12.06.2018 Views

STOB – ELEKTRONICKÝ ČASOPIS

2015 – 2018

2015 – 2018

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

POCHUTNEJ SI<br />

SE <strong>STOB</strong>EM 4<br />

OBSAH ÚVODNÍ ZAMYŠLENÍ<br />

Obsah<br />

Kliknutí na zvolené<br />

téma vás přesune na<br />

příslušnou stránku<br />

ÚVODNÍ ZAMYŠLENÍ<br />

Neopouštěj staré známé pro nové...? ........................................................... 3<br />

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA VÝŽIVY<br />

Měsíc omezení cukru? ................................................................................. 4<br />

Jak zjistit, kolik cukru se skrývá v našich jídelníčcích ................................ 8<br />

Cukr v mléčných výrobcích ....................................................................... 10<br />

Jak se dělá mražená zelenina. Z přírody do vašeho mrazáku................... 13<br />

Ztraceno v přechodu .................................................................................. 15<br />

Zdroj indiánské energie ............................................................................ 19<br />

AKTIVITY <strong>STOB</strong>U<br />

Kurzy zdravého hubnutí a individuální poradenství ............................... 20<br />

Střevní mikrobiom ve zdraví a nemoci ..................................................... 21<br />

Sluší se poděkovat ...................................................................................... 22<br />

POHYB A ŽIVOTNÍ STYL<br />

Neupouštějte od svých předsevzetí již během února.<br />

Sedm pravidel jak na to ............................................................................. 25<br />

VAŠE PŘÍBĚHY<br />

Jdu za svým cílem ...................................................................................... 27<br />

TIPY NA ZDRAVÉ RECEPTY<br />

Francouzská cibulačka .............................................................................. 30<br />

Pečené batáty plněné směsí Bonduelle ...................................................... 31<br />

Křížovka ..................................................................................................... 32

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!