Ny praksis i folkeskolen

mosgaard
  • No tags were found...

Ny praksis i folkeskolen

Ny praksis i folkeskolen1 IndledningFolkeskolereformen rummer nye elementer og større ændringer i elevernes skoledag. Rammernefor medarbejdernes arbejdstid er ændret, og lærerne skal tilbringe mere tid sammenmed eleverne. Pædagoger og lærere skal i højere grad arbejde sammen om at nå målene. Digitaliseringeni skolen sætter en ny dagsorden. Samlet set er alt dette udtryk for, at folkeskolener under markant forandring.Det betyder, at alle kommuner og skoler aktuelt står med en stor opgave med at forandre tilgangentil og organiseringen af medarbejdernes arbejde. Der skal udvikles en ny praksis i skolen.En ny praksis, som kan resultere i nye og mere effektive måder at løse opgaverne på.Med det afsæt har Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL taget initiativ tilat udarbejde et inspirationsmateriale til forvaltninger og skoleledelser om ny praksis i skolerne.Inspirationsmaterialet indeholder forskellige konkrete ideer og praksisnære eksempler på enpraksis, hvor ledere og medarbejdere har fundet nye og mere effektive måder at løse opgavernepå. Sammen og hver for sig.En ny praksis skal understøtte• den nye tilgang til læring, som er bærende i folkeskolereformen• en mere varieret og differentieret organisering af elevernes læringsforløb• udvikling af samarbejdet om planlægning, gennemførelse og opfølgning på læringsforløb• digitalisering, der understøtter læring og giver mere effektive arbejdsgange.Formålet med inspirationsmaterialet er at inspirere forvaltninger og skoleledelser til at videreudviklepraksisfeltet på en måde, der øger elevernes læring og skaber udviklende og gode rammerfor medarbejderne.Ideerne i inspirationsmaterialet peger i forskellige retninger. De forskellige ideer kan kombinerespå forskellige måder og kan hver for sig inspirere til ny praksis. Forandring af praksis måaltid bygge på en konkret vurdering af fordele og udfordringer. Nogle ideer vil være velkendtepå nogle skoler, og andre skoler vil have ideer og erfaringer, der med fordel også kunne haveværet med.For at kunne lykkes med den nye folkeskole og reformens ambitiøse mål er det nødvendigt, at videler viden og erfaring om ændret praksis – på tværs af skoler og kommuner. Målet er at gøreen god skole bedre ved at bygge videre på folkeskolens mange kvaliteter. Det håber vi, at detteinspirationsmateriale kan være med til at fremme.Fortsat god arbejdslyst med at forandre praksis!April 2015Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL4

More magazines by this user
Similar magazines