Dagtilbuddet Møllevang - Dagtilbud-Aarhus

aarhus.inst.dk

Dagtilbuddet Møllevang - Dagtilbud-Aarhus

Præsentation af

Dagtilbuddet

Møllevang


Dagtilbuddet Møllevang

Høgevej 25 B

8210 Aarhus V

Tlf. 29204084

Dagtilbudsleder: Claus Bossow

E-mail: clbo@aarhus.dk

Dagtilbuddet Møllevang består af otte selvstændige afdelinger.

Det handler om fire vuggestuer, tre integrerede 0-6

års institutioner og en enkelt børnehave, og i alt danner vi

hverdag for lidt mere end 400 børn og familier fra nærområdet.

Vi er i nærheden af 130 medarbejdere, der gennem engagement

og faglige kompetencer løser kerneopgaven. Vi har et

samlet budget på ca. 45 millioner kr. årligt.

Vores brugere kommer som nævnt fra nærområdet og repræsenterer

på mange måder den forskellighed og mangfoldighed,

som er kendetegnende for Aarhus Kommune

generelt. Derfor har vi mange spændende og forskelligartede

opgaver i vores dagligdag i dagtilbuddet.

På de kommende sider kan man læse lidt mere om vores

otte afdelinger og de områder, som de gerne vil kendetegnes

ved.

Vi ønsker hermed både nuværende forældre som kommende

kunder i butikken god fornjelse med læsningen.


Hasle Vuggestue

Østrevej 30

8210 Aarhus V

Tlf. 29 62 25 33

Pædagogisk leder:

E-mail:

Normering: Hasle vuggestue er normeret til 24 vuggestuebørn

i alderen 0-3 år. Børnene er fordelt på Radisestuen og

solstuen med i alt 12 børn på hver.

Personale: Der er i alt ansat 5 pædagoger, 1 medhjælper og

1 husassistent. Desuden fungerer afdelingen som praktikinstitution

for pædagogstuderende.

Profil: Vi er en lille afdeling med i alt 24 vuggestuebørn og

beliggende i et almindeligt villakvarter. Vores afdeling er

en gammel villa med egen have, som udover at have frugttræer

og hyggelige kroge fungerer som en dejlig legeplads

for børn og voksne.

Med baggrund i det faglige, rummelige og kendskabet til

det enkelte barn er vi med til at skabe grobund for udvikling

og læring.

Vi arbejder med de seks læreplanstemaer ud fra vores

faglige vægtning om at møde det enkelte barn med dets

ressourcer, forskelligheder og blik for dets nærmeste udviklingstrin.

Vi oplever at omsorg, nærvær og troværdighed er grundlaget

for positivt samvær og udvikling, hvilket for os opleves

som kerneopgaven i arbejdet med barnet. Vores dagligdag

foregår i en varm, kærlig og respektfuld atmosfære, hvor

knus og ømhed for barnet vægtes lige så højt som frokost

og bleskift.


Børnehuset ovenpå

Fuglebakkevej 66

8210 Aarhus V

Tlf.: 87138462

Vi er en integreret institution med 12 vuggestue børn og

40 børnehavebørn. Vi er beliggende i hjertet af Frydenlund.

Vi har en stor dejlig legeplads hvor der er lagt vægt på

fysiske udfoldelsesmuligheder. Den indeholder en flittig

benyttet bålplads, hytte og multibane.

Børn, forældre skal føle sig velkommen og respekteret i vores

børnehus. Vi vil være et synligt og engageret personale

der giver børnene omsorg og sætter grænser. Vi vil skabe

et miljø, der fremmer barnets sociale, sproglige og motoriske

udvikling. Derfor skal vi vægte leg og læring højt. Vi

er et børnehus, hvor en indsats overfor børn med særlige

behov indgår naturligt i dagligdagen og hvor der tages

hensyn til den enkeltes behov og idéer. Vi lægger vægt på

et godt forældresamarbejde hvor vi tager udgangspunkt i

barnet og dets behov.

Vi er et hus med en stor mangfoldighed af børn og voksne.

I personalegruppen er der 4 mandlige og 5 kvindelige

pædagoger.

Vi har en fast og struktureret hverdag med et fint mix af

planlagte og spontane aktiviteter.

Vi laver morgen gymnastik.

Vi har Mariann i køkkenet som laver frokost til os.

Vi har en særlig indsat omkring barnets sprogudvikling.

Du vil altid være velkommen til at komme på besøg for at

se vores hus og snakke med personalet.


Børnehuset Frydenlund

Fuglebakkevej 62-64

8210 Aarhus V

Vuggestuens tlf. 87 13 8463

Børnehavens tlf. 87 13 8464

Børnehuset Frydenlund er normeret til 107 børn:

Vuggestues fire børnegrupper har tilsammen 47 børn.

Børnehavens tre grupper med 20 børn i hver. Vi tilstræber

en personalenormering hvor fordelingen mellem pædagogerne

og medhjælpere er 70/30.

1. november 2011 blev Vuggestuen Fuglebakkevej og Børnehaven

Frydenlund fusioneret til Børnehuset Frydenlund. I

praksis betyder det fælles personalefaciliteter og større

samarbejde mellem vuggestuen og børnehaven med de

ældste vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn.

Børnehuset ligger på toppen af Fuglebakkevej og modtager

primært lokale børn.

Vores grundlæggende værdi for vores pædagogiske arbejde

i Børnehuset Frydenlund:

Alle børn og voksne skal mødes og ses med det, de er og

det de kan. Vi har forskellige livsvilkår og færdigheder og

med det bidrager vi til en god, tryg og udviklende dag

i Børnehuset. Alle skal trives og det skal være sjovt at

komme i børnehuset hver dag for både børn og voksne.

Vores samvær med børnene er præget af omsorg og engagement.

Vi ønsker at fremstå som tydelige og ansvarlige

voksne personer, som udstikker de rammer, som børnene

kan udfolde sig indenfor.

Legen er den pædagogiske grundsten i det arbejde. Vi

prioriterer desuden udeliv højt – alle små som store er ude

hverdag. Vi forsøger at gøre legepladserne inspirerende for

udvikling af legen, lysten til at bevæge sig og til at eksperimentere

med både krop og hoved.


Børnehaven Vesterbo

Poul Martin Møllersvej 20

8000 Århus C

Tlf. 87 13 81 00

Pædagogisk leder: Ingeborg Rahr

E-mail: inrah@aarhus.dk

Normering: Børnehaven Vesterbo er normeret til 40 børnehavebørn

i alderen 3-6 år. Børnene er fordelt på Grøn stue

og Rød stue, med 20 børn på hver stue.

Personale: Der er i alt ansat 5 pædagoger, 3 medhjælpere

og en køkkenmedarbejder. En bred vifte af erfarent og nyt

personale, som samlet udgør en faglig dygtig og engageret

gruppe med mange forskellige kompetencer og interesser.

Profil: Vi er en gammel hyggelig børnehave der ligger lige

overfor Botanisk have. Vi har gode indendørs forhold, store

lyse grupperum med direkte adgang til legepladsen, samt

flere forskellige funktionsrum hvor børn og voksne finder

tid til leg, læring og fordybelse. Legepladsen er helt ny, fra

efteråret 2011, og fremtræder nu som et attraktivt, udfordrende

og sjovt uderum.

Vi har fuldkostordning i børnehaven, som betyder at vi

hver dag får serveret god hjemmelavet og varieret mad til

alle måltider med overvejende økologiske råvarer.

Vores overordnede vision er at give børnene en sjov og

lærerig børnehave tid. En periode af barnets liv, som vi

tilstræber at de vil se tilbage på som en glad og tryg årrække,

med passende udfordringer, sjove oplevelser, gode

venskaber og engagerede voksne Og afsættet er en anerkendende

tilgang.

Vores pædagogiske praksis tager udgangspunkt i en vekselvirkning

mellem fri leg og planlagte aktiviteter. Vi tænker

den frie leg som en væsentlig måde at anskue og tilegne

sig verden på. For dog at sikre os at barnet kommer omkring

så mange læringstemaer som muligt, arbejder vi ud fra et

årshjul som integrerer de seks læreplanstemaer. Samlet set

har vi til hensigt at ruste barnet til den videre færd.


Vuggestuen Vesterbo

Poul Martin Møllersvej 20

8000 Aarhus C

Tlf. 87138091

Pædagogisk leder: Bodil Vind

E-mail:bovin@aarhus.dk

Normering: Vesterbo er normeret til 44 børn i alderen 0-3

år. Der er 4 stuer: stue 1.

Stue 2.stue 3 samt stue 4.

Personale: Der er ansat i alt 16 medarbejdere, heraf er

der en pædagogisk leder, 8 pædagoger, 4 medhjælpere, 1

lønnet pædagogstuderende, en køkkenleder og en rengøringsassistent.

Profil. Vi har en kultur, der bærer præg af rummelighed,

så der er åbenhed overfor alle børn og forældre. Vi lægger

vægt på plads til forskellighed og respekt for det enkelte

menneske. Vi vil gerne være med til at skabe helhed i det

enkelte barns liv og derfor prioriterer vi forældresamarbejdet

højt.

Vi er børnenes sikre base, hjælper dem med udfordringer

og støtter deres initiativer. Vi arbejder mest med krop

og bevægelse, fordi det lille barn erfarer og udvikler alle

udviklingsområder ved at sanse dem med kroppen. Vi

vægter udeliv meget højt. Vi bruger vuggestuens lille, men

meget velindrettet og udfordrende legeplads, tager på ture

i området, især Botanisk have samt prioriterer ture til skov

og vand med de større børn.

Vi har en høj grad af faglighed, foruden indsigt i det lille

barns udvikling, har vi meget stor erfaring i at arbejde med

børn med handicap.


Vuggestuen Vestervang

Vestervang 15

8000 Aarhus c

Tlf. 87138057

Pædagogisk leder: Susanne Fugl

E-mail: sfped@aarhus.dk

Vuggestuen Vestervang har til huse i et lyst murstenshus

fra 1982, beliggende midt i boligområdet Vestervang lige

ned til Botanisk Have.

Vuggestuen består af Rød, Blå og Gul stue med hver 13

børn i alderen 0-2 år og 4 personaler.

Derudover er der et fællesrum, hvor alle børn, – og voksne

mødes. Det er husets knudepunkt og dørene fra stuerne

og ud til fællesrummet står stort set altid åbne. Også ud

til køkkenet står døren åben. Her kan børnene komme og

dufte den gode mad og se, hvordan den bliver lavet.

De åbne døre gør både børn, forældre og personale bekendt

med hele huset – og et åbent hus styrker den tillid og

dialog mellem forældre og personale der er nødvendig for

at opnå en god og tryk hverdag for dit barn.

Vi har også en stor dejlig legeplads, som vi som regel er

ude på mindst en gang om dagen, gerne to, året rundt.

Legepladsen er indrettet så den er sansemotorisk udfordrerne,

med masser af ”små rum” der giver plads til mange

lege, alene eller i små grupper.

Målet med det pædagogiske arbejde er at skabe et trygt

miljø, hvor børn og voksne trives og udvikler sig. Vi mener,

at børnene skal have ømhed og fysisk kontakt i samværet

med andre børn og voksne.

Børn er selvstændige personer, der skal respekteres, som

dem de er. Derfor forsøger vi at være opmærksomme på

deres signaler og behov.

Hvis du er interesseret i at læse mere om os, kan du gå ind

på adressen: www.vestervang.dagtilbud-aarhus.dk

.


Vuggestuen Kernehuset

Vestervang 12

8000 Aarhus C

Tlf. 87138058

Pædagogisk leder: Mie Juhl

E-mail: mieju@aarhus.dk

Kernehuset åbnede den 20. april 1998.

Vi har til huse i et flot lærketræsbyggeri beliggende på en

stor og frodig legeplads lige oven for byen og med Botanisk

Have som nærmeste nabo.

Kernehuset har 39 børn. Børnene er tilknyttet en stue/

gruppe, og har derved “egne” voksne.

Vi har indrettet os som et åbent hus, hvor børnene kan

være hvor de gerne vil.

Myrerne, Larverne og Bierne, de tre grupperum, har hver

især deres tilbud om forskellige legemuligheder. Fællesrummet

er husets hjerte, med mange muligheder blandt andet

til fysiske aktiviteter, mens Junglen er vores stillerum.

Naturlegepladsen er vores største rum. Her er mange oplevelser

for sanserne, udfordringer for kroppen og plads til ro

i sjælen.

I Kernehuset har vi fuldkostordning. Maden er hjemmelavet,

økologisk - og tilberedt efter udbuddet af årstidens

frugt og grøntsager.

Kernehuset skal være et sted, hvor hele familien glæder sig

til at komme. Det skal være inspirerende, lærerigt, hyggeligt

og af og til skørt at være barn her, og der skal være

plads og tid til blot “at være”.

Vi ser på barnet som et menneske med ret til at lære sin

egen lyst og interesse at kende og med ret til at udfolde

sig derefter under hensyntagen til andre mennesker.

Vi lægger vægt på en personlig og tæt kontakt til det

enkelte barn, og er samtidig bevidste om forskellen mellem

forældrene som eksperter på netop deres barn og os som

eksperter på vuggestuebørn i almindelighed.


Haven

Vestervang 14

8000 Aarhus c

tlf. 87 13 80 46

Pædagogisk leder: Vibeke Nielsen

E-mail. vni@aarhus.dk

Haven er en 0-6 års integreret institution. Vi er 53 børn og

11 voksne fordelt på tre grupper. Birken, Bøgen og Asken.

Vuggestuebørnene bor på Birken.

Vi har også Køkken - Hanne som sørger for dejlig økologisk

mad til frokost og en tilkøbsordning til eftermiddagsmad.

Det koster 172.- Vi får hjemmebagte boller, rugbrød og

frugt. ISS gør rent for os.

Vi syntes det skal være sjovt at komme i børnehave hver

dag. For børn, forældre og personale. Vi går efter den gode

stemning, venlighed, grin og ballade. At være selvhjulpen

giver frihed og muligheder. Vi øver og træner, lyne, lukke,

tørre og knappe. Vi tager det alvorligt hvis et barn ikke trives

eller er ked af at komme i børnehave. Vi vil en hverdag

med venskaber, omsorg og god tid.

Vores fysiske rammer er gode. Vi har god plads i et sundt

hus. Vi har et stort fællesrum med mulighed for motorisk

udfoldelse. Vores legeplads er lavet af naturmaterialer og

i naturens farver og den er indrettet så den tilgodeser

børnenes sansemotoriske udvikling. Vi bruger også vores

lokalområde meget. Den gamle By, Botanisk have, den lille

skov, Naturhistorisk museum og børnenes hus.

I perioder udfolder vi os kreativt. Der bliver dramatiseret,

malet og lavet figurer og anden brugskunst af ler.

Haven er et hus fyldt med skønne børn og engagerede

voksne.


FENRISVEJ

VIBORGVEJ

Den

Gamle By

Vestre

Kirkegaard

Møllevejen Grønningen

Elise Smiths

Skole

NØRRE ALLÉ

Botanisk

Institut

KYSTVEJEN

Arkitektskolen

Aarhus

Statsgymnasium

FENRISVEJ

VIBORGVEJ

Handelshøjskolen

Vestervang

Geologisk

Institut

Botanisk Have

Hasle

Kollegiet

4. Maj-kollegiet

Møllevangskolen

Nordre

Kirkegaard

VIBORGVEJ

VESTRE RINGGADE

Stejlagervej

Aarhus

Sygehus

Aarhus

Universitet

PALUDAN-MÜLLERS VEJ

LANGELANDSGADE

Ryhavevej

Chr. Molbechs Vej

1 Hasle Vuggestue 2 Børnehuset Ovenpå 3

Østrevej 30

Fuglebakkevej 66

8210 Aarhus V

8210 Aarhus V

6 7

8

Vuggestuen Kernehuset

Vestervang 12

8000 Aarhus C

Bakkehegnet

Haslehøjvej

Emil Aarestrups Vej

Bogfinkevej

1

Naturhistorisk

Museum

Østrevej

Nattergalevej

NØRREBROGADE

Skt. Johannes

Kirke

SKOVVEJEN

Bakkefaldet

Haslevangsvej

Højkolvej

Minthøjvej

Falkevej

Statsbiblioteket

Hasle

Skole

N. Kochs

Skole

Frydenlundskolen

Storcenter

Nord

Solhøjvej

Blåmejsevej

Tornskadevej

Fuglesangs Allé

VESTRE RINGGADE

4 Børnehaven Vesterbo

5 Vuggestuen Vesterbo

Poul Martin Møllersvej 20

Poul Martin Møllersvej 20

8000 Aarhus C

8000 Aarhus C

D.I.I. Haven

Vestervang 14

8000 Aarhus C

6

7

8

4

5

Kort over placering af Dagtilbuddet Møllevangs

otte selvstændige afdelinger

3

2

Uglevej

Børnehuset Frydenlund

Fuglebakkevej 62-64

8210 Aarhus V

Vuggestuen Vestervang

Vestervang 15

8000 Aarhus C

More magazines by this user
Similar magazines