Fortsat presset marked - Feha

feha.dk

Fortsat presset marked - Feha

Hvidvare

STATUS 2010

Behersket tro på fremgang i 2011

side 5

Krybben er lidt tom

side 6

Udmærket resultat for Elgiganten

side 7

Vi kom i mål

side 9

Vi har fastholdt vores position

side 11

Witt overtager Blomberg

side 13

Farvel til Blomberg

side 13

Energimærke med plusser

side 16

Vi vil fortsat spare

side 17

44. årgang nr. 1 februar 2011

nyt

Fortsat presset marked

Side 4


Nu er det bevist.

Nordens bedste opvaskemaskine

hedder Siemens.

Fire testinstitutter i fi re lande kan ikke tage fejl. I uafhængige tests er Tænk i Danmark,

Råd & Rön i Sverige, Forbrukerportalen og TV2 hjelper deg i Norge og Kuluttaja i Finland

kommet frem til samme resultat. Siemens SN 45M203SK er den bedste opvaske maskine

du kan vælge. Og så tilhører den vores energieffektive eco Plus-sortiment. Kun én ting

bør du overveje: Farven. Den fi ndes nemlig i hvid, sort og rustfrit stål. Velkommen ind

og se Nordens bedste opvaskemaskine i dens forskellige kostumer. Se mere på

www.siemens-home.dk eller ring på 44 89 85 25 for mere information.

Fremtiden fl ytter ind.

2010

BEDST I TEST NOV. 2010

BEDST I TEST NOV.

BEDST I TEST NOV. 2010

17.09.2010 2010

www.taenk.dk

BEDST I TEST NOV.


Leder

V

Et nyt år med nye udfordringer har taget sin

begyndelse.

Et år, hvor der måske bliver sagt farvel til den

økonomiske krise, eller den i hvert fald kommer

til at fylde mindre.

Meldinger fra forskellige økonomiske rapporter

og eksperter efterlader således et indtryk af,

at et holdbart opsving i den danske økonomi

kan være under udvikling. Og det er jo herlige,

optimistiske toner til forskel fra den sværm af

negative budskaber, som vi igennem længere

tid er blevet oversvømmet med.

På den baggrund kan der vel være et begrundet

håb om, at specielt afsætningen af hvidevarer

kan få rettet sig og ikke blive hængende på

2010-niveau.

En hastig tilbagevenden til det rekord-volumen,

der gjorde sig gældende for fire-fem år siden,

skal man imidlertid ikke sætte næsen op efter.

Sporene fra de sidste to-tre års krise skræmmer

stadig og er utvivlsomt medvirkende til, at

hovedparten af forbrugerne ikke bare slår gækken

løs ved det mindste tegn på bedre tider.

Så man må være indstillet på, at en mulig

fremgang i afsætningen vil ske i behersket

tempo.

Men det bør branchen også uden problemer

kunne leve både med og af. Det har den i hvert

fald gjort før.

V V

Indhold

Fortsat presset marked

2010 var et halvtrist og skuffende år for hvidevarehandelen. Den beskedne fremgang,

der var påregnet, kom ikke, konstaterer direktør Ebbe Lauritzen, FEHA.

STATUS 2010

Behersket tro på fremgang i 2011

Forbruget steg pænt op til jul og bød på en pæn omsætningsfremgang i de fleste

brancher. Men det ville være synd at sige, at vi bruger løs af de mange penge, vi

ifølge økonomerne faktisk råder over.

Krybben er lidt tom

Hvidt & Frit er ifølge kædechef Jesper Ryby kommet igennem 2010.

Udmærket resultat for Elgiganten

»Vi er igen kommet ud med en flot vækst inden for alle varegrupper, og vi forventer,

at totalmarkedet i 2011 vil vokse lidt.

Vi kom i mål

»Samlet set kom vi i mål i 2010, men markedet udviklede sig ikke helt, som vi

havde forestillet os det,« siger adm. direktør Tomas Hedehus, El-Salg.

Vi har fastholdt vores position

»Hjulene kom ikke i gang, som vi havde håbet på. Men selv om markedet var

afdæmpet, så har vi fastholdt vores position i et hårdt marked,« siger adm. direktør

Lars Christensen, Expert.

Witt overtager Blomberg

Den første januar overtog Witt Hvidevarer A/S forhandlingen og distributionen

af Blomberg i Danmark og står nu for alt vedrørende salg og aftersalesservice i

Danmark, Sverige såvel som Norge.

Farvel til Blomberg

»Det er en æra, der nu er forbi, og det er bestemt meget vemodigt at skulle tage

afsked med Blomberg,« siger adm. direktør Christian Gram, Brandt Nordic A/S.

Energimærke med plusser

Det nye energimærke omfatter i første omgang køle- og fryseapparater, tv-apparater,

vaskemaskiner og opvaskemaskiner.

Vi vil fortsat spare

Privatforbruget skal prioriteres anderledes i år. Lysten til at spare mere op er øget

for andet år i træk, medens lysten til at spare på energien er faldet for andet år i

træk.

Hvidvare–Nyt

Udgiver:

FEHA

Christiansborggade 1

1558 København V

Telefon: 3332 9066

Telefax: 3311 3767

feha@feha.dk • hvidvare-nyt@feha.dk

Redaktion:

Ebbe Lauritzen (ansvh.) el@feha.dk,

Sonja Bjaaland, sb@feha.dk, red. medarb.

journalist Per Grau (dj),

(tel. 2026 4928/grau@mail.dk)

Annoncer:

Sonja Bjaaland

Produktion:

Rosendahls-Schultz Grafisk A/S, Albertslund

ISSN 0018-8107

Distr. oplag: 3.741 (iflg DOK)

Medlem af Danske Specialmedier

Eftertryk af signerede artikler skal ske efter

aftale med redaktionen. Usignerede artikler kan frit

citeres med kildeangivelse.

Forside:

Hvor blev kunderne af?

Foto: Per Grau

4

5

6

7

9

11

13

13

16

17


010 2010 2010 2010 2010

STATUS

Fortsat presset marked

2010 var et halvtrist og skuffende år for hvidevarehandelen. Den beskedne fremgang, der var påregnet,

kom ikke.

AF EBBE LAURITzEN, FEHA

Efter den betragtelige tilbagegang i

hvidevareafsætningen i 2008 og 2009

var der hos mange nok en forventning

og et håb om, at 2010 ville vise en smuk

fremgang.

Status på 2009 var da også, at nu må

det gå fremad. Måske ikke så meget

fordi faldet havde været så markant de to

foregående år. Men nok så meget fordi

der med udgangen af 2009 var visse tegn

på, at den værste del af den økonomiske

krise var ved at være overstået.

Generelt var der da heller ikke egentlig

pengemangel i husholdningerne. Og i

medierne var der hyppige opfordringer

til de private husholdninger om at spendere

nogle flere af de disponible kroner

på forbrug, så der på den måde kunne

komme gang i udviklingen igen.

Men man kan næppe påstå, at disse

opfordringer er blevet fulgt. For gennemgående

er der ikke mange – hvis

overhovedet nogen – brancher indenfor

langvarige forbrugsgoder, som i det

forløbne år har haft grund til at løfte

armene i begejstring over afsætningen.

Forbrugernes forventninger i 2010

4 Hvidvare-Nyt 1 • 2011

Også i vor branche har det været et

halvtrist og skuffende år. Den beskedne

fremgang, der var påregnet, kom ikke.

Tværtimod kunne der registreres en lille

tilbagegang i leverandørernes afsætning.

Negativ udvikling under opbremsning

Set med de positive briller kan man selvfølgelig

glæde sig over, at der er blevet

bremset op i den negative udvikling fra

2008 og 2009. Men det er vel også kun

naturligt i et marked med stor dækning

og betydeligt erstatningssalg.

Og til forskel fra 2009 har der dog i

2010 været mere end én varegruppe,

som har kunnet præstere et indeks på

over 100.

Lige som i 2009 har omsætningen

også i 2010 været udsat for et større

fald end det, der har gjort sig gældende

for volumen. Men forskellen mellem

volumen- og omsætningsindeks har dog

indsnævret sig betragteligt i 2010.

Forsigtige forbrugere

Selv om den økonomiske krise og dens

konsekvenser har været mindre udtalte

i 2010, er der nogle af de typiske krisetegn,

som er vanskelige at slippe af med.

Frygten for arbejdsløshed er således

ikke forsvundet, og det er formentlig

det forhold, der har størst psykologisk

effekt, når det gælder husholdningernes

forbrugsmæssige tilbageholdenhed.

Og for afsætningen af hårde hvidevarer

er det selvsagt overordentligt væsentligt,

om der er en rimelig bevægelse og omsætning

på boligmarkedet. Og det har jo

også i 2010 været om ikke fuldstændigt

underdrejet så i hvert fald præget af

meget langsomt tempo.

Svag fremgang i år

Da vi tog hul på 2010, var der visse

tegn på forbedring af den økonomiske

situation, selv om signalerne ikke var

helt entydige og overbevisende. Nu ét år

efter er usikkerheden blevet mindre og

de positive meldinger hyppigere. Så vi

vover pelsen endnu engang med et bud

på, at branchen vil få en svag fremgang

i 2011.

Forbrugertillidsindikatoren lå i

januar 2011 på 3,3. Dermed ligger

indikatoren fortsat på det svagt

stabilt, positive niveau, som den

har ligget på i hele 2010. I de sidste

seks måneder har den svinget mellem

-0,7 og 4,4, hvilket giver et gennemsnit

på 2,3. (Kilde: Danmarks

Statistik 2011).


Afsætning i stk på det danske marked *) (Hårde hvidevarer/store apparater)

550.000

500.000

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

215.000

Det varme Det kolde Det våde

Kilde: FEHA 2011

010 2010 2010 2010 2010

Behersket tro på fremgang i 2011

STATUS 2010

AF PER GRAU

337.000

360.000

2001

229.000

347.000

384.000

2002

*) excl. mikrobølgeovne og emhætter

245.000

335.000

2003

Forbruget steg pænt op til jul og bød på

en pæn omsætningsfremgang i de fleste

brancher. Men det ville være synd at sige,

at vi bruger løs af de mange penge, vi

ifølge økonomerne faktisk råder over.

Måske vil 2011 arte sig bedre, end

man tør håbe på. Nye tal fra Nationalbanken

viser nemlig, at den private

opsparing i december sidste år faldt med

3,2 mia kroner. Det kan tyde på, mener

flere iagttagere, at forbrugerne ser ud

til at være parate til at skrue en anelse

op for forbruget. Fra januar 2009 til juli

2010 sparede vi virkelig op og satte ikke

mindre end 77 mia kroner i banken.

Seniorøkonom Tore Damsgaard

Stramer, Danske Bank, mener, at der, på

baggrund af Nationalbankens

V

V

425.000

259.000

374.000

2004

457.000

273.000

368.000

2005

476.000

303.000

377.000

2006

517.000

305.000

360.000

2007

525000

Afsætning af apparater fordelt på energiklasser

Klasse A og bedre – andel af samlet omsætning 2010

Køleskabe

Køle-fryse-skabe

Fryseskabe

Frysebokse

Vaskemaskiner

Opvaskemaskiner

263.000

330000

2008

465.000

234.000

300.000

2009

440.000

95%

95%

97%

97%

226.000

98%

98%

Hvidvare-Nyt 1 • 2011

290.000

0 20 40 60 80 100

Kilde: FEHA 2011

2010

448.000

5


nyeste balance- og strømstatistik, er

grund til at antage, at privatforbruget vil

komme i gear i de kommende måneder.

Til Jyllands-Posten siger han, at

(vækst)potentialet er ganske stort, da de

fleste af os har flere penge mellem hænderne

end før krisen, takket være skattelettelser

og rentefald. Nu skal vi bare

lære at tro på det - og handle derefter.

Beherskede forventninger

Af Hvidvare-Nyts rundspørge i slutningen

af januar i år er det imidlertid ikke

den uforbeholdne optimisme, der råder

hos kædecheferne. Håbet er, at boligmarkedet

vil rette sig i 2011 og dermed

øge efterspørgslen på husholdningsapparater.

For det kan komme til at knibe

gevaldigt for mange aktører, hvis 2011

også bliver året, hvor omsætningen

6 Hvidvare-Nyt 1 • 2011

hovedsageligt kommer til at hvile på

erstatningssalg.

Vurderingen ved indgangen til 2010

var generelt, at markedet ville blive fladt

eller gå en anelse frem. Det skete som

bekendt ikke.

Af FEHAs branchestatistik 2010 fremgår

det, at leverandørernes styktal faldt

med en procent - og omsætningen målt

i kroner lå to procent lavere end i 2009,

der var et rædselsår for branchen som

helhed. En samlet afsætningsstatistik

for detailhandelen er ikke tilgængelig,

men det er hævet over enhver tvivl, at

specialforretningerne har haft det mere

end hårdt.

Internettet er en udfordring

For branchen som helhed er holdningen

til Internethandelen temmelig tvetydig.

For alle kæder er jo til stede med egne

webbutikker og opererer i vid udstrækning

inden for de konkurrenceparametre,

der er særdeles udtalt i cyberspace: prisen.

20 - 30 procent af markedet er på

nuværende tidspunkt i hænderne på

Internetudbyderne - og det er ikke

kæderne generelt, der er de store spillere

på det marked

Men der er også generel enighed om,

at selv om Internettet tager markedsdele,

så er netudbyderne ikke i stand til at

skabe spændende og attraktive forretninger,

hvor forbrugerne kan se, røre og

opleve varerne - og vide, at der er viden

og ekspertise ved hånden.

Er Internettet en trussel eller en

udfordring? Kæderne er ikke i tvivl: der

er tale om en udfordring, som det er

nødvendigt at tage op.

010 2010 2010 2010 2010

STATUS 2010 - HvIdT & FrIT

Krybben er lidt tom

Den snart seks år gamle kæde, som

indgår i Group Nordic (tidligere Dias

Danmark, red., er ifølge kædechef Jesper

Ryby kommet igennem 2010. Men det

har været et hårdt år for Hvidt & Frit,

som har lidt under de ugunstige konjunkturer

og presset fra de andre kæder

samt Internettet, fortæller Jesper Ryby.

»Hvad angår 2010-resultatet, så har

der ikke været noget at skrive hjem om,

og vores resultat var ikke tilfredsstillende.

Vi har tabt lige så meget, som markedet

har tabt. Så vidt vi kan bedømme, er

markedet gået tilbage med 25 procent

under de sidste 3 års krise. Man må

også konstatere, at det er de traditionelle

forretninger, der er blevet hårdest ramt,«

fastslår Ryby.

Som Jesper Ryby ser det, tegner

udsigterne for 2011 sig væsentligt bedre.

Dels har han en forventning om, at

væksten vil komme i gang i år. Dels har

kæden besluttet at udvide sit forretningsområde.

Og dels vurderer han, at kæden,

der har været igennem en gennemgribende

omstrukturering, med ansættelsen

af BSHs tidligere marketingchef, Jørk

Hoffmann, vil få mere vind i sejlene og

bl.a. ekspandere på medlemssiden.

Ifølge kædens bestyrelsesformand,

»Det er desværre den laveste fællesnævner,

prisen, der styrer markedet.«

Lars Bordoy, bliver medlemskredsen

allerede til marts udvidet med en række

jydske hvidevareforretninger, og han forventer,

at en del af kædens kommende

ekspansion vil finde sted i Jylland.

»Vi vækster på alle områder i 2011.

Det har jeg besluttet,« siger Lars Bordoy

i telefonen.

Bredere basis

Når Jesper Ryby ser med lidt optimis-

me på 2011 skal det ses i lyset af den

omstrukturering, der har fundet sted i

2010.

»Som udgangspunkt er vores struktur

baseret på en grundtanke om, at vi er

kæden med plads til alle - ikke mindst de

uafhængige. Men fremover vil vi udvide

vores forretningsområde på WEB siden

og blandt andet gå ind på grossistsiden,

arbejde med B2B-koncepter og byde

på ejendomsopgaver med videre. Hvidt

& Frit skal med andre ord være som en

slags købmandsgård med stor bredde,

hvilket vil give os flere ben at stå på.

Det bliver blandt andet Jørk Hoffmanns

opgave at sætte gang i den side af forretningen.«,

siger Jesper Ryby.

Julehandelen lidt større end sidste år

Det samlede detailsalg i november og december 2010 var 1,1 procent højere i

2010 end i 2009. Salget i december alene var 0,3 procent højere end året før.

Når tallene hverken renses for prisudvikling eller sæsonudsving, som det hedder

på statistisk, var den samlede omsætning i december 1,6 procent højere end i

samme måned 2009.

I hele 2010 var der en nedgang i salget på 0,3 procent (ligeledes renset for

prisudvikling, red.) i forhold til 2009, fastslår Danmarks Statistik i en ny opgørelse.

2


010 2010 2010 2010 2010

STATUS 2010 - ELgIgANTEN

Udmærket resultat for Elgiganten

»Vi er igen kommet ud med en flot vækst

inden for alle varegrupper, og vi forventer,

at totalmarkedet i 2011 vil vokse lidt,

om end væksten efter al sandsynlighed

at dømme bliver lav. For vores vedkommende

forventer vi imidlertid en væsentlig

vækst i forhold til markedet med en

to-cifret fremgang målt i styk såvel som

på kroner. To nye butikker i Hjørring

og Sønderborg samt store genåbninger

i Glostrup, Gentofte og Holstebro har

også været med til at skabe den flotte

vækst, og vi har haft en meget stor fremgang

på Internettet,« siger adm. direktør

Jesper Boysen, Elgiganten (EG).

Han oplyser, at julehandelen 2010 var

den bedste nogensinde i kædens historie

med en fremgang på 25 procent i forhold

til 2009, hvor omsætningen satte

rekord med 41 procent. Kæden er også

kommet godt fra start i 2011.

Tager højde for Internettet

Jesper Boysen ser ikke med decideret bekymring

på Internettet, men konstaterer,

at afsætningen fortsat vil vokse, og at det

uundgåeligt vil skabe nogle udfordringer

på butikssiden. Det er bl.a på den baggrund,

at EG er i fuld færd med at shine

sine varehuse op landet over, siger han.

I løbet af 2011 åbner kæden forretninger i Viborg og Silkeborg på 2.000

henholdsvis 3.000 m², og til december åbner et nyt 4.500 m²-stort varehus

(med en option på 1.700 m²) i ‘Shoppen Aalborg’. Det bliver det hidtil

største varehus i Jylland og kommer til at ligge 200 meter fra det nuværende

hus i City Syd.

Svendborg har længe været i kikkerten, og Jesper Boysen venter en snarlig

afklaring.

I Århus har EG solgt sit ikke-lønsomme City-varehus på Telefontorvet og

lukker her i februar.

»Vi er nu i gang med en revurdering af Århus, hvor vi arbejder med flere

scenarier. Det er bl.a. under overvejelse at ombygge huset i Tilst, men det

kan også komme på tale at åbne en helt ny forretning, som godt kunne

komme til at ligge i Skejby ved Ikea og Ilva,« oplyser Jesper Boysen.

»I dag konkurrerer vi med netbutikkerne

- også vores egen - om kunderne. Og

jeg er ikke i tvivl om, at en række spillere

markedet står over for store udfordringer

i 2011. I den fysiske butik skal vi

vinde på at gøre det interessant at komme

i en forretning, hvor man kan se, røre og

opleve varerne i spændende miljøer - og

trække på den viden og ekspertise, vore

medarbejdere ligger inde med.«

Kunder på Elgigantens hjemmeside

har i det meste af 2010 gratis fået leveret

de bestilte varer - og den service nød

varehuskunderne også godt af i efteråret

2010. Det gør de imidlertid ikke mere,

for det var, med Jesper Boysens ord, en

utrolig dyr kampagne.

»Vi solgte ganske vist mere, men

det var bestemt ikke lønsomt at levere

varerne til kantstenen. Så det kunne ikke

hænge sammen,« konstaterer Jesper

Boysen.

Hvidvare-Nyt 1 • 2011

7


Brandt

KØLEPRODUKTER MED NY TEKNOLOGI,

BEVARER FRISKHEDEN I DINE FØDEVARER

Side By Side NO FROST A+

”SIDE BY SIDE”

En effektiv og funktionel løsninge

er placering af køleskab

og fryser side om side.

Med åbning dør mod dør , så

man kan tage varer direkte

fra fryser og komme i køle

skab eller omvendt.

185 ELLER 144 CM HØJ

Den viste opstilling er med

skabe på 185 cm højde der

fås i hvid og med stålfront,

men er behovet eller pladsen

ikke for stor kan samme

funktionelle løsning fås i en

144 cm høj udgave.

UDN2522 +SL37752+kit 1210

DET ERGONOMISK UDFORMEDE HÅNDTAG

der vippes både op og ned med adgang fra

venstre og

højre assisterer

nem

åbning, hvis

der skulle

opstå vacuum

i skabet.

NY DESIGNET LÅGE

Designet på de nye fryse og køleskabe er både

æstetisk og praktisk. Display med nem oversigt.

En røgfarvet transparent klap skjuler skabets

betjeningspanel, hvor lysdio-

der og evt. display dog kan ses

gennem. Ønsker man at

ændre indstillinger uden at

skabet åbnes, kan klappen

åbnes og indstillinger regu-

leres, uden at unødvendig

kulde skal genetableres

Få yderligere information hos:

Brandt Nordic A/S . Tlf. 7342 1800 .

salg@fagorbrandt.com . www.brandt-hvidevarer.dk


010 2010 2010 2010 2010

STATUS - EL-SALg

Vi kom i mål

»Samlet set kom vi i mål i 2010, men

markedet udviklede sig ikke helt, som

vi havde forestillet os det,« siger adm.

direktør Tomas Hedehus, El-Salg.

Ifølge Tomas Hedehus er vi på

bagkanten af krisen, som har påvirket

markedet i to et halvt år. Han vurderer,

at vi er ovre det værste og ser på 2011

med en smule optimisme.

»Vi har gearet os til et fladt måske lidt

vigende marked i 2011, men vi håber

naturligvis på vækst, og det er vi klar til.

I 2010 kom El-Salgs centrallager i

spil og distribuerede godt 40 procent af

kædens samlede volumen. Indkøbene

til lager har kæden stået for i samarbejde

med aktionærerne, og man har,

med Tomas Hedehus’ ord, stor fokus

på produkter med høj omsætningshastighed,

hvilket er lykkedes. Det har

muliggjort et nyt indkøbsmønster og en

bedre leveringssikkerhed til fordel for

butikkerne.

»Som detailhandler skal man

fokusere på at styrke den berettigelse

ens butik har, i stedet for at

koncentrere sig om berettigelsen

af Internettet, der uanset hvad, er

kommet for at blive…«

»I et vigende marked som det nuværende

er prispresset enormt. Det kan

imidlertid ikke nytte at rette frustrationen

mod nethandelen, der tager en

større og større del af markedet, og som

har stor indflydelse på prisopfattelsen hos

forbrugerne. Vi skal i stedet arbejde på

at skabe værdier i vores forretninger. Det

handler om at dygtiggøre sig på produktsiden

og skabe oplevelser. Priserne

skal også være i orden, men vi skal løse

de opgaver, udbyderne på Internettet

ikke evner. Vi må se i øjnene, at vi som

kæde også er nødt til at være til stede

på Internettet, der tegner sig for en stor

volumen, fastslår Tomas Hedehus.

Behov for specialister

Efter hans opfattelse er det vigtigt, at

forretningerne ikke giver op i forhold

til Internettet, som han vurderer har en

markedsandel på omkring 20 procent.

Den vil formentlig stige i de kommende

år, det er der næppe tvivl om, siger

Hedehus.

»Man må imidlertid heller ikke

glemme, at 80 procent af omsætningen

fortsat går gennem de fysiske forretninger,

hvor forbrugerne hos El-Salg kan

forlade sig på at møde ekspertise - og

dermed også tryghed,« understreger

Tomas Hedehus.

125 - 130 af kædens aktionærer står i

øvrigt bag hjemmesiden ‘de3bedste.dk’,

som montører i et landsdækkende net.

Hvidvare-Nyt 1 • 2011

9


DANMARKS BEDSTE

STØVSUGERE

Electrolux er Bedst i Test - igen!

TÆNK støvsugertest, oktober 2011: ”UltraOne er i særklasse”.

Electrolux UltraOne er testvinder for andet år i træk. UltraOne tager også

andenpladsen, mens Electrolux UltraSilencer tager 3. 4. og 5. pladserne.

I den poseløse kategori topper Electrolux UltraActive, og i den håndholdte

kategori topper Electrolux Ergorapido. Konklusion: Electrolux har de bedste

støvsugere på markedet.

www.electrolux.dk

UltraSilencer

ZUS3920

UltraSilencer

ZUS3930

Ergorapido Plus

UltraActive

ZB2904X

ZUA3810

10 Hvidvare-Nyt 1 • 2011


010 2010 2010 2010 2010

STATUS - ExPERT

Vi har fastholdt vores position

»Hjulene kom ikke i gang, som vi

havde håbet på. Men selv om markedet

var afdæmpet, så har vi fastholdt vores

position i et hårdt marked,« siger adm.

direktør Lars Christensen, Expert.

Hvad angår 2011 forventer han en

lille vækst. Det er i hvert fald, hvad der

er blevet budgetteret med.

»Vi har de sidste to år, lige som alle

andre, levet af erstatningssalg og ventet

på, at nybyggeriet, køkkenfornyelser og

køb/salg af huse kom i gang igen. Alt

tyder imidlertid desværre på, at boligmarkedet

fortsat vil være trægt i første

halvdel af 2011, men jeg tror, at der er

ved at komme gang i tingene, og at vi til

efteråret vil se en udvikling i den rigtige

retning.«

Internettet for sig selv

Happii.dk og Punkt1.dk har det godt,

og der bliver ifølge Lars Christensen ikke

sat penge til på den del af forretningen,

som han beskriver som velkonsolideret.

Expert ejer i dag også proshop.dk fuldt ud

og har lanceret denne platform i Sverige.

Norge og Finland står for tur, og på sigt

er det målet at drage syd på.

»Internettet indgår som et afsætningselement

i vores kæder, og rigtigt

mange kunder finder inspiration på

nettet for så at hente varerne i en butik.

Vore Internetbutikker bærer sig selv,

og overskudsgraden fejler heller ikke

noget på de salgsplatforme, vi har med at

gøre,« siger Lars Christensen, som ikke

har noget problem med, at det er prisen,

der er i fokus på nettet. Hovedparten af

»At gå ind på Internettets præmisser

i butikkerne er ikke den rigtige

vej for detailhandelen.«

priserne på Internetplatformene er ikke

en udfordring, synes han.

For Lars Christensen er Internettet

ikke en trussel, men en udfordring. Og

den udvikling, der i de senere år har

fundet sted på markedet, vil resultere i,

at butikkernes rolle om fem år vil være

helt anderledes end i dag.

»Det er vigtigt at holde sig for øje, at

detailhandelsforretningerne skal være

attraktive indkøbssteder - og være forretninger

der emmer af personlighed. Dér

kan Internetbutikkerne ikke følge med

endsige tage kampen op, og de har heller

ikke den ekspertise eller faglige kunnen,

som vore sælgere besidder. Forbrugerne

ved, at når vi siger, at ‘vi har den rigtige

vare til dig’, så er det ikke helt ved siden

af, og de sætter pris på vores enkle måde

at formidle budskaberne på. Styrken

for en kæde som vores er også, at vi har

det rigtige fysiske udvalg af varer - til de

rigtige priser.«

Hvidvare-Nyt 1 • 2011

11


Takket være vores nye program

Har vi mulighed for, at få vandforbruget

ned på kun 10 liter. Selv med 15 kuverter.

Derudover har den viste model,

HOD 85 G10, et støjniveau på kun 42 dBA,

70 grader program, 29 min. Quickprogram,

”All in 1” tab mulighed samt display med

resttidsvisning.

Yderligere info kan fås hos salgsafdelingen på

telefon 72 118 120 eller på www.hoover.dk


Witt overtager Blomberg

Den første januar overtog Witt Hvidevarer

A/S forhandlingen og distributionen

af Blomberg i Danmark og står nu for

alt vedrørende salg og aftersalesservice

i Danmark, Sverige såvel som Norge.

Siden 1. februar 2011 har garantiforpligtelsen

på allerede solgte Blombergprodukter

også ligget hos Witt A/S i

Gødstrup.

»Vi vil med Blomberg i 2011 præsentere

det ypperste inden for hvidevarer,

hvilket er resultatet af løbende store

investeringer, og vi glæder os til at promovere

det nye spændende sortiment.

Vi vil gøre vores for at løfte Blombergbrandet

ind i en ny æra, og vi glæder

os til at komme i gang,« siger adm. dir.

Allan Witt, Witt A/S.

Blomberg blev i 2002 overtaget af

tyrkiske Arçelik A.S˛, som også ejer varemærkerne

BEKO og Grundig (radio/

TV). Arçelik A.S˛ er blandt de fem største

producenter af husholdningsprodukter

i Europa med mere end 17.000 ansatte

på verdensplan og produktionsvirksomheder

fordelt på fire lande. Produkterne

sælges i mere end 100 lande.

Arçelik, der indgår i Koç Holding,

rundede i 2008 en samlet omsætning på

knap fire mia Euro. Holdingselskabet

omsatte for næsten 21 mia Euro i 2009.

Allan Witt er klar til at køre

Blomberg i stilling. »Der er

mange spændende nyheder

på vej, og vi glæder os til at

lancere dem,« siger han.

I 2008 var tallet 31 mia Euro. Koç

tegner sig i øvrigt for syv - otte procent

af Tyrkiets bruttonationalprodukt.

»Arçelik er en meget spændende

producent, der har investeret mange

millioner de seneste år for at optimere

produktionen, så de i dag overholder

de strenge kvalitetskrav og miljøhensyn.

Produktudviklingen er også højt prioriteret.

Vi har et i forvejen godt samarbejde

omkring BEKO, og det var derfor

naturligt at indgå en aftale vedrørende

Blomberg, da muligheden opstod,« siger

Allan Witt.

Witt A/S står også for distributionen

af Liebherr, Fisher & Paykel, Kenwood,

DeLonghi, Dyson og Irobot.

I forbindelse med overtagelsen af

Blomberg vil Witt A/S udvide sælgerstaben.

I øjeblikket beskæftiger selskabet

53 medarbejdere i Norden. Anders

Kristensen, der i dag er ansat som

Farvel til Blomberg

Blomberg, der siden 1959 har været

distribueret fra Sønderborg, blev ved årsskiftet

overtaget af Witt A/S i Gødstrup,

som også står for distribution af mærket i

Norge og Sverige.

»Det er en æra, der nu er forbi, og det

er bestemt meget vemodigt at skulle tage

afsked med Blomberg. Men beslutningen

var uundgåelig, fordi Blomberg

ganske enkelt ikke kunne indpasses i

vores fremtidige afsætningsstrategier, og

det har der været fuld forståelse for fra

Arçeliks side,« siger adm. direktør

Christian Gram, Brandt Nordic A/S.

Det bliver et komplet husholdningspro-

Fagor er blandt andet på det amerikanske marked med

flere spændende modulløsninger, som dog endnu ikke er på

det europæiske husholdningsprogram.

salgskonsulent, er blevet udnævnt til

productmanager.

I fuld enighed

»Når vi besluttede at ændre på distributionen

af Blomberg i Danmark, skal det

dels ses på baggrund af vore fremtidige

strategiplaner, dels fordi vi som ejere af

Blomberg naturligvis lægger vægt på, at

vort varemærke er i centrum hos den enkelte

distributør. Og da Brandt Nordic

A/S klart gav udtryk for, at de fremover

ønskede at prioritere deres egne mærker

(Brandt, de Dietrich og Fagor, red.),

besluttede vi i fuld enighed at standse

samarbejdet. Når vi har valgt Witt A/S

som vor nye distributør, skal det blandt

andet ses i lyset af den succes, Witt A/S

har haft med Beko i Danmark, Sverige

og Norge,« siger Cihan Yasin, Arçelik,

der har marketingansvaret for Vesteuropa,

Nordamerika og Skandinavien. PG

gram fra Fagor, der fremover kommer

til at indtage en central position i

Sønderborg - ved siden af Brandt og de

Dietrich.

»Vi lancerer Fagor-husholdningsprodukterne

til efteråret - og det kommer

ikke til at gå stille af,« lover Christian

Gram. Han siger også, man er kommet

mere end godt fra start med Brandt i

2011, og at der også her er mange spændende

nyheder på vej. Hvad angår de

Dietrich er der også nyheder i vente.

»Opsigelsen af aftalen med Arçelik

betyder, at vi nu kan fokusere på dét, vi

tror på,« siger Christian Gram, der ser på

fremtiden med optimisme.

Fagor A/S i Aalborg står fortsat for

distributionen af Fagor-produkter til

storkøkkener. PG

Hvidvare-Nyt 1 • 2011

13


www

Stor julehandel

på Internettet

»Syv ud af 10 e-butikker lå i 2010

markant over sidste års julehandel,

og tre ud af 10 siger, at resultatet er

‘Vildt – mere end 33 procent over

2009’. Vi havde forventninger om

en god julehandel på nettet i år, og

vores undersøgelser bekræfter, at

forventningerne holder stik,« siger

kommunikationschef Henrik Theil,

FDIH, Foreningen for Distance- og

Internethandel.

FDIHs prognose for omsætningen

på nettet i hele 2010 lyder på

en stigning på 25 procent til i alt 40

milliarder kroner, heraf vil merværdien

af julehandlen på nettet udgøre

1 mia kroner. Indkøb på Internettet

tegner sig efter FDIHs skøn

for over 12 procent af detailsalget i

Danmark.

Dyrere at tabe

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har

hævet de gebyrer, som erhvervsdrivende

skal betale, hvis de taber eller indgår forlig

i en klagesag i Forbrugerklagenævnet.

De nye gebyrer gælder for klager, der er

indgivet efter 30. september 2010.

»Justeringen sker i overensstemmelse

med reglerne om prisfastsættelse af gebyrer.

Den er en følge af, at de nuværende

gebyrer er væsentlig lavere end omkostningerne

ved at behandle klagerne.

Gebyrerne skal afspejle sagsomkostningerne,

og det gjorde de gamle gebyrer

ikke. Og det har vist sig, at de indkomne

sager har skiftet karakter, så de er blevet

vanskeligere at afgøre. Samtidig er de

gamle gebyrer beregnet på basis af budgettal,

som har vist sig at være for lave.«

siger vicedirektør i Konkurrence- og

Forbrugerstyrelsen, Morten Hjulsager.

I sager, som den erhvervsdrivende

taber, er gebyrerne inddelt i tre omkostningsgrupper

afhængig af produktet, der

klages over. Grupperne afspejler forskelle

i tyngden ved at behandle klagerne.

14 Hvidvare-Nyt 1 • 2011

ANNONCE

Det rigtige

køkkengrej er den

bedste opskrift.

MUM 5 – ny køkkenmaskine fra Bosch giver

råvarerne den helt rigtige behandling.

I 60 år har køkkenmaskiner fra Bosch gjort madlavning

nemmere i millioner af hjem. Den nye MUM 5 fra Bosch’ designserie

Styline bygger videre på denne succes. MUM 5 har en

stærkere motor end forgængerne, og med det tredimensionelle

røre system MultiMotion Drive når rørearmene helt ud i skålens

yderste afkroge, så ingredienserne blandes

jævnt. MUM 5 kommer desuden med

en praktisk tilbehørstaske.

Tag en bid af fremtiden og kontakt

din Bosch konsulent eller besøg

www.bosch-home.dk/styline


Tysk præcision passer

i alle slags køkkener.

Bosch Funkis kampagnepakke:

3 indbygningsprodukter til skarp pris.

Ovn

Opvask

+ Kogesektion

14.995,-

Vejl. kampagnepris.

Med Funkis kampagnepakken får kunden et basissæt med kogesektion

PIE645Q14E med boosterfunktion på alle 4 induktionszoner, indbygningsovn

HBA23B150S med 5 ovnfunktioner inkl. 3D varmluft, der

sikrer jævn varme i hele ovnen, samt opvaskemaskine SMV40E10SK

til 13 kuverter med 4 programmuligheder inkl. Øko 50° og fleksibel

indretning med f.eks. højdejusterbar overkurv. Læs mere om

produkterne på www.bosch-home.dk eller ring på 44 89 85 10

for mere information.


Energimærke med plusser

Det nye energimærke gælder i første omgang for køle- og fryseapparater, tv-apparater, vaskemaskiner og

opvaskemaskiner

Det har længe været et savn, at det ikke

er fremgået af energimærket, når der var

tale om husholdningsapparater med et

energiforbrug, som har ligget under kravene

til et A-mærket produkt. Problemet

er imidlertid løst nu, hvor det siden december

sidste år har været muligt for en

producent at anføre A+, A++ eller A+++

16 Hvidvare-Nyt 1 • 2011

på energimærket. Fra den 30. november

2011 skal alle nye køle/fryse-produkter

mærkes med det nye mærkat. Skæringsdatoen

for vaske- og opvaskemaskiner er

30. december 2011.

Producenterne har ikke lagt skjul på, at

det optimale ville have været at bibeholde

A’et og suppleret det med et procent-

De såkaldte ‘ecodesign-krav’ gør det muligt for EU at fastlægge minimumskrav for energieffektivitet.

Det betyder for eksempel, at efter 30. november 2011 skal alle opvaskemaskiner som

udgangspunkt have et A i opvaskeevne, og at vaskemaskiner med en kapacitet på over tre kilo

som minimum skal opfylde et A i vaskeevne.

Da det således i fremtiden er underforstået, fremgår disse oplysninger ikke af det nye energimærke.

‘Ecodesignkravet’ gør det også muligt at afskære nogle af de dårligste klasser på mærkningsskalaen,

så produkter i disse energiklasser ikke må markedsføres i EU.

tal som udtryk for energibesparelsen i

forhold til A-kravene. Efter langvarige

forhandlinger med blandt andet EU-

Parlamentet landede Ministerrådet (og

EU-Kommissionen) sidste sommer på et

kompromis, hvilket altså blandt andet gav

adgang til at sætte plusser på A’et - foreløbig

på det kolde og det våde område.

Forenkling

I forhold til det gamle energimærke har

det nye gennemgået en mindre forandringsproces:

Mærket er fortsat baseret på en skala

fra A (mest effektiv) til G (mindst effektiv),

og pilene går fra mørkegrøn til rød.

Desuden er teksten, som hidtil har været

på etiketten, erstattet med piktogrammer.

Piktogrammerne fremhæver således


energiforbrug, støjniveau og andre udvalgte

egenskaber, hvad angår opvaskemaskiner.

For vaskemaskiners vedkommende

er det tørreevne og støjniveau

anført i dB(A), der fremgår af etiketten.

Glidende overgang

I en overgangsperiode vil det nye mærke

leve side om side med det gamle. Et

produkt, der er kommet på markedet

med det gamle energimærke, inden det

er blevet obligatorisk at anvende det nye,

kan derfor sælges med det oprindelige

mærke på uden tidsbegrænsning. Tilladelsen

gælder dog kun det enkelte produkt

- ikke efterfølgende eksemplarer af den

pågældende produktmodel. De energimærkede

produktkategorier, der endnu

ikke er omfattet af den nye ordning, fortsætter

under den gamle (f.eks. elovne).

I første omgang gælder det nye

energimærke for køle- og fryseapparater,

tv-apparater, vaskemaskiner og opvaskemaskiner.

Mærket kommer på flere

produkter, når EU har nye regelsæt klar.

Formålet med at sætte minimumskrav

til bl.a. husholdningsapparaters energieffektivitet

er og har været at nedsætte

EUs samlede energiforbrug. På EU-plan

forventes kravene at medføre energibesparelser

på 35 mia kWh årligt i 2020,

hvilket omtrent svarer til Danmarks

nuværende, årlige energiforbrug.

Læs mere på feha.dk. Klik på energi og

dernæst Info om ny mærkning. PG

· Leverandøren skal levere det rette energimærke med

hvert produkt. Udgiften påhviler leverandøren.

· Det er forhandlerne, der skal sørge for at placere

mærket et iøjnefaldende sted, så forbrugeren har let

adgang til informationen.

· Der er ingen krav om, at leverandøren monterer

mærket på produktet. Det er op til forhandleren at

sørge for, at mærket sidder synligt for forbrugeren.

· Leverandøren er alene ansvarlig for, at oplysningerne

på energimærket og i databladet er korrekte.

· Det vil ikke være lovligt at sætte det nye mærke på et

produkt, der allerede bærer det gamle mærke.

· Et produkt, der er kommet på markedet med det

gamle energimærke, inden det er blevet obligatorisk

at anvende det nye, kan sælges med det gamle

energimærke uden tidsbegrænsning.

· Produktets energiklasse skal indgå i alle salgsmaterialer

så som annoncer og brochurer, hvor der

også indgår pris og energirelateret eller teknisk

information om produktet. Dette gælder for køle- og

fryseapparater samt tv fra den 30. marts 2012. Fra

den 20. april 2012 gælder det også vaskemaskiner

og opvaskemaskiner.

Vi vil fortsat spare

Privatforbruget skal prioriteres anderledes i år. Lysten til at spare

mere op er øget for andet år i træk, medens lysten til at spare på

energien er faldet for andet år i træk. Det viser en ny undersøgelse

fra Nordea, der har taget pulsen på forbrugernes økonomiske bekymringer.

AF ForbrUgErøkonom Ann LEhmAnn ErichsEn,

norDEA

Danskere ser en kende mere optimistisk

på husstandens økonomi end for et år

siden, men bekymringen for ledighed og

tabt indkomst fylder dog mere end i fjor

og ligger nu på førstepladsen.

Mere optimisme

Danskerne er blevet meget mindre bekymrede

for afkastet på deres opsparing,

pensionen og for renteændringer. Bekymringen

for nedadgående huspriser og

bankkriser er også faldet. Det kan helt

sikkert tilskrives den genopretning af de

finansielle formuer og boligformuerne,

som er sket hen over 2009 og 2010.

Til gengæld fylder bekymringen for

ledighed og tabt indkomst mere end

de to foregående år. Den bekymring er

blevet reel for nye grupper i samfundet,

hvor bl.a. offentligt ansatte ikke oplever

samme jobsikkerhed i dag som for et år

siden. Heldigvis er ledighed dog ikke en

reel trussel for de 31 pct., der står med

denne bekymring i 2011.

Dagligvareindkøb får et lille løft

Privatforbruget vil stadig være præget af,

at markant flere vil spare mere op end

for både et og to år siden. Gennem hele

2009 og 2010 var danskernes appetit

på opsparing høj, og der er altså udsigt

til, at appetitten på opsparing heller ikke

kommer til at fejle noget i 2011.

Holder danskerne, hvad de lover,

betyder det, at vi har udsigt til et år med

et privatforbrug, der kun vil løfte sig

forsigtigt.

Der, hvor forbruget vil flytte sig, er

på dagligvareindkøbene, som efter alt at

dømme vil få et lille løft. For andet år i

træk vil danskerne have lidt mere luksus,

og flere vil lidt mere på restaurant eller

café, forkæle sig med forbrugsgoder

holder danskerne, hvad de lover, betyder det, at vi

har udsigt til et år med et privatforbrug, der kun

vil løfte sig forsigtigt.

o.lign. Lidt færre vil jagte på den helt

billige mad.

Husstande med lav indkomst vil generelt

tænke mere i besparelser på mad,

energi og sport end gennemsnittet og

i det hele taget se deres forbrug efter i

sømmene.

Unge har andre bekymringer

end gennemsnittet

De 16 - 25-åriges bekymringer for 2011

er præget af en mere jordnær tilgang til

økonomien. Ledighed med tabt indkomst,

har jeg råd til at spise mig mæt, og

har jeg råd til ferie? Det er de tre vigtigste

emner, der optager og bekymrer de unge.

Hvidvare-Nyt 1 • 2011

17

V

V


For et år siden var en ud af fire unge

bekymrede for ledighed og tabt indkomst,

nu er det hver tredie. Unge har

nemlig mærket, at det er svært at få en

praktikplads eller finde det første job, når

eksamensbeviset er i hus.

Unge vil tære på opsparingen eller arbejde

ekstra for at få privatøkonomien til

at hænge sammen i 2011. Markant færre

unge har nemlig lyst til at leve af billig

mad eller skære ned på ferie og luksus

sammenlignet med i fjor.

Candy Aquamatic er blevet endnu bedre

Aquamatic er markedets mindste maskine, og har været i

produktion siden 1969. Siden vi startede produktionen af

Aquamatic, er der i Europa solgt over 3.000.000 stk.

5. generation er nu på gaden

Candy Aqua 100 F er 100% elektronisk styret. Den er ikke

større end 70 x 51 x 44 cm. Maskinen har 1000 omdr., en

kapacitet på 3,5 kg, Energiklasse A og Vaskeevne A.

Yderligere info kan fås hos salgsafdelingen på telefon 72 118 120

eller på www.candy.dk


Indbygning fra

væg til væg

LivingKitchen i Køln i januar var ikke

en Domotechnica-messe i forklædning,

men et helt nyt messekoncept, hvor køkkener,

tilbehør og hvidevarer gik op i en

højere enhed.

Mangfoldigheden på køkkensiden var

stor, men hvidevareproducenterne satte

så sandelig også deres præg på messen.

Dels med deres egne stande, dels hos de

mange, mange køkkenfabrikanter.

Læs mere om LivingKitchen i næste

udgave af Hvidvare-Nyt.

Topplaceringer

til Electrolux

I forbrugermagasinet TÆNKs nyeste

test af ikke færre end 54 støvsugere

indtager støvsugere fra Electrolux 1., 2.,

3., 4. og 5. pladsen. Og det er, oplyser

Electrolux, igen UltraOne, der er blevet

kåret som testvinder. I kategorien ‘poseløse

og ledningsfrie støvsugere’ indtager

Electrolux også topplaceringer, fortæller

produktchef hos Electrolux, Elisabeth

Klitten.

Z 8820P og Z 8820 indtager hhv. 1.

og 2. pladsen og får dermed prædikatet

‘Bedst i test’. »Det er simpelthen den

bedste støvsuger, vi nogensinde har lavet.

Det er lige før, at man glæder sig til

støvsugningen«, siger Elisabeth Klitten.

UltraSilencer-støvsugerne, ZUSG3900,

ZUS3930 og ZUS3920, indtager de

efterfølgende topplaceringer i testen.

138.000 indkøbere og forbrugere fra 128 lande lagde vejen forbi imm cologne/LivingKitchen i januar.

Miele igen ‘Bedst i Test’

I marts 2010 afprøvede forbrugerrådets

blad, TÆNK, en række vaskemaskiner,

og Mieles W 1613 var en klar vinder i

denne test.

Da bladet i januar 2011 àjourførte testen,

kom Miele igen øverst på skamlen

- denne gang med W 5825 og W 5828

WPS Gala Grande XL (begge A+++,

red.) på førstepladserne. På andenpladsen

ligger fortsat den tidligere testvinder,

W 1613.

»Det er med stor afstand til konkurrenterne,

at Miele-maskinerne indtager

topplaceringerne i testen, hvor 13 vaskemaskiner

med en kapacitet på fire - syv

kg er blevet afprøvet,» oplyser produktchef

Egil F Christensen, Miele A/S.

»Vi kom ind på førstepladsen med

en samlet bedømmelse på 68 procent

- hvilket er 12 procentpoint bedre end

nærmeste konkurrerende mærke, og vi

sidder nu på de tre førstepladser,« siger

Egil F Christensen og konstaterer, at der

skal en Miele til at slå en Miele.

TÆNKs testvindere 2011, Mieles W

5825 og W 5828, er i energiklasse A+++

ifølge den nye EU-norm. Det er blandt

andet et resultat af maskinernes evne til

nøjagtigt at tilpasse vand- og energiforbrug

efter den aktuelle fyldningsmængde

i maskinen, der bringer energiklassificeringen

helt i top.

Stigende inflation i Danmark

I december 2010 var inflationen i

Danmark 2,8 procent, medens gennemsnittet

i EU var 2,6 procent. I november

lå tallet for Danmarks vedkommende

på 2,5 procent og 2,3 procent i EU.

Inflationen i både Danmark og EU har

været stigende siden juni 2010, hvor

inflationen i Danmark var 1,7 procent og

1,9 procent i EU. Det er bl.a. prisstigninger

på fødevarer og benzin, som har

trukket inflationen op i både Danmark

og EU. Samtidig har prisstigninger på

især fødevarer og tobak bidraget mere til

stigningen i inflationen i Danmark end

i EU siden juni 2010, skriver Danmarks

Statistik.

Hvidvare-Nyt 1 • 2011

19


Designvinder fra Vestfrost med

styr på både teknik og økonomi

WMA 1400/6 kg

& WMA 1600/7 kg

Begge modeller er udviklet med

Twin Jet system, som

• forbedrer vaskeevnen med direkte

vandindsprøjtning

• reducerer energiforbruget med 10%

• reducerer vandforbruget med 28%

• reducerer tidsforbruget med 13%

Tlf: 7610 4045

www.vestfrost.dk

salgsb@vestfrost.dk

180x255_vestfrost_23994_2.indd 1 03-02-2011 11:02:59


anchenyt

GraM på mål

Det blev til 10 kampe for det danske

herrelandshold ved VM i Malmø inklusive

en finaleplads søndag 30. januar,

hvor landsholdet som bekendt spillede

sig til en sølvmedalje.

Gram A/S i Vojens var også med til

VM i Malmø, hvor målmændene i alle

Danmarks kampe stod på et Gram-logo,

som stilfærdigt var anbragt mellem stolperne

i begge ender af banen.

»Vi fik et tilbud tirsdag i samme uge,

som kampene startede om torsdagen den

13. januar – og slog til med det samme.

Det har vi ikke fortrudt,« siger Brand &

Marketing Manager Helle Damgaard,

Gram A/S.

Hun glæder sig nemlig over, at Grams

logo alene på DR og TV2 er blevet eksponeret

omkring 550 millioner gange,

idet Danmarks kampe i gennemsnit har

Ikea lå ikke på den lade side under LivingKitchenmessen

i Køln. Over alt i byen løb man således

på billboards med det meget enkle budskab:

‘Spar turen til køkkenmessen de næste 25 år.

Vi yder nemlig 25 års garanti på alle Faktumkøkkener’…

været fulgt af mindst 1,2 mio. seere.

Med cirka 46 mål i alt pr. danskerkamp

i Sverige løber det op i, ja, 550 mio.

eksponeringer…

Fritstående med induktion

Det behøver ikke at svært et fritstående

komfur, som både er stilfuldt og samtidig

har den nyeste teknologi, fremhæver

Bosch i forbindelse med lanceringen

Gram var meget til stede i Sverige under

håndbold-VM.

af en ny serie komfurer. De er udstyret

med 3D varmluft Plus, og ovnene med

indbygget stegetermometer har i alt otte

forskellige varmefunktioner - inkl. pizzafunktion,

grill og optøning. Man vil også

sætte pris på, siger Bosch, at ovnrummet

er på 67 liter. I den nye serie indgår også

et ‘induktionskomfur’ .

Den nye komfur-serie fra Bosch

er energimærket A-20%.

Hvidvare-Nyt 1 • 2011

21


♥Hjertet

BRANcHENyT i

fremtidens hjem

Ifølge FN vil 74 procent af verdens befolkning

bo i byer i 2050. Det betyder,

at vi er nødt til at tænke anderledes med

hensyn til den måde, vi bruger plads,

energi og vores miljø på. Electrolux’ udviklingsfolk

har arbejdet med tanken og

ser for sig en løsning, der fungerer som

både køkkenbord, kogeoverflade og bar-

disk – ‘Heart of the Home’.

Der er tale om en intelligent, omformelig

og skiftende kogeoverflade, der

tilpasser sig brugerens behov. Når man

bruger ‘Heart of the Home’, placerer

22 10 Hvidvare-Nyt 1 2 • 2011 2010

man bare sine ingredienser på overfladen.

Apparatet analyserer så ingredienserne

og præsenterer en liste over egnede

opskrifter. Når brugeren har valgt en opskrift,

afmærker han et areal med hånden

for at bestemme kogeområdets størrelse.

Herefter definerer man kogearealets dybde

ved at presse hånden mod overfladens

formbare materiale. Når den ønskede

bredde og dybde er opnået, er det kun

et spørgsmål om at indstille temperatur

og tid, hvilket gøres ved et let tryk med

fingeren. Så er det måltid på plads.

Odense Congress Center danner onsdag 2. marts og torsdag 3. marts 2011 (begge dage kl. 17.30-21.00)

ramme om lanceringen af AEGs Neue Kollektion og Voss Mega.

AEg og Voss indtager Odense

Odense Congress Center danner onsdag dahl lovet at kigge forbi for at inspirere

2. Tænk, marts hvis og man torsdag havde et 3. køkken, marts 2011 os. Det bliver simpelthen et brag af en

(begge hvor man dage aldrig kl. behøvede 17.30 - at 21.00) bruge ramme lancering, man sent vil glemme,« siger

om gryder lanceringen og pander. Og af AEGs hvor man nye ikke produktli- adm. dir. Erik Møller, Electrolux Home

nie skal – bekymre Neue Kollektion. sig om, hvorvidt Samtidigt ingre- bliver Products Denmark A/S.

dienserne er friske. Opskrifter skal

nye produkter fra Voss - Voss Mega - Manden bag det nye AEG-design,

man heller ikke lede efter.

også præsenteret i Odense. I tilknytning Hans Strohmeier, vil også være til stede

til arrangementet arrangerer Electrolux i Odense for at fortælle om de tanker,

bustransport til og fra Odense med bus- der ligger bag udviklingen af den nye

afgange Stor fra Internethandel

det meste af landet.

AEG-linie.

Antallet »Vi lægger af betalinger op til en foretaget storslået oplevelse, med betalingskort I stedet på Internettet for at køre steg selv i 2009 kan man med i ca.

mange 15 procent spændende i forhold nyheder, til 2008. overra- Desuden steg den stedet samlede tage en omsætning Elektrolux-bus fra Netbetalinger til og fra

skelser, foretaget underholdning med Dankort og med god næsten mad - tre milliarder Odense. kroner. Der Det vil være viser nye busafgange tal fra PBS. fra det

naturligvis Stigningen tilberedt gælder ved både hjælp inden af vore for danske nye og meste internationale af landet. betalingskort: Antallet af

produkter. Netbetalinger Endvidere foretaget har med Mick Dankort Øgen- steg i 2009 med 4.206.187 transaktioner, medens

antallet af betalinger med internationale betalingskort på Nettet steg med 1.570.788

transaktioner.

Førsteplads Det er dog ikke kun antallet af til betalinger, Bosch

der er steget. Beløbenes størrelse er også

vokset. Således er den samlede omsætning fra Netbetalinger med Dankort steget med

Bosch-opvaskemaskinen næsten tre milliarder kroner SMU50M32SK fra 2008 til 2009. har Det det giver laveste en stigning vand- og i det elforbrug gennemsnit- og

er lige markedets beløb for bedste hver enkelt opvaskemaskine Netbetaling i foretaget den med bedste Dankort vaske- på og 15 tørreevne kr. af de

energiklasse »Stigningen A. Dét i både konkluderer antallet og For- størrelsen af kortbetalinger afprøvede maskiner på Nettet i testen. underbygger Med et det

brugerrådets generelle billede blad af, ‘Tænk’, at Internethandelen der for nylig stiger lydtryk støt i disse på 44 år – dB(A) til trods hører for Bosch’en den økonomi- til

har ske testet afmatning. den og Det en har række detailhandelen andre 60 tilsyneladende blandt de også mindst fået øjnene støjende op i for. testen, I hvert og

cm-opvaskemaskiner. fald ser vi en tendens ‘Tænk’ til, at stadig har blandt flere forretninger den bruger åbner en 10 Netbutik liter vand/ som 0,98 supplement kWh på

andet til deres hæftet fysiske sig forretning,« ved, at Bosch-maskinen siger Jens Damgaard, en opvask salgsdirektør med 13 for kuverter.

Cards i PBS.

ANNONCE

Miele introducerer S6

Den ser godt ud. Den vejer ingenting.

Den fylder ingenting. Den er

på alle måder brugervenlig. Og så

er den selvfølgelig til at stole på

– også efter fest og ballade.

Den nye S6 suger nemlig, som

en Miele skal, så selv det mindste

støvpartikel forsvinder. Bemærk

også alle de brugervenlige detaljer,

som f.eks. at ledningen rulles op

med et enkelt tryk med foden.

Miele introducerer S6 med en stor

tv- og dagbladskampagne, og vi

giver dig alle tiders mulighed for

at ride med på bølgen og stiller flot

udstillingsmateriale, der matcher

kampagnens tema og budskab,

til rådighed for butikken.

Miele ønsker alle vores gode samarbejdspartnere

en vellykket introduktion!

Miele A


En ven i nøden

Ny Miele S6 fjerner alle spor

Også når det handler om at fjerne sporene

efter fester og gæster, er den nye Miele S6 til

at stole på. Den uovertrufne sugeevne giver

en hurtig og effektiv rengøring af alt lige fra

konfetti til mindste støvpartikel.

Og Miele er ikke bare rå kraft. Det komprimerede

design og den lave vægt gør støvsugeren

lige så elegant og diskret, som den

er stærk. Dag efter dag. År efter år. Og med

den forventede levetid på 20 år, kan Miele

S6 holde til en hel del fester.

Hør mere om den nye Miele S6 hos nærmeste

forhandler.

/S • Erhvervsvej 2 • 2600 Glostrup • Tlf. 43 27 14 00 • www.miele.dk

Miele A/S • Erhvervsvej 2 • 2600 Glostrup • Tlf. 43 27 14 00 • www.miele.dk

Besøg Miele Gallery: Øst: Erhvervsvej 2 • 2600 Glostrup • Vest: Logistikvej 3 • E 45 - exit 59 • 7100 Vejle


BRANcHENyT

Farvel til branchen

Direktør Ebbe Lauritzen takker af efter 39 år

i spidsen for FEHA.

I den anledning indbydes der til reception

tirsdag den 12. april 2011 kl. 14-17 i

Restaurant Charlottenlund Fort, Strandvejen

150, 2920 Charlottenlund.

Magasinpost MMP

ID-nr.: 46382

More magazines by this user
Similar magazines