Teknologiafprøvning i svømmebadsanlæg - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Teknologiafprøvning i svømmebadsanlæg - Naturstyrelsen

Teknologiafprøvning i svømmebadsanlæg med henblik på at nedbringe mængden af klor

4.3.2 Forsøgsbeskrivelse

Da virkningen af et fuldskalanlæg, som tidligere beskrevet, er undersøgt og

kendt, var det formålet med dette forsøg at undersøge hvorvidt en delstrømsbehandling

med ozon er tilstrækkeligt til at påvirke den samlede vandkvalitet i

positiv retning.

Forsøget med ozondosering til bassinvandet blev bygget op omkring et standard

ozon-anlæg fra den tyske anlægsproducent CfG Prominent, og placeret i

vandbehandlingsanlægget som vist på nedenstående figur.

Figur 6. Ozonanlæg i forsøgsopstillingen.

Det anvendte ozon-anlæg under forsøget havde en maksimal kapacitet på 15

gram produceret ozon pr. time, og selve ozongassen blev fremstillet ved hjælp

af trykluft leveret af en oliefri kompressor.

Efter tilsætning af ozon på delstrømsrøret, blev vandet ledt gennem et mixer-rør

og videre over i en reaktionstank. Reaktionstanken var forud for igangsætning

af anlægget blevet delvis fyldt med plastlegemer, for yderligere optimering af

opblandingen og kontakttiden mellem bassinvand og ozongas. I alle de gennemførte

forsøg var reaktionstiden fra ozondosering og til udløb i udligningstanken

større end 6 minutter.

14

More magazines by this user
Similar magazines