30.01.2023 Views

Matematyka w punkt. Podręcznik. Klasa 4

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NOWOŚĆ

2023


.............................................................................................................................................. 8

..................................................................... 12

...........................................................................

............................................................................ 20

...................................................................... 24

............................................................. 28

.............................................................. 32

...........................................................................................

........................................................... 40

10. Zadania tekstowe ................................................................................. 44

............................................................................... 48


1. Liczby wielocyfrowe ............................................................................... 54

............................................................................................ 58

3. Porównywanie liczb ...............................................................................

.................................................................................

...................................................................................... 70

..................................................................................... 74

7. Kalendarz i obliczenia kalendarzowe ................................................... 78

8. Zegar i obliczenia zegarowe .................................................................. 82

.............................................................................


....................................................... 92

............................................

3. Mierzenie i rysowanie odcinków ........................................................... 100

................................................................ 104


........................................................................................ 108

........................................................................... 112

...............................................................................................

............................................................... 120

............................................................................. 124


1. Dodawanie pisemne ................................................................................. 130

2. Odejmowanie pisemne ............................................................................. 135

......................................... 140

......................................... 145

5. Zadania tekstowe ..................................................................................... 150

............................................................................. 154


..............................................................................................

....................................................................................

3. Skala .........................................................................................................

4. Skala na mapach i planach ...................................................................... 173


............................................................................... 178


........................................................................................... 184

2. Liczby mieszane ........................................................................................ 190

................................................................... 194

................................................................ 198

.......................................................... 202

...........................................................................

............................. 210

......................... 214


.............................................................................. 219


1. Pole figury .................................................................................................

........................................................................................... 230

......................................................................................... 234

4. Zamiana jednostek pola ........................................................................... 238

........................................................................... 242


............................................... 248

.......................................................................... 253

..................................... 257

................................................................................

............................................................................

.....................................................................................


.......................................................................... 274


1. Figury przestrzenne ................................................................................. 280

.................................................................................................. 285

..................................................................................... 289

......................................................................... 294

....................................................... 299


............................................................................. 304

Odpowiedzi ................................................................................................... 309


Bruno!


Nikodem,

Cezary. Ela! Pola.


Zosia.


V


cz


1.

1.


160 V.


O

O
1


2


3


3
1

21.

161


O

1.O:

O

O

O
162 V.


4. PFP

P

P

F

F

F

5.
1

23


4 3


1.

1.

163


1.

164 V.


2.

165


1.MATEMATYKAGEOMETRIA


LUSTERKO

SYMETRIA


A B C D E F G H I J K L

M N O P R S T U W X Y Z

4. :
5.
6.

A. B. C. D.

E. F. G. H.

166 V.


7.


KOT OKO MIM BOB CICHO
1.

2.

167


1.


168 V.


169

3.


||31|41|51||||


.


1.


H G

K

L

J

E

F

I

4.170 V.


5.


6.7.
9.


10.11.

4 cm3.

171


14.
1. AB

B. C. D.

172 V.


4.
1.4.

173


X


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
174 V.


1.
1 23
1

3

2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.


4.

175


5.

1 21 700

6.7.
1 : 25 000 000

176 V.


9.10.


11.


1.4.

177


A B

O

A

B

O

ŁÓŻKO

SZAFA

SZAFA

KOMODA

BIURKO

DRZWI

OKNO

1 : 100
178 V.


1.


AB B. CD C. AO D. BDB. C. D.


D.

4.

B. C. D.

5.6.7.

9.


179


Drogi Uczniu!
1.


I II III

180 V.


|ABOWDCAB

B. C.

4.


A.

B.

C.

D.

181


1 : 100 000

1.4.182 V.


s. 9 (tablet) Kraska/Shutterstock.com, s. 15 (owoce) Alexander Ryabintsev/Shutterstock.com,

s. 15 (warzywa) Victoria Sergeeva/Shutterstock.com, s. 15 (owoce) Yurkina Alexandra/Shutterstock.com, s. 15

(owoce) robuart/Shutterstock.com, s. 16 (czekoladki) MCruzUA/Shutterstock.com, s. 17 (samolot) basel101658/


Shutterstock.com, s. 18 (farby) articular/Shutterstock.com, s. 18 (kredki) pticelov/Shutterstock.com, s. 18 (klej)

Maxito/Shutterstock.com, s. 18 (pióro wieczne) Simply Amazing/Shutterstock.com, s. 19 (jagody) AliaksandrVec-


-


-

--

-

--

-
rosliny) WinWin artlab/Shutterstock.com, s. 59 (kangur) Giraffarte/Shutterstock.com, s. 59 (mango) Yekaterina

--

-


-


-


-
-


--


---

-

s. 150 (zebra) Rhoeo/Shutterstock.com, s. 150 (lampart) SaveJungleShutterstock.com, s. 150 (kangur) Shanvood/


vector/Shutterstock.com,

s. 157 (okulary) Jack the Sparrow/Shutterstock.com, s. 157 (telefon) NazArt/Shutter-


-

ket/Shutterstock.com,

s. 156 (deska do krojenia) Seregam/Shutterstock.com, s. 156 (guzik) badutsirkus/Shut-


-

-


-


lyeyee/Shutterstock.com, s. 168 (model furgonetki) Vitalliy/Shutterstock.com, s. 169 (plan pokoju) jafara/Shut-

-


-

-


-


-


com, s. 186 (pizza) mart/Shutterstock.com, s. 187 (drewniany talerz) New Africa/Shutterstock.com, s. 187 (jab-

nership/Shutterstock.com,

s. 189 (ikona przystanku autobusowego) mamanamsai/Shutterstock.com, s. 189-

-


-


-

-

--


-

-

-


-


-
--
-


-
--


-


-


-

1


NOWOŚĆ

2023

NOWOŚĆ

2023

NOWOŚĆ

2023

NOWOŚĆ

2023
4.1


4.2

4

ZADANIA NA START

Zadania na start
,NOWOŚĆ

2023

4

Multibook zawiera m.in.:

wsip.pl

sklep.wsip.pl

infolinia: 801 220 555

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!