27.01.2023 Views

Unikum 01 January Web

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Studentavisen for Agder GRATIS | Januar 2023<br />

DO POLITICIANS EVEN CARE? // NYTT ÅR, NYTT STUDENTHUS! // HOW TO GET BITCHES


Hvorfor<br />

gråter jeg<br />

så mye?<br />

Er det viktig<br />

å ha sex i<br />

studietiden?<br />

Hvordan<br />

håndterer jeg<br />

sjalusi?<br />

Hvordan kan<br />

jeg få mer<br />

selvtillit?<br />

Still anonyme spørsmål til leger, rådgivere,<br />

psykologer, helsesykepleier og fysioterapeuter.<br />

UANSETT HVA DU LURER PÅ...<br />

Spør oss eller se hva andre spør om på sia.no/studenterspor<br />

STUDENTENES<br />

TRENINGSSENTER<br />

50%<br />

STUDENT<br />

RABATT<br />

*Les mer om gjesttrening på spicheren.no


LEDER<br />

BLANKE ARK<br />

Blanke ark. Et typisk norsk utrykk<br />

assosiert med starten på noe nytt,<br />

et nytt forhold, en ny jobb, en ny by<br />

eller et nytt år. Når jeg først skulle<br />

sette sammen denne utgaven, var<br />

egentlig tanken at temaet skulle<br />

være mørke tider, et lite ordspill på<br />

lysere tider. Ikke fordi jeg ønsket<br />

en dyster start på min regi som<br />

ansvarlig redaktør eller fordi jeg<br />

har en forsinket emo-fase, men<br />

fordi vi står ovenfor en periode<br />

hvor det å se lyset i enden av<br />

tunnelen er en uvirkelig drøm. Vi<br />

kommer ut av en verdensdekkende<br />

pandemi rett inn i krig i Ukraina og<br />

en stigende inflasjon med mindre<br />

stigende kompensasjon fra staten.<br />

Det er litt mørke tider, og hva er<br />

skaden i å anerkjenne det? Om<br />

ikke for mørke tider, hvordan<br />

skulle vi gjenkjenne de lyse?<br />

Dette vekker da et savn, en form<br />

for nostalgi tilbake til en periode<br />

hvor ting var roligere, stabile,<br />

ikke bare på verdensfronten, men<br />

også på personlig basis, er det ikke<br />

alltid slik i nye livssituasjoner? Jeg<br />

hadde en liten besettelse på at om<br />

vi bare kunne stå fast i et enkelt<br />

øyeblikk hvor alt virker så perfekt<br />

som mulig hadde ikke det vært for<br />

det beste? Nylig fullførte jeg et spill<br />

som utforsker dette konseptet<br />

med å la tiden stå stille i frykt for<br />

hva fremtiden vil bringe, dette<br />

ene øyeblikket tilsynelatende vår<br />

eneste frelse fra det skremmende<br />

ukjente. Men hva de da taper i det<br />

uendelige nået er fremtiden, om vi<br />

kun eksisterer i et varig øyeblikk,<br />

ofrer vi ikke da fremtiden, uansett<br />

hvilken retning den fremtiden<br />

ville tatt oss? Hvordan kan vi<br />

bevege oss fremover om vi ikke<br />

har motet til å ta neste steg? Jeg<br />

tror alle har opplevd på et eller<br />

annet tidspunkt en frykt for<br />

fremtiden, hva den bringer og<br />

ikke minst, hva den fjerner. Man<br />

har lov å bekymre seg, faktisk<br />

være redd og, men aldri må vi<br />

gi opp motet til å ta neste steg.<br />

Verden beveger seg hver dag, det<br />

endeløse nået et falskt ideal som<br />

ikke eksisterer per naturens lov.<br />

Men vi kan velge å stå stille, leve<br />

i vår egen perfekte boble hvor de<br />

ustoppelige viserene av tid ikke<br />

beveger seg en millimeter. Men<br />

jeg velger å ta neste skritt, bevege<br />

meg inn i det store ukjente. En<br />

ukjent fremtid er bedre enn ingen<br />

fremtid. For hva har vi å leve for,<br />

om ikke et evigvarende håp om<br />

at verden kan bli en bedre plass.<br />

INNHOLD<br />

4 2023 - jeg er klar!<br />

6 Do politicians even care?<br />

9 Poem: New Seasons<br />

10 Kunnskapshullet som unge jenter snubler i<br />

12 <strong>Unikum</strong>‘s Corner of Hidden Treasures:<br />

Ōkami<br />

14 How to avoid getting stiches while<br />

getting bitches<br />

17 Nytt år, nytt studenthus!<br />

21 10 på Uia: what should Østsia become?<br />

24 Working out is not a passion<br />

28 Poduniverset: new year, old me?<br />

30 Filmanmeldelse av «M»:<br />

en morder søker en morder?<br />

32 Oppskrift: Billig og god nuddelsuppe<br />

34 Short-story: Arguably the best feeling<br />

35 <strong>Unikum</strong>: We are recruiting<br />

Tobias Klausen<br />

redaktor@unikumnett.no<br />

4843 1050<br />

UTGITT AV: Studentavisen <strong>Unikum</strong>, ved Universitetet i Agder<br />

POSTADRESSE: Serviceboks 422, 4604 Kristiansand S<br />

BESØKSADRESSE: Universitetsveien 24, 4630 Kristiansand S<br />

ORG.NR.: 984 544 677<br />

TELEFON: 911 45 962<br />

EPOST: redaktor@unikumnett.no<br />

NETTSIDE: unikumnett.no<br />

TWITTER: twitter.com/unikumnett<br />

FACEBOOK: facebook.com/studentavisenunikum<br />

INSTAGRAM: instagram.com/unikumnett<br />

Publisert Januar 2023<br />

Utgave nummer <strong>01</strong><br />

<strong>Unikum</strong> er studentavisen ved Universitetet i Agder og andre<br />

institusjoner tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder. Avisen er<br />

politisk og religiøst uavhengig, og blir drevet på frivillig basis.<br />

<strong>Unikum</strong> følger Vær Varsom-plakaten og redaktørplakaten. Føler<br />

du deg urettferdig behandlet eller på noen måte uriktig fremstilt<br />

av <strong>Unikum</strong>, ber vi deg kontakte redaksjonen.<br />

Redaksjon:<br />

ANSVARLIG REDAKTØR :<br />

Tobias Klausen<br />

REDAKTØRER:<br />

Nettredaktør<br />

Nyhetsredaktør<br />

Kulturredaktør<br />

Fotoredaktør<br />

Debattansvarlig<br />

GRAFISK ANSVARLIG:<br />

Mariana Rodrigues Sena<br />

FORSIDE:<br />

Anjali Mariampillai<br />

Embla Eskilt Hagalisletto<br />

Evgeniia Kadyrova<br />

Johan Pedersen Betsi<br />

JOURNALISTER/SKRIBENTER:<br />

Anjali Mariampillai, Embla Eskilt Hagalisletto, Halvor Nyhus<br />

Hagen, Ida Marie Bruun,Ingrid Nordvik Krossbakken,<br />

Janne Kathinka Fongen, Johan Pedersen Betsi, Mattias<br />

Johannessen, Paul-Daniel Golban, Thomas Torgersen<br />

Bråttum, Tobias Klausen, Vilde Hagen Svanberg<br />

FOTOGRAFER:<br />

Ingrid Norvik Krossbakken, Sandra Victoria Eriksson<br />

DESKEN:<br />

Alexander Horpestad, Anjali Mariampillai, Embla Eskilt<br />

Hagalisletto, Halvor Nyhus Hagen, Jasminemarie Ramos, Johan<br />

Pedersen Betsi, Mariana Rodrigues, Mattias Johannessen,<br />

Paul-Daniel Golban, Ricke-Karia Vikingstad, Thomas Torgersen<br />

Bråttum, Tobias Klausen, Åshild Magnesen<br />

KORREKTUR:<br />

Alexander Horpestad, Ida Marie Bruun, Janne Kathinka Fongen,<br />

Johan Pedersen Betsi, Martin Hoftun, Ricke-Karia Vikingstad,<br />

Sandra Victoria Eriksson, Tobias Klausen, Vilde Hage Svanberg<br />

DAGLIG LEDER:<br />

Halvor Nyhus Hagen<br />

TRYKKING:<br />

Bjorvand & Co<br />

OPPLAG:<br />

450<br />

JANUAR 2023 UNIKUM NR 1 3


MENINGER<br />

2023 – jeg er klar!<br />

Janne K. Fongen<br />

Skribent<br />

Foto: AdobeStock // juliasudnitskaya<br />

3-2-1 Godt nyttår!! Det skåles, klemmes, ønskes, ringes og feires. Endelig er 2023 her. Et flunkende<br />

nytt år. Hva skal du bruke året til? Har du satt deg noen nyttårsforsetter?<br />

Det finnes mange meninger om nyttårsforsetter. Noen mener det<br />

er en fin ting, andre mener at det setter urealistiske krav til en selv.<br />

Uavhengig om hva man synes om nyttårsforsetter, er det å kunne<br />

sette seg mål – og nå dem – en viktig ferdighet, nesten uansett alder.<br />

Om målet ditt for det nye året er stort eller lite, kortsiktig eller<br />

langsiktig, er det et par ting man bør tenke på når det kommer til<br />

nyttårsforsetter – og mål generelt. Målene bør nemlig være SMARTE<br />

– det gjør det faktisk lettere å nå dem. Men først, hvorfor bør vi sette<br />

oss mål?<br />

-En beskrivelse av et ønsket, fremtidig resultat.<br />

Slik beskriver Stenberg et mål. Mål kan være store eller små,<br />

langsiktige eller kortsiktige. Du kan sette deg mål for dagen, uka –<br />

eller hele året. Mål skal gi retning, og SMARTE mål gjør det mulig å<br />

finne ut av om du er på rett vei mot drømmelivet ditt eller ikke.<br />

Tro det eller ei – hjernen er med deg!<br />

Ved utforming av mål gir du hjernen din beskjed om hva du vil<br />

oppnå, og hjernen – den vil hjelpe deg med å fokusere på det som er<br />

viktig for målet ditt. Ganske kult, ikke sant? Har du noen gang lært<br />

deg et helt nytt ord, og plutselig føler du at du hører ordet hele tiden?<br />

Sannsynligvis har du hørt det like mange ganger før, men bare ikke<br />

lagt merke til det. Fortell hjernen hva du vil oppnå – og den hjelper<br />

deg på vei!<br />

Målet er DITT<br />

Dette er faktisk helt avgjørende – målet bør være ditt. Kun ditt! Du<br />

trenger ikke bli noe supermenneske i 2023. Jobb med noe du synes<br />

virker moro og givende – og for Guds skyld – gjør det for deg selv, ikke<br />

for å please andre! Har du faktisk lyst til å spise mindre snop, eller er<br />

det noe samfunnet forteller deg at du bør gjøre? Er det sistnevnte –<br />

dropp målet. Sett deg et annet!<br />

SMARTE mål – hva er greia?<br />

Bruk huskeregelen SMARTE når du setter deg et mål. Sett deg et<br />

spesifikt (konkret) mål; «Jeg skal begynne å trene». Videre bør målet<br />

være målbart; «Jeg skal trene 2 ganger i uka». Gjør målet ambisiøst og<br />

utviklende – la det være noe du må strekke deg litt etter. Tenk gjennom:<br />

er målet realistisk? Om du aldri har trent før er kanskje trening 6<br />

ganger i uka litt mye? Sist, men ikke minst, er det viktig at målet er<br />

tidsbestemt: «Jeg skal trene to ganger i uka frem til sommerferien».<br />

Next step – lag delmål!<br />

Forsøk å dele målet inn i mindre delmål, eller trinn. Det gjør det<br />

enklere å se om du er på rett vei mot å nå målet ditt, eller om du bør<br />

endre fremgangsmåte. Evaluer etter at du har gått det første trinnet.<br />

Still deg selv spørsmålene: Hvordan gikk det? Er jeg på rett vei? Må jeg<br />

gjøre noe annerledes? Må jeg gjøre om på målet mitt? Juster eventuelt<br />

målet ditt. Gå det neste trinnet – og evaluer på nytt!<br />

HURRA – feire deg selv!<br />

Husk å feire deg selv når du når delmålene dine.<br />

Nyttårsforsetter og måloppnåelse<br />

Vær realistisk! Bruk nyttårsforsetter til å trene måloppnåelse. Det<br />

handler ikke egentlig om hva målet er, men at du blir god på å nå<br />

målene du setter deg! Lærer du deg å nå målene du setter deg, får du<br />

til det aller meste i livet!<br />

Det bittelille supertrikset<br />

Hvor mange ganger har du glemt nyttårsforsettet ditt i slutten av<br />

året? Sannsynligvis ganske mange ganger. Gjenta målene for deg<br />

selv – så hjelper hjernen deg med å fokusere på det. Heng dem opp<br />

på do, sett det øverst på notatlista di eller sett det som påminnelse i<br />

kalenderen. Enda bedre: fortell målene til en venn du stoler på og be<br />

hen spørre deg om hvordan det går med målet ditt jevnlig! Gi vennen<br />

din tillatelse til å være litt streng med deg.<br />

Jeg har troen på deg, jeg!<br />

4


SMARTE-mål<br />

Spesifikk<br />

Målbart<br />

Ambisiøst<br />

Realistisk<br />

Tidsbestemt<br />

JANUAR 2023 UNIKUM NR 1 5


OPINION<br />

DO POLITICIANS<br />

EVEN CARE?<br />

Thomas Thorgersen Bråttum<br />

Skribent<br />

Illustrasjon: AdobeStock // pict rider<br />

Trust is a two-way street only one party has established – and it<br />

is not the political one – it is us. Certainly, politicians care (about<br />

power, influence, and reputation (and money)). Just because we give<br />

away our trust to politicians, it does not mean that they owe us their<br />

trustworthiness. We want, and need, politicians to reciprocate our<br />

desires through concrete actions. The trust – and hope of care – we<br />

give is often, more than not, an illusion we have made up with that<br />

hope. Without hope, no desires (?). Our affirmatively constructed<br />

expectations are the second side to the same coin of the destruction<br />

of trust of care.<br />

Everyone agrees to disagree about politics. No matter your political<br />

side, you almost certainly disagree about what the ‘other’ side does,<br />

says and represents – because it goes against your own identity (the<br />

social one, not the philosophical one, which is more complex).<br />

We like to think that there is a strong link between what we think we<br />

observe and reality. However, this is wrong – humans are limited as<br />

creatures. We interpret the world through senses – which<br />

construe (often<br />

misinterpreted and hence flawed)<br />

flows of thoughts. We become what we<br />

think,<br />

rather than how we think. Our lives are<br />

formed<br />

by our senses and thoughts. Hence, our<br />

reality is good or bad depending on those<br />

aspects. What we assume to be good or<br />

bad is thereby made on the basis of what<br />

we perceive – not what actually is the<br />

case. Things subjectively ‘appear’ to be good<br />

or bad, right, or wrong – but things objectively in<br />

themselves are independent of their own nature.<br />

How we perceive reality is just a temporary,<br />

fragmentary experience of the existence<br />

of our thoughts, perceptions, and<br />

senses.<br />

However, politics is a place<br />

full of disarray – both for the<br />

people involved in it and<br />

its ‘outsiders’. Opinions,<br />

perspectives,<br />

assertions, and<br />

postulates get<br />

6


thrown into political debate, shaken around, and thrown out again<br />

without tangible change created– well, that is often how ordinary<br />

people experience the political scene.<br />

For those reasons, people don’t feel, think, and believe that politicians<br />

care – either because they overlook the ‘real’ problems people face<br />

or because the politicians in power deviates from the voters’ (world)<br />

view. Feeling overlooked by those the population entrusted with<br />

power is not a good feeling and experience – especially if one is<br />

suffering.<br />

So, maybe – and this may sound controversial – people, and not the<br />

politicians, should look in the mirror and change how we see things,<br />

experience things, what our opinions, perspectives, assertions, and<br />

postulates about the world are (obviously, politicians should get<br />

their act together to create a better community --and society-- too)?<br />

Democracy is a system – which we have discovered – that relies on<br />

trust, and which is always open to abuse by individuals who seek<br />

power or want to exploit it. In our hope, and perhaps desire, to<br />

trust that politicians care, we need to undertake a leap of fate. This<br />

‘leap’, however, does not bind politicians to their promises in any<br />

legal way. It can at most predetermine socially excepted policies<br />

for politicians to undertake. However, expectations are far from<br />

always met. If expectations aren’t met, people’s trust may decline;<br />

politicians become fraudulent. This decline happens not because<br />

of the general choice of trusting but is instead a result of people in<br />

positions of power which are perceived as untrustworthy.<br />

The experience of ignorance distorts our concept of truth. Either we<br />

expect too much or too little. If ‘facts’ get conflated with opinions<br />

– or bullshit – we get a political discourse which harms everyone.<br />

As Harry Frankfurt – the author of “On Bullshit” – explains, liars<br />

assert something false, which they know is not true. The ‘bullshitter’<br />

however, does not care about what and how they say things – they<br />

just make statements up to fit their own purpose. In today’s climate<br />

people feel and, maybe, expect politicians to lie or – even worse –<br />

bullshit.<br />

What we expect becomes a ‘game of hope’ instead of real hope. We<br />

need to trust politicians to express the ‘truth’ – that their information<br />

is honest, real, and ‘objective’. Within a democracy, a small bulk of<br />

people need to be trusted. If not, millions, perhaps more, people<br />

may suffer. Hence, we partake in a ‘game of hope’, in which we<br />

desperately desire and feel the need to trust those in power. What<br />

they say, must then be facts. However, this ‘game of hope’ when<br />

coupled with the reality of distrust amongst the general population<br />

towards politicians creates a difficult paradox within democracies.<br />

We must trust politicians’ words and promises to elect the ‘correct<br />

political candidates.’ However, them falling short means we choose<br />

not to.<br />

Often, we feel, believe, and think that politicians lie to us because<br />

they don’t keep the words and promises that they declare in various<br />

speeches, party-programs, or campaign. We like to think that a policy<br />

is fact-based; unfortunately, facts don’t create policies – politicians<br />

do. Language is a universal tool, which is constructed by humans<br />

over centuries – and language can – and will – be manipulated.<br />

How we interpret words and thoughts gives meaning to what we<br />

hear – that again justifies what we believe. We like to justify our<br />

justifications – if not, why have opinions, assertions, perspectives,<br />

and postulates?<br />

What if – I know it´s a lot to demand, but… – we change our way<br />

of seeing the world. Maybe our opinions, assertions, perspectives,<br />

and postulates are so engrained that it makes it difficult to look<br />

ourselves in the mirror and try to think and live differently. Perhaps<br />

the problem is in ourselves, in a much broader sense then what we<br />

hope for. Our mind is shaped by the outside world, which shapes<br />

our interior thoughts – that we get from using our (limited) senses.<br />

What we should know, or at least contemplate, is that we don’t live<br />

in a ‘perfect’ world. All of us, and especially ‘ordinary’ people, feel<br />

that the way the system and politicians (don’t) work, derives us from<br />

our more basic needs.<br />

Democracy is not the best system of government, but it is the least<br />

evil. As John F. Kennedy said: “ask not what your country can do for<br />

you – ask what you can do for your country”. Perhaps what we can<br />

do is leave more leeway. Do not take promises as guarantees (do<br />

not take promises at face value). They are after all, simply attempts<br />

at buying our votes. We must see that the system is rotten from<br />

within. We are a commodity used by politicians to get in power.<br />

And although a sinister view, I believe that it can ironically lead to<br />

optimistic results. Low expectations allow for surprising outcomes<br />

if politicians do decide to stick to what they say they will. I want to<br />

emphasize again; this is not an attempt to turn a blind eye to the fact<br />

that the real issue is politicians and fraudulent promises and frankly<br />

lies. This is an emphasis on the fact that they lie to us as we have the<br />

power in determining the extent of their power. This is an attempt<br />

to say that perhaps, we can in part reclaim our power by at least<br />

expecting our dashed hopes and dreams.<br />

The experiences we meet require overcoming obstacles, achieving<br />

goals, and fulfillment of needs. We like to make up our own meaning,<br />

understanding, and explanation regarding particular matters and<br />

promises that politicians proclaim – if they are too complex, we solve<br />

it by making tentative and inconsistent explanations concerning the<br />

matter at hand. In other words, we generate simple, subjective, and<br />

intuitive justifications based on our ‘common experience’, which<br />

objectively were never there.<br />

Humans have the tendency to essentialize the conceptual<br />

understanding of words, thoughts, and senses – which is incompatible<br />

with what the ‘true’ content of words, thoughts, and senses are. Our<br />

idea of the world and how we interpret it is sufficient for navigating<br />

daily life – however, this is often counterintuitive by virtue of how<br />

the world indeed works.<br />

The truth is harsh, but it is us voters who continuously chose to<br />

entrust and hope that this time things will be different. Sometimes<br />

they are, but the even harsher truth is that most likely when<br />

things are for once done well, it is for the self-benefit of politicians<br />

themselves in one way or another.<br />

JANUAR 2023 UNIKUM NR 1 7


TILBUDSGUIDEN<br />

AKTIVITETER<br />

BRILLER<br />

KULTUR<br />

TAXI<br />

AVIS<br />

Brilleland Sandens senter<br />

Tollbodgata 14<br />

4611 Kristiansand<br />

Tlf: 38072430<br />

www.brilleland.no<br />

Fast studentpris på synsprøve, kun 550,-<br />

• 50% på alle livsstilsglass ved kjøp av<br />

komplett brille<br />

• 15% på komplett brille<br />

• 15% på alle solbriller<br />

Start årsabonnement på «Linser Alt<br />

Inkludert», vårt linseabonnement – få<br />

valgfri vare/produkt til en verdi av 1500,-<br />

(12. mnd binding)<br />

Cinemateket i Kristiansand<br />

Adresse: Kongensgate 6<br />

Filmprogram:<br />

www.krscinematek.no<br />

Helt nye kinofilmer og gamle favoritter<br />

fra hele filmhistorien!<br />

2-3 filmvisninger per uke i<br />

vår/høst-sesongen.<br />

Billett kr. 70,-<br />

REISE<br />

50 % studentrabatt på Morgenbladet<br />

Bestill her:<br />

www.morgenbladet.no/student<br />

Kontakt oss:<br />

abo@morgenbladet.no<br />

23 36 05 00<br />

www.morgenbladet.no<br />

TILBUDSGUIDEN<br />

–<br />

FOR<br />

STUDENTEN<br />

DATA<br />

BADELAND<br />

5% studentrabatt på Mac<br />

Infografikk AS - Apple Premium Reseller<br />

Tangen 8<br />

4608 Kristiansand<br />

bad@aquarama.no<br />

Tlf: 38 60 20 20<br />

www.aquarama.no<br />

Velkommen til Aquarama Bad & Spa.<br />

Svømming er en god og variert<br />

treningsform – bli medlem for kun 450,-<br />

/mnd. Vi har mange gode student- og<br />

medlemsfordeler.<br />

Hver onsdag klokken 12.00-15.00 er det<br />

student spa. Unn deg selv litt luksus i<br />

studietiden og ta turen innom våtspa. Bli<br />

så lenge du vil! Kun 125,-<br />

Husk gyldig studentbevis.<br />

Tilbudsguiden<br />

Gode tilbud<br />

til studenter<br />

i Agder<br />

Kvadraturen<br />

Henrik Wergelandsgate 16<br />

4612 Kristiansand<br />

Sørlandssenteret<br />

Barstølveien 29<br />

4635 Kristiansand<br />

Sarpsborg<br />

Hundskinnveien 94<br />

1711 Sarpsborg<br />

www.infografikk.no<br />

hei@infografikk.no<br />

Husk gyldig studentbevis!<br />

FORENING<br />

Tilbudsguiden<br />

TANNLEGE<br />

Din lokale tannlege i Kristiansand<br />

sentrum<br />

DMDL Tannklinikk<br />

Festningsgata 39 ,1 etasje<br />

4611 Kristiansand<br />

post@dmdl.no<br />

Tlf: 940 99 933<br />

Book time online på www.dmdl.no<br />

Undersøkelser med sjekk og rens av<br />

tenner kr 499,- Vi har 20% studentrabatt<br />

ved all behandling. Mulighet for<br />

delbetaling.<br />

Tilbudsguiden<br />

Gode<br />

tilbud<br />

til<br />

studenter<br />

i<br />

Agder<br />

Vi tilbyr akutt time i 24 timer i 365<br />

dager!<br />

8


New Seasons<br />

POEM<br />

Paul Daniel Golban<br />

Writer<br />

Illustration: <strong>Unikum</strong> // Eva Nemeș<br />

The heart opens heavily<br />

It’s like there is no muscle memory anymore<br />

Everything changed within<br />

The rain and the snow formed new seasons<br />

To live in, to live by<br />

But when you go back to them<br />

The heart opens heavily<br />

Covered in snow and being rained upon<br />

I saw myself as panorama –<br />

The heart pouring red rain<br />

JANUAR 2023 UNIKUM NR 1 9


MENINGER<br />

Kunnskapshullet som<br />

unge jenter snubler i<br />

Ida Marie Bruun<br />

Skribent<br />

Illustrasjon: AdobeStock // 9dreamstudio<br />

I slutten av 20-årene ble jeg diagnostisert med PCOS, en<br />

hormonell kvinnesykdom som kan føre til infertilitet og<br />

overvekt. 15% av kvinner i fertil alder rammes, men<br />

før jeg selv fikk diagnosen hadde jeg knapt hørt om<br />

den. Jeg hadde tidligere fått beskjed av min mannlige<br />

lege om at mine underlivssmerter trolig var luft<br />

i magen, og at det var helt normalt at jeg gikk<br />

mange måneder uten mensen.<br />

Da jeg fikk diagnosen følte jeg meg<br />

ødelagt, som om noe eksistensielt ved<br />

min kvinnelighet og mitt vesen var knust.<br />

Kroppen min virket ikke. Jeg syntes synd<br />

på partneren min. Men jeg var samtidig<br />

lettet, for når man vet hva problemet er så<br />

kan det kanskje repareres. Jeg følte at jeg<br />

ikke var alene lenger, jeg kunne få veiledning<br />

og støtte av helsevesenet. Der tok<br />

jeg feil.<br />

Vi har alle hørt at forskningen<br />

på kvinnehelse er mangelfull<br />

og henger langt bak. Enda lenger<br />

tid tar det før ringvirkningene av<br />

forskningen når legekontoret ditt. Rådene<br />

jeg fikk var at jeg burde begynne på<br />

hormonell prevensjon, og at jeg burde<br />

gå ned i vekt. Men et av kjennetegnene<br />

til PCOS er at det er vanskelig å g å<br />

ned i vekt, og for mange går tallet<br />

bare<br />

oppover, selv om de gjør alt riktig. Jeg spurte<br />

både legen og gynekologen min om dette. Hvordan kan<br />

jeg gå ned i vekt? Gynekologen kunne ikke svare. Legen<br />

min rådet meg til å trene så mye som mulig, og spise så<br />

lite jeg klarte. Ut ifra det lille jeg hadde lest om PCOS<br />

da jeg fikk diagnosen, virket det helt feil. Flere kilder<br />

oppga at overtrening og for lite mat kunne ødelegge for<br />

hormonsystemet. Mange kilder rådet forresten også til<br />

å slutte med hormonell prevensjon, for å ikke forstyrre<br />

systemet enda mer. Legen ga meg altså helt feil råd.<br />

Hormoner er en utrolig sentral del av<br />

hvordan vi fungerer som mennesker.<br />

Ikke bare for de som strever med<br />

ulike kvinnesykdommer, men<br />

for alle. Blant annet tarmen,<br />

binyrene, blodsukkeret og<br />

hormonene henger tett<br />

sammen og påvirker<br />

hverandre. En hormonell<br />

ubalanse påvirker ikke bare<br />

vår reproduktive helse, men<br />

også temperaturregulering,<br />

humør,<br />

sultfølelse,<br />

fordøyelse, og hår, hud, vev og<br />

organers funksjoner. Når noe i<br />

kroppen vår påvirker så mye av<br />

vårt liv og vår funksjon, er det veldig rart<br />

at vi ikke har lært mer om dette på skolen- at dette<br />

ikke er allmennkunnskap. Enda merkeligere<br />

er at legene ikke vet nok om PCOS.<br />

En lege fortalte ei ung jente jeg snakket<br />

med at hennes PCOS skyltes overvekt. Det<br />

er ikke sant, PCOS er medfødt. Men for lite<br />

søvn, stress, giftstoffer i produktene vi bruker, en passiv<br />

livsstil og feil (eller for lite) mat – ting som også kan<br />

føre til overvekt – trigger ofte symptomene og plagene<br />

som følger med. Vi bør derfor alle konsentrere oss om<br />

å ta vare på de underliggende forholdene som bidrar<br />

til å forstyrre hormonene våre, i stedet for å prøve å<br />

skjule dem med p-piller og intens slanking – som bare<br />

stresser kroppen mer. Mye av samfunnets fokus er på<br />

fitness, strenge dietter, kroppsbygging, vekt og på tall<br />

10


og resultater. Det er helt feil fokus som ikke hjelper de<br />

underliggende årsakene, og for mange pasienter fører<br />

det uansett til en ond sirkel av skam, som bare forverrer<br />

dårlige vaner.<br />

Utrolig mange unge jenter snubler og faller i dette<br />

kunnskapshullet, og blir liggende i en kald og skitten<br />

grøft av ensomhet, helseplager, press, skam og forvirring<br />

over egen kropp, uten å forstå hvorfor. Mange blir<br />

ikke trodd eller tatt på alvor. Mange av plagene som<br />

tyder på at noe ikke stemmer, blir normalisert<br />

fordi de er vanlige. Men at noe er vanlig gjør det<br />

ikke normalt. Det er overveldende, imponerende<br />

og trist å tenke på hvilke kroppslige og mentale<br />

utfordringer mange kvinner må stå i alene og<br />

tåle over mange år.<br />

Det skjer heldigvis en liten revolusjon, en<br />

folkeopplysning. Stadig flere helseinfluensere<br />

som Well by Siri, sprer informasjon om<br />

hormonbalanse og livsstil, og bøker som<br />

Hormoner i balanse av Martina Johansson<br />

bidrar også til spredning. Kvinnehelse er satt<br />

på agendaen. Endelig! Det skjer mye forskning<br />

på kvinnehelse, og det siste orden har media<br />

satt søkelys på dette. Men det er nok lenge til<br />

legen din tilegner seg kunnskap om ernæring,<br />

livsstil, stress og nervesystemet når de skal<br />

behandle din reproduktive helse.<br />

Jeg er ingen ekspert og kan ikke gi konkrete<br />

helseråd, men jeg kan råde alle <strong>Unikum</strong>s lesere<br />

til å gjøre research og bli mer bevisst på egen<br />

hormonell helse. I stedet for å sette oss<br />

resultat-baserte mål om kg og cm dette<br />

året – hva om vi heller setter oss som<br />

mål å ta like godt vare på oss selv,<br />

som vi tar vare på vår egen venn,<br />

barn eller forelder? Som forelder<br />

eller barnevakt ville vi ha sørget<br />

for nok mat, nok<br />

søvn og frisk luft<br />

for barnet. Er<br />

ikke du verdt like<br />

mye som et barn?<br />

Jeg håper at det i<br />

fremtiden ikke vil være<br />

kvinnen selv som fullt og<br />

helt må finne ut av sin egen<br />

kropp! Frem til da er jeg glad<br />

for å kunne stå sammen med<br />

mange kloke og sterke kvinner, og<br />

vite at jeg ikke er alene.<br />

JANUAR 2023 UNIKUM NR 1 11


CULTURE<br />

UNIKUM‘s<br />

Corner of HiddenTreasures<br />

<strong>Unikum</strong>’s Corner of Hidden Treasures is a column in which <strong>Unikum</strong> recommends<br />

pieces of media they believe more people should know and love.<br />

Tobias Klausen<br />

Editor in Chief<br />

Illustration: AdobeStock // ヨーグル<br />

Ōkami<br />

The Playstation 2 saw a lot of classics within the<br />

action-adventure genre, never quite rivaling that of<br />

Nintendo’s magnum opus “The Legend of Zelda”, but<br />

still providing a lovely breadth of action-adventure<br />

goodness on the console with “Jak & Daxter”, “Sly<br />

Cooper” and “Ratchet & Clank” amongst others.<br />

Coming in at the last moments of the Playstations 2’s<br />

lifespan is a classic that went underneath the radar<br />

of a lot of avid gamers, either due to poor timing<br />

or maybe simply because it did not carry the same<br />

appeal as the aforementioned games, that is Ōkami<br />

Ōkami is an action-adventure game initially released<br />

in 2006 for the Playstation 2, however, has been<br />

ported to numerous consoles, even current gen in<br />

an HD remaster. As you might have grasped from<br />

the promotional art, the game is heavily inspired by<br />

Japanese culture, especially Japanese mythology,<br />

many characters sharing similarities and name with<br />

well-known character from said mythology. You’re<br />

playing as Amaterasu, the goddess of sun, who has<br />

descended to the mortal realm shaped as a wolf to<br />

save the people of Kamiki Village from the evil serpent<br />

Orochi. What makes the game unique is that to solve<br />

many of its puzzles and enemy encounters you will<br />

have to call upon the power of the Celestial Brush,<br />

drawing shapes to manifest them into the material<br />

world. This gameplay element works fantastic and<br />

never breaks up the pacing in the overworld or in<br />

battle and provides the game with a stylish flare<br />

that sets it apart from its competitors (as if the art<br />

direction and story doesn’t already).<br />

So why have I claimed an entire page just to gush<br />

to you about this game? It looks like, how do<br />

the professionals say it, “Weeb shit”. Despite its<br />

Japanese background, it doesn’t dwell into typical<br />

Japanese tropes and artstyles, spouting unique celshaded<br />

graphics reminiscent of a moving watercolor<br />

painting, that despite releasing over 15 years ago,<br />

still hold up amazingly well today, something the<br />

HD port has proven which only ups the resolution<br />

and supporting wide screen. The gameplay loop<br />

is reminiscent of The Legend of Zelda, exploring<br />

a world, advancing the story, finding, and solving<br />

dungeons while acquiring new powers and abilities<br />

and defeating bosses. But as Zelda has proven, it’s<br />

a formula that works. Why change the recipe if the<br />

result is delicious? And with the combat/puzzle<br />

system with the Celestial Brush, Ōkami proves itself<br />

as its own distinctive entry in the genre and not just<br />

a good-looking copycat.<br />

The brilliance of Ōkami lies not only in its gameplay<br />

and art direction, but in every single department. The<br />

story starts out with the usually tropes of a heroine<br />

story, but as the game continues, the story develops<br />

into something both intriguing and emotional. This<br />

is further heightened by the incredible score which<br />

captures every single emotion it sets out to do,<br />

epic battles, wide planes, suspenseful sequences<br />

and touching moments. I still occasionally listen to<br />

the soundtrack from time to time, marveling in its<br />

12


illiance. Every element works in perfect harmony to create a masterpiece of a video game.<br />

If you consider yourself a person who enjoys The Legend of Zelda, Sly Cooper, or games within the genre,<br />

kami will definitely be up your alley. If you haven’t tried an action-adventure game before, Ōkami is beginner<br />

friendly, the only downside, you might be setting the bar a bit too high for every other game within the genre<br />

you play. Even after the credits roll, the game will stick with you for some time, either it be the numerous<br />

collectibles you can find or simply the amazing moments the game dishes out, it’s an amazing experience,<br />

one I recommend everyone to try out!<br />

JANUAR 2023 UNIKUM NR 1 13


SATIRIKUM<br />

HOW TO AVOID GETTING<br />

stiches<br />

Henrik<br />

The Top G<br />

Foto: AdobeStock // irontrybex<br />

Halla boyz, Henrik her! Ute i streetsa kjenner dere meg kanskje best som The Top Alpha G. Er du dame kjenner du meg kanskje best som<br />

Toxic (som er slang for god fitteslikker). Dette er nok noe dere boyz syns er jævlig keegt og beundringsverdig. Likevel har jeg mange<br />

fiender der ute. Fiender som hater at jeg tar alle chicksa. Fiender som vil skade The Top G!! Men jeg forstår de godt. Det er tross alt ikke<br />

min feil at damene dropper på kne (der de hører hjemme) like hardt som jeg dropper sicke beats i helgene.<br />

Jeg kan likevel innrømme at det noen ganger er kjedelig å ikke ha noe konkurranse når jeg er ute og jakter høne. Et par ekstra ulver<br />

hadde bare gjort meg mer blodtørstig. Derfor har jeg lagd en liten liste til dere boyz på 8 punkter om hvordan også dere kan få like mange<br />

bitches som Henrik. Jeg har valgt å kalle listen «How to avoid getting stiches while getting bitches (av Henrik)»:<br />

Steg nummer 1: Get fit(te)<br />

Er det en ting chicksa ikke klarer å motstå så er det menn som<br />

trener. Steg nummer 1 for å skaffe flere bitches er derfor å<br />

begynne å trene slik at du får en smooooooth kropp. Damene<br />

digger veltrente armer og mage. Og ikke glem å tren rumpa!<br />

Gutta vil alltid backe en veltrent rumpe.<br />

For det beste resultatet vil jeg anbefale å inhalere en stor mengde<br />

av proteinpulver hver dag. For raskere inntak vil jeg også anbefale<br />

litt proteinpulver under forhud. Det gir et spesielt kick og en smak<br />

av sjokolade som damene digger!<br />

14


while getting bitches<br />

Steg nummer 2: Lukt som en alfa!<br />

Før man skal ut på rypejakt er det viktig at man både ser og<br />

lukter freeeeesh. Damer blir tiltrukket av menn som lukter som<br />

SKIKKELIG menn. Derfor velger jeg å bruke en god boks med Axe<br />

bodyspray før jeg drar ut. I følge boksen varer lukta i 48 timer som<br />

betyr 2 døgn hvor damene surrer rundt meg som små irriterende<br />

(men deilige) bananfluer.<br />

Steg nummer 4: Bruk tid på å tilbe Andrew Tate<br />

Det siste jeg gjør før jeg forlater huset er å bruke en halvtime på<br />

Hustlers University for å minne meg selv på at kvinner faktisk kun<br />

er objekter og at jeg egentlig bør dedikere tiden min til å henge med<br />

boyza. Videre står jeg og banner høyt foran speilet fordi Andrew<br />

Tate er tatt av Matrix for å virkelig hisse meg selv opp før jeg slår<br />

meg løs på byen. Viktig å være litt aggressiv når man skal ut og<br />

fange chicks!<br />

Steg nummer 3: Velg et smooth antrekk<br />

Valg av antrekk er kanskje det som vil transformere deg fra en gutt<br />

til en MANN. For tiden er hvite skinny-jeans et must når man er<br />

på byen. Buksene skal sitte så trangt at det akkurat gjør litt vondt<br />

i testiklene. Det er også en fordel at de er hull på knærne. Da vil<br />

boyza forstå at du tilbringer mye tid på alle fire og da skjønner de<br />

at de ikke skal fucke med deg! Personlig har jeg alltid skrubbsår<br />

på begge knærne for å virkelig symbolisere at jeg er en Top G.<br />

Fullfør antrekket med en svart t-skjorte med så stor utringing at<br />

man akkurat ikke kan se niplene dine, et Gucci-belte som ruinerte<br />

moren din og noen Swaggy solbriller. Faen, da blir du deilig bro!<br />

Steg nummer 5: Find the right bitch<br />

Det er når du har kommet deg ut på byen at jakten virkelig starter.<br />

Fiskedammen kan i noen tilfeller virke stor med alt for mange fisk.<br />

Det er derfor viktig at du bruker god tid på å velge riktig bytte.<br />

Personlig går jeg alltid for damene som er digge men samtidig litt<br />

stygge. Å pule dama vil da også være veldedighet, noe som er bra<br />

for verden. Likevel er det viktig å ALDRI pule en blåhåret feministfaen<br />

som aldri klarer å holde kjeft om «likestilling» og «Me-too».<br />

Kom deg tilbake på kjøkkenet, din freak!<br />

JANUAR 2023 UNIKUM NR 1 15


Steg nummer 6: Hvordan forføre dama<br />

Når du endelig har fått napp på ei digg (men samtidig stygg) dame<br />

så gjenstår det bare å dra hun inn med fiskestanga. Er det noe<br />

damer digger så er det en mann som kan danse. Gjerne still deg<br />

noen meter fra henne sånn at du ikke virker for desp (desp er<br />

cringe). Begynn så å danse ved å jokke sakte frem og tilbake med<br />

hoftene. Sammen med dine hvite skinny-jeans vil dette være jævlig<br />

sexy og hun vil mest sannsynlig gå rett bort til deg. Når dama er<br />

nærme nok kan du begynne å hviske deilige sjekkereplikker inn i<br />

øret hennes. Det er faktisk ingen chick som vil motstå deg når du<br />

sakte beveger deg inn mot øret hennes og hvisker med litt for tung<br />

pust: «Er du elektrisitet? For alt jeg vil er å få deg til en billig penge»<br />

eller «Om jeg er en hund er du en hundefløyte, for du får meg til å<br />

komme». Trust me bro, damene kommer til å falle som fluer for<br />

deg.<br />

Steg nummer 7: Victory!<br />

CONGRATZ BRO! Du dro dama i land og hun stakk hjem med deg! Det<br />

vanskelige er nå over og det er på tide å starte på sjarmøretappen<br />

hele veien til soverommet ditt. Husk at alle damer syns det er sykt<br />

usexy med rent sengetøy, så husk at du aldri må bytte på senga før<br />

et ligg. Er ingenting mer alfa enn et gult putetrekk og lukten av<br />

digg svette!<br />

Like viktig er det viktig å huske på at de fleste damer elsker å spille<br />

kostbar. Det er derfor normalt at hun plutselig begynner å si nei til<br />

sex. Et nei til sex vil imidlertid ikke ha noe å si siden hun ble med<br />

deg hjem, så kos deg bro!<br />

Steg nummer 8: Om du blir rejected<br />

Det er likevel ikke til å legge skjul på at man ikke er like heldig hver gang man prøver å bænge en chick. Noen damer liker å spille alt for<br />

kostbare på byen. Men det er ikke noe å bli sur for. Hun har helt sikkert klamydia uansett. Eller så er hun en jævla feminist! Da er det<br />

best å holde seg unna...<br />

Det er i sånne situasjoner at det er viktig at vi boyz passer på hverandre. Dette er nemlig en ypperlig mulighet for oss å trene på å bænge<br />

hverandre sånn at man er godt forberedt når man møter ei digg rype senere. En bro som vil øve på sin flørting, kyssing eller humping<br />

med meg vil jeg aldri si nei til.<br />

GUTTA BACKER ALLTID!!!!<br />

16


AK TUELT<br />

NYTT ÅR,<br />

NYTT STUDENTHUS!<br />

Tobias Klausen<br />

Ansvarlig redaktør<br />

Mattias Johannessen<br />

Skribent<br />

Foto: <strong>Unikum</strong> // Sandra Victoria Eriksson<br />

Et nytt år har startet og folk har satt seg nye håp og forventinger for<br />

året. Noen går nok i oppfyllelse, andre havner i søppelbøtten, men<br />

det er ett vedvarende prosjekt som nå har vært i gang i bakgrunnen<br />

i over et år, og som snart er klar til å åpnes i studieåret 2023/2024:<br />

det nye studenthuset i Kristiansand. For dem som ikke vet hva dette<br />

innebærer, så åpnes et nytt studenthus for alle studenter i Agder<br />

der hvor det gamle kunstmuseet var, i Skippergata 23b. Tirsdag 3.<br />

januar hadde de offisiell overrekking av nøkler til bygget og åpnet<br />

opp for at studenter kunne komme og få et lite glimt av potensialet<br />

bygget har som studenthus. Selvsagt snek <strong>Unikum</strong> seg også inn<br />

for å høre på taler, se lokalene og snakke litt med studentene.<br />

Vi fikk snakket med lederen av studentforening ‘Kristiansand<br />

Studentsamfunn’, Andreas Engeset, som skal drifte studenthuset.<br />

Hva betyr egentlig nytt studenthus for studentene i Agder?<br />

Andreas: Dette Kristiansand sitt svar på Trondheim sitt<br />

«Samfundet» og Bergens «Kvarteret». Det vil si; en arena for<br />

studentene i Agder til å henge og være sosiale, og et sted studenter<br />

også kan booke til arrangementer og aktiviteter.<br />

Det vil være tre scenelokaler, barer, kafeer og møterom som skal<br />

kunne benyttes av studentforeninger og studenter.<br />

Hvordan skal man kunne trekke studentmassen fra de<br />

forskjellige campusene til studenthuset?<br />

Andreas: Vi skal ha mange fete arrangementer og konserter<br />

både inne i scenelokalene, men også ute i bakgården. Møte- og<br />

aktivitetsrommene skal være lavterskel å booke, og vi prøver å<br />

lage et system som gjør denne prosessen enkel for dem som skulle<br />

ønske å benytte seg av tilbudet.<br />

Avslutningsvis, med et stor glis om munnen forsikrer Engeset oss<br />

om at «Her skal vi ha det gøy»!<br />

Andreas Engeset er leder for studentforeningen «Kristiansand<br />

Studentsamfunn» som skal drifte det nye studenthuset.<br />

JANUAR 2023 UNIKUM NR 1 17


Fra venstre til høyre, første rad: Andreas Engeset, Vilde Hagen Svanberg and Laura Kjølsvik.<br />

Bakerste rad: Kaia R. Olderkjær, Malin Saug and Lars Magnus Halvorsen<br />

Vi blir med en av dem som har stått bak planleggingen og<br />

får en liten omvisning av bygget. Det ene scenelokalet hvor<br />

det meste av aktivitetene for kvelden foregikk var stort og<br />

romslig, og har større kapasitet enn på Østsia. Til sammen<br />

skulle de tre scenelokalene ha en kapasitet på 500 tilskuere.<br />

Vi fikk også vite at deler av andre etasjen vil bli satt av til<br />

møterom som kan benyttes av linje- og studentforeninger.<br />

Mens omvisningen var i gang var det tydelig at det er planer<br />

på gang, flere vegger var markert med teksten «rives», og når<br />

vi kikket på det foreslåtte planverket er det mye som skal<br />

bygges om innen de åpner dørene. Det var også tydelig at det<br />

fremdeles er åpent for at studenter kan bidra til å påvirke den<br />

videre utviklingen for studenthuset; flere steder er det satt<br />

opp blanke plakater, hvor de som ønsker det kan henge opp<br />

små gule lapper med sine ønsker om hvordan studenthuset<br />

skal bli seende – og også hvordan det skal driftes når det er<br />

ferdig. Planen for åpning er til studiestart 2023, men det er<br />

ikke en garanti at det blir ferdig til da.<br />

Vi fikk også snakket med STA-leder William Svendsen,<br />

som utrykte glede over<br />

overtakelsen.<br />

William: Dette er et<br />

spennende prosjekt og noe<br />

som studentene har ønsket seg<br />

lenge. Studenthuset vil være<br />

en god bistand til prosjektet<br />

om at Kristiansand skal bli<br />

en bedre studentby. Vi er for<br />

eksempel enda ikke på Bergens<br />

nivå, men det er mange andre<br />

prosjekter på gang for å bidra<br />

til dette, sier Svendsen.<br />

Til sist har han en oppfordring<br />

til alle studenter når dørene<br />

endelig åpner:<br />

STA-leder William Svendsen synes<br />

studenthuset er spennende prosjekt.<br />

Dukk opp! Studenthuset er snart åpent, og alle er velkomne!<br />

18


Vi fikk også snakket med noen studenter som kom på overtakelsen for å høre hva deres forventninger til det nye studenthuset<br />

er.<br />

Mine forventinger? Jeg håper<br />

det vil være mere plass enn det<br />

er på Østsia. Og at det vil være et<br />

lettere booking-system hvor man<br />

slipper å sende mailers frem og<br />

tilbake med en ansvarsperson.<br />

- Rufo<br />

Veldig simpelt, en bar. Neida,<br />

forventer også litt konserter og<br />

kulturarrangementer, samme<br />

som på Østsia bare i byen.<br />

- Snorre<br />

Jeg forventer at studenthuset<br />

vil samle studenter som står<br />

på utsiden og som rommer<br />

de som står på utsiden.<br />

- Rebekka<br />

Jeg forventer det vil<br />

være en lavterskel<br />

samlingsplass.<br />

- Ingrid<br />

Jeg håper studenthuset<br />

bidrar til et bedre<br />

akademisk og sosialt<br />

samvær i byen.<br />

- Martin<br />

Jeg forventer en plass<br />

å være sosial utenom<br />

campus og for å være<br />

studenter.<br />

- Madeleine<br />

Men hva skal vårt kjære, nye studenthus hete? Navnet blir «BARE Studenthus». Det tok tre bekreftelser fra Engeset til å forstå det, for<br />

vitsen falt litt på døve ører hos skribenten her. Uansett navn, deler <strong>Unikum</strong> samme spenning som Engeset og Svendsen, og gleder oss<br />

veldig til å se hvordan det blir når dørene endelig åpner. Studentene i Agder kan nå begynne å glede seg til at om ikke lenge vil det være<br />

et studenthus i sentrum av Kristiansand igjen, og som det ble understreket av flere talere for kvelden: «Man skal kunne komme alene,<br />

men ikke være alene»<br />

Foto: Adobestock // DigitalFury JANUAR 2023 UNIKUM NR 1 19


TOPICAL<br />

10 at UiA:<br />

What Should Østsia Become?<br />

Photos: Private<br />

Tobias Klausen<br />

Editor in Chief<br />

With the new studenthouse right around the corner, it means that the area where Østsia currently is will become vacant. We don’t<br />

know yet what UiA will use it for, but we took to the university halls and asked around what students want it to become in the future!<br />

June Langlo<br />

Bachelor in Sociology<br />

“I want a more lowkey hangout<br />

spot/reading place with milder<br />

lighting.”<br />

Mari Birkeland Tveit<br />

Master in Biology<br />

“Hm, maybe keep it a place where one<br />

can be social and have like an arcade or<br />

something like that or turn it into a room<br />

students can book for their own leisure.”<br />

Viktor Lyngmo<br />

Bachelor in Marketing and Management<br />

“A relaxed place where one can have a<br />

beer, read a book, play board games, play<br />

pool and so on. A place for us students to<br />

unwind.”<br />

Nikola Plavšić<br />

Bachelor in Global Development Studies<br />

“I guess an open space for<br />

enthusiastic students to<br />

gather, like for a debate club for<br />

example.”<br />

Silje Gullhav<br />

Bachelor in Music<br />

“That’s a though one, on one hand, as a student of<br />

music I kinda want it to be a rehearsal area or a place<br />

where we can play concerts, on the other hand it would<br />

be nice with a student kitchen!”<br />

20


Johanna Elisabeth Gudmestad<br />

Lecturer Student<br />

“The boring answer is more spots for<br />

reading with a coffee. But I think it could<br />

be fun with an area dedicated to student<br />

unions, or an area to unwind, talk to other<br />

students and play some table tennis.”<br />

Carl William Hansen<br />

Bachelor in Philosophy<br />

“It would cool to have a place<br />

where they serve alcohol<br />

but not operated by students<br />

but like an actual bar.”<br />

Ørjan Berg<br />

In-between studies<br />

“I want Østsia to become<br />

a place where poor<br />

students can drink<br />

#inflation.”<br />

Fiona Tangstad<br />

Bachelor in English<br />

“Just a hangout spot for students without<br />

alcohol, like a recreational area. A place<br />

with after school activities, maybe even<br />

an open mic or a bowling alley!”<br />

Jovel Biboso<br />

Bachelor in English<br />

“I want it to become a cozy and relaxed place<br />

with warm ambience. And instead of selling<br />

alcoholic beverages, they could sell warm drinks or<br />

mocktails.”<br />

JANUAR 2023 UNIKUM NR 1 21


SHORT-STORY<br />

Nothing good<br />

happens after 2 AM<br />

Illustrasjon: AdobeStock // Anna<br />

I‘m clutching the glass of water in my hands as if it‘s going to shatter<br />

if I only squeeze a little harder. His gaze drills holes through me, as<br />

if he‘s asking me why I am here. Why am I here at 04.22 AM when<br />

I should have downed two glasses of water at home, thrown my<br />

jacket in a corner and fallen asleep about one hour ago? The feeling<br />

of my socks being wet in this moment is making it all so much more<br />

miserable. Fuck. He sits so far away from me, all the way on the<br />

other side of the room. He is fiddling with his rings, and I can‘t read<br />

for the love of me if he‘s angry, annoyed, nervous, or sad. The room<br />

falls dead silent except for my sniffling. It had been raining outside<br />

all night and the cold from the rain was still clinging to my body. I<br />

hate this overhead lighting, it is so sharp, clinical in a way. It lights<br />

up the whole room, every single corner making me feel a sense of<br />

nakedness. I feel exposed, there is nothing to hide behind. I look<br />

up from my hands and in his direction as he runs his hand through<br />

his curly hair. His gaze meets mine again and he looks panicked as<br />

he looks at me.<br />

He makes his way towards me, and I feel the mattress sink a little<br />

when he sits himself beside me. I look down again at the glass of<br />

water in my hands, not wanting to look at him. He takes the glass<br />

slowly out of my hands and places it on his nightstand. Nothing<br />

in me dares to look at him again. Because what does one do when<br />

you‘ve laid out all the cards on the table and nothing is hidden in<br />

the sleeves anymore? No more games, nothing to hide behind. My<br />

train of thought derails a little when I feel his arms pull me close to<br />

him. I feel the fabric of his knitted sweater against my cheek, and<br />

in the following seconds we hold each other tightly as if the world<br />

would implode if we let go.<br />

It feels like hours has passed, but the way we are sitting here,<br />

on the edge of his bed clutching each other tightly<br />

- that doesn‘t change. Tears fall<br />

like the first rain of autumn,<br />

trickling down the skin on my hand, falling on his sweater, my eyes<br />

follow the movement. My attempt to stay silent fails as I notice him<br />

tighten his embrace when he hears me sniffling, trying to hold it<br />

together. I feel his head rest gently on mine and I bury my face<br />

further into his chest. It takes him a couple of minutes before he<br />

says anything.<br />

„Either it hurts now, or it‘s going to hurt later, that‘s the thing.“<br />

He swallows and starts stroking his hand up and down my back<br />

slowly.<br />

I close my eyes, squeezing them together as if opening them<br />

is going to throw me face-first into a reality that I don‘t want to<br />

comprehend at the moment. A black hole, something that‘s going to<br />

swallow me whole. Something that‘s going to make me disappear.<br />

I let out a huff of breath, just realizing I had been holding it for a<br />

few seconds. He shifts a little before speaking again, still keeping<br />

me close to his chest.<br />

„The point is, it hurts either way, we can‘t really escape it. But I‘m<br />

very lucky to have known you.“<br />

I try to move a little, just to look at him. I wanted to look at him.<br />

I feel him shift again as he feels my movement. I meet his eyes<br />

and his arms don’t let go quite yet. His eyes look just as tired as<br />

mine, and it gave me some sense of comfort. I didn‘t stand in all<br />

of it alone. I never did. His hand moves to the side of my face, and<br />

his thumb catches a tear threatening to fall. He smiles softly as he<br />

presses his forehead against mine, slowly.<br />

„I need you to know that it was never meaningless to me.”<br />

22


KRISTIANSAND–HIRTSHALS | 3 timer og 15 minutter<br />

OPPLEV POPULÆRE<br />

AALBORG<br />

KRS-SH22-143<br />

Deilige dager<br />

i Aalborg<br />

Danmarks 4. største by er utrolig populær, ikke minst<br />

for studenter. Utallige restauranter, et livlig uteliv, gode<br />

hotell og hyggelige priser er noen av grunnene til at<br />

mange foretrekker å ta en tur hit.<br />

BÅT, BIL OG 1 NATT<br />

995,–<br />

fra<br />

per person<br />

895,–<br />

Meld deg inn<br />

i Color Club<br />

og få<br />

spesialpris.<br />

colorline.no | 22 94 42 00<br />

Ved bestilling på telefon og terminal tilkommer servicehonorar<br />

Hurtig og komfortabelt til Danmark<br />

JANUAR 2023 UNIKUM NR 1 23


Working out<br />

is not a passion<br />

Johan Betsi<br />

Debate Editor<br />

Photos: AdobeStock // Iliya Mitskavets // terovesalainen<br />

Many today claim that one of their passions is to work out. That’s cool. But<br />

working out is not a passion, despite its appearance as one.<br />

If you’re reading this, you most likely know that<br />

“passion” in English means “lidenskap” in Norwegian.<br />

If you pay close attention to the wording, you will see<br />

that in the Norwegian word “lidenskap”, you find the<br />

word “lide”. And, as you probably know, “å lide” means<br />

“to suffer”. Is that not what one does when one lifts<br />

weights, runs or swims? It’s like we enjoy our own<br />

suffering.<br />

Nonetheless, I am here to argue that working out is<br />

not a passion, despite the appearance that it is. Why? I<br />

have two main arguments: there is no truth connected<br />

to working out; and there is a presence of narcissism<br />

in working out. There appears to be no doubt that<br />

these two arguments are connected. I mean to analyze<br />

working out as an isolated case; there is no doubt that<br />

working out in organized sports with others can be<br />

categorized as a passion.<br />

Strangely enough, it‘s difficult to find philosophical<br />

or theoretical writings on passions. There is one<br />

philosopher, however, that I interpret as writing about<br />

passions, although he does not call it that directly. And<br />

he’s actually alive! Is that possible? Amazing.<br />

The philosopher’s name is Alain Badiou, a French<br />

philosopher. If you’re slightly familiar with philosophy,<br />

you’ll probably think “not one of those”, but Badiou<br />

is an exception. He’s not a postmodernist nor a poststructuralist.<br />

After postmodern and post-structuralist<br />

philosophy entered the scene, Badiou got more<br />

concerned for the status of truths. He therefore<br />

sought out to redefine truths, so they no longer have a<br />

transcendent character. What this means is that truths<br />

are not supposed to be up there, totally unreachable for<br />

us, like a God in the heavens. Rather, truths have an<br />

immanent character. They are down here on earth with<br />

us. Anyway, enough bullshit. Let’s get to the fun part.<br />

Badiou uses the word “conditions”, “categories” and<br />

“truth procedures” (Badiou (2008), Conditions) for<br />

what I interpret as passions. These conditions or<br />

truth procedures are connected to his philosophical<br />

framework, centered around the idea of the Event. For<br />

Badiou, there are four truth procedures: love, politics,<br />

art (of all kinds) and science. Do we see working out,<br />

in any way, here? No. But are we Badiou? No. So we<br />

should not just accept his word as it is.<br />

Why is it called a truth procedure? And why is my<br />

main argument against the claim that working out is a<br />

passion, that “there is not truth connected to working<br />

out”? Truths (and their procedures) are for Badiou<br />

connected to the Event. The Event, as the capitalized E<br />

shows, is not just any ordinary event. It is something that<br />

interrupts the ordinary, the usual and our daily lives.<br />

Something that rips apart one place of being to the next.<br />

I believe the Event, simply put, is change itself. In love,<br />

this is conceptualized as the fall (in love); in politics, the<br />

revolution; in art, a new work that restructures the way<br />

we talk about art; and in science, a new discovery.<br />

So, to search for the truth in working out, we have to<br />

search for the Event in working out. Where is the Event<br />

in working out? What is it that changes when you work<br />

out? There is no doubt that your own physique changes<br />

for the better – you might be able to lift heavier and<br />

your body can move more easily. Many have a soul<br />

24<br />

24


lifting experience after working out. I think that’s good. But does it<br />

qualify for an Event?<br />

You can argue that it does qualify for an Event for yourself, but<br />

no one else. Because being able to lift things more easily and an<br />

improved psychical life is no doubt changing for you. Therefore, I<br />

don’t think there is a problem to claim that “working out is true”.<br />

It is, but only for you. And here we approach the problem of<br />

narcissism.<br />

What is not so good is the narcissism bound to working out. Why is<br />

narcissism bound to it? Because what difference does working out<br />

make for anyone except yourself? You can argue that, in the end,<br />

it will affect others. “When I work out, I am able to help my tired<br />

grandparents lift the heavy stuff in their home”. It’s true, you can<br />

make an argument out of that. But can you not make an argument<br />

like this for anything? You can argue “I want to express myself, so I<br />

allow myself to be rude to others”. Though this “expression” would<br />

be on the expense of others, and is that fair?<br />

Let’s use a more extreme example in order to really test the logic of<br />

this argument: can we use this argument if we argue “In order for<br />

me to live, I need to kill someone”. I think, by taking the argument all<br />

the way to its logical conclusion with an extreme example like this,<br />

we see the absurdity of it. You cannot argue in this consequential<br />

way to justify your actions because you could justify any action.<br />

And we know all actions are not justifiable, there are actions of<br />

injustice/inequality.<br />

You could argue that these examples are different and contradict<br />

each other because you’re in effect being kind in the first example<br />

and being rude (a real downplay of the extremism of the third<br />

example!) in the two others. And therefore, the argument that<br />

working out is narcissistic is invalid. But is it really?<br />

What defines a narcissistic act? Is it not an act that gets caught<br />

up in a circle of a sort, where what you are doing is repeating<br />

itself? In psychoanalytic terms, I believe this is defined as a drive.<br />

In daily life, I think it’s comparable to what we know as a habit.<br />

Are all habits then narcissistic acts? Not necessarily, but I think all<br />

narcissistic acts are habits, or drives.<br />

I think what separates a narcissistic act from an act that is not<br />

narcissistic (meaning you directly or indirectly care for someone) is<br />

that the non-narcissistic act is an act with the intention to focus on<br />

the process, rather than to focus on the end-goal itself. When you<br />

focus on the process, meaning, when you’re trying to think your<br />

way t(hr)o(ugh) your action, your action becomes less narcissistic.<br />

Isn’t this how great works – whether amorous, artistic, political,<br />

or scientific – come to “life”? The lover, artist, militant or scientist<br />

JANUAR 2023 UNIKUM NR 1 25


chooses to work on their work, rather than work directly towards<br />

a specific goal. I think this does not mean that there shouldn’t be<br />

a fixed goal, it just means that that goal should be unconsciously<br />

motivated, rather than consciously.<br />

When you’re in the process of working out, though, you can find<br />

yourself working on the process, rather than a fixed goal. In this<br />

sense, I think you can approach a lesser narcissistic way of working<br />

out, but it is still caught up in the narcissism because the work<br />

you’re doing is too “close” to yourself. When an artist is working<br />

on their work, it is not their own body they are working with.<br />

They are, hopefully most unconsciously, also working together in<br />

a type of “discourse with others”. I don’t think there is any type of<br />

“discourse with others” when you’re working out, unless it is in<br />

organized sports, of course.<br />

Even if working (in general – working out and working with a<br />

piece of art) is about the process, isn’t a small portion of narcissism<br />

nonetheless necessary to live a life? I think so. Or maybe we really<br />

should go as far as to claim that we should strive to create a society<br />

where narcissism isn’t even necessary. But that is a topic for another<br />

discussion for another time. If a slight portion of narcissism is<br />

necessary, then what is stopping us from claiming that working out<br />

really is a passion? We already know it has a component of truth to<br />

it, but only for yourself.<br />

This begs the question: do passions have to be something that<br />

directly or indirectly affects someone else? We can see that this is the<br />

case with the other passions, what Badiou calls truth procedures.<br />

Love obviously involves two. Self-love would be another case of<br />

narcissism. Art is usually shared and enjoyed by more than just<br />

the artist. Many more than the scientist benefit from a scientific<br />

discovery, given that it is made public of course. And the political<br />

site is probably the epitome for a passion that involves others. Or<br />

at least it should be.<br />

Does working out have this effect, besides the one we have already<br />

discussed, where you can help your grandma? I can’t think of<br />

any, but please reach out if you do! And just for the record, before<br />

anyone accuses me of being some book-nerd that just rots in his<br />

room all day, I do go for a swim twice a week and I appreciate being<br />

active. The point is not that people should not exercise at all – it<br />

is something worth spending time on – but that it should not be<br />

considered a passion.<br />

26


La det fremmede bli kjent!<br />

Oppdag verden mens du studerer<br />

Reis på<br />

utveksling<br />

Liverpool<br />

Seoul<br />

Madrid<br />

Paris<br />

Når du velger UiA,<br />

velger du et stort<br />

nettverk på mer en<br />

200 universiteter<br />

og 40 land med<br />

samarbeidspartnere<br />

over hele verden.<br />

Søknadsfrist 15. februar<br />

AD<br />

uia.no/utveksling<br />

/studentutveksling<br />

#uiautveksling<br />

Vilnius<br />

Praha<br />

Lima<br />

Sydney<br />

Helsinki<br />

Reykjavik<br />

Aalborg<br />

Roma<br />

JANUAR 2023 UNIKUM NR 1 27


KULTUR<br />

PODUNIVERSET:<br />

Vilde Hagen Svanberg<br />

Skribent<br />

Hver januar hører vi det samme gamle maset om at i år, ja, I ÅR, da skal jeg bli bedre/smartere/<br />

kulere osv. Hvorfor gidder du, egentlig? Man trenger ikke alltid å bli en bedre versjon av seg<br />

selv, av og til er det ok å holde seg nøyaktig der man er, eller kanskje til og med gi litt slipp. Du<br />

kan heller utfordre deg selv på å tørre å stå i nettopp det å være deg, samme hvor eller hvem<br />

du er i livet akkurat nå.<br />

GAL & GENIAL<br />

Jeg leste en gang noe forskning som sa at det verste du<br />

kan kalle et menneske er «vanlig» eller «normal», for<br />

alle har lyst til å føle seg spesielle. Greia er den at hva<br />

som er vanlig eller normalt for noen, er rart og unormalt<br />

for andre, så det tryggeste du kan gjøre er å være<br />

deg selv. På godt og vondt. Kanskje vil det du selv anser<br />

som normalt bli ansett som genialt om 100 år? I podcasten<br />

Gal & genial møter vi noen av dem som vi etter<br />

hvert har blitt kjent med som noen av våre største genier.<br />

Og raringer. Visste du for eksempel at Nikola Tesla<br />

forelsket seg i en due? Eller at Albert Einstein ikke<br />

kjørte bil eller vasket klær? I Gal & genial kan du lytte<br />

til både genistrekene og raritetene til historiens smarteste<br />

folk, og kanskje være litt glad for at du bare er<br />

«helt vanlig» likevel.<br />

UKJENT: ER DET NOEN DER UTE?<br />

Blir det av og til litt for mange ting å forholde seg til her<br />

i livet, og du er lei av hverdagens kjas og mas, så er det<br />

kanskje godt å tenke at i den store sammenhengen så<br />

betyr det ikke så mye likevel. Og da tenker jeg ikke på<br />

at du må gå i eksistensiell krise og få angst av størrelsen<br />

på universet, men heller at hvis noe ikke betyr noe<br />

om 5 år, så ikke bruk mer enn 5 minutter på det. Det<br />

er så mye annet å bruke tiden på! Fundere over liv på<br />

ukjente planeter for eksempel. Line Elvsåshagen (hun<br />

med rosa hår, vet du) tar deg med ut i universet på jakt<br />

etter utenomjordisk liv. Hva er myter og hva er sant<br />

om ufoer, aliens og verdensrommet? Og hvorfor er vi<br />

egentlig så opptatt av å finne liv på andre planeter?<br />

28


NEW YEAR, OLD ME?<br />

THIRD ACT SAVIORS<br />

Hvorfor endre på ting med seg selv i utgangspunktet? Man<br />

kan jo alltid bli bedre, så hvorfor streve etter uoppnåelig<br />

perfeksjon? Stå på ditt, «speak your truth», du vet best.<br />

Det vet gutta i «Third act saviors» alt om. I denne podcasten<br />

møter du tre kompiser som i hver episode har sett en<br />

film de synes er skikkelig dårlig. De oppsummerer alt de<br />

synes var galt med filmen på en veldig humoristisk måte,<br />

før de alle kommer med forslag til hvordan filmen kunne<br />

fått en bedre avslutning, altså en bedre «third act». For det<br />

første blir jeg alltid like overrasket over hvilke filmer de<br />

anser som dårlige, og for det andre kan jeg ikke si at deres<br />

egne forslag stort sett er bedre enn originalen, men det er<br />

hvert fall gøy å høre på tre fyrer krangle om hvem som<br />

mener de vet best. Jeg må for eksempel si at jeg synes ikke<br />

at Poseidon drukner Donna og Sophie er en bedre avslutning<br />

på Mamma Mia ;)<br />

NOKKE FOR SEG SJØL<br />

Om du likevel er en del av dette «new year, new me»-<br />

tullet, så tenker jeg at hvis du først skal prøve noe nytt,<br />

så prøv å være fra Bergen. Er du allerede fra Bergen?<br />

Nice, da kan du høre på en av de andre podcastene og<br />

slippe å late som du er noen du ikke er bare fordi kalenderen<br />

din forteller deg at det er på tide. «Eg e‘kje fra<br />

Norge, eg e fra Bergen», heter det jo. Hvis det er noe du<br />

absolutt skal plukke opp i det nye året, så er det hvert<br />

fall inspirasjon fra bergensernes selvtillit. Denne podcasten<br />

går gjennom alle de viktigste tingene du må ta<br />

hensyn til hvis du skal late som du er fra Bergen. For<br />

hva er egentlig greia med det «bergenske» og hvordan<br />

har det blitt sånn?<br />

NOVEMBER OCTOBER JANUAR 2023 2022 UNIKUM NR 18 9 29


KULTUR<br />

Filmanmeldelse av «M»:<br />

en morder søker en morder?<br />

Embla Eskilt Hagalisletto<br />

Skribent<br />

30<br />

Inneholder spoilere<br />

På en gårdsplass i Berlin står en ring med små barn og leker et<br />

eliminasjonsspill. I midten står en glad pike, som peker ut de andre,<br />

tur for tur. Slik går reglen hennes: «Just you wait a little while, the<br />

nasty man in black will come. With his little chopper, he will chop<br />

you up!»<br />

Det å gå på cinemateket er som å gå på kunstutstilling. Selv om gamle<br />

klassikere ofte er mer reserverte, litt tregere og noe mer krevende<br />

å følge med på enn filmer fra dagens Hollywood- produksjon,<br />

mener jeg at slike filmer har en egen verdi. Hva denne verdien<br />

består av klarer jeg kanskje å forklare igjennom en anmeldelse av<br />

filmen som ble vist 1.desember på Cinemateket i Kristiansand: M.<br />

M (1931) er den første lydfilmen til regissøren Fritz Lang.<br />

Undertittelen på filmen sier «Eine Stadt sucht einen Morder» eller<br />

«En by søker en morder». Filmens karakter er mørk og dyster;<br />

noe som nemlig kjennetegner stilen film noir. Film noir (mørk<br />

film) bruker kontrasten mellom lys og skygger som et sentralt<br />

virkemiddel og dreier seg ofte rundt kriminalsaker; M skildrer<br />

nemlig hvordan en by og et samfunn utvikler seg i lyset av en<br />

barnemorder på frifot. Denne situasjonen kan gi assossiasjoner til<br />

«Pesten» av Albert Camus - da det i stedet for en morder, er en pest<br />

som herjer. Skildringene av menneskers reaksjon på noe de ikke<br />

kan kontrollere minner mye om hverandre; i begge tilfellene leder<br />

dette til massehysteri og det blir vist hvordan en utenforstående<br />

faktor kan infisere et samfunn med økende mistillit. I «M» blir<br />

menn på gata anklagd for å være morderen, bare de slår av en<br />

prat med et barn i forbifarten. Innbyggerne prøver slik å hanskes<br />

med problemet, ved å beholde en slags form for kontroll over det<br />

ukontrollerbare. For er det ikke bedre å gjøre noe under en krise,<br />

enn ikke å gjøre noen ting? Det blir også utført titalls arrestasjoner<br />

av uskyldige mennesker. Denne utbredte holdningen kan komme<br />

som et resultat av rådløshet, fortvilelse og frykt.<br />

I filmen snur Fritz Lang nærmest opp ned på skurkens rolle, slik<br />

at en nesten kan få sympati for barnemorderen, Hans Beckert.


Skuespiller Peter Lorre passer perfekt fremvisningen av Beckert.<br />

Han maler et bilde av en skremt skikkelse med krummet rygg som<br />

smyger seg rundt i Berlins gater, alltid med et blikk over skulderen.<br />

Selv om det i realiteten er han selv som forfølger små piker, kan det<br />

virke som om han tror at han selv blir forfulgt.<br />

Splittelse er her et nøkkelord. Gjennomgående blir Beckerts<br />

ansiktsuttrykk skiftet, noe som kan vise til en plutselig<br />

identitetssplittelse. Beckert viser flere ganger tendenser til å<br />

ha psykiske lidelser. Speilscenen er kanskje det første hintet til<br />

dette: Beckert tvinger hjørnene av munnen nedover med de to<br />

pekefingrene sine, og går plutselig fra et sløvet uttrykk til at to<br />

vidåpne øyne stirrer intenst på sitt speilbilde. Speilscenen i filmen<br />

Joker (fra 2<strong>01</strong>9) er merkelig lik. Referansen kommer fram ved at<br />

Joker tvinger fram et smil med pekefingrene, for så at de vender<br />

munnvikene nedover, før de til slutt tvinger fram «smilet» igjen:<br />

samtidig triller en sort tåre. Også i Joker skal det ikke mye til før<br />

man får sympati for skurken. Denne referansen kan vise til M’s<br />

tidløshet: det er ikke uvanlig at mennesker, på grunn av deres egen<br />

lidelse, påfører andre lidelse.<br />

jeg vil anbefale den til de som interesserer seg for filmer bestående<br />

av en slik verdi. M er også en visuell opplevelse, med originale og<br />

kreative bilder. Om jeg skal peke ut noe negativt så gikk enkelte<br />

deler litt tregt, noe som etter min mening gjorde at intensiteten<br />

daffet litt av. Lyden var i tillegg ganske skarp - men noen tekniske<br />

skavanker må man da regne med i en film fra 1931.<br />

Anmeldelse: 5/6<br />

«We’re doing our job because we have a living to make. But this<br />

monster has no right to live. He must disappear. He must be<br />

exterminated, without pity without scruples.»<br />

Senere i filmen er mange lystne på at morderen skal få sin rette<br />

straff, og mange vil at Beckert skal henrettes. Men risikerer ikke<br />

da tilskuerne – selv mødrene til Beckerts ofre - å selv medvirke til<br />

mord? Her stiller Fritz Lang et interessant spørsmål: er det mindre<br />

galt å drepe enkelte individer enn andre? Den kriminelle gruppen<br />

som prøver å få klørne i Beckert, er også de som vil dømme han.<br />

Men i sitt oppdrag klarer de å ta liv av flere sivile menn. Gjør<br />

dette dem noe bedre enn barnemorderen? Og hvorfor skal en<br />

gruppe menn ha retten til å dømme en morder, når de selv alle er<br />

mordere? Under jakten blir Hans Beckert merket med en hvit M,<br />

som symboliserer at det er han som er morderen. Kan denne M-en<br />

være med på å blinde de rundt – slik at de ikke enser de andre<br />

morderne som befinner seg rett framfor dem?<br />

Friedrich Nietzsche sa en gang: «If you kill a cockroach you are<br />

a hero. If you kill a butterfly you are bad. Morality has aesthetic<br />

standards.» Selv om dette ikke er helt sammenliknbart mellom<br />

barn og voksne, ligger det noe i det: i begge disse tilfellene ligger<br />

det en underliggende rangering av liv opp mot hverandre. Fritz<br />

lang stiller seeren flere etiske spørsmål: Burde man få en strengere<br />

straff for å drepe barn enn for å drepe voksne menn? Kan man<br />

måle menneskeliv opp mot hverandre? Er en morder like skyldig<br />

– eller kan han klandres - om han er mentalt syk? Hvem er god, og<br />

hvem er ond?<br />

Dette er en film som følger deg langt etter du har forlatt kinosalen,<br />

fordi du sitter igjen med så mange ubesvarte spørsmål. Fritz Lang<br />

gir oss mulighet til å tolke selv, og seeren inkluderes slik på en helt<br />

annen måte enn i filmer som legger en bestemt moral framfor oss<br />

på et fat. Etter å ha sett M satt jeg derfor igjen med en følelse av å<br />

ha lest en symbolrik novelle, som jeg fremdeles ikke forstår. Det er<br />

også det som gjør denne filmen til en kunstopplevelse, og derfor<br />

JANUAR 2023 UNIKUM NR 1 31


KULTUR OPPSKRIFT<br />

Billig og god<br />

nuddelsuppe<br />

Ingrid Nordvik Krossbakken<br />

Skribent<br />

Illustrasjon: Freepik // veraholera<br />

Oppgrader hybelnuddlane med enkle grep ved hjelp av denne oppskrifta. Oppskrift for to<br />

personar.<br />

Ingrediensar:<br />

100 g ramen nuddlar/ egg nuddlar<br />

1 L vatn<br />

To buljongterningar<br />

Ferdig stekt kylling<br />

Råkost av gulrot, kål og<br />

Slik gjer du:<br />

1. Kok opp vatnet og tilsett buljongterningane og nuddlane<br />

2. Kok nuddlane til dei er nesten ferdig, før du tilsett råkosten<br />

3. Når nuddlane er ferdig kokt og råkosten er mør tar du kjelen av varmen<br />

4. Legg skiver av kylling i suppa så det får varma seg noko<br />

5. Nyt<br />

purre (ferdig kjøpt)<br />

32 32


Foto: <strong>Unikum</strong> // Ingrid Norvik Krossbakken<br />

JANUAR 2023 UNIKUM NR 1 33


POEM<br />

Arguably the<br />

best feeling<br />

oh, how when you kiss me it feels like the soft<br />

push of the keys on a piano. a gentle reminder of<br />

my favourite piece, a familiar touch to the heart.<br />

you make me flicker and flutter like a warm<br />

flame of a candlelight on a late october evening.<br />

a rosy blush appears on me, in a crisp apple tone.<br />

and I, my love - will forever want to feel your lips<br />

against mine.<br />

34


Illustration: Adobestock // alex_bond<br />

UNIKUM IS RECRUITING<br />

News Editor<br />

As the news editor, you have to be up to speed with potential news at<br />

UiA and the other universities and keep tabs on potential articles and<br />

stories. You will be part of the <strong>Unikum</strong> team, participating in meetings<br />

and contributing to the continued development of <strong>Unikum</strong> as well as<br />

assisting our writers. As the cultural editor, you oversee the culture<br />

articles published in the magazine and on the webpage. This may<br />

include topics like theater, movies, arts and music. You should have a<br />

good grasp of the many cultural events happening in Kristiansand. You<br />

will also be in charge of directing our writers regarding culture articles<br />

and assist with their writing.<br />

Studio Manager<br />

As the studio manager, you are responsible for the podcast studio at<br />

<strong>Unikum</strong>. The studio is available for all students and it is the studio<br />

manager’s job to keep track of who is using it and when.<br />

YouTube Manager<br />

<strong>Unikum</strong> is Sørlandet‘s<br />

student newspaper with<br />

an audience of over 13,000<br />

students. The editorial<br />

team consists of 20 to 40<br />

volunteers on a regular<br />

basis.<br />

<strong>Unikum</strong> publishes one<br />

physical magazine each<br />

month, in addition to<br />

running our own website,<br />

with digital copies.<br />

With us, you‘re able to<br />

work with and learn about<br />

journalism, photography,<br />

podcasts, video, design,<br />

illustration, social<br />

media, marketing and<br />

proofreading.<br />

Join an incredible team,<br />

that will provide you with<br />

unique and valuable skills<br />

and experiences!<br />

As YouTube manager you are a contact person for the people who want<br />

to produce content for <strong>Unikum</strong>’s YouTube channel. You will also be<br />

responsible for developing <strong>Unikum</strong>’s YouTube channel further, either<br />

by producing content yourself or pitching ideas for others to do (there<br />

is not set requirements of videos needed for each semester).<br />

DESEMBER JANUAR 2022 2023 UNIKUM NR NR 1<strong>01</strong> 35


Lykke til med studiene<br />

Vi har ekstra gode betingelser for studenter mellom 18 og 25 år.<br />

www.sor.no | tlf.: 38 10 92 00<br />

facebook.com/sparebankensor

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!