04.09.2013 Views

DEcEMbER 2011 · Nr. 572 · 81. - Dyreværnet

DEcEMbER 2011 · Nr. 572 · 81. - Dyreværnet

DEcEMbER 2011 · Nr. 572 · 81. - Dyreværnet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DYRETS VÆRN<br />

Medlemsblad for DYREVÆRNET - Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr<br />

ISSN 0901-0912 <strong>·</strong> <strong>DEcEMbER</strong> <strong>2011</strong> <strong>·</strong> <strong>Nr</strong>. <strong>572</strong> <strong>·</strong> <strong>81.</strong> årgang


Månedlig gave<br />

Du kan betænke dyrene<br />

med en månedlig gave.<br />

For kr. 125 om måneden<br />

er du med til at redde et<br />

dyrs liv.<br />

ring 44 94 66 95 og tryk<br />

4, eller gå ind på www.<br />

dyrevaernet.dk og<br />

tilmeld dig direkte.<br />

redaktion:<br />

Anne Marie Tiedemann (Ansvarsh.)<br />

amt@dyrevaernet.dk<br />

Layout og tryk: Fjerritslev Tryk A/S<br />

Hjemmeside: www.dyrevaernet.dk<br />

e-mail: info@dyrevaernet.dk eller<br />

internatet@dyrevaernet.dk<br />

Adresse: <strong>Dyreværnet</strong>, Islevdalvej 85,<br />

2610 Rødovre<br />

telefon: Internatet: Tlf. 44 94 66 95<br />

Fax. 44 91 74 78<br />

Akutte dyreværnssager:<br />

Tlf. 20 33 27 74 (8-18)<br />

Bestyrelse:<br />

Sanne Rosbøg (formand), Hanne Stajner<br />

(kasserer), Michala Bandier, Merete<br />

Hørding, Anders Berthelsen (næstformand)<br />

og Mie Nielsen (medarbejderrepræsentant)<br />

Daglig ledelse:<br />

Direktør Anne Marie Tiedemann<br />

<strong>Dyreværnet</strong> er medlem af WSPA<br />

(World Society for the Protection of<br />

Animals)<br />

Forside: Vi er glade for at vi var<br />

med til at sikre at Sigurd fik et godt<br />

og blivende hjem.<br />

Dyrets Værn udgives af<br />

<strong>Dyreværnet</strong><br />

Foreningen til<br />

Værn for Værgeløse Dyr<br />

vi har virkelig brug<br />

for din hjælp!<br />

Bliv sponsor og hjælp dyrene<br />

Der er mange måder at hjælpe dyrene på.<br />

En af mange muligheder er at tegne et<br />

firmasponsorat. Herved får din virksomhed<br />

også gavn af din støtte til dyrene.<br />

Som sponsor er du sikret omtale på vores<br />

hjemmeside, et sponsorskilt på internatet<br />

og du bliver omtalt i vores medlemsblad<br />

»Dyrets Værn«, som udkommer fire<br />

gange om året.<br />

Hvis du har spørgsmål vedrørende sponsoraftale<br />

er du meget velkommen til at<br />

ringe på tlf. 44 94 66 95 eller sende os<br />

en mail på info@dyrevaernet.dk<br />

et sponsorat starter ved kr. 2.500,-<br />

Husk at et virksomhedssponsorat<br />

kan fratrækkes i regnskabet!<br />

Følgende virksomheder<br />

sponsorerer <strong>Dyreværnet</strong>s<br />

internat i rødovre<br />

At-Com, IT-løsninger Smørrum<br />

Bad & Design, Rødovre<br />

BFB v/Bianca Wessel<br />

Brammers Menuer, Kvistgård<br />

Centrum Dyreklinik<br />

Dansk Autoklaver & Vaske Teknik<br />

Dansk Hundecenter<br />

DBK-Byg, Søborg<br />

Den Blå Avis<br />

Den Rene bakke<br />

Dyredoktoren, Helsinge<br />

Dyrlæge Uffe Mølgård,Vanløse<br />

Fjerritslev Tryk<br />

Glumsø Bogtrykkeri A/S<br />

Happy Hound, Karise<br />

Hills Pet Nutrition<br />

HS Connect ApS<br />

Iduna A/S<br />

Justesen.dk<br />

Juvel Ejendomsservice<br />

Kenjan ApS<br />

Leif M. Jensen A/S<br />

Maxi Zoo<br />

MOTO Audio Sales<br />

Mvent, Jyllinge<br />

NHV Assistance, Ølstykke<br />

Nivisol isoleringsfirma<br />

Odorico Studio, Lyngby<br />

P&T Consult<br />

Rigtig Hundemad, Greve<br />

Royal Canin Danmark A/S<br />

Russify it, Århus<br />

Sitevision.dk<br />

SITTI, Herlev<br />

Sparekassen Holstebro<br />

Speciallæge Peter Vesti ApS<br />

Thansen.dk<br />

Tåstrup Dyrehandel og Hundesalon<br />

Vellings Frugt & Grønt, Rødovre<br />

DYREVÆRNET - Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr - Islevdalvej 85 - 2610 Rødovre<br />

E-mail: info@dyrevaernet.dk - Tlf.: 44 94 66 95 (her besvares alle spørgsmål vedr. vores dyr - dagligt kl. 10-15) - Fax: 44 91 74 78


Formanden har ordet<br />

Ny regering, nyt år<br />

– nye tider for dyrene<br />

Trods vinterens komme håber vi, at der er<br />

lysere tider forude for dyrene. Folketingsvalget<br />

i efteråret resulterede i en ny regering,<br />

og i <strong>Dyreværnet</strong> håber vi, at det snart<br />

vil betyde bedre forhold for dyrene.<br />

Vi har netop taget hul på en ny omgang<br />

møder med de respektive partiers dyrevelfærdsordførere.<br />

Og der er – desværre –<br />

stadig masser at tale om og gøre opmærksom<br />

på. Der er landbrugsdyrene, der får<br />

værre og værre forhold, og som i den grad<br />

har behov for, at nogen taler deres sag –<br />

ikke mindst pelsdyrene, der gang på gang<br />

må lide for menneskers skønhed. Der er<br />

forsøgsdyrene, som ofte er de glemte dyr,<br />

og som nogen må tage hånd om for at<br />

skabe bedre forhold og fremskynde forskningen<br />

i alternative metoder, så deres lidelser<br />

i laboratorierne får en ende.<br />

Og så er der vores familiedyr. Selvom de<br />

i sammenligning med både forsøgsdyr og<br />

landbrugsdyr har det godt, er der stadig<br />

mange områder, hvor lovgivningen burde<br />

beskytte dem i langt højere grad, end det<br />

er tilfældet i dag. Katte har endnu ikke deres<br />

egen lov, selvom dyreværnsforeninger<br />

har kæmpet for det i årevis. Vi ønsker, at<br />

alle katte skal være registrerede ved lov.<br />

Vi ønsker også, at loven skal ændres, så<br />

man ikke må indfange og aflive andre<br />

folks katte – eller de herreløse for den sags<br />

skyld – blot fordi de løber et sted, hvor<br />

mennesker ikke bryder sig om det. Og så<br />

ønsker vi, at samfundet tager ansvar og<br />

hjælper de mange tusind herreløse katte,<br />

der hver vinter lever usle tilværelser eller<br />

går til af sult og kulde.<br />

Også andre dyr mangler stadig beskyttelse,<br />

når de ender i hænderne på de forkerte<br />

mennesker.<br />

<strong>Dyreværnet</strong> arbejder for, at dyr – lige<br />

fra undulater til heste – der er ofre for<br />

vanrøgt eller mishandling kan nyde bedre<br />

beskyttelse. Som loven ser ud i dag, bliver<br />

dyrene ofte de store tabere, selvom ejeren<br />

dømmes for sine ugerninger. De aflives<br />

eller sendes tilbage til ejeren, når sagen<br />

afsluttes.<br />

Og Hundeloven fortsætter vi vores<br />

utrættelige kamp for at få ophævet. Loven,<br />

som vi på internatet hver eneste uge<br />

ser eksempler på rammer forkert. Uskyldige,<br />

velfungerende, kærlige hunde må<br />

lade livet i Hundelovens navn, og hver<br />

eneste gang, vi må gå den tunge gang<br />

med en ung, rask hund, får vi nye kræfter<br />

til at kæmpe for at få ophævet den lov.<br />

Og her aner vi lyset for enden af tunnelen.<br />

Flere medlemmer af den nye regering<br />

har ytret vilje til at gennemgå loven og se<br />

på den igen. Vores håb er, at de denne<br />

gang vil lytte til de eksperter, der rådgiv er.<br />

Hvis man lytter til dem, vil man hurtigt<br />

finde, at der er langt bedre måder til at<br />

beskytte mennesker mod farlige hunde -<br />

og hunde mod farlige mennesker.<br />

Med et nyt år og en ny regering fortsætter<br />

vi i troen på, at vi kan gøre en forskel<br />

for de mange dyr, der har brug for vores<br />

hjælp.<br />

Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle to-<br />

og firbenede og stor tak for jeres støtte i<br />

<strong>2011</strong>. På glædeligt gensyn i 2012.<br />

Bedste hilsener<br />

Sanne Rosbøg<br />

Formand<br />

DYREVÆRNET<br />

DYREVÆRNET – Foreningen til Værn<br />

for Værgeløse Dyr blev stiftet den 11.<br />

marts 1898 med det formål at redde<br />

herreløse og hjemløse hunde fra mishandling<br />

og aflivning. Siden 1910 har<br />

foreningen drevet internat forskellige<br />

steder i København / Frederiksberg.<br />

Internatet i Rødovre blev indviet i<br />

1954. I dag kan internatet huse familiedyr<br />

af næsten enhver art.<br />

DYREVÆRNET samarbejder med Politi<br />

og Falck, som kan indlevere herreløse<br />

dyr til vores akutafdeling hele døgnet,<br />

og den løsning bliver brugt mere end<br />

600 gange årligt. Desuden modtager<br />

vi et stort antal dyr fra private, som<br />

af en eller anden grund ikke længere<br />

kan passe det pågældende dyr.<br />

DYREVÆRNET hjælper hvert år flere<br />

hundrede forsvundne dyr tilbage<br />

til deres ejere og formidler omkring<br />

1600 dyr videre til nye omsorgsfulde<br />

hjem.<br />

DYREVÆRNET tager i et vist omfang<br />

imod dyr fra private mod en symbolsk<br />

betaling. Hunde og katte skal være<br />

vaccineret og hunde, der er ældre<br />

end 4 måneder, skal desuden være<br />

chipmærket eller tatoveret. I modsat<br />

fald kan der påregnes et dyrlægehonorar<br />

ved indleveringen.<br />

DYREVÆRNET overdrager først et dyr<br />

til en ny ejer, når foreningen har sikret<br />

sig, at ejer og dyr passer sammen. Det<br />

sker på basis af et interview med en<br />

dyrepasser. Ved overdragelsen betales<br />

et formidlingsgebyr, som oplyses på<br />

www.dyrevaernet.dk, tlf. 44 94 66 95<br />

eller på e-mail internatet@dyrevaernet.dk.<br />

DYREVÆRNET er en velgørende forening<br />

og godkendt af SKAT efter ligningslovens<br />

§ 8A til at modtage fradragsberettigede<br />

bidrag og afgiftsfri<br />

testamentariske gaver. Foreningens<br />

økonomi er baseret på bidrag fra<br />

private, virksomheder, fonde, legater<br />

samt medlemskontingenter. Enhver<br />

støtte vi modtager, går ubeskåret til<br />

dyreværnsarbejdet.<br />

MEDLEMSKONTINGENTER <strong>2011</strong><br />

Enkeltmedlemmer .......... kr. 175,00<br />

Par ................................. kr. 250,00<br />

Sparekassen Holstebro<br />

9106-0001815873


4<br />

Fra Internathund<br />

til redningshund<br />

Af Mette Terpager<br />

Det her er historien om Ossie, som<br />

jeg hentede hos <strong>Dyreværnet</strong> i oktober<br />

2009, 14 måneder gammel.<br />

Før han havnede hos mig, havde Ossie<br />

været placeret hos tre andre familier<br />

og på to dyreinternater.<br />

Da jeg hentede Ossie, havde jeg i<br />

længere tid været på udkik efter hund<br />

nummer to. I sommeren 2009 så jeg<br />

nemlig et program om redningshunde<br />

i fjernsynet. Programmet vækkede min<br />

nysgerrighed, og jeg besluttede derfor<br />

at undersøge nærmere, hvad det<br />

med redningshunde gik ud på: Hvad<br />

krævedes der af hunden og hundeføreren?<br />

Hvilken type hund var bedst<br />

egnet? Hvad gik træningen ud på?<br />

Jeg undersøgte også, hvordan træningsmulighederne<br />

var for træning af<br />

redningshunde i Danmark. Det viste<br />

sig, at der er mange muligheder. Det<br />

tætteste på, hvor jeg bor, er Roskilde<br />

Brandvæsen, som på det tidspunkt<br />

trænede omkring 15 redningshunde.<br />

Lysten var der - men jeg manglede<br />

en hund at træne med. Jeg havde på<br />

det tidspunkt en schæfertæve på 7 år<br />

- alt for gammel til at starte på dette<br />

træningsprojekt. Redningshunde skal<br />

helst starte deres uddannelse, når de<br />

er 1 år gamle og må højst være fyldt 4<br />

år. Så der var ikke nogen vej uden om,<br />

jeg måtte have en hund mere.<br />

Min søgning startede med at kigge<br />

i diverse aviser og på nettet. Jeg blev<br />

noget overrasket - og trist - over at<br />

se alle de hunde, der er til salg. Ossie<br />

kom ind i mit liv, efter jeg så et billede<br />

og læste hans beskrivelse på <strong>Dyreværnet</strong>s<br />

hjemmeside. Ossie var en dejlig<br />

blanding af labrador/hønsehund, og<br />

jeg besluttede mig for at tage ud og<br />

hilse på ham. Jeg gik en tur med ham<br />

og talte med personalet, som kun<br />

talte positivt om ham.<br />

Det jeg specielt kiggede efter var,<br />

om han reagerer positivt på mennesker,<br />

om han var psykisk stabil, og<br />

om han var glad for at give hals. Redningshunde<br />

bruger halsgivning som<br />

markering, når de finder figuranter/<br />

ofre i eftersøgningsarbejdet. Umiddelbart<br />

opfyldte han de krav, jeg havde<br />

til en redningshund, og så var han jo<br />

noget af det sødeste. Jeg besluttede<br />

at indgive en ansøging på ham, og en<br />

lille uge efter fik jeg beskeden om, at<br />

hvis jeg stadig var interesseret, var han<br />

min hund. Jeg havde kun et lille forbehold<br />

– Ossie skulle selvfølgelig også<br />

godkendes af min hund herhjemme.<br />

Det forgik heldigvis fuldstændigt<br />

uproblematisk, hun fik nærmest sin<br />

ungdom igen.<br />

Og så kunne mit liv med Ossie begynde.<br />

Jeg fandt hurtigt ud af, at<br />

han manglede en del opdragelse. Jeg<br />

kunne f.eks. ikke slippe ham løs, da<br />

han fuldstændigt ignorerede, at jeg<br />

kaldte på ham. Udover det manglede<br />

han basal hundetræning, han var ikke<br />

meget miljøtrænet, og han var stort<br />

set bange for sin egen skygge - jeg<br />

begyndte at tvivle på, om han nogensinde<br />

ville blive redningshund.<br />

Midt i december 2009 blev jeg ringet<br />

op af Jan Westhausen, som er<br />

leder for redningshundene i Roskilde.<br />

Jan sagde, at hvis jeg var interesseret,<br />

kunne jeg komme til optagelsesprøve<br />

i januar måned. Selvfølgelig var jeg<br />

interesseret!<br />

Det var en noget nervøs hundeejer,<br />

der gik til prøve en dag i januar,


men alt gik fint. Ossie blev vurderet<br />

og fundet egnet. Nu var det bare mig<br />

som hundefører, der skulle vurderes.<br />

Jeg blev indkaldt til møde med Jan<br />

Westhausen og Sussie Helsby, som<br />

orienterede mig om, hvad jeg skulle<br />

overveje. Inden man starter, er det<br />

vigtigt, at man overvejer, om man har<br />

den tid, der kræves. Man skal møde<br />

til træning to gange ugentligt, og derudover<br />

skal man selv træne både spor<br />

og lydighed. Det bliver til rigtig mange<br />

timer hver uge. Der er også weekendture<br />

til både Fyn og Jylland mindst 3<br />

- 4 gange årligt. Desuden skal man<br />

være klar til - når hunden engang<br />

bliver godkendt - at blive brugt både<br />

nationalt og internationalt.<br />

At træne hund i Beredskabet er IKKE<br />

som at træne i en hundeklub. Der<br />

følger forpligtelser med. Herudover<br />

undervises der i mange forskellige<br />

ting, såsom almindelig førstehjælp,<br />

førstehjælp til hund, redning af personer,<br />

håndtering af tilskadekomne og<br />

mange andre ting. Uddannelsen tager<br />

ca. to år for både hund og fører.<br />

Jeg kunne sagtens sige ja til disse<br />

ting - dels fordi jeg er meget motiveret<br />

for at træne på denne måde, men<br />

også fordi min datter var flyttet hjemmefra,<br />

så tiden var min egen.<br />

I de to år, jeg nu har haft Ossie,<br />

har jeg brugt det meste af tiden på<br />

miljøtræning, drifttræning, træning i<br />

at kunne arbejde selvstændigt under<br />

vanskelige forhold såsom røg, ild, høje<br />

lyde, skud og det at kunne arbejde på<br />

usikkert og forskelligt underlag. Træningen<br />

af Ossie er som regel foregået<br />

i bygninger og specielle anlæg, der er<br />

konstrueret til at ligne ruiner efter et<br />

jordskælv. Her trænes han i at finde<br />

overlevende - figuranter - og markere<br />

med halsgivning, når figuranten er<br />

fundet.<br />

I oktober 2010 bestod Ossie grundprøven.<br />

For at bestå skulle han have<br />

mindst 67 point ud af 100. Ossie bestod<br />

med 89 point, og det var en meget<br />

stolt hundefører der den dag gav<br />

Ossie den største bøf, han nogensinde<br />

havde set.<br />

I april <strong>2011</strong> skulle han så op til den<br />

endelige redningshundeprøve i Hedehusene.<br />

Jeg tvivlede ikke et sekund på,<br />

at min lille Ossie bare kunne klare det<br />

hele, men nej - lige den dag havde jeg<br />

så mange nerver på, at hunden overhovedet<br />

ikke kunne finde ud af det.<br />

Vi dumper med et brag – øv! Der var<br />

ikke så meget at gøre ved det - vi trænede<br />

ufortrødent videre. Ossie kunne<br />

jo godt, det var bare mig, der skal lære<br />

at styre nerverne.<br />

Næste redningshundeprøve blev<br />

afholdt i oktober <strong>2011</strong> i Tinglev. Jeg<br />

havde også nerver på denne gang,<br />

men de var lidt mere under kontrol.<br />

Og Ossie bestod sin prøve med det<br />

bedste resultat, der blev givet den dag,<br />

og han kan nu kalde sig redningshund<br />

i det danske beredskab - hvilket også<br />

betyder, at han er klar til at blive sendt<br />

ud sammen med mig, næste gang<br />

Danmark skal bistå ved katastrofer<br />

rundt om i verden.<br />

Den dag var bøffen på størrelse<br />

med en stegepande, og jeg skal da<br />

lige love for, at det var en pavestolt<br />

hundefører, der kom hjem med sin<br />

internathund. Men også en hundefører,<br />

der brændende ønskede,<br />

at andre kunne se, at selvom man<br />

som hund har været så grueligt<br />

meget igennem, så kan man ende<br />

med at blive en af de bedste.<br />

Hvis du vil vide mere om arbejdet med<br />

redningshunde, og hvad det kræver af<br />

både hund og fører så kig ind på roskilde<br />

redningshundes hjemmeside:<br />

http://www.123hjemmeside.dk/redningshund/<br />

5


6<br />

Katteinfluenza og<br />

meget syge katte<br />

Af Anne Marie Tiedemann<br />

I september skete der det rigtig kedelige<br />

på internatet, at vi blev ramt af<br />

svær katteinfluenza. Katteinfluenza<br />

er meget smitsom, og hvis kattene<br />

ikke er vaccineret, er der stor fare for,<br />

at de dør af sygdommen. Det er de<br />

færreste katte, der indleveres, som er<br />

vaccineret, og det gjorde, at vi måtte<br />

lukke for alt, hvad der hedder både<br />

modtagelse og formidling af katte og<br />

killinger.<br />

Vi gør alt, hvad vi kan, for at undgå<br />

at få katteinfluenza i staldene, selv<br />

om det kan synes som en umulig<br />

opgave. Fx vaccineres alle katte, der<br />

indleveres allerede den første dag, og<br />

vi er meget omhyggelige med hygiejnen.<br />

Men når man har så mange<br />

katte samlet et sted som her hos <strong>Dyreværnet</strong>,<br />

kan det være meget svært<br />

at undgå sygdomsudbrud.<br />

Katteinfluenza starter som regel<br />

med øjenbetændelse. Herefter kommer<br />

nysen, feber, manglende spise-<br />

lyst, og i mange tilfælde dør kattene<br />

til sidst af lungebetændelse og væsketab.<br />

Men kattene kan også bare<br />

pludselig blive syge og dø i løbet af<br />

meget kort tid, hvilket skete for flere<br />

katte på internatet. 21 katte mistede<br />

livet i løbet af efteråret som følge af<br />

katteinfluenza, inden vi fik endelig<br />

bugt med den forfærdelige sygdom.<br />

Katteinfluenza kan skyldes mange<br />

forskellige virus- og bakteriearter,<br />

og derfor gik der tid, før vi nærmere<br />

kunne definere, hvilken influenza vi<br />

havde med at gøre. Katte kan være<br />

raske smittebærere af katteinfluenza,<br />

og derfor har vi været ekstra omhyggelige<br />

for at sikre, at vi ikke var med<br />

til at udbrede sygdommen yderligere.<br />

Heldigvis er alle kattearealer nu smittefrie,<br />

og alt er ved det gamle. Selvom<br />

vi stadig er meget kede af, at så mange<br />

af vores katte bukkede under.<br />

I gennemsnit har vi omkring 70-80<br />

katte ad gangen på <strong>Dyreværnet</strong>s in-<br />

bARF, tørfoder, madrester<br />

– hvad er HOT og hvad er NOT?<br />

Har din hund allergi, sukkersyge eller<br />

har den andre skavanker. Går du og<br />

spekulerer på, hvad barf (råfodring af<br />

hunde) er for noget?<br />

Onsdag d. 26. oktober <strong>2011</strong> var der<br />

mulighed for at få masser af viden om<br />

rigtig ernæring til hunde.<br />

<strong>Dyreværnet</strong> havde i samarbejde<br />

med Rigtig Hundemad arrangeret et<br />

foredrag om sund og ernæringsrigtig<br />

kost til hunde, for det er bestemt<br />

ikke kun mennesker, der lider af livsstilssygdomme.<br />

Sund og rigtig ernæring<br />

har så uendelig meget at sige for<br />

din hunds trivsel i hverdagen. Og det<br />

kunne man blive klog på denne aften,<br />

hvor dyrlæge Anett Weber fortalte om<br />

dette emne og guidede os igennem<br />

den store jungle af råd om hundes<br />

ernæring. Anett gjorde os på en let<br />

forståelig måde opmærksom på, hvad<br />

der sker, når hunden lever på menneskets<br />

præmisser og ikke på hundens.<br />

Foredraget henvendte sig til alle, som<br />

gerne vil fodre deres hund så naturligt<br />

som muligt, med de muligheder vi har<br />

for det i dag.<br />

<strong>Dyreværnet</strong>s butik forhandler<br />

både tørkost og Barf. vi rådgiver<br />

og vejleder omkring den helt rigtige<br />

diæt for din hund. kik forbi<br />

i vores åbningstid som er man-fre<br />

fra kl. 10.00-18.00 og lør fra kl.<br />

10.00-16.00<br />

Det kAn ikke<br />

siges oFte nok:<br />

HUsk at få vaccineret din<br />

kat! Det kan være dødsensfarligt<br />

for katten at lade<br />

være. Den bedste forebyggende<br />

behandling mod katteinfluenza<br />

er vaccination.<br />

Undersøgelser viser, at ved<br />

at følge et bestemt vaccinationsprogram<br />

kan man reducere<br />

dødsfald hos killinger<br />

væsentligt og også reducere<br />

antallet af sygdomstilfælde.<br />

ternat. De fleste katte, der indleveres,<br />

har aldrig været vaccineret, og derfor<br />

er de ekstra modtagelige overfor sygdomme<br />

som fx katteinfluenza.


Hvem hjælper<br />

de herreløse dyr?<br />

Af Anne Marie Tiedemann<br />

Der er meget stor forskel på de enkelte<br />

politikredses håndtering af<br />

hitte- og herreløse dyr – og de enkelte<br />

internater for den sags skyld. Hos <strong>Dyreværnet</strong><br />

får vi dagligt opringninger<br />

fra borgere, der ikke har kunnet få<br />

hjælp nogen steder og derfor selv må<br />

finde en løsning, når de finder et dyr i<br />

nød. Og næsten endnu værre er det,<br />

at når dyrene så endelig får ”hjælp”,<br />

så er det ofte i form af aflivning.<br />

Loven foreskriver, at hitte- og herreløse<br />

dyr altid kan indleveres på<br />

nærmeste politistation. Herefter er<br />

det op til de enkelte politikredse selv<br />

at opstille en løsning til dyrenes videre<br />

skæbne, herunder at finde de rigtige<br />

samarbejdspartnere, der rent faktisk<br />

kan hjælpe dyrene.<br />

Hitte- og herreløse dyr skal fremlys es<br />

i minimum tre dage, hvor ejeren har<br />

mulighed for at finde dyrene og få<br />

dem hjem i god behold. Men hvad<br />

sker der efter de tre dage? I mange<br />

politikredse bliver aflivning løsningen<br />

- ene og alene af den grund, at<br />

man ikke har gjort et forarbejde for<br />

at finde ud af, hvordan dyrene kan<br />

hjælpes.<br />

Det kræver selvfølgelig en handlingsplan<br />

for hitte- og herreløse dyr<br />

i de enkelte politikredse, hvor der<br />

udarbejdes faste retningslinjer og<br />

Rigtig mange hittehunde<br />

aflives, når fremlysningsperioden<br />

på 3­5 dage er slut,<br />

hvis deres ejer ikke dukker op<br />

ikke mindst bruges tid på at finde de<br />

rigtige samarbejdspartnere, der kan<br />

tage sig af dyrene. Men så vil det også<br />

være muligt at hjælpe langt de fleste<br />

dyr, der havner i denne triste situation.<br />

<strong>Dyreværnet</strong> er som medlem af<br />

DOSO netop ved at henvende sig til<br />

samtlige af landets politikredse for at<br />

oplyse dem om, hvem de kan samarbejde<br />

med for at skabe de bedste muligheder<br />

for hittedyr. <strong>Dyreværnet</strong> er<br />

naturligvis på listen, vi hjælper gerne<br />

med både rådgivning og afhentning<br />

af hittedyr over hele landet.<br />

Hos <strong>Dyreværnet</strong> fremlyses dyrene i<br />

fem dage. Hvis de ikke hentes af en<br />

ejer, overgår ejerskabet til os, og vi<br />

går straks i gang med at finde et nyt<br />

hjem til dyrene. Vi afliver aldrig sunde<br />

og raske dyr! Vi gør i stedet et stort<br />

arbejde for hurtigt at få dyrene ud til<br />

nye og gode hjem, så vi kan hjælpe<br />

endnu flere dyr.<br />

Vores erfaring er, at det ikke koster<br />

mere at redde dyrene, end det gør at<br />

aflive dem - det kræver bare de rigtige<br />

mennesker, der brænder for deres<br />

arbejde, og som har den rigtige<br />

indstilling. Vi deler meget gerne vores<br />

”forretningsmodel” med andre internater<br />

og politikredse, hvor sunde og<br />

raske dyr ikke aflives, men hjælpes.<br />

Hos <strong>Dyreværnet</strong> aflives dyr kun, så-<br />

Hos<br />

<strong>Dyreværnet</strong> er<br />

vi specielt bekymrede<br />

for de herreløse katte<br />

Katte og killinger er specielt<br />

udsatte – for hvornår kan<br />

man være sikker på at katten<br />

er herreløs og har brug for<br />

hjælp? Det er svært, og derfor<br />

afvises hjælp ofte af myndigheder<br />

og andre instanser, når<br />

det gælder katte og killinger.<br />

fremt det sundhedsmæssigt eller adfærdsmæssigt<br />

er for dyrets bedste, og<br />

en sådan afgørelse kan kun træffes af<br />

fagkyndige. Vi har et fantastisk samarbejde<br />

med politiet i Storkøbenhavn,<br />

og derfor kan vi også hurtigt hjælpe<br />

dyrene og sikre os, at de får den nødvendige<br />

hjælp. Det kan ikke være rimeligt,<br />

at man skal aflives, bare fordi<br />

man er et hittedyr!<br />

Hos <strong>Dyreværnet</strong> har vi en no-kill<br />

politik, og i 2010 aflivede vi kun<br />

de dyr, der var uhelbredeligt syge<br />

– det var under 1%. Vi har desværre<br />

kun begrænsede ressourcer,<br />

men når vi kan – så hjælper vi. Og<br />

vi tager altid imod herreløse katte<br />

og killinger på internatet.<br />

7


Hvem har plads til<br />

Army?<br />

Lige nu har vi den smukkeste<br />

og dejligste belgiske hyrdehund<br />

til formidling. Army<br />

er kærlig og glad for mennesker,<br />

som han kommer i<br />

møde for at hilse. Han er racetypisk,<br />

og det betyder, at vi<br />

leder efter et hjem, som allerede<br />

har erfaring med hyrdehunde.<br />

Army er 5 år gammel<br />

og derfor en ”ældre herre”,<br />

hvis aktivitetsniveau selvfølgelig<br />

ikke er så højt, som hos<br />

en ung hund af samme race.<br />

Det er dog vigtigt, at man er<br />

indstillet på, at han skal lave andet end bare gåture. Han er klog og<br />

lærenem, og derfor har han et stort behov for mentalstimuli for at<br />

være glad og tilfreds.<br />

Mexikansk<br />

hårløs<br />

De ser specielle ud, de mærkes<br />

specielle og de føles specielle…<br />

men vi kan bestemt anbefale en<br />

mexicansk hårløs både med og<br />

uden allergi i familien… En mexicansk<br />

hårløs er en fantastisk<br />

venlig og glad hund, som er meget<br />

hengiven over for sin familie.<br />

Den er vagtsom og kan godt være lidt sky over for fremmede.<br />

Det specielle ved en mexicansk hårløs er, at den har en formidabel<br />

hukommelse og kan huske ting, der er sket langt tilbage. Gismo<br />

her på billedet fik hurtigt et nyt hjem og har det i dag som blommen<br />

i et æg.<br />

Gorm<br />

Efterår på internatet<br />

Af Anne Marie Tiedemann<br />

Her er en hilsen<br />

fra Gorm, der nu<br />

er blevet et år, og<br />

hans forældre siger<br />

han er fantastisk!<br />

At adoptere ham<br />

er den bedste beslutning,<br />

som min<br />

mand og jeg nogensinde<br />

har truffet. Tak fordi I valgte os som forældre til Gorm.<br />

Hundemor fik 10 hvalpe<br />

– Vi måtte være her om natten …<br />

Så har vi igen snart hvalpe til formidling på <strong>Dyreværnet</strong>. Tora blev<br />

indleveret højdrægtig, fordi hendes ejer ikke havde noget sted at<br />

bo. Dagen efter nedkom Tora med ti små dejlige hvalpe. De havde<br />

det ikke alle lige godt, så de måtte holdes under opsyn 24-timer i<br />

døgnet. Vi glæder os til at kunne præsentere jer for de nye små i<br />

næste nummer af nyhedsbladet…<br />

Kenzo<br />

Og vi ønsker stort tillykke til Kenzos<br />

nye ejere, som har fået en rigtig<br />

rigtig dejlig hund. Kenzo blev<br />

indleveret på internatet, som en<br />

meget forsigtig og skræmt hund.<br />

Der var ingen tvivl om, at hans<br />

grænser var blevet overskredet<br />

mange gange af de tidligere ejere.<br />

Vi var sikre på, at det ville tage<br />

lang tid at få Kenzo til at løsne op.<br />

Men som så mange gange før blev<br />

vi overraskede over, hvor hurtigt en hund kan forandre sig i de<br />

rigtige omgivelser. Kenzo er bare noget helt for sig selv, og vi tabte<br />

alle vores hjerter til ham, da han var her.<br />

Det er blevet slemt at<br />

være hundeejer<br />

Du skal virkelig passe på din hund! Hundeloven har strammet gevaldigt<br />

op om hunde, der bider andre hunde og mennesker. Også<br />

selvom det er uforskyldt. Vi mener bestemt ikke, at hunde skal have<br />

lov at bide, men der er situationer, hvor selv den sødeste og blideste<br />

hund kan komme uheldigt af sted. Her på internatet har vi været<br />

vidne til mange episoder, hvor vi med hovedrysten må se til, at<br />

hunde bliver dømt til aflivning. Og det er helt andre racer end dem,<br />

der læses om i dagbladene - det er en lhasa apso, en dansk svensk<br />

gårdhund og en lille labrador. Kort og godt helt almindelige hunde,<br />

som desværre har haft et rigtig uheldigt hundemøde.


Sofus<br />

Og Sofus… han er<br />

fald et godt til! Billederne<br />

taler vidst sit tydelige<br />

sprog. Det var<br />

kærlighed ved første<br />

blik, da Sofus og Hippie<br />

mødte hinanden.<br />

Fanta<br />

Ej…sådan en kat kan I da ikke formidle! Sådan en sætning hører<br />

vi ofte på internatet, når folk møder en af vores katte, som godt<br />

kan finde på at lange ud. Men hvorfor ikke? Katte har forskellige<br />

personligheder, og deres grænser skal naturligvis også respekteres.<br />

Arbejder du rigtig med katten, og sørger du for, at nærkontakt<br />

kommer til at foregå i kattens tempo, ja så kan der sagtens komme<br />

en dejlig og kærlig kat ud af det. Fanta var en af de katte, hvis kløer<br />

og tænder flere på internatet har stiftet bekendtskab med. Men<br />

hun fik en chance, og i dag bor hun sammen med to hunde og har<br />

det som blommen i et æg. Nu kan hun ikke blive nusset nok, hun<br />

er kærlig, spinder og er altid i nærheden af sit menneske… hun fik<br />

en ny chance, og en sådan chance fortjener alle katte!<br />

Undulater<br />

Vi har i øjeblikket<br />

rigtig mange voksne<br />

undulater – så kik<br />

forbi internatet!<br />

Hjælp min ilder er løbet væk!<br />

I oktober fik vi indleveret en træt og forkommen ilder her på internatet.<br />

Det viste sig, at han var hoppet ud af vinduet fra 1. sal.<br />

Ilderen blev selvfølgelig fremlyst på vores hjemmeside www.dyrefinder.dk,<br />

og derfor tog det kun to dage for ejeren at finde frem til<br />

sit dyr, som nu er hjemme i god behold. Mister du dit dyr, så check<br />

altid www.dyrefinder.dk og se, om dit dyr er fundet og indleveret<br />

hos os.<br />

Hilsen fra<br />

Ladys forældre<br />

Jeg ville bare lige skrive til jer og fortælle, at vi er super glade for<br />

Lady, som hurtigt er faldet godt til her hos os og blevet en del af<br />

familien. I går var hun hos dyrlægen og fik fjernet tandsten, og de<br />

fjernede også en enkelt tand. Bagefter var hun lidt træt, men i dag<br />

har hun været i topform. Foreløbig har hun tabt ca. 400 gram, så<br />

det går den rigtige vej. Vi tager det lidt stille og roligt og går ikke<br />

for lange ture her i starten.<br />

Som hund og kat<br />

Hvem siger at hunde og katte ikke kan blive bedste<br />

venner? Når man nu er blevet væk fra sin rigtige<br />

mor så må det næstbedste i verden være en<br />

hundemor!


10<br />

Skal – skal ikke…købe hund, kat e<br />

Af Sanne Rosbøg<br />

For mange dyreglade familier melder<br />

tanken sig før eller siden, om vi skal<br />

forøge familien med et firbenet medlem.<br />

Skal børnene have en kælekanin<br />

i haven eller på værelset, skal vi få en<br />

hundehvalp, eller er en kattekilling<br />

sjov ere? Og skal det overhovedet være<br />

et dyrebarn, eller er det bedre med et<br />

voksent ’genbrugsdyr’?<br />

- Der er rigtigt mange ting, man skal<br />

overveje grundigt, før man anskaffer<br />

sig et dyr, siger Anne Marie Tiedemann,<br />

der er direktør på <strong>Dyreværnet</strong>. Hun har<br />

netop selv besluttet at få hund, men<br />

havde overvejet det længe og ventet<br />

på den helt rigtige, før hun endeligt<br />

besluttede sig.<br />

På internatet er de ansatte jævnligt<br />

vidne til, at folk må skille sig af med deres<br />

dyr, fordi de ikke på forhånd havde<br />

sat sig ind i, hvad det kræver.<br />

– Vi gør rigtig meget for at finde ud<br />

af, om folk har gjort sig de rigtige tanker,<br />

før de anskaffer sig en hund, en<br />

kat eller et andet dyr. For at det skal<br />

blive en succes med et dyr i hjemmet,<br />

skal man vide, hvad man går ind til, så<br />

vi ’interviewer’ altid kommende ejere<br />

om deres forventninger og ønsker til<br />

deres nye familiemedlem, siger Anne<br />

Marie Tiedemann.<br />

Ønsker du at anskaffe dig en hund,<br />

skal du gøre op med dig selv, om du<br />

har tid og overskud, og om du er typen,<br />

der gider at være udendørs og gå<br />

tur. Også i regnvejr. Er I flere i familien,<br />

er det selvfølgelig vigtigt, at alle er<br />

enige om at få en hund, og hvem der<br />

har ansvaret for den. Du skal være klar<br />

over, at du med en hund ikke altid kan<br />

lave spontane aftaler, være af sted hele<br />

dagen eller tage en afbudsferie.<br />

Det er også vigtigt at sætte sig ind i,<br />

hvilken race eller type hund, der passer<br />

ind i netop jeres familie. Skal det være<br />

en jagthund, der er fuld af energi og er<br />

klar på lange ture i skoven hver eneste<br />

dag? Eller er en mindre hund som cavalier<br />

king charles eller lhasa apso, der<br />

kræver knap så meget motion måske et<br />

bedre valg? På nettet og på biblioteket<br />

kan man finde diverse racebeskrivelser,<br />

så man kan finde den helt rigtige race.<br />

Og lige så vigtigt er det at gøre op med<br />

sig selv, om man vil have den nuttede<br />

lille hvalp og tis på gulvet, itugnavne<br />

sko og hvad der ellers hører til sådan en<br />

fyr, eller om temperament og tempo i<br />

jeres familie passer bedre til en voksen<br />

hund fra for eksempel <strong>Dyreværnet</strong>s internat.<br />

Det kan være en fordel at slippe<br />

for alle hvalpenykkerne, især hvis man<br />

selv er oppe i alderen. Man skal naturligvis<br />

være opmærksom på, at hunden,<br />

selvom den ikke er hvalp, kan lave unoder,<br />

som man skal bruge lidt tid på at<br />

træne den fra.<br />

Er du mere til kat end til hund, er der<br />

andre ting at overveje, før du gør din<br />

drøm til virkelighed og får en ny, pelset<br />

ven. Bor du i hus, skal du overveje, om<br />

du vil lade din kat løbe ude. Bor du tæt<br />

på en stor vej eller andre farer? Beslutter<br />

du at holde den inde, eller bor du i<br />

lejlighed og ikke har noget valg, er det<br />

vigtigt at læse om de forskellige katteracer<br />

og deres temperament. Der er<br />

nemlig stor forskel på katte, og gene-<br />

relt er langhårsracer som for eksempel<br />

persere bedre egnede som indekatte<br />

end de spinkle korthårede som abyssinier<br />

og siameser. Også for de helt almindelige<br />

huskatte er der stor forskel<br />

på kattenes temperament, og selvom<br />

du får en kat som killing kan den have<br />

svært ved at bo indendørs uden mulighed<br />

for at komme ud. Også med katte<br />

kan der være store fordele ved at adoptere<br />

en voksen kat. Temperamentet er<br />

kendt, og hvis du søger en indekat, er<br />

det en stor fordel.<br />

Selvom katte er knap så krævende<br />

som hunde og de ikke skal gås tur<br />

med, kræver de stadig tid og opmærksomhed.<br />

Især hvis du holder den inde.<br />

Her bør du også overveje hvordan du<br />

bedst muligt aktiverer din kat. Og med<br />

i overvejelserne bør være, hvor meget<br />

tid man har til sin kat, og om man skal<br />

anskaffe sig to katte, så de kan have<br />

glæde af hinanden, når familien ikke<br />

er der.<br />

Kaninen er det tredje mest populære<br />

kæledyr hos danskerne, og det er fristende<br />

at lade ungerne få en kanin i<br />

haven. Men selvom kaninen er en<br />

lille og umiddelbart nem fyr, så er der<br />

mange ting at tænke på, før man får<br />

­ Det var ikke kun mig, men<br />

også mine to børn, der skulle<br />

ville det. Og så skulle hunden<br />

passe til vores families<br />

rutiner og måder at gøre<br />

tingene på. At få et dyr bør<br />

være et fælles projekt for<br />

hele familien og der skal<br />

være forståelse for, at der<br />

nogle dage må indgås kompromiser,<br />

og dyret kommer i<br />

første række, forklarer Anne<br />

Marie Tiedemann.


ller kanin?<br />

kanin. Igen skal man overveje, om man<br />

vil holde kaninen ude eller inde. Man<br />

kan nemlig ikke bare lige skifte rundt,<br />

kaniner er meget følsomme over for<br />

temperaturændringer og kan dø af at<br />

komme inden for, hvis den er vant til<br />

at sidde ude om vinteren og omvendt.<br />

Også her skal man overveje, hvilken<br />

kaninrace, der passer bedst – der<br />

findes de store kæmpekaniner med<br />

hængeører, små hermelinkaniner, de<br />

små pelsede løvehoveder og mange<br />

andre typer. De har alle forskelligt<br />

temperament, og generelt er de store<br />

racer de bedste til børn, da de er mere<br />

rolige. Man skal desuden overveje, om<br />

man skal få to kaniner, så de ikke skal<br />

sidde alene – selvom børnene leger<br />

med dem en time om dagen, er det<br />

stadig mange timer at sidde i sit bur,<br />

hvis man ikke har en ven. Får man to<br />

kaniner, skal man huske at få undersøgt,<br />

hvilke køn de er og få kastreret,<br />

hvis den ene er en han. Ellers har man<br />

meget snart rigtig mange kaniner…!<br />

Og så skal man naturligvis være sikker<br />

på, at de kan enes. Det er nemlig langt<br />

fra alle voksne kaniner, der kan sidde<br />

i bur sammen uden at slås. Også her<br />

kan du få råd og vejledning, hvis du<br />

besøger <strong>Dyreværnet</strong>s internat.<br />

Husk at det i sidste<br />

ende altid skal være<br />

den voksne,<br />

der har ansvaret!<br />

En hilsen fra marsvinet Viola som er i pleje:<br />

Hej alle i Rødovre<br />

Jeg har længe gerne villet<br />

skrive jer en mail - men jeg<br />

må sige, at dagene bare er<br />

fløjet af sted…<br />

Jeg er nu blevet forvænt<br />

med hver dag at få guf,<br />

mens jeg ligger på maven<br />

af drengene - den eneste<br />

opgave jeg har haft i den<br />

forbindelse er sådan set at<br />

komme med lidt hyggelyde,<br />

så de var klar over, at »vi<br />

havde det hyggeligt«. Jeg<br />

har fået en masse nye venner - venner<br />

og venner er måske så meget sagt<br />

- familien har nemlig 4 dansk svensk<br />

gårdhunde - noget af en udfordring<br />

at bevare roen, når de har fortalt mig,<br />

at de lige netop er avlet til at æde sådanne<br />

nogle som mig.....<br />

Men som I kan se, er det gået over al<br />

forventning - jeg har bare siddet stille<br />

og ladet dem snuse - det er vist det<br />

klogeste. Om hun smager på mig eller<br />

elsker mig, er jeg stadigvæk lidt i<br />

tvivl om - men jeg vælger at tro hun<br />

elsker mig!<br />

Som I kan se, blev jeg bare tykkere<br />

og tykkere - til sidst kunne jeg faktisk<br />

næsten ikke slæbe mig af sted - jeg<br />

ville helst bare sidde stille i en håndklæderede<br />

og blive kælet og snakket<br />

med - men tiden skal jo gå med<br />

noget, så jeg kastede mig over matematik<br />

sammen med Kristian. Så når<br />

Kristian har haft matematik for, er det<br />

foregået på badeværelset. Der kunne<br />

jeg så sidde på mit håndklæde og få<br />

varmet min tykke mave af gulvvarmen,<br />

mens jeg lige hjalp ham.... Det<br />

gør jo en forskel, at han også kunne<br />

bruge mine 2 x 5 fingre, når der skulle<br />

tælles..... :)<br />

Her til morgen kl. 5.00 vækkede jeg<br />

familien med høje lyde - de var ikke i<br />

tvivl om, at der var unger på vej. Hold<br />

da kæft, hvor gjorde det ondt på mig<br />

- jeg var rigtig glad for lige at få en<br />

»hjælpende hånd«. Det var en værre<br />

omgang, men ud kom mine skønne<br />

tre små babyer. Dem har jeg også<br />

sendt billeder af. Vi ved endnu ikke,<br />

om jeg har fået sønner eller døtre.<br />

I skrivende stund sidder vi alle 4<br />

og sunder os og lærer hinanden at<br />

kende. Drengene er i skole, så der er<br />

fred og ro, lige bortset fra den radio,<br />

der er blevet tændt hos os ... Det mener<br />

familien er godt for os, så vi får<br />

lidt »liv« i værelset - og der er da også<br />

noget musik, der er meget godt ind<br />

imellem.....<br />

Familien går og smiler. Jeg håber, at<br />

jeg har fået smisket mig så meget ind,<br />

at jeg kunne få et fast hjem heroppe,<br />

måske endda sammen med bare en af<br />

mine børn. Så jeg krydser fingre for, at<br />

drengene kan overtale mor og far (PS.<br />

Det kræver vist ikke så meget; selv far<br />

er blevet lidt blød om hjertet omkring<br />

mig....).<br />

Mange hilsner til jer alle<br />

fra Viola Marsvin<br />

pt. med C/O adresse i Ganløse.<br />

11


Pasning og pleje af slan<br />

af Katrine Wulff<br />

(Stud.med.vet. og bestyrelsesmedlem i NHF)<br />

Slangerne har med deres særegne, skælklædte,<br />

lemmeløse kroppe og spillende<br />

tunger været kilde til både fascination<br />

og frygt i århundreder. For de fleste terrarianere<br />

gælder det, at fascinationen af<br />

disse fantastisk spændende skabninger<br />

langt overskygger frygten. Ofte hænger<br />

det sådan sammen, at jo mere man læser<br />

og lærer om slangers adfærd og levevis,<br />

desto mere afvæbnende virker det overfor<br />

frygten.<br />

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at<br />

der er himmelvid forskel på, hvordan man<br />

eksempelvis passer en kanin set i forhold<br />

til en slange. På verdensplan findes der<br />

op imod 3.000 forskellige slangearter,<br />

der hver især har formået at tilpasse sig<br />

livet i deres unikke, naturlige miljø. Der er<br />

meget stor forskel på artens individuelle<br />

behov og derfor er det af største vigtighed,<br />

at man sætter sig godt ind i netop de<br />

arter, man har kastet sin kærlighed over,<br />

før man anskaffer dyrene.<br />

Hos <strong>Dyreværnet</strong> har vi ofte slanger til<br />

formidling. Det er slanger, der er fundet i<br />

naturen, som hittedyr eller som er indleveret<br />

som følge af en dyreværnssag, hvor<br />

de ikke er blevet passet som de skulle.<br />

Krybdyr er ikke kæledyr! F.eks. bryder<br />

de sig ikke om at blive håndteret, og de<br />

bør derfor forblive i deres terrarier i fred<br />

og ro. Specielt efter foderindtag kræver<br />

mange slanger total ro i en længere pe-<br />

riode. Nogle slanger risikerer at blive så<br />

stressede af gentagen håndtering, at de<br />

går i længerevarende sultestrejke. Til gengæld<br />

står det os frit, at iagttage dem i et<br />

mindre stykke smukt indrettet natur (terrariet),<br />

hvor de trives og udfolder deres<br />

naturlige adfærd for øjnene af os.<br />

Har man tidligere erfaring med hold af<br />

pattedyr eller fugle vil man hurtigt opdage,<br />

at krybdyrene i modsætning hertil<br />

er ganske inaktive. Deres krop er simpelthen<br />

ikke designet til at leve et aktivt liv.<br />

De bruger energi på at søge føde, og når<br />

de har indtaget et måltid, holder de sig<br />

som hovedregel i ro, indtil kroppen igen<br />

har brug for et skud energi. Det varierer<br />

meget arterne imellem og afhænger desuden<br />

bl.a. af faktorer såsom årstid, alder,<br />

fødeemner og vækstrate, men de fleste<br />

fuldt udvoksede slanger tager typisk kun<br />

føde til sig med en til to, eller endda flere,<br />

ugers mellemrum. Mange af de lidt større<br />

kvælerslanger kan f.eks. nøjes med at<br />

æde med måneders interval.<br />

Slanger holdes bedst i specielt indrettede<br />

terrarier, hvor forholdene kan kontrolleres<br />

nøje. Terrariet skal indrettes, helt<br />

og holdent efter, hvilken art - og måske<br />

endda hvilken underart – man planlægger<br />

at anskaffe sig. Såvidt muligt skal man<br />

forsøge at skabe et terrarium, hvor indretningen<br />

så tæt på artens naturlige habitat<br />

som muligt. Nogle slangearter lever i nær<br />

tilknytning til vand, og så skal en større del<br />

af terrariet være vanddel. Andre arter lever<br />

under jordens overflade og her skal der fokuseres<br />

på typen og tykkelsen af bundlag.<br />

Og så er der igen nogle arter der lever og<br />

jager i trætoppene. Disse arter bør huses<br />

i høje terrarier indrettet med klatregrene,<br />

der gør det muligt for slangen at udnytte<br />

hele terrariets rumfang. På den måde bør<br />

indretningen af terrariet altså tage højde<br />

for artens naturlige adfærd.<br />

Varme er også en faktor der er overordentlig<br />

vigtigt, når man skal holde slanger.<br />

Slanger er vekselvarme, hvilket betyder, at<br />

deres kropstemperatur følger omgivelsernes<br />

temperatur. De er ikke i stand til selv<br />

at generere varme som følge af organismens<br />

stofskifteprocesser ligesom pattedyr.<br />

Visse ørkenlevende slange skal derfor<br />

have mulighed for at opvarme sin krop til<br />

en forholdsvis høj temperatur, for at være<br />

i stand til overhovedet at fungere fysiologisk<br />

og for eksempel fordøje sin mad.<br />

Ligeså vigtigt er det, at den har mulighed<br />

for at opsøge et lavere tempereret område,<br />

når behov for nedkøling og hvile opstår.<br />

Andre arter – eksempelvis arter der hører<br />

hjemme i tempererede klimazoner - trives<br />

ved betydeligt lavere temperaturer. Ekstreme<br />

temperaturer (både for høje og for<br />

lave) kan være livsfarlige for slanger. Det<br />

ønskede temperaturspænd i terrariet (en<br />

varm og en køligere ende samt betydeligt


ger i fangenskab<br />

Tak for lån af billeder af Jakob Lejbølle, Leif Øgaard og Rasmus Vestergaard<br />

temperaturfald om natten) kan skabes via<br />

et bredt udvalg af tilgængelige varmekilder:<br />

Varmepærer, varmeplader, varmekabler<br />

o. lign. NB! Alle varmekilder skal sikres/<br />

afskærmes omhyggeligt, så slangen ikke<br />

kan pådrage sig brandskader.<br />

Lysforholdene i terrariet afhænger ligeledes<br />

af arten, dennes levevis og naturlige<br />

levested. Under alle omstændigheder bør<br />

der være så tilpas lyst i terrariet i dagtimerne,<br />

at slangen bliver i stand til at skelne<br />

mellem nat og dag. Derudover kan der argumenteres<br />

for, om der bør opsættes en<br />

UV-afgivende lyskilde i terrarier, der huser<br />

dagaktive arter.<br />

Luftfugtigheden og udluftningen i terrariet<br />

er også af stor betydning, og skal<br />

skræddersyes til arten med udgangspunkt<br />

i dennes naturlige habitat. Eksempelvis vil<br />

slanger der holdes for tørt typisk få problemer<br />

med dehydrering samt hamskiftet, og<br />

slanger der går for fugtigt er tilbøjelige til<br />

at pådrage sig behandlingskrævende sygdomstilstande<br />

såsom skælbetændelse og<br />

luftvejslidelser. Hvilken størrelse terrarium<br />

man skal vælge, afhænger ligeledes af,<br />

hvilken art terrariet er tiltænkt, et estimat<br />

af dennes størrelse som fuldvoksen, forventet<br />

aktivitetsniveau, naturlige levevis,<br />

osv. I terrariet skal der være et kropsnært<br />

skjul til rådighed i begge terrariets temperaturzoner,<br />

hvor slangen kan gemme<br />

sig og føle sig ubemærket og tryg. En ru<br />

genstand den kan gnubbe sig op ad for<br />

at lette hamskifteprocessen er desuden<br />

anbefalelsesværdigt. Og som det også<br />

gør sig gældende for alle andre dyr holdt i<br />

fangenskab, skal de selvfølgelig altid have<br />

adgang til frisk drikkevand.<br />

Fødeemner er en hel verden for sig, og<br />

varierer meget arterrne imellem. Derfor er<br />

det vigtigt, at man inden anskaffelse sikrer<br />

sig, at man fortløbende vil kunne skaffe<br />

den fornødne type og mængde af foder.<br />

Nogle arter lever af foderemner såsom div.<br />

gnavere, andre foretrækker fugle og/eller<br />

æg, nogle æder fisk, imens andre er så<br />

specialiserede i deres fødevalg, at de stort<br />

set ikke æder andet end mindre firben –<br />

enkelte arter kan sågar finde på at æde<br />

artsfæller!<br />

Pasning af de forskellige arter af slanger<br />

varierer desuden betydeligt i sværhedsgrad<br />

– af samme årsag er nogle arter næppe<br />

anbefalelsesværdige at starte ud med. Til<br />

’begynderslangerne’ hører eksempelvis arter<br />

som: Kongepython, kornsnog, kongesnog,<br />

div. rottesnoge, kenyansk sandboa<br />

og rosenboa.<br />

Som nybegynder indenfor terrariehobbyen<br />

bør man rådføre sig med litteratur<br />

inden for området eller søge råd og vejledning<br />

hos erfarne hobbyfolk, der har personlig<br />

erfaring med hold af den enkelte<br />

art, forud for anskaffelsen. Opsøg f.eks.<br />

Nordisk Herpetologisk Forening for råd og<br />

vejledning: www.nhf.dk<br />

STØT KRAV OM AT<br />

LEVENDE DYR HØJEST<br />

TRANSPORTERES I 8 TIMER<br />

Hvert år transporteres millioner af dyr på de europæiske veje.<br />

Mange sendes fra et land til et andet, blot for at blive slagtet. De kan være flere<br />

dage undervejs. Dyrene lider, kommer til skade eller dør. Det skal ændres.<br />

Derfor samarbejder europæiske organisationer om at skaffe 1 million underskrifter.<br />

EU’s politikere skal opfordres til at sikre bedre regler. Dyr på vej til slagtning skal<br />

sendes kortest mulige vej og aldrig transporteres i mere end 8 timer.<br />

Din underskrift tæller!<br />

Skriv under på: www.8hours.eu<br />

Her finder du også mere information og en liste til indsamling af flere underskrifter (klik på det danske flag).<br />

www.doso.dk www.animals-angels.org


14<br />

Stop (hunde)tyven!<br />

Det sker efterhånden<br />

ofte, at en hund stjæles,<br />

og langt fra altid får<br />

familien sin hund igen.<br />

Læs her, hvordan du<br />

kan sikre din hund – og<br />

hvad du kan gøre, hvis<br />

din hund forsvinder<br />

Af Sanne Rosbøg<br />

’Hjælp, min hund er stjålet’, ’Min<br />

hvalp er forsvundet på mystisk vis’ og<br />

’Vores elskede hund er væk’. Næsten<br />

dagligt florerer den slags overskrifter<br />

på rundsendte mails og på beskeder<br />

på Facebook. For få uger siden forsvandt<br />

fem hunde på Bornholm på<br />

en og samme weekend. Og inden for<br />

den seneste måned er mindst ni hunde<br />

meldt stjålet. Jævnligt oplever danske<br />

familier at få stjålet deres hund, og for<br />

alle os dyrevenner er det en traumatisk<br />

oplevelse, fordi hunden er som<br />

et familiemedlem, og fordi uvisheden<br />

om, hvad der er sket med den, ikke er<br />

til at holde ud.<br />

- Det bliver mere og mere udbredt,<br />

og det sker over hele landet. Det er<br />

ikke kun på Nørrebro og i Århus, men<br />

også på landet og i små provinsbyer,<br />

at hunde forsvinder. Og det er ikke<br />

kun dyre racehunde, men også helt<br />

almindelige familiehunde og blandingshunde,<br />

siger Karoline Olsen<br />

Lundstrøm. Hun har i årevis fulgt de<br />

mange hundetyverier via sin hjemme-<br />

side, Hund & Ejer, hvor hun har specialiseret<br />

sig i at hjælpe folk, der har fået<br />

stjålet deres dyr. Hun kan se, at tyveri<br />

af hunde er intensiveret over den seneste<br />

tid, og hun mener, at hundene<br />

enten stjæles for at blive solgt videre<br />

herhjemme eller i udlandet, eller de<br />

bruges til ’madding’ for kamphunde,<br />

der trænes til at blive aggressive og<br />

kunne kæmpe med andre hunde i arrangerede<br />

hundeslagsmål.<br />

- Det er frygteligt, men der foregår<br />

hundekampe herhjemme, og desværre<br />

tror jeg, at en del af de store<br />

hunde, der stjæles, bruges i kamp.<br />

Mange af dem, der forsvinder, er blandingshunde,<br />

som ikke kan sælges for<br />

ret mange penge, og dem finder man<br />

næsten aldrig igen, siger hun. Når det<br />

gælder de racerene hunde, mener<br />

hun, at det ofte er bestillingsarbejde<br />

eller folk, der kender til hundene.<br />

- Ligesom med designermøbler og<br />

andre dyre ting findes der tyve, der<br />

holder øje med annoncer for racehunde.<br />

Skriver man i Den Blå Avis,<br />

at man har en tæve med otte hvalpe<br />

med stambog, så er det fristende for<br />

nogen at tage ud og stjæle dem. Sådan<br />

et kuld kan man tjene mange hurtige<br />

penge på, hvis man ved, hvordan<br />

man skal gøre, siger Karoline Olsen<br />

Lundstrøm.<br />

Men der findes råd for, hvordan man<br />

bedst muligt kan passe på sin hund.<br />

Det allervigtigste er ikke at lade sin<br />

hund sidde foran forretninger, mens<br />

man selv går ind og handler. Ifølge Karoline<br />

Olsen Lundstrøm er det sådan,<br />

de allerfleste hunde forsvinder.<br />

- Folk fortæller ofte, efter de har<br />

mistet deres hund, at de kun var væk<br />

et ganske kort øjeblik, men det tager<br />

desværre også kun få sekunder at<br />

tage hundesnoren af krogen og lokke<br />

hunden ind i en bil. Og så er den<br />

væk, siger hun. Hun har også oplevet<br />

hunde, der stjæles fra biler, så hendes<br />

råd er heller ikke at lade hunden sidde<br />

alene i bilen ret længe ad gangen. Og<br />

så er den seneste ’trend’ blandt tyve at<br />

stjæle hunde fra villahaver.<br />

- Jeg lader aldrig mine egne hunde<br />

gå i haven uden opsyn. Jeg er sammen<br />

med dem eller holder godt øje med<br />

dem fra huset, siger hun og forklarer,<br />

hvordan hundeejere flere gange har<br />

mistet deres hund på mystisk vis, mens<br />

den gik i haven uden opsyn. Senere<br />

har man fundet et klippet hul i hegnet<br />

eller en havelåge, der er åbnet, hvorefter<br />

hunden er lokket ud af haven.<br />

- Der har været rigtig mange hundetyverier<br />

i de seneste måneder, og det<br />

ligner et sommerfænomen. Der bliver<br />

stjålet flest hunde om sommeren, men<br />

her er hundene også nemmere at få<br />

fat i, når de render alene i haven, eller<br />

folk har taget dem med på en gåtur til<br />

bageren og lader dem stå alene foran<br />

butikken, siger hun.<br />

Hvis du er blandt de uheldige, og<br />

din hund forsvinder, er der også gode<br />

råd at følge. Først og fremmest er det<br />

vigtigt at have sin hund chipmærket<br />

eller øretatoveret og registreret i<br />

Dansk Hunderegister. Det er lovpligtigt<br />

at have mærket sin hund, og det<br />

er eneste bevis på, at man er den rigtige<br />

ejer af hunden. Og så skal man<br />

med det samme melde hunden stjålet<br />

hos Dansk Hunderegister.<br />

- Hvis du ikke melder hunden stjålet<br />

der, kan en tyv eller hæler få hunden<br />

omregistreret uden, at nogen bemærker<br />

det. Og lykkes det først for dem, så<br />

er det meget svært at bevise, at det er<br />

din hund, siger Karoline Olsen Lundstrøm.<br />

Hun fortæller, at papirerne fra<br />

den lovpligtige hundeansvarsforsikring<br />

også er gode at have, for der står<br />

oftest hundens navn og chipnummer.<br />

Så det gælder altså om at have papirerne<br />

i orden, hvis uheldet er ude.<br />

En anden god idé er at ringe til politiet,<br />

til landets hundeinternater og til<br />

diverse dyrlæger, så de reagerer, hvis<br />

de får hunden indleveret. Og så kommer<br />

mails og Facebook til sin ret, for<br />

her kan man lynhurtigt dele den triste<br />

nyhed og bede andre dyrevenner og<br />

folk i sit område om at holde øje.<br />

- Jeg laver altid en efterlysningsplakat,<br />

som jeg sender rundt, og som folk<br />

kan printe ud og hænge op. I de tilfælde,<br />

hvor hundene dukker op igen,<br />

er det næsten altid fordi, vi har været<br />

i medierne og sat sedler op alle vegne,<br />

og der er fokus på netop den hund.<br />

Når folk er opmærksomme, bliver det


svært for tyvene at sælge hunden eller<br />

at færdes med den på gaden, siger<br />

Karoline Olsen Lundstrøm.<br />

Står man for at skulle købe hund,<br />

skal man naturligvis se sig for, at man<br />

ikke på grund af uvidenhed kommer<br />

til at støtte det sorte marked og købe<br />

en hælerhund. Bed om at se stamtavle<br />

eller dyrlæge-papirer på hunden,<br />

og er det hvalpe, så bed om at<br />

se moderen. Hvis det ser ud som om,<br />

at hvalpene ikke har været i huset ret<br />

længe, eller hvis prisen er meget under<br />

det normale for racerene hunde,<br />

bør en klokke ringe.<br />

- Det gælder om at gøre det svært<br />

for tyvene både at få fat i hundene<br />

og især at få dem afsat. Derfor er det<br />

vigtigt at tænke sig om og at passe<br />

godt på sin hund. Hundetyverierne<br />

er efterhånden så omfattende både i<br />

Danmark, Norge og Sverige, at det er<br />

vigtigt at råbe vagt i gevær. Folk skal<br />

tage det alvorligt og passe godt på<br />

deres hunde, slutter Karoline Olsen<br />

Lundstrøm.<br />

Testamentarisk gave til <strong>Dyreværnet</strong><br />

Der er mange gode grunde til at oprette<br />

testamente, og sikre at den sidste<br />

vilje bliver, som man ønsker, og for<br />

mange giver det ro i sjælen.<br />

Hos <strong>Dyreværnet</strong> er en betydelig del<br />

af vores indtægter baseret på testamentariske<br />

gaver, og derfor er det<br />

bestemt ikke uvæsentlig for os, når vi<br />

modtager en arv. Vi ved, at der er tale<br />

om en gave, der er givet med hjertet<br />

og en gave for livet. Vælger du at huske<br />

dyrene, kan du være sikker på, at<br />

Efterårets<br />

åbent hus<br />

– fokus på aktivering<br />

Da vi søndag d. 11. september<br />

slog dørene op for efterårets åbent<br />

hus-arrangement, var det med et<br />

internat spækket af besøgende. Vi<br />

havde sat fokus på aktivering af hunde, og derfor var der masser af gratis<br />

smagsprøver til uddeling, samtidig med at spørgsmål blev besvaret af vores<br />

hundetrænere og adfærdsbehandlere. Anne Marie fra Activedog var mødt<br />

op for at vise et bredt udvalg af aktivitetslegetøj til hunde. Det var meget<br />

interessant, og der var mange, der gik fra internatet denne dag med masser<br />

af ny viden.<br />

vi vil huske dig.<br />

I dag er der mange, der vælger at<br />

betænke et velgørende formål. Har du<br />

<strong>Dyreværnet</strong> i tankerne, anbefaler vi, at<br />

du kontakter os for at aftale et uforpligtende<br />

møde, hvor vi kan fortælle<br />

mere om internatet og høre om dine<br />

eventuelle ønsker og forventninger. Vi<br />

har stor respekt for de midler, vi bliver<br />

betroet.<br />

Vi beder ikke om hele din formue, og<br />

du skal vide, at også lidt gør en me-<br />

Pablo er en af de mange hunde <strong>Dyreværnet</strong><br />

hvert år hjælper videre<br />

i livet. Vi afliver ikke dyrene med<br />

mindre det er strengt nødvendigt.<br />

Faktisk vil vi gå rigtig langt for hvert<br />

enkelte dyr og derfor var det også<br />

under 1% af de dyr der kom til internatet<br />

i 2010 der blev aflivet.<br />

en gave for livet…<br />

get stor forskel for dyrene. Du vil blive<br />

overrasket over, hvor lidt det koster at<br />

ændre et dyrs liv for altid.<br />

<strong>Dyreværnet</strong> anbefaler alle, der ønsker<br />

at oprette et testamente, at få hjælp<br />

af en advokat. Foreningen har derfor<br />

et samarbejde med advokat Mogens<br />

Klausen, som er tidligere bestyrelsesformand<br />

i foreningen, og som dedikeret<br />

arbejdet for bedre dyrevelfærd<br />

i Danmark. Advokat Mogens Klausen<br />

yder gratis og uforpligtende rådgivning,<br />

hvis du overvejer at betænke<br />

<strong>Dyreværnet</strong> i dit testamente. Kontakt<br />

Advokat Mogens Klausen, Toftebækvej<br />

2, 2800 Kgs. Lyngby, tlf. 45 88 05<br />

55, mokl@advodan.dk<br />

15


Udgiver: DYREVÆRNET, Islevdalvej 85, 2610 Rødovre<br />

Vets’ No.1 Choice<br />

Worldwide Worldwide Royal Canin<br />

ønsker glædelig jul<br />

& godt nytår<br />

www.royalcanin.dk<br />

Vi har givet hunde og katte<br />

topprioritet<br />

i mere end<br />

70 år<br />

Hill’s Science Plan tilbyder nøje afbalanceret ernæring til din hund.<br />

Sammenlignet med foder* købt i dagligvarehandelen indeholder Hill’s foder:<br />

3 4 gange så meget C & E vitamin for at opretholde et stærkt immunforsvar<br />

3 68 % mindre natrium medvirker til et sundt hjerte, nyrer og blodtryk<br />

Hill’s - pioner indenfor ernæring til<br />

hunde og katte i mere end 70 år.<br />

Giv din hund og kat topprioritet<br />

med den rette ernæring<br />

Få julegave til din hund eller kat*<br />

*Gaveæske med 3 poser Educ medfølger v/køb af min.<br />

2 kg hundefoder. Gaveæske med 3 poser vådfoder<br />

medfølger v/køb af min. 3,5 kg kattefoder.<br />

www.hillspet.dk<br />

Gælder så længe lager haves.<br />

Magasinpost SMP<br />

ID-nr. 42760<br />

Varemærker ejes af Hill’s Pet Nutrition, Inc. ©<strong>2011</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!