Skema 1. Ansøgere til gymnasiale uddannelser ... - Region Sjælland

regionsjaelland.dk

Skema 1. Ansøgere til gymnasiale uddannelser ... - Region Sjælland

UU Vestsjælland

Kommunerne Slagelse, Sorø

og Ringsted

UU Nordvestsjælland

Kommunerne Odsherred

Kalundborg og Holbæk

Ans. til STX 2011

Ans. til HF 2011

Ans. til HTX 2011

Ans. til HHX 2011

Ans. ialt i 2011

Ans. til STX 2010

Ans. til HF 2010

Ans. til HTX 2010

Ans. til HHX 2010

Ans. ialt i 2010

Ændringer for STX

Ændringer i STX %

Ændringer for HF

Ændringer i HF i %

Ændringer for HTX

Ændringer i HTX i %

Ændringer for HHX

Ændringer i HHX i %

Ændinger i alt 2010 til 2011

Ændringer % 2010 til 2011

Ændring i % per UU center

Skema 1. Ansøgere til gymnasiale uddannelser skoleåret 2011-2012 opgjort per uddannelsesinstitution

Uddannelsesinstitution

Odsherred 136 0 0 0 136 132 0 0 0 132 4 3,0% -0,8%

Odsherred Gymnasium 136 132 4 3,0%

Kalundborg 279 75 27 47 428 269 79 31 49 428 0 0,0%

Kl'borg Gymnasium og HF 210 40 221 48 -11 -5,0% -8 -20,0%

Høng Gymnasium og HF 69 35 48 31 21 43,8% 4 11,4%

EUC Nordvestsj. Kl'borg 27 47 31 49 -4 -12,9% -2 -4,3%

Holbæk 349 175 65 122 711 336 164 74 151 725 -14 -1,9%

Stenhus Gymnasium og HF 349 146 336 112 13 3,9% 34 23,3%

VUC Vestsjælland Nord 29 52 -23 -79,3%

EUC Nordvestsj., Holbæk 65 122 74 151 -9 -12,2% -29 -23,8%

Slagelse/Sorø 663 170 97 161 1091 577 182 108 200 1067 24 2,2% 1,2%

Sorø Akademis Skole 253 228 25 11,0%

VUC Vestsj.Syd, Slagelse 40 24 16 40,0%

Slagelse Gymnasium og HF 410 130 349 158 61 17,5% -28 -21,5%

Selandia, Slagelse 97 161 108 200 -11 -10,2% -39 -24,2%

Ringsted 127 39 24 27 217 124 29 39 33 225 -8 -3,6%

VUC Vestsj. Syd, Ringsted 39 29 10 25,6%

Ringsted Gymnasium 127 124 3 2,4%

ZBC, Ringsted 24 27 39 33 -15 -38,5% -6 -22,2%


UU Køge Bugt

Kommunerne

Greve, Køge,

Solrød, Stevns

UU Roskilde

Kommunerne Roskilde

og Lejre

UU Lolland Falster

Kommunerne Lolland og

Guldborgsund

UU Sjælland Syd Kommunerne

Næstved, Faxe og Vordingborg

Ans. til STX 2011

Ans. til HF 2011

Ans. til HTX 2011

Ans. til HHX 2011

Ans. ialt i 2011

Ans. til STX 2010

Ans. til HF 2010

Ans. til HTX 2010

Ans. til HHX 2010

Ans. ialt i 2010

Ændringer for STX

Ændringer STX %

Ændringer for HF

Ændringer HF i %

Ændringer for HTX

Ændringer HTX i %

Ændringer for HHX

Ændringer HHX i %

Ændinger i alt 10-11

Ændringer % 10-11

Ændring i % per UU

Uddannelsesinstitution

Faxe 107 46 0 0 153 111 32 0 0 143 10 7,0% 5,7%

VUC Storstrøm, Faxe 18 15 3 20,0%

Haslev Gymnasium 107 28 111 17 -4 -3,6% 11 64,7%

Næstved 580 120 86 179 965 531 103 92 183 909 56 6,2%

Næstved Gymnasium og HF 452 87 400 77 52 13,0% 10 13,0%

Herlufsholm Skole 128 131 -3 -2,3%

ZBC, Næstved 179 183 -4 -2,2%

EUC Sjælland, Næstved 86 92 -6 -6,5%

VUC Storstrøm, Næstved 33 26 7 26,9%

Vordingborg 208 54 0 88 350 195 50 0 92 337 13 3,9%

Vd'borg Gymnasium og HF 208 54 195 50 13 6,7% 4 8,0%

ZBC, Zealand Business College 88 92 -4 -4,5%

Lolland 236 52 27 24 339 291 46 28 29 394 -55 -14,0% -6,7%

Maribo Gymnasium 141 171 -30 -17,5%

Nakskov Gymnasium 95 52 120 46 -25 -20,8% 6 13,0%

CELF Nakskov 27 24 28 29 -1 -3,6% -5 -20,8%

Guldborgsund 231 120 73 114 538 229 134 79 104 546 -8 -1,5%

CELF, Nykøbing Falster 73 114 79 104 -6 -7,6% 10 8,8%

VUC Storstrøm, Nykøbing 47 46 1 2,2%

Nykøbing Katedralskole 231 73 229 88 2 0,9% -15 -17,0%

Roskilde 1056 263 204 334 1857 1048 236 200 394 1878 -21 -1,1% -1,1%

Roskilde Gymnasium 330 90 326 91 4 1,2% -1 -1,1%

Roskilde Katedralskole 490 487 3 0,6%

Himmelev Gymnasium 236 108 235 80 1 0,4% 28 35,0%

Roskilde Tekniske Skole 204 200 4 2,0%

Roskilde Handelsskole 334 394 -60 -18,0%

VUC Roskilde 65 65 0 0,0%

Køge/Solrød/Greve 905 207 67 304 1483 917 180 49 301 1447 36 2,5% 2,5%

Køge Gymnasium 313 82 295 66 18 6,1% 16 24,2%

Solrød Gymnasium 281 39 246 40 35 14,2% -1 -2,5%

Greve Gymnasium 311 86 376 74 -65 -17,3% 12 16,2%

Køge Handelsskole 304 301 3 1,0%

EUC Sjælland, Køge 67 49 18 36,7%

Ans. til gymnasiale udd. ialt 4877 1321 670 1400 8268 4760 1235 700 1536 8231 117 2,5% 86 7,0% -30 -4,3% -136 -8,9% 37 0,4%

Ans. Til stx og hf i alt 6198

Godkendt optagekapacitet stx og hf i 2011 6654

Faktisk optag i 2011 stx og hf

6155 cirkatal

OBS: Regionsrådet fastsætter ikke optagekapacitet for erhvervsgymmnasium (htx og hhx) og erhvervsuddannelserne (eud)

More magazines by this user
Similar magazines