makine ITM <strong>2024</strong>’de<br />

Retaş Makine at ITM <strong>2024</strong><br />

Örme sektöründe faaliyet<br />

gösteren Retaş Makine<br />

Kurucusu Ramazan<br />

Eroğlu, iyileşen ekonomik<br />

koşullara bağlı olarak Türk<br />

tekstil pazarının yılın ikinci<br />

yarısında yukarı doğru ivme<br />

kazanacağını öngörüyor.<br />

Ramazan Eroğlu, Founder of<br />

Retaş Makine, operating in<br />

the knitting sector, predicts<br />

that the Turkish textile market<br />

will gain upward momentum<br />

in the second half of the year,<br />

depending on the improving<br />

economic conditions.<br />

Retaş Makine, operating in the knitting sector<br />

with over 35 years of experience of its founder,<br />

is offering knitting-related supply and service<br />

with the knowledge it has acquired. Retaş<br />

has also been supplying knitting needles and<br />

sinkers, knitting machines and yarn feeders for<br />

more than 20 years and making direct sales<br />

to Turkey and Central Asian countries. Retaş<br />

Company Owner Ramazan Eroğlu answered<br />

our questions about the ITM <strong>2024</strong> Fair.<br />

Can you mention the products and their<br />

features that you will exhibit at ITM Fair?<br />

Runshan Knitting Machine is one of the companies<br />

that has gained the appreciation of the sector,<br />

especially in the field of jacquard machines.<br />

• Namseo Knitting Needles is a company<br />

originating from South Korea and has been<br />

producing knitting needles for over 50 years.<br />

It never compromises on quality and has an<br />

important position in the sector.<br />

Kurucusunun 35 yılı aşkın tecrübesiyle örme<br />

sektöründe faaliyet gösteren Retaş Makine,<br />

edinmiş olduğu bilgi birikimi ile örme ile ilgili<br />

tedarik ve servis hizmeti sunmaktadır. Retaş,<br />

aynı zamanda 20 yılı aşkın süredir örgü iğneleri<br />

ve platinleri, örgü makineleri ve iplik fürnisörleri<br />

tedarik ederek Türkiye ve Orta Asya<br />

ülkelerine doğrudan satış yapmakta. Retaş<br />

Firma Sahibi Ramazan Eroğlu, ITM <strong>2024</strong> Fuarı<br />

ile ilgili sorularımızı cevaplandırdı.<br />

ITM Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürünlerinizden<br />

ve özelliklerinden bahseder misiniz?<br />

Runshan Örgü Makinası, özellikle jakar makinası<br />

alanında sektörün takdirini kazanan<br />

firmalardan biridir.<br />

• Namseo Örgü İğneleri, Güney Kore menşeli<br />

bir firmadır ve 50 yılı aşkın süredir örgü iğneleri<br />

üretmektedir. Kalite konusunda asla taviz vermeyen<br />

ve sektörde önemli bir konuma sahiptir.<br />

• Mr. Sinker Örgü Platinleri, her türlü örgü platinini<br />

kısa sürede ve yüksek kalitede üretebilecek<br />

kapasiteye sahip bir firmadır.<br />

• SMG İplik Finisörleri, geniş ürün yelpazesiyle<br />

sektöre yön veren firmalardan biridir.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


• Mr. Sinker Knitting Sinkers is a company<br />

that has the capacity to produce<br />

all kinds of knitting sinkers in a short time<br />

and with high quality.<br />

• SMG Yarn Finishers is one of the<br />

companies that leads the sector with its<br />

wide product range.<br />

What are your expectations from the fair?<br />

“ITM<strong>2024</strong> fair is an extremely important<br />

event for the stagnant textile market;<br />

we estimate that it will provide a high<br />

amount of business contacts, especially<br />

for foreign markets.”<br />

What would you like to say about your<br />

goals and work for <strong>2024</strong>?<br />

“We completed the first half of <strong>2024</strong> as<br />

a routine business volume, but we are<br />

hopeful for the second half of the year.<br />

We predict that the Turkish textile market<br />

will gain upward momentum, especially<br />

due to improving economic conditions.”<br />

Fuardan beklentileriniz nelerdir?<br />

“ITM<strong>2024</strong> fuarı, durgun olan tekstil pazarı<br />

için son derece önemli bir etkinliktir,<br />

özellikle yurt dışı pazarlar için yüksek<br />

miktarda iş bağlantısı sağlayacağını<br />

tahmin ediyoruz.”<br />

<strong>2024</strong> yılı hedefleriniz ve çalışmalarınız<br />

hakkında neler söylemek istersiniz?<br />

“<strong>2024</strong> yılının ilk yarısını rutin iş hacmi<br />

olarak tamamladık, ancak yılın ikinci<br />

yarısından umutluyuz. Özellikle iyileşen<br />

ekonomik koşullara bağlı olarak Türk<br />

tekstil pazarının yukarı doğru ivme kazanacağını<br />

öngörüyoruz.”


62<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

Başta <strong>Tekstil</strong> Kimyasalları olmak üzere birçok Endüstriyel Kimyasallar ve<br />

çeşitli Endüstriyel Yağlayıcı ürünler ile Bakım Kimyasalları üretimlerini<br />

gerçekleştiren Promar, dünya çapında bir çok ülkeden yeni müşterilerle<br />

tanışıp global pazarda daha güçlü ihracat hedeflerine ulaşmayı planlıyor.<br />

Promar, which produces many Industrial Chemicals, especially Textile<br />

Chemicals, and various Industrial Lubricant products and Maintenance<br />

Chemicals, plans to meet new customers from many countries around<br />

the world and achieve stronger export targets in the global market.<br />

Promar global pazarda<br />

büyümeyi hedefliyor<br />

Promar aims to grow<br />

in the global market<br />

Promar Endüstriyel Kimyasallar AŞ 1996 yılında İstanbul’da<br />

kurulmuştur. Başta <strong>Tekstil</strong> Kimyasalları olmak üzere birçok Endüstriyel<br />

Kimyasalların üretimini ve çeşitli Endüstriyel Yağlayıcı<br />

ürünler ile Bakım Kimyasalları üretimlerini gerçekleştirmektedir.<br />

Bunların yanı sıra firma uzun yıllardır DuPont (Artistri, Molykote<br />

ticari markaları), Chemours (Krytox, Vertrel, Fluoroguard<br />

ticari markaları), Stoner (Trasys markası) gibi yüksek repütasyonlu<br />

global firmaların Türkiye Distribütörlüklerini başarıyla<br />

sürdürmektedir. Promar AŞ (ve PRM AŞ) 27 yıllık deneyimleri ve<br />

çeşitli sektörlerde öncü rollerini müteakip 30 Aralık 2022 tarihi<br />

itibarıyla Lüksemburg merkezli global ve oldukça yüksek bir<br />

repütasyona sahip olan Ravago Chemicals SA grup şirketlerine<br />

katılarak uluslararası deneyimli ve artan kabiliyetleriyle müşterilerine,<br />

tedarikçilerine, tüm iş ortaklarına ve çalışanlarına daha<br />

fazla katkılar, faydalar, değerler sunacaktır. 4-8 Haziran tarihleri<br />

Promar Industrial Chemicals AS<br />

was established in 1996 in Istanbul.<br />

The Company carries out<br />

the production of many Industrial<br />

Chemicals, especially Textile<br />

Chemicals at most, and also<br />

various Industrial Lubricants<br />

and Maintenance Chemicals.<br />

In addition to these, Promar AS<br />

has been successfully maintaining<br />

the Turkey distributorship<br />

of high-reputation global<br />

companies such as DuPont<br />

(Artistri, Molykote trademarks),<br />

Chemours (Krytox, Vertrel, Fluoroguard<br />

trademarks), Stoner<br />

(Trasys brand) for many years.<br />

Promar AS (and also PRM AS)<br />

joined the Luxembourg-based<br />

global and highly-reputed<br />

Ravago Chemicals SA group<br />

companies as of 30 December<br />

2022, following 27 years of<br />

experience and leading roles<br />

in various sectors. Promar AS<br />

will promise more contribution,<br />

benefit and value to all its<br />

customers, suppliers, business<br />

partners and employees with<br />

its increasing international<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

63<br />

experience and increasing<br />

capabilities in the upcoming<br />

period. Mehmet Öncül, Export<br />

Sales Manager of the company,<br />

which attended the ITM<br />

Fair held between 4-8 June,<br />

answered our questions.<br />

Can you mention the products<br />

and their features that you will<br />

exhibit at ITM Fair?<br />

Textile Auxiliary Chemicals<br />

Division<br />

• Textile Auxiliary Chemicals<br />

for Pretreatment, Dyeing &<br />

Finishing Processes,<br />

• Fiber-Yarn Lubricants, Spinfinishes,<br />

Antistatic Compounds,<br />

• Digital Printing Pre - Post<br />

Treatment Chemicals<br />

• Chemours - Krytox® - Ram<br />

Makinesi için Yüksek Performans<br />

Yağlayıcıları<br />

Lubricant Division<br />

• Industrial Lubricants,<br />

• Knitting Machinery Oils,<br />

• DuPont - Molykote® -<br />

Textile Machinery Oils and<br />

Lubricants<br />

• Chemours - Krytox® - High<br />

Performance Lubricants for<br />

Stenters<br />

arasında düzenlenecek olan ITM Fuarına katılan firmanın İhracat<br />

Satış Müdürü Mehmet Öncül sorularımızı cevaplandırdı.<br />

ITM Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürünlerinizden ve<br />

özelliklerinden bahseder misiniz?<br />

<strong>Tekstil</strong> Yardımcı Kimyasalları<br />

• Ön Terbiye, Boyama ve Bitim İşlemleri İçin<br />

<strong>Tekstil</strong> Yardımcı Kimyasalları<br />

• Elyaf-iplik Yağları, Spinfinish, Antistatik Maddeler,<br />

• Dijital baskı ön işlem ve son işlem kimyasalları<br />

Yağlama Maddeleri<br />

• Endüstriyel Yağlar<br />

• Yuvarlak Örgü Makine Yağları<br />

• DuPont - Molykote® - <strong>Tekstil</strong> Makineleri Yağlayıcıları ve<br />

Bakım Ürünleri<br />

Fuardan beklentileriniz nelerdir?<br />

“ITM Istanbul fuarı global bir fuar haline geldi. Yurtiçi ve yurtdışında<br />

var olan müşterilerimize ilaveten dünya çapında bir çok<br />

ülkeden yeni müşterilerle tanışıp global pazarda daha güçlü<br />

ihracat hedeflerine ulaşmayı planlıyoruz.”<br />

<strong>2024</strong> yılı hedefleriniz ve çalışmalarınız hakkında<br />

neler söylemek istersiniz?<br />

“Önümüzdeki yıllarda yurt dışı pazarlarda daha fazla ülkeye ihracatımızla<br />

ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Halihazırda<br />

Bangladeş, Pakistan, Rusya, Mısır, Özbekistan gibi ülkelerde<br />

örgü makine yağları, tekstil yardımcı kimyasalları ve dijital baskı<br />

mürekkepleri konularında güzel iş birliklerimiz bulunmaktadır.”<br />

What are your expectations<br />

from the fair?<br />

“ITM Istanbul has become a<br />

global exhibition. In addition<br />

to our existing customers<br />

locally and globally, we are<br />

planning to meet new customers<br />

from many countries all<br />

over the world and achieve<br />

a stronger export sales in the<br />

global market.”<br />

What would you like to say<br />

about your goals for <strong>2024</strong>?<br />

We want to contribute to<br />

our country’s economy by<br />

exporting to more countries in<br />

foreign markets in the coming<br />

years. We currently have<br />

good collaborations in the<br />

fields of knitting machine oils,<br />

textile auxiliary chemicals and<br />

digital printing inks in countries<br />

such as Bangladesh, Pakistan,<br />

Russia, Egypt and Uzbekistan.<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


64<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

Tİ-Hİ Teks, yeni ürün serileriyle<br />

ITM <strong>2024</strong>’de<br />

Tİ-Hİ Teks is at ITM <strong>2024</strong> with<br />

its new product series<br />

Tİ-Hİ Teks, which has been manufacturing<br />

knitting platinum for the knitting<br />

sector since 1995, continues its successful<br />

work. As the first company to<br />

produce these products in Turkey, the<br />

product range they developed in line<br />

with the needs of the knitting sector<br />

currently includes approximately 6,000<br />

types of products for socks, flat knitting<br />

and circular knitting machines, and this<br />

Sektörde ses getirecek<br />

özelliklere sahip yeni<br />

seri ürünlerini fuarda<br />

sergileyeceklerini<br />

belirten Tİ-Hİ Teks<br />

Genel Müdürü Emre<br />

Özkan, <strong>2024</strong> yılında<br />

kapasite artırımına ve<br />

modernizasyona yönelik<br />

bir dizi ciddi yatırım<br />

yapacaklarını söyledi.<br />

Tİ-Hİ Teks Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Ballı ve<br />

Genel Müdürü Emre Özkan<br />

Neşe Ballı, Chairman of Tİ-Hİ Board and<br />

Emre Özkan, General Manager<br />

1995 yılından beri, örme sektörü için örgü platini imal<br />

eden Tİ-Hİ Teks, başarılı çalışmalarını sürdürüyor.<br />

Türkiye’de bu ürünleri ilk üreten firma olarak örme sektörünün<br />

ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdikleri ürün<br />

yelpazesinde şu anda, çorap, düz örgü ve yuvarlak<br />

Tİ-Hİ Teks General<br />

Manager Emre Özkan,<br />

stated that they will<br />

exhibit their new series<br />

products with features<br />

that will influence in<br />

the sector at the fair,<br />

said that they will make<br />

a series of serious<br />

investments towards<br />

capacity increase and<br />

modernization in <strong>2024</strong>.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

65<br />

number is increasing day by day. Tİ-Hİ<br />

Teks General Manager Emre Özkan,<br />

emphasizing that they currently export<br />

to more than 30 countries as a company<br />

operating in both national and<br />

international markets, answered our<br />

questions about the ITM <strong>2024</strong> Fair.<br />

Can you describe your company and<br />

your field of activity in a few sentences?<br />

“Our company continues to lead the<br />

sector both nationally and internationally<br />

with the many R&D studies it has<br />

carried out since the day it was founded.<br />

The biggest factor in this success<br />

is that we constantly pursue better and<br />

try to surpass our previous quality every<br />

day. This perspective is actually a<br />

philosophy of life that the founder and<br />

Honorary President of our company,<br />

Mr. İrfan GÖKLER, has engraved in our<br />

company and therefore in our memory.<br />

In this way, we provide our customers<br />

with the high quality products<br />

they need at affordable prices. In addition<br />

to all these, we continue to bring<br />

the sector and our customers together<br />

with specially designed products through<br />

our continuous R&D studies. With<br />

our PRO series products, which are the<br />

last of these works, we have brought<br />

solutions to many problems experienced<br />

by the knitting sector.”<br />

Can you mention the products and their<br />

features that you will exhibit at ITM Fair?<br />

“This year will be a year in which we will<br />

introduce our new series of products<br />

with features that will influence in the<br />

sector. We will be the solution to various<br />

problems experienced in knitting<br />

machines with our PRO series sinkers,<br />

which are the result of comprehensive<br />

research and development that brings<br />

together consumer needs, feedback<br />

from the knitting sector and the high-level<br />

expertise of our engineers. Our series<br />

called Easy Clean-Pro is a solution focused<br />

on yarn-related contamination in<br />

knitting machines and thus reducing the<br />

frequency of cleaning periods.Thanks<br />

to its unique design, our Easy Clean-Pro<br />

series sinkers allow intervals between<br />

cleaning periods to be longer and thus<br />

prevent production losses by helping<br />

knitting machines clean themselves,.<br />

In this way, we have the opportunity<br />

to support our manufacturers at the<br />

örgü makinaları için yaklaşık 6.000 çeşit ürün var ve<br />

bu sayı her geçen gün artmakta. Hem ulusal, hem de<br />

uluslararası pazarda faaliyet gösteren bir firma olarak<br />

şu anda 30’dan fazla ülkeye de ihracat yaptıklarını<br />

vurgulayan Tİ-Hİ Teks Genel Müdürü Emre Özkan, ITM<br />

<strong>2024</strong> Fuarı ile ilgili sorularımızı cevaplandırdı.<br />

Birkaç cümle ile firmanızı ve faaliyet alanınızı<br />

tanımlar mısınız?<br />

“Firmamızın kurulduğu günden bugüne kadar gerçekleştirdiği<br />

pek çok Ar-Ge çalışması ile de sektöre<br />

hem ulusal hem de uluslararası alanda yön vermeye<br />

devam ediyor. Bu başarıdaki en büyük etken sürekli<br />

olarak daha iyinin peşinde koşmamız ve her gün, bir<br />

gün önceki kalitemizi geçmeye çalışmamız. Bu bakış<br />

açısı aslında, firmamızın kurucusu ve Onursal Başkanı<br />

sayın İrfan GÖKLER’ in firmamıza, dolayısı ile bizlerin<br />

belleğine kazıdığı bir hayat felsefesi. Bu sayede müşterilerimizi,<br />

ihtiyaç duydukları yüksek kaliteli ürünler ile<br />

uygun fiyata buluşturuyoruz. Tüm bunların yanında sürekli<br />

olarak yaptığımız Ar-Ge çalışmalarımız ile sektörü<br />

ve müşterilerimizi özel tasarım ürünler ile buluşturmaya<br />

da devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın sonuncusu<br />

olan PRO serisi ürünlerimiz ile örme sektörünün yaşadığı<br />

pek çok soruna da çözüm getirmiş bulunmaktayız.”<br />

ITM Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürünlerinizden ve<br />

özelliklerinden bahseder misiniz?<br />

“Bu yıl, sektörde ses getirecek özelliklere sahip yeni<br />

seri ürünlerimizi tanıtacağımız bir yıl olacak. Tüketici<br />

ihtiyaçlarını, örme sektöründen gelen geri bildirimleri<br />

ve mühendislerimizin üst düzey uzmanlığını bir araya<br />

getiren kapsamlı araştırma ve geliştirmenin sonucu<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


66<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

olan PRO serisi platinlerimiz ile örme makinalarında<br />

yaşanan çeşitli problemlerin çözümü olacağız.<br />

Easy Clean-Pro isimli serimiz, örme makinalarında, iplik<br />

kaynaklı kirlenmelere ve buna bağlı olarak gerçekleştirilen,<br />

temizlik periyotlarının seyrekleştirilmesine<br />

odaklanmış bir çözümümüz. Kendine has tasarımı<br />

sayesinde, Easy Clean-Pro serisi platinlerimiz, örme<br />

makinelerinin kendini temizlemesine yardımcı olarak<br />

temizlik periyotlarının arasının açılmasına ve dolayısı<br />

ile üretim kayıplarının engellenmesine yardımcı oluyor.<br />

Bu sayede artık 1 kuruşun bile önemli hale geldiği<br />

ürün maliyetlendirilmesi noktasında, üreticilerimize<br />

destek olma fırsatını da yakalamış oluyoruz.<br />

Polyester-Pro isimli 3 iplik platinlerimiz ise 3 iplik kumaşların<br />

üretilmesinde en sık yaşanan problemlerden<br />

birisi olan polyesterin ön yüzde görülmesi problemini<br />

ortadan kaldırmaktadır.<br />

Özel tasarımı ile örme makinasındaki ayar süresini<br />

kısaltır, kumaşın ön yüzündeki polyester problemini<br />

ortadan kaldırarak kumaş kalitesini artırır ve fireyi en<br />

aza düşürür. Ayrıca, makinaların devir hızını artırmaya<br />

da izin vererek üretim kapasitesini artırırken,<br />

3 iplik kumaşlardaki polyester hatalarını kapatabilmek<br />

için ihtiyaç duyulan ikinci boyama prosesini<br />

tamamen ortadan kaldırarak maliyetlere doğrudan<br />

pozitif olarak etki etmektedir.”<br />

Fuardan beklentileriniz nelerdir?<br />

“ITM fuarı, her defasında olduğu gibi, yine uluslararası<br />

tekstil sektörünün buluşma noktası olacak. Bu<br />

prestijli fuar, bizim için hem dünyanın dört bir yanındaki<br />

bayilerimiz ile bir araya gelme ve onları kendi<br />

evimizde ağırlama fırsatı, hem de yeni ürünlerimizi,<br />

yerli ve yabancı mevcut ve yeni müşterilerimize tanıtma<br />

fırsatı oluyor. Bu yıl, sektörde ses getirecek özelliklere<br />

sahip yeni seri ürünlerimizi tanıtacağımız bir yıl<br />

olacak. Bayilerimizin de bizi yalnız bırakmayacağı bu<br />

etkinlikte, yoğun bir fuar dönemi geçirerek, yeni pazarlar<br />

açmayı, müşteri portföyümüzü yurt içinde ve<br />

yurt dışında daha da büyüterek dünya genelindeki<br />

pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz.”<br />

<strong>2024</strong> yılı hedefleriniz ve çalışmalarınız hakkında neler<br />

söylemek istersiniz?<br />

“<strong>2024</strong> yılı, bizim için kapasite artırımına ve modernizasyona<br />

yönelik bir dizi ciddi yatırımın yapılacağı yıl<br />

olacak. Yeni bir üretim tesisi ile birlikte, bazı yeni üretim<br />

hatlarını devreye almak istiyoruz. Bu sayede mevcut<br />

üretim kapasitemizi daha da artırarak, tekstil endüstrisinin<br />

ihtiyaç duyduğu hızlı ve kusursuz servis hizmetini<br />

üst düzey bir boyuta taşıyacağız. Ayrıca tüm bu<br />

operasyonlar devam ederken, her zaman olduğu gibi<br />

ar-ge çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmeyi<br />

ve bu ar-ge çalışmaları neticesinde de tıpkı PRO serisi<br />

ürünlerimizde olduğu gibi, örme sektörüne yeni ürünler<br />

kazandırmaya da devam edeceğiz.”<br />

point of product costing, where even 1<br />

penny becomes important. ur 3- thread<br />

sinkers named Polyester-Pro eliminate<br />

the problem of polyester appearing on<br />

the front side, which is one of the most<br />

common problems in the production of<br />

3- thread fabrics. With its special design,<br />

it shortens the adjustment time on the<br />

knitting machine, eliminates the polyester<br />

problem on the front of the fabric,<br />

improves fabric quality and minimizes<br />

wastage. In addition, while it increases<br />

production capacity by allowing the turnover<br />

rate of the machines to increase,<br />

it has a direct positive impact on costs<br />

by completely eliminating the second<br />

dyeing process needed to cover polyester<br />

defects in 3-thread fabrics.<br />

What are your expectations from the fair?<br />

“ITM fair will be the meeting point<br />

of the international textile sector,<br />

as always. This prestigious fair is an<br />

opportunity for us to meet with our<br />

dealers from all over the world and<br />

host them in our own home, and also<br />

the opportunity to introduce our new<br />

products to our existing and new<br />

domestic and foreign customers. This<br />

year will be a year in which we will introduce<br />

our new series of products with<br />

features that will influence in the sector.<br />

In this event, where our dealers will<br />

not leave us alone, we aim to open<br />

new markets, expand our customer<br />

portfolio at home and abroad, and<br />

increase our market share worldwide<br />

by having a busy fair period.”<br />

What would you like to say about<br />

your goals and work for <strong>2024</strong>?<br />

“The year of <strong>2024</strong> will be the year<br />

when a series of serious investments<br />

will be made for us in capacity increase<br />

and modernization. Along with a<br />

new production facility, we want to<br />

commission some new production<br />

lines. In this way, we will further increase<br />

our current production capacity<br />

and take the fast and perfect service<br />

the textile sector needs to a higher<br />

level. In addition, while all these<br />

operations continue, we will continue<br />

our R&D studies without slowing down,<br />

as always, as a result of these R&D<br />

studies, we will continue to introduce<br />

new products to the knitting sector,<br />

just like our PRO series products.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


<strong>Tekstil</strong> Endüstrisi için Çözümler<br />

Verimlilik, hassasiyet ve dayanıklılık sizin için ne kadar önemli?<br />

Kumaş boyama ve yıkama makinaları ile kurutma makinaları ve RAM makinaları için “güvenilir”<br />

ürünlerimizi 75 yıllık Alman tecrübemiz ile sizlere sunuyoruz.<br />

• Sıcaklık ve basınç ölçüm ve kontrolü<br />

• pH ölçüm ve kontrolü<br />

• İletkenlik ölçüm ve kontrolü<br />

• Esnek kullanıma sahip PLC çözümleri<br />

JUMO‘ya Hoşgeldiniz.<br />

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.<br />

Burhan Sok. No: 1 Şerifali Mah. 34775 Ümraniye - İstanbul<br />

Tel: (216) 645 52 00 Faks: (216) 645 52 01 e-mail: info.tr@jumo.net<br />

www.jumo.com.tr


68<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

Erteks, yeni mümessilliklerini<br />

ITM’de tanıtacak<br />

Erteks will introduce<br />

its new agencies at ITM<br />

ITM Fuarı’na Erteks CFA ve CFA <strong>Tekstil</strong> olarak katılan firma,<br />

tekstil sektöründe müşterilerinin maliyetlerini düşüren ve<br />

verimliliklerini arttıran çözümler sunmaya devam edecek.<br />

The company, which participated in the ITM Fair as Erteks CFA and<br />

CFA <strong>Tekstil</strong>, will continue to offer solutions reducing the costs and<br />

increasing the efficiency of its customers in the textile sector.<br />

1955’ten beri müşterilerine en kaliteli ürünleri<br />

sunan ve teknik destek veren Erteks, ITM fuarı’na<br />

firmaları Erteks CFA ve CFA <strong>Tekstil</strong> olarak<br />

katılıyor. Erteks CFA Boya ve Apre sektöründe<br />

sektörün önde gelen makine ve yedek parça<br />

üreticilerinin mümessilliğini yapmaktadır. CFA<br />

<strong>Tekstil</strong> ise İplik, Nonwoven ve Hijyen sektörlerinde<br />

aynı şekilde faaliyet göstermektedir.<br />

Merkezi İstanbul’da olan firmanın Çorlu, Denizli<br />

ve Uşak’ta şubeleri bulunmaktadır. Erteks CFA<br />

Genel Müdürü Serkan Erçetin ITM Fuarı ile ilgili<br />

sorularımızı cevaplandırdı.<br />

Erteks, which has been offering the highest quality<br />

products and providing technical support<br />

to its customers since 1955, is participating in<br />

the ITM fair as its companies Erteks CFA and<br />

CFA <strong>Tekstil</strong>. Erteks CFA is the representative of<br />

the leading machinery and spare-parts manu-<br />

ITM Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürünlerinizden<br />

ve özelliklerinden bahseder misiniz?<br />

“ITM Fuarında sergileyeceğimiz ürünler; Schelling<br />

ve Scardassi şardon telleri , Trützschler<br />

Kısa Elyaf ve Nonwoven Tarak Telleri, Textape<br />

Silindir Sargı Bantları, ITB Sanfor Keçeleri, Argus<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

69<br />

facturers in the dye and Finishing sector. CFA<br />

<strong>Tekstil</strong> operates in the same way in the Yarn,<br />

Nonwoven and Hygiene sectors. The company,<br />

of which headquarters is in Istanbul, has<br />

branches in Çorlu, Denizli and Uşak. Erteks CFA<br />

General Manager Serkan Erçetin answered our<br />

questions about the ITM Fair.<br />

Yangın Söndürme ve Metal Algılama Sistemleri,<br />

Ceia Metal Dedektörleri, ETV Nem Ölçme<br />

Cihazları, Basilico Ram İğneleri, Ab Carter<br />

Ring Kopça ve Bilezikleri, Hipmitsu Hotmelt<br />

Laminasyon Makineleri, Futura Kalenderler,<br />

Ruggli Tampon Makineleri, Sicam Nonwoven<br />

hatları ve Thermobond Fırınlar, Gkd Proses<br />

Bantları, Bonino Nonwoven ve Geri Dönüşüm<br />

hatları, Goebel IMS Sarım ve Dilimleme<br />

makainaları, Links Hidrofil paketleme makinaları<br />

Canalair Havalandırma ve Nemlendirme<br />

sistemleri ile Rosink Hijyen Makineleridir.”<br />

Fuardan beklentileriniz nelerdir?<br />

“Fuarda yeni aldığımız mümessilliklerin tanıtımını<br />

yapmak ve mevcut müşterilerimize de yeni<br />

iş fırsatları oluşturmak istemekteyiz. ITM bunun<br />

için mükemmel bir platform.”<br />

Can you mention the products and their<br />

features that you will exhibit at ITM Fair?<br />

“The products we will exhibit at the ITM Fair are<br />

Schelling and Scardassi raising wires, Trützschler<br />

Short Fiber and Nonwoven Carding Wires,<br />

Textape Cylinder Winding Tapes, ITB Sanforizing<br />

Felts, Argus Fire Extinguishing and Metal<br />

Detection Systems, Ceia Metal Detectors, ETV<br />

Moisture Measuring Devices, Basilico Ram<br />

Needles, Ab Carter Ring Buckles and Bracelets<br />

, Hipmitsu Hotmelt Lamination Machines,<br />

Futura Calenders, Ruggli Pad Machines, Sicam<br />

Nonwoven lines and Thermobond Ovens, Gkd<br />

Process Tapes, Bonino Nonwoven and Recycling<br />

lines, Goebel IMS Winding and Slicing<br />

machines, Links Hydrophilic packaging machines,<br />

Canalair Ventilation and Humidification<br />

systems and Rosink Hygiene machines.<br />

What are your expectations from the fair?<br />

“We want to promote our newly acquired<br />

agencies at the fair and make new business<br />

opportunities for our existing customers. ITM is<br />

the perfect platform for this.”<br />

What would you like to say about your goals<br />

and work for <strong>2024</strong>?<br />

“The point we pay most attention to while<br />

acquiring new agencies is to choose products<br />

and machines that will save on labor and last<br />

longer than their competitors in difficult economic<br />

conditions. For this purpose, we increase<br />

the profitability of yarn production companies<br />

with the advantage of twice the lifespan<br />

of competitors’ products with the claps and<br />

bracelets of our AB Carter agency, which we<br />

started last year. With our latest agency, Gobel<br />

IMS, we plan to take an active role in the investments<br />

of our Nonwoven customers with the<br />

latest technology Winding and Slitting lines.<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


70<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

<strong>2024</strong> yılı hedefleriniz ve çalışmalarınız<br />

hakkında neler söylemek istersiniz?<br />

“Yeni mümessillikler alırken en çok dikkat<br />

ettiğimiz nokta, zorlaşan ekonomik koşullarda<br />

işçilikten tasarruf ettirecek, rakiplerine göre<br />

daha uzun ömürlü olacak ürün ve makinaları<br />

seçmek. Bu amaçla geçen sene başlamış<br />

olduğumuz mümessilliğimiz AB Carter’a ait<br />

kopça ve bileziklerle rakip firmaların ürünlerinin<br />

2 katı kullanım ömrü avantajımızla, İplik<br />

üretim firmalarının karlılıklarını arttırmaktayız.<br />

En son aldığımız mümessilliğimiz Gobel IMS ile<br />

de son teknoloji Sarım ve Dilimleme hatlarıyla<br />

Nonwoven müşterilerimizin yatırımlarında<br />

etkin bir rol almayı planlamaktayız.<br />

Sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm konularında<br />

da özellikle Uşak bölgesi’nde yaklaşık 15 senedir<br />

devam ettirdiğimiz teknik desteği bu yıl<br />

da sürdürmek niyetindeyiz. Keza, geçtiğimiz<br />

senelerde daha da önem kazanan ve doğayı<br />

korumak adına oluşturulan proseslerin<br />

temelinde teknik ekibimizle verdiğimiz destek<br />

yatmaktadır. Sonuç olarak, tekstil sektöründe<br />

müşterilerimizin maliyetlerini düşüren ve<br />

verimliliklerini arttıran çözümler sunmaya bu<br />

yıl da devam edeceğiz.”<br />

Aktarmak istediğiniz herhangi bir mesajınız<br />

varsa ekleyiniz.<br />

“Tüm katılımcı firmaların ve müşterilerimizin iyi<br />

bir fuar geçirmelerini temenni ederiz.”<br />

We intend to continue the technical support<br />

we have been providing for approximately 15<br />

years, especially in the Uşak region, on sustainability<br />

and recycling issues this year. Likewise,<br />

the support we provide with our technical<br />

team is at the base of the processes made in<br />

order to protect nature, which have become<br />

more important in recent years. As a result, we<br />

will continue to present solutions that reduce<br />

the costs and increase the efficiency of our<br />

customers in the textile sector this year.”<br />

If you have any message you want<br />

to convey, add it.<br />

“We hope all participating companies and<br />

our customers have a good fair.”<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


72<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

Demas Makine ITM’de<br />

paketleme ve ambalajlama<br />

makinalarını tanıtacak<br />

Demas Makine<br />

will introduce packaging and<br />

wrapping machines at ITM<br />

Artan enerji, malzeme<br />

ve işçilik maliyetlerinden<br />

dolayı ülkemizde üretim<br />

yapmanın gederek<br />

zorlaştığını vurgulayan<br />

Demas Makine Genel<br />

Müdürü Enes Haşıloğlu,<br />

çözümü ihracat<br />

yaparak çözmeye<br />

çalıştıklarını söyledi.<br />

Demas Makine General<br />

Manager Enes Haşıloğlu,<br />

emphasizing that it is<br />

becoming increasingly<br />

difficult to produce in our<br />

country due to increasing<br />

energy, material and<br />

labor costs, said that they<br />

are trying to solve the<br />

solution by exporting.<br />

Tamamen yerli üretim yapan ve<br />

tekstil makineleri üreten Bursa’da<br />

yerleşik Demas Makine, kalite kontrol,<br />

sarım ve paketleme makineleri<br />

üreterek tekstil sektörüne katkı veriyor.<br />

Demas Makine Genel Müdürü<br />

Enes Haşıloğlu, ITM Fuar’ı ile ilgili<br />

sorularımızı cevaplandırdı.<br />

Demas Makine, located in Bursa, which produces<br />

completely domestic production and textile machinery,<br />

contributes to the textile sector by producing quality<br />

control, winding and packaging machines. Demas<br />

Makine General Manager Enes Haşıloğlu answered our<br />

questions about the ITM Fair.<br />

Can you mention the products and<br />

their features that you will exhibit at<br />

ITM Fair?<br />

“As a result of the demands<br />

in recent years, we have<br />

been developing machines<br />

for packaging fabric rolls. As<br />

you know, there have been<br />

personnel problems in almost<br />

every sector recently.<br />

The textile<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

73<br />

sector also had its share of this negativity. Nowadays,<br />

companies are having a hard time finding even<br />

unskilled workers, whom we call errand boys, basemen,<br />

and field workers. Naturally, while fabric rolls are<br />

packaged and bagged by hand, mechanization is<br />

being used instead of employees. We also produce<br />

packaging and wrapping machines in this regard.<br />

We will introduce 4 types of packaging and wrapping<br />

machines to our customers at the fair.”<br />

What are your expectations from the fair?<br />

“We can now say that ITM Fair is a brand in terms of<br />

textile machinery fair. We are waiting for visitors from<br />

surrounding countries. We hope that it will go well if<br />

there are no obstacles regarding visa, transportation<br />

etc., we have made all our preparations accordingly.”<br />

What would you like to say about your goals and<br />

work for <strong>2024</strong>?<br />

“As company, we also have certain goals. However,<br />

we do not have result-oriented targets as other corporate<br />

companies do, but rather cause-oriented targets.<br />

That is to say, companies generally try to motivate their<br />

concrete and result-oriented team, such as ‘we need<br />

to sell this many units or we aim for this much turnover.’<br />

But we believe that human beings are designed to<br />

only make causes. The results are out of his hands. Therefore,<br />

our goal is to visit this many companies or visit<br />

this many overseas customers this year. We set goals<br />

such as ‘We should participate in these fairs in our target<br />

countries’. It is because people want the result to<br />

change without changing the causes. We don’t think<br />

like that and we focus on making a reason.”<br />

If you have any message you want to convey, add it.<br />

“Manufacturing is becoming increasingly difficult in our<br />

country. Increasing energy, material and labor costs are<br />

increasingly making industrialists think about decreasing<br />

profitability in order to survive. For now, we are trying to<br />

solve the problem by exporting. However, sustainability is<br />

decreasing day by day. I think the authorities will definitely<br />

find a solution to this situation. Thank you.”<br />

ITM Fuarı’nda sergileyeceğiniz<br />

ürünlerinizden ve özelliklerinden<br />

bahseder misiniz?<br />

“Son yıllarda gelen talepler neticesinde<br />

kumaş rulolarının paketlenmesiyle ilgili<br />

makinalar geliştiriyoruz. Son dönemlerde<br />

biliyorsunuz hemen her sektörde personel<br />

sorunları yaşanmakta. Bu olumsuzluktan<br />

tekstil sektörü de nasibini aldı. Artık firmalar<br />

ayakçı, ortacı, meydancı dediğimiz<br />

vasıfsız işçi dahi bulmakta zorlanır oldu.<br />

Haliyle kumaş ruloları elle paketlenip çuvallanırken<br />

bu konuda çalışanların yerine<br />

makineleşme yoluna gidiliyor. Bizde bu<br />

konuda paketleme ve ambalajlama makinaları<br />

üretmekteyiz Fuarda da 4 çeşit<br />

paketleme ve ambalajlama makinalarını<br />

müşterilerimizle buluşturacağız.”<br />

Fuardan beklentileriniz nelerdir?<br />

“ITM Fuarı tekstil makinaları fuarı konusunda<br />

artık bir marka diyebiliriz. Çevre<br />

ülkelerden ziyaretçi bekliyoruz. Şayet<br />

vize ulaşım vs. konusunda bir engel yaşanmaz<br />

ise iyi geçeceğini ümit ediyoruz,<br />

tüm hazırlıklarımızı buna göre yaptık.”<br />

<strong>2024</strong> yılı hedefleriniz ve çalışmalarınız<br />

hakkında neler söylemek istersiniz?<br />

“Firma olarak bizlerin de belirli hedefleri<br />

bulunuyor. Lakin diğer kurumsal firmaların<br />

yaptığı gibi sonuç odaklı hedefler<br />

değil de daha çok sebep odaklı hedeflerimiz<br />

var. Şöyle ki firmalar genelde<br />

şu kadar adet satış yapmalıyız ya da<br />

şu kadar ciro hedefliyoruz gibi somut<br />

ve sonuç odaklı ekibini motive etmeye<br />

çalışıyor. Fakat biz inanıyoruz ki insanoğlu<br />

sadece sebepleri oluşturabilecek<br />

şekilde dizayn edilmiştir. Sonuçlar onun<br />

elinde değildir. Dolayısıyla biz hedef olarak<br />

bu yıl şu kadar firmayı ziyaret etmeliyiz,<br />

ya da şu kadar yurtdışı müşterisine<br />

gitmeliyiz. Hedefimiz olan ülkelerdeki şu<br />

fuarlara katılım sağlamalıyız gibi hedefler<br />

koyuyoruz. Çünkü insan oluşturduğu<br />

sebepleri değiştirmeden sonucun değişmesini<br />

ister. Biz böyle düşünmüyoruz ve<br />

sebep oluşturmaya odaklanıyoruz.”<br />

Aktarmak istediğiniz herhangi bir<br />

mesajınız varsa ekleyiniz.<br />

“İmalatçılık giderek ülkemizde de zorlaşmakta.<br />

Artan enerji, malzeme ve işçilik<br />

maliyetleri ayakta kalmak için azalan<br />

karlılıklar giderek sanayiciyi düşündürür<br />

hale geldi. Şimdilik çözümü ihracat yaparak<br />

çözmeye çalışıyoruz. Lakin her geçen<br />

gün sürdürülebilirlik azalıyor. Bu duruma<br />

yetkililer mutlaka bir çözüm bulacaktır<br />

diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.”<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


76<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

Enmos, sektörün ihtiyaçlarına<br />

çözüm üretiyor<br />

Enmos produces solutions<br />

to the needs of the sector<br />

Tasarım ve üretim alanında A’ dan Z’ye tüm işlemlerini kendi bünyesinde<br />

gerçekleştiren Enmos, ITM Fuarında Tam otomatik tozboya sistemi,<br />

Laboratuvar pipetleme makinası ve Simplex kontrol cihazlarını sergileyecek.<br />

Enmos, carrying out all processes from A to Z in the field of design and<br />

production, will exhibit its fully automatic powder paint system,<br />

laboratory pipetting machine and Simplex control devices at the ITM Fair.<br />

ENMOS 2004 yılından beri endüstriyel otomasyon<br />

çözümleri üreten Enmos, faaliyetlerini %90 oranında<br />

tekstil terbiye sistemleri olarak konumlandırmış durumda.<br />

Firma 50 kişiden oluşan ekibi ile Türkiye ve yurtdışı<br />

pazarına pazarlama ve satış yapmaktadır. Türkiye’nin<br />

Enmos, which has been producing industrial<br />

automation solutions since 2004,<br />

has positioned 90% of its activities as<br />

textile finishing systems. The company<br />

carries out marketing and sales in Turkey<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

77<br />

and abroad with its team of 50 people.<br />

ENMOS, which is among Turkey’s top 500<br />

exporting companies, carries out all its<br />

operations from A to Z in the field of design<br />

and production within its own structure.<br />

It offers the automation systems<br />

textile dye-houses need to potential<br />

buyers by turning its work in electronics,<br />

mechanical and software branches into<br />

final products. The product range includes<br />

Dyeing Machine Control Devices<br />

and PLC, sensors, Central Monitoring<br />

and Data Collection Software, Chemical<br />

Automation, Salt-Soda Dissolving<br />

and Sending, Fully Automatic Powder<br />

Paint Automation and Laboratory Pipetting<br />

Machine. Enmos Global Marketing<br />

and Communications Manager Meral<br />

Doğan Cankurtoğlu answered our questions<br />

about the ITM Fair<br />

Can you mention the products and their<br />

features that you will exhibit at ITM Fair?<br />

“We are planning to exhibit the fully<br />

automatic powder paint system, laboratory<br />

pipetting machine and Simplex<br />

control devices at the ITM Fair. The powder<br />

paint system includes all automatic<br />

paint weighing, dissolving and sending<br />

processes. In this product, where semi-automatic<br />

systems were mostly used<br />

in our sector until five years ago, almost<br />

all companies are now showing interest<br />

in the fully automatic system and<br />

planning to switch from semi-automatic.<br />

The biggest advantage of the ENMOS<br />

system is that our Profix FW product,<br />

which we started production in 2014, is<br />

the first design and production in Turkey.<br />

Our products, which have been running<br />

in the field for 10 years, have proven<br />

themselves in different countries (Taiwan,<br />

China, America, Thailand, India<br />

and Turkey) and are the design with the<br />

lowest after-sales maintenance costs<br />

due to their dynamic structure. Again,<br />

our Profix LAB laboratory pipetting machine<br />

has the latest technology with fully<br />

automatic solution preparation, bottle<br />

washing and mini fabric / yarn dyeing<br />

machines. With Simplex control devices<br />

and their connected Central Monitoring<br />

and Management Software Focus, our<br />

visitors will be explained how a manageable<br />

dye-house works.”<br />

What are your expectations from the fair?<br />

“We see the ITM fair, which is a fair on<br />

an international platform, as a meeting<br />

place for all sector employees. Our main<br />

goal here is to let visitors to know us by<br />

mentioning the ENMOS brand, product<br />

quality, work discipline, in short, our company<br />

culture. We will definitely explain<br />

our products in technical terms, but the<br />

ilk 500 ihracatçı firması arasında yer alan ENMOS,<br />

tasarım ve üretim alanında A’ dan Z’ye tüm işlemlerini<br />

kendi bünyesinde yapmaktadır. Elektronik, mekanik<br />

ve yazılım branşlarında çalışmalarını nihai ürün haline<br />

getirerek tekstil boyahanelerin ihtiyacı olan otomasyon<br />

sistemlerini potansiyel alıcılara sunmaktadır. Ürün<br />

gamında Boyama Makinası Kontrol Cihazları ve PLC,<br />

sensörler, Merkezi İzleme ve Veri Toplama Yazılımı, Kimyasal<br />

Otomasyon, Tuz- Soda Çözme ve Gönderme,<br />

Tam Otomatik Toz Boya Otomasyonu ve Laboratuvar<br />

Pipetleme Makinası bulunmaktadır. Enmos Global Pazarlama<br />

ve İletişim Müdürü Meral Doğan Cankurtoğlu<br />

ITM Fuarı ile ilgili sorularımızı cevaplandırdı.<br />

ITM Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürünlerinizden ve<br />

özelliklerinden bahseder misiniz?<br />

“ITM Fuarında Tam otomatik tozboya sistemi, Laboratuvar<br />

pipetleme makinası ve Simplex kontrol cihazlarını<br />

sergilemeyi planlıyoruz. Toz boya sistemi otomatik boya<br />

tartım, çözme ve gönderme süreçlerinin hepsini içermektedir.<br />

Sektörümüzde beş yıl öncesine kadar daha<br />

çok yarı otomatik sistemlerin kullanıldığı bu üründe<br />

artık hemen hemen tüm firmalar tam otomatik sisteme<br />

ilgi gösteriyor ve yarı otomatikten geçiş yapmayı planlıyor.<br />

ENMOS sisteminin en büyük avantajı 2014 yılında<br />

üretime başladığımız Profix FW ürünümüz Türkiye’deki ilk<br />

tasarım ve üretimdir. 10 yıldır sahada çalışan ürünlerimiz<br />

farklı ülkelerde (Tayvan, Çin, Amerika, Tayland,<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


78<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

Hindistan, Türkiye) kendini ispatlamış olup, dinamik<br />

yapısı ile satış sonrası bakım maliyetlerinin en düşük<br />

olduğu tasarımdır. Yine Profix LAB laboratuvar pipetleme<br />

makinamız tam otomatik solüsyon hazırlama, şişe<br />

yıkama ve ayrıca mini kumaş / iplik boya makinaları ile<br />

en son teknolojiye sahiptir. Simplex kontrol cihazları ve<br />

bunların bağlı olduğu Merkezi İzleme ve Yönetim Yazılımı<br />

Focus ile ziyaretçilerimize yönetilebilir bir boyahane<br />

nasıl çalışır konusunda anlatımlar yapılacaktır.”<br />

Fuardan beklentileriniz nelerdir?<br />

“Uluslararası platforma bir fuar olan ITM fuarını , biz tüm<br />

sektör çalışanları ile buluşma yeri olarak görüyoruz. Burada<br />

ana hedefimiz ENMOS markasını, ürün kalitesini,<br />

çalışma disiplinini kısaca firma kültürümüzü aktararak<br />

ziyaretçilerin bizleri tanımasını hedefliyoruz. Ürünlerimizi<br />

teknik anlamda mutlaka aktaracağız, ancak burada<br />

en önemli nokta; çalışma şeklimiz nedir, bir proje nasıl<br />

yönetilir, satış sonrası hizmetler nasıl verilir, ihracat da<br />

gücümüz nedir, ne kadar zamandır bu işi yapıyoruz,<br />

dün neredeydik bugün nereye ulaşmayı planlıyoruz<br />

gibi bir iş yapmanın / firma olmanın asıl ana kriterlerini<br />

karşımızdakine aktarmak birincil isteğimizdir. Fuar da<br />

bayilerimiz, iş ortaklarımız ile görüşüp, daha iyi nasıl<br />

olabiliriz konuşmak, potansiyel müşterilerimize birlikte<br />

teknik anlatımlar yapmak beklentilerimiz arasındadır.”<br />

<strong>2024</strong> yılı hedefleriniz ve çalışmalarınız hakkında<br />

neler söylemek istersiniz?<br />

“<strong>2024</strong> yılı yoğun bir şekilde başladı ENMOS için. 2023<br />

yılı çok güzel satışlarla kapattık ve bunun devamında<br />

<strong>2024</strong> ilk yarısına etkisi büyük. <strong>2024</strong> hedefimizde bu büyümeyi<br />

kontrollü şekilde devam ettirmek bulunuyor.<br />

Özellikle hedef edindiğimiz pazarlar mevcut. Buralarda<br />

yatırımlar güncel olarak çok aktif, bu bölgelerde<br />

satış faaliyetlerini devam ettirirken, paralelde büyümekte<br />

olan veya bugün pasif olarak gördüğümüz<br />

ama tekstil sektöründe var olan bölgelere pazarlama<br />

çalışmalarını yapıyor olacağız. ENMOS markasını ve<br />

ülkemizi uluslararası platformda en iyi şekilde temsil<br />

etmek yine hedeflerimiz arasındadır. Çalışmalarımız<br />

bu hedefler doğrultusunda olup, daha iyisi için firma<br />

içindeki organizasyonumuzu ayrıca genişletip, daha<br />

verimli hale getirmeyi planlıyoruz. Buradaki asıl hedefimiz,<br />

mini proje grupları ile takip edilebilir yapılar<br />

kurmak. Bununla birlikte müşteri memnuniyetini en üst<br />

seviyede tutmak adına nasıl bir takip mekanizması<br />

kurabiliriz konularına yoğunlaşacağız. Sınırlarımız<br />

genişlemesi, son 20 yılda ENMOS referans müşteri<br />

sayısının artması, elbette ki dünden daha farklı ve gelişmiş<br />

bir takip sistemi gerektirmektedir.”<br />

Aktarmak istediğiniz herhangi bir mesajınız<br />

varsa ekleyiniz<br />

“20 yıllık profesyonel tecrübesi ve büyüyen ekibi ile<br />

sektörün dünya da bilenen bir markası haline getirdiğimiz<br />

ENMOS firmamız ve ülkemiz adına büyük<br />

bir gururdur. Bugün yüksek teknoloji alanında, kendi<br />

tasarım ve üretim mühendisliğini yaparak dünyada<br />

bilinir olmak azımsanmayacak bir gerçektir. Hedefimiz<br />

bunu daha uzun yıllar taşımak ve tekstil sektörünün<br />

yeni ihtiyaçlarına çözümler getirmeye devam etmektir.<br />

Markamızı tercih eden tüm müşterilerimiz bir kez<br />

daha teşekkür ederiz, yeni çalışacağımız potansiyel<br />

müşterilerimiz “hoş geldiniz” deriz.”<br />

most important point here is that our<br />

primary wish is to convey to the other<br />

people the main criteria of doing business<br />

/ being a company, such as what<br />

is our way of working, how to manage<br />

a project, how to provide after-sales<br />

services, what is our strength in exports,<br />

how long have we been doing this business,<br />

where were we in the past, where<br />

are we planning to reach today? “It is<br />

among our expectations to meet with<br />

our dealers and business partners at the<br />

fair, talk about how we can be better,<br />

and make technical explanations together<br />

to our potential customers.”<br />

What would you like to say about<br />

your goals and work for <strong>2024</strong>?<br />

“<strong>2024</strong> intensely started for ENMOS. We<br />

closed 2023 with very good sales, and<br />

this will have a great impact on the first<br />

half of <strong>2024</strong>. Our goal for <strong>2024</strong> is to continue<br />

this growth in a controlled manner.<br />

There are markets that we specifically<br />

target. Investments here are currently<br />

very active; while we continue our sales<br />

activities in these regions, we will be doing<br />

marketing activities in the regions that<br />

are growing in parallel or that we see as<br />

passive today but exist in the textile sector.<br />

It is also among our goals to represent<br />

the ENMOS brand and our country in the<br />

best way on the international platform.<br />

Our work is in line with these goals, and<br />

we are planning to expand our organization<br />

within the company and make it<br />

more efficient for the better. Our main<br />

goal here is to establish traceable structures<br />

with mini project groups. In addition,<br />

we will focus on how we can establish<br />

a follow-up mechanism to keep customer<br />

satisfaction at the highest level. Of<br />

course, the expansion of our borders and<br />

the increase in the number of ENMOS<br />

reference customers in the last 20 years<br />

requires a different and more advanced<br />

tracking system than yesterday.<br />

If you have any messages you want<br />

to convey, add them.<br />

“ENMOS, which we have turned into a<br />

world-renowned brand of the sector<br />

with its 20 years of professional experience<br />

and growing team, is a great pride<br />

for our company and our country. That<br />

your own design and production engineering<br />

is done and known in the world<br />

in the field of high technology today<br />

is a significant fact. Our aim is to carry<br />

this on for many years to come and<br />

continue to bring solutions to the new<br />

needs of the textile sector. We would<br />

like to thank all our customers who have<br />

chosen our brand, and we would like to<br />

welcome our new potential customers.”<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


erteks@erteks-tekstil.com<br />

1955’ten beri...<br />

www.ertekscfa.com.tr<br />

Şardon Telleri ve Fırçaları<br />

İplik Grataj, Kadife Telleri<br />

Silindir Sargı<br />

Bantları<br />

Sanfor Keçeleri<br />

Karbon,Seramik<br />

Endüstriyel Fırçalar<br />

Pamuklu,Nonwoven<br />

Metalik Telleri<br />

Hibrit Phantom Nonwoven<br />

Hatları<br />

Harman Hallaç , Tarak ve Geri<br />

Dönüşüm Sistemleri<br />

Havalandırma Sistemleri<br />

ARGUS<br />

FIRE CONTROL<br />

İplik İşletmeleri için Yangın<br />

ve Metal Koruma Sistemleri<br />

Ring Kopça ve Bilezikleri<br />

Spunlace Wetlaid Hatları<br />

Thermobond Fırınlar<br />

Hidrofil Pamuk Üretim<br />

ve Paketleme Makineleri<br />

Metal Dedektörleri<br />

Fleksibl Tarak ve Fırça<br />

Telleri<br />

Nonwoven Proses<br />

Bantları<br />

Tampon Makineleri<br />

Kağıt Kesme ve Dilimlendirme<br />

Makineleri<br />

Kalenderler<br />

Laminasyon Hatları<br />

Hijyen<br />

Makineleri<br />

STAND NO: F10 A<br />

STAND NO: F10 A<br />

Nem Ölçme<br />

Sistemleri<br />

Ram<br />

İğneleri<br />

ERTEKS CFA TEKSTİL TİC.LTD.ŞTİ.<br />

Merkez Ofis: Barbaros Mahallesi Akay Sokak No:1/1 Erteks Plaza Ataşehir / İstanbul<br />

Uşak Ofis: Merkez Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 112.Cad. No:385 Merkez/Uşak<br />

Denizli Ofis: Sümer Mahallesi 3.Sanayi Sitesi 75.Sokak No: 39 Merkezefendi / Denizli<br />

Çorlu Ofis: ŞeyhSinan Mahallesi Kervancı Ticaret Merkezi J Blok No:2 Çorlu/Tekirdağ<br />

Tel: 0216 688 55 66 Tel2: 0212 5140951 www.ertekscfa.com.tr www.cfatekstil.com


80<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

Prodigital, dijital baskı<br />

çözümlerini ziyaretçilerin<br />

beğenisine<br />

sunacak<br />

Gelişen baskı teknolojisiyle<br />

her türlü kumaşlara ve tekstil<br />

ürünlerine renkli ve beyaz<br />

kumaşlara dijital baskı<br />

yapılabilmektedir. Sektörlerin<br />

bütün ihtiyaçları dijital baskı ile<br />

çözülebilmektedir.<br />

Prodigital dijital baskı sektörünün gelişimi ile dünya<br />

çapında teknoloji üreten firmaların Türkiye distrübütörlüklerini<br />

alarak dijital baskı teknolojilerini Türk<br />

iş adamları ile buluşturmaya devam ediyor. Portföyünde<br />

açık hava ve endüstriyel reklam, tekstil, halı,<br />

mobilya, cam, ambalaj, etiket ve matbaa sektörlerine<br />

yönelik geniş format dijital baskı makineleri,<br />

UV baskı makineleri, reklam ve baskı malzemeleri,<br />

mürekkepler, dijital kesim sistemleri bulunan Prodigital;<br />

Mutoh, Gongzheng, Dilli, Aristo, Protexjet,<br />

Proprint markalarıyla sektörde uzun zamandır<br />

adından sıkça söz ettirmektedir.<br />

Dijital tekstil sektöründeki tecrübesi ile Süblime<br />

<strong>Tekstil</strong> Baskı Makinaları, Halı Baskı Hatları, Ev <strong>Tekstil</strong>i<br />

Baskı Makinaları, Direkt <strong>Tekstil</strong> Baskı Makinaları,<br />

<strong>Tekstil</strong> Ön İşlem ve Son İşlem Makinaları, Dijital <strong>Tekstil</strong><br />

Boyaları, Transfer Kağıdı, Koruma Kağıdı, <strong>Tekstil</strong> RIP<br />

Programları, Makine Yedek Parçaları, Satış Sonrası<br />

<strong>Teknik</strong> Servis Hizmetleri vermeye devam etmekte.<br />

ediyor ve üretimin durmaması için yoğun çaba<br />

sarf etmektedir. Sektörle ilgili birçok fuara katılım<br />

sağlayan Prodigital, fuarlarda sektörün ihtiyaçlarına<br />

cevap verebilecek en yeni teknolojileri müşterilerin<br />

beğenisine sunmakta. Gelişen teknolojiyle beraber<br />

üretimde çeşitlilik ve renklilik artmaktadır. Bu paralelde<br />

tüm sektörler dijital baskıya ihtiyaç duymaktadır.<br />

Dijital baskı reklamdan, ambalajdan tekstile, deriye,<br />

inşaat ve cam sektörüne kadar bütün alanlarda<br />

bulunmaktadır. <strong>Tekstil</strong> sektörü %70 dijitale geçmiş<br />

durumdadır. Süblime transfer baskı sistemleri ile<br />

bütün polyester kumaşlara baskı yapılabilmektedir.<br />

Pigment pamuk baskı sistemleri ev tekstilinde<br />

yoğun kullanılmaya başlanmıştır. Boyahaneler artık<br />

Endüstriyel alanlarda Ahşap, Cam, Ambalaj, İnşaat,<br />

Dekorasyon gibi sektörlere yönelik büyük ebat<br />

Endüstriyel UV Baskı Makinaları, Dijital Kesim Sistemleri<br />

ile üretime destek olmaktadır. Bursa, Afyon,<br />

Gaziantep, Ankara ve İzmir’de bulunan ofisleri ile<br />

Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan güçlü teknik servis<br />

ağı “Müşterimizin işi bizim işimiz” felsefesi ile hareket<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

81<br />

üretimlerini reaktif boyayla dijital baskıya kaydırmış<br />

durumdadır. Perde ve teknik tekstil baskıları tamamen<br />

dijital baskıya geçmiş durumdadır, deri suni<br />

deri sektörü dijital baskıya ciddi bir oranda kullanmaktadır.<br />

<strong>Tekstil</strong> sektörüne sunduğumuz en büyük<br />

ayrıcalık konumunda uzman yetişmiş personellerdir.<br />

<strong>Tekstil</strong>in her alanında baskı sistemlerini ihtiyaca göre<br />

sunuyoruz. Süblime baskı sektörüne uygun boya,<br />

uygun kağıt, uygun dijital baskı makinası ve bunlara<br />

uygun kalender veriyoruz. Direkt tekstil baskı<br />

makinalarımızı ön işlem ve son işlem makinalarımızla<br />

beraber sunuyoruz. Halı sektörüne ciddi bir yatırım<br />

ve Ar-Ge yapmış durumdayız.<br />

Halı baskı makinaları<br />

Halı dijital baskı hatlarımız 2 şekilde oluşmaktadır.<br />

Kaymaz taban halı hattı ve Direkt baskı halı hattı.<br />

Gongzheng, Mutoh ve Protexjet olarak üç marka<br />

altında çeşitli ebat ve hızlarda tekstil ve halı baskı<br />

sistemleri satmaktayız. 160cm, 180cm, 200cm,<br />

220cm, 280cm, 320cmve 420cm ebatlarında<br />

olmak üzere birçok çeşit kaymaz taban baskı makinalarımız<br />

bulunmaktadır. Kaymaz taban halı sistemi;<br />

Dijital baskı makinası, kalender, laminasyon<br />

makinası ve konfeksiyon hatlarından oluşmaktadır.<br />

Direkt baskı halı hattı; Bu hattımız 200cm ve<br />

320cm ve 420cm ve 530cm enlerinde konveyör-Blanketli<br />

bir sistemdir. Havlı halılara ve havsız<br />

halılara direkt baskı yapmaktadır. Bu hat baskı<br />

makinası ve Tünel fikse fırınından oluşmaktadır.<br />

Süblime transfer baskı makinaları<br />

Gongzheng GZS3204PLUS-Bayrak/Kumaş baskı<br />

makinası; 4 adet Dimatix starfire baskı kafası kullanan<br />

makinamız, Akıllı çıkarılabilen baskı tablası,<br />

hızlıca süblime kağıt veya tekstil kumaş baskıya<br />

hazırlama (maksimum saat/m2 baskı hızı 241m2/<br />

süblime kağıt) hem bayrak makinası olarak hem<br />

de direkt kumaşa baskı yapabiliyor, sınıfının en hızlı<br />

ve stabil çalışan makine serisi, pigment, reaktif,<br />

dispers veya asit boya ile çalışabilmektedir. Uzun<br />

ömürlü (4yıl) baskı kafalarıyla işletme maliyeti çok<br />

uygundur. Gongzheng’in yeni serisi olan Apsaras<br />

süblime transfer baskı makinamız 160cm ve 190cm<br />

baskı genişliğine sahip Epson İ3200 kafa kullanmakta<br />

olup saatte 85m2 hızlardan 1115 m2 hızlara<br />

kadar çıkmaktadır 2 kafadan 24 kafaya yükselen<br />

kafa teknolojisine sahiptir. Makinamız bu yılın gözdeleri<br />

arasında olup ITM fuarında sergilenecektir.<br />

Diğer yandan tekstil baskının yeni yıldızı Proflag<br />

2204HI kendinden fikseli Direkt <strong>Tekstil</strong>/Bayrak<br />

baskı makinemiz yerini aldı. 220 cm baskı genişliğine<br />

sahip olan Proflag 2204HI modelimiz 4 adet<br />

orijinal Epson İ3200 baskı kafası ile saatte 140m/s<br />

baskı hızı sunuyor. Saten, Raşel vb kumaşlara<br />

direkt baskı imkanı sunan makinemiz sektörün<br />

tekstil baskı ihtiyaçlarına hızlı, pratik çözümler<br />

üretti. Aynı modelin 320 cm baskı genişliğine sahip<br />

Proflag 3204HI kendinden fikseli Direkt <strong>Tekstil</strong>/<br />

Bayrak baskı makinesi de müşterilerimizin ilgisini<br />

çekebilecek modellerimiz arasındadır.<br />

Thunderjet süblime transfer baskı makinası<br />

Transfer baskı grubunda Gongzheng’in Sublime<br />

grubu olan Endüstriyel kasa, yüksek hızlı üretim<br />

performansı ile sınıfında ses getiren hızlı baskı<br />

kafasına sahip Orijinal epson I3200 A1 baskı kafalı<br />

Thunderjet AC1902T, AC1904T ve GS1908T, GS2208T,<br />

GS3208T en son teknoloji olup 403m2 ye ulaşan hızları<br />

ile İnce kağıtlara koyu zemin basarken kağıttaki<br />

kırışıklığı ve hamurlaşmayı önleyici sistem ile TEKSTE-<br />

CH Bursa ve ITM 2022 İstanbul fuarlarında sergilenmiş<br />

ve müşterilerimizin beğenisine sunulmuştur.<br />

Mutoh 2638WX süblime baskı makinası; 260 cm<br />

baskı alanı 108m2/s maksimum baskı hızı 2 adet<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


84<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

to wet) baskı yapmaktadır. CMYK ve Beyaz renk<br />

kullanmaktadır. Makinamızda çift tabla bulunduğundan<br />

2 parça aynı anda basılmakta ve büyük<br />

bir çift tablanın olduğu zeminde basılabilmektedir.<br />

Protexjet masaüstü tişört baskı makinası<br />

Birçok kumaş türüne baskı yapan makinamız direkt<br />

kumaşa baskı yapmaktadır. CMYK+White boya<br />

sistemiyle çalışmaktadır.3 farklı üretim modu ile<br />

çok yönlü baskılara sahip olabilirsiniz, Canlı renkler<br />

ve mükemmel boya kalitesi ile kullanıcı dostu ve<br />

kolay kullanılabilen baskı programına sahiptir.<br />

Epson DX7 baskı kafası, 1440dpi baskı çözünürlüğü<br />

olan makinamız Japon menşei olup tekstil firmalarının<br />

en çok tercih edilen makinaları olarak bünyemizde<br />

bulunmaktadır. Mutoh 1948WX Süblime<br />

transfer baskı makinası 190cm baskı alanı maksimum<br />

194m2/s baskı hızı 4adet Epson DX7 baskı<br />

kafası, 1440dpi baskı çözünürlüğü olan ve hızları<br />

ile tüm beğenileri üzerine toplayan makinamız da<br />

çok tercih edilenler arasındadır.<br />

MUTOH 1938TX Kumaşa direkt baskı makinası;190cm<br />

baskı alanı, maksimum 6mm kafa<br />

yüksekliği 2 adet Epson DX7 baskı kafası, 1440dpi<br />

baskı çözünürlüğü ile saatte 40m2/s baskı hızına<br />

sahiptir. Pamuk, polyester v.b tüm kumaşlara<br />

direkt baskı yapabilmektedir.<br />

Mutoh 1642WR-1682WR Baskı makinası; 162cm<br />

baskı alanı,2 adet mikro piezzo baskı kafası<br />

1440dpi baskı çözünürlüğü ile saatte 75m2/s baskı<br />

hızı bulunmaktadır. Step kalibrasyon ayarını kendisi<br />

yapmaktadır. En büyük özelliklerinden birisi olan<br />

eksik nozzle atma özelliği ile daha uzun kafa kullanımı<br />

sağlamaktadır. Mutoh Drafstatıon RJ-900XG<br />

Süblime transfer baskı makinası; 110cm baskı alanı<br />

39m2/s maksimum baskı hızı Epson DX5 baskı kafası<br />

ile net baskılar ile *i2 Teknolojisi ile pass izine son<br />

sistemler ile kullanıcılarına kolaylık sağlamaktadır.<br />

DTF tozlama transfer baskı sistemi<br />

Tozlama sistemli transfer baskı sistemi pigment<br />

boya kullanan makinamız 60cm baskı ebadında<br />

CMYK ve Beyaz boya kullanmaktadır. Her türlü kumaşa<br />

transfer baskıya uygundur. Dijital baskı makinası,<br />

tozlama fırını ve transfer presinden oluşan<br />

bu sistemde her türlü logo ve dijital baskı baskes<br />

yapmadan kumaşa aktarılabilmektedir. Beyaz<br />

boyadan dolayı pamuk, polyester, naylon, tişört,<br />

Jean kumaşları, etek, şapka, ayakkabı, mayo bikini,<br />

dekoratif yastıklar, bebek ürünleri, deri gibi renkli<br />

kumaşlara da transfer yapılabilmektedir. Tuşesiz<br />

yüksek yıkama hassasiyetli baskılar ve canlı renklerden<br />

oluşmaktadır. Ekonomik seri bir sistemdir.<br />

Testilde kaliteye ulaşmanın ilk şartı yetişmiş personel<br />

ve ihtiyaca uygun ürünler olmalıdır. Prodigital<br />

olarak önce personeli yetiştiriyoruz sonra müşterinin<br />

ihtiyaçları doğrultusunda en uygun boya,<br />

makine ve program sunuyoruz. Türkiye’nin birçok<br />

bölgesinde ofislerimizde teknik servis, satış ve satış<br />

sonrası hizmetler sunuyoruz. Ekonomik krizlerin<br />

olduğu dünyada Türkiye’nin zararsız bir şekilde çıkabilmesi<br />

için istikrarlı bir ekonomiye ihtiyaç duyulmaktadır.<br />

Enflasyonun makul seviyelere çekilmesi<br />

ve dövizin istikrara kavuşturulması gerekiyor.<br />

Protexjet Süblime transfer baskı makinaları<br />

180cm,280cm,320cm enlerinde transfer kağıdına<br />

ekonomik ve hızlı baskı yapan makinalar uygun<br />

fiyatlarla satılmaktadır, epson kafa kullanan bu<br />

makinalar maliyetten dolayı tekstil ve halı sektöründe<br />

tercih edilmektedir. Maksimum 120m2 ile<br />

350m2/saat baskı hızlarına sahiptir.<br />

Parça baskı ve tozlama transfer makinaları<br />

Gongzheng Endüstriyel (wet to wet) Tişort baskı<br />

makinası. DTG parça baskı ve tişört baskı makinası,<br />

endüstriyel baskı makinası olan cihazımız 3 parçadan<br />

oluşmaktadır. Baskı makinası, ön işlem makinası<br />

ve fikse fırını makinamız ıslaktan ıslağa (wet<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


86<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

ICC, yeniliklerini<br />

ITM <strong>2024</strong>’de sergileyecek<br />

ICC will exhibit<br />

its innovations at ITM <strong>2024</strong><br />

Araştırma ve inovasyona dayalı, dünyanın en iyi entegre tarak teli ve<br />

aksesuarları üreticisi olarak müşterilerine çözüm sağlayan ICC, İstanbul’da<br />

düzenlenecek olan ITM Fuarı’nda misafirlerini ağırlamaya hazır.<br />

ICC, providing solutions to its customers as the world’s best integrated<br />

carding wire and accessories manufacturer based on research and<br />

innovation, is ready to host its guests at the ITM Fair to be held in Istanbul.<br />

The Indian Card Clothing ICC produces rigid<br />

and flexible wire and carding accessories for<br />

carding machines used for the processing of<br />

synthetic and cellulosic fibers such as Cotton,<br />

Polyester and Viscose, which we call short<br />

fiber, and nonwoven, Garnett, acrylic and<br />

wool combs, which we call long fiber. ICC<br />

Turkey Sales Manager Ali Kekeç answered our<br />

questions about the ITM Fair<br />

The Indıan Card Clothing ICC, kısa elyaf diye<br />

isimlendirdiğimiz Pamuk, Polyester, Viskon<br />

gibi sentetik ve selülozik liflerin işlenmesi için<br />

kullanılan tarama makineleri ile uzun elyaf diye<br />

isimlendirdiğimiz Nonwoven, Garnett, akrilik,<br />

yün tarakları gibi tarama sistemleri için rijit ve<br />

flexible tel ve tarama aksesuarları üretimi yapmaktadır.<br />

ICC Türkiye Satış Müdürü Ali Kekeç,<br />

ITM Fuarı ile ilgili sorularımızı cevaplandırdı.<br />

Can you mention the products and their<br />

features that you will exhibit at ITM Fair?<br />

“ProLyf Gold series metallic and flexible wire<br />

samples, developed for more intensive scanning,<br />

cleaning brushes for all machine models<br />

and CFT Hat cleaning systems will be exhibited.”<br />

What are your expectations from the fair?<br />

“They are to increase our relationships, promote<br />

our products and gain new markets in order<br />

to serve our customers better.”<br />

ITM Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürünlerinizden<br />

ve özelliklerinden bahseder misiniz?<br />

“Daha yoğun tarama için geliştirilen ProLyf Gold<br />

serisi metallic ve flaxıble tel numuneleri, Tüm<br />

makine modelleri için temizleme fırçaları ve CFT<br />

Şapka temizleme sistemleri sergilenecektir.”<br />

Fuardan beklentileriniz nelerdir?<br />

“Müşterilerimize daha iyi hizmet edebilmek için<br />

ilişkilerimizi arttırmak, ürünlerimizi tanıtmak ve<br />

kendimize yeni pazarlar edinmek.”<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


What would you like to say about your<br />

goals and work for <strong>2024</strong>?<br />

“We are working to offer more affordable<br />

but high-quality products to our raw<br />

material and yarn producers, whose<br />

costs are increasing day by day and<br />

therefore losing their chance to sell in<br />

the market. This approach moves us<br />

further in the current market every day<br />

and increases our customer family.”<br />

If you have any message you want to<br />

convey, add it.<br />

“Our mission is to be a solution provider to<br />

our customers as the world’s best integrated<br />

card wire and accessories manufacturer,<br />

based on research and innovation.<br />

Our mission is to be<br />

Constantly renewed in the global carding<br />

wire industry,<br />

Providing on-time supply,<br />

Best in Class Manufacturing Standards,<br />

Best in Class Quality and After Sales<br />

Support,<br />

Inspiring Human Resources,<br />

Customer centric company”<br />

<strong>2024</strong> yılı hedefleriniz ve çalışmalarınız<br />

hakkında neler söylemek istersiniz?<br />

“Her geçen gün maliyetleri yükselen ve<br />

dolayısı ile pazarda satış şansını kaybeden<br />

hammadde ve iplik üreticilerimize daha<br />

uygun ama kaliteli ürünler sunabilmek için<br />

çalışmalar yapmaktayız. Bu yaklaşımımız<br />

bizi mevcut pazarda her gün daha ileriye<br />

taşımakta, müşteri ailemizi arttırmaktadır.”<br />

Aktarmak istediğiniz herhangi bir<br />

mesajınız varsa ekleyiniz.<br />

“Misyonumuz; araştırma ve inovasyona<br />

dayalı, dünyanın en iyi entegre tarak teli<br />

ve aksesuarları üreticisi olarak müşterilerimize<br />

çözüm sağlayıcı olmak.<br />

Görevimiz; küresel tarak teli endüstrisinde<br />

Sürekli Yenilenen<br />

Zamanında Tedarik sağlayan<br />

Sınıfının En İyisi Üretim Standartları<br />

Sınıfının En İyisi Kalite ve Satış Sonrası<br />

Destek<br />

İlham Veren İnsan Kaynakları<br />

Müşteri merkezli firma olmak.”


88<br />

ITM DOSYASI<br />

ITM SURVEY<br />

T.A. Makine yeniliklerini<br />

ITM’de sergileyecek<br />

T.A. Makine will exhibit<br />

its innovations at ITM<br />

Temelleri 1996 yılına dayanan TA Makine, yüksek standartlarla<br />

imalat anlayışı ile başta tekstil sektörü olmak üzere<br />

birçok sektöre hizmet veriyor. Firmamız TA Makine; sektörde<br />

ev tekstili, giyim ve non woven kumaş üreticisi firmalara;<br />

kalite kontrol makinaları, paketleme ve sarım makinaları,<br />

dilimleme hatları ve boyahane parti hazırlama makinaları<br />

konusunda standart modellerle veya firma ihtiyaçlarına<br />

özel tasarımlarla çözüm ortaklığı yapmakta ve günden<br />

güne adını duyurmaktadır. Yeni teknoloji donanımlı makine<br />

ve ekipmanlar ile hizmet verdiklerini belirten Firma Sahibi<br />

Tarık Akbaş, ITM <strong>2024</strong> Fuarı ile ilgili sorularımızı cevaplandırdı.<br />

ITM Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürünlerinizden ve<br />

özelliklerinden bahseder misiniz?<br />

“Bu fuarda giyim sektörü başta olmak üzere hassas kumaş<br />

imalatçılarına hitap eden kalite kontrol makinamız, ev<br />

tekstili imalatçılarına hitap eden ve firmamıza ait patentli<br />

tasarımıyla muadillerine fark atan kurşun dikme makinamız<br />

ve tambur sarım makinamız ile katılmayı planlıyoruz.”<br />

Fuardan beklentileriniz nelerdir?<br />

“Türkiye genelinde bilinirliğimizi arttırmak ve teknolojiyi<br />

makul fiyatlara edinmek isteyen tüketiciye ulaşmanın yanı<br />

sıra, yurtdışı ziyaretçilerinin dikkatini çekmeyi umuyoruz.”<br />

<strong>2024</strong> yılı hedefleriniz ve çalışmalarınız hakkında neler<br />

söylemek istersiniz?<br />

“Her şeyden önce son 3 yıldır devam eden yatırımlarımıza<br />

devam etmeyi ve pazar payımızı daha da<br />

artırmayı hedefliyoruz.”<br />

TA Makine, of which foundations<br />

date back to 1996, serves many sectors,<br />

especially the textile sector, with<br />

its understanding of manufacturing<br />

with high standards. Our company<br />

TA Makine is making solution partnership<br />

to home textile, clothing and<br />

non-woven fabric manufacturers<br />

in the sector about quality control<br />

machines, packaging and wrapping<br />

machines, slicing lines and dye-house<br />

party preparation machines with<br />

standard models or special designs<br />

for company needs and is making<br />

a name for itself day by day. Company<br />

Owner Tarık Akbaş, stating that<br />

they provide service with new technology<br />

equipped machines and<br />

equipment, answered our questions<br />

about the ITM <strong>2024</strong> Fair.<br />

Can you mention the products<br />

and their features that you<br />

will exhibit at ITM Fair?<br />

“We plan to participate in this fair<br />

with our quality control machine,<br />

which appeals to sensitive fabric<br />

manufacturers, especially the<br />

apparel sector, and our lead sewing<br />

machine and drum winding machine,<br />

which appeal to home textile<br />

manufacturers and distinguishes<br />

itself from its counterparts with our<br />

company’s patented design.”<br />

What are your expectations<br />

from the fair?<br />

“We hope to increase our awareness<br />

throughout Turkey and reach<br />

consumers who want to acquire<br />

technology at reasonable prices,<br />

as well as attract the attention of<br />

foreign visitors.”<br />

What would you like to say about<br />

your goals and work for <strong>2024</strong>?<br />

“Above all, we aim to continue our<br />

investments that have been ongoing<br />

for the last 3 years and further increase<br />

our market share.”<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


90 TECHTEXTIL EXCLUSIVE<br />

Techtextil’in 20 yılı:<br />

En büyük edisyon<br />

yeni standartlar<br />

belirledi<br />

Studies confirm the enormous future prospects<br />

of technical textiles: Fortune Business Insights[1]<br />

estimates the global market at 225.99<br />

billion dollars in 2023 and forecasts an increase<br />

to 346.67 billion dollars by 2030. Similar<br />

forecasts by Allied Market Research[2] expect<br />

an increase to 331.8 billion dollars by 2032.<br />

Within the EU textile industry, technical textiles<br />

are the most dynamic drivers of demand in<br />

sectors such as medicine, agriculture, construction,<br />

outdoor clothing and automotive.<br />

20 years of Techtextil:<br />

biggest edition<br />

sets new<br />

standards<br />

Araştırmalar, teknik tekstillerin muazzam gelecek<br />

beklentilerini doğruluyor: Fortune Business<br />

Insights [1] küresel pazarın 2023 yılında<br />

225.99 milyar dolar olacağını tahmin ediyor<br />

ve 2030 yılına kadar 346.67 milyar dolara<br />

çıkacağını öngörüyor. Allied Market Research<br />

[2] tarafından yapılan benzer tahminler,<br />

teknik tekstiller pazarının 2032 yılına kadar<br />

331.8 milyar dolara yükselmesini bekliyor. AB<br />

tekstil endüstrisinde, teknik tekstiller tıp, tarım,<br />

inşaat, dış giyim ve otomotiv gibi sektörlerde<br />

talebin en dinamik itici güçlerini oluşturuyor.<br />

Techtextil, yıldönümü<br />

edisyonunda büyüklük<br />

açısından bir rekora imza<br />

attı ve tekstil endüstrisinin<br />

dinamik büyümesinin ve<br />

yenilikçi gücünün altını çizdi.<br />

In its anniversary edition,<br />

Techtextil set a record in<br />

terms of size and underlined<br />

the dynamic growth and<br />

innovative strength of the<br />

textile industry.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


TECHTEXTIL EXCLUSIVE<br />

91<br />

Techtextil is the only platform in the world to<br />

showcase the entire range of high-tech textiles<br />

across 12 application areas. In addition to<br />

examples such as medical textiles with a virus<br />

barrier, fibre structures for sound insulation in<br />

the construction industry or technical nonwovens<br />

for the automotive industry, these also<br />

included innovative world firsts in <strong>2024</strong>: from<br />

the latest weaving technology with an open<br />

shed from the start-up Casmue, a new type<br />

of coating for self-cooling textiles from the<br />

German Institutes of Textile and Fibre Research<br />

Denkendorf to recyclable insulating textiles<br />

made of bio-based aerogel fibres from the<br />

start-up SA-Dynamics. Techtextil also placed a<br />

clear focus on sustainable action and production.<br />

More than 15 percent of the exhibitors<br />

presented natural fibres and materials.<br />

“Techtextil is the most important industry event<br />

of the year for us and went really well for us in<br />

<strong>2024</strong>. Once again, we were able to showcase<br />

our technology expertise to visitors. The special<br />

aspect about this global industry meeting place<br />

is that it not only brings us potential new customers,<br />

but we also meet our partner companies<br />

and suppliers here. The connection with Texprocess<br />

develops fantastic synergies. Techtextil<br />

<strong>2024</strong> has made it clear that the industry is on<br />

the move and sustainability is the overarching<br />

theme. We were surprised and pleased that we<br />

Techtextil, 12 uygulama alanında yüksek<br />

teknolojili tekstillerin tüm yelpazesini sergileyen<br />

dünyadaki tek platformdur. Virüs bariyerli tıbbi<br />

tekstiller, inşaat sektöründe ses yalıtımı için elyaf<br />

yapılar veya otomotiv endüstrisi için teknik<br />

nonwovenlar gibi örneklerde de görüldüğü<br />

gibi, bunlar <strong>2024</strong>’te yenilikçi dünya ilklerini de<br />

içeriyordu: start-up Casmue’nin açık ağızlıklı<br />

en son dokuma teknolojisi, Alman <strong>Tekstil</strong> ve<br />

Elyaf Araştırma Enstitüleri Denkendorf’un kendinden<br />

soğutmalı tekstiller için yeni bir kaplama<br />

türü, start-up SA-Dynamics’in biyo bazlı<br />

aerojel elyaflarından yapılmış geri dönüştürülebilir<br />

yalıtım tekstilleri bunlardan sadece<br />

bir kaç örnek. Techtextil ayrıca sürdürülebilir<br />

eylem ve üretime de net bir şekilde odaklandı.<br />

Katılımcıların yüzde 15’inden fazlası doğal<br />

elyaf ve malzemeler sundu.<br />

Freudenberg Performance Materials Küresel<br />

Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Kıdemli<br />

Başkan Yardımcısı Holger Michael Steingräber,<br />

“Techtextil bizim için yılın en önemli endüstri etkinliği<br />

ve <strong>2024</strong>’te bizim için gerçekten iyi geçti.<br />

Bir kez daha ziyaretçilere teknoloji uzmanlığımızı<br />

sergileme fırsatı bulduk. Bu küresel endüstri<br />

buluşmasının özel yanı, bize sadece potansiyel<br />

yeni müşteriler getirmesi değil, aynı zamanda<br />

ortak şirketlerimiz ve tedarikçilerimizle de<br />

burada buluşuyor olmamız. Texprocess ile olan<br />

bağlantı harika bir sinerji meydana getiriyor.<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


92 TECHTEXTIL EXCLUSIVE<br />

Techtextil <strong>2024</strong>, sektörün ivme kazandığını ve<br />

sürdürülebilirliğin kapsayıcı bir tema olduğunu<br />

açıkça ortaya koydu. Özellikle çok sayıda<br />

genç ziyaretçi- öğrenciler ve genç yenilikçilertarafından<br />

ziyaret edilmemiz ve sürdürülebilir<br />

çözümlerimizle ilgili olarak çok özel iş birliği<br />

talepleri bizi şaşırttı ve memnun etti,” dedi.<br />

Klopman Genel Müdürü Amaury Sartorius,<br />

“Techtextil <strong>2024</strong> şunu gösterdi: Döngüsel ekonomiye<br />

yaptığımız yatırımlarla doğru yoldayız.<br />

Giysileri çoklu elyaflara geri dönüştüren ölçeklenebilir<br />

çözümümüze gelen tepkiler bizim için<br />

heyecan verici oldu. Ticaret fuarı bizim için çok<br />

iyi geçti. Özellikle İskandinavya ve Güney Avrupa’dan<br />

mevcut ve yeni müşterilerle tanıştık. Techtextil’i<br />

gerçekten takdir ediyoruz: Son tüketici<br />

noktasında olan müşterilerimiz fuara geliyor ve<br />

firmalarının çalışanları için yapmış olduğumuz<br />

yeniliklerin faydalarını anlamak için bizimle fikir<br />

alışverişinde bulunuyor. Ve son olarak Techtextil,<br />

yeniliklerinizi sunmak için doğru yer,” dedi.<br />

Sioen Industries CEO’su Michèle Sioen, “Techtextil<br />

bizim için son derece önemli ve çok değerli.<br />

Pazarı görüyor ve hissediyoruz, müşterilerimizle,<br />

tedarikçilerimizle ve dünyanın her yerinden, özellikle<br />

Avrupa’dan ve denizaşırı ülkelerden gelen<br />

yeni ilgili taraflarla tanışıyoruz. Sürdürülebilirlik,<br />

burada, fuar salonlarındaki en sıcak konu ve iki<br />

yıl öncesine göre çok daha fazla gündemde.<br />

were visited by a particularly large number of<br />

young visitors - students as well as young innovators<br />

- with very specific requests for cooperation,<br />

also with regard to our sustainable solutions,”<br />

says Holger Michael Steingräber, Senior Vice<br />

President Global Marketing & Communications,<br />

Freudenberg Performance Materials.<br />

“Techtextil <strong>2024</strong> has shown: We are on the right<br />

track with investments in circular economy. The<br />

response to our scalable solution that recycles<br />

garments into multifibres was downright<br />

enthusiastic. The trade fair went very well for us.<br />

We met existing and new customers, especially<br />

from Scandinavia and Southern Europe. What<br />

we really appreciate about Techtextil: Our end<br />

customers come to the show and exchange<br />

ideas with us in order to understand the benefits<br />

of our developments for their employees. And<br />

last but not least, Techtextil is simply the right<br />

place to present your innovation,” says Amaury<br />

Sartorius, Managing Director, Klopman.<br />

“Techtextil is extremely important and very valuable<br />

for us. We see and feel the market, meet<br />

our customers, suppliers and new interested<br />

parties from all over the world, especially from<br />

Europe and overseas. Sustainability is the hot<br />

topic here in the exhibition halls and is much<br />

more present than it was two years ago. Textile<br />

companies around the world are working hard<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


94 TECHTEXTIL EXCLUSIVE<br />

Dünyanın dört bir yanındaki tekstil şirketleri CO2<br />

emisyonlarını azaltmak ve CSR düzenlemelerine<br />

uymak için çok çalışıyor. Sıkılaşan Avrupa yönetmelikleri<br />

bunda büyük bir rol oynuyor. Buna bağlı<br />

olarak, Techtextil’de yüzde elli CO2 tasarrufu<br />

sağlayan PVC alternatifimiz gibi sürdürülebilir<br />

geliştirmelerimize olan talep güçlü,” dedi.<br />

Lenzing AG Global Satış Direktörü Oliver<br />

Spöcker, “Techtextil şirketimiz Lenzing için<br />

olağanüstü bir deneyim oldu. Ticaret fuarına<br />

katılım çok yüksekti ve değerli müşteri bağlantılarımızı<br />

koruyabildik ve yenilerini kazanabildik.<br />

Deneyimli uzmanlardan yenilikçi ve<br />

sürdürülebilir elyaf teknolojilerimiz hakkında<br />

bilgi edinmek için gelen meraklı öğrencilere<br />

kadar ziyaretçilerin çeşitliliği özellikle etkileyiciydi.<br />

Geri dönüşüm konusunun giderek<br />

daha önemli hale geldiği açıkça görülüyor.<br />

Techtextil bizim için tam bir başarıydı,” dedi.<br />

to reduce CO2 emissions and comply with CSR<br />

regulations. The tightening European regulations<br />

are playing a large part in this. Accordingly,<br />

the demand here at Techtextil for our sustainable<br />

developments, such as our PVC alternative<br />

with fifty percent CO2 savings, is strong,”<br />

says Michèle Sioen, CEO, Sioen Industries.<br />

“Techtextil was an outstanding experience for<br />

us at Lenzing. The trade fair was very well attended<br />

and we were able to maintain valuable<br />

customer contacts and gain new ones. The<br />

diversity of visitors was particularly impressive<br />

- from experienced experts to curious students<br />

who came to find out about our innovative<br />

and sustainable fibre technologies. It is clearly<br />

noticeable that the topic of recycling is becoming<br />

increasingly important. Techtextil was a<br />

complete success for us,” says Oliver Spöcker,<br />

Global Sales Director, Lenzing AG.<br />

[1] Fortune Business Insights (<strong>2024</strong>): Market Research Report (Database: 2022)<br />

[2] Allied Market Research (<strong>2024</strong>): Technical Textile Market by Material (Natural Fiber, Synthetic Polymers/Fibers,<br />

Mineral Fiber, Regenerated Fiber, Metal Fiber, and Others), Process (Woven, Knitted, Non-Woven, and Others) and<br />

End-Use Application (MobilTech, InduTech, SporTech, BuildTech, HomeTech, ClothTech, MediTech, AgroTech, ProTech,<br />

PackTech, GeoTech, and OekoTech): Global Opportunity Analysis And Industry Forecast, 2023-2032.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


96 TECHTEXTIL EXCLUSIVE<br />

DiloGroup Techtextil vesilesiyle<br />

bir kurum-içi tanıtım gerçekleştirdi<br />

Frankfurt’taki Techtextil, son teknoloji iğneleme hatlarının sağlayıcısı olarak uzun vadeli<br />

bir uzmanlığa sahip komple nonwoven üretim hatları uzmanı olarak DiloGroup için geleneksel<br />

olarak dünya çapında en önemli fuar etkinliklerinden biridir. Bu yıl da Dilo ve grup üyeleri<br />

TEMAFA ve Spinnbau, geleneksel konumları olan 12. salon B81 standında,<br />

iğne uzmanı Groz-Beckert’in de dahil olduğu ortakları ve rakiplerinin yanında yer aldı.<br />

DiloGroup achieved an In-house Exhibition<br />

on the occasion of Techtextil<br />

Techtextil in Frankfurt is traditionally one of the most important show events worldwide<br />

for DiloGroup as a specialist for complete nonwoven manufacturing lines with a long-term<br />

expertise as provider of state-of-the-art needling lines. Also, this year, Dilo and group members<br />

TEMAFA and Spinnbau were situated in hall 12, booth B81, their traditional location,<br />

adjacent to needle specialist Groz-Beckert as well as partners and competitors.<br />

Frankfurt’taki dört güne ek olarak Dilo,<br />

ITMA 23’ten nispeten kısa bir süre sonra en<br />

son makine ve hat yeniliklerini göstermek<br />

için ek bir etkinlik olarak Perşembe günü<br />

müşterileri DiloGroup’un Eberbach’taki<br />

merkezini gezmeye davet etti.<br />

In addition to the four days in Frankfurt, Dilo<br />

had invited customers for a tour of DiloGroup’s<br />

headquarters in Eberbach on the Thursday as<br />

a supplementary event to demonstrate relatively<br />

shortly after ITMA 23 its range of latest<br />

machine and line innovations.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


TECHTEXTIL EXCLUSIVE<br />

97<br />

More than 80 interested visitors did choose<br />

to accept Dilo’s invitation to get on<br />

the shuttle bus and take the audio-guided<br />

tour through the company’s R&D<br />

and demonstration centres which had<br />

been specifically prepared by the deputy<br />

CEOs Rebekka and Riccarda Dilo<br />

and their strong team from the sales,<br />

R&D and technology departments.<br />

The complete lines and individual machinery<br />

were on display in a space of<br />

approximately 3.100 m2 to include the<br />

MicroPunch S research and demonstration<br />

line for needling light-weights in a<br />

range of 35 up to 160 g/m2including the<br />

MultiCard MCRR CC with FRS-P feeder<br />

which was returned from ITMA and reinstalled<br />

for the product development of<br />

hygiene, cosmetic, medical and technical<br />

lightweight nonwovens. This line was<br />

accompanied by a Hypertex line for the<br />

production of lightweight sandwiches of<br />

reinforced nonwoven layers to increase<br />

strength and stiffness in MD and CD<br />

directions for use as needled filtration<br />

and roofing material as well as shoe and<br />

garment applications. The layered mesh<br />

of filament or yarn is laid inline between<br />

a base and a cover of pre-needled material<br />

with speeds up to ca. 40 m/min.<br />

İlgilenen 80’den fazla ziyaretçi, Dilo’nun davetini kabul<br />

ederek, şirketin Ar-Ge ve demonstrasyon merkezlerinde,<br />

CEO yardımcıları Rebekka ve Riccarda Dilo<br />

ile birlikte satış, Ar-Ge ve teknoloji departmanlarından<br />

oluşan güçlü ekibi tarafından özel olarak hazırlanan<br />

sesli rehberli tura katıldı.<br />

Yaklaşık 3.100 m2’lik bir alanda sergilenen komple<br />

hatlar ve münferit makineler ilk kez ITMA 23’de tanıtılan<br />

hijyen, kozmetik, medikal ve teknik düşük gramajlı<br />

nonwovenların ürün geliştirmesinde kullanılabilecek, 35<br />

ila 160 g/m2 aralığında düşük gramajlı nonwovenların<br />

iğnelenmesine yönelik FRS-P besleyicili MultiCard MCRR<br />

CC’yi de içeren MicroPunch S araştırma ve tanıtım hat-<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


98 TECHTEXTIL EXCLUSIVE<br />

tını da içermektedir. Bu hatta, iğneli filtreleme ve<br />

çatı kaplama malzemelerinin yanı sıra ayakkabı<br />

ve giysi uygulamalarında kullanılmak üzere MD<br />

ve CD yönlerinde mukavemet ve sertliği artırmak<br />

için güçlendirilmiş nonwoven katmanlardan<br />

oluşan “hafif sandviç tipi” yapıların üretimi<br />

için bir Hypertex hattı eşlik etti. Katmanlı filament<br />

veya iplik ağı, bir taban ve önceden iğnelenmiş<br />

malzemeden bir kapak arasına yaklaşık 40 m/<br />

dak’ya varan hızlarda sıralı olarak serilir.<br />

MicroPunch S yoğun iğneleme hattı böylece<br />

Hypertex prosesi ile birleştirilerek ince elyaftan<br />

iğnelenmiş düşük gramajlı nonwovenlara yönelik<br />

tüm uygulama alanlarını kapsayabiliyor.<br />

Özel elyaf malzemenin işlenip hat sonunda sarımıyla<br />

tamamlandığı komple hattaki makine<br />

tanıtımlarıma katılmak üzere üç otobüs yedi<br />

ziyaretçi grubunu taşıdı.<br />

Teknoloji Merkezleri I ve II’de, VQC Card<br />

(Quadro), yaklaşık 200 m/dak besleme hızına<br />

sahip yüksek hızlı DLSC üç apronlu serici ve 7<br />

m genişliğinde ön iğneleyiciden oluşan 7 m<br />

genişliğinde iğneleme hattı dahil olmak üzere<br />

üç komple nonwoven hattı gösterildi.<br />

Ayrıca, 3,5 m’lik HyperPunch makinesi de gösterime<br />

dahil edildi.<br />

Aerodinamik tülbent şekillendirme bölümünde,<br />

ilave elyaf malzeme sermek için programlana-<br />

The MicroPunch S intensive needling line can<br />

thus be combined with the Hypertex process<br />

to include all areas of applications for lightweights<br />

needled from fine fibre.<br />

Three buses had carried the seven groups of<br />

visitors to take part in machine demonstrations<br />

which processed the special fibre material<br />

until wind-up in the end-of-line section.<br />

In Technology Centres I and II three complete<br />

nonwovens lines ran demonstrations including<br />

a 7 m wide needling line consisting of the VQC<br />

Card (Quadro), the high speed DLSC three<br />

apron layer capable of ca. 200 m/min infeed<br />

speed and the 7 m wide pre-needler.<br />

Also, the HyperPunch machine in 3.5 m was<br />

included in the demonstration.<br />

At the aerodynamic web forming section<br />

“additive manufacturing” was on display<br />

through the 3D-Lofter which comprises a series<br />

of individual web formers programmable to lay<br />

down additional fibre material. This either in an<br />

1. IsoFeed function to improve the regularity of a<br />

flock matt to feed cards by up to ca. 4- 5 % CV.<br />

2. Reinforcement function of needled substrate<br />

used as car interior linings of deep moulded<br />

pieces in order to strengthen locations in the felt<br />

plain where stress or strain concentrations take<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


“İşi profesyonellerine bırakın”<br />

WEB OFSET DÜZ OFSET CİLT AMBALAJ<br />

‘nin matbaası<br />

“İhlas Matbaacılık güvencesiyle”<br />

Termal Kalıp<br />

Yüksek tirajlı baskılara uygun, geniş<br />

gelişim töleransına sahip, net ve kaliteli<br />

baskı sağlayan özel bir kalıptır.<br />

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)<br />

80.000 – 100.000 (UV Mürekkep)<br />

Detaylar İçin:<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza<br />

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE<br />

Tel.: + 90 212 454 31 95 • www.afarkplates.com<br />

Konvansiyonel Kalıp (Ctcp-LX)<br />

UV-CTP kalıp kullanan üst düzey müşteriler<br />

için geliştirilmiştir. Yüksek hassasiyete sahip,<br />

yüksek tirajlı baskılara uygun,<br />

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)<br />

50.000 – 100.000 (UV Mürekkep)<br />

Merkez Mahalasi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza<br />

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE<br />

Tel.: + 90 212 454 30 00 www.ihlasmatbaacilik.com<br />

Detaylar İçin:


100 TECHTEXTIL EXCLUSIVE<br />

bilen bir dizi bireysel tülbent şekillendiriciden oluşan<br />

3D-Lofter aracılığıyla “ilave katmanlı üretim” sergilendi.<br />

1. Tarakları yaklaşık % 4- 5 CV’ye kadar besleyerek bir<br />

flok keçesini düzenliliğini iyileştirecek IsoFeed işlevi.<br />

2. Keçe düzlüğünde gerilim veya gerinim yoğunlaşmalarının<br />

meydana geldiği yerleri güçlendirmek için<br />

derin kalıplanmış parçaların araba iç kaplamaları<br />

olarak kullanılan iğnelenmiş alt tabakanın güçlendirme<br />

işlevi. Bu yöntem kullanılarak yaklaşık %30- 40<br />

oranında elyaf tasarrufu sağlanabilir.<br />

3. 3D-Lofter’ın ek bir özelliği, otomotiv uygulamaları<br />

veya duvar ve zemin kaplamaları için iğneli keçelerin<br />

geniş ölçüde genişletilmiş desenleme kabiliyetidir.<br />

3D-Lofter, en modern tasarım stillerini elde etmek için<br />

kayan renkler (“Colour Slide”), geometrik desenler<br />

veya yazılar sunar. 3D-Lofter, DI-LOUR IV çift yapılandırma<br />

sistemi tarafından da gösterilen DI-LOUR işlemiyle<br />

birlikte, hafif kalıplanmış araba kadifeleri için özellikle<br />

ilginç olan bir birleştirme teknolojisi sunmaktadır.<br />

İlgi çekici rehberli turlar, detaylı teknik literatürle birlikte<br />

sergilenen makineler, teknolojiler ve tekstil ürünleri<br />

hakkında derinlemesine bilgi edinmek için yeterli<br />

zaman içeriyordu. Turlar, yiyecek ve içeceklerin sunulduğu<br />

bir ağırlama alanında, yeniliklerle daha sürdürülebilir<br />

ve başarılı bir gelecek hazırlamak için mevcut<br />

ihtiyaçlar ve taleplerle ilgili tartışmalarla tamamlandı.<br />

Güney Amerika’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Çin’e kadar<br />

pek çok ülkeden gelen ziyaretçiler Dilo’da geçirdikleri<br />

bu ilginç günden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.<br />

place. Using this method, fibre savings<br />

can be achieved of approx. 30 – 40 %.<br />

3. An additional feature of the 3D-Lofter<br />

is the widely enlarged patterning<br />

capability of needled felts for automotive<br />

applications or wall and floor<br />

coverings. The 3D-Lofter offers sliding<br />

colours (“Colour Slide”), geometric<br />

patterns or inscriptions for achieving<br />

most modern design styles. 3D-Lofter in<br />

combination with the DI-LOUR process,<br />

which was also demonstrated by the<br />

DI-LOUR IV double structuring system,<br />

is offering a joint technology which is<br />

particularly interesting for lightweight<br />

moulded car velours.<br />

The interesting guided tours included<br />

enough time to get in depth insight of<br />

machines, technologies and textile products<br />

which also were on display and<br />

given as samples along with technical<br />

literature. The tours were concluded in<br />

a host and service area with finger food<br />

and beverages and with the related discussions<br />

of current needs and demands<br />

for preparing a more sustainable and<br />

successful future by innovations.<br />

All the visitors from many countries including<br />

South America, Africa, Europe and<br />

China expressed their appreciation for<br />

a very interesting day at Dilo.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


102 TECHTEXTIL EXCLUSIVE<br />

Oerlikon Techtextil’de yol güvenliği ve<br />

sağlığın korumasına odaklandı<br />

Oerlikon focus on road safety and<br />

health protection at Techtextil<br />

Bu yıl 23-26 Nisan tarihleri arasında Frankfurt’ta düzenlenen<br />

Techtextil fuarında Oerlikon Polimer İşleme Çözümleri birimi teknik<br />

tekstillerin üretimine yönelik teknolojiler hakkında ticari ziyaretçileri<br />

bilgilendirdi. VDMA ortak standında yer alan şirket güvenlik,<br />

otomotiv ve sağlık alanlarında sürdürülebilir çözümlere odaklandı.<br />

At this year’s Techtextil in Frankfurt from April 23 to 26, Oerlikon Polymer<br />

Processing Solutions informed trade visitors about technologies for the<br />

production of technical textiles. At the VDMA joint stand, the focus was<br />

on sustainable solutions in the areas of safety, automotive and health.<br />

Oerlikon Nonwoven hycuTEC prosesi ile %30'a varan<br />

hammadde tasarrufu kolayca gerçekleştirilebilmektedir.<br />

With the Oerlikon Nonwoven hycuTEC process,<br />

raw material savings of up to 30% can be easily realized.<br />

Yüksek performanslı filament iplikler ile araçlarda<br />

daha fazla güvenlik<br />

Günümüzün modern binek araçlarında ortalama 30<br />

ila 35 kg iplik güvenlik ve konforu sağlamaktadır. Hava<br />

yastıkları bu konuda büyük bir rol oynamaktadır: kullanılan<br />

iplikler çoğunlukla poliamidden yapılmaktadır.<br />

Hava yastığı uygulamalarının giderek artan çeşitliliği<br />

ve sistemlerin giderek büyüyen boyutları nedeniyle,<br />

uygulama gereksinimlerine ve maliyet/fayda değerlendirmelerine<br />

bağlı olarak günümüzde polyester de<br />

sıklıkla kullanılmaktadır. Oerlikon Barmag teknolojileri,<br />

yüksek üretkenlik ve düşük enerji tüketiminin yanı sıra,<br />

istikrarlı üretim süreçleriyle de öne çıkıyor. Oerlikon<br />

More safety in vehicles with<br />

high-performance filament yarns<br />

In modern passenger cars today, an average<br />

of 30 to 35 kg of yarn ensures safety<br />

and comfort. Airbags play a large part in<br />

this: the yarns used are mainly made of<br />

polyamide. Due to the ever-increasing<br />

variety of airbag applications and the<br />

ever-growing size of the systems, polyester<br />

is also often used today, depending on<br />

the application requirements and cost/<br />

benefit considerations. In addition to high<br />

productivity and low energy consumption,<br />

the technologies from Oerlikon<br />

Barmag score particularly well with their<br />

stable production processes. “They meet<br />

all the high-quality standards for airbags,<br />

which – like almost all other textile<br />

products in vehicle construction – must<br />

guarantee maximum safety for the occupants,”<br />

confirms Dr. Jen Supra, Technology<br />

Manager Technical Yarn at Oerlikon<br />

Barmag. “And without any loss of function<br />

in any climate, anywhere in the world, for<br />

the entire service life of the vehicle.”<br />

Seat belts also play a life-saving role in<br />

vehicles. They must be able to withstand<br />

tensile forces of more than three tons and<br />

at the same time stretch in a controlled<br />

manner in an emergency to reduce the<br />

load in the event of a collision. A seat<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


TECHTEXTIL EXCLUSIVE<br />

103<br />

Barmag <strong>Teknik</strong> İplik Teknoloji Müdürü Dr.<br />

Jen Supra, “Araç yapımındaki neredeyse<br />

tüm diğer tekstil ürünleri gibi, yolcular<br />

için maksimum güvenliği garanti etmesi<br />

gereken hava yastıkları için tüm yüksek<br />

kalite standartlarını karşılıyor,” sözleriyle<br />

bu durumun altını çiziyor ve ekliyor: “Ve<br />

bunu dünyanın herhangi bir yerinde,<br />

herhangi bir iklimde, aracın tüm hizmet<br />

ömrü boyunca herhangi bir işlev kaybı<br />

olmadan başarıyor.”<br />

Bir kaza durumunda, bir numaralı cankurtaran aracın<br />

gövdesi veya hava yastığı değil, emniyet kemeridir.<br />

Araç yolcularını sıkıca yerinde tutar ve böylece<br />

diğer koruyucu teknolojilerin tam işlevlerini yerine<br />

getirmesini sağlar. Oerlikon Barmag makinelerinde<br />

üretilen iplikler çok yönlü güvenlik sağlar.<br />

In the event of an accident, the number one lifesaver<br />

is not the car body or the airbag, but the seat belt.<br />

It holds the vehicle occupants firmly in position and<br />

thus enables other protective technologies to develop<br />

their full function. Yarns produced on Oerlikon<br />

Barmag machines ensure all-round safety.<br />

belt consists of around 300 filament yarns, whose individual<br />

high- strength yarn threads are spun from around<br />

100 single filaments. Oerlikon Barmag’s patented Single<br />

Filament Layer technology ensures a High Tenacity (HT)<br />

yarn process that is as sophisticated as it is gentle.<br />

Safe on the road – reinforcement with geotextiles<br />

But technical yarns not only have advantages in<br />

the car, but also underneath it. Low elongation,<br />

ultra- high tenacity, high rigidity – technical yarns<br />

offer outstanding properties for the demanding tasks<br />

of geotextiles, e.g. as geogrids in the base course<br />

system under the asphalt. Geotextiles usually have<br />

extremely high yarn counts of up to 24,000 denier.<br />

System concepts from Oerlikon Barmag simultaneously<br />

produce three filament yarns with 6,000 denier<br />

each. Thanks to the high spinning titer, fewer yarns<br />

can be plied together to the required geo yarn titer in<br />

a more cost and energy efficient way.<br />

The geotextile portfolio is complemented by Oerlikon<br />

Nonwoven’s spunbond technology: the process for<br />

the production of nonwovens for the manufacture<br />

of geotextiles made of polyester or polypropylene<br />

is characterized by high production capacities and<br />

yields with low energy consumption.<br />

Filter efficiency of over 99.99% with hycuTEC<br />

The hycuTEC hydrocharging solution from Oerlikon<br />

Nonwoven is a unique technology for charging<br />

nonwovens to increase filter efficiency to over 99.99%.<br />

For meltblown producers, this means a 30% material<br />

saving with significantly increased filtration performance.<br />

For the end user, this is noticeable in a gain<br />

in comfort due to the significantly reduced breathing<br />

resistance. With significantly lower water and energy<br />

consumption, the patent-pending technology is<br />

recommended as future-proof and sustainable.<br />

Emniyet kemerleri de araçlarda hayat kurtarıcı<br />

bir rol oynamaktadır. Üç tondan fazla<br />

çekme kuvvetlerine dayanabilmeli ve aynı<br />

zamanda bir çarpışma durumunda yükü<br />

azaltmak için acil bir durumda kontrollü<br />

bir şekilde esneyebilmelidirler. Bir emniyet<br />

kemeri yaklaşık 300 filament iplikten oluşur<br />

ve bu ipliklerin her biri yaklaşık 100 tek<br />

filamentten oluşan yüksek mukavemetli<br />

ipliklerdir. Oerlikon Barmag’ın patentli Tek<br />

Filament Katman teknolojisi, hassas olduğu<br />

kadar sofistike bir Yüksek çekme mukavemetli<br />

(HT) iplik prosesi sağlar.<br />

Güvenli yollar- jeotekstillerle güçlendirme<br />

Ancak teknik iplikler sadece arabanın<br />

içinde değil, gittiği yolun altında da<br />

avantajlar sağlamaktadır. Düşük esneme,<br />

ultra yüksek mukavemet, yüksek sertlik-<br />

teknik iplikler, jeotekstilin zorlu görevleri<br />

için mükemmel özellikler sunar, örn.<br />

asfalt altında taşıyıcı katman sisteminde<br />

geogrid olarak. Jeotekstiller normalde<br />

24.000 denyeye kadar son derece<br />

yüksek iplik denyesine sahiptir. Oerlikon<br />

Barmag’ın tesis konseptleri aynı anda<br />

her biri 6.000 denye olan üç filament iplik<br />

üretiyor. Yüksek eğirme denyesi nedeniyle,<br />

gerekli geo iplik denyesine göre daha<br />

az iplik maliyet ve enerji bakımından<br />

verimli bir şekilde birleştirilebilir.<br />

Jeotekstil portföyü, Oerlikon Nonwoven’ın<br />

spunbond teknolojisi ile tamamlanmaktadır:<br />

polyester veya polipropilenden<br />

yapılmış jeotekstillerin üretimi için<br />

nonwoven üretimi süreci, düşük enerji<br />

tüketimi ile yüksek üretim kapasiteleri ve<br />

verimleri ile karakterize edilir.<br />

HycuTEC ile %99,99’un üzerinde<br />

filtre verimliliği<br />

Dokusuz kumaşları şarj etmeye yönelik<br />

benzersiz bir teknoloji olan Oerlikon<br />

Nonwoven’ın hycuTEC hidroşarj çözümü,<br />

filtre verimliliğini %99,99’un üzerine<br />

çıkarmaktadır. Bu, meltblown üreticisi<br />

için belirgin şekilde artırılmış filtreleme<br />

performansıyla %30 malzeme tasarrufu<br />

anlamına gelir. Son kullanıcıda, belirgin<br />

şekilde azaltılmış solunum direnci sayesinde<br />

konfor kazanımı olarak ortaya çıkar.<br />

Yeni gelişme, ayrıca önemli ölçüde daha<br />

düşük su ve enerji tüketimi ile sürdürülebilir<br />

bir teknoloji olarak önerilmektedir.<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


104 TECHTEXTIL EXCLUSIVE<br />

Korteks teknik tekstil ürünlerini<br />

Techtextil Fuarı’nda sergiledi<br />

Korteks exhibited its technical<br />

textile products at Techtextil Fair<br />

Avrupa’nın en büyük entegre ve inovatif polyester iplik üreticilerinden<br />

Korteks, teknik tekstil alanında dünyanın önde gelen fuarlarından biri olan<br />

Techtextil Fuarı’na katıldı. 23 – 26 Nisan <strong>2024</strong> tarihlerinde Almanya’nın<br />

Frankfurt kentinde gerçekleşen fuarda Zorlu Holding <strong>Tekstil</strong> Grubu<br />

şirketlerinden Korteks, Ar-Ge merkezinde geliştirdiği yenilikçi, fonksiyonel,<br />

katma değerli ipliklerini ve inovatif ürünlerini Techtextil Fuarı’nda sergiledi.<br />

Korteks, one of Europe’s largest integrated and innovative polyester yarn<br />

manufacturers, participated in Techtextil Fair, one of the world’s leading<br />

fairs in the field of technical textiles. Korteks, one of the Zorlu Holding Textile<br />

Group companies, exhibited its innovative, functional, value-added yarns<br />

and innovative products developed in its R&D center at the Techtextil Fair,<br />

which took place in Frankfurt, Germany, between 23 and 26 April <strong>2024</strong>.<br />

Zorlu Holding <strong>Tekstil</strong> Grubu şirketlerinden<br />

Korteks, Frankfurt’ta iki yılda bir düzenlenen ve<br />

teknik tekstilde dünyanın önde gelen fuarlarından<br />

biri olan Techtextil Fuarı’na katıldı. Zorlu<br />

Grubu’nun ilk şirketi olan ve Türkiye’nin iplik ih-<br />

Korteks, one of the Zorlu Holding Textile Group<br />

companies, participated in the Techtextil Fair,<br />

which is held every two years in Frankfurt and<br />

is one of the world’s leading fairs in technical<br />

textiles. Korteks, the first company of the Zorlu<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


Group and which alone meets 17% of<br />

Turkey’s yarn needs, introduced its innovative,<br />

functional, value-added yarns<br />

and innovative products, developed in<br />

its R&D center, to the visitors at the Techtextil<br />

Fair. Korteks’s state-of-the-art yarns<br />

were highly appreciated at the fair. In<br />

addition to its functional yarns such as<br />

DRY TOUCH ® used in ready-made clothing,<br />

its recycled yarn TAÇ Reborn, and<br />

its biodegradable solution TAÇ Bioloop,<br />

tiyacının %17’sini tek başına karşılayan<br />

Korteks, Ar-Ge merkezinde geliştirdiği<br />

yenilikçi, fonksiyonel, katma değerli<br />

ipliklerini ve inovatif ürünlerini Techtextil<br />

Fuarı’nda ziyaretçilerle buluşturdu.<br />

Korteks’in son teknoloji ürünü olan<br />

iplikleri fuarda büyük beğeni topladı.<br />

Korteks hazır giyimde kullanılan DRY<br />

TOUCH ® , geri dönüşümlü ipliği TAÇ<br />

Reborn, biyobozunur çözümü TAÇ Bioloop<br />

gibi fonksiyonel ipliklerinin yanı<br />

sıra antistatic, cut resistant, ınfrared,<br />

hybrid, UV resistant ürünlerini de ziyaretçilerin<br />

beğenisine sundu.<br />

SEKTÖRE DEĞER KATMAYA<br />

DEVAM EDECEĞİZ<br />

Korteks Genel Müdürü Barış Mert, “Korteks<br />

olarak savunma sanayinden sağlık<br />

endüstrisine, otomotivden ev tekstiline<br />

kadar uzanan birçok alanda sunduğumuz<br />

katma değeri yüksek ürünlerle<br />

sektörde öncü olmayı sürdürüyoruz.


106 TECHTEXTIL EXCLUSIVE<br />

Üretim tesislerimizin tamamı “high count” gibi nitelikli ve<br />

özellikli filament iplikler üretebilecek yapıda tasarlanmış<br />

durumda. Kullandığımız teknoloji açısından dünyanın<br />

önde gelen tesislerinden biriyiz. Bu teknolojiyi, Ar-Ge ve<br />

inovasyon ile birleştirerek müşteri deneyimine odaklı birçok<br />

yenilikçi ürüne imza atarken hayata geçirdiğimiz tüm<br />

projelerimizde Grubumuzun sürdürülebilirlik odaklı Akıllı<br />

Hayat 2030 stratejisini odağımıza alarak hareket ediyoruz.<br />

Hammaddeden iş süreçlerine, su ve enerji yönetiminden<br />

nihai ürüne kadar tüm aşamalarda sürdürülebilirliği 360<br />

derece bir yaklaşımla yönetiyoruz. Bu anlayışla Taç Bioloop,<br />

Thermal Touch ve pet şişe ve polyester ipliklerin geri<br />

dönüşümü ile üretilen TAÇ Reborn gibi birçok özellikli ve<br />

fonksiyonel ipliği sektördeki müşterilerimize sunabiliyoruz.<br />

Sektörde uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve teknik tekstil<br />

alanındaki uzmanlığımızla daha birçok ilke imza atarak<br />

sektöre değer katmaya devam edeceğiz” dedi.<br />

Korteks’in ürettiği iplikler; giyimlik kumaşlar, halı, döşemelik<br />

kumaşlar, nevresim, tül, perdelerin yanı sıra, tavan,<br />

koltuk ve kapı iç kaplama gibi otomotiv ürünlerinden,<br />

tente, branda, bahçe mobilyalarına, şezlong, şemsiye<br />

gibi dış mekan uygulamalarına kadar uzanan farklı<br />

alanlarda kullanılıyor. Toplamda 2.750 çeşit polyester<br />

filament iplik üreten Korteks, 5 kıtada, aralarında Almanya,<br />

Belçika, İngiltere, Fransa, Polonya, İtalya, İspanya,<br />

ABD, Kanada, Mısır, Meksika ve Güney Afrika’nın bulunduğu<br />

50 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.<br />

Korteks also presented its antistatic,<br />

cut resistant, infrared, hybrid, UV<br />

resistant products to the visitors.<br />

WE WILL CONTINUE ADDING<br />

VALUE TO THE SECTOR<br />

Korteks General Manager Barış<br />

Mert said “As Korteks, we continue<br />

to be a pioneer in the sector with<br />

the high value-added products we<br />

offer in many areas ranging from<br />

the defense industry to the healthcare<br />

industry, from automotive to<br />

home textiles. All of our production<br />

facilities are designed to produce<br />

qualified and featured filament<br />

yarns such as ‘high count’. We are<br />

one of the world’s leading facilities<br />

in terms of the technology we use.<br />

While we combine this technology<br />

with R&D and innovation and make<br />

many innovative products focused<br />

on customer experience, we act by<br />

focusing on our Group’s sustainability-oriented<br />

Smart Life 2030 strategy<br />

in all our projects. We manage<br />

sustainability with a 360-degree<br />

approach at all stages, from raw<br />

materials to business processes,<br />

from water and energy management<br />

to the final product. With this<br />

understanding, we can offer many<br />

featured and functional yarns to<br />

our customers in the sector, such<br />

as Taç Bioloop, Thermal Touch and<br />

TAÇ Reborn, which is produced by<br />

recycling pet bottles and polyester<br />

yarns. We will continue to add<br />

value to the sector by breaking<br />

new ground with our many years of<br />

experience in the sector and our<br />

expertise in technical textiles.”<br />

In addition to clothing fabrics,<br />

carpets, upholstery fabrics, duvet<br />

covers, tulle and curtains, the yarns<br />

produced by Korteks; are used in different<br />

areas ranging from automotive<br />

products such as ceiling, seat and<br />

door interior coating to outdoor applications<br />

such as awnings, tarpaulins,<br />

garden furniture and sun loungers<br />

and umbrellas. Korteks, producing<br />

a total of 2,750 types of polyester<br />

filament yarn, is exporting to 50<br />

countries on 5 continents, including<br />

Germany, Belgium, England, France,<br />

Poland, Italy, Spain, USA, Canada,<br />

Egypt, Mexico and South Africa.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


108 TECHTEXTIL EXCLUSIVE<br />

Techtextil’de 4 kıtada 27 farklı ülkeden müşterileriyle<br />

buluşma fırsatı yakalayan Konfida, dünyanın dört bir yanından gelen<br />

sektörün lider üreticileriyle tanışma imkanı buldu.<br />

Konfida seized the opportunity to engage with customers from<br />

27 different countries across four continents at Techtextil, while also<br />

connecting with leading manufacturers from around the world.<br />

Konfida Techtextil <strong>2024</strong><br />

Fuarı’nda yerini aldı<br />

Konfida Exhibited at Techtextil <strong>2024</strong><br />

23-26 Nisan <strong>2024</strong> tarihleri arasında Frankfurt’ta<br />

düzenlenen “Techtextil <strong>2024</strong> Fuarı”nı başarıyla<br />

tamamlamış olmaktan memnuniyet ve gurur<br />

duyuyoruz. Tüm ziyaretçilerimize içtenlikle<br />

teşekkür ederiz.<br />

Fuarda aynı zamanda bir Konfida iştiraki olan<br />

Konfida Makine’yi müşterilerimize ve ziyaretçilere<br />

tanıtma fırsatı bulduk. Konfida Makine, kişiye<br />

özel komple üretim hatları ve makineler üreten;<br />

We are thrilled to announce the successful<br />

completion of our participation in the<br />

Techtextil <strong>2024</strong> Show in Frankfurt. This event<br />

was a remarkable opportunity for Konfida to<br />

connect with its customers from 27 countries<br />

across four continents, as well as new<br />

visitors from around the globe. Their valuable<br />

insights and introductions to diverse market<br />

situations have enriched us and brought<br />

exciting new projects to our agenda.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


TECHTEXTIL EXCLUSIVE<br />

109<br />

In addition to these fruitful interactions,<br />

we were excited to introduce our latest<br />

expansion, Konfida Machinery, to our<br />

industrial customers. Established to meet<br />

the growing demand for tailor-made<br />

solutions in spare parts and machinery,<br />

Konfida Machinery is dedicated to delivering<br />

excellence and innovation.<br />

Moreover, we are proud to have been<br />

complemented by Sense the Pebble,<br />

whose elegant scarves from their exquisite<br />

Water and Rocks collection added a<br />

distinctive flair to our team’s attire. These<br />

vibrant designs greatly enhanced our<br />

showcase, perfectly embodying the innovative<br />

spirit of the event.<br />

A heartfelt thank you goes to Shigeru Ban<br />

Architects for their stunning booth design,<br />

crafted from Konfida paper tubes. Working<br />

with materials that exemplify sustainability<br />

and innovation-aligned with Shigeru Ban’s<br />

dedication to environmentally conscious<br />

architecture-was profoundly inspiring. This<br />

collaboration not only showcased the aesthetic<br />

qualities of paper tubes but also their<br />

practical and transformative potential.<br />

We extend our deepest gratitude to<br />

everyone who visited and supported us,<br />

helping make this event a resounding<br />

success. Your enthusiasm and support<br />

continue to inspire us.<br />

ambalaj, tekstil, otomotiv, enerji ve daha birçok<br />

farklı sektöre hizmet verebilen çok yönlü bir şirkettir.<br />

Ayrıca; Sense The Pebble, bu önemli etkinlikte<br />

“Water and Rocks” koleksiyonundan ipek fularlarıyla<br />

ekibimizin fuar kıyafetlerini zerafetle renklendirdi.<br />

Bunların yanı sıra, Konfida kağıt bobinleri kullanılarak<br />

inşa edilen “Kağıt Masura Ev” konseptli eşsiz<br />

stand tasarımımız için dünyaca ünlü Pritzker ödüllü<br />

Japon mimar Shigeru Ban ve ekibine içtenlikle<br />

teşekkür ederiz. Shigeru Ban ve Konfida işbirliği;<br />

kağıt bobinlerin hem endüstriyel kullanım alanını,<br />

hem de mimari ve estetik potansiyelini göstererek<br />

büyük bir ilham kaynağı oldu. Heyecanı ve desteğiyle<br />

Techtextil <strong>2024</strong>’ü mümkün ve başarılı kılan<br />

değerli ekibimize, iş ortaklarımıza ve ziyaretçilerimize<br />

bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


110<br />

PANORAMA<br />

Trützschler, küresel tekstil atığı sorunuyla mücadele etmek için güçlü bir<br />

adım attı: Portföyünü genişleterek, mekanik geri dönüşümden başlayıp<br />

parçalanmış ikincil elyafların eğirme hazırlığına kadar, tekstil atıklarının<br />

dönüştürülmesinde ilk komple hat sağlayıcı oldu. Elyafların parçalanması<br />

ve eğirme hazırlığı, ikincil elyaftan mümkün olan en iyi kaliteyi elde etmek<br />

için kilit süreçlerdir. Bu da Trützschler müşterilerimizin bu bütünsel yaklaşımı<br />

benimseyerek rekabet avantajı elde edebileceği anlamına geliyor.<br />

Trützschler has taken a bold step to tackle the global problem of textile<br />

waste: They expanded their portfolio to become the first full-liner in<br />

the preparation of textile waste – from mechanical recycling to the<br />

spinning preparation of torn secondary fibers. Tearing and spinning<br />

preparation are both key processes for achieving the best possible<br />

quality from secondary fibers. That means Trützschler customers can<br />

tap into a competitive advantage by embracing this holistic approach.<br />

TRUECYCLED:<br />

<strong>Tekstil</strong> geri dönüşümünde<br />

başarı için bütünsel bir yaklaşım<br />

TRUECYCLED:<br />

A holistic approach<br />

to textile recycling success<br />

Trützschler’in yeni komple TRUECYCLED çözümü, Milano’daki<br />

ITMA 2023 ticaret etkinliğinde duyurduğu Türkiye’deki Balkan<br />

<strong>Tekstil</strong> Makineleri A.Ş. şirketi ile iş birliğinin bir sonucudur. O zamandan<br />

beri Trützschler, geri dönüşüm sistemleri için birçok geri<br />

dönüş aldı. Giderek daha fazla müşteri artık bir TRUECYCLED<br />

hattında geri dönüştürülmüş iplikler üretiyor: Trützschler uzmanları<br />

tarafından müşterinin özel gereksinimlerine göre yapılandırılmış<br />

ve ince ayarlanmış son teknoloji geri dönüşüm tesisleri.<br />

Sistem yaklaşımı ile başarı<br />

Geri dönüşüm sistemleri önemli teknolojik zorluklarla karşı karşıyadır.<br />

Ortalama olarak, parçalanmış elyaflar işlenmemiş elyaflardan<br />

çok daha kısadır. Kısa elyafların elyaf kütlesindeki yüzde<br />

payı çok daha yüksektir. Açılmamış iplik ve kumaş parçacıkları-<br />

Trützschler’s new complete<br />

TRUECYCLED solution is the<br />

result of their cooperation<br />

with the company Balkan<br />

Textile Machinery INC.CO. in<br />

Turkey, which was announced<br />

at the ITMA 2023 trade<br />

event in Milan. Since then,<br />

Trützschler has received<br />

many inquiries for recycling<br />

systems. More and more customers<br />

are now producing<br />

recycled yarns on a TRUE-<br />

CYCLED line: State-of-the-<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 111<br />

art recycling installations,<br />

configured and fine-tuned<br />

by Trützschler experts based<br />

on the customer’s specific<br />

requirements.<br />

Success with a systems<br />

approach<br />

Recycling systems face significant<br />

technological challenges.<br />

On average, torn fibers<br />

are much shorter than virgin<br />

fibers. The percentage share<br />

of short fibers in the fiber<br />

mass is much higher. Unopened<br />

yarn and fabric particles<br />

are also difficult to process.<br />

Not surprisingly, much aca-<br />

nın işlenmesi de zordur. Beklenildiği üzere, şu anda bu sorunlara<br />

çözüm bulmak için çok sayıda akademik ve pratik araştırma<br />

yürütülmektedir. <strong>Tekstil</strong> geri dönüşümü konusunda uzmanlaşmış<br />

bir araştırmacı olan Dr. Georg Stegschuster, bir sistem yaklaşımına<br />

ihtiyaç olduğuna inanıyor. Stegschuster, Almanya’nın<br />

Augsburg kentinde mekanik geri dönüşüm için model bir fabrika<br />

olan ve tekstil geri dönüşümü için en son teknolojik bilgileri<br />

sunmayı taahhüt eden Geri Dönüşüm Atölyesi’nde çalışıyor.<br />

“Parçalama ve eğirme hazırlığı arasında mükemmel bir ince<br />

ayar yapmak, mümkün olan en iyi kaliteli sonuçları elde etmek<br />

ve gereksiz elyaf kısalmasını önlemek için çok önemlidir,” diyor<br />

ve ekliyor: “Bu, her iki sürecin de kontrolü sizdeyse ve her iki<br />

süreç için de gerekli uzmanlığa sahipseniz başarılabilir.”<br />

Hassas ama etkili<br />

Bazı durumlarda, örneğin, parçalama hattında daha az agresif<br />

ayarlara sahip olmak avantajlı olabilir. Bu, gereksiz elyaf<br />

kısalmasını önlemeye yardımcı olabilir. Açılmamış kumaşın<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


112<br />

PANORAMA<br />

kalan yüksek payı daha sonra yüksek performanslı bir eğirme<br />

hazırlık hattında işlenmelidir. Bu, mükemmel açma, temizleme<br />

ve karıştırma için doğru harman hallaç dairesi konfigürasyonu<br />

ile başlar. Malzemeleri geri dönüştürmek için yeni TC 30Ri gibi<br />

özel olarak tasarlanmış bir tarak makinesi de elyafın hassas<br />

ama etkili bir şekilde işlenmesini sağlayabilir.<br />

<strong>Tekstil</strong> atıklarının mekanik geri dönüşümü ve<br />

hazırlanmasında ilk komple hat<br />

Trützschler şimdi, tekstil atıklarının kesilmesinden ve parçalanmasından,<br />

taraklamaya ve ikincil elyafların çekilmesine kadar<br />

tüm süreci kapsayan eksiksiz bir sistem sunuyor. Bu bütünsel<br />

yaklaşım ve Trützschler’in tüm süreç için uzmanlığı sayesinde,<br />

üreticiler gereksiz elyaf kısalmasını önleyebilir ve mümkün<br />

olan en iyi kalite sonuçlarını elde edebilirler.<br />

demic and practical research<br />

is currently conducted to<br />

find solutions for these problems.<br />

Dr. Georg Stegschuster,<br />

a researcher specializing in<br />

textile recycling, believes a<br />

systems approach is needed.<br />

He is working at the Recycling<br />

atelier, a model factory<br />

for mechanical recycling in<br />

Augsburg, Germany, which is<br />

committed to delivering the<br />

latest technological insights<br />

for textile recycling. “A<br />

perfect fine-tuning between<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


tearing and spinning preparation is key<br />

for obtaining the best possible quality<br />

results and avoiding unnecessary<br />

fiber shortening,” he says. “This can be<br />

achieved if you are in control of both<br />

processes – and have the necessary<br />

expertise for both processes too.”<br />

Gentle but effective<br />

In some cases, for example, it may be<br />

advantageous to have less aggressive<br />

settings in the tearing line. This can help<br />

avoid unnecessary fiber shortening.<br />

The remaining higher share of unopened<br />

fabric must then be handled in a<br />

high-performance spinning preparation<br />

line. This starts with the right blow room<br />

configuration for perfect opening,<br />

cleaning and blending. A card that is<br />

specially designed for recycling materials,<br />

such as the new TC 30Ri, can also<br />

enable gentle but effective treatment<br />

of fibers. A shortened drafting process is<br />

also a must. The integrated draw frame<br />

IDF 3 can make this possible. The draft<br />

is high enough to provide excellent levelling<br />

of the numerous short fibers, but<br />

low enough to prevent floating fibers.<br />

“There is a lot of technological potential<br />

for improving the quality of the<br />

end-product through the right configurations<br />

and settings,” Stegschuster says.<br />

“There’s a growing number of examples<br />

that show how higher quality end-products<br />

can be achieved from recycled<br />

materials, and how the share of pre- or<br />

postconsumer waste in yarns can be<br />

increased without compromising on<br />

quality.” A new chapter in mechanical<br />

recycling is now beginning – and Trützschler’s<br />

TRUECYCLED system will play a<br />

leading role in this exciting story!<br />

First full-liner in mechanical recycling<br />

and preparation of textile waste<br />

Trützschler now offers a complete system<br />

covering the whole process, from<br />

cutting and tearing textile waste through<br />

to carding and drawing secondary<br />

fibers. Thanks to this holistic approach<br />

and Trützschler’s expertise for the whole<br />

process, manufacturers can avoid unnecessary<br />

fiber shortening and achieve<br />

the best possible quality results.


114<br />

PANORAMA<br />

Şek. 1: Sadece 90 saniyede<br />

takım çıkaran, son derece<br />

güvenilir takım çıkarma sistemi.<br />

Fig. 1: The highly reliable<br />

automatic doffing system doffs<br />

in just 90 seconds.<br />

Ring ve kompakt iplikçilikte maksimum üretim, sadece en yüksek iğ devirlerinin sunulması<br />

anlamına gelmez. Makina duruş sürelerini ciddi oranda azaltarak, önemli üretim avantajları da<br />

elde edilebilir. İşte burada, ring iplik makinası G 38’in yeni sürümü (modeli) öne çıkmaktadır.<br />

Maximum production in ring and compact spinning not only means offering the highest spindle speeds.<br />

Noticeable production benefits can be achieved by significantly reducing machine downtimes.<br />

And this is where the new version of the ring spinning machine G 38 leads the way.<br />

Yeni nesil Rieter ring iplik makinası G 38<br />

sınırları yeniden tanımlıyor<br />

The new generation<br />

Rieter ring spinning machine G 38<br />

redefines boundaries<br />

Ring iplik pazarı büyük ve oldukça rekabetçidir.<br />

Bu son derece rekabetçi pazarda başarılı olmak<br />

isteyen iplikhanelerin üst düzey verimliliğe<br />

sahip olması gerekir. En yeni ring iplik makinası<br />

G 38, yeni teknik çözümleri temel alarak<br />

The market for ring yarns is large and highly<br />

competitive. To succeed in this fiercely competitive<br />

market, spinning mills must be highly<br />

efficient. The latest ring spinning machine<br />

G 38 offers maximum production based<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 115<br />

on new technical solutions and upholds its<br />

reputation for efficiency by minimizing its<br />

energy consumption. The highlights of the<br />

latest generation ring spinning machine G<br />

38 are: the new doffing system with a doffing<br />

cycle time of just 90 seconds, the 12% faster<br />

cop transport with SERVOdisc and the new<br />

short-balloon setting for balanced yarn<br />

tension peaks to reduce the ends down rate.<br />

Combined with the highest spindle speed of<br />

28 000 rpm, the G 38 ensures maximum competitiveness<br />

in the production of ring and<br />

compact yarns in all yarn count ranges.<br />

Doffing in 90 seconds leads to production gain<br />

The latest and highly reliable automatic<br />

doffing system of the G 38 (Fig. 1) is equipped<br />

with a perfect alignment of grippers,<br />

tubes, and cop trays and thus enables a fast<br />

sequence of all doffing process steps. The redesigned<br />

doffing system completes its cycle<br />

in just 90 seconds (Fig. 2), which means 25%<br />

less time compared to the prior version of the<br />

G 38 and all known competitors. The advantage<br />

is particularly evident with coarse yarn<br />

counts. With a yarn count of Ne 10 the annual<br />

production gain is seven tons and for Ne 20 it<br />

is 3.1 tons for a machine with 1 824 spindles.<br />

12% faster cop transport<br />

The new cop transport system SERVOdisc<br />

for the link system with the winding machine<br />

Autoconer X6 is 12% faster than the previous<br />

maksimum üretimi sağlarken, enerji tüketimini<br />

düşürerek verimlilik konusundaki iddiasını<br />

sürdürmektedir. Son nesil Ring iplik makinası<br />

G 38’in son sürümünün öne çıkan özellikleri:<br />

Takım çıkarma döngü süresi sadece 90 saniye<br />

olan yeni takım çıkarma sistemi, SERVOdisc ile<br />

%12 daha hızlı kops nakli ve iplik kopuşu oranını<br />

azaltmak amacıyla iplik gerilme piklerini dengeleyen<br />

yeni kısa balon ayarı. 28.000 devir/dakikalık<br />

en yüksek iğ devriyle G 38, tüm iplik numarası<br />

yelpazesi için ring ipliği ve kompakt iplik<br />

üretiminde maksimum rekabet gücü sağlar.<br />

90 SANİYEDE TAKIM ÇIKARMA<br />

ÜRETİMDE ARTIŞ SAĞLAR<br />

G 38’in (Şek. 1) son derece güvenilir en son<br />

otomatik takım çıkarma sistemi; tutucular,<br />

masuralar ve kops tablalarının mükemmel<br />

uyumuyla tüm takım değiştirme prosesi basamaklarının<br />

hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini<br />

sağlar. Yeniden tasarlanan takım çıkarma<br />

sistemi, döngüsünü sadece 90 saniyede<br />

tamamladığından (Şek. 2), G 38’in önceki<br />

sürümüne ve tüm bilinen rakiplere kıyasla<br />

sürenin %25 kısalması anlamına gelir. Avantaj<br />

özellikle kalın iplik numaralarında belirgindir.<br />

1.824 iğli bir makinada iplik numarası Ne 10<br />

için yıllık üretim kazancı yedi ton olurken, Ne<br />

20 için bu değer 3,1 tondur.<br />

%12 DAHA HIZLI KOPS NAKLİ<br />

Autoconer X6 bobin makinası ile bağlantılı<br />

yeni kops taşıma sistemi SERVOdisc, önceki<br />

Şek. 2: %25 daha hızlı takım çıkarma, önemli ölçüde üretim kazancı sağlar.<br />

Fig. 2: 25% faster doffing leads to a remarkable production gain.<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


116<br />

PANORAMA<br />

çözüme göre %12 daha hızlıdır. Bobin makinasına<br />

dakikada 45 adede kadar kopsu doğrudan<br />

iletir. Bu açık raylı sistem, sonraki takım<br />

çıkarma döngüsü başlamadan tüm kopsu<br />

zamanında uzaklaştıracak kadar hızlıdır. Bu,<br />

çok kalın iplik numaralarından dolayı, kısa<br />

eğirme döngülerine sahip uzun makinalar için<br />

önemlidir. Optimize edilmiş SERVOdisc daha<br />

da güvenilirdir ve daha az bakım gerektirir.<br />

Entegre RFID çipli Smarttray akıllı kops tablaları,<br />

Rieter bobin makinası Autoconer X6’ya<br />

bağlantı sistemiyle birlikte sunulmaktadır.<br />

%2’YE VARAN ORANDA ÜRETİM ARTIŞI<br />

Ring ipliği üretimindeki sınırlayıcı faktörler,<br />

iplik gerginliğindeki pik değerlerdir ve ring<br />

ve kopçaya etki eder. Dolayısıyla, en önemli<br />

hususlardan biri, kops oluşumu sırasında<br />

yüksek gerginlik değerlerini dengelemektir.<br />

Kısa balon ayarı bu oranları optimize eder<br />

ve daha az iplik kopuşu ile daha uzun kopça<br />

kullanım ömrü gibi net avantajlar sunar.<br />

Diğer yandan, kısa balon ayarı, iplik kopuşu<br />

oranını sabit tutarken, iğ devrinin %2’ye<br />

kadar artırılmasını sağlamaktadır.<br />

DAHA ESNEK İPLİK ÜRETİMİ İÇİN<br />

GÜNÜMÜZÜN ÖNERİSİ YENİ NESİL G 38<br />

Yeni G 38, tam elektronik veya yarı elektronik<br />

sistemle sunulmaktadır. Her iki versiyonda da<br />

iğ devri, iplik bükümü ve iplik büküm yönü (Z<br />

veya S), ek mekanik ayar olmadan elektronik<br />

olarak değiştirilebilmektedir. Tam elektronik<br />

makinada iplik numarası, panel üzerinden<br />

elektronik olarak değiştirilebilmektedir.<br />

Premium Bireysel iğ izleme sistemi (ISM), artık<br />

tüm uygulamalarda her ring iplik makinasında<br />

standart olarak sunulmaktadır. Bu sistem,<br />

operatörün verimli bir şekilde yönlendirilmesi<br />

ve doğru çalışmayan iğlerin kolaylıkla tanımlanması<br />

açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır.<br />

ISM premium, işçilikle ilgili zorlukları<br />

azaltırken, yüksek kaliteli iplik üretimi açısından<br />

tam otomatik robot ROBOspin için ön koşuldur.<br />

Kurulan bir milyon üniteyle müşterilerimiz, ilave<br />

kompaklama aparatları COMPACTdrum ve<br />

COMPACTapron’un iplik kalitesi ve performans<br />

açısından getirdiği faydaları net bir şekilde<br />

görmektedir. Kompakt, şantuklu veya özlü iplik<br />

üretimine esnek dönüşüm, ring iplik makinası G<br />

38’in getirdiği büyük bir avantajdır.<br />

solution. It forwards up to 45 cops per minute<br />

directly to the winding machine. This open rail<br />

system is fast enough to remove all cops on<br />

time before the next doffing cycle is due. This is<br />

important for long machines with short spinning<br />

cycles because of very coarse yarn counts. The<br />

optimized SERVOdisc is even more reliable and<br />

needs less maintenance. Intelligent cop trays,<br />

called Smarttray, with an integrated RFID chip<br />

are available with the link system to the Rieter<br />

winding machine Autoconer X6.<br />

Production increases of up to 2%<br />

The limiting factors in ring yarn production<br />

are yarn tension peaks and the interaction<br />

with the ring and traveler. One of the most<br />

important tasks therefore is to balance<br />

the tension peaks during cop build-up. A<br />

short-balloon setting optimizes these ratios<br />

and brings clear advantages in terms of<br />

less ends down and longer traveler lifetime.<br />

Alternatively, the short-balloon setting allows<br />

to increase spindle speed by up to 2% while<br />

keeping the ends down rate constant.<br />

New G 38 generation – today’s offering<br />

for flexible yarn production<br />

The new G 38 is available either as a machine<br />

with a fully electronic system or with a semi-electronic<br />

system. In both cases, the spindle<br />

speed, the yarn twist, and the yarn twisting<br />

direction, Z or S, can be changed electronically<br />

and without additional mechanical adjustment.<br />

The yarn count can be changed electronically<br />

via the panel on the fully electronic<br />

machine. The Individual Spindle Monitoring (IS-<br />

M)-system premium is now standard on every<br />

ring spinning machine and for all applications.<br />

This is a great advantage for efficient operator<br />

guidance and easy detection of spindles<br />

which are not running correctly. ISM premium<br />

is the precondition for the fully automated piecing<br />

robot ROBOspin to produce high-quality<br />

yarn while mitigating labor related challenges.<br />

With a million units installed, customers clearly<br />

recognize the benefits of the add-on compacting<br />

devices COMPACTdrum and COMPAC-<br />

Tapron in terms of yarn quality and performance.<br />

The flexible conversion into compact, slub<br />

or core yarn production, is a major advantage<br />

of the ring spinning machine G 38.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


118<br />

PANORAMA<br />

Uster Technologies, kumaş denetimini manuelden<br />

otomatiğe yükseltmek için esnek bir çözüm sunuyor.<br />

Mevcut üretim hatlarına entegrasyon hızlı ve kolaydır<br />

ve veri akışı da ekstra faydalar sağlar. Bu, kumaş<br />

üreticilerinin hızlı ve doğru kalite izleme ile verimlerini<br />

önemli ölçüde artırabilecekleri anlamına geliyor.<br />

Uster Technologies offers a flexible solution to<br />

upgrade fabric inspection from manual to automated.<br />

Integration in existing production lines is quick and<br />

easy, and the data flow also brings extra benefits. It<br />

means fabric producers can significantly improve<br />

their yield with fast, accurate quality monitoring.<br />

Manuelden otomatikleştirilmiş<br />

kumaş denetimine geçiş<br />

<strong>Teknik</strong> ve hassas uygulamalar için<br />

garantili kumaş kalitesine adım atın<br />

From manual to automated<br />

fabric inspection<br />

Step up to assured fabric quality<br />

for technical and sensitive applications<br />

Her değişim yeni bir düşünce ve açık bir niyetle<br />

başlar- ancak bazen bunu gerçekleştirmek<br />

zaman alır. Çünkü uygulama sırasında sorunlar<br />

yaşanması beklenebilir. Ancak Uster ile manuelden<br />

otomatik kumaş kontrolüne geçerken<br />

durum böyle değildir. Bu makale kilit noktaları<br />

sunmakta ve tam olarak anlaşılması için daha<br />

fazla seçenek sunmaktadır.<br />

Otomasyona uzanan yol<br />

Maksimum fayda (%50’ye varan teslim süresi<br />

tasarrufu ve %80 daha az atık) için otoma-<br />

Any change starts with a new thought and a<br />

clear intention – but sometimes it takes time to<br />

make it happen. That’s because issues might<br />

be expected during implementation. But that’s<br />

not the case when switching from manual to<br />

automated fabric inspection with Uster. This article<br />

presents the key points, and offers further<br />

options for total understanding.<br />

The path to automation<br />

For maximum benefits – up to 50% lead time<br />

savings and 80% less waste – automated fabric<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 119<br />

inspection combines Uster EVS Fabriq Vision<br />

with Uster Fabriq Assistant. This integrates a<br />

reliable and sophisticated inspection system,<br />

delivering vital data, with practical analysis of<br />

that data to deliver the best results for users.<br />

Prerequisites for automatic fabric inspection<br />

begin with a detailed evaluation of the current<br />

process, to identify the critical steps. Typical questions<br />

users will be asked include “what kind of<br />

optimization do you expect and what changes<br />

would you like to make to the production process?”<br />

Or “how does your final process step look<br />

before you ship the fabric to your customer?”<br />

At the end of this analysis, the steps towards<br />

integration are planned, including the<br />

choice of the right hardware and software<br />

needed to achieve automation in the fabric<br />

inspection process.<br />

The Uster Fabriq Vision inspection solution can<br />

be integrated into existing production lines – or<br />

used as an off-line inspection system. In both<br />

cases, the preconditions for optimal results<br />

from the optical system are the same: smooth<br />

and tension-controlled fabric flow, no creases<br />

in the fabric, stable light conditions in the inspection<br />

area and no dust or lint on the fabric.<br />

The inspection cameras feature state-of-theart<br />

technology, positioned at various detection<br />

angles. Sophisticated illumination makes<br />

defects visible and raises detection performance<br />

to the maximum. Uster EVS Fabriq<br />

Vision provides real-time alerts for operatives,<br />

showing all defects and automatically creating<br />

roll inspection charts. All detected faults<br />

are collected in a dataset and transferred to<br />

Uster Fabriq Assistant.<br />

tik kumaş denetimi, Uster EVS Fabriq Vision<br />

ile Uster Fabriq Assistant’ı birleştiriyor. Bu,<br />

kullanıcılara en iyi sonuçları sunmak için bu<br />

verilerin pratik analizi ile çok önemli veriler<br />

sağlayan güvenilir ve sofistike bir denetim<br />

sistemini entegre eder.<br />

Otomatik kumaş denetimi için ön koşullar, kritik<br />

adımları belirlemek için mevcut sürecin ayrıntılı<br />

bir değerlendirmesiyle başlar. Kullanıcılara<br />

sorulacak tipik sorular arasında “ne tür bir optimizasyon<br />

bekliyorsunuz ve üretim sürecinde ne<br />

gibi değişiklikler yapmak istiyorsunuz?” Veya<br />

“kumaşı müşterinize göndermeden önce son<br />

işlem adımınız nasıl görünüyor?”<br />

Bu analizin sonunda, kumaş denetim sürecinde<br />

otomasyona ulaşmak için gereken doğru donanım<br />

ve yazılımın seçimi de dahil olmak üzere<br />

entegrasyona yönelik adımlar planlanır.<br />

Uster Fabriq Vision denetim çözümü mevcut<br />

üretim hatlarına entegre edilebilir veya hat<br />

dışı denetim sistemi olarak kullanılabilir. Her iki<br />

durumda da optik sistemden en iyi sonuçların<br />

alınabilmesi için gerekli ön koşullar aynıdır: düzgün<br />

ve gerginlik kontrollü kumaş akışı, kumaşta<br />

kırışıklık olmaması, denetim alanında sabit ışık<br />

koşulları ve kumaşta toz veya tiftik olmaması.<br />

Çeşitli algılama açılarında konumlandırılmış<br />

olan denetim kameraları en son<br />

teknolojiye sahiptir. Gelişmiş aydınlatma,<br />

kusurları görünür hale<br />

getirir ve algılama<br />

Data flow<br />

Data generated by Uster fabric<br />

inspection systems feeds to Uster<br />

Fabriq Assistant, which<br />

creates statistics for<br />

quality and process<br />

improvement. Its<br />

automated features<br />

make Uster<br />

Fabriq Assistant<br />

more efficient<br />

and productive,<br />

as a reliable and<br />

tailored solution<br />

for processing,<br />

analyzing, and<br />

visualizing quality<br />

data.<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


120<br />

PANORAMA<br />

performansını maksimuma çıkarır. Uster EVS Fabriq Vision,<br />

operatörler için gerçek zamanlı uyarılar sağlar, tüm kusurları<br />

gösterir ve otomatik olarak rulo denetim çizelgeleri<br />

oluşturur. Tespit edilen tüm hatalar bir veri kümesinde<br />

toplanır ve Uster Fabriq Assistant’a aktarılır.<br />

Veri akışı<br />

Uster kumaş kontrol sistemleri tarafından üretilen veriler,<br />

kalite ve süreç iyileştirme için istatistikler oluşturan Uster<br />

Fabriq Assistant’a beslenir. Otomatikleştirilmiş özellikleri,<br />

Uster Fabriq Assistant’ı kalite verilerini işlemek, analiz<br />

etmek ve görselleştirmek için güvenilir ve özel bir çözüm<br />

olarak daha verimli ve üretken hale getiriyor.<br />

Verilerin birbirine bağlanması artık büyük bir mesele<br />

değil. Uster çözümü, verileri ERP sistemine ve Optimize<br />

Edilmiş Kesim Kontrolüne (OCC) aktarmak için açık<br />

bir ara yüz sunarak maksimum verim sağlar. Uster, veri<br />

gereksinimlerini, temel parametreleri, üretimdeki veri<br />

akışını ve güçlü bir altyapının nasıl oluşturulacağını tartışmak<br />

için müşteri ile atölye çalışması öneriyor.<br />

Ek faydalar<br />

OCC, denetim sonrası kumaş veriminin artmasını sağlar.<br />

Bu denetimden elde edilen hata haritasını kullanan<br />

bir yazılım aracıdır ve otomatik kesim optimizasyonunun<br />

mevcut herhangi bir hata ayıklama veya kesme<br />

hattına kurulmasını sağlar. Müşterinin kalite gereksinimlerine<br />

göre maksimum kumaş verimi için doğru kesim<br />

konumunu otomatik olarak belirler ve kesim işlemini son<br />

derece verimli hale getirir.<br />

Görünmez senkronizasyon işaretleri (denetim sırasında uygulanır),<br />

bir kumaş rulodaki kusurların ve kesim konumlarının<br />

konumunu gösterir, böylece bunlar her zaman kontrol<br />

altındadır ve kesim tablasının mümkün olan maksimum<br />

hızda çalışmasına izin verir.<br />

Renk tutarlılığı hayati önem taşıdığında, Uster EVS<br />

Fabriq Shade, kumaş üreticilerini son ürünlerde sabit<br />

bir renk tonu sunmaları için destekliyor. Sistem, belirlenmiş<br />

bir referans noktasına göre, yüksek doğrulukta<br />

standart renk tonu ölçümleri sağlar ve sürekli olarak<br />

renk tonu varyasyonunu karakterize eder. En iyi kumaş<br />

veriminin sağlanması için sistem, renk tonuna göre<br />

gruplandırma sunarak üretim partilerin optimum renk<br />

homojenliğine sahip olmasını sağlar. Uster EVS Fabriq<br />

Shade ve Uster EVS Fabriq Vision’ın tek bir işlemde<br />

birleştirilmesi, ilgili tüm kalite verilerini tek bir işlemde<br />

sağlar ve kumaş denetiminin verimliliğini artırır.<br />

Açıklanan değişim<br />

Otomatik kumaş denetimi, kağıtsız bir üretim için net<br />

ve izlenebilir bir veri akışı da dahil olmak üzere ayrıntılı<br />

kurulum planının bir parçası olarak yeni yapılandırılmış<br />

lojistik gerektirir. Son olarak, yatırım getirisinin hesaplanması,<br />

müşterilere karlılığın yanı sıra verimlilik ve kalitenin<br />

de artacağı konusunda güvence verecektir.<br />

Connecting data is no longer a big<br />

deal. The Uster solution offers an<br />

open interface to transfer data to<br />

the ERP system and to the Optimized<br />

Cut Control (OCC), allowing maximized<br />

yield. Uster recommends a<br />

customer workshop to discuss data<br />

requirements, key parameters, data<br />

flow in production and how to create<br />

a powerful infrastructure.<br />

Additional benefits<br />

OCC allows an increased fabric<br />

yield after inspection. It is a software<br />

tool using the defect map from<br />

inspection, enabling automated cut<br />

optimization to be installed on any<br />

existing debatching or cutting line. It<br />

automatically identifies the correct<br />

cutting position for maximum fabric<br />

yield according to the customer’s<br />

quality requirements, and makes the<br />

cutting process highly efficient.<br />

Invisible synchronization marks (applied<br />

during inspection) indicate the<br />

position of defects and cut positions<br />

in a roll, so these are always under<br />

control, allowing the cutting table to<br />

run at maximum possible speed.<br />

When color consistency is critical,<br />

Uster EVS Fabriq Shade supports<br />

fabric producers to deliver a constant<br />

shade in end-products. The<br />

system provides standard shade<br />

measurements with high accuracy<br />

and continuously qualifies shade<br />

variation, based on a set reference<br />

point. To ensure lots have optimal<br />

color uniformity, the system offers<br />

grouping according to shade, for<br />

best fabric yield. Combining Uster<br />

EVS Fabriq Shade and Uster EVS<br />

Fabriq Vision in one process provides<br />

all relevant quality data in a<br />

single operation and increases the<br />

efficiency of fabric inspection.<br />

The change explained<br />

Automated fabric inspection<br />

requires newly-configured logistics<br />

as part of the detailed set-up plan<br />

– including a clear and traceable<br />

data flow for a paperless production.<br />

Finally, the calculation of the<br />

ROI will assure customers that profitability<br />

– as well as efficiency and<br />

quality – will also increase.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


122<br />

PANORAMA<br />

Groz-Beckert, <strong>May</strong>er & Cie. ile<br />

birlikte yenilikçi yeni ürünler geliştiriyor<br />

Groz-Beckert develops innovative<br />

new products together with <strong>May</strong>er & Cie.<br />

Groz-Beckert, geçtiğimiz yıllarda Alman yuvarlak örgü makinesi<br />

üreticisi <strong>May</strong>er & Cie. ile birlikte optimize edilmiş Relanit platini SNK<br />

F’yi geliştirdi. Bundan bağımsız olarak yeni LCmax enerji tasarruflu<br />

iğnelerin geliştirilmesi de gerçekleşti. Her iki gelişmenin de odak<br />

noktası verimlilik, enerji tasarrufu ve artan işlem güvenilirliğidir.<br />

Groz-Beckert has developed the optimized Relanit sinker SNK F over the<br />

past years together with the German circular knitting machine builder<br />

<strong>May</strong>er & Cie. Independently of this, the development of the new LCmax<br />

energy-saving needles took place. The focus of both developments is on<br />

efficiency, energy savings and increased process reliability.<br />

Groz-Beckert, ilgilenen makine üreticileriyle birlikte<br />

ortaklaşa yeni ürünler geliştirmek veya mevcut<br />

ürünleri optimize etmek için farklı iş birliği seçenekleri<br />

sunmaktadır. Groz-Beckert Teknoloji ve Geliştirme<br />

Merkezi (TEZ), ortak geliştirme projeleri olarak adlandırılan<br />

bu projeler için uygun çerçeveyi sağlar. 2023<br />

Haziran ayında Milano’da düzenlenen ITMA Fuarında,<br />

Groz-Beckert, “iş birliği yoluyla yenilik” sloganı altında<br />

başarılı iş birliklerinden bazılarını sundu. Bunlar arasında<br />

<strong>May</strong>er & Cie. ve Groz-Beckert tarafından birlikte<br />

gerçekleştirilen bu iki yeni gelişme tanıtıldı.<br />

Optimize edilmiş Relanit platin SNK F Platinleri<br />

2018 yılının sonunda, yuvarlak örgü makinesi<br />

üreticisi <strong>May</strong>er & Cie., Relanit ailesinden seçilen<br />

Yeni geliştirilen entegre yaylı Relanit SNK F platini,<br />

makinenin çelik yolunda daha düzgün çalışma sağlar.<br />

The newly developed Relanit sinker with integral spring<br />

SNK F results in smoother running in the machine's cam track.<br />

Groz-Beckert offers interested machine<br />

builders different cooperation options<br />

to jointly develop new products or<br />

optimize existing ones. The Groz-Beckert<br />

Technology and Development Center<br />

(TEZ) provides the appropriate framework<br />

for so-called co-development<br />

projects. At the ITMA in Milan in June<br />

2023, Groz-Beckert presented some<br />

of the successful cooperations under<br />

the motto “Innovation through cooperation”.<br />

Among them these two new developments<br />

realized with <strong>May</strong>er & Cie.<br />

Groz-Beckert were presented.<br />

Optimized Relanit sinker SNK F<br />

At the end of 2018, circular knitting<br />

machine manufacturer <strong>May</strong>er & Cie.<br />

approached Groz-Beckert with a<br />

request to jointly develop an improved<br />

and more efficient sinker for selected<br />

machines of their Relanit family that<br />

would run more smoothly and reliably in<br />

the needle tricks. The innovative sinker<br />

has an integral spring with a spring force<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 123<br />

that is adapted to the sinker thickness.<br />

Field tests were consistently successful<br />

and confirmed the functionality and<br />

advantages of the new sinker.<br />

Thanks to their unique, adapted spring,<br />

the newly developed SNK F Relanit sinkers<br />

are securely guided while they are<br />

running through the cam track, resulting<br />

in a quieter operation. This increases process<br />

reliability and ensures an improved<br />

loop structure. In addition, wear on the<br />

swivel butts of the sinkers is reduced. This<br />

increases service life and makes the process<br />

more sustainable and cost-efficient.<br />

Higher energy efficiency<br />

thanks to LCmax<br />

The second recent cooperation with<br />

<strong>May</strong>er & Cie. was initiated by Groz-Beckert.<br />

With its products, Groz-Beckert strives<br />

to provide textile producers with the best<br />

possible support in meeting the constantly<br />

growing demands for sustainable production.<br />

Accordingly, the topic of sustainability<br />

has always been a focus of new and<br />

further developments at Groz-Beckert.<br />

The objective was to develop a<br />

cost-effective energy-saving needle.<br />

After considering various variants, the<br />

common choice of <strong>May</strong>er & Cie. and<br />

Groz-Beckert was the LCmax knitting<br />

machine needle with innovative,<br />

wave-shaped shank geometry. The first<br />

prototypes were extensively tested on<br />

laboratory machines at Groz-Beckert’s<br />

TEZ. The trials confirmed the advantages<br />

of the new technology.<br />

The innovative, wave-shaped shank of<br />

the LCmax needle ensures a smaller<br />

contact area of the needle in the needle<br />

trick. This results in less friction, which reduces<br />

machine temperature and enables<br />

energy savings of up to 20 percent<br />

compared to a standard needle. This<br />

makineler için kullanılan iğnelerle birlikte daha<br />

sorunsuz, güvenilir ve verimli şekilde çalışacak bir<br />

platin geliştirmek amacıyla Groz-Beckert’e başvurdu.<br />

Yenilikçi platin, platin kalınlığına uyarlanmış<br />

yay kuvvetine sahip entegre bir yaya sahiptir. Saha<br />

testleri sürekli olarak başarılı oldu ve yeni platin<br />

işlevselliğini ve avantajlarını kanıtladı.<br />

Yeni geliştirilen Relanit SNK F platinleri, benzersiz<br />

uyarlanmış yayları sayesinde çelik yolu boyunca<br />

çalışırken güvenli bir şekilde yönlendirilerek daha<br />

sessiz bir çalışma sağlar. Bu, işlem güvenilirliğini artırır<br />

ve gelişmiş bir örgü döngü yapısı sağlar. Ayrıca<br />

platinlerin döner uçlarındaki aşınma da azalır. Bu,<br />

platinlerin hizmet ömrünü uzatır ve süreci daha sürdürülebilir<br />

ve uygun maliyetli hale getirir.<br />

LCmax iğneleri sayesinde<br />

daha yüksek enerji verimliliği<br />

<strong>May</strong>er & Cie. ile yakın zamanda gerçekleşen<br />

ikinci işbirliği Groz-Beckert tarafından başlatıldı.<br />

Groz-Beckert, ürünleriyle sürdürülebilir üretime<br />

yönelik sürekli artan talepleri karşılamak için tekstil<br />

üreticilerine mümkün olan en iyi desteği sağlamaya<br />

çalışmaktadır. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik<br />

konusu Groz-Beckert’te her zaman yeni ve daha<br />

ileri gelişmelerin odak noktası olmuştur.<br />

Bu projenin amacı da, uygun maliyetli, enerji tasarrufu<br />

sağlayan bir iğne geliştirmekti. Çeşitli seçenekler<br />

değerlendirildikten sonra <strong>May</strong>er & Cie. ve Groz-Beckert’in<br />

ortak tercihi, yenilikçi, dalga şekilli gövde geometrisine<br />

sahip LCmax örgü makinesi iğnesi oldu. İlk<br />

prototipler Groz-Beckert’in TEZ merkezindeki laboratuvar<br />

makinelerinde kapsamlı bir şekilde test edildi.<br />

Denemeler yeni teknolojinin avantajlarını kanıtladı.<br />

LCmax iğnesinin yenilikçi, dalga şeklindeki gövdesi,<br />

iğneye iğne kanalında daha küçük bir temas<br />

alanı sağlar. Bu durum, daha az sürtünme yaratarak<br />

makine sıcaklığını düşürür ve standart bir iğneye<br />

kıyasla yüzde 20’ye kadar enerji tasarrufu sağlar ve<br />

aynı zamanda makinenin mümkün olan maksimum<br />

hızda çalıştırılmasına olanak tanır.<br />

Her iki projede de <strong>May</strong>er & Cie. ile Groz-Beckert<br />

arasındaki işbirliği, ürün geliştirmenin çok ötesine<br />

Yenilikçi LCmax yuvarlak örgü iğnesi, dalga şeklindeki gövde şekli sayesinde enerji tüketimini azaltır.<br />

The innovative LCmax circular knitting needle reduces energy consumption thanks to its wave-shaped shank shape.<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


124<br />

PANORAMA<br />

geçmiştir. Uygulama Mühendisliği ve tasarımın<br />

yanı sıra, şirketlerin Satış ve Satın Alma<br />

departmanları da yakın bir çalışma ortamı<br />

içinde yer aldı. Tüm seviyelerdeki bu iş birliği<br />

açıklık, yapıcılık, ortaklık ve hedef odaklılık,<br />

her iki şirketin müşterilerinin faydalanabileceği<br />

başarılı sonuçlara yol açmıştır.<br />

Müşteriler yeni SNK F platin ve LCmax<br />

iğnesi hakkında neler söylüyor<br />

Toraman <strong>Tekstil</strong> San. Ve Tic. A.Ş. firmasının<br />

<strong>May</strong>er & Cie. Relanit model makineleri<br />

için yeni geliştirilen SNK F platinleri<br />

hakkındaki görüşleri:<br />

“Platinleri kovana dizerken herhangi bir<br />

sıkıntı ile karşılaşmadık.LS+ 90.41 G 0059<br />

iğneleri ile birlikte SNK-F-OL 55.44-18 G 1<br />

yaylı Relanit platinlerini sorunsuz olarak kullandık.<br />

Platinleri kullandığımız süre boyunca<br />

OE Viscon, Vortex Viscon, Ring Viscon, OE<br />

Cotton, Ring Cotton iplikleri ile 312.000 kg’lık<br />

kumaş üretimi yaptık.Yeni versiyon platinlerin<br />

performansından çok memnun kaldık.”<br />

Buyruk <strong>Tekstil</strong> Konfeksiyon Ltd.Şti Örgü İşletme<br />

Müdürü Sayın Soner Boy’un <strong>May</strong>er & Cie.<br />

Relanit model makineleri için yeni geliştirilen<br />

SNK F platinleri hakkındaki görüşleri:<br />

“<strong>May</strong>er & Cie. Relanit 3.2 HS 2018 model<br />

makinemizde yeni nesil yaylı Relanit Platin<br />

olarak SNK F OL 55.44-18 G1 ve Groz-Beckert<br />

LS+ 140.41 G0086/87/88/89 serisi iğne<br />

setleri kullanılmaktadır. SNK F OL 55.44-18<br />

G1 Relanit yaylı platinleri makinemizde 45<br />

RPM hızda sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.<br />

Platinin kullanım aşamasında 36/1<br />

penye, 30/1 penye, likralı lacoste, likralı 2<br />

iplik, likralı süprem ve düz süprem kumaşlar<br />

sorunsuz şekilde örülmüştür. Platinler hala<br />

makinede çalışmakta olup makineye takıldığı<br />

günden bugüne dek 200 ton kumaş<br />

üretilmiş olup tahmini kullanım olarak, 500<br />

ton üretim hedeflenmektedir.”<br />

“Firma olarak tüm Relanit makinelerimizde<br />

kullanılacak olan GB platin versiyonu olarak<br />

bundan sonra SNK F OL 55.44-18 G1 kodlu<br />

platinleri kullanma kararı almış bulunmaktayız.<br />

Groz-Beckert firmasına bu tür geliştirilmiş<br />

ürünler çıkartarak, örgü firmalarının<br />

maliyetlerini asgariye indirme çalışmalarına<br />

desteklerinden dolayı çok teşekkür eder ve<br />

bu tür ürün geliştirme çalışmalarında üzerisaves<br />

costs and at the same time allows operation<br />

of the machine at the maximum possible speed.<br />

In both projects, the cooperation between <strong>May</strong>er<br />

& Cie. and Groz-Beckert went far beyond mere<br />

product development. In addition to Applications<br />

Engineering and Construction, the companies’<br />

Sales and Purchasing departments were<br />

also involved in a close exchange. The cooperation<br />

at all levels was characterized by openness,<br />

constructiveness, partnership and goal orientation,<br />

and led to successful results from which the<br />

customers of both companies can now benefit.<br />

What Groz-Beckert customers say about<br />

the new SNK F sinker and LCmax needle<br />

Toraman <strong>Tekstil</strong> San. Ve Tic. A.Ş. opinions about<br />

the new developed SNK F sinkers for <strong>May</strong>er & Cie.<br />

Relanit model machines:<br />

“We did not encounter any problems while<br />

installing the new sinkers into the channels. We<br />

used new SNK-F-OL 55.44-18 G 1 Relanit spring<br />

sinkers together with Groz-Beckert’s LS+ 90.41 G<br />

0059 needles without any problems. During the<br />

usage period of this new sinker type, we produced<br />

312.000 kg of fabric with OE Viscon, Vortex<br />

Viscon, Ring Viscon, OE Cotton, Ring Cotton yarns.<br />

We were very pleased with the performance<br />

of the new version sinkers.”<br />

Buyruk <strong>Tekstil</strong> Konfeksiyon Ltd.Şti Knitting<br />

Departmant Manager Mr. Soner Boy’s opinions<br />

about the new developed SNK F sinkers for <strong>May</strong>er<br />

& Cie. Relanit model machines:<br />

“In our <strong>May</strong>er & Cie. Relanit 3.2 HS 2018 model<br />

machine, as the new generation spring-loaded<br />

Groz-Beckert SNK F OL 55.44-18 G1 sinker and<br />

LS+ 140.41 G0086/87/88/89 series needle sets are<br />

used. SNK F OL 55.44-18 G1 Relanit spring sinkers<br />

operate smoothly in our machine at a speed of<br />

45 RPM. In the usage phase of this sinker type<br />

36/1 combed cotton, 30/1 combed cotton, lycra<br />

lacoste, lycra 2 thread, lycra single jersey and<br />

standard single jersey fabrics were knitted without<br />

any problems. The sinkers are still working in the<br />

machine and 200 tons of fabric have been produced<br />

since the day they were installed on the<br />

machine, and the estimated usage is 500 tons of<br />

Production is targeted with this sinker type.<br />

As Buyruk <strong>Tekstil</strong> Konfeksiyon Ltd.Şti, we have decided<br />

Groz-Beckert SNK F OL 55.44-18 G1 spring type<br />

sinkers to be used in all our Relanit machines. We<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 125<br />

would like to thank Groz-Beckert for their support in<br />

minimizing the costs of knitting companies by producing<br />

such improved products and we would like<br />

to state that we are always ready to provide all kinds<br />

of support in such product development efforts.”<br />

Has Örme <strong>Tekstil</strong> San. ve Tic.Ltd.Şti. Knitting<br />

Departmant Manager Mr. Adem Aşıkuzun’s<br />

opinions about the new developed LCmax<br />

needles for <strong>May</strong>er & Cie. Relanit model machines:<br />

“New type LCmax 90.41 G 0060 needles are used<br />

in the 2016 model, 28 gauge <strong>May</strong>er & Cie. Relanit<br />

3.2 II machine. The needles run at a speed of 26<br />

rpm. Approximately 52.300 kg of 36/1 compact<br />

combed cotton (lycra) and 40/1 melange (lycra)<br />

single jersey fabric has been produced with these<br />

needles so far. The needles are still running and our<br />

target is to produce up to approximately 150 tons<br />

of fabric. We think that both short and long versions<br />

of this needle can be used in the other 28 gauge<br />

<strong>May</strong>er & Cie. Relanit machines in our company.<br />

One of the biggest advantages of this new needle<br />

type, which emerged as a result of Groz-Beckert’s<br />

R&D activities, is that it extends the maintenance<br />

time of the machine and reduces our production<br />

costs. In addition, less needle distortion was observed<br />

in this needle type during machine maintenance<br />

compared to the old type needle.”<br />

mize düşen her türlü desteği vermeye hazır<br />

olduğumuzu belirtmek isteriz.”<br />

Has Örme <strong>Tekstil</strong> San. ve Tic.Ltd.Şti. firması<br />

İşletme Müdürü Sayın Adem Aşıkuzun’un<br />

<strong>May</strong>er & CIE Relanit model makineleri için<br />

Groz-Beckert tarafından yeni geliştirilen<br />

LCmax iğneleriyle ilgili görüşleri:<br />

“<strong>May</strong>er & Cie. Relanit 3.2 II 28 fayn 2016<br />

model makinada yeni tip LCmax 90.41<br />

G 0060 iğneleri kullanılmaktadır. İğneler 26<br />

RPM hızda çalışmaktadır. Söz konusu iğne ile<br />

şu ana kadar yaklaşık 52.300 kg 36/1 compact<br />

penye (likralı) ve 40/1 melanj (likralı)<br />

süprem kumaş üretimi yapılmıştır. İğneler<br />

hala çalışmakta olup, yaklaşık 150 tona<br />

kadar üretim hedeflenmektedir. Firmamız<br />

bünyesinde bulunan diğer 28 fayn <strong>May</strong>er<br />

& Cie. Relanit makinalarında da bu iğnenin<br />

hem kısa hem de uzun versiyonlarının<br />

kullanılabileceğini düşünmekteyiz. Groz-Beckert’in<br />

AR-GE faaliyetleri sonucu ortaya<br />

çıkan bu yeni iğnenin bize sağladığı en<br />

büyük avantajlarından birisi de, makinanın<br />

bakım süresini uzatıp maliyetleri azaltması<br />

olmuştur. Bunun yanı sıra, makine bakımlarında<br />

bu iğnede eski tip iğneye kıyasla daha<br />

az miktarda iğne bozulmasına rastlanmıştır.”<br />

<strong>May</strong>er & Cie. Relanit 3.2 HS<br />

(yüksek hızlı) makinesi<br />

The Relanit machine 3.2 HS<br />

from <strong>May</strong>er & Cie.<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


126<br />

PANORAMA<br />

Brückner 75 yıldır gelenek ve<br />

yenilikçiliği birleştiriyor<br />

75 years of tradition and<br />

innovation by Brückner<br />

Alman aile şirketi bu yıl 75. yaş gününü<br />

kutluyor. Bugün, dünya çapında 6000’den<br />

fazla Brückner hattı her türden tekstil ürünü<br />

üretiyor. Bir tekstil makineleri üreticisi olan<br />

Brückner’in ürün yelpazesi de en az üzerinde<br />

üretilen nihai ürünler kadar çeşitlilik gösteriyor.<br />

Brückner’in müşterileri arasında endüstriyel<br />

tekstiller, nonwovenlar, tekstil zemin kaplamaları,<br />

suni çim, cam kumaşlar ve elbette klasik<br />

giyim tekstilleri üreticileri yer alıyor.<br />

Endüstriyel tekstiller<br />

Endüstriyel tekstillerin kaplanması ve terbiye<br />

edilmesi alanında dünya pazar lideri olan<br />

Brückner, neredeyse her işlem için doğru<br />

üniteyi sunmaktadır. Sulu ortamlar için tam<br />

banyo emprenye, lateks ve akrilat macunların<br />

tek taraflı tam yüzey veya nokta uygulaması,<br />

çeşitli silindir sistemleri aracılığıyla köpük veya<br />

macun uygulaması veya laminasyon yapıştırıcısı<br />

uygulaması- BRÜCKNER’in her işlem<br />

için bir çözümü vardır. Dünya çapında çok<br />

This year, the German family-run company is<br />

celebrating its 75th birthday. Today, more than<br />

6000 BRÜCKNER lines around the globe produce<br />

textile products of all kinds. The product<br />

range of the textile machinery manufacturer is<br />

at least as diverse as the end products manufactured<br />

on it. BRÜCKNER’s customers include<br />

manufacturers of industrial textiles, nonwovens,<br />

textile floor coverings, artificial turf, glass fabrics<br />

and, of course, classic apparel textiles.<br />

Industrial textiles<br />

In the field of coating and finishing industrial<br />

textiles, the world market leader offers the right<br />

unit for almost every process. Whether full-bath<br />

impregnation for aqueous media, one-sided<br />

full-surface or dot application of latex and<br />

acrylate pastes, foam or paste application<br />

via various roller and squeegee systems or the<br />

application of laminating adhesive - BRÜCK-<br />

NER has a solution for every process. Numerous<br />

customers worldwide are very satisfied with<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 127<br />

their BRÜCKNER lines for coating or laminating<br />

abrasive cloth, airbags, roof membranes,<br />

blackout material, billboards, geotextiles<br />

or tarpaulins. In addition to the application<br />

units and coating lines, the portfolio also<br />

includes the right drying systems.<br />

Nonwovens<br />

These include, for example, the thermofusion<br />

ovens of the SUPRA-FLOW product line,<br />

which are mainly used in the nonwovens<br />

industry. Among other things, high-loft<br />

nonwovens for mattresses, insulation, comforters<br />

or upholstery, as well as lightweight<br />

nonwovens for the hygiene industry such as<br />

ADL nonwovens, topsheets or backsheets<br />

can be finished on the air-through thermofusion<br />

ovens. BRÜCKNER also offers air-through<br />

dryers for scrubbing nonwovens, kitchen<br />

towels, operating table covers, paper<br />

napkins and feminine hygiene products as<br />

well as high-speed spunlace lines for wipes,<br />

wet wipes and wet laid nonwovens. The<br />

POWER-FRAME stenter with proven split-flow<br />

technology is used for the thermal treatment<br />

of needle felts, high-temperature filters<br />

or geo- and agro-nonwovens. It is usually at<br />

the heart of the finishing process for classic<br />

garment textiles and is also ideal for drying<br />

and heatsetting after digital printing.<br />

sayıda müşteri, aşındırıcı kumaş, hava yastıkları,<br />

çatı membranları, karartma malzemesi, reklam<br />

panoları, jeotekstiller veya brandaların kaplanması<br />

veya lamine edilmesi için Brückner hatlarından<br />

çok memnun. Uygulama üniteleri ve<br />

kaplama hatlarının yanı sıra portföyde doğru<br />

kurutma sistemleri de yer almaktadır.<br />

Nonwovenlar<br />

Bunlar arasında örneğin SUPRA-FLOW ürün<br />

serisinin termofüzyon fırınları yer alıyor ve bunlar<br />

çoğunlukla nonwoven endüstrisinde kullanılıyor.<br />

Diğer birçok ürünün yanı sıra, şilteler,<br />

yalıtım, yorganlar veya döşemeler için yüksek<br />

loftlu nonwovenlar ve hijyen endüstrisi için ADL<br />

nonwovenlar, üst tabakalar veya arka tabakalar<br />

gibi hafif nonwovenlar hava geçişli termofüzyon<br />

fırınlarında tamamlanabilir. Brückner<br />

ayrıca nonwoven temizlik bezleri, mutfak havluları,<br />

ameliyat masası örtüleri, kâğıt peçeteler ve<br />

kadın hijyen ürünleri için hava geçişli kurutucuların<br />

yanı sıra mendiller, ıslak mendiller ve ıslak<br />

serilmiş nonwovenlar için yüksek hızlı spunlace<br />

hatları da sunuyor. Kanıtlanmış split-flow teknolojisine<br />

sahip POWER-FRAME ram makinesi, iğne<br />

keçelerin, yüksek sıcaklık filtrelerinin veya jeo<br />

ve agro-nonwovenların ısıl işlemi için kullanılır.<br />

Genellikle klasik giyim tekstilleri için terbiye<br />

işleminin merkezinde yer alır ve dijital baskıdan<br />

sonra kurutma ve ısıtma için de idealdir.<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


128<br />

PANORAMA<br />

Zemin kaplamaları<br />

<strong>Tekstil</strong> zemin kaplamalarının kaplanması, laminasyonu<br />

ve kurutulması konusundaki uzmanlığımızı<br />

kendiniz keşfedin. Tüm Brückner<br />

hatları gibi, farklı ortamlarla ısıtılabilir: Gaz<br />

(doğrudan veya dolaylı), termal yağ, düşük<br />

veya yüksek basınçlı versiyonlarda buhar,<br />

elektrikli ısıtma veya çeşitli hibrit versiyonlar.<br />

Kısa bir süre önce, tek tip zemin kaplamalarının<br />

kurutulması için bir Brückner hattı<br />

tamamen elektrikle ısıtılan bir DUO-THERM<br />

kurutucu ile donatıldı. Bu kurutucuyu yeşil<br />

elektrikle çalıştırarak, uzun süredir BRÜCK-<br />

NER müşterisi olan şirkete CO2-nötr tufted<br />

halı üretimi imkânı sunuldu.<br />

<strong>Tekstil</strong> uzmanlığı artık çok kolay<br />

Yeni ExperTex simülasyon aracı, tekstil kurutma,<br />

ısı ayarlama ve kürleme süreçlerinin dijital<br />

olarak simüle edilmesini dünyada ilk kez<br />

mümkün kılan bir hesaplama programıdır.<br />

Saf süreç simülasyonuna ek olarak, tüketim<br />

verilerinin (örneğin gerekli elektrik ve termal<br />

enerji, üretim maliyetleri veya CO2 ayak izi)<br />

kapsamlı bir hesaplaması entegre edilmiştir.<br />

Aktif süreç, bir optimizasyon menüsü<br />

kullanılarak otomatik olarak mükemmelleştirilir.<br />

Yenilikçi algoritma, maksimum üretim<br />

çıktısı veya enerji tüketimini azaltmak için<br />

belirtilen sürece bağlı olarak tüm olası ayar<br />

parametrelerini simüle eder, analiz eder ve<br />

optimize eder. Yeni ExperTex programı tarayıcı<br />

tabanlıdır ve kullanımı sezgiseldir.<br />

Floor coverings<br />

Discover our expertise in coating, laminating and<br />

drying textile floor coverings for yourself. The DUOT-<br />

HERM dryer deserves special mention here. It is the<br />

perfect solution for thermal treatment processes<br />

that require temperature separation between the<br />

upper and lower air. Like all BRÜCKNER lines, it can<br />

be heated with different media: Gas (direct or<br />

indirect), thermal oil, steam in low or high-pressure<br />

versions, electric heating or various hybrid versions.<br />

Just recently, a BRÜCKNER line for drying single-sort<br />

floor coverings was equipped with a fully electrically<br />

heated DUO-THERM dryer. By operating this<br />

dryer with green electricity, the long-standing<br />

BRÜCKNER customer was offered the possibility of<br />

CO2- neutral production of tufted carpets.<br />

Textile expertise made easy<br />

The new ExperTex simulation tool is a calculation<br />

program that makes it possible for the first time<br />

in the world to digitally simulate textile drying,<br />

heat-setting and curing processes. In addition to<br />

the pure process simulation, a comprehensive calculation<br />

of consumption data (e.g. electrical and<br />

thermal energy required, production costs or the<br />

CO2 footprint) is integrated. The active process<br />

is automatically perfected using an optimization<br />

menu. The innovative algorithm simulates, analyzes<br />

and optimizes the entire range of possible<br />

setting parameters depending on the specified<br />

process, either for maximum production output or<br />

to reduce energy consumption. The new ExperTex<br />

program is browser-based and intuitive to use.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


4-8 JUNE <strong>2024</strong><br />

INTERNATIONAL TEXTILE MACHINERY EXHIBITION<br />

www.itmexhibition.com<br />

ONLINE<br />

INVITATION<br />

Scan the QR Code<br />

for more information<br />

OWNERS<br />

<strong>Teknik</strong><br />

with the cooperation<br />

Follow us!<br />

TÜYAP FAIRS INC.<br />

P : + 90 212 867 11 00<br />

F : + 90 212 886 66 98<br />

www.tuyap.com.tr<br />

TEKNiK FAIRS INC.<br />

P : + 90 212 876 75 06<br />

F : + 90 212 876 06 81<br />

www.teknikfuarcilik.com<br />

Textile Machinery and Accessories Industrialists Association<br />

itmexhibition<br />

“This Fair is organized with the audit of TOBB (The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey) in accordance with the Law No.5174”

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!