reserven - HPRD - Hovedorganisationen for Personel af Reserven i ...

hprd.dk

reserven - HPRD - Hovedorganisationen for Personel af Reserven i ...

Reduction Agency i Darmstadt. Hovedopgaven

er at sikre mod masseødelæggelsesvåben

ved fysisk at verificere

de registrerede våbensystemer og

mængder, som en nation officielt er i

besiddelse af, samt kigge i gemmerne

efter uregistrerede våben mv. Han

forklarede om de forskellige traktater,

der sikrer adgang for kontraherende

parter i aftalerne til at kontrollere

andre parters overholdelse af våbenoprustningsaftaler.

Det er bl.a. muligt

at foretage overflyvning af en nation

med fly og herunder med fotoudstyr

foretage kontrol af et opsat våben­

system på et nærmere geografisk område.

Ligeledes skal en nation acceptere

at få op til 3 besøg pr. år for kontrol

af konventionelle våbensystemer og

styrker. I forbindelse med Sovjetunionens

fald og Ruslands tilbagetrækning

fra Østtyskland foretog enheden

kontrol af 42.000 tons ammunition,

der blev transporteret med tog. Kontrollen

blev fysisk udført ved afgangsstedet

i Tyskland, hvor godsvognene

blev plomberede, og ved ankomsten

til Rusland blev der udført kontrol af,

at samtlige afsendte partier var til

stede. Traktaten giver mulighed for, at

alle kan inspicere, hvem man vil. Der

skal gives inspektionsholdet adgang til

bygninger, hvor adgangsforholdene er

mere en 2 x 2 meter, og dette sikrer,

at inspektionsholdet har mulighed for

at lede efter gemte kampvogne osv.

Problemet er, at man kan få ”en ven”

til at inspicere sig, hvorved kvoten

bliver opfyldt. Endvidere er traktaten

officielt på 6 forskellige sprog, og der

giver forskellige versioner pga. oversættelserne,

hvilket naturligvis er en

stor svaghed.

Den danske delegation (set f.v.): OL-R T. Friis,

KN-R M. Mortensen, OL-R B.K. Hansen,

MJ-R F.L. Davidsen og OL-R J.A. Nielsen.

Paneldiskussion i lokalet, hvor seminaret blev gennemført.

Afghanistan og Iran var også på

programmet. En amerikansk general

fortalte om, hvordan opbygningen af

de afghanske styrker støttes af Operational

Mentoring and Liaison Teams

(OMLT), som er mindre enheder, der

”on site” coacher afghanerne under

operationerne. På den måde sikrer

man, at opbygningen af det eksisterende

militære forsvar sker hurtigt og

effektivt modsat erfaringerne fra Irak,

hvor man skal træne og opbygge en ny

styrke stort set fra grunden. En anden

vinkel på Afghanistan missionen kom

fra en fransk krigskorrespondent, som

havde rejst i området i lange perioder.

Han belyste situationen ud fra den

almindelige afghaners syn på NATO.

Han postulerede, at befolkningen er

træt af at blive invaderet, og derfor

kan den ikke se forskel på dengang,

hvor Rusland invaderede landet og til

nu, hvor NATO har afløst Taleban og

kæmper i landet gemt bag panser osv.

Hans konklusion på NATO’s krig mod

Taleban var, at krigen ikke vindes, som

den kæmpes i dag, netop fordi NATO

mangler befolkningens tro og generelle

opbakning.

Tirsdag aften sluttede med et foredrag

om forberedelserne til det kommende

NATO topmøde d. 3. og 4. april

2009 i Baden­Baden (D) / Strassbourg

(FR). Indlægget var for de fleste nok

mest fyld, men da jeg til dagligt er

ansat som vicepolitikommissær i Rigspolitiets

Nationale Færdselscenter,

var det for mig et yderst interessant

emne. Danmark står jo i 2009 over for

2 kæmpe opgaver i forbindelse med

konferencen i den Olympiske Komité

i oktober og FN’s Klimatopmøde i

december. Polizeioberrat Thomas

Bastian forklarede, at der er udskrevet

25.000 betjente og afsat 45 mio. Euro

til opgaven, som i øvrigt kun opfattede

det tyske bidrag. Til sammenligning er

planlægningsgrundlaget til de danske

opgaver pt. 6.500 betjente og 90 mio.

dkr. (mon det holder!). Sikkerhedsforberedelserne

var meget vanskelige, da

til­ og afgangsveje til Baden­Baden

er begrænsede, hvilket giver gode

muligheder for demonstranter for at

afspærre eskorteveje, og derved forpurre

tidsplaner for mødet. Ligeledes

udgør Rhinen, som forløber imellem

Tyskland og Frankrig, en udfordring.

På topmødets 2. dag skal medlemsstaternes

overhoveder mødes midt på

en bro over Rhinen og derved markere

60. års dagen, og det vil i den forbindelse

være afgørende, at floden bliver

afspærret i stor afstand fra stedet. Der

var derfor indkøbt et antal flydepontoner

til afspærring, ligesom der skal opsættes

kilometervis af beton på land.

Afslutningen på seminaret foregik

ved en paneldebat om hvordan kan

NATO bedst imødegå udfordringerne i

fremtiden”. Panelet var sat op med repræsentanter

fra NATO (COS SHAPE),

krigskorrespondenten, en tysk politiker

m.fl. Desværre blev diskussionen

alt for kort, fordi punktet var blevet

forsinket af et fransk indlæg først på

dagen.

Alt i alt var det 4 gode og interessante

dage i godt selskab med andre

reserveofficerskolleger fra ind og udland.

Udbyttet for mig var en indsigt i

NATO samarbejde med ”ikke medlemsstater”,

en del viden omkring trusler

mod verdensfreden samt erkendelse af,

at jeg stadig kender for lidt til NATO’s

organisation og struktur.

ReseRven ReseRven 2/2009

More magazines by this user
Similar magazines