Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Biologi

hauboundervisning.dk

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Biologi

Beskrivelse af udviklingen i

undervisningen

På 9. klassetrin

Miljø og sundhed

Trinmål

Fortsat fra side 18! vurdere menneskers anvendelse af

naturgrundlaget i perspektivet for

bæredygtig udvikling

Biologi

Efter 9. klassetrin

Miljø og sundhed Ideer til evalueringsopgaver

forklare årsager, betydning og

foranstaltninger i forbindelse med

miljø- og sundhedsproblemer.

bruge kropssprog og stemme som

udtryksmiddel

Eleverne laver rapporter, hvor de vurderer et erhverv eller en virksomhed, hvor

hensynet til naturen er et centralt element i ”produktionen”.

Fokuspunkter:

Bæredygtig naturforvaltning, effektiviseringer, økologibegrebet.

Eleverne skal undersøge og redegøre for faktiske og mulige miljøpåvirkninger i

nærområdet (biotopen) samt komme med forslag til miljøforbedringer. Resultaterne

fremlægges ved hjælp af power point præsentationer.

Fokuspunkter:

Drikkevand, ressourcer, forurening med stoffer/bakterier fra kilde til forbruger,

rensning.

Ud fra trinmål lægges der op til vurdering af

§ Elevens færdigheder i at bruge kropssproget som udtryksmiddel

19

More magazines by this user
Similar magazines