12.06.2018 Views

STOB – ELEKTRONICKÝ ČASOPIS

2015 – 2018

2015 – 2018

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

POCHUTNEJ SI<br />

SE <strong>STOB</strong>EM 11<br />

VÁNOCE 2016<br />

Štíhlé Vánoce<br />

a šťastný nový rok<br />

MUDr. Karel Kubát<br />

Vánoce jsou svátky tance a milování. Marie již krátce po porodu<br />

pilně poletovala, tančila v malé stáji mezi zvířaty a lidmi, mezi<br />

kolíbkou a žlabem. Nebylo to určitě lehké, obstarat několik zvířat<br />

i mladou rodinu současně. A to ještě na oslavu narození děťátka<br />

přišlo několik návštěvníků! Mimo jiné tři panovníci, králové různých<br />

říší, nesoucí vzácné dary, kadidlo a myrhu.<br />

To se teprve musela mladá paní rychle otáčet!<br />

A přes veškeré zmatky, které při takovýchto<br />

příležitostech bývají, se přítomní měli<br />

v úctě, lásce, prostě se milovali. Jak se tento<br />

biblický příběh vyvíjel dál, nalezne laskavý čtenář<br />

v odborné literatuře věnované danému tématu.<br />

Co však víme každý i bez hlubšího studia<br />

literatury, je fakt, že v současné<br />

době na památku této události<br />

slavíme každý rok čtyřiadvacátého<br />

prosince Vánoce.<br />

Vánoční svátky vždy označujeme<br />

slovy „šťastné a veselé“.<br />

Navzájem si přejeme klidné<br />

prožití svátečních dnů. Snad takové opravdu na<br />

začátku své tradice bývaly. A to i u nás! Moudří<br />

a laskaví obyvatelé zdejších hor a údolí se nechali<br />

zapadat sněhem a ve svých skromných obydlích<br />

si u stromečku společně zazpívali několik<br />

krásných koled. Večer viděli zlaté prasátko. Buď<br />

Nejvíce<br />

na změnu vánočních<br />

zvyků doplácejí<br />

ženy.<br />

díky tomu, že se celý den postili (nejedli), nebo<br />

proto, že plamen prosvítající škvírou z kamen<br />

dělal na protější stěně mihotavé obrázky.<br />

Ó jak se vše změnilo. Šťastné a veselé Vánoce<br />

mají dnes snad jen pohodoví obyvatelé<br />

Austrálie. Jen oni dokázali udržet mír, tanec<br />

a milování. Ale tam idylu poněkud kazí fakt,<br />

že je zrovna nejparnější léto.<br />

Člověk slaví Vánoce v úmorném<br />

vedru <strong>–</strong> no je tohle normální?<br />

Tichá noc, svatá noc se<br />

tiše line do dunění tamtamů,<br />

podupávání klokanů a radostných<br />

výkřiků dalších a dalších<br />

úspěšných lidí, kteří zjistili, že se stali díky své<br />

pilné a poctivé práci milionáři. A u nás? Místo<br />

klidu a míru spěch a stres. Shánění nejrůznějších<br />

krámů! Bombardování mnohdy nevkusnými<br />

reklamami. Děda Mráz! Santa Claus!<br />

Sobi a náklaďáky plné hnědé limonády!<br />

Rozmotávání chumlů vánočních žárovek, které vznikly při novoročním úklidu, nepatří mezi uklidňující činnosti.<br />

Nejvíce na změnu vánočních zvyků doplácejí<br />

ženy. Co pro ně znamenají svátky?<br />

To, že všude musí být dokonale čisto. Dny<br />

a noci před Štědrým dnem taková matka<br />

rodiny uklízí, pere, myje, převěšuje záclony,<br />

čistí okna. Mnoho dnů předem peče a zdobí<br />

cukroví, které následně pracně a obvykle naprosto<br />

neúspěšně schovává před věčně hladovými<br />

členy rodiny. Ve sváteční den vaří, smaží,<br />

peče, dělá salát a horu řízků. Večer upadá<br />

na gauč zcela vyčerpána. Unavená, bez nálady.<br />

A při rozbalování dárků mnohdy usne.<br />

à<br />

ZDROJ: FOTOLIA.COM 2X

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!