Lokalblad 8270 - Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd

frederikskirken.dk

Lokalblad 8270 - Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd

Diakonhøjskolen

Så lykkedes det…!

Diakonhøjskolen kan nu tilbyde nye studerende

en professionsbachelor i diakoni og

socialpædagogik. Den nye uddannelse står

på skuldrene af den ”gamle” pædagogiske

diakonuddannelse, som har eksisteret siden

1965 på Diakonhøjskolen. Uddannelsen går

i gang i august 2012. Fagbetegnelsen for de

uddannede bliver fremover socialdiakon.

Lige før jul besluttede akkrediteringsrådet

og uddannelsesministeriet at akkreditere

uddannelsen, dvs. endelig godkende den

som en egentlig professionbacheloruddannelse

efter 8 års venten.

De studerende får nu mulighed for med

sikkerhed at få Statens Uddannelsesstøtte

(SU) i hele deres studietid, bedre og

nemmere adgang til efter-videreuddannelse

på f.eks. Danmarks Pædagogiske Universitet

og fritagelse for undervisningsafgiften,

dvs. uddannelsen bliver gratis. Substansen i

den nye uddannelse vil fremover være den

samme som i den gamle uddannelse. Med

ændringen bliver uddannelsen forkortet

med et 1/2 år, da ingen pædagogiske

uddannelser i DK må være længere.

Der bliver fortsat 3 praktikker i uddannelsen

- i alt 1 år og 3 måneders praktik, og uddannelsens

fokus vil således være på pædagogisk

arbejde i forhold til udsatte grupper i

samfundet og diakonale/teologiske fag,

sådan som vi kender det fra den gamle

diakonuddannelse. Vi vægter med den nye

uddannelse ligeledes fortsat ”det hele

menneske”, dvs. menneskets både fysiske,

psykiske, sociale og åndelige behov. Uddannelsen

udbydes fra august i samarbejde

med VIA University College i øvrigt, som det

eneste sted i landet.

Akkrediteringen er samtidig en stor anerkendelse

af, at der i samfundet er brug for

det særlige diakoner kan, og som skolen

har uddannet til i så mange år. I forbindelse

med akkrediteringen af uddannelsen,

udtalte uddannelsesminister Morten Østergaard

følgende til pressen: ”Professionsbacheloren

i diakoni og socialpædagogik

hjælper med til at løfte indsatsen inden for

socialt pædagogisk arbejde med f.eks.

misbrugere, hjemløse og sindslidende, og

det er et vigtigt indsatsområde”.

24 nye diakonstuderende optaget februar 2012

Ansøgning sker nu via optagelse.dk (KOTden

koordinerede tilmelding) d. 15. marts

via kvote 2 og den 5. juli via kvote 1, hvor

der er studiestart til både august og februar.

Optagelsestallet for kvote 2 d. 15. marts

2012 viste en stor interesse for uddannelsen

med over 100 ansøgere alt i alt.

Spændende TEMADAG for alle om

DET U-PERFEKTE MENNESKE

Torsdag den 31. maj kl. 9.00-15.00 sætter

Diakonhøjskolen og Diakonhøjskolens

Diakonforbund fokus på menneskets higen

efter det perfekte liv, og hvad den higen gør

ved os. Dagens foredragsholdere er bl.a.

ph.d. i religionsvidenskab og forfatter Iben

Krogsdahl med foredraget: ”Jager vi

formålsløst det perfekte liv” og hospitalspræst

og forfatter Preben Kok med foredraget:

”Det u-perfekte menneske.”

Tilmelding skal ske til Karin Henriksen på

8627 4122 el. til kh@diakonhojskolen.dk.

Diakonhøjskolen

Lyseng Allé 15 · 8270 Højbjerg

Tlf. 86 27 41 22

e-mail: ap@diakonhojskolen.dk

www.diakonhojskolen.dk

Se hele programmet på www.diakonhojskolen.dk

under kalenderpunktet.

Nintendo og Hello Kitty skiftet ud med

vand, jord, ild og luft

Børn fra Højbjerg og omegn blev mandag

d. 23. april 2012 inviteret med på en opdagelsesrejse

i Diakonhøjskolens baghave.

Igennem en eventyrlig fortælling blev de fire

elementer: vand, jord, ild og luft præsenteret

i børnehøjde, og børnene kunne opleve

elementernes betydning for livet på jorden.

Dagen var arrangeret af 3. semester i

forbindelse med deres kreative projekt.

”Det er mega sjovt!”, sagde en dreng efter

at have besøgt vandbyens fisk og lige havde

rørt ved levende rødspætter. Dagen var

fyldt med grin og smil på hvert et barneansigt.

Se flere billeder fra dagen på

www.diakonhojskolen.dk

På jagt blandt vandbyens levende fisk

Teologi for Lægfolks nye kursusprogram

for 2012/2013 er udkommet

Du kan hente programmet på:

www.teologi-for-laegfolk.dk eller ringe på

tlf. 8627 4122 for at få et tilsendt.

3

More magazines by this user
Similar magazines