Samarbejde med forsvaret - Hjemmeværnet

www3.hjv.dk

Samarbejde med forsvaret - Hjemmeværnet

Større chefrokade

i hjemmeværnet

Der er kommet nye ansigter på en række chefposter. Samtidig er en del

af virksomhedshjemmeværnet rykket ind i Hjemmeværnskommandoen

med nyt strategisk element.

Oberst Ole Baggesgaard Oberst Jørn M. Sørensen Oberst Kurt Koch Oberstløjtnant Keld J. Madsen

Major John Flarup

AF CHARLOTTE

BAUN DREJKA

8 HJV magasinet | Juni 2008

Det var store skiftedag 1. juni for en række chefer i

hjemmeværnet, og chefer både øst og vest for Storebælt

rokerede til nye ansvarsområder.

Ny skolechef for Hjemmeværnsskolen i Nymindegab

er Ole Baggesgaard, der blev udnævnt til oberst ved

sin tiltrædelse. Han kommer fra en stilling som chef for

hjemmeværnssektionen i Forsvarets Personeltjeneste

og har en lang hjemmeværnskarriere bag sig.

Den hidtidige skolechef, oberst Jørn M. Sørensen,

rykkede nordpå allerede en måned tidligere, da han 1.

maj tiltrådte som ny regionschef for Totalforsvarsregion

Midtjylland på Skive Kaserne. Han afløser oberst Kurt

Koch, der 1. juni blev udnævnt til ny chef for Hjemmeværnskommandoens

Planlægningsdivision, som er

blevet udvidet med et nyt element for virksomhedshjemmeværnet.

Rokaden har udløst en ny stilling som koordinator af

hjemmeværnets bidrag til det igangværende arbejde i

Forsvarskommissionen. Stillingen er lagt i hænderne

på oberstløjtnant Keld J. Madsen, der indtil 1. juni var

chef for Planlægningsdivisionen.

Ny struktur i virksomhedshjemmeværnet

Det er samtidig besluttet at ændre virksomhedshjemmeværnets

struktur. Hidtil har hele værnets stab været

samlet på Ringsted Kaserne, men med virkning fra 1.

juni er der oprettet et nyt strategisk element i Hjemmeværnskommandoen,

forankret i Planlægningsdivisionen.

Som chef for elementet forventes den tidligere

distriktschef for Sydvestjylland, major John Flarup,

udpeget.

Placeringen af et centralt strategisk element tæt på

Hjemmeværnsledelsen skal styrke udviklingen af nye

effektive og relevante tilbud til infrastrukturvirksomheder.

En arbejdsgruppe med oberst Kurt Koch som formand

har siden april arbejdet intensivt med et udspil

til, hvordan den nye struktur i virksomhedshjemmeværnet

skal implementeres. Arbejdsgruppen har

diskuteret mulighederne for, hvordan man etablerer

samarbejdsrelationer til nye virksomheder, hvordan en

ny organisation fortsat sikrer et højt serviceniveau af

værnets frivillige, samt hvilke muligheder der er for at

udvikle uddannelserne på såvel enheds- som enkeltmandsniveau.

Virksomhedshjemmeværnets nøglepersonel

har i forbindelse med et seminar haft mulighed

for at komme med input. Værnets frivillige har været

repræsenteret i arbejdsgruppen af kompagnichef

Henrik Ugleberg fra jernbanehjemmeværnet og grenchef

Benny Sandsted fra posthjemmeværnet.

More magazines by this user
Similar magazines