Juni 2013 - Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

abg.dk

Juni 2013 - Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Få en SMS om

din bolig

Mere side 5

Vi har rigtig gode varer

på hylderne

Se mere fra side 8

Juni 2013

27. ÅRGANG

Så blev der Musik

i Bebyggelsen

??? Læs hvorfor side 2

?????

Læs side


Før i tiden kunne man i de

københavnske baggårde

opleve, at der kom gårdmusikanter

til glæde for unge

som gamle.

Projekt ”Musik i bebyggelsen”

genopliver denne

oplevelse i fire afdelinger i

Arbejdernes Boligselskab.

”Musik i bebyggelsen” byder

hen over sommeren på

fem forskellige musikgenrer,

bl.a. jazz, irsk folkemusik

og klassisk musik.

Det er bare at møde frem.

Der var en gang, hvor gårdmusikanter

drog fra den ene københavnske baggård til

den næste for med musik og sang at tjene

nogle håndører, som blev kastet ned fra

køkkenvinduerne. Ofte var mønterne pak-

2

Nu vender

gårdmusikanterne

tilbage

ket ind i avispapir, så de ikke blev spredt

mellem brosten og duelort. Mange syntes

godt om det musikalske indslag i hverdagen,

mens andre fornærmet smækkede

vinduet i for dem, der spillede på sav eller

på trækharmonika.

Nu bliver gårdmusikanterne igen sendt

på gade og veje for at være en del af projektet

”Musik i bebyggelsen”. Denne gang

i en række afdelinger inden for Arbejdernes

Boligselskab. I alt bliver der 20 koncerter

med bl.a. jazz, klassisk og irsk folk.

Du kan se tid og sted her i Boligbladet. I de

enkelte afdelinger, som er med i projektet,

deles der materiale ud om tid og sted.

Starten er gået

Koncertrækken er allerede i gang. Den

startede søndag 26. maj i Kongshvileparken.

Hver koncert varer en time. Det var

Peter Christiansen, som fik ideen under en

samtale med et par venner om den musikalske

udfoldelse i de københavnske baggårde

i gamle dage.

Peter Christiansen er medlem af Fritidsudvalget

i Kongshvileparken.

Næsten som i gamle dage

”Jeg husker fra min læretid som maskinarbejder

i slutningen af 1950’erne, at gårdmusikanterne

kom på Godthåbsvej, hvor

jeg var i lære. De dukkede også op i Stefansgade

på Nørrebro, hvor jeg den gang

boede. Det var ganske hyggeligt. I takt

med de små virksomheder lukkede, og der

blev gennemført gårdsaneringer, så døde

dette musikalske islæt i hverdagen ud. Nu

genoplives denne oplevelse. Vil folk ikke

være med, så kan de gå inden døre og lukke

vinduerne ”, fortæller Peter Christiansen.

Kom ned og lyt eller åbn vinduet

”Du kan også åbne vinduet, for at lytte

med. Det handler om, at give beboerne en

musikalsk oplevelse”, siger Peter Christiansen,

der peger på, at ”Musik i bebyggelsen”

passer som hånd i handske til Gladsaxe

Kommunes nye kulturpolitik, hvor det

er vigtigt, at gode kulturtilbud kan komme

ud til borgerne.

Et par ansøgninger

På et møde i boligselskabets Fritidsudvalg

i november 2012 luftede han ideen, og fik

flere andre boligafdelinger med på projektet

Og så var der ikke langt fra tanke over

ide til handling. Et par ansøgninger med

realistiske budgetter blev sendt til Gladsaxe

Kommune og til Arbejdernes Boligselskab

i Gladsaxe, som kvitterede med den

fornødne økonomi.

Forinden havde Peter Christiansen samlet

en lille arbejdsgruppe, som bestod af


Peter Christiansen fik ideen til

Musik i Bebyggelsen.

varmemester Hans Ellekjær, formanden

for Gladsaxe Jazzklub, Ole Kjær, medlem

af Fritidsudvalget Hans Jørgen Jørgensen

samt musikeren Mogens Fjeldsø.

Skifter mellem to scener

”Vi fik ikke alle de penge til scener, som vi

havde ønsket os. Vi fik nogle, så vi måtte

selv til at bruge sav og hammer og fik bygget

to transportable scener, som samtidig

stilles op i to afdelinger, så musikerne kan

optræde to forskellige steder samme dag.

Vi har jo ikke et helt sjak af scenearbejdere,

der kan flytte scenerne lynhurtigt fra sted

til sted”, fortæller Peter Christiansen.

Den nedsatte arbejdsgruppe er bevidst

sammensat repræsenterende forskellige

kompetencer. Nogle er kyndige med musikken,

andre med forstand på aftaleindgåelse

og med talent for organisation.

Samlet har det resulteret i et alsidigt

Godt paraplyen er opfundet. Henry O Connor åbnede Musik i Bebyggelsen med irsk folkesange i

Kongshvileparken og senere i Stengårdsparken. Foto: Kaj Bonne Mortensen og Kim Larsen.

musikprogram med præsentation af fem

musikgenrer.

Musik er oftest noget man hører ved at

gå til koncert, eller som man lytter sig til

gennem forskellige medier. Nu kommer

den levende musik ud til dig, som bor en-

ten i Kongshvileparken, Kildeparken, Stationsparken

eller Stengårdsparken.

Og alle andre er naturligvis også velkomne.

Og der er fri entré.

Læs programmet på bagsiden.

3


Triumfvej:

En triumf for vejen

De 12 nye boliger i det tidligere beboerhotel

på Triumfvej blev udlejet på næsten rekordtid,

og i dag er der venteliste. Fredag

1. marts 2013 var der indflytning. Boligerne

er alle to-rums boliger, der hver er omkring

80 m2 store. Huslejen er cirka 5.800

kroner om måneden samt a conto varme

på 500 kroner og et antennebidrag på 372

kroner. Ejendommen er forsynet med elevator,

som sikrer niveaufri adgang til alle

boliger samt til kælderen. Alle boliger har

altan og er handicapvenligt indrettet. Der

er seks boliger på hver etage. Ombygningen

varede et årstid, men planerne var seks

– syv år undervejs, inden det lykkedes at

få alle ender til at nå sammen. Arbejdernes

Boligselskab i Gladsaxe bakker op bag

Gladsaxe Kommunes grønne planer. Derfor

bliver regnvandet fra Triumfvej 47 sendt

tilbage til naturen gennem faskiner i området

frem for at belaste kloaksystemet.

Foto: Kaj Bonne Mortensen

4


Få en SMS om din bolig

Snart kan du få en SMS fra din boligafdeling i Arbejdernes

Boligselskab i Gladsaxe, hvis der må lukkes for vandet

på grund af ledningsbrud. Tiden er dog ikke løbet fra

det traditionelle opslag i opgangene. Men SMS er hurtig

besked her og nu. Og den er gratis at modtage, siger itchef

John Bruun-Pedersen.

Beboerne i otte afdelinger inden for Arbejdernes

Boligselskab i Gladsaxe får en

SMS leveret direkte på deres mobiltelefon,

hvis der sker et eller andet uventet. For

eksempel hvis der bliver lukket for vandet

på grund af et ledningsbrud eller varmen

i boligerne forsvinder. Mulighederne er

mange.

”Vi er i gang med en forsøgsordning,

hvor otte afdelinger er med. Og det går fint

med forsøget, hvor beboerne får en SMS,

hvis der sket et eller andet uforudset. Det

er varmemestrene, som styrer hvornår der

skal sendes en SMS”, fortæller John Bruun-

Pedersen, der er it-chef i Arbejdernes Boligselskab.

Helt frivilligt

Han understreger, at det er helt frivilligt

om beboerne vil være med. Forsøget bliver

løbende evalueret, og John Bruun-Pedersen

forventer, at alle afdelinger i boligselskabet

kommer med i løbet af eftersommeren.

Det vil du få besked om. Det er gratis

at modtage SMS-beskederne, som du ikke

kan svare på.

Medarbejderne i administrationen har

ikke siddet og pløjet telefonbøger og telefonlister

igennem. Et firma har specialiseret

sig i at finde mobiltelefonnumre fra

alle 114 telefonudbydere i Danmark. Det,

kombineret med adresserne, betyder at du

kan modtage en SMS fra dit boligselskab.

Men det bliver ikke her og nu et farvel til

opslag i opgangene med beskeder fra varmemesteren.

Beskederne vil fortsat blive

sat op.

SMS ud fra adressen

”Det er ud fra adressen, der laves lister

over mobiltelefonnumrene, som bruges til

SMS-erne. Men du skal være opmærksom

på, at hemmelige telefonnumre og skjulte

telefonnumre ikke kommer med. Beboerne

med hemmelige numre skal selv tilmelde

sig på boligselskabets hjemmeside www.

abg.dk. Det samme gælder også for de

fleste firmatelefoner. Ønsker du ikke at

modtage disse SMS-er, så kan du melde fra

på hjemmesiden”, fortæller John Bruun-

Pedersen.

It-chefen peger samtidig på, at SMStjenesten

vil omfatte alle de mobiltelefoner,

som er tilmeldt på adressen. John

Bruun-Pedersen har oplevet, at fraflyttede

børn, som stadig havde telefonadresse hos

forældre fik SMS-beskederne fra boligselskabet,

mens faderen ikke fik dem. Hans

telefon var en firmatelefon, som var tilmeldt

på arbejdspladsens adresse. Derfor

Kort oM SMS-tjENEStEN

skulle han tilmelde sig på hjemmesiden

www.abg.dk – og så fungerede det.

SMS som huskeseddel

En af afdelingerne, der er med i forsøgsordningen,

vil gå videre med SMS-tjenesten.

Blandt andet vil afdelingen sende beskeder

i stil med; ”Husk, der er beboermøde i

morgen kl. 19.00”

”Mulighederne er mange, men vi skal

heller ikke drukne beboerne med SMS-beskeder

fra boligselskabet, men afdelingsbestyrelserne

får efter endt test mulighed

for at sende beskeder til beboerne”, understreger

John Bruun-Pedersen.

Vandet bliver

afbrudt i dag

11.6.2013 fra

kl. 12.00-14.00.

Varmemesteren

• Hurtige og korte beskeder om uforudsete hændelser i din boligafdeling. For

eksempel lukning af vandet på grund af ledningsbrud.

• Det er gratis at modtage SMS-beskederne fra boligselskabet. Du kan ikke svare

på SMS-erne.

• Det er frivilligt om du vil være med. Vil du ikke være med, så klik på ind på

www.abg.dk og find SMS og meld dig fra her.

• Har du hemmeligt nummer, så kan du selv melde dig til. Det samme gælder for

de fleste mobiltelefon, der stilles til rådighed som firmatelefon. Tilmelding sker

på www.abg.dk

5


Kjell Hansen, formanden for afdelingsbestyrelsen i Kildeparken 1. Foto. Kaj Bonne Mortensen.

Beboerne sagde ja

til energiprojektet i Kildeparken 1

Nu skal afdelingsbestyrelsen i gang med to projekter,

et hvor regnvandet ledes væk. Det er der penge i.

Det andet projekt handler om at skabe et bedre indeklima

samt sætte forbruget af varme ned. Den endelige

beslutning træffes i oktober, siger Kjell Hansen,

formand for afdelingsbestyrelsen.

6

Nogen slår huller i luften. Det fører ikke

rigtigt til noget. I Kildeparken 1 i Arbejdernes

Boligselskab i Gladsaxe borer de

huller i jorden, som det første skridt hen

mod at lade regnvandet løbe tilbage i jorden

frem for at belaste kloakkerne. Det er

der ganske god mening i. Og det skal føre

til noget.

Flot facade bevares

Kildeparken 1 har i et par måneder været

gennem en grundig undersøgelse i forbindelse

med at se på mulighederne for at

gennemføre energirenovering af det snart


60-årige gamle byggeri, der er tidstypisk

med sine gule mursten.

”Kildeparken 1´s flotte facader i gule

mursten vil vi gerne bevare, men vi vil

også gerne renovere boligerne, så vi kan

spare på energien. Derfor sagde vi ja tak

til Gladsaxe Kommunes projekt, som går

ud på at sænke udslippet af CO2, og som vil

være med til at fremtidssikre vore 380 boliger

i Kileparken 1”, fortæller Kjell Hansen,

der er formand for afdelingsbestyrelsen i

Kildeparken 1. Han har været formand de

seneste fire år, men er bestemt ingen årsunge

inden for beboerdemokratiet. Kjell

Hansen har været beboerdemokrat i 44 år.

Kjell Hansen betegner Kildeparken 1

som bevaringsværdig, fordi bygningerne

er tidstypiske for byggeri fra 1950-erne og

1960’erne i de københavnske omegnskommuner.

Ikke noget med at sætte isolering

uden på bygningerne. Så der skal findes en

løsning, som kan holdes indendørs. Det er

noget med udluftning.

Hvordan kan vi ændre

”Vi står nu med to projekter, et om lokal afledning

af regnvandet og et om forbedring

af indeklimaet og mindre forbrug af varme.

Vore bygninger er ikke jordens tætteste, så

der er god grund til at kigge på, hvordan

vi kan ændre på de to forhold”, siger Kjell

Hansen.

Derfor var beboerne i Kildeparken 1 til

et ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag

14. maj 2013, hvor de to ideprojekter blev

forelagt.

”Afdelingsbestyrelsen fik accept fra

afdelingsmødet til at arbejde videre med

at formulere et konkret forprojekt om varmeforbrug

og indeklima samt en bemyndigelse

til at komme med et endeligt detailprojekt

om lokal afledning af regnvand”,

fortæller Kjell Hansen, der dog var lidt

ærgerlig over, at kun 52 procent af lejemålene

var repræsenteret på afdelingsmødet.

”Når der er tale om et så stort projekt,

så havde jeg håbet, at flere var mødt frem,

fordi det vil berøre huslejen”, konstaterer

Kjell Hansen. Huslejen i Kildeparken 1 ligger

på cirka 5.100 kroner for en bolig på 90

m2. Hertil kommer varme og tv-signal, så

betalingen ligger lige omkring 6.000 kroner

om måneden.

Penge tilbage

Prøveboringerne er allerede sat i gang for at

finde ud af, hvordan regnvandet kan ledes

væk uden, at det kommer i kloakkerne. Og

det er der god mening i. Afdelingerne kan få

op til 23.472 kroner tilbage per boligenhed.

Det er en del af det oprindeligt indbetalte

tilslutningsbidrag til kloaknettet.

”Hvis vi skal have alle pengene tilbage,

så skal alt regnvandet ledes væk gennem

Mange beboere var mødet frem for at høre om energiprojektet, som bestyrelsen nu skal arbejde

videre med.

Beboerne kunne studere denne model for mekanisk udluftning af boligerne.

vores egen jord. Det kan også betyde, at vi

samtidig også renoverer de grønne arealer”,

fortæller Kjell Hansen.

Nu skal der testes

På afdelingsmødet var der stor interesse

for den lokale afledning af regnvandet,

måske fordi det ikke ville koste ret meget

at gennemføre. Omvendt var interessen

knapt så stor, da snakken kom til forbedringen

af varmeforbruget og indeklimaet.

Men alle erkendte, at der skulle ske ændringer.

”Der er tale om en fremtidssikring af vore

boliger. Afdelingsbestyrelsen fik ja til at

arbejde videre med et forprojekt. Formålet

er at få testet en eller flere engeriløsninger

i lille skala. Et endeligt forprojekt og

beslutning om at udføre forsøg i en bolig,

skal inden det sættes i gang fremlægges på

et ekstraordinært afdelingsmøde for den

endelige godkendelse. Det regner jeg med

kan ske i oktober i år”, siger Kjell Hansen.

FrEMtiDENS KilDEParKEN 1

• Regnvandet ledes ikke i kloakkerne.

Men tilbage i naturen gennem faskiner.

Samtidig renoveres afdelingens

grønne områder. Kan samtidig

forhindre fremtidens oversvømmelser

af kældre mv. Teknikere kalder

projekter som disse for LAR – lokal

afledning af regnvand.

• Der skal spares på energi og indeklimaet

skal blive bedre. Bygningen

skal ikke pakkes ind i isoleringsplader

og puds. Hulmursisolering

gennemføres. Vinduerne udskiftes.

Det giver et meget tæt hus med stor

risiko for skimmelsvamp og andre

indeklimaproblemer. Derfor gennemføres

der enten central eller

decentral ventilation af den enkelte

bolig.

7


Vi har rigtig gode varer

på hylderne

Hvilke veje skal vi gå for at fastholde boligernes standard og attraktionsværdi,

spurgte Ryno Scheil, formand for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe på Repræsentantskabets

møde i marts. Han gav selv en del af svaret: Renovering og forbedringer.

8

”Vi har rigtig gode varer på hylderne og vore

boliger er meget attraktive, og det skal

de blive ved med at være. Men det kommer

ikke af sig selv. Vi bliver nødt til hele tiden

at arbejde med det. Fastholdelse af vore

boligers standard og attraktionsværdig er

overordentlig vigtig. Det gælder både udvendigt

og indvendigt.”

Ryno Scheil, formand for Arbejdernes

Boligselskab i Gladsaxe, noterede med

tilfredshed på Repræsentantskabets møde

tirsdag 12. marts 2013, at der var aktiviteter

inden for boligselskabets arbejder.

Repræsentantskabet består af beboere,

der er valgt som medlemmer af afdelingsbestyrelserne.

tag hul på drøftelserne

”Bestyrelsen mener, at fastholdelse af vore

boligers standard og attraktionsværdi

Foto fra Repræsentantskabets møde:

Kaj Bonne Mortensen.

er overordentlig vigtig. Derfor opfordrer vi

til, at man i afdelingerne og på afdelingsmøder

tager hul på drøftelser om renovering

og forbedringer”, lød opfodringen fra

formanden.

Ryno Scheil pegede på, at der allerede

var gang i arbejdet. Flere benyttede sig af

mulighederne for forbedringer under den

individuelle råderet. De første afdelinger

er begyndt at udskifte køkkener ved fraflytninger.

Godt byggeri skal blive bedre

Ryno Scheil fremhævede energiaftalen

med Gladsaxe Kommune, hvor godt byggeri

skal blive bedre, hvor Kildeparken 1

skal være et laboratorium, hvor der skal

findes mulige attraktive og holdbare løsninger,

som kan rulles ud i stor skala og

være til inspiration for andre afdelinger.


”VI har mange ejendomme fra 1940-erne

og 1950-erne. Gode gedigne lejligheder,

huslejen er lav og beboerne er glade

for at bo der. Men hvordan sikrer vi os, at

det også vil være sådan i fremtiden. Flere

bygninger er dårligt isoleret, og der er

problemer med skimmelsvamp. Hvilke veje

skal vi gå for at sikre ejendommenes værdi

i fremtiden. Derfor vil vi bruge Kildeparken

1 som laboratorium”, fortalte Ryno Scheil,

der understregede, at bestyrelsen ville

påvirke beboerne ved små skridt. Det hele

skulle ikke gøres på en gang.

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe har

valgt at have alle boligafdelinger tilmeldt

kommunens KlimaKlar, hvor der er fokus

på klima og reduktion af CO2.

Stor renovering på vej

Siden Repræsentantskabets møde i marts

2012 har to byggesager nærmet sig sin

afslutning. Renoveringen af Triumfvej 47

og Buddingeparken. Begge renoveringer

er afsluttet, og beboerne er flyttet ind i

de attraktive boliger. Der er allerede nu en

venteliste.

”Selv om vi siger, at Gladsaxe Kommune

er fuldet udbygget, har vi haft muligheder

for at tilbyde nye boliger, og med den efterspørgsel,

vi har oplevet, kan vi kun sige,

at det har været tiltrængt. Nu må vi se,

om der med tiden bliver mulighed for flere

”nye” almene boliger i Gladsaxe Kommune.

Vi er klar”, sagde formand Ryno Scheil.

Den næste store byggesag i Arbejdernes

Boligselskab i Gladsaxe bliver renoveringen

af Skoleparken 1, hvor Landsbyggefonden

har udmeldt, at der er en renoveringssag

med støtte fra Landsbyggefonden.

”Det er omfanget af renoveringen, der

nu skal afklares. Der skal flere undersøgelser

til, så hvor stort omfanget bliver, er

fortsat usikkert, men det er sikkert, at den

i løbet af de kommende år bliver en rigtig

stor renoveringssag for boligselskabet”,

konstaterede Ryno Scheil.

Fjernvarmen og E.oN

Energi er stadig på dagsordenen i Arbejdernes

Boligselskab, hvor stadig flere afdelinger

går over til fjernvarme. Men der

er problemer med varmeforsyningen fra

E.ON, som har overtaget forsyningen af syv

afdelinger i Boligselskabet. Der er tale om

de såkaldte LokalKraftVarmeværker – LVK.

”Efter boligselskabet opsagde aftalen

med E.ON kom energiselskabet med store

krav om restbetaling af anlæg og afskrivninger.

Der er tale om en stigning på 120 procent

fra 10,2 millioner kroner til 22,4 millioner

kroner. Vi har klaget til Energitilsynet,

ligesom vi fra 1. marts 2013 lukkede alle E.

ON’s anlæg for at overgå til anden forsyning.

Enten må Ennergitilsynet eller domstolene

afklare det udestående som E.ON mener at

have hos os. Vi vil ikke betale de penge”,

konstaterede Ryno Scheil i beretningen.

De gør det godt

De gør det godt. Bestyrelsen for Arbejdernes

Boligselskab i Gladsaxe. Og det samme

gør medarbejderne. Der var kun klapsalver

og grønne ja-stemmekort, da dirigenterne

satte bestyrelsens beretninger til afstemning.

Ingen ønskede ordet til beretningerne.

Så det var hurtigt videre til dagsordenens

næste punkt, som handlede om

regnskabet. •

Glad for

stort fremmøde

”Mange andre boligselskaber er misundelige

over, at vi kan samle så mange deltagere

i Repræsentantskabsmødet. Selvfølgelig

ville det være godt, hvis alle mødte

frem, men at vi er lidt over hundrede repræsentanter

eller omkring to tredjedele,

så er vi godt tilfredse i bestyrelsen”, sagde

Ryno Scheil, da han bød velkommen til

Repræsentantskabets møde tirsdag 12.

marts 2013 i festsalen i Grønnemose Skole.

Den tidligere Marielyst skole. Det er ikke

alle afdelinger, der har valgt afdelingsbestyrelse.

Ryno Scheil tog det store fremmøde

som udtryk for en stor og fortsat interesse

for det at bo i Arbejdernes Boligselskab i

Gladsaxe samt det at bo alment. Repræsentanterne

blev begavet med et flot blåt

net med boligselskabets logo, og i det blå

net var der en usb-nøgle med beretningen,

regnskaber for boligselskabet, en nøglering,

brochurer fra Det kriminalpræventive

Råd om initiativer for at forebygge indbrud

m.v. samt andre praktiske gaver.

I øvrigt kan du læse beretningen fra

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

internettet på adressen www.abg.dk. God

fornøjelse.

Repræsentantskabet havde besøg af

kriminalassistent Bent Nikolajsen fra

Vestegnens Politi. Han fortalte om forebyggelse

af indbrud i lejligheder. Han kom

også kort ind på de bandeuroligheder, der

prægede politikredsens arbejde. •

Vestegnens Politi var repræsenteret af kriminalassistent Bent Nikolajsen, som fortalte om forebyggelse

af indbrud.

9


Et par gange skulle deltagerne i Repræsentantskabets møde bruge det gule stemmekort.

Genvalg til bestyrelsen m.v.

Et af punkterne på dagsordenen på Repræsentantskabets

møde er valg af beboere til

bestyrelsen, Fritidsudvalg og Kredsudvalget.

Det gik hurtigt med valg af medlemmer

til organisationsbestyrelsen, da der

var tale om genvalg af Steen Pedersen,

Torveparken, Lars Ulrik Hansen, skoleparken

1, Erik Bengtsson, Mølleparken

1, Majbritt H. Jørming, Stengårdsparken

samt Palle Nielsen, Skoleparken1. Alle blev

genvalgt for en to-årig periode.

Ved valget af tre suppleanter til organisationsbestyrelsen

måtte Repræsentant-

Det bidrag som alle boliger i Arbejdernes

Boligselskab i Gladsaxe betaler for administration

stiger i regnskabsåret 2013-

2014 så lidt, at der skal et fint rundt nul

foran kommaet. Bidraget stiger med 0,95

procent fra de nuværende 3.589 kroner til

3.623 kroner. Stigningen træder i kraft

fra 1. september 2013, hvor det nye regnskabsår

i boligselskabet starter.

Det var et af de gode budskaber i direktør

Jesper Loose Smiths fremlæggelse

af både regnskabet for 2011-2012 samt

budgettet for 2013-2014. Blandt de andre

gode budskaber var, at Arbejdernes Bolig-

10

skabets medlemmer tage stemmesedlerne

i brug. Og da der var lige stemmetal mellem

to opstillede, blev der også foretaget

lodtrækning om rækkefølgen. Første suppleant

blev Alice Christensen, Kongshvileparken,

anden suppleant blev Johnny Vilhelmsen,

Egeparken 2 og tredje suppleant

blev Mogens Lundsberg, Skoleparken 2.

Til Fritidsudvalget genvalgtes Bent

Johansson, Lyngparken 2, og Claus Rydstrøm,

Torveparken. Begge for to år. Som

suppleanter valgtes Mette Petersen, Møl-

Administrationsbidrag

stiger 0,95 procent

selskab er velkonsolideret med penge på

kistebunden og et overskud på driften på

560.000 kroner.

”I alt har vi 250 millioner kroner i kassen,

men 175 millioner kroner er de henlæggelser,

som boligafdelingerne har foretaget.

Tilbage er der 65 millioner kroner, som er

Dispositionsfonden. De sidste ti millioner

kroner er boligselskabets arbejdskapital”,

fortalte direktør Jesper Loose Smith. Repræsentantskabet

godkendte enstemmigt

regnskabet for 2011-2012.

Direktør Jesper Loose Smith

leparken 1, Torben Jensen, Lyngparken 1

samt Kristine Lytje, Skoleparken 1. Valgene

var for et år.

Til Kredsudvalget genvalgtes Kim Hansen,

Kongshvileparken, Hans-Jørgen Jørgensen,

Hyrdeparken, Henry Simonsen,

Torveparken, Aase Schack, Torveparken

samt Pernille Mogensen, Højgårdsparken.

Alle valg er to-årige. Som suppleanter genvalgtes

Johnny Vilhelmsen, Egeparken og

Helle Gyldaa, Højgårdsparken.


Vadgårdsparken vandt

10.000 kr.

Som det allersidste punkt på Repræsentantskabets

dagsorden er en lodtrækning

blandt boligafdelingerne om 10.000 kroner

til beboeraktiviteter etc. Men det er

ikke alle afdelinger, der kan vinde. Repræsentanter

fra afdelingsbestyrelsen skal

være til stede ved lodtrækningen.

Og det var repræsentanter fra Vadgårdsparken,

som vandt lodtrækningen.

Lykkens gudinde var Inge Rassing fra

Pileparken 2, som vandt lodtrækningen

i 2012. Der er tradition for, at vinderen

Kredsudvalget har en finger med i spillet

Kredsudvalget – det lyder tørt og en smule

kedeligt – men det er ikke tilfældet. Kredsudvalget

har en finger med i spillet mange

steder i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe.

Det er et samarbejdsforum mellem

boligselskabets afdelinger, et debatforum

og ikke mindst sparringspartner for boligselskabets

bestyrelse. Kredsudvalget har

24 medlemmer som repræsenterer 14 af

boligselskabets afdelinger.

På Repræsentantskabets møde orienterede

formanden Majbrit Jørming om arbejdet

i udvalget det seneste år: Kompetencer

og grænser, edb-opkobling til regnskab og

budgetkontrol, fjernevarme i afdelingerne

og forholdet til E.ON, KlimaKlar i Gladsaxe

Kommune samt forholdene over til psykisk

syge, som bor i afdelingerne.

fra året før fortæller, hvad afdelingen har

brugt pengene til.

”Pileparken 2 brugte pengene på en stor

udendørs grill samt til en fest for beboerne”,

fortalte Inge Rassing, der sidder i

afdelingsbestyrelsen for Pileparken 2. Afdelingen

har 89 lejemål.

Inge Rassing

Kredsudvalget har flere underudvalg,

som har set på IT-løsninger, et udvalg har

set på klima og miljø samt mulige løsninger

blandt andet for nedsivning af regnvand

samt et idé - og erfaringsudvalg.

Kredsudvalget er nedsat af bestyrelsen

for Arbejdernes Boligselskab. Det er en

naturlig del af Boligselskabernes Landsforenings

9. kreds, som dækker alle kommuner

uden om København. Arbejdernes

Boligselskab har interesse i at følge tæt

op på de politiske, boligmæssige tiltag,

som sker inden for BL´s 9. kreds og andre

kredse inden for Boligselskabernes Landsforening.

Majbrit Jørming

11


Fritidsudvalget:

Arrangementerne har god søgning

Når en lejer i et alment boligselskab ikke

betaler sin husleje opstår der problemer.

Især af økonomisk art. Det kan være fordi,

der ikke er penge i et dødsbo eller lejere,

som sættes ud af lejligheden, ikke kan betale

for istandsættelsen, så kan boligafdelingen

konstatere, at den har et økonomisk

tab. Og det skal de øvrige lejere betale.

Spørgsmålet om hvad der kan gøres for

at mindske tabene blev rejst på Repræsentantskabets

møde. Blandt andet af Vadgårdsparken,

som de seneste to et halvt

år havde konstateret, at der var et tab på

500.000 kroner på manglende husleje.

”Hvad gør vi”, spurgte Peter Hansen fra

Vadgårdsparken.

Ryno Scheil, formand for Arbejdernes

Næsten alle boligafdelinger inden for Arbejdernes

Boligselskab har overskud i deres

regnskab for 2011-2012. Overskuddet

skyldes hovedsageligt en større renteindtægt

end forventet. Der var budgettet med

1,5 procent, men boligselskabet kunne

realisere en rente på 3,45 procent.

”Det var nok en enlig svale på grund af

kursgevinster, og det sker ikke igen i de

kommende år. I budgettet for 2013-2014

har vi budgetteret med en forrentning på

12

Fritidsudvalget i Arbejdernes Boligselskab

står for AB-Festen, som i 2012 blev holdt

24. marts i Gladsaxe Gymnasiums kantine,

som var perfekt til arrangementet. SensommerFestivalen

blev holdt 1. september

2012 i Stationsparken. Også festivalen var

forløbet godt. Vejret var perfekt. Der var

ros til ejendomsfunktionærerne for deres

hjælp og indsats ved festivalen.

”Velkendte arrangementer, som vi er

glade for stadig har en god søgning. Fri-

Palle Juul Nielsen

tidsudvalget holdt i november 2012 en

konference for ildsjæle og andre interesserede

i fritidsaktiviteter. Vi kunne godt

have været flere deltagere, men et resultat

af konferencen er en gruppe beboere, som

arbejder med planer om at arrangere koncerter

i afdelingerne”, fortalte Palle Juul

Nielsen, der er formand for Fritidsudvalget.

Der havde været en del ansøgning om

støtte fra Fritidsudvalget, men flere ansøgningen

måtte afvises, fordi de faldt

uden for udvalgets kommissorium. Palle

Juul Nielsen fortalte også, at boligselskabets

bestyrelse havde drøftet klubbernes

ansøgninger. Boligselskabets bestyrelse

opfordrer klubber i afdelingerne om at

søge midler hos fonde m.v. inden ansøgninger

sendes til Fritidsudvalget.

Sæt flere penge af til tab ved fraflytning

Boligselskab, konstaterede, at boligselskabet

havde et godt samarbejde med

Gladsaxe Kommune for at begrænse det

såkaldte lejetab samt at problemerne ikke

voksede sig store.

”Bestyrelsen har tidligere opfordret

afdelingerne til at øge hensættelserne

til at kunne imødegå lejetab. Bestyrelsen

har også opfodret til at sætte indskuddet

op, så man populært sagt, har flere penge

fra den enkelte lejer. Blandt andet er det

dødsboerne, hvor der er under 35.000 kroner

i boet, som giver afdelingen et økonomisk

tab ved fraflytning. Og har man sat

indskuddet op, er det med til at begrænse

tabene”, konstaterede Ryno Scheil.

Direktør Jesper Loose Smith fortalte,

Det bedste resultat er et rundt nul

0,75 procent. Men det bedste for en boligafdeling

er et stort rundt nul. Så har beboerne

hverken betalt for meget eller for

lidt. Det bestræber vi os på”, konstaterede

Ryno Scheil i beretningen på Repræsentantskabets

møde.

Overskuddet i afdelingernes regnskab

kan ikke overføres til henlæggelserne og

derved styrke afdelingen økonomisk, men

det skal i stedet overføres til en resultatkonto,

som skal tilbageføres til driften som

at boligselskabet ikke frafaldt kravene i

forbindelse med huslejerestancer samt

udgifter til istandsættelse ved fraflytninger,

som ikke var betalt. Der blev rykket for

betaling af gæld, ligesom der skete indberetning

til RKI. Jesper Loose Smith oplyste

samtidig, at en udsættelse kunne tage op

til fire til fem måneder,

Siden mødet i Repræsentantskabet

har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

udsendt en ny bekendtgørelse på

baggrund af en ny lov, som giver almene

boligafdelinger mulighed for, gennem

Dispositionsfonden, at begrænse tabene

ved manglende udlejning. Læs mere her

i Boligbladet.

en indtægt over de næste tre år. Afdelingerne

kan godt styrke deres henlæggelser

ved at indtægtsføre tilbageføringen af

overskuddet til henlæggelser i stedet for

at nedsætte huslejen. De fleste afdelinger

har behov for at styrke deres henlæggelser.


Det friske pust erdemokrati”, konstaterede Ryno Scheil.

Bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab

har udstukket rammerne for arbejde i og

med boligselskabet. Og det er at ”give et

frisk pust til et ellers velfungerende boligselskab”.

”Det kommer til udtryk ved en fortsat

udvikling af beboerdemokratiet samt en

løbende optimering og udvikling af boligselskabet

og vore afdelinger, så de fortsat

er boligområder med rimelig husleje, velfungerende

boliger og et veludviklet bebo-

Også på personalesiden arbejdes der med

disse områder. Både i dagligdagen, men

også på de årlige medarbejderseminarer.

Bestyrelsen arbejder stille og roligt med at

få optimeret servicen over for beboerne,

som er medarbejdernes kerneopgave.

”Vi mener, at vi har et rigtigt personale.

Det kan også ses på vores meget lave personaleomsætning

og en meget stor intern

rekruttering ude på ejendommene. Vi har

i 2012 haft mange både 25 års og 40 års

jubilæer. Det er vi stolte af og tolker det

som Arbejdernes Boligselskab er en god

arbejdsplads. De mange jubilæer betyder

også, at vi har et større generationsskifte

i gang. Derfor har vi en løbende opkvalificering

af medarbejderne”, sagde Ryno

Scheil.

læs hvordan fire deltagere oplevede

repræsentantskabets møde.

13


Må ikke ende som

en pensionistklub

Det er ikke altid, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelsen i Pileparken

4 rigtig gider eller orker at deltage i Repræsentantskabets

møder. Men så springer Inge Maria Mandrup ind fra sidelinjen som

suppleant og deltager i mødet. Sådan har det været et par gange.

”Men jeg både orker og gider godt at deltage, fordi det er

interessant at være med til møderne i Repræsentantskabet. Dels

fordi det er der, de overordnede beslutninger træffes, dels også

for at høre, hvad der ellers sker. Ligesom du også får et overblik

over hvordan, og hvorfor tingene hænger sammen, som de nu

gør. Repræsentantskabet og bestyrelsen er ligesom et lag oven

over os. Derfor synes jeg, at det er vigtigt, at deltage i beboerarbejdet”,

fortæller Inge Maria Mandrup, der er 65 år og netop gået

på pension efter mange år som sygeplejelærer på Herlev Hospital.

Hun så gerne, at flere unge deltog aktivt i beboerdemokratiet,

så det ikke ender som den rene pensionistklub. Selv blev Inge

Maria Mandrup headhuntet af varmemesteren til suppleantpladsen

til afdelingsbestyrelsen i Pileparken 4 for et par år siden.

Her deltager hun i bestyrelsens møder på lige fod med de øvrige

medlemmer. Bare ikke når der er afstemninger på tapetet. Og det

er der meget sjældent. Varmemesteren og afdelingsbestyrelsen

var på udkig efter beboere, som ville gå ind i beboerarbejdet. Hun

har boet i afdelingen i over 20 år.

”Repræsentantskabets møde i marts 2013 var et godt informativt

møde, hvor boligselskabers nye direktør Jesper Loose Smith

rigtig trådte i karakter med en god fremlæggelse af regnskabet”,

siger Inge Maria Mandrup, der også gennem sin aktive deltagelse

i beboerdemokratiet gerne vil bevare den gode tone med pli og

almindelig høflighed over for andre, der er i Pileparken 4. Ikke

fordi den er under pres, men fordi det er værd at bevare.

Og til det og meget andet i afdelingsbestyrelsen, synes Inge Maria

Mandrup, at der meget gerne måtte komme mange flere unge

ind i beboerarbejdet. Der er kommet flere unge ind blandt andet i

Repræsentantskabet, men tempoet må gerne speedes op.

14

Vigtigt at være med

i fællesskabet

Jørgen Brøsen må uden overdrivelse være det ældste medlem af

Repræsentantskabet. Jørgen Brøsen er 84 år og har været aktivt

med i afdelingsbestyrelsen for Skoleparken 1 de seneste 20 år.

Først på det tidspunkt havde han tid til aktivt at gå ind i beboerdemokratiet,

da han droslede ned på sine aktiviteter i Det Danske

Spejderkorps, hvor han har været med siden sit 11. år.

”Det er vigtigt at være med i fællesskabet og tage del i beslutningerne”,

siger Jørgen Brøsen, der har boet i Skoleparken 1 i

næsten 60 år. Da han søgte en stilling som lærer i Gladsaxe Kommune

nævnte skoledirektør Thorkild Hansen muligheden for at

flytte fra København til Gladsaxe. Og det blev så i Skoleparken 1.

271 kroner om måneden i husleje ud af en lærerløn på omkring

1.000 kroner. På et tidspunkt boede der 10 – 12 lærere i Skoleparken

1.

”Du skal være godt klædt på og have styr på argumenterne, hvis

du skal på talerstolen på Repræsentantskabets møder. Det, at

tale i store forsamlinger, kan godt virke lidt trykkende, men tonen

på møderne er meget sober. Det hele kører godt og professionelt

med boligselskabets formand Ryno Scheil i spidsen.”, siger Jørgen

Brøsen, der peger på, at to medlemmer af boligselskabets

bestyrelse kommer fra Skoleparken 1. Så også af den vej, kan

synspunkter formidles.


Kommer gerne igen

til næste år

Kristian Persson er 38 år og har boet 37½ år i Egeparken 1. Først

sammen med sine forældre, senere fik han egen lejlighed i afdelingen.

Så han kender Egeparken 1 ind og ud. Men alligevel

gik der en hel del år, inden han nærmede sig beboerdemokratiet

som aktiv.

”Først var jeg suppleant til afdelingsbestyrelsen i et par år, inden

jeg i 2012 blev valgt ind i bestyrelsen, så det er mit første

Repræsentantskabsmøde. Og jeg kommer også gerne næste år.

Jeg kunne godt lide at være med til mødet”, fortæller Kristian

Persson, der med sine 38 år hører til de yngre i boligarbejdet.

”Jeg kan se i Egeparken 1, hvor vi har en aldersblandet bestyrelse,

at de ældre har stor erfaring med beboerdemokratiet, fordi de har

været med i en årrække”, konstaterer Kristian Persson, som finder

mødet i Repræsentantskabet godt og positivt. Der var gode muligheder

for at høre, hvordan det går i Arbejdernes Boligselskab

og i boligselskabets mange afdelinger. Og med sine 38 år ser han

hverken sin egen alder eller de ældre beboerdemokraters alder

som et problem. I Egeparken 1, som har 120 lejemål, er der mange

børnefamilier, men deres interesse for at gå ind i beboerarbejdet

er ikke stor.

Udover interessen for livet og dagligdagen i Egeparken 1, så var det

også for at kunne hjælpe med at løse en række praktiske gøremål,

der fik Kristian Persson til at gå ind i boligarbejdet og ind i afdelingsbestyrelsen.

Der sker meget i en almen boligafdeling, så et af

gøremålene var at få en hjemmeside for afdelingen til at fungere.

”Det gør den i dag. Alle er velkomne til at klikke ind på www.

egeparken.eu for se, hvordan vi har grebet hjemmesiden an. Vi

synes selv, at den er god og velfungerende. For ikke at komme

i slagsmål om ophavsrettigheder, så har jeg selv taget de fleste

billeder”, fortæller Kristian Perrson, der oprindeligt er uddannet

bygningssnedker, men i dag arbejder som pedel.

Blandt de andre mere praktiske gøremål har Kristian Perrson også

sat skik på et bordtennisrum, som blev sat i stand. Ligesom han

har været med til at gøre legepladsen i Egeparken 1 mere sikker.

”Fra et tidligere job har jeg en uddannelse i sikkerhed på legepladser,

og den uddannelse har jeg stillet til rådighed i forbindelse

med legepladserne i bebyggelsen. De trængte til vedligeholdelse,

og det har de fået”, fortæller Kristian Persson.

Ville være rart

med flere yngre

Sanna Johansen var med sine 26 år den yngste deltager på Repræsentantskabets

møde i marts 2013. Det seneste år har hun været

medlem af afdelingsbestyrelsen i Egeparken 2, og det var første

gang, hun deltog i et Repræsentantskabsmøde.

Boligbladet gennemførte på mødet en absolut uvidenskabelig

undersøgelse af, hvordan aldersfordelingen var på mødet i marts

2013. Deltagerne skulle række hånden i vejret, når deres aldersgruppe

blev nævnt.

Sanna Johansen var den eneste deltager, som var under 30 år.

Den ældste var 84 år. Et aldersspænd på 58 år. Men det store

flertal af beboerdemokrater, som deltog i Repræsentantskabets

møde var mellem 50 og 60 år – og det med pil op ad. En stor del

var mellem 60 og 70 år.

”Jeg synes ikke, at alder betyder så meget, når det gælder beboerarbejdet

og deltagelse i Repræsentantskabets møder. Det er

demokrati, som vi møder alle steder. Så den store forskel, der er

i alderen fra den yngste til den ældste deltager, betyder ikke så

meget. Men det ville være rart, at der var flere yngre med, men

det kniber nok både med tiden og interessen”, fortæller Sanna

Johansen, der i dagligdagen arbejder som sygeplejerske på et

genoptræningscenter.

Sanna Johansen har tidligere været med i ungdomspolitisk arbejde,

så hun kender den formel, som store møder afvikles under.

Og hun føler ikke, at der på Repræsentantskabets møde blev

gjort forskel på ung eller ældre. Alle har en stemme og samme

indflydelse.

Det var for at få indflydelse på afdelingen og de arrangementer,

som afdelingsbestyrelsen står for, at Sanna Johansen stillede

op til afdelingsbestyrelsen i Egeparken 2, hvor hun har boet de

seneste tre år.

”Jeg var ikke den yngste, som stillede op og blev valgt til afdelingsbestyrelsen.

En anden ung pige på 20 år blev valgt, men efter

et halvt års tid, trak hun sig ud af bestyrelsens arbejde. I dag er vi

to under 30 år i afdelingsbestyrelsen”, fortæller Sanna Johansen

15


Buddingeparken:

Fra grim ælling

til smuk svane

Hvis du genkender overskriften fra H.C.

Andersens eventyr om den grimme ælling,

så er det ikke helt ved siden af. Forvandlingen

af Buddingeparken, som bestod af

mange et-rums boliger, er historien om

en bygning, som gennem en omfattende

renovering har fået nyt liv med 15 flotte

boliger. Kort sagt, genopstået som en

smuk svane.

Ejendommen på Buddingevej 203 blev

populært sagt udhulet, og der er ikke sparet

på kvaliteten i forbindelse med ombygningen

fra mange små boliger til 15 nye

familieboliger. Ejendommen er forsynet

med elevator fra kælder til tredje sal. Lejlighedernes

boligareal varierer fra 100 m2

til 55 m2. Husleje er - inklusive tv-signal,

a conto vand samt a conto varme, fra 8.457

kroner til 5.200 kroner.

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

holder en indvielse af Buddingeparken

torsdag 20. juni 2013 kl.17.30. Indbudte

er beboerne, samarbejdspartere, kommunen

og afdelingsbestyrelserne inden for

Arbejdernes Boligselskab.

16

Foto: Kaj Bonne Mortensen


Fra start til slut var der en godt stemning, da Fritidsudvalget for 25. gang holdt AB-Fest.

Jubilæumsfest

med manér

230 beboere i Arbejdernes Boligselskab i

Gladsaxe sagde ja tak til at deltage i Fritidsudvalgets

AB-Fest, som blev holdt for

25. gang. Denne gang på Marielyst Skole,

hvor der var fuld fart på fra først til sidst.

20 frivillige hjælpere var med til at varte

gæsterne op. Det er ret nemt, at deltage i

festen. Du skal melde dig til. Så betale og

du bliver både hentet og bragt igen hjem

i busser.

God stemning, velkomstdrink, godt

humør og god mad med tilhørende musik

og underholdning er altid en del af AB-Festen,

og denne gang var ingen undtagelse.

Underholdningen blev leveret af to spillemænd

Martin&Martin, der også spillede i

18

de pauser, som aftenens orkester CU-Later

indimellem holdt.

Middagen blev serveret på anretterborde,

hvor gæsterne selv skulle hente deres

mad. Der var rigeligt, så alle blev mætte.

Der var lodtrækning på adgangsbilletterne

om store gavekurve og gavekort til Bagsværd

Biograf.

Aftenens overraskelse var to danseinstruktører,

som underviste alle, der havde

lyst til at lære disco, Omkring 40 gæster viste

interesse til at komme op på dansegulvet,

mens alle os andre så på. Det havde en

stor underholdningsværdi. Der blev også

tid til en kort lektion i GANGNAM STYLE.

Ikke et øje var tørt. Så var det tid til kaffe

og dans. CU-Later spillede op og i løbet af

få øjeblikke blev dansegulvet fyldt. Sådan

var det hele aftenen, hvor de gæster, som

havde deltaget i lektionerne i disco kunne

afprøve de nye færdigheder.

Og som altid blev festen afsluttet kl.

23.30 med den sidste ekstra dans og en

afskedstale med tak for denne gang og ønske

om gensyn til næste år. Og så var der

oprydningen efter festen, som jeg vil takke

Fritidsudvalgets medlemmer og vores trofaste

hjælpere for.

Palle Juul Nielsen,

formand for Fritidsudvalget

i Arbejdernes Boligselskab


Attraktive boliger – også i fremtiden

Arbejdernes Boligselskab

aktivt med på Gladsaxe

Kommunens Energy Day.

Energy Day. Sådan en blev der holdt fredag

19. april 2013Gladsaxe Rådhusplads.

Og her var Arbejdernes Boligselskab

i Gladsaxe med i billedet. Direktør Jesper

Loose Smith fortalte på Energy Day, som

var formet både som en udstilling med

præsentation af muligheder for energiforbedringer

samt et oplæg gennem en række

korte foredrag.

Blandt andet fortalte Anne Gadegaard

fra Novo Nordisk, hvad virksomheden havde

gjort, for at blive kåret som ”verdens

mest bæredygtige virksomhed” i 2012, og

hvad det skulle til for at opnå den status.

Mange tiltag

Jesper Loose Smith fra Arbejdernes Boligselskab

i Gladsaxe fortalte om de mange

tiltag, der allerede er taget i boligselskabet

for at fastholde de knapt 5.000 boliger

som attraktive boliger – også i fremtiden.

Hver sjette borger i kommunen bor i Arbejdernes

Boligselskab, som har rigtig gode

varer på hylderne.

”Blandt andet har boligselskabet indgået

en aftale med Gladsaxe Kommune

om energirenovering af boliger. Vi har

gennemført lokal afledning af regnvand

og flere vil følge. Udfordringen er ikke nybyggeri

og indpakning af betonbygninger

fra 1960’erne og 1970’erne. Udfordringen

er vore rigtig flotte afdelinger bygget i

mursten med store arkitektoniske kvalifikationer,

som vi gerne vil fastholde. Vi går

ikke ind for indpakning af bygningerne.

Alle afdelinger i boligselskabet er tilmeldt

kommunens KlimaKlar”, fortalte Jesper

Loose Smith på konferencen. Han pegede

Dispositionsfonden dækker

nu tab på fraflyttere

Nu skal Dispositionsfonden i Arbejdernes

Boligselskab i Gladsaxe være med til at

betale en boligafdelings uforholdsmæssige

store udgifter til tab på fraflytning.

Det har Folketinget vedtaget med virkning

fra 1. april 2013. Men afdelingen skal selv

dække de tab, som ligger under 313 kroner

om året per lejemål i afdelingen. Dispositionsfonden

skal ikke dække de tab, som

dækkes af kommunen efter reglerne om

kommunal anvisning.

Energy Day havde omdannet Gladsaxe Rådhusplads til et energiforum med udstillinger og rådgivning.

Lovgivningen blev ændret, fordi nogle

almene boligafdelinger har forholdsvis

store udgifter til tab på lejere, der ikke

istandsætter boligen ved fraflytning og

på fraflyttede lejere, der ikke har betalt

husleje.

Der kan være stor forskel på, hvor store

disse udgifter er i de enkelte boligafdelinger

inden for en boligorganisation

og dermed på, hvor stor en regning der

overlades til de øvrige lejere. Derfor har

på projektet omkring Kildeparken 1, som

du kan læse mere om her i Boligbladet.

Folketinget ændret lovgivningen, så der

sikres en bedre fordeling af den økonomiske

belastning, som disse tab kan udgøre.

Spørgsmålet blev rejst på Repræsentantskabets

møde tirsdag 12. marts 2013. Læs

mere om Repræsentantskabets møde her i

Boligbladet.

19


Bedre

blitz

kan

vinde

klagesager

Arbejdernes Boligselskab

i Gladsaxe sendte sine

ejendomsfunktionærer på

fotokursus.

Tekst: Journalist Kristoffer Friis Sørensen,

Boligen

Foto: Stefan Kai Nielsen

En tabt sag i beboerklagenævnet og øgede

krav har nu fået Arbejdernes Boligselskab i

Gladsaxe til at opruste på fotofronten. Hele

selskabets hær af ejendomsfunktionærer

er blevet sendt på et udvidet fotokursus,

og alle er blevet udstyret med bedre

udstyr. For dårlig fotodokumentation kan

være skyld i tabte sager ved fraflytning,

men nu skal det være slut i Gladsaxe.

Det er Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe,

der har sat dokumentation med fotos

på dagsordenen. Ifølge eget udsagn har

de plukket en ”lavthængende frugt” ved

at skærpe proceduren omkring dokumentation.

Med bedre billeddokumentation

står selskabet nu stærkere i sager om fraflytning,

men sparer også tid på at have

tingene i orden med det samme.

Bedre billedmateriale nytter

”Tidligere skulle vi ikke tilknytte fotodokumentation,

men det skal vi nu. Vi kan se, at

bedre billedmateriale nytter i vores sager,

men det giver også et bedre materiale til

bare at tage en snak med fraflytter og få

20


styr på tingenen, inden de skal til et klagenævn”,

fortæller Henning Juul Hovmand,

der er driftschef i Arbejdernes Boligselskab

i Gladsaxe.

Boligselskabet i Gladsaxe gik for nylig

ud og indkøbte en stor portion kameraer.

Valget faldt på et Nikon kompakt-kamera,

som kan ligge i lommen. Tidligere blev billederne

taget med de apparater, der lige

var til rådighed. Og det gik ikke altid lige

godt. I en sag glemte selskabet sågar at

sende billeder ind. Hvad der måske burde

være en simpel opgave for nogle, er ikke

altid nemt for andre, når man ikke er rutineret

bruger.

”Vores ejendomsfunktionærer er dygtige

folk, men fotografer er de ikke. Derfor

syntes vi, der var en idé i at lave en kort

introduktion, så vi har klare linjer. Nu kan

alle være med. Vi syntes faktisk, det er en

ret god idé at få styr på de her ting. Projektet

handler om at ensrette vores dokumentation,

så vi har en klar metodik, når vi

går en lejlighed igennem”, siger Henning

Juul Hovmand.

På skolebænken med nyt udstyr

Boligselskabet i Gladsaxe nøjes ikke kun

med at indkøbe nye kameraer og undervise

i brugen. Kurset var også en god anledning

til at rette fokus mod hele proceduren om

fotodokumentation.

Alle funktionærer ved derfor nu, hvordan

de kan tage gode billeder hver gang,

der er opstået en tvist omkring mangler

ved lejemålet eller ved istandsættelsen

ved en fraflytning.

Boligselskabet havde kontaktet fotograf

Stefan Kai Nielsen, som mente selskabet

relativt let kunne løse problematikken

omkring for dårlige fotos på en simpel måde.

Sammen inviterede parterne til workshops,

hvor det nyindkøbte udstyr blev

testet. Der blev spist rundstykker og gennemgået

teknik. Herefter blev ejendomsfunktionærerne

sendt ud i en tom lejlighed

for at dokumentere den. En workshop som

hurtigt klædte medarbejderne på.

For dårlige billeder

”Helt typisk er problemerne ved de her sager,

at billederne har været for dårlige. Det

kan være, at blitzen er afskudt forkert eller

at der simpelthen er knipset de forkerte

billeder. Så jeg gav dem tips og tricks til

bedre fotografi,” siger Stefan Kai Nielsen,

der har fotobureauet Ekko.dk

Og hvad lærte de så? At blitzen nok er

det element i kameraet, der misbruges oftest,

fordi man har en tendens til at misbruge

den.

”Lyset er jo sindssygt vigtigt, når man

fotograferer. Jeg hjalp dem med at forstå,

hvor let det egentligt kan være. Men

5 GoDE råD til DoKuMENtatioNEN

1: Kamera og lysfølsomhed (ISO) sættes på AUTO da du er udsat for mange forskellige

lysforhold. Lyse og mørke steder og motiver.

2: Hvidbalance (WB) sættes på AUTO da du er udsat for mange forskellige lysindfald

- glødelamper, LED- neonlys og dagslys.

3: Ved næroptagelser indstil da kameraet på makrofotografering (blomsten) her

kan indstillingen altid være selvom du ikke laver næroptagelser.

4: Langt de fleste gange kan man undgå blitzfotografering men skal du pga. meget

dårlige lysforhold bruge blitz så husk altid ved blanke overflader at fotografere

med en vinkel på 45 grader for at undgå genskin.

5: Tjek optagelse på displayet – slet, hvis det ikke er godt nok og tag et nyt foto

eller flere. Spar ikke på optagelserne og flyt dig gerne til et nyt optagestandpunkt.

Altså flere vinkler på sagen. Et totalfoto og næroptagelse fra skadestedet

er altid en god dokumentation.

Kilde: Stefan Kai Nielsen, Ekko.dk

Artiklen bringes efter aftale med Boligen, udgivet af Danmarks Almene Boliger.

jeg fortalte også om, at det ikke altid er

nødvendigt med blitz. Det er bare ikke

hensigtsmæssigt at skyde en blitz af ned

i et lakeret trægulv, for så kan det være

ret svært at se ridserne. Og så er det selvfølgelig

vigtigt, at man får de rigtige billeder,

så dem der skal kigge på billederne

ved, hvor i lejligheden skaderne er,” siger

Stefan Kai Nielsen.

Ejendomsfunktionærerne på skolebænken for

at lære mere om fotografering.

FaKta oM FotoGraFEriNG

Fotografering går ud på at absorbere lys på en film/sensor. Derfor er lukketid,

blænde og ISO begreber det er nyttigt at kende og udnytte.

lukketid

Lukkeren er en klap, der går op og hurtigt i igen. Lukketiden er den tid, ”lukkeren”

står åben. Dvs. den tid, lyset har til at komme ind i kameraet og danne et billede

på sensoren (i gamle dage, filmen). Hvis det er mørkt, kan det altså være nødvendigt

med lang lukkertid, da der skal bruges mere lys til at lave et billede. Med lang

lukketid kan man undgå blitz - til gengæld skal man holde kameraet stille, ellers

bliver billedet rystet. En hurtig lukketid kan fryse bevægelse.

Blænde

Blænden er åbningen, der lukker lyset ind til kameraet og ”filmen”, svarerende til

øjets pupil. En stor blændeåbning (lavt blændetal) lukker meget lys ind og bruges

til lav belysning. En lille blændeåbning (højt blændetal) lukker ikke så meget lys

ind og bruges ved meget lyse motiver.

iSo

ISO-værdi har med lysfølsomheden at gøre.

Et højt ISO-tal betyder høj følsomhed - dvs. at billedet ikke behøver så meget lys.

Til gengæld bliver det en smule mere grovkornet, men det kan også være flot, så

længe billedet er skarpt og i fokus.

21


Medarbejdere på seminar

Der var hverken brug for pisk eller gulerod, da medarbejderne i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe onsdag 17. april 2013 mødtes til et medarbejderseminar.

Alle mand – både m og k – var af huse for at tage til seminaret, som blev holdt på Gladsaxe stadion, hvor direktør Jesper Loose Smith både

bød velkommen og mønstrede medarbejderstyrken. Det er tredje gang, Arbejdernes Boligselskab holder et dagslangt medarbejderseminar.

På programmet var der gruppearbejde om introduktionsprogram for nye medarbejdere, en ny personalehåndbog, gennemgang af forretningsgange,

hvem er hvem og hvem gør hvad, samarbejdsrelationerne og rollefordelingen mellem beboerdemokratiet og administrationen, orientering ved boligselskabets

formand Ryno Scheil, rygepolitik, foredrag ved Freddy Meyer om ”Mine fordomme er bedre end dine”.

Sæt kryds i kalenderen:

SenSommerFestival 7. september 2013

SenSommerFestival 2013 holdes lørdag 7.

september 2013 i Stenmarken, og den vil

have samme program som tidligere år. Så

kort kan Fritidsudvalgets reklame for SensommerFestival

2013 se ud, men der kommer

mange flere informationer ind af din

Fire milliarder kroner mere til renovering

af de almene boliger, blev resultatet, da

et bredt flertal af politikerne i Folketinget

indgik forlig om vækstpakken. Det giver

en fremtidssikring for den almene boligsektor.

De ekstra fire milliarder kroner

bringer den samlede renoveringsramme

i årene 2011 til 2016 op på 29 milliarder

kroner.

”Nu bliver der renoveret for et beløb,

der næsten svarer til en Storebæltsbro, og

renoveringerne er fordelt over hele landet,

så vi holder hånden under beskæftigelsen

i alle regioner. Samtidig betyder det her, at

den almene sektor får et løft, der sikrer, at

22

brevkasse i god tid, før SensommerFestival

2013 løber af stablen.

Der bliver mulighed for at få en stand på

loppemarkedet, hvilket mange benytter sig

af. Når bunkerne er vendt på loppemarkedet,

så kan du – alt efter alder – forlyste dig

Ekstra fire milliarder kr. til renovering

det også i fremtiden vil være attraktivt at

bo alment, siger minister for by, bolig og

landdistrikter, Carsten Hansen.

I BL – Danmarks Almene Boliger er man

glade for, at Landsbyggefonden har fået

lov til at udvide renoveringsrammen.

”Det er utroligt positivt. Renoveringerne

står klar til at blive sat i gang,” siger

direktøren for BL – Danmarks Almene Boliger,

Bent Madsen, som fortsætter:

”De ekstra projekter, der nu sættes i

gang vil give over 100 boligområder i hele

landet et tiltrængt løft – det er godt for

beboerne og godt for samfundet.”

Trygheden for de almene boliger er til-

med hoppeborg, mulighed for at optræde

på ’Scenen er din’, mere underholdning, se

på klovner, få lagt en ansigtsmaling, prøve

ponyridning, besøge pølsevognen, indtage

en fadøl, spise popcorn og enten se på eller

deltage i leg for børn.

syneladende dybt forankret. I hvert fald er

oppositionen ikke i tvivl om, at den øgede

investeringsramme er en god ide.

”Det er en rigtig god idé. Projekterne

ligger jo klar, og det vil sætte gang i økonomien

og beskæftigelsen,” siger Venstres

boligpolitiske ordfører, Louise Schack Elholm,

der fortsætter:

”Det er ikke mindst til glæde for lejerne.

Og det er jo deres penge.”

Kilde: Fagbladet Boligen,

udgivet af BL- Danmarks Almene Boliger.


Hvem

vil bytte?

Boligbladet har denne rubrik,

hvor du gratis kan annoncere, at du

er på udkig efter en anden bolig.

Bemærk at til budet kun gælder for

boliger inden for Arbejdernes Boligselskabs

afdelinger.

Annoncerne gentages ikke, men

skal indsendes igen. Annoncer

under billetmærke op tages ikke.

Ønsker du at få din annonce

med, skal du sende den til:

Arbejdernes Boligselskab,

Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.,

2860 Søborg

e-mail: abg@abg.dk

AB-kalender

torsdag den 20. juni 2013

kl. 17.30

Indvielsesarrangement Buddingeparken.

torsdag den 27. juni 2013

Møde i selskabets bestyrelse.

torsdag den 8. august 2013

kl. 16.30

Mulighed for at mødes med repræsentanter

for bestyrelsen.

Aftale træffes med administrationen.

torsdag den 22. august 2013

Møde i selskabets bestyrelse.

Haves

Vi bor på Søborg hovedgade 72b, 3 th. i en

2-værleses lejlighed på ca. 62 m 2 . Husleje

er på 6.761 kroner inklusive a conto varme,

antenne plus fri tøj vask.

Ønskes

Vi vil gerne bytte med en tre-værelses lejlighed

i Høje Gladsaxe, hvis dette er muligt.

Ring til mobil 22 51 07 29 (Mia) eller

40 53 51 49 (Josefine).

torsdag den 5. september 2013

kl. 16.30

Mulighed for at mødes med repræsentanter

for bestyrelsen.

Aftale træffes med administrationen.

lørdag den 7. september 2013

Sensommerfestival – afholdes

i Stengårdsparken.

tirsdag den 17. september 2013

Sidste frist for indsendelse af materiale

til Boligbladet for oktober 2013.

torsdag den 26. september 2013

Møde i selskabets bestyrelse.

Mandag den 30. september 2013

Det årlige møde med Gladsaxe Byråd.

Haves

4-værelses lejlighed, 90 m 2 , stor altan i

grønne områder. Husleje inkl. varme og

kabel tv cirka 5.600 kroner. Tilladelse til

kat.

Ønskes

2½-værelses med altan på cirka 78 m 2 samt

tilladelelse til kat. Henvendelse på telefon

39 69 13 23 eller e-mail: tokiel@mai.dk.

Almene boliger i front med arbejdsklausuler

I forbindelse med nybyggeri og renoveringer i den almene boligsektor samarbejder boligorganisationer

og fagbevægelse tæt om, at arbejderne altid bliver udført på danske

løn- og arbejdsvilkår. Det fastslår BL – Danmarks Almene Boliger sammen 3F’s Byggegruppe,

efter der er rejst debat om, hvorvidt regeringens vækstpakke, som indeholder et

løft i den almene sektors renoveringer på fire milliarder kroner, blot vil medføre ”mere

arbejde til underbetalte polske håndværkere”. Dette er ikke tilfældet for almene bygge-

og renoveringsprojekter. Eksempelvis er det et vilkår i Landsbyggefondens tilsagn til et

renoveringsprojekt, at der tegnes arbejdsklausul.

Formand for 3F’s Byggegruppe, Peter Hougård Nielsen, siger:

”Det er vigtigt, at renoveringerne bliver udført på danske løn- og arbejdsvilkår, så

opgaverne udføres i en fair konkurrence, så opgaverne kommer de dygtigste udførende

håndværkere til gode. Vi har et godt samarbejde med den almene sektor både om brugen

– og opfølgning af – arbejdsklausuler, så vi kan sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår.”

Dette bekræfter Bent Madsen, BL’s administrerende direktør:

”Arbejdsklausulerne sikrer, at der arbejdes på danske overenskomster både hos hovedentreprenører

og underentreprenører. Samtidig er det vigtigt, at bygherren også er parat

til at følge op på arbejdsklausulerne, hvis der er mistanke om urent trav.”

torsdag den 3. oktober 2013

kl. 16.30

Mulighed for at mødes med repræsentanter

for bestyrelsen.

Aftale træffes med administrationen.

tirsdag den 15. oktober 2013

Boligbladet udkommer.

Søndag den 9. juni – 16. juni –

23. juni – 11. august – 18. august

– 25. august – 1. september –

8. september 2013

Musik i bebyggelserne –

se artikel på side 2-4 her i Boligbladet

samt læs programmet på bagsiden.

BOLIGBLADET udgives af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2., 2860 Søborg. Telefon 39 69 25 44. Fax 39 69 24 55. e-mail: abg@abg.dk. Hjemmeside: www.abg.dk

Ansvarshavende redaktør Jesper Loose Smith. Læserindlæg kan optages under mærke, når navn og adresse er redaktionen bekendt. Meninger og synspunkter i indlæg og artikler dækker nødvendigvis

ikke boligselskabets mening. Indlæg til Boligbladet skal sendes til selskabets adresse. Anonyme indlæg optages ikke. Boligbladet udkommer i 4.800 eksemplarer og omdeles til alle lejere i marts, juni og

oktober. Næste nummer udkommer tirsdag 15. oktober 2013. Indlæg og annoncer til oktober-udgaven skal være selskabets kontor i hænde senest onsdag 17. september 2013.

Design og tryk: Rosendahls, Albertslund. Forsiden: Henry O Connor i Stengårdsparken. Foto: Kaj Bonne Mortensen.

23


24

”MUSIK I BEBYGGELSEN”

Sommerkoncerter i 4 boligområder

I alt 20 koncerter med gra s adgang

Henry O Connor

26/5 kl. 14. Kongshvileparken kl. 16. Stengårdsparken

25/8 kl. 14. Sta onsparken kl. 16. Kildeparken

Short Stories

23/6 kl. 14. Kongshvileparken kl.16. Stengårdsparken

11/8 kl. 14. Sta onsparken kl.16. Kildeparken

Henning Munk&Plumperne

1/9 kl.14. Kongshvileparken kl.16. Stengårdsparken

Trio a la Carte

2/6 kl. 14. Sta onsparken kl. 16. Kildeparken

9/6 kl. 14. Kongshvilepaken kl. 16. Stengårdsparken

Gladsaxe Spillemandslaug

18/8 kl. 14. Kongshvileparken kl. 16. Stengårdsparken

8/9 kl. 14. Sta onsparken kl. 16. Kildeparken

Katja & Fjeldsøes Katjazzer

16/6 kl. 14. Sta onsparken kl. 16. Kildeparken

Alle er velkomne l at overvære koncerterne.

Scener er ops llet på de 4 boligafdelingers friareal.

Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

har givet økonomisk stø e l koncerterne.

More magazines by this user
Similar magazines