09.06.2013 Views

Maj 2012 - Dyreværnet

Maj 2012 - Dyreværnet

Maj 2012 - Dyreværnet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DYRETS VÆRN<br />

Medlemsblad for DYREVÆRNET - Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr<br />

Hvad blev der af<br />

hundene fra Aars?<br />

Hund og kat sammen!<br />

Går det?<br />

Gode historier fra<br />

de bortadopterede dyr<br />

Vil du hjælpe os?<br />

ISSN 0901-0912 · <strong>Maj</strong> <strong>2012</strong> · Nr. 574 · 82. årgang


MåNEDLiG GAVE<br />

Du kan betænke dyrene<br />

med en månedlig gave.<br />

For kr. 125 om måneden<br />

er du med til at redde et<br />

dyrs liv.<br />

ring 44 94 66 95 og tryk<br />

4, eller gå ind på www.<br />

dyrevaernet.dk og<br />

tilmeld dig direkte.<br />

redaktion:<br />

Signe Sehested Lund (Ansvarsh.)<br />

signe@dyrevaernet.dk<br />

Layout og tryk: Fjerritslev Tryk A/S<br />

Hjemmeside: www.dyrevaernet.dk<br />

e-mail: info@dyrevaernet.dk eller<br />

internatet@dyrevaernet.dk<br />

Adresse: <strong>Dyreværnet</strong>, Islevdalvej 85,<br />

2610 Rødovre<br />

telefon: Internatet: Tlf. 44 94 66 95<br />

Fax. 44 91 74 78<br />

Akutte dyreværnssager:<br />

Tlf. 20 33 27 74 (8-18)<br />

Bestyrelse:<br />

Sanne Rosbøg (formand), Anders Berthelsen<br />

(næstformand), Hanne Stajner<br />

(kasserer), Merete Hørding, Anja Johansen<br />

(sekretær), Rie Knudsen og Pia<br />

Borsdal (medarbejderrepræsentant).<br />

Daglig ledelse:<br />

Direktør Signe Sehested Lund<br />

<strong>Dyreværnet</strong> er medlem af WSPA<br />

(World Society for the Protection of<br />

Animals)<br />

Forside: Lille Vimmer var en smule<br />

trist den dag, han flyttede ind på <strong>Dyreværnet</strong>s<br />

internat. Heldigvis var border<br />

terrier/gravhundeblandingen kun beboer<br />

hos <strong>Dyreværnet</strong> i fire dage, inden<br />

Linda fra Gadstrup adopterede ham.<br />

Stort tillykke til Vimmer og hans nye<br />

familie.<br />

Dyrets Værn udgives af<br />

<strong>Dyreværnet</strong><br />

Foreningen til<br />

Værn for Værgeløse Dyr<br />

Kom til et spændende og inspirerende<br />

arrangement hos <strong>Dyreværnet</strong><br />

SØNDAG DEN 16. SEPTEMBER <strong>2012</strong> KL. 12.00-15.30<br />

Traditionen tro holder <strong>Dyreværnet</strong> åbent hus på internatet.<br />

Her får hele familien mulighed for at komme med ”bag kulissen”,<br />

møde de mange fantastiske dyr og høre spændende foredrag.<br />

Vi er i fuld gang med at planlægge dagen, så hold øje med<br />

næste nummer af Dyrets Værn, hvor vi afslører hele programmet.<br />

Følgende virksomheder<br />

sponsorerer<br />

<strong>Dyreværnet</strong>s internat<br />

At-Com, IT-løsninger Smørrum<br />

Bad & Design, Rødovre<br />

BFB v/Bianca Wessel<br />

Brammers Menuer, Kvistgård<br />

Dansk Autoklaver & Vaske Teknik<br />

Dansk Hundecenter<br />

DBK-Byg, Søborg<br />

Den Blå Avis<br />

Den Rene bakke<br />

Dyredoktoren, Helsinge<br />

Dyrlæge Uffe Mølgård,Vanløse<br />

Fjerritslev Tryk<br />

Glumsø Bogtrykkeri A/S<br />

Happy Hound, Karise<br />

Hills Pet Nutrition<br />

HS Connect ApS<br />

Iduna A/S<br />

Isstrik.dk<br />

Justesen.dk<br />

Juvel Ejendomsservice<br />

Vi glæder os til at se dig.<br />

De bedste hilsner fra <strong>Dyreværnet</strong><br />

Kenjan ApS<br />

Leif M. Jensen A/S<br />

Malerfirmaet Lene Andersson<br />

Maxi Zoo<br />

Mvent, Jyllinge<br />

NHV Assistance, Ølstykke<br />

Nivisol isoleringsfirma<br />

Odorico Studio, Lyngby<br />

PersonalePolitiken<br />

Rigtig Hundemad, Greve<br />

Royal Canin Danmark A/S<br />

Russify it, Århus<br />

Sitevision.dk<br />

SITTI, Herlev<br />

Sparekassen Holstebro<br />

Speciallæge Peter Vesti ApS<br />

Thansen.dk<br />

Unik Diamant ApS<br />

Vellings Frugt & Grønt, Rødovre


Formanden har ordet<br />

Et forår med glæder<br />

og udfordringer på<br />

<strong>Dyreværnet</strong><br />

Der er både gode dage og mindre gode<br />

dage på et dyreinternat. De gode dage har<br />

vi heldigvis mange af – i påsken havde vi<br />

fem i rap. En pressemeddelelse om, at vi<br />

havde åbent, så man kunne komme ud og<br />

møde vores dyr i helligdagene, kom vidt<br />

omkring og bragte os i både tv, radio og<br />

aviser igennem hele påsken.<br />

Det betød, at vi havde rigtig mange besøgende<br />

og rigtig mange gode ansøgere<br />

på vores hunde, katte og smådyr. Det var<br />

vi naturligvis lykkelige for – for jo flere<br />

mennesker, der ønsker at adoptere et dyr<br />

fra <strong>Dyreværnet</strong>, jo bedre mulighed har vi<br />

for at finde den helt rigtige familie til hvert<br />

enkelt dyr. Det lykkedes at finde familier<br />

til to hele hvalpekuld og en masse voksne<br />

hunde, rigtig mange kaniner og marsvin<br />

og næsten alle kattene på internatet.<br />

Forhåbentlig har mange flere end dem,<br />

der besøgte os, set tv eller læst avis i påsken.<br />

Så ved de, når de en dag ønsker sig<br />

at adoptere et dyr, der har brug for et trygt<br />

hjem, at de kan finde deres nye familiemedlem<br />

hos <strong>Dyreværnet</strong>.<br />

Faktisk var succesen i påsken så stor,<br />

at vi stadig har ’ledige pladser’ til både<br />

hunde og katte. Killingesæsonen og sæsonen<br />

for drægtige katte er så småt begyndt,<br />

så kattestalden er formentlig snart<br />

fyldt op igen. Men i hundestalden er der<br />

plads til flere hunde, som trænger til hjælp<br />

til at finde et nyt hjem. Og tanken om, at<br />

de i stedet ender hos dyrlægen for sidste<br />

gang, eller at de sælges til den første, der<br />

reagerer på en salgsannonce på nettet, er<br />

ikke til at bære. Vi håber derfor, at ordet<br />

vil spredes, og at hundeejere, der må tage<br />

den tunge beslutning om at skille sig af<br />

med deres firbenede ven, vil aflevere den<br />

på <strong>Dyreværnet</strong>. Kun på den måde kan vi<br />

sikre den et godt, nyt hjem.<br />

Men ikke alt er lutter idyl, for det koster<br />

rigtig mange penge at tage sig godt<br />

af de mange dyr, der har behov for vores<br />

hjælp. Og finanskrisen rammer alle steder<br />

- også de fonde og andre støtter, der bidrager<br />

økonomisk til at holde <strong>Dyreværnet</strong><br />

i stand til at hjælpe dyrene. <strong>2012</strong> er og<br />

bliver et rigtig hårdt år økonomisk, og der<br />

skal spares, hvor der spares kan. Men vi er<br />

fast besluttet på at komme godt igennem<br />

også dette år og stadig kunne give dyrene<br />

det bedste ophold, indtil de finder deres<br />

egen familie, hvor de kan nyde resten af<br />

deres liv.<br />

Vi håber, at du fortsat vil støtte <strong>Dyreværnet</strong>,<br />

så vi kan hjælpe endnu flere dyr.<br />

Rigtig god sommer.<br />

Bedste hilsener<br />

Sanne Rosbøg<br />

Formand<br />

DYREVÆRNET<br />

DYREVÆRNET – Foreningen til Værn<br />

for Værgeløse Dyr blev stiftet den 11.<br />

marts 1898 med det formål at redde<br />

herreløse og hjemløse hunde fra mishandling<br />

og aflivning. Siden 1910 har<br />

foreningen drevet internat forskellige<br />

steder i København/Frederiksberg. Internatet<br />

i Rødovre blev indviet i 1954.<br />

I dag kan internatet huse familiedyr af<br />

næsten enhver art.<br />

DYREVÆRNET samarbejder med Politi<br />

og Falck, som kan indlevere herreløse<br />

dyr til vores akutafdeling hele døgnet,<br />

og den løsning bliver brugt mere end<br />

600 gange årligt. Desuden modtager<br />

vi et stort antal dyr fra private, som<br />

af en eller anden grund ikke længere<br />

kan passe det pågældende dyr.<br />

DYREVÆRNET hjælper hvert år flere<br />

hundrede forsvundne dyr tilbage<br />

til deres ejere og formidler omkring<br />

1600 dyr videre til nye omsorgsfulde<br />

hjem.<br />

DYREVÆRNET tager i et vist omfang<br />

imod dyr fra private mod en symbolsk<br />

betaling. Hunde og katte skal være<br />

vaccineret og hunde, der er ældre<br />

end 4 måneder, skal desuden være<br />

chipmærket eller tatoveret. I modsat<br />

fald kan der påregnes et dyrlægehonorar<br />

ved indleveringen.<br />

DYREVÆRNET overdrager først et dyr<br />

til en ny ejer, når foreningen har sikret<br />

sig, at ejer og dyr passer sammen. Det<br />

sker på basis af et interview med en<br />

dyrepasser. Ved overdragelsen betales<br />

et formidlingsgebyr, som oplyses på<br />

www.dyrevaernet.dk, tlf. 44 94 66 95<br />

eller på e-mail internatet@dyrevaernet.dk.<br />

DYREVÆRNET er en velgørende forening<br />

og godkendt af SKAT efter ligningslovens<br />

§ 8A til at modtage fradragsberettigede<br />

bidrag og afgiftsfri<br />

testamentariske gaver. Foreningens<br />

økonomi er baseret på bidrag fra<br />

private, virksomheder, fonde, legater<br />

samt medlemskontingenter. Enhver<br />

støtte vi modtager, går ubeskåret til<br />

dyreværnsarbejdet.<br />

MEDLEMSKONTINGENTER <strong>2012</strong><br />

Enkeltmedlemmer .......... kr. 175,00<br />

Par ................................. kr. 250,00<br />

Sparekassen Holstebro<br />

9106-0001815873


Historier og breve fra formidlede dyr<br />

Karismatiske Cosmo<br />

Hejsa alle,<br />

En lille status på Cosmo, som jeg nu har været den heldige ejer af<br />

i fire måneder.<br />

Det går fantastisk, og jeg er så glad for ham. Han har nu lært at<br />

»gå plads«, og vi arbejder på, at han ikke skal trække, når vi går i<br />

lang line... det tager lidt tid, men han skal nok få lært det.<br />

Det bliver sjældnere og sjældnere, han hopper op ad mig... det<br />

kan dog ske, hvis han synes, at jeg opdrager lidt for meget på ham,<br />

eller man ikke får lov til at løbe efter rådyr, ænder, katte og andre<br />

spændende dyr.<br />

Cosmo er også faldet godt på plads i Allerød, hvor han stolt forsvarer<br />

vores lille grundstykke med en del vuffen. Han er dog ved at<br />

vænne sig så meget til omgivelserne, at han ikke længere gør af<br />

naboen, hvilket både de og jeg er glade for.<br />

Cosmo er stadigvæk meget glad for alle former for mad, men<br />

han har sjovt nok ikke taget på i vægt - måske fordi vi kommer på<br />

mange lange gå- og løbeture, så han kan holde sig i form.<br />

Mange hilsner fra<br />

Lars og Cosmo<br />

Tak for Trunte<br />

Til <strong>Dyreværnet</strong>,<br />

Hej alle hos <strong>Dyreværnet</strong><br />

Kenzo har indtil videre opført<br />

sig utrolig pænt. Han har ikke<br />

problemer med at gå forbi folk<br />

på gaden, når vi går med ham,<br />

og han har ingen problemer<br />

med andre hunde. Han kommer<br />

til os, når vi kalder hans<br />

navn og er en rigtig aktiv, dejlig<br />

og superglad hund.<br />

Kenzo og vores lille Yojo fungerer<br />

helt fantastisk sammen i<br />

både snor og uden, indenfor<br />

og udenfor.<br />

Efter en lang tur og leg i haven<br />

lægger de sig tæt og sover,<br />

som var det far og søn. Vi er<br />

superglade for Kenzo, tror ikke<br />

det kunne være meget bedre.<br />

Med de hjerteligste hilsner<br />

Rosa Johannesen<br />

og Kevin Danielsen<br />

Jeg vil gerne fortælle om Truntes<br />

historie her hos mig. Jeg hentede<br />

hende d. 25. januar i år. Få dage<br />

efter var mine fire voksne sønner<br />

og jeg i sommerhus ved Sjællands<br />

Odde. Trunte blev med det samme<br />

indsluset i familien – alle forguder<br />

hende.<br />

Hun havde ikke mødt katte før<br />

– jeg har tre. Jeg tror kattene synes,<br />

at hun er irriterende, og at<br />

Trunte mener, de er kedelige, idet<br />

de ikke forstår, at hun inviterer til<br />

leg. Men de har fuldt ud accepteret<br />

hinanden.<br />

To dage efter jeg havde hentet Trunte fra internatet, slap jeg<br />

hende løs på stranden. Hun kom med det samme på indkald –<br />

fantastisk.<br />

Vi har haft lidt udfordringer med at være alene hjemme: Springe<br />

op ved hjemkomst – gø ad naboerne – gø ved hækken.<br />

Jeg kontaktede Karina Rasmussen fra www.hundesprog.dk. Hun<br />

kom i sidste uge – efter at Trunte havde overstået sin første løbetid.Jeg<br />

havde forinden læst Jan Fennells tre bøger, så jeg var godt<br />

forberedt. Resultatet kom så småt, allerede mens Karina var her, og<br />

jeg øvede med Trunte.<br />

Hun er en fantastisk hund og d. 14. april startede vi til lydighed<br />

og herefter til agility.<br />

At få Trunte er det bedste der er sket for mig – mange tak.<br />

Med venlig hilsen<br />

fra Elsebeth Håkonssen.


Skønne Sidse<br />

Suverænt skønne Sidse er faldet<br />

godt til hos sin nye familie. Selvom<br />

hun kan åbne døre og lystigt trasker<br />

efter sine nye ejere, når de har<br />

et lille ærinde, nyder familien deres<br />

nye hund. Ikke mindst Madeleine<br />

og Sidse hygger gevaldigt. Men<br />

fotografen af dette billede ser også<br />

ud til at have fortjent et gevaldigt<br />

hundekys.<br />

Karla i klikkertræning<br />

Hej <strong>Dyreværnet</strong>,<br />

Jeg adopterede for cirka to måneder siden to søde marsvin, Skinke<br />

og Karla. Jeg vil bare fortælle, at det går supergodt med dem, og de<br />

er blevet bedste venner. Jeg er begyndt at klikkertræne med dem,<br />

og især Karla er dygtig. Jeg vil gerne sige tak for, at I har taget jer<br />

godt af dem, og forsikre jer om, at de har det rigtig godt. Jeg har<br />

vedhæftet et billede af de to grisebasser.<br />

Med venlig hilsen<br />

Maiken Bilenberg Pedersen<br />

Sonja, den<br />

kælne kat<br />

Hej <strong>Dyreværnet</strong>,<br />

Jeg vil bare lige sende et billede af<br />

Sonja, hvor hun er ved at udforske<br />

terrassen og haven. Hun tager<br />

udflugter, nogle gange en halv,<br />

andre gange et par timer. Hun<br />

kommer gerne hjem. Vi har det<br />

rigtig godt, hun er meget kælen<br />

og har god appetit.<br />

Med venlig hilsen,<br />

Ulrike Forsberg<br />

Spindende<br />

Sussi<br />

Hej,<br />

Jeg hedder Sussi, og efter et længere<br />

ophold hos <strong>Dyreværnet</strong>, har<br />

jeg endelig fået en ny familie. Jeg<br />

er flyttet til Jylland og bor nu hos<br />

en familie på landet med både<br />

børn, hund og hest. Om dagen er<br />

jeg mest i stalden, hvor jeg hygger<br />

mig i høet sammen med hestene<br />

og en anden kat. Om aftenen,<br />

når familien kommer hjem, er jeg<br />

en rigtig kælepot. Min yndlingsplads<br />

er i sofaen sammen med<br />

min nye madmor. Så ligger jeg<br />

og spinder, mens vi hygger og ser<br />

fjernsyn. Da jeg kom til familien,<br />

gik der ikke mange dage, før end<br />

jeg følte mig hjemme og fandt<br />

min plads i min nye familie.<br />

Hilsen Sussi<br />

Leika og Nosy<br />

– et kongeligt par<br />

Hej med jer alle<br />

Lige en lille opfølgning, så I ved, hvordan det går med de to skønne<br />

hunde, vi har hentet hos jer. Leika er faldet virkelig godt til sammen<br />

med Nosy. Hun har en rigtig god og positiv indflydelse på ham, på<br />

grund af hendes store selvstændighed. Leika er allerede den mest<br />

styrende af de to, og bliver daglig omtalt som ”dronningen”. Man<br />

kan ikke mærke den store fysiske forskel, for hun er en ret temperamentsfuld<br />

ung dame, som nok skal sætte Nosy på plads, hvis<br />

han bliver for vild. Alt i alt så går det bare helt fantastisk, og Leika<br />

og Nosy er allerede kommet så langt, at de har kunnet være alene<br />

hjemme sammen i tre timer uden problemer.<br />

Med venlig hilsen<br />

Just Graff


VED DU, HVORDAn DU BØRSTER<br />

TÆnDER PÅ DIn HUnD?<br />

Lær hvordan på www.royalcanin.dk<br />

SPØRG DIN DYRLÆGE TIL RÅDS<br />

FÅ ET GODT TILBUD HOS UDVALGTE DYRLÆGER<br />

RoYaL CaNIN aNbEfaLER<br />

aT Du bØRSTER TÆNDER<br />

PÅ DIN huND<br />

Suppler med oRaL baR og<br />

TaNDRENSENDE foDER<br />

fra dyrlægen!<br />

• Oral Bar har en let børstende effekt<br />

• Supplement til den daglige tandbørstning<br />

• Naturlige ingredienser forhindrer dannelsen af tandsten<br />

• Eukalyptus bekæmper dårlig ånde<br />

Bliv medlem af Royal Canin Klubben<br />

- det er gratis<br />

Find os på<br />

Facebook<br />

PROBLEMER MED<br />

TÆNDERNE?<br />

DENTAL<br />

SPØRG DIN DYRLÆGE TIL RÅDS<br />

Tandproblemer kan have<br />

forskellige tegn<br />

• Problemer med at tygge maden<br />

• Manglende appetit<br />

• Løse tænder<br />

• Ændret adfærd på grund af smerte<br />

• Rødt tandkød<br />

• Sygdomsdiæter til tandproblemer<br />

• Foderpillen har en let slibende effekt<br />

• Specifik ingrediens forhindrer dannelsen af tandsten<br />

• Foderet bekæmper dårlig ånde<br />

DLK 22<br />

Bliv medlem af Royal Canin Klubben<br />

- det er gratis<br />

god mundhygiejne<br />

Find os på<br />

Facebook


Hvad skete der med<br />

hundene fra Aars?<br />

Af Signe Sehested Lund<br />

Fotograf: Per Arnesen og <strong>Dyreværnet</strong><br />

Fie med sin nye far René<br />

og sin mor, Freja.<br />

Det var 14 aldeles skræmte og misrøgtede hunde, som <strong>Dyreværnet</strong> i samarbejde<br />

med nordjyllands Politi fik reddet fra en kennel i Aars mandag den 30. januar <strong>2012</strong><br />

Åbne sår, krogede, lange negle, knækkede tænder og knudret pels var det første syn, der mødte én, når blikket<br />

dvælede ved de forhutlede hunde. De var udmagrede og dehydrerede. Aars-hundene blev de kendte som.<br />

Mediernes bevågenhed blev vakt, og billeder af de små tørre snuder kunne ses på både tv, på nettet og i<br />

mange af landets trykte aviser. efter kun få uger på <strong>Dyreværnet</strong>s internat i København så tilværelsen noget anderledes<br />

ud for de mange hunde. De fik mad. De fik kærlighed. De fik navne. Og så fik de nye familier.<br />

På de næste sider kan du læse om, hvordan det gik for Fie og alle hendes logrende venner.<br />

7


Sådan gik det hundene<br />

Alfred med sin nye mor Ingelise fra Vanløse.<br />

Freja<br />

- Vi har vigtigt besøg, blev der<br />

råbt med glæde i stemmen<br />

fra <strong>Dyreværnet</strong>s stueetage.<br />

Og det havde vi! Men det<br />

var hverken en kongelig eller<br />

en kendt skuespiller, der var<br />

svunget forbi formidlingen.<br />

Nej, besøget var såmænd af<br />

Freja, en skøn tæve på cirka ti<br />

år, der havde været beboer på<br />

<strong>Dyreværnet</strong>s internat i København.<br />

Og som inden da havde<br />

opholdt sig i en lade i Aars.<br />

Freja på 10 år var den sidste<br />

af Aars-hundene, der blev<br />

formidlet fra internatet. Hun<br />

havde nok sin alder imod sig<br />

- eller også ventede hun på,<br />

at Dorthe Møller Christensen<br />

kom forbi internatet og hentede<br />

hende. For Dorthe blev<br />

Frejas nye mor.<br />

At se Freja med glæde i blikket,<br />

blank pels og en logrende<br />

hale var fantastisk. Frejas nye<br />

livskraft cementerede, at <strong>Dyreværnet</strong><br />

opfylder sit vigtigste<br />

formål: At hjælpe dyr i nød,<br />

skaffe dem livet tilbage og<br />

sikre dem omsorgsfulde og<br />

varige nye ejere.<br />

Alfred<br />

Puddelblanding Alfred<br />

var stærkt underernæret,<br />

havde<br />

knækkede tænder<br />

og var i skidt stand,<br />

da <strong>Dyreværnet</strong> hentede<br />

ham fra kennelen<br />

i Aars.<br />

Få uger efter kunne Sofus’ nye ejer Bo gå<br />

smilende hjem med en glad hund i favnen.<br />

Sådan så Freja ud,<br />

da hun ankom til<br />

<strong>Dyreværnet</strong>.<br />

Freja med<br />

sin nye ejer,<br />

Dorthe Møller<br />

Christensen,<br />

blot få uger<br />

efter, at Freja<br />

var flyttet fra<br />

internatet.<br />

Sofus<br />

Den hvide puddel<br />

Sofus havde det ikke<br />

godt, da han ankom<br />

til <strong>Dyreværnet</strong>s internat.<br />

My<br />

Lille My, der<br />

prydede forsiden<br />

af sidste<br />

nummer af<br />

Dyrets Værn,<br />

da hun ankom<br />

til internatet.<br />

En langt mere selvsikker og velnæret My<br />

sidder og nyder udsigten hos sin nye<br />

hundemor Birthe.<br />

Herman<br />

Terrierblandingen Herman bor i dag i<br />

Kirke Hyllinge med sin nye mor, Nanna.


fra aars<br />

En anden af de navnløse<br />

hunde fra Aars var blandingen,<br />

der fik navnet Fie.<br />

Hende kom der brev fra en<br />

dag. Og så var der jubel på<br />

internatet.<br />

Hej alle sammen,<br />

Tænkte at jeg lige ville sende jer<br />

en lille hilsen. Nu er der gået en<br />

måneds tid, siden jeg kom hjem<br />

og bo hos min nye mor og far.<br />

Jeg har det skønt. Jeg sover<br />

det meste af tiden, det elsker<br />

jeg! Jeg vil allerhelst ligge og<br />

nusse med mor og far. Og hvis<br />

de ikke lige kæler mig, puffer<br />

jeg til dem med min snude eller<br />

min pote. Det bedste tidspunkt<br />

på dagen er, når mor og far<br />

vågner. Så kravler jeg ind mellem<br />

dem i smørhullet og bliver<br />

nusset på maven.<br />

Egentlig ville far jo ikke have<br />

mig i sengen og holdt strengt<br />

på, at jeg skulle sove i en kurv<br />

ved siden af. På gulvet. Men<br />

mor fik ham overtalt til, at det<br />

ville være godt for mit lidt nervøse<br />

væsen at komme op og<br />

putte og føle mig som en del<br />

af flokken. Så der har jeg ligget<br />

lige siden! Far er næsten den,<br />

der synes, at det er mest hyggeligt,<br />

og han bliver helt blød om<br />

hjertet, når jeg kommer og lægger<br />

mig helt ind til ham.<br />

Jeg vil helst ikke have min tørkost.<br />

Nej, jeg vil have menneskemad,<br />

og jeg har allerede lært at<br />

tigge. Hjemme hos min mormor<br />

er lige præcis dét nemt! Hun kan<br />

ikke stå for mine brune øjne, og<br />

når jeg er derhjemme, har jeg<br />

min faste plads i køkkenet. Så<br />

laver jeg mad med mormor og<br />

håber selvfølgelig, at der falder<br />

lidt af. Til påske fik jeg lov til at<br />

gnaske et lammeben, der blev<br />

tilovers fra påskebordet. Det var<br />

lækkert. Jeg delte det selvfølgelig<br />

med Charlie (mormor og<br />

morfars hund). For vi to er blevet<br />

rigtig gode venner og kan<br />

spise mad af samme skål. Charlie<br />

og jeg elsker at lege, men jeg<br />

tryner ham og kan godt finde<br />

på at tage hans ben. Men fordi<br />

Charlie er sådan en god dreng,<br />

finder han sig i det.<br />

Jeg er ikke så vild med store<br />

hunde. Når jeg ser dem, bliver<br />

jeg hysterisk og gør, men det er<br />

nok fordi, at jeg er lidt bange<br />

for dem.<br />

Udover det er jeg blevet meget<br />

glad for min nye mor og<br />

far. Endda så glad, at jeg ofte<br />

bliver meget jaloux, hvis de nusser<br />

med andre hunde. Så knurrer<br />

jeg lidt for at fortælle dem,<br />

at det er min mor og far, og at<br />

de skal holde sig væk. Mor og<br />

far arbejder på at vænne mig af<br />

med den uvane.<br />

Når mor og far giver tegn til,<br />

at vi skal ud og gå tur, gider jeg<br />

ikke. Men når jeg først kommer<br />

ud, elsker jeg det. I starten var<br />

jeg bange for de andre mennesker<br />

ude på gaden, men nu<br />

snuser jeg til dem og vil meget<br />

gerne hilse og sige goddag.<br />

Alt i alt har jeg det rigtig godt,<br />

og jeg har charmeret mig ind<br />

hos hele familien. Jeg er også<br />

en rigtig linselus, og der bliver<br />

taget mange billeder af mig!<br />

Vuf vuf fra Fie fra Aars<br />

to af Aars-hundene kunne desværre ikke reddes. Lille<br />

Frida havde så dårlige hofter, at hun måtte aflives.<br />

Beaglen Manfred havde udviklet aggressiv adfærd og<br />

stod heller ikke til at redde. Det var hårdt og sørgeligt<br />

at måtte sige farvel til de to.<br />

Men alle de andre dejlige hunde nyder nu deres nye<br />

liv med dejlige ejere.<br />

Lille Lykke, som vi<br />

skrev om i sidste<br />

nummer har også<br />

fundet en ny familie.<br />

Sammen<br />

med sin bedste<br />

hundeven Karlo,<br />

bor Lykke nu hos<br />

Lene Andersson i<br />

valby. Stort tak til<br />

Lene, der gør en<br />

usandsynlig stor<br />

indsats for de to<br />

tidligere misrøgtede<br />

hunde.<br />

Fie med sin<br />

nye mor Freja.


Referat af generalforsamling i<br />

<strong>Dyreværnet</strong>s personale deltog også i generalforsamlingen<br />

valg af dirigent<br />

Advokat Rolf Ledertoug blev indstillet og<br />

valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede,<br />

at generalforsamlingen var lovligt<br />

indkaldt og beslutningsdygtig.<br />

Bestyrelsen aflægger<br />

beretning<br />

<strong>Dyreværnet</strong>s bestyrelsesformand, Sanne<br />

Rosbøg, aflagde beretning.<br />

Bestyrelsesformanden fortalte, at ombygning<br />

af boligen p.t. er sat i bero af<br />

økonomiske årsager, og at der fortsat er<br />

aftenovervågning v. Paw Lindbjerg Michelsen,<br />

som bebor boligen.<br />

Der blev stillet spørgsmål til hvad, der<br />

foranledigede en trivselsundersøgelse<br />

Kasserer Hanne Stajner og revisor Per Frederiksen<br />

blandt de ansatte. Bestyrelsesformanden<br />

samt Michala Bandier fortalte, at undersøgelsen<br />

var foranlediget af samarbejdsproblematikker,<br />

som med positivt udfald<br />

er søgt afhjulpet vha. trivselsundersøgelsen<br />

samt opfølgning herpå. Der kom ikke<br />

yderligere spørgs mål. Beretningen blev<br />

godkendt ved akklamation.<br />

Fremlæggelse af revideret regnskab<br />

til godkendelse<br />

Revisor, Per Frederiksen, gennemgik årsregnskabet<br />

for 2011.<br />

Der var ingen bemærkninger til årsregnskabet.<br />

Årsregnskabet for 2011 blev godkendt<br />

ved akklamation.<br />

valg af bestyrelsesmedlemmer (for<br />

en periode af 3 år)<br />

Bestyrelsen indstillede Merete Hørding til<br />

genvalgt og Jørgen Olsen som nyt bestyrelsesmedlem.<br />

Merete Hørding og Jørgen Olsen præsenterede<br />

sig.<br />

Anja Johansen stillede op som bestyrelsesmedlem<br />

og præsenterede sig.<br />

Der var lejlighed til at stille spørgsmål til<br />

kandidaterne.<br />

Dirigenten bad om hjælp fra tre stemmetællere.<br />

Annett Holstein, John Olesen og<br />

Bente Lysholm meldte sig som stemmetællere<br />

og blev valgt uden bemærkninger fra<br />

forsamlingen.<br />

Der blev herefter afholdt skriftlig afstemning.<br />

Merete Hørding blev genvalgt til bestyrelsen.<br />

Der var lige mange stemmer på Jørgen<br />

Olsen og Anja Johansen, hvorfor dirigenten<br />

besluttede, at der skulle gennemføres<br />

endnu en skriftlig afstemning. Ved anden<br />

afstemning blev Anja Johansen valgt til bestyrelsen.<br />

valg af suppleanter (for 1 år)<br />

Bestyrelsen indstillede Michala Bandier som<br />

suppleant. Kit Nielsen stillede op som modkandidat.<br />

Begge kandidater præsenterede<br />

sig. Jørgen Olsen stillede op som suppleant<br />

og præsenterede sig.<br />

Kit Nielsen og Jørgen Olsen blev ved<br />

skriftlig afstemning valgt som suppleanter.<br />

valg af statsautoriseret eller<br />

registreret revisor<br />

Bestyrelsen indstillede Per Frederiksen som<br />

registreret revisor, der blev valgt ved akklamation.<br />

valg af kritisk revisor<br />

samt suppleant for denne<br />

Bente Lysholm blev uden modkandidater<br />

valgt som kritisk revisor.<br />

Hanne Lehmann blev uden modkandidater<br />

valgt som suppleant for den kritiske<br />

revisor.<br />

Indkomne forslag<br />

Bestyrelsen havde stillet en forretningsorden<br />

for bestyrelsen til forslag. Per Frederiksen<br />

stillede forslag til ændring af forslaget<br />

af forretningsordenen, hvorefter også inviterede<br />

gæster har tavshedspligt på lige fod<br />

med bestyrelsen. Forslaget blev med denne<br />

ændring vedtaget ved akklamation.


<strong>Dyreværnet</strong> 18. april <strong>2012</strong><br />

Bestyrelsesformand Sanne Rosbøg og tidl. bestyrelsesmedlem Michala Bandier.<br />

eventuelt<br />

1. Der blev stillet spørgsmål om den tiloversblevne<br />

Aars-hund. Spørgsmålet<br />

blev besvaret af den formidlingsansvarlige,<br />

der oplyste, at den pågældende<br />

hund var købt af en familie, i hvis varetægt<br />

den nu befinder sig.<br />

2. Bestyrelsesformanden skitserede foreningens<br />

hidtidige samt fortsatte indsats<br />

for at få revideret Hundeloven og<br />

modificeret konsekvenserne af den.<br />

3. Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt<br />

<strong>Dyreværnet</strong> vil gå aktivt ind i at få<br />

ændret ”Loven om mark- og vejfred”.<br />

Bestyrelsesformanden svarede, at<br />

foreningen følger opmærksomt med i<br />

problematikken og revisionen af denne<br />

lovgivning.<br />

4. Der blev stillet uddybende spørgsmål<br />

til regnskabet gående på lønudgifter<br />

og indtægter for politiafdelingen.<br />

Spørgsmålene blev besvaret af revisor,<br />

der forklarede tallene.<br />

Dirigenten takkede for god ro og orden,<br />

hvorefter generalforsamlingen blev ophævet.<br />

<strong>Dyreværnet</strong>s bestyrelse <strong>2012</strong><br />

Bestyrelsesformand Sanne rosbøg<br />

Næstformand Anders Berthelsen<br />

Kasserer Hanne Stajner<br />

Sekretær Anja Johansen<br />

Bestyrelsesmedlem Merete Hørding<br />

Bestyrelsesmedlem rie Knudsen<br />

Medarbejderrepræsentant Pia Borsdal<br />

ind imellem har vi dyr<br />

på internatet, som vi<br />

har vanskeligt ved at<br />

finde nye hjem til. Her<br />

kan du møde et<br />

af dem.<br />

rottweileren Mek er oprindelig<br />

kommet ind som hittehund. Han<br />

er en super kærlig, glad og aktiv<br />

dreng. Han elsker at »give den<br />

gas« og er en hund, der kræver<br />

en del aktivering. ejere med<br />

erfaring med rottweilere eller<br />

lignende vil blive foretrukket, da<br />

Mek ofte reagerer som en typisk<br />

rottweiler.<br />

Mek kan enes med de fleste<br />

hunde og vil sandsynligvis godt<br />

kunne vænne sig til at bo sammen<br />

med andre vovser. Han skal<br />

ud til et hjem, hvor man har lyst<br />

til at give ham et trygt og aktivt<br />

liv, og hvor han kan blive en del<br />

af familien. Han vil elske at flytte<br />

på landet. Mek er medicineret,<br />

og der må påregnes en udgift på<br />

100 kr. om måneden til medicin.<br />

Lige inden deadline<br />

Få timer inden<br />

dette medlemsmagasin<br />

gik i<br />

trykken, blev<br />

det konstateret,<br />

at nogle af de<br />

katte som er på<br />

<strong>Dyreværnet</strong>s internat i rødovre, var<br />

blevet sløje. I skrivende stund er der<br />

ved at blive taget prøver af samtlige<br />

af de små missere, og vi afventer<br />

de endelige resultater indenfor syv<br />

dage. For at være på den sikre side,<br />

har <strong>Dyreværnet</strong> derfor valgt at lukke<br />

for al formidling af katte. Det betyder,<br />

at vi ikke tager katte ind til formidling.<br />

vi vil løbende informere om<br />

seneste nyt via vores hjemmeside<br />

www.dyrevaernet.dk


Når Hund og Kat<br />

Af Michelle Garnier, katte rådgiver<br />

og Betina Sabinsky, hundeadfærdsbehandler<br />

og dyreinstruktør.<br />

Foto: Istock og Jacob Nyborg.<br />

Hunden og katten er naturlige<br />

fjender, men i flere<br />

danske hjem finder vi dem<br />

efterhånden hyppigere boende<br />

under samme tag.<br />

når hunden jagter katten<br />

I langt de fleste tilfælde nyder<br />

de to arter rigtig godt af hinandens<br />

daglige selskab, dog<br />

oplever vi et stigende antal tilfælde,<br />

hvor de to arter er kommet<br />

“skævt” ind på hinanden<br />

allerede fra starten.<br />

Når hunden jagter katten.<br />

Katten der ikke vil være sammen<br />

med resten af flokken.<br />

Katten der viser aggressivitet,<br />

og lader det gå ud over dig<br />

og familien. Disse er de mest<br />

almindelige problemer, der<br />

opstår når hund og kat flytter<br />

sammen.<br />

Ønsker du at have hund og<br />

kat under samme tag, har dine<br />

forberedelser den afgørende<br />

betydning for hvilken relation<br />

de får. Det første spørgsmål<br />

du skal stille dig selv er: er det<br />

muligt? Hvordan er din kat eller<br />

hund som individ og hvilke<br />

racer har du tænkt at sammenføre?<br />

Nogle katte og hunderacer<br />

el. blandinger har generelle<br />

træk som kan gøre sammenføringen<br />

vanskeligere, og endnu<br />

vanskeligere kan det blive, hvis<br />

de slet ikke er præget på eller<br />

socialiseret til hinandens forskelligheder<br />

fra hvalp eller killing.<br />

Det betyder slet ikke, at<br />

det er umuligt, men det kræver<br />

mere tålmodighed.<br />

Kig først og fremmest på din<br />

hund/kat som individ, hvordan<br />

er deres sind/mentalitet? Er de<br />

blide, venlige og generelt rolige<br />

i hverdagen, så er der større<br />

Michelle Garnier og Betina Sabinsky er idémagere til ”Hund og kat<br />

under samme tag”.<br />

chance for succes. Har du en<br />

meget ivrig og fysisk “voldsom”<br />

hund, eller en udpræget<br />

jagthund som måske har haft<br />

“fornøjelsen” af at jage naboens<br />

kat, eller en kat der har haft<br />

gode erfaringer med sætte sine<br />

kløer i nabo-hundens snude,<br />

- ja så vil der naturligvis være<br />

mindre chance for en succesfuld<br />

sammenføring.<br />

Din chance for succes for en<br />

positiv sammenføring vil dog<br />

øges markant med en serie af<br />

gode råd, som vi har delt op i<br />

fire trin for dig.<br />

Forberedelse<br />

Forbered din hund eller kat på<br />

udvidelse, ved at introducere<br />

det nye flokmedlems duft. På<br />

samme måde som du vil introducere<br />

babyen for hunden<br />

derhjemme, ved at medbringe<br />

noget tøj. Her bliver duftene<br />

fra tøjet undersøgt og snuset<br />

igennem, og duften bliver genkendelig,<br />

når babyen kommer<br />

hjem.<br />

Inden hunden eller katten<br />

ankommer, er det også en god<br />

ide at sørge for, at hunden eller<br />

katten derhjemme er godt stimuleret<br />

både fysisk og mentalt.<br />

Hvis du har en hund og venter<br />

en kat, så sørg for at din hund er<br />

godt luftet og mentalt træt via<br />

træning, problemløsningsopgaver<br />

eller søgeøvelser i flere dage<br />

inden sammenføringen. Det er<br />

vigtigt, at hunden ikke har en<br />

masse overskudsenergi, som den<br />

i givet fald kan rette mod katten.<br />

Venter du en kat, er det en god<br />

idé at vælge et rum som er møbleret<br />

og med vinduer eksempelvis<br />

et gæsteværelse. Her har katten<br />

en sikker base som kan afspærres<br />

med babylåge, så hunden og<br />

katten får visuel kontakt. Venter<br />

du en hund, er det svært at afgrænse<br />

kattens bevægelsesfrihed.<br />

En god hjælp til katten er<br />

at sørge for at den har mulighed<br />

for at søge tilflugt i højden. Katte<br />

føler tryghed når de er placeret<br />

højt, og hunden får ikke mulighed<br />

for jage katten.<br />

Positiv kontakt<br />

Når hund og kat har fået positiv<br />

førstehåndsindtrykt, kan man<br />

gradvist udvide kattens areal.<br />

Det er vigtigt, at katten har mulighed<br />

for at trække sig tilbage<br />

til “sit” rum og styre processen.<br />

Hunden kan med fordel holdes<br />

i et andet rum, eller periodevis<br />

holdes i snor imens katten udforsker<br />

sit nye miljø. Fortsæt<br />

med dette trin indtil der er ro, på<br />

både hund og kat. Beløn hund<br />

og kat for rolig og venlig adfærd<br />

under hele processen.<br />

Konsekvensen ved manglende<br />

forberedelse og forkert håndtering<br />

vil udløse processen “frys<br />

- flugt - angreb”, og skaber en<br />

negativ spiral. Med professionel<br />

vejledning stoppes den negative<br />

spiral, og en god relation opbygges<br />

gradvis igen. Det bedste resultat<br />

opnås ved at komme godt<br />

fra start og derigennem skabe<br />

en positiv domino-effekt.<br />

Under hele processen er det<br />

vigtigt at du husker de 3 T´er:<br />

tid, tålmodighed og tonsvis af<br />

kærlighed. Uden disse egenskaber<br />

er det svært at starte den<br />

positive domino-effekt, og dermed<br />

den gode relation i fremtiden.<br />

Forståelse for de to arters<br />

forskellige adfærd er også nyttig<br />

viden. Den gør dig i stand til at<br />

tolke dine dyrs signaler til dig og<br />

hinanden. Begge arter vil helst<br />

undgå konflikter, det er et godt<br />

udgangspunkt, når de to arter<br />

ellers er så forskellige. Det er vores<br />

manglende tid, tålmodighed<br />

og forståelse som ofte skaber<br />

konflikterne.<br />

Hund og kat reagerer desuden<br />

meget forskelligt i fremmede<br />

miljøer. Hunden, som flokdyr<br />

knytter sig hurtigere til ejeren,<br />

noget anderledes kan det være<br />

for katten. Katten kan jage og<br />

overleve alene som et frit dyr i<br />

vores natur. Katten skal derfor


flytter sammen...<br />

ikke kun knytte sig til dig som<br />

den nye ejer, den skal også lære<br />

et helt nyt miljø og en helt ny art<br />

at kende. Derfor giver det større<br />

tryghed for katten som flytter<br />

ind, at have et rum som er afgrænset.<br />

Her kan katten gradvist<br />

vænne sig til duftene, miljøet,<br />

lydene og hunden. Dette gør<br />

det nemmere for dig som ejer<br />

at få succes i din sammenføring.<br />

Katten vil efterhånden markere<br />

disse omgivelser ved at stryge<br />

sine mundvige på alle tænkelige<br />

hjørner og kanter i rummet.<br />

Katte husker dufte, og ikke selve<br />

tingenes udseende.<br />

Uanset om du har en hund eller<br />

kat som det første hjemme-<br />

boende dyr, er det vigtigt at I har<br />

en god og kærlig relation. Hvis<br />

din kat er udekat, er det en meget<br />

vigtig del - at knytte bånd.<br />

Såfremt din kat føler stress og<br />

frustration, vil den nemlig nemt<br />

finde et andet sted at bo.<br />

Basis øvelser<br />

Tre gode øvelser for både hund<br />

og kat er, øjenkontakt for fokus<br />

og øget kontakt med dig, sit<br />

for en rolig dæmpende adfærd.<br />

Sit sender et venligt signal til<br />

omgivelserne. Tredje øvelse er<br />

håndtarget, eller touch for fokus<br />

og til brug for en fremtidig<br />

hilse-adfærd.<br />

Pack-bonding<br />

Når din hund og kat har lært<br />

hinanden at kende indendørs,<br />

og efterhånden kan færdes i<br />

fred og ro hjemme, er næste<br />

udfordring - haven. Dér kan<br />

din hund “glemme” at katten<br />

er en del af flokken, og katten<br />

bliver jaget vildt. En adfærd<br />

som hunden desværre bliver<br />

belønnet i hver gang katten<br />

flygter via selve jagten. Katten<br />

vil efterhånden søge længere<br />

og længere væk fra hjemmet,<br />

og kan ende med at flytte væk.<br />

Det er vigtigt at du sørger for<br />

at katten bliver så tæt på hjemmet<br />

som muligt i denne situation.<br />

Sørg for at katten kan<br />

MØD “HuND oG KAT uNDER SAMME TAG”<br />

På fAcEBooK<br />

flygte i højden. Hav din hund<br />

i en snor, når du træner i haven.<br />

Beløn din hund med rigtigt<br />

lækre guffer, når din kat er<br />

der og beløn for den rolige og<br />

venlige adfærd din hund viser<br />

katten. Efterhånden som tiden<br />

går og den daglige kontakt<br />

øges positivt, integreres packbonding.<br />

Gradvis øges tilknytningen<br />

grundet hormonstoffet<br />

oxytocin som udskilles ved blid<br />

berøring. Den positive dominoeffekt<br />

er nu igang...


testamentarisk gave til <strong>Dyreværnet</strong><br />

- en gave for livet…<br />

Der er mange gode grunde til at oprette testamente og dermed sikre,<br />

at den sidste vilje bliver, som man ønsker, og for mange giver det ro i sjælen.<br />

Hos <strong>Dyreværnet</strong> er en betydelig del af vores indtægter baseret på testamentariske gaver,<br />

og derfor er det bestemt ikke uvæsentlig for os, når vi modtager en arv. Vi ved, at der er tale om en gave, der er givet med<br />

hjertet og en gave for livet. Vælger du at huske dyrene, kan du være sikker på, at vi vil huske dig.<br />

I dag er der mange, der vælger at betænke et velgørende formål. Har du <strong>Dyreværnet</strong> i tankerne, anbefaler vi,<br />

at du kontakter os for at aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan fortælle mere om internatet og høre om dine eventuelle<br />

ønsker og forventninger. Vi har stor respekt for de midler, vi bliver betroet.<br />

Vi beder ikke om hele din formue, og du skal vide, at også lidt gør en meget stor forskel for dyrene.<br />

<strong>Dyreværnet</strong> anbefaler alle, der ønsker at oprette et testamente, at få hjælp af en advokat.<br />

Foreningen har derfor et samarbejde med advokat Mogens Klausen, som er tidligere bestyrelsesformand i foreningen,<br />

og som dedikeret arbejder for bedre dyrevelfærd i Danmark.<br />

Advokat Mogens Klausen yder gratis og uforpligtende rådgivning,<br />

hvis du overvejer at betænke <strong>Dyreværnet</strong> i dit testamente.<br />

Vi har givet hunde og katte<br />

topprioritet<br />

i mere end<br />

70 år<br />

Kontakt Advokat Mogens Klausen,<br />

toftebækvej 2, 2800 Kgs. Lyngby<br />

eller på tlf. 45 88 05 55, mokl@advodan.dk<br />

<strong>Dyreværnet</strong> er fritaget for at betale boafgift, så hvis du vælger at betænke os i dit testamente,<br />

går pengene ubeskåret til at sikre bedre dyrevelfærd i Danmark.<br />

Hvorfor vælge Hill’s Science Plan ?<br />

a Klinisk dokumenterede antioxidanter<br />

som styrker immunforsvaret<br />

a Ingredienser af højeste kvalitet hjælper<br />

med at gøre foderet fordøjeligt, energiholdigt<br />

og velsmagende<br />

a Omega-3 og omega-6 fedtsyrer<br />

en speciel sammensætning giver<br />

en sund hud og pels<br />

100 %<br />

GARANTI<br />

FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE<br />

hillspet.dk


Tak til dem, der gør dyrenes<br />

dagligdag dejligere<br />

Af Signe Sehested Lund<br />

Fotograf: Per Arnesen og <strong>Dyreværnet</strong><br />

Uden vores faste medarbejderstab og vores uundværlige frivillige ville <strong>Dyreværnet</strong>s internat<br />

i København aldrig kunne fungere. Til de frivillige er det sjældent meget, vi kan give<br />

tilbage - andet end en varm tak, brede smil og et stramt klem, når lejligheden byder sig.<br />

Medarbejderne yder en fortræffelig indsats, og det bliver der også sat inderligt pris på.<br />

Men hvem er de, de mennesker, der dagligt sørger for at drive det store internat? Fremover<br />

kan du i hvert nummer af Dyrets Værn møde to af de personer, der gør en markant forskel<br />

for <strong>Dyreværnet</strong>: En frivillig og en medarbejder. Hils på dem her.<br />

Pia Borsdal, formidler med et smil<br />

Pia Borsdal havde første arbejdsdag på <strong>Dyreværnet</strong>s<br />

formidlingskontor for snart et år siden. Den smilende<br />

og altid glade hundeinstruktør er uddannet ID Life<br />

Coach og fysiurgisk massør, men det er <strong>Dyreværnet</strong>,<br />

der de fleste dage om ugen nyder godt at Pias fortræffelige<br />

evner som formidler. tusind tak til Pia, fordi<br />

hun har valgt af være en del af det fantastiske formidlerhold,<br />

der hvert år skaffer nye hjem til ca. 1.500 dyr.<br />

Alex gør en forskel<br />

26-årige Alex har haft sin daglige gang på internatet siden<br />

2008. Alex møder trofast op hver morgen og bruger sin<br />

dag på at hjælpe i vores hundestald. Tæpper bliver vasket<br />

og hundeskåle renset, så de skinner. Ind imellem tager<br />

Alex en velfortjent pause, hvor han hygger med sin krydsog-tværs<br />

i kantinen.<br />

Jeg vil gerne sende Alex en kæmpe tak for hans uvurderlige<br />

indsats for vores dyr. Alex: Du gør virkelig en forskel.


Udgiver: DYREVÆRNET, Islevdalvej 85, 2610 Rødovre<br />

Vi har brug for DIN hjælp,<br />

så vi kan hjælpe dyrene<br />

Heldigvis har <strong>Dyreværnet</strong> mange<br />

trofaste medlemmer, bidragsydere<br />

og sponsorer. Uden dem<br />

ville vi ikke kunne drive foreningens<br />

internat. Men det er<br />

trængte tider for dyrevelfærd<br />

i Danmark. Krisen kradser, og<br />

det kan vi som forening også<br />

mærke. Derfor må vi tænke alternativt,<br />

når det kommer til at<br />

redde de mange nødstedte dyr,<br />

som <strong>Dyreværnet</strong> hjælper videre<br />

i livet. Vores trofaste og hårdtarbejdende<br />

medarbejdere har<br />

derfor skrevet en ønskeliste over<br />

udstyr, som de akut mangler,<br />

men som vi ikke har midler til at<br />

investere i. Ligger du inde med<br />

en af disse ting, som måske blot<br />

står og fylder i et kælderrum, eller<br />

har du lyst til at give et ekstra<br />

bidrag, så vi kan få indkøbt det,<br />

vi så akut har behov for, tager vi<br />

imod med kyshånd! Ring endelig<br />

til mig, hvis du har lyst til at<br />

hjælpe os.<br />

De bedste hilsner fra<br />

Signe Sehested Lund<br />

Direktør<br />

Tlf.: 40 30 66 15<br />

<strong>Dyreværnet</strong> mangler:<br />

Magasinpost SMP<br />

ID-nr. 42760<br />

Kradsetræer til gulv og væg til katte<br />

trimmeudstyr, trimmebord og<br />

hårtørrer til at tørre hunde.<br />

Hundebadekar<br />

nye trepunktsliner til hundene<br />

Fødekasse til drægtige tæver<br />

Dåsemad til at putte ind i hundenes marvben<br />

tæpper til hundekurve<br />

Drikkeflasker til vores smådyr<br />

Tre engle fra Solrød 10. klasse<br />

Fredag den 20. april blev <strong>Dyreværnet</strong> overrasket af Julie, Cecilie og Simone fra Solrød tiende klasse. I deres temafag ”Liv og<br />

Sjæl”, havde de fået til opgave at samle penge ind til en velgørenhedsforening efter eget valg. Pigerne havde valgt <strong>Dyreværnet</strong><br />

som ”deres” forening og brugt dagevis på at samle bidrag ind fra beboere i roskilde, gående på Strøget i København<br />

samt besøgende på Hovedstadens fine rådhusplads. en check på 1.132 kr. blev det til, da de tre engle kom forbi og overrakte<br />

donationen til formidlerchef nina Amdi Carlsen. tusind tak til Julie, Cecilie og Simone. I kom som sendt fra himlen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!