Ungdomsuddannelserne 2012 - Viborg Kommune

dom.viborg.dk

Ungdomsuddannelserne 2012 - Viborg Kommune

UNgdoMS- UddaNNelSerNe Bjerringbro · Viborg · Skive Nykøbing Mors · Thisted 2012


INdHoldSForTegNelSe 2 Indholdsfortegnelse et regionalt vejledningsmateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Uddannelse til alle unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Inden du beslutter dig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Hvad kan forældre gøre? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 UU’s vejledning af unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 andre muligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Produktionsskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 egU erhvervsgrunduddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 STU særlig tilrettelagt uddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 erhvervsuddannelse generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 de tekniske erhvervsuddannelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 de merkantile erhvervsuddannelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Særligt om social- og sundhedsuddannelserne, eUd-indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Særligt om landbrugsuddannelsen, eUd-indgangen dyr, planter og natur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 erhvervsuddannelse til fisker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 de fire gymnasiale uddannelser (nationale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 HF højere forberedelseseksamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 HHX højere handelseksamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 HTX højere teknisk eksamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 STX studentereksamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Institutionsoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 redaktionsgruppe EUD-teknisk: Vicedirektør Mette Selchau, Mercantec EUD-merkantil: Uddannelseschef Anette Hammer, Uddannelsescenter Holstebro SOSU: Souschef Karen Jespersen, Århus Social- og Sundhedsskole Landbrug: Studievejleder Jane Agermose Schütt, Bygholm Landbrugsskole EGU og STU: Centerleder Mogens Schjødt, UU Horsens Hedensted HF: Rektor Nanna Skulvad, Th. Langs HF & VUC, Silkeborg HHX: Forstander Henrik Toft, Ringkøbing Handelsskole HTX: Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, AARHUS TECH STX og IB: Rektor Ole Fjord, Grenaa Gymnasium UU-centre: Centerleder Mogens Schjødt, UU Horsens Hedensted Redaktør: Hanne Kristensen Paustian, UU-Nordvestjylland Oplag: 49.700 hæfter Grafisk tilrettelægning, layout og tryk: Rounborgs grafiske hus, Holstebro Udgives og finansieres af Ungdomsuddannelserne og UU-centrene i fællesskab


et regionalt vejledningsmateriale I dette hæfte kan du og dine forældre få overblik over uddannelsesmuligheder efter 9. og 10. klasse samt få en nærmere præsentation af uddannelsesstederne i dit lokalområde. Det er nu blevet din tur til at beslutte, hvad du vil efter 9. eller 10. klasse. Diagrammet nedenfor viser dine valg- muligheder med henblik på valg af ungdomsuddannelse. Langt de fleste vælger at starte på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Du kan læse mere om erhvervsuddannel- job eller videreuddannelse eUd erhvervsuddannelse 1½ - 5 år Faglært Du bliver uddannet og udlært inden for et bestemt arbejdsområde og kan tage job, videreuddanne dig eller starte som selvstændig Se side 12 serne på side 12-37 og om de gymnasiale uddannelser på side 38-63. Nogle vælger at tage et job som ungarbejder eller et skoleophold på fx en husholdningsskole, før de starter på en ungdomsuddannelse, se side 8. Nogle kan få tilbudt en individuel tilrettelagt uddannelse, se side 10 og 11. Dette hæfte er udarbejdet og finansieret af UU-centrene og ungdomsuddannelserne i Region Midt. Der er udarbejdet fire lokale hæfter, der uddeles til alle elever i 9. og 10. klasse i regionen. gYM gymnasial uddannelse 2 -3 år Student Du bliver forberedt til at studere på en videregående uddannelse, eller du kan tage en erhvervsuddannelse til faglært Se side 38 Kompetencegivende ungdomsuddannelse 9 . eller 10 . klasse andet Se side 8 Hæfterne kan fås gratis ved henvendelse til de lokale UU-centre, se side 7. UU-centrene har ansvaret for uddannelsesvejledning til unge fra 8. klassetrin til 25 år. Er du 15-17 år og ikke i uddannelse eller i et job med uddannelsesperspektiv, skal du i samarbejde med din UU-vejleder udarbejde en plan for, hvorledes du bliver uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse. Planen skal være realistik, underskrevet af dig og dine forældre – og du har pligt til at følge din plan. Ungdomsuddannelse eller job/arbejde egU 2-3 år Se side 10 STU 3 år Se side 11 Individuel ungdomsuddannelse på baggrund af vurdering eT regIoNalT VejledNINgSMaTerIale 3


UddaNNelSe TIl alle UNge 4 Uddannelse til alle unge Ingen uddannelse = store konsekvenser Når det gælder om at få job og klare sig på arbejdsmarkedet, er uddannelse en vigtig forudsætning. Unge og voksne uden anden uddannelse end 9. eller 10. klasse har en meget høj risiko for at blive arbejdsløse. Virksomhederne vil ofte hellere ansætte og satse på medarbejdere, der har gennemført en uddannelse, frem for medarbejdere uden en uddannelse. En uddannelse er derfor vejen til, at du kan forsørge dig selv og få et selvstændigt og godt voksenliv. Det er et politisk ønske og et fælles mål i Danmark, at alle unge gennemfører en uddannelse efter 9. klasse. det handler om at gennemføre! Når du først har en uddannelse, så har du mange flere muligheder for arbejde og videreuddannelse, end du kan tænke dig til her og nu. Selv om det måske ikke lige bliver ønskeuddannelsen, du gennemfører, så har du langt flere muligheder for at få et godt arbejde, når du har en uddannelse. Rigtig mange mennesker arbejder faktisk med noget helt andet, end de er uddannet til fra starten af. Og mange tager efteruddannelse, så de bliver gode til flere ting. Vigtig beslutning at vælge ungdomsuddannelse Du påvirkes af meninger fra mange sider. Derfor er det vigtigt, at du selv indsamler så mange oplysninger som muligt, så du kan foretage din egen vurdering. Brug eVejledning Den giver dig overblik over uddannelsesmuligheder, og du kan stille spørgsmål via mail, sms, chat eller telefon. Brug din UU-vejleder Hvis du har behov for personlig afklaring og vurdering af muligheder Brug dette hæfte som opslagsbog og snak med 3 Dine lærere, som kender dine interesser og studievaner UU-vejlederen, som har overblik over uddannelsesmuligheder Uddannelsesstedernes studievejledere, som ved alt om deres uddannelser Nogle bekendte, som har det job, du gerne vil have Dine forældre, om dine ønsker og planer plus dine forventninger til deres opbakning Venner og bekendte, om dine ideer og deres tanker om uddannelse og job Besøg uddannelsesstederne – og tag dine forældre med! Hvad er eVejledning? eVejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelser og de erhverv, de kan føre til. eVejledning har åbent både om dagen, om aftenen og i weekenden. Du finder eVejledning på internettet på www.evejledning.dk. Du kan frit vælge, hvordan du vil kontakte eVejledning: Du kan ringe, maile, sms'e eller chatte. Bliv godt forberedt ved fx at undersøge 3 Hvor længe varer uddannelsen? Mulige uddannelsessteder, tjek deres hjemmesider Fag, praktikker og eksaminer Adgangskrav og adgangsbegrænsning Faglige og personlige krav under vejs i uddannelsen Hjemmearbejde og opgaver Er uddannelsen målrettet mod job eller mod videreuddannelse? Videreuddannelser og jobmuligheder bagefter Er det svært at få praktikplads eller job/studieplads bagefter? Findes der lignende uddannelser, som også kan være spændende? Har du lyst til at gå i gang med uddannelsen og gøre den færdig Erfaringer fra vejledningsaktiviteter og arbejdet med din uddannelsesplan Besøg uddannelsessteder og få et indtryk af skolemiljøet og stemningen Er der aktiviteter uden for skoletid fx sport, lektiehjælp, musik, fester Hvad skal du betale til bøger og aktiviteter? Muligheder for SU eller elevløn På ug .dk får du mere at vide På UddannelsesGuiden, ug.dk, er al information om uddannelse i Danmark samlet. Her kan både unge og forældre søge oplysninger om de forskellige uddannelser, adgangskrav, job og arbejdsmarked. giv ikke op Vælg en uddannelse 3 du har lyst til at gøre helt færdig 3 med nogle fag eller arbejdsopgaver, som interesserer dig Giv ikke op, selv om det kan være kedeligt eller hårdt en gang i mellem. Det vigtigste er at få gennemført én uddannelse! Og frygt ikke! Du planlægger altså ikke HELE dit liv.


Inden du beslutter dig Du kan vælge at starte på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Ungdomsuddannelserne bygger videre på undervisningen fra 9. klasse. Dog kræver HF, at du har afsluttet 10. klasse. ansøgningsfrist 1 . marts Elever i 9. og 10. klasse skal tilmelde sig via www.optagelse.dk. På din skole vil UU-vejlederen give dig en grundig orientering om, hvordan du taster dit ønske ind, og hvordan dine forældre skal godkende tilmeldingen. Skolen og uddannelsesvejlederen skal også som afslutning på dit skole- og vejledningsforløb give dig en fælles uddannelsesparathedsvurdering ved at krydse af i felterne EUD og GYMNASIAL på din uddannelsesplan. Du er uddannelsesparat, når du har de faglige, personlige og sociale kompetencer, der skal til for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Hvis du søger ind på både en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse, skal din parathed vurderes i forhold til begge. Har du allerede indgået en uddannelsesaftale, foretages der ingen vurdering til en erhvervsuddannelse. Hvis dine forældre ikke er enige i UU´s vurdering (ikke-uddannelsesparat), sendes din ansøgning til den uddannelsesinstitution, du har søgt, som herefter vurderer, om du er uddannelsesparat. Ungdomsuddannelsesinstitutionens afgørelse om parathed skal begrundes og er gældende. Ansøgningen skal være indtastet og godkendt senest 1. marts 2012. Herefter er det UU-centret eller din efterskole mv., som sender ansøgningen videre til uddannelsesstedet. Pligt til at følge en uddannelsesplan Uddannelse er vigtig! Fra 1. januar 2011 har alle mellem 15-17 år pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller deltage i aktiviteter, der sigter mod at blive parat til en ungdomsuddannelse. Der er mange forskellige veje til at blive parat, og i samarbejde med din uu-vejleder skal du lave en uddannelsesplan for din vej til at blive uddannelsesparat. Du har ret til at få de nødvendige tilbud til at blive uddannelsesparat – og du har pligt til at følge din uddannelsesplan! Forældre til uge mellem 15-17 år modtager en månedlig ungeydelse. Hvis du eller dine forældre ikke samarbejder med UU om at gennemføre din uddannelsesplan, kan ungeydelsen inddrages eller omlægges. Udgifter til undervisning Undervisning og bøger er gratis (det gælder dog ikke på private skoler, hvor man selv betaler for undervisningen). På de fleste uddannelser skal du regne med udgifter til fotokopier og lignende. Desuden skal du som regel selv anskaffe dig en lommeregner og visse ordbøger/ fagbøger. Det får du besked om, når du starter på din uddannelse, så vent med at anskaffe tingene til du ved, hvad du skal købe. Endvidere skal du selv dække udgifterne til eventuelle studierejser m.m. Tog eller bus til skole Går du på en ungdomsuddannelse, kan du få rabat på den daglige transport til din skole. Det sker ved, at du køber et HyperCard på www.mituddannelseskort. dk. Et HyperCard koster 300 kr. om måneden, og du skal bestille med NemID. Er du tvivl, så spørg din uu-vejleder eller på dit uddannelsessted. SU Du kan få SU til din uddannelse fra kvartalet efter, du fylder 18 år, hvis du ikke i forvejen får elevløn. Når du er under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du normalt kun få SU med satsen for hjemmeboende, også selv om du er flyttet hjemmefra. I 2011 er SU’en til hjemmeboende mellem 1.215 - 2.728 kr. pr. måned afhængigt af dine forældres indkomst (før skat). Hvis din uddannelse begynder efter den 20. i måneden, kan du tidligst få SU fra den efterfølgende måned. Læs mere på www.su.dk eller spørg din UU-vejleder. Bo-muligheder Hvis du ønsker at flytte hjemmefra, når du starter på din ungdomsuddannelse, er der en del uddannelsesinstitutioner, som enten ligger i nærheden af et kollegium eller har tilknyttet et skolehjem eller en kostafdeling. Spørg studievejlederne på uddannelsesstedet eller din UU-vejleder om muligheder, priser og regler for SU m.v. Du kan også søge en ungdomsbolig, når du er under uddannelse. gode uddannelsesvaner At gennemføre en uddannelse vil kræve en indsats af dig. Og det er vigtigt, at du holder fokus på din plan og dit mål og lige af og til tager en kammeratlig snak med dig selv og giver dine hverdagsvaner et alvorligt eftersyn: ? Får du den nødvendige nattesøvn, eller er du på nettet ud på de små timer? Får du spist morgenmad, eller vælter du lige op af sengen og ud ad døren? Får du smurt madpakke, eller betaler du kassen for hurtigmad i frokostpausen? Møder du hver dag, eller tager du af og til en hjemmedag uden særlig grund? Får du lavet lektier, eller kom du lige til at lave noget andet? Har du styr på privatøkonomien, eller er der lavvande i kassen efter den 18. i hver måned? Passer du på dig selv, eller kniber det lidt med humøret eller konditionen? Er din uddannelse taber i kampen mod fritidsjob, fritidsinteresser, venner og festlige byture? Det er vigtigt, at du får en god struktur på din dagligdag og har nogle voksne og nogle gode venner, som kan støtte og hjælpe dig, når du har brug for det. Brug for en mentor? I de år, hvor du skal tage en uddannelse, skal du også til at klare den svære overgang fra ung til voksen. Følelsen af pludselig at stå helt alene med ansvaret for ”det hele” kan virke både overvældende og kaotisk. Det er rart at have nogle voksne at dele tankerne med og få hjælp og støtte fra. Hvis du har brug for at have en voksen, som kan følge dig under din uddannelse og give dig støtte og opmuntring, skal du snakke med din UU-vejleder om at få en mentor. En mentor kan du spørge til råds, og I kan drøfte de faglige og personlige problemstillinger, som du vil møde undervejs i din uddannelse. INdeN dU BeSlUTTer dIg 5


HVad KaN Forældre gøre? 6 Hvad kan forældre gøre? Forældre til unge, der skal foretage et uddannelsesvalg, kan let føle sig i et dilemma: Skal vi som forældre blande os uden om og helt overlade uddannelsesvalget til den unge selv, eller skal vi prøve at påvirke i den retning, vi selv synes, er den rigtige? Det bedste svar er, at de unge selv mener, at de har brug for støtte, og at forældrene skal være med. Undersøgelser viser, at mere end 70% af de unge henter inspiration og støtte fra både far og mor, og at forældre kommer på en sikker førsteplads, når de unge skal vurdere, hvem der har størst betydning for dem i deres valg af uddannelse. Her følger nogle råd og vink til forældre, der vil forberede sig på at blive gode medspillere. Snak med den unge Undervejs i 8., 9. og 10. klasse har de unge vejledningssamtaler med klasselæreren, en e-vejleder eller en UU-vejleder, og de deltager i forskellige vejledningsaktiviteter fx skolebesøg, introduktionskurser, brobygningsforløb og erhvervspraktik. Vær med til at forberede de unge godt på samtalerne og aktiviteterne, og følg op bagefter ved at spørge til de unges indtryk og udbytte. Søg opdateret viden på internettet Uddannelsessystemet er under konstant forandring og udvikling, og uddannelser skifter løbende både navn og indhold. Informationer fra „dengang man selv var ung“ er ofte værdiløse. Til gengæld er den nyeste viden lettere end nogen sinde at få fat på via internettet. På www.ug.dk eller på uddannelsesinstitutionernes egne hjemmesider finder I nemt relevante og opdaterede informationer. Benyt også eVejledning på nettet. Det er for alle: Elever, forældre, unge og voksne. Du finder eVejledning på www.evejledning.dk. deltag i arrangementer På mange skoler arrangeres særlige uddannelsesaftener for forældre og elever. Samtlige ungdomsuddannelser har åbent-hus-arrangementer typisk i januar eller februar måned. Se mere på bagsiden af dette hæfte. At komme ud på en uddannelsesinstitu- tion og ved selvsyn opleve miljøet og snakke med elever og undervisere er en god mulighed for at få et realistisk indtryk af dagligdagen på uddannelsen. Mange forældre kender også personer i mange forskellige brancher og har der- ved et værdifuldt „netværk“, som kan give den unge personlig og realistisk vejledning om krav, arbejdsvilkår og beskæftigelsesudsigter inden for et fagområde. Vær realistisk og tænk bredt Forældre ønsker det bedste for deres børn, men vær realistisk når I sammen med jeres datter/søn vurderer uddannelsens krav til evner og arbejdsindsats samt de fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Mange unge træffer hurtige beslutninger om valg af uddannelse for så senere at opleve, at det ikke er realistisk at gennemføre uddannelsen, fx fordi der kun er ganske få uddannelsespladser til rådighed. Snak med den unge om alternativer og beslægtede uddannelsesmuligheder. Mange unge får brug for at have en plan B i baghånden. det vigtigste er at gennemføre én uddannelse Selv om den unge ikke går i gang med drømmeuddannelsen, så er mulighederne for efterfølgende at få et godt arbejde langt bedre, når man har en uddannelse. Mange unge og voksne vil komme til at arbejde med noget andet, end de oprindeligt er uddannet til. Men en grundlæggende uddannelse er en forudsætning for, at man kan tilegne sig en nødvendig løbende efteruddannelse. den svære overgang til voksenlivet I den livsfase, hvor en ungdomsuddannelse begynder, udsættes den unge for mange påvirkninger, forandringer og krav. Følelsen af pludselig at stå alene med ansvaret for „det hele“ kan virke både overvældende og kaotisk. Som forældre kan man hjælpe den unge med at strukturere dagligdagen og holde fokus på uddannelsen ved at drøfte, hvad det konkret kræver af den unge: 3 At få den nødvendige søvn At få spist noget fornuftigt morgenmad, så kroppen og hjernen har brændstof At få smurt madpakke, så man ikke lever af slik, chips, junkfood og cola At møde op til undervisningen selv om man føler sig flad og uoplagt At prioritere og finde tid til at lave lektier og forberede næste dags undervisning At have styr på økonomi og forbrug At fritidsinteresser, fritidsjobs og festlige byture ikke overskygger uddannelsen At holde krop og hjerne i god form med sunde madvaner og motion At forholde sig til de unges liv og uddannelse på en positiv og støttende måde er at vise interesse og signalere til de unge, at de betyder noget. Og det er netop den ballast og tryghed, de unge har brug for at have med i bagagen. Derfor er det forpligtende samarbejde om elevens uddannelsesplan mellem den unge, forældre, skole og UU afgørende for, at alle unge får en uddannelse eller er i job med uddannelsesperspektiv.


UU’s vejledning af unge Kommer du i den situation, at du vil skifte uddannelse eller stoppe undervejs i din uddannelse, er det meget vigtigt, at du først snakker sagen godt igennem med din kontaktlærer, mentor, en studievejleder eller din UU-vejleder. En vejleder kan hjælpe dig med at få tænkt fordele og ulemper godt igennem, inden du træffer et valg om at skifte uddannelse eller stoppe. En vejleder kan også oplyse dig om mulighederne for at skifte over til en anden uddannelse, uden at du skal begynde helt forfra igen. Princippet i det danske uddannelsessystem er nemlig, at man ikke skal gennemgå det samme to gange. Under alle om stændigheder kan du senere få brug for at kunne dokumentere, hvilken undervisning du har fået. Du bør derfor bede dit uddannelsessted om at lave et bevis til dig, for den undervisning du har gennemført. UU-centre i region Midt UU Skive Torvegade 10 7800 Skive Tlf. 9915 5690 www.uuskive.dk UU-Nordvestjylland Nørreport-Centret Nørregade 58, 2. sal 7500 Holstebro Tlf. 9664 3040 www.uu-nordvestjylland.dk UU-Viborg Jobcenter Viborg Fælledvej 1, stuen 8800 Viborg Tlf. 8787 4444 www.uuviborg.dk UU randers Toldbodgade 3, 5. sal 8900 Randers C Tlf. 8915 4747 www.uu.randers.dk UU djursland Sønderport 6 A 8500 Grenå Tlf. 8959 2966 www.uu-djursland.dk Ungdommens Uddannelsesvejledning er også for dig, der har forladt skolen efter 9. eller 10. klasse. UU kan hjælpe med oplysninger om muligheder for uddannelse, erhverv og beskæftigelse. Du kan blandt andet få hjælp og vejledning, hvis du: 3 Vil søge ind på en uddannelse 3 Vil skifte til en anden uddannelse 3 Bliver ledig 3 Skal søge bolig 3 Er kommet i tvivl om din uddannelse Vil have lavet en uddannelsesplan 3 Du kan også få information om: 3 Jobsøgning 3 Højskoleophold 3 Arbejde/ophold i udlandet 3 SU og uddannelseskort 3 Optagelseskrav og ansøgningsfrister til ungdomsuddannelser UU ringkøbing Fjord Dyrvigsvej 9 6920 Videbæk Tlf. 9974 1516 www.uu-ringfjord.dk UU-Herning Skolegade 12 7400 Herning Tlf. 9628 7530 www.uu-herning.dk UU Ikast-Brande Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Tlf. 9960 4200 www.uuib.dk UU Silkeborg Drewsensvej 60 8600 Silkeborg Tlf. 8970 5800 www.uusilkeborg.dk UU-Favrskov Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf. 8964 4280 www.uu-favrskov.dk Går du ikke i gang med en ungdomsuddannelse, eller afbryder du din uddannelse, vil en UU-vejleder kontakte dig med jævne mellemrum for at høre om dine planer og tilbyde dig information og vejledning om uddannelse og beskæftigelsesmuligheder. Det er vigtigt, at du henvender dig til UU, når du mangler hjælp til at træffe valg om uddannelse eller beskæftigelse. Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet Er du 15-17 år og ikke i uddannelse eller i et job med uddannelsesperspektiv, skal du i samarbejde med din UU-vejleder udarbejde en plan for, hvorledes du bliver uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse. Planen skal være realistik, underskrevet af dig og dine forældre – og du har pligt til at følge din plan. UU Århus-Samsø Værkmestergade 15 8000 Århus C Tlf. 8940 5975 www.uu-aarhus.dk UU odder Skanderborg Bakkedraget 1 8362 Hørning Tlf. 8794 7600 www.uu-os.dk UU Horsens Hedensted Rådhustorvet 4 8700 Horsens Tlf. 7629 3080 www.uuhorsenshedensted.dk UU’S VejledNINg aF UNge 7


aNdre MUlIgHeder 8 andre muligheder Nogle vælger at tage et job som ung- arbejder eller et skoleophold fx et husholdningskursus, før de starter på en ungdomsuddannelse. Husholdningskurser på de frie fagskoler De frie fagskoler tilbyder husholdningskurser, som varer mellem 20 og 42 uger og indeholder både undervisning og samvær. Husholdningsfag har en fremtrædende plads i undervisningen, og der er mulighed for at vælge linier med bl.a. 10. klassefag. Mange tager kurserne inden de går i gang med fx pædagog-, social- og sundheds- samt køkken/levnedsmiddeluddannelserne. For at blive optaget som elev skal du være fyldt 16 år eller have afsluttet 9 års skolegang. Du kan få yderligere oplysninger hos UU-vejlederen eller på husholdningsskolerne: Skolen for gastronomi, Musik & design Højskolevej 9, 7100 Vejle Tlf. 7585 8012 www.skolenfor.dk Bøgevangskolen Vejle Husholdningsskole Bøgevang 18, 7100 Vejle Tlf. 7582 1176 www.boegevangskolen.dk Sansestormerne – skolen for mad og appetit på livet Tretommervej 33, 8240 Risskov Tlf. 8617 8511 www.sansestormerne.dk linieskolen Østergade 77, 8370 Hadsten Tlf. 8698 0145 www.linieskolen.dk StruerSkolen Vesterled 7 7600 Struer www.struerskolen.dk Kost & Tekstilskolen Rødding Præstegårdsvej 11 6630 Rødding www.kostogtekstilskolen.dk odense Fagskole Ørstedsgade 28 5000 Odense www.ofag.dk Skårupskolen Klingstrupvej 5 5881 Skårup www.skaarupskolen.dk TronsøSkolen Tronsø Parkvej 40 7200 Grindsted www@tronsoeskolen.dk Trainee-forløb/forpraktik for 15-17 årige Vil du gerne arbejde i en virksomhed, før du træffer dit valg om uddannelse, så er et trainee-forløb måske noget for dig! Du skal finde en virksomhed, som vil ansætte dig 3-6 måneder som trainee med løn. Du får her kendskab til et uddannelses- og arbejdsområde og en virksomhed, som du efterfølgende kan samarbejde med om en erhvervsuddannelse og eventuelt indgå en uddannelsesaftale med. Du kan få et trainee-forløb inden for forskellige håndværk og fagområder fx metal-, træ-, vvs- og el-branchen. Der kan også være mulighed for at komme i kortere ulønnede erhvervspraktikker eller længere arbejdspraktikker med aflønning som forberedelse til dit uddannelsesvalg. Tal med din UU-vejleder om dine muligheder for et trainee-forløb, en erhvervspraktik eller et arbejdstræningsforløb. job og uddannelse i udlandet Et udlandsophold kan være meget lærerigt – og der er mange muligheder. På www.udiverden.dk kan du læse om alt fra job som fx au-pair til sprogkurser og længerevarende uddannelsesophold. almen Voksenuddannelse, aVU AVU er en forkortelse for Almen Voksenuddannelse, som er et tilbud om uddannelse for unge og voksne primært på 9. og 10. klasses niveau. AVU tilbydes på voksenuddannelsescentre - kaldet VUC - og giver adgang til til ungdomsuddannelserne som en 9. eller 10. klasse. Når du er over 18 år, har du ret til at få undervisning på VUC. Har du mindst 23 lektioner om ugen, kan du søge SU. Hvis du er under 18 år, er det kommunen, der skal betale for undervisningen og således bestemmer, om du må gå på VUC som led i din uddannelsesplan. Din UU-vejleder kan hjælpe dig med at vurdere behovet og undersøge, om det er en mulighed i din kommune. På AVU kan du læse forskellige fag enkeltvis, eller du kan tage en samlet Almen Forberedelseseksamen som bl.a. giver dig direkte adgang til den 2-årige hf, hvis du har fået mindst 02 i alle de krævede fag. Almen Forberedelseseksamen består af 5 fag: Dansk eller dansk som andet sprog, matematik samt engelsk på niveau D, naturvidenskab på niveau G og et af fagene: Historie, samfundsfag, tysk eller fransk på niveau G. Fagniveauer 3 3 3 3 D-niveau er højeste niveau på AVU og ligger et niveau over 10. klasse. F- og E-niveau svarer til 10. klasse. G-niveau svarer til 9. klasse. Basis er grundlæggende undervisning under 9. klasses niveau. På www.vuc.dk kan du finde dit nærmeste voksenuddannelsescenter, VUC.


Produktionsskole Produktionsskolen er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. 3 Er du i tvivl om, hvilken vej du skal gå for at finde job eller uddannelse? Føler du dig ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse? Har du svært ved at finde et job? Er du droppet ud af en ungdomsuddannelse? Har du brug for en tænkepause med vejledning og afklaring? Så er et ophold på en produktionsskole faktisk noget for dig! På produktionsskolen møder du andre unge, og du arbejder med praktiske opgaver og får mulighed for at afprøve dig i flere værksteder og inden for forskellige fagområder. Og du har mulighed for at samle op på det, som du kan i dansk, matematik og andre fag. Formålet med dit ophold på en produktionsskole er, at du personligt og fagligt bliver klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller får et job med et uddannelsesperspektiv, så du senere kan tage en uddannelse. Hænder og bøger Produktionsskolerne har mange forskellige slags værksteder. Du kan arbejde med træ, metal, tekstiler og køkken, eller du kan arbejde med økologisk gartneri og landbrug. Der kan også være værksteder med video og filmfremstilling, grafisk produktion og udarbejdelse af hjemmesider eller fx et skibsprojekt eller kunstprojekter. På en produktionsskole laver du noget, der kan bruges og købes af andre. Derfor skal kvaliteten være i top, og på værkstederne undervises du af faglærere med bred faglig viden og erfaring. Det praktiske arbejde på skolen er udgangspunktet for din udvikling, og undervisningen i de almene fag som dansk og matematik sker ud fra, hvad netop du har brug for i dit videre forløb mod uddannelse eller job. Efter aftale med produktionsskolen kan din undervisning også føre til eksamen, fx 9. eller 10. klasses afgangsprøve. Produktionsskoler samarbejder med ungdomsskoler eller VUC om undervisning i almindelige skolefag fx dansk, matematik og engelsk. Produktionsskolerne samarbejder også med lokale erhvervsskoler, så du som led i dit ophold på en produktionskole får indsigt i krav og muligheder for at gennemføre en erhvervsuddannelse på teknisk skole, handelsskole, landbrugsskole, søfartsskole, social- og sundhedsskole m.fl. (kombinationsforløb). Praktik på både private og offentlige virksomheder vil også kunne være en del af dit forløb, hvis det passer ind i den uddannelsesplan, som du laver sammen med skolen og jævnligt skal have justeret. Derfor er vejledning en vigtig del af dit ophold på en produktionsskole. Det er din plan – og den omhandler dit liv! Hvornår og hvor længe Produktionsskolerne optager elever hele tiden, og du kan normalt gå der op til et år. Hvor længe du er på produktionsskolen afhænger af dig selv og din uddannelsesplan. Undervisningstiden er 30-35 timer om ugen. Der er mødepligt som på enhver anden arbejdsplads. Hvem kan optages Du skal have opfyldt din undervisningspligt og være under 25 år. Du har ikke gennemført en ungdomsuddannelse. Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning, der skal godkende din optagelse på en produktionsskole. økonomi Undervisningen er gratis. Du modtager en skoleydelse, som i 2011 er 628 kr. pr. uge for unge under 18 år, 810 kr. pr. uge for hjemmeboende unge over 18 år, og 1.503 kr. pr. uge for udeboende unge over 18 år. Yderligere oplysninger Flere produktionsskoler tilbyder også erhvervsgrunduddannelsen, EGU. Da skolerne er forskellige, er det en rigtig god idé at kontakte den enkelte skole for at høre nærmere om netop deres tilbud – og tal også med din uu-vejleder herom! Produktionshøjskolen Marienlyst Marienlystvej 17-19 7800 Skive Tlf. 9751 0133 www.skivephs.dk Favrskov Produktionsskole Sophielundsvej 1B 8860 Ulstrup Tlf. 8646 4644 www.favrskov-ps.dk Morsø Produktionsskole – rolstruphus Elsøvej 101 7900 Nykøbing Mors Tlf. 9970 6105 www.rolstruphus.dk Produktionsskolen i Herning Kommune Sebbesandevej 2, Tjørring 7400 Herning Tlf. 9726 7011 www.phhern.dk Hobro Produktionshøjskole Døstrupvej 1 9500 Hobro Tlf. 9852 4066 www.hph.dk ProdUKTIoNSSKole 9


egU erHVerVSgrUNdUddaNNelSe 10 egU erhvervsgrunduddannelse Hvem kan tage en egU? Erhvervsgrunduddannelsen er for unge mellem 16 og 30 år, som ikke er i gang med en uddannelse. 3 Har du lyst til at få en kort uddannelse uden for meget teori og skole Har du lyst til at arbejde praktisk? Har du prøvet at tage en uddannelse, men måtte stoppe inden du blev færdig ... så er EGU’en måske noget for dig! Du kan bruge en EGU til at forbedre dine muligheder for: 3 At fortsætte i en anden uddannelse At få et job 3 Uddannelsen Uddannelsen varer normalt 2 år – evt. 3 år. Unge over 19 år, der har haft mindst ½ års erhvervsarbejde på fuld tid, kan tage uddannelsen på 1½ år. Uddannelsen består dels af praktik og dels af undervisning på én eller flere skoler i 20-40 uger. Uddannelsen tilrettelægges efter dine interesser, evner og de lokale muligheder. Den kan foregå inden for mange forskellige jobområder fx service, lager, transport, metal, social- og sundhed, køkken, butik m.m. EGU kan sammensættes af elementer fra forskellige fagområder, så uddannelsen passer til netop dig og de aktuelle jobmuligheder. Undervisningen kan foregå på en række forskellige skoler fx højskole, efterskole, AMU-center, daghøjskole, produktionsskole, ungdomsskole, VUC, teknisk skole, landbrugsskole, handelsskole eller social- og sundhedsskole. Praktikken foregår på en eller flere offentlige eller private virksomheder. Du skal selv være med til at tilrettelægge uddannelsen sammen med en EGUvejleder. I fællesskab udarbejder I en uddannelsesplan for din EGU. Som EGU-elev har du en uddannelseskontrakt med kommunen. Skoleydelse og løn I EGU får du løn under hele uddannelsen. I skoleperioden får du en skoleydelse, som i 2011 er 628 kr. pr. uge for unge under 18 år og 1.503 kr. pr. uge for unge over 18 år. I praktikdelen får du løn efter de aftaler, som gælder for elever i erhvervsuddannelse. Uddannelsesbevis Efter gennemførelse af en erhvervsgrunduddannelse får du et uddannelsesbevis, som viser, hvad du har lært i de forskellige praktiske og skolemæssige dele i din EGU. Hvordan kommer du i gang? Der er ikke fri adgang til uddannelsen, men optagelse sker efter vejledning og indstilling fra din uu-vejleder eller en anden vejleder. Spørg din uu-vejleder om, hvordan mulighederne er i din kommune. Se oversigt over UU på s. 7. To eksempler på egU Herefter kan du se to konkrete eksempler på EGU. Social- og sundhedsområdet EGU-plejemedhjælper er for dig, der vil arbejde som medhjælper på plejehjem og andre dag-og døgninstituitioner for ældre og handicappede eller som vil fortsætte på social-og sundhedshjælperuddannelsen. Praktikken på 1½ år kan fx planlægges på tre forskellige arbejdssteder med start i en vuggestue eller børnehave, derefter på et dagcenter og plejehjem for ældre, inden du slutter af med at arbejde i hjemmeplejen. Dit skoleforløb kan være ½ år på social- og sundshedsskolen, hvor du fx lærer om: • Børns udvikling og trivlsel • Voksne med handicap • Raske ældre med behov for aktiviteter og service • Omsorg og pleje til syge, ældre og døende Butik og lager EGU-Service-Butik er især for dig, der vil arbejde som medhjælper i dagligvarebutikker og på lagre eller som vil fortsætte på en erhvervsuddannelse inden for butik og handel. Praktikken på 1½ år kan fx planlægges på 3 forskellige arbejdssteder med start i en dagligvarebutik, derefter i en kiosk eller servicestation, inden du slutter med at arbejde på et lager i et handelsfirma eller en produktionsvirksomhed. Dit skoleforløb kan være på ½ år på handelsskolen, hvor du fx lærer om: • Kundebetjening og telefonpasning • Ordresedler, varemodtagelse og fakturaer • Personlig fremtræden fx kropssprog og hygiejne • Dekoration, skilte og reklamer • Tekstbehandling, mail og lagerstyring


STU særlig tilrettelagt uddannelse STU er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen tilbydes til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, bl.a. unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge, der har fået en hjerneskade. Uddannelsen er således målrettet unge, der har opfyldt undervisningspligten, men ikke har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte eller en erhvervsgrunduddannelse, EGU. Det er vigtigt, at alle unge i Danmark kan få en uddannelse – også selv om særlige forhold gør sig gældende. Uddannelsen skal give dig kompetencer, så du kan leve et selvstændigt og aktivt voksenliv. Samtidig skal uddannelsen give dig tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor du kan møde nye venner og få nye sociale erfaringer. Formålet med uddannelsen er at tilbyde dig og andre unge med særlige behov en individuel tilrettelagt uddannelse tilpasset dine behov og kvalifikationer samt modenhed og interesser. Gennem din uddannelse opnår du personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksen-livet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. om uddannelsen Uddannelsen består af elementer af undervisning, træning og praktiske aktiviteter, herunder bo-undervisning og praktik i virksomheder og institutioner. Uddannelsen kan indledes med et afklaringsforløb på indtil 12 uger. Her udarbejder UU-centret en uddannelsesplan over din uddannelse sammen med dig og dine forældre. I din uddannelsesplan beskrives: • Hvad skal du lære og hvorfor? • Hvornår skal du det? • Hvor skal du have de forskellige dele, som uddannelsen stykkes sammen af? • Hvor lang tid tager hver del? Uddannelsesplanen underskrives af dig, og også af dine forældre, hvis du er under 18 år. Uddannelsen skal indeholde fag og aktiviteter, herunder bo-undervisning, der: 3 3 3 Fremmer din personlige udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet Fremmer din evne til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv Er rettet mod udvikling af kompetencer til brug i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer. Der er regler for omfang og varigheder af de praktikforløb og den undervisning, der indlægges i din uddannelsesplan. Uddannelsen kan gennemføres på forskellige uddannelsesinstitutioner og skal tilpasses til dine uddannelsesbehov. Vejledning Du bliver vejledt og støttet under hele uddannelsesforløbet. UU-centret sørger for, at din uddannelsesplan mindst 1 gang årligt vurderes og justeres i forhold til målene med din uddannelse. Justeringen sker efter samråd med dig og dine forældre eller værge. Hvordan kommer jeg i gang med uddannelsen? UU-centret orienterer dig og dine forældre om uddannelsen. UU skal vurdere, om du indgår i målgruppen for uddannelsen, og om du skal tilbydes en 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Du kan ikke bare selv vælge uddannelsen. Hvis uddannelsen er noget for dig, udarbejder UU i samarbejde med dig og dine forældre et udkast til en uddannelsesplan for din uddannelse. UU indstiller til kommunen, at du optages på ungdomsuddannelsen, hvorefter kommunen afgør, om du skal tilbydes uddannelsen og på hvilke vilkår. Uddannelsesbevis Ved ungdomsuddannelsens afslutning sørger kommunen for, at der udstedes et kompetencepapir, der indeholder en beskrivelse af, hvad du har lært og hvilke kompetencer, du har opnået. Afbryder du uddannelsen, udstedes et kompetencepapir for de uddannelsesdele, du allerede har færdiggjort. Yderligere oplysninger Kontakt UU-centret i din hjemkommune, se side 7. STU SærlIg TIlreTTelagT UddaNNelSe 11


erHVerVSUddaNNelSe geNerelT 12 erhvervsuddannelse generelt de 12 indgange til erhvervsuddannelserne 1 . dyr, planter og natur Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg 2 . Produktion og udvikling Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industriprodukter 3 . Strøm, styring og it Vi leverer løsninger, opbygger, installerer og reparerer tekniske installationer og it-systemer inden for byggeri, bolig og erhverv 4 . Bil, fly og andre transportmidler Vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, lastvogne, motorcykler, fly og andre transportmidler 5 . Bygge og anlæg Vi designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver om bygninger og anlæg 6 . Bygnings- og brugerservice Vi servicerer og sikrer faciliteter og events 7 . Transport og logistik Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden 8 . Medieproduktion Vi anvender teknisk udstyr til at designe og fremstille medieprodukter 9 . Mad til mennesker Vi forarbejder og fremstiller fødevarer samt tilbereder, sælger og serverer måltider. Vi rådgiver om kost, ernæring og madoplevelser 10 . Krop og stil Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære samt personlig stil og design 11 . Merkantil Vi administrerer og handler for offentlige og private kunder og virksomheder 12 . Sundhed, omsorg og pædagogik Vi støtter mennesker i deres udvikling og yder omsorg og pleje øvrige uddannelser Uddannelser inden for søfart, fiskeri, tekstil mv. Yderligere informationer kan ses på www.elevplan.dk eller på www.ug.dk Faglært Med en erhvervsuddannelse (EUD) bliver du faglært inden for et bestemt fagligt område. En erhvervsuddannelse giver dig også mulighed for at tage en videregående uddannelse bagefter. En erhvervsuddannelse består dels af undervisning på skole, dels af praktisk oplæring og arbejde i en virksomhed. Nogle erhvervsuddannelser er forholdsvis korte og tager mellem 1½ og 2½ år. De fleste erhvervsuddannelser har dog typisk en samlet uddannelsestid på ca. 4 år. En erhvervsuddannelse kan også tilrettelægges som et EUX-forløb, så uddannelsen yderligere giver studiekompetence på niveau med HF. Hvis du har en uddannelsesplan og en uddannelsesparathedsvurdering til EUD, kan du begynde på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Du søger om optagelse på det uddannelsessted, som tilbyder din uddannelse via www.optagelse.dk. Du skal være opmærksom på, at der er adgangsbegrænsning til visse uddannelser. Har du en praktikplads på forhånd, kan du starte med at indgå en uddannelsesaftale og tage en del af praktikken, inden du begynder på skole. erhvervsuddannelser foregår på 3 Tekniske skoler 3 Landbrugsskoler 3 Handelsskoler 3 Social- og sundhedsskoler Der findes 110 uddannelser med 308 trin eller specialer fordelt på de 12 indgange. økonomi under uddannelsen Når du er over 18 år, kan du søge SU til de dele af uddannelsen, hvor du ikke får elevløn fx grundforløbet. Når du har underskrevet en uddannelsesaftale og starter på praktikforløbet, får du elevløn fra din arbejdsgiver. Du får også løn i de perioder, hvor du skal på skole undervejs i praktikforløbet. Uddannelses- og erhvervsvejlederne på uddannelsesstederne kan oplyse dig, hvad elevlønnen er inden for de forskellige brancher. Bliver du optaget i skolepraktik, får du en skoleydelse. Skal du med tog eller bus til skole, kan du på visse betingelser få tilskud til transportudgifter. Når du er i praktik og får løn, skal du selv dække dine daglige transportudgifter til og fra arbejde. eUX – erhvervsuddannelse med studiekompetence En erhvervsuddannelse kan også tilrettelægges således, at den giver studiekompetence på niveau svarende til HF. Du tager eux i forbindelse med, at du tager din erhvervsuddannelse. Et EUX-forløb er tilpasset den enkelte erhvervsuddannelse, og kan være forskellig fx for elever i en elektrikeruddannelse og elever i tømreruddannelse. Alle EUX-forløb skal dog indeholde: • Dansk på A-niveau, engelsk på B- niveau samt matematik og samfundsfag på C-niveau. • Derudover skal du have yderligere et antal fag på A-, B- eller C-niveau. Og tilsammen skal du have mindst to fag på B-niveau eller højere. • Du skal lave en større skriftlig opgave. • Så skal du gennemføre et skriftligt eksamensprojekt, hvor der indgår flere fag. Uddannelsestiden vil være væsentlig længere end den "normale" længde for den pågældende erhvervsuddannelse, for at du kan gennemføre de gymnasiale fag og projekter. Uddannelsen afsluttes med svendeprøve og eksamen i de gymnasiale fag og projekter, og du får udstedt et EUX-bevis med karakterer. En erhvervsuddannelse med et EUX- bevis giver adgang til videregående uddannelse og gymnasiale suppleringskurser på lige vilkår med de gymnasiale uddannelser. Du får det man kalder "generel studiekompetence".


Praktikplads Det er i praktiktiden, du får afprøvet de ting, du har lært under skoleopholdene. På praktikstedet bliver du ansat som lærling/elev, og du får løn for at arbejde. Du skal tage del i de daglige opgaver og yde en arbejdsindsats på lige vilkår med de øvrige ansatte på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at du går positivt ind i de arbejdsopgaver, som din arbejdsgiver stiller dig, både de udfordrende og spændende opgaver og de mere rutineprægede og kedsommelige opgaver. Du skal passe dit arbejde omhyggeligt og stabilt, og du skal følge de regler og retningslinier, der gælder på arbejdsstedet. For at kunne starte på et praktikforløb skal du have en praktikplads i en virksomhed, som er godkendt til at uddanne elever. Det er dit eget ansvar at skaffe en praktikplads. Erhvervsskolerne hjælper dig gerne med at finde en praktikplads og indgå en uddannelsesaftale mellem dig og praktikstedet. Uddannelsesaftalen gælder også som en ansættelseskontrakt, og de første 3 måneder er gensidig prøvetid. Inden for erhvervsuddannelserne på teknisk skole og handelsskole må praktikforløbet godt fordeles på flere forskellige praktiksteder. Inden for landmandsuddannelsen er der krav om, at du undervejs i uddannelsen skal arbejde på mindst 2 forskellige praktiksteder. På de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser er det uddannelsesstedet, som skal sørge for, at der er praktikpladser til eleverne. Praktik i udlandet Det er muligt at tage en del af praktikken eller hele praktikken i udlandet, fx i et andet EU-land. Snak med skolens uddannelses- og erhvervsvejledere om mulighederne for praktik i udlandet, hvis du kunne tænke dig at prøve det undervejs i din erhvervsuddannelse. På skole i praktikforløbet Undervejs i praktikforløbet skal du på skole i kortere perioder på en erhvervsskole, som har specialiseret sig inden for den uddannelse, du er i gang med. Hvis skolen ligger langt væk fra din bopæl, vil du have mulighed for at bo på skolen. På det sidste uddannelsesforløb skal du til en afsluttende prøve. Som afgangsbevis får du et svendebrev eller et uddannelsesbevis og dermed ret til at kalde dig faglært. (kan tilrettelægges med studiekompetence, eUX) Hovedforløbet Uddannelsesaftale Skolepraktik grundforløbet 12 indgange Skoleadgang Praktikadgang Mesterlære 9 . eller 10 . klasse Skolepraktik I visse uddannelser på handelsskoler og tekniske skoler kan elever, der forgæves har forsøgt at finde en praktikplads, i stedet få tilbudt at gennemføre praktikforløbene på skolen. Det kaldes skolepraktik og er en garanti for, at man kan færdiggøre sin uddannelse, selv om man ikke kan skaffe en praktikplads. For at kunne komme i skolepraktik skal man opfylde nogle egnethedskrav og blandt andet være aktiv praktikpladssøgende over hele landet og inden for flere forskellige uddannelsesområder. Dvs. du selv skal have gjort en kraftig indsats for at finde en praktikplads. Du skal være villig til at søge praktikplads over hele landet og tage imod en plads, selv om den ligger i den anden ende af landet. Du skal også søge praktikplads og tage imod en plads inden for alle de uddannelsesområder, som dit grundforløb giver dig mulighed for at gå videre med. Hvis du siger nej tak til en praktikplads, fordi du ikke vil flytte, kan du ikke komme i skolepraktik. Og hvis du kun vil søge praktikplads inden for ét bestemt uddannelsesområde, kan du heller ikke blive tilbudt skolepraktik. Spørg uddannelses- og erhvervsvejlederne på uddannelsesstederne om mulighederne for skolepraktik. erhvervsuddannelse inden for søfart og fiskeri Skole eller praktikadgang Mange muligheder: Med en erhvervsuddannelse (EUD) kan du tage faglært job, videreuddanne dig eller starte som selvstændig erHVerVSUddaNNelSe geNerelT 13


eUd TeKNISK 1 4 de tekniske erhvervsuddannelser En erhvervsuddannelse består typisk af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er et skoleforløb, som du kan starte på direkte efter 9. eller 10. klasse, hvis du har en uddannelsesplan og en uddannelsesparathedsvurdering til EUD. Når du har gennemført grundforløbet på tilfredsstillende vis, skal du i gang med hovedforløbet. I hovedforløbet skal du være elev/lærling i en virksomhed, der er godkendt til at uddanne elever. Her får du en praktisk oplæring, og du får løn for dit arbejde. Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve. Du er først færdig med din ud- dannelse, når du har gennemført hele hovedforløbet og bestået din svendeprøve. For at kunne begynde på et hovedforløb, skal du have gennemført et grundforløb og normalt enten have indgået en skriftlig uddannelsesaftale med et praktiksted eller være optaget på skolepraktik. Nogle få uddannelser er skolebaserede uddannelser, hvor man kan gennemføre en hel uddannelse på skolen. Valg af grundforløb Du skal starte med at vælge, hvilken indgang, dvs. hvilket grundforløb, du vil starte på. Alle 10 grundforløb består af en obligatorisk del på typisk 20 uger, og en valgfri del, som kan have en varighed på op til 40 uger. Grundforløbet kan således vare fra 20- 60 uger afhængigt af, om du ønsker at supplere den obligatoriske del med en valgfri del. På nogle ganske få uddannelser afviger det obligatoriske grundforløb ved enten kun at være på 10 uger eller ved at være på 40 uger. 10 indgange Erhvervsuddannelserne på de tekniske skoler er fordelt under 10 forskellige indgange: 1 . dyr, planter og natur uddannelser inden for fx jordbrug, gartneri og pasning af dyr 2 . Produktion og udvikling uddannelser inden for fx metal- og plastområdet 3 . Strøm, styring og it uddannelser fx inden for elektronik-, el- og dataområdet 4 . Bil, fly og andre transportmidler uddannelser rettet fx mod mekaniker 5 . Bygge og anlæg uddannelser rettet mod fx opførelse og reparation af bygninger 6 . Bygnings- og brugerservice uddannelser rettet mod fx service og vedligeholdelse 7 . Transport og logistik uddannelser, der retter sig mod fx chauffør- og lagerområdet 8 . Medieproduktion uddannelser rettet mod fx TVproduktion og det grafiske område 9 . Mad til mennesker uddannelser inden for levnedsmiddelområdet 10 . Krop og stil uddannelse som frisør, kosmetiker eller fitnessinstruktør Læs mere på www.elevplan.dk eller på www.ug.dk. Starte i praktik Har du en praktikplads på forhånd, må du gerne tage en del af praktikken, inden du starter på grundforløbet. Du kan også vælge at gå i mesterlære. Mesterlære Hvis du har en praktikplads på forhånd, kan du vælge at gå i mesterlære. I stedet for at tage grundforløbet på skolen, skal du arbejde 1 år hos din læremester. Sammen med din mester og skolen udarbejder du en uddannelsesplan for, hvad du skal lære det første år. Skolen besøger flere gange din arbejdsplads for at følge op på dit uddannelsesforløb, og du skal måske følge nogle fag på skolen. Efter det første år skal du aflægge en prøve, hvor det vurderes, om du er parat til at fortsætte på hovedforløbet, der følger de normale retningslinier. Hvis du har en aftale med et praktiksted, så kan erhvervsskolen hjælpe dig med at lave en uddannelsesaftale og finde ud af, om du skal i mesterlære eller i praktik før grundforløbet. Traineeforløb/forpraktik Er du mellem 15 og 18 år kan du, inden for visse brancheområder, indgå en traineeaftale i 3-6 måneder med en arbejdsplads, som også er godkendt som praktiksted. I et trainee-forløb, der også kan kaldes forpraktik, får du indblik i arbejdsopgaverne inden for et eller flere erhvervsområder. Mens du er trainee, arbejder du på lige fod med arbejdspladsens øvrige personale, og du får en løn, der svarer til startlønnen for en lærling/elev.


Formålet med et traineeforløb er, at du og virksomheden efterfølgende kan blive enige om at indgå en uddannelsesaftale, så du kan komme i gang med en erhvervsuddannelse. Et traineeforløb kan være en god begyndelse på en erhvervsuddannelse, når du er færdig med 9. eller 10. klasse. grundforløbet På grundforløbet skal du arbejde med både almene og brancherettede kompetencer. Du afslutter dit grundforløb med et projekt, som skal vise, om du har kompetencer til at fortsætte på et hovedforløb. Hvis du vælger at supplere et obligatorisk grundforløb på 20 uger med fx yderligere 20 ugers valgfri undervisning, kan du afprøve elementer fra andre uddannelser, inden du tager dit endelige valg. Du kan også bruge nogle ekstra uger på at opnå et højere niveau i dine grundfag, fx gymnasialt C-niveau, eller Mesterlære Her starter du med en praktisk oplæring før hovedforløbet. Du får elevløn i hele uddannelsen. grundforløb, 20 uger Her starter du på skole og finder praktikplads efter grundforløbet. grundforløb med valgfri del, 40 uger Her starter du på skole og finder praktikplads efter grundforløbet. Praktikaftale fra start Har du en praktikplads fra starten, får du elevløn i hele uddannelsen. Du kan begynde med en praktikperiode. Trindelt uddannelse Her starter du på skole og finder praktikplads efter grundforløbet. Afstiger efter trin 1. Kan senere genop tage og færdiggøre uddannelsen. tage et eller to grundfag mere. Det kan være en god ide, hvis du bagefter gerne vil tage en videregående uddannelse, hvor du skal have bestemte fag eller niveauer for at kunne komme ind på uddannelsen. grundforløbspakker Et grundforløb kan være et individuelt tilrettelagt forløb eller en grundforløbspakke, som er et planlagt forløb fra start til slut. Grundforløbspakkerne er forskellige i varighed og indhold, så du netop kan få det undervisningstilbud, du har brug for, så du kan gennemføre din erhvervsuddannelse bedst muligt. Grundforløbspakken indeholder altid de obligatoriske fag og kompetencemål. Derudover er der fokus på udvalgte elementer fx vejledning og afklaring om uddannelsesvalg, ekstra træning eller højere niveauer i grundfag med henblik på mulighed for videreuddannelse. Praktisk oplæring Hovedforløb 1 år 10 10 10 5 Elevløn Grundforløb Hovedforløb 20 (6 måneder) 10 10 10 5 SU Elevløn Grundforløb Hovedforløb 20 (6 måneder) 10 10 10 5 Grundforløb Hovedforløb 20 (6 måneder) 10 10 SU Elevløn 2 år i alt Udbud af grundforløbspakker kan ses på uddannelsesstedernes hjemmesider. eUX – erhvervsuddannelse med gymnasialt forløb Eux giver dig mulighed for at opnå gymnasialt niveau på din erhvervsuddannelse. Med eux er du ligestillet med andre, der har en gymnasial uddannelse. Du tager eux i forbindelse med, at du tager din erhvervsuddannelse. Bagefter kan du altså læse videre og videreuddanne dig på samme vilkår som andre med gymnasial uddannelse. Du får det man kalder "generel studiekompetence". Uddannelsestiden varierer fra eux-forløb til eux-forløb, men alt i alt vil uddannelsestiden være væsentlig længere end den "normale" længde for den pågældende erhvervsuddannelse. Uddannelsen afsluttes med svendeprøve og eksamen i de gymnasiale fag og projekter, og du får udstedt et eux-bevis med karakterer. Læs mere på side 12. 4 år i alt Elevløn 4 år i alt EUD+ 4 år i alt Grundforløb Hovedforløb 40 (12 måneder) 10 10 10 5 SU Elevløn 4½ år i alt eUd TeKNISK 1 5


eUd TeKNISK 16 Undervisningen Undervisningen på grundforløbet består typisk af projektforløb. Projekter er undervisningsforløb, hvor du arbejder med teoretiske og praktiske opgaver fra fagområdet. Der forventes i høj grad, at du er aktiv og interesseret og kan arbejde selvstændigt, både når du skal arbejde individuelt, i grupper eller med projekter. Der er mødepligt til undervisningen, og du skal være villig til at yde en engageret indsats. Du har medansvar for at få et godt udbytte af undervisningen. Hovedforløb Når du er færdig med grundforløbet, skal du have en praktikplads og i gang med hovedforløbet, hvor den praktiske oplæring foregår på et arbejdssted. Undervejs i hovedforløbet skal du på skole i kortere perioder, typisk 5 eller 10 uger på en teknisk skole, som har specialiseret sig inden for den uddannelse, du er i gang med. Det kan godt være, at du skal skifte skole efter grundforløbet. Hvis det er en teknisk skole, som ligger langt væk fra dit praktiksted eller bopæl, vil du have mulighed for at bo på skolen. Læs også afsnittene om økonomi, praktikplads og skolepraktik på side 12 og 13. lektiehjælp Hvis du har vanskeligt ved at læse, skrive, regne eller tale dansk, har du mulighed for at få hjælp til at læse lektier. Det kan din kontaktlærer være med til at finde en løsning på. Mentor og psykologhjælp Mange tekniske skoler har tilknyttet psykologer, der kan hjælpe dig i forbindelse med din uddannelse. Der er også mentorordninger for elever, der har brug for yderligere vejledning og voksenstøtte. Spørg på din skole, hvilke muligheder der findes. Vejledning, kontaktlærer og personlig uddannelsesplan Ved start på uddannelsen får du tildelt en kontaktlærer, som har til opgave at rådgive og vejlede dig igennem hele uddannelsen. Du vil få informationer om de muligheder, der er i uddannelsen, og få hjælp til at træffe de rigtige valg. Uddannelserne starter med en kompetenceafklaring, hvor du skal gennem et forløb, der skal afklare det, du kan og vil med din uddannelse. Ud fra resultatet lægges din personlige uddannelsesplan. Du skal også deltage i opfølgende uddannelsessamtaler undervejs, og din personlige uddannelsesplan vil løbende blive justeret, hvis der er behov for det. Under hele forløbet vil kontaktlæreren rådgive og vejlede omkring uddannelsen. Hvis der opstår problemer, vil kontaktlæreren hjælpe med henvisninger til for eksempel en studievejleder. Uddannelsesbog Alle elever i erhvervsuddannelserne får en uddannelsesbog, enten i papir eller i elektronisk form. I den samles blandt andet skolepapirer med karakterer, skolevejledninger og andre relevante dokumenter for uddannelsesforløbet. elevplan De fleste skoler anvender it-værktøjet Elevplan til at styre undervisningen og elevernes personlige uddannelsesplaner. På hjemmesiden www.elevplan.dk findes der en lang række informationer om uddannelserne og hvilke skoler, der gennemfører hvilke uddannelser. Undersøg dit uddannelsesønske på www.ug.dk eller www.elevplan.dk. adgangsbegrænsning Der kan være adgangsbegrænsning til visse indgange og uddannelser, så du kun kan blive optaget, hvis du har en praktikplads på forhånd. Uddannelsesgaranti Er du blevet optaget på en erhvervsuddannelse, har du garanti for at kunne færdiggøre en uddannelse, inden for den indgang du er begyndt på. Inden for hver indgang er der mindst én uddannelse, hvor der er skolepraktik. Trin i uddannelserne Mange erhvervsuddannelser er trindelte. Herved får du mulighed for at tage en kort erhvervsuddannelse, der er første selvstændige trin af en længere erhvervsuddannelse. eUd+ Stopper du din uddannelse efter første trin, kan du senere vende tilbage og tage den fulde erhvervsuddannelse, der giver ret til et svendebrev. Den mulighed kaldes EUD+.


dyr, planter og natur Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg Anlægsgartner 1, 3 3 år 7 mdr. Dyrepasser 1, 4 3 år 8 mdr. Greenkeeper 1 3 år 8 mdr. Landbrugsuddannelsen 1 3½ år Produktionsgartner 1, 3 3 år 8 mdr. Skov- og naturtekniker 1, 3 3 år Veterinærsygeplejerske 1, 2 3 år 2 mdr. Væksthusgartner 1, 3 3 år 8 mdr. Produktion og udvikling Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industriprodukter Beklædningshåndværker 1, 2, 3 3 år Beslagsmed 4 år CNC-teknikuddannelsen 1 2½ år Finmekaniker 1, 3 4 år Industrioperatør 2 år Industriteknikeruddannelsen 1, 3 4-5½ år Køletekniker 1 4 år Laboratorietandtekniker 1, 3 4 år Maritime håndværksfag 4 år Metalsmed 1 4 år Modelsnedker 4 år Oliefyrstekniker 2 år Ortopædist 4 år Overfladebehandler 1 3 år Plastmager 1, 3 4 år Procesoperatør 1 4 år Produktør 1½ år Skibsmekaniker 3 år 3 mdr. Skibsmontør 1, 3 4 år Skibstekniker 1 4 år Smed 1, 3 4 år Støberitekniker 1 3½ år Teknisk designer 4 2½-3 år Urmager 3 4 år Vindmølleoperatør 2 år Værktøjsuddannelsen 1, 3 4-5 år Ædelsmed 1, 2 4 år Bygnings- og brugerservice Vi servicerer og sikrer faciliteter og events Ejendomsserviceuddannelsen 1 3 år 3 mdr. Serviceassistent 1, 3 2 år Sikkerhedsvagt 1½ år 1 Trindelt Den fulde uddannelse er Trin 2, men der er mulighed for at afslutte en kortere uddannelse på Trin 1. Søg på uddannelsens navn på www.ug.dk og se Trin 1 muligheden 2 adgangsbegrænsning Der er adgangsbegrænsning til uddannelsen for at sikre, at der ikke uddannes flere, end arbejdsmarkedet har brug for 3 Fuld skolepraktik Skolepraktik uden adgangsbegrænsning 4 Begrænset skolepraktik Skolepraktik med adgangsbegrænsning 5 Skoleuddannelse Skolebaseret uddannelse uden uddannelsesaftale Strøm, styring og it Vi leverer løsninger, opbygger, installerer og reparerer tekniske installationer og it-systemer inden for byggeri, bolig og erhverv Automatik- og procesuddannelsen 1, 3 4 år Data- og kommunikationsuddannelsen 1, 4 4-5 år Elektriker 1, 4 4-4½ år Elektronik- og svagstrømsuddannelsen 4 4 år Elektronikoperatør 2 år Forsyningsoperatør 2 år Frontline pc-supporter 2 år Frontline radio-tv-supporter 2 år Teater-, udstillings- og eventtekniker 1, 2 4 år Bil, fly og andre transportmidler Vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, lastvogne, motorcykler, fly og andre transportmidler Bådmekaniker 1 4 år Cykel- og motorcykeluddannelsen 1, 3 3½-4 år Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen 1, 3 4 år Flymekaniker 4 år 5 mdr. Karosseriuddannelsen 3 3½-4 år Personvognsmekaniker 1, 4 4 år Vognmaler 3 3½ år Bygge og anlæg Vi designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver om bygninger og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 1, 4 3 år 8 mdr. Boligmonteringsuddannelsen 1 2¾-4 år Byggemontagetekniker 5 1½ år Bygningsmaler 3 3½ år Glarmester 3½-4 år Maskinsnedker 1, 3 3½-4 år Murer 1, 3 3½-4 år Skorstensfejer 1 4 år Snedker 1, 4 3½ år Stenhugger 1 3 år 9 mdr. Stukkatør 3 år 9 mdr. Tagdækker 2½-3 år Teknisk isolatør 3 3 år Træfagenes byggeuddannelse 4 3½-4 år VVS-uddannelsen 3 3½-4 år Transport og logistik Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden Havne- og terminaluddannelsen 1 2½ år Lager- og terminaluddannelsen 1, 3 3 år Lufthavnsuddannelsen 3 år Personbefordringsuddannelsen 1 4 år Redderuddannelsen 1 2 år 7 mdr. Togklargøringsuddannelsen 1 3 år Vejgodstransportuddannelsen 1 4 år Medieproduktion Vi anvender teknisk udstyr til at designe og fremstille medieprodukter Digital media 2 Film- og TV-produktions- 3½ år uddannelsen 1, 2 5 år Fotograf 2 4½ år Grafisk tekniker 3½ år Mediegrafiker 1, 2, 3 4 år Skiltetekniker 3 3½ år Web-integrator 5 1 år 9 mdr. Mad til mennesker Vi forarbejder og fremstiller fødevarer samt tilbereder, sælger og serverer måltider. Vi rådgiver om kost, ernæring og madoplevelser Bager og konditor 1 3 år 7 mdr. Detailslagter 1, 3 3½ år Ernæringsassistent 1, 3 3 år Gastronom 1, 3 3 år 9 mdr. Hotel- og fritidsassistent 2½ år Industrislagter 1 3 år Mejerist 1 3 år Receptionist 2 år 4 mdr. Tarmrenser 1 2½ år Tjener 1 3 år 4 mdr. Krop og stil Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære samt personlig stil og design Fitnessinstruktør 2 1½ år Frisør 2, 3 4 år Kosmetiker 1, 2 2 år 6 mdr. Sundhed, omsorg og pædagogik Hospitalsteknisk assistent 1 2½ år Social- og sundhedsudd. 1 3 år 3 mdr. Pædagogisk assistentudd. 2 år 9 mdr. Tandklinikassistent 3 3 år Læs mere om social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelse på side 28 Kilde: www.uvm.dk og www.ug.dk eUd TeKNISK 1 7


eUd TeKNISK 18 Mercantec – de tekniske erhvervsuddannelser På Mercantec kan du tilmelde dig grundforløb inden for • Bygge og anlæg • Bil, fly og andre transportmidler • Mad til mennesker • Medieproduktion • Produktion og udvikling • Strøm, styring og it Praktikpladskonsulent Alle skolens afdelinger har praktikpladskonsulenter, som hjælper dig med at søge praktikplads og udarbejde jobansøgninger. grundforløbspakker Du kan tilmelde dig følgende grundforløbspakker på 40 uger: Fg-fleksibelt grundforløb er for dig, der ikke er helt sikker på dit uddannelsesvalg og har behov for at afprøve muligheder. Du får grundforløbskompetence samtidigt med, at du undervises i matematik, engelsk, dansk og naturfag på 10. klasses niveau. Disse fag afsluttes med eksamen. gastro Trekker Dette er et grundforløb, hvor der arbejdes med etniske, europæiske og nordiske madkulturer. Forløbet er for de engagerede unge, som er parate til at yde deres bedste, og som er parate til at rejse ud i verden. Der er et 3 ugers ophold i Frankrig og mulighed for to praktikperioder i Danmark eller et andet europæisk land. Desuden vil der også være forskellige virksomhedsbesøg. Du kommer til at arbejde med emner inden for kantine, a la carte restaurant samt storkøkken og får kendskab til, hvordan man driver et hotel. det tekniske eliteforløb er et tilbud til dig, der er ambitiøs, sigter på videreuddannelse og ønsker flere udfordringer i uddannelsesforløbet. Du undervises på højere niveauer og får mulighed for at fordybe dig i fagene. På grundforløbet undervises du på C niveau i dansk, engelsk, matematik og fysik. I dette forløb indgår et udenlandsophold i USA i 4 uger, hvor du vil kombinere skoleophold med at arbejde i en virksomhed. eUX Eksamen på gymnasialt niveau som supplement til erhvervsuddannelsen. EUX giver adgang til videregående uddannelse. På Mercantec kan du vælge EUXforløb inden for følgende uddannelser: • bygningsstruktør • anlægsstruktør • tømrer • industritekniker • kleinsmed • elektronikfagtekniker • automatiktekniker • datatekniker Pyramiden I Pyramiden tilbydes bl.a. læsehjælp, mentorer, psykolog, ekstra lærerdækning i undervisningen. Der er også mulighed for støtte af bedsteforældre og en Elev Coach, som hjælper dig gennem uddannelsen. Du tilbydes også hjælp til dine lektier. Internationalisering I løbet af din uddannelse har du mulighed for at komme til udlandet, både i form af et praktikophold og på studietur. Mercantec samarbejder med Ungarn, Tyskland, Mallorca, Finland, USA og Frankrig. Skolemiljø Skolens Mediatek er åbent mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 16.00 og fredag fra 8.00 til 13.30. Her kan du få hjælp til informationssøgning, arbejde ved en PC og læse tidsskrifter. Uden for undervisningstiden er der mulighed for følgende fritidsaktiviteter på skolen: Tennis, bordtennis, badminton, fitness, petanque, beachvolley, mountainbike og fodbold. Du kan også tilmelde dig skolens idrætsklub. Fredagscafé afholdes den første fredag i hver måned. H .C . andersenkollegiet Har du mere end 5 kvarters befordringstid til skolen, kan du søge om optagelse på kollegiet. Spørg studievejlederne om regler og muligheder. Information Ring til studievejledningen tlf. 8950 3585 eller mail til vejledning@mercantec.dk. Besøg også www.mercantec.dk. Åbent hus Lørdag, den 12. november 2011, kl. 10-14. orienteringsmøde Lørdag, den 21. januar 2012, kl. 10-13. Mandag, den 6. februar 2012, kl. 19. Mercantec – den tekniske afdeling H . C . andersens Vej 9 · 8800 Viborg · Tlf . 8950 3300 · www .mercantec .dk


eUC Nordvest de 7 indgange i Nordvestjylland Fremtidens håndværkere og teknikere er sikret et godt fundament og en god start på en uddannelse ved at starte i en af vores 7 indgange på EUC Nordvest: • Mad til Mennesker • Dyr planter og natur • Produktion og udvikling • Bygge- og anlæg • Strøm, styring og it • Biler, fly og andre transportmidler • Transport og logistik Fordelene er mange • Du kan fremover vælge mellem indgange, der giver adgang til ca. 90 uddannelser. • Du er selv med til at designe din personlige uddannelsesplan sammen med din kontaktlærer • Dit grundforløb kan variere fra 20 uger til 60 uger, helt afhængig af dine ønsker og behov. • Du får din egen personlige kontaktlærer og vejleder grUNdForløB Mad til Mennesker Dyr planter og natur Produktion og udvikling Bygge- og anlæg Strøm, styring og it Biler, fly og andre transportmidler Transport og logistik Modellen Grundforløbene består af en obligatorisk del på minimum 20 uger, som alle elever skal gennemføre for at komme videre på uddannelsernes hovedforløb. I alle indgangene har vi særlige grundforløbspakker. Vi kan sammen finde en længde og et indhold, der passer lige til dine ønsker og behov. erhvervsfaglig linie er et godt tilbud til mange elever efter 9. eller 10. klasse. Erhvervsfaglig Linie er en grundforløbspakke. En elev på Erhvervsfaglig Linie er en elev, der grundlæggende har valgt at bruge 40-60 uger på at gennemføre et grundforløb. Eleverne på Erhvervsfaglig Linie er ofte i tvivl om, hvilken uddannelse de vil starte på. De er ofte interesserede i at få 10. klasses fag, eller de ønsker at forbedre deres 9. klasse. Skoledagene vil skifte mellem mere traditionel skole og dage i værkstederne. Du kan tage fx dansk, engelsk og matematik på et højere niveau, eller du kan vælge at forbedre det niveau, du allerede har. Vi bygger om! Helt nye moderne undervisningslokaler, nyt IT-udstyr, ny kantine og en helt ny autoafdeling. Vi bygger om for at kunne tilbyde dig de bedst mulige vilkår for din uddannelse. erhvervskostskolen Har du prøvet at gå på efterskole eller ungdomsskole, eller har du lyst til at komme væk fra mors kødgryder, så er Erhvervskostskolen noget for dig. Opholdet på Erhvervskostskolen giver helt nye dimensioner til undervisningen og til personlig udvikling blandt kammerater, der alle deltager i en eller anden form for erhvervsuddannelse. Hvis du vil vide mere Du er altid velkommen til at ringe for at få nærmere oplysninger eller besøge os. Åbent hus EUC Nordvest, de tekniske erhvervsuddannelser, lørdag, den 12. november 2011, kl. 11-14. Studievejledere Lone Knudsen, Kurt Andersen, Jens Eliasson og Allan Thomsen. eUC Nordvest Kronborgvej 119 · 7700 Thisted · Tlf . 9919 1919 · www .eucnordvest .dk eUd TeKNISK 19


eUd TeKNISK 20 Skive Tekniske Skole Uddannelse – alle fortjener en god start Skive Tekniske Skole har det klare mål, at vi vil levere tidssvarende uddannelser til unge og voksne. I takt med ændringer i erhvervslivet, ændres også kravene i de tekniske erhvervsuddannelser. Derfor er vore uddannelsesudbud tilpasset både de lokale jobkrav samt dine evner og interesser. grundforløb På Skive Tekniske Skole kan vi tilbyde dig følgende 6 grundforløbsindgange: • Bil, fly og andre transportmidler • Bygge og anlæg • Bygnings-og brugerservice • Produktion og udvikling • Strøm,styring og it • Mad til mennesker Grundforløbene giver hver især adgang til en lang række af uddannelser. Læs mere herom på skolens hjemmeside eller se oversigten i dette katalog. Du kan selv være med til at planlægge din uddannelse. Dit grundforløb kan variere i tid afhængig af, hvilke ønsker og behov du har. grUNdForløB Mad til mennesker Produktion og udvikling Bygge og Anlæg Bil, fly og andre transportmidler Strøm, styring og IT Bygnings- og brugerservice grundforløbspakke for afklarede elever er for elever med uddannelsesaftale eller elever, der er helt afklaret og direkte målrettet imod en bestemt uddannelse. Fleksible grundforløbspakker Skive Tekniske Skole tilbyder forskellige grundforløbspakker, hvor der kan lægges praktikperioder i en virksomhed ind i undervisningen. Der er grundforløbspakker for alle skolens indgange. Talentklassen Et grundforløb som giver ekstra kompetencer udbydes i grundforløbene: Produktion og Udvikling, Bygge og Anlæg, Strøm, Styring og IT. Et forløb hvor du har mulighed for at opnå studiekompetence på gymnasialt C-niveau indenfor følgende fag: Dansk, matematik, engelsk, fysik og kemi. Endvidere får du mulighed for at opnå kompetencer indenfor erhvervsøkonomi, iværksætteri og innovation. Helt nyt skolemiljø! Skive Tekniske Skole kan tilbyde helt nye og tidssvarende lokaler. De nye åbne og spændende undervisningsfaciliteter vil give dig optimale forhold under dit studieforløb. Du får adgang til et spændende miljø med IT faciliteter, bibliotek, studievejledning og kantineudsalg, alt sammen centralt placeret i forbindelse med et stort åbent torv. Torvet vil danne ramme om mange forskellige aktiviteter fra morgenen til aftenen. Studiecentret Vi har på Skive Tekniske Skole valgt at etablere et studiecenter, hvor vi har samlet forskellige funktioner, så du har Skive Tekniske Skole Kongsvingervej 1 · 7800 Skive · Tlf . 9914 9200 · www .skivets .dk mulighed for at hente støtte, vejledning og rådgivning på ét sted. Du vil i studiecentret finde følgende: • Bibliotek • Lån af bærbare computere • Elevkoordinator • Psykolog • Mentor • Studievejledning • Specialpædagogisk støtte • Læsevejledning erhvervskollegiet Erhvervskollegiet er et tilbud for de elever, der opfylder kravet om 75 minutters transport mellem skole og hjem. Vi har dog reserveret et antal pladser til elever der ikke opfylder ovennævnte krav. Vil du vide mere om denne ordning, så kontakt vores studievejledning. Mere information? Har du behov for yderligere information om din kommende uddannelse, så er du meget velkommen til at kontakte skolens studievejledning og til at aflægge skolen et besøg. Studievejledere Søren Frandsen, tlf. 9914 9226, sof@skivets.dk Charlotte Hannibal, tlf. 9914 9228, cnh@skivets.dk Info-møde Skive Tekniske Skole holder info-møde lørdag, den 5. november 2011, kl. 10-15. Åbent hus Skive Tekniske Skole holder åbent hus lørdag, den 28. januar 2012, kl. 10-15.


eUd TeKNISK 21


eUd MerKaNTIl 22 de merkantile erhvervsuddannelser De merkantile erhvervsuddannelser kaldes også for HG – Handelsskolens Grunduddannelse. Med en merkantil erhvervsuddannelse uddanner du dig inden for butik/detailhandel, kontor, handel, event eller finans. Uddannelsen Din uddannelse består af et grundforløb (på skolen) og et hovedforløb (praktikplads + skoleperioder). Du kan vælge en Trin 2 uddannelse, hvor du går 2 år på skolen efterfulgt af 2 års praktik. En Trin 2 uddannelse leder dig frem til at blive fx butiks-, kontor- eller indkøbsassistent. Du kan også vælge en kort merkantil uddannelse fx 1 års grundforløb efterfulgt af 1 år i praktik som butiksmedhjælper. Det kaldes en Trin 1 uddannelse. Hg grundforløbet Dit grundforløb kan være alt fra et meget praktisk tilrettelagt forløb, til et mere bogligt forløb med høje fagniveauer. Du starter dit grundforløb med et afklaringsforløb. Her klarlægger vi dit nuværende faglige niveau og laver i fællesskab en plan for din uddannelse med de rette fag og niveauer for dig. Din uddannelse består af grundfag, valgfag samt projektperioder. grundfag Du har kendte grundfag som dansk og engelsk… og så alligevel ikke kendte! Du vil opleve, at undervisningen tager udgangspunkt i praktiske eksempler og problemer fra erhvervslivet. Så selv de kendte fag vil have en ny drejning. Du har desuden nye erhvervsrettede fag som salg & service, IT og erhvervsøkonomi. Du har følgende grundfag: • Dansk • Erhvervsøkonomi • Engelsk • 2. fremmedsprog • Informationsteknologi • Salg & service • Samfundsfag Grundfagene kan læses på forskellige niveauer: F, E, D, C samt evt. B og A. For at kunne gå videre til et hovedforløb kræves der, at visse af fagene er bestået eller bestået med et bestemt gennemsnit. Adgangskravene er forskellige afhængig af uddannelsesretning. Valgfag Udover grundfagene skal du vælge valgfag. De giver dig mulighed for at tone din uddannelse i retning af det job og den uddannelse, som du gerne vil have. Det kan være grundfag på et højere niveau, kreative fag og mere interessebetonede fag. Der er forskel på, hvilke fag de enkelte skoler udbyder. Her nogle eksempler: Spansk, dekoration, design, psykologi, privatøkonomi, dansk, engelsk, erhvervsøkonomi, matematik, tysk, iværksætteri samt innovation. grundforløbspakker Valgmulighederne på HG er mange. Derfor laver skolerne også færdige ”pakker” af fag, som er særligt tilrettelagte forløb, der tager udgangspunkt i en bestemt elevgruppes ønsker og forudsætninger. Der er forskel på skolernes udbud af grundforløbspakker. Læs mere på den enkelte skoles hjemmeside. eUX – erhvervsuddannelse med studiekompetence Fra 2012 kan du på nogle skoler tage din merkantile HG uddannelse som et EUX- forløb, hvor dit grundforløb og dit hovedforløb plus en række fag på gymnasialt A-, B- og C niveau, giver studiekompetence på niveau svarende til en HF eksamen, blot med andre fag. Et EUX-bevis giver dig adgang til videregående uddannelse og gymnasiale suppleringskurser på lige vilkår med de gymnasiale uddannelser. Læs mere om EUX på side 12 eller hør nærmere på din lokale handelsskole. Undervisningen Undervisningen på grundforløbet omfatter forskellige undervisningsformer, projekter og tværfaglige emner. Et sådant tværfagligt emne kan være ”Iværksætteri”, ”Butiksdrift”, ”Event og Promotion” eller ”Salg til udlandet”, hvor fx grundfagene salg & service, erhvervsøkonomi og engelsk indgår. I perioder kan undervisningen foregå i øvemiljøer inden for butik eller kontor, ligesom de fleste skoler giver mulighed for erhvervspraktik i en kortere periode. Der er mødepligt til undervisningen, og du skal afsætte tid til lektier. Vi forventer af dig, at du er aktiv, selv tager ansvar og er indstillet på at samarbejde med mange forskellige mennesker. Hovedforløbet Når du er færdig med grundforløbet, skal du have en praktikplads i en virksomhed. Du har selv ansvaret for at få en praktikplads, men skolens praktikpladskontor kan hjælpe dig. Du fortsætter nu med hovedforløbet, som er den praktiske oplæring. Finder du ikke en praktikplads, har du evt. mulighed for at gennemføre dit hovedforløb i en skolepraktikafdeling i stedet for (kun muligt inden for visse uddannelsesretninger). Undervejs i hovedforløbet skal du på skole i kortere perioder for at få et dybere kendskab til det arbejdsområde, du uddanner dig inden for. Alle hovedforløb afsluttes med en prøve eller fagprøve, som skal bestås. Uddannelsesretninger Trin 2 uddannelserne er 4-årige uddannelser. Du kan vælge blandt fem forskellige uddannelsesretninger. De korte Trin 1 uddannelser varer fra 2 til 3 år. Du kan vælge flere forskellige uddannelsesretninger. andre veje Langt de fleste vælger at starte på grundforløbet og derefter indgå en uddannelsesaftale. Der er dog også mulighed for at gennemføre grundforløbet som en kombination af skole og praktik. Forhør om muligheden hos din lokale handelsskole. Sådan kommer du i gang! Du tilmelder dig HG, det merkantile grundforløb, på din handelsskole via www.optagelse.dk. Den endelige beslutning om uddannelsesretning træffer du først i løbet af dit grundforløb. På de følgende sider kan du læse mere om HG på netop din handelsskole.


detail og butik Trin 2 (2+2 år) detailhandel/butik med specialer Arbejdet er ofte meget varieret og omfatter bl.a. kundeekspedition, kassebetjening, indkøb, registrering, kontrol og opstilling af varer. Salgsassistent Salgsassistent med profil • Kolonial • Tekstil (herre-/dametøj) • Byggemarked, værktøj og beslag • Boghandel • Forbrugerelektronik • Farvehandel • Fotohandel • Guld, sølv og ure • Glas, porcelæn og gaveartikler • Legetøj og hobbyartikler • Materialhandel • Møbelhandel • Sport og fritid • Radio/TV og multimedier • Musik, video og software • Sko og læderartikler • Stormagasin • Optik • Nærbutik • Kapitalkædedrift dekoratør Blomsterdekoratør Trin 1 (1+1 år) Butiksmedhjælper De primære arbejdsopgaver er kundebetjening, varehåndtering og kassebetjening. Sundhed (1 år og 7 mdr .) Sundhedsservicesekretær Arbejdet omfatter praktiske og administrative arbejdsopgaver i fx sundhedsklinikker eller hos fysioterapeuter. Handel Trin 2 (2+2 år) Handelsuddannelse med specialer Arbejdet omfatter blandt andet salg og ordreekspedition, lagerstyring, indkøb, markedsføring, regnskab og korrespondance. Handelsassistent, salg • Auto • VVS • Stål • Træ og byggematerialer • Værktøj og værktøjsmaskiner • Landbrugsmaskiner • Tekstil • El Indkøbsassistent logistikassistent Trin 1 (1+1 år) Kundekontaktcenter Arbejdet omfatter kommunikation og kundepleje fx ordremodtagelse og tegning af abonnementer. Finans Trin 2 (2+2 år) Finans Arbejdet består i at betjene og vejlede kunder i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsbranchen i økonomiske og forsikringsmæssige forhold. Finansassistent • Bank og realkredit • Liv og pension • Skadesforsikring Trin 1 (2+1 år) Kundemedarbejder De primære arbejdsopgaver er kundeekspedition, vejledning og sagsbehandling. Kontor Trin 2 (2+2 år) Kontor med specialer Arbejdet omfatter forskellige arbejdsopgaver inden for sagsbehandling, tekstbehandling, regnskabsføring, arkivering og kundekontakt. Kontor • Administration • Advokatsekretær • Lægesekretær • Offentlig administration • Økonomi • Revision • Rejseliv • Spedition og shipping generel kontor (1+2 år) Trin 1 (1+1 år) Kundekontaktcenter (se under handel) Kontorservice Arbejdet består af serviceopgaver på et kontor fx telefonpasning, klargøring til møder, postekspedition, arkivering og modtagelse af kunder. event Trin 2 (2+2 år) eventkoordinator Arbejdet omfatter idéudvikling, planlægning, markedsføring, budgettering og gennemførelse af events (oplevelser) i fx butikscentre, koncerthuse eller forlystelsesparker. Trin 1 (1+1 år) eventassistent Arbejdet omfatter praktisk planlægning af events, herunder markedsføring, kundebetjening samt assistance ved gennemførelsen. Kilde: www.uvm.dk og www.ug.dk eUd MerKaNTIl 23


eUd MerKaNTIl 2 4 eUC Nordvest Den merkantile indgang (HG) er den direkte vej til et job i erhvervslivet. Starter du på den merkantile indgang (HG), starter du samtidig på en erhvervsuddannelse inden for handel, kontor, detail eller finans. Du skal som udgangspunkt have to år på den merkantile indgang (HG) og herefter to år i praktik i en virksomhed eller en butik for at blive faglært. Alle elever har de samme grundfag, men der findes forskellige niveauer. Du skal ud over grundfagene have et antal valgfag efter ønske og interesse. Nogle af valgfagene er så relevante for den uddannelsesretning, du har valgt, at vi har lagt dem ind i din fagpakke. Det kan fx dreje sig om dekoration, ”året i butik” og ”klar til butik” for detailelever og IT-værktøjer, blindskrift og ”klar til kontor” for elever, der har valgt handel, kontor eller finans. Nye elever Kommende elever og deres forældre vil i starten af maj få en grundig orientering om HG-uddannelsen og skolen, og ved en personlig samtale afklares, om der er specielle forudsætninger og forhold, der skal tages hensyn til. På EUC Nordvest er eleven i centrum. Det betyder, at vi også har fokus på dine personlige kompetencer – dvs. hvor god du fx er til at kommunikere og samarbejde. Det vil du opleve allerede SKoleN UdBYder FølgeNde UddaNNelSer/ValgFag Se skolens hjemmeside i forbindelse med skolestarten, hvor vi netop har særlig fokus på de ting. Undervisningen på EUC Nordvest er erhvervsrettet. Du vil opleve, at der er en tæt sammenhæng mellem det, vi laver på skolen og det, der foregår i erhvervslivet. Undervisningen Undervisningen består af en række grundfag, valgfag og områdefag, og der vil både være projekter, cases, praktik, studietur, foredrag, tværfaglige dage m.m. I forbindelse med projektarbejde lægger vi vægt på at inddrage det lokale erhvervsliv i form af gæstelærere og virksomhedsbesøg. Det giver også virksomhederne mulighed for at møde de elever, der kunne være mulige emner, når elevpladser skal besættes hos dem. På den merkantile indgang (HG) tilbyder vi – ud over den ordinære HG – tre grundforløbspakker. Almen linie er for dem, der ønsker et forløb med udvidet vejledning og afklaring. HG-Iværksætteri er for elever, der vil have grundfagene på højt niveau, mens HG-Flex er for dem, der har brug for undervisning på en anderledes måde. Som noget nyt tilbyder vi en detail projekt-klasse, hvor undervisningen er udelukkende projektorienteret Skolemiljø En god skole har foruden en god undervisning også et godt skolemiljø. EUC Nordvest giver dig en lang række tilbud i og efter skoletid i det, som vi har valgt at kalde Frivillige Aktiviteter. Temaet for de Frivillige Aktiviteter er oplevelse, udfordringer og socialt samvær, og under denne overskrift tilbydes blandt mange aktiviteter: Badminton, golf, bands, fodboldturnering, tennis, aerobic, overlevelsestur, revy, musicals, studiekredse og spinning. Skolen arrangerer også • Fællesarrangementer fx foredrag, musik og teater • Jobsøgningskurser • Studieture til udlandet, mindst én gang i løbet af uddannelsen • Elevfester • Fredagscafé • Lektiecafé Skolens faciliteter Begge skoleafdelinger er udstyret med topmoderne edb-udstyr, herunder nyindrettede studiecentre, der indeholder multimedie-pc’ere med fri adgang til Internettet. Den merkantile indgang (HG) har sin egen hjemmeside, HGspace, hvor du blandt andet kan lave din egen hjemmeside, chatte og blogge, og du får også din egen personlige e-mail adresse. Du har hele dagen adgang til at bruge skolens edb-udstyr, og i studiecentrene står der blandt andet en kopimaskine og printer til din rådighed. Skolen råder desuden over egne biblioteker, hvor du kan få hjælp til at søge informationer, når du laver projekter o.a. Til skolen er knyttet studiecoaches, hvor du kan få såvel personlig som uddannelsesmæssig vejledning. Desuden får alle elever tilknyttet en kontaktlærer, der er ansvarlig for at følge op på den enkelte elevs uddannelse og trivsel. Praktikpladser Lære- og praktikpladsafdelingen hjælper dig gerne med at finde den rigtige praktikplads inden for handel, kontor, deltail eller finans samt med at søge job og skrive ansøgninger. Vi har et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv og gode kontakter i udlandet. Nærmere oplysninger Kontakt os, hvis du er interesseret i mere materiale, eller aftal tid med en studievejleder. Åbent hus Torsdag, den 26. januar 2012 kl. 19. eUC Nordvest Kronborgvej 119 · 7700 Thisted · Tlf . 9919 1919 · www .eucnordvest .dk


Skive Handelsskole grunduddannelsen Uddannelse, der fører til job i erhvervslivet HG står for Handelsskolens Grunduddannelse og sigter mod job i erhvervslivet. Når grundforløbet er bestået, er du klar til en læreplads. Du kan blive salgsassistent i en butik, blomsterdekoratør eller lagerassistent. Du kan også blive medarbejder i et rejsebureau, i en økonomiafdeling - eller et helt tredje sted inden for kontor eller handel. Valget er dit. grundforløb Dette kan tage lige fra 1 til 3 år. Selvom mange unge vælger at bruge 2 år på grundforløbet, har du også følgende muligheder: Turbo Hvis du er meget målrettet og præcist ved, hvad du vil, har du mulighed for at tage grundforløbet på bare 1 år. Praksis Ønsker du at gennemføre din uddannelse på en måde, hvor du skifter mellem skole og praktik hver uge, så er Praksisforløbet noget for dig. eKSeMPler PÅ ValgFag Flex Har du brug for mere tid på grunduddannelsen kan du tilmelde dig Flex-forløbet, hvor du har mulighed for at tage grunduddannelsen på 3 år. Student Hvis du allerede er handels-, teknisk eller almen student eller har en højere forberedelseseksamen, kan du tage en grunduddanelse på på 12 + 6 uger. De første 12 uger er basisforløbet, de næste 6 uger en overbygning med det gymnasiale B-niveau. Kombinér grunduddannelsen med guideskole i Spanien Hvis du tager en Grunduddannelse hos os, kan du som en del af den tage en anerkendt guideuddannelse på 4 uger i Spanien. Din undervisning på handelsskolen er planlagt sådan, at du ikke mister noget rent fagligt, mens du er væk. Og når du har gennemført dit grundforløb, kan du bruge din guideuddannelse overalt i verden. Team danmark-støtte Er du bidt af sport og godkendt af Team Danmark, kan du sagtens fortsætte med din interesse, samtidig med at du tager din uddannelse. Og hvis du har brug for at forlænge din uddannelse, aftaler vi sammen med dig, hvordan forløbet skal planlægges. Internationale forbindelser Vi er en handelsskole med mange internationale kontakter. Vi arrangerer bl.a. studieture til udlandet og har en række projektsamarbejder med skoler i både Tyskland, Holland, England og Frankrig. It i undervisningen Vi har trådløst netværk og smartboard i alle klasselokaler og opfordrer dig til at tage din egen computer med. Tysk, matematik, handelsregning, praksissalg, iværksætteri, fransk, engelsk på højere niveau, dansk på højere niveau, erhvervsøkonomi på højere niveau, kreativ it, motion, psykologi og kommunikation Skive Handelsskole, grunduddannelsen arvikavej 2 · 7800 Skive · Tlf . 9914 1414 · www .skivehs .dk Vi tilbyder dig også… Som elev hos os kommer du til at gå på en handelsskole, som er åben og fleksibel, når du har brug for det. Du får engagerede lærere, som er interesserede i dig, både personligt og fagligt. Desuden får du venner, som du kan hygge dig med i hverdagen og til handelsskolefesterne. Du kommer til en skole, hvor vi ikke tolererer mobning, men har fokus på et miljø, hvor alle har det godt og får mulighed for at lære. Vi har fokus på at give dig passende faglige udfordringer, uanset om du er fagligt stærk eller synes, det faglige er svært. Åbent hus Vi holder altid åbent hus. Du og dine forældre er derfor altid velkomne til at få en snak om, hvad vi kan tilbyde dig og få en rundvisning på skolen. Vi kan også arrangere besøg i en klasse i en eller flere dage, så du får lejlighed til at prøve, om Grunduddannelsen er noget for dig. Derudover holder vi et informationsmøde tirsdag, den 17. januar 2012, fra kl. 19.30-20.30. Nærmere oplysninger Du er velkommen til at kontakte vores uddannelseschef Cirsten Justesen på tlf. 23 49 66 04 eller på cj@skivehs.dk. eUd MerKaNTIl 25


eUd MerKaNTIl 26 Handelsskolen Viborg – en del af Mercantec Korteste vej til karriere HG står for Handelsskolens Grundforløb og sigter mod job i erhvervslivet inden for butik, handel, event og kontor. På Handelsskolen Viborg vil du i løbet af de første skoledage få et introduktionsforløb. Formålet er, at du bliver afklaret i forhold til dit niveau og hovedforløbsretning. Formålet er, at du skal lære dine klasse- kammerater at kende, så du kan samarbejde med dem og medvirke til at skabe et godt klima i klassen. På HG giver vi dig ikke kun faglige færdigheder. Vi gør meget ud af, at du får impulser, der støtter din personlig udvikling, herunder samarbejdsevne og selvstændighed. Ca. 2/3 af undervisningen på første år foregår i skemalagte timer, medens 1/3 foregår som projektorienterede, tværfaglige og praksisnære temaforløb. Du vil opleve 2 større temaforløb af 2 ugers varighed på både 1. og 2. år. Temaforløbene indeholder også virksomhedsbesøg, udflugter, foredrag m.m. SKoleN UdBYder FølgeNde ValgFag Event Privatøkonomi Teknologi Idræt Design Psykologi På andet år har vi udviklet faget virksomhedskendskab, der i særlig grad forbereder dig på erhvervslivet og praktikuddannelsen. andre aktiviteter På Handelsskolen Viborg oplever du også: • Fællesarrangementer fx foredrag, modeshow, sociale aktiviteter • Elevfester og fredagscaféer • Sportsdag • Orientering fra folk i erhvervslivet • Ekskursioner • En god kantine • Hytte og studietur • Guideskole Faciliteter Handelsskolen Viborg er veludstyret med IT-arbejdspladser og trådløst netværk. Det giver dig gode muligheder for at benytte pc’er, både i undervisningen og efter skoletid. linjer på Handelsskolen Viborg • Ipad • Medier • Elite • Iværksætter • Praktik • Voksen Alle tilmeldte elever indbydes til informationsaften og individuel samtale før skolestarten, hvor vi hjælper med at lave en foreløbig plan for din uddannelse. Vi tilbyder flere fleksible forløb og niveauer, hvor vi tager udgangspunkt i dine forudsætninger for at komme til at arbejde Dekoration Matematik Tysk Håndbold Wellness Butikslære Handelsfag Kontorfag Historie med event, handel, kontor eller butik. Hør fx mere om, hvordan du kan komme på guideskole på 2. år, eller hvordan du kan bruge første år som et 10. skoleår. Visuel Merchandising 1+2 (dekoration) I valgfaget lærer du om dekoration af vinduer/opstilling i butikker, den rigtige vareplacering, farver/maleteknikker, materialelære/idélære, skilteskrivning, facader, logo og boligindretning m.m. Det er et meget kreativt fag, hvor du skal være praktisk orienteret. Sport Elever, der er optaget på Viborg HK College kan få håndbold som valgfag i 6 timer. Parallelt hermed optager vi elever, der er optaget på Gymnastik- eller Fodboldcollege. Du kan høre nærmere om mulighederne i de respektive foreninger (GIV og VFF). Vejledning Er du i tvivl om noget, er du allerede nu velkommen til at kontakte skolens studievejledere med spørgsmål til dine studier og dine fremtidige jobønsker. Skolens studievejledere og praktikpladskonsulenter vil også hjælpe dig med at skaffe praktikplads efter grundforløbet. Se mere på www.handelsskolenviborg.dk. Åbent hus Åbent hus på HG lørdag, den 12. november 2011, kl. 10-14 og informationsdage lørdag, den 21. januar 2012, kl. 10-13 og mandag, den 6. februar 2012, kl. 19. Spansk Handelsskolen Viborg – en del af Mercantec Vinkelvej 20 · 8800 Viborg · Tlf . 8950 3300 · www .mercantec .dk


eUd MerKaNTIl 2 7


eUd SærlIgT oM SUNdHed, oMSorg og PædagogIK 28 Social- og sundhedsuddannelser og pædagogisk assistent Sundhed, omsorg og pædagogik Hvis du kan tænke dig at arbejde med mennesker, giver social- og sundhedsskolen dig en række muligheder for at uddanne dig. Uddannelserne kan starte med et grundforløb. Social- og sundhedsskolerne tilbyder forskellige grundforløbspakker, der varierer i indhold og længde. Grundforløbspakkerne kan ses på skolernes hjemmesider. Efter grundforløbet har du mulighed for at søge videre på social- og sundhedsuddannelsen eller den pædagogiske assistent uddannelse. Uddannelserne er vekseluddannelser, dvs. at der veksles mellem skole og praktik. Hvis du bliver optaget på en af disse uddannelser, får du en elevkontrakt med en kommune, så du på forhånd er sikret en praktikplads. Der er optag til social- og sundhedsuddannelsen flere gange årligt, og du skal være opmærksom på, at pædagogisk assistent ikke findes på alle skoler. Se skolernes præsentationer på de næste sider. Antallet af elevpladser til pædagogisk assistent er begrænset. grundforløbet Grundforløbet er for unge, der har gennemført 9 års skolegang. Grundforløbet introducerer, forbereder og afklarer dig til uddannelse inden for sundhed, omsorg og pædagogik. Skolerne tilrettelægger grundforløbet med udgangspunkt i elevgruppens forudsætninger og ønske om uddannelsesretning. De enkelte grundforløbspakker varer normalt fra 20-40 uger. Indholdet på grundforløbet fører til opnåelse af almene og erhvervsrettede kompetencer. Der arbejdes med: • Dansk • Førstehjælp og brandbekæmpelse Der arbejdes også med erhvervsrettede temaer bl.a. fra fagene: • Samfundsfag • Naturfag • Sundhedsfag • Ergonomi • Pædagogik/psykologi • Kommunikation og samarbejde • Kultur og aktivitet Undervisningen skal give dig et godt indblik i den praksis, du er ved at uddanne dig til. Derfor kan du forvente at komme i korte praktikker, være på besøg i institutioner og lave praktiske øvelser. adgangskrav Efter 9. eller 10. klasse kan du søge ind på grundforløbet. Efter 10. klasse kan du også søge direkte ind på social- og sundhedsuddannelsen (trin 1 og 2) og pædagogisk assistent, men optagelse afhænger af dine personlige forudsætninger. Krav til dig Det er vigtigt, at du har let ved at komme i kontakt med andre mennesker, og at du er positiv og imødekommende, da du skal omgås mennesker i alle aldre og situationer. Det forventes også, at du er aktiv og engageret i undervisningen, og at du har lyst og overskud til at være sammen med andre mennesker. Der er endvidere mødepligt. Vejledning I løbet af de første 2 uger på grundforløbet planlægger vi sammensætningen og varigheden af dit uddannelsesforløb. Du får også tildelt en kontaktlærer, som har til opgave at rådgive og vejlede dig gennem uddannelsen. Fra grundforløb til hovedforløb Grundforløbet afsluttes med en prøve. Efter grundforløbet kan du starte på et hovedforløb inden for sundhed, omsorg og pædagogik. Det kan fx være socialog sundhedsuddannelsen (trin 1 og 2) eller pædagogisk assistent. Disse uddannelser findes på social- og sundhedsskolerne. Der er også mulighed for at fortsætte dit grundforløb på skolen for tandklinikassistenter. økonomi Hvis du er over 18 år, kan du søge SU, mens du går på grundforløbet. På hovedforløbet får du elevløn, ca. 7.500 kr. om måneden, hvis du er under 18 år, og ca. 9.800 kr. om måneden for elever over 18 år. Social- og sundhedsassistenter kan søge videregående uddannelser Professionsbacheloruddannelser: • Beredskab og katastrofeforebyggelse. • Bioanalytiker • Ergoterapeut • Fysioterapeut • Jordemoder • Pædagog • Radiograf • Socialrådgiver • Sygeplejerske • Ernæring og sundhed Øvrige videregående uddannelser: • Tandplejer • Farmakonom Pædagogiske assistenter kan søge videregående uddannelse • Professionsbachelor, pædagog


Trin 1: Social- og sundhedshjælperuddannelsen (SoSU-hjælper) 8 mdr. praktik og 6 mdr. på skole. grundfag og områdefag • Dansk D • Naturfag E • Engelsk D-E-F (ikke obligatorisk) • Pædagogik med psykologi • Aktivitetsfag • Social- og samfundsfag • Sundhedsfag Specialefag • Socialpædagogik • Ældrepædagogik • Folkesundhed og sundhedsfremme • Psykiatri • Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Praktik Praktikken foregår på ældrecentre og i hjemmeplejen. Det er den ansættende kommune eller arbejdsgiver, der stiller praktikpladser til rådighed samt betaler elevløn. job Social- og sundhedshjælperen arbejder i den ældre borgers eget hjem, eller et ældrecenter. Arbejdet består i at støtte borgeren i at opretholde sin vanlige dag- lige livsførelse, og rummer bla. elementære sygeplejeopgaver, personlig pleje, aktivering og rengøring. Mulighed for at søge 12 videregående uddannelser Social- og sundhedsassistent (trin 2) 1 år og 8 måneder Social- og sundhedshjælper (trin 1) 1 år og 2 måneder Mulighed for at søge 1 videregående uddannelse Pædagogisk assistent 2 år og 3 måneder Trin 2: Social- og sundhedsassistentuddannelsen (SoSU-assistent) 12 mdr. praktik og 8 mdr. på skole. grundfag og områdefag • Dansk C • Naturfag C • Engelsk C-D (ikke obligatorisk) • Pædagogik med psykologi • Kultur- og aktivitetsfag • Social- og samfundsfag • Sundheds- og sygeplejefag • Medicinske fag Specialefag • Socialpædagogik • Ældrepædagogik • Folkesundhed og sundhedsfremme • Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen • Rehabilitering • Ledelse og organisation Praktik Praktikken foregår dels på et sygehus, dels på en psykiatrisk institution og dels i hjemmeplejen eller et ældrecenter. Det er den ansættende kommune, arbejdsgiver eller region, der stiller praktikpladser til rådighed samt betaler elevløn. job Som social- og sundhedsassistent kan du arbejde på et sygehus, på handicapområdet, i psykiatrien eller på ældrecentre. Arbejdet består bl.a. i at udføre grundlæggende sygepleje, sundhedsfremme, aktivering og forebyggelse. andre muligheder for videreuddannelse Hospitalsteknisk assistent Tandklinikassistent Sundhed, omsorg og pædagogik – grundforløb – 20 uger (Mulighed for forlængelse i op til 40 uger) Pædagogisk assistent 12 mdr. praktik og ca. 15 mdr. på skole. En række social- og sundhedsskoler samt flere udbudssteder i VIA UC udbyder uddannelsen i Region Midtjylland. Der er et begrænset antal uddannelsespladser. grundfag og områdefag • Dansk C • Samfundsfag C • Engelsk C-D-E-F (ikke obligatorisk) • Pædagogik • Kultur og aktivitet • Sundhedsfag • Sprog, kommunikation og psykologi • Bevægelse og idræt Specialefag • Socialpædagogik • Specialpædagogik • Folkesundhed og sundhedsfremme • Kost og bevægelse • Børn og natur • Æstetiske udtryksformer • Pædagogiske aktiviteter Praktik Praktikken foregår hovedsageligt i børneinstitutioner, men også i specialinstitutioner. Det er den ansættende kommune, der stiller praktikpladser til rådighed samt betaler elevløn. job Som pædagogisk assistent kan du arbejde i vuggestue, børnehave, SFO og i bo- og dagtilbud til handicappede. Arbejdet består bl.a. i at udføre pædagogisk arbejde, igangsætte og aktivere, udføre sundhedsfremmende aktiviteter. Bemærk: Har du mindst et års uddannelse eller arbejde efter 9. klassetrin, kan du søge om optagelse direkte på hovedforløbet. Du har ikke garanti for at blive optaget. eUd SærlIgT oM SUNdHed, oMSorg og PædagogIK 29


eUd SærlIgT oM SUNdHed, oMSorg og PædagogIK 30 Social- og Sundhedsskolen STV Skolen har fokus på at uddanne mennesker, der mestrer arbejdet med børn, ældre, fysisk og psykisk syge. Et omsorgsarbejde, der sætter spor og giver mening. Skolen arbejder aktivt ud fra værdigrundlaget: Vores fælles bestræbelser er at sætte SPOR hver dag Derfor står vi for at: • Forskellighed giver styrke • Engagement skaber energi • Humor bliver livgivende oxygen • Faglighed danner grobund – og det står vi op for Du kan søge ind på følgende: • Grundforløbet • Social- og sundhedshjælper- uddannelsen • Social- og sundhedsassistent- uddannelsen. • Pædagogisk assistent Hvert år er der ca. 700 elever mellem 16 og 50 år, der starter uddannelse hos os. SKoleN TIlBYder FølgeNde UddaNNelSer Grundforløbet Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Pædagogisk assistent grundforløbet Når du arbejder med mennesker, der har brug for hjælp, skal du kunne leve dig ind i deres situation. Samtidig skal du være tålmodig og medmenneskelig. Du skal både kunne samarbejde og arbejde selvstændigt, når opgaverne kræver det. På grundforløbet får du mulighed for at arbejde med at udvikle disse evner, ligesom forløbet kan hjælpe dig med at afklare, om det er denne uddannelsesvej, du skal gå. De nuværende elever på grundforløbet beskriver skolens undervisning som kreativ og vekslende. Vi lægger vægt på at variere mellem forskellige undervisningsformer som bl.a. klasseundervisning, tema- og projektarbejde. Som en del af introduktionsperioden på grundforløbet er der arrangeret en intro-dag. Her deltager alle grundforløbseleverne sammen med deres kontaktlærere. Det giver alle en rigtig god mulighed for at lære hinanden bedre at kende. Senere på året er der mulighed for at deltage i en studietur, som giver dig indtryk og inspiration til dit videre forløb på skolen – og en mulighed for gode oplevelser med dit hold. Dine forudsætninger og erfaringer inddrages i undervisningen, så du er medansvarlig i forhold til at tage en god uddannelse. Der er uddannelsesstart på grundforløbet i august og februar. Social- og Sundhedsskolen Skive · Thisted · Viborg arvikavej 7 · 7800 Skive · Tlf . 8912 4400 · www .sosu-stv .dk Skolen og undervisningen Social- og Sundhedsskolen Skive · Thisted · Viborg er en skole med moderne, tidssvarende undervisningslokaler og gode IT-faciliteter. En del af undervisningen foregår i skolens faglokaler fx naturfagslokale, skolekøkken, prøvelejlighed/sengestue og multisal, hvor der bl.a. bliver undervist i aktivt velvære. Der er undervisningen mellem 8.15 og 15.10. Hver uge er der morgensang med informationer og et indslag fra et hold. Det går på skift mellem holdene at lave et indslag. Vi har et rigtig godt studiemiljø: Vores lærerteam bliver beskrevet som interesserede, motiverede og engagerede af vores elever. Du har mulighed for at søge vejledning hos skolens bibliotekar eller i lektiecafeen hver uge. Vi har også flere forskellige støttemuligheder, hvis du har svært ved at læse eller skrive. Vil du vide mere? Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skolen. Se også www.sosu-stv.dk Åbent hus Kontakt skolen og aftal et besøg.


VIa University College Tag Pædagogisk assistent uddannelsen i Viborg eller Thisted Pædagogisk Assistent uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der kvalificerer dig til at arbejde som pædagogmedhjælper, dagplejer og omsorgsmedhjælper mv. Desuden giver den adgang til videre uddannelse som pædagog. Målet med uddannelsen er, at du udvikler dig både fagligt og personligt, så du bliver i stand til at udføre pædagogisk og omsorgsrettet arbejde i forhold til børn, unge, voksne og fysisk/psykisk handicappede. Dette arbejde foregår typisk i et tæt samarbejde med kollegaer, forældre og pårørende. Du kan tage din Pædagogisk Assistent uddannelse på VIA Erhvervsuddannelse enten i Thisted eller Viborg (tidligere kendt som Viborg Seminariet). Vi er en stor uddannelsesinstitution, som udbyder en bred vifte af uddannelser og kurser. Det betyder, at vi er mange forskellige mennesker, som dagligt sætter præg på uddannelseshuset og det spændende og kreative miljø, vi tilbyder. SKoleN TIlBYder FølgeNde UddaNNelSer Den pædagogiske grunduddannelse, ungdomsuddannelsen til Pædagogisk Assistent Den pædagogiske grunduddannelse, den grundlæggende voksenuddannelse til Pædagogisk Assistent Optagelse på skolens afdeling i Viborg eller Thisted Undervisningens indhold Undervisningen giver dig et bredt indblik i det pædagogiske arbejde. Du får også almene kvalifikationer som skriftlige og læsemæssige færdigheder, en forståelse for det samfund og den kultur, vi har i Danmark, indsigt i love og regler på det pædagogiske arbejdsområde osv. Undervisningsformen består af fagundervisning og projektforløb, hvor du laver gruppeprojekter om emner, som du selv vælger. Emnerne kan fx være dagligliv i et bofællesskab for fysisk og psykisk udviklingshæmmede, ude/indeliv i børnehaven, livskvalitet, børnekultur, sproglig og motorisk udvikling osv. Du kan tage din Pædagogisk Assistent uddannelse på to måder: • Som en ungdomsuddannelse på 2 år og 3 mdr. • Som Grundlæggende Voksen Uddannelse på 54 uger / GVU enkeltfag Hvilke fag skal jeg have? Pædagogik, bevægelse/idræt, kultur-/ aktivitetsfag, dansk, samfundsfag, sundhedsfag, sprog/kommunikation/ psykologi, valgfag, valgfrit specialefag samt engelsk. optagelsesbetingelser og finansiering Ungdomsuddannelsen Uddannelsen varer ca. 116 uger (2 år og 3 mdr.) og er en vekseluddannelse med tre teoriperioder og to praktikperioder à 26 uger i en pædagogisk institution. Du skal søge om optagelse på VIA’s afdeling for Pædagoguddannelsen i Viborg eller Thisted og herefter indgå en elevkontrakt med din kommune. For at komme i betragtning skal du opfylde mindst et af følgende krav: • 9. klasse + grundforløbet på Social- og Sundhedsskolerne (se om dette andet steds i kataloget her) • 9. klasse + 1 års arbejdserfaring • 10. klasse • Anden ungdomsuddannelse • Anden relevant erfaring den grundlæggende Voksenuddannelse For at blive optaget på grundlæggende voksenuddannelse til Pædagogisk Assistent skal følgende være opfyldt: • Du er 25 år • Du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring • Du har forudsætninger svarende til grundskolens afgangsniveau i fag der er relevante for uddannelsen • Du kan også tage enkelt fag på GVU i Viborg Før optagelsen skal du have vurderet dine kompetencer og evt. gennemgå et kompetenceafklaringsforløb. Kontakt os for videre aftale. Vi sender dig gerne et ansøgningsskema. ansøgningsfrist og studiestart Kontakt os for yderligere information. Åbent hus Kontakt os for nærmere information. VIa University College · Pædagogisk assistent i Viborg/Thisted Prinsens allé 2 · 8800 Viborg · Tlf . 8755 3700 · www .viauc .dk/paedagogiskassistent eUd SærlIgT oM SUNdHed, oMSorg og PædagogIK 31


eUd dYr, PlaNTer og NaTUr 32 landmand grundforløbet: dyr, planter og natur Når du vælger en landbrugsuddannelse, vælger du en karriere inden for en af de mest alsidige brancher i Danmark. Der er et væld af forskellige arbejdsområder. Nogle eksempler er: Fodermester i en svinebesætning, traktorfører på en maskinstation, medarbejder i en malkekvægsbesætning, avl af grønsager, minkpasser og medhjælp på et planteavlsbrug. Uddannelsens opbygning Uddannelsen til landmand veksler mellem skoleophold og praktik hos forskellige læremestre. Uddannelsen er opbygget i to trin og tager samlet 3 år og 5-11 mdr. Ca. en tredjedel af uddannelsestiden er skoleundervisning, der består af grundforløbet "Dyr, planter og natur" samt 1. og 2. hovedforløb. Du kan afslutte som: 3 Landmand med specialet husdyr 3 Landmand med specialet planter 3 Jordbrugsmaskinfører 3 Landbrugsassistent (2 år, trin 1) Du kan kombinere skole og praktik på forskellige måder. Få hjælp til at lave din personlige uddannelsesplan af skolen eller Landboungdoms Ungdomskonsulenter. På Asmildkloster Landbrugsskole kan du også tage landbrugsuddannelsen som et EUX-forløb med gymnasiale fag. Du kan læse mere om EUX-forløb på side 15. grundforløb På grundforløbet er undervisningen en kombination af praktisk træning og teori. Det er her, du skal tage et traktorkørekort, hvis du ikke har det i forvejen, tage malkebevis, førstehjælpsbevis mv. Der indgår også værkstedsøvelser og markarbejde i undervisningsforløbene. Meget af tiden er du ude i skolens værksteder, i staldene og på markerne. Alt sammen sigter det på at kvalificere dig til at komme ud i din første praktik. Praktikker skal foregå på godkendte praktiksteder. Skolen og Landboungdoms Ungdomskonsulenter er behjælpelige med at finde pladser. Se mere på: www.jordbrugetsuddannelser.dk www.jobstafetten.dk www.landboungdom.dk Hovedforløb Denne del af uddannelsen består af to eller flere praktikophold samt 1. og 2. hovedforløb på skolen. Efter første praktikperiode samt 1. hovedforløb, kan du vælge at afslutte uddannelsen som landbrugsassistent. Under hovedforløbet vælger du speciale. Der er gode muligheder for at tage en del af praktikken i udlandet, hvis du ønsker det. Merit Hvis du fx har en anden uddannelse eller har haft relevant beskæftigelse, så du allerede opfylder en del af uddannelsens mål, kan du få afkortet landbrugsuddannelsen. Undervisningen Under uddannelsen til landmand lærer du om dyr, planter, maskiner, økonomi, naturpleje, økologi, miljø og meget mere. Indlæringen foregår på forskellige måder. Noget lærer du i praktikperioderne, hvor du arbejder som elev på forskellige gårde, og noget lærer du på skoleopholdene, hvor undervisningen veksler mellem teori og praktisk undervisning. Krav til dig Du skal først og fremmest have lyst til at arbejde med dyrene og markerne, i samspil med naturen og årstiderne. Et godt helbred og en rimelig fysik skal der også til. Og så skal du være indstillet på at påtage dig det ansvar, det er at arbejde med levende væsner. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal klare teorien i uddannelsen, skal du vide, at der kan tilbydes hjælp i form af lektiehjælp, ekstra timer, computere med specialprogrammer, bøger indlæst på CD-rom mv. Denne hjælp har gjort det muligt for mange at gennemføre uddannelsen med et godt resultat. adgangsveje Der er to adgangsveje: Skolevejen og praktikvejen. Som allerede beskrevet kan du starte direkte på grundforløbet (skolevejen), men det er også muligt at starte i praktik hos en læremester (praktikvejen). Hvis du ikke har et godt kendskab til at arbejde i landbruget, bør du vælge skolevejen.


optagelse Grundforløbet kan du starte på direkte efter 9. eller 10. klasse, hvis du har en uddannelsesplan og en uddannelsesparathedsvurdering til EUD. Er du under 18 år, skal du altid have en uddannelses- plan fra UU for at kunne søge om optagelse. Unge over 18 år kan tilmelde sig direkte på et uddannelsessted eller på www.optagelse.dk. Når du har gennemført grundforløbet på tilfredsstillende vis, skal du i gang med hovedforløbet. I hovedforløbet skal du være elev på et eller flere godkendte praktiksteder. Her får du en praktisk oplæring, og du får løn for dit arbejde. Inden du starter Du kan vælge uddannelsessted efter hvilket speciale, du gerne vil arbejde med, eller efter hvor i landet du bor. Uddannelsesstederne har forskellige faciliteter og tilbud. Inden du starter, er det derfor en god ide at tage ud og kigge på et par skoler for at se, hvilken der passer dig bedst. Bo-muligheder De fleste uddannelsessteder er også kostskoler eller har tilknyttet et skolehjem, hvor du kan bo under dine skoleophold. Om du har mulighed for at bo gratis på skolen kan afhænge af, hvor lang transporttid du har til dit uddannelsessted. Der kan også være forskellige regler for erhvervsskoler og landbrugsskoler. landbrugsassistent (trin 1) landmand (trin 2) Starter på skole landmand (trin 2) Starter i praktik eUX-landbrug Grundforløb 5 mdr. Grundforløb 5 mdr. Praktik 5 mdr. Spørg uddannelsesstederne om bo-muligheder og priser, eller få din UU-vejleder til at hjælpe dig med at undersøge og afklare mulighederne for at bo på skolen. Det er ikke en betingelse, at du bor på skolen, men ofte er det et ekstra plus for din uddannelse. Der sker mange spændende ting uden for skoletiden – både fagligt og socialt. Hvad der tilbydes er lidt forskelligt fra skole til skole, men sport, værksted, ridning, udflugter og naturligvis en fest ind imellem står på programmet de fleste steder. økonomi Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioder. Begyndelseslønnen er ca. 10.000 kr. om måneden og slutlønnen er ca. 16.000 kr. i henhold til gældende elevoverenskomst. Du får ikke løn under grundforløbet, med mindre du har en uddannelsesaftale. Man kan søge SU til grundforløbet, hvis man er over 18 år. Videreuddannelse Der er mulighed for at fortsætte med Landbrugets Lederuddannelse: Uddannelsen til agrarøkonom, der tager 3x20 uger med mulighed for afstigning til produktionsleder efter 20 uger eller virksomhedsleder efter 2x20 uger. Desuden findes den 2-årige uddannelse til jordbrugsteknolog. Disse uddannelser kvalificerer til arbejde inden for driftsledelse, egen virksomhed, salg, undervisning eller rådgivning. Grundforløb 5 mdr. Grundforløb med gymnasiale fag 11 mdr. Praktik 13 mdr. Praktik 13 mdr. Praktik 8 mdr. Praktik 13 mdr. 1. hovedforløb 4 mdr. 1. hovedforløb 4 mdr. 1. hovedforløb 4 mdr. Praktik 2 mdr. 2 år Uddannelsessteder for landmandsuddannelsen Morsø lægaard Agroskolen Asmildkloster Bygholm Morsø landbrugsskole www .eucnordvest .dk/jordbrug asmildkloster landbrugsskole www .asmildkloster .dk Uddannelsescenter Holstebro, dyr, planter og natur, lægaard www .ucholstebro .dk agroskolen www .agroskolen .dk Kalø økologiske landbrugsskole www .kalo .dk jordbrugets UddannelsesCenter Århus www .ju .dk Bygholm landbrugsskole www .bygholm .dk Hansenberg www .hansenberg .dk Praktik 15 mdr. Praktik 15 mdr. 1. hovedforløb 7 mdr. Praktik 7½ mdr. Hansenberg 2. hovedforløb 5 mdr. 2. hovedforløb 5 mdr. Kalø Jordbrugets Udd.Center 2. hovedforløb 8½ mdr. 3 år og 5-11 mdr . 3 år og 5-11 mdr . Praktik 2 mdr. 4 år og 1 mdr . eUd dYr, PlaNTer og NaTUr 33


eUd dYr, PlaNTer og NaTUr 34 asmildkloster landbrugsskole Asmildkloster Landbrugs-skole er en stor og moderne skole med en flot placering ved søerne i Viborg. Ungdomsuddannelser på skolen Landbrugsassistent, 2 år Landmand, ca. 3 ½ år EUX-Landbrug, ca. 4 år og 1 mdr. landbrugsassistent 2-årig uddannelse med grundforløb, ca. 15. mdr. praktik og 1. hovedforløb. For dig der ikke er så vild med meget teori og skole. landmand Uddannelse på ca. 3 1/2 år med grundforløb, praktik, 1. hovedforløb, praktik og 2. hovedforløb. Som landmand kan du specialisere dig inden for: Kvæg, Svin, Mink eller Planter/maskiner. eUX-landbrug – agro Student En landmandsuddannelse kombineret med en gymnasial uddannelse på 4 år og 1 mdr. Her opnås to kompetencer på en gang, idet du både får en erhvervsud- SKoleN UdBYder Hele laNdMaNdSUddaNNelSeN Landmand • Agro 10, kombination af 10 klasse og grundforløbet (40 uger) • Grundforløbet Dyr, Planter og Natur (20 uger) dannelse som landmand, og samtidig får en gymnasial uddannelse. EUX-Landbrug er for dig, der ønsker at blive en af fremtidens landmænd, eller som har planer om en videregående uddannelse indenfor landbrug, dyrlæge, biologi mm, og som også har interesse for anvendt biologi. Hvis du vælger denne uddannelse, skal du være indstillet på høj faglighed, både teoretisk og landbrugsfagligt. EUX-Landbrug er en vekseluddannelse med skoleperioder efterfulgt af praktik. Efter grundforløbet laves en uddannelsesaftale med en landmand, og du vil således få elevløn både i praktik og på skole. Studenterforløb Vi har også en speciel linje for elever der er studenter, hvor grundforløbet og 1 hovedforløb afkortes til et studenterforløb på 14 uger (og hvor du yderligere sparer 13 mdr. praktik). Studenterne bliver hurtigere faglært landmand og kan evt. læse videre inden for jordbrug, til dyrlæge, biolog, agronom osv. Fleksibelt grundforløb – agro 10 Her kan du kombinere 10. klasses fag med det første skoleophold af land-mandsuddannelsens grundforløb. Det vil sige, at du opnår to kompetencer på 1 år (eksamen i 10. klasse samt grundforløbet). Og du bor på skolen og får også del i fællesskabet. Høj faglighed Landbrugsskolen satser på et højt fagligt niveau, så du er godt rustet til en fremtid i landbruget enten som ansat, selvstændig eller på en af de videregående uddannelser i landbruget. Undervisningen er på de første skoleophold meget praktisk, fx er der mange EUX-Landbrug (4 år og 2 mdr.) • Hovedforløb 1 (16 uger) • Studenterforløbet (14 uger) • Hovedforløb 2 (20 uger) øvelser i skolens værksted, i stald og markpraktik. Senere i uddannelsen arbejdes der mere projektorienteret. Vi har knyttet mange forskellige dygtige landmænd til skolen. Her kommer eleverne ud i praktik, mens de er på skolen. Skolen har eget landbrug, som anvendes til markpraktik på grunduddannelsen. Praktikværterne bruges også til større og mindre projekter. en landbrugsskole er andet end undervisning De fleste elever bor på landbrugsskolen i enmandsværelser med internetadgang og TV-stik. Ved at bo på skolen opnås et kammeratskab og et sammenhold, der varer ud over skoleopholdet. For at styrke fællesskabet arrangerer skolen forskellige fællesaktiviteter: Aftenbesøg hos landmænd, idrætsturneringer, film, udflugter i samarbejde med Landboungdommen, ekskursioner til udlandet osv. På skolen er der et motionsrum, en idrætshal, fodboldbane, beachvolley bane. Der er bålplads, poolbord, opholdsstuer med musik, spil, TV mm. Kort sagt, der er mange muligheder på skolen. I Viborg by kan der anvendes faciliteter som svømmehal, biografer, bowlingcenter etc. Skolestarter Aug: Fleksibelt grundforløb, grundforløbet og EUX-Landbrug Sep: 2. hovedforløb samt virksomhedsleder Jan: Grundforløbet samt Studenterforløbet Feb: 1. hovedforløb (landbrugsassistent), Produktionsleder samt agrarøkonom Velkommen til åbent hus Lørdag, den 4. februar 2012, kl. 11-15. Videregående uddannelse • Produktionsleder, grønt bevis (20 uger) • Virksomhedsleder (20 uger) • Agrarøkonom (20 uger) asmildkloster landbrugsskole asmildklostervej 1 · 8800 Viborg · Tlf . 8667 3222 · www .asmildkloster .dk


Morsø landbrugsskole Viden, vækst, visioner Landbrugsskolen er etableret i 1984 og er således Danmarks nyeste landbrugsskole og blandt de mest moderne, attraktivt beliggende 2 km nord for Nykøbing. Der er gode busforbindelser direkte til skolen fra Skive og Thisted. Skolens uddannelser Som du kan se af nedenstående oversigt, er det en meget bred vifte af grønne uddannelser, som det er muligt at tage på Morsø Landbrugsskole. Denne bredde giver et spændende fagligt miljø med mange andre unge fra det grønne område. Hvis du er usikker på, hvilken grøn gren du skal vælge, har vi mulighed for at lave et individuelt afklaringsforløb, eller du kan tage et brobygningsforløb. Faglig og personlig udvikling og læring ”Vi vil ikke kun snakke om det”. Vi lægger stor vægt på ikke kun at tale om emner- SKoleN UdBYder FølgeNde Grundforløb (20 uger) Dyr, planter og natur • Landbrug • Jordbrugsmaskinfører • Dyrepasser • Anlægsgartner • Væksthusgartner • Produktionsgartner ne men også i høj grad at udføre det i praksis på vores gård, maskinhal, værksteder, mark og på praktiksteder i vores lokalområde. Den høje faglighed sikrer vi ved at have dygtige lærere, som løbende deltager i efteruddannelse inden for de enkelte fagområder, så også den nyeste viden kommer frem til dig. Måden at undervise og sikre dig læring på er noget vi hele tiden fokuserer på. Vi arbejder meget med cases og projekter på tværs af faggrænser for at få helheden med, ligesom der er mange faglige emner, som arbejdes med på enkeltfagsniveau. For at opleve og hente inspiration arrangeres der ekskursioner til ind- og udland. Virkelighed og teori skal hænge sammen, derfor har vi på Morsø Landbrugsskole vores eget landbrug, Tyregården, som ligger kun 200 meter fra skolen. ”Tyregården” – skolens landbrug, dyrehold og gartneri Til Tyregården hører 48 ha, som drives med alsidigt planteavl og afgræsningsfolde til gårdens dyr. Der er en afdeling for større dyr bl.a. heste, lamaer og kvæg. En afdeling for eksotiske dyr bl.a. mange fugle, krybdyr, fisk mv. En udendørs minizoo med kænguruer, geder og kaniner. Gartnerafdeling med 300 m2 væksthus og frilandsgartneri. Udover praktik på skolens egen gård er der et godt og tæt samarbejde med en række landmænd, der bruges som praktiksteder under skoleopholdet. Grundforløbspakker • Grundforløbspakke med udvidet vejledning (40 uger) • Afkortet grundforløb til elever med erhvervserfaring (merit) • Ordinært grundforløb (20 uger) 1. Hovedforløb (16 uger) • Landbrug • Jordbrugsmaskinfører • Landbrugsassistent Bo på skolen Skolen er også en kostskole, som har plads til i alt 64 beboere på dobbelte værelser med eget bad/toilet, der er også mulighed for enkelt værelse. Den har dermed en størrelse, der gør det muligt at opretholde et familiært miljø, hvor alle på skolen kender og har tillid til hinanden. Er du under 18 år og vælger landbrugsuddannelsen kan du bo gratis på skolen. Øvrige uddannelser skal du have mere end 5 kvarters transporttid mellem hjem og skole for at kost og logi er gratis for dig. Hvis du har en uddannelsesaftale koster det 470 kr. pr. uge Fritiden Vil du have en oplevelse for livet, så kom og bliv en del af et spændende kostskolemiljø! Skolen giver mulighed for en lang række fritidsaktiviteter, bl.a. er der IT, idrætshal, billard, bordfodbold, bålplads og en maskinhal, hvor du kan lave bil og knallert. Alt står til din rådighed. Vi tager også ud af huset og bowler, sejler kajak, lasergame, eller hvad vi nu synes er sjovt. På Tyregården er der mulighed for opstaldning af egen ridehest. Åbent hus Velkommen til åbent hus lørdag, den 4. februar 2012, kl. 10-14. rundvisning Ring til vores forstander Thomas på tlf. 3010 6530 for at lave en aftale om rundvisning for dig og evt. dine forældre. 2. Hovedforløb (20 uger) • Landbrug EGU inden for landbrug "Den korte landbrugsuddannelse" • Skole i samlet 20 uger + 1½ års praktik eUC Nordvest · Morsø landbrugsskole Mosegårdsvej 10, Vodstrup · 7900 Nykøbing Mors · Tlf . 9919 1919 www .eucnordvest .dk/jordbrug eUd dYr, PlaNTer og NaTUr 35


eUd FISKer 36 erhvervsuddannelse til fisker Erhvervsfiskeriets Grunduddannelse er den faglige uddannelse til fisker. Uddannelsen, sætter dig i stand til at begå dig på havet under alle forhold. Du lærer forskellige fisketeknikker, om fiskeriregulering og fiskeredskaber, motorer og sikkerhed, og du kan få rettigheder til at føre visse fiskefartøjer. at være fisker Før rejsen består en fiskers arbejdsopgaver i at klargøre kutter og fangstredskaber til fiskeri. På havet skal der fires grejer ud, slæbes og hives grej ind. Når fangsten er kommet ombord, skal den sorteres, renses og nedkøles. Når kutteren kommer i havn, skal fangsten landes. Herefter skal fangstredskaber og kutter rengøres, efterses og gøres klar til næste tur på havet. at starte på uddannelsen til erhvervsfisker Uddannelsen til erhvervsfisker varer 2 år. For at starte på uddannelsen skal du have 9 års skolegang og være fyldt 16 år. Du skal have et godt helbred, og du skal desuden have gennemgået et 3-ugers obligatorisk sikkerhedskursus. Sikkerhedskurset gennemføres på Fiskeriskolen. Sikkerhedskurset På sikkerhedskurset bliver du undervist i arbejds- og søsikkerhed, brug af redningsudstyr, brandbekæmpelse, fiskerimetoder og lovgivning inden for erhvervsfiskeri. Fiskeriskolen er en kostskole og opholdet på Fiskeriskolen er gratis for de fleste. Faglært fisker Efter de tre ugers søsikkerhedskursus starter uddannelsen med 6 måneders praktik. Kursus Uddannelsen Når du har gennemgået sikkerheds-kurset, kan du indgå en uddannelseskontrakt med Danmarks Fiskeriforening. Uddannelsen er en vekseluddannelse og består af 3 praktikperioder på hver ca. 6 måneder samt to skoleperioder på Fiskeriskolen på hver 11 uger. Uddannelsen starter med et praktikophold (ca. 6 måneder) og derefter et skoleophold på 11 uger. Under skoleopholdene får du lejlighed til at erhverve en række vigtige certifikater, du får brug for, hvis du senere vil have ret til at føre dit eget skib eller uddanne dig til fiskeskipper. Du lærer også at vedligeholde fiskeredskaber, hvordan EU og Folketinget regulerer fiskeriet, hvordan fiskeren styrer fiskeskibets økonomi m.v. Når uddannelsen er afsluttet, får du Det Blå Bevis, der er fiskeriets svendebrev. Det giver dig adgang til økonomisk støtte til at starte som selvstændig fisker, adgang til fiskerettigheder, og hvis du har bestået prøverne undervejs i uddannelsen også ret til at føre visse fartøjer. Praktikpladsgaranti Danmarks Fiskeriforening garanterer, at der er en praktikplads til dig, hvis det er muligt, og hvis skolen finder dig egnet. Du får løn under uddannelsen. Lønnen består af en fast løn (også under skoleophold) samt en procentsats af udbyttet ved fiskeriet, når du er i praktik. Den faste månedsløn er i 2011 ca. kr. 11.643. Procentsatsen varierer i forhold til fangstværdien. I praktikperioderne skal du gerne deltage i tre forskellige former for fiskeri og i øvrigt deltage i alle opgaver og arbejdsgange ombord. Praktik 6 mdr. Skole 11 uger Praktik 6 mdr. Skole 11 uger øvrige maritime uddannelser Danmark har mere kystlinie end Indien. Vores skibe sejler med 10% af alle varer i verden, og faktisk med 40% af alle varer, der kommer fra Kina. Der er masser af muligheder for unge - med job på skibene - udstationeret ude i verden - eller hjemme på kontorerne i Danmark. Du kan komme i gang med følgende maritime uddannelser direkte efter 9. eller 10. klasse: 3 3 3 3 3 3 Søfartsgrunduddannelse Et godt grundlag for en videreuddannelse i handelsflåden. Skoleskibene Her kan du blive både skibsassistent og kokkeelev. Skibsassistent Et alsidigt job, hvis du er praktisk anlagt. Skibsmekaniker Vedligehold af alt teknisk udstyr ombord. Catering og service Din indgang til alle servicefagene ombord på især passagerskibe. HF - Søfart Tag en HF med indbygget mulighed for videreuddannelse indenfor søfart. gode links til mere om maritime uddannelser www.soefart-frem.dk www.fuldskruefrem.dk www.worldcareers.dk Praktik 6 mdr. Elevløn 2 år i alt


Fiskeriskolen om skolen Fiskeriskolen uddanner fiskere og medarbejdere til den kystnære maritime sektor – det vil sige medarbejdere på småfærger, lodser, beredskabstjenester, havmøller m.fl. Vores uddannelser er omfattet af Søfartsstyrelsens kvalitetscertificering. Skolen er en afdeling af EUC Nordvest i Thisted, og er hjemmehørende i Thy- borøn. SKoleN UdBYder Sikkerhedskurset Grunduddannelsen til erhvervsfisker (skoleforløb 1 + 2) Efteruddannelseskurser for erhvervsfiskere Skolens uddannelser og kurser Vi tilbyder både sikkerhedskurser, grunduddannelse til erhvervsfisker og en lang række efteruddannelseskurser. Som den eneste fiskeriskole i Danmark stiller vi store krav til os selv om at have høj kvalitet i vores uddannelser, og at vores uddannelser i høj grad er anvendelsesorienterede for deltagerne. Værelser Vi er en kostskole, så langt de fleste af vore elever og kursister bor på skolen. Her kan vi tilbyde værelser. Til sommer 2010 flytter vi ind i en helt ny skolebygning, der vil give optimale rammer omkring bolig og undervisning. Undervisningsskibet ”athene” Vores undervisningsskib ”Athene” er helt nybygget og indeholder alt det nyeste inden for undervisningsmaterialer. et rart sted at være Fiskeriskolen er også et rart sted at være i fritiden. Vi har mange faciliteter på skolen, som du kan gøre brug af, mens du er her. Samtidig er vi tæt på fiskeriet, og du kan således løbende følge fiskeriet, mens du går på skolen. Fokus på sikkerhed Arbejde til søs kan være farligt arbejde. Derfor gør vi meget ud af sikkerhed overalt på skolen. Vi sikrer grundig instruktion før praktiske øvelser, vores undervisningsmiljø er sundt og sikkert, og vi har en alkohol og misbrugspolitik, der understøtter dette. Vil du vide mere? Hvis du vil vide mere, kan du altid ringe til skolens uddannelseskonsulent på tlf. 9691 9234 og 9691 9235. Du er også altid velkommen til at ringe til skolen og aftale tid til en rundvisning. Fiskeriskolen ærøvej 9 · 7680 Thyborøn · Tlf . 9691 9230 · www .fiskeriskolen .dk eUd FISKer 3 7


de FIre gYMNaSIale UddaNNelSer 38 de fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. HF højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse på hf-kursus (kræver 10. klasse) HHX højere handelseksamen, 3-årig uddannelse på handelsgymnasium HTX højere teknisk eksamen, 3-årig uddannelse på teknisk gymnasium STX studentereksamen, 3-årig uddannelse på gymnasium Forskel i profil De fire gymnasiale uddannelser har hver deres profil med særlige fokusområder. Det afspejles i uddannelsens obligatoriske fag, fagniveauer og studieretninger. HF Almene fag + et anvendelsesorienteret perspektiv HHx Almene fag + et merkantilt perspektiv Htx Almene fag + et teknologisk/ naturvidenskabeligt perspektiv stx Almene fag + et videnskabs- orienteret perspektiv De obligatoriske fag udgør ca. 2/3 af en gymnasial uddannelse. Fagene dansk, engelsk og matematik er obligatoriske fag på alle fire uddannelser, ligesom Aniveau i dansk er et fællestræk. Mødepligt og deltagelse Der er mødepligt til alle timer i de gymnasiale uddannelser. Endvidere er der krav om, at du skal deltage aktivt i under- visningen og aflevere skriftlige opgaver, der både i antal og kvalitet skal leve op til de fastsatte krav. Du skal afleveres et større antal skriftlige opgaver, og du skal påregne at bruge 6-8 timer om ugen på skriftligt arbejde. Skriftlige arbejder kan være tekster, rapporter, IT-præsentationer, multi-medieproduktioner m.m. Der er ikke noget “tilladt” omfang for fravær, og din oprykning til næste studieår er betinget af, at du har deltaget aktivt i undervisningen og har lært, hvad der kan forventes. Hvert uddannelsessted fastsætter studie- og ordensreglerne for uddannelsen. Der kan derfor være forskel på uddannelsesstedernes regler, og dermed forskel på hvad der sker med elever, der ikke følger reglerne. eksaminer og karakterer Den samlede eksamen på hhx, htx og stx består af mindst 9 skriftlige og mundtlige prøver og et studieretningsprojekt. Alle fag undtagen idræt C kan udtrækkes som eksamensfag. På hf skal du til eksamen i 6 obligatoriske fag/faggrupper og i 2-4 valgfag. Derudover får du bedømmelser for en større skriftlig opgave og et tværfagligt eksamensprojekt. På hhx, htx og stx får du årskarakterer samt standpunktskarakterer i alle fag to gange om året, så du løbende får en vurdering af dit faglige niveau. Din årskarakter ved fagets afslutning vil blive overført til dit eksamensbevis og tælle med i dit samlede eksamensgennemsnit. På hf får du ikke standpunktskarakterer under uddannelsen, men to gange om året giver lærerne dig en vurdering af dit faglige niveau. Derudover får du bedømmelse på en større skriftlig opgave og et eksamensprojekt. Eksamensprojektet skal altid være tværfagligt. Valg af fag og niveauer Mange videregående uddannelser kræver, at du har gennemført bestemte fag på bestemte niveauer, for at du kan blive optaget. Alle uddannelsessteder har studievejledere, der kan give dig råd og vejledning om, hvordan du bedst sammensætter og gennemfører din gymnasiale uddannelse. Undervejs i din uddannelse vil du også møde vejledere fra Studievalgscenteret, som vil give dig råd og vejledning om valg af og optagelse på en videregående uddannelse. Krav om uddannelsesparathed For at blive optaget på en gymnasial uddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal du være uddannelsesparat. Skolen og uddannelsesvejlederen skal som afslutning på dit skole- og vejledningsforløb give dig en uddannelsesparathedsvurdering ved at krydse af i feltet GYMNASIAL på din uddannelsesplan. Hvis din skole eller UU-vejleder ikke vurderer, at du er uddannelsesparat, er det uddannelsesstedet, som du søger ind på, der skal vurdere, om du kan optages. Det kan fx ske ved en samtale eller en prøve i forskellige fag. En faglig prøve kan være med til at give dig sikkerhed for, at du har den grundviden, der skal til for at kunne klare undervisningen i en gymnasial uddannelse.


Uddannelsesstedet kan også vurdere at de vil optage dig uden en samtale eller prøve. Uddannelsesstedets afgørelse skal begrundes og er gældende. optagelse til HHX, HTX og STX For at få krav på optagelse til enten højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller studentereksamen (stx) skal du opfylde følgende betingelser: • Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden under- visning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. • Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler dvs. dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi samt to prøver til udtræk blandt øvrige fag. • Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet udtrukket til prøve for dig. • Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til GYMNASIAL af skolen eller UU-vejlederen. • Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan aflægges enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve. Opfylder du ovenstående krav, har du ret til at blive optaget på uddannelsen. optagelse til HF For at få krav på optagelse på den 2-årige højere forberedelseseksamen (hf) skal du opfylde følgende betingelser: • Du skal have afsluttet 10. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau. • Du skal have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse. • Du skal have aflagt 10. klasse-prøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag. • Du skal have aflagt folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve i fysik/kemi. • Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) og have aflagt enten folkeskolens afgangsprøve efter udtræk eller 10. klasseprøve både mundtligt og skriftligt. • Du skal have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til GYMNASIAL af skolen eller UU-vejlederen. Opfylder du ovenstående krav, har du ret til at blive optaget på uddannelsen. HF Dansk A Engelsk B Matematik C Historie B Religion C Samfundsfag C Biologi C Geografi C Kemi C Idræt C Praktisk/musisk fag C HHX Dansk A Engelsk A Matematik C Afsætning B Virksomhedsøkonomi B Erhvervsret C 2. fremmedsprog B/A International økonomi B Samtidshistorie B Samfundsfag C Når du ikke opfylder alle betingelser Opfylder du ikke alle de oplistede betingelser, har du ikke krav på at blive optaget. Men du har mulighed for at søge optagelse efter en konkret vurdering. Det er lederen af det uddannelsessted, du har søgt optagelse på, der afgør, om der er plads på holdene, og om du kan optages direkte eller eventuelt efter en samtale eller en faglig prøve. eUX – erhvervsuddannelse med studiekompetence En erhvervsuddannelse kan tilrettelægges således at den giver studiekompetence på et niveau svarende til hf. Læs mere på side 12. HTX Dansk A Engelsk B Matematik B Fysik B Kemi B Biologi C Teknikfag A Teknologi B Teknologihistorie C Kommunikation/IT C Samfundsfag C STX Dansk A Engelsk B Matematik C Fysik C Biologi C Kemi C Naturgeografi C Historie A 2. fremmedsprog B/A Oldtidskundskab C Religion C Samfundsfag C Kunstnerisk fag C Idræt C 2 af fagene de FIre gYMNaSIale UddaNNelSer 39


HF Højere ForBeredelSeSeKSaMeN 40 HF højere forberedelseseksamen Højere forberedelseseksamen – hf – er en 2-årig gymnasial uddannelse. Du afslutter alle fag med eksamen, og du får ikke årskarakterer på hf. Kursisterne på hf er en meget blandet gruppe med hensyn til alder og baggrund. Nogle kursister kommer direkte fra 10. klasse, andre har været væk fra skolen enten for at arbejde eller rejse, og endelig kommer der en del kursister, der har afbrudt en anden ungdomsuddannelse. optagelse For at blive optaget på hf skal du have afsluttet folkeskolens 10. klasse eller gennemført en tilsvarende uddannelse. Du skal have aflagt 10. klasse-prøve i dansk, matematik og engelsk (skriftlig og mundtlig prøve i alle tre fag). Du skal også have aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi samt have aflagt eller være indstillet til folkeskolens afgangsprøve i tysk eller fransk. Hvis du søger ind på hf direkte fra 10. klasse, skal du også have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til gymnasial uddannelse af skolen eller UU-vejlederen. Hvis din skole eller UU-vejleder ikke vurderer, at du er uddannelsesparat, er det uddannelsesstedet, som du søger ind på, der skal vurdere, om du kan optages fx via en samtale eller en faglig prøve. Uddannelsens opbygning Hf består af en række obligatoriske fag, et antal valgfag og nogle studieforberedende aktiviteter. Du kan se de obligatoriske fag på næste side. Fagene er delt op i tre forskellige niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste, og C er det laveste niveau. Du skal vælge et praktisk/musisk fag på C-niveau og enten to valgfag på Bniveau eller et valgfag på B-niveau og to valgfag på C-niveau. På nogle uddannelsessteder kan du vælge et valgfag på A-niveau i stedet for et af valgfagene på B-niveau. Valgfagene kan du se på uddannelsesstedernes hjemmesider. To af de obligatoriske fag består reelt af tre fag, der arbejder tæt sammen i løbet af uddannelsen og afholder en fælles eksamen. Naturvidenskabelig faggruppe består af fagene biologi, geografi og kemi. Kultur- og samfundsfagsgruppen består af fagene historie, religion og samfundsfag. Gennem de to år på hf er der et studieværksted, hvor du arbejder med at udvikle gode studie- og arbejdsvaner og bliver mere bevidst om, hvordan du lærer. Du vil også blive tilknyttet en tutor, der som en slags træner skal hjælpe dig med motivation og udvikling af gode arbejdsvaner. Valg inden start på uddannelsen Før du starter på uddannelsen, skal du vælge et praktisk/musisk fag. Du kan på de enkelte skolers sider se, hvilke praktisk/musiske fag skolen udbyder. På nogle skoler kan du også vælge en linie. Og på nogle skoler kan du vælge et af de øvrige valgfag allerede på første årgang. Undervisningen Undervisningen starter med et introduktionskursus, hvor du bliver introduceret til de forskellige arbejdsformer og til de forskellige fag. En meget stor del af undervisningen på hf foregår i et fagligt samspil mellem flere fag og i et fagligt samarbejde med de øvrige kursister i din klasse. Kultur- og samfundsfagsgruppen og den naturvidenskabelige faggruppe stiller krav om fagligt samspil mellem de involverede fag gennem hele forløbet. Desuden skal du lave en række projekter i de to faggrupper i samarbejde med en gruppe af kursisterne fra din klasse. Større skriftlig opgave skal skrives individuelt og kan involvere flere fag. Opgaven bedømmes af din lærer og en censor. Krav til dig Hf er en boglig uddannelse. Det betyder, at du skal være indstillet på at læse meget, og at der bliver lagt vægt på, at du øver dig i at udtrykke dig skriftligt og mundtligt. Undervisningen foregår i klasser og i mindre projektgrupper. Det betyder, at du skal være indstillet på, at der er meget projektarbejde og samarbejde med de øvrige kursister i klassen.


Videregående uddannelser Hf giver adgang til alle videregående uddannelser. Du skal eventuelt supplere enkelte fag for at opfylde adgangskravene, hvis ikke du har målrettet din hf-uddannelse mod en bestemt videregående uddannelse. om fagrækken Hf adskiller sig fra de 3-årige gymnasiale uddannelser ved kun at indeholde ét obligatorisk fag på A-niveau. Hf’ere, der efterfølgende får behov for yderligere fag på A-niveau, kan tage et særligt suppleringskursus på ½ år kaldet hf+. Nogle af fagene på hf er samlet i faggrupper, hvor undervisningen er meget flerfaglig og projektorienteret. I hele hf-forløbet indgår skemalagt ”værkstedsundervisning”, hvor kursisterne arbejder selvstændigt med forskellige projektopgaver enten individuelt eller i mindre grupper med støtte fra en lærer, der fungerer som konsulent under projektarbejdet. 2 . HF 1 år 1 . HF 1 år obligatoriske fag Dansk A Engelsk B Dansk A Engelsk B Matematik C Praktisk/ musisk fag C Idræt C Kultur- og samfundsfags faggruppen Historie B Religion C Samfundsfag C Kultur- og samfundsfags faggruppen Historie B Religion C Samfundsfag C Valgfag Her kan du se eksempler på mulige valgfag på hf-uddannelsen. Se på uddannelsesstedernes hjemmesider hvilke fag de udbyder. a-niveau Engelsk, matematik og musik. B-niveau Matematik, musik, billedkunst, biologi, fransk, fysik, idræt, italiensk, kemi, psykologi, samfundsfag, spansk og tysk. C-niveau Billedkunst, datalogi, design, dramatik, filosofi, fransk, fysik, mediefag (film og TV), multimedie/IT, oldtidskundskab, psykologi og tysk. Naturvidenskabelig faggruppe Biologi C Kemi C Geografi C Studieforberende aktiviteter Større skriftlig opgave Tutorordning Værkstedsundervisning Introduktion Tutorordning Værkstedsundervisning Valgfag 2-3 valgfag To B-niveau eller et B-niveau + to C-niveau HF Højere ForBeredelSeSeKSaMeN 4 1


HF Højere ForBeredelSeSeKSaMeN 42 Skive gymnasium & HF Skive Gymnasium & HF er en stor skole, der giver dig mange valgmuligheder. Der er 100 ansatte og godt 800 elever og kursister. Skolen ligger centralt og i et smukt grønt område, og selve bygningen er lys og venlig med let adgang til udendørsarealer. Der er gode muligheder for at arbejde både individuelt og i grupper rundt omkring på skolen og i vores studiecenter med bibliotek, computerarbejdspladser og filmlokale. Skolen er bygget og indrettet, så også kørestolsbrugere uden problemer kan komme rundt. Se skolen på vores hjemmeside www.skivegym.dk. det daglige arbejde Du kan vælge mellem traditionel HF og HF-sundhed og pædagogik. Begge kvalificerer direkte til bl.a. kortere og mellemlange uddannelser. I HF-sundhed og pædagogik indgår en fagpakke med psykologi og biologi og praktikforløb på seminarier og sundhedsuddannelser. HF-lINIeN Traditionel HF med 2-3 valgfag Vi lægger vægt på, at du har mulighed for at udvikle dig både fagligt og menneskeligt. På Skive Gymnasium & HF er du og den undervisning, du modtager, i centrum. Og det forventes, at din tilgang til undervisningen er præget af engagement, ansvarlighed, fællesskab og kreativitet, da det er en væsentlig forudsætning for, at du får et godt udbytte og for, at undervisningen bliver spændende. Dagligdagen er moderne tilrettelagt med fleksibelt skema og tid til fordybelse. På Skive Gymnasium & HF har vi til stadighed fokus på at skabe de optimale rammer for en undervisning med et højt fagligt indhold. Derfor arbejder vi bevidst med at skabe variation i undervisningen. Arbejdsformerne varieres bl.a. med flerfagligt samarbejde, gruppearbejde, projektarbejde og masser af IT, kreativitet og innovation. Kulturen Der hersker en imødekommende, hjælpsom og venlig stemning på skolen. Skolen er et sted præget af respekt og engagement både indadtil – og udadtil i forhold til den verden, der omgiver os. Derfor får vores elever tilbud om studieture, ekskursioner og internationalt samarbejde med partnerskoler i USA, Sverige og Indien. Hver uge er der lektiecafe i naturvidenskab og sprog. Her kan du få hjælp til lektierne eller løse opgaverne sammen med andre. Når undervisningen er slut, kan du også bruge skolen, da IT-faciliteter står til HF-SUNdHed og PædagogIK HF med praktik, psykologi, biologi og 1 valgfag rådighed, ligesom der er tilbud om frivillig idræt. Nogle år opsættes også en musical. elevdemokrati og elevaktiviteter Undervisningen tilrettelægges i så høj grad som muligt i samarbejde mellem eleverne og lærerne, og vi lægger stor vægt på, at eleverne deltager i de mange forskellige ting, der foregår også uden for timerne fx: • I elevrådet • I kantinen • I skolebladet Blokken • I festudvalget • I den månedlige fredagscafe • I Operation Dagsværk • I gallaudvalget • Eller i andre udvalg eller sammenhænge Skolen nyder godt af aktive og engagerede elever, og disse har en sjov og lærerig gymnasietid – også uden for timerne. orienteringsmøde Du kan få yderligere oplysninger om vores uddannelsestilbud med HF, STX og MusikCollege lørdag, den 14. januar 2012, kl. 10-13, og du er i øvrigt velkommen til at rette henvendelse til lærere, studievejledere eller ledelsen. Skive gymnasium & HF egerisvej 180 ·7800 Skive · Tlf . 9752 2466 · www .skivegym .dk


Viborg gymnasium og Hf På VGHF lægger vi vægt på faglighed, fællesskab og forskellighed. Du kan forvente at møde dygtige og motiverede lærere, som vil åbne en verden af viden, kultur og kunst for dig. Derfor forventer vi også, at du investerer din tid og engagement i undervisningen. Fællesskab På Viborg Gymnasium og Hf gør vi meget for, at du får en god start på skolen. Vi har sputnikker (ældre elever) tilknyttet hver klasse, og vi arrangerer en introtur for alle nye elever, så sammenholdet bliver styrket. Både i og uden for skoletid har du mulighed for at deltage i en lang række aktiviteter, der gør skoletiden sjov og samtidig forbereder dig på livet efter hf: Vi har udvalg, du kan være aktiv i, fritidsaktiviteter inden for musik, sport og billedkunst, elevrådet og mange andre aspekter, som gør hverdagen sjov. Og så har vi morgensamlinger, fællestimer, skøre og kreative indslag i plenum og meget, meget mere. SKoleN UdBYder 5 HF-lINIer: alMINdelIg HF SProg- og TUrISMe Spansk B + Naturgeografi B + evt. et frit valgfag på C-niveau SUNdHedS- og Pædagog Samfundsfag B + Psykologi B + evt. et frit valgfag på C-niveau Viborg Gymnasium og Hf Faciliteter På VGHF får du moderne undervisningslokaler med smartboards, et nyt auditorium med projektor og storskærm, trådløst netværk og internetopkobling overalt på skolen. Vi har også fine laboratoriefaciliteter til de naturvidenskabelige fag, et veludstyret studiecenter, en helt ny 600 m2 stor kunstnerisk fløj for musik, mediefag og billedkunst, en stor idrætshal, idrætssal, motionslokale og gode udendørsfaciliteter. Og i 2012 slår vi dørene op til endnu en ny fløj med bl.a. en stor sprogafdeling. om hf på VgHF Hf-uddannelsen giver dig en bred indsigt i historie, kultur, naturvidenskab og samfundsforhold, og du bliver udfordret på mange forskellige felter. Uddannelsen giver adgang til både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. På VGHF har vi fem hf-linier: • Den almindelige hf • Sprog- og turisme • Sundheds– og pædagog • Medie– og kommunikation • Visuel hf (treårig) Sprog- og turismelinie Sprog- og turismelinien er for dig, der er interesseret i andre lande og finder det spændende at beskæftige sig med sprog, turisme, andre kulturer og oplevelsesøkonomi. I løbet af forløbet vil der blive en del kontakt og samarbejde med eksempelvis de videregående turistuddannelser, virksomheder, der arbejder med turisme, det lokale turistkontor og andre dele af samfundet, der arbejder inden for området. En studietur til England eller Spanien vil blive tilbudt. MedIe- og KoMMUNIKaTIoN Mediefag B + frit B-niveaufag eller 2 frie C-niveaufag VISUel HF Mediefag B + Billedkunst B Se den særlige opbygning af den 3-årige uddannelse på www.visuelhf.dk Viborg gymnasium og Hf Skaldehøjvej 12 · 8800 Viborg · Tlf . 8667 1533 · www .vghf .dk Sundheds– og pædagoglinie Sundheds- og pædagoglinien er for dig, der måske kunne tænke dig en karriere inden for sundhed og pædagogik. Der bliver mulighed for at »snuse til« relevante videregående uddannelser via et samarbejde med Sygeplejeskolen og Pædagogseminariet i Viborg. Medie– og kommunikationslinie Medie- og kommunikationslinien er for dig, der interesserer dig specielt for kultur, information, kommunikation og medier. En del af undervisningen vil være lagt an på samarbejde med vores nabo, Medieskolerne i Viborg. Der vil være mulighed for at tilrettelægge og producere film og for ekskursioner til tv-stationer, Filmbyen o.l. Visuel hf (treårig) Visuel Hf er en ny treårig hf, der udbydes i samarbejde med The Animation Workshop. Visuel Hf er for dig, der elsker at tegne, designe og være kreativ, og derfor ønsker at forberede dig til de kreative videregående uddannelser. Linien er en kreativ ungdomsuddannelse, hvor du udover en almindelig hf får et ekstra år med visuelle grundkompetencer. Læs mere på www.visuelhf.dk Vil du vide mere? Klik ind på www.vghf.dk eller ring til skolens kontor eller en af vore studievejledere for yderligere information. Åbent hus Lørdag, den 21. januar 2012, kl. 10-13. Mandag, den 30. januar 2012, kl. 19.30. HF Højere ForBeredelSeSeKSaMeN 43


HHX Højere HaNdelSeKSaMeN 44 HHX højere handelseksamen Hhx er en 3-årig studieforberedende gymnasial uddannelse, som gennemføres på et handelsgymnasium. HHX er målrettet unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og den sigter primært mod videregående uddannelse. Fokus på hhx er særligt på en række samfunds- og erhvervsmæssige fag, hvor undervisningen tager afsæt i erhvervslivets og virksomhedernes vilkår og funktion. Der arbejdes med opgaver på tværs af fagene, hvor undervisningen suppleres med virksomhedsbesøg og gæstelærere fra erhvervslivet. Som gymnasial uddannelse er hhx opbygget med et grundforløb på ½ år, der er fælles for alle elever, og et efterfølgende studieretningsforløb på 2½ år, som du vælger blandt de forløb, som skolen udbyder og opretter. Ved valg af studieretning anbefales du at lægge dine interesser og evner til grund, hvorved du opnår det bedste udgangspunkt for en fortsat uddannelse. Studieretningerne på hhx er i kategorierne: • Økonomiske studieretninger • Internationale studieretninger • Marketing studieretninger Hhx kan give et bredt adgangsgrundlag for en videregående uddannelse. Studenter med en hhx bliver især optaget på uddannelser, der udbydes på universiteternes humanistiske og samfundsvidenskabelige fakulteter samt på handelshøjskolers økonomi- og sproguddannelser. Når du tilmelder dig hhx, skal du tilkendegive, hvilket studieretningsforløb du forventer at vælge efter grundforløbet. Du kommer til at gå i klasse sammen med dem, der har interesse for samme studieretning som dig selv, så klassen er samlet i næsten alle fag. Det giver gode samarbejdsmuligheder mellem fagene til flerfaglig undervisning og projektarbejde. optagelse For at blive optaget på hhx skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse eller gennemført tilsvarende uddannelse, ligesom du skal have modtaget 2-4 års undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) efter folkeskolelovens regler. Hvis du kommer fra 9. klasse skal du have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver. Hvis du kommer fra 10. klasse, skal du desuden i forlængelse heraf have aflagt prøve i dansk, engelsk og matematik. Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til gymnasial uddannelse af skolen eller UU-vejlederen. Hvis din skole eller UU-vejleder ikke vurderer, at du er uddannelsesparat, er det uddannelsesstedet, som du søger ind på, der skal vurdere, om du kan optages. Uddannelsens opbygning grundforløbet Grundforløbet skal give dig indsigt i hhx-uddannelsens obligatoriske fag og arbejdsmetoder og forberede dig på dit endelige valg af studieretning. Grundforløbet består af en række obligatoriske fag og temaforløb, der er fælles for alle klasser. Sundhed, IT og innovation I temaforløbene på grundforløbet vil der indgå aktiviteter, hvor du får mulighed for fysisk udfoldelse (idræt) og indsigt i betydningen af motion og personlig sundhed. Endvidere vil IT være et obligatorisk aspekt i undervisningen, og du skal også arbejde med sprogets betydning samt mundtlig og skriftlig kommunikation. Innovation og iværksætteri indgår også som et vigtigt aspekt i temaforløbene. Studieretningsforløbet Studieretningsforløbet består af en række obligatoriske fællesfag, 3 studieretningsfag og indtil 4 valgfag. Alle elever på hhx skal have 2 sprogfag (dvs. engelsk A og 2. fremmedsprog på mindst B-niveau) samt matematik på mindst C-niveau. Det er skolerne, der sammensætter fagene i de enkelte studieretningsforløb efter retningslinier fra Undervisningsministeriet, og hver skole udbyder mindst 2 forskellige studieretningsforløb. den merkantile profil På hhx kommer du til at beskæftige dig med vidensområder inden for virksomhedsøkonomi, handel, samfundsøkonomi, kultur, sprog og kommunikation. Du skal kunne bruge din viden til at analysere forskellige aktuelle samfundsforhold fx virksomhedernes fremtidige eksportmuligheder, it-branchens fremtidsudsigter og mediernes indflydelse på den enkelte forbruger. Det internationale og globale aspekt er i højsædet, fordi hovedparten af Danmarks produktion sælges i udlandet.


Valg inden start på uddannelsen Forhåndstilkendegivelse af valg af studieretning Når du søger optagelse på handelsgymnasiet, skal du tilkendegive, hvilken studieretning du forventer at vælge efter grundforløbet. Valg af 2 . fremmedsprog Alle skal have engelsk på A-niveau. Desuden skal du have et 2. fremmedsprog, hvor du kan fortsætte med dit 2. fremmedsprog fra folkeskolen, eller du kan vælge et helt nyt fremmedsprog. Fortsættersprog er på B-niveau og afsluttes efter 2. år, mens begyndersprog er på A-niveau. Du skal derfor vælge, om 2. fremmedsprog skal være tysk eller fransk fortsættersprog eller et begyndersprog, fx spansk, fransk eller italiensk. Du kan læse mere på skolesiderne om udbud af 2. fremmedsprog. Valgfag Udover de obligatoriske fællesfag og dine studieretningsfag skal du også have valgfag. Studieretning 2½ år grundforløb ½ år obligatoriske fag Afsætning B Dansk A Engelsk A Erhvervsret C 2. fremmedsprog B International økonomi B Dansk Engelsk Matematik 2. fremmedsprog Alle elever på hhx skal have mindst 1 valgfag, som vælges blandt skolens udbud af forskellige fag og fagniveauer. Du får en meget grundig orientering på grundforløbet, inden du skal til at vælge valgfag. Spørg din UU-vejleder eller se på skolesiderne, hvis du gerne vil kende dine muligheder for valgfag, inden du vælger en hhx-uddannelse. Undervisningen Målet for undervisningen og for handelsgymnasieforløbet er, at du udvikler dig fagligt, alment og personligt. Vi hjælper dig til at udvikle de kompetencer, som du senere skal bruge for at kunne gennemføre en videregående uddannelse. For at ruste dig godt og give dig en bred vifte af metoder er der stor variation i de arbejdsformer, lærerne anvender i undervisningen. Der er klare mål for, hvad du skal lære i de enkelte fag og i de forløb, der bygger på samspil mellem fagene. Kernestoffet er fastlagt centralt i læreplanerne. Det øvrige stof i fagene supplerer kernestoffet med temaer og emner, og det vælges af elever og lærere i fællesskab. Matematik C Samfundsfag C Samtidshistorie B Virksomhedsøkonomi B Erhvervscase Det internationale område Temaforløb i: Virksomhedsøkonomi Samfundsøkonomi Kultur Innovation og IT Sundhed og idræt Studie retning En fagpakke med 2 eller 3 fag Studieretningprojekt Du er således med til at forme afgørelser om undervisningen og om skolelivet som helhed. Undervejs får du klare tilbagemeldinger om dine styrker, svagheder og fremskridt, og du får også mulighed for at evaluere undervisningen. Krav til dig Handelsgymnasiet er en arbejdsplads, hvor du skal passe dit arbejde. Det betyder, at det forventes, at du møder til alle timer og deltager aktivt i undervisningen. Din deltagelse har stor betydning for, at undervisningen kan tilrettelægges som fx tværfaglige forløb og projektarbejde. Du skal være ansvarlig, arbejde selvstændigt og have et godt samarbejde med dine klassekammerater for at få et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Valgfag 1-4 valgfag Ingen studieretningsfag Ingen valgfag HHX Højere HaNdelSeKSaMeN 4 5


HHX Højere HaNdelSeKSaMeN 46 eUC Nordvest EUC Nordvest har to afdelinger, nemlig i Thisted og i Nykøbing. På HHX i Nykøbing er der ca. 225 elever, 20 lærere og 5 ansatte på skolens kontor og bibliotek. Det betyder, at der er tæt kontakt mellem skolens elever og lærere, og du lærer hurtigt de andre elever og skolens personale at kende. Hvad kan vi tilbyde dig på HHX? Du får en spændende hverdag med masser af udfordringer, selv om vi ikke er så mange. øKoNoMISK orIeNTerede STUdIereTNINger Virksomhedsøkonomi A + International økonomi A + Matematik B + Finansiering B (økonomi og finans) Virksomhedsøkonomi A + International økonomi A + Finansiering C (økonomi og samfund) INTerNaTIoNalT orIeNTerede STUdIereTNINger Afsætning A + Spansk A + Kulturforståelse B (eksport og kultur) Afsætning A + International økonomi A + Kulturforståelse C (international handel) Du bliver i løbet af de tre år klar til at læse videre enten i Danmark eller i udlandet, for det internationale er i højsædet. Du bliver klar til et liv med egen virksomhed – iværksætteri og innovation er nemlig væsentlige elementer i uddannelsen. Du bliver også klar til at samarbejde og kommunikere både mundtligt og elektronisk. Klar til at skabe det liv, du gerne vil have. du skal lære noget, men det skal også være sjovt Dette slogan er vigtigt for skolen. HHX-uddannelsen sikrer, at du kan lære meget, men du lærer bedre, når du befinder dig i et godt socialt miljø, hvor tryghed og nærhed står i centrum. Vores skole er ikke bare et uddannelsessted med bøger og undervisning. Det er også stedet med plads til personlig udvikling og følelsen af at være hjemme. Hos os vil du møde et levende og aktivt miljø med stor elevindflydelse. Du vil opleve virksomhedsbesøg, studierejser, kulturelle arrangementer, fester og fredagscafeer, sportslige udfordringer og få mulighed for gratis ekstra undervisning (lektiehjælp), hvis du ønsker det. MarKedSorIeNTerede STUdIereTNINger Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A + Innovation B (iværksætteri) ValgFag Håndbold i Mors-Thy Håndbold Er du vild med håndbold, har vi udviklet et spændende tilbud sammen med Mors-Thy Håndbold, hvor du får mulighed for at dyrke din interesse for sporten sammen med kammerater på tværs af alle skolens uddannelser, årgange og studieretninger. Vil du vide mere? Kontakt skolen for at få brochurer eller for at tale med studievejlederen. Åbent hus Torsdag, den 26. januar 2012 kl. 19. A-niveau: Matematik, tysk B-niveau: Matematik, samfundsfag C-niveau: Psykologi, kulturforståelse, finansiering Endvidere udbydes alle obligatoriske B-niveaufag også som valgfag på A-niveau VIGTIGT: Tjek, efter 1. december, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer! eUC Nordvest limfjordsvej 95 · 7900 Nykøbing Mors · Tlf . 9919 1919 · www .eucnordvest .dk


Handelsgymnasiet Skive Handelsskole en handelsgymnasial uddannelse kan du bruge til spændende job i erhvervslivet og videregående uddannelser Klar til karriere og livet Har du lyst til et liv med handel og eksport – eller marketing og ledelse? Og vil du rustes til en verden med it og projektorienteret arbejde, kan du få den bedste start på Handelsgymnasiet i Skive. Her gør vi dig klar til en fremtid med udfordringer – faktisk ud over alle grænser. Vi gør dig nemlig klar til at læse videre enten herhjemme eller i udlandet og giver dig mulighed for selv at vælge mellem en dansk eller international karriere. Vi gør dig også klar til en fremtid med egen virksomhed, til job inden for revision eller i banken. – Og til at deltage aktivt i den rivende udvikling inden for både innovation og medier. øKoNoMISK orIeNTerede STUdIereTNINger Virksomhedsøkonomi A + matematik A/B + finansiering C (Økonomisk-matematisk) Virksomhedsøkonomi A + afsætning A + innovation B (Innovation) INTerNaTIoNalT orIeNTerede STUdIereTNINger International økonomi A + afsætning A + kulturforståelse C (International) Spansk A + afsætning A (Eksport & sprog) Med andre ord bliver du klar til at udvikle nye ideer, kommunikere og samarbejde. Klar til livet. Team danmark-støtte Er du bidt af sport og godkendt af Team Danmark, kan du sagtens dyrke din sport, samtidig med at du tager en gymnasial uddannelse. Hvis du ønsker det, kan du tage din uddannelse over 4 år. Internationale relationer Vi har rigtig mange relationer i udlandet. Vi har både studieture, gæstelærere og udveksling med studerende fra mange dele af verden. Vores samarbejdsskoler ligger i både England, USA, Irland, Tyskland, Finland, Holland, Italien, Rusland og Portugal. It overalt på skolen Handelsgymnasiet i Skive er bl.a. kendt for vores fokus på brugen af it. Viewer og smartboard i alle klasselokaler og trådløst netværk på hele skolen er en selvfølge, fordi vi bruger it i undervisningen. Vores it-afdeling hjælper dig gerne, hvis du har problemer med opsætning af din pc. og alle de andre spændende ting… Som gymnasieelev hos os kommer du til at gå på et handelsgymnasium, som er åbent, når du har brug for det. Du får engagerede gymnasielærere, som MarKedSorIeNTerede STUdIereTNINger Afsætning A + it B + multimedier C (Marketing & multimedier) hjælper dig – også i studiecaféen, og du får adgang til vores velfungerende bibliotek. Du får også venner, som du kan hygge dig med i hverdagen, i fredagscaféen eller til de aktivitetsdage, hvor du får udfordringer for både hjerne og krop. Vi har gallamiddag, en super kantine – og er du til musik, har vi både et band og et kor. oplevelser… bliv eventPilot På et forløb uden for dit normale skema får du kendskab til at arrangere og afvikle oplevelser, fx en festival, festuge, overlevelsestur – eller ligefrem en skitur. Praktisk erfaring får du ved selv at deltage i de events, du har været med til at planlægge. Informationsaften Tirsdag, den 1. november 2011, fra kl. 18.30-21.00. Åbent hus Lørdag, den 21. januar 2012, fra kl. 10-14. Nærmere oplysninger Du er velkommen til at kontakte studiecoach Jan Bøgely på tlf. 2195 6151 eller jb@skivehs.dk. VIGTIGT: Tjek, efter 1. december, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer! Handelsgymnasiet, Skive Handelsskole arvikavej 2 · 7800 Skive · Tlf . 9914 1414 · www .skivehs .dk HHX Højere HaNdelSeKSaMeN 4 7


HHX Højere HaNdelSeKSaMeN 48 Viborg Handelsgymnasium Skolens dagligdag Vi gør meget ud af at støtte din personlige udvikling, herunder samarbejdsevne og selvstændighed. Studiemiljøet er vigtigt, og alle elever i 1.g har et introforløb, herunder en introtur med klassen. Formålet er, at du skal lære dine klassekammerater at kende, så du kan samarbejde med dem, og samtidig medvirke til at skabe et godt klima i klassen. Vi har også Studietorvet, hvor du og dine kammerater kan lave lektier sammen eventuelt med hjælp fra en lærer. Alle elever forventes at medbringe en bærbar PC eller Mac. andre aktiviteter • Lærerige faglige og tværfaglige projekter • Virksomhedsbesøg og ekskursioner • Fællesarrangementer • Elevfester og fredagscafe øKoNoMISK orIeNTerede STUdIereTNINger Matematik + Virksomhedsøkonomi + Afsætning Virksomhedsøkonomi + Matematik + Finansiering INTerNaTIoNalT orIeNTerede STUdIereTNINger International økonomi + Afsætning + Kulturforståelse Spansk + Afsætning + Kulturforståelse Spansk + Tysk + Kulturforståelse • Sportsdag • Studietur til udlandet i 2.g • God og sund kantine med buffet og salatbar • Nye, moderne opholdsområder, som fungerer som møde- og arbejdssteder Studieretninger Vi udbyder studieretninger med emner som sprog og kultur, innovation og iværksætteri, marked og afsætning og global økonomi. Fagene i de konkrete studieretninger er vist i boksen nedenfor. Vi har to økonomi-studieretninger, hvoraf den ene er med et ekstra højniveau fag. I de tre markedsorienterede studieretninger kan du blandt andet komme til at arbejde med din egen virksomhed i faget Innovation og eventuelt deltage i Young Enterprise konkurrencerne. Det meget fine samarbejde, som vi har med virksomhederne i lokalområdet, gør uddannelsen virkelighedsnær. De to internationale studieretninger er for de sprogligt interesserede, og her får eleverne tilbudt et længere studieophold i Østrig, Spanien eller USA i 3.g. Vi arbejder på flere spændende studieretninger til 2012, så følg med på skolens hjemmeside. obligatoriske fag Viborg Handelsgymnasium byder på nye spændende fag som afsætning, virksomhedsøkonomi, international økonomi og erhvervsret. Alle får engelsk på A-niveau. Valgfag Der skal vælges valgfag i 2. og 3.g. Antallet afhænger af din studieretning og dit 2. fremmedsprog. De udbudte valgfag er nævnt nedenfor. Finansiering, kulturforståelse, psykologi og innovation kan kun vælges af elever, som ikke har det pågældende fag i studieretningen. Idræt og sport Vi udbyder valgfaget Idræt C, som der er stor interesse for. Her samarbejder vi med gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Derudover satser vi meget på handelsskole håndbold og fodbold og har vundet mange DM titler. Hvis du dyrker sport på højt plan og er godkendt af Team Danmark, kan du få tilrettelagt uddannelsen over 4 år. Vejledning Skolens studievejledere yder vejledning i forbindelse med gennemførelsen af handelsgymnasiet og med hensyn til din videregående uddannelse i samarbejde med Studievalg Midt-Vest. Åbent hus og informationsmøder Der holdes åbent hus i Handelsgymnasiet i Viborg lørdag, den 12. november 2011, kl. 10-14 og informationsmøde lørdag, den 21. januar 2012, kl. 10-13. Endvidere informationsaften onsdag, den 1. februar 2012, kl. 19. MarKedSorIeNTerede STUdIereTNINger Afsætning + Virksomhedsøkonomi + Psykologi Afsætning + Virksomhedsøkonomi + Innovation ValgFag A-fag: Matematik, international økonomi, tysk, afsætning, virksomhedsøkonomi B-fag: Matematik, samfundsfag C-fag: Psykologi, innovation, kulturforståelse, markedskommunikation, mediefag, finansiering, idræt, billedkunst VIGTIGT: Tjek, efter 1. december, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer! Viborg Handelsgymnasium – en del af Mercantec Vinkelvej 20 · 8800 Viborg · Tlf . 8950 3300 · www .mercantec .dk


HHX Højere HaNdelSeKSaMeN 49


HTX Højere TeKNISK eKSaMeN 50 HTX højere teknisk eksamen Htx er en 3-årig studieforberedende og almendannende uddannelse med særlig fokus på naturvidenskabelige og teknologiske perspektiver. Uddannelsen forbereder dig til videregående uddannelser og udvikler dine evner til at forholde dig reflekterende og kritisk til din omverden. Htx-uddannelsen kan give adgang til alle videregående uddannelser. Du kommer til at arbejde med naturvidenskabelige, kulturelle, tekniske og samfundsvidenskabelige problemstillinger. Ud over at arbejde med de enkelte fag, kommer du også til at arbejde med projekter, der inddrager viden og færdigheder fra flere fag. Arbejdsformerne styrker dine evner til initiativ, kreativitet og selvstændighed, ligesom du gennem projekterne samarbejder med andre og fordyber dig i sammenhænge på tværs af de enkelte fag. Når du søger optagelse på htx, skal du vælge studieretning inden for en af 3 hovedkategorier, nemlig: 3 Naturvidenskabelige studieretninger 3 Teknologiske studieretninger 3 Kommunikationstekniske studieretninger Inden for hver af de tre hovedkategorier tilbyder de enkelte tekniske gymnasier en række forskellige studieretninger. Disse kan du finde under beskrivelsen af de enkelte tekniske gymnasier eller på skolernes hjemmesider. På htx møder du et stærkt fagligt miljø med arbejdsformer, der understøtter dine evner til samarbejde, udvikling og kreativitet. Arbejdsformerne skaber et stærkt samarbejde med kammeraterne, og sikrer dig tre spændende år med faglig og personlig udvikling. Htx kan give mulighed for adgang til alle videregående uddannelser, hvor den faglige profil især giver et godt afsæt til videregående uddannelser inden for naturvidenskab, sundhedsvidenskab og de teknologiske videnskaber. optagelse For at blive optaget på htx skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse eller gennemført tilsvarende uddannelse, ligesom du skal have modtaget 2-4 års undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) efter folkeskolelovens regler. Hvis du kommer fra 9. klasse skal du have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver. Hvis du kommer fra 10. klasse, skal du desuden i forlængelse heraf have aflagt prøve i dansk, engelsk og matematik. Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til gymnasial uddannelse af skolen eller UU-vejlederen. Hvis din skole eller UU-vejleder ikke vurderer, at du er uddannelsesparat, er det uddannelsesstedet, som du søger ind på, der skal vurdere, om du kan optages. Uddannelsens opbygning Uddannelsen består af et grundforløb på et ½ år efterfulgt af et studieretningsforløb på 2½ år. grundforløbet (½ år) I grundforløbet indføres du i uddannelsens arbejdsformer og fag, og du vil opleve, at undervisningen foregår både som faglig undervisning i det enkelte fag og som samspil mellem fagene. Grundforløbet giver dig samtidig grundlag for at bedømme, om du har valgt den rigtige studieretning. Grundforløbet er sammensat af obligatoriske fag og studieområdet, der er et flerfagligt samarbejde mellem en række naturvidenskabelige, teknologiske og samfundsvidenskabelige fag. I undervisningen indgår tema- og projektundervisning, som skal udvikle dine studieteknikker og arbejdsmetoder, og som skal styrke din forståelse for de tanker og teorier, der ligger bag naturvidenskab, teknologi, samt almenmenneskelige og samfundsmæssige forhold. Studieretningsforløbet (2½ år) Studieretningsforløbet består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Det flerfaglige samarbejde i studieområdet fortsætter ligeledes i studiretningsforløbet. Gennem dit valg af studieretning, fastlægger du profilen for din htx eksamen og dermed også grundlaget for dit senere valg af videregående uddannelse. Studieretningen består normalt af en fagpakke på 3 fag, der gensidigt styrker hinandens faglige områder. Den valgte studieretning supplerer du med dit valg af teknikfag og øvrige valgfag, som du kan vælge, hvis du har særlige interesser, eller hvis du ønsker at forberede dig på eventuelle adgangskrav til den uddannelse, du senere vil søge optagelse på. Valg inden start på uddannelsen Når du søger optagelse på teknisk gymnasium, skal du tilkendegive, hvilken studieretning du forventer at vælge efter grundforløbet.


Undervisningen Det overordnede mål med arbejdsformer og fagligt indhold er at udvikle dine kompetencer bl.a. med henblik på videreuddannelse og senere erhvervsvalg. Undervisningen og hele uddannelsesforløbet tager først og fremmest sigte på det, som du senere får brug for at kunne fx i de videregående uddannelser. Der er klare mål for, hvad du skal vide og kunne i de enkelte fag – også i de forløb, der bygger på samspil mellem fagene, fordi kernestoffet er fastlagt i undervisningsministeriets læreplaner. Elever og lærere supplerer i samarbejde kernestoffet med temaer og emner efter fælles valg. Klasseundervisning, individuelt arbejde og gruppearbejde veksler med temaforløb og projektarbejde. Undervejs får du tilbagemeldinger om egne styrker, svagheder og fremskridt, og du får også lejlighed til at evaluere undervisningen. Projektarbejde Projektarbejde er en betydningsfuld arbejdsform på htx. I projektarbejdet lærer du at arbejde både selvstændigt og i grupper. Du lærer at analysere og beskrive problemstillinger og samtidig give konkrete løsningsforslag i forhold til dem. Projektarbejdet indebærer ofte fremstilling af et konkret produkt samt udarbejdelse af dokumentationen, der kan være et medieprodukt eller en rapport. I dokumentationen skal du forklare, hvordan du er nået frem til produktet, redegøre for den teori, du har brugt, og beskrive arbejdsmetoder og beregninger. Studieretning 2½ år grundforløb ½ år obligatoriske fag Dansk A Engelsk B Matematik B Teknologi B Fysik B Dansk Engelsk Matematik Gennem faglig fordybelse skaber du dig et helhedsbillede af en problemstilling og dens løsningsmuligheder. Krav til dig Når du starter på teknisk gymnasium, er vores forventning til dig, at du: • er interesseret i faglig fordybelse og i mere projektorienteret arbejde på tværs af fagene • med en nysgerrig, selvstændig og kreativ tilgang ønsker at anvende din teoretiske viden i forhold til praktiske problemstillinger • er interesseret i selvstændigt arbejde og i at arbejde sammen med kammerater på tværs af klasser og fag. Der vil naturligvis være en del hjemmearbejde. Du vil have lektier for hver dag, i nogle perioder mere end andre. Det er derfor vigtigt, at du planlægger din tid fornuftigt, således at der også bliver tid til andre ting som fritidsaktiviteter, venner og familie. Teknologi Du vil møde nye fag som teknologi og teknikfag. I teknologi på 1. og 2. htx får du et grundlag for at forstå og arbejde med teknologiske problemstillinger. Du vil blive præsenteret for forskellige arbejdsprocesser og metoder såvel teoretisk som i laboratorier og værksteder. Senere kommer du til selvstændigt at konstruere, designe, dimensionere, beregne og beskrive produkttyper, som du selv er med til at fremstille. Kemi B Biologi C Kommunikation/IT C Teknologihistorie C Samfundsfag C Kommunikation/IT Teknologi Fysik Kemi Biologi Samfundsfag Studie retning En fagpakke med 3 fag Studieretningsprojekt Ingen studieretningsfag Undervisningen er tilrettelagt som projekter, hvor du arbejder sammen med dine kammerater om løsninger af forskellige opgaver. Teknikfag På 3. htx skal du vælge teknikfag, der vælges inden for tre hovedgrupper. De enkelte tekniske gymnasier udbyder mindst 2 af nedenstående hovedgrupper af teknikfag og har forskellig vægtning af indholdet. Se teknikfagsbeskrivelserne på institutionernes hjemmesider. 3 3 3 Byggeri og energi Du arbejder med udvalgte temaer inden for konstruktion, materialer, produktionsprocesser, anlæg, installationer, forsyning, administration og organisation. design og produktion Du arbejder med udvalgte temaer inden for formgivning og udvikling, komponenter og materialer, styring og overvågning samt fremstilling inden for følgende områder: Elektronik, træ, maskin, beklædning og industriel design. Proces, levnedsmiddel og sundhed Du arbejder med udvalgte temaer inden for bioteknologi, fødevarer, mikrobiologi, produktfremstilling, sundhed og miljø. Her finder du derfor temaer inden for økologi, livsstil, fødevarer, naturpleje mv. Valgfag Afhængig af studieretning 1-3 valgfag efter eget valg på A, B eller C-niveau Ingen valgfag (dog mulighed for tysk/fransk) Teknikfag 1 teknikfag Ingen valgfag HTX Højere TeKNISK eKSaMeN 5 1


HTX Højere TeKNISK eKSaMeN 52 Teknisk gymnasium Thisted oplevelser og uddannelse På Teknisk Gymnasium i Thisted får du spændende og relevante oplevelser. Lærerne planlægger og gennemfører sammen med eleverne mange forskellige uddannelsesforløb. Der er virksomhedsbesøg, realistisk projektarbejde, studierejser, deltagelse i udstillinger og konferencer og meget mere. Teorien fra klasselokalet afprøves i praksis i kemi- eller fysiklaboratoriet, i naturen eller på værkstedet. Undervisningen er med andre ord meget varieret og tilpasses, så den enkelte elev udfordres kontinuerligt i forhold til dennes niveau. NaTUrVIdeNSKaBelIge lINIer Matematik A + Biologi B + Et tredje studieretningsfag Matematik A + Fysik A + Et tredje studieretningsfag TeKNologISK lINIe Teknologi A + Design B + Innovation C godt skolemiljø Teknisk Gymnasium i Thisted har gode faciliteter i form af bygninger, lokaler, bøger, materialer til projekter, IT-udstyr, laboratorier, værksteder og hyggelige elevområder. Eleverne mødes ofte i fritiden på skolen til frivillige aktiviteter. I kantinen er der sund og nærende kost til rimelige priser. Der er gratis lektiecafé, hvis der er områder i pensum, der driller, eller hvis man ønsker ekstra udfordringer. Skolens teamlærere og studievejledningen følger klassernes og den enkelte elevs trivsel. På Teknisk Gymnasium i Thisted får man en god tid med maksimal læring! Fokus på naturvidenskab, teknologi og kommunikation Der er fokus på de naturvidenskabelige fag: Matematik, fysik, kemi og biologi, hvor du får en solid ballast, der kommer dig til gavn resten af livet. Der er mulighed for at vælge højere niveauer, hvis man ønsker det. I sprogfagene og kommunikation IT lærer man sprog og om det at kommunikere ved brug af blandt andet IT. Man afprøver teorierne i praksis f.eks. ved at optage dokumentarfilm. I teknologi og teknikfag Du skal også besøge vores hjemmeside, www.eucnordvest.dk. Der kan komme ændringer og flere studieretninger. får man lov til at arbejde med de nyeste teknologier. Man designer elbiler, bygger nulenergihuse og meget mere. Elevernes selvstændighed, kreativitet og virkelyst dyrkes og udfordres. Eleverne begår hvert år mange spændende produkter, der belønnes med gode karakterer til eksamen. Kontakt os Hvis du vil vide mere så ring eller kik på hjemmesiden www.eucnordvest.dk. På hjemmesiden finder du information om vore studieretninger. Du er altid velkommen til at besøge os. Åbent hus Torsdag, den 26. januar 2012, kl. 18.30- 21.30 med fælles orientering kl. 19.00 i Thisted. en studentereksamen fra Teknisk gymnasium i Thisted En studentereksamen fra Teknisk Gymnasium giver på linie med de andre gymnasiale uddannelser adgang til de videregående uddannelser. KoMMUNIKaTIoNSlINIer Kommunikation IT A + Idéhistorie B + Et tredje studieretningsfag Kommunikation IT A + Samfundsfag B + Et tredje studieretningsfag VIGTIGT: Tjek, efter 1. december, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer! eUC Nordvest · Teknisk gymnasium Thisted Kronborgvej 119 · 7700 Thisted · Tlf . 9919 1919 · www .eucnordvest .dk


Teknisk gymnasium Skive Teknisk Gymnasium er beliggende i nye bygninger med tidssvarende lokaler og faciliteter, som vil give dig optimale forhold under dit studieforløb. Du får adgang til et spændende miljø med utroligt gode IT-faciliteter, et bibliotek med en bibliotekar til at hjælpe med informationssøgning m.v. Vi har et nyt designværksted, hvor eleverne rigtig kan udfolde sig. Vi ser frem til at tage vores spritnye kemi- og bioteknologi laboratorier i brug. Hverdagen På Teknisk Gymnasium lægger vi stor vægt på, at du lærer at arbejde selvstændigt. Det er en god ballast at have, når du skal læse videre eller ud på arbejdsmarkedet. IT spiller en stadig større rolle i vores samfund, og derfor er IT også en del af al undervisning på Teknisk Gymnasium Skive. Under hele uddannelsen tilegner du dig viden, færdigheder og kompetencer både gennem projektarbejde og ved mere traditionel undervisning. Projekterne kombinerer teori og praksis, så du får et relevant grundlag for videreuddannelse. Der vil også være mulighed for virksomhedsbesøg. NaTUrVIdeNSKaBelIge lINIer Matematik A + Fysik A + Biologi B Matematik A + Kemi A + Biologi B Bioteknologi + Matematik A + Idéhistorie B KoMMUNIKaTIoNSlINIe Kommunikation/IT A + Design B + Idéhistorie B Der arrangeres studieture til udlandet, hvor du på en anden måde kan nå nogle af de mange faglige mål i uddannelsen – studieturene arbejdes der således med i undervisningen både før og efter. Du vil gennemsnitligt have 35 lektioner om ugen. grundforløb og studieretninger Ved tilmelding til Teknisk Gymnasium Skive tilkendegiver du et ønske om, hvilken af vore studieretninger, du vil følge. Det første halve år går du på et grundforløb, og derefter tager du endelig stilling til studieretning. I skemaet nedenfor kan du se, at mange af fagene er de samme, uanset hvilken studieretning du vælger, men i studieretningen fokuserer du mere på en bestemt retning inden for de tre linier: Naturvidenskab, teknologi og kommunikation/it. Studiemiljø På Teknisk Gymnasium Skive lægger vi vægt på at have et godt studiemiljø, der tilgodeser såvel faglige som sociale mål. Vi har et elevråd, som arbejder aktivt for hele tiden at gøre studiemiljøet på Teknisk Gymnasium endnu bedre. Derudover arrangerer elevrådet fester, lektiecafé mv. Der er også tradition for en hyttetur for alle nye 1. års elever. Vi lægger stor vægt på, at eleverne fra de forskellige klasser og årgange kender hinanden og får nogle gode fælles oplevelser. Teknisk student og hvad så? En teknisk studentereksamen giver en masse muligheder. Du kan gå direkte ind på de videregående uddannelsesinstitutioner på lige fod med de øvrige gymnasiale ungdomsuddannelser. 70% af de tekniske studenter tager ret hurtigt en videregående uddannelse. Da en teknisk studentereksamen har en stærk naturvidenskabelig og teknologisk profil, vælger eleverne ofte uddannelser som læge, ingeniør, sygeplejerske, tekniker, arkitekt, datalog eller en anden universitetsuddannelse inden for naturvidenskab, som fx nanoteknologi, biologi, kemi eller fysik. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man vil bruge sin tekniske studentereksamen til. Mere information? Har du behov for yderligere information om din kommende uddannelse, så er du mere end velkommen til at kontakte skolens studievejledning, eller at aflægge skolen et besøg. Studievejleder Søren Frandsen, tlf. 9914 9226, sof@skivets.dk Du kan også finde yderligere oplysninger på Skive Tekniske Skoles hjemmeside www.skivets.dk. Infomøder og åbent hus Tirsdag, den 1. november 2011, kl. 18.30-21, kan du komme til infomøde på Teknisk Gymnasium Skive. Lørdag, den 21. januar 2012, kl. 10-14 holder Tekniske Gymnasium Skive et større åbent hus med udstillinger og arbejdende elever. Lørdag, den 28. januar 2012, kl. 10-15 holder vi et mindre åbent hus arrangement i forbindelse med Skive Tekniske Skole afholder åbent hus. TeKNologISK MarKedSorIeNTerede lINIe STUdIereTNINger Teknologi Samfundsfag A + + Samfundsfag Matematik + B Mediefag + Design B Samfundsfag + Engelsk + Matematik ValgFag A-niveau: Engelsk + Engelsk, Musik + Samfundsfag matematik eller Matematik B-niveau: Tysk, idéhistorie C-niveau: Tysk, psykologi, billedkunst, statik og styrkelære VIGTIGT: Tjek, efter 1. december, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer! Skive Tekniske Skole Kongsvingervej 1 · 7800 Skive · Tlf . 9914 9200 · www .skivets .dk HTX Højere TeKNISK eKSaMeN 53


HTX Højere TeKNISK eKSaMeN 54 Viborg Tekniske gymnasium Viborg Tekniske Gymnasium har ca. 300 elever fordelt på 15 klasser. Skolen er centralt beliggende på H. C. Andersens Vej med gode busforbindelser til og fra byen samt til banegården. Studiemiljø Studiemiljøet er en vigtig del af dine 3 år på gymnasiet. Vi lægger stor vægt på et imødekommende miljø, der understøtter læring, sociale aktiviteter og kammeratskab. På Viborg Tekniske Gymnasium har vi et godt studiemiljø, som eleverne og elevrådet selv er med til at skabe. Vi har et aktivt festudvalg, der hvert år arrangerer fester, fredagscafé samt andre sociale aktiviteter. Ved skoleårets start bydes nye elever velkommen med to intro-uger. I disse uger introduceres I for fagene og jeres lærere. Vi afholder fx grill-aften, tager på hyttetur eller en tur i Tivoli Friheden, hvor vi kombinerer sjove oplevelser med fagligt indhold. Formålet med intro-ugerne er, at I hurtigt skal lære hinanden og gymnasiet at kende. Af andre traditioner kan nævnes, at vi på 2. år tager på studietur til en af Europas storbyer, ligesom vi hvert år arrangerer en 5 dages skitur til Østrig i januar. NaTUrVIdeNSKaBelIge lINIer Matematik A + Fysik A + Idéhistorie B Bioteknologi A + Matematik A + Samfundsfag B KoMMUNIKaTIoNSTeKNISK lINIe Kommunikation/IT A + Design B + Innovation C Skolen og undervisningen Der undervises normalt i tidsrummet kl. 8.00 til 15.15. Enkelte dage kan du have tidligere fri, andre dage senere. Undervisningen varieres med forskellige undervisnings- og arbejdsformer, der er med til at give dig gode studiekompetencer. Der er en god balance mellem lærerstyret undervisning og projektarbejde. I nogle af fagene foregår en del af undervisningen i vores værksteder og laboratorier, hvor I skal fremstille produkter og lave videnskabelige forsøg. En højere teknisk eksamen indeholder rigtig meget teori, men vi lægger vægt på, at I får mulighed for at sætte det, I skal lære, i perspektiv. Det er en af grundene til, at Viborg Tekniske Gymnasium også deltager i Science Cup og Young Enterprise. Her konkurrerer man inden for naturvidenskab og innovation med elever fra andre gymnasier i hele landet. Ligeledes har vi et samarbejde med Viborg Sygeplejeskole, som bl.a. går ud på, at I undervises på sygeplejeskolen og her får omsat noget af teorien i praksis. I kan også opleve at komme på virksomhedsbesøg, overvære retssager, høre foredrag m.m. Viborg Tekniske Gymnasium udbyder fire studieretninger, som du kan se nedenfor. eUX EUX er en erhvervsuddannelse suppleret med undervisning på gymnasialt niveau. I praksis betyder det, at du sammen med en erhvervsuddannelse opnår en studiekompetencegivende eksamen svarende til en gymnasial uddannelse. Du har altså med EUX mulighed for efterfølgende at læse videre på f.eks. ingeniør- eller professionshøjskolerne eller på universitetet. Vi tilbyder i øjeblikket EUX inden for specialerne bygningsstruktør, anlægsstruktør, tømrer, industritekniker, kleinsmed, TeKNologISK lINIe Teknologi A + Design B + Innovation C ValgFag elektronikfagtekniker, automatiktekniker og datatekniker. Den samlede uddannelsestid er 4-5½ år og er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem skoleophold og praktik. Idrætsgymnasium Som det første sted i Danmark har vi 2010 slået dørene op til en ny gymnasial uddannelse. Idrætsgymnasiet er en kombination af fag fra HTX og STX og har særlig vægt på håndbold og fodbold. Ud over de 3 ugentlige lektioner i idræt, hvoraf de 2 lektioner er håndbold og fodbold, er der i det 3-årige forløb flere tværfaglige temaer med udgangspunkt i idrættens verden. Herudover kommer eleverne på indtil 3 studieture til udlandet med fokus på håndbold og fodbold. Idrætsgymnasiet udbydes i et samarbejde mellem Viborg Katedralskole og Viborg Tekniske Gymnasium, og undervisningen foregår på begge skoler. Uddannelsen giver adgang til videregående uddannelser på lige fod med en almindelig HTX- og STX-studentereksamen. For en nærmere beskrivelse af uddannelsen, se skolernes hjemmesider. Information Ring til skolens kontor eller til en studievejleder, som kan hjælpe dig med yderligere information eller besøg www.mercantec.dk. Åbent hus og informationsmøder Der holdes åbent hus på Viborg Tekniske Gymnasium lørdag, den 12. november 2011, kl. 10-14, og lørdag, den 21. januar 2012, kl. 10-13. Endvidere informationsaften onsdag, den 1. februar 2012, kl. 19. A-niveau: Engelsk, matematik, kemi B-niveau: Biologi, samfundsfag C-niveau: Psykologi, astronomi, tysk, programmering, kulturforståelse VIGTIGT: Tjek, efter 1. december, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer! Viborg Tekniske gymnasium – en del af Mercantec H . C . andersens Vej 9 · 8800 Viborg · Tlf . 8950 3300 · www .mercantec .dk


HTX Højere TeKNISK eKSaMeN 55


STX STUdeNTereKSaMeN 56 STX studentereksamen Stx er en 3-årig studieforberedende og almendannende ungdomsuddannelse. Studieforberedende, fordi du introduceres til de videnskabsfag og metoder, der arbejdes med på de videregående uddannelser. Almendannende, fordi uddannelsen giver dig kendskab til den natur, den kultur og det samfund, du er en del af. Ved at arbejde i fagene, på tværs af fagene og ved at bruge en række forskellige arbejdsformer får du indsigt i naturvidenskab, sprog, kultur- og samfundsforhold samt kreative udtryksformer. Målet er, at du i løbet af de tre år i gymnasiet opøver studiemodenhed, selvstændighed, kreativitet og evne til samarbejde – og gradvis udvikler dig fra folkeskoleelev over gymnasieelev til studerende. Stx kan give dig et bredt adgangsgrundlag til videregående uddannelser inden for alle videnskabsområder. Hvordan dit gymnasieforløb kommer til at se ud, er i høj grad op til dig selv. Du vælger først studieretning og herefter sprog, kreative fag og valgfag. Udbudet af studieretninger og valgfag bliver fastlagt af den enkelte skole og kan ses på skolesiderne herefter eller på skolernes egne hjemmesider. Hver skole udbyder studieretninger inden for følgende hovedkategorier: • Naturvidenskabelige studieretninger • Sproglige studieretninger • Samfundsvidenskabelige studieretninger • Kunstneriske studieretninger. Hvis du vælger efter interesse og evne, sikrer du dig tre gode år i gymnasiet og får det bedste udgangspunkt for dit valg af videregående uddannelse. optagelse For at blive optaget på stx skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse eller gennemført tilsvarende uddannelse, ligesom du skal have modtaget 2-4 års undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) efter folkeskolelovens regler. Hvis du kommer fra 9. klasse skal du have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver. Hvis du kommer fra 10. klasse, skal du desuden i forlængelse heraf have aflagt prøve i dansk, engelsk og matematik. Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til gymnasial uddannelse af skolen eller UU-vejlederen. Hvis din skole eller UU-vejleder ikke vurderer, at du er uddannelsesparat, er det uddannelsesstedet, som du søger ind på, der skal vurdere, om du kan optages. Uddannelsens opbygning Uddannelsen starter med et grundforløb på ½ år efterfulgt af et studieretningsforløb på 2½ år. grundforløb (½ år) Grundforløbet giver dig en introduktion til de gymnasiale arbejdsmetoder og et grundlag for at beslutte, om du har valgt den rigtige studieretning. I grundforløbet er en stor del af undervisningen tilrettelagt i tværfaglige forløb: Almen sprogforståelse giver dig bevidsthed om, hvordan sprogene indbydes hænger sammen, og hvordan vi kommunikerer med hinanden. Naturvidenskabeligt grundforløb intro- ducerer dig til naturvidenskab og naturvidenskabelig metode på baggrund af eksperimenter og observationer. Almen studieforberedelse er flerfaglig projektundervisning, hvor du udvikler dine faglige og tværfaglige kompetencer og dine færdigheder i studieteknik. Studieretningsforløb (2½ år) Som det fremgår af oversigten, får du i dit studieretningsforløb en række obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. I dit endelige valg af studieretningsfag fastlægger du profilen for din studentereksamen og dermed også grundlaget for dit valg af videregående uddannelse. Studieretningen vælger du som en pakke, der normalt indeholder tre studieretningsfag. Herudover skal du have nogle valgfag, hvilket giver dig mulighed for at dyrke dine særlige interesser og forberede dig på eventuelle adgangskrav til den uddannelse, som du senere vil søge ind på. Valg inden start på uddannelsen Forhåndstilkendegivelse af valg af studieretning Når du søger optagelse på gymnasiet, skal du tilkendegive, hvilken studieretning du forventer at vælge efter grundforløbet.


Valg af 2 . fremmedsprog Alle skal have engelsk og 2. fremmedsprog, der enten kan være et fortsættersprog, dvs. dit andet sprog fra folkeskolen eller et begyndersprog, dvs. et helt nyt sprog. Fortsættersprog er på B-niveau og afsluttes efter 2. år. Begyndersprog er på A-niveau og afsluttes efter 3. år. Nogle naturvidenskabelige retninger kan dog give adgang til at afslutte begyndersprog på B-niveau. Du skal derfor vælge, om 2. fremmedsprog skal være tysk eller fransk fortsættersprog eller et begyndersprog, fx spansk, fransk eller italiensk. Du kan læse mere på skolesiderne om udbud af 2. fremmedsprog. Valg af kunstnerisk fag Du skal vælge et kunstnerisk fag, som enten kan være musik, billedkunst, drama eller mediefag. På skolesiderne kan du se, hvilke kunstneriske fag du kan vælge imellem. Undervisningen Målet for undervisningen og for gymnasieforløbet som helhed er, at du udvikler dig fagligt, alment og personligt. Vi hjælper dig til at udvikle dine kompetencer, dvs. det som du senere får brug for at kunne på en videregående uddannelse. For at ruste dig godt og give dig en bred vifte af metoder er der stor variation i de arbejdsformer, lærerne anvender i undervisningen. Studieretning 2½ år grundforløb ½ år obligatoriske fag Dansk A Historie A Religion C Engelsk B Idræt C Oldtidskundskab C Dansk Historie Engelsk Matematik Fysik Samfundsfag Der er klare mål for, hvad du skal lære i de enkelte fag og i de forløb, der bygger på samspil mellem fagene. Kernestoffet er fastlagt centralt i læreplanerne. Det øvrige stof i fagene supplerer kernestoffet med temaer og emner, og det vælges af elever og lærere i fællesskab. Du er således med til at forme afgørelser om undervisningen og om skolelivet som helhed, og dermed er du en del af skoledemokratiet, som er et væsentligt element i skolehverdagen og i undervisningen. Undervejs får du klare tilbagemeldinger om dine styrker, svagheder og fremskridt, og du får også mulighed for at evaluere undervisningen. Krav til dig Gymnasiet er en arbejdsplads, hvor du skal passe dit arbejde. Det betyder, at det forventes, at du møder til alle timer og deltager aktivt i undervisningen. Din deltagelse har stor betydning for, at vi kan tilrettelægge undervisningen som fx tværfaglige forløb og projektarbejde. Du skal være ansvarlig, arbejde selvstændigt og have et godt samarbejde med dine klassekammerater for at få et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. 2. fremmedsprog B/A Samfundsfag C Kunstnerisk fag C Matematik C Fysik C Almen studieforberedelse Idræt Almen sprogforståelse Almen studieforberedelse Naturviden s ka be ligt grundforløb Studie retning En fagpakke med 2 eller 3 fag Studieretningprojekt Ingen studieretningsfag Valgfag Normalt 1-2 fag efter eget valg 2 af fagene: Biologi C Kemi C Naturgeografi C Kunstnerisk fag 2. fremmed sprog STX STUdeNTereKSaMeN 57


STX STUdeNTereKSaMeN 58 Bjerringbro gymnasium Højt ambitionsniveau Skolen har store faglige og pædagogiske ambitioner på dine vegne. Undervisningen er planlagt sådan, at du i løbet af dine tre år i gymnasiet får alle de nødvendige studiekompetencer, så du er veludrustet til en videregående uddannelse. Vi udbyder ni forskellige studieretninger og alle gængse valgfag, så du kan sammensætte din studentereksamen, som du har behov for og lyst til. På vores hjemmeside www.bjerringbro-gym.dk kan du bag knappen ”Kommende elev” finde et link til vores interaktive studieretningsvalgprogram. Der kan du eksperimentere og finde frem til lige præcis den fagkombination, som du skal bruge. Tæt på ungdomskulturen Bjerringbro Gymnasium har en meget høj gennemførelsesprocent – faktisk den højeste i Region Midtjylland. Det skyldes skolens sociale miljø. Her er der sammenhold, netværk og tryghed. Det tætte lærer-elev-forhold, de mange NaTUrVIdeNSKaBelIge STUdIereTNINger Matematik A + Fysik B + Kemi B Matematik A + Fysik B + International økonomi B Bioteknologi A + Matematik A + Fysik B SaMFUNdSVIdeNSKaBelIge STUdIereTNINger Samfundsfag A + Matematik B + Naturgeografi C Engelsk A + Samfundsfag B + Naturgeografi C relationer på tværs af klasser og årgange medvirker til, at du hurtigt føler dig hjemme i dine nye omgivelser. Elevrådet, lektiecaféen, fredagscaféen, frivillige aktiviteter i kor og bands, kunst, sport, julerevy, forårskoncert, gymnasiefester og prom – alt sammen er det med til at give dig mulighed for at udfolde dig også uden for timerne. Tæt på erhvervslivet Det er en af vores målsætninger, at det almene gymnasium med succes kan samarbejde nært med erhvervslivet. Vores businessklasse er det sted, hvor kontakten er størst. Den er struktureret sådan, at den både rummer de kendte fag fra det almene gymnasium samt international økonomi, der normalt er de erhvervsfaglige uddannelsers særkende. Businessklassen rejser hvert år til Østen for ved selvsyn at opleve en af tigerøkonomierne. I den nye bioteknologiklasse får du bl.a. undervisning på Naturvidenskabernes hus, og du kommer på besøg på både lokale og nationale virksomheder. Tæt på globaliseringen Vi har lavet en ny supersproglig klasse, der er rettet mod udfordringerne i globaliseringen. I den kan du få tre fremmedsprog, nemlig engelsk, tysk og enten fransk eller spansk. Klassen er en del af vores internationaliseringsprogram, som vi laver med partnerskoler i Europa. Programmet indeholder både sprogrejser og virksomhedspraktik. Hos os findes noget helt særligt, nemlig totalskolerejsen til Bruxelles hvert 3. år. SProglIge STUdIereTNINger Fransk beg. A + Engelsk A + Tysk A/Tysk B/Psykologi C Spansk beg. A + Engelsk A + Tysk A/Tysk B/Psykologi C Tysk forts. A + Engelsk A + Psykologi C KUNSTNerISK STUdIereTNINg Musik A + Matematik B + Naturgeografi C En gang i din gymnasietid rejser hele skolen – alle lærere og alle elever - til Bruxelles sammen i fem store busser. Her studerer vi EU indefra ved besøg i Europaparlamentet, samtaler med politikere, embedsmænd, erhvervsfolk, tolke og mange flere. Tæt på håndbolden Bjerringbro Gymnasium har indgået et samarbejde med Bjerringbro-Silkeborg Elitehåndbold, der giver dig mulighed for at kombinere en almengymnasial uddannelse med håndboldtræning på eliteniveau. Som collegeelev kan du vælge præcis den studieretning og de valgfag, du ønsker, og samtidig få vejledning og træning af håndboldklubbens topprofessionelle trænere, diætister og fysioterapeuter. Fra august 2012 har vi mulighed for at anvise spritnye ungdomsboliger i centrum af Bjerringbro. Tæt på dig Vi er et oplandsgymnasium, så vi sørger selvfølgelig for, at undervisningen hver dag kan slutte senest kl. 14.25. De gode busforbindelser til første og efter sidste time til nabobyerne Ulstrup, Thorsø, Rødkærsbro, Ans og Kjellerup giver dig god tid til lektier, fritidsinteresser og erhvervsarbejde. Åbent hus Torsdag, den 2. februar 2012, kl. 19.30-22.00. Åbent hus for efterskoleelever: Fredag, den 3. februar 2012, kl. 7.55-13.35 (kræver tilmelding). VIGTIGT: Tjek, efter 1. december, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer! Bjerringbro gymnasium P . e . eriksens Vej 2 · 8850 Bjerringbro · Tlf . 8668 3600 www .bjerringbro-gym .dk


Morsø gymnasium Morsø Gymnasium har ca. 300 elever og 45 lærere. Bygningerne rummer også Handelsgymnasium, VUC og Morsø Teater, så i din dagligdag vil du opleve både det mindre gymnasiums fordele og en større uddannelsesinstitutions mangfoldighed. Gymnasiet ligger i den sydlige del af Nykøbing Mors, og skolens mødetider er tilpasset buslinjerne til og fra Thy, Salling, Nord- og Sydmors. To kollegier tæt på med tilknyttet kontaktlærer, gør det muligt at bo billigt i Nykøbing, hvis du enten kommer udefra eller vælger at flytte hjemmefra. Gymnasiet har en velfungerende kantine med tilbud om varm mad hver dag. en uddannelse til det hele På Morsø Gymnasium kan du vælge mellem naturvidenskabelige, sproglige, samfundsvidenskabelige og kunstneriske studieretninger. Men lige meget hvor dine interesser ligger, og hvad du vælger, vil du være en del af en helhed, og du vil fx op til årsfesten, i forbindelse med temadage og i udvalgsarbejde opleve samarbejde og samvær på tværs af klasser og årgange. Morsø Gymnasium er særlig kendt for sin Teater-Musiklinje, hvor elever fra mange egne af landet bruger meget af deres undervisningstid og fritid NaTUrVIdeNSKaBelIge STUdIereTNINger Matematik A + Fysik B + Kemi B Matematik A + Biologi B + Kemi eller idræt eller fysik på sang, musik og dramatik i tæt samarbejde med Morsø Teater og Limfjordsteateret, www.teater-musiklinje.dk. Uanset hvilken uddannelse du overvejer efter gymnasiet, vil du få brug for den viden og de arbejdsmetoder, du lærer i gymnasiet. Lærerne på de enkelte studieretninger arbejder sammen og sørger for at give dig de bedste forudsætninger for at lære noget. Derfor regner vi selvfølgelig også med, at du er engageret i skolen og gør dit til, at undervisningen bliver spændende og udviklende for dig. Skoledagen er opdelt i blokke. Det be- tyder, du højst kan have 4-5 forskellige fag på en dag. Blokkene giver mere tid til fordybelse i de enkelte fag og til samarbejde mellem fagene, samtidig med at undervisningen kan varieres med forskellige arbejdsformer. Hvis du har brug for ekstra hjælp i et fag, eller du vil bare vil udnytte fordelen ved at læse lektier sammen med andre, kan du deltage i Afterschool - hvor der er en lærer til stede, der kan hjælpe dig – og hvor du kan få et eftermiddagsmåltid samtidig med, at du får lektierne lavet. og alt det andet . . . Skolen lukker ikke kl. 14.55. Efter skoletid kan du bl.a.: • Spille i musiklokalerne • Dyrke forskellige former for idræt, fx fredagsvolley og fodbold • Arbejde med billedkunst • Bruge skolens IT-faciliteter • Deltage i udvalgsarbejde • Benytte Afterschool • Deltage i skolens håndboldlinje Skoledemokrati Gymnasiet er en demokratisk styret arbejdsplads. Via elevrådet har eleverne reel indflydelse på skolens dagligdag. Hver uge mødes vi alle i teatret til fælles SaMFUNdSFaglIge STUdIereTNINger Engelsk A + Samfundsfag B + Naturgeografi eller Erhversøkonomi eller Psykologi eller Matematik Samfundsfag A + Matematik B + Naturgeografi eller Erhversøkonomi eller Psykologi eller idræt kommunikation og orienterer hinanden om aktuelle emner og begivenheder. det sjove og underholdende • Årsfesten • Forårskoncerten • Tema- og aktivitetsdage • Fællesarrangementer med teater, musik og foredrag • Skoleforestillinger/musicals • Virksomheds- og uddannelsesbesøg • Ekskursioner og studierejser • TM-Festival eleverne kan selv Pryt arrangerer elevfester, fredagscafe, musikfestival, ligesom de enkelte årgange holder julefrokost sammen Operation Dagsværk og H(å)BB arrangerer indsamlinger til humanitære formål. Kaka er skolens elevblad – skrevet af og for eleverne. Desuden arrangeres der klasseturnering i fodbold og håndboldkampe mod andre skoler, og der afholdes møder i politiske partiers ungdomsafdelinger. Som noget nyt har skolen sit eget amerikanske fodboldhold. IT og internationalisering På Morsø Gymnasium er der selvfølgelig computere og internetadgang for alle. Interne kommunikationssystemer gør det muligt for dig at arbejde hjemme og alligevel være i stadig kontakt med skolen, lærerne og dine kammerater. Gymnasiet har mange internationale kontakter, og alle elever får et tilbud om studierejse til udlandet i 2. eller 3.g. Åbent hus Onsdag, den 1. februar 2012, kl. 19.30-21.30. SProglIge STUdIereTNINger Engelsk A + Spansk A + et tredje fag Engelsk A + Tysk fortsætter B + et tredje fag Engelsk A + Fransk begynder A + et tredje fag KUNSTNerISKe STUdIereTNINger Musik A + Engelsk A + Samfundsfag B Dramatik B + Engelsk A + Samfundsfag B VIGTIGT: Tjek, efter 1. december, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer! Morsø gymnasium limfjordsvej 95 · 7900 Nykøbing Mors · Tlf . 9772 2288 · www .morsoe-gym .dk STX STUdeNTereKSaMeN 59


STX STUdeNTereKSaMeN 60 Skive gymnasium & HF Skive Gymnasium & HF er en stor skole, der giver dig mange valgmuligheder. Der er 100 ansatte og godt 800 elever og kursister. Skolen ligger centralt og i et smukt grønt område, og selve bygningen er lys og venlig med let adgang til udendørsarealer. Der er gode muligheder for at arbejde både individuelt og i grupper rundt omkring på skolen og i vores studiecenter med bibliotek, computerarbejdspladser og filmlokale. Skolen er bygget og indrettet, så også kørestolsbrugere uden problemer kan komme rundt. Se skolen på vores hjemmeside www.skivegym.dk. det daglige arbejde Du kan vælge naturvidenskabelige, sproglige, samfundsvidenskabelige eller kunstneriske studieretninger, der kvalificerer direkte til de videregående uddannelser. Vi har særlige ordninger for Team Danmark elever og elever på MusikCollege Skive. NaTUrVIdeNSKaBelIge STUdIereTNINger Matematik A + Fysik A/B + Kemi B Biologi A + Matematik B + Kemi B Biologi A + Matematik B + Psykologi B SaMFUNdSVIdeNSKaBelIg STUdIereTNINg Samfundsfag A + Engelsk A + Matematik B Vi lægger vægt på, at du har mulighed for at udvikle dig både fagligt og menneskeligt. På Skive Gymnasium & HF er du, og den undervisning, du modtager, i centrum. Og det forventes, at din tilgang til undervisningen er præget af engagement, ansvarlighed, fællesskab og kreativitet, da det er en væsentlig forudsætning for, at du får et godt udbytte, og for at undervisningen bliver spændende. Dagligdagen er moderne tilrettelagt med fleksibelt skema og tid til fordybelse. På Skive Gymnasium & HF har vi til stadighed fokus på at skabe de optimale rammer for en undervisning med et højt fagligt indhold. Derfor arbejder vi bevidst med at skabe variation i undervisningen. Arbejdsformerne varieres bl.a. med flerfagligt samarbejde, gruppearbejde, projektarbejde og masser af IT, kreativitet og innovation. Kulturen Der hersker en imødekommende, hjælpsom og venlig stemning på skolen. Skolen er et sted præget af respekt og engagement både indadtil – og udadtil i forhold til den verden, der omgiver os. Derfor får vores elever tilbud om studieture, ekskursioner og internationalt samarbejde med partnerskoler i USA, Indien, Italien og andre steder på kloden. Hver uge er der lektiecafe i naturvidenskab og sprog. Her kan du få hjælp til lektierne eller løse opgaverne sammen med andre. Når undervisningen er slut, kan du også bruge skolen, da IT-faciliteter står til rådig- SProglIge STUdIereTNINger Engelsk A + Spansk A + Mediefag B Engelsk A + Tysk A + Samfundsfag B Engelsk A + Samfundsfag B + Psykologi C KUNSTNerISK STUdIereTNINg Musik A + Engelsk A + Samfundsfag B Skive gymnasium & HF egerisvej 180 ·7800 Skive · Tlf . 9752 2466 · www .skivegym .dk hed, ligesom der er tilbud om frivillig idræt. Nogle år opsættes også en musical. elevdemokrati og elevaktiviteter Undervisningen tilrettelægges i så høj grad som muligt i samarbejde mellem eleverne og lærerne, og vi lægger stor vægt på, at eleverne deltager i de mange forskellige ting, der foregår også uden for timerne, fx: • I elevrådet • I kantinen • I skolebladet Blokken • I festudvalget • I den månedlige fredagscafe • I Operation Dagsværk • I gallaudvalget • Eller i andre udvalg eller sammenhænge Skolen nyder godt af aktive og engagerede elever, og disse har en sjov og lærerig gymnasietid – også uden for timerne. orienteringsmøde Du kan få yderligere oplysninger om vores uddannelsestilbud med STX, MusikCollege og HF lørdag, den 24. januar 2012, kl. 10-13, og du er i øvrigt velkommen til at rette henvendelse til lærere, studievejledere eller ledelsen. VIGTIGT: Tjek, efter 1. december, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer!


Viborg gymnasium og Hf Bliv student fra VgHF – så er du godt på vej! Faglighed På VGHF lægger vi vægt på faglighed, fællesskab og forskellighed. Gymnasiet er først og fremmest en boglig uddannelse, hvor det faglige får stor opmærksomhed. Du kan forvente at møde dygtige og motiverede lærere, som vil åbne en verden af viden, kultur og kunst for dig. Derfor forventer vi også, at du investerer din tid og engagement i undervisningen. På VGHF har vi også talentaktiviteter til dig, der gerne vil arbejde med fag på højt niveau. Skolen har en elektronisk klasse, der ikke bruger papirer, bøger eller andet, der knitrer i tasken. Det er frivilligt, om man ønsker at gå i den elektroniske klasse. NaTUrVIdeNSKaBelIge STUdIereTNINger Innovation: Matematik A + Fysik A + Innovation C Science: Matematik A + Fysik B + Kemi B Biotek: Matematik A + Bioteknologi A + Fysik B Sundhedsfaglig: Matematik A + Biologi A/B + Kemi B SProglIge STUdIereTNINger Medier og kommunikation: Engelsk A + Tysk A + Mediefag B Supersproglig: Engelsk A + Spansk A + Tysk*/Fransk*/Italiensk begynder Fællesskab På Viborg Gymnasium og Hf gør vi meget for, at du får en god start på skolen. Vi har sputnikker (ældre elever) tilknyttet hver klasse, og vi arrangerer en introtur for alle nye elever, så sammenholdet bliver styrket. Både i og uden for skoletid har du mulighed for at deltage i en lang række aktiviteter, der gør skoletiden sjov og samtidig forbereder dig på livet efter gymnasiet: Vi har udvalg, du kan være aktiv i, fritidsaktiviteter inden for musik, sport og billedkunst, elevrådet og mange andre aspekter, som gør hverdagen sjov. Vi har Hjernevrideren, der er tilbud til dig, der gerne vil arbejde ekstra og mere i dybden med et fag. Og så har vi morgensamlinger, fællestimer, skøre og kreative indslag i plenum og meget, meget mere. Inspiration og oplevelser På VHGF inviterer vi ofte kunstnere, musikere og topaktuelle gæster ind på skolen, hvor de gennem foredrag, optræden og andre arrangementer er med til at give hverdagen et ekstra krydderi. Studierejser Studierejser er en anden vigtig del af undervisningen på VGHF. Som noget NYT vil kommende elever få tilbudt en sprogrejse i 1.g. Rejsen, der er frivillig at deltage i, vil foregå som en blanding af skolegang og alm. studierejse. Herudover kommer alle klasser på en uges studietur i 2.g. SaMFUNdSVIdeNSKaBelIge STUdIereTNINger Sprog, individ og samfund: Engelsk A + Samfundsfag B + Psykologi B/C Politik og sprog: Engelsk A + Samfundsfag A/B + Matematik B Politik og økonomi: Samfundsfag A + Matematik A/B + Erhvervsøkonomi C KUNSTNerISK STUdIereTNINg Musik: Musik A + Engelsk A + Matematik B Faciliteter På VGHF får du moderne undervisningslokaler med smartboards, et nyt auditorium med projektor og storskærm, trådløst netværk og internetopkobling overalt på skolen. Vi har også fine laboratoriefaciliteter til de naturvidenskabelige fag, et veludstyret studiecenter, en helt ny 600 m2 stor kunstnerisk fløj for musik, mediefag og billedkunst, en stor idrætshal, idrætssal, motionslokale og gode udendørsfaciliteter. Og i 2012 slår vi dørene op til endnu en ny fløj med bl.a. en stor sprogafdeling. VgHF og verden udenfor Hvis en gymnasieuddannelse rigtigt skal kunne bruges til noget, er det vigtigt, at man også vender blikket mod det, der foregår uden for gymnasiet. På VGHF samarbejder vi bl.a. med Aarhus Universitet, Medieskolerne og erhvervsvirksomheder. Du kan også kombinere gymnasieuddannelsen med MGK, GYM College og Team Danmark. Vil du vide mere? Klik ind på www.vghf.dk eller ring til skolens kontor eller en af vore studievejledere for yderligere information. Åbent hus Lørdag, den 21. januar 2012, kl. 10-13. Mandag, den 30. januar 2012, kl. 19.30. VIGTIGT: Tjek, efter 1. december, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer! Viborg Gymnasium og Hf Viborg gymnasium og Hf Skaldehøjvej 12 · 8800 Viborg · Tlf . 8667 1533 · www .vghf .dk STX STUdeNTereKSaMeN 61


STX STUdeNTereKSaMeN 62 Viborg Katedralskole Viborg Katedralskole er en af landets ældste undervisningsinstitutioner med en historie, der kan føres ca. 900 år tilbage. Skolen har i årenes løb ligget flere forskellige steder i Viborg, men har siden 1926 haft til huse i den flotte bygning på Gl. Skivevej. Skolen er løbende blevet moderniseret og har i dag et særegent miljø med mange enestående arkitektoniske og indretningsmæssige detaljer. I dag fremstår Viborg Katedralskole som et moderne stort gymnasium med 708 elever fordelt i 28 klasser. Undervisningen og fagene På Viborg Katedralskole arbejder vi målrettet på at forberede eleverne til at kunne gennemføre en videregående uddannelse. Vi lægger vægt på et højt fagligt niveau både i de enkelte fag og i det faglige samspil. Solid faglig indsigt, beherskelse af forskellige arbejdsformer og erhvervelse af generelle studiekompetencer er afgørende for udviklingen fra elev til studerende. NaTUrVIdeNSKaBelIge STUdIereTNINger Science: Matematik A + Fysik A/B + Kemi A/B Bioteknologi: Bioteknologi A + Matematik A + Fysik B Idræt: Matematik A + Biologi B + Idræt B Samlet set er det vores ambition at give vores elever det bedste fundament for uddannelse. en skole i udvikling Verden ændrer sig hele tiden, og moderne undervisning må nødvendigvis ændre sig i takt hermed. Viborg Katedralskole er i færd med et meget omfattende udviklingsarbejde. I disse år har skolen særlig fokus på samarbejde med andre skoleformer, toning af studieretninger og ny skriftlighed. Langt de fleste klasser vil komme på en udvekslingsrejse og en studierejse til udlandet. Skolen samarbejder i øjeblikket med skoler i Italien, Frankrig og Tyskland. Vi arbejder målbevidst for en fortsat udvikling af kvaliteten af undervisningen, hvor vi også fremmer elevernes lyst og evne til at deltage i demokratiske beslutninger. Studieretninger og valgfag I skoleåret 2011/12 udbyder vi nedenstående 10 studieretninger på Viborg Katedralskole. Der vil ske ændringer i skoleåret 2012/13, og det er derfor vigtigt at følge med på skolens hjemmeside, der løbende opdateres med de aktuelle oplysninger. Så godt som alle elever får opfyldt deres ønsker om studieretning og valgfag. Studiemiljø Skolen har en række tilbud ved siden af selve undervisninger. Blandt disse kan nævnes lektiecafé, musical, frivillig idræt, et elevblad samt forskellige elevcaféer og elevfester. SaMFUNdSVIdeNSKaBelIge STUdIereTNINger Økonomi og politik: Samfundsfag A + Matematik A + Erhvervsøkonomi C Det globale samfund: Samfundsfag A + Engelsk A + Matematik B + Naturgeografi B Medier: Engelsk A + Mediefag B + Samfundsfag B Menneske og samfund: Engelsk A + Samfundsfag B + Psykologi C SProglIge STUdIereTNINger Verdenssprog: Spansk A + Engelsk A + Samfundsfag B eller 2. frem.sprog A/B Sprog og samfund: Engelsk A + Tysk A + Samfundsfag B KUNSTNerISK STUdIereTNINg Musik: Musik A + Engelsk A + Matematik B Uddannelse og sport Vi tilbyder en gymnasial uddannelse med fokus på idræt og IT. Eleverne kan også følge en særlig Team Danmark ordning og en tilsvarende for Musikalsk Grund Kursus, hvor de får 4 år til at tage deres uddannelse. Kollegiet Til Viborg Katedralskole er knyttet en kostafdeling, som sammen med fem andre udgør de offentlige kostskoler i Danmark. Her kan de elever bo, for hvem et kostskoleophold vil forbedre muligheden for at gennemføre gymnasieuddannelsen. Optagelse sker efter ansøgning, og opholdsbetalingen er for elever under 18 år gradueret efter forældrenes indkomst. Kostafdelingen er indrettet som et kollegium, hvor man sammen med fire lærere fra skolen lærer at fungere mellem andre unge og selv tage ansvaret for skolegang, lektielæsning og fritidsaktiviteter. Personale Der er ansat ca. 85 lærere samt 20 personer i administration, kantinekøkken, ved rengøring og pedelarbejde. Åbent hus Lørdag, den 21. januar 2012, kl. 10-13 og tirsdag, den 31. januar 2012, kl. 19.30-21.30 er der åbent hus på Viborg Katedralskole. Mere information på vores hjemmeside. VIGTIGT: Tjek, efter 1. december, studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside. Der kan være ændringer! Viborg Katedralskole gl . Skivevej 2 · 8800 Viborg · Tlf . 8662 0655 · www .viborgkatedralskole .dk


STX STUdeNTereKSaMeN 63


INSTITUTIoNSoVerSIgT 64 Institutionsoversigt de tekniske erhvervsuddannelser Mercantec – den tekniske afdeling · Tlf. 8950 3300 · www.mercantec.dk ...................................................... 18 EUC Nordvest · Tlf. 9919 1919 · www.eucnordvest.dk .................................................................................... 19 Skive Tekniske Skole · Tlf. 9914 9200 · www.skivets.dk .................................................................................. 20 de merkantile erhvervsuddannelser EUC Nordvest · Tlf. 9919 1919 · www.eucnordvest.dk .................................................................................... 24 Skive Handelsskole, Grunduddannelsen · Tlf. 9914 1414 · www.skivehs.dk .................................................... 25 Handelsskolen Viborg – en del af Mercantec · Tlf. 8950 3300 · www.mercantec.dk ....................................... 26 Sundhed, omsorg og pædagogik Social- og Sundhedsskolen STV · Tlf. 8912 4400 · www.sosu-stv.dk ............................................................. 30 VIA University College · Tlf. 8755 3700 · www.viauc.dk/paedagogiskassistent ............................................... 31 dyr, planter og natur Asmildkloster Landbrugsskole · Tlf. 8667 3222 · www.asmildkloster.dk ......................................................... 34 Morsø Landbrugsskole · Tlf. 9919 1919 · www.eucnordvest.dk/jordbrug ....................................................... 35 erhvervsuddannelse til fisker Fiskeriskolen · Tlf. 9691 9230 · www.fiskeriskolen.dk ...................................................................................... 37 HF højere forberedelseseksamen Skive Gymnasium & HF · Tlf. 9752 2466 · www.skivegym.dk ......................................................................... 42 Viborg Gymnasium og Hf · Tlf. 8667 1533 · www.vghf.dk ............................................................................... 43 HHX højere handelseksamen EUC Nordvest · Tlf. 9919 1919 · www.eucnordvest.dk .................................................................................... 46 Handelsgymnasiet, Skive Handelsskole · Tlf. 9914 1414 · www.skivehs.dk ..................................................... 47 Viborg Handelsgymnasium – en del af Mercantec · Tlf. 8950 3300 · www.mercantec.dk ............................... 48 HTX højere teknisk eksamen Teknisk Gymnasium Thisted · Tlf. 9919 1919 · www.eucnordvest.dk .............................................................. 52 Teknisk Gymnasium Skive · Tlf. 9914 9200 · www.skivets.dk ......................................................................... 53 Viborg Tekniske Gymnasium – en del af Mercantec · Tlf. 8950 3300 · www.mercantec.dk ............................. 54


STX studentereksamen Bjerringbro Gymnasium · Tlf. 8668 3600 · www.bjerringbro-gym.dk .............................................................. 58 Morsø Gymnasium · Tlf. 9772 2288 · www.morsoe-gym.dk ........................................................................... 59 Skive Gymnasium & HF · Tlf. 9752 2466 · www.skivegym.dk ......................................................................... 60 Viborg Gymnasium og Hf · Tlf. 8667 1533 · www.vghf.dk ............................................................................... 61 Viborg Katedralskole · Tlf. 8662 0655 · www.viborgkatedralskole.dk .............................................................. 62 INSTITUTIoNSoVerSIgT 65


Åbent hus og orienteringsmøder tHisted EUC NorDVEsT HG, HHX Torsdag, den 26. januar 2012, kl. 19 HTX Torsdag, den 26. januar 2012, kl. 18.30-21.30 EUD Lørdag, den 12. november 2011, kl. 11-14 soCIal- oG sUNDHEDsskolEN skIVE · THIsTED · VIborG Kontakt skolen og aftal et besøg NyKøBiNg Mors EUC NorDVEsT Torsdag, den 26. januar 2012 kl. 19 MorsØ GyMNasIUM Onsdag, den 1. februar 2012, kl. 19.30-21.30 MorsØ laNDbrUGsskolE Lørdag, den 4. februar 2012, kl. 10-14 sKive skIVE GyMNasIUM & HF Lørdag, den 14. januar 2012, kl. 10-13 skIVE HaNDElsskolE HG Tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 19.30-20.30 HHX Tirsdag, den 1. november 2011, kl. 18.30-21.00 Lørdag, den 21. januar 2012, kl. 10-14 skIVE TEkNIskE skolE EUD Lørdag, den 5. november 2011, kl. 10-15 Lørdag, den 28. januar 2012, kl. 10-15 HTX Tirsdag, den 1. november 2011, kl. 18.30-21 Lørdag, den 21. januar 2012, kl. 10-14 Lørdag, den 28. januar 2012, kl. 10-15 soCIal- oG sUNDHEDsskolEN skIVE · THIsTED · VIborG Kontakt skolen og aftal et besøg viBorg VIborG GyMNasIUM oG HF Lørdag, den 21. januar 2012, kl. 10-13 Mandag, den 30. januar 2012, kl. 19.30 VIborG kaTEDralskolE Lørdag, den 21. januar 2012, kl. 10-13 Tirsdag, den 31. januar 2012, kl. 19.30-21.30 asMIlDklosTEr laNDbrUGsskolE Lørdag, den 4. februar 2012, kl. 11-15 MErCaNTEC, TEkNIsk Lørdag, den 12. november 2011, kl. 10-14 Lørdag, den 21. januar 2012, kl. 10-13 Mandag, den 6. februar 2012, kl. 19 HaNDElsskolEN VIborG – EN DEl aF MErCaNTEC Lørdag, den 12. november 2011, kl. 10-14 Lørdag, den 21. januar 2012, kl. 10-13 Mandag, den 6. februar 2012, kl. 19 VIborG HaNDElsGyMNasIUM – EN DEl aF MErCaNTEC Lørdag, den 12. november 2011, kl. 10-14 Lørdag, den 21. januar 2012, kl. 10-13 Onsdag, den 1. febuar 2012, kl. 19 VIborG TEkNIsk GyMNasIUM – EN DEl aF MErCaNTEC Lørdag, den 12. november 2011, kl. 10-14 Lørdag, den 21. januar 2012, kl. 10-13 Onsdag, den 1. febuar 2012, kl. 19 VIa UNIVErsITy CollEGE Åbent hus i 2011 – kontakt os for nærmere information BJerriNgBro bjErrINGbro GyMNasIUM Torsdag, den 2. februar 2012, kl. 19.30-22 Fredag, den 3. februar 2012, kl. 7.55-13.35 (specielt for efterskoleelever)

More magazines by this user
Similar magazines