Dagtilbuddet Møllevang - Dagtilbud-Aarhus

aarhus.inst.dk

Dagtilbuddet Møllevang - Dagtilbud-Aarhus

Vuggestuen Vesterbo

Poul Martin Møllersvej 20

8000 Aarhus C

Tlf. 87138091

Pædagogisk leder: Bodil Vind

E-mail:bovin@aarhus.dk

Normering: Vesterbo er normeret til 44 børn i alderen 0-3

år. Der er 4 stuer: stue 1.

Stue 2.stue 3 samt stue 4.

Personale: Der er ansat i alt 16 medarbejdere, heraf er

der en pædagogisk leder, 8 pædagoger, 4 medhjælpere, 1

lønnet pædagogstuderende, en køkkenleder og en rengøringsassistent.

Profil. Vi har en kultur, der bærer præg af rummelighed,

så der er åbenhed overfor alle børn og forældre. Vi lægger

vægt på plads til forskellighed og respekt for det enkelte

menneske. Vi vil gerne være med til at skabe helhed i det

enkelte barns liv og derfor prioriterer vi forældresamarbejdet

højt.

Vi er børnenes sikre base, hjælper dem med udfordringer

og støtter deres initiativer. Vi arbejder mest med krop

og bevægelse, fordi det lille barn erfarer og udvikler alle

udviklingsområder ved at sanse dem med kroppen. Vi

vægter udeliv meget højt. Vi bruger vuggestuens lille, men

meget velindrettet og udfordrende legeplads, tager på ture

i området, især Botanisk have samt prioriterer ture til skov

og vand med de større børn.

Vi har en høj grad af faglighed, foruden indsigt i det lille

barns udvikling, har vi meget stor erfaring i at arbejde med

børn med handicap.

More magazines by this user
Similar magazines