Høringssvar fra Nysted skoles skolebestyrelse og MED-udvalg

guldborgsund.dk

Høringssvar fra Nysted skoles skolebestyrelse og MED-udvalg

Dato: 4. marts 2013

Til Børne- og undervisningsudvalget

Høringssvar vedr. oplæg til yderligere besparelser

Ndr. Kongemarksvej 20

4880 Nysted

Tlf: 5473 2900

NYSTED

SKOLE

Skolebestyrelsen har behandlet oplægget til yderligere besparelser på sit ordinære

møde den 4. februar. MED-udvalget ved Nysted Skole tilslutter sig skolebestyrelsens

høringssvar.

Set under et kan skolebestyrelsen ikke støtte det fremsendte forslag.

Begrundelse:

Overordnet set har skolevæsnet gennem de senere år været udsat for store

omlægninger og besparelser. Nysted Skole vil kun være i stand til at imødegå det

fremsendte ved yderligere serviceforringelser for skolens brugere og ansatte.

Fjernelse af økonomi til overtid

Hvis der ikke afsættes midler til udbetaling af overtid, tvinges skolen til selv at

etablere et råderum, idet en planlægning uden overtid ikke er praktisk muligt.

Alternativt vil vi skulle skubbe en overarbejdspukkel foran os fra år til år. Uanset

hvilken model vi ville vælge, vil det medføre et forringet tilbud.

Ensartning af procentdel til dækning af sygefravær

I de senere år er der sket en forlængelse af sygefraværsperioden, før der gives

dagpengerefusion til skolerne fra 14 dage til nu en måned. Der er derfor brug for at

der tildeles yderligere midler til skole og SFO og ikke en reduktion, som forslaget her

går ud på. Da der er flere åbningsdage i SFO end i skolen er det helt naturligt, at der

er en større procentsats til vikardækning i SFO.

Fjernelse af ekstra tildeling for mere 90 børn i SFO

Selvom der ikke direkte er normeringsbestemmelser, som kræver en ekstra tildeling

ved et tal på over 90 børn, vil en reduktion på dette felt indskrænke SFO’s mulighed

for samlet set at lave tilbud, som rækker ud over almindelig pasning. Færre hænder

vil alt andet lige også betyde færre ansatte til at lave spændende tilbud til børnene.


Fjernelse af souscheffunktion i SFO.

Ndr. Kongemarksvej 20

4880 Nysted

Tlf: 5473 2900

NYSTED

SKOLE

SFO-ledelse har sin egen egenart under folkeskolen, derfor er det vigtigt for

skolebestyrelsen at denne funktion bevares. SFO-lederen har brug for sparring i

hverdagen fra en ledelsesmakker, som har rod i den pædagogiske verden. En SFO,

som kun har én leder, vil være ekstrem sårbar ved fravær, både ift. daglig ledelse,

men også i forhold til de administrative opgaver, som påhviler ledelsen. Der er over

de senere år uddelegeret en række opgaver til skolens samlede ledelse, en fjernelse

af souscheffunktionen og den tilhørende resurse vil sætte den samlede ledelse under

yderligere pres. Skolebestyrelsen kan frygte, at dette vil have konsekvenser i forhold

til den daglige, nærværværende pædagogiske ledelse, som fortsat må betragtes som

ledelsens kerneopgave. Såfremt børne- og undervisningsudvalget overvejer at

fremsætte et forslag om en differentieret tildeling af souschefnormering til til SFO’erne

ud fra f.eks størrelse, vil Skolebestyrelsen være indstillet på at behandle dette

positivt.

Med venlig hilsen

Lina Møller Lauridsen Brian Brodersen

Formand for skolebestyrelsen Formand for MED

More magazines by this user
Similar magazines