SØK Årsberetning 2009 - Politiets

politi.dk

SØK Årsberetning 2009 - Politiets

Juridisk sekretariat

administrativt sekretariat

Hr funktion

it funktion

assistance til politikredse

erfa Sekretariat

SØKS organiSation og perSonale

SØK er en del af anklagemyndigheden, og statsadvokatens

overordnede er Rigsadvokaten. Politipersonalet, som er tilknyttet

SØK, er stillet til rådighed af Rigspolitichefen.

Personalet i SØK udgjorde ved indgangen til 2010 27 jurister,

51 polititjenestemænd, 13 administrative medarbejdere, 2

formiddagsfuldmægtige fra Justitsministeriet og 3 studenter.

Personalet er fordelt i de viste tre sektioner og tværgående

funktioner:

Der er endvidere tilknyttet 2 skattemedarbejdere, som blandt

andet bistår Hvidvasksekretariatet med analyseopgaver.

Opdelingen er fleksibel, i den forstand at både politipersonalet

og juristerne/anklagerne kan bistå i en anden sektion,

såfremt det er nødvendigt.

Som en tværgående funktion findes et Juridisk Sekretariat,

der blandt andet beskæftiger sig med stabsstøtte og retshjælp.

StatSadvokaten for Særlig økonomiSk kriminalitet

1. Sektion

Sager om særlig økonomisk

kriminalitet, herunder

skattestraffesager,

investeringsbedrageri,

børssager, korruption

m.v.

2. Sektion

Sager om særlig økonomisk

kriminalitet, herunder

skattestraffesager,

EU-svig, overtrædelse

af lovgivningen om konkurrence

og IPR m.v.

3. Sektion

Hvidvasksekretariatet

Informationscentralem

Sporingsgruppen

ERFA-sekretariatet er oprettet som led i SØKs vigtige opgave

med at understøtte politikredsenes indsats mod økonomisk

kriminalitet.

Til støtte for driften og embedets udviklingsarbejde er der

et Administrativt Sekretariat, en IT-funktion og en HRfunktion.

SØK yder efterforskningsmæssig bistand til opklaringen af

sager om mere alvorlig økonomisk kriminalitet, som behandles

i politikredsene. Denne assistanceordning er nærmere

beskrevet nedenfor.

5

More magazines by this user
Similar magazines