Folder: LÆR AT TACKLE kroniske smerter - Aalborg Kommune

aalborgkommune.dk

Folder: LÆR AT TACKLE kroniske smerter - Aalborg Kommune

lÆR At tACKlE

Kroniske smerter

Din genvej til sundhed


2

Fælles problemer og fælles løsninger

som kronisk smertepatient skal du ikke bare håndtere smerterne, men også de

konsekvenser, som smerterne har for dit liv – arbejdsmæssigt, socialt og praktisk.

Mennesker med kroniske smerter har ofte de samme bekymringer og problemer i

hverdagen, selv om årsagerne til smerterne er meget forskellige. nogle har nakkesmerter

eller smerter fra skulderen og ud i armen. Andre lider af mere komplekse

regionale smerteforstyrrelser, og andre igen har smerter efter traumatiske ulykker

- eller ved slet ikke, hvor smerterne kommer fra!


Kursets formål

Formålet med kurset er at give dig inspiration til, hvordan du kan leve et godt liv,

selvom du har kroniske smerter. På kurset er der fokus på at tackle de problemer og

udfordringer, der følger af kroniske smerter, så det er dig – og ikke smerterne – der

styrer dit liv.


Kurset har lært mig at bruge metoder

til bl.a. at udholde smerterne bedre

og få mere ud af min hverdag.

3


4

tilbuddet omfatter

Kursets arbejdsform veksler mellem foredrag fra instruktører, erfaringsudveksling,

øvelser og individuelt arbejde. der er 12-18 deltagere pr. kursus. et kursus forløber

over 6 gange á 2,5 time.

På kurset arbejder vi med:

❙ Pacing - at skabe balance mellem aktivitet og hvile

❙ Muskelafspænding

❙ Let fysisk aktivitet

❙ Kommunikation

❙ vanskelige følelser

❙ Medicinforbrug

❙ håndtering af træthed

❙ Tankens kraft

❙ Problemløsning

❙ valg af behandlingsmetoder.

vil du vide mere om kurset: www.patientuddannelse.info.dk


Du kan deltage

Kurset henvender sig til dig, der har haft kroniske smerter i mere end 3-6 måneder,

og hvor intensiteten af smerterne er betydeligt forstyrrende for din hverdag.

du er velkommen til at invitere din pårørende med på kurset.

Sådan foregår kurset

det handler ikke om, at du skal præstere noget bestemt eller deltage i prøver.

Tværtimod vil du blive bedt om at evaluere, hvad du har fået ud af kurset; om det

har levet op til dine forventninger og om det har givet dig ny inspiration.

5


6

Alle er lige – også instruktøren

det er et afgørende princip, at alle på kurset kender til det at have kroniske smerter.

det er derfor mennesker, der selv har oplevet kroniske smerter, der underviser. Instruktøren

ved altså, ”hvor skoen trykker”, og hvordan det føles, når smerter sætter

begrænsninger i hverdagen. ud over at kende problemerne indefra har instruktørerne

gennemført en systematisk uddannelse, der gør dem i stand til at lede kurser

for mennesker med kroniske smerter.

ingen talepligt - men tavshedspligt

På kurset vil du komme ind på emner, som er aktuelle for dit liv og din situation. Men

du vil ikke blive presset til at fortælle mere om dig selv, end du ønsker. du kan nøjes

med at lytte, hvis du har det bedst med det.

Til gengæld skal det, der siges på kurset behandles fortroligt. det betyder, at du ikke

må fortælle videre, hvad du får at vide om medkursisternes private forhold.


Praktiske oplysninger

tid

et kursus består af 6 gange á 2,5 time.

lÆR At tACKlE kroniske smerter foregår på:

Sundhedscenter Aalborg

nordkraft, niveau 9

Teglgårds Plads 1

9000 Aalborg

Tlf. 9931 3458

sundhedscenter@aalborg.dk

www.aalborgkommune.dk/sundhedscenter

Pris

Kurset er gratis for borgere, der bor i Aalborg Kommune

– men der er mulighed for at købe kursusbogen.

Fakta:

Kurset LÆR AT T ACKLE

kroniske smerter udbydes i

samarbejde med komiteen

for sundhedsoplysning og

sundhedsstyrelsen.

7


Juni 2012

Trykkeriet er miljøcertificeret efter

miljøledelsesstandarden ISO 14001.

www.novagraf.dk

More magazines by this user
Similar magazines