28.12.2014 Views

sAvjeti zA grAdnju - DalCasa

sAvjeti zA grAdnju - DalCasa

sAvjeti zA grAdnju - DalCasa

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

STUDENI / NOVEMBER 2008<br />

www.dalcasa.com<br />

Hrvatski magazin za nekretnine / CroAtian real estate magazine<br />

BROJ/EDITION 40 CIJENA 25 KN PRICE 5 €<br />

savjeti za gradnju<br />

Advice on Construction<br />

NAJVEĆI HRVATSKI NEBODERI<br />

The highest Croatian Skyscrapers<br />

ured u vašem domu<br />

An Office in Your Home<br />

ISSN 1845-2086<br />

9 77 18 4 5 20 80 05 0 11 0 8<br />

NAJBOLji IZBOR NEKRETNina<br />

THE BEST REAL ESTATE OFFER


Rješavanje stambenog pitanja jedno je od važnijih životnih situacija, koja sa sobom<br />

donosi niz dvojbi i nedoumica, nezaobilaznih na tom dugom i ponekad mukotrpnom<br />

putu. Kupiti stan ili graditi kuću Uzeti profesionalca ili lokalnog “meštra“ Što je sve<br />

potrebno od dozvola Sve su to pitanja s kojima ćete se susresti i na koja ćete tražiti<br />

odgovor. Ako se odlučite za gradnju svog doma, obvezno pročitajte ovomjesečnu<br />

temu broja. Donosimo vam niz korisnih savjeta u vezi s potrebnom papirologijom i<br />

samom gradnjom.<br />

A da je graditeljstvo postalo jedna od najunosnijih djelatnosti, vidimo i iz naše rubrike<br />

Investicije. Predstavljamo vam deset nebodera koji se tek trebaju početi graditi, a koji<br />

će, nakon što budu gotovi, u potpunosti promijeniti vizuru hrvatske metropole i konačno<br />

je, barem što se tiče visine, izdignuti iz prosječnosti i provincijalnosti.<br />

Također, donosimo vam pregled prvih pet nagrađenih radova pristiglih na natječaj za<br />

izgled novoga putničkog terminala Zračne luke Zagreb. U žestokoj konkurenciji doista<br />

nije bilo važno tko će pobijediti budući da je od početka bilo jasno kako će nova<br />

Zračna luka izgledati spektakularno.<br />

U rubrici Interijeri pronaći ćete savjete kako urediti velike kuhinje a da ne izgledaju<br />

hladno i prazno.<br />

Oni koji posao nose kući, neka ne propuste naše prijedloge za uređenje kućnog ureda.<br />

U lijepom i dobro organiziranom prostoru, bit ćete mnogo produktivniji... i, naravno,<br />

sretniji.<br />

Introductory word<br />

Taking care of your housing situation is one of the more important things you will<br />

have to deal with in life, and it brings a lot of doubts and second thoughts, which<br />

are unavoidable at that long and sometimes torturous road. Buying an apartment or<br />

building a house Hiring a professional or a local “handyman” Which licenses must<br />

be obtained before you start building All these questions are guaranteed to come<br />

across and you will find yourself desperately looking for an answer. If you decide to<br />

go ahead with building your home, make sure you read this month’s cover story. We<br />

bring you a lot of useful tips concerning the required paperwork and the very process<br />

of construction.<br />

And if you want a confirmation that construction is one of the most profitable business<br />

fields, look no further than our Investments section. We present the ten skyscrapers<br />

that haven’t even been started yet, but once they are completed, they are<br />

guaranteed to radically change the view of the Croatian capital and finally, at least<br />

as far as height is concerned, ascend it above the average level of provincialism.<br />

We also bring you the overview of the five top-awarded projects in the design contest<br />

for the new passenger terminal at the Zagreb Airport. The competition was so<br />

fierce that the question of the winner was somewhat irrelevant, as it was clear from<br />

the start that<br />

Our section<br />

the new airport would look spectacular.<br />

Interiors contains advice on how to decorate large<br />

kitchens and avoid turning them into cold and empty<br />

parts of your home.<br />

Those of you who bring your work to your home will<br />

not want to miss our suggestions on how to decorate<br />

your home office. If you spend time in a lovely and<br />

well-organized space, you will be a lot more productive...<br />

and, naturally, a lot happier.


impressum<br />

Izdavač/Publisher:<br />

DAL’CASA d.o.o.<br />

Put Brodarice 6<br />

21000 Split<br />

tel.: +385(0)21 332 725; +385(0)21 332 726<br />

fax:+385(0)21 380 852<br />

info@dalcasa.com<br />

Predsjednik uprave/Chairman of the Board:<br />

Jakša Mrčela<br />

jaksa@dalcasa.com<br />

Glavna urednica/Editor-in-chief:<br />

dipl. ing. Ana Perišin<br />

ana@dalcasa.com<br />

Grafički urednik/Graphic editor:<br />

Vojan Koceić<br />

vojan@dalcasa.com<br />

Marketing i prodaja oglasa/Marketing and advertising:<br />

Maja Kalinić, dipl. oec.<br />

marketing@dalcasa.com<br />

Kontakt telefon: +385 (0)98 330 477<br />

Ivana Radeljić Vrdoljak<br />

ivana@dalcasa.com<br />

Kontakt telefon: +385 (0)99 230 5973<br />

Ivana Duplančić<br />

ivana.duplancic@dalcasa.com<br />

Prijevod na engleski/English translation:<br />

Zoran Abaza<br />

Suradnici/Associates:<br />

Nataša Bodrožić, Lovorka Buterin, Nikola Čelan, Hajdi<br />

Mihanović, Ivan Mladina, Martina Kocijan, Domagoj<br />

Tomić, Aleksandar Vrtarić<br />

Distribucija/Distribution:<br />

Tisak d.d., Distripress, Tim Press, Slobodna Dalmacija,<br />

Glas Istre<br />

Fotografija na naslovnici/Cover photo:<br />

www.designhotels.com<br />

ČASOPIS DALCASA JE LICENCNO IZDANJE,<br />

TE JE ZABRANJENO KOPIRANJE I PRENOŠENJE<br />

SADRŽAJA<br />

DALCASA IS LICENCED EDITION<br />

ANY COPYING OR DIFFUSION OF CONTENTS ARE<br />

PROHIBITED<br />

Tisak/Print:<br />

Tiskara Meić / Rotooffset<br />

Zagreb<br />

www.dalcasa.com<br />

Copyright © Colefax and Fowler 2008.


Sadržaj<br />

9 UVODNA RIJEČ / INTRODUCTORY WORD<br />

14 TEMA BROJA / COVER STORY<br />

Izgradnja doma – korak bliže ostvarenju sna / Building<br />

a Home – One Step Closer to Fulfilling Your Dream<br />

22 AKTUALNO / EVENTS<br />

Nova zračna luka ipak po hrvatskom projektu /<br />

A Croatian Project Chosen for the New Airport After All<br />

28 INVESTICIJE / INVESTMENTS<br />

Deset nebodera koji će promijeniti vizuru Zagreba /<br />

Ten Skyscrapers to Change the View of Zagreb<br />

36 VIJESTI / NEWS<br />

38 REPORT<br />

Ambienta – malenim koracima naprijed /<br />

Ambienta – One Step at a Time<br />

42 AVANTURA / ADVENTURE<br />

London – grad koji otvara vidike /<br />

London – A City to Expand Your Horizons<br />

52 GASTRO<br />

Dizajnerski genij u srcu Balkana / Designer Genius<br />

in the Heart of the Balkans<br />

58 FINE STVARI / LUXURIES<br />

12<br />

62 DODIR UMJETNOSTI / TOUCH OF ART<br />

Privatna mitologija Pauline Jazvić / Private Mythology<br />

of Paulina Jazvić


Content<br />

68 AMBIJENT / AMBIENT<br />

Elegantni raj u naručju povijesti / The Elegant<br />

Paradise with a Touch of History<br />

74 DOM SNOVA / DREAM HOME<br />

Moderna oaza s Nothing Hilla / A Modern Oasis<br />

from Notting Hill<br />

82 INTERIJERI / INTERIORS<br />

Dom kao savršena radna okolina / Home as the Perfect<br />

Work Environment<br />

Velika kuhinja čini velike snove stvarnima / Large<br />

Kitchens Make Big Dreams Come True<br />

94 SAVJETI / ADVICE<br />

Balkoni i terase – idealna mjesta za odmor i<br />

opuštanje od stresa / Balconies and Terraces -<br />

Ideal Places for Rest and Relaxation from Stress<br />

100 TREND<br />

Dizajnerska šala u industriji optimizma / A Designer<br />

Prank in the Industry of Optimism<br />

106 KULTNI KOMAD / a PIECE OF CULT<br />

Neobična kombinacija praznine i svjetla / Unusual<br />

Combination of Emptiness and Light<br />

112 DEKORACIJE / DECORATIONS<br />

Povratak korijenima / Back to the Roots<br />

118 NEKRETNINE / REAL ESTATE<br />

13


Tema broja<br />

Vlastiti<br />

stambeni prostor je svačiji san /<br />

Own living space is a dream for all<br />

Izgradnja doma - korak<br />

blie ostvarenju sna<br />

Na što bi sve laik, graditelj početnik, trebao obratiti pozornost prije pristupanja gradnji vlastita<br />

doma Donosimo kratak pregled novosti u Zakonu o gradnji te nekoliko sugestija vezanih<br />

uz odabir materijala, izvođača radova i druge bitne stavke za gradnju<br />

Piše: Nikola Čelan<br />

Foto: Arhiva DalCase<br />

Prije bilo kakve izgradnje potrebno je da investitor<br />

pribavi sve potrebne dozvole. Zakon o gradnji,<br />

osim stavki vezanih uz pribavljanje dozvola, definira<br />

propise vezane uz mehaničku otpornost i<br />

stabilnost objekta, zaštitu od požara, higijenu, zdravlje i<br />

zaštitu okoliša, sigurnost u korištenju, zaštitu od buke, uštedu<br />

energije i toplinsku zaštitu, nesmetan pristup i kretanje<br />

u građevini, tehnička svojstva građevnih proizvoda, tehničke<br />

propise te, na koncu, tehničko dopuštenje.<br />

14<br />

Pribavljanje dozvola<br />

U poglavlju građenja građevine, Zakon se na početku<br />

bavi dozvolama i tu se imaju na umu dvije glavne kategorije:<br />

građevinska dozvola i tijela nadležna za izdavanje,<br />

tijela graditeljstva, te još i načelna dozvola koja se<br />

odnosi na složenije građevine. Prema načelnoj dozvoli,<br />

naknadno se izdaju građevinske dozvole za određene<br />

elemente tih građevina. Koliko je važno u startu povesti<br />

računa o dozvolama, najbolje govori činjenica kako je


Graditi sam ili angažirati stručnjaka /<br />

Build alone or hire a professional<br />

Dobar projekt je jako bitan / Good project is very important<br />

kazna za neishođenje potrebnih dozvola radikalna, a to<br />

je rušenje. Rušenje se provodi ako se gradi na mjestu i na<br />

način da se takva gradnja ne može uskladiti s uvjetima<br />

prostornog plana (pri čemu je ponajprije riječ o gabaritima<br />

građevine). Ruši se i kod gradnje bez građevinske<br />

dozvole, osim kad je u postupku njezino ishođenje.<br />

Što bi, dakle, bila građevinska dozvola Građevinskom<br />

dozvolom se utvrđuje da je glavni, odnosno idejni projekt,<br />

izrađen u skladu s propisanim i utvrđenim uvjetima<br />

koje mora ispunjavati građevina na određenoj lokaciji i<br />

da su ispunjeni uvjeti iz Zakona o gradnji. Glavni projekt<br />

je prilog i sastavni dio građevinske dozvole, što na projektu<br />

mora biti naznačeno i ovjereno potpisom službenika<br />

i pečatom tijela koje je tu dozvolu izdalo.<br />

Sam zahtjev za građevinsku dozvolu podnosi investitor.<br />

Njoj se prilaže dokaz o pravu građenja na određenoj<br />

nekretnini, zatim detalji glavnog projekta te potvrda o<br />

nostrifikaciji (usklađenosti s prostornim planom). Postupak<br />

je detaljno opisan u Zakonu o gradnji. Ako su ispunjeni<br />

uvjeti propisani ovim Zakonom, tijelo graditeljstva<br />

dužno je izdati građevinsku dozvolu u roku od 30 dana<br />

od dana primitka urednog zahtjeva. Iznimno, kad je<br />

posrijedi građevina za koju građevinsku dozvolu izdaje<br />

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, ona se<br />

izdaje u roku od 60 dana od dana primitka urednog zahtjeva.<br />

Najbolje je na vrijeme pribaviti sve dozvole, ne<br />

tijekom same gradnje, jer se kazna naplaćuje bez obzira<br />

na eventualnu prijavu. Referent koji na kraju treba izdati<br />

dozvolu u sklopu postupka izdavanja izlazi na teren i<br />

određuje pripadajuću kaznu. Također je to potrebno<br />

pravodobno obaviti zbog priključka struje. Po zakonu,<br />

HEP ne može dati priključak bez valjane dozvole.<br />

Cijena građevinske dozvole ovisi o stupnju opremljenosti<br />

parcele, tj. pristupa do parcele. Cijena se razlikuje u<br />

ovisnosti o tome ima li na cesti javne rasvjete, je li pristup<br />

asfaltiran, ima li kanalizacije. Nadalje, ona ovisi o lokaciji<br />

gdje se gradi i o gabaritima objekta. Cijene priključka,<br />

pak, ovise o lokalnim distributerima, dakle, nema jedinstvene<br />

tarife za teritorij cijele države.<br />

Bitno je napomenuti kako novi Zakon o prostornom uređenju<br />

i gradnji donosi smanjenje broja dozvola potrebnih<br />

za građenje i uporabu građevina. Zakon je stupio<br />

na snagu prošle godine, a njime su povezana upravna<br />

područja prostornog uređenja i gradnje u jedinstven sustav.<br />

Tako se u Zakonu navode brojne korisne zakonodavne<br />

intervencije. Primjerice, za građenje stambenog<br />

objekta površine do 400 četvornih metara i zgrade za<br />

obavljanje poljoprivrednih djelatnosti površine do 600<br />

kvadrata, umjesto lokacijske i građevinske dozvole, od<br />

trenutka implementacije novog zakona potrebno je<br />

15


Tema broja<br />

Kazna za neishođenje potrebnih dozvola je<br />

radikalna / The penalty for failing to obtain<br />

necessary licenses is radical<br />

samo rješenje o uvjetima građenja. U vezi s građevnim<br />

sporom, Zakon kaže kako susjedi mogu zaustaviti gradnju,<br />

ali plaćaju odštetu ako izgube spor. Novim se zakonom,<br />

nadalje, decentralizira izdavanje dozvola. Od 1.<br />

siječnja 2008., dozvole, umjesto ureda državne uprave,<br />

izdaju upravna tijela velikih gradova i gradova sjedišta<br />

županija, svaki na svom području, a na preostalom području<br />

županijska upravna tijela.<br />

Praktični savjeti – općenito<br />

Nakon informiranja o papirologiji i ostvarivanja svih potrebnih<br />

zakonskih preduvjeta, pristupamo samoj gradnji.<br />

No prije gradnje stručnjaci skreću pažnju na jedan bitan<br />

element u procesu, gestu, preciznije, a to bi bilo planiranje.<br />

Pod parolom “planovi su ništa, planiranje je sve“<br />

želi se reći kako je primarni plan gradnje podložan izmjenama<br />

tijekom samog procesa. Planiranje, međutim,<br />

osigurava utvrđivanje tijeka, protoka informacija između<br />

svih subjekata i faza gradnje. Pritom je u startu važno<br />

odrediti hoće li se angažirati izvođača radova ili će se<br />

zasukati rukave i prionuti na posao oslanjajući se na vlastita<br />

sredstva, znanje i snalažljivost.<br />

Ako se odlučimo na takav način gradnje, treba poraditi<br />

na usklađivanju rada i politike radnika različitih tvrtki, jer<br />

u dosta slučajeva dolazi do “efekta ping-pong loptice“<br />

kod pogrešaka i promašaja u projektu.<br />

16<br />

Za početak je potrebno poznavanje osnovnih materijala<br />

u građenju i njihovih karakteristika kod spajanja s drugim<br />

materijalima, primjerice cigle s knaufom i slično.<br />

Kad jedan izvođač počne s radom, nastoji završiti posao<br />

kako bi mogao ići na drugi, međutim kod gradnje<br />

treba znati da određene radnje, poput postavljanja<br />

vodoinstalacije, grijanja/hlađenja i strujnih radova, trebaju<br />

teći zajedno. Ako te radnje nisu usklađene, dolazi<br />

do naknadnih radova, tj. rušenja, oslabljivanja zidova.<br />

Primjerice, to se događa u slučaju plasiranja rupe za<br />

vodoinstalaciju od 3 cm u pregradnu ciglu od 7-8 cm<br />

do pola dužine. Taj zid tada postaje značajno oslabljen,<br />

pogotovo ako instrument malo pobjegne, što se često<br />

dogodi, pa se probije još jedna pregrada. Neadekvatnu<br />

ciglu smo u ovom slučaju sami odabrali, kao laici.<br />

Što se tiče izolacije kuće i usklađivanja estriha (izolacija<br />

poda stiroporom i glazurom), postavljanja prozora, fasade<br />

i obrade dijelova oko prozora, i tu se može ponuditi<br />

nekoliko instant savjeta. Po nekim proračunima, za naše<br />

podneblje postoji idealan omjer stiropora i svih ostalih pratećih<br />

materijala, koji iznosi 5 cm kod vrijednosti stiropora.<br />

Kod fasade je bitno da se odaberu materijali renomiranih<br />

proizvođača te da se radnik pridržava normi prigodom<br />

miješanja i nanošenja koje je postavio proizvođač.<br />

Bitan detalj kod dovršenja fasade jest obrada dijela oko<br />

prozora. Naime, kako bismo dobili izolaciju kao na fa-


sadi, potrebno je stiroporom doći do okvira prozora, jer<br />

inače dobivamo dio bez izolacije. Tako se na tim mjestima<br />

javljaju gubici, a poslije i gljivice oko prozora kao<br />

rezultat prodora vlage.<br />

Kad smo kod prozora, trebalo bi razmišljati i o ljetnim danima<br />

i komarcima te predvidjeti i prozorske mreže. Njih<br />

je u varijanti prozora s roletom bolje postaviti prije (danas<br />

postoje i opcije gdje se u paketu nabavljaju roleta<br />

i mreža za komarce), umjesto naknadno. Najbolje ih je<br />

postaviti izvana ako ne ostane mjesta između vodilice<br />

rolete i prozora.<br />

Kod postavljanja estriha, posebno treba paziti na podnu<br />

konstrukciju. Potrebno je znati koje će se vrste podnih<br />

obloga koristiti jer su njihove debljine različite (debljina<br />

parketa je 14 ili 21 mm, keramike 10-14 mm). Zatim treba<br />

uračunati i ljepila/mase čija se debljine kreću od 1 do 3<br />

mm. Prije svega je to bitno zbog prijelaza s pločica na<br />

parket kako ne bi došlo do razlike od 5 do 10 mm.<br />

Kod ugradnje vrata, pak, treba paziti na ispravno određene<br />

visine postavljanja. U protivnome može doći do<br />

prodiranja kiše u prostor. U još težem slučaju, trebat će<br />

preskakati prag pri svakom ulasku.<br />

Opeke Porotherm iz Wienerbergera / Porotherm brick<br />

from Wienerberger<br />

Angažman izvođača – sve u jednome<br />

U suprotnom slučaju, korak s kojim počinje i završava<br />

svaka gradnja sastoji se od angažiranja tijela, tj. tvrtke<br />

koja će se pobrinuti za realizaciju zamišljenoga.<br />

Tvrtke poput Wienerbergera ne samo da nude inovacije<br />

na području građenja, adekvatnih materijala, nego<br />

su sklone ponuditi i savjetodavnu pomoć, asistenciju na<br />

području gradnje. Materijali poput opeke Porotherm<br />

kod Wienerbergera proširuju se na osmišljene stropne sustave,<br />

sve do kompletnih sustava izgradnje (kuće Porotherm),<br />

a sve u svrhu uštede energije, podizanja kvalitete<br />

življenja i zaštite kućnog budžeta. Wienerbergerov “Vodič<br />

za gradnju“ nudi osmišljen sustav pomoći kod gradnje,<br />

počevši od organizacije gradilišta, iskopa, zidarskih<br />

radova, a posebnost svoje ponude zaokružuje i ponudom<br />

materijala za sve pojedine segmente gradnje, poput<br />

primjerice TERCA programa klinker opeke, koji podrazumijeva<br />

vrlo tvrd materijal, podjednako izdržljiv na<br />

fizička i kemijska opterećenja, a primjenjiv podjednako<br />

na faze gradnje od konstrukcijskih sustava višeslojnih<br />

vanjskih zidova, nosivih zidova, međuslojeva toplinske<br />

izolacije, fasadnu opeku te podne površine.<br />

Možemo zaključiti kako je proces izgradnje kuće, doma<br />

i građevine bilo koje druge namjene poput pristupanja<br />

prašumi papira, institucija i propisa, za koje je iluzorno<br />

vjerovati kako se mogu makar ovlašno dotaknuti jednim<br />

novinskim člankom. Ono što je potrebno sugerirati na<br />

kraju jest činjenica kako je za početak gradnje, kao i<br />

svake druge aktivnosti u informacijskoj eri, osim ispravnog<br />

odabira institucionalnog partnera, najbolje konzultirati<br />

adrese i priručnike kojih u nas ima dovoljno. Osim<br />

spomenutih Wienerbergerovih stranica, tu su još i specijalizirani<br />

sajtovi poput gradimo.hr te različiti forumi na<br />

kojima je moguće dobiti odgovore na konkretna pitanja<br />

vezana uz gradnju te rješenja problema s kojima se<br />

susrećemo u samom procesu. No, najvažnije je krenuti,<br />

tržište građevnih usluga je i u nas već dosegnulo stupanj<br />

zrelosti potreban za lagodnu i bezbrižnu realizaciju, oživotvorenje<br />

sna o izgradnji vlastita doma.<br />

Za početak je potrebno poznavanje<br />

osnovnih materijala u građenju /<br />

For starters, it is important to know basic<br />

construction materials<br />

17


Cover story<br />

Building a Home - One Step<br />

Closer to Fulfilling Your Dream<br />

What are the things a completely inexperienced person should pay attention to before starting<br />

to build his home We bring you a quick overview of things that have been added to the Law<br />

on Construction, as well as several suggestions concerning the choice of material, construction<br />

performers and other important things in the process of building a home<br />

Written by: Nikola Čelan<br />

Photo: <strong>DalCasa</strong> archive<br />

Before starting the construction process, it is the investor’s<br />

responsibility to obtain all the necessary licenses. Besides<br />

the items that describe that process, the Law on Construction<br />

also defines regulations concerning mechanical<br />

resistibility and stability, fire protection, hygiene, environmental<br />

health and protection, usage safety, noise<br />

regulation, energy preservation, heat protection, unbothered<br />

access and movement in the building, technical<br />

18<br />

characteristics of construction products, technical regulations,<br />

and, finally, the technical permission.<br />

Obtaining the Licenses<br />

In the chapter that deals with the process of constructing<br />

the building, the Law touches on the topic of licenses,<br />

and it distinguishes two categories: construction licenses<br />

and departments that are authorized to issue them – con-


struction departments, and it also explains<br />

the process of issuing principal licenses<br />

that are required for more complex buildings.<br />

According to the principal license,<br />

construction licenses for certain elements<br />

of those buildings are being issued subsequently.<br />

If we want to stress the<br />

importance of dealing with licenses<br />

right at the beginning of the<br />

process, we merely must mention<br />

the fact that the penalty<br />

for failing to obtain necessary<br />

licenses is radical, and that<br />

is – demolition. It is enforced if the<br />

manner of construction cannot<br />

be coordinated with the existing<br />

physical plan (this especially relates<br />

to the building’s size). The penalty<br />

for starting to build wi- thout the<br />

construction license is also demolition, except in<br />

cases when the obtaining process is already underway.<br />

So what exactly is a construction license It establishes<br />

that the main designed project agrees with all the listed<br />

and confirmed conditions that a building on a certain location<br />

must fulfil, and it also confirms that all conditions<br />

from the Law on Construction have been honoured. The<br />

main project is attached to the construction license and<br />

it makes for its integral part, which requires a specified<br />

and certified signature from an official person on the project,<br />

as well as a stamp from the governing body that<br />

issued that license.<br />

The request for a construction license is applied by the<br />

investor. It features evidence that the real estate in question<br />

has every right to be built, as well as main project<br />

details and the nostrification certificate (which confirms<br />

that the project agrees with the physical plan). The following<br />

stages of the procedure are also carefully described<br />

in the Law on Construction. If all conditions of this<br />

law are fulfilled, the construction department must issue<br />

the construction license within 30 days from the date<br />

they received the appropriate request. In specific cases<br />

when the Ministry of Environmental Protection and Physical<br />

Planning issues that license, the process is expended<br />

to 60 days from the day the appropriate request was<br />

applied. Practical wisdom says that the best thing to do<br />

is obtain all licenses immediately, rather than during the<br />

construction process, because the penalty is charged<br />

regardless of the application. The clerk that eventually<br />

issues the license must visit the construction site and determines<br />

the appropriate penalty. Another reason why<br />

it is best to obtain the license immediately is electricity<br />

connection. According to the law, HEP (the Croatian<br />

national electricity company) mustn’t approve the<br />

connection without the appropriate license.<br />

The price of the construction license depends on how<br />

the parcel is equipped and if it has quality access. The<br />

price also depends on whether the access road features<br />

public lighting, whether it is asphalted and whether it<br />

has sewerage. It further depends on the construction location<br />

and the object’s size. The connection prices depend<br />

on local distributors, as the entire country doesn’t<br />

have an equal price rate.<br />

It is important to point out that the new<br />

Law on Physical Planning and Construction<br />

reduces the number of required licenses that<br />

allow you to construct and use a building. The<br />

Law came into power last year, and it connects<br />

administrative departments of physical planning<br />

and construction into one single system. The Law states<br />

numerous useful legislative interventions. For example,<br />

ever since the law has been implemented, the acts of<br />

building a residential object under 400 square metres<br />

and an agricultural object under 600 square metres<br />

don’t require location and construction licenses, but<br />

merely a certificate that confirms the fulfilled construction<br />

conditions. As far as construction disputes go, the Law<br />

states that neighbours can put the construction process<br />

on hold, but they have to pay damages if they lose the<br />

process. The new law also puts an end to centralized<br />

license issuing. Ever since January 1st 2008, the licenses<br />

are not issued by the offices of central government, but<br />

rather by administrative departments of large cities and<br />

county centres, or by the counties’ governing bodies.<br />

Practical Advice – General Description<br />

After getting informed on all the paperwork and fulfilling<br />

the necessary legal prerequisites, it is time to begin<br />

the process of construction. But before you do that,<br />

experts advise you not to forget a very important element<br />

in this process, and that is planning. Under the<br />

parole “plans are nothing, planning is everything”,<br />

they point out that the primary construction plan can<br />

be submitted to change during the process itself. Planning,<br />

however, ensures the correct flow of information<br />

between all subjects and phases of construction. With<br />

that being said, one of the main choices you have to<br />

make is decide between con- struction performers<br />

or the process<br />

of rolling those<br />

sleeves yourself<br />

and starting<br />

19


Trud se u konačnici uvijek isplati /<br />

Effort is worthwhile at the end<br />

the construction based on your own means, knowledge<br />

and adaptability.<br />

For those who decide to embrace this construction method,<br />

it is important to coordinate the work and policies<br />

of workers from different companies, because it is not<br />

unusual to witness “the ping-pong effect” that leads to<br />

mistakes and miscalculations in the project.<br />

For starters, it is crucial to become acquainted with basic<br />

construction materials and their characteristics when<br />

they’re combined with different materials, like combining<br />

bricks with knauf etc.<br />

When one constructor begins his work, his goal is to wrap<br />

it up so he could move to his next job, but the construction<br />

process demands certain parts of the work, such as<br />

plumbing installation, heating/cooling and electricity<br />

installation, must be performed simultaneously. If those<br />

jobs aren’t coordinated, additional work will be required,<br />

such as demolition and wall relieving. For example, this is<br />

known to happen when placing a 3-cm plumbing hole<br />

into a 7-8-cm partition brick till the half of its length. That<br />

wall is bound to become a lot less strong, especially if the<br />

instrument isn’t absolutely precise and it breaks another<br />

20<br />

partition, which is also known to happen. The inadequate<br />

brick was chosen by us, construction beginners.<br />

As far as house isolation and coordinating floor screed<br />

(floor isolation with Styrofoam and glazing), installing the<br />

windows, facades and processing parts around the windows,<br />

we can also offer several pieces of instant advice.<br />

According to some calculations, our area requires the<br />

ideal ratio of Styrofoam and all accompanying materials,<br />

which comes at around 5 centimetres of Styrofoam<br />

value.<br />

When dealing with the facade, it is important to choose<br />

materials from established manufacturers, and the workers<br />

must obey the manufacturers’ norms when mixing<br />

and applying the materials. Processing the parts around<br />

the windows is an important element of the facade construction.<br />

In order to achieve the same type of isolation<br />

like on the facade, it is necessary to reach the window<br />

frames with Styrofoam, because the other option is having<br />

a section without any isolation. Those sections cause<br />

significant losses, as that is followed by the appearance<br />

of mould around the windows, courtesy of increased moisture.


Speaking of windows, we recommend anticipating summer<br />

days and mosquitoes with window nettings. When<br />

combined with window shutters, it is preferable to put<br />

them on first (you can also find options where shutters<br />

and mosquito nettings are sold as a package), instead<br />

of doing it subsequently. The best option is putting them<br />

on the outside, unless there is some extra-room between<br />

the shutter slide and the window.<br />

While installing the floor screed, you must take the<br />

construction of the floor into special consideration. It<br />

is imperative to be familiar with different types of floor<br />

covers, because their diameter is not identical (parquets’<br />

diameters range from 14 to 21 millimetres, 10-14 millimetres<br />

for ceramics). That doesn’t include the glue/<br />

mass, as that is usually 1 to 3 millimetres thick. That is<br />

primarily important to prevent a difference of 5 to 10<br />

millimetres at the part where tiles end and parquet begins.<br />

While putting the door up, pay special attention<br />

to the correct installing height, or you might cause rain<br />

flooding into your home. Even worse, you might find yourself<br />

hopping over the doorstep every time you enter<br />

the house.<br />

Hiring the Constructor – All the Pieces of the Puzzle<br />

If that is not the case, then every construction starts and<br />

finishes with the act of hiring a company that will fulfil<br />

the designed plan. Companies like Wienerberger offer<br />

innovations in the fields of construction and adequate<br />

materials, but they also offer some useful advice and<br />

assistance in the construction process. Wienerberger expands<br />

materials like Porotherm brick to designed ceiling<br />

systems, and it leads all the way to complete construction<br />

systems (Porotherm houses) with the purpose of saving<br />

energy, raising the quality of life and protecting the<br />

home budget. Wienerberger’s “Construction Guide” offers<br />

a designed system of construction assistance, starting<br />

with the way you organize the site, perform excavation<br />

and bricklaying, while the special touch is provided<br />

to their offer by supplying materials for all construction<br />

segments, such as the TERCA programme for clinker<br />

bricks that assume very hard material, which is equally<br />

resistant to physical and chemical aggravation, while<br />

being just as applicable in all segments like construction<br />

systems of multi-layered outside walls, bearing walls,<br />

intermediate layers of heat isolation, facade bricks and<br />

the area under the surface.<br />

We can conclude that the process of building a home,<br />

house or building slightly resembles a jungle of legal<br />

acts, institutions and regulations that cannot possibly<br />

be covered by one single magazine article. We can<br />

only suggest that the start of the construction process,<br />

like any other activity in the computerized era, greatly<br />

depends on choosing the right institutional partner, so<br />

we advise you to consult some of many addresses and<br />

manuals that exist in our area. Besides the abovementioned<br />

Wienerberger site, you can also visit specialized<br />

sites like gradimo.hr, or some of the various forums that<br />

can provide you with answers to specific questions related<br />

to construction and problems we encounter in that<br />

field. But the most important thing is getting started, and<br />

it must be said that our construction market has already<br />

reached that point of maturity that guarantees smooth<br />

and care-free realization of the dream of building your<br />

own home.<br />

21


Aktualno<br />

Prvo mjesto - rad hrvatskih arhitekata Branka Kincla i<br />

Velimira Nediharta / First place - project by Croatian<br />

architects Branko Kincl and Velimir Nedihart<br />

Nova zraèna luka ipak<br />

po hrvatskom projektu<br />

Iako je na natječaj pristiglo 17 radova velikih arhitektonskih timova, izabrano je zanimljivo rješenje<br />

hrvatskih arhitekata Branka Kincla i Velimira Nediharta, kojima je na projektu pomogao<br />

Institut građevinarstva Hrvatske. Predstavljamo vam prvih pet nagrađenim radova, jer ipak su<br />

odlučivale samo nijanse<br />

Piše: Domagaj Tomić<br />

Međunarodni arhitektonski natječaj za izgled<br />

novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb,<br />

koji je završio s prvim danom listopada<br />

ove godine, okupio je neka od najuglednijih<br />

imena svjetske arhitekture i zasigurno najrenomiranija<br />

imena hrvatske arhitekture. U tako žestokoj konkurenciji<br />

doista nije bilo važno tko će pobijediti budući da je od<br />

22<br />

početka bilo jasno kako će nova Zračna luka izgledati<br />

spektakularno.<br />

<strong>DalCasa</strong> prva iznosi zašto je ocjenjivački sud odabrao hrvatski<br />

dvojac, odnosno gdje su ostali nagrađeni radovi,<br />

po mišljenju žirija, pogriješili.<br />

Ocjenjivački sud, u kojem su osim predstavnika Zračne<br />

luke (direktor Boško Matković) sjedila i zvučna imena, po-


Kincl i Nedihart su u svom radu predvidjeli dva terminala, jedan za<br />

domaći i jedan za inozemni promet / Kincl and Nedihart planned<br />

for two terminals in their project; one for domestic and the other<br />

for international flights<br />

put švedskog arhitekta Gedmunda Stokkea ili predsjednika<br />

Međunarodne unije arhitekata Gaetana Siewa, naposljetku<br />

je među 17 pristiglih radova tajnim glasovanjem<br />

odabrao rad hrvatskih arhitekata Branka Kincla i Velimira<br />

Nediharta. Hrvatski dvojac, kojem je na projektu pomogao<br />

Institut građevinarstva Hrvatske, iza sebe je tako<br />

ostavio Zahu Hadid (peta nagrada), japanskog arhitekta<br />

Shigera Bana (druga nagrada), engleskog arhitekta Normana<br />

Fostera (treća nagrada) i Andrewa Yeomana iz<br />

studija Tower 151 (četvrta nagrada).<br />

Predsjednik žirija Jerko Rošin u jednoj od svojih izjava medijima<br />

rekao je kako su željeli odabrati rad koji će jamčiti<br />

da će nova Zračna luka Zagreb biti jedinstvena i originalna,<br />

a da pritom zadovolji sve potrebe putnika.<br />

– Vodili smo računa i o adaptibilnosti projekta, odnosno<br />

mogućnostima daljnjeg proširenja, ali i o energetskoj isplativosti.<br />

Dakako, i predloženi izbor građevinskih materijala<br />

i ponuđeni komercijalni prostori na budućem terminalu<br />

su također utjecali na našu odluku. Kada smo uzeli presjek<br />

svih kriterija, na kraju smo se odlučili za projekt Kincla<br />

i Nediharta – rekao je Rošin i dodao kako su odlučivale<br />

nijanse, pa možda nisu ni izabrali najbolji projekt.<br />

Novi terminal Zračne luke Zagreb, koja se danas, podsjetimo,<br />

nalazi na prostoru koji spada pod ingerenciju<br />

Grada Velika Gorica, a ne Grada Zagreba, prostirat<br />

će se na 70 tisuća četvornih metara. Bit će izgrađen na<br />

svjeroistočnoj strani u odnosu na pistu, dakle na prostoru<br />

sadašnje vojne zračne baze, gdje su danas smješteni<br />

vojni borbeni avioni, helikopteri, transportni avioni te<br />

Vladin zrakoplov. Stari terminal bi se upotrebljavao za<br />

niskobudžetne letove.<br />

Dva terminala<br />

Kincl i Nedihart su u svom radu predvidjeli dva terminala,<br />

jedan za domaći i jedan za inozemni promet. Prepoznatljiva<br />

isprepletena čelična konstrukcija mosta Bundek, koji<br />

bi IGH trebao graditi u Zagrebu, bila im je inspiracija. Terminal<br />

će imati i 12 zračnih mostova preko kojih bi putnici<br />

ulazili u avione, a u sredini bi bio zračni most za ulazak<br />

u airbus A380, najveći zrakoplov današnjice. Nedihart,<br />

jedan od autora, u više svojih izjava je istaknuo kako su<br />

njegov kolega i on posebnu pozornost posvetili energetskoj<br />

učinkovitosti zgrade, čije će fotosenzitivne ćelije moći<br />

generirati značajne količine energije, koja će se dodatno<br />

štedjeti ventiliranim pročeljima i fasadama. Autori su zamislili<br />

i da se s površine aerodroma i krovova terminala<br />

sakuplja kišnica, čime se planira dobiti dovoljna količina<br />

vode za godišnje napuniti pet ukrasnih jezera.<br />

23


Treće mjesto - rad engleskog arhitekta Normana Fostera /<br />

Third place - work of English architect Norman Foster<br />

Nova Zračna luka Zagreb bi bila povezana s obilaznicom<br />

Velike Gorice, a kako se u Zagrebu planira i izgradnja<br />

metroa, tada bi se i preko njega dolazilo do aerodroma.<br />

Planira se i izgradnja hotela koji bi se nalazio preko puta<br />

nove zgrade Zračne luke. Kako stručnjaci procjenjuju da<br />

bi za pripremu projekta trebala jedna godina, a gradnja<br />

bi trajala dvije godine, pretpostavlja se da bi 2012.<br />

godine Hrvatska mogla dobiti pravu Zračnu luku, koja<br />

će moći primiti 10 milijuna putnika, dok današnja može<br />

samo dva milijuna. Cijena projekta Kincla i Nediharta je<br />

veća od 200 milijuna eura, a kako se planiraju i preinake,<br />

vjerojatno će biti i skuplji.<br />

Japanski arhitekt Ban Shigeru, koji je osvojio drugu nagradu,<br />

svoju viziju aerodroma temelji na drvetu, argumentirajući<br />

takav prijedlog činjenicom da je 36 posto<br />

područja Hrvatske pokriveno šumama. Njegov rad donosi<br />

iznimno naglašenu arhitekturu sa snažnim simbolizmom,<br />

no žiri je samu realizaciju takvog projekta u Hrvatskoj<br />

te njegovu cijenu stavio pod upitnik. Također mu je<br />

zamjerio nekvalitetan protok putnika.<br />

Norman Foster je, pak, krov terminala zamislio kao komade<br />

razlomljenog stakla. Njegova ideja je temeljena<br />

na simulaciji i transformaciji postojećeg jedinstvenog prirodnog<br />

okoliša u atraktivnu strukturu i kreaciju impresivnog<br />

prostora pod krovovima terminala. Iako se na prvi<br />

24<br />

pogled njegova konstrukcija doima zahtjevnom, žiri je<br />

procijenio kako on ima dobru kombinaciju dolaznih i odlaznih<br />

terminala. Iako Foster ima projekt i s optimalnom<br />

solarnom zaštitom, nedostaje mu, smatraju u ocjenjivačkom<br />

sudu, detaljniji strukturni model, a smatra se da će<br />

imati problema i s lošim protokom putnika.<br />

Andrew Yeoman iz zagrebačkog arhitektonskog studija<br />

Tower 151 inspiraciju je našao u kamenu. Njegov projekt<br />

ima naprednu i zahtjevnu strukturu, no na nekim mjestima<br />

zgrada ima četiri razine, što može biti komplicirano<br />

za putnike.<br />

Strukturni projekt je zanimljiv i grafički jako čist, a žiri smatra<br />

da je napravljen vrlo profesionalno pa će dati dobar<br />

temelj za strukturnu analizu u završnom projektu, odnosno<br />

u projektu Kincla i Nediharta.<br />

Jednom od najvećih favorita, Zahi Hadid, koja je osvojila<br />

tek pet mjesto, ocjenjivački sud je zamjerio lošu protočnost<br />

aerodroma i preveliku cijenu gradnje. Iako su<br />

njezine konceptualne ideje provedene do kraja te je i<br />

centralno područje terminala dobro riješeno, žiriju je zasmetalo<br />

to što s prometnog aspekta postoji previše smjerova.<br />

Također autorica nije uzela u obzir i schengenski<br />

režim. Iako su sam koncept nazvali kreativnim, smatraju<br />

da bi moglo biti problema s kompliciranom konstrukcijom<br />

i cijenom projekta.


Drugo mjesto - rješenje japanskog arhitekta Shigera Bana /<br />

Second place - work of Japanese architect Ban Shigeru<br />

Event<br />

A Croatian<br />

Project Chosen<br />

for the New<br />

Airport After All<br />

Although the contest was answered by 17 projects from great architectonic teams, an interesting<br />

solution by Croatian architects Branko Kincl and Velimir Nedihart, assisted by the Civil Engineering<br />

Institute of Croatia, ended up being chosen. We present you the top five projects of the<br />

contest, because it was only details that made the difference<br />

Written by: Domagaj Tomić<br />

The international architectonic contest to determine<br />

the look of the new passenger terminal of the<br />

Zagreb Airport, which was wrapped up at the beginning<br />

of this year’s October, gathered some of<br />

the most prominent names in world architecture and<br />

certainly the most significant names in Croatian architecture.<br />

When the competition is so fierce, it really<br />

doesn’t matter who is going to win because it was clear<br />

from the start that the new airport was going to look<br />

spectacular.<br />

<strong>DalCasa</strong> is the first to explain why the evaluation jury<br />

chose the Croatian duo, and what the other awardwinning<br />

projects did wrong, at least in the opinion of<br />

the jury.<br />

The evaluation jury, which featured a representative<br />

from the Zagreb Airport (manager Boško Matković), but<br />

also some household names like Swedish architect Gedmund<br />

Stokke and president of the International Union<br />

of Architects Gaetano Siew, used the method of secret<br />

voting to finally choose the project by Croatian architects<br />

Branko Kincl and Velimir Nedihart in the competition<br />

of 17 entered projects. The Croatian duo, which<br />

was assisted by the Civil Engineering Institute of Croatia,<br />

managed to defeat Zaha Hadid (fifth place), Japanese<br />

25


Četvrto mjesto - Andrew Yeoman iz studija Tower 151 /<br />

Fourth place - Andrew Yeoman from Studio Tower 151<br />

architect Ban Shigeru (second place), English architect<br />

Norman Foster (third place), and Andrew Yeoman from<br />

Studio Tower 151 (fourth place).<br />

The jury president Jerko Rošin explained to the media<br />

that they wanted to choose a project that could guarantee<br />

that the new Zagreb Airport was going to be<br />

unique and original, while still satisfying all of the passengers’<br />

needs.<br />

“We considered the issue of project adaptability and<br />

the possibilities of further expansion, and we were also<br />

interested in how efficient this project was going to be<br />

in terms of energy. Naturally, the suggested choice of<br />

construction materials and the offered commercial premises<br />

at the future terminal also affected our decision.<br />

When we looked at the overview of all our criteria, we<br />

ended up choosing Kincl and Nedihart’s project”, Rošin<br />

said and added that it all came down to details, which is<br />

why they maybe didn’t even choose the best project.<br />

The new terminal of the Zagreb Airport, which we remind<br />

you is located in the area under the jurisdiction of town<br />

Velika Gorica, instead of the City of Zagreb, will spread<br />

across 70 thousand square metres. It will be built northeast<br />

of the runway, in the area that is now occupied by a<br />

military air base, which features military combat planes,<br />

choppers, transport planes and the Government airplane.<br />

The old terminal is planned to be used for low-budget<br />

flights.<br />

Two Terminals<br />

Kincl and Nedihart planned for two terminals in their project;<br />

one for domestic and the other for international flights.<br />

They were inspired by the recognizably intertwined<br />

26<br />

steel construction of bridge Bundek, which IGH is about<br />

to start building in Zagreb. The terminal will also have<br />

12 airlifts that the passengers can use to get themselves<br />

onboard, and the airlift to Airbus A380, the largest airplane<br />

of today, would be positioned right in the middle.<br />

Nedihart, one of the authors, repeatedly pointed out<br />

that he and his colleague paid special attention to the<br />

building’s energy efficiency, and they have installed<br />

photosensitive power cells to generate significant amounts<br />

of energy, which would be additionally preserved<br />

by ventilated facades. The authors also came up with<br />

the idea of collecting rainwater from the airport surface<br />

and terminal roofs, which would collect enough water<br />

to fill up five decorative lakes per year.<br />

The new Zagreb Airport would be connected to the Velika<br />

Gorica roundabout road, and due to the fact that<br />

Zagreb should receive a metro in the near future, that<br />

would also be another way to reach the airport. Constructing<br />

a hotel opposite the new airport building is also<br />

in the plans. As the experts are predicting that it takes<br />

about one year to prepare this project, and two more<br />

to go through with the construction project, it is fair to<br />

say that Croatia could receive an actual airport in 2012;<br />

one that could accommodate about 10 million passengers,<br />

while the present one can only handle about two<br />

million. Kincl and Nedihart’s project is worth more than<br />

200 million Euros, and it will likely turn out even more expensive<br />

as certain adjustments are planned.<br />

Japanese architect Ban Shigeru, who finished in second<br />

place at this contest, based his airport vision on a tree,<br />

with his argument being that about 36 percent of Croatia<br />

is covered in forest. His work delivered extremely


Event<br />

Peto mjesto - Zaha Hadid / Fifth place - Zaha Hadid<br />

emphasized architecture with a strong sense of symbolism,<br />

but the jury questioned the possibility of achieving<br />

such a project in Croatia, as well as its price. They also<br />

criticized the poor fluidity of passengers that his project<br />

would cause.<br />

Norman Foster, on the other hand, designed the terminal<br />

roof as pieces of broken glass. His idea was based on<br />

simulation and transformation of the existing unique natural<br />

environment into the attractive structure and creation<br />

of an impressive space under the terminal roofs.<br />

Although his construction originally appears to be quite<br />

demanding, the jury pointed out that it featured a good<br />

combination of arrival and exit terminals. Foster’s project<br />

also featured optimal solar protection, but the jury<br />

felt that a more detailed structural model was required,<br />

and they also predicted poor fluidity of passengers.<br />

Andrew Yeoman from the Zagreb architectonic studio<br />

Tower 151 found inspiration in the concept of stone. His<br />

project showed advanced and demanding structural<br />

elements, but the building would feature four levels in<br />

some places, which might be slightly complicated for<br />

passengers. The structural project was interesting and<br />

graphically very clean, and the jury felt it was created<br />

with the utmost professionalism, so it has a very good<br />

chance of being used as good foundation for structural<br />

analysis of the final project, which was created by Kincl<br />

and Nedihart.<br />

One of the biggest favourites, Zaha Hadid, managed to<br />

win only fifth place, and the evaluation jury criticized the<br />

airport’s poor fluidity and excessive construction costs.<br />

Although her conceptual ideas were fully developed<br />

and the issue of the terminal’s central section was excellently<br />

solved, the jury didn’t like the fact that too many<br />

directions were present from the traffic standpoint. The<br />

author also didn’t take the Schengen regime into consideration.<br />

Although the concept was hailed as creative,<br />

the jury felt that the complicated construction and the<br />

project expenses could be a problem.<br />

27


Investicije<br />

Sky Office<br />

Piše: Domagaj Tomić<br />

Deset nebodera koji æe<br />

promijeniti vizuru Zagreba<br />

Predstavljamo deset nebodera koji se tek trebaju početi graditi, a koji će, nakon što budu<br />

gotovi, u potpunosti promijeniti vizuru hrvatske metropole i konačno je, barem što se tiče<br />

visine, izdignuti iz prosječnosti i provincijalnosti<br />

Pomalo kultna Cibona (93 metra) i Zagrepčanka<br />

(95 metara) te noviji Eurotower (96 metara),<br />

najviši su objekti u Zagrebu već duži niz godina.<br />

U sljedećih nekoliko godina ti bi građevinski pothvati<br />

trebali postati pravi patuljci za projekte koji slijede,<br />

a kojima će Zagreb doista dosegnuti nebeske visine.<br />

ZAGREB GATE<br />

Visina: 50 katova – 207 metara<br />

Investitor: Fonem nekretnine<br />

Lokacija: Zagrebačka avenija<br />

Početak gradnje: 2009. godine<br />

Cijena: oko 100 milijuna eura<br />

Splitska tvrtka Fonem nekretnine planira sljedeće godine<br />

početi gradnju najvišeg nebodera u Hrvatskoj, koji<br />

28<br />

je već dobio naziv Zagreb Gate. Riječ je o neboderu<br />

koji će prijeći, za ovaj dio Europe futurističkih, 200 metara,<br />

odnosno sa svojih 50 katova dosegnut će čak 207<br />

metara. “Splitski” toranj smjestit će se na Zagrebačkoj<br />

aveniji, točnije na križanju te ulice s Gospodskom ulicom.<br />

Zagrebačko Poglavarstvo je već raspisalo javni<br />

anketni urbanističko-arhitektonski natječaj. Direktor Fonem<br />

nekretnina Josip Komar, koji je inspiraciju za ovaj<br />

projekt pronašao na ulicama Dubaija, tom je prigodom<br />

objasnio kako će toranj do 20 kata biti hotel od četiri<br />

zvjezdice, s čak 250 soba. Od 20. do 49. kata smjestit će<br />

se poslovni prostori, dok bi na vrhu nebodera mogao<br />

biti vidikovac s restoranom i helidrom. Pod neboderom<br />

će biti i pet podzemnih etaža, od kojih će najveći dio<br />

otpasti na podzemnu garažu.


IGH CENTAR<br />

Visina: 48 katova – 174 metra i 38 katova – 161 metar<br />

Investitor: Institut građevinarstva Hrvatske<br />

Lokacija: Rakušinova ulica, uz Slavonsku aveniju<br />

Početak gradnje: ne prije 2011. godine<br />

Cijena: nepoznata<br />

Ispred sadašnje upravne zgrade Instituta građevinarstva<br />

Hrvatske u Rakušinovoj ulici, predsjednik Uprave toga<br />

građevinskog carstva Jure Radić planira izgraditi dva<br />

tornja, visine 174 i 161 metar. Na natječaju završenom<br />

krajem ljeta pobjedu je odnio arhitektonski studio Arhitektura<br />

tholos projektiranje, odnosno rad arhitekata Diane<br />

Špirić, Dinke Pavelić, Damira Vrkljana i Otta Barića.<br />

Barićevi arhitekti zamislili su u parterima nebodera urediti<br />

trg sa zelenilom, a u samim tornjevima na tri do četiri<br />

mjesta nekoliko katova spojit će se u unutarnje vrtove.<br />

Pobjednički rad predviđa na vrhovima nebodera urediti<br />

vrtove s vidikovcem, a ukupna nadzemna površina iznosit<br />

će 82.534 četvorna metra, dok će pod zemljom biti<br />

pet podzemnih etaža s 973 parkirališna mjesta.<br />

Iako Radić medijima nije puno želio govoriti o novom<br />

sjedištu svoga IGH, najavio je kako će za gradnju IGH<br />

Centra tražiti partnere u sljedeće dvije godine. Tek kada<br />

pronađu adekvatne i kvalitetne suradnike, znat će se,<br />

kaže Radić, i sama cijena projekta.<br />

Poslovni centar SAVICA<br />

Visina: 45 katova<br />

Investitor: Konzum<br />

Lokacija: Avenija Marina Držića<br />

Početak gradnje: nepoznat<br />

Cijena: nepoznata<br />

Od čak 160 tisuća četvornih metara budućega poslovnog<br />

centra Savica, čak 72 tisuće kvadrata je predviđeno<br />

za stanovanje. Tvrtka CPA izradila je program za javni<br />

anketni urbanističko-arhitektonski natječaj, a sudeći po<br />

njezinoj dokumentaciji, investitor je Konzum. Prizemlje i<br />

prva etaža su rezervirani za 28,5 tisuća četvornih metara<br />

maloprodajnih prostora, a čak 18,5 tisuća kvadrata<br />

otpada na “retail” maloprodaju u kojoj će se nuditi<br />

odjeća i obuća poznatih brandova po sniženim cijenama.<br />

Podsjetimo, takvi trgovački centri se obično grade<br />

izvan samoga grada kako ne bi bili nelojalna konkurencija<br />

trgovinama s istom robom u gradskom središtu. To<br />

bi trebao biti prvi retail u Zagrebu. Zanimljivo je da će<br />

posjetitelji i stanari, osim u dvije podzemne etaže, moći<br />

parkirati na etažama iznad trgovačkog centra. Između<br />

nadzemnih garaža i stanova smjestit će se kat sa spa i<br />

wellness uslugama.<br />

Zagreb Gate<br />

South East Gate Tower<br />

CRNI MONOLIT<br />

Visina: 40 katova – 160 metara<br />

Investitor: Rok Štuglin, Autoservis Savska (Pro-grad)<br />

Lokacija: križanje Zagrebačke avenije i Savske ceste<br />

Početak gradnje: nepoznat<br />

Cijena: nepoznata<br />

Objekt u potpunosti obložen staklom, kada je projektiran,<br />

bio je najviši neboder u Zagrebu, pa i Hrvatskoj,<br />

no ubrzo su ga pretekli IGH i Fonem nekretnine. Autori<br />

pobjedničkog rada, od 27 pristiglih radova, su Urbane<br />

tehnike, odnosno arhitekti Hrvoje Bakran, Dražen Plevka<br />

i Zdravko Krasić. Kao i kod Zagreb Gatea, i ovdje<br />

29


se na posljednjem katu planira restoran s vidikovcem,<br />

a arhitekti su na svakom katu predvidjeli dva poslovna<br />

prostora. Osim ureda, u neboderu će se naći mjesta i<br />

za apartmane prilagođene menadžerima. Investitor je<br />

službeno Rok Štuglin, vlasnik Autoservisa Savska, no iza<br />

njega, navodno, stoji Ivan Čalić iz tvrtke Pro-grad.<br />

MANHATTAN NA LANIŠTU<br />

Visina: 39 katova<br />

Investitor: Verdispar, CCS Ulaganja i Pragmatika<br />

Lokacija: Remetinec rotor zapad<br />

Početak gradnje: 2009. godine<br />

Cijena: 180 milijuna eura<br />

Na prostoru od gotovo 58 tisuća hektara uz Savski nasip,<br />

dakle od nikad dovršene Sveučilišne bolnice do Željezničkog<br />

mosta uz Kajzericu, tvrtke Pragmatika, CCS<br />

Ulaganja i Verdispar planiraju graditi čak 19 nebodera.<br />

Prema arhitektonskom planu Urbanih tehnika, 18 nebodera<br />

će biti visoko od 14 do 19 katova, a onaj najviši će<br />

imati 39 katova. Kako doznajemo, bit će riječ o luksuznoj<br />

četvrti, a ideja arhitekata i investitora je napraviti novi<br />

centar Zagreba, koji će biti smješten uz Savu, rijeku kojoj<br />

hrvatska metropola nikada nije dopustila da postane<br />

dio grada.<br />

IGH Centar / IGH Centre<br />

Sky Office<br />

PODBREŽJE<br />

Visina: 35 katova<br />

Investitor: Zagrebački holding<br />

Lokacija: Novi Zagreb, Podbrežje<br />

Početak gradnje: proljeće 2009. godine<br />

Cijena: 300 milijuna eura (cijeli projekt)<br />

Uz više od dvije tisuće “Bandićevih stanova”, koji se nakon<br />

završetka naselja Sopnice Jelkovec u Sesvetama<br />

namjeravaju početi graditi u Novom Zagrebu, tu bi trebao<br />

niknuti i poslovni toranj od 35 katova. Urbanistički<br />

plan uređenja radi tvrtka Log urbis, a iako je Zagrebački<br />

holding investitor naselja, još nije poznato tko će zagrebačkoj<br />

gradskoj tvrtki biti partner u izgradnji tornja. Prema<br />

posljednim informacijama, Zg holding će vjerojatno<br />

privatnoj tvrtki prepustiti izgradnju nebodera. Podsjetimo,<br />

cijena “Bandićevih stanova” u Sopnici Jelkovec<br />

iznosi 1295 eura po kvadratu, a u Podbrežju bi trebali biti<br />

nešto skuplji.<br />

30<br />

NEBODER 123<br />

Visina: 30 katova<br />

Investitor: Poslovni centar Donji grad<br />

Lokacija: križanje Zagrebačke avenije i Selske ceste<br />

Početak gradnje: nepoznat<br />

Cijena: nepoznata<br />

Tlocrt nebodera će imati oblik trapeza, a zbog potresa<br />

kojima je Zagreb sklon, neobični neboder će se graditi<br />

najsuvremenijom konstruktivnom tehnikom diagrida.<br />

Kompletnu težinu nebodera će nositi njegovi obodi. Na<br />

urbanističko-arhitektonskom natječaju, koji je raspisala<br />

tvrtka Poslovni centar Donji grad, prvu nagradu je odnio<br />

studio 3LHD.<br />

Pobjednički studio zamislio je oko samog nebodera još<br />

desetak zgrada od maksimalno devet etaža. U prizemlju<br />

zgrada smjestili bi se trgovački sadržaji, na prvom katu<br />

poslovni prostori, dok će se stanovi nalaziti na katovima<br />

iznad. Na najvišoj etaži bit će vidikovac.


Crni monolit / Black Monolith<br />

Investicije<br />

SKY OFFICE<br />

Visina: 30 katova – 110 metara<br />

Investitor: Zagreb Montaža i Dalekovod<br />

Lokacija: Zagrebačka avenija<br />

Početak gradnje: 2008. godina<br />

Cijena: 100 milijuna eura<br />

Iako su “blizanci” u početku bili zamišljeni na 22 kata,<br />

prema posljednim informacijama tornjevi će dosegnuti i<br />

30 katova, što znači da će prijeći 100 metara. Epileptični<br />

tornjevi su međusobno spojeni povezanim dijelom od<br />

drugog do četrnaestog kata. Tako su položeni da osiguravaju<br />

pristup dnevnog svjetla, svaka etaža nebodera,<br />

čija će fasada biti od stakla, djeljiva je na četiri radne<br />

jedinice koje se mogu organizirati kao pojedinačni uredi<br />

i kao otvoreni prostori, “sky vrtovi” za zaposlenike. Jedan<br />

toranj će pripasti Dalekovodu, a jedan Zagreb Montaži.<br />

MUNJA<br />

Visina: 30 katova<br />

Investitor: MD profil<br />

Lokacija: Žitnjak<br />

Početak gradnje: nepoznat<br />

Cijena: nepoznata<br />

Na maloj čestici od samo devet tisuća kvadrata, zagrebačka<br />

Skupština u proljeće ove godine omogućila je<br />

tvrtki MD profil, vlasnika Darka Mandarića, gradnju čak<br />

30 nadzemnih etaža, što je ukupno 63 tisuće četvornih<br />

metara bruto površine. Grad Zagreb je na tom i okolnom<br />

zemljištu namjeravao graditi gradske stanove, no<br />

kako nije uspio otkupiti sve parcele, odustao je. Još nisu<br />

poznati detalji oko izgleda, cijene i početka gradnje tornja.<br />

South East Gate Tower<br />

Visina: 26 katova – 106 metara<br />

Investitor: autor rada 3LHD<br />

Lokacija: kod Domovinskog mosta<br />

Početak gradnje: nepoznat<br />

Cijena: nepoznata<br />

Riječ je o studiji novoga jugoistočnog ulaza u Zagreb, u<br />

kojoj dominira poslovni toranj od 26 katova, visine 106<br />

metara. Kako je riječ o lokaciji (Radnička cesta) na kojoj<br />

se posljednih godina intenzivno gradi (Domovinski most,<br />

pročistač otpadnih voda…), toranj bi trebao biti glavna<br />

figura na tom ulazu u grad. Parcela će se popuniti objektima<br />

namijenjenima trgovačkim, ugostiteljskim i poslovnim<br />

sadržajima, dok će se okolica, kao i niske zgrade,<br />

prilagoditi sportsko-rekreacijskoj namjeni koja se planira<br />

u neposrednoj blizini. Studio 3LHD je toranj zamislio tako<br />

da njegova vertikalna os transformira kristalični oblik te<br />

stvori zanimljive i raznolike prostore u samoj zgradi, dok<br />

će nepravilni raspored prozora na pročelju odražavati<br />

svjetla automobila koji će prelaziti preko mosta stvarajući<br />

promjenjive slike na rijeci Savi.<br />

31


Investments<br />

Manhattan na Laništu / Manhattan at Lanište<br />

Written by: Domagaj Tomić<br />

Ten Skyscrapers to Change<br />

the View of Zagreb<br />

We present the ten skyscrapers that are about to go under construction, and after they’re<br />

completed, they will radically change the view of the Croatian capital and finally, at least as far<br />

as height is concerned, ascend it above the average level of provincialism.<br />

The somewhat legendary Cibona (93 metres) and<br />

Zagrepčanka (95 metres), along with the more recent<br />

Eurotower (96 metres), have been the highest<br />

objects in Zagreb for a lot of years now. Over the<br />

next several years, those construction triumphs should<br />

become true midgets in comparison to the upcoming<br />

projects, which will really lead Zagreb towards the sky.<br />

Zagreb Gate<br />

Height: 50 floors – 207 metres<br />

Investor: Fonem Real Estate<br />

Location: Zagreb Avenue<br />

Construction start: 2009<br />

Price: Around 100 million Euros<br />

Company Fonem Real Estate from Split is planning on<br />

starting the construction process of the highest skyscraper<br />

in Croatia next year, and the project has already been<br />

named Zagreb Gate. This skyscraper will break the 200-<br />

32<br />

metre barrier, which is futuristic for this part of Europe,<br />

as its fifty floors will reach up as high as 207 metres. The<br />

“Split” tower will be situated at Zagreb Avenue, at the<br />

crossing of that street with Gospodska Street. The Zagreb<br />

City Hall has already announced the public urban-architectonic<br />

contest. Chairman of Fonem Real Estate, Josip<br />

Komar, who found the inspiration for this project at the<br />

streets of Dubai, explained that the tower will serve as a<br />

four-star hotel until the twentieth floor, and it will feature<br />

250 rooms. The space between the 20th and 49th floor<br />

will be taken up by office premises, while the top of the<br />

skyscraper might feature a belvedere with a restaurant<br />

and heliport. Five subterranean levels will be built below<br />

the tower, and most of that space will be used up by a<br />

garage with parking spaces.<br />

IGH Centre<br />

Height: 48 floors – 174 metres and 38 floors – 161 metres


Podbrežje<br />

Investor: Civil Engineering Institute of Croatia (IGH)<br />

Location: Rakušin Street, along Slavonia Avenue<br />

Construction start: not before 2011<br />

Price: Unknown<br />

In front of today’s central headquarters of the Civil Engineering<br />

Institute of Croatia at Rakušin Street, the chairman<br />

of that construction-business empire Jure Radić plans to<br />

build two towers, which will be 174 metres and 161 metres<br />

high. The contest ended in late summer, and it was<br />

won by architectonic studio Architecture Tholos Projecting,<br />

while the project was created by architects Diana<br />

Špirić, Dinka Pavelić, Damir Vrkljan and Otto Barić. Barić’s<br />

architects envisioned a square with plenty of green surfaces<br />

in front of the towers, while several floors in the towers<br />

themselves would connect to create interior gardens.<br />

The winning team of architects also plans to decorate<br />

the tower peaks with belvedere gardens. The overall<br />

above-ground surface would amount to 82.534 square<br />

metres, while five subterranean levels would provide 973<br />

parking spaces. Although Radić refused to share a lot of<br />

info with the media about the new IGH headquarters, he<br />

did point out that he will look for partners in this project<br />

over the next two years. Only after they find adequate<br />

and quality partners, Radić says, the price of this project<br />

will be known.<br />

Business Centre SAVICA<br />

Height: 45 floors<br />

Investor: Konzum<br />

Location: Marin Držić Avenue<br />

Construction start: Unknown<br />

Price: Unknown<br />

Out of the astounding 160 thousand square metres of the<br />

future business centre SAVICA, as many as 72 thousand<br />

m2 are planned to have a residential function. Company<br />

CPA created a programme for a public urbanarchitectonic<br />

contest, and judging by the documentation,<br />

Konzum is the company investing in this project. The<br />

ground floor and first floor are booked to host 28,5 thousand<br />

square metres of retail spaces, and 18,5 thousand<br />

m2 will be taken up by retail stores that will offer clothes<br />

and footwear from famous brands at lowered prices. We<br />

remind you that these types of shopping centres usually<br />

appear outside of the city in order to avoid being disloyal<br />

competition to stores with the same goods in the city<br />

centre. This business centre should host the very first retail<br />

in Zagreb. It is also interesting that visitors and tenants,<br />

besides the two subterranean levels, will be able to use<br />

parking spaces above the shopping centre. A floor with<br />

spa and wellness programmes will be featured between<br />

the residential floors and the aboveground garages.<br />

Black Monolith<br />

Height: 40 floors – 160 metres<br />

Investor: Rok Štuglin, Autoservice Savska (Pro-Grad)<br />

Location: Crossing of the Zagreb Avenue and Sava Street<br />

Construction start: Unknown<br />

Price: Unknown<br />

This completely glass-covered project was the highest skyscraper<br />

in Zagreb and Croatia when its projected version<br />

first came out, but it was soon beaten by IGH and Fonem<br />

Real Estate. Among the 27 entered projects, the contest<br />

was won by architects Hrvoje Bakran, Dražen Plevka and<br />

Zdravko Krasić. Just like with Zagreb Gate, this project also<br />

features a restaurant with a belvedere on the top floor,<br />

and architects planned out two office spaces on each<br />

floor of the building. Besides for offices, this skyscraper will<br />

also feature apartments adjusted to the needs of managers.<br />

The official investor is Rok Štuglin, the owner of Autoservice<br />

Savska, but it has been rumoured that he is supported<br />

by Ivan Čalić from company Pro-Grad.<br />

Manhattan at Lanište<br />

Height: 39 floors<br />

Investor: Verdispar, CCS Investments and Pragmatika<br />

Location: Remetinac, western rotor<br />

Construction start: 2009<br />

Price: 180 million Euros<br />

At almost 58 thousand hectares along the bank of Sava,<br />

from the unfinished University Hospital until the Railway<br />

Bridge near Kajzerica, companies Pragmatika, CCS Investments<br />

and Verdispar have come to an agreement<br />

33


Investments<br />

Neboder<br />

123 / Skyscraper 123<br />

to build as many as 19 skyscrapers. According to the<br />

architectonic plan by Urban Techniques, 18 skyscrapers<br />

will feature 14 to 19 floors, while the highest one will raise<br />

the bar to 39 floors. We found out that a luxurious neighbourhood<br />

will appear in this area, as the architects and<br />

investors are planning to build the new centre of Zagreb<br />

alongside river Sava, which was never previously allowed<br />

to become a part of the Croatian capital.<br />

Podbrežje<br />

Height: 35 floors<br />

Investor: Zagreb Holding<br />

Location: New Zagreb, Podbrežje<br />

Construction start: spring of 2009<br />

Price: 300 million Euros (the entire project)<br />

Alongside over two thousand “Bandić apartments”,<br />

which are planned to be built in New Zagreb after the<br />

completion of settlement Sopnice Jelkovec in Sesvete, a<br />

business tower with 35 floors is planned to be constructed.<br />

The physical project is created by company Log Urbis,<br />

and although Zagreb Holding is the investor of the settlement,<br />

it is still unfamiliar as to who is going to be their partner<br />

in the construction of this tower. According to the latest<br />

information, Zagreb Holding will probably release the<br />

34<br />

rights to this tower’s construction to a private firm. Let’s<br />

remember, the price of “Bandić apartments” in Sopnice<br />

Jelkovec is 1295 Euros per square metre, but they should<br />

be slightly more expensive in Podbrežje.<br />

Skyscraper 123<br />

Height: 30 floors<br />

Investor: Business Centre Donji Grad<br />

Location: The crossing of Zagreb Avenue and Selska Street<br />

Construction start: unknown<br />

Price: Unknown<br />

This skyscraper’s blueprint will be shaped like a trapezoid,<br />

and because of the earthquakes that are known to appear<br />

in Zagreb, this unusual skyscraper will be built with the<br />

top-modern construction technique called diagrid. The<br />

tower’s complete weight will be supported by its margins.<br />

The urban-architectonic contest, which was organized<br />

by company Business Centre Donji Grad, was won by Studio<br />

3LHD. The winning studio also plans to build ten other<br />

buildings around the tower, none of which would have<br />

more than nine floors. The ground floor would feature<br />

stores, the first floor would be taken up by office spaces,<br />

while all the higher floors would be filled with apartments.<br />

The highest floor would feature a belvedere.


Sky Office<br />

Height: 30 floors – 110 metres<br />

Investor: Zagreb Montaža and Dalekovod<br />

Location: Zagreb Avenue<br />

Construction start: 2008<br />

Price: 100 million Euros<br />

Although the first version of “the twins” planned 22<br />

floors, the last leaks of information say that these towers<br />

will reach as many as 30 floors, which means they<br />

will break the 100-metre barrier. These epileptic towers<br />

are mutually connected with the attached section<br />

between the second and the fourteenth floor.<br />

They are positioned in such manner that they ensure<br />

plenty of daytime light, and every floor of these glassfacade<br />

skyscrapers can be divided into four work<br />

units that can be organized as individual offices and<br />

open spaces, “sky gardens” for employers. One tower<br />

will belong to Dalekovod, and the second one to Zagreb<br />

Montaža.<br />

Thunderbolt<br />

Height: 30 floors<br />

Investor: MD Profile<br />

Location: Žitnjak<br />

Construction start: unknown<br />

Price: Unknown<br />

On a small parcel that takes up merely nine thousand<br />

square metres, the Zagreb City Council has given<br />

permission to company MD Profile, owned by Darko<br />

Mandarić, to build a tower with 30 aboveground<br />

floors, which climb up to about 63 thousand square<br />

metres of overall surface. The City of Zagreb originally<br />

planned to build city apartments on that and the<br />

neighbouring parcel, but due to the fact that they<br />

couldn’t purchase all the parcels, they backed out.<br />

Details surrounding the look, price or construction start<br />

for this tower still remain unknown.<br />

South East Gate Tower<br />

Height: 26 floors – 106 metres<br />

Investor: Project author 3LHD<br />

Location: Near the Homeland Bridge<br />

Construction start: Unknown<br />

Price: Unknown<br />

This is a project of a new southeast entrance into Zagreb,<br />

which is dominated by a 26-floor business tower<br />

that is planned to rise up to 106 metres. Being that it’s<br />

supposed to be built on a location (Radnička Street)<br />

that has seen a lot of construction action over the last<br />

few years (Homeland Bridge, wastewater purifier...),<br />

the tower should serve the purpose of being the head<br />

figure at that city entrance. The parcel will be filled<br />

with stores, restaurants and business objects, while the<br />

surrounding, including the lower buildings, will be adjusted<br />

to sport-recreational purposes that are planned<br />

in the immediate environment. Studio 3LHD created<br />

the project of this tower that sees its vertical axis transform<br />

into crystal shapes, which create various interesting<br />

spaces within the building, while the irregular<br />

arrangement of windows on the facade will reflect<br />

the lights of cars crossing over the bridge, which will<br />

create deceiving images on the river of Sava.<br />

Crni monolit / Black Monolith<br />

Manhattan na Laništu / Manhattan at Lanište<br />

South East Gate Tower<br />

35


Vijesti<br />

Petrokov i u Splitu<br />

Izložbeno-prodajni salon tvrtke Petrokov, svečano je otvoren 25.<br />

rujna u Splitu, u industrijskoj zoni Dugopolje. Tvrtka Petrokov bavi<br />

se prodajom opreme za centralno grijanje i vodovod, plinske i sanitarne<br />

opreme te sustava za klimatizaciju, a u njihovim salonima<br />

nude se proizvodi vrhunskih svjetskih tvrtki, kao što su Vaillant,<br />

Giersch, Rotex, Herz, Grohe i drugi. Svečano otvaranje bilo je obogaćeno<br />

koncertom klape Cambi, a mnogobrojni uzvanici odmah<br />

su krenuli u razgledavanje prostranoga dvoetažnog salona.<br />

Zdravi ponos Bilbaa<br />

Zgrada baskijske zdravstvene uprave u Bilbau dizajnirana<br />

je po uzoru na radove iz epohe kubizma. Sustav staklenih<br />

površina postavljenih međusobno pod nepravilnim kutovima<br />

namijenjen je ponajprije stvaranju ugođaja u unutrašnjosti.<br />

Vizura grada u takvim uvjetima dinamična je i služi<br />

postizanju nečega što autori nazivaju “urbanom vitalnošću“<br />

interijera. Zgrada će biti otvorena ove jeseni.<br />

36<br />

Petrokov Coming to Split<br />

The Petrokov showroom and store in Split was opened with<br />

much fanfare on September 25th, and it is located in industrial<br />

zone Dugopolje. Company Petrokov sells equipment for central<br />

heating, plumbing, gas installations, sanitary facilities and airconditioning<br />

systems, while their showrooms also present products<br />

by top-class world companies like Vaillant, Giersch, Rotex,<br />

Herz, Grohe and others. The grand opening featured a concert<br />

by vocal group Cambi, while numerous visitors wasted no time in<br />

starting to explore the spacious two-storey showroom.<br />

Namještaj Interstuhl u novom<br />

filmu Jamesa Bonda<br />

James Bond nešto je više od filmskog lika. U posljednjih pola<br />

stoljeća, zahvaljujući pomno stvaranom<br />

imidžu, tajni agent u službi Njezina Veličanstva<br />

postao je simbol dobrog ukusa i stila.<br />

U novom filmu Zrno utjehe, u prostorijama<br />

tajne službe kojima kroči Daniel Craig, možete<br />

vidjeti asortiman stolaca Silver tvrtke<br />

Interstuhl, koju u Hrvatskoj ekskluzivno zastupa<br />

Stipić Interart. Pojava Interstuhlova<br />

asortimana u filmu o Jamesu Bondu potvrđuje<br />

da se radi o prestižnom i kvalitetnom<br />

brandu. Ugled kakav ima Interstuhl, razlog<br />

je što njihove proizvode možete pronaći i u<br />

katalogu Stipić Interarta.<br />

The Healthy Pride of Bilbao<br />

The Baskian Health Administration building in Bilbao carries<br />

the design patterns created in the era of cubism. The<br />

system of glass surfaces that meet under irregular angles<br />

was primarily created with the purpose of creating a pleasant<br />

interior atmosphere. In such conditions, the view of the<br />

city is dynamic and contributes to something the authors<br />

like to call “urban vitality” of the interior. The building is<br />

scheduled to be opened this autumn.<br />

Interstuhl Furniture in the New<br />

James Bond Movie<br />

James Bond is more than just a movie character. Thanks to the<br />

carefully created image over the last half of century, the secret<br />

agent in the service of Her Majesty has become a symbol of<br />

good taste and style. In the new movie Quantum of Solace, as<br />

Daniel Craig walks across the Agency premises, you’re able to<br />

see the Silver chair assortment by company Interstuhl, which<br />

is exclusively represented<br />

in Croatia by Stipić<br />

Interart. The appearance<br />

of the Interstuhl<br />

assortment in a James<br />

Bond movie confirms<br />

the quality and prestige<br />

of this brand.<br />

Interstuhl’s exceptional<br />

reputation is the reason<br />

their products are<br />

available in the Stipić<br />

Interart catalogue.<br />

Pripremio / Edited by: Nikola Čelan


Festival vina i kulinarstva<br />

u Zagrebu<br />

Treći međunarodni festival vina i kulinarstva VINO.COM 2008.<br />

održat će se 28. i 29. studenoga u zagrebačkom hotelu The<br />

Regent Esplanade. Ovogodišnja će se priredba održati na površini<br />

od oko 2000 četvornih metara, a okupit će više od 200<br />

izlagača, proizvođača i trgovaca, i to vina, pršuta, sira, ulja,<br />

kulena, slatkih delicija i drugih proizvoda iz Europske unije i<br />

zemalja našeg okruženja. Ostali dijelovi svijeta bit će zastupljeni<br />

preko uvoznika. Festival je u cijelosti posvećen kulturi<br />

stola, vina i hrani, kao nezaobilaznom dijelu gospodarstva i<br />

hrvatske turističke ponude. Preporuka – obvezno posjetiti.<br />

News<br />

Izlazak u zgradu<br />

Ekaterinburg, treći po redu ruski grad na rubu Sibira, sa<br />

svojih 1,3 milijuna stanovnika, trenutačno je najintrigantnije<br />

središte investicija u toj zemlji. Rusko-francusko-britanska<br />

kolaboracija, predvođena građevnim koncernom<br />

RMJM, zabavljena je izgradnjom “visećih vrtova“, projektom<br />

mješovite namjene s uključenih 46.000 četvornih<br />

metara stambenih i turističko-ugostiteljskih sadržaja, uz<br />

prvi svjetski zatvoreni vertikalni park, smješten u samom<br />

središtu zgrade. Park bi omogućio uživanje u prirodnom<br />

ambijentu i tijekom ekstremnih klimatskih uvjeta u gradu<br />

i regiji.<br />

Festival of Wine and Culinary<br />

Arts in Zagreb<br />

The third International Festival of Wine and Culinary Arts,<br />

VINO.COM 2008, will be held on November 28th and 29th at<br />

the Regent Esplanade Hotel in Zagreb. This year’s manifestation<br />

will take place at over 2000 square metres, and will gather<br />

over 200 exhibitors, manufacturers and sellers of wine,<br />

prosciutto, cheese, oil, Kulen sausages, sweet delicacies and<br />

other products from the European Union and other countries<br />

in our area, while the rest of the world will be represented by<br />

importers. The festival is completely dedicated to the cultures<br />

of table, wine and food, which is an integral part of the<br />

economy and Croatian tourism offering. We firmly advise you<br />

not to miss this event.<br />

Trebotić u tekstilu<br />

Poznati splitski likovni umjetnik Matko<br />

Trebotić osmislio je svoju prvu kolekciju<br />

tepiha. Riječ je o tepisima ručne izrade<br />

dimenzija 2,80 x 2,20 m od čiste runske<br />

vune i limitirane tiraže. Proizvodnju preuzimaju<br />

pogoni zabočke “Regeneracije“,<br />

dok će se prva prezentacija ove zanimljive<br />

invencije čuvenog slikara dogoditi na<br />

zagrebačkoj “Ambijenti 2008.“.<br />

Stepping Out into the Building<br />

Yekaterinburg, the third largest Russian city on the edge<br />

of Siberia with the population of 1.3 million people, is<br />

currently the most intriguing investment centre in the<br />

country. The Russian/French/British collaboration, led by<br />

the RMJM construction group, is currently occupied with<br />

the process of building “hanging gardens”, which is a<br />

project of multiple purposes that includes 46 000 square<br />

metres of residential and tourism/restaurant facilities.<br />

It also includes the world’s first enclosed vertical park,<br />

which is situated at the very centre of the building. The<br />

park would provide a chance to enjoy the natural ambience<br />

even during extreme climate conditions that often<br />

appear in the city and the region.<br />

Trebotić in Textile<br />

Famous Split artist Matko Trebotić came up<br />

with his very first collection of carpets.<br />

These are hand-made carpets with dimensions<br />

of 2,80 x 2,20 metres, made<br />

of merino wool and featured in<br />

very limited production. They<br />

are manufactured by “Regeneration”<br />

in Zabok, while the<br />

first presentation of this<br />

interesting invention<br />

from the famous<br />

painter will take<br />

place at “Ambienta<br />

2008” in Zagreb.<br />

37


Joop<br />

Piše: Nina Bošković<br />

Foto: Kristina Fazinić<br />

Alto Trade<br />

Ambienta - malenim<br />

koracima naprijed<br />

Da prate svjetske trendove u dizajnu namještaja, novitetima opreme i materijala,<br />

pokazali su brojni domaći izlagači<br />

Na jubilarnom 35. međunarodnom sajmu namještaja,<br />

unutarnjeg uređenja i prateće industrije<br />

Ambienta, ove su godine predstavljena<br />

čak 744 izlagača, među kojima je bilo njih 383<br />

iz 31 strane zemlje. Svoje najnovije proizvode, usluge i<br />

tehnologije, na oko 51.500 četvornih metara, izlagale<br />

su i tvrtke iz Indije, Malezije, Finske, SAD-a, Velike Britanije,<br />

Turske, Švedske, Švicarske. Ambienta je obuhvaćala<br />

šest tematskih cjelina: Namještaj za stanovanje, Kuhinje i<br />

kupaonice, Uredski namještaj i namještaj za opremanje<br />

objekata, Proizvodi i oprema za unutarnje uređenje, Repromaterijali<br />

za industriju namještaja te Strojevi i alati za<br />

drvnu industriju.<br />

I ove je godine pozornost posjetitelja ponajviše privukao<br />

projekt “Drvo je prvo“ Hrvatske gospodarske komore, Ministarstva<br />

šumarstva i Hrvatskih šuma, koji je svoj izložbeni<br />

prostor pretvorio u “Šumu Striborovu“, odavajući na taj<br />

38<br />

način počast hrvatskoj književnici Ivani Brlić-Mažuranić i<br />

njezinoj istoimenoj priči.<br />

Da prate svjetske trendove u dizajnu namještaja, u novitetima<br />

opreme i materijala, pokazali su i brojni domaći<br />

izlagači. Prošlogodišnji dobitnik srebrne plakete PPS Galeković<br />

predstavio je proizvode od vrhunskoga, prirodnog<br />

i ekološkog materijala, od kojih stvara topao ugođaj u<br />

prostorima za stanovanje. Novost su masivni podovi Rex<br />

koje karakteriziraju veće dimenzije, a nakon postavljanja<br />

se mogu lakirati ili nauljiti. Pažnju posjetitelja su izazvali i<br />

termo podovi jer procesom termo tretiranja drvo postaje<br />

otpornije na vlagu i štetočine, a njegova boja poprima<br />

tamnije nijanse, kao i decking proizvodi od drva koji se<br />

također obrađuju ovom inovativnom finskom tehnologijom,<br />

a mogu se upotrebljavati u sasvim novim prostorima,<br />

poput terasa, vrtova te prostora oko bazena.<br />

Na Ambienti je ove godine Eduro predstavio dva nova


proizvoda i uveo nove ekološke, prirodne materijale u krute i<br />

predodređene materijale za proizvodnju namještaja.<br />

Ispune za klizna vrata Kamenglas su punjene prirodnim materijalima,<br />

pijeskom, šljunkom ili drobljenim mramorima, proizveli<br />

su ih u suradnji s domaćim inovatorom – tvrtkom Dizajn Šafarić<br />

s Krka, a rezultat je materijal odličnih vizualnih, topliskih i<br />

zvučnih svojstava. Drugi Edurov hit na sajmu bio je lamelirano<br />

staklo “Četiri godišnja doba“, odnosno sigurnosno staklo idealno<br />

za pregradne stijenke te za klizna vrata ormara, za kupce<br />

koji traže unikatni dizajn i materijale. Prigodno godišnjem<br />

dobu, na sajmu je izloženo staklo u čiju je sredinu ubačeno<br />

jesensko lišće jakog kolorita. Prednost postupka nove tehnologije<br />

hladnog lameliranja stakla jest u tome što svi organski<br />

materijali zarobljeni u sredini stakla zadržavaju svoju ljepotu i<br />

oblik. Postupkom toplog lameliranja organska tvar gubi svoj<br />

izgled te je upravo zbog toga i osmišljena nova tehnologija<br />

hladnog lameliranja.<br />

Tvrtka Textum, prošlogodišnji dobitnik nagrade za najuspješniji<br />

nastup na Ambienti, i ove je godine privukla pozornost brojnih<br />

posjetitelja svojim novitetima, a među njima se svakako<br />

izdvaja Ecopiedra, proizvodi načinjeni od osnovnih sastojaka<br />

prirodnih stijena, iz kojih su izbačeni elementi koji reagiraju s<br />

prirodnim agensima a proizvode soli ili opasne reakcije, čime<br />

se na taj način postiže nenadmašna kvaliteta. Posebna tehnika<br />

se temelji na odabiru elemenata prirodnih stijena i njihove<br />

rekonstrukcije u kalupima.<br />

Muški dio posjetitelja puno zanimanja je pokazao za dizajnerske<br />

hladnjake i vinske vitrine na izložbenom prostoru tvrtke Gemma,<br />

te kolekciju Hydra ABC Interijera. Posebnost ove linije<br />

keramičke kupaoničke opreme jest savršena finoća linija koje<br />

prate siluetu tijela, poput modela samostojećih lavaboa Miss<br />

od materijala Icetek.<br />

Kraljevski ugođaj<br />

Pozornost posjetiteljica zaokupilo je nekoliko izložbenih prostora<br />

domaćih tvrtki. Alto je prezentirao namještaj i dekorativne<br />

detalje po uzoru na kraljevski ugođaj engleskih dvorova. Puno<br />

drvo kombinirano s trstikom, uzorci krokodilske kože, detalji<br />

ukrašeni kristalima Swarovski i sve to u smeđim i crnim tonovima,<br />

oduševili su ljubitelje elegancije.<br />

Meblo Trade se svake godine predstavi moderno dizajniranim<br />

namještajem visoke kvalitete koji prati svjetske trendove<br />

te pratećim programom za uređenje interijera – dekorativnim<br />

tkaninama, zavjesama, tapetama. Jedna od zanimljivosti na<br />

sajmu svakako je bila linija garnitura Delta Salotti s dekorativnim<br />

printom, poput stihova, slika, logotipova..., a posebno<br />

mjesto posvećeno je talijanskom brandu Selva i njihovim novim<br />

linijama Fontana i Riviera, koje na poseban način interpretiraju<br />

prošlost u sadašnjosti. Kao i uvijek, pažnju je izazvao i<br />

program Jogi za zdravo spavanje, dekorativni tekstil te tapete<br />

svjetskih dizajnera Dedar, Sahco Hesslein, Kinnasand i Zimmer<br />

Rohde.<br />

Posjet maštovitom svijetu dekoracija prestižnog branda Joop,<br />

za svaku je ženu vjerojatno bilo ispunjenje snova. Izvanredni<br />

dekorativni materijali za gardine i zavjese, namještaj i odgovarajući<br />

tepisi unose glamur u svaki dom. Fini detalji zasluženo<br />

nose naziv luksuzni zbog jacquard motiva, izvezenih detalja ili<br />

motiva koji kao da su izrezbareni. Korištene su i bogate mješavine<br />

tkanina sa chenillom, satenom ili organdijem.<br />

Kolekcija Mystic desingned by Lili Panjtar, tvrtke Odeja design,<br />

oduševila je sve ljubitelje veselog kolorita i satena na posteljini,<br />

plahtama, prekrivačima i ukrasnim jastucima, te na trenutak<br />

odvela u bajkoviti svijet “1001 noći“.<br />

Woods<br />

Calligaris<br />

Report<br />

39


Report<br />

Written by: Nina Bošković Photo: Kristina Fazinić<br />

Odeja - kolekcija Mystic / Odeja - Mystic collection<br />

Meblo<br />

40<br />

Ambienta -<br />

One Step at<br />

a Time<br />

Numerous Croatian exhibitors clearly demonstrated<br />

that they are in touch with world<br />

trends in furniture design, as well as with<br />

novelties in equipment and materials<br />

The 35th annual international fair of furniture, interior<br />

decoration and accompanying industries Ambienta<br />

presented as many as 744 exhibitors this year,<br />

and 383 of them came from 31 foreign countries.<br />

At around 51.500 square metres of surface, the newest<br />

products, services and technologies were presented by<br />

companies from India, Malaysia, Finland, USA, Great Britain,<br />

Turkey, Sweden, Switzerland and others. Ambienta<br />

consisted of six programmatic units: Residential Furniture,<br />

Kitchens and Bathrooms, Office Furniture and Furniture for<br />

Object Furnishing, Interior decoration Products and Equipment,<br />

Repromaterials for Furniture Industry, and Tools and<br />

Machinery for Wood Industry.<br />

The visitors’ attention was again very attracted to project<br />

“Wood Comes First” by the Croatian Chamber of Economics,<br />

Ministry of Forestry and Croatian Forests, which<br />

transformed their exhibit stand into the “Stribor Forest”,<br />

honouring Croatian writer Ivana Brlić-Mažuranić in the<br />

process by paying homage to her story.<br />

Numerous Croatian exhibitors clearly demonstrated that<br />

they are in touch with world trends in furniture design, as<br />

well as with novelties in equipment and materials. Last<br />

year’s silver-plaque winner PPS Galeković presented<br />

products made of top-quality, natural and ecological<br />

material, which creates warm ambience in residential<br />

spaces. A new appearance came in the form of massive<br />

Rex floors that are noticeably oversized, and they are<br />

usually varnished or oiled up after the installing process.<br />

The visitors were also drawn to thermo-floors, because<br />

thermo-processing causes wood to become more resilient<br />

to moisture and vermin, while its colour receives a<br />

darker shade. The same thing happens to decking wood<br />

products that are also processed with this innovative<br />

Finnish technology, and can now be used in completely<br />

new places, such as terraces, gardens and the swimming-pool<br />

area.<br />

This year’s Ambienta witnessed two new Eduro products,<br />

and the same company also introduced new ecological<br />

and natural materials into the stiff and predetermined furniture<br />

materials. Completions for Kamenglas sliding doors<br />

are filled with natural materials, such as sand, gravel or<br />

crushed marble, and they were produced in cooperation<br />

with a local investor Šafarić Design from Krk, which resulted<br />

in a material with excellent visual, heat and sound<br />

characteristics. Eduro hit another “jackpot” at this fair with<br />

laminated glass called “Four Seasons of the Year”, which


is basically a safety glass ideal for partition surfaces and<br />

sliding closet doors, and buyers who are looking for unique<br />

design and materials were certainly interested. Appropriately<br />

in terms of the season of the year, they presented<br />

glass filled with strong-coloured autumn leaves at this fair.<br />

The new technology of cold glass laminating has the advantage<br />

of keeping all the organic materials trapped in<br />

the middle of the glass, which retains their beauty and<br />

shape. When the process of warm laminating is enforced,<br />

the organic substances lose their shape, which led to<br />

the introduction of cold laminating. Company Textum,<br />

last year’s winner of the award for the most successful<br />

performance at Ambienta, again attracted many visitors<br />

to their stand with numerous novelties, the standout<br />

of which is certainly Ecopiedra, products made of basic<br />

substances of natural rocks that eliminate any elements<br />

that react with natural agents to produce salt or dangerous<br />

reactions, which led to second-to-none quality. This<br />

special technique is based on the choice of natural-rock<br />

elements and their reconstruction in various moulds. The<br />

male visitors were immediately attracted to designer refrigerators<br />

and wine shelves at the Gemma stand, as well<br />

as to a collection of Hydra ABC Interiors. This series of ceramic<br />

bathroom equipment is special due to the perfectly<br />

refined figure that follows the body silhouette, which is<br />

exemplified in models of detached Miss washbasins from<br />

material Icetek.<br />

Alto Trade<br />

Events<br />

Prošlogodišnji dobitnik srebrne plakete PPS Galeković /<br />

Last year’s silver-plaque winner PPS Galeković<br />

The Royal Treatment<br />

Female visitors, however, were most attracted to several<br />

exhibit stands of Croatian companies. Alto presented furniture<br />

and decorative details that recall the royal ambience<br />

of English castles. Full wood combined with reed,<br />

samples of crocodile leather, details embellished by<br />

Swarowski crystals with predominant brown and black<br />

tones delighted all lovers of elegance.<br />

Meblo Trade appears every year with modern-designed<br />

furniture of the highest quality, which stays in touch with<br />

all world trends, and they also presented an interior-decoration<br />

programme – decorative fabrics, curtains, wallpapers...<br />

One of the more interesting things to appear<br />

at this fair was certainly the Delta Salotti ensemble series<br />

with decorative printing of things like lyrics, pictures, logotypes...,<br />

and special mention goes to Italian brand Selva<br />

and their new lines Fontana and Riviera, which have their<br />

own way of interpreting past in the present. As always,<br />

there was a lot of fuss about the Jogi programme for<br />

healthy sleeping, as well as about decorative textile and<br />

world-designer wallpapers Dedar, Sahco Hesslein, Kinnasand<br />

and Zimmer Rohde.<br />

A visit to the imaginative world of decorations by prestigious<br />

brand Joop probably fulfilled every woman’s fantasy<br />

at this fair. Exceptional decorative materials for curtains,<br />

furniture and accompanying carpets bring glamour into<br />

every home. Delicate details are deservedly called luxurious<br />

because of jacquard motifs, embroidered details or<br />

different motifs that appear to be carved. Rich mixtures<br />

of fabrics with chenille, satin or organdie were also used.<br />

Collection Mystic, designed by Lili Panjtar from Odeja Design,<br />

enchanted everyone that is a fan of happy colours,<br />

satin on bed sheets, bed linen, blankets and decorative<br />

pillows, and it succeeded to briefly take us on a trip to the<br />

fairytale world of “1001 Nights”.<br />

Gemma<br />

41


42<br />

Skulptura Salvadora Dalija na obali rijeke Temze / A Salvador Dali<br />

sculpture on the banks of the River Thames


Buckinghamska palača / Buckingham Palace<br />

Avantura<br />

London - grad koji<br />

otvara vidike<br />

Proučavajući London, glavni grad jedne od najmoćnijih europskih zemalja, naišla sam na mnoštvo<br />

opisa mjesta pod kojima stoji: “obvezno posjetiti“. Putujete li i vi u taj višemilijunski grad, ne zaboravite<br />

da u moru građevina i mjesta koji će vas “opkoliti“, pronađete one u kojima ćete doista<br />

uživati<br />

Piše: Martina Kocijan<br />

Foto: Visitlondonimages / britainonview<br />

Na pitanje odakle tolika oduševljenost Londonom,<br />

mnogi će odgovoriti da je jedan od razloga<br />

što se u njemu osjeća različitost. Što je to<br />

različito u gradu u kojem svakodnevno radi,<br />

uči, zabavlja se i diše više od 7,5 milijuna stanovnika<br />

Istražimo. Osim što je kulturno, ekonomsko i obrazovno<br />

središte Europe i svijeta, London se, uz Pariz, New York<br />

i Tokio, smatra jednim od najvećih svjetskih prometnih<br />

i trgovačkih centara. Već je u 12. stoljeću opisan kao<br />

nemirno mjesto puno aktivnosti i grad pun glumaca, lakrdijaša,<br />

pjevačica, vidara, bludnica, proročica, lihvara,<br />

noćnih tipova, mađioničara, mimičara, prosjaka i odrpanaca.<br />

Paralelno s razvojem kulturnog života, grad razvija<br />

bankovni sustav, danas jedan od najvećih u svijetu.<br />

Londonski bankovni sustav je počeo funkcionirati kao<br />

skup privatnih banaka s londonskim Cityjem u središtu.<br />

Zahvaljujući trgovcima, koji su u grad dolazili kako bi<br />

izravnavali račune, London je postao najznačajnije financijsko<br />

središte svijeta. Danas nije nimalo drugačije.<br />

Po svojoj funkciji i socijalnoj strukturi, London je podijeljen<br />

u tri dijela: stara jezgra City, zapadni dio West End i<br />

istočni dio East End. City čini njegovu povijesnu, tradicionalnu<br />

jezgru s trgovačko-bankarskom funkcijom. U njemu<br />

se nalaze osiguravajuće kompanije, banke i jedna<br />

od najvećih burzi na svijetu. Danju taj dio grada vrvi od<br />

gužve poslovnih ljudi. East End je industrijski dio grada u<br />

kojemu su skladišta i dokovi, i iako je to poznati radni dio<br />

Londona, nekad četvrt siromaštva i bijede, danas se sve<br />

više pretvara u poslovni.<br />

Najbolje iz gradske ponude<br />

Big Ben, veliki sat u samom središtu Londona, njegova<br />

je glavna znamenitost, a slijede ga Buckinghamska i<br />

Westminsterska palača, vrtuljak London Eye, Povijesni<br />

muzej i Londonski most ispod kojeg prolazi rijeka Temza.<br />

Westminsterska palača je sjedište dvaju parlamentarnih<br />

domova: House of Lords i House of Commons. Jedna<br />

od najljepših građevina na sjevernoj obali rijeke Temze<br />

ima više od 1100 soba, 100 stubišta i gotovo pet kilometara<br />

hodnika. Pravo ime najpoznatijega svjetskog sata,<br />

43


Vanjska terasa puba u Docklandsu / Courtyard of<br />

a pub in Docklands area<br />

Harrods, jedna od najpoznatijih svjetskih<br />

robnih kuća / Harrods, one of the world’s<br />

most famous department stores<br />

Užurbana slika ulice Oxford / Busy scene<br />

on Oxford Street<br />

smještenog unutar jednog tornja Britanskog parlamenta,<br />

zapravo je Veliki westminsterski sat, dok je Big Ben<br />

ime najvećeg zvona u samom tornju. Izgrađena prije<br />

više od 300 godina, Buckinghamska palača je dom kraljice<br />

Elizabete i poznata turistička atrakcija, veličine gotovo<br />

80.000 četvornih metara. Iza palače, u najvećem<br />

privatnom vrtu u Londonu, Kraljica svakog ljeta održava<br />

svoje poznate domjenke. Budući da je pozivnicu za<br />

domjenak malo teže nabaviti, brojni turisti dolaze ispred<br />

ulaznih vrata kako bi pogledali glavnu atrakciju palače<br />

– izmjenu kraljevske straže. Westminster Abbey još je<br />

jedna građevina koju vrijedi posjetiti. U toj su gotičkoj<br />

katedrali okrunjeni gotovo svi engleski kraljevi i kraljice,<br />

a u obližnjim kriptama mnogi od njih su i pokopani. St.<br />

Paul’s Cathedral anglikanska je katedrala i sjedište londonskog<br />

biskupa, a po veličini je druga najveća crkva<br />

na svijetu, odmah iza Sv. Petra u Vatikanu. Kupola joj je<br />

visoka čak 108 metara, a pri uspinjanju na vrh, s kojeg se<br />

vidi cijeli grad, nalaze se tri galerije: Whispering, Stone i<br />

Golden. Tower of London je srednjovjekovna tvrđava i<br />

mjesto na kojem kraljičine dragulje čuvaju Yeomen War-<br />

44<br />

ders ili Beefeaters, čuvari koji su ime dobili po mesnim<br />

odrescima jer su bili jedni od rijetkih ljudi koji su ih u prošlosti<br />

smjeli jesti. London Tower je ipak mnogo poznatiji<br />

kao bivši zatvor, mučilište i pogubilište za slavne zatvorenike.<br />

U njemu su pogubljeni engleski kralj Henrik VI. i<br />

njegove supruge Margareta te sestre Ana i Jane Boleyn.<br />

Zanimljivost toga dvorca su i gavrani, koji ga nastanjuju<br />

već stoljećima. Prema legendi, napuste li gavrani toranj,<br />

Englesko kraljevstvo će propasti.<br />

Od Londonskog oka do Tower mosta<br />

Toranj visok 135 metara u samom središtu Londona, British<br />

Airways London Eye, atrakcija je koja se teško propušta.<br />

Najveći svjetski vrtuljak sastoji se od 32 kapsule iz kojih vam<br />

pogled seže na gotovo 40 kilometara grada. Nakon što<br />

je izgrađen za proslavu novog tisućljeća, vrtuljak je brzo<br />

postao jednim od glavnih gradskih simbola. Ako nakon<br />

London Eyea nastavite dalje uz obalu Temze, doći ćete<br />

do Tower Bridgea, najpoznatijega gradskog mosta. Kada<br />

s Towera gledate na desnu obalu rijeke, primijetit ćete<br />

mnoštvo suvremenih nebodera – poznati londonski City.


Pogled s Tower mosta / View from Tower Bridge<br />

Grb s križem svetog Jurja / Coat of arms featuring<br />

the cross of St. George<br />

Eksterijer hotela Ritz u Piccadillyju / Exterior of the Ritz<br />

Hotel in Piccadilly<br />

Volite li životinje, pravi izbor je County Hall, bivši dom Velikog<br />

londonskog sabora. U toj golemoj građevini danas<br />

se smjestio Londonski akvarij s više od 350 različitih vodenih<br />

vrsta iz svih dijelova svijeta. U sklopu County Halla<br />

nalazi se i muzej Dali Universe u kojem se može razgledati<br />

više od 500 umjetničkih djela. Jedno od najpoznatijih<br />

djela koje taj muzej ima jest Spellbound, slika koja je još<br />

davne 1945. godine ukrašavala set na kojem su snimani<br />

poznati Hitchcockovi trileri. Privlači li vas kazalište, navratite<br />

u Theatre Museum na Russell Streetu gdje ćete otkriti<br />

eksponate i demonstracije “dasaka koje život znače”,<br />

od kazališne šminke i kostima do glume. Tura kroz Royal<br />

Opera House uvest će vas u tajni svijet života jedne od<br />

najpoznatijih međunarodnih umjetničkih kuća. Dečki će<br />

zasigurno željeti posjetiti bar jedan od londonskih stadiona,<br />

poput Wembleyja, Emiratesa i Stamford Bridgea, koji<br />

će im bar nakratko približiti sportske čari.<br />

Ne zaboravite prošetati<br />

Piccadilly Circus i Trafalgar Square dva su najpoznatija<br />

londonska trga. Trafalgar je najveći londonski trg i<br />

na njemu se nalaze četiri muzeja: Nacionalna galerija,<br />

British Museum, Tate i muzej voštanih figura Madame Tussaud.<br />

Obilježje Trafalgar trga su i četiri lavlje statue na<br />

kojima se turisti vole fotografirali za uspomenu. Piccadilly<br />

Circus, poznat po fontani s kipom Erosa i brojnim neonskim<br />

svjetlima, jedno je od glavnih cestovnih čvorišta u<br />

gradu, gdje započinju West End, City of Westminster te<br />

Regent Street. Samo ime dobio je po piccadillu, popularnoj<br />

vrsti ovratnika koju su šivali tamošnji krojači, i circusu,<br />

latinskoj riječi za otvoreni prostor. Piccadilly je i odlična<br />

polazišna točka za šoping u obližnje ulice Regent,<br />

Oxford ili Bond, ali i za noćni provod prema Leicester<br />

Squareu, prepunom odličnih klubova i pubova. Ispred<br />

Tatea, muzeja moderne umjetnosti, prostire se predivno<br />

šetalište uz Temzu gdje se turisti vole odmoriti, ali samo<br />

nakratko jer će u blizini brzo uočiti The Globe, rekonstruirano<br />

kazalište “zaljubljenog Shakespearea”. Ne počne<br />

li padati kiša, tipična za londonsko područje, predivan<br />

je osjećaj prošetati se i nekim od mnogobrojnih parkova<br />

i vrtova, poput Hydea i Regent’s Parka. Za sve koji žele<br />

javno izreći svoje mišljenje, idealno mjesto je Hyde park, u<br />

45


kojem Londončani bez straha kritiziraju pojedince i državu<br />

jer znaju da zbog toga neće biti kažnjeni.<br />

Šoping života<br />

U Londonu ćete, odlučite li se ući u Oxford Street, kupujući<br />

doslovce zaglaviti. Jedna od najvećih ulica na svijetu<br />

duga je čak tri kilometra i ima više od 300 prodavaonica.<br />

Oxford Streetu se u šopingomaniji pridružuju Regent<br />

Street i Bond Street, ulica s ekskluzivnim trgovinama. Tu su<br />

i trgovine velikih britanskih lanaca robnih kuća, poput 100<br />

godina starog Selfridgesa, Debenhamsa, Johna Lewisa<br />

ili House of Fraser. Oxford Street je poznata i po božićnoj<br />

tradiciji. Svake godine, sredinom studenoga, jedna slavna<br />

osoba pali njezina božićna svjetla. Do sada su to učinili<br />

Richard Branson, Spice Girls, Enrique Iglesias i mnogi drugi.<br />

Posljednji na popisu, no ne i najmanje važan, trgovački je<br />

centar Harrods, sinonim za luksuzni šoping, koji na više od<br />

80 tisuća četvornih metara nudi sedam etaža za šoping iz<br />

snova. “Omnia Omnibus Ubique - Sve za svakoga, posvuda“,<br />

Harrodsov je slogan koji ga najbolje opisuje.<br />

Tower most / Tower Bridge<br />

London Eye<br />

Savršeno opuštanje<br />

London će oduševiti i ljubitelje piva. U njemu možete pronaći<br />

čak pet tisuća pubova! Nakon cjelodnevnog razgledavanja<br />

grada, savršeno opuštanje upravo su ta mala,<br />

neodoljiva mjesta i rijetki su oni koji mogu odoljeti crnom<br />

Guinnessu i gomili nasmiješenih ljudi, s kojima se nakon<br />

nekoliko piva lako sporazumijeva na svim jezicima svijeta.<br />

Nakon puba i večere zanimljivo je posjetiti neki od noćnih<br />

klubova u kojima je atmosfera zaista posebna. Kultni<br />

klubovi Ministry of Sound i Notting Hill Arts Club nude za<br />

svakoga ponešto, a uz pubove i klubove, na usluzi je i oko<br />

11.000 restorana i kafića.<br />

Kako do popusta<br />

Želite li ostvariti besplatan ulaz u najbolje londonske turističke<br />

atrakcije, nabavite karticu London pass. Platit ćete<br />

je između 38 i 120 funti, ovisno o tome želite li koristiti i javni<br />

prijevoz. Njome ostvarujete pravo na besplatan ulaz u<br />

Tower of London, katedralu sv. Pavla, londonski Zoo, vožnju<br />

Temzom, razgledavanje Stamford Bridgea, u neka<br />

kina i mnoga druga mjesta, a također dobivate popuste<br />

u restoranima i trgovinama.<br />

46<br />

Posjetiti ili ne posjetiti<br />

Radite li listu gradova i država koje “obvezno“ morate posjetiti,<br />

a dvoumite se u vezi s Londonom, dobro proučite<br />

sve njegove mane i prednosti. U njemu ćete susresti ljude<br />

svih nacija, rasa i vjera, čuti više stotina različitih jezika,<br />

uočiti i doživjeti nove, drugačije stvari, građevine i stilove.<br />

Osjetit ćete što znači biti građanin modernog svijeta. S<br />

druge strane, pripremite se da ćete u Londonu i trošiti i<br />

potrošiti. Životni standard mnogo je viši nego u nas, stoga<br />

su i cijene posve drugačije od onih na koje smo navikli.<br />

Primjerice, za jedno će vam piće trebati svota koju biste<br />

u Hrvatskoj potrošili na rundu za troje ljudi. Ipak, sam put<br />

može vas doći znatno manje rezervirate li kartu na nekom<br />

od niskotarifnih letova, danas odlično povezanih s hrvatskim<br />

zračnim lukama. Na kraju, imate li prilike birati, za<br />

sebe uvijek birajte najbolje – grad koji će vam zasigurno<br />

dati više nego što mislite, a najvažnije od svega, London<br />

će vam otvoriti vidike.


Pogled na zgradu Parlamenta preko rijeke Temze / View of the Houses<br />

Adventure<br />

of Parliament across the River Thames<br />

London - A City to<br />

Expand Your Horizons<br />

By analyzing London, the capital of one of the most powerful European countries, we noticed<br />

that a lot of locations in the city supposedly fall into the “must visit” category. If you’re about<br />

to travel to that multimillion city, don’t forget to find the sights you will really enjoy among the<br />

sea of buildings and locations that will surround you<br />

Written by: Martina Kocijan<br />

If you start asking people about the source of their enthusiasm<br />

for London, many of them will answer that<br />

one of the main reasons is the sense of difference you<br />

can feel in that city. So what is so different about the<br />

city that features 7,5 million people working, studying,<br />

having fun and breathing day after day Besides being<br />

the cultural, economical and educational centre of<br />

Europe and the world, London is considered to be one<br />

of the world’s biggest traffic and merchandise centres,<br />

along with Paris, New York and Tokyo. Even back in the<br />

12th century, it was described as a restless and active<br />

town filled with actors, jesters, singers, healers, promiscuous<br />

women, psychics, loan sharks, night characters,<br />

magicians, mimics, beggars and bums. As its cultural life<br />

began to develop, the city also started developing its<br />

banking system, which is now one of the biggest in the<br />

world. The London banking system started functioning<br />

as a collection of private banks that were located in the<br />

City of London. Thanks to merchandise sellers who came<br />

to London to straighten their bills, London became the<br />

most important financial centre in the world. Today’s<br />

situation is absolutely no different.<br />

Photo: Visitlondonimages / britainonview<br />

If we look at its function and social structure, London<br />

is divided into three sections: the old centre City, West<br />

End and East End. City is London’s historic and traditional<br />

centre with the trade-banking function. It hosts the<br />

majority of insurance companies, banks and one of the<br />

largest stock markets in the world. During the daytime,<br />

that part of the city is filled with an enormous amount<br />

of business people. East End is the industrial part of the<br />

city that features warehouses and docks, and although<br />

it used to be known as the labouring part of London<br />

that had its share of poverty and misery, it is now going<br />

through the process of becoming a business centre.<br />

The Best the City Has to Offer<br />

Big Ben, an enormous clock in the centre of London,<br />

is the most attractive sight, but it is closely followed by<br />

Buckingham Palace, Westminster Palace, Ferris wheel<br />

London Eye, History Museum and London Bridge that<br />

rises above river Themes. Westminster Palace is the<br />

headquarters of the two Parliament houses: House of<br />

Lords and House of Commons. One of the most beautiful<br />

buildings on the northern shore of Themes has over<br />

47


Adventure<br />

48


Pogled na rijeku Temzu koja vijuga kroz grad / Looking<br />

down on the River Thames meandering through the city<br />

of London<br />

Adventure<br />

1100 rooms, 100 staircases and almost five kilometres of<br />

hallway surface. The actual name of the world’s most<br />

famous clock, located within one of the British Parliament<br />

towers, is really The Great Clock of Westminster,<br />

while Big Ben is the name of the tower’s largest bell. Built<br />

over 300 years ago, Buckingham Palace is Queen Elizabeth’s<br />

home and one of London’s most famous attractions,<br />

which spreads across almost 80.000 square metres.<br />

Behind the palace, in London’s largest private garden,<br />

the Queen holds her famous receptions every summer.<br />

It might be a little difficult to get an invitation to that<br />

reception, so the next best thing might be to come in<br />

front of the entrance and watch the palace’s main attraction<br />

– the changing of the royal guard. Westminster<br />

Abbey is another building worth visiting. That Gothic<br />

cathedral is where almost all English kings and queens<br />

were crowned, and many of them were also buried in<br />

the nearby crypts. St. Paul’s Cathedral is the Anglican<br />

cathedral that serves as the headquarters to the Bishop<br />

of London, and it’s also the second largest church in<br />

the world, right behind St. Paul’s Cathedral in Vatican.<br />

Its cupola is an astounding 108 metres high, and while<br />

you’re climbing to the top, which reveals the view of<br />

the entire city, you will also find three galleries: Whispering,<br />

Stone and Golden. Tower of London is a medieval<br />

fortress where the Queen’s jewellery is guarded by Yeomen<br />

Warders or Beefeaters, which were named after the<br />

beef stakes they were allowed to eat in the past, when<br />

most people were forbidden to do so. However, London<br />

Tower is much more famous for being a former prison,<br />

and a place where famous prisoners were tortured and<br />

executed. Among the people executed in this establishment,<br />

let’s just mention English King Henry VI., his wife<br />

Margaret, and sisters Anne and Jane Boleyn. That castle<br />

is also famous for ravens, as they’ve been living there for<br />

centuries. The legend says that if the ravens ever leave<br />

that tower, the English Kingdom will crumble.<br />

From London Eye to Tower Bridge<br />

A 135-metre-high tower in the very centre of London, the<br />

British Airways London Eye, is an attraction you shouldn’t<br />

afford to miss. The world’s largest Ferries wheel consists<br />

of 32 capsules that reveal the view of almost 40 kilometres<br />

of the city. After being built for the new millennium<br />

celebration, the Ferris wheel quickly became one of<br />

the city’s trademarks. If you pass London Eye and keep<br />

walking along Themes, you will reach Tower Bridge, the<br />

most important bridge in the city. When you find yourself<br />

there and you look towards the right side of the river,<br />

you will notice quite a few modern skyscrapers – the<br />

world-famous City of London.<br />

If you’re an animal lover, County Hall is the place to go.<br />

49


That enormous building, which used to host the Greater<br />

London Council, is now home to the London Aquarium<br />

with more than 350 different water species from all parts<br />

of the world. County Hall also features museum Dali Universe,<br />

which displays over 500 works of art. One of the<br />

most renowned paintings in this museum is Spellbound,<br />

which decorated the set of famous Hitchcock thrillers<br />

back in 1945. If you’re attracted to theatre, stop by Theatre<br />

Museum at Russell Street and discover items and<br />

demonstrations from the theatre business, from makeup<br />

and costumes to acting performances. A tour through<br />

the Royal Opera House will introduce you to the secret<br />

world of one of the most famous international art houses.<br />

The guys will definitely want to visit at least one of<br />

London’s stadiums like Wembley, Emirates or Stamford<br />

Bridge, which could remind them of sports pleasures for<br />

a little while.<br />

Gotička katedrala Westminster Abbey / Gothic<br />

cathedral Westminster Abbey<br />

Admiralty Arch<br />

Don’t Forget to Take a Walk<br />

Piccadilly Circus and Trafalgar Square are the two most<br />

famous squares in London. Trafalgar is London’s biggest<br />

square that features four museums: National Gallery,<br />

British Museum, Tate, and Madame Tussauds wax museum.<br />

Trafalgar Square also reveals four lion statues where<br />

tourists like to take pictures of themselves as a memory.<br />

Piccadilly Circus, renowned for the fountain with the<br />

Eros statue and numerous neon lights, is one of the city’s<br />

main traffic areas, as it marks the beginning of West End,<br />

City of Westminster and Regent Street. It was named after<br />

piccadill, which was a popular type of a neck collar<br />

that the local tailors used to make, and circus, which is a<br />

Latin word for open space. Piccadilly is also an excellent<br />

starting point for going shopping into the nearby Regent,<br />

Oxford or Bond Street, but also for a night out towards<br />

Leicester Street, which is filled with excellent clubs and<br />

pubs. In front of Tate, museum of modern art, we find<br />

a wonderful walking area where tourists like to rest and<br />

relax, but only for a short while because they’re about to<br />

spot The Globe, reconstructed theatre of Shakespeare<br />

in love. If it doesn’t start raining, which is typical of London,<br />

you can a have a wonderful experience of walking<br />

through some of the numerous parks and gardens, such<br />

as Hyde and Regent’s Park. And if you’re one of those<br />

people who like to speak their mind in public, Hyde Park<br />

is the place to go, because that’s where the people of<br />

London freely criticize individuals and the Government<br />

without fear of being punished for it.<br />

50<br />

Shopping of a Lifetime<br />

If you decide to enter Oxford Street, you will literally find<br />

yourself stuck in the shopping process. One of the largest<br />

streets in the world is three kilometres long and has over<br />

300 stores. This shopping-mania doesn’t only include Oxford<br />

Street, as Regent Street and Bond Street also offer<br />

exclusive stores. This is where you can find some of the<br />

great British department stores, such as the 100-year-old<br />

Selfridges, Debenhams, John Lewis or House of Fraser.<br />

Oxford Street is also known for its Christmas tradition.<br />

Every year, in the middle of November, one famous person<br />

is chosen to turn on the Christmas lights. So far, that<br />

honour bestowed upon Richard Branson, Spice Girls, Enrique<br />

Iglesias and many others. And last, but not least,


Dickens Inn, bivša pivovara iz 18. stoljeća / The Dickens Inn,<br />

former brewery dating back to the 18th century<br />

Putokazi / Signpost marking<br />

British Library<br />

you will also find yourself in front of the Harrods shopping<br />

centre, which is synonymous for luxurious shopping as it<br />

spreads across 80 thousand square metres over seven<br />

storeys. “Omnia Omnibus Ubique – Everything for Everyone,<br />

Everywhere” is Harrods’ slogan that does a great<br />

job of describing it.<br />

The Perfect Way to Relax<br />

London is also a place to go if you’re a beer lover, as<br />

it offers about five thousand pubs. After spending the<br />

day sightseeing, those small, irresistible establishments<br />

can provide perfect relaxation, and it is very difficult to<br />

resist the lure of black Guinness and a bunch of smiling<br />

faces, especially as communicating with them in any<br />

language of the world won’t be a problem after a few<br />

beers. After visiting the pub and having dinner, it might<br />

be interesting to visit some of the nightclubs that offer a<br />

really special type of atmosphere. Legendary clubs like<br />

Ministry of Sound and Notting Hill Arts Club offer something<br />

for everybody, and alongside pubs and clubs, you<br />

can also choose between 11.000 restaurants and coffee<br />

houses.<br />

Getting a Discount<br />

If you want to acquire free entrance to the most attractive<br />

sights in London, you should purchase the London<br />

Pass card, which costs between 38 and 120 pounds,<br />

depending on whether you’re intending to use public<br />

transportation. It gives you a free pass into Tower of London,<br />

St. Paul’s Cathedral, London Zoo, as well as a ride<br />

on the Themes, a tour through Stamford Bridge, free entrance<br />

to some cinemas and many other places, and<br />

it also enables you to get a discount in restaurants and<br />

stores.<br />

To Visit or Not to Visit<br />

If you’re making a list of cities and countries you simply<br />

must visit, and you’re having second thoughts about<br />

London, make sure to carefully analyze all of its flaws<br />

and advantages. London offers you a chance to encounter<br />

people of all nations, races and religions, hear<br />

hundreds of different languages, see and experience<br />

new and different things, buildings and styles. You will<br />

feel what it truly means to be a citizen of the modern<br />

world. On the other hand, prepare yourself for the fact<br />

that you will spend a lot of money in London. Their life<br />

standard is much higher than ours, which means that<br />

the prices are slightly different to those we’re accustomed<br />

to. For example, just one drink will cost you the<br />

same amount of money you would spend in Croatia<br />

on a round for three people. Still, the flight itself can be<br />

less expensive if you manage to book yourself on one<br />

of those “low cost” flights, which are excellently connected<br />

to Croatian airports nowadays. In the end, if you<br />

have a choice to make, choose what’s best for yourself<br />

– a city that is guaranteed to give you more than you<br />

expect, and most importantly, London will definitely expand<br />

your horizons.<br />

51


Majik je prvi design-in restoran u Beogradu / Majik is<br />

the first design-in restaurant in Belgrade<br />

52


Naziv restorana sadrži i inicijale<br />

autorskog dvojca Maje i Karima /<br />

The name of the restaurant features<br />

initials of designers, both Maja<br />

and Karim<br />

Gastro<br />

Dizajnerski genij<br />

u srcu Balkana<br />

Optimizam, vedrina i prisnost, riječi su kojima se može opisati rezultat zajedničkog nastojanja<br />

lokalnog i globalnog znanja i iskustva koji su se udružili na projektu restorana Majik, dizajnerskog<br />

i gastro iskoraka od svjetskog značenja u samoj gradskoj jezgri Beograda<br />

Piše: Nikola Čelan<br />

Novi koncept u Beogradu “funky fusion food“,<br />

promoviran je početkom ove godine na otvaranju<br />

restorana Majik, u samoj gradskoj jezgri.<br />

Međutim, nove vrijednosti kojima je ovaj<br />

objekt počastio srpsku metropolu prelijevaju se daleko<br />

izvan granica njegova multinamjenskoga prehrambeno-zabavnog<br />

profila. Osim što funkcionira kao klasičan<br />

dnevni caffe, noćni klub te kao opremljen i atraktivan<br />

restoran s osobljem i ponudom s iskustvom najboljih<br />

svjetskih destinacija, zbog angažmana jednog vrhunskog<br />

imena svjetskog dizajna, Majik smješta Beograd<br />

na mapu relevantnih mjesta stručnog i konzumerskog<br />

zbivanja od općeg značenja.<br />

Foto: www.majikcafe.com<br />

“Da Vinci 21. stoljeća“, “novi Phillipe Starck“, epiteti<br />

su kojima se Karim Rashid časti u globalnom stručnom<br />

tisku. Rashid je rođen u Kairu, a osim egipatskoga, napola<br />

je i engleskog podrijetla. Do sada je ostvario oko<br />

2500 dizajnerskih intervencija, a među najpoznatijim klijentima<br />

su mu Alessi, Umbra, Prada, Coca-Cola i brojni<br />

drugi svjetski brandovi. U dizajnu interijera najveća<br />

ostvarenja su mu restorani Morimoto u Philadelphiji te<br />

nagrađivani hotel Semiramis u Ateni. Zadnjih godina<br />

Rashid je na vrhuncu svoje karijere, budući da je većinu<br />

nagrada, monografija i doktorata s područja dizajna<br />

interijera i industrijskog dizajna ostvario upravo od 2005.<br />

do danas. Odrastao i odgojen u Kanadi, trenutačno<br />

53


54<br />

Za Majikov jelovnik kažu kako je “živ“ / They say<br />

the Majik menu is “alive”<br />

živi i stvara na periferiji New Yorka, u mirnom ruralnom<br />

okružju.<br />

Sama priča o Majiku proteže se u 2004. godinu, kad<br />

je Karim Rashid održao svoju izložbu u Beogradu. Projekt<br />

restorana nastao je u suradnji s Majom Vidaković,<br />

predstavnicom domaćeg kadra, dizajnericom s američkom<br />

diplomom i praksom uređenja brojnih lokalnih<br />

klubova u Beogradu. Sam naziv restorana, osim što u<br />

sebi podrazumijeva igru riječi (čita se kao Magic), sadrži<br />

i inicijale Maje i Karima kao dodatan autorski pečat<br />

izvedbenog dvojca. Optimizam, vedrina i prisnost, riječi<br />

su kojima Maja opisuje rezultat zajedničkog nastojanja<br />

lokalnog i globalnog znanja i iskustva koji su se udružili<br />

na ovome mjestu. Za svoju ulogu u nastanku restorana,<br />

ona kaže kako je bila pretežito korektivna u odnosu na<br />

Rashidov genij, koji je samo trebalo svesti na gabarite<br />

lokalne ponude materijala, mentaliteta i s njime u vezi<br />

funkcionalnošću objekta.<br />

Kao prvi design-in restoran u Beogradu, Majik se promovira<br />

u remek-djelo avangardne umjetnosti, čije su<br />

glavne značajke fuzija jednostavnosti i kompleksnosti,<br />

igra linija i boja, osvjetljenje u snažnim, pozitivnim bojama<br />

izrazito vedrog tona. Moderna umjetnost i visoki<br />

stil zajednički su nazivnik svim intervencijama kojima je<br />

Rashid obogatio gastronomsku i ugostiteljsku ponudu<br />

Beograda, a posebno se ističe dizajnerska pažnja posvećena<br />

svakom detalju, koji u Majiku predstavljaju po<br />

jedno malo umjetničko djelo. Posebnost restorana svakako<br />

je činjenica kako je kuhinja odvojena od gostinskog<br />

prostora staklenom pregradom, što je promotorima<br />

dopustilo da restoranu trenutačno pridruže epitet<br />

ugostiteljskog prostora “bez tajni“. “Visoki stil od ljetne<br />

bašte do kuhinje“, moto je kojim promotori opisuju nakanu<br />

u vizualnim i gastrosadržajima restorana, a ovi potonji<br />

se temelje na specijalitetima istočnjačke kuhinje, s<br />

jedne, i one mediteranske, s druge strane. Malik se voli<br />

pohvaliti i izborom najkvalitetnijih vina sa svih kontinenata<br />

te bogatim izborom poslastica, a posebna pažnja<br />

u izvantradicionalnom repertoaru posvećuje se fresh &<br />

fantasy koktelima. Inače su među koktelima najpopularniji<br />

klasični mojito, dok je drugi po redu exotic passion.<br />

Svi se odreda temelje na prirodnim aromama.<br />

Za Majikov jelovnik još kažu kako je “živ“, što hoće reći<br />

kako se prilagođava željama gosta. Podrazumijeva oko<br />

50 vrsta jela, u mesnom se preporuča biftek ili pak bijelo<br />

meso, dok riblji jelovnik predvode brancin i originalni<br />

tuna steak. Vino se, pak, poslužuje na čaše od 2,5 dl.<br />

Kao obilježje radova s potpisom Karima Rashida inače<br />

se navodi pastelni kolorit, sasvim u suprotnosti s predrasudom<br />

o hladnoći modernog dizajna, a dodatni element<br />

koji upotpunjuje njegov autorski izričaj u Majiku<br />

još je dinamična i udobna ugostiteljska oprema, a ponajviše<br />

se efekta u tom smislu postiglo rasvjetom koja<br />

je u Majiku u bliskoj komunikaciji s ovim elementima.<br />

Još jedna sadržajna intervencija jest i postojanje DJ pulta<br />

u restoranu, koji, osim što otvara restoranu dodatnu<br />

dimenziju prostora za cjelovečernju zabavu i provod,<br />

sugerira još i strast i opredijeljenost samog dizajnera, jer<br />

Rashid je, poznato je, pored karijere svjetski poznatog i<br />

priznatog imena industrijskog dizajna, još i ugledan DJ<br />

metropola u kojima radi i živi.


Gastro<br />

Written by: Nikola Čelan<br />

Photo: www.majikcafe.com<br />

Optimism, cheerfulness and intimacy – these are the words that<br />

can describe the result of a joint attempt by local and global<br />

knowledge and experience that joined forces on the project of<br />

restaurant Majik, which signaled a world-caliber designer and<br />

gastronomic step forward in the very centre of Belgrade<br />

55


Gastro<br />

Kroz prozore neobičnih oblika može se naslutiti carstvo ljepote koje se krije iza njih / Through the<br />

incommon shapes windows you can flair a kingdom of a beauty that stands behind<br />

The new concept in Belgrade, “funky fusion food”,<br />

was promoted at the start of this year with the<br />

opening of restaurant Majik in the very centre of<br />

the city. However, the new values this object brings<br />

to the capital of Serbia easily transcend the boundaries<br />

of its multifunctional restaurant/entertainment profile.<br />

Besides functioning as a classic daytime coffee bar, a<br />

nightclub and an attractively furnished restaurant with<br />

the staff and offering of the finest destinations in the<br />

world, the fact that a top figure of world design was<br />

hired places Majik and Belgrade to the map of relevant<br />

and generally important locations of the consumer’s<br />

profession.<br />

“Da Vinci of the 21st century” or “the new Philippe<br />

Starck” are some of the terms that are used in the<br />

world’s professional press to describe Karim Rashid. He<br />

was born in Cairo and carries both the Egyptian and<br />

English descent. He takes credit for about 2500 designer<br />

interventions up until now, and some of his most<br />

famous clients include Alessi, Umbra, Prada, Coca-<br />

Cola and other world brands. As far as interior design<br />

is concerned, his greatest accomplishments include<br />

Morimoto restaurants in Philadelphia and the award-<br />

56<br />

winning Semiramis Hotel in Athens. Over the course of<br />

the last several years, Rashid has really hit the peak of<br />

his career, as he has won the majority of his awards,<br />

monographs and PHD degrees in the fields of interior<br />

design and industrial design between 2005 and today.<br />

Born and raised in Canada, he currently lives and creates<br />

in the suburbs of New York, within a peaceful rural<br />

environment.<br />

The genesis of the Majik story goes back to 2004, which is<br />

when Karim Rashid held an exhibit in Belgrade. The restaurant<br />

project was created in cooperation with Maja<br />

Vidaković, a local designer with an American diploma<br />

and the practice of decorating numerous clubs in Belgrade.<br />

The very name of the restaurant, besides featuring<br />

a nice twist with words (it is pronounced identically<br />

to Magic), also features initials of both Maja and Karim<br />

as the additional stamp for the performance of the pair<br />

of authors. Optimism, cheerfulness and intimacy – these<br />

are the words that Maja uses to describe the result of local<br />

and global knowledge and experience that joined<br />

forces in this location. She states that her role in the creation<br />

of the restaurant was mostly corrective in terms of<br />

Rashid’s genius, as she just had to adjust it to the con-


Kuhinja je odvojena od gostinskog prostora samo<br />

staklenom pregradom / The kitchen and the dining<br />

space are divided by a glass surface<br />

text of the local material offering, local mentality and<br />

the object’s functionality.<br />

As the first design-in restaurant in Belgrade, Majik is promoted<br />

as the masterpiece of avant-garde art, which is<br />

highlighted by the fusion of simplicity and complexity, interactions<br />

of lines and colours, and strong and positive<br />

lighting colours that reflect explicitly bright tones. Modern<br />

art and high style are the common denominator to<br />

all interventions Rashid preformed to improve Belgrade’s<br />

gastronomic and restaurant offering, and we must especially<br />

point out the amount of designer attention that was<br />

given to every detail in Majik, as each of them represents<br />

a small work of art. The restaurant also stands out thanks<br />

to the fact that the kitchen and the dining space are divided<br />

by a glass surface, which urged the promoters to<br />

claim that this was “a restaurant with no secrets”. They<br />

also use the motto “High style from the summer garden<br />

to the kitchen” to describe the intent in the restaurant’s<br />

visual and gastronomic offering, and the latter is based<br />

on specialties from both the Eastern and the Mediterranean<br />

cuisine. Majik also likes to brag with the fact that it<br />

features the finest selection of wines from every continent<br />

and a rich list of desserts, while special attention was given<br />

to fresh & fantasy cocktails. The most popular cocktail<br />

is the classic mojito, followed by exotic passion, and they<br />

are all based on natural aromas.<br />

They say the Majik menu is still “alive”, which implies that<br />

the guests can put their own twist to it. It features about<br />

50 different meals; the meat dishes are highlighted by<br />

beefsteaks and white meat, while the fish menu includes<br />

bass and original tuna steak. The wine is served in 2,5-<br />

decilitre glasses.<br />

Karim Rashid’s works are usually highlighted by usage<br />

of pastel colours, which is completely opposite to the<br />

prejudices of the cold nature of modern design, and his<br />

author expressions in Majik were further completed by<br />

the dynamic and comfortable restaurant equipment,<br />

which is highlighted by the lighting that achieves close<br />

communication to these elements. Another meaningful<br />

intervention appears in the form of a DJ counter, which<br />

not only adds a dimension of an all-night party location<br />

to the restaurant, but also suggests the passion and preferences<br />

of the designer himself, because it is well known<br />

that Rashid, in addition to being a world-famous icon<br />

in industrial design, also works as a respected DJ in the<br />

capitals he resides in.<br />

57


Fine stvari<br />

Mobilna vatra<br />

kao dekor<br />

Ognjište koje se kreće za stanarom,<br />

gdje i kad on hoće! Tvrtka<br />

Ecosmart lansirala je liniju “samostojećih“<br />

kamina Designer<br />

Range, koja omogućuje postojanje<br />

otvorenog plamena bez<br />

posebne instalacije ili dodatnih<br />

graditeljskih zahvata u stambeni<br />

prostor. S dizajnerskom,<br />

dekorativnom vrijednošću, kao<br />

ravnopravni komadi namještaja,<br />

posebno je namijenjena ambijentima<br />

u kojima je taj prostor<br />

ograničen.<br />

Mobile Fire<br />

as Decoration<br />

A fireplace that follows the owner,<br />

wherever and whenever is necessary<br />

Company Ecosmart launched<br />

a series of “detached” Designer<br />

Range fireplaces, which enable<br />

the existence of open flame without<br />

any additional installations<br />

or construction performances in<br />

the residential space. Carrying a<br />

strong designer and decorative<br />

value that completely equals other<br />

furniture pieces, these fireplaces<br />

are especially aimed for ambiences<br />

with limited space.<br />

Zidni sat mezimac<br />

Zidni sat koji je moguće “oblačiti“ u<br />

pleteninu različitih boja, ovisno o raspoloženju<br />

ili stilskom okružju, a po<br />

potrebi i skinuti sa zida te postaviti<br />

na bilo koje mjesto unutar doma,<br />

nazvan je Gomitolo, a dizajnirao<br />

ga je autorski dvojac Carlo i Benedetta<br />

Tamborini. Meke linije i<br />

izvanserijske dimenzije (dostupan<br />

je u promjerima od 50 i 90 cm)<br />

čine ga posebno atraktivnom intervencijom<br />

u kućanstvu. Proizvođač je<br />

talijanski Diamantini i Domeniconi.<br />

The Favourite<br />

Wall Clock<br />

A wall clock that can be dressed in<br />

knitwear of various colours, depending<br />

on the mood and the style of<br />

the environment, is called Gomitolo<br />

and was designed by Carlo and Benedette<br />

Tamborini. It can be positioned<br />

anywhere in a home, while its<br />

soft lines and outstanding dimensions<br />

(it is available in diameters of 50<br />

and 90 cm) turn it into a particularly<br />

attractive intervention in a household. It<br />

is manufactured by Diamantini and Domeniconi<br />

from Italy.<br />

Podsjetnik<br />

u hladnjaku<br />

Memo je popularna serija posuđa,<br />

proizvođača ASA-e, opremljenog<br />

vlastitom, potpuno funkcionalnom<br />

podlogom za zabilješke. Tako<br />

se na boci mlijeka ili pak vrčevima<br />

za cijeđene sokova nalazi prostor<br />

predviđen za ručno bilježenje<br />

oznaka o trajnosti, sadržaju i bilo<br />

kojih drugih informacija. Ova<br />

jednostavna i korisna inovacija<br />

posebno je zanimljiva domaćim<br />

korisnicima, budući da je se može<br />

nabaviti u hrvatskim centrima<br />

“Lesnine“.<br />

A Notepad<br />

in the Fridge<br />

Memo is a popular series of<br />

dishes, manufactured by ASA,<br />

which is accompanied by its own<br />

functional surface for writing<br />

notes. Therefore, you can take a<br />

bottle of milk or some jugs with<br />

freshly squeezed juice, and you<br />

will find a surface where you can<br />

write notes on expiration dates,<br />

structure, or any other information.<br />

This simple and useful<br />

innovation will especially interest<br />

our local users, as it is available<br />

in Croatian “Lesnine” centres.<br />

58


Fine stvari<br />

59


Luxuries<br />

Reflektirajući dragulj<br />

u spavaćoj sobi<br />

Jewellery tree je predivan, jednostavan i<br />

ukusno dizajniran stalak za nakit, oblika<br />

stabla. Dizajnerica Louise Christ je u suradnji<br />

s tvrtkom Menu za njega nagrađena<br />

prestižnom nagradom Red Dot Design<br />

za ovu godinu, a u izvedbi se poslužila<br />

brušenim aluminijem. Stalak je tako istodobno<br />

dekorativan, lagan, ali i čvrst, kako bi<br />

ispunio svoju funkciju pridržavanja prstenja,<br />

ogrlica i sličnog nakita.<br />

Reflective Jewellery<br />

in the Bedroom<br />

Jewellery Tree is a wonderful, simple and tastefully<br />

designed jewellery stand that is shaped like a<br />

tree. Designer Louise Christ, in cooperation with<br />

company Menu, received this year’s prestigious<br />

Red Dot Design Award for this stand, which is<br />

made of polished aluminium. The stand is simultaneously<br />

decorative, light, but also firm, as it<br />

needs to fulfil its function of holding rings, necklaces<br />

and similar jewellery.<br />

Sasvim cool šah<br />

Philippijev Yap chess unosi u ovu<br />

popularnu stratešku igru dah<br />

dizajnerskog užitka. Čelične<br />

figure izvedene su vizualno<br />

minimalistički i zamišljene<br />

su da stvaraju dodatni<br />

“cool“ ugođaj igračima.<br />

Ploča s figurama zamišljena<br />

je tako da, bez obzira<br />

na stilsko jedinstvo, ne stvara<br />

zabunu među figurama te da oku<br />

bude zanimljiva i onda kad se ne igra.<br />

Really Cool Chess<br />

Philippi’s Yap Chess introduces a breath<br />

of designer pleasure into this popular<br />

strategic game. The steel figures are characterized<br />

by visual minimalism, which has<br />

the purpose of creating an additionally<br />

cool environment for the players.<br />

Regardless of the stylistic<br />

unity, the chessboard was<br />

designed to avoid creating<br />

confusion among<br />

figures, but also to<br />

keep itself interesting<br />

to the human eye even<br />

after the game is over.<br />

Elegancija<br />

za svaki kutak<br />

Focal-JMlab jedna je od vodećih<br />

francuskih tvrtki za proizvodnju<br />

vrhunske audioopreme.<br />

Elegantan dizajn minijaturnog<br />

sustava zvučnika originalnog<br />

dizajna s pripadajućim sub wooferom,<br />

nakon uspjele edicije<br />

Diamond Black, ove se godine<br />

predstavlja u još naprednijoj varijanti<br />

– Diamond White. Glavni<br />

cilj u izvedbi ove linije jest integracija,<br />

pa ih je tako moguće<br />

jednostavno instalirati svuda,<br />

na stalak, pod, zid, čak i na<br />

strop.<br />

Elegance<br />

for Every Corner<br />

Focal-JMlab is one of the leading French<br />

companies for manufacturing top-quality<br />

audio equipment. The elegant design<br />

of an originally designed miniature<br />

sound-speaker system, which is accompanied<br />

by a sub-woofer, has<br />

followed up the successful Diamond<br />

Black edition with an<br />

even more advanced Diamond<br />

White option. The main goal<br />

in this edition’s performance<br />

is integration, as they can be<br />

installed just about anywhere<br />

– from a stalk to the floor, wall, or<br />

even the ceiling.<br />

Pripremio / Edited by: Nikola Čelan<br />

60


Bez naziva / Unnamed<br />

Privatna mitologija<br />

Pauline Jazviæ<br />

“U svakom vizualnom djelu, vidljivost je rezultat nejasnog rada ruke. Ta vidljivost putuje kroz<br />

tijelo, od oka prema ruci, te ulazi u pogled. Tamo, u daljini prapočetaka, prethodi li oko ruci ili<br />

obrnuto Radi li se o ručnom alatu ili mentalnom alatu Alat proizlazi iz radnje, radnja proizlazi<br />

iz potrebe. U arhaičnoj crnoj komori, slike se formiraju i artikuliraju jedne s drugima. Govore<br />

šutljiv jezik, poput pokreta ruke”<br />

Bernard Noël<br />

Piše: Nataša Bodrožić<br />

Akademska slikarica Paulina Jazvić u posljednjih<br />

desetak godina vješto balansira između medija<br />

slikarstva i (prostorne) instalacije, uz stalnu prisutnost<br />

u modnom dizajnu, u kojemu je napravila<br />

svoje prve profesionalne korake. Rođena je 1973. u Zagrebu,<br />

diplomirala je dizajn odjeće i tekstila na Tekstilnotehnološkom<br />

fakultetu 1995., a grafiku na Akademiji likovnih<br />

umjetnosti 2001. godine, u klasi profesora Miroslava<br />

Šuteja.<br />

62<br />

“Mala prodavaonica užasa”, izložba iz 2002. godine u<br />

Galeriji Matice hrvatske, na neki je način poslužila kao<br />

uvod u umjetnički svijet Pauline Jazvić, odškrinuvši poklopac<br />

njezine “tajne kutije” iz koje su izišli deseci malih predmeta,<br />

lutaka, jastučića, slika, kutijica, raznobojnih papirića,<br />

mnoštvo stvarčica koje čine imaginarij jedne “odrasle<br />

djevojčice”, ali i ozbiljne umjetnice koja kritički promišlja<br />

vlastitu realnost. Koristeći pritom jezik kojim lako odašilje<br />

poruke i široj publici, umjetnica gradi svoj nadasve pre-


Bez naziva / Unnamed<br />

Dodir umjetnosti<br />

poznatljiv izraz. U njezinim instalacijama, sastavljenim od<br />

različitih materijala, nađenih i napravljenih predmeta, dominira<br />

sakupljački element. Predmeti iz svakodnevice su<br />

autorskom intervencijom prebačeni u domenu umjetnosti,<br />

stvarajući novu atmosferu i dobivajući nova značenja.<br />

Instalacija je prekrila zidove galerije, a objekti su visjeli i sa<br />

stropa, govoreći o hipermaterijalnoj stvarnosti suvremenog<br />

čovjeka, nudeći ironijski odmak, ali i poziv posjetitelju<br />

da uđe u taj zaigrani, pomalo mistični svijet rastavljenih<br />

lutaka, paketića u bojama, te se izgubi u sitnim detaljima<br />

koji kao da skrivaju neki veliki odgovor.<br />

Iste je godine Paulina Jazvić nominirana za Nagradu “Radoslav<br />

Putar”, jedno od najprestižnijih priznanja za suvremenu<br />

vizualnu umjetnost, pri čemu se predstavila radom<br />

“Pinky Room”, još jednom instalacijom u kojoj predmeti<br />

vise sa stropa gotovo nadrealno lebdeći u zraku, iza ružičastog<br />

paravana, stvarajući konstelacije slične sjećanju<br />

na san ili gotovo nematerijalne sjene prošlosti.<br />

Na izložbi u galeriji “Galženica” iduće godine, Paulina je<br />

potopila svoju “Malu prodavaonicu užasa”, svakodnevne<br />

poruke, niz osobnih stvari, na neki način izlažući “svoju<br />

prošlost potisnutu u podsvijest, uspomene uronjene u<br />

vodu”. Sve pluta u vodom ispunjenim vrećama za građevinski<br />

otpad: djetetove igračke, vrpce za kosu, termometar,<br />

cipele…<br />

Konceptualno-vizualizirani niz sakupljačkih izložbi, Paulina<br />

Jazvić zaokružila je početkom prošle godine u Studiju<br />

“Josip Račić” u Zagrebu, novom prostornom instalacijom<br />

koju je nazvala “Little Menu”. U bijelom galerijskom prostoru<br />

umjetnica je postavila stol za osam uzvanika s bijelim<br />

stolnjakom, na kojem je bilo osam tanjura i nekoliko zdjela<br />

s različitim sadržajima. Bijela košulja s čavlima uredno<br />

je složena i poslužena uz vino. Delikatna pojavnost bijele<br />

čipke leži na bijelom tanjuru stvarajući tek primjetnu igru<br />

svjetla i sjene, na neki način aktualizirajući prazninu. Jedna<br />

cigareta leži na tanjuru do. Viljuška i nož postavljeni su<br />

sa svake strane. Lutke plivaju u vodi posluženoj kao juha,<br />

a rezanci od lutaka Barbie i ribarskog konca ponuđeni<br />

su kao glavno jelo. Riječima Željka Marciuša u katalogu<br />

izložbe, Paulina Jazvić svojim sakupljačkim nagonom i<br />

promjenom konteksta upotrebnih predmeta, odnosno<br />

serviranjem hladnih i neobičnih, zapravo čak, morbidnonadrealnih<br />

jela, plete svoje relacijske priče koje propitkuju<br />

vrlo ironično, ako ne i cinično, njezine uloge u svakodnevnom<br />

životu: žene, majke, umjetnice, predavačice na fakultetu,<br />

odnosno njezine odnose prema djetetu, muškarcima,<br />

ženama, majčinstvu, tradiciji, slikarstvu i umjetnosti,<br />

robnim markama i cigaretama, iz čega se može izvesti niz<br />

drugih odnosa i struktura tranzicijskog društva koje se ne<br />

pokušava promijeniti – u njemu valja preživjeti.<br />

Slike predstavljaju drugi, jednako važan segment rada<br />

Pauline Jazvić. Njezino slikarstvo moguće je povezati s<br />

dva pojma: impulsom i imaginacijom. Kako kaže Ivana<br />

Školnik kada opisuje njezin rad, “sve viđeno i doživljeno<br />

ona upija da bi prinudila svoju umjetnost na djelovanje.<br />

I crtežom, koji je najčešće diskurzivan (karikaturalan, pa<br />

čak i ironičan), i bojom svoja saznanja i osjećanja osvjetljava<br />

na primjeren način. Autoričin sustav simbola nije<br />

manje važan od odabira njezinih boja. Jer znakovi, od<br />

onih jedva vidljivih kurzivnih do velikih i impresivnih gesta,<br />

jesu jednakovrijedan medij njezina razumijevanja i tumačenja<br />

svijeta.”<br />

Ove se godine dvjema reprezentativnim izložbama, u<br />

galeriji “Karas” te izložbenom prostoru Porezne uprave,<br />

63


Nosila je 37... / She wore 37...<br />

Paulina Jazvić predstavila kao samosvjesna slikarica koja<br />

proširuje granice medija slike stvarajući vrlo osoban, višeslojan<br />

likovni govor. Intimne poruke, gotovo dnevnički zapisi,<br />

verbalni tragovi svakodnevice, preneseni na platna<br />

velikih dimenzija, utopljeni u nanose boje te crtež koji se<br />

pojavljuje kao nejasna aluzija, gotovo podsvjesni impuls,<br />

upečatljivi su detalji raspoređeni u cjelinu kompozicije. Naslovi<br />

djela poput “Ti čuvaš me od familije”, “Neću heavy<br />

metal”, “Oko moje glave” ili “Čovjek u nestajanju” još jednom<br />

podcrtavaju relacijsku komponentu, pozivajući promatrača<br />

na dijalog, potičući imaginaciju, ocrtavajući konture<br />

nove priče bez jasnog početka i kraja. Paulina Jazvić<br />

tako postiže “otvorenost djela”, te nudi “izvjesne naznake<br />

privatne mitologije koje dopuštaju, štoviše, i potiču odčitavanja<br />

širokog asocijativnog spektra” (Darko Glavan).<br />

64<br />

Odlučno protiv svake konvencije u formalno-likovnom i<br />

tehnološkom aspektu, Paulinino slikarstvo nastaje u potpunoj,<br />

gotovo anarhoidnoj slobodi, stvarano gotovo jedino<br />

po načelu slobodnih asocijacija, uključujući tu često i<br />

automatizam likovnog zapisa te upotrebu različitih materijala,<br />

kolaža, tkanine, stare čipke.<br />

Paulina Jazvić se najprije potvrdila kao dizajnerica odjeće<br />

i tekstila. Od studentskih se dana proslavila modnim<br />

revijama na Fashion newsu i Smirnoff International Fashion<br />

Awardu u Zagrebu i Dublinu, modnim revijama u<br />

Mariboru i na 31. zagrebačkom salonu, te Fashion Newsu<br />

u Opatiji, gdje je izlagala djela izrazite likovnosti na rubu<br />

umjetničkih instalacija. Danas je profesorica na Tekstilnotehnološkom<br />

fakultetu u Zagrebu, ali i aktivna sudionica<br />

suvremene umjetničke scene.


Bez naziva / Unnamed<br />

Touch of art<br />

Written by: Nataša Bodrožić<br />

Private Mythology<br />

of Paulina Jazviæ<br />

“In every visual piece of work, visibility stands as the result of the hand’s vague actions. That<br />

visibility travels through the body, from the eye towards the hand, and enters the vision area.<br />

But in the distance of ancient beginnings, does the eye precede the hand or is it the other way<br />

around Are we talking about manual or mental tools Tools are the result of actions, while<br />

actions are caused by needs. In an archaic black chamber, pictures are formed and articulated<br />

with each other. They speak a silent language, similar to a hand movement”<br />

Bernard Noel<br />

Academic painter Paulina Jazvić has been skilfully<br />

balancing between painting and (spatial)<br />

installation for the last ten years, and she has<br />

also been a constant presence in fashion design,<br />

which is where she started her professional career.<br />

She was born in Zagreb in 1973, she graduated in clothes<br />

and textile design at the Faculty of Textile and Technology<br />

in 1995, and she also graduated in graphics at the<br />

Academy of Fine Arts in 2001, in the class of professor Miroslav<br />

Šutej.<br />

“Little Store of Horror”, a 2002 exhibit organized at Matica<br />

Hrvatska, has served as an introduction to the artistic<br />

world of Paulina Jazvić by removing the cover from her<br />

“secret box” that revealed dozens of little objects, dolls,<br />

cushions, pictures, little boxes, papers of different colours,<br />

and many other things that create an imaginary world<br />

of “a grown-up little girl” who is also a serious artist that<br />

critically analyzes her own reality. By using the language<br />

that easily delivers messages to broader circles of the audience,<br />

the artist continues to build her very recognizable<br />

style. Her installations, which consist of different materials<br />

and objects that were either found or created by the<br />

artist, are dominated by the element of collection. The<br />

author makes an intervention that transfers various everyday<br />

objects into the field of art, while creating a new<br />

atmosphere and receiving new meanings. The installa-<br />

65


Kravice / Little cows<br />

Bez naziva / Unnamed<br />

I cant wait<br />

Bez naziva / Unnamed<br />

tion covered the gallery walls and objects were hanging<br />

from the ceiling as they spoke of the modern man’s<br />

hyper-material reality, but the performance also offered<br />

a touch of irony while inviting the visitor into this playful,<br />

slightly mystical world of dismantled dolls and coloured little<br />

packages, provoking him to lose himself in tiny details<br />

that seem to know all the big answers.<br />

In that same year, Paulina Jazvić was nominated for the<br />

Radoslav Putar Award, which is one of the most prestigious<br />

awards for contemporary visual art. That was the result<br />

of her project “Pinky Room”, which is another installation<br />

that features objects hanging from the ceiling while<br />

floating on air in almost surreal fashion. They hide behind<br />

a pink partition as they create constellations that resemble<br />

a dream or almost immaterial shadows of the past.<br />

At the exhibit in gallery “Galženica” the following year,<br />

Paulina sank her “Little Store of Horror”, as well as some<br />

everyday messages, a pile of her personal things, which<br />

displayed “her past that is pushed into subconscious, her<br />

memories immersed into water”. Everything ended up<br />

floating in water filled with construction-waste bags: children<br />

toys, hair ribbons, thermometer, shoes...<br />

At the start of last year, Paulina Jazvić completed this<br />

conceptual-visualizing string of collector exhibits in Josip<br />

Račić Studio in Zagreb by creating a new spatial installation<br />

she called “Little Menu”. The artist filled the white gal-<br />

66<br />

lery space with a table for eight, and it featured a white<br />

tablecloth, eight plates and several dishes with different<br />

things in them. A white shirt with nails was folded and<br />

casually served with wine. The delicate appearance of<br />

white lace on a white plate creates a barely noticeable<br />

interaction of light and shadow, which deals with the issue<br />

of emptiness in a way. One cigarette can be found<br />

on the plate next to it, with fork and knife on each side<br />

of it. Dolls are swimming in water that is served like soup,<br />

with noodles made of Barbie dolls and fishermen fibre<br />

symbolizing the main course. According to Željko Marciuš<br />

in the exhibit’s catalogue, Paulina Jazvić uses her collector<br />

instincts and the process of changing the objects’<br />

contexts, which is achieved by serving cold and unusual,<br />

even morbidly surreal meals, to braid together her relation<br />

stories that question certain everyday-life roles in a<br />

very ironic and cynical way: those are the roles of wife,<br />

mother, artist, university teacher, as well as her relationships<br />

with children, men, women, motherhood, tradition,<br />

painting, art, fashion brands and cigarettes. All these elements<br />

can be used to explain various other relations and<br />

structures of a transitional society that is not attempted to<br />

be changed – it just has to be survived.<br />

Paintings present a second, but equally important aspect<br />

of Paulina Jezvić’s work. Her painting can be connected<br />

with two terms: impulse and imagination. According to


Slika za gospođu / A portrait for the lady<br />

Ivana Školnik in an analysis of her work, “she absorbs everything<br />

she sees and experiences in order to force her<br />

art into action. She uses drawings, which are usually discursive<br />

(cartoonish, even ironic), and paintings to reflect<br />

her discoveries and feelings in appropriate manner. The<br />

author’s system of symbols is not any less important than<br />

her choice of colour. Because those symbols, from barely<br />

visible cursive ones to large and impressive gestures, are<br />

an equally valuable medium of her understandings and<br />

interpretations of the world.”<br />

With her two this year’s representative exhibits, which were<br />

organized at “Karas” gallery and the IRS exhibit room,<br />

Paulina Jazvić presented herself as a self-confident painter<br />

who transcends the medium boundaries by creating a<br />

very personal, multi-layered art style. Intimate notes that<br />

resemble a diary, verbal traces of the everyday life that<br />

are conveyed on a large-sized canvas and drowned in<br />

drapes of paint, as well as drawings that appear in the<br />

form of obscure allusions and near-subconscious impulses<br />

– all these things are distinctive details that create a<br />

composition unit. Titles like “You Guard Me from Family”,<br />

No Heavy Metal”, “Eye in My Head” or “A Disappearing<br />

Man” again emphasize the relation component, as they<br />

challenge the observer into dialogue, encourage imagination<br />

and draw outlines of a new story with no clear<br />

beginning or end. Paulina Jazvić does it to “open up her<br />

work” as she offers “certain hints of a private mythology<br />

that allows, even encourages interpretations of a broad<br />

spectre of associations” (Darko Glavan).<br />

Fiercely fighting against any type of convention in formal,<br />

artistic or technological aspects, Paulina’s paintings are<br />

created in an environment of anarchic freedom, which<br />

follows the sole principle of free associations that include<br />

the automatism of a work of art, as well as the usage of<br />

different materials like collage, fabric and old lace.<br />

Paulina Jazvić originally established herself as a designer<br />

of clothes and textile. During her college days, she became<br />

renowned for fashion shows at Fashion News and<br />

the Smirnoff International Fashion Award in Zagreb and<br />

Dublin, as well as for fashion shows in Maribor, at the 31st<br />

salon in Zagreb, and the Fashion News in Opatija, which is<br />

where she displayed extremely artistic pieces of work that<br />

were on the verge of being identified as artistic installations.<br />

These days, she works as a professor at the Faculty<br />

of Textile and Technology in Zagreb, but she is also a very<br />

active participant on the contemporary art scene.<br />

67


Ambijent Pogled<br />

na utvrdu iz vremena normanske vladavine /<br />

A view of the medieval fortress from the time of<br />

Norman rule<br />

68


Plaža uređena s ukusom i stilom / The beach decorated<br />

with plenty of taste and style<br />

Falconara Charming House & Resort<br />

Elegantni raj<br />

u naruèju povijesti<br />

Arhitektonsku cjelinu Falconare čine dva prostorno i “vremenski“ odvojena objekta, koji su,<br />

kako preuređenjem jednoga, tako i izgradnjom drugoga, u iznimnom ambijentalnom kontekstu<br />

zadržali unificiranu estetsku vrijednost<br />

Piše: Nikola Čelan<br />

Foto: www.designhotels.com<br />

U<br />

kategoriji “romantičnih hotela“, Falconara<br />

Charming House & Resort je poseban biser već<br />

samim svojim položajem – u srcu Mediterana,<br />

na Siciliji, lokalitetu zvanom Marina di Butera,<br />

na pola puta između gradova Agrigenta i Raguse.<br />

Osnovne karakteristike toga maloga hotelskog resorta<br />

jesu izrazita orijentacija na plažu i ambijent koji djeluje<br />

gotovo nestvarno. Plaža je malena, ali uređena s ukusom<br />

i stilom. Raspored ležaljki, suncobrana, mjesta za<br />

kupače je fiksiran i u skladu s gabaritima i prirodnim<br />

okružjem. Zaljev u kojemu su plaža i resort također je<br />

malen, pitoreskan, a povijesno je vezan uz istoimenu<br />

obrambenu utvrdu iz vremena normanske vladavine u<br />

srednjem vijeku. Intrigantan objekt namijenjen kao posebna<br />

atrakcija posjetiteljima, može se reći, integralan<br />

je element hotelske ponude, budući da stvara osnovu<br />

za ambijentalnost čitavog područja u kojemu je hotel<br />

smješten. U dohvatu posjetiteljima su brojni vrijedni kulturni<br />

lokaliteti: Valle dei templi u Agrigentu, zatim po<br />

mozaicima poznata Villa del Casale u Piazzi Armerini,<br />

po keramici Caltagirone, dok se od baroknih bisera<br />

spominju još i Ragusa Ibla, Modica i Scicli.<br />

Četiri zvjezdice krase resort, sastavljen od dvaju odvojenih<br />

objekata, među kojima je glavni Club house, novogradnja<br />

s recepcijom, predvorjem, glavninom soba<br />

te centrom zdravlja, ljepote i opuštanja s turskom kupelji,<br />

dvjema masažnim sobama te prostorijama za fitness<br />

i opuštanje. Plaža je od ovog objekta udaljena samo<br />

69


70<br />

Predvorje hotela / Hotel’s lobby<br />

dvjestotinjak metara. Što se soba tiče, Falconara ih ima<br />

65, od kojih je 50 “običnih“ dvokrevetnih, 11 u apartmanskom<br />

smještaju i četiri deluxe apartmana. Sobe su<br />

raspoređene unutar spomenutog Club housea i drugog<br />

objekta resorta, preuređene depandanse same utvrde,<br />

smještene tik uz more i nazvane La fattoria. Tu je 25<br />

soba, a svaka je nazvana imenom pojedinog vlasnika<br />

utvrde. Fantastičan pogled iz gotovo svake prostorije<br />

hotela, od izvanredne restoranske vizure utvrde, do pogleda<br />

na more iz svake od soba smještenih u prizemlju i<br />

na katovima objekata, možda je najsnažnija preporuka<br />

za boravak u Falconari. Što se tiče konzumacije, ona je,<br />

osim restorana, predviđena još u plažnom objektu, na<br />

terasi te u baru uz bazen.<br />

Arhitektonsku cjelinu resorta, dakle, čine dva prostorno<br />

i “vremenski“ odvojena objekta. Međutim, zbog promišljenih<br />

intervencija kod izgradnje jednoga, novijega, te<br />

preuređenja drugoga, povijesnog objekta, Falconara<br />

je zadržala unificiranu estetsku vrijednost unutar dviju<br />

različitih arhitektonskih i kontekstualnih jedinica. Falconara<br />

je mjesto gdje su dizajneri kod uređenja hotelskog<br />

prostora bili prisiljeni pomiriti prirodu i povijest s umjetnošću.<br />

Jednostavnost i ogoljenost materijala sredstvo<br />

su kojim se željelo očuvati taj izričaj mediteranske prirodnosti<br />

i povijesnosti. Dominantna je upotreba kamena<br />

i drva, sve od predvorja do soba. Podne matrice<br />

se temelje na terakoti i šljunku, a sve skupa je strogo<br />

u službi odražavanja i očuvanja autentične sicilijanske<br />

atmosfere. Mediteranski ugođaj prisutan je disciplinirano,<br />

u svakom elementu, od boje do konstrukcije, u<br />

eksterijerima uz intenzivnu uporabu autohtonog raslinja.<br />

No koliko su arhitekti Antonio Vitale i B. Castrense<br />

uspješno ostavili vanjštinu resorta netaknutom, savršeno<br />

ekološki prikladnom, toliko je dvojac dizajnera interijera,<br />

Roberto i Antonia Chiaramonte Bordonaro, unutrašnjost<br />

zahvatio modernim elementima s naglaskom<br />

na udobnosti i prostranosti, sasvim suprotno intimističkom,<br />

komornom i minimalističkom izričaju koji Falconara<br />

odaje izvana. Ravna linija tako je u izravnoj komunikaciji<br />

s mediteranskim konstrukcijskim elementima,<br />

poput lukova, zatim brojnim skulpturnim instalacijama,<br />

antiknim namještajem, a kao stilsko sredstvo uklopljena<br />

je u te elemente s funkcijom otvaranja, širenja cjelokupnog<br />

unutarnjeg prostora. Pogotovo je to primjetno<br />

u predvorju, koji je ovakvim pristupom dobio najviše.<br />

Apartmani su, pak, počašćeni individualnim tretmanom,<br />

s ponekim zajedničkim obilježjem, poput “ruralnih“<br />

drvenih stropnih konstrukcija ili spomenutih antiknih<br />

kreveta i sobne opreme, dok su u cjelini u potpunosti<br />

zadržali moderni štih. Na trenutke čak progresivan u koloritu<br />

i geometriji. Zajednički nazivnik uređenja cjeline<br />

interijera zasigurno bi bila elegancija, u kombinaciji s<br />

udobnošću i intimom.<br />

Posebnost Falconare, osim samih fizičkih osobina, arhitektonskih<br />

i drugih estetskih kvaliteta te uvjeta smještaja,<br />

zasigurno je smještaj na osami. Najbliže prodavaonice<br />

nalaze se u gradskom naselju udaljenom 11 kilometara<br />

od resorta, a u tu je svrhu moguće iznajmiti automobil.<br />

Osim svih pogodnosti za okrjepu i uživanje, resort posjeduje<br />

i rekreacijske pogone kao što su teniski teren i bazen,<br />

koji se kombiniraju s ipak najvažnijom, dominantnom<br />

(ne)aktivnošću zbog koje se dolazi u ovaj zabačeni raj<br />

na Siciliji – sunčanje na plaži s magičnim ugođajem.


Okoliš je ostao netaknut / Environment<br />

remained intact<br />

Ambient<br />

Falconara Charming House & Resort<br />

The Elegant Paradise<br />

with a Touch of History<br />

71


Ambient<br />

Mediteranski ugođaj je prisutan u svakom elementu, od<br />

boje do konstrukcije / The Mediterranean is present in<br />

every element, from colour to construction<br />

Dominantna je upotreba kamena i drva /<br />

Stone and wood were predominantly used<br />

Written by: Nikola Čelan<br />

Photo: www.designhotels.com<br />

The Falconara architectonic unit consists of<br />

two spatially and “chronologically” separated<br />

objects, one of which was renovated and the<br />

other one was just built, and they managed to<br />

retain their unified aesthetical value in a context<br />

of exceptional ambience<br />

In a category of “romantic hotels”, Falconara Charming<br />

House & Resort is a special type of treasure due<br />

to its location – it is situated in the heart of the Mediterranean,<br />

at a location called Marina di Butera on<br />

the island of Sicily, halfway between towns Agrigento<br />

and Ragusa. The basic characteristics of this small hotel<br />

resort are extreme orientation towards the beach and a<br />

slightly surreal ambience. The beach is quite small, but<br />

decorated with plenty of taste and style. Deckchairs,<br />

sun umbrellas and spots for swimmers have predetermined<br />

positions that are in harmony with the location<br />

size and the natural environment. The bay that features<br />

the beach and the resort is also quite small and picturesque,<br />

while also being historically connected to the<br />

medieval fortress from the period when the Normans<br />

ruled this island. The intriguing object that is offered as a<br />

72<br />

special attraction for visitors is, in a way, an integral element<br />

of the hotel offering because it creates the basis<br />

for the specific ambience of this entire area. Visitors can<br />

also find numerous other cultural locations: Valle dei<br />

Templi in Agrigento, Villa del Casale in Piazza Armerina<br />

known for its mosaics, Caltagirone known for its ceramics,<br />

along with some other baroque pearls like Ragusa<br />

Ibla, Modica and Scicli.<br />

This is a four-star resort, and it consists of two separated<br />

objects; the main one is Club House, which is a new<br />

building featuring a reception desk, lobby, majority of<br />

rooms, and a centre for health, beauty and relaxation<br />

with Turkish baths, two massage rooms and fitness and<br />

relaxation rooms. The beach is merely 200 metres away<br />

from this object. Falconara offers 65 rooms, 50 of which<br />

are “regular” rooms with two beds, and there are also<br />

11 suits and four deluxe suits. The rooms are divided between<br />

the previously mentioned Club House and the<br />

resort’s other object called La Fattoria, which is a renovated<br />

annexe of the fortress itself, located right next<br />

to the sea. This establishment features 25 rooms, and<br />

each of them carries the name of some of the fortress’<br />

owners. Every room of the hotel offers an incredible<br />

view, from the amazing restaurant view of the fortress,<br />

to each of the rooms on the ground floor and upper<br />

floors revealing incredible views of the sea, and this just<br />

might be the strongest recommendation to visit Falconara.<br />

As far as wining and dining, you can go to the


Dizajneri su kod uređenja hotelskog prostora pomirili prirodu<br />

i povijest s umjetnošću / While decorating, designers<br />

combined nature and history with art<br />

Prostrana soba / Spacious room<br />

restaurant, the beach object, the terrace or the bar<br />

next to the swimming pool.<br />

We already mentioned that the resort’s architectonic<br />

unit consists of two spatially and “chronologically”<br />

separated objects. However, because the processes<br />

of building the new object and renovating the historical<br />

object were very carefully planned, Falconara<br />

managed to retain the unified aesthetical value within<br />

the two different architectonic and contextual units.<br />

Falconara is a place where designers were forced to<br />

combine nature and history with art. The simplicity and<br />

bareness of materials were used in order to preserve<br />

that atmosphere of Mediterranean nature and history.<br />

Stone and wood were predominantly used, all the way<br />

from the lobby to the rooms. Floor patterns were based<br />

on terracotta and gravel, which is again in the service<br />

of preserving that authentic Sicilian atmosphere. The<br />

Mediterranean vibe has a disciplined sense of presence<br />

in every element, from colour to construction,<br />

and it is accompanied by usage of authentic plants in<br />

the exterior. But regardless of how architects Antonio<br />

Vitale and B. Castrense managed to keep the resort’s<br />

outdoor sections untouched and ecologically perfectly<br />

acceptable, the pair of interior designers, Roberto<br />

and Antonia Chiaramonte, submitted the interior to a<br />

number of modern elements with emphasis on comfort<br />

and spaciousness, completely in contrast to the intimate,<br />

subtle and minimalist vibration that Falconara<br />

creates on the outside. The straight line is in direct communication<br />

with Mediterranean construction elements,<br />

such as arches, numerous sculptural installations and<br />

antique furniture, and it is used as a stylistic statement<br />

that completes those elements with the purpose of<br />

opening and increasing the sense of size of the entire<br />

interior space. This method is particularly noticeable in<br />

the lobby, which most benefited from it. The suites received<br />

individual treatments, but they do touch some<br />

common ground, like “rural” wooden ceiling constructions<br />

or the abovementioned antique beds and room<br />

furniture, while still retaining that modern look, which<br />

is sometimes even progressive in terms of colours and<br />

geometry. The entire process of this hotel’s interior decoration<br />

can be described as elegant, in combination<br />

with comfort and intimacy.<br />

Besides for its physical, architectonic and other aesthetical<br />

qualities combined with the accommodation<br />

conditions, Falconara is also special for its isolated location.<br />

The nearest shops can be found in towns that<br />

are 11 kilometres from the resort, and you can easily<br />

reach it by renting a car. In addition to everything the<br />

hotel offers for relaxation and pleasure, you can also<br />

find recreational facilities like tennis courts and swimming<br />

pools, which are combined with the most important<br />

and dominant (in)activity that causes people to<br />

come to this isolated Sicilian paradise – sunbathing on<br />

a magical beach.<br />

73


Cijeli prostor stana podijeljen je u manje prostore, čime je dobiveno na<br />

prostranosti i intimnosti / The entire apartment was divided into smaller<br />

sections, which resulted in a higher level of spaciousness and intimacy<br />

74


Dom snova<br />

Moderna oaza<br />

s Nothing Hilla<br />

Sjećate li se kuće u kojoj su se (za)ljubili Julia Roberts i Hugh Grant u filmu “Vjerujem u ljubav“<br />

Oaza s Nothing Hilla koju vam predstavljamo predivna je kuća viktorijanskog stila i podsjeća baš<br />

na kuću iz poznate ljubavne priče. Stanarima koji u njoj žive ona je pravi bedem sigurnosti i ljubavi<br />

isprepleten modernim stilom<br />

Piše: Martina Kocijan<br />

Prvi zahtjev koji je dizajnersko-arhitektonski studio<br />

Found Associates dobio od vlasnika kuće u<br />

Nothing Hillu bio je napraviti otvoren dizajnerski<br />

prostor isprepleten s intimnim prostorima. Svjetski<br />

poznati dizajneri i arhitekti prionuli su projektiranju i dizajniranju<br />

te stvorili jedan poseban londonski dom. Sam<br />

izgled kuće tipičan je za gradsko središte Londona. Bijela<br />

kuća, brojni prozori, dva kata i treći s otvorenom terasom.<br />

Još jedna tipičnost ove engleske kuće je i u tome<br />

što je izgrađena u nizu, pokraj drugih izvana sličnih kuća<br />

75


Drveni zid knjižnice / Atimber library wall<br />

koje su spojene bočnim stranama zidova. Prednji ulaz je<br />

rezerviran samo za jednog stanara i često je od drugih<br />

kuća u nizu odijeljen malim zidićem u kojem je posađeno<br />

cvijeće.<br />

Cijeli prostor stana podijeljen je u manje prostore, čime<br />

je dobiveno na prostranosti i intimnosti. Pomična drvena<br />

vrata, postavljena između prizemlja i podruma, moćna<br />

su vertikalna veza između dviju razina stana. Podnice od<br />

crnog hrasta u prizemlju i podrumu savršeno se uklapaju<br />

s tamno obojenim vanjskim podom prizemne terase<br />

i suterenskim vrtom. Kupaonica, obložena kamenom,<br />

povezana je sa sobom za presvlačenje na prvom katu<br />

stubama obloženim kamenom. Središnji blok kupaonice<br />

organizira drugi kat u kabinet i gostinsku sobu, s drvenim<br />

zidom knjižnice koji se proteže cijelom lijevom stranom<br />

i povezuje dva dijela kata, dok prikrivena klizna vrata<br />

daju mogućnost da se prostor razdvoji. Glavni apartman<br />

se sastoji od spavaće sobe, svlačionice i dodatne<br />

sobe. Na trećem katu su svi pregradni zidovi uklonjeni<br />

te je na taj način stvorena jedna velika otvorena dječja<br />

soba pod krovom s nagibom. Polukat razina za pohranu<br />

i igru prostorno odjeljuje područje za dječaka i djevojčicu,<br />

s otvorenim prostorom ispod kupaonice. U kuću<br />

76<br />

su uvedena i pametna rješenja 21. stoljeća. Tako se sve<br />

prostorije griju podnim grijanjem, što uvelike olakšava<br />

zagrijavanje cijeloga stana.<br />

Planski postavljena rasvjeta cijelom unutarnjem prostoru<br />

daje najbolje moguće svjetlo. Monumentalan luster<br />

u stubištu sastoji se od mnoštva malih svjetiljki i služi kao<br />

dodatna dekoracija prostoru. U stanu se nalazi i nekoliko<br />

fotografija gejši i skulptura Bude, što mu daje dozu egzotičnosti.<br />

Sam interijer dizajniran je minimalistički, što odgovara<br />

modernoj arhitekturi i raspodjeli prostorija unutar<br />

stana. Kompleknost uređenja vidi se u postavljenim zidovima,<br />

koji se savršeno isprepleću s otvorenim prostorima<br />

i malom galerijom na vrhu stubišta, koja povezuje<br />

više prostorije. Sam interijer stana je uređen u crno-bijeloj<br />

kombinaciji i ostavlja dojam uglađenosti i profinjenosti.<br />

Studio koji razumije svoje klijente<br />

Found Associates je dizajnersko-arhitektonski studio koji<br />

je prije više od 10 godina osnovao Richard Found. Found<br />

je čovjek za kojega kažu da istinski razumije proizvodnju<br />

prepoznatljivog eksterijera i interijera za neke od<br />

vrhunskih svjetskih brandova. U posljednjih deset godina,<br />

nagrađivani tim arhitekata i dizajnera Found Associates


Kupaonica / Bathroom<br />

Skulptura Bude /<br />

Buddha sculpture<br />

dosljedno je dodavao vrijednosti i ljepotu okruženjima<br />

u maloprodaji. Svoje koncepte oblikuju brzo i prema<br />

željama luksuznih portfelja, poput Virgin Atlantica, Bulthaupa,<br />

Selfridgesa, M&C Saatchija, Harveya Nicholsa<br />

i Harrodsa. Spremnošću da u kratkom roku projektiraju<br />

inovacije te rentabilnošću, u kratkom su roku privukli<br />

pažnju tvrtki prijevoznika kao što su Hobbs, Carphone<br />

skladišta, Clarks, Jigsaw i Kurt Gajgerov. Radeći na tim<br />

projektima, studio je ubrzo uvidio priliku za ulazak u međunarodni<br />

posao. Danas, nakon deset godina rada,<br />

Found Associates ne slavi samo desetu obljetnicu tvrtke<br />

nego i vrijednost svojih projekata. Anya Hindmarch,<br />

dizajnerica luksuznih torbi i cipela, njihov je najnoviji<br />

klijent. Nakon što je razvijen globalni koncept za trgovine<br />

u Pekingu, Moskvi, Tokiju i Kuvajtu, na rujanskom<br />

tjednu mode otkriven je i novi maloprodajni koncept za<br />

Hindmarch’s ulični admiralski brod. Uz seksi crno-staklenu<br />

frontu u obliku zrcala i modernim nostalgija interijerom,<br />

Found je stvorio prostor koji je u potpunosti u skladu<br />

s Hindmarch imidžem. “Pozadina koja čini da naše<br />

torbe i cipele izgledaju vruće, vrlo je važan izraz vrijednosti<br />

našeg branda”, rekla je Anya Hindmarch. “Studio<br />

Found odlično je dizajnirao pozadinu koja nadopunjuje<br />

naše proizvode. Naš su naputak za rad shvatili savršeno<br />

i zbog toga su bili nevjerojatno efikasni. Najvažnije od<br />

svega, oni su shvatili bit projekta!” Studio Found Associates<br />

ponosan je na svoju fleksibilnost, univerzalni dizajn<br />

usluga koje nudi i mogućnost da iz samog koncepta<br />

dizajna svom klijentu ponudi finalni projekt. Želite li stići<br />

do vrha, prvi korak je jasno razumijevanje ciljeva svakog<br />

pojedinog klijenta, moto je kojeg se pridržava ova<br />

ugledna tvrtka. Najvažnije od svega, ona u tome i uspijeva.<br />

Dom iz snova<br />

Dom uređen za obitelj iz Nothing Hilla spoj je modernog<br />

dizajna i arhitekture tipične za zlatno doba kraljice Viktorije.<br />

Izvana, prenosi poruku tradicije i autohtonosti, a<br />

kada zavirimo u njegov interijer, odiše suvremenošću i<br />

minimalizmom, stilom sve popularnijim u današnje doba.<br />

Iako nas od njega dijeli nekoliko sati vožnje, vremenska<br />

zona i više od 1500 kilometara, po svojim karakteristikama<br />

moderan londonski dom s poznatog Nothing brda,<br />

umnogome je sličan domovima koje susrećemo u Hrvatskoj.<br />

U isto vrijeme, spoj je dvaju različitih stilova u kojima<br />

se mnogi pronalaze – tradicija i modernost u jednom.<br />

77


Izgled kuće tipičan je za gradsko središte Londona / The house looks like a typical<br />

residential object in the centre of London<br />

78


Fotografija gejši daje dozu egzotičnosti / Geisha<br />

photo provides a certain touch of exotics<br />

Dream home<br />

Written by: Martina Kocijan<br />

A Modern Oasis from Notting Hill<br />

Do you remember the house where Julia Roberts and Hugh Grant fell in love in the movie “Notting<br />

Hill” This Notting Hill oasis we’re presenting is a wonderful Victorian house that has great<br />

resemblance to the house from the famous love story. People that live here perceive it as a true<br />

fortress of safety and love with plenty of modern style<br />

The first demand that was given to designer-architectonic<br />

studio Found Associates by the owner of the<br />

Notting Hill house was to create an open designer<br />

facility with plenty of intimate spaces. World-famous designers<br />

and architects went ahead with the designing<br />

process, and what they came up with was a very special<br />

London home. The house looks like a typical residential<br />

object in the centre of London – a white house, numerous<br />

windows, two floors and the third one with an open terrace.<br />

Another typical thing about this English house is that<br />

it is a part of a string of similarly looking houses, which are<br />

connected with the side sections of their walls. The front<br />

entrance is reserved for just one tenant, and it is often<br />

divided from the other houses in this string by a small wall<br />

with some flowers.<br />

The entire apartment was divided into smaller sections,<br />

which resulted in a higher level of spaciousness and intimacy.<br />

The sliding wooden doors, positioned between<br />

the ground floor and the basement, establish a powerful<br />

vertical connection between the two levels. The blackoak<br />

plank flooring to the ground floor and the basement<br />

perfectly matches the dark-stained external decking to<br />

the ground-floor terrace and the basement garden. A<br />

stone-paved bathroom is connected to the changing<br />

room on the first floor by a staircase, which is also paved<br />

in stone. The central bathroom block organizes the second<br />

floor into a study and a guestroom, with a timber library<br />

wall along the full length of the left-hand party wall<br />

connecting the two spaces, while the concealed sliding<br />

door gives the option to separate the spaces. The master<br />

suite consists of the bedroom, changing room and<br />

en-suite. All the partition walls on the third floor were removed,<br />

which created a large open children bedroom<br />

under the pitched roof. A central mezzanine level for storage<br />

and play divides the space into a boy area and a<br />

girl area, with an open bathroom area underneath. The<br />

house was also introduced to some intelligent solutions<br />

characteristic of the 21st century. For example, all rooms<br />

have floor heating, which makes the process of keeping<br />

the entire apartment warm a lot easier.<br />

The carefully planned lighting arrangement provides<br />

plenty of light for the entire interior. The monumental stairway<br />

chandelier consists of many small lamps and serves<br />

a decorative purpose as well. The apartment features<br />

several geisha photos and a Buddha sculpture, which<br />

provides a certain touch of exotics. The interior itself was<br />

designed in minimalist manner, which perfectly agrees<br />

with the modern architecture and room arrangement in<br />

79


Dream home<br />

80


this apartment. The complex decoration of this apartment is<br />

most evident in the facility walls, which perfectly complete<br />

the open spaces and a little gallery at the top of the staircase,<br />

which connects several rooms. The apartment interior<br />

is dominated by a black-white combination that leaves<br />

the impression of class and sophistication.<br />

A Studio that Understands Their Clients<br />

Found Associates is a designer-architectonic studio that<br />

was started by Richard Found about ten years ago. Found<br />

is a man with a reputation for truly understanding how to<br />

produce recognizable exteriors and interiors for some of<br />

the world’s top brands. Over the last ten years, Found Associates’<br />

award-winning team of architects and designers<br />

have consistently added value and beauty to retail environments.<br />

Their concepts are created swiftly and according<br />

to wishes of luxurious portfolios, such as Virgin Atlantic,<br />

Bulthaup, Selfridges, M&C Saatchi, Harvey Nichols and<br />

Harrods. Their ability to project innovations in the shortest<br />

of deadlines, combined with their cost-effectiveness, has<br />

also attracted attention of high-street multiples including<br />

Hobbs, Carphone Warehouse, Clarks, Jigsaw and Kurt<br />

Gajgerov. After working on those projects, the studio was<br />

soon presented with the opportunity to cross international<br />

borders. Nowadays, after ten years of providing services,<br />

Found Associates celebrates their tenth anniversary as well<br />

as the value of their projects. Anya Hindmarch, designer<br />

of luxurious handbags and shoes, is their most recent client.<br />

After developing a global concept for stores in Beijing,<br />

Moscow, Tokyo and Kuwait, the September fashion week<br />

revealed a brand new retail concept for Hindmarch’s<br />

Bond Street flagship. With a sexy black-glass mirrored front<br />

and a modern-nostalgia interior, Found has created a<br />

space that is completely in tune with the Hindmarch image.<br />

“A backdrop that makes the bags and shoes look<br />

hot is a very important expression of our brand values”,<br />

says Anya Hindmarch. “Found were great because they<br />

designed a backdrop that complements the products.<br />

They understood the brief perfectly and were incredibly<br />

efficient and on-the-ball. And most importantly, they understood<br />

the very essence of our project!” Studio Found<br />

Associates is proud of providing a flexible and universal<br />

design of services that offer the possibility of presenting<br />

their clients with the final project from the very concept of<br />

the design. If you want to make it to the top, the first step<br />

is to truly understand the goals of every single client, and<br />

this prestigious company swears by that motto. And most<br />

importantly, they are very successful.<br />

A Dream Home<br />

A home that was decorated for the Notting Hill family is a<br />

combination of a modern design and architecture that<br />

was typical for Queen Victoria’s golden period. From the<br />

outside, it appears to spread the message of tradition and<br />

independence, but when we throw our attention to the interior,<br />

it reveals contemporary minimalism, which is becoming<br />

more and more popular these days. Although we are<br />

several hours of driving away from it, as well as one time<br />

zone and over 1500 kilometres, a modern London home<br />

from Notting Hill has very similar characteristics to the homes<br />

we encounter in Croatia. At the same time, it represents a<br />

combination of two different styles that many can identify<br />

with – traditional and modern wrapped into one.<br />

Monumentalan luster u stubištu služi kao dodatna dekoracija<br />

prostoru / The monumental stairway chandelier<br />

and serves a decorative purpose as well<br />

Sam interijer dizajniran je minimalistički / The interior<br />

itself is designed in minimalist manner<br />

81


Dom kao savršena<br />

radna okolina<br />

Ako je kućni ured lijepo i pomno organiziran, obveze vezane uz posao će se obavljati brže i<br />

kvalitetnije. U svom prostoru kod kuće svaka osoba može obveze prilagoditi svojim navikama,<br />

što daje veću slobodu, pa i prilagodljivost. Kreiranje kućnog ureda ne iziskuje neki veći trošak,<br />

sve može biti gotovo za dan ili dva, a može biti itekako zabavno<br />

82<br />

Piše: Aleksandar Vrtarić<br />

Foto: IKEA


Interijeri<br />

Kućni ured može se u potpunosti prilagoditi ostatku<br />

prostora / Home office can be completely adjusted to<br />

the rest of the apartment<br />

Danas je vrlo teško naći moderne ljude koji svoj<br />

posao nakon završetka radnog vremena ne<br />

nose kući, bili to pravnici, arhitekti, agenti ili,<br />

pak, književnici... Upravo zbog samih metoda<br />

rada, fleksibilnog radnog vremena, pa i razvoja tehnologije,<br />

sve je više onih koji su jednostavno prisiljeni<br />

barem dio svoga posla obavljati u vlastitu domu. Rad<br />

kod kuće, dakako, ima neke loše strane – oduzima<br />

dragocjeno vrijeme i trenutke<br />

koje bi mnogi radije proveli<br />

s najdražima ili, pak,<br />

opuštajući se uz omiljeni<br />

hobi, no činjenica je i da<br />

rad kod kuće može biti<br />

itekako koristan, produktivan<br />

i ugodan. Dom<br />

je mjesto u kojemu<br />

se svi osjećaju najugodnije<br />

i najsigurnije,<br />

pa shodno tome dom<br />

postaje i mjesto inspiracije,<br />

mjesto gdje se<br />

često rađaju vrijedne<br />

ideje i optimalna rješenja, a ako je kućni ured lijepo i<br />

pomno organiziran, obveze vezane uz posao će se<br />

obavljati bolje, brže i kvalitetnije. Ono najbolje je to što<br />

u svom prostoru svaka osoba može obveze prilagoditi<br />

svojim navikama, obiteljskim obvezama, što daje veću<br />

slobodu, pa i prilagodljivost. Kreiranje kućnog ureda ne<br />

iziskuje neki veći trošak, sve može biti gotovo za dan ili<br />

dva, a može biti itekako zabavno.<br />

Prvi korak – odabrati pravo mjesto<br />

Bilo da se radi o samačkoj garsonijeri ili pak prostranom<br />

stanu u kojem živi peteročlana obitelj, svaki kućni ured<br />

bi trebao biti postavljen na pravo mjesto. Pravila koja se<br />

tiču rasvjete ili pak vještine feng shui mogu biti od pomoći,<br />

no najvažnije od svega su vlastite navike i navike<br />

ukućana koji dijele stambeni prostor. Netko nadahnuće<br />

pronalazi u tamnijim, tišim dijelovima stana, netko se<br />

najugodnije osjeća u uređenom podrumu, dok netko<br />

ne može zamisliti rad u prostoriji koja nije bogata prirodnim<br />

svjetlom. Neki bolje rade kada su okruženi društvom,<br />

dok su neki najproduktivniji kada su osamljeni. Dakle,<br />

jedino pravilo kojega se treba pridržavati jest ono da<br />

treba odabrati mjesto koje pojedincu najviše odgova-<br />

83


Kućni ured treba biti praktičan, funkcionalan i uvijek<br />

uredan / Home office should be practical, functional<br />

and always tidy<br />

ra. Dakako, ako stambeni prostor dijeli više osoba, valja<br />

imati obzira i prema ostalim ukućanima kako im mali<br />

kućni ured ne bi smetao. Kućni ured bez telefona i brze<br />

internetske veze je mnogima nezamisliv, no kabelima se<br />

ne treba previše opterećivati – uređaji za bežični internet<br />

su vrlo povoljni i na jednostavan način će omogućiti<br />

korištenje telefona i interneta u svakom dijelu stana<br />

ili kuće. Problem nedostatka utičnica se također može<br />

brzo i bezbolno riješiti korištenjem tzv. kanalice kojom se<br />

nove utičnice postavljaju na željena mjesta.<br />

84<br />

Stolica mora biti anatomska i kvalitetna /<br />

Chair has to be anatomic and quality<br />

Opremanje ureda<br />

Kada je mjesto odabrano, pozornost treba obratiti na<br />

elemente koji će tvoriti mali ured. Mjesto na kojemu<br />

je ured pozicioniran je vrlo važno, no jednako je važno<br />

da kućni ured bude praktičan, funkcionalan i uvijek<br />

uredan. To znači da treba odabrati onaj uredski stol na<br />

kojemu će svaka sitnica biti lako i brzo dostupna. Stol<br />

mora biti kompaktan, no ipak dovoljno velik kako bi se<br />

bez problema mogli pohraniti razni dokumenti, poslovne<br />

knjige i slično. Naravno, ako to prostor dopušta, za<br />

spremanje raznih spisa idealno rješenje bit će namjenski<br />

ormari s debelim konzolama u koje se dokumentacija<br />

može posložiti po odgovarajućem redoslijedu. Osjećaj<br />

neudobnosti može dovesti do velikih problema, pa pažnju<br />

treba obratiti i na stolicu. Ona mora biti anatomska<br />

i kvalitetna jer nekada će za obavljanje poslovnih obveza<br />

biti dovoljno i pola sata, no nekad će trebati “potegnuti”<br />

i više od osam sati pa valja imati na umu da je<br />

stolica zadnja stvar na kojoj treba štedjeti. Kako znati<br />

koja je stolica prava Sve iole kvalitetne stolice imaju<br />

naslon koji je zakrivljen prema unutra kako bi podupirao<br />

kralježnicu, a pomiče se kod naginjanja. Također,<br />

naslon bi trebao biti dovoljno širok s isto tako udobnim<br />

naslonima za ruke i glavu.<br />

Kućni ured u svakom stilu<br />

Dakako da kućni ured ne mora biti jednoličan i običan.<br />

Dapače, on se u potpunosti može prilagoditi ostatku<br />

prostora. Za manje stanove, odlično će rješenje biti<br />

praktični pomični stol koji se s lakoćom može premjestiti<br />

s jednog kraja sobe na drugi. Za one koji vole klasiku i<br />

pomalo antikni ugođaj, svakako će dobar izbor biti cjelovite<br />

garniture od masivnog drva u koje se kućni ured<br />

u potpunosti može sakriti kada se ne koristi. Prostraniji<br />

stambeni prostori omogućavaju i prostranije kućne<br />

urede, pa ako ne manjka prostora, svakako je bolje<br />

odabrati veće stolove s dodacima koji će pružiti i bolju<br />

organizaciju. Stolice mogu biti kožne, klasičnog i ozbiljnijeg<br />

stila, no mogu biti i potpuno drukčije, obojane živim<br />

bojama ili obogaćene nekim vedrim uzorcima. Za ljubitelje<br />

pravog opuštenog stila, anatomsku stolicu mogu<br />

zamijeniti i “lopte“ koje, osim što izgledaju zgodno i dekorativno,<br />

osiguravaju pravilan položaj kralježnice. Koji<br />

god stil dominirao, ipak se treba pridržavati jedne bitne<br />

stvari – kabeli i žice se ne uklapaju ni u jedan stil pa ih<br />

valja lijepo i uredno rasporediti i sakriti adekvatnim “pomagalima”.<br />

Na poslu se mnogi ne osjećaju najugodnije,<br />

a izbora često nema. Uz malo truda, kućni ured<br />

može biti nešto posve drugo – radna okolina u kojoj se<br />

osjećamo ugodno, a posao obavljamo s puno elana i<br />

pozitivne energije.


Home as the Perfect<br />

Work Environment<br />

Written by: Aleksandar Vrtarić<br />

Photo: IKEA<br />

If your home office is nicely and carefully<br />

organized, you will find yourself performing<br />

your work obligations with much<br />

more quickness and quality. When<br />

working in our own home, we can<br />

all make a few adjustments that<br />

agree with our own habits, which<br />

results in much more freedom and<br />

adjustability. Creating a home office<br />

doesn’t have to be expensive,<br />

as you can have a lot of fun and still<br />

get it done in just a day or two<br />

85


Radni kutak / Working corner<br />

These days, it is very difficult to find modern people<br />

who don’t take their work with them when they<br />

go home, regardless of whether they’re lawyers,<br />

architects, agents or writers... Those work methods,<br />

flexible working hours and the development of<br />

technology are the main reasons why so many people<br />

are simply forced to do a portion of their job in<br />

their own home. Working at your home, naturally, has<br />

a downside as well – it takes away precious time and<br />

moments we would like to spend with our loved ones<br />

or relaxing with our favourite hobby, but the fact remains<br />

that working at home can be extremely useful,<br />

productive and pleasant. Everybody feels a lot of<br />

comfort and security in their home, which means that<br />

it often becomes a place of inspiration where valuable<br />

ideas and optimal solutions quickly come to mind, and<br />

if your home office is nicely and carefully organized,<br />

you will find yourself performing your work obligations<br />

with much more accuracy, quickness and quality. The<br />

best thing about working at home is that you can arrange<br />

your obligations according to your habits and<br />

family commitments, which results in much more freedom<br />

and adjustability. Creating a home office doesn’t<br />

have to be expensive, as you can have a lot of fun and<br />

still get it done in just a day or two.<br />

First Step – Choosing the Right Place<br />

Regardless of whether we’re talking about a bachelor<br />

pad or a spacious apartment with a family of five,<br />

every home office needs to be positioned in just the<br />

right place. You can use some rules regarding lighting<br />

issues and feng shui techniques for help, but pay the<br />

most attention to your habits and the habits of people<br />

living there with you. Someone finds inspiration in darker<br />

and quieter sections of the apartment, someone<br />

else loves nothing more than a furnished basement,<br />

while somebody can’t imagine working in a room that<br />

doesn’t feature an abundance of natural light. Some<br />

people get more work done when they’re around<br />

people, while others are more productive in a lonelier<br />

environment. Therefore, the only rule is to choose the<br />

place that the person in question is most comfortable<br />

with. Naturally, if there are more people living in the<br />

apartment, you must also make sure that your home<br />

office doesn’t get into anybody’s way. A home office<br />

without a telephone and fast Internet access doesn’t<br />

make much sense, but don’t get too caught up in cables<br />

– wireless Internet devices are very accessible and<br />

can effortlessly provide you with telephone and Internet<br />

connections in any part of the house or apartment.<br />

If you don’t have enough outlets, you can easily fix that<br />

by using the so-called hollow tile, which positions outlets<br />

anywhere you want.<br />

86<br />

Furnishing the Office<br />

When the place is chosen, you should start paying attention<br />

to the elements that your little office consists<br />

of. The location of the office is very important, but it<br />

is equally important to make sure that your home office<br />

is practical, functional and always tidy. That means<br />

that you should choose the type of an office desk that<br />

provides fast and easy access to every little thing. A


Interiors<br />

Kožni registratori za dokumente / Leather magazine file<br />

Drvene kutije za sitnice / Wooden boxes for writing materials<br />

desk must be compact, but still large enough to effortlessly<br />

host various documents, business books and<br />

similar things. Naturally, if the space allows you to do<br />

so, your ideal solution for storing various files can be a<br />

specifically purposed closet with thick brackets, which<br />

you can use to fold your documents in appropriate order.<br />

The feeling of discomfort can lead to a lot of problems,<br />

so make sure you choose the right chair. It has to<br />

be anatomic and quality, because even though you<br />

will sometimes need only 30 minutes of work, at other<br />

times that will turn into eight full hours of work, so keep<br />

in mind that a chair is the last thing to save money on.<br />

How do you recognize the right chair Every chair with<br />

enough quality features back support that is bended<br />

inwards so that it supports the spine, and it also moves<br />

when you start to lean. The back support should also<br />

be wide enough with just as comfortable support for<br />

your arms and head.<br />

Home Offices in Different Styles<br />

It goes without saying that a home office doesn’t have<br />

to be plain and ordinary. In fact, it can be completely<br />

adjusted to the rest of the apartment. If your apartment<br />

isn’t very big, you will make the right decision by<br />

choosing a practical mobile desk that can easily be<br />

transferred from one end of the room to another. For<br />

those that love classics and slightly antique environments,<br />

we suggest entire ensembles made of massive<br />

wood that can entirely hide the home office when it<br />

isn’t used. Larger residential spaces also enable larger<br />

home offices, so that’s when you can choose bigger<br />

desks with plenty of accessories that will provide a<br />

better sense of organization. You can choose leather<br />

chairs with a classic and more serious style, but you can<br />

also go in an entirely different direction by choosing<br />

chairs with bright colours and wacky samples. For all<br />

lovers of true laid-back style, anatomic chairs can be<br />

replaced by “balls” that, besides having an attractive<br />

and decorative look, also keep your spine in the right<br />

position. Whichever style is dominant, keep one thing in<br />

mind – cables and wires don’t look good in any style, so<br />

make sure you do a good job of neatly arranging and<br />

hiding them with different accessories. Work makes a<br />

lot of people feel a little down, and our options are often<br />

limited. But with a little effort, a home office can<br />

represent something entirely different – a work environment<br />

that makes us feel good as we do our job with<br />

plenty of enthusiasm and positive energy.<br />

87


Interijeri<br />

Kuhinja Meg od prirodnog ariša talijanske tvrtke Cesar koju u<br />

Hrvatskoj možete pronaći u Themeliji (www.themelia.hr) /<br />

Meg model made of natural larch from Italian company Cesar.<br />

In Croatia you can find it in Themelia store (www.themelia.hr)<br />

Velika kuhinja èini velike<br />

snove stvarnima<br />

Koliko god bila poželjna i atraktivna, velika kuhinja zahtijeva mnogo pažnje pri uređivanju i opremanju<br />

zbog svoje prostranosti, kako ne bi izgledala hladno i prazno. Pročitajte naše savjete i uz<br />

nekoliko pravih poteza, udobnost i ugoda mogu se spojiti u jednu savršenu cjelinu<br />

Piše: Aleksandar Vrtarić<br />

O<br />

velikoj i prostranoj kuhinji, svi sanjaju, o tome<br />

da imaju dovoljno mjesta za luksuzne elemente<br />

i uređaje, ručno rađenu kuhinju po<br />

narudžbi ili pak zidane elemente, dovoljno<br />

prostora da se ukućani, pa i gosti, osjećaju udobno. No,<br />

koliko god bila poželjna i atraktivna, velika kuhinja zahtijeva<br />

mnogo pažnje pri uređivanju i opremanju upravo<br />

zbog svoje prostranosti, kako ne bi izgledala hladno i<br />

prazno. Bez obzira na dostatnu količinu prostora, čak i<br />

najveća kuhinja mora biti funkcionalna i praktična, pa<br />

i ugodna i topla. Uz nekoliko pravih poteza, udobnost i<br />

ugoda mogu se spojiti u jednu savršenu cjelinu...<br />

Mjesta za sve<br />

Sa skučenim kuhinjama je doista teško, premda i one<br />

88<br />

Foto: Arhiva DalCase<br />

znaju izgledati lijepo. No, kako bi izgledala hrpa električnih<br />

uređaja i kolekcija posuđa u kuhinji od pet četvornih<br />

metara S velikim kuhinjama je posve drukčije,<br />

pa se one od prostorije kojoj je osnovna namjena da<br />

se u njoj skuha i podijeli jelo, pretvara u posve drukčiji i<br />

bogatiji prostor koji može postati jednako atraktivan kao<br />

i dnevna soba. Koje su prednosti velikih kuhinja Ponajprije,<br />

velika prednost jest sam kuhinjski namještaj – izbor<br />

je velik, kuhinje po narudžbi se mogu izraditi kako bi na<br />

najljepši način ispunile prostor, a ne treba poricati i kako<br />

su sve luksuzne kuhinje ujedno i velike kuhinje. Dakle, na<br />

izboru su najrazličitiji modeli, od kuhinja s nešto oštrijim i<br />

hladnijim dizajnom pa do onih koje više odgovaraju nekakvom<br />

tradicionalnom ili klasičnom stilu. Za primjer, kod<br />

primorskih kamenih kuća moguće je pozvati stručnjaka


koji će po vlastitim idejama izraditi zidanu kuhinju koja<br />

će ujediniti plemenite prirodne materijale na posebno<br />

atraktivan način. Sljedeća prednost velikog kuhinjskog<br />

prostora jest sam razmještaj elemenata, pri čemu nema<br />

granica, a sve se može prilagoditi osobnim željama. No,<br />

pravilo je da veliki prostori zahtijevaju i masivniji namještaj,<br />

tako kod opremanja velike kuhinje ne treba birati<br />

neku skromnu, manju garnituru. Naprotiv, veličinu prostora<br />

dodatno će naglasiti garnitura s velikim i prostranim<br />

stolom te odgovarajućim kuhinjskim stolicama. Život je<br />

bez elektronike danas nezamisliv, a u velikoj kuhinji svoje<br />

mjesto mogu pronaći svi uređaji i sva potrebna pomagala,<br />

od perilice do tostera, električnog roštilja, miksera,<br />

sokovnika, aparata za kavu itd. Važno je da ti uređaji<br />

budu pravilno razmješteni, postavljeni tako da uvijek<br />

budu nadohvat ruke, ali da kod uobičajenih kuhinjskih<br />

aktivnosti ipak ne smetaju. Za nekoliko zidnih polica će<br />

se uvijek pronaći mjesta, a ponekad takve police nude<br />

idealno rješenje.<br />

Dodaci koji veliki prostor čine ugodnim<br />

Kad je opremanje i uređivanje interijera u pitanju, svaki<br />

stručnjak složit će se s tvrdnjom da je on puno atraktivniji<br />

ako “priča priču“. Karakter svake pojedine prostorije čini<br />

cjelinu posebnom, onu cjelinu koju nazivamo domom.<br />

Kuhinja je što se toga tiče jedinstvena prostorija jer ima<br />

onu čarobnu moć da spaja i ujedinjuje obitelj i prijatelje.<br />

Ipak, velika i prazna kuhinja će na malo koga ostaviti<br />

pozitivan dojam. Sitnice uvijek čine čuda pa to vrijedi i<br />

kod velikih kuhinja koje nam pružaju još jednu prednost,<br />

a ta je da im možemo dati upravo taj karakter koji mnogo<br />

znači. U velikoj kuhinji mjesta mogu pronaći razni suveniri,<br />

neke zgodne kolekcije koje se lijepo uklapaju u<br />

stil kuhinje, biljke, pa čak i umjetnine koje će taj prostor<br />

učiniti toplijim i ugodnijim. Naravno, kod uređivanja velikih<br />

kuhinja ne treba zaboraviti na boje jer one imaju vrlo<br />

veliku ulogu u cjelokupnom ambijentu. Za velike kuhinje<br />

su prikladniji mekaniji tonovi i toplije boje, no dobro je i<br />

poigrati se s kontrastom kako bi se unijela poželjna doza<br />

dinamike u veliki prostor. Jasno, boje zidova se moraju<br />

lijepo nadovezati s kuhinjskim namještajem, a valja imati<br />

na umu i da ih podloga na kojoj će biti postavljen treba<br />

isticati, a ne gasiti. I, za kraj, ne zaboravite da velika<br />

kuhinja vrijedi jako puno pa joj kod uređivanja posvetite<br />

svu pažnju. Poigrajte se s maštom, pritom pazeći na<br />

pravila ergonomije, i osigurajte sebi, svojim ukućanima i<br />

prijateljima kuhinju u kojoj će dominirati topao i skladan<br />

ambijent.<br />

89


Interiors Berlonijev<br />

model Natura krajnje jednostavnih linija /<br />

Berloni’s Natura model with very simple lines<br />

90


Large Kitchens<br />

Make Big<br />

Dreams Come<br />

True<br />

Model Natura iz Berlonija /<br />

Berloni’s Natura model<br />

Narančasta kuhinja koju možete pronaći u Casi Nostri<br />

(www.casanostra.hr) / Model in orange colour that<br />

you can find in Casa Nostra (www.casanostra.hr)<br />

As desirable and attractive as it may be, a<br />

large kitchen demands a lot of attention while<br />

decorating and furnishing it precisely because<br />

of its spaciousness, so that it wouldn’t look<br />

cold and empty. Read some of our advice and<br />

with a few right moves, comfort and pleasure<br />

can combine to create a perfect unit<br />

Written by: Aleksandar Vrtarić<br />

Photo: IKEA<br />

Everybody dreams of having a big and spacious<br />

kitchen, as it assumes having enough room for luxurious<br />

elements and appliances, or having a custom-made<br />

hand-processed kitchen with built-in<br />

elements that has enough room to make the owners and<br />

the guests feel comfortable. But as desirable and attractive<br />

as it may be, a large kitchen demands a lot of attention<br />

while decorating and furnishing it precisely because<br />

of its spaciousness, so that it wouldn’t look cold and empty.<br />

Regardless of the adequate amount of space, even<br />

the biggest kitchen has to be functional and practical,<br />

even pleasant and warm. With several right moves, comfort<br />

and pleasure can combine to create a perfect unit.<br />

Enough Room for Everything<br />

It’s really hard dealing with narrow kitchens, although<br />

they can be made to look lovely as well. However, how is<br />

a pile of electrical devices and dish collections supposed<br />

to look in a five-square-metre kitchen Large kitchens<br />

make things totally different, as they transform a room<br />

that has a main function of cooking and serving the meal<br />

into a completely different and wealthier space that can<br />

become just as attractive as the living room. What are the<br />

advantages of large kitchens First of all, kitchen furniture<br />

itself is a big advantage – the choice is enormous, custom-made<br />

kitchens can fill up the space in finest manner<br />

imaginable, and it’s not worth denying that all luxurious<br />

kitchens happen to be somewhat larger. Therefore, you<br />

can choose between models with vastly different characteristics,<br />

from kitchens with slightly sharper and colder<br />

Kuhinja Carissa iz Lesnine / Lesnina’s Carissa model<br />

Casa Nostrin model Reflax / Casa Nostra’s Reflex model<br />

91


Model Mirabela iz Lesnine (www.lesnina.si) / Lesnina’s<br />

Mirabela model (www.lesnina.si)<br />

Kuhinja Pop iz Berlonija (www.berloni.it) / Pop kitchen from Berloni<br />

Kuhinja iz salona Mio Dino (www.miodino.hr) /<br />

Kitchen from Mio Dino (www.miodino.hr)<br />

Kuhinja Horenzija od orahova drva, Lesnina / Horenzija<br />

kitchen made of walnut, Lesnina<br />

design to those that more resemble a traditional and<br />

classic style. For example, owners of coastal stone houses<br />

can call up an expert who will make a built-in kitchen according<br />

to his own ideas and make sure it unifies refined<br />

natural materials in a particularly attractive way. Large<br />

kitchen spaces also have the advantage of arranging<br />

the elements in a way that has no boundaries, with everything<br />

being adjusted to personal preferences. However,<br />

the basic rule is that larger spaces demand more<br />

massive furniture, so you shouldn’t furnish a large kitchen<br />

with a humble, smaller ensemble. On the contrary, size of<br />

the space will be further emphasized with an ensemble<br />

that features a big and spacious table and the appropriate<br />

kitchen chairs. Life without electronics is unimaginable<br />

nowadays, and a larger kitchen can feature all the<br />

devices and necessary appliances, from a dish washer to<br />

the toaster, electrical grill, blender, juice squeezer, coffee<br />

machine etc. It is important to appropriately rearrange<br />

all these appliances, as they’re supposed to be available<br />

within arm’s reach, but without standing in the way during<br />

the normal kitchen activities. Several wall shelves can<br />

always be used, as they sometimes present the ideal solution.<br />

Accessories to Make the Large Space more Comfortable<br />

When we get to the subject of furnishing and decorating<br />

an interior, every expert will agree that it becomes<br />

a lot more attractive if the interior in question is “telling a<br />

story”. The character of every individual room makes<br />

the unit special, and that unit is what we call a home.<br />

In that sense, a kitchen can be somewhat unique because<br />

it has the magic power to connect and unite<br />

family and friends. However, a big and empty kitchen<br />

will not really impress anybody. It’s the little things that<br />

always create miracles, so the same thing applies with<br />

large kitchens that provide an additional advantage,<br />

which is the possibility of having that all-important character.<br />

A large kitchen can feature all kinds of souvenirs,<br />

some cute collections that fit into the style of the kitchen,<br />

some plants, even pieces of art that might make<br />

the room warmer and cosier. Of course, the process of<br />

decorating a large kitchen also involves colour choices<br />

because that plays a big role in the entire ambience.<br />

Large kitchens tend to adapt better to softer tones and<br />

warmer colours, but we also recommend a little contrast<br />

that might introduce a sense of dynamics in the<br />

large space. It goes without saying that wall colours<br />

must agree with the kitchen furniture, and also keep in<br />

mind that the surface should have the function of emphasizing<br />

it, rather than diminishing its importance. And<br />

finally, remember that a large kitchen has great value,<br />

so give it a lot of attention during the decorating process.<br />

Play around with your imagination, while keeping in<br />

mind the rules of ergonomics, and reward yourself, your<br />

family and friends with a kitchen that is dominated by a<br />

warm and harmonious environment.<br />

93


Kako urediti zlata vrijedne kvadrate<br />

Balkoni i terase -<br />

idealna mjesta za odmor<br />

i opuštanje od stresa<br />

Spadate li u ponosne vlasnike stana s balkonom ili terasom, smatrajte se doista sretnim. Svakog<br />

dana satima možete uživati u blagodatima sunca, povjetarca, ili samo pogledu na zgodnog<br />

susjeda. Uredite li svoj balkon, ili terasu, i prilagodite ga svojim ukusima, s vremenom ćete<br />

sve više vremena boraviti u tih nekoliko kvadrata “zraka”, idealnima za odmor i opuštanje od<br />

svakodnevnog stresa<br />

94


Savjeti<br />

Piše: Martina Kocijan<br />

Foto: GLOSTER, DESIGNERS GUILD, fischer mÖebel<br />

Milijun je razloga zašto biste svoj balkon ponovno<br />

vratili u život. Izležavanje i pijuckanje<br />

rashlađenih sokova u udobnoj fotelji tijekom<br />

poslijepodneva, uz predivno cvijeće i maštovite<br />

ukrase, samo su neki od njih. Nisu bez razloga Englezi<br />

smislili izreku da dobro uređen balkon zamjenjuje jednu<br />

sobu stana, a dobro uređena terasa cijeli kat. Uz detalje<br />

koji će vam biti ugodni oku i malo mašte, balkon može<br />

postati vaša mala Azurna obala ili, primjerice, mini povrtnjak,<br />

egzotična prašuma ili elegantan prostor za odmor.<br />

Prije uređenja razmislite o tome što vas opušta, veseli i<br />

što vam nedostaje u stanu. Balkoni i terase mogu biti<br />

idealno mjesto za viseću mrežu koju ste oduvijek željeli,<br />

dvosjed ljuljačku za popodnevno drijemanje, pješčanik<br />

za najmlađe ili oaza biljnog svijeta.<br />

Stvorite svoj mirni kutak<br />

Što vam zapravo treba na vašem balkonu Prvo, udoban<br />

stolac i malo hlada. U potragu za stolcem prosurfajte<br />

internetom, pronađite fotografije vizualno najatraktivnijih,<br />

a zatim posjetite nekoliko trgovačkih centara.<br />

Namjeravate li u svom stolcu sjediti dugo godina, dobro<br />

ga isprobajte. Hlad ćete osigurati tako što ćete napraviti<br />

paravan od biljki penjačica s potporom od žica ili letvica.<br />

Time ćete dobiti i na privatnosti. Penjačice, primjerice<br />

razne vrste bršljana, ukrasnih loza ili biljku slak, posadite<br />

u žardinjere ovješene o balkonsku ogradu, a njihove<br />

izdanke labavo pričvrstite duž potporne konstrukcije.<br />

Tako ćete rast biljaka usmjeriti u željenom smjeru. Kao<br />

paravan mogu poslužiti i razni rolo zastori koji se lako postavljaju<br />

i skidaju te su dostupni u najrazličitijim dezenima.<br />

Pristupačnih su cijena, jednostavni za postavljanje i njima<br />

možete brzo promijeniti atmosferu svog balkona: od<br />

elegancije do otkačenosti. Svoje stolce, fotelje ili klupice<br />

možete upotpuniti jastucima svih oblika, boja i dizajna,<br />

kao i različitim prostirkama. Sanjari li vaše dijete o igranju<br />

u travi, stvorite na svom balkonu ili terasi mali park! Sve<br />

što vam treba jest nekoliko metara umjetne trave ili tepi-<br />

95


Osigurajte hladovinu na balkonu /<br />

Make sure that you have shade<br />

on the balcony<br />

Svoje stolce ili klupice možete upotpuniti<br />

jastucima svih oblika, boja i<br />

dizajna / Your chairs and benches<br />

can be completed with cushions of<br />

all shapes, colours and designs<br />

son od umjetnog ili prirodnog materijala kao što je sisal.<br />

Volite li drvo, izaberite drvene daščice te ih postavite na<br />

balkon ili terasu. Osjećat ćete se kao na brodu.<br />

Dobre ideje<br />

Često nam u prostoru u kojem živimo nedostaje mjesta<br />

za sve one neugledne, a potrebne sitnice kao što su metle,<br />

sredstva za čišćenje, krpe i predmeti koje nosimo na<br />

more, pecanje, planinarenje… Kako nam one ne bi zauzimale<br />

vrijedan prostor, dobra je ideja nabaviti sanduk.<br />

I to poveći. Potražite ga na tavanu, buvljaku ili u šopingcentru<br />

i uredite ga tako da vam služi za sjedenje. Pokrijte<br />

ga zgodnom presvlakom, nabacite jastuke, i voilà…<br />

spojili ste korisno s ugodnim! Maštate li o egzotičnim<br />

krajevima, uredite svoj balkon u stilu atraktivne, daleke<br />

lokacije. Čempres visine oko 150 centimetara koji ćete<br />

posaditi u veću posudu, grm lavande, teglice sa začinskim<br />

biljem ili bosiljak posađen u viseće posude stvorit<br />

će šarm egzotike. Dodajte viseću ležaljku, uzmite knjigu,<br />

zavalite se i uživajte. A bolja polovica neka vam donese<br />

koktel koji će vas savršeno rashladiti. Bršljan je, primjerice,<br />

biljka koja će pridonijeti divljem “looku” vašeg balkona<br />

i stvoriti neuobičajen interijer. Ako je posađen u<br />

dovoljno veliku posudu i ima dovoljno vode, preživljava<br />

gotovo sve vremenske uvjete i tipove vlasnika. Bilo da<br />

visi iz posude ili se penje uz ogradu, balkonu daje raščupan<br />

i pomalo divlji izgled. Kombinirate li uz takvu divljinu<br />

ivančice i kućicu za ptičice, vaš će balkon postati pravi<br />

mali šumski proplanak. Za sve romantičare, savjetujemo<br />

nabavu ruža i željezne nosiljke, koje će približiti atmosferu<br />

engleskog perivoja. Volite li ipak više povrće i dosta<br />

96<br />

vam je odlaska na plac svakog jutra, razmislite o sadnji<br />

povrća u teglicama. Odlično ako vas privlači zalijevanje<br />

i konstantna briga za plodove koje ćete poslije moći<br />

pojesti.<br />

Probudite kreativca u sebi<br />

Probudite kreativca u sebi, počnite planirati, ispisivati i<br />

iscrtavati temelje vašeg balkona ili terase. Pronađite dijete<br />

u sebi i potrudite se da vaš životni prostor zasja. Uz to<br />

što ćete u njemu uživati svakog dana, sigurni smo da će<br />

vam pozavidjeti većina prijatelja i poznanika. A možda<br />

i zgodan susjed kojeg već dugo motrite svrati na kratko<br />

opuštanje. Ako je vaš balkon malih dimenzija, razmislite<br />

o sklopivom namještaju. Time ćete ostvariti niz prednosti.<br />

Namještaj ćete moći sklopiti i preseliti kad god to poželite,<br />

a moći ćete ga koristiti i u stanu. Dobar izbor za uređenje<br />

balkona su i male, svjetski poznate biljčice – bonsaiji.<br />

Drvca u malome savršena su za balkone i terase<br />

upravo zbog svojih mini dimenzija. Slične bonsaijima, po<br />

svojoj veličini su i neke vrste bambusa te stabalca čili<br />

papričice ili mini naranče. Na kraju, ne zaboravite na<br />

rasvjetu. Dobro raspoređena rasvjeta s upečatljivim oblikom<br />

svjetiljki učinit će vaš balkon ili terasu još atraktivnijim.<br />

Isti učinak mogu imati i svjećice, kojih danas možete<br />

pronaći u gotovo svim oblicima, veličinama i mirisima<br />

kojih se sjetite. Balkon i terasa su kvadrati koje trebate<br />

urediti tako da vam tu bude ugodno. Uživajte sami i uz<br />

društvo ljudi koje volite i opustite se od lude svakodnevice.<br />

Nisu vam potrebni skupi wellness tretmani da biste se<br />

opustili. Kao moderni i pametni ljudi, besplatan tretman<br />

opuštanja stvorite u kvadratima koje već posjedujete.


Udoban stolac je najvažniji na balkonu /<br />

Comfortable seating is most important on the balcony<br />

Advice<br />

Decorating Those Precious Square Metres<br />

Balconies and Terraces -<br />

Ideal Places for Rest and<br />

Relaxation from Stress<br />

If you are a proud owner of an apartment with a balcony or terrace, you should consider yourself<br />

a very lucky person. Every day you can spend hours enjoying the sun, the breeze, or checking<br />

out your good-looking neighbour. If you decorate your balcony or terrace and adjust it to your<br />

personal preferences, you will find yourself spending more and more time within those several<br />

square metres of “air”, which are so ideal for rest and relaxation from everyday stress<br />

Written by: Martina Kocijan<br />

Photo: GLOSTER, DESIGNERS GUILD, fischer mÖebel<br />

97


Advice<br />

Klupa od tikovine /<br />

Bench made of teak<br />

98<br />

Probudite kreativca u sebi /<br />

Rediscover your creativity<br />

There are a million reasons for you to bring back some<br />

life into your balcony. Some of them include the<br />

idea of laying around and sipping your cold soda<br />

in a comfortable armchair during the afternoon,<br />

with wonderful flowers and imaginative decorations everywhere<br />

around you. There is a reason English people<br />

say that a well-decorated balcony has as much value<br />

as an entire room in an apartment, while a well-decorated<br />

terrace can replace an entire floor. With several<br />

eye-pleasing details and a little imagination, the balcony<br />

can become your own little French Riviera, or maybe a<br />

small vegetable garden, exotic rainforest or an elegant<br />

relaxation space. Before you start decorating, make sure<br />

you think about the things that relax you, make you feel<br />

better and are currently missing in your apartment. Balconies<br />

and terraces can be ideal places for a hammock<br />

you always wanted, as well as for a two-seat swing for<br />

your afternoon nap, a sandbox for children or a botanical<br />

oasis.<br />

Creating Your Quiet Space<br />

What exactly do you need on your balcony First of all,<br />

you need a comfortable chair and some shade. As far as<br />

chairs go, you should surf the Internet and try to find photos<br />

of visually most attractive ones, and them see if you<br />

can find them at several shopping centres. If you’re planning<br />

on sitting in that chair for many years to come, make<br />

sure you test its comfort level very thoroughly. Shade can<br />

be ensured by using climbing plants supported with wire<br />

or little boards, and they will also ensure you a great deal<br />

of privacy. The best types of climbing plants are different<br />

types of ivy, decorative grapevine leaves or bindweed,<br />

and make sure you plant them in flowerpots that hang<br />

from the balcony fence, while their outgrowths can be<br />

loosely attached along the support construction. In that<br />

way, you can determine the direction in which the plants<br />

will grow. As far as cover goes, you can use various shutters<br />

that are easily assembled and disassembled, and are<br />

accessible in all kinds of designs. Their prices are not very<br />

high, they can easily be put together, and they can really<br />

change the atmosphere on your balcony: from elegance<br />

to wackiness. Your chairs, armchairs and little benches<br />

can be completed with cushions of all shapes, colours<br />

and designs, as well as with various other types of covers.<br />

If your child is dreaming about playing in the grass, you<br />

may as well create your own little park at your balcony or<br />

terrace. All you need is several metres of artificial grass, or<br />

a rug from artificial or natural materials like sisal. If you’re<br />

a fan of wood, go ahead and pick small wooden boards<br />

for your balcony or terrace. It will feel exactly like being<br />

on a boat.<br />

Good Ideas<br />

Our living spaces are often deprived of extra-space for<br />

all those plain-looking, but very necessary little things like<br />

brooms, cleansers, mops and objects for the beach, fishing<br />

or hiking... In order to make sure that they don’t take<br />

up any of that valuable space, it would be a good idea<br />

to acquire a larger trunk. Look for it in the attic, at the<br />

flea market or in shopping centres, and position it in a<br />

way that it can also serve as a place to sit on. Cover it up<br />

with something attractive, throw some cushions on and


Za ljubitelje orijentalnog stila /<br />

For whose who like oriental style<br />

Ormarić koji se uklopio u vanjski prostor /<br />

Storage unit that fits in outdoor<br />

voila – you have done something that is both pleasant<br />

and useful! If you fantasize about exotic areas, decorate<br />

your balcony in a way that resembles an attractive<br />

faraway location. A 150-centimetre cypress in a bigger<br />

pot, a lavender bush, little jars with spice plants or some<br />

basil planted in hanging pots are bound to create that<br />

exotic charm. Throw in a hanging deckchair, get yourself<br />

a book, get comfortable and enjoy yourself. Have<br />

your better half bring you a nice cocktail that will cool<br />

you down just the way you like it. For example, ivy is a<br />

plant that will contribute to your balcony’s wild look and<br />

create an extraordinary interior. If it is planted in a large<br />

enough pot and has enough water, it can survive almost<br />

all types of weather conditions and all types of owners.<br />

Regardless of whether it sticks out from a pot or climbs<br />

along the fence, it will provide the balcony with a scruffy<br />

and slightly wild appearance. If you combine that wild<br />

dimension with some daisies and a birdhouse, your balcony<br />

is bound to become a true little oasis filled with<br />

greenery. For all you romantics, we advise you to acquire<br />

some roses and iron sedan chairs, which will replicate the<br />

atmosphere of traditional English parks. If you happen to<br />

prefer some vegetables and you’re sick of going to the<br />

market every day, think about growing some vegetables<br />

in little jars. It is an excellent choice if you’re attracted to<br />

watering things and constantly looking after those fruits<br />

that will end up in your plate.<br />

Rediscover Your Creativity<br />

Rediscover your creativity, start planning, taking notes<br />

and making sketches of your balcony or terrace. Reconnect<br />

with your inner child and make sure your living space<br />

shines in a brand new light. Besides the fact that you can<br />

enjoy it every day, we are positive that you will be envied<br />

by most of your friends and acquaintances. And who<br />

knows, maybe that good-looking neighbour you’ve had<br />

your eye on will finally stop by for some relaxation. If your<br />

balcony isn’t very spacious, you might want to consider<br />

using folding furniture. That will work to your advantage in<br />

numerous ways, as you will be able to fold your furniture<br />

away and move it whenever you want, and you can also<br />

use it inside the apartment. As far as balcony decorations<br />

go, another good choice is presented in the form of small<br />

world-famous plants – bonsai. These tiny trees are perfect<br />

for balconies and terraces precisely for their miniature dimensions.<br />

Some types of bamboo, as well as chilli-pepper<br />

trees and mini-oranges, are similar to bonsai when<br />

it comes to dimensions. And finally, don’t forget about<br />

lighting. Well-arranged lighting objects with distinctive<br />

lamp figures will make your balcony or terrace even more<br />

attractive. Candles can have the same effect, and you<br />

can find them in all possible shapes, sizes and aromas. A<br />

balcony and a terrace are premises that you should decorate<br />

in a way that brings nothing but joy and comfort.<br />

Enjoy them by yourself and in the company of the people<br />

you love, and take a break from the crazy everyday<br />

routine. You don’t need expensive wellness treatments in<br />

order to relax. As modern and smart people that you are,<br />

you can create your own charge-free relaxation treatment<br />

within the square metres you already own.<br />

99


Trend<br />

Dizajnerska šala<br />

u industriji<br />

optimizma<br />

Šaljivi dizajn nadahnut je idejom psihološkog<br />

bodrenja konzumenta, kao osmišljen i artikuliran<br />

pristup produkciji zdravog duha i iskričave ideje<br />

Piše: Nikola Čelan<br />

Foto: Fred & Friends<br />

Potreba za dizajnom koji će, osim što ispunjava<br />

svoju estetsku funkciju, još i provocirati, utjecati,<br />

čak i mijenjati nas same u određenoj mjeri, mijenjajući<br />

naš prostor, vrijeme našeg dana, već je<br />

urodila i specijaliziranim komercijalnim angažmanom. Riječ<br />

je o tome da se na internetu, tragajući za zanimljivim<br />

dizajnerskim predmetima, danas mogu pronaći tvrtke<br />

orijentirane u potpunosti na djelovanje u smjeru zabavnoga,<br />

duhovitoga i intrigantnoga. Jedna od takvih, koja<br />

će uporabnost predmeta beskompromisno vezati uz ša-<br />

100<br />

ljivu poruku, energičan geg, te koja će ih čak ponekad<br />

i pretpostaviti njegovoj funkciji, jest američki Fred and<br />

Friends. “Šaljivi dizajn”, kako bismo mogli imenovati ovaj<br />

fenomen, sad već izdvojen od ukupne oblikovne djelatnosti<br />

u zasebnu cjelinu, scenu, tržište, počeo je, dakle,<br />

djelovati kao prepoznatljiv subjekt.<br />

Asortiman Fred and Friendsa duhovitost generira na svim<br />

razinama i svim metodama – funkcionalnom inverzijom,<br />

vizualnom varkom, igrom riječi ili pak čistom iznenađujućom,<br />

smiješnom idejom i/ili izvedbom. Primjera je mno-


go, pa se tako u prvu skupinu mogu ubrojiti<br />

keramičko postolje za maslac u obliku<br />

tosta ili led za piće u formi zubne proteze<br />

(upotrijebljen u čaši vode, on djeluje posebno<br />

bizarno). Još jedan primjer je spužva za tuširanje<br />

u obliku mikrofona, koja na iskričav način ismijava<br />

raširenu navadu vokalnog muziciranja pri ovoj svakodnevnoj<br />

radnji. Ipak je vrhunac funkcionalne zamjene<br />

ženska cipela s visokom potpeticom, lišena, ne bez doze<br />

kriticizma naspram suvremene svakodnevice, bilo koje<br />

druge svrhe do one za pridržavanje sobnih vrata.<br />

Vizulna varka u šaljivom dizajnu na duhovit je način primijenjena<br />

kod USB flash drivea s drugim krajem u vjerno<br />

podraženim pokidanim žicama, naravno, potpuno novog<br />

i tehnički ispravnog proizvoda. Zatim tu je vrhunski<br />

geg s (minijaturnim) utopljenikom u rupici za odvod<br />

u kadi, a iz kupaoničke ponude posebno je zbunjujuća<br />

podloga protiv posklizavanja u obliku kore od<br />

banane. Cassettetote, torbica u obliku goleme<br />

audiokasete, danas već spada u kategoriju<br />

retro opreme glazbenih fanova mlađe<br />

populacije.<br />

Igra riječi funkcionira u situaciji kad<br />

fraza “peace of cake” (engleski izraz<br />

za nešto vrlo jednostavno) dobije<br />

svoj doslovni ekvivalent u<br />

kalupu za tortu oblika hippiejevskog<br />

znaka mira (“peace“), zlatno jaje dobije<br />

ulogu faktičkog nositelja materijalne<br />

vrijednosti u obliku štedne<br />

kasice, a ključevi su, sukladnom<br />

engleskom jezičnom izvorniku<br />

(“key“) doživjeli posebno detaljan<br />

tretman. “Monkey” je<br />

tako ključ u izvedbi s majmunskom<br />

glavom, što ta<br />

riječ u engleskome i doslovno<br />

znači, “keyring”<br />

kao prsten za kačenje<br />

ključeva dobio je izgled<br />

pravog (vjenčanog) prstena,<br />

a “earring” (naušnica) povezala<br />

101


Kriticizam svakodnevice – štikla s podmetnutim<br />

djelovanjem / Everyday’s<br />

criticism – purposely imputed hee<br />

Hackit USB drive – riječ je o novom i potpuno tehnički<br />

ispravnom proizvodu / Hackit USB drive – it comes to a<br />

new and completely technically good produc<br />

Peace of cake – hipi torta / Peace of cake –<br />

a hippy cake<br />

Cassettetote – retro torba glazbenih<br />

fanova / Cassettetote – retro bab for music fans<br />

je gomilu značenja u jedinstven proizvod – privjesak za<br />

ključeve oblika uha.<br />

Iz dizajnerskih šala koje ne trebaju dodatnih objašnjenja<br />

izdvojili bismo stalak za selotejp obličja smiješnog vježbača,<br />

kojemu ljepljiva traka izvire iz usta, ili pak vrhunsku<br />

kritiku muškog pivskog trbuha u obliku remena za hlače.<br />

On, osim što pridržava odjevni predmet da jednostavno<br />

ne sklizne niz noge pivopije, kao jedinstveno rješenje na<br />

svome kraju ima i otvarač za boce. Čaše koje pri naginjanju<br />

optičkom varkom obdaruju korisnika željenim oblikom<br />

nosa ili kuhinjske rukavice koje će psećom čeljusti pridržati<br />

vrući rub lonca, još su neki od plodova plemenite namjere<br />

dizajnera da nam osmijehom i veselim, zdravim duhom<br />

u svakom trenutku obogate dan.<br />

Fredovi proizvodi nabavljaju se kod nekoliko internetskih<br />

102<br />

prodavača, ali tvrtka, nažalost, još nije sistematski proširila<br />

prodaju na teritorije izvan SAD-a. No zainteresirani se<br />

uvijek mogu potruditi oko nabave, pogotovo je poticajna<br />

činjenica da ni jedan njihov proizvod ne prelazi cijenu<br />

od 20 dolara. Općenito se dade zaključiti kako bi smjer<br />

kojim su se zaputili Fred i prijatelji trebao i vjerojatno će<br />

povući za sobom još specijaliziranih proizvođača s idejom<br />

psihološkog bodrenja konzumenta, budući da će vremena<br />

koja dolaze zasigurno trebati osmišljen i artikuliran pristup<br />

produkciji zdravog duha i iskričave ideje. Je li riječ o<br />

temeljima nove industrije optimizma i njezinu prodoru u<br />

našu svakodnevicu Ako je tako (a sudeći prema inicijalnoj<br />

ponudi ove industrije zasigurno jest), svakome će biti u<br />

osobnom interesu, kao i interesu načetih zajednica kojih<br />

smo dijelom, podržati je.


Sigurnost u kupaonici – bananom protiv posklizavanja /<br />

Bathroom safety – anti-slip banana<br />

A Designer Prank<br />

in the Industry<br />

of Optimism<br />

Showermic – vokalisti kade / Showermic – bathtub<br />

vocalists<br />

Funny design is inspired by the idea of psychological<br />

encouragement for the consumer, which is a premeditated<br />

and articulated approach to the production of<br />

healthy spirit and sparkling ideas<br />

Written by: Nikola Čelan<br />

Photo: Fred & Friends<br />

103


Trend<br />

Poštujte naše nosove / Respect our noses<br />

The need for the design that will, besides fulfilling its<br />

aesthetical function, also provoke, influence and<br />

practically change ourselves to a certain extent<br />

by changing our space and the time of our day,<br />

has already resulted in specialized commercial arrangements.<br />

If you search the Internet for interesting designer<br />

objects, you can find companies that are completely<br />

oriented to achieve something funny, humorous and intriguing.<br />

One of those companies, which always makes<br />

sure to connect the object’s utilization value to a funny<br />

message or an energetic gimmick, and sometimes<br />

even puts more emphasis on that aspect than on the<br />

object’s function, is an American company called Fred<br />

and Friends. “Funny design”, which is how we can name<br />

this phenomenon, has now been completely separated<br />

from the overall design scene into a special unit and<br />

market that works as a very recognizable<br />

subject.<br />

Fred and Friends’ assortment generates<br />

humour by using all methods<br />

on every level – functional inversion,<br />

visual deception, clever wordplay or a<br />

purely surprising and funny idea/<br />

performance. There are<br />

numerous examples,<br />

and a typical<br />

one<br />

for the<br />

first group<br />

is a ceramic<br />

pedestal<br />

for butter<br />

shaped like a<br />

104<br />

toast, or ice cubes in the form of dental braces (which<br />

have a particularly bizarre effect when placed in a glass<br />

of water). Another example is a shower sponge shaped<br />

like a microphone, which playfully makes fun of our favourite<br />

habit during this everyday activity. However, the<br />

peak of functional substitution is a woman’s shoe with a<br />

high heel that is, not without criticism towards the modern<br />

way of life, deprived of any function besides holding<br />

the room doors open.<br />

Visual deception in funny design was amusingly used<br />

with a USB flash drive that featured faithfully simulated<br />

torn wiring on the other end, when it is a given that the<br />

product is completely new and technically correct.<br />

This collection also includes a top-notch prank with<br />

a (miniature) drowning man in a bathtub drain, while<br />

the bathroom accessories are boasted with a confusing<br />

anti-slipping surface that is shaped like a banana<br />

peel. Cassettetote, a purse shaped like a gigantic audiocassette,<br />

is already thought of as retro equipment for<br />

younger music fans.<br />

The wordplay scenario functions in a situation when the<br />

phrase “peace of cake” (which is an English expression<br />

for something very simple) receives its literal equivalent<br />

in a cake mould shaped like a hippy sign for peace.<br />

The golden egg becomes a factual bearer of material<br />

values in the form of a moneybox, while keys have received<br />

a particularly detailed treatment. “Monkey” appears<br />

as a key with a monkey head, which is what it literally<br />

means in the English language, “keyring” as a ring<br />

for attaching keys looks like a real (wedding) ring, while<br />

“earring” combines a bunch of meanings into a unique<br />

product – a key pendant shaped like an ear.<br />

As far as designer pranks that require no additional ex-


Utopljenik u kadi kao vrhunski geg / Bathtub<br />

drowning as a top sport<br />

Beerbelly – pivopije na svome / Beerbelly<br />

– jaunty beerguzzlers<br />

planations go, allow us to mention a sellotape<br />

stalk that is shaped like a funny exercise man<br />

that has the tape coming out of his mouth. Then<br />

there is also the excellent critique of a man’s<br />

beer belly that comes in the form of a belt for<br />

pants. Besides serving a purpose of preventing<br />

the piece of clothes from simply sliding down the<br />

beer drinker’s legs, it also features a bottle opener<br />

as a unique solution on its end. Glasses that tilt to<br />

provide an optical deception of a perfect nose<br />

shape for the user, or a pair of kitchen mittens that<br />

use a dog’s jaw to hold the hot end of the pot are just<br />

some other fruits of labour by designers that have the<br />

noble attention to fulfil our days with lots of smiles and a<br />

happy, healthy spirit.<br />

Fred’s products are accessible with several Internet retailers,<br />

but the company is yet to systematically expand<br />

their distribution outside of USA. However, anybody interested<br />

can always find a way to supply themselves<br />

with these products, especially as none of them crosses<br />

the 20-dollar limit. The general conclusion is that the direction<br />

that Fred and Friends have embarked on should<br />

result in several other specialized manufacturers<br />

with the idea of psychological encouragement<br />

for the consumers, particularly as the times to<br />

come will demand a well-designed and articulated<br />

approach to the production of happy<br />

spirits and sparkling ideas. Are we talking about the<br />

basis for a new industry of optimism that is penetrating<br />

into our everyday life If that is the case (and judging by<br />

the industry’s initial offer, it must be the case), supporting<br />

this industry will be in the best interest of every individual<br />

and each of the eroded communities we belong to.<br />

Privjesci za<br />

ključeve neiscrpni<br />

su izvor nadahnuća<br />

šaljivim dizajnerima /<br />

Key-rings are funny designers’<br />

unfailing source of inspiration<br />

105


Kultni komad<br />

Konstantin Grcic: Osorom, 2004.<br />

Neobièna kombinacija<br />

praznine i svjetla<br />

“Potraga za pravim materijalom i tehnologijom uglavnom<br />

određuje projekt od samoga početka, često određujući<br />

sam proces dizajniranja. U slučaju Osoroma, sjedećeg<br />

elementa od dva metra, za četiri do šest osoba,<br />

sve se dogodilo obrnuto. Komad je potpuno kompjutorski<br />

dizajniran, bez prethodnog razmatranja kako ili<br />

od kojeg materijala bi mogao biti napravljen. Nisam ga<br />

slučajno nazvao Osorom, naziv je to koji u sebi sadrži<br />

ime klijenta, tvrtke Moroso, izgovoreno unatrag”<br />

Konstantin Grcic<br />

Piše: Nataša Bodrožić<br />

Foto: www.moroso.it<br />

Nedavno je u jednoj novootvorenoj zagrebačkoj<br />

hi-tech prodavaonici osvanuo zanimljiv<br />

komad namještaja koji privlači pozornost<br />

i gledan izvana, kroz staklo izloga.<br />

Bijeli, kružni objekt, na prvi pogled nedefinirane funkcije,<br />

prozračne, gotovo čipkaste strukture, zapravo je<br />

Osorom, zaobljeni element za sjedenje, njemačkog<br />

dizajnera Konstantina Grcica. Cirkularni sustav za sjedenje<br />

neobična je konstrukcija, kombinacija praznine<br />

i svjetla. Napravljen je od otporne fiberglass smole,<br />

pa je pogodan za javne prostore i vanjske uvjete.<br />

Prvotno zamišljen kao komad za prostrane javne površine,<br />

poslije je adaptiran kako bi odgovarao svakodnevnoj<br />

upotrebi u kućanstvu te je veličina prototipa<br />

znatno smanjena. Osorom je pomalo futuristički<br />

komad namještaja, pri čemu se nameće kao minimalističko<br />

rješenje za one koji se ne boje inovacije i<br />

eksperimentiraju s novim formama koje “pokrivaju”<br />

106


Kultni komad<br />

U Hrvatskoj se Osorom može kupiti u Art Interijerima u<br />

Splitu, te Themeliji u Zagrebu / In Croatia you can buy<br />

Osorom in Art Interijeri in Split and in Themelia in Zagreb<br />

drevnu funkciju sjedenja. Grcicev Osorom je našao već<br />

i širu primjenu, koristi se i kao stolić, a njegova elegancija<br />

i skulpturalnost zasigurno će zaintrigirati sve one koji u<br />

namještaju traže više.<br />

Konstantin Grcic je rođen u Münchenu 1965. godine i<br />

slovi za jednog od važnijih suvremenih njemačkih dizajnera.<br />

Poznata izdavačka kuća Phaidon Press iz Londona<br />

objavila je 2005. monografiju o njegovu radu. Prošle ga<br />

je godine prestižni magazin “Architektur und Wohnen”<br />

proglasio A&W dizajnerom godine. Nakon studija u Dorsetu,<br />

upisao je poslijediplomski studij dizajna namještaja<br />

na prestižnom Royal College of Art u Londonu, koji je<br />

završio 1990. godine, te sljedeću godinu proveo radeći<br />

za studio Jaspera Morrisona. Uskoro se vraća u rodni<br />

München gdje pokreće vlastiti posao. Od tada surađuje<br />

s brojnim tvrtkama za proizvodnju namještaja i produkt<br />

dizajn, uključujući Cappellini, Flos, Magis, Moroso, Krups<br />

i nekolicinu drugih.<br />

Studio Konstantin Grcic Industrial Design (KGID) osnovan<br />

je 1991., a ured se od tada specijalizirao u brojnim područjima<br />

dizajna, od produkt dizajna do radova uže vezanih<br />

uz arhitekturu. Mnogi proizvodi iz Grciceva studija<br />

dobili su prestižna priznanja, poput nagrade Compasso<br />

d’Oro za poznatu lampu Mayday 2001., te se već danas<br />

nalaze u muzejima poput MoMA-e, Centra Georges<br />

Pompidou i drugih. Jednom prigodom je svoj vlastiti dizajnerski<br />

stil opisao riječima: aktualan, dostupan, isplativ<br />

i realističan.<br />

Konstantin Grcic definira funkciju u humanim terminima,<br />

kombinirajući formalnu strogost sa znatnom mentalnom<br />

oštrinom i humorom. Svaki od njegovih radova nastao<br />

je na podlozi pažljivog istraživanja povijesti dizajna i arhitekture<br />

te njegove vlastite strasti i zanimanja za nove<br />

tehnologije i materijale. Iako ga često opisuju kao minimalista,<br />

Grcic radije za sebe i opis svog djela izabire<br />

riječ „jednostavnost“. Svakom novom projektu pristupa<br />

s analitičkom strogošću kako bi postigao preciznu formu,<br />

često oplemenjenu humornom notom, te vodeći<br />

računa o tome kako će ljudi, korisnici, reagirati na gotov<br />

produkt.<br />

U prvih desetak godina karijere, Grcic radi unutar racionalnog<br />

dizajnerskog jezika da bi nakon toga počeo eksperimentirati<br />

sa softverom za kompjutorski dizajn kako bi<br />

stvorio što fluidnije forme. U jednom trenutku inzistira na<br />

stvaranju namjerno “čudnih” oblika u novim materijalima,<br />

na što je pristala i tvrtka Magis za koju je radio. Ovakva<br />

sloboda stvaranja rezultirala je kolekcijom malih, plosnatih<br />

ravnina spojenih uglovima stvarajući trodimenzinalne<br />

forme; nastao je komad Chair One.<br />

Suradnja s tvrtkom Krup, tradicionalnim njemačkim brandom,<br />

rezultirala je drugačijim pristupom u skladu s povijesno<br />

definiranim imidžom koji Krup uživa. Umjesto da radikalno<br />

pristupi dizajnu praktičnih, svakodnevnih predmeta<br />

iz kućanstva, odlučio se tek za blago redefiniranje, vodeći<br />

računa da eksperiment ne prevlada funkcionalnost,<br />

da se ne izgubi smisao nauštrb dizajnerskog hira.<br />

Studio Konstantin Grcic Industrial Design (KGID) proslavio<br />

se eksperimentom i konstruktivnom individualnošću.<br />

Proizvode KGID-a odlikuje funkcionalnost, humor i inovativnost.<br />

Bilo da ovi predmeti zadivljuju ili iritiraju, Grcicev<br />

dizajnerski potpis ne može proći nezamijećen. Kao uzore i<br />

duhovne mentore navodi majstore poput Achillea Castiglionija<br />

i Ettorea Sottsassa.<br />

Konstantin Grcic živi i radi u Münchenu, čita Hemingwaya,<br />

sluša “Beasty Boyse” i stvara predmete za ambijent<br />

budućnosti.<br />

107


Konstantin Grcic: Osorom, 2004<br />

Unusual Combination<br />

of Emptiness and Light<br />

“The search for the right material and technology mostly determines the project from the very<br />

beginning, as it often directs the course of the design process. But in the case of Osorom, a twometre<br />

seating element for four to six people, the process was completely reversed. The piece<br />

was completely designed by computer, without any previous decision regarding the material that<br />

would be used. I didn’t name it Osorom by accident, as it contains the name of the client, company<br />

Moroso, pronounced backwards”<br />

108<br />

Written by: Nataša Bodrožić<br />

Photo: www.moroso.it<br />

Konstantin Grcic


A piece of cult<br />

Konstantin Grcic<br />

Cijena Osoroma je oko 7000 kn / The<br />

prize of Osorom is about 7000 kn<br />

A<br />

newly opened hi-tech store in Zagreb recently<br />

presented an interesting piece of furniture<br />

that even attracts attention when it is<br />

observed from the outside, through the store<br />

window. The white, circular object, with a seemingly<br />

undefined function and an ethereal, almost lacy structure,<br />

is actually a rounded seating element called Osorom,<br />

designed by German author Konstantin Grcic. This<br />

circular seating system is an unusual construction that<br />

represents a combination of emptiness and light. It was<br />

made of resilient fibreglass resin, which makes it convenient<br />

for public premises and outdoor conditions. Originally<br />

designed as a piece for spacious public premises,<br />

it was eventually adapted in order to fit into an everyday<br />

household by having its prototype size significantly<br />

reduced. Osorom is a slightly futuristic piece of furniture,<br />

while also leaving the impression of a minimalist<br />

solution for those who aren’t afraid of innovation and<br />

experiments with new forms that still “cover” the ancient<br />

seating function. Grcic’s Osorom has already been<br />

redefined as it is being used as a coffee table, and its<br />

elegance and sculptural qualities are bound to intrigue<br />

everyone who looks for something more in furniture.<br />

Konstantin Grcic was born in Munich in 1965, and he<br />

has a reputation of one of Germany’s more important<br />

contemporary designers. Famous London publishing<br />

company Phaidon Press released a monograph detailing<br />

his career in 2005, while prestigious magazine “Architektur<br />

und Wohnen” awarded him the title of A&W<br />

Designer of the Year for 2007. After graduating in Dorset,<br />

he entered a postgraduate course in furniture design<br />

at the prestigious Royal College of Art in London,<br />

which he completed in 1990, and he followed that up<br />

by spending the next year working for Jasper Morrison’s<br />

studio. He soon returned to his native Munich to start<br />

his own business. Ever since, he has collaborated with<br />

numerous companies for furniture manufacturing and<br />

product design, including Cappellini, Flos, Magis, Moroso,<br />

Krups and several others.<br />

Studio Konstantin Grcic Industrial Design (KGID) was<br />

started in 1991, and has since specialized in a number<br />

of design areas, from product design to projects that<br />

109


110


Konstantinova kolekcija sjedalica<br />

“One” za Magis / Konstantin’s<br />

“One”seating collection for Magis<br />

are closer to the field of architecture. Numerous products<br />

from Grcic’s studio won a lot of prestigious awards,<br />

such as the 2001 Compasso d’Oro Award for his famous<br />

Mayday lamp, and have already made their way<br />

into museums like MoMA, Georges Pompidou Centre<br />

and others. He once described his designer style with<br />

the following words: current, accessible, profitable and<br />

realistic.<br />

Konstantin Grcic defines function in human terms by<br />

combining formal sternness with a significant amount of<br />

mental sharpness and humour. All of his projects were<br />

based on careful researches of design and architecture<br />

history, as well as his own passion and interest for<br />

new technologies and materials. Although often described<br />

as a minimalist, Grcic is more comfortable with the<br />

word “simplicity” when analyzing his work. He approaches<br />

each new project with analytic sternness that leads<br />

to precise form, often ennobled with a humorous<br />

note, but he also pays a great deal of attention to how<br />

the users themselves will react to the finished product.<br />

In the first ten years of his career, Grcic worked within a<br />

rational designer language, but he then started experimenting<br />

with computer-design software in order to<br />

accomplish forms that are more fluid. He started insisting<br />

on creating purposely “odd” figures in new materials,<br />

which was supported by the company he worked<br />

for, Magis. This type of creative freedom resulted in a<br />

collection of small flat surfaces with connected angles<br />

that created three-dimensional forms; that was the origin<br />

of Chair One.<br />

Cooperation with company Krup, traditional German<br />

brand, resulted in a different approach that was much<br />

more in harmony with the historically defined image of<br />

Krup. Instead of radically approaching the process of<br />

designing practical and everyday household appliances,<br />

he decided to slightly redefine them while making<br />

sure that the experiment doesn’t outweigh the functional<br />

component, which would result in a designer whim<br />

causing the product to lose sense.<br />

Studio Konstantin Grcic Industrial Design (KGID) became<br />

famous for their experiments and constructive individuality.<br />

Their products are characterized by functionality,<br />

humour and innovativeness. Regardless of whether<br />

you’re impressed or irritated by these objects, Grcic’s<br />

designer work will always leave a strong impression. He<br />

states artists like Achille Castiglioni and Ettore Sottsasso<br />

as his role models and spiritual mentors.<br />

Konstantin Grcic lives and works in Munich, reads Hemingway,<br />

listens to “Beastie Boys” and creates objects<br />

for the ambience of the future.<br />

111


Dekoracije<br />

IKEA, www.ikea.com<br />

Kutije na kotačima za dobru organizaciju doma /<br />

Trolley boxes for a good organization<br />

112


Bleu Nature,<br />

www.bleunature.com<br />

Luster Anuri od komadića<br />

drva / Anuri lustre<br />

made of pieces of<br />

wood<br />

Povratak korijenima<br />

Back to the Roots<br />

U vrijeme kada industrija namještaja obiluje raznovrsnim<br />

materijalima i metodama obrade,<br />

kao reakcija na komercijalizaciju, dizajneri su<br />

prihvatili trend koji prkosi svim trendovima, a to<br />

je sirovo ili neobrađeno drvo. Cilj je uzeti najbolje<br />

od prirode i prenijeti to u dizajn interijera. Bez obzira<br />

o kojem se predmetu radi, unijet će toplinu<br />

u vaš dom. Sjedalice, svijećnjaci, satovi, pa čak<br />

i lampe... svaki predmet za sebe je poseban i<br />

uklopa se u svaki stil. Oni kreativniji sami se mogu<br />

prepustiti završnoj obradi.<br />

zoeppritz, www.zoeppritz.com<br />

Stalak za svjećice Earthy flame /<br />

Earthy flame candles stand<br />

In a period when the furniture industry has so<br />

many different materials and processing techniques<br />

to choose from, as a reaction to the<br />

increasing level of commercialization, designers<br />

have accepted a trend that defies all other<br />

trends, and that is rough and unprocessed<br />

wood. Their goal is to take the best that nature<br />

has to offer and use it in the field of interior design.<br />

Regardless of the object in question, it is<br />

guaranteed to bring warmth into your home.<br />

Chairs, candlesticks, clocks, even lamps... every<br />

object is uniquely special and fits into any style<br />

you can imagine. Those who have a little more<br />

creativity can even provide the finishing processing<br />

touches themselves.<br />

Pripremila / Edited by: Ana Perišin<br />

FRONT DESIGN, www.frontdesign.se<br />

Sjedalica Soft wood / Soft wood seating<br />

zoeppritz, www.zoeppritz.com<br />

Sjedalica ili stol Earthy cube od neobrađenog<br />

drva / Earthy flame seating<br />

or stool made of rough wood<br />

113


Dekoracije<br />

FRITZ hANSEN, www.ikea.com<br />

OS Studio, Prilaz Gjure Deželića 27, Zagreb<br />

Barske stolice Serije 7 Arnea Jacobsena u kombinaciji s podom<br />

od neobrađenog drva i stolom jednostavnih linija / Series 7<br />

bar chairs, designed by Arne Jacobsen, in combination with a<br />

floor made of rough wood and a simple line table<br />

114


FRONT DESIGN,<br />

www.frontdesign.se<br />

Sjedalica Chainsaw /<br />

Chainsaw chair<br />

PROGETTI, www.progettishop.it, TOP<br />

ART, Put Brodarice 6, Split<br />

Zidni sat Postal box, dizajn Ilya Titov /<br />

Postal box wall clock, design Ilya Titov<br />

IITTALA, MODUS, Tkalčićeva 48,<br />

Zagreb, www.iittala.com<br />

Drveni podmetač, dizajn Aalvar Aalto /<br />

Wooden plate, design Aalvar Aalto<br />

DOMA Namještaj d.o.o.,<br />

www.doma.hr<br />

Set za pranje rublja / A set<br />

for ware washing<br />

Bleu Nature,<br />

www.bleunature.com<br />

Lampe Maatsi različitih<br />

veličina/ Maatsi lamps<br />

in various sizes<br />

zoeppritz, www.zoeppritz.com<br />

Klupa Earthy bench / Earthy bench<br />

115


Decorations<br />

e15, www.e15.com<br />

Stolac Backenzahntm od europskog hrasta i stol Madam<br />

Lillie od istog drva / Backenzahntm stool made od European<br />

oak and Madam Lillie table made of same wood<br />

116


Bleu Nature,<br />

www.bleunature.com<br />

Stolići Ujaraq /<br />

Ujaraq tables<br />

VITRA, www.vitra.com,<br />

AAG CENTAR, Ilica 15, Zagreb,<br />

Stolac Wiggle, dizajn Frank Gehry /<br />

Wiggle stol, design rank Gehry<br />

PROGETTI, www.progettishop.it, TOP<br />

ART, Put Brodarice 6, Split<br />

Zidni sat Cucu Home /<br />

Cucu Home wall clock<br />

SAGAFORM, www.sagaform.se<br />

Posuda za šalice /<br />

Mug coasters<br />

lando, www.landosrl.it<br />

Ormar iz Gingerbread kolekcije, dizajn Paola Navone /<br />

Container from the Gingerbread collection, design Paola Navone<br />

FRONT DESIGN, www.frontdesign.se<br />

Klupa Soft wood / Soft wood bench<br />

117


Nekretnine / Real estate<br />

ZAGREB<br />

IVANIĆ<br />

GRAD<br />

VIŽINADA<br />

UMAG<br />

OPATIJA<br />

POREČ<br />

VIŽINADA<br />

KRK<br />

ROVINJ<br />

RAB<br />

PAŠMAN<br />

ŠIBENIK<br />

SPLIT<br />

MAKARSKA<br />

BRAČ<br />

karta Hrvatske<br />

map of Croatia<br />

KORČULA


sadraj/contents<br />

BALE<br />

BRAÈ<br />

DRAÈEVAC<br />

IVANIÆ GRAD<br />

KANFANAR<br />

KORÈULA<br />

KRK<br />

MAKARSKA<br />

MUNTRILJ<br />

MURTER<br />

NOVIGRAD<br />

OPATIJA<br />

PAŠMAN<br />

PEROJ<br />

PODSTRANA<br />

PODSUSED<br />

POREÈ<br />

RAB<br />

ROGOZNICA<br />

ROVINJ<br />

RUPOTINE<br />

SPLIT<br />

SVETI LOVREÈ<br />

ŠIBENIK<br />

TAR<br />

UMAG<br />

VIINADA<br />

ZAGREB<br />

120 str.<br />

121 str.<br />

122 str.<br />

123 str.<br />

124 str.<br />

127 str.<br />

128 str.<br />

133 str.<br />

134 str.<br />

135 str.<br />

136 str.<br />

139 str.<br />

141.str.<br />

142 str.<br />

143 str.<br />

144 str.<br />

145 str.<br />

148 str.<br />

152 str.<br />

153 str.<br />

154 str.<br />

155 str.<br />

156 str.<br />

157 str.<br />

158 str.<br />

159 str.<br />

160 str.<br />

161 str.<br />

posebna ponuda<br />

special offer<br />

Muntrilj<br />

str. 134


Nekretnine<br />

Bale<br />

Prodaje se samostojeća prizemnica stambene površine 186 m 2 u mjestu Bale, udaljenom 13 kilometara od Rovinja i<br />

mora. Kuća ima tri spavaće sobe, dvije kupaonice, dnevni boravak, kuhinju, blagovaonicu, dvije terase, garažu, kotlovnicu<br />

i podrum. Kuća je kompletno namještena, ima centralno grijanje i klimatizaciju. Površina okućnice je 1000 m 2 .<br />

A detached one-storey house is on sale in a town called Bale, 13 kilometres away from Rovinj and the sea. The house has<br />

186 m 2 of residential surface, and it consists of three bedrooms, two bathrooms, living room, kitchen, dining room, two<br />

terraces, garage, boiler room and basement. It is completely furnished, and it possesses central heating and air conditioning.<br />

The courtyard takes up about 1000 m 2 .<br />

120<br />

Cijena / Price: 3.285.000 Kn / 450.000 €<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)52 433 801, +385 (0)98 411 430


Nekretnine<br />

Brač<br />

Prodaje se prekrasan posjed iznad plaže Zlatni rat u Bolu, na fantastičnoj lokaciji s otvorenim pogledom na more, koji se<br />

sastoji od nove kuće (ROH-BAU) površine 100 m 2 s podrumom površine 30 m 2 , te velikog zemljišta od 2000 m 2 . Uređena<br />

je kompletna infrastruktura, prilaz autom, uredna dokumentacija, te postoji mogućnost kupnje dodatnog zemljišta,<br />

cca 300-400 metara od plaže Zlatni rat, a na zemljištu između ovog posjeda i mora nije dozvoljena gradnja.<br />

A beautiful estate above the beach of Zlatni rat in Bol is for sale, on a fantastic location with an open view of the sea,<br />

which consists of a new house (ROH-BAU) surface area 100 m 2 with a basement of 30 m 2 and a huge land lot area of<br />

2000 m 2 . The entire infrastructure is arranged, accessibility by car, all documentation in hand, and there is a possibility of<br />

purchasing additional land, cca 300 - 400 meters from the beach of Zlatni rat, and on the land between this estate and<br />

the sea, construction is not possible.<br />

Cijena / Price: 900.000 €<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)21 343 105, +385 (0)95 909 0688<br />

www.realestatecroatia.com ID 69184<br />

*<br />

Unesite broj u RealEstateCroatia ID tražilicu i saznajte više informacija / Enter the number in RealEstateCroatia ID search engine and find out more<br />

121


Nekretnine<br />

Dračevac<br />

Oko 11 km od Poreča i mora, prodaje se samostojeća kuća površine 125 m 2 na zemljištu od 564 m 2 . U prizemlju su<br />

ostava, wc, dnevna soba, blagovaonica, kuhinja i natkrivena terasa, dok su na prvom katu tri sobe, kupaonica i natkrivena<br />

terasa. Prva faza centralnoga grijanja je napravljena. Također, kuća posjeduje klimu, kamin u dnevnoj sobi, bazen.<br />

Okoliš je lijepo uređen. Klijent sam po želji dovršava podove te kupaonicu (jedino to nije u cijeni).<br />

About 11 kilometres from Poreč and the sea, we find a detached 125 m 2 house for sale. It was built on a 564 m 2 parcel,<br />

and its ground floor features a pantry, toilet, living room, dining room, kitchen and covered terrace. The first floor consists<br />

of three bedrooms, bathroom and covered terrace. The first phase of central heating has already been completed. The<br />

house also possesses air conditioning, a fireplace in the living room, and a swimming pool. The environment is nicely<br />

maintained, while the client can choose the manner in which to finish up the floors and bathroom (those are the only things<br />

not included in the price).<br />

122<br />

Cijena / Price: 2.007.500 kn / 275.000 €<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)52 433 801, +385 (0)98 411 430


Nekretnine<br />

Ivanić Grad<br />

Prodaje se obiteljska kuća od 180 m² u Ivanić Gradu na posjedu od 1516 m². Uz kuću se nalaze garaža i gospodarska<br />

zgrada. Nekretninu čine kuhinja i blagovaonica, dnevni boravak, spavaće sobe, kupaonica i ostava. Kat kuće<br />

nije u potpunosti uređen. Također, kuća ima veliku natkrivenu terasu, centralno grijanje (postoji kotlovnica), klimu,<br />

krušnu peć u dvorištu, te bujnu ukrasnu vegetaciju, koja uključuje i stabla banane. Pokraj kuće je prometnica, a izlaz<br />

na autocestu je udaljen manje od pet minuta vožnje. U blizini su sportski i trgovački centar te škola. Postoji mogućnost<br />

kupnje susjednog zemljišta. Dokumentacija je uredna. Mogućnost zamjene za stan.<br />

A 180 m 2 family house on a 1516 m 2 estate in Ivanić Grad has been put up for sale. The house is accompanied by<br />

a garage and an economy building. It consists of the kitchen, dining room, living room, bedrooms, bathroom and<br />

pantry. One floor of the house is not completely decorated. The house has also a large covered terrace, central heating<br />

(there is a boiler room), air conditioning, a stove in the backyard, and very rich decorative vegetation, including<br />

banana trees. There is a road right next to the house, and the highway exit is less than five minutes away by driving.<br />

The house’s immediate environment also features a school, sporting facilities and a shopping centre. The option for<br />

purchasing the neighbouring parcel is included. Documentation is complete and there is a possibility of exchanging it<br />

for an apartment.<br />

Cijena / Price: 100.000 €<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)99 331 3132<br />

www.realestatecroatia.com ID 66878<br />

*<br />

Unesite broj u RealEstateCroatia ID tražilicu i saznajte više informacija / Enter the number in RealEstateCroatia ID search engine and find out more<br />

123


Nekretnine<br />

Kanfanar<br />

Prodaje se jedinstvena vila građena u istarskom stilu u Kanfanaru, malome mjestu u Istri. Vila je savršeno mjesto za<br />

bijeg od svakodnevnog stresa. Ima četiri sobe, tri kupaonice, blagavaonicu, kuhinju i dnevnu sobu. Ispred vile je predivan<br />

bazen za opuštanje i odmor.<br />

For sale, an unique villa built in Istrian style. It is placed near Kanfanar, small place in Istria. Villa offers you a great<br />

comfort and a wonderful retreat from the daily stress. House consists of 4 bedrooms, 3 bathrooms, dining room, kitchen<br />

and living room. In front of the villa there is beautiful pool for relax and enjoy.<br />

124<br />

Cijena / Price: 460.000 €<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385(0)21 314 037, +385(0)91 932 4568


Nekretnine<br />

125


Nekretnine<br />

126


Nekretnine<br />

Korčula<br />

Jedinstvena i rijetka prilika prodaje građevinskog zemljišta, na samom žalu jedne od najatraktivnijih uvala na južnoj strani<br />

otoka Korčule, u mjestu Prižbi. Zemljište se pruža preko 50 metara dužinom uz sam žal, te se na njemu nalazi stara kamena<br />

kuća površine 41 m² s koje se pruža prekrasan pogled na obližnje škoje i otok Lastovo. Površina zemljišta je 1042 m²,<br />

relativno pravokutnog oblika (u prosjeku 17 m x 60 m) s privatnim putem / ulazom na posjed s glavne ceste. Zemljište<br />

se nalazi u građevinskoj zoni i posjeduje svu potrebnu infrastrukturu (struja, voda, telefon itd.) i uvjete za gradnju.<br />

A rare and unique market opportunity of seaside beach property for sale, on one of the most attractive coastline of the<br />

South side of the island Korcula – village Prizba. The property is positioned over 50 meters in length following the seashore<br />

and sandy beach, where it finishes with the old stone house of 41m 2 on the far south side from which it has a beautiful<br />

view on a nearby islets and island of Lastovo. The property area is 1042 m² with a relatively squared shape (in average<br />

cca 17 m x 60 m) with a private entry / road from the main street. The estate is located in a constructing area and has all<br />

the infrastructure (electricity, water, telephone etc.) as well as all the conditions for the construction.<br />

Cijena / Price: 300 €/m 2<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)98 847 363<br />

127


Nekretnine<br />

Krk<br />

U mjestu Malinskoj na otoku Krku prodaje se atraktivna samostojeća obiteljska kuća stambene površine 140 m 2 , s dva<br />

trosobna apartmana od 60 m 2 , od kojih je jedan u prizemlju, a drugi na katu, te suterenom od 20 m 2 . Kuća je smještena<br />

na parceli veličine 571 m 2 , na kojoj je uređeno parkiralište za tri automobila, vrtna terasa od 30 m 2 s grillom,<br />

održavano zelenilo s travnjakom, palmama i mediteranskim grmljem ograđeno kamenim zidom i kovanom ogradom.<br />

Kuća ima svu vlasničku i građevinsku dokumentaciju, uporabnu dozvolu i kategorizaciju za apartmane. Atraktivna<br />

lokacija u središtu Malinske, u mirnoj ulici s puno zelenila, lijepim kućama i pogledom na more, 350 m od plaže.<br />

An attractive self-standing family house with a residential surface area of 140 m 2 in Malinska on the island of Krk is<br />

for sale. It contains two three bedroom apartments of 60 m 2 , of which one is on the ground floor and the other on the<br />

story, with a sub terrain of 20 m 2 . The house is located on a land lot area of 571 m 2 which contains a parking space<br />

for three cars, a garden terrace of 30 m 2 with a barbeque, cultivated horticulture with lawn, palms and Mediterranean<br />

herbs fenced with a stone wall and wrought iron fence. The house contains all the necessary ownership and building<br />

permit documentations, user permit and apartment categorization. The location is attractive in the centre of Malinska,<br />

in a quiet street with a lot of green surfaces, pretty houses and a view of the sea, 350 m from the beach.<br />

128<br />

Cijena / Price: 480.000 €<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)91 528 9096


Nekretnine<br />

Krk<br />

Prodaje se nova kuća stambene površine 57 m 2 u Malinskoj na otoku Krku. Udaljena je od mora samo 800 metara.<br />

Kuća ima dvije spavaće sobe i jednu kupaonicu. Posebna pogodnost je blizina trgovine. Također, posjeduje satelitsku<br />

TV, telefon, protuprovalna vrata i klima-uređaj.<br />

A new house with 57 m 2 of residential surface is on sale in Malinska on the island of Krk. It is merely 800 metres away<br />

from the sea. The house has two bedrooms and one bathroom, while a store is very conveniently in the immediate<br />

environment. The house also features satellite TV, telephone, anti-burglary doors and air conditioning.<br />

Cijena / Price: 103.000 €<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)51 847 074<br />

www.crozilla.com ID 51052<br />

Unesite broj u crozilla ID tražilicu i saznajte više informacija / Enter the number in crozilla ID search engine and find out more<br />

129


Nekretnine<br />

Krk<br />

Prodaje se novoizgrađena kuća stambene površine 58 m 2 u mjestu Soline na otoku Krku. Ima dvije spavaće sobe i<br />

jednu kupaonicu. Smještena je u mirnom dijelu mjesta, u blizini plaže. Iznimno kvalitetno je građena. Također, posjeduje<br />

satelitsku TV, telefon, klima-uređaj te mjesta za parkiranje.<br />

A newly built house is on sale in town Soline on the island of Krk. It has 58 m 2 of residential surface, and it consists of<br />

two bedrooms and one bathroom. It is located in the peaceful part of town, very near the beach. The construction work<br />

was of the highest quality. It also possesses satellite TV, telephone, air conditioning and parking places.<br />

Cijena / Price: 105.000 €<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)51 847 074<br />

www.crozilla.com ID 51253<br />

Unesite broj u crozilla ID tražilicu i saznajte više informacija / Enter the number in crozilla ID search engine and find out more<br />

130


Nekretnine<br />

Krk<br />

Prodaje se kuća stambene površine 80 m 2 na zemljištu od 520 m 2 u mjestu Njivicama, na sjeverozapadnoj strani<br />

otoka Krka. Njivice su nekada bile malo ribarsko mjesto, a danas su jedan od najljepših turističkih odredišta na otoku.<br />

Kuća se nalazi u blizini centra, plaže i trgovine, a posjeduje garažu i parking mjesto te lijepu terasu.<br />

A house is on sale in a town called Njivice on the north-western side of the island of Krk. It has 80 m 2 of residential<br />

surface, and it stands on a 520 m 2 parcel. Njivice used to be a small fishermen village, but it has transformed into one<br />

of the most beautiful tourist destinations on the island. The house is located near the town centre, beach and store, and<br />

it possesses a garage, a parking space, and a lovely terrace.<br />

Cijena / Price: 225.000 €<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)51 847 074<br />

www.crozilla.com ID 52280<br />

Unesite broj u crozilla ID tražilicu i saznajte više informacija / Enter the number in crozilla ID search engine and find out more<br />

131


Nekretnine<br />

Krk<br />

Prodaje se novoizgrađena (2008.) dvojna kuća stambene površine 80 m 2 , na zemljištu veličine 250 m 2 . Kuća se nalazi<br />

na mirnom području te je udaljena svega 2000 metara od plaže.<br />

A newly built (2008) double house with 80 m 2 of residential surface has been put up for sale. It stands on a 250 m 2 parcel<br />

in a peaceful area, merely 2000 metres from the beach.<br />

Cijena / Price: 145.000 €<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)51 847 074<br />

www.crozilla.com ID 50597<br />

Unesite broj u crozilla ID tražilicu i saznajte više informacija / Enter the number in crozilla ID search engine and find out more<br />

- Masivni parketi i podovi, debljine 10, 14 i 21 mm<br />

- Nezavršeni, lakirani i uljeni<br />

- Termo tretirani parketi<br />

- Decking za postavljanje po vrtovima, terasama i oko bazena<br />

PPS-GALEKOVIĆ<br />

Braće Radića 199a, 10410 Mraclin<br />

tel: +385 (0)1 6268 460, fax: +385 (0)1 6268 260,<br />

prodaja@pps-galekovic.hr, www.pps-galekovic.hr<br />

132


Nekretnine<br />

Makarska<br />

Prodaju se stanovi u modernim urbanim vilama u Dubrovačkoj ulici u Makarskoj, 800 metara zračne linije udaljenim<br />

od mora. Vile se sastoje od prizemlja, prvog kata i potkrovlja. Šest je stambenih jedinica unutar svake vile. Svaki od<br />

stanova ima jedinstveni ulaz. Stanovima u prizemlju pripada i dio zemljišta kao vrtna terasa. Dnevni boravci stanova<br />

orijentirani su prema jugu, dok su spavaće sobe prema sjeverozapadu i sjeveroistoku. Vile su opremljene najnovijim<br />

tehničkim instalacijama i opremom i, naravno, grade se od vrhunskih materijala. Površine stanova su od 44,27 m 2<br />

do 75,21 m 2 .<br />

Apartments are on sale in modern urban villas located in Dubrovačka Street in Makarska, about 800 airline metres from<br />

the sea. The villas consist of the ground floor, upper floor and the loft. Every villa features six residential units. Each of the<br />

apartments has individual entrance, while ground-floor apartments also receive a part of the parcel in the form of garden<br />

terraces. The apartments’ living rooms are oriented towards the south, while the bedrooms are turned towards northwest<br />

and northeast. The villas are equipped with the newest technical installations and equipment, while also being built by<br />

using top-quality materials. The apartments’ sizes range from 44,27 m 2 to 75,21 m 2 .<br />

Cijena / Price: 2800 €/m 2<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)21 678 142, +385 (0)98 173 1772<br />

133


Nekretnine<br />

Muntrilj<br />

Prodaje se građevinsko zemljište veličine 3800 m 2 s tri parcele u Centralnoj Istri.Također, zemljište posjeduje i tri lokacijske<br />

dozvole za gradnju kuća u istarskom stilu.<br />

Construction land of 3800 m² with three parcels is for sale in Central Istra. Also, land has three location permits for building<br />

house in Istrian style.<br />

Cijena / Price: : 1.898.000 Kn / 260.000 €<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: : +385 (0)52 433 801, +385(0)98 411 430<br />

134


Nekretnine<br />

Murter<br />

Prodaje se kamena kuća u nizu u starom mjestu na otoku Murteru. Smještena je između uskih uličica koje odišu prošlošću<br />

ribarskog mjesta. Kuća se sastoji od tri etaže i u potpunosti je renovirana. Stambeni prostor iznosi 90 m 2 , odnosno<br />

30 m 2 po svakoj etaži. U prizemlju su kuhinja, blagovaonica i jedna spavaća soba. Unutrašnjim stubištem dolazi<br />

se na prvi kat koji čine dvije spavaće sobe, kupaonica i wc. Treći kat je namješten kao prostor za uživanje, tj. veliki<br />

dnevni boravak i terasa s koje se pruža pogled na otvoreno more. Kako se radi o kamenim kućama i uskim ulicama,<br />

parking se nalazi 100 m od kuće i on je zajednički za četiri objekta, s tim da svakoj kući pripadaju dva parkirališna<br />

mjesta. Objekt ne zahtijeva nikakva daljnja ulaganja.<br />

There is a stone house in the ancient area on the island of Murter for sale. It is located between narrow streets which<br />

have the feel of history of a small fishing village. The house contains three stories and are entirely renovated. The<br />

residential area amounts to 90 m 2 , or 30 m 2 per each story. The ground floor contains a kitchen, dining room and one<br />

bedroom. The inside stair case leases to the first floor which contain two bedrooms, a bathroom and toilette. The third<br />

floor has been furnished as a space for enjoinment, in other works, a spacious living room and terrace from which a<br />

view of the open sea is possible. As it is a stone house and the streets are narrow, the parking is located 100 m from<br />

the house and it is shared with 4 other structures, each house has a right to two parking spaces. The structure does not<br />

need any further investing.<br />

Cijena / Price: 160.000 €<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)91 222 0976<br />

135


Nekretnine<br />

Novigrad<br />

U novoizgrađenom dijelu Novigrada, IMG gradi stambenu zgradu Vidal 3 s pet stanova različitih veličina (od 29 do<br />

62 m 2 ). Bazen veličine 10x5 m također se nalazi na parceli. Svakom stanu pripada jedno parkirališno mjesto. Kvaliteta<br />

izgradnje i unutrašnjeg uređenja bit će iznad standarda, s najkvalitetnijim materijalima i opremom. Svi će stanovi imati<br />

ugrađene klima-uređaje s klimatiziranjem dnevne sobe (grijanje i hlađenje). Podovi u dnevnim sobama bit će obloženi<br />

parketima visoke kvalitete, kao i u spavaćim sobama, a u ostalim prostorijama keramičkim pločicama visoke kvalitete.<br />

Kupcima je ostavljen alternativni izbor po želji (pločice u dnevnom boravku i sl).<br />

IMG is building a residential building Vidal 3 in the recently built part of Novigrad, and the building consists of five different-sized<br />

apartments (from 29 to 62 m 2 ). A 10x5 metre swimming pool can also be found on the parcel. Each apartment<br />

receives one parking space. The quality of construction and interior decoration will be of the highest standard, with topquality<br />

materials and equipment. All apartments will have built-in air conditioners that work in the living room (heating and<br />

cooling). Living-room floors will be covered in high-quality parquets, as well as the floors in the bedrooms, while every<br />

other room will feature high-standard ceramic tiles. The buyers will have alternative options if they choose to make any<br />

changes (tiles in the living room etc.).<br />

Cijena / Price: od / from 2300 €/m 2<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)52 433 300, +385 (0)52 433 631, +385 (0)91 452 0170<br />

136


Nekretnine<br />

Novigrad<br />

Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Novigradu grade se stambeno-poslovne zgrade Nautica, s ukupno 24 stana različitih<br />

veličina (od 50 do 100 m 2 ), te dva poslovna prostora. Svaka zgrada ima dva kata (Po+P+2) i u njoj su smješteni<br />

jedan poslovni prostor u prizemlju te 12 stanova u prizemlju i na katovima. U podrumskoj etaži su spremišta za stanove.<br />

Prizemlje građevine je uzdignuto od terena 115 cm. Za svladavanje visinske razlike između terena i razine prizemlja<br />

projektirano je stubište i rampa za invalide. Stanovi će biti s jednom, dvije i tri spavaće sobe i imat će jednu ili više lođa<br />

i terasu s pogledom na more. Svakom stanu uz spremište u podrumskoj etaži pripada i jedno parkirališno mjesto.<br />

Residential-business buildings Nautica are built at one of the most attractive locations in Novigrad, and they feature 24<br />

apartments of different sizes (50 to 100 m 2 ) and two business premises. Each building has two floors (basement + ground<br />

floor + 2 floors) that consist of one business premise on the ground floor and 12 apartments on the ground floor and<br />

upper floors. The basement level reveals plenty of storage space for apartments. The building’s ground floor is ascended<br />

115 cm from the ground level. In terms of getting past the height difference between the ground floor and the outside<br />

ground, the architects designed a staircase and a ramp for disabled people. The apartments have between one and three<br />

bedrooms, as well as one or several loggias and terraces overlooking the sea. Along with the storage space in the basement,<br />

each apartment also receives one parking space.<br />

Cijena / Price: od / from 2460 €/m 2<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)52 433 300, +385 (0)52 433 631, +385 (0)91 452 0170<br />

137


Nekretnine<br />

138


Nekretnine<br />

Opatija<br />

Prodaje se ekskluzivna vila stambene površine 550 m 2 na 2400 m 2 uređene okućnice, s vanjskim bazenom i pogledom<br />

na cijeli Kvarner. Vila se nalazi na izuzetnoj lokaciji iznad Opatije. U suterenu kuće su taverna s vinskim podrumom,<br />

sauna i vanjski kamin. Na katu su velika dnevna soba s terasom, velika kuhinja, radna soba, pet spavaćih soba i četiri<br />

kupaonice. Vila ima i veliku dvostruku garažu, alarmni sustav i automatsko navodnjavanje.<br />

An exclusive villa with 550 m 2 of residential surface is on sale, and it is located on a maintained 2400 m 2 courtyard with<br />

a swimming pool and a view of the entire Kvarner. The house’s basement features a pantry with a wine cellar, sauna<br />

and an outdoor fireplace. The upper floor consists of a large living room with terrace, big kitchen, office, five bedrooms<br />

and four bathrooms. The villa also has a large double garage, alarm system and automatic flooding.<br />

Cijena / Price: na upit / on inquiry<br />

Kontakt telefon / Contact telephone:+385 (0)99 320 0001<br />

www.crozilla.com ID 53749<br />

Unesite broj u crozilla ID tražilicu i saznajte više informacija / Enter the number in crozilla ID search engine and find out more<br />

139


Nekretnine<br />

Opatija<br />

Prodaju se stanovi u dvjema urbanim vilama koje se nalaze na samom ulazu u Opatiju, te su udaljeni svega nekoliko<br />

stotina metara od plaže. Svaka od urbanih vila ima po tri stambene jedinice; penthouse veličine 116 m 2 te dva<br />

dvoetažna stana od 118 i 105 m 2 . Svi su stanovi dvosobni i trosobni s velikim dnevnim boravkom i terasom s koje se<br />

pruža panoramski pogled na Kvarner i otoke. Stanovi su kvalitetni i način gradnje odgovara svjetskim standardima<br />

(tzv. Pametni stanovi). Orijentacija objekta je južna, okućnica je puna zelenila. Lokacija vila je izrazito mirna.<br />

There are apartments for sale in two urban villas located at the entrance to Opatija, only few hundred meters away<br />

from the beach. Each of the urban villa has three residential units; penthouse the size of 116 m 2 and two two-level<br />

apartment of 118 and 105 m 2 . All apartments are two or three bedroom apartments with large living room and terrace<br />

with panoramic view of the Kvarner and islands. Apartments are high quality and construction method corresponds to<br />

the world standards (so-called Smart apartments). Object orientation is south, garden is full of greenery. Location of<br />

villas is extremely quiet.<br />

Cijena / Price: 335.000 €<br />

Kontakt telefon / Contact telephone:+385 (0)99 320 0001<br />

www.crozilla.com ID 48982<br />

Unesite broj u crozilla ID tražilicu i saznajte više informacija / Enter the number in crozilla ID search engine and find out more<br />

140


Nekretnine<br />

Pašman<br />

Prodaje se dvojna kuća na odličnoj poziciji, prvi red do mora, na samoj plaži na otoku Pašmanu, u mjestu Dobropoljana.<br />

Svaka od kuća nalazi se na parceli veličine 270 m 2 . Obje kuće imaju po dva dvosobna stana od 75 m 2 , i to<br />

sa zasebnim ulazom. S terase i balkona pruža se predivan pogled na more. Postoji brodska veza sa Zadrom, preko<br />

Ugljana, te s Bigradom. U cijenu je uključena i nova PVC stolarija s griljama.<br />

A double house is on sale at an excellent location, first in line to the sea, on the very beach in town Dobropoljana on<br />

the island of Pašman. Each of the houses stands on a 270 m 2 parcel. Both houses feature a couple of two-room apartments<br />

with 75 m 2 of surface and an individual entrance. The terrace and balcony provide a fantastic view over the sea.<br />

The island is connected to Zadar by ship, through the island of Ugljan, as well as to Biograd. The price includes new<br />

PVC joinery with shutters.<br />

Cijena / Price: 300.000 €<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)51 711 499, +385 (0)91 233 1149<br />

www.realestatecroatia.com ID 71393<br />

*<br />

Unesite broj u RealEstateCroatia ID tražilicu i saznajte više informacija / Enter the number in RealEstateCroatia ID search engine and find out more<br />

141


Nekretnine<br />

Peroj<br />

Prodaju se apartmani u Peroju, mjestu u Istri udaljenom 12 km od Pule i 2 km od Fažane. Apartmani se nalaze u neposrednoj<br />

blizini morske obale, i iz njih se pruža predivan pogled na Nacionalni park Brijuni. Svaki apartman ima: protuprovalna<br />

vrata, sef, satelitsku antenu, klima-uređaj, etažno plinsko grijanje, bežični pristup internetu, vrhunsku talijansku<br />

keramiku i hrastov parket. Stanovi u prizemlju imaju vlastiti vrt, a postoji zajednički prostor za roštilj. Svaki stan ima pripadajuće<br />

parkirališno mjesto, dok stanovi na drugom katu imaju po dva mjesta za parkiranje. Ostavljena je mogućnost<br />

izgradnje bazena. Površine apartmana variraju od 108 m² do 187 m².<br />

Apartments are on sale in Peroj, which is a small town in Istria about 12 km from Pula and 2 km from Fažana. They are<br />

located right next to the coast, while also providing a wonderful view over National Park Brijuni. Each apartment features:<br />

anti-burglary doors, vault, satellite dish, air conditioning, storey gas heating, wireless access to Internet, top-level Italian<br />

ceramics and oak parquet. The ground-floor apartments have their own garden, while all apartments have a joint barbeque<br />

space. Each apartment receives an accompanying parking space, while second-floor apartments get two parking<br />

spaces. There is an option of building a swimming pool. The apartments’ surfaces vary from 108 m 2 to 187 m 2 .<br />

Cijena / Price: na upit / on inquiry<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)800 345 346<br />

www.crozilla.com ID 37369<br />

Unesite broj u crozilla ID tražilicu i saznajte više informacija / Enter the number in crozilla ID search engine and find out more<br />

142


Nekretnine<br />

Podstrana<br />

Prodaje se kuća na osami u brdu, oko 400 m od Magistrale, tako da ima dosta intime i privatnosti. Građena je od<br />

ručno klesanog kamena starog 300 godina, s čvrstom betonskom konstrukcijom. Kuća ima u prizemlju dvosoban<br />

komforan stan te odvojenu konobu s kaminom i kuhinjom u rustikalnom stilu. Iz prizemlja se izlazi u prekrasan vrt s<br />

mediteranskim biljem. Na prvom katu je komforan trosoban stan uz koji je vezana terasa od 15 m² s pogledom na<br />

more. Na uzdignutom platou iza kuće nalazi se bazen (grijanje, masaža). Cijela kuća je ograđena zidom od klesanog<br />

kamena i kovanom ogradom.<br />

The house is located on a solatary hillside, cca 400 m from the main road, so that it contains enough peace and privacy.<br />

It is constructed of hand chiseled stone which is 300 years old, with a concrete cement construction. The house<br />

has a comfortable two bedroom apartment on the ground floor, as well as a separate cellar with a fire place and<br />

kitchen in the rustic style. From the ground floor entrance is gained into a beautiful garden with Mediterranean herbs.<br />

On the first floor there is a comfortable three bedroom apartments with a terrace of cca 15 m 2 and a sea view. On a<br />

elevated plateau behind the house, there is a swimming pool (heating, massage). The entire house is enclosed with a<br />

wall of chiseled stone and a wrought iron fence.<br />

Cijena / Price: na upit / on inquiry<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)21 260 792, +385 (0)98 411 775<br />

www.crozilla.com ID 38540<br />

Unesite broj u crozilla ID tražilicu i saznajte više informacija / Enter the number in crozilla ID search engine and find out more<br />

143


Nekretnine<br />

Podsused<br />

Prodaje se četverosoban stan stambene površine 67,33 m² na prvom katu novoizgrađene zgrade dvokatnice. Sastoji<br />

se od dnevnog boravka, tri spavaće sobe, kuhinje, kupaonice, balkona i ostave. Budućim stanarima na raspolaganju<br />

je i mjesto za parkiranje. Stan je odmah useljiv.<br />

A four-room apartment with 67,33 m 2 of residential surface on the first floor of a newly built two-storey house has been<br />

put up for sale. It consists of the living room, three bedrooms, kitchen, bathroom, balcony and pantry. Future tenants<br />

will also receive an accompanying parking space. The apartment can be moved into immediately.<br />

Cijena / Price: 107.728 € (1600 €/m 2 )<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)91 464 0200<br />

www.crozilla.com ID 51244<br />

Unesite broj u crozilla ID tražilicu i saznajte više informacija / Enter the number in crozilla ID search engine and find out more<br />

144


Nekretnine<br />

Poreč<br />

Prodaje se kuća stambene površine 125 m 2 udaljena oko devet kilometara od Poreča. U prizemlju se nalazi dnevni boravak<br />

s kaminom, kuhinja, dnevna soba, toalet, spvaća soba, sprema i terasa. Na prvom katu su dvije sobe, kupaonica<br />

i terasa s koje se pruža predivan pogled na more. Kuća posjeduje bazen, centralno grijanje i klimatizaciju.<br />

For sale, semi detached house of 125 m 2 cca 9 kilometres m from Poreč. Ground floor consists of living room with a fire<br />

place, kitchen, dining room, toilette, bedroom, storage and terrace. First floor consists of 2 bedrooms, bathroom, terrace<br />

with a beautiful sea view. The house also has pool, central heating (gas) and air condition.<br />

Cijena / Price: 2.280.000 Kn / 312.500 €<br />

Kontakt telefon / Contact telephone:+385 (0)52 433 801, +385 (0)98 411 430<br />

145


Nekretnine<br />

Poreč<br />

Prodaje se kuća na dvije površine 135 m 2 , smještena na 700 m 2 lijepo uređene okućnice. Kuća je udaljena od Poreča<br />

i mora oko devet kilometara. U prizemlju su kuhinja, kupaonica s tušem, blagovaonica, ostava i natkrivena terasa, dok<br />

su na prvom katu tri sobe, kupaonica i balkon. Kuća ima i bazen te sustav za navodnjavanje.<br />

A two-storey house with 135 m 2 of surface has been put up for sale, and it stands on a nicely maintained 700 m 2 parcel.<br />

The house is about nine kilometres away from Poreč and the sea. The ground floor consists of the kitchen, bathroom with<br />

a shower, dining room, pantry and covered terrace, while the first floor features three bedrooms, bathroom and balcony.<br />

The house also has a swimming pool and a watering system.<br />

146<br />

Cijena / Price: 1.825.000 kn / 250.000 €<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)52 433 801, +385 (0)98 411 430


Nekretnine<br />

Poreč<br />

Prodaje se prekrasna vila koja se nalazi u samom masliniku, 500 metara udaljena od mora. Smještena je u malom<br />

ribarskom mjestu Vabriga, 9 km udaljenom od Poreča i 5 km od Novigrada. Izgrađena je po novom konceptu koji<br />

kombinira tradicionalnu mediteransku arhitekturu sa suvremenom kvalitetom gradnje i udobnosti. Opremljena je vratima<br />

i prozorima od mahagonija, najkvalitetnijom keramikom, uz suvremeni dizajn interijera. Kompleks se sastoji od<br />

četiri vile u kojima se nalazi četiri-osam apartmana površine od 50 do 120 m 2 .<br />

A wonderful villa, which is located in the midst of an olive grove about 500 metres from the sea, has been put up for<br />

sale. It is located in a small fishermen village Vabriga, 9 km away from Poreč and 5 km away from Novigrad. It was built<br />

under a new concept that combines traditional Mediterranean architecture with modern standards of construction quality<br />

and comfort. It features mahogany doors and windows, as well as top-quality ceramics and a modern design interior. The<br />

complex features four villas that reveal four to eight apartments, with their surfaces ranging from 50 to 120 m 2 .<br />

Cijena / Price: 2700 - 3300 € / m 2<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385(0)21 314 037, +385(0)91 932 4568<br />

147


Nekretnine<br />

Rab<br />

Prodaje se stan površine 75 m 2 na drugom katu novoizgrađene zgrade u mjestu Banjolu na otoku Rabu. Sastoji se od<br />

kuhinje, blagovaonice, dnevnog boravka, dvije spavaće sobe, kupaonice, spremišta i prostrane terase s koje se pruža<br />

prekrasan pogled na more. Stan je od plaže udaljen samo dvije minute hoda i smješten je na mirnoj i jedinstvenoj<br />

lokaciji.<br />

A 75 m 2 apartment on the second floor of a newly built building is on sale, and it is located in town Banjol on the island<br />

of Rab. The apartment consists of the kitchen, dining room, living room, two bedrooms, bathroom, storage room and<br />

a spacious terrace that provides a stunning view over the sea. The apartment is merely two minutes away on foot from<br />

the beach, and it is located on a peaceful and unique location.<br />

148<br />

Cijena / Price: 1.065.000 Kn / 150.000 €<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)51 724 958<br />

www.kontoimmobilia.hr


Nekretnine<br />

Rab<br />

Prodaju se stanovi u novoizgrađenoj zgradi površina 53,36 m² i 75,46 m 2 . Ista je smještena nedaleko gradske šetnice<br />

uz more i Suhe punte, oaze mira, zelenila i ljepote. S terase svakog stana pruža se prekrasan pogled na more. Svakom<br />

stanu pripadaju po dva mjesta za parkiranje.<br />

Apartments are on sale in a new building, and their sizes are 53,36 m 2 and 75,46 m 2 . The building is located near the<br />

town promenade, very near the sea and Suha Punta, which is an oasis of peace, beauty and green surfaces. The terrace<br />

of every apartment provides a beautiful view over the sea. Each apartment receives two parking spaces.<br />

Cijena / Price: 13.135 Kn/m² / 1850 €/m²<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)51 724 958<br />

www.kontoimmobilia.hr<br />

149


Nekretnine<br />

150


Nekretnine<br />

151


Nekretnine<br />

Rogoznica<br />

U predivnoj i mirnoj uvali udaljenoj 8 km od Šibenske Rogoznice prodaje se vikend-kuća. Kuća je podignuta u prvom<br />

redu do mora, na udaljenosti od 60 m i ima otvoreni pogled s obiju etaža (prizemlja i kata). U prizemlju je stan površine<br />

62 m 2 koji se sastoji od: dvije spavaće sobe, velikog dnevnog boravka, kuhinje, kupaonice i natkrivene terase površine<br />

40 m 2 . Na katu su dva jednosobna apartmana (cca 30 m 2 ) s terasama od 10 m 2 . Kuća je podignuta na zemljištu<br />

površine 348 m 2 na kojem se nalazi predivno uređen i održavan vrt s fontanom i grillom. Iza kuće je podignuta i jedna<br />

novouređena kućica uređena kao zaseban gostinski apartman.<br />

In beautiful and peacful bay, 8 km from Šibenkska Rogoznica there is a cottage. The cottage is built up in the first row to<br />

the sea (60 m) and it has open sea view from both storeys (ground and first floor). In the ground floor there is apartment<br />

of 62 m 2 which comprises two bedrooms, large living room, kitchen and covered terrace surface of 40 m 2 . On the first<br />

floor there are two one-bedroom apartments (approx. 30 m 2 ) with terraces of 10 m 2 . The cottage is built up on the plot of<br />

land of 348 m 2 which has well cultivated garden with fountain and grill. Behind the cottage there is one newly built small<br />

house arranged as separated guest apartment.<br />

152<br />

Cijena / Price: 340.000 €<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: Tel: +385 (0)91 222 0976


Nekretnine<br />

Rovinj<br />

Prodaje se raskošna i moderna vila s bazenom, udaljena samo pet kilometara od Rovinja, stambene površine 470 m 2<br />

na okućnici od 1400 m 2 (podijeljena na tri stambene jedinice). Vila je građena vrhunskim i kvalitetnim materijalima, s<br />

centralnim plinskim grijanjem, klima-uređajima, alarmom, satelitskim sustavom, telefonom, šternom u vrtu i 10 parkirališnih<br />

mjesta.<br />

A luxurious modern villa with a swimming pool has been put up for sale, and it is located merely five kilometres from Rovinj.<br />

It has 470 m 2 of residential surface, and it stands on a 1400 m 2 courtyard (divided into three residential units). The villa was<br />

built with top-quality materials, and it features central gas heating, air conditioning, alarm, satellite system, telephone, a well<br />

in the garden, and 10 parking spaces.<br />

Cijena / Price: 9.100.000 Kn /1.300.000 €<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 0(52) 812 515, +385 (0)99 213 3010<br />

www.realestatecroatia.com ID 10377<br />

*<br />

Unesite broj u RealEstateCroatia ID tražilicu i saznajte više informacija / Enter the number in RealEstateCroatia ID search engine and find out more<br />

153


Nekretnine<br />

Rupotine<br />

Prodaje se prizemlje i prva etaža kuće ukupne površine 390 m 2 sa 1000 m 2 okućnice na kojoj se nalazi bazen za djecu.<br />

Kuća je smještena na mirnoj lokaciji okružena zelenilom, a s terasa se pruža prekrasan pogled na Split i okolicu.<br />

The ground floor and the first storey of a 390 m 2 house have been put up for sale. The house is located on a 1000 m 2<br />

courtyard and it features a swimming pool for children. It is situated on a peaceful location with plenty of green surfaces,<br />

while the terraces provide a glorious view over Split and the surrounding area.<br />

154<br />

Cijena / Price: 350.000 €<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)99 190 7433


Nekretnine<br />

Split<br />

Prodaju se stanovi u stambenom objektu na Brdima, na odličnoj lokaciji, samo 500 metara udaljenoj od osnovne<br />

škole, dječjeg vrtića, trgovačkih centara Tommy i Kaufland te autobusne postaje. U izgradnji je 56 stanova u tri ulaza,<br />

katnosti prizemlje, četiri kata i nadgrađe s komfornim dizalom u svakom od ulaza i osiguranim pristupom za invalide.<br />

Kod projektiranja stanova posebna je pažnja posvećena funkcionalnosti stanova, odnosno praćenju želja suvremenih<br />

obitelji. Stanovi su jednosobni, dvosobni i trosobni kvadrature od 37 do 85 m 2 . Odlikuje ih kvalitetna izvedba, prozračnost<br />

te otvoreni pogled s balkona ili terasa.<br />

Apartments are on sale in a residential object at Brda. The location is truly excellent, as they are just 500 metres away<br />

from an elementary school, kindergarten, shopping centres Kaufland and Tommy, and the bus station. Fifty-six apartments<br />

are under construction in three building entrances, and they are spread over the ground floor, four upper floors<br />

and the annex. Each of the building entrances has a comfortable elevator and provides special access for handicapped<br />

people. In the process of apartment projection, special attention was given to their functionality, as the designers<br />

wanted to meet the needs of a modern family. The apartments have one, two or three rooms, while their sizes range<br />

from 37 to 85 m 2 . Their main characteristics are quality performance, plenty of fresh air and an open view from the<br />

balconies and terraces.<br />

Cijena / Price: 2000 € / m 2<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)91 526 5251<br />

155


Nekretnine<br />

Sveti Lovreč<br />

Prodaje se prekrasna novoizgrađena kuća od 120 m 2 , građena u starom istarskom stilu. Kuća je smještena na 600 m 2<br />

uređene okućnice, a posjeduje vanjski i unutrašnji kamin, bazen, sjenicu, mjesta za parkiranje. Iz kuće se pruža prekrasan<br />

pogled na more. U potpunosti je namještena, grijanje je na klimu i glamox radijatore.<br />

A wonderful newly built 120 m 2 house has been put up for sale, and it was built in archaic Istrian style. The house is<br />

located on a maintained 600 m 2 courtyard, and it features an indoor and outdoor fireplace, swimming pool, gazebo,<br />

and parking spaces. The house provides a stunning view over the sea. It is completely furnished, and it has air-conditioned<br />

heating and Glamox radiators.<br />

Cijena / Price: 340.000 €<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)99 320 0001<br />

www.crozilla.com ID 43122<br />

Unesite broj u crozilla ID tražilicu i saznajte više informacija / Enter the number in crozilla ID search engine and find out more<br />

156


Nekretnine<br />

Šibenik<br />

U samom središtu Šibenika, u zgradi zaštićene kulturne baštine izgrađenoj u 12. stoljeću, na trećem katu, prodaje se<br />

preuređeni stan stambene površine 90 m 2 . Stan ima tri spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupaonicu i hodnik.<br />

Godine 2007. stan je potpuno restauriran, te ima nove instalacije i izolaciju. Prigodom renoviranja pazilo se na detalje,<br />

tako da su pojedini zidovi obloženi kamenom, postavljena je kvalitetna keramika i stolarija. Stan ima prekrasan<br />

pogled na more i šibensku katedralu.<br />

In the very centre of Šibenik, on the third floor of a 12th-century building that is part of the protected cultural heritage,<br />

we find a renovated apartment with 90 m 2 of residential surface. The apartment features three bedrooms, living room,<br />

kitchen, bathroom and hallway. It was completely restored in 2007, and it features new installations and isolation.<br />

Details were very carefully handled during the renovation process, so certain walls were paved in stone, and quality<br />

ceramics and joinery was installed. The apartment features a glorious view over the sea and the Šibenik Cathedral.<br />

Cijena / Price: na upit / on inquiry<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)91 222 0976<br />

157


Nekretnine<br />

Tar<br />

Prodaju se stanovi u zgradi od jedne podzemne i tri nadzemne etaže. Podzemna etaža je u manjem dijelu namijenjena<br />

kao spremišni prostor, te u većem dijelu kao skladišni prostor za komercijalne potrebe. Pristup podrumskom skladišnom<br />

prostoru je omogućen rampom na južnoj strani zgrade, dok se u spremišni prostor ulazi komunikacijom unutarnjeg<br />

zajedničkog stubišta. Nadzemni dio se sastoji od prizemlja, prvog i drugog kata. Prizemlje je jednim dijelom iskorišteno za<br />

poslovni prostor komercijalne namjene veličine 108,94 m 2 , dok su u drugom dijelu dvije stambene jedinice, od 69,23 m 2<br />

i 62,15 m 2 . Na prvom katu su stanovi od 69,23, 92,73 i 75,18 m 2 , dok su na drugom katu dva veća stana od 119,59<br />

i 112,28 m 2 . Stanovima na drugom katu je pripojen i dio potkrovlja kao spremišni prostor u koji se ulazi preko otvora<br />

u stropu. Ukupno, zgrada se sastoji od sedam stanova i jednog poslovnog prostora. Svi stanovi imaju bar jednu terasu<br />

orijentiranu prema moru. Zgrada nije opremljena dimno-vodnim kanalima i nema dimnjake.<br />

Apartments are on sale in a building with one subterranean and three aboveground levels. The subterranean level works<br />

as a shed to a smaller extent, but its primary purpose is to serve as storage space for commercial needs. Access to the<br />

basement storage is created by a ramp on the building’s southern end, while the shed is entered through the joint inside<br />

staircase. The aboveground level consists of the ground floor and two upper floors. The ground floor is partly utilized for<br />

a commercial office space with 108,94 m 2 of surface, while the other section features two residential units, with 69,23 m 2<br />

and 62,15 m 2 of surface. The first floor features apartments with sizes of 69,23 m 2 , 92,73 m 2 and 75,18 m 2 , while the<br />

second floor reveals two larger apartments, with 119,59 m 2 and 112,28 m 2 of surface. The second-floor apartments also<br />

feature additional storage space in the form of the loft, which is accessible through the ceiling opening. The building has<br />

an overall number of seven apartments and one office space. All apartments have at least one terrace that overlooks the<br />

sea. The building doesn’t possess smoke passages or chimneys.<br />

Cijena / Price: 1.123.750 Kn / 155.000 €<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)52 433 300, +385 (0)52 433 631, +385 (0)91 452 0170<br />

158


Nekretnine<br />

Umag<br />

Prodaje se 47 komfornih apartmana veličine od 105 m² do 128 m² u luksuznom apartmanskom naselju uz samu obalu<br />

mora. Apartmani su dvosobni, s tim da je svakoj od soba pridružena kupaonica. Osim soba, dnevna soba s kuhinjom<br />

tvrtke Miele i blagovaonicom također je ukusno namještena. Svaki apartman također ima i veliku namještenu terasu s<br />

pogledom na more i talijanske Alpe.<br />

There are 47 comfortable apartments on sale in a luxurious apartment complex right by the sea, and their surfaces vary<br />

from 105 m 2 to 128 m 2 . Each apartment has two bedrooms, and a bathroom comes with each of those rooms. In addition,<br />

Miele’s living room with kitchen and dining room are also furnished in very classy manner. Each apartment also features<br />

a large furnished terrace overlooking the sea and the Italian Alps.<br />

Cijena / Price: 403.000 - 630.000 €<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)52 210 160, +385 (0)98 420 885, +385 (0)98 323 264,<br />

+385 (0)52 433 801, +385 (0)98 411 430<br />

www.realestatecroatia.com<br />

*<br />

Unesite broj u RealEstateCroatia ID tražilicu i saznajte više informacija / Enter the number in RealEstateCroatia ID search engine and find out more<br />

159


Nekretnine<br />

Vižinada<br />

Kod mjesta Vižinada u okolici Poreča, dvadesetak minuta vožnje od mora, na uzvisini s panoramskim pogledom, u istarskom<br />

selu okruženom vinogradima, maslinicima i očuvanom prirodom, uklopila se i ova stotinjak godina stara kuća. Prigodom<br />

adaptacije je do najsitnijih detalja sačuvana tipična istarska arhitektura i elementi gradnje, dok je nenametljivim<br />

intervencijama u prostoru kuća prilagođena modernim potrebama i standardima. Tristotinjak četvornih metara prostora<br />

proteže se na tri etaže, a sastoji se od dva odvojena stambena prostora sa zasebnim ulazima. Na pažljivo uređenoj<br />

okućnici površine 1500 m 2 nalaze se bunar, roštilj i bazen.<br />

At Vižinada in the area of Poreč, a twenty minute ride from the sea, on a hillside contains a panoramic view, in a Istrian<br />

village surrounded with vineyards, olive trees and untouched nature, this about one hundred year old house has fit in.<br />

During adaptation , all of the small details have been kept intact to keep the feel of an old Istrian house with its typical<br />

architecture, while with un-intrusive interventions in the space of the house, has been moderated to meet the needs and<br />

necessities of modern standards. About 300 m 2 of space stretch out onto three stories and is made up of two separate<br />

residential areas with separate entrances. On a carefully cultivated courtyard of a area of 1500 m 2 there is a water well,<br />

barbeque, and pool.<br />

160<br />

Cijena / Price: 600.000 €<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)52 453 393, +385 (0)98 334 427<br />

www.realestatecroatia.com ID 54907<br />

*<br />

Unesite broj u RealEstateCroatia ID tražilicu i saznajte više informacija / Enter the number in RealEstateCroatia ID search engine and find out more


Nekretnine<br />

Zagreb<br />

Prodaje se novi dvoetažni stan s bazenom na prvom katu urbane vile u predjelu Sveti Duh u Zagrebu, ukupnog<br />

prostora 251,86 m 2 , a od toga je za stanovanje 175,96 m 2 . Na prvoj etaži ovog prostranog stana su blagovaonica<br />

i dnevni boravak, kuhinja, tri kupaonice, od kojih jedna ima i saunu, bazenski prostor, dvije sobe, dvije terase i vrt.<br />

Na gornjoj etaži su još dvije spavaće sobe, kupaonica, praonica rublja, garaža i lođa. Opremljen je vrhunskom<br />

opremom, posjeduje bazen, u sobama je hrastov parket velikih dimenzija, ima automatsku kontrolu grijanja/hlađenja,<br />

svjetla i roleta, protuprovalni sustav – 8-zonski alarm u svim prostorijama, videonadzor, kontrola ulaza, metereološka<br />

stanica, audiosustav, internet, a čak je i garaža s grijanjem, vodom i daljinskim otvaranjem vrata. Useljenje se planira<br />

u srpnju 2008.<br />

A new two-storey apartment with a swimming pool is on sale, and it is located on the first floor of an urban villa in Sveti<br />

Duh, Zagreb. The overall surface of the space is 251,86 m 2 , while the living capacity is limited to 175,96 m 2 . The lower<br />

floor of this spacious apartment consists of the dining room, living room, kitchen, three bathrooms, one of which has a<br />

sauna, as well as a swimming-pool space, two rooms, two terraces and a garden. The upper floor reveals two more bedrooms,<br />

bathroom, laundry room, garage and a loggia. It is supremely furnished, possesses a swimming pool, while the<br />

rooms feature grand-sized oak parquet, automatic heating/cooling system, automatically controlled lights and blinders,<br />

an anti-burglary system, 8-zone alarm in every room, video supervision, entrance control, meteorological connection,<br />

audio system and Internet, while even the garage features a heating system, water and remote-controlled door opening.<br />

The moving-in process is planned for July of 2008.<br />

Cijena / Price: 654.836 €<br />

Kontakt telefon / Contact telephone: +385 (0)91 464 0100<br />

www.crozilla.com ID 35648<br />

*<br />

Unesite broj u crozilla ID tražilicu i saznajte više informacija / Enter the number in crozilla ID search engine and find out more<br />

161


Nekretnine<br />

162

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!