Din browser understøtter ikke frames.

aarhus.inst.dk

Din browser understøtter ikke frames.

Forældrerepræsentanter

Samira Westberg

(formand, forældreråd

og suppleant til

bestyrelsen)

Maria Pless Jensen

(bestyrelsesmedlem)

Forældreråd i Langenæsstien 6A, 2012-2013

samirawestberg@hotmail.com

mariple@hotmail.com

Sofie Klapp sofie_klapp@hotmail.com

Rikke Rasmussen rikkefrisor@live.dk

Anette I. S. Rannereis aranneries@post.tele.dk

Pernille Finck

(suppleant)

Pia Azzolini

(suppleant)

Personalerepræsentanter

pernillefinck@hotmail.com

pia_majbritt@hotmail.com

Britt Levinsen libelulle@live.dk

Pædagogisk leder

Dorte Grønkjær dogr@aarhus.dk


Forældrerepræsentanter

Charlotte Park Pedersen

(formand)

Tine Hertz Jensen

(bestyrelsesmedlem)

Else Marie Kahr Thomsen

(suppleant til bestyrelsen)

Forældreråd i Langenæsstien 6D, 2012-2013

charlotte_parkp@hotmail.com

tiheje79@gmail.com

emmy@staugaard.org

Dorthe Kjer Voetmann kjervoetmann@gmail.com

Anne Sofie Bjerre Lunkeit asbjerre@hotmail.com

Anne-Kristine Stender

(suppleant)

Personalerepræsentanter

anne.stender@hotmail.com

Annette Harloff annetteharloff@gmail.com

Pædagogisk leder

Dorte Grønkjær dogr@aarhus.dk

Leder for pædagogisk udvikling

Birgitte Madsen bimt@aarhus.dk


Forældreråd i Langenæsstien 6B og Naturbørnehaven Giberhytten, 2012-2013

Forældrerepræsentanter

Lone Møller

(formand)

Dennis Nielsen

(næstformand)

Anne Mette Kalstrup

(bestyrelsesmedlem)

lonelainen41@hotmail.com

dni@ennova.dk

kalstrupam@yahoo.dk

Ann-Birgitte Andersen ann-birgitte@hotmail.dk

Jan Lang Brandsborg janl@bilbasen.dk

Lise Skov Krogh

(1. suppleant, forældreråd

samt suppleant til

bestyrelsen )

Michela Dalhoff Hviid

(2. suppleant)

Tina Fogh

(3. suppleant)

Personalerepræsentanter

Camilla Rajczyk-

Jørgensen

Pædagogisk leder

liseskovkrogh@gmail.com

michela.dalhoff@gmail.com

tina.montanagade@hotmail.com

camillarajczyk@gmail.com

Heidi Rosendahl herj@aarhus.dk


Forældreråd i Projekt Mariendal, 2012-2013

(Naturbørnehaven Langenæsstien og Naturbørnehaven Søndervangskolen)

Forældrerepræsentanter

Vita Kathrine Bisgaard

(formand i forældreråd og

bestyrelsen)

Bibi Westberg

Naturbhv. Søndervangskolen

(næstformand)

Tina Bødker Madsen

(suppleant til bestyrelsen)

vitakathrine@hotmail.com

bibiwestberg@gmail.com

tina.b.madsen@gmail.com

Lene Nørager Poulsen lene-np@get2net.dk

Anne Geertsen Kragebæk ageertsen@hotmail.com

Charlotte Bak Svendsen

(suppleant)

Lisbet Møller Andersen

(suppleant)

Personalerepræsentanter

Dorte Munk Plum

(stedfortræder, Mariendal)

Pædagogisk leder

charmelotte@paradis.dk

lisbetskalender@gmail.com

dopl@aarhus.dk

Morten Obel moro@aarhus.dk

More magazines by this user
Similar magazines