PROPEL 2007-1 - Flyvevåbnets Soldaterforening

propel.dk

PROPEL 2007-1 - Flyvevåbnets Soldaterforening

2 PROPEL Nr. 6/2010

Aktivitetskalender

Mød op når din forening kalder,

så får du glæde af foreningen, og foreningen får glæde af dig!

*) betyder tilmelding nødvendig – se omtale i bladet!

Bowling

Tirsdage i lige uger ............ 19.50 .................... LA Sydfyn*)

Dart

7/12 ...................................19 .................LA Skrydstrup*)

4/1, 1/2, 1/3 .......................19 .................LA Skrydstrup*)

Deadline næste PROPEL

31/12 .............................. 23.59 ............. bladet@propel.dk

Ordinær generalforsamling

3/2 .....................................18 ......................LA Odense*)

21/2 ...................................19 .................... LA Vestjysk*)

22/2 ...................................18 .................LA Skrydstrup*)

23/2 ...................................19 ............ Værløse Jonstrup*)

24/2 ...................................19 .............. LA Vestsjælland*)

24/2 ................................ 19.30 .....................LA Vandel*)

24/2 ....................................................................Aalborg

24/2 ............................................................... LA Aalborg

25/2 ...................................18 ................ LA Kalundborg*)

28/2 ................................ 18.30 ................... Skrydstrup*)

Obs!

Hvis din afdelings eller lokalafdelings generalforsamling ikke

figurerer på listen herover, så kig med jævne mellemrum på

hjemmesiden, som ugentligt bliver opdateret med de senest

indkomne oplysninger.

Hyggeaften i Soldaterstuen

19/1 .............................. 19-21.30 .......... Værløse-Jonstrup

16/2 .............................. 19-21.30 .......... Værløse-Jonstrup

16/3 .............................. 19-21.30 .......... Værløse-Jonstrup

Julefrokost

4/12 ..................................................... LA Vestsjælland*)

6/1 .................................. 18.30 .................. LA Vestjysk*)

Landsskydning

Første kvartal 2011 .......................................Alle afdelinger

Mindehøjtidelighed

24/12 ................................. 8 ..............................Aalborg

Skydning

1/12 Juleskydning .................................................Aalborg

5/1 .....................................19 ............... Værløse-Jonstrup

2/2 .....................................19 ............... Værløse-Jonstrup

2/3 Landskydning .................19 ............... Værløse-Jonstrup

PROPEL denne gang

More magazines by this user
Similar magazines