Teknologiafprøvning i svømmebadsanlæg - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Teknologiafprøvning i svømmebadsanlæg - Naturstyrelsen

Teknologiafprøvning i svømmebadsanlæg med henblik på at nedbringe mængden af klor

forsøgsperioden. Det totale antal af Pseudomonas, antallet af Pseudomonas

aeruginosa, og antallet af Legionellabakterier blev målt i alle de indsamlede

vandprøver.

Legionella kunne på intet tidspunkt påvises i systemet, og Pseudomonas blev

kun sporadisk detekteret. Der kunne således ikke påvises et forhøjet antal af

disse potentielt problematiske organismer.

For at undersøge hvorvidt den dyrkbare del af mikrofloraen i vandet ændrede

sig som følge af den nedsatte klordosering blev vandprøver fra den 2/8, den

14/3, og 6/5 udspredt på kimtalsplader, og de fremvoksende kolonier blev nærmere

identificeret ved hjælp af DNA sekvensering. Her blev i alt fundet 3 typer

af organismer: 2 arter af Pseudomonas (Pseudomonas alkaligenes og en ikke

nærmere identificerbar art) og Mycobacterium abscessus.

Bakterie 8/2 14/3 6/5

Pseudomonas alkaligenes X X X

Pseudomonas sp. X

Mycobacterium abscessus X

Figur 22. Liste over identificerede bakteriekolonier fra kimtalsplader på 3 forskellige

datoer.

Pseudomonas alkaligenes blev genfundet på alle tre tidspunkter, mens de to

øvrige arter kun blev fundet en enkelt gang. Arter af både Pseudomonas og

Mycobacterium er vidt udbredt i miljøet og fundet af dem i svømmebadsvandet

er ikke overraskende.

Der blev også gennemført en generel bestemmelse af mikroorganismer i vandet

ved hjælp af Denaturing Gradient Gel Electrophorese (DGGE). Et eksempel på

en sådan gel er vist i figuren nedenfor.

42

More magazines by this user
Similar magazines