12.06.2018 Views

STOB – ELEKTRONICKÝ ČASOPIS

2015 – 2018

2015 – 2018

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

POCHUTNEJ SI<br />

SE <strong>STOB</strong>EM 5<br />

OBSAH ÚVODNÍ ZAMYŠLENÍ<br />

Obsah<br />

Kliknutí na zvolené<br />

téma vás přesune na<br />

příslušnou stránku<br />

ÚVODNÍ ZAMYŠLENÍ<br />

Také máte září spojené s novými začátky? ............................................................. 3<br />

DEN ZDRAVÍ 2016<br />

Uvidíme se na Dni zdraví? ..................................................................................... 4<br />

Můj index zdraví ..................................................................................................... 7<br />

Chůze jako z partesu .............................................................................................. 8<br />

Mrazivá krása ....................................................................................................... 10<br />

Fabio Produkt <strong>–</strong> český výrobce kvalitních rostlinných olejů ................................. 11<br />

Pečujte o své srdce každý den ............................................................................... 12<br />

DIALOGEM KE ZDRAVÍ III<br />

Konference Dialogem ke zdraví III ...................................................................... 14<br />

Program konference ............................................................................................. 15<br />

Představení přednášejících ................................................................................... 16<br />

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA VÝŽIVY<br />

Kolikrát denně je vhodné jíst? .............................................................................. 23<br />

Co jste možná (ne)věděli o brokolici ................................................................... 28<br />

Zdravá máma, zdravé dítě .................................................................................... 30<br />

Ovoce, které v kapse nerozmačkáte ...................................................................... 32<br />

Pravda a mýty o jogurtech .................................................................................... 33<br />

Vliv střevních bakterií na zdraví a dobrou náladu .............................................. 35<br />

Sportovci nemusí o jídle přemýšlet <strong>–</strong> velký omyl ................................................. 37<br />

Podzim v UGO představí dýně v mnoha podobách a poprvé i teplá jídla .......... 39<br />

AKTIVITY <strong>STOB</strong>U<br />

Kurzy zdravého hubnutí a individuální poradenství .......................................... 41<br />

Multimediální doba aneb Co je nového na <strong>STOB</strong>klubu? .................................... 42<br />

Exotika se <strong>STOB</strong>em v ráji na Maledivách a v rušné Dubaji ................................ 46<br />

TIPY NA ZDRAVÉ RECEPTY<br />

Sezamové nudle s brokolicí a křupavým tempehem ........................................... 48<br />

Pomazánka z pečeného lilku s vlašskými ořechy ................................................. 49<br />

Křížovka ................................................................................................................ 50

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!