31.10.2019 Views

Wildland Oktober 2019

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SA: R39,50 BTW Ing. / VAT Incl.

Namibia: N$39,50 Incl. TAX

P

r

Oktober 2019| WILDLAND #0076

WILDLAND

FIRST FOR THE HUNTER | EERSTE VIR DIE JAGTER

Drie messe vir drie gelukkige lesers 22

o

d

u

Wildland

k

v

a

n

d

i

e

m

a

d

n

a

RONI

Tactical pistol or

just a wonderful

fun accessory?

OLD BEAR

Regte mes

vir ‘ou’ Biltong

Cartridges

Head to Head

7x64mm Brenneke

vs

.270 Winchester

Wat het ‘n leeu en ‘n

fontein te doen met

Leeufontein

Steiner

se nuwe

Verkykers

10076

Jagstorie:

Dont mess with

me - I am a ‘Swift’

Steyr Mannlicher

Minder

9 772307 794005

30

Mauser

VGK: Grootgeword

Reloading:

in Tafelberg se

Drie nuwe Jagters

44 Lovex Propellants 62

skadu

20

Oktober 2019

WILDLAND

1


2 WILDLAND Oktober 2019


CLICK HERE TO VISIT OUR WEBSITE

Oktober 2019

WILDLAND

3


P

o

d

d

n

a

a

Indeks / Index

RUBRIEKE / COLUMNS

Uit die heup uit / From the hip 6

Let the sparks fly 8

APP leopard.tv Wildlife Magazine:

(Luiperdmisterie musiekalbum) 20

Wat waar en wanneer 42

Reloading 30 - Lovex Premium

Propellants from the Czech Republic 44

JAGSTORIES / HUNTING

STORIES

Dont mess with me - I am a ‘Swift’

Steyr Mannlicher 48

PROMOSIE / PROMOTIONAL

Old Bear- regte mes vir ‘ou biltong 22

Posadres / Postal address

Posbus 30541,

Wonderboompoort, 0033

REDAKSIE / EDITORIAL STAFF

Redakteur / Editor

André van Dyk

andre@wildlandmag.co.za

C: 082 455 8707

Assistent-redakteur en video’s /

Assistant editor and videos

André van Dyk Jr.

andrejnr@wildlandmag.co.za

C: 082 787 8948

Uitlegkunstenaar / Layout artist /

Admin, webblad en Facebook

Danie van Dyk C: 073 576 1179

danie@wildlandmag.co.za

Algemene navrae / General enquiries

info@wildlandmag.co.za

© Kopiereg Wildland. Alle inhoud in hierdie

publikasie word deur kopiereg beskerm.

Alle regte voorbehou.

© Copyright Wildland. All content in this publication

is copyright protected. All rights reserved. The

editor reserves the right to change or shorten

articles and letters. The editor, publisher and

editorial staff accept no responsibility for the

content of articles as well as the content of

advertisements.

4 WILDLAND Oktober 2019

ARTIKELS / ARTICLES

Minder ‘Moola’ vir ‘n Mauser 10

Steiner se nuwe verkykers 26

VGK - Grootgeword in Tafelberg

se skadu 30

RONI - Tactical pistol or just a

wonderful fun accessory? 36

Leeufontein - Wat het ‘n leeu en ‘n

fontein te doen met leeufontein -

In die Karoo? 52

Cartridges Head to Head:

.270 Win vs 7x64mm Brenneke 56

Drie nuwe jagters en nog drie nuwe

jagstories vir ‘n leeftyd 62

KOMPETISIES /

COMPETITIONS

Kyk wat het ek gejag

Wen ’n Tasco-teleskoop 36

Algemene navrae / General

Enquiries

Rika van Dyk / info@wildlandmag.co.za

C: 079 892 0023 F: 086 208 0652

Bydraers / Contributors

Jan de Man

Jannie Parsons,

Pierre van der Walt,

Shaun Kennedy

Drukker / Printer

CTP Cape Town

Versprei deur: / Distributed by:

Xolani Nkosi

T: 011 713 9175

xolani.nkosi@onthedot.co.za

Intekenare / Subscribers

info@wildlandmag.co.za

C: 079 892 0023

Member of /

Lid van:

Sien ons blad op

Facebook

www.facebook.com/

wildlandmag

WILDLAND

10

FIRST FOR THE HUNTER | EERSTE VIR DIE JAGTER

Met Mauser se M18 en Minox se ZL3 3-9X40mm

kry uitstekende waarde vir geld. Hierdie produkte

is spesiaal ontwerp om die verbruiker geld te

spaar. Vir minder ‘Moola’ kry jy ‘n meer moderne

Mauser en Minox wat ideaal vir alledaagse gebruik

aangewend kan word. Maar moet nie vir een

oomblik dink dat die minder ‘Moola’ jou ‘n minder

geweer of teleskoop gaan gee nie - dit is pure

Mauser en Minox!

22

Wildland

Antonini mesmakers van Maniago in Italië

vervaardit vir bykans ‘n 100 jaar messe. Hulle het

‘n spesiale biltongmes vir Suid-Afrika ontwerp

onder hulle Old Bear handelsnaam. Hierdie

messe in nou in Suid-Afrika beskikbaar teen baie

kompeterende pryse. Staan ‘n kaans om een van

drie van hierdie messe te wen. Lees die artikel op

bladsy 20.

36

To transform your ordinary pistol into a modern

AR-type rifle, get yourself a CAA RONI. The RONI

was specialy developed to help shooters imrpove

their shooting ability. The good news is that you

can acquire a RONI without applying for an extra

licence. Shaun Kennedy and Hansie Erasmus,

(members of the Protea shooting team), tested

the RONI for WILDLAND. Read more on page 36.

56

.270 Win

VS

7x64 Brenneke

If you were to decide between these two

calibres, which one will it be? The question

of which is best, has been raised multiple

times. In this article, WILDLAND’s rifle and

ammunition specialist Pierre van der Walt

compares these two calibres head to head and

provides his expert opinion.

u

k

v

a

n

d

i

e

m


Oktober 2019

WILDLAND

5


Uit die heup uit

Verjaarsdae is altyd lekker - vir

oud en jonk!

Wanneer jy ‘n kind is, kan jy nie wag om te

verjaar nie! Dae voor die groot dag aanbreek,

probeer jy uitvind wat in die spesiale, mooi

toegedraaide pakkie is. As die dag uiteindelik

aanbreek dat jy die pakkie kan oopmaak, skeur jy dit

blitsvinnig oop om jou geskenk te kan vashou en koester.

Hoe ouer mens word hoe minder hou jy van jou verjaarsdae

want jy kom tot die besef dat jou dae al hoe ‘minder’ word.

Terselfdertyd lyk dit of die dae tussen verjaarsdae ook al hoe

korter word. Die dag wanneer jou hare grys is, besef jy dit is

tyd om jou plekkie by Herfsakker te reserveer en jou laaste tyd

op aarde rustiger te vat – dan het jy glad nie meer verjaarsdae

op jou brein nie.

Daarenteen word ‘verjaarsdae’ van die stigting van

verenigings en ander belangrike gebeure, gewoonlik baie meer

deur die ouer mense as die jonges geniet – vir hulle (ons) is dit

‘n ware makietie. Hoe ouer die ‘verjaarsdag-ding’, hoe beter en

langer neem dit om die ‘fees’ te gedenk.

Hierdie jaar is daar drie spesiale geleenthede wat

herdenk word. Eerstens is die Suid-Afrikaanse Jagters- en

Wildbewaringsvereniging op 1 Oktober 70 jaar oud. Ek is

dankbaar dat ek oor ‘n tydperk van 18 jaar my insette kon

lewer en dat ek, toe die SAJWV 50 jaar oud geword het, as

President gedien het. Ek koester baie aangename herinneringe

van hierdie tyd. Natuurlik was alles nie maanskyn en rose nie,

maar ons het dit ‘gevat en hanteer’ soos dit gekom het.

Die Afrikaanse vroue tydskrif ‘Sarie’ is ook vanjaar 70 jaar

oud. Ek het my nog altyd verlustig aan die suiwer, keurige

Afrikaans wat in Sarie gebruik word. Ek het baie keer gewens

ek kon ons mooi Afrikaanse taal net so goed soos die skrywers

van Sarie benut. Toe ek destyds aan Media24 verbonde was,

het ek Michelle van Breda ontmoet, wat nou al reeds vir ‘n

geruime tyd die redaktrise is. Onder Michelle se leiding het

Sarie absoluut van krag tot krag gegroei. Michelle, aan jou en

jou vroue-span (met hier en daar ‘n man) – veels geluk! Julle

maak die Afrikaanse vroueharte bly. Doen so voort en alles van

die beste vir die jare wat voorlê.

André van Dyk Jr. dy die 26” rooibokram wat hy vroër vanjaar

geskiet het. (Lees die artikel op bladsy 46)

Nog ‘n tydskrif uit die Media 24 stal, Landbouweekblad,

is vanjaar 100 jaar oud – ‘n ongelooflike prestasie. Omdat

die SA Jagter/Hunter en Landbouweekblad in dieselfde

Media24-besigheidseenheid is, het ek ook kennis gemaak

met baie van hierdie personeel wat die Landbouweekblad

vaandel uitgebou het en nog steeds hoog dra. Ek moet ‘n paar

name noem, Danie Smith, Jean du Preez, Hugo Lochner en

later van tyd Chris Burgess (huidige redakteur). Ek het baie

by hulle geleer en hulle was nooit ‘skaam’ of te ‘besig’ om

raad te gee nie. Met die hulp van Landbouweekblad-kennis,

wat toe al amper 100 jaar was, het dit ontsettend gehelp

om die SA Jagter/Hunter as ‘n jagtydskrif te vestig. Almal

in die bedryf is bewus daarvan – baie dankie daarvoor. Ek

weet hoeveel tyd dit neem om ‘n ‘tydskrif ’ aanmekaar te

sit. In Landbouweekblad se geval is dit boonop ‘n weeklikse

tydskrif, dit verhoog die druk aansienlik. Chris, jy en jou

span, met julle interessante artikels en stories, praat julle

‘boeretaal’. Diè taal wat ek dink baie meer mense in ons land

moet ‘aanleer’ – dan sal dit beter gaan op die ekonomiese-,

maatskaplike-, sosiale- en politieke front!

WILDLAND is maar skaars sewe jaar oud en ons sien uit

na ons ‘jong’ partytjies waar ons tee drink en ‘cup cakes’ eet.

Die dag as ons ‘n nul agter die sewe kan sit, sal ons ook soos

die ouer ‘dinge’ in die lewe, terug sit, rustig aan ons rooiwyn

uit kristalglase teug om ons opgewondenheid oor wat reeds

vermag is, te vier. Terselfdertyd sal ons ook bedef, net soos

vandag se ‘groot mense’ dat ‘hef aan’ nog voorlê.

As mens mooi daaroor dink, was ek nog nie eens gebore toe

SAJWV en Sarie gestig is nie. In die

geval van Landbouweekblad, was my

ouers nog nie eers gebore nie.

Kom, vat ‘n glasie saam met my op die

oudstes van hul onderskeie bedrywe!

Tot volgende keer

reguit skiet.

en die WILDLAND-span.

6 WILDLAND Oktober 2019


Oktober 2019

WILDLAND

7


Laat die vonke spat / Let the sparks fly

Graag nooi WILDLAND ons lesers uit om saam

te gesels en menings oor kontroversiële sake binne

jagverband uit te ruil. Die oogmerk is om lesers

se perspektiewe oor sodanige sake te verbreed

in ‘n poging om ingeligte en verantwoordelike

besluitneming aan te moedig. Stuur gerus u

kommentaar op die maandelikse Laat die vonke

spat-artikel per epos na andre@wildlandmag.

co.za. Graag sal ons lesers wat konstruktief tot

die debat bydra, se kommentaar in opvolgende

WILDLAND-uitgawes wil publiseer.

WILDLAND hereby invites readers to contribute

to the debate and share your thoughts/opinions on

controversial hunting-related topics. We attempt to

broaden readers’ perspectives on issues in an effort

to encourage educated and responsible decisionmaking

as far as these matters are concerned.

Kindly email your comments on the monthly Let

the sparks fly article to andre@wildlandmag.

co.za. WILDLAND would in future like to publish

the comments by readers who constructively

contribute to the debate.

Luister na die Kommisaris

Ek besluit toe om sommer so

ewe om die SAPD Kommisaris

se badjie aan te trek en hierdie

hele “ontwapening” ding aan

te spreek. Toe sê ek vir myself “Myself,

hoekom kla die boere so omdat ek

hierdie selfverdedingwapen storie wil

kelder?” Toe antwoord ek myself en

ek sê “Myself, hulle het dit mos nie

nodig nie? As hulle dit nodig gehad

het sou hulle dit mos gebruik het om

hierdie kriminele kakkerlakke wat

hulle aanval en so vermoor, vermink

en verkrag bokveld toe te stuur. Om

polities korrek te wees en voor Julius

my aanvat as ‘n verraaier van my eie

mense wil ek dit net duidelik stel dat

ek as Kommisaris glad nie rassisites is

nie en julle verseker dat kakkerlakke in

alle kleurvorms voorkom. Kyk maar net

daai witkakkerlak wat sy hele famielie

met ‘n byl bygekom het. Dink nou net

watse “surprise” sou boetie gekry het

as sussie ‘n .38 ‘Smit & Wessel’ revolver

onder haar kopkussing gehad het en so

twee of drie loodpilletjies voorgeskryf

het vir sy malle kwale. Maar nee, as ‘n

klomp kakkerlakke met messe en pangas

by die plaashuis opdaag dan moet die

8 WILDLAND Oktober 2019

boer nou eers dink. Waar die hel het hy

die kluis sleutel gebere ? Gewoonlik sit

hy hom onder in die sokkielaai en nou

kry hy hom nie en dis te laat en nadat

die kakkerlakke die hele huis deursoek

het terwyl die boer met doringdraad

vasgebind is vind hulle toe uitendelik

die sleutel heel onder die papiertjie in

die onderbroek laai en kom hulle darem

uiteindelik uit by die nege mil pistool in

die kluis. Hulle moes toe, tot hulle groot

irritasie, eers die ou boksie PMP vind en

oopmaak voordat hulle eers na ‘n lang

gesukkel dit reg gekry het om die”One

bullet One settler” teorie suksesvol uit

te toets. Gelukkig het my manne in blou

hulle darem vinning vasgetrek nadat

hulle van die moordtoneel gevlug het en

die gesteelde bakkie omgemoer het by

die eerste draai. Maar nouja, as dit nie

vir my manne se flink optrede was nie

was daar nog ‘n vuurwapen in kriminele

kakkerlak hande. Hoewel ek ruiterlik

moet erken dat baie van my eie mense

wat hulle wapens verloor of verkoop

aan kakkerlakke nog meer skuldig is.

As die burgerlike manne en vroue wat

sogenaamde selfverdedigings wapens

besit dit net wil aanwend vir die doel

waarvoor hulle dit bekom het sou ek

moontlik oorweeg om my ontwapening

ding te laat vaar. Want dan help hulle

ons mos om die kriminele kakkerlakke

minder te maak? In plaas daarvan laat

hulle toe dat meer wapens in kriminele

besit opeindig. Maar nee, blykbaar is

julle “Plastic Glocks” en “Swaar Star”

nege mils te ongemaklik om tussen die

belt en die bierpens in ‘n holster weg

te steek. Al wat nodig is, is dat hulle

voldoen aan die huidige wetgewing - wat

hulle terloops toelaat om hulle wettige

selfverdedigingswapens, heeldag aldag

aan hulle persoon te mag dra. Maar

nou darem ook nie oop en bloot soos n

klomp Cowboys nie. Miskien moet hulle

my net probeer oortuig, dat soos een

van daai snaakse Trump tipe outjies van

die VSA onlangs beweer het dat “ The

only way to stop a bad guy with a gun

is to have a good guy with a gun in the

right place at the right time” .

Vriendelike groete van julle

vriendelike Kommisaris.

Stay Safe – Carry Concealed

Louis Steyn


Oktober 2019

WILDLAND

9


Minder ‘Moola’

Deur André van Dyk

Om ‘n Mauser te besit is sekerlik die hartsbegeerte

van menige jagter. As daardie Mauser in ‘n

klassieke kaliber soos ‘n 7X57mm of ‘n .375H&H,

met ‘n mooi okkerneuthoutkolf is, maak dit die

begeerte soveel lekkerder. Maar ons word van

kleins af geleer jy mag nie ‘begeer’ nie -jy mag wel

voel en vat, maar begeer, nee nooit!

10 WILDLAND Oktober 2019


vir ‘n Mauser

Met Mauser se nuwe M18

(die 18 staan vir die jaar

waarin dit bekendgestel

is) hoef jy nie meer net te

voel en vat of selfs begeer nie. Hierdie

Mauser gaan jou minder ‘Moola’ uit die

sak jaag. Jy kan ook ‘n Minox teleskoop

oorweeg. Met ander woorde –MMMM

– dit staan nie vir Mmmm (nie soos in

mooi of lekker nie) maar vir: Moderne

Mauser & Minox vir Minder Moola.

Met die nuwe M18 het Mauser totaal

weggebreek van hul oorspronklike

Mauser ontwerp wat diep spore in die

jagveld sowel as op die oorlogsvelde

van die wêreld getrap het. Selfs hier in

Suid-Afrika het enige dier of vyand wat

aan die verkeerde kant van die Mauser

was, en dit oorleef het, heelwaarskynlik

littekens, ‘n gebroke ego en ‘n

angswekkende ervaring om te vertel.

Soos wat die tyd aanstap en daarmee

saam nuwe ontwerpe meebring, word

mense se ‘moola’ ook al hoe minder.

Die Mauser vervaardigers het besef dat

hulle in pas sal moet bly om voorsiening

te maak vir die snelgroeiende moderne

wêreld. Ongelukkig bestaan hierdie

wêreld, in baie gevalle, ook uit meer

sintetiese materiale, maar dit kan ook

sekere voordele hê.

Ons het ‘n toetsmodel M18 in .308

Win kaliber vanaf L&O die amptelike

invoerders gekry om te toets. Op die

M18 was daar ‘n Minox ZL3 3-9X40mm

teleskoop gemonteer. Hulle het ook ‘n

pakkie Norma Oryx Ammunisie verskaf.

L&O is die invoerder van al hierdie

produkte.

Oktober 2019

WILDLAND

11


Kolf

Al die metaalwerk, kolf en teleskoop is

swart – so swart dat jy met ‘n steenkool

‘n wit streep daarop kan trek. Op die

oog af is dit nie ‘n mooi geweer nie. Dit

is grootliks te danke aan die sintetiese

kolf. Ek is van die ouer garde – ‘n geweer

het ‘n hout kolf. Terselfdertyd besef ek

ook dat okkerneuthout al minder en dus

al duurder word. Verder is die sintetiese

kolf baie meer prakties. Dit pla mens nie

eers as dit natreën nie. Dit kan ook

nie maklik krappe opdoen nie, maak

nie saak aan watter ‘jagtog’ of ‘veldslag’

hy onderwerp word nie. Hierdie

sintetiese kolf van die M18 het ook twee

interessante kenmerke. Die terugskop

kussing kan verwyder word wat vir jou

stoorplek in die kolf gee vir ‘n ‘bore

snake’ of enigiets anders wat kan inpas.

Dit kussing kan maklik afgehaal word

deur slegs die knoppies weerskante van

die kolf in te druk. Die hol sintetiese kolf

is gevul met spons. Dit voorkom daardie

hol klank wat jy kry as jy met jou hand

daarteen klop. Ek persoonlik hou van

die idee om spasie agter in die kolf te hê.

Jy kan van die spons verwyder. Dit skep

meer ruimte om allerhande los artikels

daarin te stoor. Ek reken dit is maar ‘n

persoonlike keuse. Wat beslis help om

die sintetiese kolf behoorlik vas te vat is

die rubber insetsels wat op die voorarm

en pistoolgrepe aangebring is.

Loop

Lope vir die M18 word op die koue

hammersmee metode vervaardig, net

soos vir al die ander Mausers. Om kostes

te bespaar is daar geen visiere of korrels

op die M18 aangebring nie. Ek dink dit

is ‘n goeie idee. Ek is nie

bewus van een jagter wat, onder gewone

jag toestande, sonder ‘n teleskoop

jag nie. Ek weet ook, om ‘n visier en

korrel op ‘n geweer te plaas kos ‘n

aansienlike bedrag geld. Die loop van

die toetsgeweer is 22 duim lank en vir

magnum kalibers is dit 24 duim. Die

loop is van die vry-vloei tipe en word

met twee stewige borgskroewe aan die

kolf vasgemaak. Die borgskroewe is

deel van die aksie en dit word aan die

onderkant met twee moere vasgedraai.

12 WILDLAND Oktober 2019


Aksie

Met die M18 het Mauser ook

weggebreek wat die ontwerp van die

aksie betref. In plaas van ‘n ‘beheervoeraksie’

met ‘n lang uittrekker wat amper

die hele lengte van die grendelskag

opneem is daar oorgeslaan na ‘n

‘stootvoer aksie’. Die beheervoer aksie

gryp die patroon vas, deur middel van

die uittrekker as dit uit die magasyn

vrygelaat word, voordat dit in die loop

gevoer word. Met ‘n stootvoer aksie

word die patroon nie deur die uittrekker

vasgeklem nie en word die patroon

doodeenvoudig in die loop gestoot of

dalk gestamp. Daar is nie werklik ‘n

wesenlike verskil in die werkverrigting

van die twee metodes nie, en dit is maar

weereens ‘n persoonlike keuse. Alhoewel

ek dink dat grootwildjagters liewers die

beheervoer aksie verkies. Wat wel in die

guns van die stootvoer metode tel, is die

feit dat dit verseker goedkoper is om dit

te vervaardig. Soos reeds genoem, was

dit een van die oorwegings van Mauser

om die M18 te produseer – kostes.

Dit maak van drie groot sluitnokke

en twee uitwerppenne, wat veerbelaaid

is, gebruik. Dit verseker dat die doppe

positief uit die aksie gewerp word. Die

uittrekker is betreklik klein maar hy

doen sy werk. Die sluitnokke sluit direk

in die loop wat verdere akkuraatheid

bewerkstellig. Omdat die grendelskag en

die sluitnokke se deursnee dieselfde is,

verseker dit positiewe voering van die

patrone. Die grendelkop is redelik groot

en kan dus maklik vasgevat word. Dit is

ook uit sintetiese materiaal vervaardig.

Oktober 2019

WILDLAND

13


Magasyn

Die verwyderbare magasyn is van

die tipe waar die patrone nie presies

opmekaar gelaai word nie, maar halfpad

opmekaar. Dit maak dus van gesteierdestapeling

gebruik om meer spasie

aan die binnekant van die magasyn

te bewerkstellig, dus kan daar meer

patrone in die magasyn gehou word. Die

M18 wat ons getoets het kon vyf rondtes

in die magasyn hou, plus een in die loop.

Vir normale jagomstandighede in die

bosveld is ses rondes sekerlik genoeg. Ek

het nog nooit in my lewe meer as vier

skote agtermekaar in die bosveld geskiet

nie. Wanneer jy egter op die oop vlaktes

jag, is dit ‘n ander storie.

Mauser het met die magasyn van die

M18 ook ‘n interessante ding gedoen

deur die agterkant van die magasyn vir

korter kalibers soos die .308 Win, dikker

te maak en vir langer kalibers dunner.

Dit verseker dat die patrone mooi in

die magasyn pas en reg in die kamer

gevoer word.

Veiligheidsmeganisme

en sneller

Die veiligheidsknip is op die regter

agterkant van die romp geplaas en is

drie posisioneel, wat ‘n meer veilige laaien

ontlaai van die geweer bevorder.

Die sneller is verstelbaar en kan tussen

ongeveer twee tot vier pond verstel

word. Dit is egter ‘n tradisionele sneller

wat ver agter in die snellerbeuel geplaas

is. Ek verkies hierdie tipe van snellers

omdat my vinger makliker die regte plek

vind as daar vinnig geskiet moet word.

Die M18 is in die volgende kalibers

beskikbaar: .243 Win; .270 Win; 7mm

Rem Mag; .308 Win; 30-06 Springfield en

.300 Win Mag.

14 WILDLAND Oktober 2019


CLICK HERE TO VISIT OUR WEBSITE

Oktober 2019

WILDLAND

15


Minox

Die Minox-maatskappy het naam

gemaak in die fotografie-bedryf toe

hulle net voor die Tweede Wêreld

Oorlog kameras begin vervaardig het.

Hul miniatuur kamera, wat as “The

Spy Camera’ bekend gestaan het was

uiters gewild. Verskeie van die wêreld se

vooraanstaande intelligensie instellings

het van hierdie kameratjies aangekoop

en suksesvol gebruik. Hul grootste kliënt

was egter die ‘Axis’ groep wat tot stand

gebring is om die ‘Allies’ (Geallieerde

Magte) in die Tweede Wereld Oorlog

se intelligensie teen te staan. ‘Axis’ het

uit die Duitsers, Italianers en Japanese

bestaan. Die maatskappy het eers

heelwat later besluit om ook die jagmark

te betree en teleskope begin vervaardig.

Soos reeds genoem was daar ‘n Minox

ZL3 3-9X40mm op die M18 monteer.

Met die vervaardiging van die ZL3

reeks het Minox sekerlik ook na die

koste aspek van teleskoopvervaardiging

gekyk. Hulle wou dus ‘n intreevlak

teleskoop op die mark plaas. Ander

16 WILDLAND Oktober 2019

modelle in die ZL3 reeks is: 2-7X35mm;

3.5-10X50mm en 4-12X40mm. Al die

produkte in hierdie reeks vergroot dus

drie maal. Dit het ‘n 25mm buis, wat

uit geanodiseerde (anodized) lugvaart

aluminium, vervaardig is. Meer en meer

optiese vervaardigers verskaf deesdae

teleskope met 25mm buise ter wille van

die koste aspek daarvan. Voorheen sou

baie vervaardigers, veral die in Europa

nooit eers daaraan gedink het nie. Dit

is ook baie duidelik dat Minox met

die ZL3 reeks die yslike Amerikaanse

jagmark ingedagte gehad het. Die rede

hiervoor is dat die 25mm teleskope baie

gewild is in die VSA. Dieselfde geld hier

by ons in Suid-Afrika. Onder gewone

jagomstandighede het mens nie werklik

daardie bykomende ligdeurlating, indien

jy dit wel kan waarneem, nodig nie.

Die ZL3 reeks werk goed saam met

die Mauser M18. Net soos die geweer,

het die teleskoop net die basiese dinge

wat jy nodig het om ‘n doodskoot tot

op 300 meter te plant. Die paralaks is

op ongeveer 100 meter gestel en dit het

nie ‘n verstelknop nie. Die kruishaar

is van die gewone Plex-tipe, wat op

die tweede fokale vlak geplaas is, is nie

verligbaar nie. Dit verstel ‘n ¼ MOA

en kan 35MOA in totaal op beide die

horisontale- en wind as verstel. Indien

die versteltorings se knoppies een

hele omwenteling gedraai word sal dit

15MOA verstel. Die versteltorings is met

afdraai doppies bedek.

Ek het die teleskoop van alle kante

bekyk en dit is netjies vervaardig en

skep ‘n duursame voorkoms. Die

optiese kwaliteit het ook goed genoeg

voorgekom. Alles waarna ek gekyk

het was duidelik sigbaar met geen

lensverwringing of kleurafwykings nie.

Al Minox se lense word met die ‘multi

coating’ metode behandel. Dit help om

interne weerkaatsing tot die minimum

te beperk. Verder dien dit ook as

beskerming vir die lense.


Die tegniese

spesifikasies vir die ZL3

3-9X40mm lyk so:

Ligtransmissie: 90%

Gesigsveld: 4,7 – 14 meter

(Afhangende op watter

vergroting dit gestel is)

Oogafstand: 85mm

Gewig: 395 gram

Lengte: 305mm

Ek is oortuig daarvan dat die Mausermanne

met die Minox-manne gepraat

het voordat beide hierdie produkte

vervaardig is. Dit vorm ‘n baie mooi

eenheid. En hoekom sou hulle nie -

hulle behoort tog immers aan dieselfde

eienaars.

Oktober 2019

WILDLAND

17


Die skietbaan

Op die skietbaan van die jagplaas

Doornrand naby Baltimore in Limpopo

het ons die Mauser met die Minox op

sy rug, intensief getoets. Ek wou seker

maak dat die Mauser M18 sy roemryke

embleem gestand doen. Nadat ek

die eerste skoot geskiet het, was dit

duidelik dat die M18 pure Mauser is,

meer bekostigbaar ja, maar verseker is

dit ‘n produk uit die Mauser fabriek.

Nadat ons twee goeie groeperings van

ongeveer 27mm en 22mm geskiet het,

het ons aandag na die Minox verskuif.

Ek het die geweer se kolf hard op die

grond gestamp, geskiet en weer gestamp.

Die impakpunt het dieselfde gebly.

Ons het ook die verstellings van die

teleskoop getoets en dit het met elke

kliek min of meer verstel soos wat die

vervaardigers sê, naamlik ¼ MOA. Na

die verstellery, wat op die hoogte sowel

as op die windas gedoen is, het ons die

totale aantal klieks terug getel en weer

geskiet. Die eerste skoot en die laaste

skoot was ongeveer 15mm uitmekaar.

Ek was tevrede met die skietbaan

resultaat en het kans gesien om die wild

van Doornrand aan te durf.

Laaste Skoot

1 ste Skoot

27 mm Groepering

4 de Skoot

21 mm Groepering

2 de Skoot

3 de Skoot

Die jag

Doornrand is een van daardie jagplase

wat jy self moet beleef om dit ten volle

te waardeer. Ek is ‘n bosveld jagter. Ek

hou daarvan om in die bos te loop en

jag, maar ongelukkig moet ek erken dat

my aktiewe jag dae verby is. Ek is beslis

nie meer so ‘skerp’ soos in die verlede

nie. Ek los dus die jagwerk aan die seuns

oor, tot ek weer op Doornrand kom.

Dan is dit my beurt om die sneller te

trek. Een van hulle kan dan maar die

kamera hanteer.

Afgesien van die talle spesies, en baie

daarvan, wat op Doornrand voorkom,

is die akkommodasie uitstekend. ‘n

Moderne grasdakhuis met ses kamers en

vier badkamers is smaakvol ingerig. Dit

laat jou onmiddelik tuis voel. Die lapa

met sy swembad is die ideale kuierplek

na ‘n warm dag in die jagveld, of in die

aande om ‘n gesellige kampvuur. Hier in

die doodse stilte van die bosveld voel

die sterre so naby jou dat jy aan hulle

kan vat. Hier voel mens absoluut veilig.

Die hele huis word deur ‘n buffelkamp

met 80 buffels, wat ‘n ‘attitude’ het,

omring. Bewaar die een wat probeer om

ongenooid by hierdie huis op te daag.

Doornrand is sowat 12 kilometers

van Swartwater waar daar ‘n uitstekende

restaurant en pragtige golfbaan is.

Oppad na Swartwater is een van die

grootste kremetartbome in Suid-Afrika.

Dit is beslis die moeite werd om ‘n draai

18 WILDLAND Oktober 2019


om die boom te loop.

Toe die son die volgende oggend sy

kop uitsteek, sit ek reeds by die vuur en

koffie drink. Andre Jnr en Alesha sluit

by my aan. Jnr sê vra so halfhartig “Gaan

pa nou regtig die wildebees skiet - en

moet ek die kamerawerk doen?” Ek

antwoord hom nie eers nie – hy weet

mos wat reeds besluit is. “ Ek maak maar

net seker, ek weet pa kan maklik pa se

‘mind’ verander!” Met die vat ek my

geweer en sê hy moet die kamera bring.

Ons ry met die bakkie deur

Doornrand en kry gou rooibokke en

waterbokke. ‘n Halfuur later kry ons

blouwildebeeste en ons ry verby en stop

‘n kilometer verder. Ons stap stadig

terug. Toe ons halfpad terug is gee ek

vir Alesha die Mauser en sê sy moet

die wildebees skiet. Sy kyk my half

verskrik aan. Ek fluister vir haar “Wil jy

nou ‘n wildebees skiet of nie?” Sy knik

instemmend met ‘n groot glimlag. Ons

stap baie stadig verder aan. Die bos

is ruig en dit gaan voetjie vir voetjie.

Andre Jnr sien die wildebeeste eerste,

ons hurk stadig en Alesha maak gereed.

Ek fluister vir haar om die koei wat heel

links staan te skiet want sy bied die beste

skoot. Ek hoor hoe Jnr ook sy mening

lug “Laag agter die blad”. Die skoot klap

en die Wildebees krimp en spring half

skeef weg. Dit was baie duidelik dat die

skoot sy werk gedoen het. Ons wag ‘n

rukkie en volg die bloedspoor. Tagtig

meter verder kry ons haar, reeds dood.

Slot

Die goedkoper Mauser en Minox het

my oor die algemeen beindruk. Ek is

oortuig daarvan dat dit as ‘n uitstekende

werksgeweer vir die ‘gewone’ jagter sal

dien. In elk geval is daar, na my mening,

niks mee verkeerd om ‘n goedkoper

produk van ‘n welbekende vervaardiger,

wat reeds sy merk gemaak het, aan te

skaf nie.

Die minder Moola vir die M18 en die

ZL3 beteken beslis nie minder geweer en

teleskoop nie, net ‘n meer moderne en

bekostigbare Mauser en Minox.

Vir meer inligting oor hierdie

produkte kontak vir L&O op

012 819 7800.

Om vir jouself ‘n jagtog op

Doornrand te bespreek kontak Danie

op: 082 414 8489 of stuur ‘n epos na

doornrand@gmail.com.

klik op die meegaande QR kode met

jou selfoon om na die video te kyk. WL

Oktober 2019

WILDLAND

19


20 WILDLAND Oktober 2019


Oktober 2019

WILDLAND

21


Old Bear

regte mes vir

‘ou’ biltong

Deur André van Dyk

Antonini mesmakers van

Maniago in Italië vervaardig

al vir bykans 100 jaar

handgemaakte messe. Daar

is verkeie reekse wat oor ‘n wye veld

van aanwendings beskikbaar is. Omdat

alle Antonini messe met die hand

vervaardig word is die vervaardigers

absoluut gesteld daarop dat elke mes

astware sy eie identiteit het. Daarom

maak Antonini daarop aanspraak dat die

‘littekens’ wat op die messe bespeurbaar

is, juis as bewys dien dat die mes met die

hand gemaak is en nie met ‘n masjien

nie. Dit gee aan die mes karakter en die

verbruiker hou daarvan.

22 WILDLAND Oktober 2019


P

Een van Antonini se oulike produkte is

die klein ‘haelgeweerpatroonmessie’ wat

presies aan die buitekant soos ‘n 12 Br

haelgeweerpatroon lyk en selfs net so

groot is. Dit het egter ‘n klein lemmetjie

wat presies in die patroondop invou. Op

die oog af is daar geen verskil tusssen

‘n werklike partoon en die Antonini

‘patroon’ nie, eers wanneer jy dit optel

sal jy besef die een kan sny en die ander

een skiet.

Stan en Dawid Gordon van CDG

(Cutlery Distribution Group) het pas

aangekondig dat hulle Antonini se Old

Bear reeks na Suid-Afrika gaan invoer.

Stan is ‘n ou hand in die bedryf en

staan alom bekend as ‘Stan the knife

man’ omdat hy die grootste invoerder

van talle top-kwaliteit messe en

messkerpmakers is.

Die Old Bear reeks is spesifiek vir

jagters ontwerp wat ‘n alledaagse drames

by hom wil hou. Dit het ‘n kopersluitknippie

wat die mes oop of toe

hou. Dit is nie veerbelaaid nie en die

knippie moet met die hand geaktiveer

word. Antonini gebruik AISI 420

vlekvrye staal om die lemme mee te

vervaardig, waarna dit weereens met die

hand skerpgemaak word. Daar is twee

keuses vir die hef, of okkerneuthout of

olyfhout. Beide vertoon baie mooi maar

persoonlik verkies ek die ligter olyfhout

land

r

o

d

u

k

v a

n

D

m

i e

n

a

a

Oktober 2019

WILDLAND

23


want as dit mens bietjie olie gee vertoon

die ‘vlamme’ op die hout baie mooi. Die

mes grootes verskil en die lem lengtes

wissel tussen 80mm en 100mm.

Stan het met Antonini gereel om

spesiale ‘Biltong’ messies vir Suid-

Afrika te vervaardig wat presies soos die

ander Old Bear messe lyk behalwe dat

dit ietwat kleiner is en die lem het die

kenmerkende ‘biltong-lippie’ vooraan.

Die ‘biltong’ mes is op ‘n redelike dik

stuk biltong getoets en hy het soos ‘n

warm mes deur botter gesny, want die

lem is vlymskerp. Biltong is altyd lekker

om te eet veral as mens rugby kyk, dan

sit mens gewoonlik voor die TV en

sny jou biltong stukkie vir stukkie af

en geniet dit saam met ‘n skeut wiskey.

Daar is net drie dinge wat dit nog

aangenamer kan maak – ‘n skerp mes,

‘ou-biltong’ (met kolestrol-lagie op die

kant) en ‘n wen deur jou gunsteling

rugby span. Jy moet net versigtig wees

terwyl jy biltong eet en rugby kyk

- jy kan dalk ‘littekens’ op jou hande

kry van opgewondenheid as jou span

wen. Maar, miskien kan jy dan ook

spog oor jou ‘littekens’, wat deur jou

handgemaakte mes, veroorsaak is.

Vir meer inligting oor Antonini

messe, skakel gerus: 011 8833 059 of

www.sharpedge.co.za. Click ook die

QR-kode om na ‘n kort video te kyk. WL

Drie gelukkig lesers kan elk ‘n Old

Bear mes wen, al wat jy moet doen is

om jou naam, adres en kontaknommer

aan sharpedge@netactive.co.za te

stuur. Maak van hierdie geleentheid

gebruik om jou volgende stuk biltong

self te kerf. Die sluitingsdatum is 15

Oktober 2019.

24 WILDLAND Oktober 2019


Oktober 2019

WILDLAND

25


Steiner verkykers

Deur André van Dyk

Net soos wat die optiese wêreld meer

gevorderde teleskope bekendstel,

gebeur dieselfde met verkykers. Optiese

vervaardigers is gedurig besig om nuwe,

beter en meer kompakte produkte te

produseer om sodoende hul kliënte, net

soos in die geval van teleskope, met

verkykers ‘n wyer keuse te gee.

Die optiese vervaardiger Steiner

Optik wat in Wetzlar Duitsland

gesetel is, het ook nie op hom

laat wag nie. Hulle het twee produkte

bekendgestel waarmee hulle die optiese

mark wil beindruk. Die eerste een is

die ‘Wildlife’ reeks en die ander een

is hul kompakte ‘BluHorizons’ wat ‘n

unieke eienskap het – dit verminder die

ligdeurlating wanneer dit in skerp sonlig

gebruik word. Beide hierdie produkte

se lense is almal met verskeie lagies

behandel (Multi coated) om interne

weerkaatsing te beperk. Dit verleen ook

beskerming aan die lense.

26 WILDLAND Oktober 2019


Wildlife 10X42

Wanneer mens ‘n verkyker kies moet

daar altyd onthou word dat hoe kleiner

die verkyker is, hoe minder ligdeurlating

is daar en omgekeerd. Indien mens

slegs ‘n verkyker wil hê wat jy net gaan

gebruik om na wild te kyk, en meestal

van ‘n voertuig af, sal die Wildlife

10X42 goed werk. Dit beskik oor

uitstekende ligdeurlating wat meebring

dat mens dit na sonsondergang en voor

sonsopkoms effektief kan gebruik. Dit

weeg ongeveer 29.3 OZ en is 7.4 duim

lank. Dit is ergonomies goed ontwerp,

goed gebalanseerd en lê maklik in die

hand. Dit is ‘n belangrike faktor want

‘n verkyker wat nie goeie balans het

nie, kan maklik al ‘swaarder’ word.

Die Wildlife verkyker se kleure is ryk

en die beeld bly helder regdeur die

hele prentjie.

Die N2 teken wat op die verkyker

aangebring is staan vir ‘Dinitrogen’. ‘n

Kleurlose en reuklose gas waarvan die

hoofbestandeel ‘Nitrogen’ is. Steiner het

gevind dat Dinitrogen uitstekend werk

om die opwasem (fogging) van optiese

toerusting te beheer of selfs, in sekere

gevalle, te elimineer. Daarom kan die

Wildlife reeks foutloos funksioneer

in temperature wat wissel van

-40C tot +80c.

‘n Gerieflike fokusring wat tot so

naby as twee meter kan fokus, is op

die agterkant van die brug en tussen

die twee oogstukke aangebring. Dit

kan maklik met net een vinger gedraai

word. Dit draai sleepglad deur die hele

spektrum vanaf twee meter tot oneindig.

Oktober 2019

WILDLAND

27


BluHorizons 10X26

Die BluHorizons 10X26 is ‘n

splinternuwe produk uit die Steiner-stal.

Hulle vervaardig ook ‘n 8X22 model. Dit

is die eerste verkyker op die mark wat

by die intensiteit van sonlig aanpas, net

soos wat sekere donkerbrille doen. Hoe

skerper die sonlig, hoe minder lig word

deurgelaat vir die gebruiker se gerief.

Steiner maak ook daarop aanspraak

dat hierdie tegniek die weerkaatsing

van helder voorwerpe verminder en

terselfdertyd word beelde wat in skerp

sonlig ‘uitgewas’ lyk, meer realisties laat

voorkom.

Die BluHorizon verkykers is toegerus

met ‘dak prismas’ (Roof prisms) wat

die verkyker meer kompak maak. Dit

maak ook van ‘n dubbel skanier (double

hinge) gebruik wat verseker dat die

10X26 baie klein opgevou kan word

om selfs in jou hempsak te dra. Die

minimum fokusafstand is 3 meter en die

gesigsveld is 98 meter op 914 meter.

‘n Gerieflike waterdigte drasak wat om

jou nek gehang kan word of op jou belt

pas, word ook voorsien. Dit bied goeie

beskerming aan die BluHorizon terwyl

28 WILDLAND Oktober 2019

dit altyd byderhand is.

Daar is twee addisionele uitstaande

kenmerke van die BluHorizon. Eerstens

is die fokusring, wat op die agterkant

van die brug geplaas is, lekker breed.

Die oppervlakte is grof gemaak sodat

jou vinger dit maklik kan draai. Dit help

geweldig veral omdat die produk so

klein is. Die ander kenmerk, wat trouens

in alle Steiner verkykers voorkom, is

die rubberoogstukke wat so ontwerp is

dat dit langer aan die buitekant van die

oog is as aan die binnekant. Dit help

om sonlig, veral laat middag, wat teen

‘n hoek val, uit jou oë te hou. Ek moes

baie keer in die verlede my een hand

effens oor die oogstuk plaas om die

sonlig uit te hou. Met ‘n Steiner is dit nie

nodig nie.

Beide die huls en brug van die

BluHorizon is van aluminium

vervaardig wat bydra tot die liggewig

gevoel van die verkyker. Moet hom

nooit onderskat nie. Hy is beslis nie ‘n

liggewig as dit by ‘vêr kyk’ kom nie – hy

staan sy plek vol in die ‘swaargewig’

afdeling.

Slot

Ons het beide hierdie Steiner produkte

in die Kruger Wildtuin getoets en

dit was net ‘n plesier om na al die

wild te kyk. Van die kleinste veertjie

op die veelkleurige troupand tot die

modder op die buffel se horings kon

duidelik waargeneem word. Dit waarop

Steiner aanspraak maak naamlik, dat

die ligdeurlating van die BluHorizon

afgeskaal word in helder sonlig, werk

beslis. Dit is ‘n groot pluspunt om wild

beter waar te kan neem gedurende

die dag.

As jy ‘n voëlkyker of dierekyker is, is

die Wildlife 10X42 die regte keuse.

Indien jy ‘n jagter is sal die BluHorizon

10X jou ideaal pas. Dit kan maklik

opgevou word en in jou hempsak gedra

word. Indien jy beide van bogenoemde

aktiwiteite beoefen, soos ek, het jy

dalk ‘n probleem om ‘n keuse te maak.

Miskien is daar plek in jou jagsak vir

twee verkykers…

Vir meer inligting oor Steiner

produkte, kontak die invoerders Inyathi

Sporting Supplies op 012 808 9911 WL


Oktober 2019

WILDLAND

29


Tafelberg is ‘n baken wat

jy nooit kan miskyk nie,

wat meer is daar is baie

ander bekende plekke

wat spreekwoordelik in

Tafelberg se skadu val. Een

so ‘n besigheid is Verbruikers

Groothandel Kooperasie of

alom bekend as VGK.

VGK het onstaan as n

kooperasie wat handel

gedryf het as ‘n algemene

handelaar. Oor tyd het

die vuurwapen gedeelte op sy eie

bene begin staan terwyl die algemene

handelaarsbesigheid ontwikkel het in n

dienste maatskappy. In 2012 het Willem

Welsh die vuurwapen gedeelte gekoop

en die besigheid geregistreer as VGK

Firearms om dit te onderskei van die res

van die bedrywighede.

Intussen het Humansdorp Kooperasie

n 50% aandeel in VGK Firearms

bekom en dit het hulle die geleentheid

gegee om meer voorraad en ‘n groter

verskeidenheid van produkte te kon

aanbied. Die vennootskap het ook

groter bedingingsmag gegee wanneer

aankope gedoen word om sodoende

produkte teen baie mededigingede pryse

aan hul kliente te verskaf.

“VGK se fokus is om ons produkte

teen markverwante pryse te verskaf

op n deurlopende basis. Die huidige

plaaslik vervaardigde dryfmiddel

tekort, is n goeie voorbeeld waar VGK

hul pryse op dieselfde vlak gehou het

terwyl baie mededingers hul pryse

verhoog het. VGK wil graag die jagters

en kompetisieskuts aan die skiet hou tot

almal se voordeel en hul prysfilosofie

weerspieël juis dit”, sê Willem.

VGK dra groot voorraadvlakke van

meeste van die gewilde vuurwapens

en toebehore. Hulle konsentreer veral

op die herlaaier en dra n aansienlike

voorraad koeëls van meeste van die

gewilde vervaardigers asook spesialisherlaaitoerusting.

Hulle het voorraad

van die volgende bekende name soos

Berger, Lapua, Hornady, Nosler, Sierra,

Peregrine en ander vervaardigers.

Net so het hulle altyd vuurwapens en

optiese toerusting van die gewildste

vervaardigers in voorraad. Humansdorp

Kooperasie voer ook koeëls, ammunisie,

lope en vuurwapens direk in, wat

VGK - Groo

Tafelberg

30 WILDLAND Oktober 2019


tgeword in

se skadu

beteken dat VGK kan die produkte

teen baie mededingende pryse verkoop.

So het hulle nou onlangs byvoorbeeld

baie voorraad gekry van die bekende

Galil ARM semi-outomatiese gewere

in 5,56x45mm NATO wat teen n baie

kompeterende prys verkoop. Sien artikel

en advertensie in die Julie 2019 uitgawe

van Wildland.

Behalwe Redding, RCBS, Lee, Lyman

en Hornady herlaaitoerusting kry ons

ook gereeld voorraad van die baie

gewilde Wilson herlaaitoerustingvervaardiger.

Dit is dus duidelik dat hul

fokus op jagters en kompetisieskuts en

die komponente en toebehore wat hulle

benodig. Jy sal nie sommer klerasie en

kamptoerusting by VGK kry nie.

Dit is ook vir VGK belangrik om

spesialis-advies en uitstekende diens

aan hul kliente te kan verskaf en

hulle kan spog met n span wat baie

kennis en ervaring het in die jag- en

skietomgewing.

Hendrik van Rensburg is nasionaal

bekend vir sy expert herlaai kennis.

Hy het die insiggewende boek oor

herlaai geskryf “Die Akkurate Ketting”

wat beskou word as een van die

mees omvattende handleidings tans

beskikbaar. Hendrik glo dat hy alle

herlaai en akkuraatheidsprobleme

kan oplos. Stel dit gerus op die proef.

Hy het by verskeie van die groot

wapenhandelaars gewerk asook

ongediertes gejag vir n lewe. Daar is

werklik min gebiede, binne die jag- en

skiet miljee, waarvan Hendrik nie

kennis van het nie.

Cobus van Rensburg het meer

as 20 jaar ondervinding in die

vuurwapenbedryf en het baie kennis

van handwapens, gewere asook in die

herlaaiomgewing. Hy het onder andere

die Glock Armoury kurses voltooi en

kan n “progressive press” opstel dat hy

soos die spreekwoordelike horlosie loop.

Hy is ook baie vertroud met holsters

en toebehore vir handwapens en

‘n meskenner.

Desiree Issel bestuur die

administratiewe sake en aankoopafdeling

en het haar kennis opgedoen

by ander groot vuurwapenhandelaars

en is van onskatbare waarde vir VGK.

Indien jy wil weet of ‘n sekere produk

op die rak is, vra vir Desiree, sy ken

die antwoord.

Oktober 2019

WILDLAND

31


Met Sam Fourie se algemene kennis

en ervaring van jag, herlaai en verskeie

ander skietdisiplines rond dit die

ervaring van die VGK-span mooi af. Jy

sal werklik ver moet gaan soek om die

ervaring en kennis van die VGK-span

te ewenaar.

Die winkel se vloerspasie is nou

onlangs baie vergroot en die klein ‘gun

shoppie’ het nou ‘n groot winkel geraak

wat gemik is op mededigende pryse met

die advies en diens om dit te ondersteun.

Verder is VGK maklik en vinnig

toeganklik vanaf die N1 met baie veilige

parkering. Iets wat ons plattelandse

kliënte waardeer wanneer hulle met ‘n

bakkie vol goedere by ons stop om hul

inkope te doen, of om net te gesels.

In Tafelberg se skadu het die klein

‘gun shoppie’ groot geword en hulle het

nog baie ander planne vir die toekoms.

Jy is altyd welkom by VGK, maak nie

saak of Tafelberg se skadu lank of kort is

nie! Selfs op dae waar daar geen skadu

is nie sal Willem en sy span jou met ope

arms verwelkom.

Kontak ons gerus by 021 939 2391

of e pos:

Hendrik: ammosales1@vgkfirearms.co.za

Cobus: ammosales2@ vgkfirearms.co.za

Desiree: ammoadmin@vgkfirearms.co.za

webtuiste: www.vgkfirearms.co.za

of besoek ons by:

17 ME Rothmanstraat , Parow Noord ,

Wes-Kaap WL

32 WILDLAND Oktober 2019


Besoek ons vir al jou benodighede

Galil

Also available

in synthetic

forward grip

Galil ARM 5.56x45 semi auto rifle with

1 magazine 35 round capacity R 11 800

Additional 35 round magazine R 850

For wholesale enquiries phone 021 939 2391

Tel: 021 939 2391 ( Hendrik, Cobus or Desiree)

Hendrik ammosales1@vgkfirearms.co.za

Cobus ammosales2@vgkfirearms.co.za

Desiree ammoadmin@vgkfirearms.co.za

Maritz

Electrical Fencing

(PTY) LTD

Niel Maritz 082 467 4114

maritzfencing@gmail.com

Follow us on Facebook

• Alarms Systems

• Electric fencing

• Access Control

High-quality, affordable security solutions

• Bonnox game fencing

• Game fencing

• Free standing electric fence

• Outdoor Beams

• Solar installation

• Gate Automation

Oktober 2019

• Electric Fence C.O.C

• Garage WILDLAND Automation 33

• CCTV


34 WILDLAND Oktober 2019


Oktober 2019

WILDLAND

35


WEN MET

WILDLAND

Kyk wat het

ek gejag

WILDLAND-WENNER

Die wenner van die Tasco-teleskoop is Adriaan Cronje met

die njalabul wat hy gejag het. Baie geluk!

Kyk wat het ek gejag en wen met Tasco

Stuur jou jagfoto’s saam met die nodige besonderhede aan

jagfotos@wildlandmag.co.za en staan ’n kans om ’n

Tasco-teleskoop ter waarde van R1 200 te wen. Ultimo borg

die prys.

Kontak die invoerders, Ultimo, by 011 785 4700 vir meer

inligting.

WENNER

Jagter: Adriaan Cronje; Spesie: Njalabul;

Geweer: .375 Ruger; Ammunisie: 270gr Hornady;

Afstand: 75m; Plek: Lindile safaris, Rooiberg Limpopo

Jagter: Stefan Swanepoel; Spesie: Vlakvark;

Geweer: .270 Musgrave;

Ammunisie: 150gr Viper Bush Supreme;

Afstand: 100m; Plek: Thabazimbi

Jagter: Fanie van Wyngaard; Spesie: Waterbokbul;

Geweer: CZ .308 Win; Ammunisie: 180gr PMP;

Afstand: 70m; Plek: Steenbokpan, Limpopo

36 WILDLAND Oktober 2019

Jagter: Rolf Ackermann; Spesie: Koedoebul;

Geweer: .243 Win;

Ammunisie: 100gr Sellier & Bellot;

Afstand: 120m; Plek: Namibië


Jagter: Renier Joubert; Spesie: Blesbokram;

Geweer: 7mm Remington Magnum;

Ammunisie: 170gr PMP ProAmm;

Afstand: 80m; Plek: Phambile jagplaas

Jagter: Marnus Botha; Spesie: Kodoebul;

Geweer: .308 Musgrave;

Ammunisie: 150gr Nosler Ballistic tip; Afstand: 90m;

Plek: Morester, Leonardsville, Namibia.

Jagter: Anne Hofman;

Spesie: Gemsbok; Geweer: .270;

Ammunisie: 130gr Hornady SST;

Afstand: 170m;

Plek: Highlands, Bloemfontein

Jagter: Harry De Waal; Spesie: Gemsbokkoei;

Geweer: Savage .243 Win; Ammunisie: 100gr PMP;

Afstand: 50m; Plek: Mangwe Safaris, Maasrivier, Vivo

Jagter: Martin Schoeman; Spesie: Sebrahings;

Geweer: Howa .308 Win;

Ammunisie: 165gr Norma; Afstand: 110m;

Plek: Rooibokkraal, Limpopo

Jagter: Hendrik Möller; Spesie: Rooibokram;

Geweer: Ruger .338 Win Mag; Ammunisie: 220gr Peregrine;

Aftand: 60m; Plek: Steenbokpan

Oktober 2019

WILDLAND

37


Tactical pistol or just a

wonderful fun accessory?

I recently had the opportunity to shoot a pistol

accessory that I had never thought I would ever

consider owning or using, but the RONI rifle

stock conversion for pistols has changed my

mind about these conversion units, which are

becoming more commonplace and, after my

day on the range with the RONI, quite practical.

By Shaun Kennedy

38 WILDLAND Oktober 2019


The editors of WILDLAND

asked me to test and review

the RONI rifle stock accessory,

but since the RONI rifle stock

provided was designed to fit a CZ P-09

or P-07, I invited a good shooting friend,

Hansie Erasmus to join me for the test,

since my CZ 75 was not suitable, and

Hansie had both CZ models that were

ideal, so we agreed to jointly evaluate

the RONI unit.

First impressions do count, and the

Roni did not dissapoint – the polymer

chassis was slick, well made, neatly

finished and very lightweight, so it

looked perfect when we unpacked it.

Because it is a rifle stock that fits a

pistol, and in this case, the CZ P-09

or P-07 models specifically, the first

job was to decide how to get Hansie’s

P-07 into the framework of the

rifle stock.

This proved to be a learning experience,

and a testing exercise until we realised

that the bolt handle built into the rifle

stock was grooved to fit the angled slots

cut into the rear of the P-07’s slide.

Once that lesson was learnt, it became

a simple exercise to fit and remove the

pistol from the rifle stock, but it did take

a few minutes to figure it all out in the

first place.

The Roni upper rail is in fact a picatini

rail design, so it would be a simple task

to fit a red dot scope or an optical sight

on the rifle stock.

I was not aware until I received the

RONI that it had this capability - I

would have loved to shoot it with a

Red Dot on top, but I never got the

opportunity on this occasion.

The rifle stock is designed to be

a folding stock, and it is a simple

procedure to press the release button

and fold the stock flat against the right

side of the pistol.

I found the overall weight of the

stock, either in folded or extended

format agreeably light, so much so

that I could hold the folded unit in my

outstretched arm without difficulty and

without experiencing any worrisome

muscle fatigue.

Oktober 2019

WILDLAND

39


Whilst setting up a video camera to

film us using the RONI, Hansie and I

handled the rifle that we now had in our

hands and compared notes and opinions

on the practicality and usefulness of

the RONI rifle stock – we both agreed

it was really a nice accessory that made

handling the P-07 simple, but it also

gave us both a lot of confidence that it

would prove easy to use as well.

This in fact proved to be the case –

Hansie fired several rounds at a rock

on the backstop 60 meters away using

instinct pointing (remember we had

no sight on top of the RONI, so we had

to point and shoot it instinctively) and

he managed a very tight sand-spray

all around that defenceless rock on

the backstop.

In my first shooting session, I shot

the CZ rifle stock right-handed, (I am

a natural left-hander) and I quick-fired

three different 3-shot groups at a target

15-Meters away – all three groups were

really tight and proved the amazing

pointing accuracy the rifle stock

gave me.

A really nice feature of the rifle stock is

a hand-grip under the front of the rifle

stock that allows you to insert and store

a spare pistol magazine – this creates a

very fast mag change capability, as well

as making the hand-grip much longer

and therefore much easier to hold.

The hand-grip is perfectly placed, so it

allowed us to hold the pistol on a good

horizontal axis whilst shooting the riflestock,

which meant we could tame the

9mmP recoil completely.

The big plus of this feature is the fact

that we could shoot really fast with

absolutely minimal muzzle-flip, because

the hand-grip allowed us complete

control of the rifle stock.

Hansie and I both shot the RONI with

pleasing accuracy and a lot of smiles –

the RONI is just a pleasure to use and

it make the P-07 totally manageable

even when we were shooting without

any sights!

I hope to re-do the test soon with a

nice optical or Red dot sight on top of

the rail – I predict amazing accuracy

under all firing conditions because the

rifle stock made the P-07 completely

predictable and totally manageable,

whilst being absolutely fun to use

as well!

Shaun Kennedy shooting the

CAA RONI for the first time.

Above one can clearly see

how the extra magazine acts

as a front grip if it is placed in

the slot.

ABOVE: The expression

on Hansie Erasmus’s

face says it all after

firing a few shots with

his CZ P-07 equiped with

a CAA RONI.

LEFT: The groupings

Shaun and Hansie shot

with the RONI from

different distances.

40 WILDLAND Oktober 2019


The CZ P-07 fits into the RONI precicely. There was little to none

extra slide resistance caused by the RONI and therefore it fed

the 9mmP ammunition effortlesly without any jams or ejection

problems.

Click on the QR- code above to

look at a video about he CAA

RONI

Overall impressions:

Hansie said he has not previously

considered a rifle-stock as a worthwhile

accessory for a pistol, which perfectly

echoed my own sentiments – however

after handling and shooting the

RONI, we both agreed that a rifle

stock was actually a very practical and

useful upgrade.

The RONI is imported by Nicholas

Yale, a well known and respected

firearms and shooting equipment

supplier to the firearms trade – they

have advised that the RONI is available

as an upgrade accessory for a variety of

CZ, Baretta, Sig Sauer, Smith & Wesson

and Glock range of pistols, depending

on the model of pistol you own.

Clearly a rifle stock accessory like the

RONI does not change the barrel length

of your pistol, but it certainly changes

the recoil behaviour and the ease with

which you can shoot your pistol.

I believe a good optical sight on top of

the RONI will add significant accuracy

to your pistol, and I think 50-M groups

will become quite simple to achieve

once you have the rifle stock fitted.

The good news is that you don’t need a

licence fot it.

Thank you to Nicolas Yale for making

the RONI available, and to Hansie for

the use of his P-07.

I am just a bit sad the RONI does not fit

my CZ 75 – I would certainly entertain

using such a rifle stock on my CZ 75

after this most pleasant afternoon on

the sun with the RONI and friends. For

more information about the CAA RONI

contact Nicolas Yale at: 011 326 45 40. WL

Oktober 2019

WILDLAND

41


Wat

Waar

Wanneer

Stuur julle nuus:

Ons nooi alle jag- en skietverwante

organisasies uit om jul

aktiwiteite aan ons te stuur - ons

sal dit gratis publiseer. Stuur die

bydraes aan info@wildlandmag.

co.za

Ons doen ‘n ernstige beroep op al ons intekenare

dat, wanneer u die subskripsiefooi betaal, u

asseblief die bewys van betaling saam met u naam

en adres aan info@wildlandmag.co.za sal stuur.

Dit kan ook na 086 2080 652 gefaks word. Dit sal

‘n spoedige en akkurate diens verseker sodat u

tydskrif se aflewering nie daardeur beïnvloed

word nie.

WILDLAND

WENNER

DATUM PLEK

GELEENTHEID

05/10 Namakwa Kleiduifskiet Braham de Swardt 084 249 0439

Sentraal Safari Outdoor CHASA

Senterslag Baanskiet - DSK Yaseen Hanware 083 786 9845

Witzenberg Koue Bokkeveld Ghong Jag Andro du Preez 082 859 9623

Overberg Overberg CHASA Senterslag Baanskiet Douw Willemse 084 580 1246

12/10 Boesmanland NRA Practical Handgun & Rifle Hein Aylward 082 359 2780

Boesmanland CHASA Senterslag

Baanskiet / Handwapen Johann Strauss 083 231 1872

17/10 Sentraal Lede-aand Yaseen Hanware 083 786 9845

19/10 Weskus Pretskiet / haelgeweer / Handwapen Johan Ellis 083 607 3886

Wes-Boland 3 Skoot Groeperingskiet / Handwapen Kobus van Niekerk 083 460 3474

Wynland Langeberg Wineries CHASA

Randslag Baanskiet Andries du Toit 082 783 6541

21/10 Sentraal CHASA Senior Jagterskursus Lesing Horst Kettner 082 929 4658

24/10 KAAPJAG Dagbestuursvergadering Matt Relihan 021 -975 6324/5

26/10 Sentraal Sr. Jagtersopleiding Skiettoets-WCSU Bakkies Eksteen 083 301 9070

CHASA CHASA Inter-Provinsiale Skiet Greg Sykes 083 378 0920

SAJSV SAJSV Weskus Ope Conrad de Does wpjsv.entry@gmail.com

29/10 Sentraal CHASA Senior Jagterskursus Eksamen Horst Kettner 082 929 4658

Wenner van die Schultz &

Larsen Silencer kompetiese is

Lehan Muller... Baie geluk!

Wildland se videokanaal

op YouTube

Wildland het sy eie kanaal op YouTube.

Daar is twee maniere hoe jy na die

video’s kan kyk:

1) Skandeer die QR-kode by sekere

artikels met jou selfoon. Jy moet egter

eers ’n gratis ‘app’ aflaai om na die

video’s te kyk. Met ’n Samsung-foon:

✓ Gaan na jou ‘Apps’, klik op Play Store.

✓ Tik dan in ‘QR scanner’.

✓ ’n Verskeidenheid QR-skandeerders

is beskikbaar, maar ons vind die

QR Droid-skandeerder die beste.

✓ Klik daarop en klik dan op ‘Install’.

✓ ‘Accept’ hulle voorwaardes en

volg die instruksies op jou selfoon.

✓ Nou kan jy ons video’s skandeer.

Indien jy WiFi gebruik, is dit ook gratis.

2) Om na die kanaal te kyk en al die

video’s te sien, is absoluut gratis.

Al wat jy moet doen is:

✓ Gaan na www.youtube.comTik in Wildland Magazine

Klik op ons logo en dan sal jy al die

video’s wat beskikbaar is, kan sien.

DIT IS GRATIS OM IN TE TEKEN. JY SAL

TELKENS ‘N E-POS ONTVANG AS DAAR ‘N

NUWE VIDEO GEPLAAS WORD.

Kyk gerus na ons video’s op:

www.youtube.com/channel/

UCz0egNisnPb8F0DBedJhKKw

42 WILDLAND Oktober 2019


Oktober 2019

WILDLAND

43


Reloading Article 30 – Lovex Premium

Propellants from the Czech Republic

By Pierre van der Walt

I am becoming more and more excited about the handloading of cartridges in South Africa on a daily basis.

We see new products every day and presently we most likely are the best catered for handloading community

in the world – possibly even better off than even US handloaders!

Kiril Kostadinov of KK

Guns & Ammo (www.

ammoreloading.

co.za) in Johannesburg

recently secured the

agency for the excellent

Czech-made Lovex propellants and is

selling it at around R 550 a 500 gram

bottle.The great price makes Lovex the

most affordable rifle propellant in South

Africa at present.

Like most Czech arms related products,

Lovex propellants are excellent and

very popular in the US where it is sold

under the Accurate Powder brand by

the massive Western Powder Company.

The fact that reloaders can use both

Czech Lovex data (https://explosia.cz/

app/uploads/2016/11/reloading_Lovex_

EN.pdf) and US Accurate data (www.

westernpowders.com) means that a truly

massive amount of handloading data

is available for Lovex propellants. No

handloader will be stranded using it.

To provide readers with a comparison

of where the Lovex propellants roughly

fit into the relative burning rate index

of locally available propellants I have

compiled a summary in Table 1.

Table 1

SOMCHEM

LOVEX

ACCURATE

HODGDON

IMR

S-385 class

S-365 class

S-355 class

S-355 class

S-341 class

S-335 class

S-071

S-070

S-065

D-073.6

S-062

S-060

A-3100

A-4350

A-2700

A-2520

A-4046

A-2015

H-4813

H-4350

H-380

CFE-223

Varget

H-4198

IMR-4813

IMR-4350

IMR-4007

IMR-4320

IMR-4895

IMR-4198

Two types of Lovex propellants are

produced; namely single-based and

double based propellants. Single base

propellants have an S prefix, while

propellants with a D prefix obviously are

double base.

The single base propellants consist of

90% - 98% nitrocellulose. The balance

consist of the usual stabilizers, surface

treatments and flame reducing agents.

Double base propellants consist of a

combination of the above, but with the

about 8%-23% nitro-glycerine added

to and substituted for some of the

nitrocellulose.

44 WILDLAND Oktober 2019


The following Lovex propellants are already available in South Africa and there are

more to come:

S-071

This is an extruded, single base,

propellant similar to Somchem S-385,

Accurate A-3100, Hodgdon H-4831,

Norma MRP and Vihtavuori V-560. It

is well suited to cartridges such as the

medium bore magnums.

S-070

Lovex’s version of Somchem S-365, IMR

and Hodgdon 4350, Norma’s URP and

Vihtavuori’s V-150. It is a single base,

extruded propellant similar to Accurate

A-4350 and performs very well in a

wide range of cartridges such as the

.243 Winchester and the various 6.5mm

extreme range cartridges.

S-065

This extruded propellant is ever so

slightly slower burning than D-073.6.

It is a single base, propellant most

suitable for the 7x57 cartridge. It is

also very similar to Somchem S-355,

and comparable to Accurate A-2700,

Hodgdon H-380 and Vihtavuori N-140

S070

S-062

Also very comparable to Somchem’s

S-355/S-341. It is a high density, single

base, extruded propellant similar to

Accurate A-4064,

D-073.6

This is a medium burning, high density,

double base, ball propellant similar to

Accurate A-2520 and is intended for use

in medium capacity cartridges such as

the .308 Winchester and the 9,3x62mm

Mauser. It also performs very well in

7,62x51mm semi-automatic rifles.

S-060

This propellant compares to Somchem’s

S-335. It is a great propellant for high

expansion ratio cartridges such as the

.222 Remington and straight-walled

cartridges such as the .458 Winchester

Magnum and the .458 Lotts. It is a single

base, extruded propellant similar to

Accurate A-2015. It is extremely flexible,

giving excellent performance in many

cartridges from .222 Remington to .458

Winchester Mag.

Kiril also imports shotgun and handgun

propellants and this is something many

handloaders should take note of. We

are prroly served in this department by

other imports. The propellants imported

are:

S-020 (Handgun)

A fast burning, low density, single base,

extruded propellant. Although primarily

designed for use in the 9 mm Luger it is

eminently useable in all other popular

self defence handgun cartridges. It

burns between Somchem’s MP-200 and

MS-200

D-032 (Handgun)

This is a very clean burning, low density,

double base, ball propellant similar to

Accurate No. 2. It is excellent in almost

all handgun cartridges, especially where

clean burning is desirable.

S-015 (Shotgun)

To the best of my knowledge this is the

only imported propellant dedicated to

shotgun reloading available in South

Africa. It is a fast burning, low density,

single base, flake propellant similar

to Accurate Solo 1000. It compares to

Somchem S-121.

Other propellants that should hit the

local market soon are

S-040

A single base, extruded tubular

propellant suitable for .22 Hornet and

.30 Carbine cartridges and for other

small rifles. Also usable in high capacity

handgun cartridges.

S-053

The propellant for the 7.62x39mm M-43

cartridge. It is a single base, extruded

propellant that can also be sued for

small capacity cartridges such as the T/

CU series, the .222 Remington and the

.223 Remington with lighter bullets.

D-063

The double base version of S-053. It is

ball propellant similar to Accurate 1680

suitable for the same cartridges as S-53

D-073.4

Dedicated to the .223 Remington

cartridge. It is a double base, ball

propellant similar to Accurate A-2230,

D-073.5

A medium burning, high density,

double base, ball propellant similar to

Accurate 2460 is useful in wide variety

of cartridges. It is slightly slower than

D-073.4.

D-100

A slow burning, high density, double

base, ball propellant most suitable for

.50 Browning cartridge.

Oktober 2019

WILDLAND

45


Lovex History

The Czechs have a long history of

outstanding engineering. We can think

back to the Bren machine gun so many

armies, including the South African

Defence force used with such great

success. Then there are the fantastic

Brno ZG-47 and VZ-24 Mauser based

bolt action hunting rifles. The ZG-47

is, to my mind the greatest Mauser bolt

action ever commercially produced in

rifle format. After their demise into the

communist political fold the Czechs

came up with the equally great Brno

ZKK bolt action rifle as it was known

to us. The Brno ZKK cemented the

CZ brand and Czech firearm design

excellence in Africa. On the military

side the Scorpion machine pistol carved

a respectable niche for itself.

In 1975 the Czechs came up with the

iconic CZ-75 pistol, one of the greatest

and most enduring pistol designs in

handgun history. The Czechs eventually

discarded the Soviet yoke, split into

the Czech Republic and Slovakia

but continued excelling in the world

of firearm design and competitive

shooting. They also offer us the Meopta

brand of optics, the glass of which are

used in world-leading riflescope brands

by unsuspecting brand-conscious

competitive shooters. Few years ago the

Bren assault rifle came on the market

and I still am very impressed with it. The

list of Czech excellence is much longer

than I have covered here, but the point

I am making is that Czech competitive

shooters would not perform so well in

international competitions were they not

using great Czech propellants and Czech

ammunition. Sellier&Bellot ammunition

is also made in the Czech Republic.

46 WILDLAND Oktober 2019


Lovex sporting propellants are made by

a company called Explosiaa.s. Explosia

is a strong force in the European

explosives and ammunition markets.

It is based in Pardubice, Semtín in the

Czech Republic.

Although Explosia was only registered

in present form on 1 January 2013, it

historically evolved from a number

of typical politically structured

manufacturing entities active during

the era of Soviet domination. The

preeminent role player was a company

called Fospol, but it was not the

only precursor by any stretch of the

imagination.

The original company was established

in 1920. It was eventually turned

into Synthesia, a so-called joint stock

compmany in 1998. During 2001

Summary

Variety and choice are the spices of life

and Lovex adds spice to the handloading

scene. The fact that premium quality

handgun and shotgun propellants are

no also set to become available in South

Africa will just make the life of South

African handloaders that much easier.

The one thing I need to warn

handloaders about is to make sure

the management of the company

then known as AliaChema.s

decided to restructure and create

a separate explosives division. The

SynthesiaAliachem plant was identified

as the manufacturer. Synthesia became

an independent manufacturer on 1

June 2002 and the name was changed to

Explosiaa.s.

The company predecessors had

achieved full ISO 9001 certification way

back in 1998, but also achieved AQAP

2110 management status in 2004 and

integrated ISO.

The aim of the project was to further

increase the registered capital of

Explosiaa.s. to reach the capital amount

of 1,165,000,000 CZK with a single

shareholder and become completely

owned by the state.

that they understand that Lovex

produces single and double base

versions of the same propellant. The

only difference being the prefixes. ‘D’

for ball propellants and ‘S’ for extruded

propellants. It is important not to

get confused.

It saddens me that Somchem is going

through a bad patch. It is not a situation

Explosiaa.s. started its business

activities on 1st June 2002 and

followed the tradition of 1920; one of

our priorities is to maintain the good

company reputation which we have

developed for many decades in this

special production branch. Explosiaa.s.

prefers socially-responsible business and

environmental protection. A certified

quality management system as per ČSN

ISO 9001 has been introduced and

implemented.

In 1998 a quality management system

certified within the standard of ISO

9001 was implemented. Last year it also

acquired integrated ISO 9001:2015 –

ISO 14001:2015 status. Not bad for a

company that had to battle through the

Soviet heritage.

I would have wished for our indigenous

propellant manufacturer. It is sad that so

many of our government linked onceproud

arms companies have gone down

the drain along with our country’s State

Owned Enterprises. It saddens me to

have to say that: The King is dead! Long

live the new kings! WL

On the Cutting Edge of Barrel Technology

Tel: 042 291 0431

Oktober 2019

WILDLAND

47

firearms.humkoop.co.za


Don’t mess with me - I am a

Swift’ Steyr Mannlicher

I

certainly respect hunters

who have honed in on a

particular species to hunt.

I have a strong desire

to hunt as many species, at

different locations as possible.

The possibility of different areas

and different terrain excites me.

Although focusing only on a

few species, help you become an

expert on that particular animal

and its behaviour. Hunting

multiple species allows you to

gain a vast amount of

knowledge on a variety

of species.

Of course, there are pros and cons

to these scenarios. Therefore it is a

personal choice for each hunter. This

is the reason why I chose to widen my

hunting experience. A good example of

this is my recent trip with my younger

brother Danie to Rooibokkraal Safaris. It

was an adventure I’ll never forget. Filled

with anticipation, excitement with lots

of great hunting and plenty of fun.

After a four hour drive north, we

finally made it to the farm where

we would be hunting over the next

couple of days. Rooibokkraal offers

a unique atmosphere and landscape

which is impossible to explain - only

to experience it in person will justify

this beauty. It was truly amazing to

find a lodge on the spot where the

Marico river conflux with the Limpopo

André van Dyk Jr. with the massive 26’’

impala he shot with his Steyr Mannlicher

6,5x55mm and Swift A-Frame ammunition.

48 WILDLAND Oktober 2019


By André van Dyk Jr.

river. Such a beautiful area with just

enough amenities to make this hunt

unforgettable.

After we’ve settled in at the lodge, we

headed to the shooting range to make

minor adjustments to our hunting gear

to make sure everything is ready for our

hunting adventure. My brother is a big

boy. He is carrying a big “stick”, a

.375 H&H Steyr Mannlicher Luxus -

what a machine! I decided to bring my

6.5x55 mm Steyr Mannlicher. My idea

was to test some ammunition on a

couple of bluewildebeest and Impala.

At first, Danie was not too eager

to hunt with my 6.5x55 mm, as he

believes the bigger the gun the quicker

it falls. On the other hand, I started to

doubt my own confidence to take on a

bluewildebeest with a relatively small

caliber. This is not ideal for big game,

but in the back of my mind I remember

my father’s words - “always make sure

about the “Shot Placement”.

Late afternoon Danie and I got

assigned to two different areas on the

hunting farm where we both would get

the chance to harvest a bluewildebeest

and an impala. The landscape was

amazing. Some areas were dense

vegetation and other parts more open. I

knew, with my luck, I will most probably

get something in the denser bush areas,

which will make the perfect shot almost

impossible. I realize I was limited with

the smaller caliber. Danie could easily

shoot through thicker bushes with that

monster he carriers. However, that didn’t

stop me.

Oktober 2019

WILDLAND

49


After about two hours of walking and

stalking on a couple of bluewildebeest,

I just couldn’t get a perfect spot on the

body to shoot. My luck suddenly turned.

I tried to be as quiet as a mouse. The

wildebeest saw something bigger than a

mouse and were getting uncomfortable.

I froze in my position and placed my

6.5X55mm on the shooting sticks and

picked the best one I could see. There

was one bluewildebeest looking straight

at me, more or less 130 meters away,

probably the best to take a shot at. Once

again I realize this is only a 6.5X55 mm

taking on a large animal. Maybe not

a great idea, but I pulled the trigger

anyway. I felt good about the shot and

was convinced that the animal would

not get far. When I reached the place

where the wildebeest was standing, I

could not see any blood. I started to

walk in the direction the animal took

off. A couple of meters later I found

some blood and gradually the blood

became more and more. Approximately

80 meters from the impact point, I

found my bluewildebeest, dead. I was

very happy and even more relieved. At

the same time, I was impressed with

this 6.5x55 mm.

After skinning the animal, I was

looking for the bonded bullet as

there was no exit wound. It struck

the bluewildebeest right in the chest,

traveling through the heart, through

the stomach and the back leg and

stopped right under the skin of the back

leg. I was really impressed with the

performance of both the 6,5x55 mm and

the ammunition. I used Swift A-Frame

140 gr. bullets and it travelled a total

distance of 98 cm inside the animal. This

was an incredible performance, with the

weight retention of 137gr – almost 98%

My brother returned from his

afternoon hunt with no luck but was

already excited about the next day.

Rooibokkraal is one of those hunting

destinations that leaves you speechless.

André and his Steyr Mannlicher 6.5x55mm with the

bluewildebeest into which the 140gr Swift A-Frame

penetrated an impressive 98cm.

André with the first

impala he shot with

the Steyr Mannlicher

6.5x55mm and

Swith A-Frame

combination.

50 WILDLAND Oktober 2019


Gazing into the campfire heals your

soul. No doctor can do what a campfire

does. That evening I told Danie to be

very careful when walking out of the

camp at night. There are many lions

and buffaloes roaming around, “you

might just be the next snack”. Danie

looked at me, surprisingly excited. He

did not leave his .375 H&H Luxus for

one second.

The following day I woke Danie up

only to see his .375 H&H laying cozy

next to him by his bed. I almost cracked

myself for not telling him there were

no lions but only buffalo in a separate

camp. After a quick coffee, we went into

different directions in the hunting area.

Unfortunately, my brother wasn’t lucky.

He could not hunt anything on our

trip together. I harvested two impalas

in two days. In both cases, the Swift

A-Frame bullets went straight through

the animals which dropped dead on the

spot. The first impala measured around

22 and a half inches and the second

impala was a huge 26 inches.

Of all my hunting trips, this one

will always be remembered. You don’t

need big guns to take down big things.

All you need is the combination of a

good rifle like a Steyr Mannlicher, Swift

A-Frame ammunition, and a good clear

scope. However, the most important

aspect of any hunt is proper shot

placement. I also advise other hunters

that it is more ethical to hunt bigger

game with a larger caliber. These days

most ammunition on the market for

hunting purposes is far more advanced

than 20 years ago. I’m not worried about

the hunter’s hunting capability, more

concerned about the animal’s behaviour

the moment you pull the trigger. With

a larger caliber, you WILL have a better

chance!

For more information about Steyr

products, contact Inyathi Sporting

Supplies on 012 808 9911.

For more information about Swift

Ammunition contact Normark on

011 794 6950. WL

97.86% Weight retension!

Oktober 2019

WILDLAND

51


Wat het ʼn leeu en ‘n fontein

met Leeufontein - In die Kar

Op die plat, oop droë

Karoovlaktes met sy

vrede en rustigheid

vind mens hierdie

stukkie oase - die

plaas Leeufontein.

Die plaas is geleë in die

Bo-Karoo tussen die

dorpe De Aar, Hanover

en Philipstown in ‘n

area genoem Burgerville. Die naam

Burgerville verwys na ‘n spookdorpie

wat in 1905 op die plaas Zevenfontein

tot stand gekom het. ‘n Sindikaat het

die plaas Zevenfontein no.2 vir dorp

doeleindes gekoop, maar het meer water

nodig gehad vir die beoogde dorp as

wat tot hul beskikking was. Na ‘n lang

vergadering tussen die sindikaat en die

eienaar van Zevenfontein no. 1, Barend

Burger, het hy ingestem om 16 uur water

per dag vanaf Zevenfontein no 1 af te

staan vir die aanlê van die dorp. Toe

Burger daardie aand instem om aan

hul water te verskaf, het lede van die

sindikaat gesê ”Nou het ons sommer die

dorp se naam, “Burger Wil”.

Die twee woorde is saamgevoeg

waarna dit toe as Burgerville bekend

gestaan het.

In 1921 het Burgerville ‘n bevolking van

295 gehad met mooi huise, baie bome

en eie strate. Die dorpie het ook beskik

oor ‘hul eie kerksaal en Sondagskool, ‘n

skool, ‘n poskantoor, ‘n eie A.C.V.V. tak,

sake ondernemings en eie publieke

kantore en dorpsbestuur. Die dorpie was

‘n rustige, lowerryke dorpie. In 1935 het

De Aar Burgerville vir al sy waterbronne

uitgekoop. En so het Burgerville gesterf.

Vandag is daar niks meer van die dorp

oor nie, net ‘n spookdorp. Omdat dit so

verval het en tot niet gegaan het, staan

dit vandag in ons spreektaal bekend as

“Stukkende dorp.”

Die kopbeen van die laaste leeu wat in die

omgewing geskiet is, is nog in besit van die

eienaar van Leeufontein.

52 WILDLAND Oktober 2019


te doen

oo?

“Wat het Leeufontein

met leeus te doen?”

Leeufontein is deel van die

oorspronklike plaas Zevenfontein.

Elbert de Kock, die huidige eienaar

van die plaas Leeufontein, se buurman,

mnr. Bennie Jooste, kleinseun van

ene mnr. B.B. Burger, het aan Elbert

‘n geskrewe dokument oorhandig

waarin Bennie se oupa (B.B.Burger)

aan hom verduidelik het hoe die plaas

Leeufontein sy naam gekry het. Die

opskrif van hierdie geskrewe artikel

is: “Wat het Leeufontein met leeus te

doen”. B.B Burger het klaarblyklik op

die plaas Zevenfontein gewoon. Hy het

ook ‘n veepos op die plaas Kranskop, so

tien kilometer aan die noorde kant van

Zevenfontein gehad. Op die veepos was

daar‘n skaapwagter. Sy oupa het gereeld

vir die skaapwagter op Kranskop te perd

kos en die nodige rantsoene geneem.

Om van die plaas Zevenfontein na die

veepos Kranskop te gaan, moes hul te

perd deur die natuurlike poort van hul

plaas Zevenfontein ry.

Een keer nadat Burger vir die

skaapwagter op Kranskop rantsoene

geneem het, het ‘n leeu hulle op hul

terugtog begin volg. Die leeu het al

nader aan hul gekom. Later het hul, hul

perde voluit laat galop maar die leeu

het hul bly jaag tot by Zevenfontein

se poort. Daardie nag het die leeu

‘n jong vers uit die kraal noord van

Zevenfontein se opstal gevang.

Op die destydse groter Zevenfontein

was daar ‘n standhoudende fontein waar

die diere van die omgewing gedurende

die vorige eeu saam water gedrink het.

Hierdie fontein het dan ook die naam

van “same suip” gekry omdat al die diere

van die omgewing daar saam water

“gesuip” het.

Die dag nadat die leeu vir Burger hul

tot by die poort gejaag het is hierdie

einste leeu ook by hierdie fontein

Ds. Elbert de Kock die huidige eienaar van Leeu- en Zevenfontein.

(Same suip) waar hy water gedrink

het opgemerk. Omdat die leeu by

hierdie fontein water gedrink het, het

hierdie deel van die plaas die naam

Leeufontein gekry.

Elbert het later die deel van die

oorspronklike plaas Zevenfontein,

waarop die poort geleë is, gekoop om

weer Leeufontein en Zevenfontein as ‘n

eenheid te konsolideer.

Alhoewel die twee dele nou weer ‘n

eenheid vorm, staan die plase vandag

nog bekend as Leeufontein en

Zevenfontein met Leeufontein as die

hoof naam.

Ongelukkig is die datums rondom

die gebeure nie beskikbaar nie. Wat

egter interessant is, is die feit dat leeus

klaarblyklik nie te skaars was in die

Bo-Karoo nie. Die kopbeen van die

laaste leeu wat hier in die berge geskiet

is, is nog in besit van die eienaar

van Leeufontein.

Oktober 2019

WILDLAND

53


Interessante

geskiedenis.

Historiese interessanthede word op die

plaas aangetref. Daar is ‘n begraafplaas,

bekend as “Zevenfontein begraafplaas”

op die plaas. Baie van die Burger familie

se voorsate, ook die wat in hierdie

artikel genoem is, is hier begrawe. Jare

gelede het die ’Statebond kommissie vir

oorlog grafte’ Elbert genader rondom ‘n

graf in die Zevenfontein begraafplaas.

Hulle was op soek na ‘n graf waarvoor

hul ‘n militêre grafsteen wil opsit. Dit

het geblyk dat hul opsoek is na die graf

van ‘n ene skutter S.W. Burger wat op

16 Desember 1914 te Nooitgedacht (die

Jopie Fourie-episode) gesneuwel het. Dit

is die skermutseling wat gelei het tot die

inhegtenisneming van Jopie Fourie en

dan ook tot sy latere teregstelling.

Tydens hierdie geveg by Nooitgedacht

het daar twee van Jopie Fourie se

manskappe gesneuwel en tien van die

regeringstroepe. Skutter S.W. Burger was

onder die gesneuweldes. Daar is toe vir

hom ‘n militêre graf in die Zevenfontein

begraafplaas opgerig.

‘n Onbevestigde storie wat deur Elbert

se ouma vertel is, was die storie van

die Engelse offisier wat saam met sy

manskappe in die tuin van die opstal,

Zevenfontein kamp opgeslaan het. Die

Engelse offisier het elke dag sy perd

opgesaal en op en af op die stoep van die

woonhuis gery. Op ‘n stadium kon sy dit

nie meer vat nie. Sy het aan hom gesê

voordat die son die aand sak, gaan die

boere hom doodskiet. Volgens

oorlewering het dit dan ook so gebeur.

Elbert is ook in besit van die

notuleboek van die skool te Burgerville

(Stukkende dorp). Lees jy daarin dan

word jy weggevoer na ‘n skool vertrek

waarin daar lewendige debatte gevoer

word oor wat die beste vir die skool sal

wees. Wat herstel moet word en wat

aangebou en geverf moet word. Staan jy

egter nou op die plek waar die skool was

is daar net n hoop rommel! Dit gryp

mens aan die hart want jy staan letterlik

binne die verganklikheid en besef dat

niks in die lewe vir altyd is nie. Al wat

mens oor het is die “nou” waarin jy leef.

Kyk mens na “Stukkende dorp” dan kom

die woorde van Lukas Maree se lied

waarin hy oor ‘Tyd’ sing by mens op. En

mens besef ja,die tyd gaan so gou verby,

ja die tyd gaan so gou verby. WL

Skutter Burger se graf wat

op Zevenfontein geleë is.

FOTO: MICHAEL VILJOEN

‘n Notuleboek van die skool te Burgerville

wat ook in Elbert se besit is.

54 WILDLAND Oktober 2019


Oktober 2019

WILDLAND

55


Cartridges

Head to Head:

.270 Winchester V

A nice aspect of the Head to Head cartridge series is that readers come and engage with me about what I have written;

especially when their favourite cartridge did not come out on tops. This interaction with readers is extremely stimulating

- once they had let go of the iron grip on my throat and my dangling toes touch the ground again!

All cartridges are similar in that they can kill and we only compare cartridges that are reasonably alike in the Headto-Head

series. The differences between the cartridges compared generally are more technical than substantial, but it

remains an interesting exercise and often removes the emotions from the selection process.

History

The German book retailer and

cartridge designer, Wilhelm

Brenneke, introduced the

7x64mm Brenneke cartridge

in 1917 through his Wilhelm Brenneke

Gewehr- und Geschossfabrik company.

It was a necked-down version of his

8x64mm Brenneke. The 7x64mm version

eventually surpassed the 8x64mm in

popularity and in Africa it is one of

the most popular 7mm cartridges.

I find it fascinating that a sporting

cartridge, which was introduced during

one of mankind’s major wars in the

losing country, a metric one at that in

56 WILDLAND Oktober 2019

an industry dominated by the Yanks,

actually survived and gained ground. It

says a lot for the cartridge.

World War I changed American

hunter rifle perceptions. The doughboys

returned to America with a healthy

appreciation of the superiority of the

bolt action over the lever action. Surplus

bolt actions became available and the

former doughboys began opting for bolt

action cartridges on self-sporterized

rifles. In 1922 the Winchester Repeating

Arms Company started working on its

own bolt action rifle design to capitalize

on the trend. It also used the .30-06

Springfield military cartridge as basis for

a brand-new bolt action cartridge. The

result, The Winchester M-54 rifle and

the new .270 Winchester cartridges were

introduced in 1925. The .270 Winchester

soon became very popular; not only in

America, but in the rest of the English

speaking world as well.

So here we are comparing two

cartridges from different continents

introduced during the same era; and

only eight years apart.


By Pierre van der Walt

Pierre van der Walt is an old hand in our

firearms and hunting circles and has written

hundreds of articles for local and international

magazines. He was the man who convinced

politicians in 1993 to legalise gun shows in

South Africa and then launched the concept. He

served as a SAGA Trustee for many years and

was the founding editor of Phasa News, Safari

Times Africa and the Big Bore Journal. Pierre is

a qualified advocate and professional hunter as

well as a publisher. He presently handloads for

42 cartridges and is the author of the popular

book African Dangerous Game Cartridges. His

next book, African Medium Bore Cartridges will

be ready shortly for publishing. Contact Pierre at

info@pathfinder-publications.com

S

7x64mm Brenneke

Nature of the Beasts

Both the 7x64mm Brenneke and the

.270 Winchester are hunting cartridges.

Neither of them ever achieved any

competitive stature or accolades. It

does not make them imprecise nor

inaccurate, but it means that they

hardly ever make it to the rostrum in

competitions.

The cases of these two cartridges

are very similar. Case length of the

7x64mm is 64,0mm and that of the .270

Winchester is 64,52mm. The shoulder

angle of the 7x64mm is just over 20°,

while the .270’s is 17°. Relative case

water capacity of the two cartridges are

69 grains for the 7x64mm and 67 grains

for the .270.

What few people realize is that the bullet

diameter of .270 cartridges is closer

to actual 7mm than that of cartridges

known as 7mms! Bullet diameter of

.270 cartridges is 7,06mm, while bullet

diameter of 7mm cartridges is 7,25mm.

The calibre, or bore diameter of 7mm

cartridges is closer to 7mm than

that of the .270s. Calibre, not bullet/

groove diameter was (correctly) used

to designate the cartridges – hence the

names.

The main differences between these

two cartridges are that the 7x64mm is

CIP specified for a 1:220mm (1:8.66”)

rifling twist, whereas the .270 was given

a 1:254mm (1:10”) twist specification.

The 7x64mm can stabilize heavier

(longer) bullets than the .270 can.

From that we can deduct that Brenneke

intended the 7x64mm for use on bigger

game at shorter ranges than Winchester

had in mind for the .270.

The base and rim diameter of the

7x64mm is slightly smaller than that of

the standard .30-06 case on which so

many other cartridges (including the

.270 Winchester) have been based, but

it is not a train smash. Cases for the

7x64mm can actually be made from .270

Winchester brass, but making cases the

other way round is not a great idea.

Oktober 2019

WILDLAND

57


External Ballistic Comparisons

I have summed the ballistic parameters of the two cartridges up in the book African Medium Game Cartridges and have listed

it here in Table 1.

Table 1

Bullet

Weight

.270 Winchester 7x64mm Brenneke

Velocity Energy RTF* Velocity Energy

RTF*

120 gr

130 gr

140 gr

150 gr

160 gr

175 gr

180 gr

* Relative Trauma Factor

3,150 fps

3,150 fps

3,050 fps

2,975 fps

2,900 fps

2,725 fps

2,645 ft.lb

2,865 ft.lb

2,893 ft.lb

2,949 ft.lb

2,989 ft.lb

2,969 ft.lb

37.6

40.7

41.1

41.9

42.5

42.2

3,200 fps

3,100 fps

3,025 fps

2,925 fps

2,850 fps

2,700 fps

2,729 ft.lb

2,775 ft.lb

2,845 ft.lb

2,850 ft.lb

2,886 ft.lb

2,833 ft.lb

37.8

38.5

39.4

39.5

40.0

39.3

The respective velocities for these two

cartridges are very similar. In most

instances the .270 Winchester may seem

to have an edge, but my submission is

that the differences are so slight in real

terms that its perceived advantages

are more in the eye of the beholder

than experienced by the animal that

absorbs the bullet. More important

though – the parameters I set were the

average velocity achieved by five top

hand loads listed in popular reloading

manuals. It provides a very good

ballpark for maximum velocity, but in

many instances the muzzle velocities

Table 2

Cartridge

Name

Bullet

Weight

(grains)

BC

achieved with hand loads in these two

different cartridges can be much closer

than listed. One cannot simply accept

that the .270 Winchester will, across the

board deliver higher velocities than the

7x64mm Brenneke.

Be that as it may. The velocity

differences across the sensible hunting

ranges of both cartridges are so small

that their red, green and amber band

ranges of application are effectively

identical. What that means is that

meat damage from identical shots with

comparable bullets at any given range is

also identical for all practical purposes.

Veloccity

Muzzle

200 yd

Drop

If we compare the trajectories of

three different bullets weights for

each cartridge as listed in Table 2 it is

important that we look at the macro,

rather than the micro picture. The

macro picture shows that the 7x64mm

has a flatter trajectory than the .270 with

the bullets and velocities listed given 130

grain bullets. The rest of the data gives

the .270 the edge, so the 130 grain data

most likely is an anomaly that stems

from the inexplicable velocity switch.

300 yd

Drop

400 yd

Drop

.270 Win

7x64 Bren

.270 Win

7x64 Bren

.270 Win

7x64 Bren

130 Speer BTSP

130 Speer BTSP

150 Nosler BT

150 Nosler BT

180 Woodleigh

175 Woodleigh

.419

.432

.505

.502

.522

.540

3,150 fps

3,200 fps

2,975 fps

2,850 fps

2,725 fps

2,700 fps

-51 mm

-46 mm

-61 mm

-71 mm

-81 mm

-81 mm

-221 mm

-208 mm

-249 mm

-277 mm

-310 mm

-315 mm

-508 mm

-495 mm

-574 mm

-640 mm

-711 mm

-721 mm

If we compare the 400 yard drop of the

175/180 grain bullets, the difference is

just 10mm. So, if we have the 7x64mm

winning with 130 grain bullets (13mm)

and the .270 winning with heavy bullets

(10mm), we can safely assume that the

150 grain bullet trajectory difference of

66mm is a consequence of the muzzle

velocities used and that is not necessarily

applicable in all instances. I am happy to

conclude that the .270 is a slightly flatter

shooting cartridge than the 7x64mm,

but with the understanding that the

differences are not that significant across

common hunting ranges.

If I am a savannah hunter I would opt

for the .270, but if I am a bush hunter, I

would opt for the 7x64mm.

58 WILDLAND Oktober 2019


The Market Reality

The .270 Winchester has always been

an American cartridge, whereas the

Brenneke is a European cartridge. Their

respective bases of popularity were

accordingly situated. In South Africa we

are privileged that we lean both ways

and American and European cartridges

are respected equally. We are not as

‘origin bound’ in our preferences as

Yanks or Europeans.

It is a sad reality that the .270

Winchester has been losing ground to

the 6,5mm cartridges. Its popularity has

been dropping for years. The 7x64mm

might not have been as popular as

the .270 had been at one stage, but

its support base has remained fairly

constant. The other problem is that there

are not as many .270 calibre cartridges

as there are 7mm cartridges.

Bullet selection and availability for

7mm cartridges are much wider than is

the case for the .270. Safari Outdoor for

instance stocks 98 different bullets from

as light as 110 grains to 195 grains for

7mm cartridges and it has 88 of those

options in stock.

Safari Outdoor lists 85 bullet options

for the .270. The lightest bullets weigh

85 grains and the heaviest 160 grains,

but only 36 of those 85 options are

presently available for sale. The 7x64mm

handloader obviously is much better off

than the .270 handloader.

When we compare factory ammunition

the situation is reversed. Safari Outdoor

offers 30 different options at an average

price of R 614.03 per box of twenty for

the .270 Winchester; mostly American

made ammunition. For the 7x64mm it

offers only 12 options, mostly European,

and the average price is R 618.08

per box.

Handloading

I have summarized the cost of

handloading of the two cartridges in

Table 3. The cost of the cases were

determined by averaging the cost of

Hornady, Norma and PMP brass and

dividing the result by ten as the number

of times the cases will be handloaded.

I used the current retail price of CCI-200

standard large rifle primers. The bullet

cost listed is the average cost of the

Hornady Interlock and Nosler Ballistic

Tip 130-grain bullets.

The propellant component was

derived by taking the averge maximum

load (90% of CIP pressure specification)

generated by Quickload for the most

suitable Vihtavuori, IMR and Somchem

propellant for the combination. The

average price was then divided by the

average load for a table value.

Table 3

Component

Case (10 loads)

Primer

Propellant

Bullet

Cost

270 Winchester

R 1,13

R 0,85

R 4,80

R 8.65

R 15.43

7x64 mm Brenneke

R 1,77

R 0,85

R 4,83

R 10,18

R 17,63

Based on the cost calculation approach

or model used, the 7x64mm Brenneke

is about 14,25% more expensive to

shoot than the .270 Winchester. If we

make a barrel life comparison, one

can expect to get about 1,900 –2,500

really precise shots from the .270

Winchester and 2,100 – 2800 from

the 7x64mm Brenneke, provided the

Brenneke is loaded to its lower pressure

specification. Firing 2,000 shots from

a .270 Winchester will cost R 30,860,

while the same number of shots from

a 7x64mm Brenneke will cost R 35,260

based on the same financial model.

This constitutes the biggest difference

between the two cartridges, but it must

be seen in perspective – barrel life. If

we take the extended barrel life of the

7x64mm it offsets the higher cost per

shot to a virtual break-even point with

the .270 Winchester.

Oktober 2019

WILDLAND

59


Recoil

The recoil comparisons between the .270 Winchester and the 7x64mm Brenneke at a platform weight of 3,63 kg (8.0 lb) for

different bullet weights are detailed in Table 4.

Table 4

Bullet

130 gr

140 gr

150 gr

160 gr

175 gr

180 gr

270 Winchester

16.1 ft.lb

16.9 ft.lb

17.1 ft.lb

19.2 ft.lb

19.3 ft.lb

7x64 mm Brenneke

15.0 ft.lb

15.9 ft.lb

17.2 ft.lb

18.0 ft.lb

19.2 ft.lb

The differences are not much, but the

7x64mm Brenneke generates less recoil

than the .270 Winchester. The primary

reason for that is that the pressure

specification for the Brenneke is lower

than that of the Winchester and it thus

uses less propellant. When loaded to

identical pressure levels the recoil levels

are even more similar.

Summary

If we take the various aspects

considered above and attribute values

to them in cold-blooded fashion, the

.270 Winchester claims the gold. The

Table 5

Bullet

Barrel Life

Bullet Options

Factory Ammo

Handloads

Killing Power

Recoil

Trajectory

Total

however-but is, that in a number of

instances it only claims the laurels

because we used a specific model of

comparison. If we change that and take a

270 Winchester

0

0

1

1

1

0

1

4

more ambivalent view of the results, the

7x64mm Brenneke becomes the winner.

7x64 mm Brenneke

1

1

0

0

0

1

0

3

To the chagrin of lovers of any of these

two cartridges neither of them offers

enough clear advantages over the other

to make it a better cartridge than the

opposition. Whether you pick the .270

Winchester or the 7x64mm Brenneke

you will be well armed for the hunting

of medium game. The .270 Winchester

in my respectful view is the better

cartridge with 130-grain bullets for open

savannah hunting, whereas I believe

the 7x64mm Brenneke is the better

choice for bush hunting provided heavy

bullets are used. When the cartridges are

compared with 150-grain bullets they

are equal in my experience.

It really is a pity that the 7x64mm

Brenneke has never set the world on

fire and is as terrible that the great .270

Winchester is losing ground so fast.

These two great cartridges are sadly

overlooked by the modern generation

of hunters; they have no idea what they

are missing. I love them both and I love

them dearly ... and I so wish that more

African hunters did so. WL

60 WILDLAND Oktober 2019


SCHULTZ & LARSEN

SILENCERS

Reduces sound by 28 - 38 dB

Now available in South Africa

Ekkenberg Importers (PTY) LTD

P.O Box 11058

Fabricia Road 12

Hadison Park

Shop E 1

Kimberley 8306

Kimberley

Phone: (+27) 798 978 501

E-Mail:

ekkenimp@mail.com

Oktober 2019

WILDLAND

61


Drie nuwe jagters en nog drie

Braam senior en junior by jong Braam se

eerste bok

Nog n nuwe jagter word ingelyf in die

jagtersgemeenskap...

Deur Jan de Man

Goeie dag jagmaters ouer en jonger. Ja die jaar stap aan en

ons rerige jagseisoen is vir nog ‘n jaar iets van die verlede.

Ek weet nie van daar by julle

nie, maar hier by ons is

baie gejag – ook baie eerste

bokke; veral in en rondom

die winter- skoolvakansie! Behalwe vir

ons geborgde Wildland-kinderjagte

vir maters wat waarskynlik andersins

nooit so ‘n geleentheid sou kon kry nie,

neem ons ook baie ander kinders uit op

hulle eerste bok jagte; kinders wat wel

in jagtershuise grootword en van kleins

af leer van die natuur en skiet en jag.

Dis ook vir my ‘n spesiale voorreg om

dan saam met so ‘n gesin deel te wees

van hierdie kind se eerste eie jag! Ek het

besluit om vandag net drie van hierdie

jong maters se stories met julle te deel.

Al drie van hulle het hulle eerste bokke

saam met my op ‘n amperse stukkie

bosveldplaas tussen Vanderbijlpark

en Potchefstroom gejag…en soos

gewoonlik gaan ek hulle aan de woord

stel om die meeste self te vertel. Dis

immers hulle stories…stories wat hulle

vir altyd gaan onthou en koester. Kom

ons geniet hulle stories saam met hulle

en verlang dalk ook sommer weer ver

terug na ons eie eerste bokke en daardie

adrenalien…

Eerste aan die beurt is die 15-jarige

Braam Bence wat met sy eie presiese en

saaklike styl vertel van sy eerste bok wat

hy gejag het:

“Ek en my pa (Braam) en my

oom (Waldó) het op die 8ste

Junie 2019 na ‘n plaas toe gegaan

naby Lindequesdrift om my eerste

bok te skiet .

Ons het so 8 uur se kant daar

aangekom . Daar ontmoet ons vir

oom Jan, die gids, wat saam met

my sou uitgaan om my eerste

bok te gaan soek en jag . So by

9:30 se kant het oom Waldó ‘n

takbok geskiet . Ek en my pa sou

ook elkeen ‘n takbok skiet, My pa

het gesê dat ek die eerste een kan

skiet .

Ons het begin om die takbokke

te agtervolg, maar hulle wou net

nie saamwerk en iewers lank genoeg

stilstaan dat ons ‘n skoot kon

inkry nie . Toe besluit ons dat ek

‘n rooibok sou jag . Ons het hulle

kort-kort in die bos raakgeloop .

62 WILDLAND Oktober 2019


nuwe jagstories vir ‘n leeftyd

Die belangrikste

doppie van haar

jagloopbaan.

Maar dit werk mos nou maar

eenmaal met jag so dat die bokke

wat jy soek, nooit wil stil- of

regstaan nie . Ook met die rooibokke

was dit die dag so; hulle het die

meeste van die tyd in ‘n bondel

gestaan sodat ek net nooit die

skoot kon afvuur nie . Na ‘n lang

ruk se soek en sukkel, besluit ek

en oom Jan toe om dan eerder ‘n

blesbok te skiet . Omtrent 11:40

was die eerste keer wat ek ‘n

blesbok kon skiet, maar weereens,

voor ek die sneller kon afdruk,

het hy weggehardloop . Ai tog…

Maar ons het aanhou probeer en

om presies 12:27 het ek ‘n baie

mooi blesbokooi geskiet -‘n mooi

hartskoot . Oom Jan het my met

P2 Josceline se 1ste skoot in

die veld... oor die Primos

skietstokke, met pa Liam wat

toekyk; en die ‘high fives’

wanneer ons die Rooibokooi

sien val...

die bok se bloed gesmeer, maar ek

het alles, selfs dit ook, baie geniet .

Dis mos maar deel van die nuwe

jagter tradisies…

Net ‘n paar minute later het

oom Waldó sy tweede takbok

geskiet . Daarna het ons eers gebraai

en lekker geëet . Ons is na ete weer

uit veld toe en my pa het ook sy

takbok geskiet . Ons is toe na die

slagplek toe waar ons almal gehelp

het om al 4 die bokke te slag en

teen 15:00 was ons weer oppad

huis toe . Dit was ‘n baie lekker en

opwindende dag . My eerste jag wat

ek nooit, nooit sal vergeet nie!”

Josceline Molver was ons tweede

nuwe jagter in die tyd. Sy het saam

met haar pa Liam en haar oom Paul

Rietkerk ook ‘n dagjag bespreek. Dit

sou Josceline se eerste jag wees na baie

goeie voorbereiding op die skietbaan.

Maar laat die jong Engelse dametjie self

haar groot jagstorie vertel: “My first

hunting trip was amazing and truly

life changing! The day we were

going hunting, I was very nervous

for shooting my first buck, but at

the same time also very excited for

being a young female hunter…

We got to the hunting farm,

got out of the car and met all the

people . I took a snack and a drink

to calm myself down a bit . Before

we went to shoot I checked out

the gun over the shooting sticks

and everything seemed to be okay .

Then we went hunting…

Oktober 2019

WILDLAND

63


LINKS:

Josceline

en Liam by

Josceline se

1ste bok.

REGS: Nog ‘n

nuwe jagter,

Baie welkom

jonge dame!

REGS ONDER:

Josceline se

tweede

bok, ‘n

mooi groot

blesbokooi!

ONDER: Werner Freitag maak die nuwe jagter

‘n bietjie touwys met die slagtery...

At first we could not get a shot .

The impala either ran away, were

behind bushes or standing to close

together . At last I got a chance on

a nice female and gave it a good

shot in the chest area . I was so

happy that I ran towards by buck.

Uncle Jan congratulated me and

covered my face with my impala’s

blood . We took lots of pictures…

As the day passed, we shot more

animals . When we came upon a

herd of blesbuck I also got a chance

and shot a nice big one; in fact it

was the biggest one of them all! I

was very happy!

I watched closely while they were

slaughtering the animals . Then we

had a braai . As the day came to

an end, I was so happy . I shot two

different species . I looked at the

two carcasses hanging and thought

to myself, I shot them both! It

was an amazing time!”

Ons derde nuwe jagter vir vandag is

Keanu du Plooy – 9 jaar oud en in graad

3. Dit was ‘n groot gesin-storie saam met

pa Gert, ma Nadien, en sussies Milla en

Cameron. Boetie Dillen was nie saam

nie. As gesin hou die Du Plooys van

die buitelewe en kamp gereeld en hou

ook baie van 4x4 vakansies in Namibie

en Botswana. Dit is ook ‘n jaggesin:

Ma Nadien het voor hulle huwelik

baie gejag en ook wilduitdunning

gedoen. Sy het die wildsvleis verwerk

vir ‘n bekende restaurant in Gauteng.

Pa Gert jag vir die afgelope 12 jaar

jaarliks en is ook lid van die SA Jagtersen

Wildbewaringsvereninging met

toegewyde jagter en sportskut status.

Keanu het gevolglik van kleins af al

begin skiet; eers met sy daisy, daarna sy

windgeweer en toe ‘n ‘PCP’ windgeweer.

Hierdie sportiewe leerling van Laerskool

Randhart in Alberton is baie lief vir

wildsbiltong, droëwors en kaaswors en

wou nog altyd sy eie bok skiet…

Hierdie jaar was hy vasberade om in

die winter sy eie bok te skiet. Keanu het

daarom baie harde werk ingesit om van

sy eerste jag ‘n sukses te maak. Baie tyd

is op die skietbaan spandeer saam sy pa,

Gert wat hom ook goed laat oefen het

met die .308 oor die skietstokke…

64 WILDLAND Oktober 2019


Oktober 2019

WILDLAND

65


BO: Keanu en

pa Gert by die

jongman se

1ste bok.

REGS BO:

Oom Jan lyf die

nuwe jagter in.

REGS: Die hele

gesin saam

by Keanu se

takbok.

REGS: By die slagplek het Andries vir

Keanu gewys hoe om self jou eie bok te

(help) slag...

Uiteindelik breek Keanu se groot dag Weereens was Keanu se skoot

aan. Dit was ‘n mistige dag naby die dodelik akkuraat – ‘n perfekte

Vaalrivier wat ‘n ongewone, spesiale hartskoot ... Keanu was betrokke

jagatmosfeer geskep het.

met die slag van sy bokke en

Nadien, wat soos die res van die gesin Andries de Man, Jan se seun,

die jag in die veld saam meegemaak het Keanu mooi geleer hoe om sy

het vertel self verder: “Ons was baie

bok te slag . By die slaghuis was

gelukkig om deel van, Jan de Man,

Keanu weereens vasberade en het

wat spesialiseer in kinderjagte,te

baie mooi voorgeskryf wat met sy

kon wees . ‘Ons’ eerste skoot

vleis gemaak moet word: Biltong,

geleentheid was op ‘n rooibok en

droëwors en biltong stokkies…

was bietjie van ‘n moeilike skoot

Baie dankie Jan en Andries vir ‘n

weens die vooraansig van die bok,

wonderlike dag; ons sal beslis weer

maar Keanu het hom goed van sy

kom kuier! Ons gesin sal dit hoogs

taak gekwyt en sy rooibokooi het

aanbeveel dat kinders vir hulle

sommer net daar geval .

Groot was

eerste jagtogte gebruik moet maak

ons almal se vreugde

van so ‘n geleentheid!”

.

Die tweede geleentheid was op Ai, dis altyd lekker om elkeen se eie

‘n takbok wat dwars gestaan het unieke storie te hoor en die jag saam te

.

beleef. E-pos my by jandemantours@

gmail.com en kom jag jou of jou kind

se eerste bok saam met ons en maak jou

eie onvergeetlike jagstorie… of stuur

jou / julle eie jagstorie na dieselfde

e-posadres en ons deel dit graag met

ons Wildlandlesers. Dalk wil jy ons ook

help met ons program waar ons kinders

‘n jaggeleentheid gee wat die andersins

waarskynlik nooit sou kon he nie…

Ons help drome waar word! Ons

kweek etiese nuwe jagters en bewaarders

en deel graag in daardie mooi stories

van elkeen!

Mooi loop tot volgende maand

wanneer ons nog nuwe jagters se groot

avonture deel. Jagtersgroete. WL

66 WILDLAND Oktober 2019


Distributor : Ultimo, Stonewedge Office Park, Corner William Nicol Drive & Wedgewood Link, Bryanston 2191

Tel: +27 11 785 4700 - Email: info@ultimo.co.za Oktober 2019 WILDLAND

67


68 WILDLAND Oktober 2019

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!