Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 - Gladsaxe Kommune

gladsaxekommune.dk

Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 - Gladsaxe Kommune

Kvinden bag manden

Bag hver en mand står en stærk KVIN-

DE. I mange år har der været tendens til,

at overse kvinderne i historieskrivningen.

Det er altid mændenes historie, som bliver

fortalt. Men her vil vi se lidt på kvinderne

bag mændene. Hvordan var det at være

pige, hustru, husholderske og erhvervsaktiv

i et mandsdomineret samfund?

Kvindeliv i landbruget

I 1800 tallet var det manden, som var husstandens

overhoved på gårdene. Arbejdet

på gården var delt mellem kønnene. Det

mest almindelige var, at kvinderne arbejdede

i bolig og have, mens mændene ar-

bejdede i mark, lo og stald. Malkningen

var dog kvindernes arbejde. På Sjælland

gik pigerne i marken og malkede. Tilbage

på gården blev mælken siet og sat til

side i mælkefade, så den kunne trække til

fl øde. Efter 1-4 dage var fl øden syrnet og

kunne kærnes til smør.

Til kvindernes daglige gøremål hørte

det, at sørge for madlavningen, rengøringen

samt at fodre mindre dyr. De passende

yderligere familiens små, gamle og

syge medlemmer. Andre af kvindernes

arbejdsopgaver skulle gøres fl ere gange i

løbet af et år, som for eksempel bagning,

ølbrygning og tøjvask. I 1800 tallet brug-

Hønsehuset lå på Marienborg Alle. Det var kvindernes opgave at passe de mindre dyr. Her ses to

kvinder i gang med at samle æg.

35

Similar magazines