19.09.2019 Views

Gevelbouw 04 2019

Platform over gevels, glas & daken

Platform over gevels, glas & daken

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN<br />

Jaargang 16 I nummer 4<br />

augustus - september<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

NEDERLANDSE GEVELBOUWER<br />

NIEUWE LEVERANCIER VOOR AUDI AG<br />

H60-HYBRID VLIESGEVEL<br />

MODULAIR PROFIELSYSTEEM VOOR<br />

AARDBEVINGSBESTENDIGE HOOGBOUWFLAT<br />

FEDERATIE<br />

ALUMINIUM<br />

CONSTRUCTEURS<br />

In samenwerking met:


Frame Amsterdam<br />

Frame Amsterdam, ook wel de ‘Gouden vuurtoren’ genoemd, is een<br />

complex bestaande uit 28 koopappartementen en restaurant Karaat<br />

(500m2). Gebouwd op de kop van de Haparandadam, lees; het<br />

mooiste en verste uitzichtpunt van de Houthaven.<br />

Het gunt de bewoners een prachtig panorama op Amsterdam en het IJ.<br />

Om dit bijzondere feit te behouden was er een zéér specifieke wens: de<br />

zonwering geheel aan het (uit)zicht onttrekken.<br />

In nauwe samenwerking tussen Metaglas en Aluminium Verkoop Zuid<br />

B.V. zijn er Methermo ® XL verticale schuiframen en speciaal ontwikkelde<br />

SolidScreens geïnstalleerd. Hiermee is de wens van de opdrachtgever<br />

volledig ingewilligd.<br />

De ramen en zonwering worden elektronisch aangestuurd en kunnen<br />

gelijktijdig of apart worden bediend, zonder dat dit het uitzicht<br />

belemmerd.<br />

Warmte- en lichtwerend<br />

Blijvend zicht naar buiten<br />

Bespaart tot ± 30% aan energie<br />

Windvast tot 145 km/h<br />

Standaard<br />

XS<br />

XL<br />

Jan des Bouvrie<br />

vele<br />

kastvarianten<br />

mogelijk<br />

smalle<br />

zijgeleiders<br />

uit één deel<br />

tot 6 meter<br />

breed of hoog<br />

uit te voeren<br />

uniek design<br />

Onderdelen I www.avz.nl T +31 499 328 600<br />

Complete producten I www.smitsrolluiken.nl T +31 485 744 200


28 T/M 30 JAN 2020<br />

ROTTERDAM AHOY<br />

Vakbeurs voor ontwerp &<br />

engineering van de gebouwschil<br />

Wat voeg jij toe aan de stad van de toekomst? Voor de architect is het een<br />

constante uitdaging om op zoek te gaan naar oplossingen en nieuwe materialen<br />

in de gebouwenschil voor een oneindig positief effect op het milieu, de<br />

maatschappij, economie en techniek. Modern Utopia, ook wel ‘de stad van de<br />

toekomst’, is dit jaar het centrale thema van GEVEL.<br />

GEVEL werkt deze editie samen met<br />

drie vooraanstaande architectenbureaus;<br />

Heren5, Cepezed en MVRDV die vanuit<br />

hun dagelijkse praktijk invulling geven aan<br />

het thema Modern Utopia. De volgende<br />

actuele ontwikkelingen komen daarbij<br />

zeker aan bod: circulair ontwerpen en<br />

bouwen, prefabricage en robotisering,<br />

biodiversiteit, biobased bouwen, gebruik<br />

van daglicht en zonne-energie, integrale<br />

processen en BIM, het gebruik van nieuwe<br />

technologie en data bij het ontwerp,<br />

bouwen en onderhoud van gevels en daken.<br />

waarde toevoegen aan een duurzame<br />

gebouwschil? Welke slimme technologie<br />

pas jij toe om bouwprocessen ingrijpend<br />

te beïnvloeden? GEVEL is hét podium om<br />

jouw expertise te delen met architecten,<br />

adviseurs, opdrachtgevers en bouwers.<br />

Toon je producten en presenteer je<br />

projecten aan dit geïnteresseerde en<br />

betrokken publiek.<br />

Neem deel aan GEVEL 2020<br />

Hoe? Kijk voor meer informatie op<br />

gevel-online.nl of bel +31(0)30 295 2999<br />

Maar wat is volgens jou eigenlijk de<br />

architectuur van de toekomst? Met<br />

welk innovatief materiaal kan jij<br />

GEVEL-ONLINE.NL<br />

Organisatie:


DucoSun Cubic<br />

Architecturale zonwering<br />

DUCO AT WORK<br />

Xwift, Nazareth (BE)<br />

Het DucoSun Cubic zonweringsysteem staat in voor een optimaal<br />

evenwicht tussen maximaal daglicht en minimale zonnehitte.<br />

Het is verkrijgbaar met vaste of met elektrisch verstelbare<br />

lamellen. De rechthoekige vorm van de ‘Cubic’ lamellen zorgt<br />

voor een bijzonder strak design.<br />

We inspire at www.duco.eu


Voorwoord<br />

Stikstof<br />

De bouwsector is in de ban van de stikstofuitspraak van de Raad van State. Een onduidelijk stikstofbeleid<br />

vanuit Den Haag leidt tot het stilleggen van steeds meer bouwprojecten. Veel meer projecten dan in eerste<br />

instantie gedacht komen mogelijk in de problemen: de tellers staat nu al op 18.000 bouwprojecten die<br />

mogelijk op de tocht komen te staan.<br />

In navolging van het Europese Hof van Justitie concludeerde de hoogste bestuursrechter van ons land<br />

begin deze zomer dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet voldoet aan de Europese regels. In<br />

dat programma was vastgelegd dat een project stikstof mocht uitstoten, ook in de buurt van specifiek<br />

beschermde natuurgebieden, zolang de belofte maar werd gedaan dat de uitstoot in de toekomst zou<br />

worden gecompenseerd. Dat is dus niet meer voldoende. Met andere woorden, het PAS kan door de<br />

papierversnipperaar. Gevolg: een groot aantal bouwprojecten staat op losse schroeven.<br />

Stikstof zorgt voor grote problemen in de natuur en tast ook de gezondheid van mensen aan. Het stikstofprobleem<br />

wordt vooral veroorzaakt door de industrie, landbouw, weg- en vliegverkeer. Het gevolg is<br />

dat stikstofhoudende stoffen op de grond en in het grondwater terechtkomen. Aangezien ons land zo<br />

vol is gebouwd, leidt dat al snel tot aantasting van de biodiversiteit in kwetsbare natuurgebieden. Als de<br />

stikstofuitstoot naar landoppervlak wordt gemeten, staat Nederland hoog op de internationale lijst van<br />

‘vervuilende’ landen.<br />

Er zijn wel mogelijkheden om de gevolgen van de stikstofuitspraak te beperken. Zo kan tijdens de bouw<br />

worden gezorgd dat de stikstofuitstoot wordt verlaagd, bijvoorbeeld door de inzet van elektrisch materieel<br />

op en rond de bouw. Hoewel ook vele woningbouwprojecten zijn geraakt, pleiten diverse partijen in de<br />

Tweede Kamer ervoor om de woningbouw vrij te stellen van de stikstofregels. Het terugdringen van de<br />

stikstofuitstoot moet vooral worden opgebracht door de landbouw en het verkeer, de grootste vervuilers.<br />

Neemt niet weg dat volgens de eerste voorzichtige berekeningen de bouwsector de komende vijf jaar 14<br />

miljard euro omzet misloopt als gevolg van de problematiek. De komende tijd zal de bouwsector dus nog<br />

wel in de ban zijn van de stikstofuitspraak.<br />

Roel van Gils


Platform over gevels en daken<br />

Jaargang 16 | nummer 4<br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN 1572-1310<br />

Uitgever<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

6002 ED Weert<br />

Postbus 249<br />

6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

Vestiging België<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

Postbus 85<br />

B-3900 Pelt<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

Eindredactie<br />

Roel van Gils<br />

Redactie<br />

Roel van Gils, Carline Klijn-van Best,<br />

Susan Peek<br />

10<br />

39<br />

14<br />

40<br />

Bladmanager<br />

Dirk Mulder<br />

d.mulder@louwersmediagroep.nl<br />

Secretariaat<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

Advertenties<br />

www.wetransfer.com<br />

o.v.v. naam en project<br />

traffic@louwersmediagroep.nl<br />

Abonnementsprijs<br />

Nederland: € 63,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW<br />

ABN AMRO<br />

IBAN nr. NL78ABNA<strong>04</strong>90282067<br />

BIC ABNANL2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Gevelbouw</strong><br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing<br />

naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de<br />

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van<br />

op zegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

auto matisch met een jaar verlengd.<br />

Doelgroep<br />

GEVELBOUW is een onafhankelijk vakblad<br />

voor de bouw en is bestemd voor architecten,<br />

ingenieursbureaus, aannemers, opdrachtgevers,<br />

brancheorganisaties, gevelbouwers en toeleveranciers,<br />

(bouw)functionarissen in overheids- en<br />

semi-overheidsinstellingen en verwante organisaties.<br />

De VMRG is inhoudelijk verantwoordelijk<br />

voor haar eigen pagina’s.<br />

Vormgeving/Art Direction<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

In samenwerking met:<br />

Drukwerk:<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of ver menig vuldigd zonder<br />

uitdruk kelijke toestemming van de uitgever en zon der bronvermelding.<br />

Hoewel dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld<br />

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid<br />

of volledig heid van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen enkele<br />

aansprake lijkheid voor schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van<br />

hande lingen en/of beslis singen die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

Modulair profielsysteem voor aardbevingsbestendige hoogbouwflat 8<br />

Oog voor detail 10<br />

VMRG 13<br />

Column Hans Zwaanenburg , directeur VMRG 13<br />

Gevels als kunstwerken 14<br />

CE-markering voor brand- en/of rookwerende ramen en deuren 18<br />

Twee Londense woontorens met Nederlandse gevelexpertise 20<br />

Meesterstuk mr. Bettina Hertstein 23<br />

Aandacht voor gevelbouwer bij opschuiven project 24<br />

Visitekaartjes 26<br />

The Tube: Ronde vormen in staal, glas en aluminium 28<br />

Nieuwe e-learning module VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen 31<br />

Circular Inspirations 32<br />

Dubbelzijdige tapes voor de bouwsector 35<br />

Draaikiepramen van grote omvang kunnen na test in<br />

Duitsland windkracht twaalf aan 36<br />

Strakke look en feilloze afwerking met aluminium gevelbekleding 39<br />

Klantspecifieke en hout gesublimeerde aluminium profielen 40<br />

Toren van twaalf bouwlagen vraagt om strenge<br />

water- en luchtdichtheidseisen 45<br />

Innovaties in schuifdeur automaten 48<br />

H60-hybrid vliesgevel: een nieuwe wereld voor de architect! 52<br />

Aluminium wekt gevels tot leven.<br />

Voor renovatie en nieuwbouw, van traditioneel tot modern 58


CONSTRUCTEURS<br />

Jaargang 16 I nummer 4<br />

augustus - september<br />

In samenwerking met:<br />

Inhoud<br />

nummer 4<br />

48<br />

58<br />

98<br />

1<strong>04</strong><br />

106<br />

Modulariteit van aluminium open geveloplossingen<br />

biedt enorme creatieve vrijheid 60<br />

Architecturale zonwering creëert boeiend tafereel<br />

in prestigieus bedrijfsgebouw 62<br />

FAC verkent architecturaal Antwerpen per fiets 64<br />

Huisdeursysteem van uitzonderlijke kwaliteit<br />

en met een unieke uitrusting 68<br />

Kennissessie Bouwkundige Brandveiligheid zeer geslaagd 70<br />

Productnieuws 72<br />

In de spotlights 80<br />

Meer dan één reden om te feesten 82<br />

Residentiële aanblik voor veelzijdig totaalproject 83<br />

Gevelpanelen met minimale dikte en enorm hoge<br />

isolatiewaarde uitermate geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie 84<br />

Structureel hechten en verlijmen met vertrouwen 86<br />

Modulair dorpelsysteem voor kunststof en aluminium kozijnen 89<br />

Esthetisch gebouwdesign perfect gecombineerd met<br />

functionaliteit én duurzaamheid 90<br />

Totaal Gevelmanagement 92<br />

Isoleren zonder koudebruggen voor geventileerde gevels 94<br />

De gevel als uithangbord 96<br />

Enorm anodisatieproject 98<br />

Vernieuwde spouwisolatie vermindert koudebruggen 100<br />

Totaalpartner voor Signing 102<br />

Nederlandse gevelbouwer nieuwe leverancier voor Audi AG 1<strong>04</strong><br />

Gezichtsbepalende elementen in dè nieuwe buurt van Amsterdam 106<br />

Gevelpartners 109<br />

Jaargang 16 nummer 4 <strong>2019</strong><br />

Coverfoto:<br />

Duindoornflat in<br />

Groningen, Intal<br />

Beeld: Sebastiaan<br />

Rozendaal<br />

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

NEDERLANDSE GEVELBOUWER<br />

NIEUWE LEVERANCIER VOOR AUDI AG<br />

FASSADA H60-HYBRID VLIESGEVEL:<br />

EEN NIEUWE WERELD VOOR DE ARCHITECT!<br />

MODULAIR PROFIELSYSTEEM VOOR<br />

AARDBEVINGSBESTENDIGE HOOGBOUWFLAT<br />

FEDERATIE<br />

ALUMINIUM<br />

Blijf gratis en eenvoudig<br />

op de hoogte van het<br />

laatste nieuws. Volg<br />

ons op social media en<br />

meld je aan voor onze<br />

nieuwsbrief!<br />

gevelbouw.info


Tekst: Susan Peek | Beeld: Sebastiaan Rozendaal<br />

Modulair profielsysteem<br />

voor aardbevingsbestendige<br />

HOOGBOUWFLAT<br />

Het bouwen binnen Nederland is onomkeerbaar<br />

aan het veranderen. Dat vraagt om nieuwe bouwmethoden.<br />

In een redelijk traditionele sector, zien<br />

we dat dit soort veranderingen noodzakelijk zijn<br />

om de procesbeheersing, de bouwkosten<br />

en de doorlooptijd te<br />

optimaliseren. Dé bouwpartner<br />

bij uitstek voor aluminium<br />

kozijnen en vliesgevels, is Intal.<br />

Van ontwerp tot extrusie en van productie<br />

tot montage: Intal voert het volledige productieproces<br />

in eigen beheer. Ze biedt daarmee<br />

niet alleen de gewenste hoge kwaliteit,<br />

maar ook de snelheid en betrouwbaarheid<br />

die zorgt voor een optimaal werkproces.<br />

Steigerloos bouwen<br />

Door de ontwikkelingen in de samenleving en<br />

nieuwe technologische mogelijkheden veranderen<br />

de vraagstukken voor onze sector.<br />

Intal zet graag haar expertise in om als partner<br />

het meest passende antwoord te vinden. Johan<br />

Andringa van Intal: “Een toonbeeld van de manier van<br />

werken die in opkomst is, maar waar wij als Intal al veel<br />

langer mee bezig zijn, is steigerloos bouwen. Vooral binnenstedelijk<br />

en bij beperkte ruimte neemt de vraag naar modulair bouwen<br />

toe en daar is dit een afgeleide van. Door onze IT77-kozijnen zoveel<br />

mogelijk prefab aan te leveren, is er veel minder kans op faalkosten<br />

doordat de aansluitingen beproefd zijn en tot een minimum beperkt.<br />

Bovendien wordt het product optimaal verwerkt en is de doorlooptijd<br />

op de bouw aanzienlijk korter, wat ook gunstig is als je kijkt naar<br />

eventuele overlast voor omwonenden. Het zorgt<br />

beslist voor een betere beheersing van je proces!”<br />

Duindoornflat Groningen<br />

“Een perfect voorbeeld van een fantastische<br />

opwaardering van de bestaande woningvoorraad,<br />

is de Duindoornflat in Groningen,” vervolgt<br />

Andringa. Van een bestaande bouwflat, niet<br />

meer van deze tijd, is in opdracht van<br />

Woningcorporatie Lefier een nieuwe<br />

woonlocatie gerealiseerd. Zonder sloop<br />

van het casco en met optimaal gebruik<br />

van bestaande materialen die voorhanden<br />

waren. De flat moest uitgebreid<br />

worden om te voldoen aan de hedendaagse<br />

wensen van haar bewoners<br />

en ook nog eens aardbevingsbestendig<br />

en gasloos zijn. “Combineer dat met de<br />

relatief weinig bouwplaatsruimte en je weet<br />

Het Intal IT77-profiel, binnendraaiend en met dubbele beglazing,<br />

zoals deze is toegepast in de Duindoornflat in Groningen.<br />

Een uniek gevelbeeld is ontstaan doordat elke woonunit een eigen gezandstraalde ruit heeft waarin een afbeelding met het huisnummer is verwerkt. Ook in het donker<br />

geeft dat een mooi effect.<br />

8<br />

GEVELBOUW.INFO


De Duindoornflat in Groningen waar het modulair profielsysteem van Intal is toegepast.<br />

dat je inventief te werk moet gaan. Qua engineering zijn wij vroegtijdig<br />

ingestapt. Met vaste partner en aannemer Van Wijnen is er altijd een<br />

uitstekende samenwerking. We hebben onze expertise ingezet door<br />

mee te denken over de juiste aansluitingen en over hoe de gevelelementen<br />

het beste en eenvoudig gemonteerd konden worden. Ook<br />

over het transport denk je dan na. Een heel scala aan aspecten die<br />

komen kijken bij een net iets andere manier van bouwen. Leuk om<br />

te vermelden is dat door een goede procesbeheersing en het aanleveren<br />

van prefab gevelelementen in de juiste volgorde, er voor de<br />

architect (AAS architecten) nog tijd was om samen met Intal een<br />

uniek gevelbeeld te creëren. Elke woonunit heeft een eigen gezandstraalde<br />

ruit waarin een afbeelding met het huisnummer is verwerkt.”<br />

Eigen systeem<br />

“We zijn dan misschien een relatief jong bedrijf, maar we profileren<br />

ons constant op een eigen en eigenwijze manier. Dat lukt alleen<br />

maar als je een open cultuur en structuur hebt, zowel intern als<br />

extern. Het voeren van het eigen profielsysteem Intaltherm is hier een<br />

goed voorbeeld van. Daarnaast voeren we onze werkzaamheden<br />

volledig in een 3D BIM-omgeving uit, waarmee we die complete en<br />

wenselijke partner binnen een grootschalig project zijn.” Andringa is<br />

er van overtuigd dat er nog veel meer mogelijk is binnen Nederland:<br />

“Als we maar blijven doorontwikkelen en focussen op relatief nieuwe<br />

manieren van bouwen waar voor alle partijen veel voordeel te behalen<br />

'Andere manier van bouwen:<br />

duurzamer, bewuster en<br />

kortere bouwtijd'<br />

valt. Dat de aanpak van Intal succesvol is, blijkt wel uit het feit dat dit<br />

project nog een vervolg krijgt. Ook voor de Esdoornflat hebben wij de<br />

opdracht van Van Wijnen ontvangen waar wij als systeemleverancier<br />

opnieuw onze jarenlange ervaring op het gebied van prefab en<br />

modulair bouwen kunnen inzetten.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

9


Utrecht | Nieuwbouw Oogkliniek Eyescan<br />

Om de gevel wat sjeu mee te geven, ondanks zijn<br />

gesloten karakter, is een horizontale geleding bereikt<br />

met Kingspan-gevelpanelen in wisselende hoogten.<br />

10<br />

GEVELBOUW.INFO


Utrecht | Nieuwbouw Oogkliniek Eyescan<br />

Tekst: Roel van Gils Beeld: Kingspan<br />

OOG VOOR DETAIL<br />

Eyescan opent medio oktober de deuren van zijn nieuwe state-ofthe-art<br />

oogheelkundig centrum in Utrecht. Uniek aan het 4.000 m 2<br />

grote pand is dat aan de gevel niet is af te lezen wat er zich binnen<br />

afspeelt. Een uitdrukkelijke wens van de opdrachtgever en door Architectenburo<br />

Guido Bakker op een speelse wijze vertaalt met gevelpanelen<br />

in wisselende hoogten en specifieke detaillering. Een gesprek<br />

met zowel de architect als de gevelbouwer.<br />

De nieuwe oogkliniek bestaat uit twee<br />

gesloten bouwvolumes met elkaar verbonden<br />

via een glazen atrium waarin<br />

de entree is ondergebracht. “Anders<br />

dan gebruikelijk was voor dit project<br />

daglichttoetreding via de gevel van ondergeschikt<br />

belang,” begint projectarchitect<br />

Hoeshmand Mahmoed. “Sterker<br />

nog, de spreekkamers en OK’s zijn<br />

gebaat bij zo weinig mogelijk daglicht.<br />

Dat heeft geresulteerd in een vrij gesloten<br />

gevel voor beide bouwvolumes.<br />

Om de gevel toch wat sjeu mee te geven,<br />

ondanks zijn gesloten karakter,<br />

hebben we een horizontale geleding<br />

bedacht ingevuld met Kingspan-gevelpanelen<br />

in wisselende hoogten.”<br />

Chique compositie<br />

De Kingspan-elementen zijn op een<br />

speelse manier op elkaar ‘gestapeld’ in<br />

afwisselende breedtes van 60, 90 en 100<br />

'Anders dan gebruikelijk<br />

was voor dit project<br />

daglichttoetreding via de gevel<br />

van ondergeschikt belang'<br />

centimeter. “Op die manier weten we<br />

de leesbaarheid van de achterliggende<br />

verdiepingen te doorbreken,” zegt Mahmoed.<br />

“De gevel vertelt een ander verhaal<br />

dan de ruimtes daarachter. Alleen<br />

de wachtkamers zijn van buitenaf te<br />

herkennen door de grote ‘schietgaten’<br />

in de gevel die zorgen voor daglicht<br />

in de wachtkamers. Overigens zijn de<br />

Kingspan-panelen niet rechtstreeks op<br />

elkaar gestapeld. Tussen de panelen<br />

in bevindt zich telkens een lekdorpel<br />

uitgevoerd in aluminium zetwerk in<br />

de kleur goud. De gevelpanelen zijn<br />

uitgevoerd in de kleur Kingspan Van<br />

Dyke Brown (RAL 8014). Samen met de<br />

goudkleurige lekdorpels en de schuine<br />

facetten rondom de kozijnen, eveneens<br />

in goud uitgevoerd, bezorgen ze het<br />

pand een uitermate chique uitstraling.”<br />

Primeur<br />

De specifieke gevelopbouw en detaillering<br />

van de panelen met telkens een<br />

lekdorpel ertussen, vroeg in de uitvoering<br />

de nodige aandacht. “Het is met<br />

recht een bijzonder detail en bij mijn<br />

weten het eerste project dat op deze<br />

manier wordt uitgevoerd,” zegt Marcel<br />

Kampert van Hardeman Isolatie, verantwoordelijk<br />

voor de montage van de<br />

gevel. “We hebben in het voortraject<br />

de maatvoering en details samen met<br />

hoofaannemer J.G. Timmer goed op elkaar<br />

afgestemd om tijdens de uitvoering<br />

niet voor verrassingen te komen staan<br />

en bovenal om het beoogde lijnenspel te<br />

realiseren. Ook is er een speciale methodiek<br />

ontwikkeld om het paneel, inclusief<br />

lekdorpel, in één werkgang te monteren.<br />

Vanwege de specifieke detaillering en de<br />

hoogte van het gebouw (18 meter) zijn<br />

we twintig weken bezig geweest met de<br />

montage, aanzienlijk langer dan gebruikelijk,<br />

maar inherent aan het ontwerp.”<br />

De nieuwe oogkliniek bestaat uit twee gesloten bouwvolumes met elkaar verbonden via een glazen atrium<br />

waarin de entree is ondergebracht.<br />

“Complimenten aan Hardeman Isolatie<br />

voor de zorgvuldige uitvoering,” zegt<br />

Mahmoed. “De ritmiek van het horizontale<br />

lijnenspel komt ook terug in de<br />

vliesgevel van het atrium, alleen dan<br />

verticaal gepositioneerd.” Het eindresultaat<br />

is een lust voor het oog. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

11


Model Type A<br />

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.ALINEL.BE<br />

T.: +32 (0)9.250 03 06 | info@alinel.be<br />

Industriezone 14/106, B9031 Drongen<br />

12 GEVELBOUW.INFO


Hans Zwaanenburg,<br />

directeur VMRG.<br />

Al drie jaar op een rij wordt in de bouwsector omzetgroei en winstgroei bereikt. Er wordt meer gebouwd,<br />

maar de bouw heeft ook te maken met stijgende bouwkosten en duurdere inhuur van personeel.<br />

Voor de komende jaren zet die groei door, zo is de verwachting, want er wordt nog altijd te weinig<br />

gebouwd om aan de bouwvraag te kunnen voldoen. Dat geldt voor woningbouw, maar ook voor de<br />

utiliteitsbouw.<br />

column<br />

De groei van de Nederlandse economie blijft, maar<br />

zal in de komende drie jaar schommelen rond 1,5%<br />

groei, zo voorspelt De Nederlandse Bank, waarbij de<br />

werkloosheid op een zeer laag niveau blijft. Voor de<br />

totale bouwproductie wordt volgens het EIB een doorgroei<br />

voorzien van 4,5% in 2020. Binnen de utiliteitsbouw<br />

blijft de nieuwbouwproductie onder invloed<br />

van een solide economische groei met 7% stevig toenemen.<br />

Ook het herstel en de verbouw van utiliteitsgebouwen<br />

blijft groeien, mede onder invloed van het<br />

verplichte C-label voor kantoren. Met een groei van<br />

4% loopt dit in de pas met de totale bouwproductie.<br />

Het onderhoud van utiliteitsgebouwen groeit in 2020<br />

met 1%, zo is de verwachting van het EIB.<br />

Dit alles leidt ertoe dat bij ongewijzigd beleid in het<br />

bouwproces niet alleen stagnaties blijven bestaan en<br />

capaciteitsproblemen blijven optreden, maar heeft<br />

ook tot gevolg dat projecten worden uitgesteld en/of<br />

tijdens de productie doorschuiven. In dit nummer <strong>Gevelbouw</strong><br />

leest u daar meer over.<br />

Bedrijven in de bouwsector hebben de wind in de zeilen.<br />

Een mooi moment volgens MKB Nederland om<br />

in te zetten op investeren. Niet alleen voor verdere<br />

groei, maar ook om efficiënter en slimmer te werken.<br />

De bouwsector staat immers voor grote uitdagingen,<br />

waaronder de verduurzaming van de huidige woningvoorraad<br />

en utiliteitsbouw. Begrijpelijk wanneer we<br />

ons realiseren dat de gebouwde omgeving verantwoordelijk<br />

is voor ongeveer 40% van de CO 2<br />

uitstoot.<br />

Investeren in technologie kan bijdragen aan een<br />

betere kostenefficiëntie. Het terugbrengen van faalkosten<br />

staat bij menig bouwbedrijf meestal niet bovenaan<br />

de prioriteitenlijst. Er zijn immers voldoende<br />

opdrachten, zo lijkt de gedachte. Maar zodra het aantal<br />

opdrachten terugvalt, zal dat direct impact hebben<br />

op de winstmarge. Automatisering en scholing<br />

kunnen daarbij helpen en oplossingen bieden in het<br />

reduceren van de werkdruk. Door efficiënter werken,<br />

kan het tekort aan personeel beter worden opgevangen<br />

en door werkprocessen te automatiseren, kan het<br />

beschikbare personeel veelal beter worden ingezet.<br />

Blended learning en/of E-learning trajecten worden<br />

daartoe steeds meer ingezet. Meer daarover leest u in<br />

dit nummer <strong>Gevelbouw</strong>.<br />

Ook over CE-markering voor brand- en/of rookwerende<br />

ramen en deuren informeren wij u graag in dit<br />

nummer van <strong>Gevelbouw</strong>. Want 1 november <strong>2019</strong>, de<br />

einddatum van de overgangsperiode van EN 16034,<br />

komt steeds dichterbij. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

13


Tekst: Roel van Gils Beeld: Aluverre <strong>Gevelbouw</strong>, Bart van Hoek<br />

Gevels als<br />

kunstwerken<br />

De Amsterdamse Houthavens aan het IJ vormen het decor voor<br />

een unieke architectonische drie-eenheid: de PVH Campus. Een<br />

samenspel van drie gebouwen aan de Danzigerkade (DK) met<br />

elk een geheel eigen architectuur. Het Porcellis gebouw (DK 165)<br />

aan de kop van het IJ werd als eerste opgeleverd. Nieuw zijn de<br />

gebouwen DK 85 en DK 125 die de PVH Campus completeren.<br />

Twee gebouwen met een unieke uitstraling waarbij de gevels tot<br />

ware kunstwerken zijn verheven.<br />

14 GEVELBOUW.INFO


‘De engineeringsafdelingen<br />

hebben<br />

een knap stukje<br />

vakwerk geleverd<br />

en de constructie<br />

van de gevels<br />

en gevelbanden<br />

heel gedetailleerd<br />

uitgewerkt’<br />

Enkele jaren geleden al nam PVH Europe,<br />

een modehuis met onder meer de<br />

merken Calvin Klein en Tommy Hilfiger,<br />

zijn intrek in het nieuwe Porcellis gebouw<br />

op de kop van de Danzigerkade.<br />

Voor het ontwerp van het kantoorgebouw<br />

heeft MVSA architects zich laten<br />

inspireren door de cruiseschepen en<br />

zeiljachten die voorbijvaren over het IJ.<br />

“Ook DK 85 en DK 125 hebben een sterk<br />

maritiem karakter,” vertelt Nicole Smit<br />

van Aluverre <strong>Gevelbouw</strong>, samen met<br />

Aldowa verantwoordelijk voor de gevels<br />

van de drie gebouwen. Voor de realisatie<br />

van de twee nieuwe gebouwen heeft<br />

projectontwikkelaar Heren 2 zich met<br />

dezelfde partijen omringd als destijds<br />

voor Porcellis. “Het recept voor een succesvol<br />

eindresultaat,” benadrukt Smit.<br />

Golven over het IJ<br />

De vorm van de gevels van gebouw DK<br />

85 refereren aan de golven over het IJ.<br />

“Om dat beeld te bewerkstelligen, hebben<br />

we gekozen voor een Schüco FWS<br />

50-vliesgevel met vrij smalle raampartijen<br />

en verhoogde deklijsten in verschillende<br />

afmetingen,” legt Smit uit. “In<br />

samenwerking met Schüco hebben we<br />

zelfs een nieuw profiel ontwikkeld. Aan<br />

elke gevelzijde is geen deklijst hetzelfde<br />

uitgevoerd. Voor het kunnen realiseren<br />

van de 5.500 m 2 grote vliesgevel met<br />

afwijkende deklijsten is veel aandacht<br />

besteed in de engineeringsfase. Niet alleen<br />

technisch was dit een mooie uit-<br />

Danzigerkade 125.<br />

daging maar ook productie, transport<br />

en montage moest uiterst nauwkeurig<br />

gebeuren om de golfbeweging tot zijn<br />

recht te laten komen.” Datzelfde geldt<br />

eigenlijk voor de erkers die voorzien zijn<br />

van ronde beglazing met als kers op de<br />

taart een gebogen ruit van ruim 1.200<br />

kilogram in een radius van 2,90 meter.<br />

Smit: “Onze vaste glasleverancier Van<br />

Noordenne heeft deze ruit elders in Europa<br />

laten maken. Slechts één fabriek<br />

in Europa had namelijk de beschikking<br />

over een oven van deze grootte.”<br />

De kracht van samenwerken<br />

De erkers en uitbouwen van gebouw DK<br />

85 zijn door Aldowa bekleed met een<br />

aluminium beplating. “Het was allemaal<br />

maatwerk, uitgewerkt in 3D,” zegt Richard<br />

Sliep van Aldowa. “In totaal betrof<br />

het alles bij elkaar zo’n 1.545 m 2 aan gevelpanelen.<br />

Daarnaast hebben we voor<br />

zo’n 320 m 2 aan aluminium plafonds<br />

gerealiseerd zowel bij de hoofdentree<br />

als aan de achterzijde. Ook de gevelpanelen<br />

aan het auditorium hebben we<br />

gerealiseerd (350 m 2 ), evenals de glazen<br />

balustrades op de balkons.” Ook Sliep benadrukt<br />

dat de optimale samenwerking<br />

tussen Aluverre <strong>Gevelbouw</strong>, Aldowa en<br />

aannemer Herenbouw in dit project zijn<br />

vruchten heeft afgeworpen. “Alles passend<br />

krijgen vanuit het 3D-model vraagt<br />

om precisiewerk en betrokkenheid van<br />

alle partijen. Doordat we vooraf alle<br />

details en toleranties goed met elkaar<br />

hebben afgestemd, verliep de montage<br />

eigenlijk heel soepel.” ›<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

15


“De vorm van de gevels van<br />

gebouw DK 85 refereren aan<br />

de golven over het IJ, terwijl<br />

de voorgevel van DK 125 doet<br />

denken aan een waterval”<br />

16 GEVELBOUW.INFO


Bouwinfo<br />

DANZIGERKADE 85-125<br />

HOUTHAVENS, AMSTERDAM<br />

PROJECTONTWIKKELAAR<br />

Heren 2<br />

AANNEMER<br />

Herenbouw<br />

ARCHITECT<br />

MVSA Architects; Ronno Stegeman<br />

GEVELBOUWER<br />

Aluverre <strong>Gevelbouw</strong><br />

LEVERANCIER PANELEN<br />

Aldowa<br />

SYSTEEMLEVERANCIER<br />

Schüco Nederland<br />

Danzigerkade 85.<br />

Smit vult aan: “De mock-up diende niet<br />

alleen om de technische details te testen,<br />

maar ook om het montageproces te<br />

doorlopen.”<br />

Meerkleurige gevelbanden<br />

Bij DK 125 is de uitvoering van het exclusieve<br />

ontwerp net zo'n grote uitdaging<br />

geweest als bij DK 85. Het maritieme karakter<br />

van DK 125 uit zich in een voorgevel<br />

die doet denken aan een waterval.<br />

“De meerkleurige gevelbanden verlopen<br />

met tientallen verschillende radii vloeiend<br />

in elkaar over,” schetst Sliep. “Iedere<br />

verdieping, iedere kleur is geheel uniek.<br />

We hebben voor de voorgevel meer dan<br />

500 verschillende panelen geproduceerd,<br />

waarbij een gemiddeld paneel<br />

bestaat uit acht componenten die in<br />

onze werkplaats aan elkaar gelast zijn.<br />

Een arbeidsintensief proces, ook qua<br />

afstemming met onze partners.” Smit<br />

kan dat beamen en zegt: “De engineeringsafdelingen<br />

hebben een knap stukje<br />

vakwerk geleverd en de constructie van<br />

de gevels en gevelbanden heel gedetailleerd<br />

uitgewerkt, waarbij regelmatig afstemming<br />

plaatsvond tussen Aldowa en<br />

Aluverre <strong>Gevelbouw</strong>. Een precisieklus.<br />

Ook als het gaat om de gebogen profielen<br />

van de Schüco FWS 50-vliesgevels<br />

en de 77 gebogen ruiten. De architect<br />

had een duidelijke visie voor ogen die<br />

we gezamenlijk hebben kunnen verwezenlijken.”<br />

Vertanding<br />

Gebouw DK 125 is iets kleiner van formaat<br />

dan DK 85 en telt 2.400 m 2 aan<br />

vliesgevel, 3.125 m 2 aan meerkleurige gevelbanden<br />

en 625 m 2 aan gevelcassettes.<br />

“Aan de voorgevel hangen de gevelbanden<br />

aan een staalconstructie waarbij de<br />

koudebrug wordt onderbroken. De constructie<br />

start met een IPE 300 profiel en<br />

loopt verder naar buiten over naar een<br />

IPE 160 profiel. De vertanding van de luifel<br />

verschilt per kleur en diepte. De hele<br />

luifel aan de voorgevel is paneel voor paneel<br />

opgebouwd op locatie. Ook weer een<br />

arbeidsintensieve klus, maar het eindresultaat<br />

is wel heel indrukwekkend,” concludeert<br />

Richard Sliep met gepaste trots.<br />

De drie gebouwen – DK 165, DK 85 en DK<br />

125 – zijn met elkaar verbonden door<br />

middel van loopbruggen. Bij de nieuwe<br />

gebouwen is de loopbrug direct in het<br />

werk gemaakt. “Voor de loopbrug die<br />

aansluit op DK 165 hebben we een deel<br />

van de bestaande gevel gedemonteerd<br />

om de vliesgevel van de loopbrug naadloos<br />

te kunnen ‘aanhechten’,” zegt Smit.<br />

Beide loopbruggen zijn zeer transparant<br />

uitgevoerd zodat ze nauwelijks opvallen<br />

tussen de gebouwen. Nicole Smit<br />

tot besluit: “De nauwe samenwerking<br />

tussen alle betrokken partijen en leveranciers,<br />

vanaf de ontwerpfase tot aan<br />

de oplevering, heeft de PVH Campus tot<br />

een succes gemaakt met gevels als ware<br />

kunstwerken.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

17


De markt komt in beweging en certificatietrajecten zijn gestart<br />

CE-markering voor brand- en/of<br />

rookwerende ramen en deuren<br />

1 november <strong>2019</strong>, de einddatum van de overgangsperiode van EN 16034, komt steeds dichterbij. Dat is duidelijk te<br />

merken aan de beweging in de markt. Daar waar begin <strong>2019</strong> de markt nog een afwachtende houding had, merkt<br />

SKG-IKOB als certificatie-instelling en Notified Body voor deze norm, dat marktpartijen nu het initiatief nemen om<br />

het certificatietraject op te starten. Diverse bedrijven grijpen dit aan om ook de certificering voor de productie van<br />

vluchtdeuren conform EN 14351-1 te organiseren.<br />

produceerd wordt. Diverse systeemhuizen kiezen ervoor om de<br />

beproevingsresultaten, de productspecificaties, de toegestane<br />

afwijkingen en voorwaarden te bundelen in een SKG-IKOB attest.<br />

Hierdoor kunnen de resultaten volledig en overzichtelijk<br />

gecommuniceerd worden aan de producenten.<br />

Tevens zijn in EN 16034 de eisen opgenomen die aan de productie<br />

en het kwaliteitssysteem van de producent van gevelelementen<br />

worden gesteld. Dit houdt in dat er een kwaliteitssysteem<br />

moet zijn waarmee geborgd wordt dat de gevelelementen<br />

altijd op gelijke wijze geproduceerd worden.<br />

De manier van produceren blijkt uit SKG-IKOB attesten danwel<br />

uit rapportages van de beproevingen. Het gehele kwaliteitssysteem<br />

wordt ook wel de 'factory production control' (afgekort<br />

‘FPC’) genoemd en bestaat uit procedures, interne controles en<br />

beoordelingen. De FPC moet gecertificeerd worden door een Notified<br />

Body zoals SKG-IKOB. Vervolgens is het toegestaan om de<br />

prestaties van de producten die u op de markt brengt te vermelden<br />

in een CE-markering en op een prestatieverklaring (DoP). ❚<br />

Voor welke producten?<br />

EN 16034 beschrijft de eisen ten behoeve van het voeren van<br />

CE-markering en het afgeven van prestatieverklaringen (DoP’s)<br />

voor brand- en/of rookwerende ramen en deuren. De norm is<br />

materiaal onafhankelijk en is van toepassing op alle brandwerende<br />

en/of rookwerende producten die bedoeld zijn om toegepast<br />

te worden in brand- en/of rookcompartimentering en/<br />

of vluchtroutes in buitengevels. Doordat deze scope behoorlijk<br />

breed is, worden in de norm voorbeelden genoemd van producten<br />

die onder deze norm vallen, zoals: ramen, deuren en<br />

luiken, industrie- en garagedeuren, rolluiken en rolschermen.<br />

De eisen van EN 16034<br />

In de EN 16034 staan de normen beschreven waarmee de prestaties<br />

van de producten of systemen bepaald kunnen worden.<br />

Het gaat daarbij om prestaties zoals de brand- en rookwerendheid,<br />

het (zelf)sluiten en de duurzaamheid van het (zelf)sluiten.<br />

Ook wordt aangegeven hoe de prestaties uitgedrukt kunnen<br />

worden in een classificatie en onder welke voorwaarden<br />

er vanuit mag worden gegaan dat de prestaties gelijk blijven,<br />

indien het product in een andere samenstelling of afmeting ge-<br />

18 GEVELBOUW.INFO


Stappenplan voor certificering en CE-markering<br />

Om te komen tot een Certificate of Conformity op EN 16034, dienen<br />

in ieder geval de volgende stappen genomen te worden.<br />

Stap 1: De ontwikkeling<br />

Het opzetten van een kwaliteitsbeheersingssysteem (FPC-systeem)<br />

dat alle eisen uit EN 16034 bevat.<br />

Stap 2: De implementatie en de aanvraag<br />

Na de ontwikkeling en implementatie van uw FPC-systeem kan<br />

de certificatie-aanvraag ingediend worden bij SKG-IKOB. Binnen<br />

het bedrijf wordt er nu volgens het FPC-systeem gewerkt en<br />

worden de producten daardoor exact geproduceerd zoals het beschreven<br />

staat in een SKG-IKOB attest of beproevingsrapportage.<br />

Stap 3: Het certificatie-onderzoek<br />

Tijdens een audit op locatie stelt SKG-IKOB vast of het FPC-systeem<br />

voldoet aan de eisen uit EN 16034 en of de producten geproduceerd<br />

worden zoals voorgeschreven.<br />

Stap 4: De certificaat-verlening<br />

Bij een positief resultaat op het certificatie-onderzoek wordt het<br />

Certificate of Conformity verleend en voldoet het bedrijf daarmee<br />

aan de Europese wetgeving.<br />

Certificering van de productie van vluchtdeuren<br />

Certificatie op EN 16034 is goed te combineren met de sinds jaren<br />

verplichte certificering voor de productie van vluchtdeuren conform<br />

EN 14351-1. De eisen die in beide normen gesteld worden<br />

aan het FPC-systeem zijn grotendeels vergelijkbaar. Daarnaast<br />

is het in het kader van beide normen van belang dat er strikt<br />

geproduceerd volgens de verwerkings- en montagevoorschriften<br />

van de systeemhuizen en hang- en sluitwerk leveranciers. ❚<br />

De volgende bedrijven zijn inmiddels gecertificeerd conform<br />

EN 14351-1 en mogen dan ook in communicatie-uitingen<br />

het volgende logo voeren.<br />

Boeters Alubo BV<br />

Cuypers Kozijnen BV<br />

Portalume Systemen BV<br />

Geveltechniek IJmond BV<br />

De Rollecate<br />

Meer Gevelsystemen<br />

Aluvo Nieuwleusen BV<br />

Van Hoesel Metalen Ramen Deuren<br />

en Constructiewerken BV<br />

Hermeta <strong>Gevelbouw</strong> BV<br />

De Groot & Visser BV<br />

H. Baars BV<br />

Merford Beheer BV<br />

TGM NL BV<br />

Vorsselmans NV<br />

Alara Lukagro BV<br />

Alkondor Hengelo BV<br />

Plooijer Zaandam BV<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

19


Beeld: Hueck Aluminium Profieltechniek Benelux<br />

Twee Londense woontorens<br />

met Nederlandse gevelexpertise<br />

In de in opkomst zijnde Londense wijk Stratford zijn recent twee woontorens verrezen, de Stratosphere Tower en<br />

de Legacy Tower. Hoewel de ontwerpen afkomstig zijn van dezelfde architect, gaat het hier om twee totaal verschillende,<br />

karakteristieke gebouwen.<br />

20 GEVELBOUW.INFO


Door de Olympische Spelen van 2012 is deze vroegere achterstandswijk<br />

compleet getransformeerd. De infrastructuur<br />

rondom het grote nieuwe Stratford Central Station werd hier<br />

volledig opnieuw aangelegd voor de bouw van het Olympisch<br />

dorp in het Queen Elizabeth Olympic Park. Tegenwoordig<br />

is dit slechts op een kwartier van het centrum gelegen<br />

stadsdeel een geliefde woonwijk met veel winkels en een<br />

druk cultureel leven.<br />

Stratosphere Tower<br />

Met 36 verdiepingen en 120 meter hoogte behoort de in december<br />

2017 voltooide Stratosphere Tower tot de hoogste gebouwen<br />

van Londen. In de toren bevinden zich in totaal 280<br />

luxe woningen en appartementen. Naast de representatieve<br />

receptie op de begane grond, kunnen de bewoners gebruik<br />

maken van een gemeenschappelijke fitnessruimte, een wifilounge<br />

en een dakterras. De beglazing die tot op de grond<br />

doorloopt laat veel licht binnen en biedt tegelijkertijd een<br />

spectaculair uitzicht op de stad Londen.<br />

Op de begane grond heeft gevelbouwer TGM 500 vierkante<br />

meter gevel van de serie Hueck Trigon 50 gerealiseerd. De overige<br />

11.000 vierkante meter raamoppervlak werden gebouwd<br />

met de elementgevel Hueck elementgevel 1.0. Dit gedeelte bestaat<br />

uit twee verschillende voorgefabriceerde types: elementen<br />

met parallel-schuifdeuren van de serie Lambda 77 L en<br />

binnen aangebrachte glazen balkons en elementen met vaste<br />

beglazing, kiep- en draairamen. Daarvoor werd in de elementgevel<br />

een op de Hueck standaardserie gebaseerde speciale<br />

constructie voor de binnenbeglazing toegepast. “Bij deze reeds<br />

beproefde constructie is het raam al geïntegreerd in het kozijn”<br />

verklaart Jeroen van der Roest, key accountmanager bij<br />

systeemleverancier Hueck, die de projecten begeleidde. “Aangezien<br />

hier geen inspankozijn nodig is, kunnen de bouwdelen<br />

heel gemakkelijk en snel gemaakt worden.”<br />

Een uitdaging voor de gevelbouwer was het markante driedimensionale<br />

“buitenskelet” van wit gelakte aluminium profielen.<br />

Deze bijzondere constructie verleent de Stratosphere Tower<br />

niet alleen het karakteristieke buitenaanzicht, maar biedt<br />

ook enigszins bescherming tegen de zon. “In het oorspronkelijke<br />

plan waren hier verticale kolommen uit echt keramiek<br />

voorzien”, vertelt Bert Schlösser, technisch directeur bij TGM.<br />

Dit materiaal zou echter niet breukvast zijn en daarom nogal<br />

gevaarlijk. “Samen met Hueck hebben we daarom wat expertise<br />

verricht en een optisch vergelijkbare, duidelijk lichtere en<br />

veiligere oplossing van aluminium profielen bedacht. Daarmee<br />

konden we de opdrachtgever uiteindelijk overtuigen.” Zelfs<br />

voor de duidelijk lichtere oplossing werd voor het buitenskelet<br />

toch nog zo’n 180 ton aluminium verwerkt. Daarbij moest de<br />

aan de gevelelementen bevestigde constructie voldoen aan de<br />

hoogste eisen op het gebied van windveiligheid. Ook de productie<br />

van de ronde verticale profielen en die van de 400 mm diepe<br />

en 75 mm hoge, buitengewoon grote horizontale profielen was<br />

voor Hueck een productietechnisch veeleisende opgave. ›<br />

Legacy Tower.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

21


Stratosphere Tower.(Beeld: Paul Scott)<br />

Uitzicht vanaf de 'kroon' van Legacy Tower.<br />

“Hier konden we weer profiteren van de nauwe betrekkingen<br />

met ons eigen persbedrijf, Hueck Extrusion GmbH & Co. KG”,<br />

benadrukt Jeroen van der Roest. De keramiekachtige “look”<br />

van de skeletprofielen werd uiteindelijk bereikt door een bijzonder<br />

hoogwaardige lak.<br />

Legacy Tower<br />

De bouw van de nabijgelegen, 109 meter hoge Legacy Tower<br />

werd eind 2018 voltooid. Een licht gedraaide ‘kroon’ van glazen<br />

penthouses trekt hier de aandacht. In het woongedeelte<br />

zijn in totaal 181 luxe designappartementen ondergebracht.<br />

Voor de eerste 27 verdiepingen heeft TGM gebruik gemaakt<br />

van tot de grond doorlopende inzetelementen van de raamserie<br />

Lambda 77 L en van een klassieke stijl-/regelconstructie<br />

van het gevelsysteem Trigon 50. Gekwalificeerde schuifdeuren<br />

van de serie Hueck Volato M+ bieden toegang tot de balkons.<br />

De vier verdiepingen tellende ‘glazen kroon’ prijkt indrukwekkend<br />

bovenop het gebouw. Op de 28e en 29e etage vindt men<br />

woningen met grote balkons. De bevestiging van de stalen<br />

constructie voor de balkons is hier in de gevelelementen geïntegreerd.<br />

Daarboven bevinden zich luxe penthouses bestaande<br />

uit twee verdiepingen met dakterrassen. Dit transparante<br />

bouwdeel werd met de elementgevel Hueck Trigon Unit L en<br />

met ramen en parellel-schuifdeuren van de hoogwaardig geïsoleerde<br />

serie Lambda 77 L gerealiseerd. Om de ‘kroon’ een<br />

unieke uitstraling te geven en een duidelijk contrast te creëren<br />

met het onderste bouwgedeelte, ontwierp Stockwool hier<br />

een gebogen glazen gevel.<br />

Deze 90 graden gebogen glasgevelconstructie was voor alle<br />

betrokkenen een echte uitdaging. “De meest gerenommeerde<br />

aluminium-buigbedrijven haakten af, aangezien de opdracht<br />

bijna onmogelijk leek”, herinnert zich Jeroen van der<br />

Roest. “Eerst moesten we de juiste hardheid voor deze extreme<br />

buigradius bepalen, want zo zacht als de buigtechniek<br />

het graag gewild had, konden de profielen alleen al vanwege<br />

de isoleerzone niet zijn”. Een belangrijk vraagstuk was bovendien<br />

of de dichtingen ook bij deze extreem kleine buigradius<br />

optimaal zouden functioneren. Op een door Van der<br />

Roest gebouwd, detailgetrouw houten model functioneerde<br />

de constructie probleemloos. Hoewel de standaard gevel in<br />

Engeland reeds getest en gecertificeerd was, was voor de<br />

NHBC (de gangbare gebouwverzekeringsmaatschappij) een<br />

extra test van de gebogen constructie vereist. Bij deze extra<br />

zware, Engelse test wordt het water met een vliegtuigpropeller<br />

tegen de glasgevel gespoten. “Voor de constructie aan<br />

alle eisen voldeed en honderd procent functioneerde, moesten<br />

wij in elk geval eerst nog het een en ander uitproberen”,<br />

herinnert Schlösser zich. “Samen met een constructeur van<br />

Hueck hebben we dat voor een deel direct bij ons ter plekke<br />

in de productie uitgedacht”. Het is een tekenend voorbeeld<br />

voor de uitstekende samenwerking tussen de gevelbouwer<br />

en systeemleverancier bij beide projecten. ❚<br />

Bouwinfo<br />

STRATOSPHERE TOWER<br />

EN LEGACY TOWER, LONDEN<br />

OPDRACHTGEVER<br />

Telford Holmes<br />

ARCHITECT<br />

Stockwool Architects<br />

GEVELBOUWER<br />

TGM NL B.V. en TGM Facades UK Ltd.<br />

SYSTEEMLEVERANCIER<br />

Hueck Aluminium Profieltechniek Benelux<br />

22 GEVELBOUW.INFO


Drukte bij de gevel<br />

MEESTERSTUK<br />

MR. BETTINA<br />

HERTSTEIN<br />

Twee jaar geleden kocht ik een jonge tweedehands auto bij een merkdealer.<br />

Met de aanschaf kwamen allerlei garanties. Geruststellend voor iemand die<br />

niet kan sleutelen. Via de app heb ik de directeur gewezen op een rammelend<br />

linker zijvoorraam. Omdat de dealer niet ‘om de hoek’ zit, heb ik in<br />

overleg mogen wachten met de reparatie tot de jaarlijkse controlebeurt. Hoe<br />

fijn is het dan dat je aan de chef werkplaats, die niet van het raamprobleem<br />

wist, een bewijs van de toezegging tot herstel kunt tonen op je mobiele telefoon<br />

en dat de reparatie daarom nog binnen de garantie viel.<br />

Mr. Bettina Hertstein<br />

www.bouwrechtbedrijf.nl<br />

Ook in de bouw gaat het om garanties<br />

en (verborgen) gebreken en is er een<br />

beperking in tijd. De frustratie loopt<br />

vaak enorm op als een probleem zich<br />

voordoet buiten de garantieperiode of<br />

de termijn voor verborgen gebreken. Zo<br />

stelde een opdrachtgever – acht jaar na<br />

de oplevering van zijn woning – dat de<br />

vochtplekken op de eerste verdieping<br />

aan de zijkant van de dakopbouw het<br />

gevolg zijn van het door de aannemer<br />

niet volgens de montagevoorschriften<br />

van de fabrikant monteren van de gevelbekleding.<br />

De opdrachtgever kwalificeert<br />

het gebrek als een ernstig gebrek.<br />

Aannemer betwist dat er sprake is van<br />

een (ernstig) gebrek dat aan hem te<br />

wijten zou zijn. De opdrachtgever heeft<br />

aan een derde partij opdracht verstrekt<br />

om de betreffende aluminium gevelbekleding<br />

te verwijderen en te vervangen<br />

door zinken zijwangen. Bij de demontage<br />

van de gevelbekleding heeft<br />

opdrachtgever zowel het expertisebureau<br />

dat in zijn opdracht de gevel zou<br />

onderzoeken als ook de fabrikant van<br />

de gevelbekleding uitgenodigd. Door<br />

beiden wordt vastgesteld dat de gevelbekleding<br />

weliswaar niet volgens de<br />

montagevoorschriften is aangebracht<br />

maar dat er geen sprake is van een ernstig<br />

gebrek. Vanwege het monteren van<br />

de geveldelen rechtstreeks op de dampdoorlatende<br />

en vochtkerende folie zonder<br />

een verticale ventilatiespouw van<br />

20 mm, staat volgens de fabrikant vast<br />

dat de lak van de geveldelen is gaan<br />

onthechten. Die schade valt niet onder<br />

zijn garantie.<br />

Omdat partijen er samen niet uitkomen<br />

wordt arbiter verzocht om te oordelen.<br />

Ook hij gaat de gevel bezichtigen.<br />

Volgens de op het werk van toepassing<br />

zijnde voorwaarden is een gebrek ernstig<br />

indien het de hechtheid van het<br />

gebouw of een essentieel onderdeel<br />

daarvan in gevaar brengt. Aangezien de<br />

gevelbekleding geen dragende functie<br />

heeft en vervangen kan worden, zoals<br />

opdrachtgever inmiddels heeft gedaan,<br />

valt het gestelde gebrek niet aan te<br />

merken als een ernstig gebrek. De aannemer<br />

heeft betwist dat de verkeerde<br />

montage ten grondslag ligt aan de<br />

vochtproblemen. Hij heeft aangegeven<br />

dat er voor het ontstaan van vochtproblemen<br />

(ook) andere oorzaken kunnen<br />

zijn. De aannemer heeft arbiter tijdens<br />

de bezichtiging op tal van andere oorzaken<br />

gewezen zoals de dakuitlaat van<br />

de CV van de buren die gebreken bevat<br />

en het op twee plaatsen kapotte folie<br />

onder de loodslabben van de woning<br />

van de opdrachtgever. Daarbij heeft<br />

arbiter drie door de aannemer eerder<br />

gemaakte identieke dakopbouwen in<br />

dezelfde straat bezichtigd. Deze zijn op<br />

zelfde manier gemonteerd en vertonen<br />

geen enkel probleem.<br />

Gelet op de onderlinge samenhang,<br />

zijn eigen constateringen en de bevindingen<br />

uit de rapportages van het<br />

expertisebureau en de fabrikant, staat<br />

voor arbiter niet vast dat het niet opvolgen<br />

van de montagevoorschriften<br />

de oorzaak van de opgetreden vochtproblemen<br />

is. Er kan niet worden<br />

uitgesloten dat er meer mogelijke<br />

oorzaken voor de gebreken aan de gevelbekleding<br />

zijn, waarvoor aannemer<br />

niet aansprakelijk is. Opdrachtgever<br />

is dus niet geslaagd in zijn bewijs en<br />

wordt als de in het ongelijk gestelde<br />

partij ook nog belast met de kosten<br />

van de procedure.<br />

Wie eist bewijst, blijkt niet altijd zo<br />

gemakkelijk in de praktijk! VMRGbedrijven<br />

werken volgens de VMRG<br />

Kwaliteitseisen en Adviezen en een<br />

uitgebreide garantieregeling. En vanzelfsprekend<br />

is in de Kwaliteitseisen<br />

en Adviezen ook opgenomen dat de<br />

VMRG-bedrijven zich houden aan de<br />

montage-instructies van de fabrikant.<br />

Liever vooraf weten waar u aan toe<br />

bent dan achteraf procederen? Kijk op<br />

www.vmrg.nl. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

23


Aandacht voor<br />

gevelbouwer bij<br />

opschuiven project<br />

Het is vreemd, dat in een tijd waarin het de economie bijzonder goed gaat, de bouwsector en daarmee de gevelbouw<br />

onvoldoende in staat is om daarvan voldoende te profiteren. De bouwsector is een sector van ketens, waarbij iedere<br />

keten bestaat uit verschillende schakels. Die schakels worden gevormd door verschillende bedrijven die tegelijk<br />

of opeenvolgend een prestatie leveren. De bouw drijft daarmee op de samenwerking tussen schakels in de keten<br />

waarbij de prijs, tijd en kwaliteit belangrijke aspecten zijn.<br />

Maar diezelfde bouw wordt vandaag<br />

de dag ook in toenemende mate geconfronteerd<br />

met vertragingen die<br />

bijna per definitie resulteren in hogere<br />

bouwkosten. Een mooi voorbeeld<br />

daarvan is de Noord/Zuidlijn die dit<br />

jaar geopend is, maar dan wel dertien<br />

jaar later dan aanvankelijk gedacht.<br />

Vertraging kost geld<br />

In de tussentijd zijn niet alleen materiaalprijzen,<br />

maar ook loonkosten<br />

gestegen. Hoe langer de bouwfase<br />

uitloopt, hoe hoger de kosten uitvallen.<br />

Het voorgaande voorbeeld is misschien<br />

wat extreem maar de uitloop<br />

van projecten is vandaag de dag wel<br />

eerder regel dan uitzondering. En hoe<br />

24 GEVELBOUW.INFO


ga je daar als gevelbouwer mee om? Wat<br />

doe je bij het uitlopen van een project?<br />

Twee of drie weken is wellicht aanvaardbaar,<br />

maar drie of vier maanden kost al<br />

snel geld. Materialen worden voorgefinancierd<br />

en opgeslagen en mensen zijn<br />

ingeroosterd. Belangrijk om daarover als<br />

gevelbouwer vooraf duidelijke afspraken<br />

te maken en alert op te zijn.<br />

De gevelbouwer wordt enerzijds geconfronteerd<br />

met het opschuiven van projecten,<br />

maar anderzijds wordt diezelfde<br />

gevelbouwer ook steeds vaker en vroeger<br />

in een project betrokken onder de<br />

noemer bouwteampartner. De oorzaak<br />

is daarin gelegen dat het specialisme bij<br />

de aannemer steeds meer verdwijnt en<br />

deze een meer coördinerende rol op zich<br />

neemt en daardoor extern op zoek gaat<br />

naar expertise zoals bij de gevelbouwer.<br />

In sommige gevallen treedt de gevelbouwer<br />

toe tot deze bouwteams zonder<br />

dat daarover iets wordt vastgelegd en<br />

wordt uitgegaan van een zogenaamd<br />

`gentlemen’s agreement` tussen aannemer<br />

en gevelbouwer, maar de aannemer<br />

kan er nog steeds alle kanten mee op, zo<br />

is de ervaring van menig gevelbouwer<br />

die met regelmaat ervaart bij discussie<br />

aan het kortste eind te trekken. In andere<br />

gevallen waarin er toch iets wordt<br />

vastgelegd, ervaart de gevelbouwer vaak<br />

éénzijdig gebonden te zijn.<br />

Afspraken vastleggen<br />

Voor de gevelbouwer zaak om in de aantrekkende<br />

markt waarbij beschikbare<br />

capaciteit en prijzen onder druk staan<br />

met als bijkomend effect dat projecten<br />

uitlopen en/of opschuiven en in toenemende<br />

mate behoefte is aan expertise<br />

hierover met elkaar, dus tussen gevelbouwer<br />

en aannemer duidelijke afspraken<br />

te maken en vast te leggen. Dus<br />

niet alleen zaken met elkaar bespreken,<br />

maar vooral afspreken en vastleggen<br />

zodat je elkaar ook ergens op kan aanspreken.<br />

Het Recht kan hierin natuurlijk<br />

ook iets betekenen, maar het is vooral<br />

ook een kwestie van gezond verstand en<br />

van commerciële onderhandelingsbekwaamheid<br />

om met elkaar tot redelijke<br />

en billijke afspraken te komen.<br />

Want welke algemene voorwaarden<br />

zijn van toepassing? De inkoopvoorwaarden<br />

van de aannemer of de<br />

VMRG voorwaarden van de gevelbouwer?<br />

Hoe ga je hier als gevelbouwer<br />

mee om en hoe steek je deze onderhandelingen<br />

in? Belangrijk is dat het<br />

gebeurt op basis van redelijkheid en<br />

billijkheid en vanuit een gezamenlijk<br />

projectbelang. We hebben immers te<br />

maken met een groeiende complexiteit<br />

van gebouwen en gevels waarbij<br />

een loyale samenwerking essentieel<br />

is. De VMRG zal haar leveringsvoorwaarden<br />

daartoe beperkt aanpassen,<br />

in het bijzonder daar waar het de niet<br />

nagekomen verplichtingen door de<br />

opdrachtgever betreft. Maar daarmee<br />

zijn we er natuurlijk niet. De ervaring<br />

is immers dat de VMRG voorwaarden<br />

niet altijd van toepassing zijn.<br />

Hybride contract<br />

Een hybride contract ofwel een Bouwteam<br />

Overeenkomst kan daarbij wellicht<br />

uitkomst bieden omdat partijen<br />

daarin dan met elkaar een gezamenlijke<br />

verantwoordelijkheid dragen. Dat<br />

geeft meer duidelijkheid en scheelt<br />

een hoop gedoe en daarmee faalkosten.<br />

Door de gevelbouwer eerder in<br />

het bouwproces te betrekken en meer<br />

bemoeienis en daarmee verantwoordelijkheid<br />

te geven, hoe groter de aansprakelijkheidstoedeling<br />

richting gevelbouwer.<br />

Omgekeerd geldt dat natuurlijk<br />

ook. Wanneer een aannemer geen of<br />

weinig bemoeienis van de gevelbouwer<br />

duldt is zijn aansprakelijkheidstoedeling<br />

in het project ook groter. Goed<br />

om je dat te realiseren, zeker bij de invoering<br />

van de Wet Kwaliteitsborging<br />

Bouw (WKB). In een geïntegreerd contract<br />

kan deze verdeling in verantwoordelijkheden<br />

gemotiveerd en naar expertise<br />

consistent worden vastgelegd.<br />

Vanuit de VMRG wordt op dit moment<br />

een initiatief tot een dergelijke bouwteamovereenkomst<br />

verkend. Want<br />

juist in de beginfase van een project<br />

kan de meeste winst worden geboekt,<br />

zowel voor de aannemer en opdrachtgever<br />

als ook voor de gevelbouwer. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

25


Datacenter Bytesnet<br />

Groningen<br />

Het nieuwe datacenter van Bytesnet is<br />

een lust voor het oog, met als eyecatcher<br />

de bijzonder vormgegeven gevel. De groene<br />

wirwar van ‘draden’ zijn vervaardigd<br />

van aluminium kokers met een speciale<br />

parelmoercoating, waardoor de kleurstelling<br />

optisch lijkt te verlopen. <strong>Gevelbouw</strong>er<br />

Polybouw Aluminium fabriceerde de vliesgevel<br />

met het Kawneer profielsysteem<br />

AA100Q. De grootste uitdaging voor Polybouw<br />

zat in de doorvoer van de beloopbare<br />

bordessen tussen de vliesgevel en de<br />

groene buitenschil. Het resultaat is een<br />

mooi referentieproject voor alle betrokken<br />

partijen.<br />

Opdrachtgever<br />

Architect<br />

<strong>Gevelbouw</strong>er<br />

Systeemleverancier<br />

Bytesnet<br />

TEAM 4 Architecten<br />

Polybouw<br />

Kawneer<br />

Hoofdkantoor DELA<br />

Eindhoven<br />

Coöperatie DELA startte in 2017 met de herinrichting van<br />

het hoofdkantoor aan de Vestdijk/Oude Stadsgracht in<br />

Eindhoven. De verdiepingen die de uitvaartverzekeraar en<br />

uitvaartverzorger zelf in gebruik heeft, zijn verduurzaamd<br />

en gemoderniseerd. De buitenzijde van de begane grond is<br />

transparant geworden en een grote glazen pui nodigt uit om<br />

binnen te komen. Coöperatie DELA wil het hoofdkantoor<br />

met deze herinrichting toegankelijker en laagdrempeliger<br />

maken. <strong>Gevelbouw</strong>er JM van Delft & zn werkte hier graag<br />

aan mee door het leveren en monteren van aluminium ramen,<br />

deuren en vliesgevels.<br />

Opdrachtgever Cooperatie DELA<br />

Architect<br />

Hollandse Nieuwe te<br />

Amsterdam<br />

<strong>Gevelbouw</strong>er JM van Delft & zn<br />

Systeemleverancier Schüco<br />

26 GEVELBOUW.INFO


Faculteit<br />

Geowetenschappen<br />

Utrecht<br />

De opvallende compositie van verticale en horizontale lijnen<br />

refereert naar geplooide aardlagen. Voor het nieuwe<br />

gebouw van Faculteit Geowetenschappen (Universiteit<br />

Utrecht) liet Inbo Architecten zich inspireren door de aardkorst,<br />

wat ook tot uiting komt in de bijzondere ‘Alu Grey’<br />

kleur van de aluminium kozijnen en gevelbekleding. Samen<br />

met het bestaande TNO- en GML gebouw vormt Faculteit<br />

Geowetenschappen (18500m²) een drie-eenheid op<br />

campusterrein De Uithof. De raamstroken op de verdiepingen<br />

in vliesgevelprofilering en de vliesgevels op de begane<br />

grond werden geëngineerd en uitgevoerd door Hermeta<br />

<strong>Gevelbouw</strong>, waarin de gevelbouwer speciale Okalux beglazing,<br />

Warema zonwering en KampMan gevelverwarming<br />

integreerde in de vliesgevel op de begane grond.<br />

Opdrachtgever<br />

Architect<br />

<strong>Gevelbouw</strong>er<br />

Universiteit Utrecht<br />

INBO Woudenberg<br />

Hermeta<br />

Hotel Jakarta<br />

Amsterdam<br />

Het Jakarta Hotel is een uniek (BREEAM Excellent gecertificeerd)<br />

energieneutraal 4-sterrenhotel in Amsterdam en beschikt over 200<br />

luxe kamers met Indonesische invloeden. Uniek voor Nederlandse<br />

begrippen is de 30 meter hoge dragende houtconstructie van het hotel.<br />

Alle balken, kolommen, plafonds en kozijnen zijn gemaakt van<br />

natuurlijk, FSC- of PEFC-gecertificeerd hout. De zuid- en oostgevel<br />

zijn bedekt met 700m 2 geïntegreerde zonne-energie panelen (BIPV).<br />

Het glazen dak dat het atrium bedekt, bevat ook BIPV-cellen die energie<br />

verzamelen en als zonwering dienen. Het atrium is het centrum<br />

van het hotel en werkt als een temperatuurregelaar.<br />

Een custom made draaideur van Boon Edam dient als hoofdentree<br />

van dit hotel. Deze bijna 6 meter hoge transparante tourniquetdeur<br />

past perfect bij de uitstraling van de gevel. Daarnaast sluit deze entreeoplossing<br />

aan bij de duurzaamheidseisen van het gebouw.<br />

Opdrachtgever<br />

Architect<br />

Bouwkundig aannemer<br />

Leverancier glasdaken<br />

Leverancier draaideur<br />

WestCord Hotels<br />

SeARCH Architecten<br />

Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen BV<br />

Kingspan|Brakel Atmos<br />

Boon Edam Nederland BV<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

27


Tekst: Roel van Gils Beeld: Reynaers<br />

The Tube:<br />

Ronde vormen in staal,<br />

glas en aluminium<br />

Al rijdend over de A58 word je sinds kort bij Tilburg ‘getrakteerd’ op een bijzonder uitzicht op het futuristisch ogende<br />

distributiecentrum New Logic III van Rhenus Logistics. Ronde vormen in staal, glas en aluminium typeren The<br />

Tube, zoals het ruim 60.000 m 2 grote warehouse inmiddels liefkozend wordt genoemd. Best wel een uitdaging dus<br />

voor de makers. Sterker nog, zonder 3D engineering was het een onmogelijke klus. Een gesprek met de architect,<br />

gevelbouwer en systeemleverancier.<br />

Wat meteen opvalt aan het ontwerp van<br />

New Logic III is de bijzondere vorm en<br />

het vele glas. De locatie langs de snelweg<br />

vormde voor Habeon Architecten<br />

de inspiratiebron voor deze vorm. Een<br />

rechthoekige vorm zou volgens architect<br />

Hung Tran geen recht doen aan de<br />

dynamiek van de locatie. “We hebben<br />

daarom gekozen voor een meer natuurlijke<br />

ellipsvorm die we bovendien combineerden<br />

met hele hoge ambities voor<br />

wat betreft duurzaamheid (BREEAM-NL<br />

Outstanding) en esthetiek. Zo ontstond<br />

een futuristisch en energiezuinig distributiecentrum.<br />

Een grote uitsnede uit<br />

het volume maakt de vorm boeiend en<br />

uniek voor een logistiek gebouw.”<br />

Functionele voordelen<br />

New Logic III heeft een enorme schaal.<br />

Het distributiecentrum beslaat in totaal<br />

60.400 m 2 , waarvan circa 40.000 m 2<br />

warehouse, 3.400 m 2 kantoor en 17.000<br />

m 2 Value Added Logistics (VAL). De ellipsvorm<br />

heeft ook functionele voordelen.<br />

Zo bevat het gebouw veel glas om<br />

zoveel mogelijk daglicht te laten binnenvallen<br />

voor prettige werkomstandigheden.<br />

De grote luifel, die door de<br />

uitsnede is ontstaan aan de zuidzijde,<br />

fungeert tevens als zonwering voor het<br />

kantoor en de VAL-activiteiten achter de<br />

vliesgevel. The tube is voorzien van een<br />

Kalzip-felsdaksysteem en aluminium<br />

vliesgevels en kozijnen. “Het minimaliseren<br />

van zichtbaar materiaal is met<br />

aluminium perfect te realiseren,” zegt<br />

de architect. Gezien de uitdagende vormen<br />

werd zowel Portalume Systemen<br />

28 GEVELBOUW.INFO


‘Om de uitdagende vormen van de vliesgevels<br />

maakbaar te maken en af te stemmen op de<br />

overige gebouwdelen, was het engineeren en<br />

tekenen in 3D een must’<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

29


‘Het minimaliseren<br />

van zichtbaar<br />

materiaal is met<br />

aluminium perfect<br />

te realiseren’<br />

als Reynaers al in een vroeg stadium bij<br />

het project betrokken. “In de beginfase<br />

hebben we de architect op basis van<br />

de locatie en afmetingen geadviseerd<br />

betreffende de statica voor het CW 50<br />

vliesgevelsysteem en in een later stadium<br />

is er geadviseerd voor de esthetiek,”<br />

zegt Theo Karnebeek van Reynaers.<br />

Gekozen is uiteindelijk voor de CW 50<br />

vliesgevelserie en het CS 77-HI raam- en<br />

deursysteem.<br />

Afwijkende klemlijsten<br />

Portalume Systemen is geen onbekende<br />

van Habeon en Dokvast. “We zijn bekend<br />

met de wensen en standaarden van de<br />

opdrachtgever en architect uit eerdere<br />

projecten die we samen zijn aangevlogen.<br />

Dat maakte de opstart van dit project<br />

een stuk eenvoudiger,” zegt Peter<br />

Muller van Portalume Systemen. “Wij<br />

werken uitsluitend met profielen van<br />

Reynaers en weten altijd wel de juiste<br />

snaar te raken, zowel qua techniek als<br />

esthetiek.” Theo Karnebeek kan dat beamen<br />

en vult aan: “We staan verwerkers<br />

van onze profielen graag bij met raad<br />

en daad. Voor dit unieke project heeft<br />

Portalume Systemen zijn expertise absoluut<br />

laten gelden. Wij hebben alleen<br />

aangevuld waar nodig, bijvoorbeeld<br />

voor de verschillende klemlijsten. Om<br />

aan het beoogde minimalistische design<br />

tegemoet te komen, zijn horizontaal en<br />

verticaal afwijkende klemlijsten toegepast.<br />

De horizontale (vlakke) klemlijsten<br />

worden extra geaccentueerd, terwijl de<br />

(slanke) verticale klemlijsten bijna wegvallen<br />

in het gevelbeeld.”<br />

Vakmanschap<br />

In het voortraject is volgens Muller<br />

ontzettend veel tijd besteed. “Om de<br />

uitdagende vormen van de vliesgevels<br />

maakbaar te maken en af te stemmen<br />

op de overige gebouwdelen, was het<br />

engineeren en tekenen in 3D een must.<br />

Een extra moeilijkheid zat hem in de<br />

verschillende radii van de ellipsvormige<br />

vliesgevel.” Nadat alles digitaal was<br />

uitgedacht, heeft Portalume een mockup<br />

gemaakt van de kopse vliesgevels.<br />

“Eenmaal goedgekeurd voor productie,<br />

zijn we de profielen van Reynaers gaan<br />

verwerken. Normaal gesproken verwerken<br />

we vrijwel alle profielen machinaal,<br />

maar de ronde vormen zijn ambachtelijk<br />

met de hand gemaakt met behulp<br />

van op maat gemaakte mallen.” Portalume<br />

leverde en monteerde tevens de<br />

grote tourniquet met een cirkelsluiting<br />

voorzien van gebogen schuifdeuren,<br />

alsmede een vliesgevel op het dak ten<br />

behoeve van extra daglichttoetreding op<br />

de bovenste verdieping van het gebouw.<br />

“De lastig te bereiken locatie van deze<br />

vliesgevel in combinatie met de grote<br />

afmetingen van de glasplaten, bracht<br />

ook nog wat uitdagingen,” weet Muller.<br />

Voorbeeld<br />

Muller: “Ons doel was om de wens van<br />

opdrachtgever en architect te vertalen<br />

naar een maakbaar en ook enigszins<br />

betaalbaar geheel. Op verschillende niveaus<br />

werden optimalisaties behaald.<br />

Zo hebben we bijvoorbeeld het glas in<br />

speciale afmetingen op afwijkende plateaugrootte<br />

kunnen bestellen. Dat leverde<br />

minder afval op en verhoogde de<br />

efficiency.” De grote hoeveelheden (3.700<br />

m 2 vliesgevels), relatief korte doorlooptijd<br />

en unieke vormen maakten het project<br />

voor Portalume Systemen tot een<br />

allesbehalve standaard werk. “Door de<br />

goede afstemming, optimale samenwerking<br />

met zowel de architect als<br />

aannemer is het project uiterst soepel<br />

verlopen. Een succesverhaal voor ons<br />

en zeker ook voor onze opdrachtgever,”<br />

zegt Muller. Het futuristische New Logic<br />

III is met recht een voorbeeld voor toekomstige<br />

distributiecentra, concludeert<br />

de architect. ❚<br />

Bouwinfo<br />

NEW LOGIC III, TILBURG<br />

OPDRACHTGEVER<br />

Dokvast<br />

ARCHITECT<br />

Habeon Architecten<br />

GEVELBOUWER<br />

Portalume Systemen<br />

SYSTEEMLEVERANCIER<br />

Reynaers<br />

30 GEVELBOUW.INFO


Nieuwe e-learning module VMRG<br />

Kwaliteitseisen en Adviezen<br />

Het Kennis Centrum <strong>Gevelbouw</strong> introduceert een nieuwe<br />

manier om de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen<br />

eigen te maken: e-learning.<br />

De e-learning module maakt het voor iedereen mogelijk om<br />

zich te bekwamen in de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen.<br />

Heel interessant voor mensen voor wie de gevelbouw nieuw<br />

is. Ook bedrijven kunnen zo hun nieuwe, maar zeker ook hun<br />

bestaande medewerkers de mogelijkheid te bieden om zich<br />

aantoonbaar te bekwamen.<br />

Eigen tempo<br />

Met deze nieuwe e-learning module is het mogelijk om op<br />

zelf te kiezen momenten in eigen tempo deze basiskennis<br />

op te doen. Dit kan zowel in een paar ‘grote stappen snel<br />

thuis’ als in ‘kleine korte stappen’. De cursist kan na een<br />

pauze de volgende keer gewoon weer inloggen en verdergaan<br />

verder waar hij gebleven was, of desgewenst eerder<br />

behandelde onderwerpen herhalen. Ieder onderwerp dat<br />

behandeld wordt, gaat vergezeld van een aantal vragen om<br />

te controleren of dit onderwerp al beheerst wordt. De cursist<br />

zit zelf aan de knoppen.<br />

Aantoonbaar<br />

Na het doorlopen van de gehele e-learning module, is het<br />

mogelijk om deze af te ronden met een dig e eindtoets die<br />

bestaat uit 30 multiple-choice vragen. Mocht dit niet in één<br />

keer lukken, dan kan de cursist de onderwerpen die lastig<br />

waren opnieuw doorlopen. Vervolgens is er de mogelijkheid<br />

om, met andere vragen natuurlijk, een keer te herkansen. Bij<br />

succesvolle afronding krijgt de cursist een digitaal certificaat<br />

op naam.<br />

Toekomstbestendig<br />

Jaarlijks worden de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen aangepast<br />

aan de actualiteit. Een goede reden om ieder jaar ook<br />

de e-learning module, minimaal op de betreffende onderdelen,<br />

te actualiseren. Dit maakt onderdeel uit van de aanpak.<br />

Interesse?<br />

Op de website van het Kennis Centrum <strong>Gevelbouw</strong> volgt binnenkort<br />

meer informatie zodra de e-learning module live<br />

gaat. Een bedrijfslicentie is via de website verkrijgbaar, zodat<br />

per bedrijf per (tegen een zeer beperkt bedrag per deelnemende<br />

medewerker) meerdere geïnteresseerden de e-learning<br />

module kunnen volgen. Houd de website in de gaten:<br />

www.kenniscentrumgevelbouw.nl ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

31


Circular Inspirations<br />

Hoogwaardig<br />

versus hergebruik<br />

column<br />

‘Hoogwaardig’ versus ‘hergebruik’, een<br />

tegenstelling die mij wel eens wordt<br />

voorgehouden en die ik normaal gesproken<br />

lachend verwerp. Maar in het<br />

geval van gevels ben ik daarover een<br />

stuk genuanceerder geworden. Een<br />

aantal jaren geleden was ik op verzoek<br />

van Jacqueline Cramer aanwezig<br />

bij een avondprogramma over de mogelijkheden<br />

van circulaire toepassing<br />

van aluminium (in gevels). Ik leerde<br />

daar dat de strikte ‘specs’, zoals de<br />

specialisten op het podium ‘specificaties’<br />

steevast afkortten, die opdrachtgevers<br />

stellen aan aluminium gevels<br />

het gebruik van gerecycled aluminium<br />

vrijwel onmogelijk maakt. Immers, de<br />

minste of geringste vervuiling van het<br />

aluminium maakt dat de noodzakelijke<br />

kwaliteit niet kan worden gehaald. Ik<br />

vroeg me, in dit geval hardop, af wie die<br />

‘specs’ daadwerkelijk bepaalt. Ik loop<br />

al een tijdje rond in de vastgoedwereld<br />

en kon me niet voorstellen dat de<br />

opdrachtgevers zo veel gedetailleerde<br />

kennis hadden, dat zij deze specificaties<br />

zouden omschrijven in bestekken.<br />

Ik stelde als prikkelende stelling daarom<br />

dat de sector deze kwalificaties in<br />

mijn ogen zelf heeft geïntroduceerd.<br />

Dit om de Europese producenten een<br />

betere uitgangspositie te bieden ten opzichte<br />

van de producenten uit andere<br />

werelddelen. Het gevolg is echter dat<br />

we in mijn ogen gevels maken die 200<br />

jaar mee kunnen, maar de gemiddelde<br />

leeftijd van de gebouwen die ons worden<br />

aangeboden om te slopen is circa<br />

35 jaar. We bouwen immers geen (of<br />

heel weinig) nieuwe monumenten. Zou<br />

het dan niet beter zijn om over te gaan<br />

op de productie van gevels waarin wel<br />

een behoorlijk percentage oud aluminium<br />

verwerkt kan worden? Mogelijk<br />

gaat de technische levensduur dan wat<br />

achteruit, maar wat maakt dat uit als<br />

we het vrijkomende materiaal dan gewoon<br />

weer 100% kunnen toepassen in<br />

de productie van nieuwe gevels?<br />

Dat ligt anders als de sector in staat<br />

is veel meer modulair en gestandaardiseerd<br />

te gaan ontwerpen en produceren.<br />

Dan kunnen hoogwaardige<br />

elementen keer op keer worden hergebruikt<br />

in nieuwe gebouwen, zonder<br />

het energieslurpende recyclingsproces.<br />

Dus: hoogwaardig alleen als<br />

het gestandaardiseerd en modulair is<br />

en laagwaardig(er) als het specifieke<br />

ontwerpen zijn die qua vorm of constructie<br />

toch niet hergebruikt kunnen<br />

worden in de toekomst. Kunnen we<br />

hier eens een discussie over hebben?<br />

Voor je het weet denken we namelijk<br />

dat circulariteit geregeld is als we gevels<br />

gaan verhuren, maar dat is hooguit<br />

een middel en zegt nog helemaal<br />

niets over het tot stand brengen van<br />

een echte kringloop. ❚<br />

Michel Baars<br />

New Horizon Urban Mining<br />

In Circular Inspirations beschrijft een wisselende gastcolumnist zijn of haar visie op Circulariteit.


WIE DROMEN<br />

REALISEERT,<br />

WORDT GEZIEN.<br />

SPECIALIST IN METALEN GEVELBEKLEDING<br />

010 - 208 37 88 | WWW.ALDOWA.NL


“De duurzaamheid<br />

van aluminium;<br />

De zekerheid van<br />

Portalume”<br />

Aluminium raam-, deur en geveltechnieken<br />

Portalume Systemen fabriceert en monteert aluminium kozijnen en vliesgevels.<br />

Ons goed opgeleide team van enthousiaste mensen beschikt over een geavanceerd<br />

machinepark. Portalume stelt zeer hoge eisen aan alle geleverde producten: goede<br />

kwaliteit, acceptabele levertijden en –uiteraard- concurrerende prijzen zijn voor ons<br />

essentieel.<br />

Portalume Systemen bv<br />

Bovendijk 29<br />

2295 RV KWINTSHEUL<br />

T 0174-638015<br />

E info@portalume.com<br />

W www.portalume.com<br />

op zoek naar<br />

de ideale<br />

gevelmonteur.<br />

Ergon Nederland is altijd op zoek naar de ideale match.<br />

De ideale vakman voor de ideale opdrachtgever. Of het nu<br />

gaat om het monteren van aluminium kozijnen, vliesgevels,<br />

of het samenstellen van puien; bij ons vindt u ongetwijfeld de<br />

juiste persoon. Iemand waarop u kunt bouwen, en dat tegen<br />

een scherpe prijs. Wij zijn dé uitzendspecialist voor de<br />

gevelbranche.<br />

Ergon Nederland Castellastraat 26 6512 EX Nijmegen +31(0)316 58 11 44 info@ergonnederland.nl www.ergonnederland.nl


Tekst: Susan Peek<br />

Beeld: tesa - Aliplast<br />

Dubbelzijdige tapes<br />

voor de bouwsector<br />

Steeds vaker wordt dubbelzijdige tape gebruikt in de bouwsector.<br />

Daar waar architectonische vrijheid, een schone werkwijze én een<br />

esthetisch aantrekkelijk uiterlijk een grote rol spelen, bieden tesatapes<br />

vele voordelen ten opzichte van traditionele montagemethoden.<br />

tesa is al ruim 125 jaar een toonaangevende<br />

fabrikant van zelfklevende product- en systeemoplossingen.<br />

Jens Emmerich, Technical<br />

Sales & Application Support bij tesa:<br />

“Door in te spelen op trends in de markt lanceert<br />

tesa regelmatig nieuwe producten. Ook<br />

zijn we bezig met doelgerichte productontwikkeling<br />

voor specifieke projecten.” Daarmee<br />

verkoopt tesa niet alleen een product,<br />

maar daadwerkelijk een oplossing met een<br />

toegevoegde waarde voor de klant: kostenbesparing,<br />

procesefficiency en milieuvriendelijkheid<br />

zijn hier enkele voorbeelden van.<br />

Voordelen van tape in de bouw<br />

Architecturale panelen –aluminium composiet,<br />

HPL of metalen panelen zoals toegepast<br />

in de gevelbouw– zijn permanent<br />

verbonden met de onderconstructie. Door<br />

het gebruik van tape ontstaat een verbor-<br />

gen, onzichtbare montage en daarmee een<br />

optimaal esthetisch ontwerp. Met tape is er<br />

sprake van een goede hechting op gladde<br />

maar ook op sterk gestructureerde oppervlakken.<br />

Er ontstaat geen schade aan het<br />

gebruikte materiaal, het vereist geen extra<br />

ondersteunend materiaal én het zorgt voor<br />

minder afval.<br />

“Gekende namen zoals Aliplast werken met<br />

tesa producten,” zegt Emmerich. “Aliplast<br />

springt met het IDA (Interior Doors Aluminium)<br />

systeem in op de trend van minimalistische<br />

binnendeuren en -wanden die<br />

dankzij haar strakke belijningen voor een<br />

karaktervolle uitstraling zorgen.” Dries Wynendaele,<br />

R&D Manager bij Aliplast vult aan:<br />

'Onze tapes maken<br />

een esthetisch<br />

aantrekkelijk<br />

uiterlijk mogelijk'<br />

Grote kleefkracht, zelfs op moeilijke materialen, en een goede bestendigheid tegen UV-straling, water en<br />

veroudering zijn belangrijke troeven van de tesa ® 625xx reeks<br />

“Voor een mooie, schone afwerking gebruiken<br />

wij de tesa ® 62520 foam tape. De tapes zijn<br />

simpel, schoon en flexibel in gebruik. De snelle,<br />

homogene hechting is belangrijk voor deze<br />

toepassing en versnelt de assemblage van de<br />

glaspanelen. Doordat er geen uithardingstijd<br />

nodig is en we geen lijmresten hoeven te verwijderen,<br />

is ook de procesefficiency een stuk<br />

hoger. De prijs-kwaliteitverhouding van tesa is<br />

top, zo ook de service die tesa biedt!” ❚<br />

tesa ® 62520 wordt onder meer gebruikt bij de montage van de glaspanelen bij de minimalistische aluminium binnendeuren<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

35


Het complex Kronenburg in Arnhem.<br />

Tekst: Carline Klijn - van Best Beeld: SIEGENIA en Ploeg kozijnen<br />

Draaikiepramen van grote omvang<br />

kunnen na test in Duitsland<br />

WINDKRACHT TWAALF aan<br />

Het oorspronkelijke uiterlijk van 185 draaikiepramen in het Arnhemse<br />

complex Kronenburg behouden met de garantie op een betere winden<br />

waterdichtheid. Met die opdracht mochten de monteurs van Ploeg<br />

kozijnen dit voorjaar aan de slag. Omdat de forse afmeting van de kozijnen<br />

ongewijzigd moest blijven, trok Ploeg kozijnen voor de eerste<br />

keer naar het testcentrum van beslagleverancier SIEGENIA.<br />

Adviseur voor de zakelijke markt Bert Steenvoorden:<br />

“In het testcentrum van SIEGENIA<br />

wisten we met het beslagsysteem TITAN iPwaardes<br />

van 900 Pascal te behalen. Daarmee<br />

ben je voorbereid op windsnelheden met een<br />

orkaankracht. Zover hoeft het hopelijk niet te<br />

komen,” vertelt hij met een glimlach.<br />

Verhuisraam<br />

De kunststof kozijnen die tot voor kort in<br />

het appartementencomplex zaten, leidden<br />

tot klachten van de bewoners met betrekking<br />

tot wind- en waterdichtheid. Woonzorg<br />

Nederland zag de ramen desondanks<br />

graag in de oorspronkelijke afmeting terug,<br />

want de bewoners waarderen de functie<br />

van verhuisraam. Vanwege de grootte van<br />

de draaikiepramen voldeden deze niet aan<br />

de vraag van Woonzorg, waarop SIEGENIA<br />

enkele medewerkers van Ploeg kozijnen<br />

uitnodigde de ramen te testen op de vestiging<br />

in het Duitse Wilnsdorf.<br />

Na de test werd besloten tot het plaatsen van<br />

extra nokken in de sponningen. Steenvoorden<br />

legt uit dat SIEGENIA als beslagleverancier<br />

zelf heeft getest, wat niet als een typisch<br />

voorbeeld van de slager die zijn eigen vlees<br />

keurt moet worden gezien. “Integendeel. De<br />

testbank van SIEGENIA is op haar beurt ook<br />

weer gecertificeerd. Die moet aan bepaalde<br />

voorwaarden voldoen en wordt intern getest<br />

door bijvoorbeeld KOMO, SKG of VMRG.”<br />

Eenvoudig monteren<br />

De adviseur voor de zakelijke markt bij<br />

Ploeg kozijnen kijkt bij het binnenkomen<br />

van een opdracht standaard wat nodig is in<br />

36 GEVELBOUW.INFO


Draaikiepraam met SIEGENIA-beslag.<br />

Monteren en afwerken van kozijnen van Ploeg kozijnen.<br />

Klimaatomstandigheden<br />

Bij de renovatie van de appartementen in het<br />

Arnhemse complex Kronenburg worden ook<br />

spouwankers vernieuwd en gedeeltes opnieuw<br />

gevoegd. Naar verwachting zitten de<br />

werkzaamheden er voor de kerstvakantie op.<br />

Wat Steenvoorden betreft, heeft SIEGENIA<br />

in dit traject echt zijn toegevoegde waarde<br />

laten zien. “Je trekt samen op, allebei merken<br />

we in ons werk dat de klimaatomstandigheden<br />

behoorlijk veranderen en dat we<br />

daar steeds meer op in moeten spelen.”<br />

Opdrachtgever Hemubo begon in mei van dit<br />

jaar met de renovatie van de woningen voor<br />

55-plussers. Hemubo deed dat in opdracht<br />

van Woonzorg Nederland. Het aannemersbedrijf<br />

schakelt voor renovatiewerkzaamheden<br />

aan kozijnen vaker de hulp in van Ploeg<br />

kozijnen. Onlangs werd een vijfjarige ketensamenwerking<br />

van kracht. Steenvoorden:<br />

“Op basis van EPC- en U-waardes bekijken<br />

we bij de renovatie van woningen welke kozijnen<br />

het meest geschikt zijn.” De ketensamenwerking<br />

waarvan nu sprake is, stelt<br />

Ploeg kozijnen nog beter in staat in een vroeg<br />

stadium kennis en kunde te etaleren. ❚<br />

het behalen van bepaalde waardes. In de<br />

meeste gevallen mogen de kozijngrootte<br />

en de kozijnindeling ongewijzigd blijven.<br />

“Ik controleer altijd of we voldoen aan<br />

wet- en regelgeving.” Van het SIEGENIAbeslag<br />

wordt standaard gebruik gemaakt.<br />

“Dat komt mede doordat met ons wordt<br />

meegedacht als we vragen hebben. Het<br />

is ook een gerenommeerd merk dat in<br />

de productie eenvoudig is te monteren.”<br />

'De draaikiepramen zijn bestand tegen<br />

windkracht 12, de orkaandrempel'<br />

Het TITAN iP-beslag<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

37


Een meesterwerk.<br />

Het ALU axxent PLUS beslag van SIEGENIA is de oplossing voor volledig verdektliggende techniek.<br />

Aluminium raamsystemen zijn duurzaam en hebben een lange levensduur. Dit zijn de perfecte<br />

bouwstenen voor verfijnde architectonische concepten die maximale planning en ontwerpvrijheid<br />

vereisen. Het gereduceerde aantal afzonderlijke componenten en de hoge mate van voormontage zullen<br />

uw werkprocessen optimaliseren. Meer info: www.siegenia.com<br />

SIEGENIA Raamsystemen · Deursystemen · Comfortsystemen


Tekst: Susan Peek<br />

Beeld: RTEK<br />

Strakke look en feilloze afwerking<br />

MET ALUMINIUM GEVELBEKLEDING<br />

De vraag naar onderhoudsvriendelijke gevelbekleding waarmee karakter<br />

gegeven wordt aan een gebouw neemt toe. Steven Maes, van oorsprong<br />

designer en projectingenieur, zocht telkens naar nieuwe technieken<br />

die hij in combinatie met hoogwaardige gevelproducten in kon<br />

zetten om zo gebouwen een unieke uitstraling te geven. Hij richtte het<br />

bedrijf RTEK op, dat dit jaar zijn tienjarig bestaan viert.<br />

Eigen systemen<br />

Met zijn jarenlange kennis en ervaring, ontwikkelde<br />

Maes een systeem voor gekleefd<br />

aluminium en een verfijnde toepassing<br />

voor aluminium cassettes. De strakke look<br />

en feilloze afwerking maken van gekleefd<br />

aluminium een stijlvolle en duurzame oplossing.<br />

Beide technieken worden al veelvuldig<br />

toegepast in renovatie- en nieuwbouwprojecten.<br />

RTEK blijft innoveren en op basis van allerlei<br />

nieuwe technieken worden meer vernieuwende<br />

systemen ontwikkeld. “Inmiddels<br />

is er ook een geprofileerd aluminium<br />

gevelsysteem én een systeem voor het<br />

toepassen van aluminium gevelschindels.”<br />

Het is duidelijk dat de unieke zelfontwikkelde<br />

systemen van RTEK bijdragen aan het<br />

strakke mooie eindresultaat en het karakter<br />

van een gebouw.<br />

'Innovatieve<br />

oplossingen voor<br />

bekleding<br />

van gevels en<br />

uitbouw-woningen'<br />

Aluminium op maat en smaak<br />

Maes vult aan: “Door het toepassen van<br />

gevelschindels kun je zowel een traditionele<br />

als moderne uitstraling bereiken. De<br />

vraag er naar mag dan niet zo groot zijn,<br />

maar eenmaal toegepast ontstaat een ware<br />

eyecatcher.” Bij het geprofileerde aluminium<br />

gevelsysteem ziet Maes meer evolutie:<br />

“Geprofileerd aluminium voegt een extra<br />

dimensie en aantrekkelijk schaduwspel toe<br />

aan elk gebouw. Het is een ware trend en<br />

de concurrentie neemt toe. Wij werken niet<br />

met een vast gamma, zoals sommige grotere<br />

bedrijven, waardoor we juist snel kunnen<br />

ontwikkelen. Flexibel meedenken, snel<br />

inspelen op nieuwe trends én profilering op<br />

maat gemaakt voor de architect, dát doet<br />

RTEK!” Het bedrijf is jong, dynamisch en in<br />

volle groei. “De passie voor innovatie en materialen<br />

zorgt voor almaar nieuwe ambitieuze<br />

projecten. Daarom zijn we altijd op zoek naar<br />

goede mensen als aanvulling op ons team,<br />

zodat we ook in de toekomst mooie architecturale<br />

realisaties neer kunnen zetten.” ❚<br />

Aluminium gevelschindels voegen dynamiek toe aan het gebouw.<br />

Licht- en schaduwspel door het geprofileerde gevelsysteem van RTEK.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

39


Tekst: Susan Peek | Beeld: Comhan Holland B.V.<br />

KLANTSPECIFIEKE EN<br />

HOUT GESUBLIMEERDE<br />

ALUMINIUM PROFIELEN<br />

Aluminium wordt steeds vaker ingezet in de bouw, industrie en diverse andere sectoren omdat het een<br />

veelzijdig inzetbaar en duurzaam materiaal is. De eigenschappen (onder meer licht en sterk) maken<br />

aluminium uitermate geschikt voor architecten en constructeurs om het toe te passen in hun ontwerpen.<br />

Bovendien is het mogelijk om aluminium stijlvol in te zetten met de gewenste uitstraling.<br />

Dit gebouw heeft de uitstraling van hout, maar<br />

profiteert van de voordelen van aluminium zoals<br />

sterk, licht in gewicht en onderhoudsvriendelijk.<br />

40 GEVELBOUW.INFO


Guido Vermeij, accountmanager Bouw bij Comhan<br />

Holland.<br />

Samen met Koninklijke Jongeneel ontwikkelde Comhan Holland dit tweeledig aluminium profiel met de<br />

gewenste houtlook.<br />

Al bijna zeventig jaar is Comhan Holland<br />

actief als producerend aluminium groothandel<br />

voor de bouw en industrie. Als geen<br />

ander kent dit bedrijf de eisen die deze<br />

sectoren aan aluminium platen, profielen<br />

en systemen stellen. Comhan levert een<br />

breed assortiment uit voorraad, en met<br />

een enorm arsenaal aan kennis en ervaring<br />

biedt zij ook klantspecifieke maatwerkoplossingen.<br />

Volledig naar wens<br />

“Met klantspecifiek bedoelen we óók het esthetische<br />

aspect!” Aan het woord zijn Guido<br />

Vermeij (accountmanager) en Jur Teeuwen<br />

(adviseur) van Comhan. Vermeij: “Steeds<br />

vaker zien we dat klanten willen profiteren<br />

van de voordelen van aluminium, maar toch<br />

een natuurgetrouwe uitstraling van hout willen<br />

verkrijgen. Dat kan! Zowel voor interieur<br />

als exterieur zijn er veel mogelijkheden in<br />

'De voordelen<br />

van aluminium<br />

maar de<br />

uitstraling<br />

van hout'<br />

Comhan denkt graag mee met klantspecifieke maatwerkoplossingen, zowel bouwtechnisch als esthetisch.<br />

gesublimeerd aluminium. Sublimeren is niet<br />

nieuw, dat bestaat al langer. Sinds enige<br />

jaren passen wij het ook toe op aluminium<br />

panelen en profielen.” Hoe dat in zijn werk<br />

gaat? Teeuwen legt uit: “Op het voorbehandelde<br />

aluminium wordt een basiskleur<br />

poedercoating aangebracht. Na uitharding<br />

is er een stevige verbinding gevormd tussen<br />

de coating en het aluminium. Dan volgt een<br />

sublimatie naar bijvoorbeeld houtstructuur<br />

om een natuurgetrouwe houtuitstraling te<br />

realiseren. Sublimatie is een techniek waarbij<br />

door druk en verhitting inkt in de coating<br />

wordt gebracht. We hebben de keus uit<br />

veertien basiskleuren waarmee we een zeer<br />

realistisch eindresultaat met houtstructuren<br />

kunnen neerzetten.” ›<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

41


Deuropeningbegrenzers, voor zowel<br />

het afremmen als begrenzen van uw deuren<br />

Uniek in deursluittechniek, sinds 1932<br />

fabrikant van geruisloze deursluitoplossingen<br />

Als de deur snelheid dreigt te ontwikkelen door een windvlaag<br />

of baldadigheid, dan zal de begrenzer ervoor zorgen<br />

dat de deur afgeremd en begrensd wordt.<br />

Het esthetisch fraaiere alternatief voor een stormketting<br />

Voor de meest voorkomende deursituaties zijn er diverse bevestigingsets<br />

Voorkomen schade aan mens en materiaal bij een storm of baldadigheid<br />

Uitvoeringen leverbaar tot maximaal 300 kg deurgewicht<br />

Naast verzinkte en gelakte uitvoeringen, ook in RVS type 3<strong>04</strong> of type 316<br />

Als optie ook met mechanische vastzetting op de eindpostie leverbaar<br />

DICTATOR Productie B.V. Energieweg 11 Emmeloord T +31 (0)527 613456<br />

E-mail: 42 GEVELBOUW.INFO info@dictator.nl of bezoek onze website: www.dictator.nl


Voordelen van gesublimeerd<br />

aluminium met houtstructuur<br />

“Doordat de aangebrachte inkt zich niet op<br />

het oppervlak bevindt maar geïntegreerd<br />

is in de coating, is deze sterk beschermd<br />

tegen invloeden van buitenaf,” vult Vermeij<br />

aan. “Daarnaast is het onderhoudsvriendelijk<br />

en biedt het aluminium nog veel meer<br />

voordelen. Constructieve en decoratieve<br />

materialen zoals hout zijn in verhouding erg<br />

massief en zwaar. Aluminium is daarentegen<br />

licht in gewicht, sterk en eenvoudig te<br />

bewerken. Met onze basisprofielen die op<br />

of tegen de gevel zitten, kunnen we door<br />

de gewichtsbesparing grotere afmetingen<br />

realiseren. Ook zijn de wanden met aluminium<br />

composiet materiaal in houtstructuur<br />

af te werken met een aluminium profiel in<br />

dezelfde houtstructuur. Op die manier vallen<br />

de profielen minder op. Tel daarbij op de<br />

duurzaamheid en de brandveiligheid van het<br />

materiaal en het is helder waarom steeds<br />

meer architecten hiervoor kiezen.”<br />

Bouwtechnisch én<br />

esthetisch meedenken<br />

Teeuwen noemt een voorbeeld waarbij<br />

Comhan samen met Koninklijke Jongeneel,<br />

groothandel in hout, plaat en bouwmaterialen,<br />

op zoek is gegaan naar een passende<br />

innovatieve oplossing voor de projecten<br />

Foodcourt Amersfoort en Zwolle. Samen<br />

met een gevelspecialist van Jongeneel is<br />

er een tweeledig aluminium profiel ontwikkeld.<br />

Kostenbesparend, duurzaam, licht in<br />

gewicht, makkelijk in onderhoud én eenvoudig<br />

te monteren, maar mét de uitstraling<br />

van hout. “Best uniek, dat een van origine<br />

houthandel als Jongeneel toch open staat<br />

voor een kunstmateriaal met de uitstraling<br />

van hout.” Uiteraard worden dit soort oplossingen<br />

binnen Comhan goed getest door<br />

de eigen engineeringsafdeling om de kwaliteit<br />

en de veiligheid te waarborgen. Vermeij<br />

besluit: “We vinden het ontzettend leuk om<br />

samen met de klant bouwtechnisch én esthetisch<br />

mee te denken. De techniek van<br />

extruderen geeft veel mogelijkheden voor nu<br />

en in de toekomst. Dankzij het sublimeren<br />

heeft de klant inspraak in de vormgeving én<br />

afwerking, en ontstaat er een enorme architectonische<br />

vrijheid. En door het finetunen<br />

met onze R&D-afdeling komen we altijd tot<br />

een gezamenlijk goed eindresultaat!” ❚<br />

Dankzij de sublimatie naar houtstructuur hebben<br />

de aluminium profielen een natuurgetrouwe<br />

houtuitstraling gekregen.<br />

UW ALUMINIUM PROFIEL ONTWIKKELEN MET COMHAN HOLLAND<br />

• 70 jaar ervaring in aluminium en extrusie: wij perfectioneren<br />

uw profi elontwerp voor een optimale extrudeerbaarheid<br />

• Groot netwerk<br />

extrusiepersen: altijd de juiste keuze voor uw profiel<br />

• Oppervlakte behandelingen mogelijk: zoals poedercoaten,<br />

anodiseren & sublimeren (houtlook)<br />

• 3D (CNC) profielbewerkingen<br />

op verzoek: vrijwel alles is mogelijk<br />

• Indien gewenst: uw profi elen bij ons op voorraad en<br />

op afroep<br />

uitgeleverd<br />

Meer informatie? www.comhan.com/klantprofielen<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

43


WICTEC 50 vliesgevel: duurzame<br />

geveltechnologie uit gerecycleerd aluminium<br />

Aluminium kan eindeloos gerecycleerd worden zonder kwaliteitsverlies.<br />

De WICTEC 50-serie is het eerste aluminium gevelsysteem dat minimaal<br />

uit 75% post-consumed aluminium bestaat. Uniek binnen de sector en<br />

meteen een echte duurzame oplossing voor toekomstige generaties.<br />

WICTEC 50 beantwoordt aan de hoge eisen van de hedendaagse<br />

architectuur binnen een ecologische balans en combineert met een brede<br />

esthetische vrijheid zowel de eigenschappen van zonwering, ventilatie,<br />

veiligheid (brand, inbraak, e.a.) alsook akoestiek.<br />

Deze innovatieve oplossing kreeg dan ook net als andere WICONAsystemen<br />

het cradle-to-cradle zilver certificaat.<br />

ZILVER<br />

Hydro Building Systems Netherlands BV<br />

Alcoalaan 1, 5151 RW Drunen | info.hbs.nl@hydro.com | +31/416 38 6480 | www.wicona.nl<br />

By<br />

44 GEVELBOUW.INFO


Tekst: Carline Klijn – van Best / Beeld: osararchitects nv<br />

Toren van twaalf bouwlagen<br />

vraagt om strenge water- en<br />

LUCHTDICHTHEIDSEISEN<br />

Het hoogste uit kruislaaghout opgetrokken gebouw van België staat<br />

in Geel. Aliplast Aluminium Systems speelde in op de eisen die aan<br />

de water- en luchtdichtheid van de Astor-toren werden gesteld.<br />

De eisen waren in de eerste plaats streng vanwege de hoogte en<br />

vanwege de vele schuifraampartijen die het torengebouw rijk is.<br />

Het was de wens van architect Osar een<br />

woonzorgtoren van twaalf bouwlagen op<br />

te trekken uit kruislaaghout, in combinatie<br />

met aluminium kozijnen. Aannemer Hooyberghs<br />

schakelde de hulp in van Mondana,<br />

dat gespecialiseerd is in het produceren<br />

van aluminium ramen, deuren, schuifpuien<br />

en vouwwanden. Voor het behalen<br />

van de juiste water- en luchtdichtheid<br />

boog Aliplast Aluminium Systems uit het<br />

Vlaamse Lokeren zich over de tekeningen.<br />

160 woongelegenheden<br />

Momenteel worden de puien geplaatst.<br />

Marc Mulders, sales manager Nederland<br />

bij Aliplast: “Het interieur zal klaar zijn<br />

in het eerste kwartaal van 2020, waarna<br />

de appartementen worden opgeleverd.”<br />

Het resultaat zijn straks 160 woongelegenheden,<br />

verdeeld over vier gebouwen.<br />

Als onderdeel van de Corialis Group werken<br />

360 medewerkers van Aliplast in Lokeren,<br />

waar één van de vele systeemhuizen<br />

staat. Een extrusiesysteem in eigen<br />

huis stelt Aliplast in staat snel te kunnen<br />

schakelen. Mulders: “Ook spoedbestellingen<br />

kunnen we aan, waardoor we een<br />

hoge leverbetrouwbaarheid garanderen.”<br />

In de ontwikkeling van aluminium systemen<br />

test Aliplast in de eerste plaats op wind- en<br />

waterdichtheid en regelmatig ook op brandwerendheid.<br />

Mulders: “Afhankelijk van het<br />

type project, bepalen we van welke type<br />

systemen we het beste gebruik kunnen maken<br />

volgens de normen en hoe we de gevraagde<br />

prestatie kunnen leveren.” Dat proces<br />

werd in dit geval afgestemd met partner<br />

Mondana, die de ramen, deuren en schuifdeuren<br />

uiteindelijk produceerde en plaatst.”<br />

Strak raamsysteem<br />

Sales manager Mulders legt uit dat de architect<br />

een zorgzame architectuur wil realiseren<br />

met de veertig meter hoge toren,<br />

die zich in een open zone bevindt. “Hoe<br />

hoger je komt, des te meer winddruk je<br />

hebt. Ook ben je niet beschermd door andere<br />

gebouwen.” Op basis van de normen<br />

die behaald moesten worden, is gekozen<br />

voor het strakke raamsysteem Star75.<br />

De keuze voor een schuifraam met een<br />

hoge waterdichtheid, viel op de Ultraglide.<br />

Platen van kruislaaghout zijn met name<br />

populair voor het optrekken van hogere<br />

woongebouwen. Volgens Mulders<br />

wordt het materiaal steeds meer bij gebouwen<br />

van dergelijke hoogte toegepast,<br />

maar staat het gebruik ervan nog<br />

in de kinderschoenen. De stad Geel heeft<br />

hiermee in ieder geval meteen de primeur<br />

het hoogste in kruislaaghout opgetrokken<br />

gebouw van België te hebben.<br />

Stabiliteit<br />

De hybride structuur van kruislaaghout<br />

brengt uitdagingen op het gebied van stabiliteit<br />

met zich mee. Grootste uitdaging is<br />

krachten zoals wind, die zich manifesteren<br />

op de gevels, via de houten vloerplaten naar<br />

de centrale betonkern over te brengen. Projectmanager<br />

Els Uvyn: “De grote massieve<br />

platen zijn hier in de plaats gekomen van<br />

het klassieke metselwerk. Dat maakte het<br />

voor de ontwikkelaar mogelijk de ruwbouw<br />

in slechts acht maanden op te trekken.”<br />

Omdat vlak langs het gebouw een spoorlijn<br />

loopt, gold ook een akoestische eis.<br />

Daarop voerde Aliplast verschillende testen<br />

uit, om het gewenste type beglazing<br />

te bepalen. “Aan de hand van verschillende<br />

configuratietesten met verschillende type beglazing,<br />

konden we de meest economische<br />

oplossing aanbieden,” besluit Uvyn. ❚<br />

Het was de wens van architect Osar een woonzorgtoren van twaalf bouwlagen op te trekken uit kruislaaghout, in<br />

combinatie met aluminium kozijnen. (beeld: osararchitects nv)<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

45


Aluminium Profielen<br />

Het ultieme schuifraam in grote formaten:<br />

de Ultraglide van Aliplast<br />

Open hoek van 90° ><br />

De Ultraglide is het ideale schuifraam voor<br />

grote glasoppervlakten, triple glas of zeer<br />

hoge isolatiewaarden. Met een Uw van 1.0 W/<br />

M²K* voldoet dit aluminium schuifsysteem<br />

aan de nieuwe vereisten inzake thermische<br />

isolatie. Het ontwerp combineert design en<br />

techniek voor het raam van de toekomst.<br />

Verschillende uitvoeringen<br />

De Ultraglide bestaat in een mono-,<br />

duo en 3-rail. Wanneer je kiest voor het<br />

hefschuifsysteem kan de vleugel tot 440<br />

kg bedragen. De Max Light uitvoering is<br />

ontworpen voor liefhebbers van extra smalle<br />

middenstijlen.<br />

vlakke dorpel<br />

Vlakke dorpel<br />

Een vlakke overgang tussen woning en terras<br />

is ideaal voor personen met een beperkte<br />

mobiliteit en een ergonomische oplossing<br />

voor openbare gebouwen. Bovendien is<br />

dit systeem esthetisch gezien een absolute<br />

topper.<br />

Open hoek van 90°<br />

Wil je het ultieme binnen-buiten effect<br />

nastreven, dan is deze Ultraglide de perfecte<br />

keuze. Je kan de volledige glazen hoek<br />

openen zonder het belemmerende zicht van<br />

een steunpaal.<br />

*afmetingen: 3850mm x 2550mm; UG: 0.6 W/m²K & PSI: 0.036W/MK<br />

Gebruikte profielcombinatie: UG810-UG820(UGi+)<br />

www.aliplast.com


Tekst: Roel van Gils Beeld: GEZE<br />

INNOVATIES IN<br />

SCHUIFDEUR<br />

AUTOMATEN<br />

Als specialist op het gebied van deur-, raam- en beveiligingstechniek weet<br />

GEZE telkens weer te verrassen met unieke innovaties. Dit keer nemen<br />

we met Sander Mooren, projectadviseur bij GEZE Benelux, een kijkje in<br />

de wereld van schuifdeurautomaten. Elegant en innovatief zijn al jaren<br />

belangrijke troefkaarten van de Duitse fabrikant en marktleider en sinds<br />

kort kan ook een hoge isolatiewaarde bereikt worden, uniek in de markt.<br />

Schuifdeuren sparen ruimte, zijn elegant en<br />

bieden een hoge mate van transparantie.<br />

Iets wat architecten doorgaans appreciëren.<br />

Het portfolio schuifdeurautomaten<br />

bestaat bij GEZE uit drie lijnen: ECdrive,<br />

Powerdrive en Slimdrive. “De ECdriveautomaten<br />

zijn vrijwel overal toepasbaar,<br />

eenvoudig te monteren en functioneren<br />

uitermate betrouwbaar,” licht Sander toe.<br />

“Het is een degelijke automaat met een<br />

hoogte van 12 centimeter. Onze Powerdrive-automaten<br />

zijn bij uitstek geschikt<br />

voor het zwaardere werk en kunnen moeiteloos<br />

overweg met deuren tot maar liefst<br />

210 kilogram. Tot slot onderscheiden de<br />

Slimdrive-automaten zich met een elegant<br />

design en een beperkte aandrijfhoogte van<br />

slechts 7 centimeter.”<br />

WK2/RC2<br />

Sander zoomt nog wat verder in op de<br />

Slimdrive-automaten. “De Slimdrive is echt<br />

een mooie jongen,” zegt hij. “Er is geen verdikking<br />

of T-stuk nodig op de bovenregel<br />

om de automaat te monteren. De slanke<br />

automaat kan prima tegen een vliesgevelprofiel<br />

van 50 mm worden gemonteerd,<br />

waarbij de gevelbelijning niet wordt ver-<br />

De 7 centimeter lage Slimdrive-automaat is leverbaar in vele varianten. (Beeld: Dirk Wilhelmy voor GEZE)<br />

48 GEVELBOUW.INFO


stoord. De 7 centimeter lage Slimdriveautomaat<br />

is overigens leverbaar in vele<br />

varianten. Denk aan een telescoopuitvoering,<br />

een rookdichte uitvoering of een uitvoering<br />

met hoge weerstandsklasse RC2.<br />

Dat laatste wordt steeds meer gevraagd en<br />

wordt bereikt door een in de vleugels geïntegreerd<br />

espagnolet. Onzichtbaar vanaf de<br />

buitenzijde, dus ook esthetisch bijzonder<br />

fraai. Deze variant is beschikbaar tot een<br />

vleugelgewicht van 120 kilogram.”<br />

Lage U-waarde<br />

GEZE heeft op basis van de ECdrive-automaat<br />

een speciale uitvoering ontwikkeld om<br />

de U-waarde van de totale gevel te verlagen.<br />

Sander: “De U-waarde van glas wordt steeds<br />

kleiner en de Rc-waarde steeds hoger door<br />

toepassing van extra isolerend of triple glas.<br />

Een standaard schuifdeurautomaat scoort<br />

op dat vlak niet heel goed en heeft een vrij<br />

hoge U-waarde. Onze nieuwe ECdrive T2<br />

daarentegen scoort wel aanzienlijk beter.<br />

Deze uitvoering is voorzien van een geïsoleerd<br />

profiel en geschikt voor vleugels met<br />

triple glas. Het resulteert in een U-waarde<br />

schuifdeurautomaten door menig gevelbouwer<br />

als een last gezien. “Er zijn immers veel<br />

disciplines bij betrokken: de aannemer, gevelbouwer,<br />

wij als leverancier, de elektricien,<br />

installateur, enz. Wij kunnen de gevelbouwer<br />

'Schuifdeuren sparen ruimte,<br />

van 1,35. Voor de totale gevel is dat bijzonder<br />

goed en ver onder het Bouwbesluit dat een<br />

waarde van 1,65 voor de deuren voorschrijft.<br />

Al worden de schuifdeuren vaak gedoogd,<br />

omdat zelfs die 1,65 niet haalbaar is. Met<br />

onze ECdrive T2 kan dat nu dus wel.” Volgens<br />

Sander wordt het toepassen van<br />

zijn elegant en bieden<br />

een hoge mate van transparantie'<br />

hierin volledig ontzorgen, nemen het tekenwerk<br />

over, doen vooraf een schouwing van<br />

alle ophangpunten, aansluitpunten, onderdorpel,<br />

enz. zodat de plaatsing probleemloos<br />

en keurig volgens planning verloopt.<br />

Een extra service naar onze klanten die zeer<br />

wordt gewaardeerd.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

49


open &<br />

close to your goals<br />

DE NIEUWE SCHUIFDEURAUTOMAAT ECDRIVE T2<br />

Met GCprofile Therm voor verhoogde thermische isolatie<br />

Met de ECdrive T2 hebben we design, duurzaamheid, veiligheid en connectiviteit op een nieuwe manier<br />

gecombineerd. De ECdrive T2 met GCprofile Therm is ontwikkeld in overeenstemming met de energiebewuste<br />

bouwtrend. De GCprofile Therm is het nieuwe thermisch gescheiden profielsysteem van GEZE en is de oplossing<br />

voor deursituaties waarin bijzondere nadruk wordt gelegd op een hoge energie-efficiëntie. ECdrive T2 is ook de<br />

oplossing wanneer er hogere eisen worden gesteld aan de luchtdichtheid van een schuifdeursysteem.<br />

HAAL OPTIMALE ENERGIE-EFFICIËNTIE IN HUIS.<br />

VOOR MEER INFORMATIE, BEZOEK WWW.GEZE.COM/ECDRIVE_T2<br />

50 GEVELBOUW.INFO


Stelt u zich een nieuw soort vliesgevel voor.<br />

Niet “stick” of “unitized”, maar een hybride systeem.<br />

Geen schroeven of silicone. Minder risico.<br />

Geen stellingen. Complete plaatsing en beglazing van binnenuit.<br />

Ongeëvenaarde efficiëntie en superieure prestaties.<br />

Nooit geziene ontwerpvrijheid voor de architect.<br />

Onzichtbare, geïntegreerde ramen.<br />

Een mooie droom?<br />

Niet langer.<br />

Dankzij het revolutionaire<br />

Fassada H60 hybrid vliesgevelsysteem.<br />

is een nieuw tijdperk begonnen.<br />

Fassada – we think different.<br />

Welkom op onze stand n°1014<br />

Pal aan inkom,<br />

niet te missen!<br />

Passion<br />

the distinction between<br />

doing and excelling<br />

www.lesos.com – tel +32 3 385 88 64<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

51


Advertorial<br />

Tekst Eric Claeys, Roel van Gils Beeld: Fassada<br />

H60-hybrid vliesgevel:<br />

EEN NIEUWE WERELD<br />

VOOR DE ARCHITECT!<br />

De gevel van een gebouw is het visitekaartje bij uitstek van de architect<br />

voor zijn project. Alle op de markt beschikbare conventionele<br />

gevels, van Los Angeles tot Sydney en van Spitsbergen tot Kaapstad,<br />

geven aan de architect evenwel slechts een heel beperkte vrijheid<br />

van design en ontwerp.<br />

De oorzaken hiervan zijn inherent aan die<br />

systemen. Ze hebben immers alle dezelfde,<br />

technisch onoplosbare, beperkingen. Primair<br />

bestaan ze alle uit een complex aaneen<br />

en op elkaar geschroefd verhaal van<br />

een reeks profielen met alle gevolgen van<br />

dien. Ten tweede kan bij de montage van<br />

een externe structuur de beglazing nooit<br />

meer worden vervangen wegens geplaatst<br />

langs buiten uit. En ten derde: als iets wordt<br />

vastgeschroefd op de afdekkap van een<br />

conventionele gevel, dan wordt per definitie<br />

het waterkerend scherm van de gevel<br />

doorboord, wat nu niet echt de bedoeling<br />

kan zijn van een vliesgevel…..als de zaakvoerder<br />

van het gevelbedrijf tenminste een<br />

goede nachtrust beoogt.<br />

onderbroken profiel en niet een aan elkaar<br />

geschroefd pakket van profielen. Bovendien<br />

geschiedt de plaatsing van de beglazing van<br />

binnen uit het gebouw. De combinatie van<br />

die drie concrete feiten biedt nooit eerder<br />

geziene mogelijkheden qua vrijheid van ontwerp<br />

voor de architect.”<br />

Een quasi onbegrensde<br />

mogelijkheid aan vormen<br />

voor het buitenprofiel<br />

Het zichtbare buitenprofiel, dat met behulp<br />

van de thermische onderbreking en de binnenkoker<br />

tot één enkel profiel is ingerold,<br />

kan een nagenoeg eindeloze reeks vormen<br />

aannemen. In basis is het zichtbare profiel<br />

bewust heel vlak en ondiep ontworpen,<br />

waardoor het zelfs al vanop korte afstand zo<br />

goed als onzichtbaar wordt. Hierdoor is de<br />

gevel van structural glazing bijna niet meer te<br />

onderscheiden, evenwel zonder alle nadelen<br />

ervan te torsen.<br />

Deze zichtbare profielen kunnen echter niet<br />

alleen allerlei vormen aannemen doch ook<br />

heel wat dieper worden gemaakt, tot bijvoorbeeld<br />

30 cm of meer, zonder enig probleem<br />

voor de verwerking of de montage. Deze<br />

'At the end of the<br />

day, it is all about<br />

money'<br />

Eric Claeys, stichtend partner van Fassada<br />

Systems BV, hierover: “Het hart van de technologie<br />

van Fassada H-60 hybrid bevindt zich<br />

zeg maar in het ‘inwendige’, niet-zichtbare<br />

deel van de gordijngevel. Anderzijds is bij<br />

H60-hybrid de stijl een monoliet, thermisch<br />

Typische sectie H60-hybrid stijl<br />

52 GEVELBOUW.INFO


Advertorial<br />

buitenprofielen moeten immers niet worden<br />

geclickt – zoals bij conventionele gevels – op<br />

een klemlijst, wat doorgaans heel wat ellende<br />

oplevert vanaf een zekere stijfheid, diepte<br />

dus van de afdekkap, te wijten aan de vervorming<br />

van de klemlijst door de schroeven.<br />

Die architecturale vrijheid gaat zelfs nog een<br />

stap verder. Het buitenprofiel kan de stijfheid<br />

van de stijl uitmaken, waardoor aan de<br />

binnenzijde de ‘klassieke’ koker kan worden<br />

weggelaten waardoor aan de binnenzijde<br />

een heel elegante en heel vlakke gevel<br />

wordt bekomen. De gevel is echter niet<br />

alleen vlak, maar aanzienlijke bijkomende<br />

ruimte wordt gecreëerd, zijnde over de vrijkomende<br />

oppervlakte gelijk aan de diepte<br />

van de stijl x de perimeter van het gebouw.<br />

De investeerder zal het wat graag horen. Bij<br />

een gebouw van bijvoorbeeld tien verdiepingen,<br />

een stijldiepte van 15 cm en een perimeter<br />

van 80 m (bijvoorbeeld 15 x 25 m)<br />

maakt 120m² wat al gauw voor meerdere<br />

100.000’n euro’s staat!<br />

Eric Claeys: “Nooit eerder heeft de architect<br />

de mogelijkheid gehad een gordijngevel om<br />

te keren. Dit is niet zo maar innovatief, dit betekent<br />

toch een echt wel een revolutie!”<br />

'Fassada H-60 hybrid wordt het ontwerp<br />

op maat van de architect omzeggens<br />

standaard. Bovendien met nooit geziene<br />

prestaties. Wat zou een architect zich<br />

nog meer kunnen wensen?'<br />

Variabele profielbreedte en<br />

verticale belijning met<br />

ingelegde strip<br />

Eric Claeys vervolgt: “In de basisversie van<br />

H60-hybrid bedraagt de aanzichtbreedte 60<br />

mm. Die breedte kan natuurlijk makkelijk ›<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

53


Advertorial<br />

worden vergroot tot bijvoorbeeld 100 mm.<br />

Bij die gewijzigde vormgeving moet men er<br />

enkel voor zorgen dat de interne technologie<br />

behouden blijft.<br />

Mocht de architect een fijne verticale belijning<br />

van de gevel wensen te accentueren, kan<br />

makkelijk een – in een andere kleur gemoffeld<br />

- opleg- of inleg-profieltje worden geclickt in<br />

de verticale stijl.<br />

De buitenschaal van de verticale stijl, ook<br />

van de horizontale regel overigens, kan niet<br />

alleen alle denkbare vormen aannemen,<br />

maar er kan ook van alles op worden bevestigd<br />

– zonder het dichtingsscherm te<br />

perforeren – zoals verticale of horizontale<br />

lamellen, geïntegreerde architecturale zonnewering,<br />

enz.”<br />

Externe structuren<br />

Voor de architect wordt het evenwel pas<br />

echt leuk als hij alle mogelijke structuren,<br />

'Overdag een gebouw<br />

andere producten aan de buitenzijde van<br />

de gordijngevel kan bevestigen. Bij H60-<br />

hybrid stelt dit geen enkel probleem, de<br />

technologie leent er zich niet alleen toe, ze<br />

vraagt er bijna om. Immers, gezien de stijl<br />

een monoliet profiel is, gezien de montage<br />

van de beglazing van binnenuit geschiedt,<br />

en gezien de buitenschaal van de stijl van<br />

heel wat massa heeft, kan in die buitenschaal<br />

schroefdraad worden getrokken tot<br />

10 mm diameter waar al het denkbare netjes<br />

aan kan worden bevestigd.<br />

met een unieke architectuur.<br />

Bij schemering en 's nachts een totaal<br />

andere ervaring om kippenvel van te krijgen.<br />

Moet toch kunnen?'<br />

Die ‘buitenstructuren kunnen alle mogelijke<br />

vormen aannemen, zoals zonwerende<br />

lamellen, neonverlichting, een looppad,<br />

kunstwerken, zonwering…zonder dat<br />

het cruciale waterkerend scherm van de<br />

gordijngevel wordt geperforeerd, en zonder<br />

dat er thermische bruggen worden<br />

gemaakt (wat natuurlijk eigen is aan<br />

elk conventioneel systeem).<br />

Alles wordt netjes voorbereid in de werkhuizen<br />

en zodanig geëngineerd dat die externe<br />

structuren evenzeer van binnenuit in het gebouw<br />

worden gemonteerd zoals geldt voor<br />

de rest van de gevel.<br />

Klimaatverandering: duurzame gevels, H60-<br />

hybrid opent een nieuw tijdperk<br />

Of we het nu leuk vinden of niet, het ‘climate<br />

change’ verhaal wordt één van de hot topics<br />

van de komende decennia. Het energieverbruik<br />

van gebouwen moet drastisch naar<br />

omlaag tot zelfs energie neutraal ten gevolge<br />

de steeds strenger worden prestatie-eisen<br />

van gebouwen. Laag-energie gebouwen zijn<br />

hierdoor niet meer een ‘nice to have’ maar<br />

worden gewoon een must door de nationale<br />

en internationale regulering.<br />

Alles staat en valt met de performantie van<br />

de gevel, de fysieke buitenschil tussen binnen-<br />

en buitenklimaat. Het energieverhaal<br />

van een gebouw begint en eindigt dus met<br />

de prestaties van die gevel.<br />

Een gordijngevel performanter maken is 1<br />

zaak, het betaalbaar houden is evenwel een<br />

ander paar mouwen…herinner de quote van<br />

Garry Kasparov ‘at the end of the day, it is all<br />

about money’.<br />

Architecturale zonwering,<br />

drie oplossingen<br />

In de zomerperiode staat het weren van de<br />

zon hierbij centraal. Zonwerende beglazing,<br />

54 GEVELBOUW.INFO


Advertorial<br />

zelfs de meest performante, volstaat niet, of<br />

betekent een aanslag op de daglichttoetreding.<br />

Binnenzonwering biedt geen soelaas,<br />

dan blijft een zonwering aan de buitenzijde<br />

de enige optie.<br />

Hiervoor bestaan drie scenario’s :<br />

1. Een zonwerend scherm voorzien in een<br />

vlak evenwijdig aan het glasvlak van de<br />

gevel.<br />

2. Een zonwerend scherm voorzien haaks op<br />

het glasvlak van de gevel, en horizontaal<br />

gemonteerd.<br />

3. Een zonwerend scherm voorzien haaks op<br />

het glasvlak van de gevel, maar verticaal<br />

gemonteerd.<br />

Voor deze drie scenario’s werden door Fassada<br />

unieke oplossingen ontwikkeld.<br />

Horizontaal zonwerend scherm,<br />

haaks op gevel<br />

Een eerste mogelijke oplossing – de meest<br />

eenvoudige – om de performantie van de<br />

gordijngevel te verbeteren is het plaatsen van<br />

één of meerdere horizontale lamellen bevestigd<br />

tegen de stijlen. De vorm van die zonlamellen<br />

is naar keuze van de architect.<br />

In regio’s met een hoogstaande zon, zijnde<br />

niet te ver van de evenaar, kan de totale zontoetredingsfactor,<br />

de zogenaamde g-factor<br />

die aangeeft welk percentage van zonneenergie<br />

door het systeem komt, gereduceerd<br />

worden tot 0,06, en dit zonder negatieve impact<br />

op de licht transmissie. De bijkomende<br />

kosten van dergelijke zonwering t.o.v. een<br />

basis gevel bedraagt slechts een paar tientallen<br />

euro’s per m², de efficiëntie is echter<br />

des te groter.<br />

Verticaal zonwerend scherm,<br />

haaks op gevel<br />

Een ietwat meer gesofistikeerde wijze van<br />

zonwering behelst de toepassing van verticale<br />

vinnen welke worden gemonteerd op<br />

de stijlen. Dergelijke vinnen kunnen uit allerhande<br />

materialen zijn, zoals hout, al dan<br />

niet gekleurd glas, metaal, kunststof, …<br />

Ze kunnen ook worden uitgevoerd als een<br />

sandwichelement bestaande uit 2 externe<br />

lagen 5 mm dikke translucente Onyx-natuursteen<br />

gekleefd op een gelamineerde<br />

heldere glasplaat. In de holte tussen de<br />

vinnen en het binnen profiel wordt een<br />

LED-strip gemonteerd, al dan niet in combinatie<br />

met een RGB-sturing, welke vanaf<br />

de avond wordt ingeschakeld. Zodoende<br />

wordt het gebouw als het ware getransformeerd<br />

tot een echt kunstwerk welke unieke<br />

'Fassada H60-hybrid: als duurzame<br />

gordijngevels geen gevels meer zijn maar<br />

transformeren in kunst… echter… niet zo<br />

maar kunst… maar vooral betaalbare en<br />

emoties en ervaringen zal teweegbrengen.<br />

Eric Claeys: “Stel je even voor: een omgekeerde<br />

gevel, dus zonder zichtbare kokers<br />

aan de binnenzijde, met low-iron glazen<br />

vinnen welke voorzien van een seriegrafie<br />

op beide glasvlakken van de vin, waarbij<br />

de prints t.o.v. elkaar zijn verschoven. En<br />

dan nog wat LED-licht toegevoegd. Een<br />

Swarovski-juweel zou erbij verbleken ….Voor<br />

Fassada is het echt niet meer dan een ‘piece<br />

of cake’.”<br />

Op voorwaarde van een goed uitgevoerde<br />

studie, wat overigens steeds vereist is,<br />

tussen de interactie van de modulatie van<br />

de gevel, de afmetingen en diepte van de<br />

vinnen, de performantie van de vinnen en<br />

de oriëntatie van het gebouw, kan een uitstekende<br />

performantie worden bekomen<br />

van 0,6 W/m²K voor de U-waarde en een<br />

g-waarde van 0,08. De meest extreme<br />

hoog performante kunst' ›<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

55


Advertorial<br />

Zonwerend scherm evenwijdig<br />

aan het glasvlak van de gevel<br />

De beste performantie wordt natuurlijk bekomen<br />

door de toepassing van een screen<br />

in het vlak van de gevel, bijvoorbeeld met<br />

een doek of met Venetiaanse-lamellen,<br />

welke de laagste g-waardes hebben. De<br />

standaard oplossing van Fassada voorziet<br />

dan een geventileerd borstweringspaneel<br />

waar de lamellen achter verdwijnen in opgetrokken<br />

toestand.<br />

Dit paneel kan in alle mogelijke materialen<br />

worden uitgevoerd. Indien translucente<br />

Onyx-natuursteen wordt toegepast in combinatie<br />

met LED-verlichting wordt een gebouw<br />

gecreëerd met een totaal ander look<br />

toepassing van vinnen is een architectuur<br />

met organische vormgeving en glooiende<br />

golfvormige vinnen, uitgevoerd met windgeanimeerde<br />

paneeltjes, waardoor een kinetische<br />

wind gedreven dynamische gevel<br />

wordt bekomen. Dan pas wordt de gevel<br />

echt spectaculair. Een isolerende U-waarde<br />

van minder dan 0,6 W:m²K en een g-<br />

factor van 0,06 zijn haalbaar.<br />

E. Claeys: “Hier wordt het punt bereikt waar<br />

gevelbouw overgaat naar kunst, niet zo maar<br />

kunst, maar betaalbaar en functioneel hoogperformant<br />

waardoor architectuur van een<br />

andere dimensie realiteit wordt.”<br />

'State-of-the-art gevelbouw<br />

moet win-win-win zijn.<br />

Creatieve vrijheid voor de architect;<br />

performant, uitvoerbaar & low risk<br />

voor de gevelbouwer;<br />

en tot slot betaalbaar voor de bouwheer/<br />

investeerder. Dat is de opdracht van<br />

Fassada. Voor minder gaan we echt niet'<br />

56 GEVELBOUW.INFO


Advertorial<br />

'Fully integrated<br />

one-stop-shop.<br />

Van aluminium<br />

perspaal tot<br />

montageklare gevel<br />

op één productielijn<br />

zonder 1 enkele<br />

vrachtwagen gezien<br />

te hebben.<br />

Dat is wat Fassada<br />

kan en doet'<br />

en Bangalore India en andere zullen snel<br />

volgen. In Bangalore zal ook onze technische<br />

backoffice worden gehuisvest. In Dubai<br />

zal met een groot lokaal extrusiebedrijf<br />

partij een fully integrated one-stop-shop<br />

op poten worden gezet, gaande van gieterij<br />

tot gefabriceerde gevel in ‘kit’, klaar<br />

voor montage op de bouwwerf. Samen<br />

met een specialist in machinebouw en industriële<br />

automatisatie hebben we een volautomatische<br />

ponslijn ontwikkeld. Deze zal<br />

geplaatst worden bij onze Dubai-partner,<br />

waardoor alu gieterij – extrusie – moffelen<br />

– inrollen van thermische onderbreking –<br />

productie (t.b.v. een specifieke werf) op 1<br />

enkele volledig geïntegreerde productielijn<br />

zal gebeuren.<br />

Het ganse proces van het gieten van de<br />

aluminium perspalen tot montageklare gordijngevel<br />

in zeecontainer, klaar voor verzending<br />

naar de werf, zonder tussenkomst<br />

van niet één enkele vrachtwagen voor<br />

transport. Dit is pas echt een lage CO2<br />

voetafdruk! Beter doen dan dát, wordt wel<br />

heel moeilijk…. Geen groen maar een donkergroen<br />

certificaat waardig,” lacht Claeys<br />

tot besluit. Zie www.fassada.com. ❚<br />

tijdens de dag dan na zonsondergang als<br />

de verlichting wordt ingeschakeld.<br />

De Venetiaanse-lamellen worden centraal<br />

gestuurd met een KNX BMS-systeem.<br />

In deze setting van de gordijngevel is een U-<br />

waarde van 0,5 W/m²K of zelfs minder mogelijk,<br />

een g-waarde van zelfs 0,00…. Dan<br />

wordt technologie echt wel kunst.<br />

Neon en kunst<br />

Het hoeft geen toelichting dat ook andere<br />

elementen zoals neon, publiciteitspanelen,<br />

kunstwerken aan de alu structuur kunnen<br />

worden bevestigd. Al die structuren kunnen<br />

van binnenin worden geplaatst zonder<br />

gebruik te moeten maken van een stelling<br />

of heksteiger.<br />

Geventileerde klimaatgevel<br />

Last but not least, het is duidelijk dat de<br />

‘H60 enkele huid gevel’ eenvoudig kan<br />

worden uitgebreid tot een dubbele huid<br />

klimaatgevel van het passieve type waarbij<br />

de spouw natuurlijk geventileerd wordt.<br />

Ook dan geschiedt de montage integraal<br />

van binnenin het gebouw.<br />

De internationale uitrol<br />

naar alle continenten<br />

In de mei-editie van <strong>Gevelbouw</strong> is dit topic<br />

al even aan bod gekomen. Eric Claeys:<br />

“Eerder hadden we al aangehaald dat<br />

de wereldmarkt onze target is. Sinds de<br />

launching van 1 maart gaat het nu echt<br />

wel heel hard. Nog in september zullen<br />

Fassada branch offices worden geopend<br />

in Manchester UK, Singapore, Dubai UEA<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

57


Gevelschindel in grijs toegepast bij Villa Trutnov in Tsjechië. Niet alleen bij<br />

daglicht maar ook in het donker ontstaan er unieke licht- en schaduweffecten<br />

op de gevel door de toegepaste verlichting. (Beeld: PREFA | Croce & Wir)<br />

Tekst: Susan Peek Beeld: PREFA - Croce & Wir en Sallys Welt<br />

ALUMINIUM WEKT GEVELS TOT LEVEN<br />

Voor renovatie en nieuwbouw,<br />

van traditioneel tot modern<br />

Aluminium is één van de meest veelzijdige materialen in de bouw.<br />

Stormvast, breukvast, corrosiebestendig, onderhoudsvrij en duurzaam.<br />

Eén voor één uitstekende eigenschappen van aluminium. Met<br />

name bij renovaties bieden aluminium dak- en gevelproducten door<br />

het lage gewicht een groot voordeel omdat het lagere eisen stelt aan<br />

de onderconstructie.<br />

Al ruim zeventig jaar is de PREFA Group bezig<br />

met de ontwikkeling en productie van aluminium<br />

dak- en gevelsystemen. Het groeiende<br />

innovatieve bedrijf is gevestigd in Oostenrijk<br />

en in meer dan zestien Europese landen op<br />

de markt. De meer dan vierduizend verschillende<br />

aluminium producten worden exclusief<br />

geproduceerd in Oostenrijk en Duitsland.<br />

Aan het woord is Tom Vanhandenhove, Area<br />

Sales Manager bij PREFA Group. “Met ons<br />

brede gamma aan aluminium dak- en gevelsystemen,<br />

kunnen nagenoeg alle wensen<br />

vervuld worden. Aluminium is ook vanuit eco-<br />

logisch oogpunt een ideale materiaalkeuze.”<br />

PREFA gebruikt voor het merendeel secundair<br />

aluminium en de producten kunnen verliesvrij<br />

worden gerecycled. “Onze producten<br />

vormen een totaalsysteem: alle elementen en<br />

bijbehorend montagemateriaal bestaan uit<br />

één stuk. Om te zorgen voor een probleemloze<br />

montage, mogen onze producten uitsluitend<br />

door professionals worden geïnstalleerd.<br />

In ons eigen opleidingscentrum kunnen<br />

zij worden opgeleid. Daarnaast bieden we<br />

ook technische ondersteuning aan dakwerkers<br />

en gevelbouwers op de werf.”<br />

De woning annex kantoor van de in Duitsland<br />

‘wereldberoemde’ YouTube-ster Sallys Welt, is ook<br />

voorzien van de Siding.X. Prachtig gecombineerd<br />

met hout voor een luxe en unieke uitstraling.<br />

(Beeld: Sallys Welt)<br />

58 GEVELBOUW.INFO


Extreem lange levensduur én<br />

veertig jaar garantie<br />

Aluminium herstelt zichzelf en kent daarmee<br />

een extreem lange levensduur. Door de reactie<br />

met zuurstof in de lucht vormt aluminium<br />

een natuurlijke oxide laag en beschermt zo<br />

tegen corrosie. “Aluminium is een absoluut<br />

hightech materiaal waar je op kunt vertrouwen!<br />

Omdat wij dat ook doen, bieden wij op<br />

onze PREFA-producten maar liefst veertig<br />

jaar garantie op kleur én materiaal!”<br />

Fantastisch lichtspel op de gevel met de aluminium<br />

gevelbekleding Siding.X.<br />

Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt met<br />

dak- en gevellosanges in antraciet.<br />

(Beeld: PREFA | Croce & Wir)<br />

'Vertrouw op het<br />

materiaal van de<br />

toekomst'<br />

Unieke variatie<br />

in kleuren en vormen<br />

“Aluminium is echt een ideaal materiaal voor<br />

creatievelingen. Behalve licht en sterk, zijn<br />

onze PREFA dak- en gevelsystemen ontzettend<br />

mooi. Door de diversiteit aan kleuren<br />

en vormen bieden ze een enorme vrijheid<br />

voor design.” Vanhandenhove noemt als<br />

voorbeeld de gevelschindel, waarmee je<br />

traditioneel geveldesign met schubeffect in<br />

een modern jasje steekt. Het onderhoudsvrije<br />

aluminium met de innovatieve PREFAcoating<br />

geeft de gevel een matte elegante<br />

structuur. “Ons nieuwste product is de<br />

Siding.X, een gevelelement met uitmuntende<br />

constructieve en functionele eigenschappen<br />

dat elk project een geheel eigen<br />

uitstraling geeft. Afhankelijk van de lichtval<br />

ontstaan prachtige licht- en schaduweffecten<br />

die een gevel tot leven wekken.” Vanhandenhove<br />

besluit: “Dankzij de flexibiliteit<br />

en soepelheid van aluminium kunnen ook<br />

complexe constructies en speciale oplossingen<br />

vakkundig worden gerealiseerd.” ❚<br />

PREFA SIDING.X<br />

GEVELS SIDING MET EEN<br />

ONDERSCHEIDEND KARAKTER<br />

© Sally‘s World<br />

UW CONTACT<br />

HENK SMIENK<br />

Regional Manager<br />

T +31 653 85 53 20<br />

E Henk.Smienk@prefa.com<br />

WWW.PREFA.COM<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

59


Tekst: Susan Peek<br />

Beeld: Bayards Build<br />

Modulariteit van aluminium<br />

open geveloplossingen biedt<br />

enorme creatieve vrijheid<br />

Voor architecten, ontwikkelaars, aannemers en ingenieursbureaus<br />

die op zoek zijn naar esthetisch<br />

mooi, constructief goede en duurzame oplossingen,<br />

is er een partij die denkt vanuit de kracht en<br />

mogelijkheden van aluminium. Bayards Build richt<br />

zich volledig op architectonische en infrastructurele<br />

oplossingen in aluminium en is daarmee de aangewezen<br />

kennispartner.<br />

Voor deze unieke parkeergarage in Florida leverde Bayards Build de gebogen<br />

aluminium profielen van de gevelbekleding variërend in afmeting van 250x100<br />

mm breed en 6 tot 11,3 meter lang. Het bijzondere aan dit open gevelsysteem<br />

is dat er gekleurde LED verlichting in verwerkt is, waardoor de parkeergarage<br />

een ware eyecatcher vormt aan de Las Olas boulevard.<br />

Eén en één is drie<br />

De enorme hoeveelheid kennis op het gebied van buigen en open<br />

gevelconstructies van Bayards Build is een aanvulling op Bayards<br />

Aluminium Constructies, die gespecialiseerd is in constructieve constructies<br />

en een vooraanstaande rol heeft in de ontwikkeling van<br />

aluminium als constructiemateriaal. “De synergie zorgt voor een versterkend<br />

effect op het gebied van kennis in engineering, constructie,<br />

constructief bewerken en productie. Deze kennis wordt ingezet bij<br />

complexe aluminium constructies voor de bouw, infra, jachten, bruggen,<br />

industrie, voertuigen en natuurlijk gevelbouw,” vertelt Dick de<br />

Kluijver, commercieel directeur bij Bayards Aluminium Constructies.<br />

'De gebouwde omgeving<br />

maken wij duurzamer,<br />

lichter én mooier'<br />

Skypanel | Ombrae Een innovatieve geveltechniek die we gaan lanceren binnen<br />

Europa met onze partner Asaş . (Beeld: Richard Glover)<br />

Kennispartner op het gebied van aluminium<br />

“We zijn zoveel meer dan alleen een leverancier,” vult Catharina Bieringa,<br />

general sales manager bij Bayards Build, aan. “Met specialisten,<br />

in-house R&D en productiefaciliteiten creëren we innovatieve,<br />

esthetisch aantrekkelijke , duurzame producten en oplossingen. Of<br />

het nu een open gevel, fietsbrug of geluidsscherm is, wij adviseren<br />

en realiseren altijd de beste architectonische en infrastructurele oplossingen<br />

in aluminium. De voordelen van aluminium zijn het lichte<br />

gewicht van het metaal, de vormvrijheid en het feit dat het 100%<br />

recyclebaar is zonder krachtsverlies.”Bieringa vertelt dat projecten<br />

met een complexe technische uitdaging het beste passen. “Het<br />

liefst zitten we samen met de opdrachtgever en architect zo vroeg<br />

mogelijk aan tafel om onze kennis en knowhow te delen. Zo kun<br />

je vaak in de ontwerpfase al een lichtere constructie adviseren. De<br />

60 GEVELBOUW.INFO


technologie achter aluminium constructies heeft de laatste decennia<br />

een flinke vlucht gemaakt. Helaas is men nog niet altijd op de<br />

hoogte van de voordelen van construeren met aluminium. Zo kunnen<br />

we, mits juist geëngineerd, net zo sterk bouwen als een stalen<br />

constructie en dat tegen een veel lichter gewicht en vervolgens<br />

een veel duurzamere oplossing. Zo beperk je de bouw- en faalkosten<br />

en kom je tot het beste eindresultaat.” De Kluijver voegt daar<br />

nog aan toe: “Het is mooi om te merken dat bureaus als DNV en<br />

Lloyds en instellingen als TNO met ons komen sparren. Daardoor<br />

ontstaat interactie over wat ideaal is om te maken en goed is om<br />

te construeren.”<br />

De nieuwe parkeergarage van Aegon in Den Haag werd voorzien van verticale<br />

aluminium strips in dezelfde stijl en kleur van het ernaast gelegen kantoor.<br />

Dankzij de transparantie van het gevelsysteem groeit er een grote variëteit<br />

aan planten in en door de gevel, waardoor het gebouw naadloos overgaat<br />

in de omgeving: het perfecte voorbeeld van hoe een aluminium constructie<br />

zowel praktisch als esthetisch iets toe kan voegen aan het straatbeeld. Ballast<br />

Nedam Parking was de hoofdaannemer van deze parkeergarage en onze<br />

opdrachtgever. (Beeld: Jan de Vries)<br />

Ons ultramoderne machinepark bevat één van de grootste wrijvingsroerlasmachines<br />

in Europa, diverse CNC machines, buigmachines en lasrobots.<br />

Daarnaast hebben we in-house straal- en verffaciliteiten voor verschillende<br />

soorten oppervlaktebehandelingen.<br />

Aluminium open facades: constructief én esthetisch<br />

Bieringa: “Op het gebied van architectonische toepassingen zijn we<br />

gespecialiseerd in de productie van complexe en getoogde open<br />

gevelsystemen. Vaak bestaan deze constructies uit gebogen vliesgevels<br />

of systeemprofielen.” In de basis worden alle Bayards Buildgevelsystemen<br />

vervaardigd uit aluminium, maar andere materialen<br />

zoals glas, composiet en plexiglas kunnen naadloos in deze toepassingen<br />

worden geïntegreerd. Door verschillende materialen te<br />

combineren, kunnen geluidsabsorberende systemen worden gerealiseerd<br />

die niet alleen zeer functioneel, maar tegelijkertijd ook esthetisch<br />

verantwoord zijn.<br />

Modulariteit<br />

“De modulariteit van onze gevelsystemen biedt een enorme creatieve<br />

vrijheid,” zegt Bieringa. “Samen met de opdrachtgever en architect<br />

en binnen het gestelde budget denken wij creatief mee. Zo<br />

bouw je slim en betaalbaar een modulair systeem aan de achterkant,<br />

maar kun je wel onderscheidend zijn aan de buitenkant!” We zien<br />

daar veel mogelijkheden in en zullen ons daarin blijven ontwikkelen,<br />

vult De Kluijver aan. “Doordat onze modulaire systemen in onze fabriek<br />

in elkaar gezet worden, is er een kortere bouwtijd op de werf.<br />

Ook bij binnenstedelijke projecten is dat een groot voordeel. Zo realiseren<br />

we het op een efficiënte manier, binnen budget en op een<br />

duurzame wijze.” Bieringa besluit: “Onze grote betrokkenheid en de<br />

enorme hoeveelheid kennis delen we graag op de juiste plek met de<br />

juiste partner om zo tot een fantastisch eindresultaat te komen.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

61


Die aluminium lamellen hebben een dubbele functie. Enerzijds dienen ze als zonwering en vermijden ze inkijk.<br />

Anderzijds zorgen ze voor een speelse dynamiek en geven ze het gebouw een bijzondere uitstraling.<br />

Tekst en beeld: Duco<br />

ARCHITECTURALE ZONWERING<br />

CREËERT BOEIEND TAFEREEL IN<br />

PRESTIGIEUS BEDRIJFSGEBOUW<br />

Wat het gloednieuwe bedrijfsgebouw van transportbedrijf Xwift in Nazareth zo in het oog doet springen?<br />

Uiteraard de lichte constructie in staalbouw, maar zeker ook de unieke gevel, die integraal bestaat uit zwarte<br />

DucoSun Cubic-lamellen. Het variabele ritme van de lamellen zorgt voor een boeiend tafereel, dat er vanuit<br />

elk standpunt anders uitziet. Bovendien helpt de architecturale zonwering om een aangenaam binnenklimaat<br />

te creëren in de strijd tegen oververhitting.<br />

Groei-ambitie<br />

Wie zonder voorkennis de nieuwe site van<br />

Xwift oprijdt, vermoedt onmogelijk dat hier<br />

een transportbedrijf huist. Het gebouw werd<br />

zo ontworpen dat het een eyecatcher vormt<br />

in de omgeving. De firma kende de afgelopen<br />

jaren een enorme groei en was dringend aan<br />

een nieuwe hoofdzetel toe. Daarom week<br />

Xwift van Kruishoutem uit naar een braakliggend<br />

terrein in Nazareth van 3.500 m 2 .<br />

Efficiënt bouwen<br />

Het nieuwe kantoor is een schoolvoorbeeld<br />

van hoe je efficiënt kunt bouwen. Architect<br />

Bill Cosman benutte elke vierkante meter<br />

op het perceel optimaal. “Het gebouw heeft<br />

meer te bieden dan je zou denken,” gaat<br />

Cosman van start. “Naast een laad- en loszone<br />

op het gelijkvloers voorzagen we op de<br />

bovenverdieping 1.200 m² polyvalente ruimte,<br />

die een oplossing moeten bieden aan de<br />

snel veranderende handelsmarkt. Daar bovenop<br />

werd aandacht besteed aan het wellbeing<br />

van de werknemers, door de integratie<br />

van een fitnessruimte.”<br />

Structurele oplossing<br />

“De structurele lamellen zorgen niet alleen<br />

voor een efficiënte afscherming van de zonnestralen,<br />

ze garanderen ook een daling van<br />

de gemiddelde temperatuur binnenshuis<br />

'Het nieuwe kantoor is<br />

een schoolvoorbeeld<br />

van hoe je efficiënt<br />

kunt bouwen'<br />

tot 12% in de strijd tegen oververhitting,”<br />

vertelt Hendrik Dejonghe, marketing manager<br />

bij Duco. “De plaatsing van de lamellen<br />

was een technisch hoogstandje. De kenmerkende<br />

lamellen werden ter plaatse in<br />

de draagconstructie verticaal gemonteerd.<br />

Tussen de lamellen en de muur zijn roosters<br />

voorzien. Zo kunnen de grote ramen<br />

gepoetst worden. De lamellen moesten perfect<br />

in het vlak zitten. Om dat waar te maken,<br />

plaatste de aannemer ze één per één.<br />

Een precisiewerk dat veel tijd in beslag nam,<br />

maar het resultaat mag er zeker zijn,” aldus<br />

een tevreden Dejonghe. ❚<br />

Volledige glasstructuur<br />

Alle materialen moesten een zwarte kleur<br />

hebben: het staal, de ramen, de lamellen,<br />

de sandwichpanelen, de poorten, … Cosman<br />

licht toe: “De gevel van het gebouw<br />

is voorzien van zwarte rechthoekige DucoSun<br />

Cubic-lamellen. Die aluminium lamellen hebben<br />

een dubbele functie. Enerzijds dienen ze<br />

als zonwering en vermijden ze inkijk. Anderzijds<br />

zorgen ze voor een speelse dynamiek en geven<br />

ze het gebouw een bijzondere uitstraling.”<br />

De gevel van het gebouw is voorzien van zwarte rechthoekige DucoSun Cubic-lamellen.<br />

62 GEVELBOUW.INFO


Artikelnaam<br />

TOPKWALITEIT IN<br />

ALU-CONSTRUCTIES<br />

Hoprom NV, Kortrijk<br />

Architect: Devolder Architecten<br />

FAC-constructeurs werken volgens het FAC-keurmerk,<br />

toegekend door onafhankelijke keuringsinstanties.<br />

Een garantie voor de hoogste kwaliteit!<br />

www.fac-belgium.eu<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

63


FEDERATIE<br />

ALUMINIUM<br />

CONSTRUCTEURS<br />

Tekst en beeld: FAC<br />

FAC verkent architecturaal<br />

ANTWERPEN PER FIETS<br />

De Federatie Aluminium Constructeurs (FAC) organiseerde op 14 juni traditiegetrouw haar jaarlijkse<br />

architecturale uitstap voor leden en partners. Na de vorige succesvolle edities in Parijs, Rotterdam<br />

en Luxemburg viel de keuze deze keer op een verkenning van Antwerpen per fiets, met architecturale<br />

highlights in wijken zoals het Eilandje, de omgeving van het Centraal Station en het Nieuw Zuid.<br />

FAC heeft de Royal Yacht Club België op Linkeroever uitgekozen<br />

als startpunt voor de uitstap. Een schitterende, recent gerenoveerde<br />

locatie (o.m. door KA Construct met profielen van<br />

Sprangers) die een prachtig zicht biedt op de Antwerpse skyline. Na<br />

een versterkende lunch brengt het veer ons naar het Steen aan de<br />

overkant van de Schelde, waar we de fietsen oppikken.<br />

Onder een schitterende zon beginnen we onze 13 km lange fietstocht.<br />

De eerste architecturale blikvanger wacht ons op aan de<br />

Westkaai waar tussen 2007 en 2016 één van de grootste stadsontwikkelingsprojecten<br />

van Antwerpen werd gerealiseerd. Zes<br />

statige woontorens overschouwen het Kattendijkdok. Ze combineren<br />

functies zoals wonen, werken, winkelen en recreatie en<br />

betekenden een belangrijke stap in de opwaardering van het<br />

Eilandje. Het project werd opgevat als drie tweelingverhalen, die<br />

tot uiting komen in de vormgeving en het materiaalgebruik van<br />

de torenparen. Gerenommeerde architecten tekenden voor de<br />

gevelarchitectuur: Diener & Diener (T1 & T2), David Chipperfield<br />

(T3 & T4) en Tony Fretton (T5 & T6).<br />

Vanaf het Kattendijkdok werpen we in de verte een blik op het<br />

Havenhuis, dat door de bekende Brits-Irakese architecte Zaha<br />

Het ZNA Cadix ziekenhuis in aanbouw - de grote gevelglaspartijen ogen groen, een kleur die wordt herhaald in de keramische kliktegels.<br />

64 GEVELBOUW.INFO


FEDERATIE<br />

ALUMINIUM<br />

CONSTRUCTEURS<br />

KA Construct was als gevelbouwer betrokken bij de realisatie<br />

van Toren 4 aan het Kattendijkdok.<br />

De nieuwe hoofdzetel van De Persgroep is een ontwerp van het<br />

architectenbureau Binst Architects.<br />

Hadid werd ontworpen. Groven+ stond in voor de uitvoering van<br />

de complexe glazen bovenbouw die de hoofdzetel van het Havenbedrijf<br />

Antwerpen een fonkelende verschijning geeft en verwijst<br />

naar Antwerpen als diamantstad.<br />

Onze fietsroute leidt ons verder richting de werf van ZNA Cadix, het<br />

nieuwe ziekenhuis waar de diensten van ZNA Stuivenberg en ZNA<br />

Sint-Erasmus tegen 2022 hun intrek zullen nemen. Werfleider Marc<br />

Velleman van gevelconstructeur J. Hermans en Co vergezelt ons<br />

op een uitvoerige rondleiding. Het ziekenhuis is een ontwerp van<br />

VK Studio en architectenbureau Robbrecht & Daem, die naast het<br />

hoogtechnologische en duurzame karakter ook bijzondere aandacht<br />

schonken aan de verweving van het gebouw met de omliggende<br />

woon-, winkel- en werkfuncties. Zo zal de benedenverdieping van het<br />

19 verdiepingen hoge gebouw een combinatie zijn van winkelstraat<br />

en zorgboulevard.<br />

Na een tweede versnapering op de Grote Markt brengt het veer<br />

ons opnieuw naar Linkeroever. Bij een heerlijk diner in het restaurant<br />

van de Royal Yacht Club België praten we na over de interessante<br />

architecturale ontdekkingen van de namiddag. En nemen<br />

we ons voor om er volgend jaar opnieuw bij te zijn. ❚<br />

We zetten onze tocht verder langs het Park Spoor Noord en rijden<br />

voorbij de Lichttoren, een majestueuze toren met 147 appartementen<br />

ontworpen door Bob Van Reeth.<br />

Na een versnapering in het Lindner Hotel steken we het Kievitplein<br />

over voor een bezoek aan de werf van de nieuwe hoofdzetel<br />

van De Persgroep. Vanaf het najaar zullen ongeveer 1000 mensen<br />

hun intrek nemen in dit 46 meter hoge gebouw, dat opvalt door<br />

zijn golvende gevels. De redacties en vrijwel alle corporate services<br />

van de mediagroep zullen hier hun plek vinden in een open<br />

werkomgeving, zo vertelt Mark Vorsselmans van de Vorsselmans<br />

Groep, die instond voor de realisatie van de vliesgevels.<br />

Langs de lange Kievitstraat rijden we vervolgens richting het stadspark<br />

dat we doorkruisen en langs de vernieuwde Noorderleien. We<br />

komen aan bij de site Nieuw Zuid, een stadsontwikkeling gelegen<br />

aan de oevers van de Schelde en naast het trendy Zuid. Het<br />

architectuur- en stadsontwikkelingsbureau Secchi-Viganò stond in<br />

voor het masterplan van het Nieuw Zuid, dat een groene, autoluwe<br />

stadsbuurt met winkels, scholen, crèches, andere faciliteiten en<br />

een groot centraal park beoogt. Meerdere FAC-leden zijn bij de<br />

realisatie van projecten van het Nieuw Zuid betrokken. De voltooiing<br />

van alle bouwwerken, die in december 2013 van start gingen,<br />

zal minstens 15 jaar in beslag nemen.<br />

Zo'n 30 FAC-leden en partners namen deel aan de uitstap.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

65


Zuidzicht<br />

Hasselt<br />

Aan de Blauwe Boulevard langs het kanaal te Hasselt verrees de<br />

afgelopen jaren het luxe-appartementencomplex Zuidzicht dat<br />

de aanblik heeft van grote aangemeerde cruiseschepen. Ruimtegevoel<br />

en interactie met de buitenomgeving vormden de uitgangspunten<br />

voor de architectuur. Voor de realisatie van het aluminium<br />

buitenschrijnwerk, dat bepalend is voor het uitzicht van<br />

het complex, deed de architect beroep op Corswarem Group.<br />

De opdracht: een kwalitatief raamprofiel op maat creëren met<br />

een minimale aanzichtbreedte voor de gevelhoge ramen. Een<br />

extra uitdaging vormde de uitrusting van enkele appartementen<br />

met raampartijen in gebogen glas. Corswarem kweet zich<br />

uitstekend van zijn taak. Dankzij het gebruik van diverse hoogwaardige<br />

Schüco systemen zorgde het bedrijf niet enkel voor<br />

esthetische oplossingen. Het slaagde er ook in om te voldoen<br />

aan de hoogste criteria inzake water-en luchtdichtheid, stabiliteit,<br />

thermische isolatie en automatisering.<br />

Innovatiecentrum<br />

De Grote Beer<br />

Beernem<br />

PROJECTONTWIKKELAAR<br />

ARCHITECT<br />

AANNEMER<br />

CONSTRUCTEUR<br />

Kolmont Woonprojecten<br />

Buro II & Archi+I<br />

Cordeel Hoeselt<br />

Corswarem Group, Tongeren<br />

Het Innovatiecentrum Grote Beer te Beernem, gebouwd in een<br />

recordtijd van een jaar (juni 2016 - juni 2017), bestaat uit de<br />

opeenstapeling van grote dozen die aan de ene zijde verbonden<br />

zijn door een massieve verticale wand en aan de andere<br />

zijde transparant zijn. De open architectuur staat symbool voor<br />

de missie van het centrum, dat startups en innoverende ondernemingen<br />

uit de sector van communicatie en technologische<br />

integratie onder één dak samenbrengt en ondersteunt. Aluminium<br />

schrijnwerkbedrijf Antoon Decock NV stond in voor de<br />

realisatie van het aluminium schrijnwerk, waar de nadruk lag op<br />

even brede vliesgevelstijlen in het volledige gebouw. Er werd gekozen<br />

voor het innoverende vliesgevelsysteem Schüco FWS 60<br />

CV (Concealed Vent) dat in België voor het eerst in dit gebouw<br />

werd toegepast. Het systeem maakt het mogelijk om openslaande<br />

ramen op een volledig onzichtbare manier in profielen<br />

van slechts 60 mm aanzicht te integreren en zo een identiek<br />

buitenaanzicht van bewegende en vaste vlakken te verkrijgen.<br />

Voorts stond het schrijnwerkbedrijf voor de uitdaging om zowel<br />

elektrische als manuele ramen in de vliesgevel te verwerken, en<br />

om doorvalbeveiliging in één en dezelfde vliesgevel te voorzien.<br />

Opdrachten die met succes werden bekroond.<br />

Beeld: Architects in Motion - fotograaf Sepp Van Dun<br />

BOUWHEER<br />

ARCHITECT<br />

HOOFDAANNEMER<br />

CONSTRUCTEUR<br />

Stefan Dansschotter<br />

Stijn Goethals<br />

Vulsteke bedrijfsgebouwen<br />

Antoon Decock NV, Gullegem<br />

66 GEVELBOUW.INFO


T2 Campus<br />

Genk<br />

De Warande<br />

Turnhout<br />

Genk is de thuisstad van de grootste Syntra-campus van<br />

Vlaanderen. Syntra Limburg gaf, samen met VDAB en de<br />

Stad Genk, opdracht voor de bouw van de T2 Campus aan<br />

het THOR-park. Het gigantische complex van 24.000 m 2<br />

vormt een moderne en innovatieve setting waar opleidingen<br />

in techniek en technologie worden aangeboden. De T2<br />

Campus werd vanaf september 2018 geleidelijk in gebruik<br />

genomen. Group Ceyssens stond in voor de realisatie van<br />

het aluminium buiten- en binnenschrijnwerk. Het compacte<br />

onderwijsgebouw straalt met zijn maximaal beglaasde gevels<br />

openheid en transparantie uit. De circa 6 meter hoge glaspartijen<br />

ter hoogte van de labo’s (2620 m²) vormen een absolute<br />

blikvanger. Ter hoogte van de opleidingslokalen werden aluminium<br />

buitenschrijnwerk, zonwerend glas Cystar 60/28 (+/-<br />

1485m²) en gevelbeplating (+/- 800 m²) aangebracht. In het<br />

atrium combineert het binnenschrijnwerk gewone en brandwerende<br />

stalen ramen, met grote glaspartijen. In dit gebouw,<br />

een technisch hoogstandje.<br />

BOUWHEER Syntra Limburg, VDAB en Stad Genk<br />

ARCHITECT THV Thorpark: Atelier Kempe Thill<br />

(Rotterdam, Nederland) en Osar<br />

(Antwerpen)<br />

HOOFDAANNEMER THV Houben (Hasselt) –<br />

STRABAG Belgium (Genk)<br />

CONSTRUCTEUR Group Ceyssens, Heusden - Zolder<br />

KA Construct werkte onlangs opnieuw mee aan een prestigeproject<br />

in eigen regio. Met de verbouwing van de toneeltoren van<br />

het cultureel centrum De Warande en het perfect geïntegreerde<br />

‘servicegebouw’ stond het bedrijf voor enkele mooie uitdagingen.<br />

Zo werd de glaswand-gordijngevel - verbinding tussen<br />

nieuw en oud - opgevat als een opzetconstructie, gemonteerd<br />

op een stalen draagstructuur. Dit systeem is uitermate geschikt<br />

voor zware beglazingen en zeer energie-efficiënt. De bovenverdieping<br />

van de nieuwbouw is opgetrokken met het gordijngevelsysteem<br />

G60 I+, met een strakke ‘look’ als resultaat. Een duurzame<br />

toekomst voor de cultuurtempel is hiermee gegarandeerd!<br />

(Beeld: FVB)<br />

BOUWHEER<br />

ARCHITECT<br />

HOOFDAANNEMER<br />

CONSTRUCTEUR<br />

Provincie Antwerpen<br />

Architects in Motion<br />

Belemco / Vanhout<br />

KA Construct, Beerse<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

67


Tekst en beeld: heroal<br />

Huisdeursysteem van<br />

uitzonderlijke kwaliteit en<br />

met een unieke uitrusting<br />

Met het huisdeursysteem heroal D 72 creëert heroal een unieke systeemvariatie. Daarbij vormen de allerbeste<br />

materialen, optimale functionaliteit, hoogwaardige designvarianten en maximale flexibiliteit de ideale basis<br />

voor altijd individuele en exclusief vervaardigde afzonderlijke stukken. heroal biedt installateurs, architecten<br />

en planners daarmee een zo groot mogelijke vrijheid in de particuliere en objectbouw.<br />

Nieuwe, omkeerbare vulstukbevestiging<br />

heroal biedt bij het huisdeursysteem heroal D 72 een voor het aluminium<br />

gedeelte unieke vulstukbevestiging aan. Bij deze variant is het<br />

mogelijk om het geprefabriceerde vulstuk door voegen in de vleugel<br />

te bevestigen. Door de verschillende mogelijkheden, die heroal voor<br />

de vulstukbevestiging aanbiedt, kunnen maximale vleugelformaten<br />

worden vervaardigd. Daarnaast wordt het materiaalgebruik geoptimaliseerd,<br />

omdat bij de gebruikte vleugelprofielen heroal D 72 PF<br />

(„Panel Fixed“) met vast binnenbeslag geen glaslat nodig is.<br />

De uitbreiding van het deursysteem heroal D 72 met een profielconstructie<br />

voor dit type vulstukbevestiging biedt verschillende voordelen<br />

voor installateurs. Zo wordt de montage – ook op de bouwplaats –<br />

vereenvoudigd en de verwerkingstijd van het gehele systeem verkort,<br />

omdat bewerkingsstappen (zoals het monteren van de glaslat) komen<br />

te vervallen. De vleugels van het huisdeursysteem zijn verkrijgbaar in<br />

twee vulstukdiktes. 60 mm vulstukdikte met een inbouwdiepte van<br />

72 mm en 70 mm vulstukdikte met een inbouwdiepte van 82 mm.<br />

Expressieve oppervlakken<br />

Het huisdeursysteem heroal D 72 kan net als alle heroal systeemoplossingen<br />

in uiteenlopende kleuren en designs worden gecoat, om<br />

accenten te leggen of om harmonieus in een gebouwschil te worden<br />

gevoegd. Daarbij kunnen verschillende kleurtinten en designs voor<br />

kozijnen, vulstukken, greeplijsten en scharnieren worden gekozen –<br />

standaard ook binnen en buiten verschillend. Er is keuze uit de kleuren<br />

van het gehele RAL-gamma, de kleurtinten van Les Couleurs® Le<br />

Corbusier, waarvoor heroal binnen de branche een exclusieve licentie<br />

bezit en de oppervlakteafwerking heroal SD, waarmee designs als<br />

natuurlijk hout- of moderne betonlooks kunnen worden gerealiseerd.<br />

heroal biedt daarmee nieuwe mogelijkheden voor installateurs, aannemers,<br />

architecten en planners voor de particuliere en objectbouw.<br />

Voordelen voor installateurs<br />

Naast de verwerkingsvoordelen van de omkeerbare vulstukbevestiging,<br />

ligt het belangrijkste voordeel in het snelle reactievermogen. Binnen slechts<br />

twee weken ontvangen heroal partners de hoogwaardige heroal D 72 systeemprofielen,<br />

het huisdeurvulstuk met omkeerbaar vulstuksysteem en<br />

de heroal DF beslagsets voor vlakke en opdekkende kozijn-/vleugelcombinaties<br />

binnenshuis uit één bron – in de vertrouwde heroal kwaliteit en<br />

gecoat met de uitermate duurzame heroal hwr poedercoating.<br />

Naast de vele vormgevingsmogelijkheden overtuigt heroal D 72 met optimale<br />

warmte-isolerende eigenschappen, effectieve geluidsisolatie en hoge standaard<br />

inbraakwerendheid tot weerstandsklasse RC 3.<br />

De oppervlakteafwerking heroal SD is buitengewoon corrosie-, weer- en<br />

UV-bestendig. Opvallende oppervlaktedesigns zoals een betonlook geven het<br />

huisdeursysteem heroal D 72 een moderne uitstraling.<br />

68 GEVELBOUW.INFO


heroal huisdeurconfigurator<br />

Om de voordelen van het huisdeursysteem heroal D 72 zo goed mogelijk<br />

te kunnen presenteren, heeft heroal een huisdeurconfigurator ontwikkeld.<br />

Met de online configurator kan iedere heroal D72 huisdeur op maat en<br />

naar eigen smaak worden samengesteld: www.konfigurator.heroal.de ❚<br />

VEELZIJDIG<br />

RAAMSYSTEEM<br />

Raamsysteem heroal W 72 van aluminium<br />

De ergonomische, greeplijst vervangt de klassieke handgreep aan de buitenzijde. Deze<br />

kan worden voorzien van een coating in de Le Corbusier kleuren en legt zo subtiele of<br />

opvallende accenten. De greeplijst is verkrijgbaar in drie lengtes met of zonder led-lichtlijst.<br />

Innovatief, duurzaam en kostenefficiënt:<br />

Het Aluminium Raamsysteem heroal W<br />

72 biedt de hoogste kwaliteit bij maximale<br />

energie- en kostenbesparing - zowel<br />

bij de fabricage als tijdens de gehele levensduur.<br />

Meer informatie hierover vindt u op<br />

www.heroal.nl<br />

PARIJS<br />

BATIMAT<br />

<strong>04</strong>-08 NOV <strong>2019</strong><br />

HAL 5A<br />

STAND M033<br />

Kleurontwerp in hoogwaardige<br />

heroal hwr-poedercoating voor onbegrensde<br />

ontwerpmogelijkheden<br />

Unieke geometrie van<br />

isolatiestrips, die maximaal<br />

draagvermogen met<br />

minimaal warmteverlies<br />

combineert<br />

Het huisdeursysteem heroal D 72 is geschikt voor alle inbouwsituaties in de<br />

nieuwbouw of renovatie, of het nu exclusief en modern of tijdloos elegant is.<br />

Combineerbaar met de heroal<br />

systemen voor rolluiken, zonwering-<br />

en geintergreerde horren -<br />

alles van een dezelfde leverancier<br />

Inbraakwerend: Tot klasse RC 4 gecombineerd<br />

met het rolluiksysteem heroal safe RC 3<br />

Huisdeursysteem D 72 met nieuwe, omkeerbare vulstukbevestiging<br />

ROLLUIKEN | ZONWERING | ROLDEUREN<br />

RAMEN | DEUREN | VLIESGEVELS | SERVICE<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

69


Tekst: Roel van Gils Beeld: Peutz<br />

Kennissessie Bouwkundige<br />

Brandveiligheid zeer geslaagd<br />

De Vereniging Toeleveranciers Metalen Dak- en Gevelmaterialen (MDG) kijkt terug op een zeer geslaagde<br />

kennissessie ‘Bouwkundige Brandveiligheid’ op vrijdag 6 september jongstleden. Een gemêleerd<br />

gezelschap van leden van MDG, zusterorganisatie DumeboDWS en de VMRG, heeft zijn kennis over het<br />

thema brandveiligheid weer kunnen bijspijkeren. Met dank aan Peutz Laboratoria in Molenhoek.<br />

Met maar liefst 25 deelnemers zat de zaal<br />

bij Peutz helemaal vol, zegt MDG-bestuurslid<br />

Robert-Jan Steegman. “Het bewijst<br />

maar weer dat het thema brandveiligheid<br />

letterlijk een hot topic is. Mooi om te zien<br />

ook dat we deze middag behalve leden<br />

van onze branchevereniging ook leden van<br />

zusterorganisatie DumeboDWS, de VMRG<br />

en diverse ingenieursbureaus konden verwelkomen.<br />

Zowel het thema brandveiligheid<br />

kwam aan de orde, maar ook topics<br />

als rookwerendheid en het brandgedrag<br />

van gevelmaterialen, sandwichpanelen<br />

en isolatiemateriaal passeerden de revue.<br />

Kortom, een zeer interessante middag.”<br />

namelijk onderzoek naar de effecten van de<br />

optopping van een bestaand gebouw naast<br />

het Stadhuis aan de Coolsingel op het gebied<br />

van geluid, wind en bouwfysica. Het<br />

gaf meer dan voldoende gespreksstof voor<br />

de aansluitende netwerkborrel.”<br />

'Ons doel is om kennis te delen<br />

met onze eigen leden en aanverwante<br />

branches. Daarin zijn we met deze<br />

kennissessie zeker geslaagd'<br />

Peutz Laboratoria<br />

De kennissessie vond plaats bij Peutz Laboratoria<br />

in Molenhoek. “Na afloop van de<br />

inspirerende sessies kregen onze gasten<br />

ook een rondleiding door de verschillende<br />

laboratoria,” vervolgt Steegman. “Het raadgevend<br />

ingenieursbureau doet in opdracht<br />

van fabrikanten onderzoek naar verschillende<br />

facetten van een gebouw, waaronder<br />

de akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid<br />

en windtechnologie. Vooral dat laatste sprak<br />

tot de verbeelding. In de windtunnel bevond<br />

zich toevallig een gedetailleerde maquette<br />

van een deel van Rotterdam. Peutz doet<br />

De Vereniging Toeleveranciers Metalen Dak- en Gevelmaterialen (MDG) kijkt terug op een zeer geslaagde kennissessie ‘Bouwkundige Brandveiligheid’.<br />

70 GEVELBOUW.INFO


Smaakt naar meer<br />

Steegman: “Ons doel is om kennis te delen<br />

met onze eigen leden en aanverwante branches.<br />

Daarin zijn we met deze kennissessie<br />

‘Bouwkundige Brandveiligheid’ bij Peutz<br />

zeker geslaagd. Het smaakt ook naar meer.<br />

Samen met DumeboDWS hebben we een<br />

gemeenschappelijk belang: een kwalitatief<br />

hoogstaande gevel en/of dak realiseren voor<br />

een tevreden klant. We blijven dan ook de<br />

metalen dak- en gevelproducten voortdurend<br />

onder de aandacht brengen. Dat doen<br />

we door het organiseren van kennissessies<br />

zoals deze, maar ook met andere boeiende<br />

activiteiten. In het najaar staat onze algemene<br />

ledenvergadering gepland waarin we<br />

de agenda voor volgend jaar bekendmaken.<br />

Maar wellicht dat we tegen het einde van<br />

het jaar nog een vergelijkbare kennissessie<br />

organiseren. Houd onze website in de gaten,”<br />

besluit Steegman. ❚<br />

Na afloop van de inspirerende sessies kregen de gasten een rondleiding door de verschillende laboratoria van Peutz.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

71


Productnieuws<br />

ISOKORF ONDERBREEKT<br />

STAAL IN FENIXLOODS<br />

Bij de transformatie van de Fenixloods in Rotterdam zijn Schöck Isokorf® verankeringen<br />

toegepast voor de stalen consoles in de in het oog springende stalen<br />

overgangsconstructie. Fenixloods 1 is een grootschalig transformatieproject in<br />

de Rotterdamse wijk Katendrecht. Op de bestaande loods realiseert Heijmans<br />

Woningbouw 212 vrij indeelbare loftappartementen. De nieuwe bovenbouw is<br />

uitgevoerd in tunnelgietbouw. Deze betonnen bovenbouw is gebouwd op een<br />

zware stalen tafelconstructie, die constructief volledig los gehouden is van de<br />

bestaande bebouwing. Stalen kolommen van 15 meter lang ‘prikken’ door de<br />

bestaande loods heen en zijn gefundeerd op nieuwe zware poeren, die precies<br />

tussen de bestaande poeren gesitueerd zijn. Tussen de bestaande loods en de<br />

betonnen bovenbouw is een ‘incisielaag’ gecreëerd. In deze overgangslaag bevinden<br />

zich de stalen vakwerken van de tafelconstructie. De ‘incisielaag’ heeft<br />

een transparante gevel met een sterke verticale geleding in de aluminium<br />

profielen. Door deze gevel heen steken de consoles die de balkons van de bovenliggende<br />

bouwlaag dragen. Voor de verbinding van de stalen consoles met<br />

de achterliggende staalconstructie zijn Isokorf® KST verankeringen gebruikt.<br />

De thermische ontkoppeling van binnen en buiten is bij deze staalverbinding<br />

vanuit bouwfysisch oogpunt heel belangrijk. Het onderbreekt de koudebrug en<br />

voorkomt condensvorming. De Isokorf® KST van Schöck is een constructief hoogwaardige<br />

verankering voor staal op staal met onderbreking van de koudebrug.<br />

De isolatiedikte in de Isokorf® KST bedraagt 80 mm en de draadeinden zijn van<br />

RVS, dat een veel lagere thermische geleiding heeft dan staal.<br />

De stalling bestaat uit drie verdiepingen en er loopt een doorgaand fietspad doorheen.<br />

nog niet klaar. Met het extra geld dat het kabinet hiervoor uittrekt, komen er<br />

nog veel meer fietsplekken op drukke stations door het hele land.”<br />

De stalling bestaat uit drie verdiepingen en er loopt een doorgaand fietspad<br />

doorheen, zodat je aan twee kanten in en uit de stalling kunt fietsen. Een<br />

digitaal verwijssysteem helpt fietsers makkelijk vrije plekken te vinden. Reizigers<br />

zijn vanuit de stalling zo op het perron. Utrecht Centraal is daarmee een<br />

multimodaal OV-knooppunt geworden. Naast 12.500 parkeerplekken biedt de<br />

stalling ook ruimte aan duizend OV-fietsen. De stalling is vierentwintig uur<br />

per dag en zeven dagen in de week open en gebruikers stallen hun fiets elke<br />

eerste vierentwintig uur gratis.<br />

LEICA GEOSYSTEMS KONDIGT<br />

VERDERGAANDE SAMENWERKING<br />

MET AUTODESK AAN<br />

De stalen consoles zijn samengesteld uit plaatstaal. Ze zijn middels<br />

koudebrugonderbrekende Schöck Isokorf ® KST verankeringen bevestigd aan de<br />

achterliggende staalconstructie. (Foto: Mei architects and planners)<br />

GROOTSTE FIETSENSTALLING<br />

TER WERELD GEOPEND<br />

Met de toenemende complexiteit van bouwprojecten en de enorme hoeveelheden<br />

informatie die in het kader daarvan gegenereerd worden, is de samenwerking<br />

en data-uitwisseling tussen informatiesystemen en industriestandaarden<br />

een voorwaarde voor succes. Leica Geosystems en Autodesk bundelen<br />

hun krachten om meer efficiency in de bouw mogelijk te maken. Bouwprofessionals<br />

kunnen voortaan gestroomlijnde workflows implementeren op basis<br />

van betrouwbare, uiterst nauwkeurige data en werkbare 3D-modellen.<br />

Het stroomlijnen van de bouwworkflow helpt bij het optimaliseren van de<br />

efficiëntie en het vergroten van de transparantie, zowel in het veld als op<br />

kantoor. Door Autodesk BIM 360, een toonaangevend platform voor bouwmanagement<br />

te combineren met de Leica Captivate- en iCON-software, kunnen<br />

gebruikers naadloze workflows creëren tussen kantoor en veld.<br />

Foto: Bouwprofessionals kunnen voortaan gestroomlijnde workflows implementeren<br />

op basis van betrouwbare, uiterst nauwkeurige data en werkbare 3D-modellen.<br />

Utrecht heeft de grootste fietsenstalling ter wereld, waarin plek is voor meer<br />

dan 12.500 fietsen. Bij de opening van fietsenstalling Stationsplein werd de<br />

Nederlandse fietscultuur voorgedragen voor de nationale lijst van immaterieel<br />

erfgoed. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven was aanwezig bij de opening<br />

op 19 augustus jongstleden. “Vandaag openen we in Utrecht de grootste fietsenstalling<br />

ter wereld. Een feestelijk én belangrijk moment, want het aantal<br />

reizigers blijft groeien. Vanaf vandaag kunnen duizenden reizigers extra hun<br />

fiets vlakbij het perron kwijt.” De afgelopen jaren is het aantal fietsparkeerplekken<br />

in Nederland uitgebouwd van 200.000 naar 490.000. “En we zijn<br />

72 GEVELBOUW.INFO


Productnieuws<br />

STIKSTOFUITSPRAAK KOST<br />

BOUWSECTOR 14 MILJARD EURO<br />

De bouwsector wordt in de komende vijf jaar hard getroffen door de stikstof-uitspraak<br />

van de Raad van State. ABN AMRO verwacht dat de bouw<br />

hierdoor 14 miljard euro omzet misloopt. Vooral de wegenbouw krijgt de<br />

rekening gepresenteerd. Zo komt ruim 9 miljard euro aan wegenbouwprojecten<br />

op losse schroeven te staan. Naast grote wegenprojecten staan<br />

andere infrastructurele projecten, zoals projecten aan het spoor, hoofdvaarwaterwegen<br />

en luchthavens, op de tocht. Gemeenten en provinciale<br />

projecten en projecten van waterschappen worden eveneens geraakt. Er<br />

zijn volgens de bank wel mogelijkheden om de gevolgen van de stikstofuitspraak<br />

te beperken. Zo kan tijdens de bouw worden gezorgd dat de<br />

stikstofuitstoot wordt verlaagd, bijvoorbeeld door de inzet van elektrische<br />

werkbouwtuigen. “Hoewel de markt nog te klein is om emissieloos<br />

te bouwen, is het Stikstofbesluit onbedoeld een stimulans om de sector<br />

versneld te verduurzamen,” zegt Madeline Buijs, Sector Econoom Bouw en<br />

Vastgoed van ABN AMRO. “Het gebruik van wegen zorgt voor de meeste<br />

uitstoot. We denken dat hier de ADC-toets het laatste redmiddel is. Als kan<br />

worden aangetoond dat er geen alternatieve oplossingen zijn, er een dwingende<br />

reden van openbaar belang is en compensatiemaatregelen worden<br />

genomen, kan de bouw mogelijk doorgang vinden.”<br />

De AGC 18 loopt zeer rustig en trillingsarm doordat de motor en behuizing van<br />

elkaar losgekoppeld zijn.<br />

trillingsarm doordat de motor en behuizing van elkaar losgekoppeld zijn.<br />

De nieuwe AGC 18 is voorzien van Garantie all-inclusive na registratie<br />

via www.festool.nl/service. Hiermee bent u 36 maanden lang beschermd<br />

tegen alle reparatiekosten. Zelfs in geval van diefstal denkt Festool met u<br />

mee door u te beschermen tegen hoge kosten.<br />

ZINKEN SCHEEPSBOEG<br />

Ruim 9 miljard euro aan wegenbouwprojecten komt op losse schroeven te staan.<br />

KRACHTIG SLIJPEN ZONDER KABEL<br />

Uitbreiding in de Festool 18 Volt-serie: de nieuwe accu-haakse slijper AGC<br />

18 schittert met robuustheid en perfecte ergonomie voor slijpwerkzaamheden.<br />

“Met de nieuwe AGC 18 bieden wij een accu-aangedreven krachtpatser<br />

die zowel qua robuustheid als met zijn uitstekende ergonomie grenzen<br />

verlegt. De nieuwe accu-haakse slijper is ideaal om slijpwerkzaamheden<br />

zonder kabel op de bouwplaats uit te voeren,” zegt José Kunze, trainer bij<br />

Festool. Slim detail: de compacte krachtpatser past tezamen met gemonteerde<br />

slijpschijf en accu in de Systainer, dat bespaart tijd bij het uit- en<br />

inpakken. Dankzij de vergrendelbare spindel en de snelspanmoer kan tijdens<br />

het werk in een handomdraai snel en zonder gereedschap van schijf<br />

worden gewisseld. Ook op het punt van de ergonomie scoort de AGC 18<br />

hoog: de aan- en uitschakelaar is perfect voor slijpwerkzaamheden gepositioneerd<br />

en de machine is perfect uitgebalanceerd. Loopt zeer rustig en<br />

Door de strakke belijning van de felsen in combinatie met de grote<br />

boeiboordvlakken is het beeld rustig.<br />

Boven de hoekingang van de Albert Heijn in de Noord-Hollandse kustplaats<br />

Callantsoog steekt een bijzondere aanbouw uit als een scheepsboeg<br />

– een imposante puntgevel bekleed met verticale felsbanen NedZink<br />

NOVA. Eigenlijk is het een rechte opbouw met een aparte uitstraling door<br />

de vorm: een triangel op een schoenendoos. Tegen de gevel en op het dak<br />

heeft Ridder Skins for Buildings in ruim een maand 400 m 2 NedZink NOVA<br />

verwerkt op een geventileerde onderconstructie met een dampopen waterkerende<br />

folie. Door de strakke belijning van de felsen in combinatie met de<br />

grote boeiboordvlakken is het beeld rustig. Opdat klanten tijdens de bouw<br />

hun supermarkt veilig konden betreden, werd een tijdelijk steigerportaal<br />

gemaakt waarop gewerkt werd. Bovendien moesten de felsbanen NedZink<br />

NOVA in korte tijd worden aangebracht. Dat is prima gelukt, mede dankzij<br />

de gelijkmatige kleurstelling van de rollen NedZink NOVA.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

73


Productnieuws<br />

MONITORING EN ANALYSE VAN<br />

EEN GEMENGDE VLOOT<br />

Het Zweedse bedrijf TelliQ lanceert ‘Mixed Fleet’, een oplossing voor bedrijven<br />

die beschikken over een gemengde vloot van voertuigen en/of machines.<br />

’Mixed fleet’ is een complete oplossing met geïntegreerde hard- en software,<br />

waarmee een gemengde vloot efficiënt en proactief in één platform gemonitord<br />

en beheerd kan worden. De data kunnen ingewonnen worden met<br />

behulp van de TelliQ-hardware, die in de voertuigen gemonteerd wordt. Ze<br />

is bestand tegen ruwe omstandigheden en verzamelt en verzendt voertuigen<br />

machinedata voor online analyse. De data kunnen via een interface ook<br />

uit de systemen en databases van de betreffende voertuig- of machineproducenten<br />

gehaald worden. Dankzij een ingebouwde radiozender en een 4G<br />

mobiele verbinding kunnen bedrijven hun machines vanuit één enkele locatie<br />

monitoren; ook al staan de machines over het hele land verspreid. De MCG is<br />

gecertificeerd in 80 landen en heeft een CE-, FCC- en E-goedkeuring. Het TelliQ-systeem<br />

biedt een overzicht van alle gegevens over voertuigen, machines<br />

en apparatuur. Het biedt mogelijkheden voor bestuurders-ID, positiebepaling<br />

en automatische rittenregistratie. Daarnaast krijgt de fleetowner onder meer<br />

inzicht in het gebruik van de voertuigen, de rijstijl en het brandstofverbruik.<br />

Ook kunnen foutcodes direct vanuit het voertuig doorgegeven worden. Voor<br />

het vlootbeheer zijn onder meer zaken als leasecontract, inspecties, service- en<br />

onderhoudsstatus inzichtelijk.<br />

Voor nieuw te bouwen woningen zal in de bouwregelgeving een grenswaarde<br />

worden opgenomen voor TOjuli.<br />

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat de<br />

bouwsector verplichten tot het verkleinen van het risico op oververhitting<br />

in een woning. Dit doet zij via een nieuwe eis in de bouwregelgeving.<br />

Hierdoor moet de temperatuur in de woning ook bij warme buitentemperaturen<br />

in de zomer op een acceptabel niveau blijven. Bovendien wordt er<br />

geen onnodige energie gebruikt.<br />

Om zoveel mogelijk energie te besparen, moet worden voorkomen dat achteraf<br />

inefficiënte mobiele airco’s worden geïnstalleerd om de binnentemperatuur<br />

op een acceptabel niveau te houden. Door een goed ontworpen<br />

gebouw kan dit worden voorkomen. De nieuwe eis kan in de praktijk tot<br />

verschillende maatregelen leiden.<br />

Bijvoorbeeld dat – bij oplevering van een nieuwe woning – zonwering aanwezig<br />

is, dat er goed nagedacht is over de ventilatie binnen woningen en/of dat er<br />

rekening gehouden is met de ligging van de woning ten opzichte van de zon.<br />

Voor nieuw te bouwen woningen zal in de bouwregelgeving een grenswaarde<br />

worden opgenomen voor TOjuli (Advies eis vermindering risico oververhitting<br />

nieuwbouwwoningen in Omgevingsregeling). Dit is een indicatiegetal waarmee<br />

per oriëntatie van het gebouw inzicht gegeven wordt in het risico op temperatuuroverschrijding.<br />

De TOjuli volgt uit de Energieprestatieberekening conform<br />

NTA8800. De grenswaarde wordt gesteld op een maximale waarde van 1,0.<br />

De grenswaarde voor de Gewogen Temperatuuroverschrijding (GTO), conform<br />

vastgestelde uitgangspunten voor de berekening, wordt gesteld op 450 uur.<br />

De nieuwe eis ten aanzien van oververhitting gaat gelijktijdig per 1 juli 2020<br />

in met de eisen voor bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG).<br />

ONDERHOUDSARME HOUTEN<br />

GEVELBEKLEDING<br />

Het TelliQ-systeem biedt een overzicht van alle gegevens over voertuigen,<br />

machines en apparatuur.<br />

Een houten gevel geeft een gebouw een unieke en natuurlijke uitstraling.<br />

Maar de gevel moet wel goed onderhouden worden en de houten gevelplaten<br />

verkleuren naar verloop van tijd. Om er zeker van te zijn dat de houten gevel<br />

NIEUWE EIS TER VERKLEINING<br />

RISICO OVERVERHITTING<br />

Rockpanel Woods geeft een gebouw een unieke en natuurlijke uitstraling.<br />

74 GEVELBOUW.INFO


Productnieuws<br />

zijn uitstraling en warme kleuren blijft behouden, biedt Rockpanel Woods een<br />

keur aan mogelijkheden. Het gevelmateriaal is beschikbaar in zeventien moderne<br />

houtmotieven die nauwelijks van echt hout te onderscheiden zijn. Dankzij<br />

de extra ProtectPlus-beschermlaag is de gevel makkelijk schoon te houden:<br />

door het gladde oppervlak spoelt regenwater normaal vuil gewoon weg. Ook<br />

biedt de beschermlaag extra bescherming tegen UV-licht en graffiti. Rockpanel<br />

Woods is tot slot ook verkrijgbaar in een A2-uitvoering.<br />

BETER LICHT, BETERE PRESTATIES<br />

Wetenschappers zien mogelijkheden om schimmels in bouwmaterialen te<br />

verwerken.<br />

BOUWEN MET SCHIMMELS<br />

Over het algemeen houden mensen schimmels het liefst buiten de deur, maar<br />

onderzoekers uit Utrecht zien juist mogelijkheden om schimmels in bouwmaterialen<br />

te verwerken. Onder de naam ‘Fungar’ willen wetenschappers van de Universiteit<br />

Utrecht samen met collega’s uit Denemarken, Italië en het Verenigd Koninkrijk<br />

duurzaam bouwmateriaal van schimmels gaan maken. Onderzoeksleider<br />

Han Wösten ziet zelfs materiaal voor zich van levende schimmels die bijvoorbeeld<br />

een gat kunnen laten dichtgroeien. “Het klinkt futuristisch, maar door te werken<br />

aan extremen, komen allerlei toepassingen dichterbij,” zegt de hoogleraar.<br />

Wösten maakte al eerder zogeheten composieten uit een combinatie van schimmels<br />

en afval. Nu wil hij met schimmels een soort bakstenen maken die niet<br />

alleen stevig en geluidswerend zijn, maar zich ook kunnen aanpassen. Het idee<br />

is om schimmeldraden elektrisch te laden, zodat er sensoren in geplaatst kunnen<br />

worden. “Het gebouw wordt dan in feite een voelend en adaptief systeem: als<br />

het warm is, wordt het poreus, als het koud is, werkt het materiaal isolerend.”<br />

Het project krijgt 2,85 miljoen euro aan Europees onderzoeksgeld. Daarvan<br />

gaat 720.000 euro naar Utrecht, dat de kennis van schimmels levert. Twee jaar<br />

geleden is in Rosmalen al een onderzoekslab voor het bouwen met schimmels<br />

geopend, genaamd het Mycelium Lab.<br />

HERMETA BESTAAT 95 JAAR<br />

De Solatube daglichtbuis is zeer geschikt voor het verlichten van sporthallen.<br />

Of het nu om sport op amateur- of professioneel niveau gaat, tijdens het sporten<br />

willen we optimaal presteren. Om binnen, bijvoorbeeld in een sporthal, te<br />

kunnen presteren moet het binnenklimaat op en top zijn.<br />

De factor daglicht speelt hierin een grote rol. Toch zijn veel sporthallen niet<br />

voorzien van de juiste hoeveelheid daglicht, of daglicht überhaupt. Dat daglicht<br />

positieve effecten heeft op mensen is bekend. Sporters hebben baat bij<br />

daglicht dankzij een verhoogd energieniveau, betere prestaties en snellere<br />

verbranding. Daarom is daglichttoetreding in sporthallen essentieel. De Solatube<br />

daglichtbuis is een zeer geschikte oplossing voor het verlichten van<br />

deze hallen. Solatube brengt namelijk diffuus daglicht, waardoor schittering<br />

en verblinding wordt voorkomen. Dat is ook de voornaamste reden waarom<br />

Solatube wordt toegepast in hallen waar topsporters komen. Sterker nog, daar<br />

is de toetreding van direct zonlicht zelfs verboden. Solatube voldoet aan alle<br />

normen omtrent daglicht die zijn opgesteld door het NOC*NSF. Ook KIWA<br />

ISA Sport heeft dit gegeven erkend door middel van het uitreiken van een<br />

gebruiksverklaring. Naast deze normen op Olympisch niveau stellen ook onderwijsinstellingen<br />

daglicht als een harde vereiste. Daarom is Solatube perfect<br />

toepasbaar voor iedere doelgroep zoals utiliteitsbouw, woningbouw en vele<br />

andere binnensportaccommodaties.<br />

Al 95 jaar brengt Hermeta comfort in gebouwen. De Nederlandse onderneming<br />

levert een breed pakket aan producten in de bouw, gespecialiseerd in drie divisies:<br />

interieuraccessoires en garderobesystemen, interieurbouw én gevelbouw. Het basismateriaal<br />

is daarbij gerecycled aluminium. Vanuit de gedachte dat het comfort voor<br />

de mens centraal staat bedenkt Hermeta innovatieve en duurzame oplossingen, zoals<br />

levensloopbestendige leuninghouders, lockers met braille, kapstokken op hoogte<br />

voor mensen in een rolstoel en toepassingen van IOT binnen gevelbouw.<br />

Edge Olympic Amsterdam.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

75


Productnieuws<br />

NIEUWE STANDAARD VOOR TE<br />

OPENEN DAKBEGLAZING<br />

Vlakkelichtkoepel zet met het Bedienbaar Daklicht de nieuwe standaard in<br />

de wereld van daklichten. De robuuste bouwkundige opstand van 75 mm<br />

dikte is volledig hoogwaardig geïsoleerd in een koudebrugvrije constructie.<br />

Het raamelement is standaard voorzien van triple beglazing (HR+++) inclusief<br />

zwarte thermisch gescheiden afstandshouders. Er is keuze uit meer dan 900<br />

standaard maten, waarbij de maat van het daklicht gelijk is aan de dakopening.<br />

Zo geeft bijvoorbeeld een Bedienbaar Daklicht 200x100 cm ook echt 2<br />

m 2 netto daglicht. Bij veel gelijksoortige producten is dat aanzienlijk minder.<br />

De ruime raamopening van 25 cm biedt volop ventilatie. Testlaboratorium ift<br />

Rosenheim (Duitsland) heeft het Bedienbaar Daklicht beproefd op essentiële<br />

kenmerken volgens EN 14351-1. De uitkomsten zijn zo goed dat volgens Vlakkelichtkoepel<br />

gesproken kan worden van één van de allerbeste daklichten die<br />

in de markt verkrijgbaar zijn. Het daklicht bestaat altijd uit één ruit en kent<br />

geen storende lijsten of profielen. Water en vuil lopen ongehinderd weg. Het<br />

daklicht is verkrijgbaar in zowel een elektrische- als handbediende uitvoering.<br />

Op 1 januari 2021 start de uitvoering van de Wet Kwaliteitsborging.<br />

AUTOMATISCHE NATUURLIJKE<br />

VENTILATIE<br />

Afgelopen zomer waren de mobiele energieslurpende airco’s weer niet aan<br />

te slepen. Het toepassen van automatische natuurlijke ventilatie en zonweringen<br />

is een duurzamere manier om oververhitting van woningen tegen te<br />

gaan. VELUX ACTIVE with NETATMO automatische natuurlijke ventilatie in<br />

combinatie met zonwering kan helpen een woning gezond en comfortabel<br />

te houden.<br />

VELUX ACTIVE with NETATMO is het eerste smarthome-systeem dat de<br />

luchtkwaliteit in huis reguleert met hightech sensoren en weer-apps. Slimme<br />

klimaatsensoren monitoren de temperatuur, luchtvochtigheid en CO2-concentratie<br />

in huis en instrueren het systeem aan de hand van lokale weersverwachtingen.<br />

Maar ook via een smartphone of tablet kunnen opdrachten<br />

worden gegeven, zodat de controle altijd bij de bewoner blijft liggen. Door de<br />

connectie met de Apple® HomeKit zijn dakramen en rolluiken ook voor het<br />

eerst spraak gestuurd te bedienen. Deze slimme techniek maakt woningen op<br />

een eenvoudige manier comfortabeler en gezonder.<br />

Het VELUX ACTIVE systeem is als losse accessoire te bestellen en eenvoudig<br />

achteraf te monteren op elektrische VELUX INTEGRA dakramen, lichtkoepels,<br />

raamdecoratie, rolluiken en buitenzonweringen. Met een ombouwset op zonne-energie<br />

kunnen ook handbediende dakramen op eenvoudige wijze elektrisch<br />

worden gemaakt.<br />

Het daklicht bestaat altijd uit één ruit en kent geen storende lijsten of profielen.<br />

WAT BETEKENT DE WET<br />

KWALITEITSBORGING?<br />

VELUX ACTIVE with NETATMO<br />

is het eerste smarthomesysteem<br />

dat de luchtkwaliteit<br />

in huis reguleert met hightech<br />

sensoren en weer-apps.<br />

Op 1 januari 2021 start de uitvoering van de Wet Kwaliteitsborging. Die wet<br />

heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling<br />

van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid<br />

van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers<br />

uitgebreid. Woensdag 11 september heeft Bouwend Nederland in een<br />

webinar van 1 uur uitgelegd wat de wet inhoudt, welke gevolgen dit heeft<br />

voor uw bedrijfsvoering en hoe u zich zo goed mogelijk op de inwerkingtreding<br />

kunt voorbereiden. Terugkijken van de webinar kan via de website van<br />

Bouwend Nederland.<br />

Naast het webinar over de Wet Kwaliteitsborging worden in iedere regio diverse<br />

informatiebijeenkomst(en) georganiseerd, waarin de branchevereniging<br />

verder uitdiept hoe je je zo goed mogelijk op de inwerkingtreding kunt voorbereiden.<br />

Ook licht de organisatie toe op welke ondersteuning je vanuit Bouwend<br />

Nederland kunt rekenen. In schrijven voor een van de bijeenkomsten kan<br />

door een e-mail te sturen naar: evenementen@bouwendnederland.nl.<br />

76 GEVELBOUW.INFO


Productnieuws<br />

STEDENNETWERK LUIDT DE<br />

NOODKLOK OM FINANCIËN<br />

Gemeenten hebben steeds meer taken erbij gekregen, maar ontvangen<br />

van het Rijk te weinig geld om alles uit te voeren. Daardoor zijn steden<br />

genoodzaakt te bezuinigen, stelt de G40 die nu aan de bel trekt. Volgens<br />

het stedennetwerk van veertig grote en middelgrote steden in Nederland<br />

komen de gemeenten de komende vier jaar een half miljard euro tekort.<br />

“In elk gemeentehuis wordt nagedacht over de noodzakelijke bezuinigingen,”<br />

zegt Paul Depla, burgemeester van Breda en voorzitter<br />

van de G40. “Er wordt bijvoorbeeld nagedacht over het schrappen<br />

van muziekles, het sluiten van sportvoorzieningen, het beperken<br />

van het onderhoud van de openbare ruimte en lastenverhoging.”<br />

Depla krijgt in de krant bijval van de Groningse wethouder Paul de Rook.<br />

“Het kan niet zo zijn dat op rijksniveau meer dan 10 miljard euro overblijft,<br />

terwijl wij moeten nadenken over het sluiten van zwembaden en bibliotheken.<br />

Volgens mij maak je dan als overheid een heel slechte beurt.’’<br />

De Rook zegt dat vooral gemeenten buiten de Randstad met de gebakken<br />

peren zitten. “In Leeuwarden, Nijmegen, Enschede, Groningen en Breda vallen<br />

de hardste klappen.” Volgens de wethouder komt dat mogelijk doordat die<br />

steden een centrumfunctie vervullen voor de regio.<br />

Goede Doelen Loterijen genomineerd voor Kantoorgebouw van het Jaar <strong>2019</strong>.<br />

INVESTERINGEN MOETEN<br />

KLIMAATSCHADE VOORKOMEN<br />

Er zijn forse investeringen nodig om landen tegen de gevolgen van klimaatverandering<br />

te beschermen. In 2030 kunnen meer dan 100 miljoen mensen onder<br />

de armoedegrens terechtkomen, stelt een rapport van de Global Commission<br />

on Adaptation, een internationale klimaatcommissie waarvan minister<br />

Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de initiatiefnemer<br />

is. Volgens de commissie moet er wereldwijd in de periode tussen 2020 en<br />

2030 op vijf terreinen 1.600 miljard euro geïnvesteerd worden. Die investeringen<br />

kunnen een rendement van ruim 6.000 miljard euro genereren. Het<br />

gaat om vroege signaleringssystemen, klimaatbestendige infrastructuur, het<br />

verbeteren van landbouw in droge gebieden, de bescherming van mangroves<br />

en investeringen om waterbronnen duurzaam te maken. Nederland verzorgt<br />

in 2020 een wereldtop waarop een actieplan tegen klimaatverandering wordt<br />

gepresenteerd.<br />

Paul Depla, burgemeester van Breda en voorzitter van de G40.<br />

NOMINATIES ‘KANTOORGEBOUW<br />

VAN HET JAAR <strong>2019</strong>’ BEKEND<br />

Als onderdeel van de Architectenweb Awards <strong>2019</strong> wordt eind oktober de<br />

prijs voor Kantoorgebouw van het Jaar <strong>2019</strong> uitgereikt. Uit ruim dertig<br />

inzendingen voor deze prijs heeft een onafhankelijke jury vier projecten<br />

genomineerd. Alle inzendingen voor de prijs van Kantoorgebouw van het<br />

Jaar <strong>2019</strong> zijn beoordeeld op maatschappelijke relevantie, bijdrage aan<br />

het vakgebied en doorwrochtheid van het ontwerp. De genomineerden<br />

zijn: Big Green Egg Europe van Team Paul de Vroom + Sputnik; EDGE<br />

Olympic van de Architekten Cie; Goede Doelen Loterijen van Benthem<br />

Crouwel Architects en D/Dock; Triodos Bank op de Reehorst van RAU<br />

architects. De winnaar van deze prijs wordt bekendgemaakt tijdens een<br />

feestelijke prijsuitreiking op donderdag 31 oktober.<br />

Er zijn forse investeringen nodig om landen tegen de gevolgen van<br />

klimaatverandering te beschermen.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

77


HIGH PERFORMANCE<br />

BINNENZONWERING.<br />

VOOR PROJECTEN &<br />

CONSUMENTEN.<br />

Kijk voor uw<br />

dichtsbijzijnde verkooppunt op<br />

www.verosol.com/oplossing<br />

Laat u inspireren door onze ultieme renovatie oplossing!<br />

verosol.nl<br />

78 GEVELBOUW.INFO<br />

Expand your comfort zone


Volg ons<br />

28 T/M 30 JAN 2020<br />

AHOY ROTTERDAM<br />

THEMA<br />

Modern<br />

Utopia<br />

‘ de stad<br />

van de<br />

toekomst’<br />

GEVEL-ONLINE.NL<br />

Organisatie:<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

79


Tekst: Roel van Gils Beeld: Verbeek Reclame<br />

In de SPOTLIGHTS<br />

Unieke gevelreclame maakt een gebouw helemaal af. Tenminste als de<br />

reclame-uitingen met oog voor detail worden vormgegeven. Dat zegt<br />

Bertus Verbeek van Verbeek Reclame, gespecialiseerd in het ontwerpen,<br />

produceren én monteren van gevelreclame in alle mogelijke vormen.<br />

Bertus gunt ons een kijkje in de keuken en neemt ons mee naar<br />

verschillende gerealiseerde projecten. En zeker niet de minste.<br />

Verbeek Reclame is in korte tijd uitgegroeid tot<br />

een gevestigde waarde in de wereld van gevelreclame.<br />

“Het is het gevolg van onze unieke<br />

filosofie,” meent Bertus. “Als er een aanvraag<br />

wordt gedaan via onze website bijvoorbeeld<br />

(gevel-reclame.com) nemen we binnen een<br />

uur contact op voor het inplannen van een afspraak<br />

op locatie, bij voorkeur diezelfde week<br />

nog. Vervolgens gaan we zelf de gevel inmeten<br />

en zorgen we ervoor dat er binnen drie<br />

dagen een (grafisch) ontwerp op tafel ligt met<br />

offerte. Door het persoonlijke contact, het zelf<br />

inmeten én het snel kunnen schakelen, zijn we<br />

de concurrentie per definitie een stap voor.”<br />

This is Holland<br />

Van onverlichte freesletters tot verlichte<br />

doosletters voor de bakker om de hoek tot<br />

grote multinationals en overheidsinstanties,<br />

het werkveld van Verbeek Reclame is breed.<br />

Bertus: “We merken de laatste jaren dat er<br />

gelukkig steeds meer aandacht is voor het<br />

ontwerp van gevelreclame, in lijn met het ontwerp<br />

van het gebouw. In het ontwerp houden<br />

we vaak rekening met de visie van de<br />

architect. Een mooi voorbeeld daarvan is het<br />

logo van toeristenattractie This is Holland in<br />

Amsterdam, vlakbij het IJ. Een ingewikkelde<br />

klus, vanwege de esthetische schil die is uitgevoerd<br />

in een gespannen doek. We hebben<br />

een metalen frame op de draagconstructie<br />

van het doek geplaatst waarop de grote geborstelde<br />

RVS-doosletters zijn aangebracht<br />

die de ronding van het pand volgen. De letters<br />

zijn voorzien van een speciale coating – voor<br />

een betere bescherming tegen de weersinvloeden<br />

– en zijn indirect verlicht, wat<br />

zorgt voor een gedistingeerde uitstraling.”<br />

Een ander voorbeeld van een logo dat qua<br />

uitstraling nauw aansluit op de gevel is dat<br />

van Vrije School De Zonnewende in Zutphen.<br />

“Hier is het logo uit Douglas-hout gefreesd,<br />

vergelijkbaar aan het gebruikte gevelmateriaal.<br />

Het hout is voorzien van een beits in acht<br />

verschillende kleuren, zodanig dat de houtnerf<br />

zichtbaar blijft.” Een andere trend die Bertus<br />

constateert is de populariteit van de aloude<br />

neonletters. Verbeek Reclame steekt ze echter<br />

in een nieuw jasje met LED-verlichting.<br />

“Ook worden we regelmatig gevraagd om het<br />

interieur van bijvoorbeeld een kantoorpand<br />

door middel van signing (fotobehang, sfeerbeelden,<br />

3D-logo, enz.) aantrekkelijker te maken.<br />

Zowel de binnen- als buitenreclame verzorgen<br />

we volledig in eigen beheer met eigen<br />

monteurs en hoogwerkers ❚<br />

'Door het persoonlijke contact, het zelf<br />

inmeten én het snel kunnen schakelen, zijn we<br />

de concurrentie per definitie een stap voor'<br />

80 GEVELBOUW.INFO


Het logo van toeristenattractie This is Holland in Amsterdam bestaat uit grote geborstelde<br />

RVS-doosletters die de ronding van het pand volgen.<br />

Voor Vrije School De Zonnewende in Zutphen heeft Verbeek Reclame het logo uit Douglas-hout gefreesd.<br />

Bekijk mij langs de A1<br />

Creatief | Scherpe prijzen | Uitsluitend topkwaliteit | Door heel Nederland<br />

OP<br />

MERK<br />

ELIJK<br />

gevel-reclame.com<br />

verbeek_advertentie_gevelreclame_197x130.indd 1 10-09-19 16:23<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

81


De nieuwe kantoren van Orgadata langs de oevers<br />

van de Nesse in Leer zijn echt mooi geworden: een<br />

imposant en functioneel gebouw met kantoren,<br />

ingericht volgens de nieuwste concepten.<br />

De opening van het nieuwe Orgadata-huis gebeurde met het plechtige<br />

doorknippen van het rode lint. We herkennen van links naar recht: Dr. Torsten<br />

Slink (IHK-directeur), politicus Matthias Groote, minister-president Stephan Weil,<br />

TV-moderator Harro Füllgrabe en Bernd Hillbrands als CEO van Orgadata.<br />

Tekst: Johan Debaere Beeld: Orgadata / Jakob Prößdorf/ Feuerquell Fotografie<br />

Meer dan één reden om te FEESTEN<br />

Voor de professionele raam- en deurfabrikant en de gevelbouwer is Orgadata<br />

een begrip. Het softwarehuis ontwikkelt en verdeelt het pakket Logikal,<br />

waarmee raamfabrikanten met succes hun systemen plannen en produceren.<br />

Dit succesverhaal duurt inmiddels twee decennia. De firma viert<br />

haar 20-jarig bestaan en deed zichzelf eigenlijk het mooiste geschenk cadeau<br />

met de ingebruikname van een nieuw kantoorgebouw op de hoofdsite<br />

in het Duitse stadje Leer. Meteen twee goede redenen om te feesten.<br />

Groeifirma<br />

Het softwarehuis werd opgericht in 1999<br />

door Bernd Hillbrands en Axel Giertz, die in<br />

2017 op veel te jonge leeftijd overleed. Op<br />

de zolderverdieping van een woning werkten<br />

de beide programmeurs aan eigen softwareoplossingen.<br />

Hun idee om een specifieke<br />

software voor de raam- en deurfabrikanten<br />

en de gevelbouwers te ontwikkelen en die<br />

aan bedrijven te verhuren, maakte van Orgadata<br />

een technologische voortrekker in<br />

de branche. Terwijl de firma in de beginjaren<br />

slechts vijf medewerkers telde, bestaat dat<br />

personeelsbestand vandaag uit meer dan<br />

450 mensen wereldwijd. De 27 vestigingen<br />

van het softwarehuis zijn immers verspreid<br />

over heel de wereld. Sinds enkele jaren heeft<br />

Orgadata ook een filiaal in Nederland, met<br />

name in de Friese stad Leeuwarden.<br />

Logikal<br />

Meer dan 16.000 gebruikers in 112 landen<br />

wereldwijd vertrouwen op het programma Logikal<br />

om hen te helpen de beste ramen, deuren<br />

en gevels te realiseren. De software heeft<br />

een sterke reputatie als elektronische ondersteuning<br />

voor meer efficiëntie en productiezekerheid<br />

bij de raamfabrikanten. Logikal wordt<br />

gebruikt in alle fases van het productieproces<br />

en ondersteunt de gebruiker vanaf de calculatie,<br />

offerte en bestelling tot de constructie en<br />

de werkvoorbereiding. Ook op de werkvloer<br />

draagt deze software haar steentje bij. Zo<br />

worden CNC-machines direct vanuit het programma<br />

aangestuurd. Een paar muiskliks en<br />

alle gegevens uit de werkvoorbereiding kunnen<br />

rechtstreeks op de zaagautomaten en bewerkingscentra<br />

gebruikt worden. Zonder verdere<br />

programmering op de werkvloer weten de machines,<br />

wat ze moeten doen, zodat de producten<br />

zo gemaakt worden, zoals de klant ze besteld<br />

heeft. De ideale aanvulling is Logikal MES,<br />

het systeem waarmee alle processen in de<br />

productie gedigitaliseerd, geoptimaliseerd en<br />

gestuurd worden. Bovendien wordt gestreefd<br />

naar een papierloze productie en ondersteunt<br />

Logikal MES een eigen productiecontrole.<br />

Een belangrijke troef voor de software van Orgadata<br />

is dat alle producten van de bekendste<br />

leveranciers van profielen en beslag voor de productie<br />

van aluminium-, staal- en kunststofsystemen<br />

geïntegreerd zijn. Naast profielen en beslag<br />

zitten ook heel wat accessoires in de bibliotheek<br />

– steeds de meest actuele situatie en prijzen.<br />

Met behulp van deze gegevens kunnen ramen,<br />

deuren en gevels zonder problemen ontwikkeld<br />

en geproduceerd worden. Orgadata blijft deze<br />

databank continu bijwerken en integreert steeds<br />

weer zinvolle innovaties. Deze nieuwigheden<br />

zorgen voor een verdere optimalisatie van de<br />

workflow en een nog hogere nauwkeurigheid<br />

op de werkvloer. Bovendien openen ze nieuwe<br />

mogelijkheden. Het softwarehuis hecht ook<br />

veel belang aan de gebruiksvriendelijkheid en<br />

een intuïtieve bediening van de software. En de<br />

compatibiliteit met andere programma’s en machines<br />

maakt het plaatje compleet. Zoals bij de<br />

samenstelling en update van de productendatabank<br />

kiest Orgadata ook hier voor een intensieve<br />

samenwerking met verschillende spelers op<br />

de markt en profiteert van excellente netwerken.<br />

De kers op de taart voor firma’s is de mogelijkheid<br />

om de software van Orgadata te huren. Zo<br />

moeten ze geen grote som in één keer betalen<br />

om het softwarepakket aan te kopen, maar kiezen<br />

voor een maandelijkse huursom. De voordelen<br />

liggen voor de hand. Met de lancering van<br />

dit huurconcept zowat twintig jaar geleden – net<br />

na de oprichting van de firma door Bernd Hillbrands<br />

en Axel Giertz al - was Orgadata één van<br />

de pioniers op de markt.<br />

Nieuwe kantoren<br />

Het succesverhaal van Orgadata duurt intussen<br />

al twee decennia. De firma bestaat immers<br />

precies twintig jaar. Maar dat was niet de enige<br />

reden om een feestje te bouwen. De directie<br />

investeerde recent ook in de bouw van nieuwe<br />

kantoorruimtes in de Noord-Duitse stad Leer,<br />

waar de hoofdzetel gevestigd is. Langs de<br />

oevers van een voormalige rivieruitloop werd<br />

een imposant en functioneel gebouw gerealiseerd<br />

met kantoorruimtes, ingericht volgens de<br />

nieuwste concepten. De medewerkers krijgen<br />

er de nodige ruimte om hun creativiteit de vrije<br />

loop te laten en zo de Logikal software verder<br />

te optimaliseren en uit te bouwen. ‘Open ruimtes<br />

zorgen voor een open geest en nieuwe<br />

ideeën’, zei één van de talrijke gastsprekers<br />

tijdens de openingsceremonie in mei. Heel wat<br />

prominenten waren naar Leer gekomen om<br />

Orgadata te feliciteren, onder andere Stephan<br />

Weil, minister-president van de Duitse deelstaat<br />

Niedersachsen. Ook hij had veel lof voor de<br />

creativiteit van Orgadata en de innovatieve bedrijfscultuur,<br />

waarbij de goede werkomgeving en<br />

–sfeer voor de medewerkers centraal staat. ❚<br />

82 GEVELBOUW.INFO


Tekst en beeld: Renson<br />

Residentiële aanblik voor<br />

VEELZIJDIG TOTAALPROJECT<br />

In het Belgische Veurne is de gloednieuwe ‘Zuidburg’-site goed voor honderd assistentieflats, een<br />

kinderdagverblijf, brasserie, polyvalente ruimte, fitness, kapper en pedicure. Dat alles rondom een tuin van<br />

3500m 2 . Een megaproject dat dankzij de combinatie van sierpleisterwerk en de verticale aluminium Linarte<br />

gevelbekleding van Renson toch ‘huiselijk’ aanvoelt.<br />

Veelzijdige site<br />

“De bouwheer was heel bewust op zoek naar een symbiose tussen<br />

de verschillende bestemmingen voor deze site én de omgeving,”<br />

vertelt architect Tom Wylein (Wylein&Partners architectenbureau). De<br />

keuze voor de Linarte gevelbekleding van Renson, heeft daar alles<br />

mee te maken. “Het idee daarachter was dat de twee vleugels met<br />

assistentieflats afgewerkt werden met sierpleister. Daartussen bevindt<br />

zich een blok met entree, restaurant en kinderdagverblijf. We<br />

wilden dat contrast in functies ook duidelijk laten terugkomen in een<br />

verschillende look&feel,” verduidelijkt Tom Wylein.<br />

Duurzaam & strak design<br />

Voor de opdrachtgever was duurzaamheid en een strak ontwerp dan<br />

weer prioriteit. Wat de gevelbekleding betreft, was ook het beperkte<br />

onderhoud een doorslaggevende factor om voor de Block 16-profielen<br />

van Linarte te gaan. De look van deze site doet daarmee meteen<br />

denken aan een woonproject en dat is volgens de architect ook wat<br />

van meet af aan de bedoeling was.<br />

Vlotte opbouw<br />

Volgens installateur Kris Wynen (Aluservice) is de plaatsing van de<br />

Linarte gevelprofielen heel vlot gegaan: “De uitdaging is om de achterliggende<br />

draagstructuur voor de aluminium profielen perfect uit te<br />

'De opdrachtgever was<br />

heel bewust op zoek naar<br />

een symbiose tussen de<br />

verschillende bestemmingen<br />

voor deze site én de omgeving'<br />

voeren. Lukt dat, dan is de eigenlijke plaatsing van de Linarte kinderspel.<br />

Hier werd gekozen voor een klassieke opbouw: een laag isolatie<br />

waarop de houten kepers uitgelijnd werden. De lamellen zelf werden<br />

met behulp van kunststof clips op de horizontale aluminium dragers<br />

geplaatst. Die clips zorgen ervoor dat je de individuele profielen makkelijk<br />

kan uitlijnen in de langsrichting, zodat er op de werf zelf eigenlijk<br />

niets op maat verzaagd hoeft te worden.” ❚<br />

Wat de gevelbekleding betreft, was ook het beperkte onderhoud een<br />

doorslaggevende factor om voor de Block 16-profielen van Linarte te gaan.<br />

De lamellen zelf zijn met behulp van kunststof clips op de<br />

horizontale aluminium dragers geplaatst.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

83


Tekst: Susan Peek Beeld: GBP<br />

Gevelpanelen met MINIMALE DIKTE en<br />

HOGE ISOLATIEWAARDE geschikt<br />

voor zowel nieuwbouw als renovatie<br />

Een magnifiek product met bijkomende isolatiewaarde, daar was de bouwbranche wel aan toe. Zeker nu<br />

de eisen in het bouwbesluit ten aanzien van de energieprestaties van nieuwe gebouwen toenemen. Bij<br />

renovatie van traditionele bouw is vaak weinig ruimte voor dikkere panelen, waardoor ook hier de wens voor<br />

dunnere panelen met een hoge isolatiewaarde ontstond.<br />

De GBP-VIP-panelen zijn door de unieke combinatie van een minimale<br />

dikte en een enorm hoge isolatiewaarde uitermate geschikt voor zowel<br />

nieuwbouw als renovatie. Dat beaamt ook Tom Willems, accountmanager<br />

bij GBP, een bedrijf dat al sinds 1906 sandwichpanelen voor de kozijnindustrie<br />

en gevelbouw produceert. “Wij zagen direct een markt voor<br />

deze VIP-panelen. We hebben de VIP-isolatie al in meerdere projecten<br />

toegepast, maar nu hebben we een leverancier gevonden die alles in de<br />

gewenste afmeting -op de millimeter nauwkeurig zelfs- kan aanleveren!<br />

Als erkend dealer van deze VIP-panelen, kunnen we hiermee de klantspecifieke<br />

vraag beantwoorden, zoals men van ons gewend is.”<br />

Enorm hoge Rc-waarde<br />

Willems legt uit dat de GBP-VIP-panelen met een dikte van slechts 25<br />

mm al een U-waarde van 0,29 W/(m 2 .K) behalen. “Dit staat gelijk aan<br />

een RC-waarde van 3,5 m 2 K/W. Als je dezelfde waarden met traditionele<br />

isolatiematerialen -zoals steenwol en EPS- wilt bereiken, zullen<br />

doorgaans diktes van meer dan 100 mm moeten worden toegepast.”<br />

Renovatie Gemeentehuis Almere<br />

Het product wordt steeds bekender en de vraag ernaar neemt<br />

toe, constateert Willems. “Zeker bij renovatiebouw, waar vaak<br />

De iQ Vip (R)evolution panelen bestaan uit een vacuüm<br />

isolatieplaat met een micro-poreuze kern, verpakt in een<br />

dun, gasdicht omhulsel.<br />

84 GEVELBOUW.INFO


Renovatie gemeentehuis Almere. De witte panelen onder het isolatieglas zijn de nieuw geleverde GBP-VIP-panelen met een Rc-waarde van 4,11 m 2 K/W.<br />

maar weinig plaats is voor dikkere panelen terwijl er toch een hoge<br />

isolatiewaarde wordt geëist.” Hij noemt het project Renovatie Gemeentehuis<br />

Almere, waar GBP werd benaderd door Gevelbeheer,<br />

specialist in onderhoud van kozijnwerk en panelen bij (kantoor)<br />

panden. De bestaande gevelpanelen waren dun, verweerd, boden<br />

een lage isolatiewaarde en waren dus hard aan vernieuwing toe.<br />

De traditionele (dikkere) panelen konden we niet kwijt in deze gevel.<br />

Dus hebben we de in totaal 460 m 2 aan panelen in drie fasen<br />

vervangen door de dunne GBP-VIP-panelen in de samenstelling: 2<br />

mm aluminium – 17 mm PUR – 24 mm GBP-VIP – 0,75 voorgelakt<br />

staal. Daarmee is het pand niet alleen enorm opgefrist maar voldoet<br />

het ook weer aan de laatste (isolatie)eisen.” Willems besluit:<br />

“Ja, het product is wel duurder, maar vaak kan de aannemer op<br />

andere vlakken kosten besparen, bijvoorbeeld doordat er bij toepassing<br />

van dit product geen gevelaanpassing nodig is. De GBP-<br />

VIP-panelen kunnen met allerlei materialen zoals glas, aluminium,<br />

staal en HPL-plaatmaterialen worden toegepast. Ik ben er trots op<br />

dat we door het meedenken met de klant en het toepassen van<br />

het juiste materiaal, aan de gevraagde eis hebben voldaan. Want<br />

dát is waar GBP sterk in is.” ❚<br />

PanHo inbraakwerende panelen<br />

SKG-IKOB gecertificeerd<br />

Panelen Holland heeft zich door haar jarenlange ervaring en expertise ontwikkeld tot marktleider<br />

op het gebied van custom-made sandwichpanelen. Het verlijmen van diverse soorten<br />

materialen is de core-business van het bedrijf. Door het uitgebreide machinepark is Panelen<br />

Holland in staat sandwichpanelen in alle soorten en maten te produceren.<br />

Inbraakwerendheid en letselveiligheid<br />

Vanuit het Bouwbesluit wordt het toepassen<br />

van inbraakwerende of letselveilige panelen<br />

voorgeschreven.<br />

Toch komt het helaas voor, dat er zogenaamde<br />

inbraakwerende of letselveilige panelen<br />

geleverd worden, welke niet aan de eisen<br />

voldoen. Panelen Holland heeft hier een<br />

prachtige oplossing voor.<br />

SKG-gecertificeerd<br />

De PanHo inbraakwerende panelen zijn door<br />

SKG getest en voldoen aan de classificatie<br />

RC2 voor toepassing in inbraakwerende<br />

kozijnen.<br />

De volgende producten kunnen door<br />

Panelen Holland geproduceerd en met een<br />

SKG** - certificaat geleverd worden.<br />

- Sandwichpanelen<br />

- Deurpanelen<br />

- Vleugeloverdekkende deurpanelen<br />

Tel 0516 568 568 | E-mail: info@panelenholland.nl | www.panelenholland.nl<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

85


Tekst en beeld: Dow<br />

STRUCTUREEL HECHTEN EN<br />

VERLIJMEN MET VERTROUWEN<br />

Structurele beglazing met siliconen is een vliesgevelmethode<br />

waarbij een structurele siliconenlijm gebruikt wordt om de panelen<br />

aan een vliesgevelframe vast te hechten. Glas, metaal, keramiek en<br />

composietmaterialen zijn paneeltypes die op deze manier vastgehecht<br />

kunnen worden.<br />

Al tijdens de jaren zestig was Dow een vroege<br />

pionier in deze technologie. Ze zorgde voor<br />

een bijna oneindige ontwerpveelzijdigheid en<br />

hertekende onherroepelijk het landschap van<br />

steden en dorpen wereldwijd. Architecten<br />

konden door het gebruik van geavanceerde<br />

technologieën hun verbeelding pas echt de<br />

vrije loop laten om structuren te creëren die<br />

voordien als onmogelijk werden bestempeld.<br />

Siliconen voor structurele beglazing worden<br />

gebruikt om de structuur te verstevigen, terwijl<br />

daglichtopeningen en de transparantie<br />

van het gebouw groter worden, wat in een<br />

unieke esthetische look resulteert.<br />

Het vereist een zorgvuldige planning en uitvoering<br />

om de bouwschil succesvol te verlijmen<br />

en te hechten en tegelijk ook aan de<br />

prestatie- en kwaliteitsnormen te voldoen.<br />

Vroegtijdig samenwerken vanaf de allerprilste<br />

fase van het projectontwerp is ten zeerste<br />

aanbevolen. Het doel is een slimmer gebouw<br />

te creëren door innoverend te denken<br />

en geschikte materialen te gebruiken die het<br />

ontwerp tot zijn volle recht laten komen. Tot<br />

en met de oplevering hebben bouwprojectteams<br />

nood aan ondersteuning op hoog<br />

niveau met diensten zoals thermische modellering,<br />

prestatiesimulaties en laboratoriumtesten<br />

op alle materialen die met de lijm in<br />

contact komen om de hechting en compatibiliteit<br />

te kunnen garanderen.<br />

Vijftig jaar bewezen<br />

siliconenprestaties<br />

Onder normale ontwerp-, toepassings- en<br />

onderhoudsomstandigheden bedraagt de<br />

verwachte levensduur van siliconen in structurele<br />

beglazingstoepassingen meer dan<br />

vijftig jaar. Dit werd recentelijk onderzocht<br />

door twee verschillende onafhankelijke wetenschappelijke<br />

studies. Beide studies bevestigen<br />

wat experts in de sector al jarenlang<br />

geloven en de harde gegevens tonen aan<br />

wat prestaties op het terrein al lang deden<br />

vermoeden: Structurele beglazingslijmen met<br />

siliconen van het merk DOWSIL leveren<br />

langdurige prestaties en duurzaamheid.<br />

De eerste studie werd uitgevoerd op de<br />

gevel van ift Rosenheim. Dit gebouw werd<br />

opgetrokken in 1985 en werd in 2010 ontmanteld<br />

voor een renovatie. In ETAG 002-1<br />

werden de gedemonteerde structuur van<br />

structurele beglazing met siliconen en de<br />

structurele siliconen zelfs opnieuw onder<br />

de loep genomen. Ongeveer 200 stalen van<br />

25 jaar oude lijm werden van de eenheden<br />

losgesneden en slaagden voor de ETAG<br />

002-01-specificatie. Dit geeft de lijm theoretisch<br />

gezien goedkeuring voor nog eens<br />

vijfentwintig jaar, wat de totale levensduur<br />

op vijftig jaar brengt. De tweede studie gaat<br />

over een teststaal van DOWSIL 993 lijm<br />

voor structurele beglazing. Dit staal werd<br />

'Onder normale ontwerp-, toepassingsen<br />

onderhoudsomstandigheden bedraagt<br />

de verwachte levensduur van siliconen<br />

in structurele beglazingstoepassingen<br />

meer dan vijftig jaar'<br />

86 GEVELBOUW.INFO


tegelijkertijd aan kunstmatige verwering en<br />

complexe, multi-axiale mechanische belastingen<br />

blootgesteld in gesimuleerde duurzaamheidstests<br />

in het Federaal Instituut<br />

voor Materiaalonderzoek en -tests (BAM).<br />

Hierbij werden vijftig testcycli - die men gelijkstelt<br />

aan vijftig jaar - doorlopen. De lijm<br />

bleef aan de ETAG 002-01-prestatiecriteria<br />

voldoen, waarmee hij zijn robuuste en uitmuntende<br />

duurzaamheid bevestigde en de<br />

bewezen prestaties benadrukt.<br />

Dow Quality Bond<br />

Om de beste prestaties, veiligheid en duurzaamheid<br />

van bouwprojecten te garanderen<br />

werd in 2007 het Dow Quality Bondprogramma<br />

gelanceerd. Het tilt verlijming<br />

en hechting met siliconen naar de hoogste<br />

niveaus door best practice-normen inzake<br />

kwaliteitscontrole, kwaliteitsborging en producttoepassing<br />

samen te brengen met gespecialiseerde<br />

aanbrengers van siliconen.<br />

De waarde van Quality Bond wordt algemeen<br />

erkend door architecten en adviseurs,<br />

die om Quality Bond-leden vragen en<br />

van hen afhankelijk zijn om de toepassingsnormen<br />

te handhaven. Voor beveiliging,<br />

veiligheid en gemoedsrust op lange termijn<br />

of voor toegang tot verlengde projectgaranties<br />

kunnen geschoolde producenten<br />

en aanbrengers aanbevolen worden via het<br />

Dow Quality Bond-programma. Neem<br />

gerust een kijkje op qualitybond.com en www.<br />

dow.com/construction voor meer details. ❚<br />

Siliconen voor structurele beglazing worden gebruikt om de structuur te verstevigen, terwijl daglichtopeningen en de transparantie van het gebouw groter worden, wat<br />

in een unieke esthetische look resulteert.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

87


DESIGN & ESTHETIEK<br />

ARCHITECTURALE TRENDS<br />

Mogelijk gemaakt<br />

DUURZAAMHEID<br />

VEILIGHEID<br />

Performante siliconentechnologie & eersteklas expertise<br />

‘Duurzaam ontwerpen’ betekent vandaag de dag anticiperen op de vereisten van morgen.<br />

Naarmate de grenzen van architecturale visie uitbreiden, groeit de behoefte aan uiterst<br />

performante materialen, en dat in combinatie met creatieve innovatie en expertise.<br />

Dow High Performance Building heeft jarenlange ervaring in het veranderen van het gezicht<br />

van wereldsteden. In nauwe samenwerking met de geïntegreerde projectteams bedenken<br />

we manieren om nieuwe en unieke oplossingen te implementeren voor veilige, bestendige en<br />

duurzame gevels.<br />

ENERGIE-EFFICIËNTIE<br />

Vind de antwoorden op uw vooruitstrevende designuitdagingen met oplossingen van<br />

Dow High Performance Building.<br />

consumer.dow.com/construction<br />

PRODUCTIVITEIT<br />

Afbeeldingen: Adobe_133827880, GettyImages-617561616, GettyImages-637859994, GettyImages-463763457, dow_4221805<strong>04</strong>92 (©Adrian Smith + Gordon Gill Architecture/Jeddah Economic Company)<br />

® Handelsmerk van The Dow Chemical Company (“Dow”) of een affiliatie van Dow. © <strong>2019</strong> The Dow Chemical Company. Alle rechten voorbehouden.<br />

191303-15746_dow Silicone 1-2.indd 1 06-06-19 15:05<br />

Cradle to Cradle<br />

Cradle to Cradle certificaat voor sandwichpanelen<br />

Panelen Holland is trots op het feit, dat zij de eerste producent van sandwichpanelen voor de<br />

gevelbouw ter wereld is die een C2C certificering op haar sandwichpanelen heeft. Milieuvriendelijke<br />

en energie-efficiënte oplossingen spelen een steeds belangrijkere rol in de bouwsector.<br />

Vanaf de start van Panelen Holland in 1979, is milieubewustzijn deel van ons DNA en is de vraag naar<br />

hoogwaardige panelen explosief toegenomen. Klanten kiezen voor Panelen Holland vanwege de<br />

grote mate van flexibiliteit en talloze mogelijkheden.<br />

De Cradle to Cradle standaard en de gedachte erachter passen helemaal bij onze bedrijfsfilosofie.<br />

Daarom committeren we ons graag aan de spelregels die bij de certificering horen. Klanten op zoek<br />

naar volledig circulaire bouwproducten kunnen voortaan bij Panelen Holland terecht.<br />

Tel 0516 568 568 | E-mail: info@panelenholland.nl | www.panelenholland.nl<br />

Dit certificaat geldt voor sandwich- panelen<br />

die met de volgende materialen zijn<br />

samengesteld:<br />

• Aluminium<br />

• Aluminium gepoedercoat<br />

• Aluminium geanodiseerd<br />

• Colorbel<br />

• Conrock steenwol<br />

• Pir<br />

• Staal<br />

• Staal gepoedercoat<br />

• Voorgelakt staal coilcoat


Tekst: Susan Peek Beeld: Innodeen BV<br />

Modulair dorpelsysteem voor<br />

kunststof en aluminium kozijnen<br />

Ooit ontstaan vanuit een verplichting in het Bouwbesluit: lage dorpelsystemen.<br />

Door de jaren heen zijn de wensen en eisen veranderd en is doorontwikkeling<br />

van dorpelsystemen van groot belang. Firma Innodeen shared<br />

solutions is dé partij die innoveert, sámen met haar opdrachtgevers.<br />

“Sinds de bouwbeurs gaan wij verder onder<br />

een andere naam,” zegt Ludo Schennink,<br />

bedrijfsleider bij Innodeen BV, voorheen bekend<br />

onder de naam Kreunen Kunststoffen.<br />

“De nieuwe naam weerspiegelt onze innovatieve<br />

manier van werken. Samen met onze<br />

klanten leveren wij ‘shared solutions’: branchegericht,<br />

slim én duurzaam.”<br />

waarmee we voor ieder profielhuis een specifieke<br />

dorpel kunnen ontwikkelen, die voldoet<br />

aan hogere wind- en waterdichtheidseisen.<br />

Met een aantal profielhuizen kunnen we het<br />

complete element onder CE leveren.”<br />

Cradle to Cradle certificaat Zilver<br />

Hollodeen, waarvan de DTS-dorpels worden<br />

vervaardigd, is volledig circulair. “Onze DTS-dorpels<br />

zijn Cradle tot Cradle gecertificeerd. Daar<br />

zijn we als bedrijf altijd al mee bezig geweest en is<br />

niet op één product geënt, maar het mooie is dat<br />

we dit nu onafhankelijk kunnen aantonen met<br />

dit certificaat.” Schennink wil ook nog kwijt dat<br />

zijn producten geen schadelijke vezels bevatten.<br />

“Dus ook bewerken, verwerken en nabewerken<br />

van het materiaal kan allemaal probleemloos.” ❚<br />

Onder de gepatenteerde DTS-dorpels biedt<br />

Innodeen vier productgroepen: DTS Timber<br />

(timmerindustrie), DTS Indoor (binnenkozijnen),<br />

DTS Reflex; oplossingen voor het beschermen,<br />

herstellen en upgraden van bestaande<br />

houten kozijnen en DTS Varipro; specifieke<br />

dorpels voor kunststof en aluminium kozijnen.<br />

Profielhuis specifieke oplossingen<br />

“Door sámen met de profielhuizen/kozijnfabrikanten<br />

te kijken naar de uitdagingen,<br />

ontwikkelen we passende oplossingen. Het<br />

Varipro systeem is modulair aanpasbaar, afhankelijk<br />

van de vlakvulling en geschikt voor<br />

alle bekende profielhuizen.” Schennink vervolgt:<br />

“Het systeem is verdeeld in twee groepen:<br />

DTS Varipro Basic; de basisoplossing<br />

voor ieder profielhuis en DTS Varipro Plus,<br />

DTS Reflex, kozijnsparend houtherstel. Neuslatten ter bescherming, deelvervanging voor herstel en upgrades<br />

voor verhoging van het wooncomfort.<br />

DTS-dorpel Varipro: specifieke dorpels voor kunststof en aluminium kozijnen. Ontwikkeld samen met<br />

profielhuizen/kozijnfabrikanten.<br />

De DTS-dorpel heeft<br />

de hoogste score op<br />

slijtvastheid doordat het een<br />

massieve dorpel is die door<br />

en door gekleurd is. Je<br />

loopt er geen coatinglaag<br />

van af en de dorpel is<br />

daarmee dus zeer slijtvast.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

89


Tekst: Susan Peek Beeld: Solarlux<br />

ESTHETISCH GEBOUWDESIGN<br />

gecombineerd met<br />

functionaliteit én duurzaamheid<br />

De Bouwbranche is meer en meer bezig met duurzaam bouwen.<br />

De wereld van de architectuur en het bouwen maakt zich op voor<br />

technologische vernieuwing én toekomstgerichte plannen.<br />

“Moderne architectuur is onlosmakelijk<br />

verbonden met het optimaal benutten van<br />

daglicht,” zegt André Jansen, accountmanager<br />

bij Solarlux Nederland BV. Solarlux is<br />

gespecialiseerd in de ontwikkeling en uitvoering<br />

van op maat gemaakte flexibele<br />

beglazingssystemen, op het hoogste niveau<br />

in de markt. “Onze transparante systemen<br />

zijn écht toekomstgericht en zorgen<br />

dat natuurlijke elementen maximaal<br />

benut kunnen worden.”<br />

Co²mfort office<br />

Bij de ontwikkeling van het Solarlux-kantoor in<br />

Nijverdal is er gebruik gemaakt van de natuurlijke<br />

elementen zoals zon, licht, water en lucht.<br />

“In feite is ons co²mfort office een proefopstelling<br />

geweest van onze eigen innovativiteit, uitgevoerd<br />

met onze eigen componenten.” Dat<br />

het concept succesvol is en navolging krijgt,<br />

blijkt uit het feit dat het inmiddels voor drie<br />

projecten door architecten is gekopieerd. Jansen:<br />

“Tevens is het als XL-variant toegepast bij<br />

Solarlux-kantoor in Nijverdal (NL). Met minimale<br />

toevoeging van energie, het gebruik van<br />

zonnepanelen en een warm/koudeopslag plus het<br />

toepassen van de eigen hoogwaardige producten<br />

is een waar co²mfort office ontstaan. En wordt een<br />

EPC van 0,44 behaald, wat uitzonderlijk laag is voor<br />

zo’n enorm kantoorgebouw.<br />

De glazen Solarlux-vouwwand ECOLINE realiseert<br />

een perfect samenspel van stijlvol wonen en extra<br />

wooncomfort.<br />

Solarlux-hoofdvestiging in Melle (D). Met een oppervlakte van 58.000 m 2 , een enorm geothermische veld én de<br />

toepassing van eigen producten zoals de dubbele gevel, wordt eveneens een laag energieverbruik gehaald.<br />

90 GEVELBOUW.INFO


onze hoofdvestiging in Melle (D). Met een oppervlakte<br />

van 58.000 m 2 en het grootste geothermische<br />

veld voor warm- en koudeopslag,<br />

de dubbele gevel én het inzetten van onze<br />

hoogwaardige eigen producten, laten we zien<br />

dat we doen wat we beloven.” Het Solarluxgebouw<br />

in Melle is reeds onderscheiden met<br />

diverse architectuurprijzen zoals de Iconic<br />

Award en de German Design Award.<br />

'Wereldwijd de architectuur imponeren<br />

met fascinerende glasoplossingen'<br />

De Solarlux-vouwwand toegepast bij project Oosterdokeiland in Amsterdam. (Beeld: Thea van den Heuvel)<br />

Eén systeem, vier varianten<br />

Solarlux heeft met de ontwikkeling van haar<br />

eigen kantoren veel ervaring opgedaan hoe<br />

om te gaan met energie en prestatie. “Samen<br />

met de TU Delft, die de vestiging in Nijverdal<br />

mee ontwikkelde en monitort, hebben we<br />

deze ervaring ingezet wat resulteerde in het<br />

optimaliseren van ons profielsysteem. Met<br />

minder profielen meerdere disciplines bedienen<br />

en oplossingen bieden, dát is het doel.”<br />

Solarlux biedt nu vier nieuwe varianten:<br />

ECOLINE: het smalst verkrijgbaar aluminium<br />

profielsysteem bij vouwwanden, veelgevraagd<br />

door architecten. De kern van het<br />

profiel is de Bionic turtle: een gepatenteerde<br />

multifunctionele thermische onderbreking die<br />

verschillende details verenigt.<br />

HIGHLINE: speciaal voor grote afmetingen<br />

en triple glas.<br />

WOODLINE: de glazen vouwwand met houten<br />

profielen zorgt voor een versmelting van<br />

het design met de natuur.<br />

COMBILINE: de aluminium dekschalen zorgen<br />

voor een onderhoudsarme pui, terwijl het hout<br />

aan de binnenzijde een warme sfeer creëert.<br />

Alle varianten bevatten dezelfde componenten<br />

voor het hang- en sluitwerk en het railloopsysteem.<br />

“Onze van oorsprong Duitse<br />

onderneming heeft duurzaamheid hoog in<br />

het vaandel staan, maar mét behoud van<br />

de beproefde Solarlux kwaliteit: ‘Made in<br />

Germany’!” Jansen sluit af: “Licht laten toetreden,<br />

buitenruimtes creëren én energiebesparend<br />

bouwen: onze innovatieve systemen<br />

voor balkon- en gevelconcepten zijn in vele<br />

opzichten een aanwinst voor het gebouw.” ❚<br />

Architectenadviseur<br />

gezocht<br />

woonachtig omgeving<br />

Amsterdam / Utrecht<br />

RUIMTES FLEXIBEL OPENEN<br />

MET UNIEKE GLAZEN VOUWWANDEN: topkwaliteit “Made in Germany”<br />

goed isolerend · inbraakwerend RC2 · oplossingen op maat<br />

solarlux.com<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

91


Tekst: Roel van Gils Beeld: Fortron<br />

TOTAAL<br />

GEVELMANAGEMENT<br />

Traditioneel worden veel gebouwen periodiek onderhouden. Elke paar<br />

jaar vindt er groot onderhoud plaats, waarna er weer een tijdlang niets<br />

aan de gevel gebeurt, behalve glasbewassing. Gevolg: aanwezige gebreken<br />

kunnen relatief lang ongezien verergeren, de uitstraling van de<br />

gevel fluctueert en het terugbrengen van de gevel in de gewenste staat<br />

kost onnodig veel geld. Dat moet toch anders kunnen?<br />

Jazeker, dat kan anders. Fortron, de grootste<br />

glas- en gevelonderhoudspartij van<br />

Nederland, heeft een unieke dienst in het<br />

leven geroepen: Totaal Gevelmanagement.<br />

Oftewel: een combinatie van technisch en<br />

esthetisch gevelonderhoud, waarmee kosten<br />

verlagen, de levensduur wordt verlengd<br />

en de uitstraling van een gevel constant<br />

blijft. Hans Essers, Salesmanager Techniek<br />

bij Fortron, legt uit: “Fortron is van<br />

oorsprong een glazenwassersbedrijf. Onze<br />

medewerkers werken gemiddeld twee tot<br />

vier keer per jaar dicht tegen de gevel aan.<br />

Een gevelinspectie, waarbij de conditie van<br />

de afzonderlijke gevelelementen in kaart<br />

wordt gebracht, vindt veel minder frequent<br />

plaats. Onze medewerkers zijn echter<br />

in staat om tijdens hun reguliere glasbewassings-<br />

en gevelreinigingswerkzaamheden<br />

gebreken aan de gevel snel te herkennen<br />

en inzichtelijk te maken. Vervolgens<br />

gaan onze technische medewerkers aan<br />

de slag om deze gebreken in een vroeg<br />

stadium te herstellen, waardoor de kosten<br />

relatief laag zijn.”<br />

Hans Essers, Salesmanager Techniek bij Fortron.<br />

Fortron wordt volgens Essers ook steeds<br />

vaker al bij het ontwerp van een gebouw<br />

betrokken. “Door in het ontwerp al rekening<br />

te houden met periodiek onderhoud, dalen<br />

de kosten en worden potentiële kritieke situaties<br />

op voorhand al geëlimineerd.” Aantoonbaar<br />

correct onderhoud is overigens<br />

ook noodzakelijk om aanspraak te kunnen<br />

maken op garantiebepalingen. “Wat voor<br />

onderhoud noodzakelijk is, is per gevelelement<br />

en per leverancier verschillend. Juist<br />

daarom is Totaal Gevelmanagement altijd<br />

maatwerk. In overleg met de klant bepalen<br />

we het onderhoudsniveau, passend bij de<br />

functie van het gebouw, de garantiebepalingen<br />

en de gewenste uitstraling. Door in<br />

plaats van periodiek groot onderhoud juist<br />

regelmatig klein onderhoud uit te voeren –<br />

in een combinatie van techniek en esthetiek<br />

– realiseren we een gemiddelde besparing<br />

op de onderhoudskosten tot 20% over<br />

een periode van 10 jaar.” ❚<br />

De conditie van gevelelementen wordt in kaart gebracht.<br />

92 GEVELBOUW.INFO


GEVELBOUW.INFO<br />

93


Het uitrichten en vastzetten van het regelwerk gaat in één beweging, aangezien<br />

de boven- en onderschroefdraad van de RSD-schroef hetzelfde zijn.<br />

Tekst: Roel van Gils Beeld: Eurofast®<br />

Isoleren zonder koudebruggen<br />

voor geventileerde gevels<br />

Aan de Oude Langstraat in Tilburg wordt voormalig boerderijcomplex De Lindehoeve getransformeerd naar<br />

een fraai appartementencomplex met tien woningen. Een deel van de oude boerderijwoning blijft intact, de<br />

rest van het complex wordt vervangen door nieuwbouw in landelijke stijl, voorzien van een geventileerde<br />

houten buitenschil. De wens van Aannemersbedrijf André Doevedans was om de achterconstructie van<br />

deze nieuwbouw koudebrugvrij, eenvoudig, snel en zonder al te veel inspanning te monteren. Om dit te<br />

kunnen realiseren hebben zij IKO gevraagd om te kijken naar de achterconstructie en haar licht te laten<br />

schijnen op de beoogde geventileerde gevel. IKO schakelde daarop de hulp in van vaste relatie Eurofast ® ,<br />

specialist in mechanische bevestigingen voor plat dak, dak en wand.<br />

De nieuwbouw bestaat uit een kalkzandsteen binnenblad waarop een<br />

laag isolatie is aangebracht, legt Jaap Mulder, Sales representative<br />

Cladding van Eurofast uit. Mulder adviseerde om de zogeheten RSDafstandsschroef<br />

te gaan toepassen. De RSD-schroef is in twee uitvoeringen<br />

beschikbaar: voor een houten achterconstructie en voor een aluminium<br />

achterconstructie. Bij De Lindehoeve creëert de RSD-schroef een<br />

luchtspouw van maar liefst 11 centimeter. Mulder: “Bij dergelijke uitkragingen<br />

is met traditionele bevestigingsmethodieken altijd een diagonale<br />

verbinding noodzakelijk om het gewicht van de buitenschil te kunnen<br />

dragen. Met de RSD-schroef behoort dat tot het verleden, omdat de<br />

schroef gecontroleerd kan worden aangebracht. Ondanks dat er geen<br />

zicht is op de achterwand - in dit geval een kalkzandsteen wand voorzien<br />

van 100 mm dikke isolatie, kan men de RSD-plug moeiteloos op de<br />

vereiste diepte plaatsen. Vervolgens gaat men de lat die nodig is om de<br />

buitenschil op afstand te kunnen monteren, aanbrengen door middel van<br />

RSD-schroeven die voorzien zijn van diverse controlepunten (onder andere<br />

streepjes op de schroef) waarmee je een visuele controle hebt of je<br />

wel de juiste lengte schroef gebruikt voor de uitkraging die op die plaats<br />

benodigd is. Het uitrichten en vastzetten van de regel gaat in één beweging,<br />

aangezien de boven- en onderschroefdraad van de RSD-schroef<br />

hetzelfde zijn. Met behulp van de speciale bijgeleverde pluggen wordt de<br />

RSD-schroef dus altijd gecontroleerd op de juiste diepte aangebracht.”<br />

'Een unieke bevestigingsmethodiek om in<br />

één beweging het regelwerk voor de buitenschil koudebrugvrij<br />

op afstand van de isolatie te kunnen aanbrengen'<br />

94 GEVELBOUW.INFO


Bij De Lindehoeve creëert de RSD-schroef een luchtspouw van maar liefst 11 centimeter.<br />

Vanuit Eurofast wordt volgens Mulder altijd de complete constructieve<br />

en technische berekening verzorgd. “Op die manier adviseren wij de correcte<br />

lengte en het aantal schroeven dat per m 2 moet worden toegepast,<br />

met de juiste afstand in combinatie met het draaggewicht op een enkele<br />

recht naar achteren aangebrachte schroef. De verbinding is volledig ETAgecertificeerd.<br />

Omdat de schroef is ingepakt met een kunststof omhulsel,<br />

ontstaat er vrijwel geen koudebrug.” Montagebedrijf Mari Meulenbroeks,<br />

die bij De Lindehoeve voor het eerst gebruik heeft gemaakt van<br />

de RSD-schroef, is zeer tevreden met deze bevestigingsmethodiek. De<br />

montage, die begin juli is gestart, verloopt dan ook zeer soepel. ❚<br />

KWALITATIEVE, STERKE<br />

EN BETROUWBARE<br />

BEVESTIGINGSMATERIALEN<br />

VOOR CLADDING EN VLAKKE DAKEN<br />

www.eurofast.nl<br />

sales@eurofast.nl | T +31(0)493 315 885<br />

Eurofast ® is de handelsnaam van Van Roij Fasteners Europe B.V.<br />

Eurofast-GEVEL_197x130mm.indd 1 14-8-<strong>2019</strong> 09:35:15<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

95


Tekst: Roel van Gils Beeld: L2L<br />

De gevel als uithangbord<br />

Een gevel kan zoveel meer omvatten dan enkel bescherming bieden tegen weersinvloeden. Met een<br />

geïntegreerd LED-screen bijvoorbeeld fungeert de gevel pas écht als een uithangbord voor de onderneming<br />

in het gebouw. Mark van Rhee van L2L vertelt over de eindeloze mogelijkheden van het integreren van<br />

LED-schermen in de gevel en de unieke combinatie van bereik en contactfrequentie.<br />

Bij nieuwbouw- of renovatieplannen wordt<br />

volgens Van Rhee nog te weinig aandacht<br />

geschonken aan de exposure naar buiten<br />

toe, terwijl een gevel juist hét medium is om<br />

te communiceren met de doelgroep. “Deden<br />

we dat ‘vroeger’ met statische reclame, tegenwoordig<br />

is dynamische reclame de norm.<br />

En daar zijn allerlei geijkte oplossingen voor.<br />

Uit recent onderzoek is bewezen dat grote<br />

digitale schermen de aandacht van passanten<br />

langer vasthouden door in te spelen op<br />

de emotionele respons van die passanten.<br />

Het bereik en de contactfrequentie is tot wel<br />

2,5 keer hoger dan van traditionele methoden.<br />

Projectontwikkelaars, opdrachtgevers en architecten<br />

zouden in het ontwerp van een gebouw<br />

al rekening moeten houden met deze<br />

‘nieuwe’ vormen van dynamische reclame.”<br />

Oneindig koppelen<br />

LED-screens zijn modulair en volgens Van Rhee<br />

in vrijwel elke vorm en afmetingen te maken.<br />

“Je kunt ze in feite tot in het oneindige koppelen.<br />

Geïntegreerd in de gevel vormen ze<br />

tevens de façade en is het scherm één met<br />

het pand. Ook kunnen de LED-screens onder<br />

een hoek van 90 graden, 45 graden of zelfs in<br />

ronde hoeken worden uitgevoerd. Bij het Spui<br />

in Den Haag hebben we zelfs een buitentrap<br />

‘bekleed’ met een LED-screen.” L2L verzorgt<br />

voor opdrachtgevers het complete traject van<br />

vergunningsaanvraag en constructieberekening<br />

tot en met het plaatsen en inbedrijfstel-<br />

Bij het Spui in Den Haag heeft L2L een buitentrap ‘bekleed’ met een LED-screen.<br />

96 GEVELBOUW.INFO


LED-screens zijn modulair en volgens Van Rhee in vrijwel elke vorm en afmetingen te maken.<br />

len. “De schermen worden vanzelfsprekend<br />

afgesteld conform de NSVV-lichthinderwet<br />

waarbij we de lokale of regionale regelge-<br />

ving in acht nemen. Buitenschermen worden<br />

overigens nooit uitgeschakeld, maar gaan<br />

op zwart voor een constante temperatuur en<br />

'Uit recent onderzoek is bewezen dat<br />

grote digitale schermen de aandacht van<br />

passanten langer vasthouden door in te<br />

spelen op de emotionele respons'<br />

luchtvochtigheid. Op die manier wordt de levensduur<br />

van minimaal 100.000 branduren<br />

gegarandeerd. Ze zijn immers onderhevig<br />

aan weersinvloeden. De intensiteit van de<br />

schermen varieert met de dag. In de avond<br />

is een lichtsterkte van bijvoorbeeld 2 tot 5<br />

% al voldoende, terwijl met de zon pal op<br />

de gevel de sterkte richting de 100% gaat.”<br />

L2L maakt zich sterk voor een dynamische<br />

gevel en staat architecten en opdrachtgevers<br />

graag met raad en daad bij om van de gevel<br />

een écht uithangbord te maken. ❚<br />

• LED-SCHERMEN GEÏNTEGREERD IN DE GEVEL<br />

• OP IEDER GEWENST FORMAAT TE REALISEREN.<br />

• HET GEHELE TRAJECT VAN A TOT Z GEREGELD.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

97


Amsterdam | nhow Amsterdam RAI<br />

Tekst: Roel van Gils Beeld: Alucol<br />

ENORM anodisatieproject<br />

Met haar 650 kamers op 25 verdiepingen wordt het viersterrenhotel nhow Amsterdam RAI het grootste<br />

nieuwbouwhotel in de Benelux. Het ‘driehoekige’ ontwerp van de 91 meter hoge hoteltoren is geënt op<br />

de uit de jaren zestig stammende reclamezuil op het voorplein van het RAI-complex. Speciale aandacht<br />

gaat uit naar de verticale geleding in de gevel, opgebouwd uit maar liefst 4.000 (!) naturel geanodiseerde<br />

vin-profielen, afwisselend mat en gepolijst.<br />

Het ontwerp van<br />

het nieuwe nhow<br />

Amsterdam RAI is<br />

van de hand van het<br />

wereldberoemde<br />

Nederlandse<br />

architectenbureau<br />

OMA.<br />

98 GEVELBOUW.INFO


Amsterdam | nhow Amsterdam RAI<br />

In het nieuwe RAI-hotel gaan volgens de opdrachtgever<br />

moderne kunst, design, gastronomie<br />

en cultuur hand in hand. Het ontwerp<br />

is van de hand van het wereldberoemde Nederlandse<br />

architectenbureau OMA, ook verantwoordelijk<br />

voor De Rotterdam. Het hotel<br />

is een nieuw sociaal en multicultureel ontmoetingspunt<br />

voor zakenreizigers, toeristen<br />

'Het totale<br />

anodisatie-oppervlak<br />

bedraagt maar liefst<br />

37.000 m 2 '<br />

en Amsterdammers en gezegend met bijzondere<br />

faciliteiten zoals een televisiestudio,<br />

een skybar, een galerie, een beeldentuin en<br />

een spa. Al in het voortraject werd Alucol<br />

door gevelbouwer Rollecate benaderd om<br />

optimalisaties te behalen in de zogenaamde<br />

vin-profielen die de verticale geleding in de<br />

gevel benadrukken<br />

Enorm anodisatie-oppervlak<br />

De vin-profielen zijn van enorme omvang,<br />

vertelt Ramon van Dongen van Alucol. “Het<br />

profiel heeft een omtrek van bijna 900 millimeter.<br />

Twee stuks worden telkens aan<br />

elkaar gekoppeld om het beoogde gevelbeeld<br />

te vormen. Het resulteert in een groot<br />

V-element. Het totale anodisatie-oppervlak<br />

bedraagt maar liefst 37.000 m 2 . Vanwege<br />

die omvang hebben we in het voortraject de<br />

logistieke stromen goed in kaart gebracht.<br />

We hebben voor Rollecate het totale anodisatietraject<br />

verzorgd, inclusief het polijsten,<br />

dat is uitbesteed bij een vaste partner. Het<br />

optimaliseren van de interne logistiek naar<br />

de voorbehandelaar (polijsten) en vice versa<br />

(weekbehoefte, volumestromen, enz.) was<br />

dus ook een belangrijk item in het totale project.”<br />

Het nieuwe hotel bevindt zich naast<br />

het RAI-complex in de driehoek tussen de<br />

Europaboulevard, de A10 en de RAI. “Door<br />

de ligging pal aan de snelweg is gekozen<br />

voor een anodisatielaag in een dikte van 25<br />

um, 5 um meer dan standaard voorgeschreven<br />

voor de gevelbouw in Nederland.” Het<br />

nieuwe nhow Amsterdam RAI opent in het<br />

eerste kwartaal van 2020 zijn deuren. ❚<br />

De verticale geleding in de gevel bestaat uit maar<br />

liefst 4.000 naturel geanodiseerde vin-profielen,<br />

afwisselend mat en gepolijst.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

99


Tekst en beeld: IsoBouw<br />

VERNIEUWDE SPOUWISOLATIE<br />

VERMINDERT KOUDEBRUGGEN<br />

IsoBouw heeft haar succesvolle PolyFortPro spouwisolatie verder verbeterd. Met een slimme aanpassing<br />

worden koudebruggen verminderd en is de verwerking nog eenvoudiger en sneller.<br />

De vernieuwde spouwisolatie is voorzien van<br />

een messing/groef-randafwerking. Dankzij<br />

deze aansluiting worden de isolatieplaten<br />

automatisch onderling gefixeerd. PolyFort-<br />

Pro kan hierdoor eerst opgestapeld worden<br />

tegen het binnenblad. De verwerker heeft<br />

vervolgens twee handen vrij voor de bevestiging<br />

van meerdere platen achter elkaar. Dat<br />

is super handig en snel monteren. De grote<br />

messing/groef-randafwerking heeft ook als<br />

voordeel dat de naden bij PolyFortPro niet afgeplakt<br />

hoeven te worden met alu-folie. Ook<br />

dit scheelt aanzienlijk in tijd en geld.<br />

Een andere vernieuwing is de aangepaste,<br />

speciale vormgeving van de achterzijde.<br />

Deze zorgt voor een perfecte aansluiting op<br />

het binnenblad waardoor een valse luchtspouw<br />

wordt voorkomen. PolyFortPro bestaat<br />

uit het milieuvriendelijke EPSHR-materiaal<br />

(met een verhoogd isolerend vermogen)<br />

gecombineerd met een thermisch reflecterende<br />

alufolie. De lichte en handzame platen<br />

zijn 100% recyclebaar en leverbaar t/m een<br />

Rc-waarde van 7.0. ❚<br />

'Dankzij de messing/<br />

groef-randafwerking<br />

worden de<br />

isolatieplaten<br />

automatisch<br />

onderling gefixeerd'<br />

100 GEVELBOUW.INFO


VERNIEUWD<br />

NU MET MESSING/GROEF RANDAFWERKING<br />

PolyFort Pro<br />

Snel verwerkbare<br />

spouwisolatie met hoge<br />

isolatiewaarden<br />

IsoBouw heeft haar succesvolle PolyFort Pro spouwisolatie<br />

verder verbeterd. Met een slimme aanpassing worden<br />

koudebruggen verminderd en is de verwerking nog<br />

eenvoudiger en sneller.<br />

DE VOORDELEN OP EEN RIJ:<br />

• Een uitstekende isolatiewaarde.<br />

• Met messing/groef randafwerking > een gesloten onderlinge<br />

aansluiting.<br />

• Een onderlinge fixatie > platen zijn stapelbaar tegen het<br />

binnenblad.<br />

• Naden hoeven niet afgeplakt te worden.<br />

• De vormgeving voorkomt een valse luchtspouw.<br />

• 100% recyclebaar.<br />

www.isobouw.nl/PolyFortPro


Tekst: Roel van Gils Beeld: Reclame & Design<br />

Totaalpartner voor SIGNING<br />

Reclame & Design is al sinds 1991 gespecialiseerd<br />

in binnen- en buitenreclame. Onder leiding van<br />

Fred Kok is het bedrijf uitgegroeid tot een Totaalpartner<br />

voor Signing. “We gaan als Erkend Signbedrijf<br />

voor kwaliteit, veiligheid en garantie,” zegt<br />

de enthousiaste directeur in een gesprek met hem<br />

over gevelreclame en decoratieve uitingen.<br />

Gevelreclame<br />

De mogelijkheden zijn enorm bij Reclame & Design. “We maken alle<br />

soorten gevelreclame. Denk aan LED-lichtreclame, doosletters, lichtbakken,<br />

spandoeken en kunststof freesletters of letters van RVS,” zegt Fred.<br />

“Zelfklevende folie is ook nog altijd een populair materiaal als gevelreclame.<br />

De ‘plakletters’ produceren we uit duurzame folies van 3M, waarbij<br />

de kwaliteit wordt gegarandeerd.” Reclame & Design is officieel 3M-<br />

Partner en is als zodanig gecertificeerd om deze folies aan te brengen.<br />

Greenwalls met bedrijfsnaam<br />

Het plaatsen van Greenwalls is volgens Fred een groeiende ‘tak van sport’.<br />

Steeds meer bedrijven uiten hun duurzame bedrijfsvoering aan de hand<br />

van een plantenwand waarin de bedrijfsnaam is verwerkt. De bedrijfsnaam<br />

of -logo in het wit springt er het meest uit tegen een achtergrond van verschillende<br />

plantensoorten. Reclame & Design neemt de realisatie van zo’n<br />

greenwall volledig uit handen.<br />

Decoratief<br />

Het is geweldig om gebouwen te restylen en ‘smoel’ te geven, zegt Fred.<br />

“De huidige folies van 3M zijn uitermate geschikt om gevelpanelen en<br />

beglazing extra cachet te geven. Door het aanbrengen van een houtprint<br />

op gevelpanelen kan een gebouw al enorm worden opgehaald. In<br />

De bedrijfsnaam of -logo in het wit springt er het meest uit tegen een achtergrond van<br />

verschillende plantensoorten.<br />

102 GEVELBOUW.INFO


'We gaan als Erkend<br />

Signbedrijf voor kwaliteit,<br />

veiligheid en garantie'<br />

tegenstelling tot echt hout vergrijst de print niet door de zon. De gekozen<br />

houtsoort behoudt zijn kleur en karakter. Een effectieve, duurzame en<br />

relatief goedkope oplossing met een schitterend resultaat. Ramen kunnen<br />

worden voorzien van een mooie print op one-way-visonfolie waarbij<br />

Door het aanbrengen van een houtprint op gevelpanelen kan een gebouw al enorm<br />

worden opgehaald. In tegenstelling tot echt hout vergrijst de print niet door de zon.<br />

je toch gewoon door de ruiten naar buiten kunt kijken.”<br />

Functioneel<br />

Het meest functioneel zijn de 3M zonwerende folies om licht, warmte en/of<br />

schittering op beeldschermen tegen te gaan. “In feite kunnen we aan elke<br />

wens of eis voldoen met de zelfklevende folies van 3M. Wij kunnen elke<br />

reclame-uiting bovendien een nano-behandeling geven waardoor deze vijf<br />

jaar vuilafstotend wordt. Ook kunnen we op geveluitingen een brandwerende<br />

laag aanbrengen, waarvoor ook een certificaat wordt afgegeven.<br />

Kortom, we bieden alle mogelijkheden voor elk budget. Wij gaan voor<br />

MvO en werken altijd veilig met VCA gecertificeerde mensen. Wat hebben<br />

wij toch een prachtig beroep!” ❚<br />

GEVEL RECLAME<br />

www.reclame- design .nl<br />

Select partner<br />

NEDERLAND<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

103


Tekst: Roel van Gils Beeld: Rometa Metaalproducten<br />

Nederlandse gevelbouwer<br />

nieuwe leverancier voor Audi AG<br />

Al vele jaren levert Rometa Metaalproducten de geperforeerde<br />

aluminium Honeycomb-gevelelementen voor<br />

de nieuwe Audi Terminals (showrooms) in ons land. Tot<br />

voor kort verliep dat via een Duitse tussenpartij, maar<br />

sinds dit jaar staat Rometa zelf in de materiaalcatalogus<br />

van Audi AG als nieuwe leverancier voor de complete<br />

aluminium gevelbekleding. Ook de scope werd<br />

verbreed van alleen de Benelux naar nu heel Europa.<br />

slechts één aanspreekpunt heeft voor de totale aluminium gevelbekleding,<br />

van engineering en productie tot assemblage en montage.”<br />

Audi AG heeft enkele door ons gerealiseerde nieuwe Terminals bezocht<br />

en positief beoordeeld, vult Rovers aan. “Dankzij ons all-in-one<br />

concept is Audi AG verzekerd van een uniform geheel, altijd con-<br />

Rometa Metaalproducten heeft zich de afgelopen dertig jaar gespecialiseerd<br />

in het ontwerpen en realiseren van gevels in geperforeerd<br />

metaal en strekmetaal. “We hebben alle kennis en kunde in huis<br />

om unieke gevels te creëren,” zegt directeur Peter Rovers met gepaste<br />

trots. “De gevel met Honeycomb-perforatie is daar een mooi<br />

voorbeeld van. Het is een ontwerp van Audi AG zelf in Duitsland<br />

en wordt wereldwijd doorgevoerd op alle nieuwe Audi Terminals.”<br />

Eén aanspreekpunt<br />

Na het stoppen van onze Duitse plaatleverancier als tussenpartij,<br />

zijn wij in dat ‘gat’ gedoken, zegt Leon Pijnappel van Rometa Metaalproducten.<br />

“We hebben een concept voorgelegd waarbij Audi<br />

De metalen gevelelementen worden eerst geperforeerd, vervolgens geprofileerd<br />

en blank geanodiseerd<br />

1<strong>04</strong> GEVELBOUW.INFO


De elementen zijn 2,50 breed bij 0,75 meter hoog en worden via een door Rometa geleverde achterconstructie gemonteerd op het sandwichpaneel.<br />

'We hebben alle kennis en kunde<br />

in huis om unieke gevels<br />

te creëren'<br />

HOOGWAARDIGE KWALITEIT<br />

STREKMETAAL EN<br />

GEPERFOREERD METAAL<br />

form dezelfde standaarden, identieke achterconstructie en bevestigingsmiddelen.<br />

Kortom, een resultaat zoals Audi voor ogen heeft.”<br />

Perforeren en profileren<br />

De metalen gevelelementen worden eerst geperforeerd, vervolgens<br />

geprofileerd en blank geanodiseerd. De elementen zijn 2,50 breed bij<br />

0,75 meter hoog en worden via een door Rometa geleverde achterconstructie<br />

gemonteerd op het sandwichpaneel. De haakse hoeken<br />

worden afgewerkt met tandlijsten die de vorm van de profilering volgen.<br />

“Ook het zetwerk rondom de ramen, deuren en entree nemen we uit<br />

handen,” zegt Pijnappel. “Alle paspanelen worden vooraf geproduceerd<br />

en daarna pas geanodiseerd omwille van de beoogde hoge kwaliteit.<br />

In tegenstelling tot de standaard 20µm voor gevelbouw in Nederland<br />

wordt op de Honeycomb-gevelelementen een anodisatielaag van 25µm<br />

aangebracht.” Rometa Metaalproducten heeft al diverse Audi Terminals<br />

compleet gerealiseerd, waaronder in Purmerend, Almere en ’s-Hertogenbosch.<br />

Ook de 2.200 m² grote Audi-gevelbeplating van de parkeergarage<br />

bij Audi Den Haag is door Rometa geleverd en gemonteerd.<br />

Meer projecten op www.rometa.com<br />

De Audi Honeycomb-gevel is slechts één voorbeeld van een geprofileerde<br />

en geperforeerde beplating; er zijn nog veel meer mogelijkheden<br />

in (strek)metaal, zegt Rovers. “We merken een toenemende<br />

vraag naar dit type gevel. Het biedt dan ook veel voordelen: licht van<br />

gewicht, zeer sterk en uitermate duurzaam: 100% recyclebaar.” ❚<br />

Oostwijk 23<br />

5406 XT Uden<br />

+31 (0)413 262<strong>04</strong>0<br />

info@rometa.com<br />

www.rometa.com<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

105


Amsterdam | Houthavens<br />

Tekst: Roel van Gils Beeld: Facédo<br />

GEZICHTSBEPALENDE<br />

elementen in dè<br />

nieuwe buurt van Amsterdam<br />

De gemeente Amsterdam en een groot aantal ontwikkelaars en aannemers<br />

zijn hard aan het werk in de Houthaven, een gebied met een rijke<br />

historie. Ooit een van de belangrijkste handelshavens ter wereld wordt<br />

nu getransformeerd tot een levendige, groene en autoluwe eilandenwijk.<br />

Als innovatieve partner op het gebied van geveltechniek levert Facédo<br />

een gezichtsbepalende bijdrage in het project. En dat nagenoeg<br />

zonder aanwezigheid op locatie.<br />

De Houthaven wordt een kleinschalige stedelijke<br />

buurt met smalle straatjes, veel ruimte<br />

voor groen en veel water. De woningen op<br />

de zeven eilanden krijgen hooguit vier of vijf<br />

verdiepingen, wat laag is vergeleken met de<br />

rest van de IJ-oevers. De nieuwe buurt van<br />

Amsterdam wordt volledig klimaatneutraal,<br />

telt uiteindelijk ongeveer 2.500 woningen,<br />

diverse voorzieningen en bedrijfsruimtes. De<br />

gebiedsontwikkeling is al in 2010 gestart en<br />

duurt nog tot 2023. Facédo werd door di-<br />

verse aannemers al in een vroeg stadium bij<br />

de gebiedsontwikkeling betrokken om zijn<br />

licht te laten schijnen op de geveldichting, in<br />

dit geval het ontwerpen, engineeren, leveren<br />

en monteren van de kozijnen voor maar liefst<br />

600 woningen.<br />

20.000 m 2 !<br />

Anders dan gebruikelijk worden de kozijnen<br />

niet op de bouwlocatie gemonteerd, maar<br />

onder geconditioneerde omstandigheden bij<br />

de HSB-leveranciers. “Wij komen nauwelijks<br />

op de bouw zelf, er is ook geen ruimte,” zegt<br />

Bram Leijser van Facédo. “Dat was ook de<br />

reden dat we al bij de ontwerpfase zijn betrokken<br />

om vroegtijdig te kunnen sturen op<br />

de montagemethodiek.” In totaal produceert<br />

en monteert de gevelbouwer uit Arnhem ruim<br />

vijfduizend kozijnen voor De Houthaven, variërend<br />

in afmetingen en kleur. Dat komt neer<br />

op ongeveer 20.000 m 2 aan kozijnen! Leijser:<br />

“Het enige dat de kozijnen gemeen hebben<br />

is het systeemhuis. Alle kozijnen worden<br />

geproduceerd uit de profielserie RT72 van<br />

Kawneer. Het gaat om een hoogwaardig<br />

isolerend profiel, passend bij het klimaatneutrale<br />

karakter van de wijk. De diversiteit aan<br />

kleuren en afwerking van de kozijnen (vlak,<br />

verdiept, houtlook, enz.) geeft de gebouwen<br />

net dat beetje extra cachet. Zelfs per woning<br />

De Houthaven wordt een kleinschalige stedelijke buurt met smalle straatjes, veel ruimte voor groen en veel water.<br />

106 GEVELBOUW.INFO


Amsterdam | Houthavens<br />

'In totaal produceert en monteert<br />

de gevelbouwer uit Arnhem ruim<br />

vijfduizend kozijnen voor<br />

De Houthaven; dat komt neer op<br />

ongeveer 20.000 m 2 aan kozijnen!'<br />

worden soms verschillende typen afwerkingen<br />

en kleuren toegepast.”<br />

Facédo is een projectorganisatie, gespecialiseerd<br />

in het uitvoeren van allround gevelprojecten.<br />

Leijser: “Een project als de<br />

Houthaven is ons op het lijf geschreven.<br />

Gedurende het bouwtraject en de voorbereiding<br />

hierop fungeren wij als teamspeler en<br />

overleggen wij met het projectmanagement,<br />

de architect, de aannemer en de adviseurs.<br />

Wij kunnen als bouwpartner volledig onafhankelijk<br />

adviseren en een totaalproduct<br />

leveren dat geheel is afgestemd op de wensen<br />

en voorschriften. Met een totaalproduct<br />

bedoelen wij dat we, behalve de aluminium<br />

en kunststof gevelelementen, desgewenst<br />

ook de totale gevelbekleding, plaat- en zetwerk<br />

en overige aluminium, stalen of rvs onderdelen<br />

kunnen verzorgen. Hierdoor blijft<br />

het aantal leveranciers op de bouwlocatie<br />

beperkt en hoeven minder disciplines op<br />

elkaar te worden afgestemd. ❚<br />

Alle kozijnen worden door Facédo geproduceerd uit de profielserie<br />

RT72 van Kawneer.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

107


Facédo is dé innovatieve partner op het<br />

gebied van geveltechniek en biedt een<br />

volledig pakket producten en een compleet<br />

scala aan diensten onder één dak.<br />

Facédo doet meer dan het leveren en<br />

monteren van hoogwaardige<br />

gevelelementen. Facédo levert een<br />

totaalproduct.<br />

Facédo B.V. | Postbus 3025 | 6802 DA Arnhem<br />

Bezoekadres: Gildestraat 13 | 6883 DB Velp<br />

T: 026.370.13.60 | F: 026.370.10.29<br />

E: info@facedo.nl | W: www.facedo.nl<br />

Get the job done<br />

Wie meer werk heeft dan mensen kan bouwen op Profimax.<br />

Wij hebben precies de professionals die u zoekt. Eén telefoontje<br />

volstaat voor vakmensen in dak & gevel, bouw & techniek en solar.<br />

Medewerker van Profimax word je natuurlijk<br />

niet zomaar. Eerst screenen we je persoonlijk.<br />

Door goed te kijken hoe jij in elkaar zit, kunnen<br />

we jou koppelen aan een opdrachtgever die<br />

perfect bij je past.<br />

Heb je de Profimax mentaliteit, dan mag<br />

je rekenen op de allerbeste bemiddeling,<br />

begeleiding en bijscholing.<br />

Weten wat je aan elkaar hebt<br />

Wij behandelen onze medewerkers precies<br />

hetzelfde als onze klanten. Open, eerlijk,<br />

nuchter en enthousiast. Dat werkt!<br />

Check de actuele vacatures op Profimax.nl.<br />

profimax.nl<br />

002_PR_Adv_Corp_Basis_A4_Staand-en-Liggend_WT2.indd 2 25-02-19 15:37<br />

191303-13958_Profimax 1-2.indd 1 03-06-19 13:44


GEVELPARTNERS<br />

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!<br />

Gevelpartners biedt<br />

de lezer een compleet<br />

overzicht van de meest<br />

gerenommeerde<br />

fabrikanten en<br />

leveranciers in de sector.<br />

Zowel in het vaktijdschrift als op de<br />

website, treft u een overzicht van<br />

de meest gerenommeerde<br />

fabrikanten en leveranciers.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Gevelbouw</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Dirk Mulder: T +31 495 45 00 95 – E d.mulder@louwersmediagroep.nl<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR<br />

Op de website van <strong>Gevelbouw</strong> is<br />

bedrijfsinformatie van onze partners<br />

doeltreffend en efficiënt te vinden.<br />

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo wordt optimale<br />

vindbaarheid van Gevelpartners door Google gegarandeerd. Vanuit het vaktijdschrift is alle<br />

informatie over de Gevelpartners direct beschikbaar, door de QR code te gebruiken.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Gevelbouw</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Dirk Mulder: T +31 495 45 00 95 – E d.mulder@louwersmediagroep.nl


Gevelpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Gevel Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gevelbouw.info/bedrijf<br />

Copaco_Q.pdf 1 06-11-13 16:11<br />

AGC NEDERLAND HOLDING B.V.<br />

J.S. de Jongplein 7a<br />

4001 WG TIEL<br />

T +31 344 67 97 <strong>04</strong><br />

E sales.nederland@eu.agc.com<br />

W www.agc-yourglass.com<br />

BISOTON<br />

Curiestraat 4 - 6<br />

6716 AR EDE<br />

T +31 318 30 00 70<br />

E info@bisoton.nl<br />

W www.bisoton.nl<br />

BWB-ALUCOL BV<br />

Soerendonck 3<br />

6086 BW NEER<br />

Postbus 4403<br />

6086 ZG NEER<br />

T +31 475 59 11 55<br />

COPACO SCREENWEAVERS<br />

Rijksweg 125<br />

B-8531 BAVIKHOVE<br />

T +32 56 35 35 33<br />

F +32 56 35 80 48<br />

E info@copaco.be<br />

W www.copaco.be<br />

E sales.neer@bwb-group.nl<br />

W www.bwb-group.com<br />

ALINEL NV<br />

Industriepark 14/106<br />

B-9031 DRONGEN<br />

T +32 9 250 03 06<br />

F +32 9 210 16 25<br />

E info@alinel.be<br />

W www.alinel.be<br />

ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMS<br />

Waaslandlaan 15<br />

B - 9160 LOKEREN<br />

T +32 93 40 55 55<br />

F +32 93 48 57 92<br />

E info@aliplast.com<br />

W www.aliplast.com<br />

ALUSTA<br />

NATUURLIJKE VENTILATIETECHNIEK BV<br />

Penningweg 7<br />

4879 AE ETTEN-LEUR<br />

Postbus 93<br />

4870 AB ETTEN-LEUR<br />

T +31 76 503 41 52<br />

F +31 76 501 44 96<br />

E alusta@alusta.com<br />

W www.alusta.com<br />

BOON EDAM NEDERLAND BV<br />

Ambachtstraat 4<br />

CAD-PLAN GMBH<br />

1135 GG EDAM<br />

Hanauer Landstraße 174<br />

Postbus 26<br />

D-60314 FRANKFURT<br />

1135 ZG EDAM<br />

T +49 69 800 818 0<br />

T +31 299 38 08 08<br />

E koopmann@cad-plan.com<br />

F +31 299 37 28 59<br />

W www.cad-plan.com<br />

E info@boonedam.nl<br />

Logo_Bostik_druk.pdf 1 11-12-2014 16:23:50<br />

W www.boonedam.nl<br />

CARLISLE CONSTRUCTION<br />

MATERIALS<br />

Industrieweg 16<br />

BOSTIK BV<br />

8263 AD KAMPEN<br />

De Voerman 8<br />

T +31 38 339 33 33<br />

5215 MH 's HERTOGENBOSCH<br />

E info@ccm-europe.com<br />

T +31 73 624 43 74<br />

W www.ccm-europe.com/nl/<br />

F +31 73 624 43 44<br />

E infoNL@bostik.com<br />

W www.bostik.nl<br />

COMHAN HOLLAND BV<br />

Joh. Enschedeweg 11<br />

BTC KOZIJNEN<br />

Helmondstraat 86<br />

1422 DR UITHOORN<br />

6843 SH ARNHEM<br />

T +31 297 51 36 36<br />

T +31 6 855 628 00<br />

F +31 297 51 36 39<br />

E info@btckozijnen.nl<br />

E comhan@comhan.com<br />

W www.btckozijnen.nl<br />

W www.comhan.com<br />

DELFT PROFIELEN BV<br />

Havenweg 4<br />

5145 NJ WAALWIJK<br />

T +31 416 56 74 11<br />

E info@delftprofielen.nl<br />

W www.delftprofielen.nl<br />

DICTATOR PRODUCTIE BV<br />

Energieweg 11<br />

83<strong>04</strong> AJ EMMELOORD<br />

T +31 527 61 34 56<br />

F +31 527 69 84 20<br />

E info@dictator.nl<br />

W www.dictator.nl<br />

DUCO PROJECTS<br />

Bedrijvenlaan 2<br />

B-8630 VEURNE<br />

T +32 58 33 00 66<br />

F +32 58 33 00 67<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

DUCO VENTILATION<br />

Handelsstraat 19<br />

B-8630 VEURNE<br />

T +32 58 33 00 33<br />

F +32 58 33 00 44<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

110 GEVELBOUW.INFO


Gevelpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Gevel Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gevelbouw.info/bedrijf<br />

ELUMATEC BENELUX BV<br />

Hoogeveenenweg 2<strong>04</strong><br />

2913 LV NIEUWERKERK A/D IJSSEL<br />

T +31 180 31 58 58<br />

F +31 180 31 58 58<br />

E info@elumatec.nl<br />

W www.elumatec.nl<br />

GEZE BENELUX BV<br />

Steenoven 36<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 40 262 90 80<br />

F +31 40 262 90 85<br />

E benelux.nl@geze.com<br />

W www.gezebenelux.com<br />

DE TECHNOLOGIE VOOR UW IDEEËN<br />

HYDRO BUILDING SYSTEMS<br />

NETHERLANDS BV<br />

Alcoalaan 1<br />

5151 RW DRUNEN<br />

Postbus 75<br />

5150 AB DRUNEN<br />

T +31 416 38 64 80<br />

E info.hbs.nl@hydro.com<br />

W www.wicona.nl<br />

J.M. VAN DELFT & ZN<br />

Christiaan Huygensweg 21<br />

5151 DM DRUNEN<br />

Postbus 232<br />

5150 AE DRUNEN<br />

T +31 416 37 49 25<br />

F +31 416 37 84 50<br />

E info@jmvandelft.nl<br />

W www.jmvandelft.nl<br />

ERGON NEDERLAND<br />

Castellastraat 26<br />

6512 EX NIJMEGEN<br />

Postbus 73<br />

6500 AB NIJMEGEN<br />

T +31 316 58 11 44<br />

E info@ergonnederland.nl<br />

W www.ergonnederland.nl<br />

HILTI NEDERLAND BV<br />

Leeuwenhoekstraat 4<br />

2652 XL BERKEL EN RODENRIJS<br />

Postbus 92<br />

2650 AB BERKEL EN RODENRIJS<br />

T +31 10 519 11 11<br />

F +31 10 519 11 99<br />

E hiltinl@Hilti.com<br />

W www.hilti.nl<br />

HYDRO BUILDING SYSTEMS<br />

NETHERLANDS BV<br />

Alcoalaan 1<br />

5151 RW DRUNEN<br />

Postbus 75<br />

5150 AB DRUNEN<br />

T +31 416 38 64 80<br />

E info.hbs.nl@hydro.com<br />

W www.sapabuildingsystem.nl<br />

JAZO ZEVENAAR<br />

Handelsdwarsstraat 10<br />

6905 DJ ZEVENAAR<br />

Postbus 360<br />

6900 AJ ZEVENAAR<br />

T +31 316 59 29 11<br />

F +31 316 52 53 60<br />

E info@jazo.eu<br />

FAC<br />

Noel Schoorensstraat 19<br />

B-9810 ELKE-NAZARETH<br />

T +32 59 51 65 59<br />

E info@fac-belgium.eu<br />

W www.fac-belgium.eu<br />

HUECK ALUMINIUM<br />

PROFIELTECHNIEK BENELUX BV<br />

Windmolen 8<br />

4751 VM OUD GASTEL<br />

Postbus 101<br />

4750 AC OUD GASTEL<br />

T +31 165 51 39 55<br />

F +31 165 51 31 11<br />

E info@hueck.nl<br />

W www.hueck.nl<br />

INTAL BV<br />

De Veken 103<br />

1716 KG OPMEER<br />

T +31 226 34 15 25<br />

E info@intal.nl<br />

www.onlineschucoshop.nl<br />

W www.intal.nl<br />

W www.jazo.nl<br />

JORIS IDE NV<br />

Hille 174<br />

B-8750 ZWEVEZELE (BELGIË)<br />

T +32 51 61 07 77<br />

E info@joriside.be<br />

W www.joriside.com<br />

FAÇADE, ADVISEURS<br />

VOOR GEVELBOUW BV<br />

Citroenvlinderlaan 5<br />

5641 CG EINDHOVEN<br />

T +31 40 251 34 00<br />

E gevel@facade.nl<br />

W www.facade.nl<br />

HUNTER DOUGLAS<br />

ARCHITECTURAL PROJECTS<br />

Piekstraat 2<br />

3071 EL ROTTERDAM<br />

Postbus 5072<br />

3008 AW ROTTERDAM<br />

T +31 10 496 22 22<br />

F +31 10 423 78 90<br />

E info@hunterdouglas.nl<br />

W www.hunterdouglas.nl<br />

aluminium & kunststof<br />

www.onlineschucoshop.nl<br />

reserveonderdelen<br />

ITH KOZIJN & GEVELTECHNIEK BV<br />

Vrusschenhusken 1<br />

6422 PL HEERLEN<br />

T +31 45 541 32 14<br />

E info@ith-heerlen.nl<br />

W www.schueco.nl<br />

KAWNEER NEDERLAND BV<br />

Archimedesstraat 9<br />

3846 CT HARDERWIJK<br />

Postbus 391<br />

3840 AJ HARDERWIJK<br />

T +31 341 46 46 11<br />

E kawneer.benelux@arconic.com<br />

W www.kawneer.nl<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

111


Gevelpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Gevel Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gevelbouw.info/bedrijf<br />

KINGSPAN GEÏSOLEERDE PANELEN<br />

Lingewei 8<br />

40<strong>04</strong> LL TIEL<br />

Postbus 6565<br />

4000 HN TIEL<br />

T +31 344 67 52 50<br />

F +31 344 67 52 51<br />

E info@kingspanpanels.nl<br />

W www.kingspanpanels.nl<br />

www.kingspanbenchmark.nl<br />

KINGSPAN NV/SA<br />

Bouwelven 17<br />

B-2280 GROBBENDONK<br />

T +32 14 25 73 47<br />

W www.kingspanpanels.be<br />

KLOECKNER METALS<br />

ODS NEDERLAND<br />

MANFRED J.C. NIEMANN<br />

NEDERLAND BV<br />

Baarnsche Dijk 19 a<br />

3741 LP BAARN<br />

T +31 35 303 32 80<br />

F +31 35 543 16 19<br />

E info@niemet.nl<br />

W www.niemet.nl<br />

NETWERK VOOR METALEN DAKEN EN GEVELS<br />

MDG<br />

Lissabonring 24<br />

5252 NT DRUNEN<br />

T +31 6 497 499 87<br />

E cynthia@cm-communication-support.nl<br />

W www.cm-communication-support.nl<br />

MERFORD SPECIAL DOORS BV<br />

Postbus 160<br />

4200 AD GORINCHEM<br />

T +31 183 67 50 20<br />

F +31 183 62 64 40<br />

E specialdoors@merford.com<br />

W www.merford.com<br />

NOVICON TOELEVERING BV<br />

Sacharaovstraat 4<br />

7575 EA OLDENZAAL<br />

Postbus 245<br />

7570 AE OLDENZAAL<br />

T +31 541 57 30 30<br />

F +31 541 57 30 31<br />

E info@novicon.nl<br />

W www.novicon.nl<br />

ORGADATA BENELUX BV<br />

Zuiderplein 4<br />

8911 AJ LEEUWARDEN<br />

T +31 58 233 39 20<br />

F +31 58 213 85 30<br />

E info@orgadata.nl<br />

W www.orgadata.nl<br />

Meer dan sandwichpanelen...<br />

PANELEN HOLLAND BV<br />

PROFITY BV<br />

Ambachtstraat 7<br />

7461 TP RIJSSEN<br />

T +31 548 53 93 29<br />

F +31 548 53 93 22<br />

E info@profity.nl<br />

W www.profity.nl<br />

PROZON<br />

P R O J E C T E N<br />

PROZON NEDERLAND BV<br />

Lange Zijde 5<br />

5626 DL EINDHOVEN<br />

T +31 40 262 34 00<br />

F +31 40 262 43 10<br />

E info@prozon.nl<br />

W www.prozon.nl<br />

REYNAERS ALUMINIUM BV<br />

Maisdijk 7<br />

57<strong>04</strong> RM HELMOND<br />

Postbus 111<br />

5700 AC HELMOND<br />

T +31 492 56 10 20<br />

F +31 492 56 10 30<br />

E info@reynaers.nl<br />

W www.reynaers.nl<br />

Donk 6<br />

2991 LE BARENDRECHT<br />

Postbus 69<br />

2990 AB BARENDRECHT<br />

T +31 180 64 08 87<br />

F +31 180 64 03 25E<br />

info@ods-geveltechniek.nl<br />

W www.ods-geveltechniek.nl<br />

METAALLAND BV<br />

Ruysdaelbaan 3<br />

5642 JJ EINDHOVEN<br />

T +31 40 209 25 00<br />

E info@metaalland.nl<br />

W www.metaalland.nl<br />

Venekoterweg 7<br />

8431 HG OOSTERWOLDE<br />

Postbus 61<br />

8430 AB OOSTERWOLDE<br />

T +31 516 56 85 68<br />

F +31 516 56 85 61<br />

E info@panelenholland.nl<br />

W www.panelenholland.nl<br />

SCHÜCO NEDERLAND BV<br />

Rendementsweg 3-A<br />

3641 SK MIJDRECHT<br />

Postbus 1076<br />

3640 BB MIJDRECHT<br />

T +31 297 23 36 70<br />

F +31 297 25 01 62<br />

E info@schueco.nl<br />

W www.schueco.nl<br />

PILKINGTON NEDERLAND BV<br />

MAN PROTECTION BV<br />

Postbus 48<br />

1483 ZG DE RIJP<br />

T +31 299 45 11 30<br />

E info@manprotection.nl<br />

W www.manprotection.nl<br />

MILIN PANELEN & PROFIELEN<br />

Brabanthaven 1<br />

3433 PJ NIEUWEGEIN<br />

T +31 30 606 92 20<br />

F +31 30 657 90 21<br />

E info@milin.nl<br />

W www.milin.nl<br />

De Hoeveler 25<br />

7547 SB ENSCHEDE<br />

Postbus 143<br />

7500 AC ENSCHEDE<br />

T +31 53 483 58 35<br />

E pilkington.nederland@nsg.com<br />

W www.pilkington.nl<br />

SIEGENIA-AUBI KG<br />

Ramgatseweg 15<br />

4941 VN RAAMSDONKVEER<br />

T +31 85 486 10 80<br />

E info@siegenia.com<br />

W www.siegenia.com<br />

112 GEVELBOUW.INFO


Gevelpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Gevel Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gevelbouw.info/bedrijf<br />

SKG-IKOB<br />

Poppenbouwing 56<br />

4191 NZ GELDERMALSEN<br />

Postbus 202<br />

4190 CE GELDERMALSEN<br />

T +31 88 244 01 00<br />

SUNFLEX ALUMINIUM<br />

SYSTEME GMBH<br />

Im Ruttenberge 12<br />

D-57482 WENDEN-GERLINGEN<br />

T +49 2762 9253-0<br />

F +49 2762 9253-280<br />

E info@sunflex.de<br />

W www.sunflex.de<br />

UNILIN INSULATION BV<br />

Postbus 3<br />

5060 AA OISTERWIJK<br />

T +31 13 523 13 13<br />

F +31 13 528 39 39<br />

E sabine.vaneersel@unilin.com<br />

W www.unilin.com<br />

VMRG<br />

Einsteinbaan 1<br />

Postbus 1496<br />

3430 BL Nieuwegein<br />

T +31 30 605 36 44<br />

F +31 30 605 32 60<br />

T +31 88 244 01 01<br />

E info@vmrg.nl<br />

E info.skgikob.nl<br />

W www.skgikob.nl<br />

W www.vmrg.nl<br />

SOLARLUX NEDERLAND<br />

Marie Curiestraat 2<br />

7442 DP NIJVERDAL<br />

T +31 548 63 13 22<br />

E info@solarlux.nl<br />

W www.solarlux.nl<br />

SUNSHIELD BV<br />

Lissenveld 65F<br />

4941 VL RAAMSDONKVEER<br />

T +31 162 43 81 17<br />

T +31 162 43 56 52<br />

F +31 162 45 58 54<br />

E info@sunshield.nl<br />

W www.sunshieldglobal.nl<br />

VAN DER MEER<br />

OPPERVLAKTETECHNIEK BV<br />

Nieuw Zeelandweg 14<br />

1<strong>04</strong>5 AL AMSTERDAM<br />

T +31 20 447 02 45<br />

F +31 20 611 24 26<br />

E kantoor@meercoat.nl<br />

W www.meercoat.nl<br />

WEINOR BV<br />

Proostwetering 16<br />

3543 AE UTRECHT<br />

T +31 30 633 25 50<br />

W www.weinor.nl<br />

SOMFY NEDERLAND BV<br />

Jacobus Arendlaan 1<br />

2132 LP HOOFDDORP<br />

Postbus 163<br />

2130 AD HOOFDDORP<br />

T +31 23 554 49 00<br />

F +31 23 562 42 53<br />

SVK NV<br />

Aerschotstraat 114<br />

WILMS NV<br />

Molsebaan 20<br />

E projecten@somfy.nl<br />

W www.somfy.nl/projecten<br />

BE-9100 SINT NIKLAAS<br />

T +32 3 760 49 00<br />

VBH NEDERLAND BV<br />

B-2450 MEERHOUT<br />

T +32 14 36 99 85<br />

SOMFY BELUX<br />

Ikaroslaan 21<br />

B-1930 ZAVENTEM<br />

T +32 27 12 07 70<br />

E verkoop@somfy.be<br />

W www.somfy.be/projecten<br />

F +32 3 777 47 84<br />

E info@svk.be<br />

W www.svk.be<br />

Houtduifstraat 22<br />

4901 BP OOSTERHOUT<br />

Postbus 339<br />

4900 AH OOSTERHOUT<br />

T +31 162 48 34 00<br />

F +31 162 43 21 39<br />

E info@vbh-nl.com<br />

E info@wilms.be<br />

W www.wilms.be<br />

W www.vbh-nl.com<br />

ZETSUPPORT BV<br />

TRESPA INTERNATIONAL BV<br />

Thomas Edisonweg 66<br />

STACKDOOR PRODUCTS<br />

Nobelstraat 26<br />

3846 CG HARDERWIJK<br />

T +31 341 43 43 44<br />

E info@stackdoor.nl<br />

Wetering 20<br />

6002 SM WEERT<br />

Postbus 110<br />

6000 AC WEERT<br />

T +31 495 45 83 58<br />

F + 31 495 45 88 83<br />

E info@trespa.com<br />

VDR GEVEL BV<br />

t Veld 3R<br />

6666 MK HETEREN<br />

T +31 26 213 44 99<br />

E info@gevelreiniging.nl<br />

5151 DJ DRUNEN<br />

Postbus 211<br />

5150 AE DRUNEN<br />

T +31 416 38 12 06<br />

F +31 416 37 85 54<br />

E bedrijfsbureau@zetsupport.nl<br />

W www.stackdoor.nl<br />

W www.trespa.com<br />

W www.gevelreiniging.nl<br />

W www.zetsupport.nl<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

113


nouveau<br />

nuevo<br />

nieuw<br />

NEU<br />

Zonnige vooruitzichten voor thuis...<br />

Het nieuwe SUNFLEX-terrasoverkappingen systeem SF 112, SF 112 Plus, SF 152 en SF 152 Plus<br />

bieden optimale bescherming voor weer en wind. Door de verschillende dakvormen en uitrusting<br />

details kunt u optimaal genieten van uw terras en overkapping. Deze past zich makkelijk aan in<br />

iedere situatie. Of het nu lente, zomer, herfst of winter is - met een SUNFLEX terrasdak kunt u altijd<br />

optimaal genieten van het buitenleven.<br />

sunflex.nl<br />

Dach_gevelbouw-<strong>2019</strong>_nl.indd 1 15.01.<strong>2019</strong> 09:32:31<br />

HECO-UNIX-top gevelschroef – de unieke<br />

gevelschroef met het Samentrekeffect<br />

Dankzij het samentrekeffect wordt het<br />

houtbeschot door het schroefdraad<br />

op de onderconstructie getrokken<br />

Hoger lastniveau vergeleken met<br />

schroeven met deeldraad<br />

Axiale vastzetting van de houten<br />

onderdelen via het voldraad<br />

Eenvoudige en onzichtbare<br />

schroefverbinding dankzij kleine kop<br />

© Christian Eblenkamp/artur<br />

HECO-Schrauben GmbH & Co.KG<br />

Dr.-Kurt-Steim-Str. 28, D-78713 Schramberg<br />

Telefoon: +49 (0)74 22 / 9 89-0, E-mail: info@heco-schrauben.de<br />

Agent Benelux:<br />

Jac. Lowie & Zoon bv, Korte Brinkweg 37-B, 3761 EC SOEST<br />

Telefoon: +31 (0) 35 / 54 159 58, E-mail: office@lowie.nl


Vertrouwen door<br />

certificering<br />

bezoekadres<br />

Poppenbouwing 56<br />

4191 NZ Geldermalsen<br />

postadres<br />

Postbus 202<br />

4190 CE Geldermalsen<br />

T +31 (0)88 244 01 00<br />

F +31 (0)88 244 01 01<br />

E info@skgikob.nl<br />

I www.skgikob.nl<br />

U heeft uitstekende producten, processen en systemen.<br />

Maar hoe overtuigt u uw klanten daarvan? Met de juiste<br />

certificering wint u het vertrouwen van uw klant.<br />

Tegen inbraak een klasse voor<br />

ramen en deuren volgens<br />

NEN 5096:<br />

SKG-IKOB test en certificeert<br />

• ontwerpen (attesten), zoals industriële ontwerpen en prototypen<br />

voor de gebouwschil;<br />

• bouwproducten, zoals gevelelementen;<br />

• bouwprocessen, zoals correcte montage van producten;<br />

• managementsystemen, zoals ISO 9001, ISO 14001 of VCA.<br />

Voor de kwaliteit van hang- en<br />

sluitwerk een ster-aanduiding<br />

volgens NEN 5089:<br />

SKG-IKOB biedt ‘one-stop-shopping’ op het gebied van kwaliteit. Zo<br />

kunt u ook voor ‘Bouwen aan MVO’, het MVO keurmerk voor de bouwsector,<br />

bij SKG-IKOB terecht. Evenals voor een conformiteitscertificaat<br />

voor CE-markering volgens NEN-EN 1090-1 of voor een inspectie op<br />

de bouwplaats. Natuurlijk met de zekerheid van onpartijdigheid en<br />

objectiviteit.<br />

Certificering van SKG-IKOB werkt!<br />

Meer weten? Kijk op www.skgikob.nl of bel 088 244 01 00<br />

Geaccrediteerd<br />

door de Raad<br />

voor Accreditatie<br />

Notified Body<br />

NB 0960<br />

European Organisation for<br />

Technical Assessment


VMRG-lid voor uw gevel.<br />

KEURMERK<br />

Gegarandeerde<br />

kwaliteit in gevels<br />

Over smaak kunt u als architect<br />

of opdrachtgever misschien nog<br />

met elkaar twisten. Maar niet over<br />

kwaliteit. Want die is gegarandeerd<br />

met het VMRG-Keurmerk. Wilt u<br />

profiteren van alle zekerheden die<br />

het keurmerk u biedt? Kies dan een<br />

Meer weten?<br />

Ga naar www.vmrgkeurmerk.nl of<br />

neem contact op via (030)60 53 644.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!