Taxierne får eneret på EP-tilladelserne - Dansk Taxi Råd

taxi.dk
  • No tags were found...

Taxierne får eneret på EP-tilladelserne - Dansk Taxi Råd

TaxiKort & GodtAalborg Taxa og Dantaxi inyt samarbejdeVognmændene i Aalborg Taxa har sagt ja til et samarbejdemed Dantaxi. Det skete en ekstraordinær generalforsamlingtorsdag den 26. maj 2011. Samarbejdet indebærer, atDantaxi overtager bestillingskontorets funktioner samt serviceringenaf de cirka 150 taxier i Aalborg Taxa.”Vi har indgået dette samarbejde for at sikre en stabil servicefor såvel kunder som vognmænd. Vi vil gerne bevare etbestillingskontor i regionen og det her var en god mulighed.Vi beholder vores jyske besindighed, kombinerer den medkøbenhavnernes hurtighed og skaber sammen en effektivog tryg taxikørsel til kunderne og en sund økonomi til vognmændene”,siger John Vanggaard, formand for Aalborg Taxa.Samarbejdet træder i kraft så hurtigt, at det er praktiskmuligt. Blandt andet skal taxierne udstyres med Dantaxi-logoog tagskilt. Dette bliver den største synlige forandring, dabåde personalet centralen samt telefonnummeret til AalborgTaxa bliver bevaret.”Vi nedlægger ingen numre, så kunderne kan ringe detvelkendte 98 10 10 10. Kunderne kommer ikke til at oplevenogle større forandringer i forbindelse med samarbejdetandet end Dantaxis velkendte tagskilt og logo. Dantaxi er ligmed høj service for kunderne og lave omkostninger for vognmændene.Vi er glade for at være med til at bevare et bestillingskontori Nordjylland og ser frem til samarbejdet”, sigerJohn Lindbom, direktør i Dantaxi.Samarbejdet med Aalborg Taxa betyder, at Dantaxi nu servicerer25 procent af de danske taxier og er Danmarks størstelandsdækkende taxivirksomhed.KL-krav 300millioner er et vildtskud i tågenDansk Folkepartis trafikordfører Kim Christiansenhar i forbindelse med behandlingen af lovforslagetom en ændring af EP-tilladelserne spurgttransportministeren, hvilke økonomiske gevinsterkommuner og regioner har haft ved brug af EP-tilladelser,siden disse blev indført. I ministerens svarhenvises til Kommunernes Landsforening (KL) ogDanske Regioners oplysninger om, at en restriktionaf EP-tilladelserne vil give kommunerne meromkostningeri størrelsesordenen 300 millioner kronerfor deres lovpligtige kørsel (KL) og 50 millioner kronerfor Danske Regioner. Ministerens svar tilfredsstillerdog ingen måde Kim Christiansen.”Hverken KL, Danske Regioner, eller trafikselskabernekan gøre deres krav gældende. Der erjo tale om et fuldstændigt vildt skud i tågen frakommunernes side og de har ikke nogen mådedokumenteret det. Interessant er det dog, at hvisde i teorien skulle have ret i deres udokumenteredestande, hvad jeg stærkt tvivler at de har, såbetyder det jo, at de skylder staten en masse pengefor de seneste år, hvor de har sparet en massepenge brugen af EP-tilladelser”, siger Kim Christiansen.Vi er klar…Herlev: Dynamovej 7, 2730 Herlev, tlf. 4485 5757. Hillerød: Heimdalsvej 2, 3400 Hillerød, tlf. 4820 0020. Hørsholm: Ådalsvej 54, 2970 Hørsholm, tlf. 4516 5959. København S: Snorr

More magazines by this user
Similar magazines