19.04.2021 Views

Liftkatalog

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BYGGEPLADSINDRETNING<br />

& UDLEJNING AF:<br />

- KONTOR- OG<br />

MANDSKABSMODULER<br />

- CONTAINERE<br />

- ENTREPRENØRMATERIEL<br />

- LIFTE<br />

- PAVILLONER<br />

OM CP<br />

CP er blandt de markedsledende inden for byggepladsindretning og udlejning af kontor- og<br />

mandskabsmoduler, containere, entreprenørmateriel, lifte og pavilloner.<br />

Vores kundekreds spænder fra bygge- og anlægssektoren over industrien til offentlige og<br />

private virksomheder og institutioner.<br />

Vores mission er enkel: Kvalitetsprodukter, gennemtænkte løsninger og branchens<br />

bedste service skal bidrage til at skabe optimale processer og resultater for vores kunder.<br />

CP ApS blev grundlagt i 1986. Vi servicerer kunder i hele landet og har ca. 150 medarbejdere.<br />

Version 04.2023<br />

CP APS<br />

SJÆLLAND & ØERNE<br />

Grønningen 10-12<br />

4130 Viby Sj.<br />

Tlf. 46 14 06 00<br />

FYN & SYDJYLLAND<br />

Barmstedt Allé 10<br />

5500 Middelfart<br />

Tlf. 25 22 55 00<br />

MIDT- & NORDJYLLAND<br />

Marktoften 7<br />

8464 Galten<br />

Tlf. 75 14 06 00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!