12.06.2018 Views

STOB – ELEKTRONICKÝ ČASOPIS

2015 – 2018

2015 – 2018

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

POCHUTNEJ SI<br />

SE <strong>STOB</strong>EM 6<br />

OBSAH<br />

Obsah<br />

Kliknutí na zvolené<br />

téma vás přesune na<br />

příslušnou stránku<br />

ÚVODNÍ ZAMYŠLENÍ<br />

Pochutnejte si na Vánocích a dalším roce se <strong>STOB</strong>em .......................................... 3<br />

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA VÝŽIVY<br />

Užijte si Vánoce a kila pošlete k ledu ..................................................................... 4<br />

Vánoce člověka chytrého chytrého ......................................................................... 9<br />

Souvisí obezita se spánkem a spánek s obezitou<br />

aneb Co bylo dříve, slepice nebo vejce? ............................................................... 11<br />

Ryby <strong>–</strong> jíst, či nejíst? ............................................................................................. 14<br />

Získejte kondici s IQejci ....................................................................................... 17<br />

AKTIVITY <strong>STOB</strong>U<br />

Nejzdravější den roku 2017 .................................................................................. 19<br />

Dialogem ke zdravým názorům ........................................................................... 23<br />

Kurzy zdravého hubnutí a individuální poradenství .......................................... 25<br />

Dárky, které umí zahřát ........................................................................................ 26<br />

Projekt Prožij rok zdravě kráčí do finále! ............................................................ 27<br />

Jaký bude rok 2018? Bude to Výzva! .................................................................... 29<br />

Ženám vstup zakázán! Speciální kurz zdravého hubnutí pouze pro muže ......... 31<br />

Mindful eating aneb Všímavé jedení kila zahání ................................................ 32<br />

Kdo dřív přijde, ten dřív cvičí… .......................................................................... 33<br />

TIPY NA ZDRAVÉ RECEPTY<br />

Vánoce mohou být sladké i bez cukru .................................................................. 34<br />

Celozrnná kolečka s ořechy .................................................................................. 37<br />

Dýňová polévka s cottagem a semínky ................................................................ 38<br />

Pečené kapří hranolky s lehkým<br />

bramborovým salátem a medovohořčičným dipem ............................................ 39<br />

VAŠE PŘÍBĚHY<br />

Hubnutí <strong>STOB</strong>rmanem ........................................................................................ 40<br />

Minus 49 = plus 18 ................................................................................................ 43<br />

Křížovka ................................................................................................................ 46

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!